Press "Enter" to skip to content

Pul çəkmək üçün PayPal PIN kodunuzu necə tapmaq olar (7 addımda)

Sol paneldəki “Mənim pulum” düyməsini vurun.

Kart əməliyyatları

Bu xidmət müştərilərə “Bank of Baku” ASC-nin təqdim etdiyi ödəniş kartları üzrə rahatlıqla yadda saxlaya biləcəyi PİN-kodun təyin edilməsinə və ya unudulmuş (itirilmiş) PİN-kodun yenisi ilə əvəz edilməsinə imkan yaradır.

PIN kodu necə dəyişmək olar?

 • Bankomat üzərindən PİN-kod aşağıdakı qaydada dəyişdirilir: Əməliyyat növü seçilir: 1. PİN-kodun dəyişdirilməsi; 2. Yeni PİN-kod daxil edilir; 3. Yeni PİN-kod bir daha daxil edilir; 4. PİN-kod müvəffəqiyyətlə dəyişdirildi.
 • Yeni Bolkartlarda PİN-kodun dəyişdirilməsi Fiziki olaraq bir ödəniş kartının olmasına baxmayaraq, hər iki kart (hesab və Bonus) üzrə ayrı-ayrılıqda “PIN-change” xidməti nəzərdə tutulub.Bolkart bankomata daxil edildikdə, Mastercard və Bonus menyuları yaranır. PIN-kodun dəyişdirilməsi hər biri üzrə ayrı-ayrılıqda icra olunmalıdır.
 • Yeni PİN-kod necə əldə edilə bilər? Kart istifadəçisi Bank tərəfindən ona təqdim edilmiş ödəniş kartının PİN-kodunu unudubsa və ya PİN-kodu 3 (üç) dəfə yalnış daxil edibsə PİN-kodu banka yaxınlaşmadan və ya banka müraciət etmədən bankomat vasitəsilə dəyişə bilər. Bu halda kart istifadəçisinə PİN-kodun bərpa olunması üçün SMS göndərilir. Kart istifadəçisi SMS-lə ona təqdim olunmuş birdəfəlik kodun köməyilə, “Bank of Baku” ASC-nin bankomat infrastrukturu vasitəsilə yeni PİN-kod təyin edə bilər. Xidmət haqqı: 2 (iki) AZN təşkil edir.Qeyd: Kart hesabının balasında kifayət qədər pul vəsaiti yoxdursa, o halda əməliyyat kart hesabına pul vəsaiti mədaxil edildikdən sonra mümkün olacaq.
 • PİN-kodu bank filiallarına müraciət edərək və ya bankomat infrastrukturu vasitəsi ilə dəyişmək mümkündür. Bu halda, asan əldə oluna biləcək kombinasiyalardan (məs, doğum tarixi, telefon nömrəsinin son rəqəmləri və s.) istifadə edilməməlidir. Bank kartları üzrə təhlükəsizliyin yüksəldilməsi üçün nəzərdə tutulan bu xidmət “Bank of Baku” ASC tərəfindən emissiya edilmiş ödəniş kartlarına (virtual kartlar istisna olmaqla) tətbiq edilir. Xidmət haqqı: Pin-kodun dəyişdirilməsi xidməti üzrə xidmət haqqı 1 (bir) AZN təşkil edir. PİN-kodun aşağıdakı hallarda dəyişdirilməsi tövsiyə edilir: PİN-kod kart istifadəçisindən başqa digər şəxsə məlum olduqda, və ya buna dair şübhə olduqda; PİN-kod üzrə daha rahat yadda saxlanılan kombinasiyanın seçilməsi;

PIN kodu necə bərpa etmək olar?

 • SMS vasitəsilə birdəfəlik şifrəni aldıqdan sonra, 1. Ödəniş kartı bankomata daxil edilir; 2. dil seçimi edilərək “Yeni PİN təyin et” düyməsi seçilir; 3. SMS məlumatlandırma ilə göndərilmiş kodu aldıqdan sonra “Davam et” düyməsi basılır; 4. yeni PİN-kod daxil edilir; 5. yeni PİN-kod yenidən daxil edilir; 6. təsdiq üçün yenidən SMS məlumatlandırma ilə daxil olmuş kod daxil edilir və “Davam et” düyməsi seçilir; Atılan addımların icrası nəticəsində PİN-kod müfəvvəqiyyətlə dəyişdirilir.
 • PİN-kodun yenisi ilə dəyişdirilməsi xidməti “Bank of Baku” ASC tərəfindən emissiya edilmiş ödəniş kartları üzrə (virtual kartlar istisna olmaqla) tətbiq edilir. Bu əməliyyat “Bank of Baku” ASC-yə məxsus bankomat infrastrukturu vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Xidmətdən yararlanmaq üçün ödəniş kartı üzrə “SMS Bankinq” xidməti mütləq aktiv olmalıdır. SMS Bankinq xidməti aktiv olmayan kart istifadəçiləri PIN kodun bərpası üçün 145 Məlumat Mərkəzinə zəng edərək, SMS Bankinq xidmətinə qoşulduqdan sonra, PIN kodun bərpası əməliyyatını həyata keçirə bilər.

SMS Bankçılıq

SMS Bankçılıq xidməti vasitəsilə “Bank of Baku” ASC-nin kart sahibləri kart hesablarına nəzarət edə və bu hesablar üzrə müxtəlif əməliyyatlar apara bilər.

Xidmətin üstünlükləri

 • Bankomat üzərindən PİN-kod aşağıdakı qaydada dəyişdirilir: Əməliyyat növü seçilir: 1. PİN-kodun dəyişdirilməsi; 2. Yeni PİN-kod daxil edilir; 3. Yeni PİN-kod bir daha daxil edilir; 4. PİN-kod müvəffəqiyyətlə dəyişdirildi.
 • Yeni Bolkartlarda PİN-kodun dəyişdirilməsi Fiziki olaraq bir ödəniş kartının olmasına baxmayaraq, hər iki kart (hesab və Bonus) üzrə ayrı-ayrılıqda “PIN-change” xidməti nəzərdə tutulub.Bolkart bankomata daxil edildikdə, Mastercard və Bonus menyuları yaranır. PIN-kodun dəyişdirilməsi hər biri üzrə ayrı-ayrılıqda icra olunmalıdır.
 • Yeni PİN-kod necə əldə edilə bilər? Kart istifadəçisi Bank tərəfindən ona təqdim edilmiş ödəniş kartının PİN-kodunu unudubsa və ya PİN-kodu 3 (üç) dəfə yalnış daxil edibsə PİN-kodu banka yaxınlaşmadan və ya banka müraciət etmədən bankomat vasitəsilə dəyişə bilər. Bu halda kart istifadəçisinə PİN-kodun bərpa olunması üçün SMS göndərilir. Kart istifadəçisi SMS-lə ona təqdim olunmuş birdəfəlik kodun köməyilə, “Bank of Baku” ASC-nin bankomat infrastrukturu vasitəsilə yeni PİN-kod təyin edə bilər. Xidmət haqqı: 2 (iki) AZN təşkil edir.Qeyd: Kart hesabının balasında kifayət qədər pul vəsaiti yoxdursa, o halda əməliyyat kart hesabına pul vəsaiti mədaxil edildikdən sonra mümkün olacaq.
 • PİN-kodu bank filiallarına müraciət edərək və ya bankomat infrastrukturu vasitəsi ilə dəyişmək mümkündür. Bu halda, asan əldə oluna biləcək kombinasiyalardan (məs, doğum tarixi, telefon nömrəsinin son rəqəmləri və s.) istifadə edilməməlidir. Bank kartları üzrə təhlükəsizliyin yüksəldilməsi üçün nəzərdə tutulan bu xidmət “Bank of Baku” ASC tərəfindən emissiya edilmiş ödəniş kartlarına (virtual kartlar istisna olmaqla) tətbiq edilir. Xidmət haqqı: Pin-kodun dəyişdirilməsi xidməti üzrə xidmət haqqı 1 (bir) AZN təşkil edir. PİN-kodun aşağıdakı hallarda dəyişdirilməsi tövsiyə edilir: PİN-kod kart istifadəçisindən başqa digər şəxsə məlum olduqda, və ya buna dair şübhə olduqda; PİN-kod üzrə daha rahat yadda saxlanılan kombinasiyanın seçilməsi;

Xidmət haqqı və qoşulma üsulu

 • SMS vasitəsilə birdəfəlik şifrəni aldıqdan sonra, 1. Ödəniş kartı bankomata daxil edilir; 2. dil seçimi edilərək “Yeni PİN təyin et” düyməsi seçilir; 3. SMS məlumatlandırma ilə göndərilmiş kodu aldıqdan sonra “Davam et” düyməsi basılır; 4. yeni PİN-kod daxil edilir; 5. yeni PİN-kod yenidən daxil edilir; 6. təsdiq üçün yenidən SMS məlumatlandırma ilə daxil olmuş kod daxil edilir və “Davam et” düyməsi seçilir; Atılan addımların icrası nəticəsində PİN-kod müfəvvəqiyyətlə dəyişdirilir.
 • PİN-kodun yenisi ilə dəyişdirilməsi xidməti “Bank of Baku” ASC tərəfindən emissiya edilmiş ödəniş kartları üzrə (virtual kartlar istisna olmaqla) tətbiq edilir. Bu əməliyyat “Bank of Baku” ASC-yə məxsus bankomat infrastrukturu vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Xidmətdən yararlanmaq üçün ödəniş kartı üzrə “SMS Bankinq” xidməti mütləq aktiv olmalıdır. SMS Bankinq xidməti aktiv olmayan kart istifadəçiləri PIN kodun bərpası üçün 145 Məlumat Mərkəzinə zəng edərək, SMS Bankinq xidmətinə qoşulduqdan sonra, PIN kodun bərpası əməliyyatını həyata keçirə bilər.

Müxtəlif əməliyyatların icrası üçün SMS mətni aşağıdakı qaydada tərtib olunur və 8145 nömrəsinə göndərilir: başlanğıc mətni: BALANCE (cari balans barədə məlumat almaq üçün), BLOCK (ödəniş kartının bloklaşdırılması üçün), UNBLOCK (ödəniş kartının blokdan açılması üçün) və STATE (kart hesabından son 10 əməliyyat üzrə çıxarış almaq üçün); boşluq; əməliyyat aparılacaq kartın üzərindəki ilk 4 rəqəmi; % işarəsi; əməliyyat aparılacaq kartın üzərindəki son 4 rəqəmi. Misal üçün: Müştəri “Balance 6473%7430” yazaraq 8145 nömrəsinə göndərir. Bu əməliyyatı edən 6473 xxxx xxxx 7430 kart sahibi kart hesabının cari balansı barədə məlumat almaq istəyir.“BLOCK 5473%4646” yazıb 8145 nömrəsinə göndərən kart sahibi isə ödəniş kartının bloklaşdırılması əməliyyatını həyata keçirir.

3D Secure texnologiyası – VISA və MasterCard beynəlxalq ödəniş sistemləri tərəfindən yaradılmış, ödəniş kartları ilə onlayn alış-veriş əməliyyatlarını daha da təhlükəsiz edən qlobal protokoldur.

 • Bankomat üzərindən PİN-kod aşağıdakı qaydada dəyişdirilir: Əməliyyat növü seçilir: 1. PİN-kodun dəyişdirilməsi; 2. Yeni PİN-kod daxil edilir; 3. Yeni PİN-kod bir daha daxil edilir; 4. PİN-kod müvəffəqiyyətlə dəyişdirildi.
 • Yeni Bolkartlarda PİN-kodun dəyişdirilməsi Fiziki olaraq bir ödəniş kartının olmasına baxmayaraq, hər iki kart (hesab və Bonus) üzrə ayrı-ayrılıqda “PIN-change” xidməti nəzərdə tutulub.Bolkart bankomata daxil edildikdə, Mastercard və Bonus menyuları yaranır. PIN-kodun dəyişdirilməsi hər biri üzrə ayrı-ayrılıqda icra olunmalıdır.
 • Yeni PİN-kod necə əldə edilə bilər? Kart istifadəçisi Bank tərəfindən ona təqdim edilmiş ödəniş kartının PİN-kodunu unudubsa və ya PİN-kodu 3 (üç) dəfə yalnış daxil edibsə PİN-kodu banka yaxınlaşmadan və ya banka müraciət etmədən bankomat vasitəsilə dəyişə bilər. Bu halda kart istifadəçisinə PİN-kodun bərpa olunması üçün SMS göndərilir. Kart istifadəçisi SMS-lə ona təqdim olunmuş birdəfəlik kodun köməyilə, “Bank of Baku” ASC-nin bankomat infrastrukturu vasitəsilə yeni PİN-kod təyin edə bilər. Xidmət haqqı: 2 (iki) AZN təşkil edir.Qeyd: Kart hesabının balasında kifayət qədər pul vəsaiti yoxdursa, o halda əməliyyat kart hesabına pul vəsaiti mədaxil edildikdən sonra mümkün olacaq.
 • PİN-kodu bank filiallarına müraciət edərək və ya bankomat infrastrukturu vasitəsi ilə dəyişmək mümkündür. Bu halda, asan əldə oluna biləcək kombinasiyalardan (məs, doğum tarixi, telefon nömrəsinin son rəqəmləri və s.) istifadə edilməməlidir. Bank kartları üzrə təhlükəsizliyin yüksəldilməsi üçün nəzərdə tutulan bu xidmət “Bank of Baku” ASC tərəfindən emissiya edilmiş ödəniş kartlarına (virtual kartlar istisna olmaqla) tətbiq edilir. Xidmət haqqı: Pin-kodun dəyişdirilməsi xidməti üzrə xidmət haqqı 1 (bir) AZN təşkil edir. PİN-kodun aşağıdakı hallarda dəyişdirilməsi tövsiyə edilir: PİN-kod kart istifadəçisindən başqa digər şəxsə məlum olduqda, və ya buna dair şübhə olduqda; PİN-kod üzrə daha rahat yadda saxlanılan kombinasiyanın seçilməsi;

3D secure-nin aktivləşmə qaydaları:

 • SMS vasitəsilə birdəfəlik şifrəni aldıqdan sonra, 1. Ödəniş kartı bankomata daxil edilir; 2. dil seçimi edilərək “Yeni PİN təyin et” düyməsi seçilir; 3. SMS məlumatlandırma ilə göndərilmiş kodu aldıqdan sonra “Davam et” düyməsi basılır; 4. yeni PİN-kod daxil edilir; 5. yeni PİN-kod yenidən daxil edilir; 6. təsdiq üçün yenidən SMS məlumatlandırma ilə daxil olmuş kod daxil edilir və “Davam et” düyməsi seçilir; Atılan addımların icrası nəticəsində PİN-kod müfəvvəqiyyətlə dəyişdirilir.
 • PİN-kodun yenisi ilə dəyişdirilməsi xidməti “Bank of Baku” ASC tərəfindən emissiya edilmiş ödəniş kartları üzrə (virtual kartlar istisna olmaqla) tətbiq edilir. Bu əməliyyat “Bank of Baku” ASC-yə məxsus bankomat infrastrukturu vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Xidmətdən yararlanmaq üçün ödəniş kartı üzrə “SMS Bankinq” xidməti mütləq aktiv olmalıdır. SMS Bankinq xidməti aktiv olmayan kart istifadəçiləri PIN kodun bərpası üçün 145 Məlumat Mərkəzinə zəng edərək, SMS Bankinq xidmətinə qoşulduqdan sonra, PIN kodun bərpası əməliyyatını həyata keçirə bilər.

3D secure-yə necə qoşulmaq mümkündür? 145 Məlumat Mərkəzi vasitəsilə: – Siz 145 Məlumat Mərkəzinə zəng edərək 3 DS-ə qoşulma üçün müraciət edə bilərsiniz. Əgər Siz BƏP-də (Bankın Əməliyyat Proqramında) əsas mobil nömrənizlə qoşulmaq istəyirsinizsə, Məlumat Mərkəzi əməkdaşı Sizin xidməti aktivləşdirəcək. Fərqli mobil nömrə olduğu təqdirdə mütləq filiala müraciət etməlisiniz. Filialda qoşulma: – Siz filiala şəxsiyyət vəsiqənizlə yaxınlaşaraq xüsusi ərizə formasını imzalayaraq xidmətə qoşula bilərsiniz.

Pul çəkmək üçün PayPal PIN kodunuzu necə tapmaq olar (7 addımda)

PayPal Mastercardınız PayPal hesabınızdan dünyanın müxtəlif yerlərində çoxsaylı bankomatlar vasitəsilə pul çıxarmaq imkanı verir. Əməliyyatları təsdiqləmək üçün kartın fərdi identifikasiya nömrəsini və ya PİN kodunu ingilis dilində qısaltması üçün daxil etməlisiniz. PİN kodunuzu unutmusunuzsa, bu nömrəni ala bilməyəcəksiniz. Bu məhdudiyyət nömrənizin icazəsiz şəxslərə təsadüfən yayılmasının qarşısını almaq üçün hazırlanmış bir təhlükəsizlik xüsusiyyətidir. Bununla birlikdə, PİN nömrənizi birbaşa PayPal hesabınızdan dəyişdirə bilərsiniz, beləliklə kartınızın bankomatlardan pul çəkməsi üçün yenidən aktivləşdirin.

Addım 1

PayPal hesabınıza daxil olun.

Addım 2

Üst menyuda “Profil” düyməsini vurun və sonra “Daha çox seçim” düyməsini basın.

Addım 3

Sol paneldəki “Mənim pulum” düyməsini vurun.

Addım 4

PayPal Mastercard Debit bölməsinin sağındakı “Yeniləmə” düyməsini basın.

Addım 5

Siyahıda göstərilən kartın sağındakı “PİN kodunu dəyişdir” düyməsini vurun. Siyahıda birdən çox kartınız varsa, PİN kodunu düzgün kartla dəyişdirdiyinizə əmin olun. Kart nömrəsini son dörd rəqəmindən istifadə edərək siyahıdakı məlumatlarla müqayisə edərək kartı yoxlaya bilərsiniz.

Addım 6

Həm “Yeni PIN nömrəsini daxil edin” həm də “PİN nömrəsini yenidən daxil edin” sahələrinə yeni PİN nömrənizi daxil edin.

Addım 7

PİN nömrənizi dəyişdirmək üçün “Göndər” düyməsini basın.

e-PIN

e-PIN, ABB-dən kart əldə edərkən PİN kodun banka məxsus ATM-lər və ya bankın rəsmi veb səhifəsindən təyin edilməsi xidmətidir. Bu zaman əməliyyatların tam təhlükəsizliyi təmin olunur. Bu xidmətdən istifadə sizin vaxtınıza qənaət etməklə bərabər, PİN kodunuzun sonradan unudulması hallarını da aradan qaldırır.

Xidmətdən sayt üzərindən bu link vasitəsilə istifadə edə bilərsiniz: https://reg.azericard.com/pindelivery/

Qeyd edək ki, bu imkan ancaq bankdan yeni sifariş edilən kartlara aiddir.

PIN kodun təyin olunması

Addım 1

Bu linkdən istifadə edin: https://reg.azericard.com/pindelivery/ və açılan pəncərədə kart məlumatlarınızı daxil edin.

Addım 1

Bu linkdən istifadə edin: https://reg.azericard.com/pindelivery/ və açılan pəncərədə kart məlumatlarınızı daxil edin.

Addım 2

Məlumatlar daxil edildikdən sonra karta bağlı nömrənizə SMS-lə kod göndəriləcək (bu kod növbəti addımda PİN kodun təyin edilməsi üçün istifadə ediləcək).

Addım 2

Məlumatlar daxil edildikdən sonra karta bağlı nömrənizə SMS-lə kod göndəriləcək (bu kod növbəti addımda PİN kodun təyin edilməsi üçün istifadə ediləcək).

Addım 3

SMS vasitəsilə daxil olmuş kodda ulduzların yerinə karta təyin etmək istədiyiniz PİN kodu yazaraq “Doldurulmuş rəqəm sırası” xanasına daxil edin. Məsələn, test üçün 2222 istifadə olundu.

Addım 3

SMS vasitəsilə daxil olmuş kodda ulduzların yerinə karta təyin etmək istədiyiniz PİN kodu yazaraq “Doldurulmuş rəqəm sırası” xanasına daxil edin. Məsələn, test üçün 2222 istifadə olundu.

Addım 4

“OK” düyməsini vurduqdan sonra yeni parolunuz təyin olunacaqdır.

Addım 4

“OK” düyməsini vurduqdan sonra yeni parolunuz təyin olunacaqdır.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.