Press "Enter" to skip to content

Elitar Sözünün Leksik Mənası

Nəzəriyyədə Elitarizm

Elitarizm, cəmiyyətdə üstünlüyü olan və seçilmiş bir qrupun varlığını və üstünlüyünü tərəfdaş etmək deməkdir. Bu nəzəriyyə, öz əsasını elitlərin yaranmasında, onların mükəmməlliyyində və digər insanlardan üstün olduğunda qurur. Elitarizmin mövcud olduğu bir cəmiyyətdə elitlər, sosial, intellektual və ya maddi sahələrdə digər insanlardan fərqlənir və üstünlük təşkil edir.

Elitar Sözünün Anlamı

"Elitar" sözü, elitlə bağlı olan və elitlərin təsirini və varlığını ifadə edən bir sifarişdir. Elitar sözü, təkcə sosial sahədə deyil, həmçinin mədəni, siyasi və digər sahələrdə də istifadə olunur. Elitar sözü, genelliklə yüksək keyfiyyət, mükəmməllik və seçkinlik kimi pozitiv mənalara malikdir.

Elitarizm və Mədəniyyət

Elitarizm, mədəniyyət sahəsində də geniş tətbiq alanı tapır. Mədəniyyət elitləri, incəsənət, musiqi, yazı və digər mədəni sahələrdə seçkinlik və mükəmməlliyi təşkil edən insanlar kimi tanımlanır. Bu elitlər, cəmiyyətdə mədəni inkişafın sürətini təyin edir və mədəniyyətin inkişafında əhəmiyyətli bir rol oynayır.

Elitarizm və Təhsil

Təhsil sahəsində elitarizm, mükəmməl təhsil imkanlarına, seçilmiş tələbələrə və elit təhsil müəssisələrinə yönəlik bir məqsədləndirmə və tərəfdaş etmə prinsipi olaraq tətbiq olunur. Bu məntiqə görə, seçkin tələbələr, yüksək keyfiyyətli təhsil alaraq cəmiyyətdə lider rolunu oynamağa nail olacaqlar.

Elitarizm və İş Sahəsi

İş sahəsində elitarizm, seçilmiş işçilərin, məsləhətçilərin və rəhbərlərin varlığına vurğu edir. Bu elit işçilər, komandada rəhbərlik edir və şirkətin inkişafına və uğurlarına təsir edir. Elit işçilər, yüksək səviyyədə performans göstərərək şirkətin nüfuzunu artırmağa yardım edirlər.

Elitarizm və Siyasət

Siyasət sahəsində elitarizm, elit partiyaların, siyasətçilərin və fikir liderlərinin varlığına vurğu edir. Bu elit tərəfdaşlar, siyasət sahəsində mühüm qərarlar verir və cəmiyyətin siyasi inkişafında əhəmiyyətli bir rol oynayır.

Elitarizm və Cəmiyyət

Cəmiyyət üçün əhəmiyyətli olan elit tərəfdaşların varlığı, inkişaf və mükəmməlliyin təminatı olaraq qiymətləndirilir. Elit tərəfdaşlar, cəmiyyətdə liderlik edir və inkişaf üçün gərəkli olan mühüm addımları atır.

Elitarizm və Yenilikçilik

Elitarizm və yenilikçilik arasında bir əlaqə də var. Yenilikçi fikirlər və təkliflər genelliklə elitlər tərəfindən təşkil edilir və cəmiyyətdə inkişaf və dəyişikliklərə səbəb olur. Bu səbəbdən, elitarizmin yenilikçilik və mükəmməlliyyətə nail olmaqda əhəmiyyətli bir rol oynadığı deyilə bilər.

Elitarizm və Dəyərlər

Elitarizm, mükəmməlliyətə, seçkinliyə və yüksək standartlara əsaslanan bir dəyərləndirmə sistemini ifadə edir. Bu dəyərlər, cəmiyyətdə mükəmməl nəticələr əldə etmək üçün əhəmiyyətli bir motivasiya mənbəyi kimi funksionallaşır.

Elitarizm və Əhvalat

Elitarizm, cəmiyyətdə mövcud olan sosial, mədəni və siyasi əhvalatlara təsir göstərə bilər. Elit tərəfdaşlar, əhvalatların inkişafında və dəyişikliklərində mühüm bir rol oynaya bilər və cəmiyyətin ümumi inkişafına təsir edir.

Bu məqalədə "elitar" sözünün leksik mənası və elitarizmin müxtəlif sahələrdə necə tətbiq olunduğu haqqında məlumatlar verildi. Elitarizmin cəmiyyətə və mədəniyyətə təsirini anlamaq, mükəmməlliği təşkil etmək və inkişafı dəstəkləmək üçün əhəmiyyətli bir anlayışı ifadə edir. Elitarizm, cəmiyyətin müxtəlif sahələrində yüksək keyfiyyət və seçkinlik təşkil edən elit tərəfdaşların varlığını və təsirini vurğulayır.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.