Press "Enter" to skip to content

Dovşanla 7 xırda ladybird sürfələrini necə ayırd edə bilərəm

2 tip diabet zamanı isə daha az kəskin olur, bəzən isə onlara bir çox illər zamanı fikir verilmir. Çox zaman həkimə müraciət qaşınma, infeksiyalar səbəbindən olur. Bəzən Şəkərli Diabet həkimə ağırlaşmaları ilə müraciət ediləndə tapılır : görmənin pozulması, katarakta, neyropatiya, böyrəklərin funksiyalarının pozulması, impotensiya və s.

şəkərli diabet norması

Şəkərli Diabet – xroniki hiperqlikemiya və qlükozuriya sindromudur, insulinin tam ya natamam çatmamazlığı ilə xarakterizə edilir, spesifik mikro- və makrodamar ağırlaşmaları, neyropatiyalar və orqan və sistemlərdə baş verən digər patoloji dəyişikliklərlə birlikdə qeyd olunur.

Yəni tibb dili ilə danışmasaq – Ş.D. qanda qlükozanın (şəkərin) yüksək səviyyəsi ilə xarakterizə olunur, həmçinin sidikdə şəkər ola bilir. Bunların səbəbi də, mədəaltı vəzinin insulini – qanda şəkərin səviyyəsini kontrol edən hormonu, ya az ya da heç ifraz etməməsidir.

Şəkərli Diabet 1 tip – insulindənasılı diabet və 2 tip – insulindənasılı olmayan diabet şəklində olur. Bəs fərq nədədir ? Birinci halda mədəaltı vəzdə insulin heç ifraz olunmur və pasientlər insulin inyeksiyalarını xaricdən almağa məcburdular. İkinci halda isə insulinin miqdarı ya az olur və bütün hüceyrələrə çatmır ya hüceyrələrin miqdarı həddən artıq (piylənmə) olur ki, insulin hər birinə çatmır. Bəzən artıq çəki varsa arıqlamaq şəkəri salmaq üçün yetərli olur. Ya da insulinin miqdarı normadan artıq olur, amma qanda şəkərin miqdarı yüksək qalır – hər şey ona görədir ki, hüceyrələr insulini hiss etmirlər, bu insulinrezistentlik adlanır.

Əmələ gəlmə səbəbləri :

1 tip Şəkərli Diabet inkişaf mexanizmdın asılı olaraq autoimmun və idiopatik olur. Mədəaltı vəzin hüceyrələrinin destruksiyası (ölməsi) çox zaman genetik olaraq baş verir, hansılara ki, müxtəlif xarici faktorlar (müxtəlif virus infeksiyaları, toksiki maddələr və s.) təsir edir.

2 tip Şəkərli Diabet isə heterogen və poligen xəstəlik olub, patogenezində karbohidrat mübadiləsini pozan bir neçə genetik və xarici komponentlər iştrak edir.

Genetik olmayan risk faktorları :

 • yaşlılıq
 • piylənmə
 • ifrat qidalanma
 • azhərəkətli həyat tərzi
 • hamiləlik
 • döldaxili inkişafdan qalma
 • aclıq (kiçik yaşlarda)
 • stress
 • həyat tərzinin dəyişməsi

Gəlin bu haqda daha ətraflı danışaq.

2 tip diabetin əmələ gəlmə patogenezində iki faktor iştrak edir : insulinrezistentlik və beta-hüceyrələrin funksiyasının pozulması.

Normada biz nəsə yeyəndə qanda şəkərin miqdarı artır və buna cavab olaraq mədəaltı vəzi qana insulin buraxır, o da öz növbəsində qlükozanı (hüceyrələr üçün enerji mənbəyi) hüceyrələrə daşıyır və qanda şəkərin miqdarı azalır.

İnsulinrezistenlik insulinin ifraz olunmasına baxmayaraq hüceyrələrin onu hiss eləməmisidir. Yəni, biz nəsə yeyirik, qanda şəkər artır, cavab olaraq insulin də artır, amma hüceyrələr onu hiss etmir deyə onlara getmir, qanda qalır, insulinlə bərabər, hansı ki qıcıqlanmaya cavab olaraq arta-arta qalır.

Beta-hüceyrələrin funksiyalarının pozulması isə bir neçə faktorların təsiri nəticəsində əmələ gəlir, bunlara da : qlükozotoksiklik; insulin sintezinin pozulması; beta-hüceyrələrin kütləsinin azaması və s. Bütün bunlar insulinin yetərli miqdarda ifraz olunmamasına səbəb olur və qanda şəkərin miqdarı artır.

Simptomlar :

Diabetin diaqnostikası çətinlik etmir. Şəkərli Diabetin klassik simptomları – ağızda quruluq, susuzluq (polidipsiya), artıq iştah (polifaqiya), artıq sidiyə getmə (poliuriya), arıqlama, sidikdən aseton iyinin gəlməsi, yuxululuq, ümumi zəiflik, əmək qabiliyyətinin kəskin azalması, libidə və potensiyanın azalması, infeksiyalara (furunkulez, paradontoz) və göbələk xəstəliklərinə (bəzi qadınlarda xarici cinsiyyət orqanarında qaşınma, yanğı hissi) meillilik.

Bütün bu simptomlar 1 tip diabet zamanı kəskin baş verir, xüsusən kəskin – polidipsiya, polifaqiya və poliuriya olur.

2 tip diabet zamanı isə daha az kəskin olur, bəzən isə onlara bir çox illər zamanı fikir verilmir. Çox zaman həkimə müraciət qaşınma, infeksiyalar səbəbindən olur. Bəzən Şəkərli Diabet həkimə ağırlaşmaları ilə müraciət ediləndə tapılır : görmənin pozulması, katarakta, neyropatiya, böyrəklərin funksiyalarının pozulması, impotensiya və s.

Diaqnostika :

Qanda şəkərin miqdarı ac qarına 3,2 – 6,2mmol/l olmalıdır. Əgər göstəricilər daha yüksək çıxarsa şəkəri yeməkdən 2 saat sonra yenidən ölçmək lazımdır. Normada qanda şəkərin miqdarı 7.8 mmol/l-dən çox olmamalıdır, əgər şəkərin miqdarı 7.8-11.1 mmol/l – sə qlükozaya tolerantloq diaqnozu qoyulur, lakin 11.1 mmol/l-dən yüksık çıxarsa şəkərli diabetin ilkin diaqnozu qoyulur.

Sonrakı müayinələr həkim-endokrinoloq tərəfindən keçirilməlidir.

Müalicə :

Ş.D. terapiyası kompleks şəklində aparılır, və aşağıdakılardan ibarətdir :

 • pəhriz
 • dərman vasitələri ilə müalicə
 • dozalandırılmış fiziki yük
 • xəstənin təhsili və özünəkontrol
 • Ş.D. uzaq ağırlaşmalarının profilaktika və müalicəsi

Müalicənin məqsədi karbohidrat mübadiləsini kompensasiya halına gətirilmısidir

Süd dişləri neçə yaşda və hansı qaydada tökülür? Uşaqlarda süd dişlərinin itirilməsi sxemi

Bir qayda olaraq, müvəqqəti dişlərin qalıcı dişlərlə əvəzlənməsi prosesi altı yaşında uşaqlarda başlayır. Ancaq müasir körpələrin bir xüsusiyyəti var – sürətli inkişaf. Bu səbəbdən 5 yaşındakı uşaqlarda süd dişlərinin itməsi dövrümüzdə adi bir hadisədir. Bir uşağın həyatının bu dövründə valideynlər bir çox sual verirlər: müvəqqəti dişləri müalicə etmək lazımdırmı? Problemlər yarana bilər və nə zaman diş həkiminə müraciət etməliyəm? Uşaqlarda süd dişlərinin tökülməsi qanunauyğunluq nədir? Bu müddət nə qədər çəkir?

Süt dişlərinin dəyişməsi necə baş verir?

Bir yetkin üçün diş sayı normasının 32 olduğu məlum bir həqiqətdir. Niyə uşaqlarda bunların yalnız 20-si var? Həqiqət budur ki, 6 ayda, ilk dişlər körpədə püskürməyə başlayanda çənəsi çox kiçikdir. Uşaq böyüdükcə uzanır. Və növbə dövründə dəst əlavə olaraq hər çənədə iki cüt diş ehtiva edir. Bunlara premolar deyilir və köpəklər və azı dişləri arasında yerləşmişdir. Nəticədə dişlərin sayı 20-dən 28-ə qədər artır. Daha 4-ü haradadır? Bunlar sözdə hikmət dişləridir və 17 ildən sonra çox sonra böyüyəcəklər.

Dişlərin dəyişdirilməsi prosesi əsasən ağrısızdır. Müvəqqəti kəsici dişlərin, dişlərin və azı dişlərin müəyyən bir dövrdə həll olunan köklərə sahib olduğu ortaya çıxdı. Nəticədə süd dişləri dəstəyini itirir, boşalır və bir-bir tökülür. Bunları daha sıx bir quruluşa, daha sərt emaye olan və müvəqqəti dişlərlə müqayisədə daha çox dözümlülüyə malik olan azı dişlər əvəz edir. Uşağın bədəni yetkin qidaya necə uyğunlaşır. Uşaqlarda süd dişlərinin itirilməsi qaydası, bu prosesin sxemi və vaxtı aşağıda veriləcəkdir.

Müvəqqəti dişlərin dəyişməsinin ilk əlamətləri

Bəzi əlamətlərə görə uşağın süd dişlərini itirmə müddətinə tezliklə başlayacağı müəyyən edilə bilər:

 • Dişlər arasındakı boşluqlar artır. Böyüyən çənənin uzanması səbəbindən müvəqqəti kəsici dişlər, köpəklər və azı dişləri özlərini bir-birlərindən daha da uzaq bir məsafədə tapırlar. Diş həkiminə getməyin səbəbi uşağın onsuz da altı yaşında olması və fasilələrin dəyişməz qalmasıdır. Valideynlərə vaxt baxımından rəhbərlik etmək üçün uşaqlarda süd dişlərinin itməsi üçün xüsusi bir sxem hazırlanmışdır. Əvəzetmə yaşı və ardıcıllığı burada təsvir edilmişdir.
 • Süd dişinin boşluğu. Müvəqqəti kəsici dişlərin, köpək dişlərinin və azı dişlərin itkisinin başlamasından təxminən iki il əvvəl kökləri əriməyə başlayır. Bu prosesin dişin boynuna keçməsi ilə sonuncusu tədricən sarsılmağa başlayır.
 • Süd dişinin yanında qalıcı bir dişin püskürməsi. Bəzən olur ki, müvəqqəti bir kəsici diş, köpək və ya azı diş hələ yıxılmayıb və kök varisi artıq yaxınlarda görünür. Diş həkimləri bu fenomeni zərərsiz hesab edirlər. Yenə də qalıcı bir diş çıxdıqda və yanında yerləşən südün üç aydır tökülməməsi halında diş həkiminizlə əlaqə saxlamalısınız.

Süd dişlərinin itməsi üçün vaxt və prosedur

Uşaqlarda molar süd dişlərinin necə əvəz olunduğunu görək: neçə yaşında itki? Ekvivalent dövrə nədir? Və bu müddət nə qədərdir? Mütəxəssislər, hər uşaq üçün vaxtın fərdi olduğunu söyləyirlər.Diş kəsici dişlərin, azı dişlərin və dişlərin dəyişməsinin ümumi müddəti altı ilə səkkiz ildir. Orta hesabla, qızlarda süd qablarının itkisi altı yaşında, oğlanlarda bir az sonra baş verir. Ancaq bugünkü uşaqlar sürətlə inkişaf edir. Bu səbəbdən, uşaqlarda süd dişlərinin itməsi sxemini beş yaşına bağlamaq olar. Ayrıca, kəsici dişlərin, diş azılarının və dişlərin dəyişdirilməsi prosesinin başlanğıcının vaxtı və müddəti uşağın genetik irsindən asılıdır. İqlim şəraitinin, qida xüsusiyyətlərinin və içməli suyun keyfiyyətinin təsiri təsir göstərir.

Aşağıda, azyaşlı dişlərin uşaqlarda dəyişdirildiyi ardıcıllığın qrafik təsviri verilmişdir. Fotoşəkili əlavə olunmuş itki şəkli göstərir ki, əvvəl kəsici dişlər dəyişdirilir, sonra ilk azılıq dişləri, sonra köpəklər gəlir və siyahıda sonuncusu ikinci azarkeşdir.

Altı və ya yeddi yaşlarında, süd qablarının dəyişdirilməsi prosesi başladıqda ilk meydana gələnlər mərkəzi kəsici dişlərin itkisidir. Üstəlik, əvvəlcə bu, aşağı çənənin dişləri ilə baş verir (şəkildə 1 nömrəsində təmsil olunurlar) və onlardan sonra yuxarı növbə (2 nömrədə) gəlir.

Bundan əlavə, yuxarı çənədə yerləşən lateral kəsici dişlər (şəkildəki 3 nömrə), ardınca eyni alt dişlər (nömrə 4) düşür. Onların dəyişməsi uşağın yeddi ilə səkkiz yaşına çatdıqda baş verir.

Sonra uşaqlarda süd dişlərinin itirilməsi sxemi yuxarı və alt çənənin ilk azılıq dişlərinin dəyişməsini əhatə edir (şəkildə 5 və 6 rəqəmləri altında təqdim olunur). Bu, doqquz ilə on bir yaş arasında olur.

Sonra, doqquz-on iki yaşında, normaya görə, yuxarı çənənin dişləri (şəkildəki 7 nömrə), daha sonra eyni dişlər aşağıdan düşməlidir (8 nömrədə təqdim olunur).

İkincisi, uşaqlarda süd dişlərinin itkisi nümunəsi ilə sübut edildiyi kimi, alt çənənin ikinci azılıq dişlərinin növbəsi (9 nömrəli altındakı şəkildə), sonra isə yuxarı (10 nömrə). Bu on-on iki yaşında olur.

Müvəqqəti dişləri saxlamaq nə üçün vacibdir?

Süd dişləri çürük dişlərinə nisbətən çürüklərin mənfi təsirlərinə daha həssasdır. Və bu xəstəliyin fəsadları olduqca tez-tez baş verir. Uşaq özü diş minasının zədələndiyini anlaya bilmir. Yəni çürük diaqnozu qoymaq üçün diş həkiminə müraciət etmək lazımdır. Valideynlər bu mövzuda çox məsuliyyətli olmalıdırlar. Axı, süd dişlərinin laqeyd xəstəlikləri, itkisinə birbaşa yol olur, bu da özlüyündə pis bir amildir. Müvəqqəti kəsici dişlər, köpəklər və azı dişlər, kök dəyişdirmələri üçün yerin “keşikçiləri” dir. Müvəqqəti bir dişin itirilməsi halında, qonşuları yaranan boşluğu doldurmaq üçün dəyişməyə başlayırlar. Mövcud südün yerində böyüyəcək yerli davamçılardan sonra normal inkişaf üçün yer olmayacaq və bərabər olmayan bir sıra meydana gətirərək üst-üstə sürünəcəklər. Onların böyüməsinin pozulması, tərəfə yer dəyişdirməsi və səhv bir ısırıq meydana gəlməsi də mümkündür.

Diş həkimində bir körpə dişinin çıxarılması: mümkün səbəblər

Yaxşı bir pediatrik diş həkimi müalicə edilə və qorunub saxlanıla bilsə süd dişinin çıxarılmasına heç vaxt icazə verməz. Lakin, onsuz edə bilməyəcəyiniz vəziyyətlər var. Müvəqqəti bir dişin çıxarılması aşağıdakı hallarda əsaslandırılır:

 • “Südçünün” güclü şəkildə məhv edilməsi və bərpasının mümkünsüzlüyü.
 • Müvəqqəti bir dişin kök kistasının olması.
 • Daha sonra molar ilə problemlərə səbəb ola biləcək iltihabın inkişafı.
 • Qalıcı bir dişin düşməmiş bir südlə dişlənməsi.
 • Uşağa ağrı və narahatlığa səbəb olan süd kəsici dişin, köpək və ya azı dişlərin güclü bir şəkildə titrəməsi.

Süd dişlərinin vaxtından əvvəl itirilməsi

Yuxarıda, uşaqlarda süd dişlərinin dəyişdirildiyi yaş aralığı, itmə qaydası təyin olundu. 5 il bir müddətdir ki, bundan sonra diş kəsici diş, köpək və ya azı diş itkisi artıq erkən sayılmır, baxmayaraq kiuşaq stomatologiyasında süd dişlərinin dəyişməsinin başlanğıc normasının uşağın altı yaşına çatmasıdır.

Süd qablarının vaxtından əvvəl itirilməsinin səbəbləri aşağıdakılar ola bilər:

 • Xəsarət. Uşaq mexaniki təsir (yıxılma, zərbə) nəticəsində bir dişini itirdi.
 • Pediatrik stomatologiyada “dərin” termini ilə təyin olunan anormal dişləmələr. Üst çənə dişləri həddindən artıq təzyiqə məruz qalan alt çənəni əhatə edir və onları itirmə ehtimalı var.
 • Bitişik dişlərin hücumu. Bu, südçülər düzgün böyümədikdə olur. Erkən itkinin səbəbi əvvəlki nöqtəyə bənzəyir – müvəqqəti kəsici diş, köpək və ya azı dişinə həddindən artıq təzyiq.
 • Çürük baxımsızdır. Bu vəziyyətdə süd dişi sadəcə dağılır.
 • Bir uşaq tərəfindən müvəqqəti bir kəsici dişin, köpəyin və ya azı dişin qəsdən boşaldılması.

Süd dişlərinin gecikməsi

Süd dişlərinin tökülməyə tələsmədiyi bir vəziyyət var. Bunun səbəbi uşağın irsi olması, ağır bir yoluxucu xəstəlik, körpədə raxit və ya balanssız bir pəhriz və nəticədə bədəndə vitamin və kalsium çatışmazlığı ola bilər.

Bir variant, süd dişinin hələ yıxılmadığı və yanında kök dəyişdiricisinin artıq püskürməyə başladığı zaman mümkündür. Buna “köpək balığı dişləri” deyilir. Səhv bir şey yoxdur, ancaq üç ay ərzində “südçü” hələ də qalıcı bir dişə yol verdikdə. Əks təqdirdə, diş həkiminə müraciət etmək lazımdır.

Ayrıca, uşaq artıq səkkiz yaşındadırsa və süd dişləri hələ də yerindədirsə, diş həkiminə müraciət etmək lazımdır.

Müvəqqəti bir diş düşdükdən sonra nə etməli

Ümumiyyətlə, süd dişinin itirilməsindən əvvəl onun gevşəməsi başlayır, buna görə uşaq üçün belə bir an sürpriz olmayacaq. Müvəqqəti bir köpək, kəsici diş və ya molar itkisindən sonra böyüməsi yerində bir yara meydana gəlir. Qanı dayandırmaq üçün steril bir pambıq çubuq və ya cuna quyuya çəkilməlidir. 3-5 dəqiqədən sonra qanaxma dayanacaq. Zərər verdikdən sonra 2 saat ərzində uşağı yeməməlisiniz və bu müddətdən sonra iki-üç gün ərzində homojen bir tərkibli isti yemək qəbul etməlisiniz. Müdafiəsiz diş əti nahiyəsinin zədələnməməsi üçün qatı və böyük parçalardan qaçınmaq lazımdır. Yeməkdən sonra ağzınızı yumşaq bir şəkildə yaxalamaq lazımdır. Tortulmuş qandan diş itkisi yerində əmələ gələn mantar iki-üç gün ərzində öz-özünə tökülür. Mexanik olaraq çıxarılması qəti qadağandır.

Müvəqqəti bir diş düşdükdən sonra nə edilməməlidir

“Südçü” yıxıldıqdan sonra uşağa qoz-fındıq, kraker, karamel kimi çox sərt qidaları yeməyə icazə verilməməlidir. Yaranan yaranı kəsmək üçün antiseptik maddələrin (hidrogen peroksid və ya alkoqol məhlulu) istifadəsi də qadağandır. İnfeksiyanın qarşısını almaq üçün qanaxma boşluğuna barmaqlarınızla toxuna bilməzsiniz.

Müvəqqəti bir kəsici diş, köpək və ya köpük itkisindən sonra uşağın ateşi varsa, bu dərhal pediatri ziyarət etmək üçün bir səbəbdir. Və süd dişlərinin dəyişməsi dövründə profilaktik müayinə üçün diş həkimi ildə ən azı iki dəfə əlaqə saxlamalıdır.

Dəyişmə dövründə diş müalicəsi

Süd dişlərinin sağlam və sağlam qalması üçün aşağıdakılar tövsiyə olunur:

 • Gündə iki dəfə yumşaq bir fırça istifadə edərək dişlərinizi fırçalayın.
 • Körpə yeyəndən sonra hər dəfə ağzını yaxalamağı öyrət.
 • Bədəni kalsiumla zənginləşdirmək üçün süd və fermentləşdirilmiş süd məhsullarını uşağın pəhrizinə daxil edin.

Körpədə müvəqqəti kəsici dişlər, dişlər və azı dişləri dəyişən dövrdə böyüklər aşağıdakı sualları verirlər: uşaqlarda ilkin süd dişləri nə zaman əvəz olunmağa başlayır? Zərər sxemi? Və bu müddət nə qədər çəkir? Onlara cavablar bu məqalədədir.Valideynlər üçün əsas şey, problemi vaxtında müəyyənləşdirmək üçün ildə bir dəfə profilaktik müayinə üçün bir uşaq diş həkimi ziyarətinə ehtiyac olduqlarını xatırlamaqdır. Bu, körpənizin dişlərini gözəl və sağlam saxlayacaq.

Dovşanla 7 xırda ladybird sürfələrini necə ayırd edə bilərəm?

Dovşan ili olan illər 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927.

2023-cü il 22 yanvar 2023-cü il (Çin Yeni ili) tarixindən başlayaraq 9 fevral 2024-cü ildə (Çin Yeni ili gecəsi) başa çatan Su Dovşanı ilidir. Dovşan işarəsi Çin mədəniyyətində uzunömürlülük, sülh və firavanlıq simvoludur. 2023-cü ilin ümid ili olacağı proqnozlaşdırılır.

Dovşan ilində doğulan insanlara “Dovşanlar” deyilir və sayıq, hazırcavab, çevik və dahiyanə olduqlarına inanılır.

Dovşanlar üçün ən uyğun bürclər Keçilər , İtlərDonuzlardır .

Çin Bürc Dovşan İlləri

Dovşan Çin Bürc dövrünün dördüncü heyvan simvoludur . Bürcün 12 heyvanı sıralanır: Siçovul, Öküz, Pələng, Dovşan , Əjdaha, İlan, At, Keçi, Meymun, Xoruz, İt və Donuz. Hər ilin 12 illik dövrünə görə bir heyvan əlaməti var.

Çin Bürc ilinin adətən Çin Yeni ilindən başladığı deyilir, onun tarixi yanvarın sonundan fevralın ortalarına qədərdir. Buna görə də, əgər yanvar və ya fevral aylarında yuxarıda göstərilən illərdən birində doğulmusunuzsa, siz Dovşanya bəlkə də Pələng ola bilərsiniz .

Bundan əlavə, əgər siz yuxarıdakı illərdən dərhal sonra gələn illərin (2012, 2000, 1988, 1976 və s.) Yanvar/Fevral aylarında anadan olmusunuzsa, o zaman siz Dovşan və ya Əjdaha ola bilərsiniz.

Bürc heyvan işarənizi tapmaq üçün saytımızdakı digər məqalələrdən istifadə edə bilərsiniz.

Dovşan İlləri üçün tarixlər

Dovşan illəri Tarix Element
2023 22 yanvar 2023-cü il – 9 fevral 2024-cü il Su Dovşanı
2011 3 fevral 2011 – 22 yanvar 2012 Qızıl Dovşan
1999 16 fevral 1999-cu il – 4 fevral 2000-ci il Torpaq Dovşanı
1987 29 yanvar 1987 – 16 fevral 1988 Od Dovşanı
1975 11 fevral 1975 – 30 yanvar 1976 Taxta Dovşan
1963 25 yanvar 1963 – 12 fevral 1964 Su Dovşanı
1951 6 fevral 1951 – 26 yanvar 1952 Qızıl Dovşan
1939 19 fevral 1939 – 7 fevral 1940 Torpaq Dovşanı

Dovşanlarının xasiyyəti: Sakit, zərif.

Çin astrologiyasına görə Dovşanların mülayim , sakit , zərifayıq olması ilə yanaşı, çevik , bacarıqlı , mehriban , səbirli və çox məsuliyyətli , bəzən öz fikirlərini başqalarına açıqlamaq istəməyən və reallıqdan qaçmağa meylli olduqları proqnozlaşdırılır, lakin ətrafdakılara həmişə sadiqdirlər.

Erkək Dovşanlar insanlarla həmişə nəzakətli davranması, insanlara etibarlı və səmimi olduqlarını hiss etdirən yumşaq təbəssümü ilə xarakterizə olunur. Çətinliklərlə qarşılaşdıqda, onlar heç vaxt ruhdan düşmürlər, əksinə həll yollarını tapmaq üçün səylərində israrlı olurlar. Bu, o deməkdir ki, onlar sonda həsəd aparacaq uğur qazanacaqlar.

Dişi Dovşanlar isə belə təcəssüm olunurlar: yaraşıqlı və təvazökar bir görünüşə malik olmaqla yanaşı, onlar təmiz ürəklidirlər.

Odun, Od, Torpaq, Qızıl və Su Dovşanları

Çin beş element nəzəriyyəsində hər bir bürc beş elementdən biri ilə əlaqələndirilir: Qızıl (Metal) , Taxta , Su , Od və ya Yer . Məsələn, Su Dovşanı 60 illik dövrədə bir dəfə gəlir.

Bir insanın xüsusiyyətlərinin doğulduğu ilin zodiak heyvan əlaməti və elementi ilə müəyyən edildiyi nəzəriyyəsi var. Bu, o deməkdir ki, beş növ Dovşan var, hər biri fərqli xüsusiyyətlərə malikdir:

Dovşan növü Xüsusiyyətlər
Taxta Dovşan Ağıllı, çevik, eqoist, canlı görünüşlü, amma qəlbən fərasətli
Od Dovşanı Geniş fikirli, ağıllı və çevik, unikal baxışları ilə
Torpaq Dovşanı Dürüst, düz, iddialı, çalışqan, lakin bir qədər təmkinli
Qızıl Dovşan Mehriban, mühafizəkar, canlı və həvəsli
Su Dovşanı Zərif, mehriban, müxtəlif şərtlərə asanlıqla uyğunlaşa bilən, lakin zəif düşüncə və prinsiplərlə

Dovşanların Sevgi Uyğunluğu: O, Sizinlə Uyğundurmu?

Hər bir heyvan əlamətinin özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Çin bürcünün heyvanları arasında sevgi uyğunluğu əsasən hər bir heyvanın ümumi xüsusiyyətlərini nəzərə alır. Xüsusiyyətləri bir-birinə uyğun gələnlər yaxşı tərəfdaş ola bilərlər .

Bu, Dovşanın proqnozlaşdırılan uyğunluğudur:

 • Ən yaxşısı : Keçi, İt və ya Donuz
 • Ən pisi : Siçovul və ya Xoruz

Dovşan ilində doğulan insanlar üçün şanslı şeylər

Dovşanlara şans gətirəcək şeylər :

 • Şanslı nömrələr: 3, 4, 6 və onları ehtiva edən nömrələr (məsələn, 34 və 46)
 • Xoşbəxt günlər: Çində hər ayın 26, 27 və 29-u
 • Xoşbəxt rənglər: qırmızı, çəhrayı, bənövşəyi, mavi
 • Xoşbəxt çiçəklər: bağayarpağı, jasmin
 • Xoşbəxt istiqamətlər: şərq, cənub və şimal-qərb
 • Şanslı aylar: 1-ci, 4-cü, 8-ci və 11-ci Çin ayları

Dovşanların çəkinməli olduğu şeylər :

 • Uğursuz nömrələr: 1, 7 və 8
 • Uğursuz rənglər: tünd qəhvəyi, tünd sarı, ağ
 • Uğursuz istiqamətlər: şimal, qərb və cənub-qərb

2023-cü il üçün Dovşanların Bürcləri və Xoşbəxt Rəngləri

2023-cü il Dovşan Xalq İlidir (‘həyat ili’).

Dovşanlar, ‘doğum ilinizdə’ tez-tez həyat dəyişikliyi ilə bir çox çətinliklərlə qarşılaşacağınız proqnozlaşdırılır . 2023-cü ildə həyatınızın bütün aspektləri ilə bağlı daha diqqətli olmanız tövsiyə olunur.

Evlənmək və ya yeni şirkət qurmaq kimi böyük dəyişikliklərdən qaçmağınız daha yaxşıdır . Problemlərin həllində və ünsiyyətdə ehtiyatlı olun və uğursuzluqları azaltmaq üçün qırmızı alt paltarı və corab geyinin. Çox çalışsanız və hər şeyə baxmayaraq, yüksəliş ehtimalı varsa, karyeranız yaxşı olacaq. İnanın ki, “külək və yağışdan sonra göy qurşağı gələcək”.

Uğurlu rənglər : mavi, yaşıl

2023-cü ildə hansı Çin Bürcünün ən şanslı olduğu bilinir

2023 Dovşan ilində ən şanslı Çin Bürcləri Öküzlər , Pələnglərİlanlardır .

Sonra o qədər də şanslı olmayan itlər , atlar , keçilərdonuzlar gəlir.

Dovşanların , Siçovulların və İlanların taleyinə çətinliklər təsir edəcək. Xoruzlarmeymunlar irəliləmək üçün xüsusilə çox çalışmalı olacaqlar.

2023 Dovşan ili uşaq sahibi olmaq üçün əlverişlidirmi?

2023-cü il doğum üçün yaxşı ildir. Su Dovşanı ilidir. Çin astrologiyasında su uzunömürlülük və əmin-amanlıq deməkdir, Dovşan isə sayıqlıq, hazırcavablıq, ehtiyatlılıq, fərasət və özünümüdafiə rəmzidir. Su Dovşanı ilində doğulan insanların ömürləri boyu xoşbəxtlik qazanacaqları və dinc ruhlu olacağı proqnozlaşdırılır .

Dovşanlar üçün ən uyğun karyera hansılardır?

İntellektual, alim və savadlı Dovşanların sərvətlə yanaşı yaxşı karyeradan da həzz alma ehtimalı daha yüksəkdir.

Bir cüt çevik əlləri olan Dovşanlar xəttatlıq və rəsm, həmçinin dərzilik və yemək bişirmək üçün bir hədiyyəyə sahibdirlər.

Dovşanlar üçün ən yaxşı karyeralar becərmə, yetişdirmə, təhsil, din, səhiyyə, tibb, mədəniyyət, polis/məhkəmə işi və siyasət sahələrindədir.

Sonda isə qeyd etmək istəyirik ki, bunlar hamısı fərziyyələrdir, bunlara həqiqət kimi inanmamağınızı və həyatınızı bu qeyd edilənlərə uyğunlaşdırmamağınızı tövsiyyə edirik. Nəyin necə və nə vaxt olacağını yalnız və yalnız Allah bilir. Ümidli olun, gözəl şeylər düşünün, gözəl şeylərin olacağını düşünün və Allahdan diləyin.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.