Press "Enter" to skip to content

Ada biletinin orginal olub-olmamasini nece yoxlaya bilerem

Из Саратова от 2080 рублей

Riyaziyyat dərsləri

olar.burada 42 -bölünən, 8 -bölən, 5 -natamam qismət, 2 isə qalıq adlanır. Buradan görünür ki, 42=8∙5+2.

Ümumiyyətlə, hər hansı a ədədini b ədədinə böldükdə natamam qismətdə q, qalıqda r alınarsa, onda:
a=b∙q+r bərabərliyini almış oluruq ki, buna da qalıqlı bölmə düsturu deyilir.

Qeyd: qalıq həmişə böləndən kiçik olur (r ˂ b).

M7. Hər hansı bir ədədi 6-ya böldükdə alına bilən mümkün qalıqların cəmini tapın.

A) 1 B) 12 C) 6 D) 21 E) 15


İZAHI: Qalıq həmişə böləndən kiçik olduğu üçün, hər hansı bir ədədi 6-ya böldükdə alına bilən qalıqlar 1, 2, 3, 4, 5 olar. Bu ədədlərin cəmi bizdən soruşulduğu üçün doğru cavab 15 olar.

Cavab: E variantı

M8. Natural ədədi 12-yə böldükdə qalıqda 7 alınır. Həmin ədədi 6-ya böldükdə qalıqda neçə alınır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) 5


İZAHI: Ümumiyyətlə, belə suallarda qalığı verilən ədədə bölmək kifayətdir. 7:6-dan qalıq 1 olduğu görünür və ya bölənlə qalığı toplayıb bizdən soruşulan ədədə bölməklə də qalığı tapmaq olar:

Cavab: B variantı
1) 2- yə bölünmə əlaməti:bütün cüt ədədlər 2-yə bölünür. 12, 34, 102, 1428 və s.
2) 3- ə bölünmə əlaməti: rəqəmləri cəmi 3-ə bölünən ədədlər 3-ə bölünür. 222, 456, 1008, 25902 və s.
3) 4- ə bölünmə əlaməti: son iki rəqəmi 4-ə bölünən ədədlər 4-ə bölünür. 512, 5124, 13716 və s.

4) 5- ə bölünmə əlaməti: son iki rəqəmi 0 və 5-lə qurtaran ədədlər 5-ə bölünür. 615, 4850, 36435 və s.

5) 6- ya bölünmə əlaməti: eyni zamanda həm 2-yə, həm də 3-ə bölünən ədədlər 6-ya bölünür. 306, 1842, 42534 və s.

6) 8- ə bölünmə əlaməti: son üç rəqəmi 8-ə bölünən ədədlər 8-ə bölünür. 4864, 61200, 35024 və s.
7) 9-a bölünmə əlaməti: rəqəmləri cəmi 9-a bölünən ədədlər 9-a bölünür. 459, 3627, 12501 və s.
8) 10- a bölünmə əlaməti: son rəqəmi 0-la qurtaran ədədlər 10-a bölünür. 2560, 85690 və s.

9) 12- yə bölünmə əlaməti: eyni zamanda həm 3-ə, həm də 4-ə bölünən ədədlər 12-yə bölünür. 324, 4704, 87264 və s.

10) 15- ə bölünmə əlaməti: eyni zamanda həm 3-ə, həm də 5-ə bölünən ədədlər 15-ə bölünür. 975, 6825, 30420 və s.

11) 18- ə bölünmə əlaməti: eyni zamanda həm 2-yə, həm də 9-a bölünən ədədlər 18-ə bölünür. 864, 6822, 31428 və s.
12) 25 – ə bölünmə əlaməti: son iki rəqəmi 25-ə bölünən və iki 0-la qurtaran ədədlər 25 -ə bölünür. 875, 6825, 31400 və s.

M9.

İZAHI: 9-a bölünmə əlamətinə görə 53x86x ədədinin rəqəmlə ri cəmi 9-a bölünməsi lazımdı r. Bu ədədin rəqəmlə ri cəmi

5+3+x+8+6+x=22+2x

Deməli, x elə bir rəqəm olmalıdır ki, 22+2x-də x-in yerinə həmin rəqəmi yazdıqda alınan ədəd 9-a bölünsün. Buradan da görünür ki, x ancaq 7 ola bilər.

22+2x=22+2•7=36

Cavab: D variantı

M10.


İZAHI: Belə suallarla da tez-tez qa rşılaşı rıq. Ümumi y yətlə, hasilin hə r hansı ədədə bölünməsindən alınan qalığı tapmaq üçün vu ruqla rın hə r bi rinin həmin ədədə bölünməsindən alınan qalıqla rı tapı rıq, son ra tapdığımız qalıqla rın hasilini həmin ədədə bölü rük. Bu zaman tapdığımız qalıq bizdən istənilən qalıqdı r. Yəni, əvvəl 34345 və 25456 ədədlə r inin hə r bi rinin 25-ə bölünməsindən alınan qalıqla rı tapı rıq. 25-ə bölünmə əlamətinə gö rə son iki rəqəmin 25-ə bölünməsinə baxı rıq. Gö ründü yü kimi b i rinci ədəddən 20, ikinci ədəddən isə 6 qalıq qalı r. Bu qalıqla rın hasilini 25-ə bölsək bizdən istənilən qalığı tapmış olu ruq:

6 ∙ 20:25=120:25=4(20)

Deməli, 34345 ∙ 25456 hasilinin 25-ə bölünməsindən alınan qalıq 20-di r.
Cavab: A va riantı

DAVAMI

Ada biletinin orginal olub-olmamasini nece yoxlaya bilerem

Каждому новому участнику 500 приветственных А-рублей за совершенный перелет

Онлайн-регистрация

Не тратьте лишнее время в аэропорту — выберите лучшие места для комфортного перелета

SMS информирование

Сообщим вам о начале регистрации и номер выхода на посадку

Перевозка животных

онлайн оформление с оплатой на сайте

Актау

Из Минеральных Вод 1 раз в неделю от 3635 рублей

Нижний Новгород

Из Саратова от 2080 рублей

Граждане РФ, возвращающиеся из-за рубежа, обязаны заполнить анкету на Едином портале государственных услуг до регистрации на рейс.

Сезонные спецпредложения

Минеральные Воды – Ургенч
Челябинск – Москва
Актау – Сочи
Самара – Минеральные Воды
Сочи – Баку
Сочи – Ургенч

Азимут

Авиакомпания Азимут предоставляет вам возможность воспользоваться перелетом по доступным ценам. Путешествие в самолетах Сухой Суперджет 100, интегрирующих лучшие решения современного авиастроения, позволит ощутить преимущество комфортабельных салонов, не уступающих салонам магистральных самолетов большой вместимости .

«Азимут» – базовая авиакомпания аэропорта «Платов».

22 мая 2023

Авиакомпания Азимут информирует о возможности пройти онлайн-регистрацию при вылете из Стамбула

Теперь выбрать место и получить посадочный талон можно до прибытия в аэропорт.

20 мая 2023

Авиакомпания Азимут выполнила первый рейс из Москвы в Тбилиси

Полеты выполняются ежедневно.

17 мая 2023

Авиакомпания Азимут объявляет имена победителей акции среди новых участников Программы лояльности «А+»

500 А-рублей были начислены трем участникам.

15 мая 2023

Авиакомпания Азимут сообщает об открытии продажи авиабилетов из Москвы в Тбилиси

Авиабилеты доступны по минимальным тарифам.

10 мая 2023

Авиакомпания Азимут начинает полеты из Калуги в Мурманск

В продаже авиабилеты по минимальным тарифам.

Подписаться на новости

Выбор места в самолете

Возможность выбора места на борту самолета в аэропорту вылета на стойке регистрации или в онлайн. Подробные условия.

Дополнительное питание

Дополнительное питание на борту самолета с возможностью выбора из различных рационов на любой вкус.

Багаж

Норма бесплатного провоза багажа и ручной клади. Багаж сверх нормы. Тарифы.

Обмен авиабилетов

Изменение условий перевозки осуществляется в соответствии с Условиями применения тарифа, по которому оформлен авиабилет.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.