Press "Enter" to skip to content

TwojaAlfa Posts

Ülvi Adının Mənası

Ülvi Adının Mənası Adın Təsiri Adlar insanların kimliyini, mənəviyyatını və hətta uğuru təyin edə bilər. Hər bir adın özünəməxsus bir mənası və təsiri var. Ülvi…

Comments closed

Çul Sözünün Mənası

Çul Sözünün Mənası Çul Sözü Nə Deməkdir? Çul sözü, əsasən Azərbaycan dilində işlənilən bir ifadədir. Bu ifadə, bir şeyin həmişə uğursuz olacağını və narahatlıq yaradacağını…

Comments closed

Zərf Sözünün Mənası

Zərf Sözünün Mənası Zərfin Tənzimləyici Roli Zərf sözlər dilimizdə ədəbiyyat və yazılı əlaqələrdə vacib bir rol oynayan sözlərdir. Zərf sözlər zamanı, yer və məqsədə görə…

Comments closed

Zərdab Sözünün Mənası

Zərdab Sözünün Mənası Zərdab nedir? Zərdab sözü, genellikle çeşitli Türk dillerinde kullanılan ve farklı anlamlara gelen bir kavramdır. Bu kelime, özellikle Azerice dilinde sıkça kullanılmaktadır.…

Comments closed