Press "Enter" to skip to content

DV-ni Gəlirə Necə Hesablamaq Olar

Fərqli vergi dərəcələrinə tabe olan hər bir satılan mal qrupu üçün ƏDV ilə əlaqəli gəliri hesablayın. Bunun üçün vergi bazası müvafiq ƏDV dərəcəsi ilə vurulmalıdır. Malların, işlərin və ya xidmətlərin ödənişi üçün alıcıya və ya müştəriyə hesablanmış ƏDV göstərilməklə bir hesab-faktura verin ki, qarşı tərəf müəssisə bu məbləğləri çıxılmaq üçün qəbul edə bilsin.

ƏDV-ni özüm necə ödəyə bilərəm?

Kapital Bank Müştəri Bank-da mütəmadi olaraq hüquqi şəxs və fərdi sahibkarlara daha rahat və onlayn xidmətlər təqdim edir.

“Unikal” xəbər verir ki, artıq sahibkarlar Müştəri Bank vasitəsilə mal və xidmətlərə görə ödənilən ƏDV-ni avtomatik olaraq formalaşdırıb, ödəyə bilərlər.

İndiyədək sahibkarlar ƏDV-ni manual olaraq özləri hesablayıb, sonra ödənişi həyata keçirə bilirdilər. Lakin yeni onlayn funksiya vasitəsilə sahibkarlar həm vaxtlarına qənaət etmiş olacaqlar, həm də hesabatlığı daha rahat formalaşdıra biləcəklər. Çünki ƏDV-nin məbləği Müştəri Bank tərəfindən avtomatik hesablanır və sahibkar tərəfindən əlavə ödəniş tapşırığının hazırlanmasına ehtiyac yoxdur.

Qeyd edək ki, Müştəri Bank vasitəsilə rahat və təhlükəsiz şəkildə bir sıra xidmətlərdən istifadə etmək mümkündür: təcili köçürmələr, büdcə ödənişləri, cari hesabın tam onlayn şəkildə açılması, əməkhaqqı layihəsinə qoşulma, əməkhaqqı kartlarına mədaxil, əməkhaqqı kartlarının sifarişi və çatdırılması biznes və sahibkar kartlarının sifarişi, ölkə daxili və ölkə xarici nağdsız köçürmələr, konvertasiya əməliyyatları, hesablara nəzarət, çıxarışların əldə edilməsi, sərəncamlar haqqında məlumat, onlayn kredit məhsulları sifarişi (overdraft, kredit, qarantiya, sürətli tender və s.) və s.

ƏDV-ni Gəlirə Necə Hesablamaq Olar

Gəlirlərə əlavə dəyər vergisi, bir müəssisə tərəfindən satılan mal və ya xidmət miqdarına tətbiq olunan dolayı vergidir. Bu dəyərin hesablanması olduqca zəhmətkeş və diqqət tələb edən bir prosesdir, buna görə də böyük müəssisələrdə bu məsuliyyət ayrı bir mühasibə həvalə olunur. ƏDV-ni gəlirə necə hesablamaq olar

Vacibdir

kalkulyator

Təlimat

Addım 1

Satılmış mallara aid olan ƏDV dərəcəsini öyrənin. Onların dəyərləri Rusiya Federasiyası Vergi Məcəlləsinin 164-cü maddəsi ilə müəyyən edilir və 0%, 10%, 18% ilə müəyyən edilir. Həm də hesablayarkən, hesablanan dərəcələr Rusiya Federasiyası Vergi Məcəlləsinin 154, 155, 161, 162 və 164-cü maddələrində göstərilən gəlirlərin alınma şərtlərindən asılı olan 10/110 və 18/118-dir.

Addım 2

Gəlirin vergi bazasının miqdarını təyin edin. Hesablanması İncəsənət tövsiyələrinə uyğun olaraq aparılır. Rusiya Federasiyasının Vergi Məcəlləsinin 154. Vergiyə cəlb olunan gəlir miqdarı, müəyyən edilmiş aksiz vergiləri nəzərə alınmaqla satılan malların, işlərin və ya xidmətlərin dəyərinə bərabərdir. ƏDV üzrə vergi bazasının hesablanması müvafiq aktla təsdiqlənmiş malların göndərildiyi, xidmət göstərildiyi və ya iş yerinə yetirildiyi tarixdə aparılır. Vəsaitlərin cari hesaba və ya müəssisənin kassasına faktiki daxil olma tarixi də ödəniş və ya avans ödənişi kimi istifadə edilə bilər. ƏDV hesablanması tarixinin təyin edilməsi üçün ümumi qaydalar Rusiya Federasiyası Vergi Məcəlləsinin 167-ci maddəsinin 1-ci bəndində müəyyən edilmişdir.

Addım 3

ƏDV-ni müəyyənləşdirmək üçün xarici valyutada ödəmə halında gəliri yenidən hesablayın. Bunun üçün məbləği vergi hesablanması tarixində qurulmuş Rusiya Federasiyası Milli Bankının məzənnəsi ilə rubl ekvivalentinə köçürmək lazımdır.

Addım 4

Fərqli vergi dərəcələrinə tabe olan hər bir satılan mal qrupu üçün ƏDV ilə əlaqəli gəliri hesablayın. Bunun üçün vergi bazası müvafiq ƏDV dərəcəsi ilə vurulmalıdır. Malların, işlərin və ya xidmətlərin ödənişi üçün alıcıya və ya müştəriyə hesablanmış ƏDV göstərilməklə bir hesab-faktura verin ki, qarşı tərəf müəssisə bu məbləğləri çıxılmaq üçün qəbul edə bilsin.

Addım 5

Ümumi əlavə dəyər vergisini hesablayın və vergi endirimlərini ondan çıxartın. Alınan məbləği büdcəyə ödəyin. Hər vergi dövrünün sonunda bu hesablamaları göstərən bir vergi bəyannaməsi verin.

ƏDV-ni özüm necə ödəyə bilərəm?

Əlavə dəyər vergisi (ƏDV) əlavə yaranan dəyərə görə hesablanan istehlak vergisi növüdür. Əlavə dəyər adətən ticarətdə malların alışı ilə satışı, istehsalatda malların maya dəyəri ilə satış dəyəri arasında yaranır. Lakin bu, ƏDV-nin yalnız qeyd olunan hallarda hesablanmasına dəlalət etmir.

ƏDV-nin mahiyyətini izah edən iqtisadçı ekspert Radil Fətullayev bildirib ki, Vergi Məcəlləsinə əsasən, əlavə dəyər vergisi vergi tutulan dövriyyədən hesablanan verginin məbləği ilə Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq verilən elektron qaimə-fakturalara və ya idxalda ƏDV-nin ödənildiyini göstərən sənədlərə müvafiq surətdə əvəzləşdirilməli olan verginin məbləği arasındakı fərqdir. Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satışı zamanı əlavə dəyər vergisi ticarət əlavəsindən hesablanan verginin məbləğidir.

Vergi qanunvericiliyinə görə, satış zamanı ƏDV-ni ancaq ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçmiş hüquqi və ya fiziki şəxslər ödəyirlər. Qeydiyyatdan keçməyən ödəyicilər isə alış zamanı ƏDV ödəsələr də, satış zamanı ƏDV ödəmirlər. Bu cür ödəyicilər alış zamanı ödədikləri ƏDV məbləğini əvəzləşdirmə hüququna malik olmasalar da, həmin məbləği mal və xidmətin dəyərinə əlavə edirlər. Buna misal olaraq Azərbaycandakı sadələşdirilmiş vergi və mənfəət (gəlir) vergisi ödəyicilərinin ödədikləri ƏDV-ni göstərmək olar.

İlk baxışdan ƏDV-ni ödəyən şəxsin satıcı olması görünsə də əməliyyat zamanı məlum olur ki, satıcı alıcı (istehlakçı) ilə dövlət arasında bir vasitəçi və ya ötürücü kimi çıxış edir. Əslində isə ƏDV-ni dövlət məhz istehlakçıdan, yəni son alıcıdan tutur.

Misal: “ABC” müəssisəsi satmaq üçün topdansatış məntəqəsindən 50 manat mal alaraq, həmin malı istehlakçıya 90 manata satır. ƏDV dərəcəsi 18 faiz olub. Burada dövlətə ödənilməli ƏDV məbləği belə hesablanır:

90-50=40 manat
40 x 18% = 7,20 manat.

Əlavə yaranan dəyər 40 manat olduğundan, vergi məbləği 7,20 manatdır.

Əslində isə satıcı alış zamanı 9,0 (50*18%) manat ƏDV ödəyib:

50 x 18% = 9 manat.

Eyni malı istehlakçıya satarkən 16,20 manat alıb:

90 x 18% = 16,20 manat.

Nəticədə, dövlətə ödənilməli ƏDV məbləği yenə də 7,20 manat təşkil edir:

Nümunədən də bir daha görmək olur ki, burada ƏDV satış və alış zamanı arada yaranan əlavə dəyərə (ticarət əlavəsinə) görə dövlətə ödənilməli olan vergi borcudur. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satışı zamanı əlavə dəyər vergisi ticarət əlavəsindən hesablanan verginin məbləğidir.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.