Press "Enter" to skip to content

23 ən yaxşı Excel qısa yolları

Digər Excel Kısayol Keys Tutorials

Microsoft Excel proqramı üzrə dərslik

Microsoft Excel proqramı üzrə dərslik

 1. Mətni və ya rəqəmi daxil etdikdən sonra Enter basılır və ya başqa bir ünvanda düymə basılır.
 2. Artıq məlumat olan ünvanda yeni məlumat yazmaq üçün sadəcə üzərində mausun düyməsini bir dəfə basın və yeni məlumatı daxil edin.
 3. Artıq məlumat olan ünvanda dəyişiklik etmək üçün üzərində mausun düyməsini iki dəfə basın.
 1. Rəqəm yazdıqda onunla yanaşı heç bir başqa işarə qoymaq olmaz (məs., vergül və ya dollar işarəsi.
 2. Kəmiyyətin tam və onluq hissəsini ayırmaq üçün nöqtədən istifadə edin.
 3. Rəqəmləri daxil etdikdən sonra (məs. Enter basdıqdan sonra) onun sağ tərəfə yazılması rəqəmin düz yazıldığını bildirir.
 1. A1 ünvanında mausun düyməsini bir dəfə basın. Şrifti dəyişin və «Əmək haqqı cədvəli» çap edin.
 2. A2 ünvanında «Adı, soyadı, atasının adı» çap edin.
 1. A sütununa 10 ad daxil edin
 2. V2 ünvanına «Əmək haqqı» daxil edin.
 3. Adlara müvafiq olaraq 100-500 arasında kəmiyyətlər daxil edin.
 1. A və d sütunlar arasına yeni sütun əlavə edin. Onun başlığına «Vəzifə» daxil edin və adlara müvafiq vəzifələr yazın.
 1. üsul.
  1. Yeni sətrin yerini müəyyən etmək üçün bir ünvan seçin (yeni sətir seçdiyinizdən əvvəlyaranacaq).
  2. Insert menyusundan Rows seçin.
  1. Yeni sətrin yerini müəyyən etmək üçün bir* sətir seçin (sətri seçmək üçün onu başlığında düyməni basmaq kifayətdir).
  2. Seçdiyiniz sətrin üzərində sağ düyməni basın və Insert seçin.
  • Bir sətir deyil bir neçə sətir seçdikdə yeni sətirlərin sayı da dəyişir( məs., iki sətir seçib və onların üzərində sağ düyməni basıb Insert seçdikdə iki yeni sətir daxil edirsiniz).
  1. üsul.
   1. Yeni sütunun yerini müəyyən etmək üçün bir ünvan seçin (yeni sütun seçdiyinizdən əvvəl yaranacaq).
   2. Insert menyusundan Columns seçin.
   1. Yeni sütunun yerini müəyyən etmək üçün bir* sütun seçin (sütunu seçmək üçün onu başlığında düyməni basmaq kifayətdir).
   2. Seçdiyiniz sütunun üzərində sağ düyməni basın və Insert seçin.
   • Bir sütun deyil bir neçə sütun seçdikdə yeni sütunlərin sayı da dəyişir( məs., iki sütun seçib və onların üzərində sağ düyməni basıb Insert seçdikdə iki yeni sütun daxil edirsiniz).
   1. Bir və ya bir neçə sətir seçin (sətri seçmək üçün onu başlığında düyməni basmaq kifayətdir).
   2. Seçdiyiniz sətrin üzərində sağ düyməni basın və Delete seçin.
   1. Bir və ya bir neçə sütun seçin (sütunu seçmək üçün onu başlığında düyməni basmaq kifayətdir).
   2. Seçdiyiniz sütunun üzərində sağ düyməni basın və Delete seçin.
   1. Formatını başqasına köçürmək istədiyiniz ünvan üzərində düyməni basın
   2. Format Painter düyməsini basın
   3. Başqa ünvanda düyməni basın
   1. Köçürmək istədiyiniz ünvan üzərində Copy düymənsini basın. Yerini dəyişmək
     1. Yeni yeri təyin edin
    1. Paste və ya Enter’i basın.
    1. A14 ünvanına « orta əmək haqqı» daxil edin
    2. V14 bu düsturu yazın =AVERAGE(C3:C12)
    3. Enter düyməsini basın.
    1. Köməkçi məlumatlar əlavə etmək istədiyiniz ünvanı seçin
    2. Insert menyusundan Comments seçin.
    3. Məlumatı daxil edin, lazım olan şrifti seçin, rəngi seçin və s.
    4. Başqa bir yerdə mausun düyməsini bir dəfə basın .
    1. Köməkçi məlumatlar əlavə etdiyiniz ünvanı seçin
    2. Üzərində mausun sağ düyməsini bir dəfə basın
    3. Delete Comments seçin.
    1. Köməkçi məlumatlar əlavə etdiyiniz ünvanı seçin
    2. Üzərində mausun sağ düyməsini bir dəfə basın
    3. Edit Comments seçin.
    1. Diaqramın ölçüsü şəkillərin öçüsü kimi dəyişilir
    2. Şrifti dəyişmək üçün mətnin üzərində sağ düyməni basın Format … seçin və Font pəncərəsində şrifti dəyişin
    1. Avtomatik süzgəci işə salmaq üçün cədvəlin başlığında mausun düyməsini bir dəfə basın sonra Data menyusundan Filter >AutoFilter seçin.
    2. Əmək haqqı siyahısından (Custom …)seçin.
    1. Birinci siyahıdan Is Greater Than (böyükdü) şərtini seçin.
    2. Sağda olan sətrə isə 100 daxil edin.
    3. OK düyməsini basın
    1. Avtomatik süzgəci işə salmaq üçün cədvəlin başlığında mausun düyməsini bir dəfə basın sonra Data menyusundan Filter >AutoFilter seçin.
    2. Əmək haqqı siyahısından (Top 10…)seçin.
    3. Orta sətirdə 5 daxil edin və OK basın.
    1. Orientation- Səhifəni eni və ya uzunluğu üzrə yerləşdirmək olar (Portrait və ya Lanscape).
    2. Scaling- cədvəlin çap miqyasını dəyişir.
    3. Paper Size- Çap qurğusunun kağız formatını dəyişmək olar.(adətən A4 formatı istifadə olunur).
    4. Print Quality- Çap keyfiyyətini dəyişmək olar.
    1. Səhifənin kənarlarında boş yer qoymaq olar.( Top – yuxarıdan, Bottom – aşağıdan,Right- sağdan,Left – soldan)
    2. Cədvəli səhifə üzərində mərkəzləşdirmək (horizontal və vertikal)

    23 ən yaxşı Excel qısa yolları

    Ümumi Excel klaviatura qısayollarını araşdırın və Excel-dən maksimum dərəcədə yararlanın. Mətni formatlaşdıran, rəqəm formatlarını tətbiq edən, iş səhifəsi ətrafında hərəkət edən və hesablamalar aparan qısayollar var.

    Bu məqalədəki təlimatlar Excel 2019, 2016, 2013, 2010; və Office 365 üçün Excel.

    Excel-də yeni vərəq əlavə edin

    İş dəftərinə yeni bir vərəq əlavə etmək istəyirsinizsə, bu klaviatura qısayolundan istifadə edin:

    Bu qısayolu daxil etdikdə, cari iş kitabına yeni bir vərəq əlavə olunur. Əlavə vərəqlər əlavə etmək üçün basıb saxlayın Shift , vurun F11 və hər iki düyməni buraxın.

    Excel-də mətni iki sətirdə sarın

    Xanadakı mətn hüceyrənin hüdudlarından kənara çıxırsa, mətni bütün mətn hüceyrənin içində olması üçün sarın. Excel hüceyrələri avtomatik saracaq şəkildə konfiqurasiya edilə bilər, ancaq bunu bir əmrlə yerinə yetirən tək bir qısa düymə yoxdur.

    Avtomatik hücrə sarmağı qurmaq üçün hüceyrəni seçin və bu düymə birləşməsini basın:

    Dialoq qutusu ” Hüceyrə formatı “. “Getmək Hizalama “Və qutuyu qeyd et” Mətni sarın “ . Mətn avtomatik olaraq hücrənin içərisinə bükülür.

    Başqa bir yanaşma, düzəltmək istədiyiniz hücrəni seçərək düyməni basaraq hücrə mətninə əl ilə bir sətir daxil etməkdir F2 . Bu hüceyrəni redaktə rejiminə keçirir. Sonra mətndəki sətri kəsmək istədiyiniz yeri seçin və basın Alt + Enter . Bu, mətnin qalan hissəsini növbəti sətrə keçirir və bütün mətni hüceyrənin içinə qoyur.

    Cari tarixi əlavə edin

    Vərəqinizin hər hansı bir xanasına bir tarix daxil etməyiniz lazımdırsa, bunun üçün sadə bir klaviatura qısayolu var:

    CTRL +; (Nöqtəli vergül)

    Bu qısayol düzəliş rejiminə daxil olmaq üçün bir hüceyrəni bir dəfə vurmağınızdan və ya bir hüceyrəni cüt vurmağınızdan asılı olmayaraq işləyir. Qısayol cari tarixi hüceyrəyə daxil edir.

    Bu klaviatura qısayolu BU GÜN funksiyasından istifadə etmir; Vərəq hər açıldıqda və ya yenidən hesablandıqda tarix dəyişmir.

    Klaviatura qısayollarından istifadə edərək məlumatları Excel-də ümumiləşdirin

    Məlumatları həm sətirlərdə həm də sütunlarda cəmləmək istəyirsinizsə, Excel SUM funksiyasını iş səhifəsinə daxil etmək üçün klaviatura qısayolundan istifadə edin. SUM funksiyasına daxil olmaq üçün qısa düymələr:

    Alt + = (bərabər işarəsi)

    Bu etiket iş səhifəsindəki seçilmiş xananın üstündəki bütün bitişik xanaları ümumiləşdirir.

    Bu klaviatura qısayolunu vərəqdə istifadə etmək üçün:

    1. Aktiv etmək üçün cəmləşdirmək istədiyiniz seriyanın altındakı hücrəni seçin.
    2. düyməsini basın və saxlayın Alt düymə klaviaturada.
    3. Bərabər işarəni basın və buraxın ( = ) klaviaturada.
    4. Buraxın Alt düymə .
    5. SUM funksiyası SUM funksiyasına bir arqument kimi vurğulandığı yuxarıdakı bir sıra hüceyrələrlə xülasə xanasında görünür.
    6. Basın Enter düyməsini, funksiyanı tamamlamaq.
    7. Cavab xülasə xanasında görünür.

    SUM funksiyası rəqəmlərlə doldurulmuş bir sətir və ya sütuna bitişik olmayan bir yerə daxil edilərsə, funksiyaya arqument olaraq seçilmiş hüceyrələrin aralığı səhv ola bilər. Seçilmiş aralığı dəyişdirmək üçün düyməni basmazdan əvvəl düzgün diapazonu vurğulayın Daxil edin funksiyanı tamamlamaq.

    SUM məlumat sütununun altındakı və ya məlumat sətrinin sağ ucundakı giriş üçündür.

    Cari vaxt əlavə edin

    Tarix etiketində olduğu kimi, xüsusi bir klaviatura qısayolundan istifadə edərək cari vaxt iş səhifəsinə əlavə edilə bilər. Cari vaxtı vərəqə əlavə etmək üçün klaviatura qısayolu:

    Ctrl + Shift +: (iki nöqtə)

    Vaxt etiketi bir hüceyrənin seçilməsindən və ya redaktə rejimində olmasından asılı olmayaraq işləyir. Qısayol cari vaxtı bir hüceyrəyə daxil edir.

    Bu klaviatura qısayolunda NOW funksiyası istifadə edilmir; vərəq hər açıldıqda və ya yenidən hesablandıqda zaman dəyişmir.

    Köprüyü daxil edin

    İş vərəqinə hər hansı bir köprü əlavə etmək istəyirsinizsə, klaviatura qısayoludur:

    Bu qısayolu vərəqdə istifadə etmək üçün aşağıdakı adımları edin:

    1. Excel vərəqənizdə, aktiv hüceyrə halına gətirmək üçün köprüyü əlavə etmək istədiyiniz hücrəni seçin.
    2. Çapa mətni kimi çıxış etmək üçün bir söz daxil edin və basın Daxil edin .
    3. Yenidən hüceyrəni seçin və aktivləşdirin.
    4. Basın Ctrl düymələriK bir informasiya qutusu açmaq üçün klaviaturanızda Köprüyü daxil edin .
    5. Mətn qutusunda Ünvan kimi tam url daxil edin http://spreadsheets.lifewire.com .
    6. Zəhmət olmasa seçin Tamam, köprüyü bitirmək və informasiya qutusunu bağlamaq.
    7. Bir hüceyrədəki lövbər mətni mavi və köprüyü ehtiva etdiyini göstərmək üçün altından xətt çəkilmişdir.

    Düsturları göstərin

    Hüceyrələrin arxasında gizlənmiş düsturlara baxmaq və ya düsturlar olan hüceyrələri tapmaq istəyirsinizsə, bu klaviatura qısayolundan istifadə edin:

    Ctrl + `(Ağır Vurğu)

    Əksər klaviaturalarda Ağır Vurğu düyməsi, klaviaturanın yuxarı sırasındakı 1 nömrəli düymənin solunda yerləşir və arxa plitə kimi görünür.

    Səhifədəki düsturların səhv olub olmadığını yoxlamaq üçün vərəqin hamısını seçin və bütün düsturları göstərmək üçün bu qısayoldan istifadə edin. Bir düstur seçin və Excel formulda istifadə olunan hüceyrə istinadlarına rəngli bir kontur əlavə edir. Bu formulda istifadə olunan məlumatları izləyir.

    Excel-də yazma və səhvləri ləğv edin

    Bir hüceyrəni yazarkən, bir düstur yazarkən, bir hüceyrə rəngi tətbiq edərkən və ya mətn formatlayarkən səhv etsəniz, Excel-in geri qaytarma xüsusiyyətindən istifadə edin və yenidən başlayın. Dəyişiklikləri geri götürmək üçün klaviatura qısayolu:

    Geri Alma hərəkətlərinizi tətbiq etdiyiniz tərs qaydada silir.

    Hərəkətlərinizi geri qaytarmaq üçün:

    1. Basın CTRL düymələriZ eyni vaxtda.
    2. Vərəqdə edilən son dəyişiklik ləğv edilir.
    3. Basın CTRL + Z daha çox etdiyiniz əvvəlki dəyişikliyi geri qaytarmaq üçün vaxt.
    4. İtələyin CTRL + Z, iş səhifəsində ehtiyacınız olmayan dəyişiklikləri geri qaytarmayanadək.

    Bitişik olmayan hüceyrələri seçin

    Veriləri silmək, sərhədlər və ya kölgə salma kimi formatlaşdırma tətbiq etmək və ya vərəqin geniş sahələrinə eyni anda digər seçimləri tətbiq etmək istədiyiniz zaman Excel-də birdən çox hüceyrə seçin.

    Bu hüceyrələr bitişik bir blokda yerləşmədikdə, bitişik olmayan hüceyrələr seçə bilərsiniz. Bu, klaviatura və siçan birlikdə istifadə edilə bilər və ya yalnız klaviatura istifadə edilə bilər.

    Klaviaturanı inkişaf etmiş rejimdə istifadə etmək
    Yalnız klaviatura ilə bitişik olmayan hüceyrələri seçmək üçün klaviaturadan istifadə edin genişləndirilmiş rejim . Genişləndirilmiş seçim rejimini aktivləşdirmək üçün düyməni basın. F8 klaviaturada. Qabaqcıl seçim rejimini deaktiv etmək üçün eyni vaxtda basın Düymələri dəyişinF8 .

    1. Klaviaturanızı istifadə edərək Excel-də bitişik olmayan fərdi hüceyrələri seçin.
     İlk hüceyrəni seçin.
    2. Düyməni basın və buraxın F8 Ətraflı Seçim rejimini başlamaq üçün klaviaturada.
    3. Xana imlecini hərəkət etdirmədən basın və buraxın Shift + F8 düymələri, inkişaf etmiş seçim rejimini söndürmək üçün.
    4. Vurgulamaq istədiyiniz növbəti hüceyrəyə keçmək üçün klaviaturanızdakı ox düymələrindən istifadə edin.
    5. Basın F8 .
    6. Basın Shift + F8, ikinci hücrəni seçmək üçün.
    7. Seçmək istədiyiniz növbəti hüceyrəyə keçin.
    8. Basın F8 .
    9. Basın Shift + F8 .
    10. Seçmək istədiyiniz bütün hüceyrələri seçənə qədər əlavə xanalar seçməyə davam edin.

    Klaviaturanızı istifadə edərək Excel-də bitişik və bitişik olmayan hüceyrələri seçin.
    Seçmək istədiyiniz aralığın yuxarıdakı şəkildə göstərildiyi kimi bitişik və ayrı hüceyrələrin qarışığı varsa bu addımları izləyin.

    1. İmleci seçmək istədiyiniz hüceyrələr qrupundakı ilk hüceyrəyə aparın.
    2. Düyməni basın və buraxın F8 Ətraflı Seçim rejimini başlamaq üçün klaviaturada.
    3. Qrupdakı bütün hüceyrələri daxil etmək üçün seçilmiş aralığı genişləndirmək üçün klaviaturanızdakı ox düymələrindən istifadə edin.
    4. Qrupdakı bütün hücrələr seçildikdə, eyni zamanda basın və buraxın Shift + F8 düymələri inkişaf etmiş seçim rejimini söndürmək üçün klaviaturada.
    5. Xana imlecini seçilmiş xanalar qrupundan uzaqlaşdırmaq üçün klaviaturanızdakı ox düymələrindən istifadə edin.
    6. Birinci hüceyrə qrupu seçilmiş olaraq qalır.
    7. Daha çox qruplaşdırılmış hüceyrələr seçmək istəyirsinizsə, vurun F8 , onları seçmək üçün bitişik olmayan hüceyrələri seçin, sonra basın Shift + F8 .

    Excel vərəqindəki hüceyrələrə gedin

    Tez bir iş səhifəsindəki fərqli hüceyrələrə keçmək üçün Excel-də Get xüsusiyyətini istifadə edin. Birdən çox sütun və sətir olan iş səhifələrini ekranda görmək asandır, böyük cədvəllər isə asan deyil.

    İş səhifəsinin bir sahəsindən digərinə keçmək üçün bu addımları izləyin.

    1. Düyməni basın F5 klavyenizde gedin informasiya qutusunu açın.
    2. Mətn qutusunda Bağlantı istədiyiniz təyinat üçün hüceyrə istinadını daxil edin.
    3. Zəhmət olmasa seçin tamam və ya basın Daxil edin .
    4. Aktiv hüceyrəni əhatə edən qara qutu istinad etdiyiniz hücrəyə gedir.

    Doldur əmrindən istifadə edərək məlumatları təkrarlayın

    Bir sütundakı bitişik hüceyrələrin sayına mətn və ya rəqəmlər kimi eyni məlumatları daxil etməyiniz lazımdırsa, Doldurma əmrini istifadə edin.

    Bu klaviatura qısayolundan istifadə edərək Excel elektron cədvəlində Doldurma əmrini tətbiq edin:

    Doldurma klaviatura qısayolunu necə istifadə edə bilərsiniz:

    1. Xana bir nömrə daxil edin.
    2. Düyməni basıb saxlayın Shift klaviaturada.
    3. Düyməni basıb saxlayın aşağı ox, seçimi istənilən istiqamətdə vurğulamaq üçün.
    4. Hər iki düyməni də buraxın.
    5. Basın CTRL düymələriD. eyni zamanda klaviaturada.
    6. Seçilmiş xanalar orijinal xana ilə eyni məlumatlarla doldurulur.

    Kursiv formatlaşdırma tətbiq edin

    Bu klaviatura qısayolundan istifadə edərək Excel-də hər hansı bir hüceyrəyə kursiv formatlaşdırma tətbiq edin:

    Hər hansı bir hüceyrədən kursiv formatı silmək üçün bu klaviatura qısayolundan istifadə edin:

    Bu format tək bir hüceyrəyə və ya eyni zamanda birdən çox seçilmiş hüceyrəyə tətbiq oluna bilər.

    Nömrə formatlaşdırma tətbiq edin

    Bir neçə klaviatura qısayolları iş səhifəsindəki rəqəmlərə formatlama dəyişiklikləri tətbiq edir.

    Ümumi rəqəm formatını tətbiq etmək üçün bir xana seçin və basın:

    Ctrl + Shift + ~ (tilde)

    Nömrəyə iki onluq və min ayırıcı əlavə edən rəqəm formatını tətbiq etmək üçün bir hücrə seçin və basın:

    Ctrl + Shift +! (Nida işarəsi) 23-dən 14

    Valyuta formatlaşdırma tətbiq edin

    Dollar işarəsinin ($) iş səhifəsindəki valyuta dəyərinə tətbiq olunmasını istəyirsinizsə, Valyuta formatından istifadə edin.

    Valyuta formatını məlumatlara tətbiq etmək üçün bir xana seçin və basın:

    Ctrl + Shift + $ (dollar işarəsi)

    Valyuta formatı rəqəmlərin qarşısına bir dollar işarəsi əlavə edir, min ayırıcı istifadə edir və onluq nöqtədən sonra iki onluq yeri əlavə edir.

    Faiz formatını tətbiq edin

    Yüzdə formatını ondalık olmayan tətbiq etmək üçün bir xana seçin və basın:

    Ctrl + Shift +% (faiz işarəsi)

    Bir hücrə seçib bu qısayolu tətbiq etdikdə, hüceyrədəki dəyəri 100-ə vurur və rəqəmdən sonra faiz işarəsi (%) əlavə edir.

    Faiz formatını tətbiq etməzdən əvvəl, xanadakı məlumatların iki onluq ilə ədədi formatda olduğundan əmin olun. Faiz formatı, onluq nöqtəni iki rəqəmi sağa keçirir və dəyəri bir tam faizə çevirir.

    Excel məlumat cədvəlindəki bütün hüceyrələri seçin

    Excel vərəqənizdəki hər hüceyrəni seçmək istəyirsinizsə, bu klaviatura qısayolundan istifadə edin:

    Bu vərəqin hamısını seçir və ümumi format hər hüceyrəyə eyni vaxtda tətbiq oluna bilər. Bu, məlumatların girişdən əvvəl və ya sonra sonra vərəqdə bərabər şəkildə formatlanmasını təmin edir.

    Excel-də klaviatura qısayolları ilə bütün sətri seçin

    Xətt seçimi üçün klaviatura qısayolu:

    Bu klaviatura qısayolunu istifadə etməzdən əvvəl, sətirdə vurğulamaq istədiyiniz hücrəni seçin (ən sol hücrə olması lazım deyil). Qısayoldan istifadə etdikdən sonra aktiv hüceyrəni ehtiva edən sıra vurğulanacaq.

    Başlıq çubuğu kimi bir iş səhifəsindəki bir sətirə ümumi formatlaşdırma tətbiq etmək istədiyiniz zaman bu qısayoldan istifadə edin.

    Excel-də qeyd edin

    Bir iş səhifəsi ilə çalışdığınız zaman, məlumatları saxlamaq üçün bu klaviatura qısayolundan istifadə edin:

    Vərəq ilk dəfə qeyd olunursa, Farklı Saxla informasiya qutusu görünür. Fayl ilk dəfə saxlanıldıqda, Saxla informasiya qutusunda iki məlumat göstərilməlidir:

    • Fayl adı (boşluqlar daxil olmaqla 255 işarəyə qədər).
    • Faylın saxlanılacağı yer (qovluq).

    Farklı Saxla informasiya qutusundan istifadə edərək faylı saxladıqdan sonra bu qısayoldan istifadə edərkən faylın saxlanılması bir neçə saniyə çəkir. Əgər iş səhifəsi əvvəllər qeyd edilmişdisə, siçan işarəsi qum saatı ikonasına çevrilir və sonra normal ağ artı işarəsinə qayıdır.

    Formatı tarix

    Bir iş səhifəsindəki ədədi tarixləri gün, ay, ili əhatə edən formata çevirin. Məsələn, 2/2 / 19’u 2 19 Fevral olaraq dəyişdirin.

    Nömrələri bu günə çevirmək üçün bu qısayoldan istifadə edin:

    Ctrl + Shift + # (funt işarəsi)

    Bu qısayolu istifadə etmək üçün tarix xanasını seçin və qısayolu tətbiq edin. Bu klaviatura qısayolu, vərəqdəki tarix formatlamasının bütün vərəq üçün ümumi olmasını təmin edir.

    Cari vaxtı formatlaşdırın

    Tarix formatı qısayoluna bənzər olaraq, saatda, dəqiqədə və AM / PM formatında vaxt məlumatlarını ehtiva edən hər hansı bir hüceyrəni formatlaşdırmaq üçün bir Excel klaviatura qısayolu var. Məsələn, 11: 15-i 11: 15-ə çevirmək.

    Vaxt formatından istifadə etmək üçün basın:

    Bir və ya daha çox hüceyrəyə Saat Formatı qısayolundan istifadə edin və bütün tarix formatlarını bütün cədvəl üçün eyni saxlayın.

    İş vərəqləri arasında keçid

    Farenizi istifadə etməyə alternativ olaraq, Excel-də vərəqlər arasında keçid etmək üçün bir klaviatura qısayolundan istifadə edin.

    Sağdakı növbəti vərəqə getmək üçün basın:

    Soldakı növbəti vərəqə getmək üçün basın:

    Klaviaturadan istifadə edərək birdən çox vərəq seçmək üçün basın: Ctrl + Shift + PgUp, solda səhifələr seçmək üçün və ya Ctrl + Shift + PgDn, sağdakı səhifələri seçmək üçün.

    F2 funksiya düyməsi ilə hüceyrələri redaktə edin

    Bu qısayol ilə hüceyrə məzmununu düzəldin:

    Bu qısayol, məzmunu düzəltmək üçün bir hüceyrəni cüt vurmaqla eynidir.

    Haşiyələr əlavə edin

    Excel vərəqindəki seçilmiş hüceyrələrə sərhəd əlavə etmək istəyirsinizsə, vurun:

    Qısayolu tətbiq etməzdən əvvəl seçdiyiniz hüceyrələrə görə fərdi bir hüceyrəyə və ya hər hansı bir hüceyrə qrupuna bir sərhəd tətbiq edin.

    Excel Kısayolları

    Excel-in bütün imkanlarından istifadə etmək üçün kombinasiyalar daxil olmaqla, qısa yol düymələri haqqında məlumat əldə edin.

    01 ilə 27

    Excel-də yeni bir iş daxil edin

    Excel-də yeni bir iş daxil edin. © Ted Fransız dili

    Bu Excel tipi, bir iş kitabçasına bir klaviatura kısayolunu istifadə edərək, yeni bir iş yerinin nasıl ekleneceğini gösterir. Klaviatura Kısayolunu istifadə edərək, yeni bir Excel səhifəsini daxil edin Klaviaturada SHIFT düyməsini basıb saxlayın. Klaviaturada F11 düyməsini basın və buraxın. Mövcud iş kitabına yeni bir iş daxil ediləcək. Əlavə iş əlavə etmək üçün SHIFT düyməsini basıb saxlayın, F11 düyməsini basmaqla buraxın. Ətraflı »

    02/27

    Excel-də iki satırda mətni yığın

    Excel-də iki satırda mətni yığın. © Ted Fransız dili

    Bir hüceyrədə mətni yığın Bir xanada bir neçə satırda mətnin görünmesini istəyirsəniz, mətn avtomatik olaraq sarılır və ya əl ilə bir xətt arasına girməyə imkan verən hüceyrəni formatlaya bilərsiniz. Nə etmək istəyirsən? Mətnin avtomatik olaraq sarılması Bir xətt fasiyasını daxil edin Mətni avtomatik olaraq yığın Bir işdə formatlaşdırmaq istədiyiniz hüceyrələri seçin. Ana səhifə sekmesinde, Hizalama qrupunda, Wrap Text Button image düyməsini basın. Excel Şerit Image Qeydlər Hücredeki məlumat sütun genişliyinə uyğunlaşır. Sütun genişliyini dəyişdiyinizdə, məlumatların sarılması avtomatik olaraq ayarlar. Bütün sarılan mətn görünmürsə, satır müəyyən bir yüksəkliyə və ya mətn birləşən bir sıra hüceyrələrdə olduğundan ola bilər. Bütün sarılan mətni gözləməyiniz üçün, satırın yüksəkliyini manuel olaraq tənzimləmək üçün aşağıdakıları edin: Satırın yüksəkliyini tənzimləmək istədiyiniz hüceyrəni və ya aralığını seçin. Əsas sekmesinde, Hüceyrələr qrupunda Format’ı basın. Excel Ribbon Image Cell Size altında, aşağıdakilerden birini edin: Satır yüksekliğini avtomatik olaraq ayarlamak üçün, Satır Yüksekliği’ni Otomatik Yap’ı tıklatın. Satırın hündürlüyünü göstərmək üçün Satırın Hündürlüyü’ni basın və sonra Satırın hündürlüyü qutusunda istədiyiniz satırın hündürlüsünü yazın. İpucu Ayrıca satırın alt sərhədini bütün sarılmış mətni göstərən yüksəkliyə sürükləyə bilərsiniz. Səhifənin başına keçid Bir xətt aralığını daxil edin Bir hüceyrədə istənilən nöqtədə yeni mətn xəttinə başlaya bilərsiniz. Bir xətt aralığına daxil etmək istədiyiniz hücrenizi cüt vurun. Klaviatura kısayolu Bundan əlavə, hüceyrəni seçə bilərsiniz və sonra F2 düyməsini basın. Hücredə xəttini qırmaq istədiyiniz yeri basın və sonra ALT + ENTER düyməsini basın.

    Excel’in sarma mətn xüsusiyyəti, e- tablonuzdakı etiket və başlıqların görünüşünü nəzarət etməyə imkan verən rahat bir format xüsusiyyətidir.

    Mətn yığın mətn iş səhifəsində birdən çox hüceyrə üzərində yayılmaq yerinə bir xətt içərisində bir neçə xətdə mətn yerləşdirməyə imkan verir.

    Bu xüsusiyyət üçün “texniki” termin mətnin sarıldığı və mətnin sarılması üçün əsas kombinasiyadır:

    Alt + Enter

    Misal: Mətnin sarılması üçün qısayol düymələrini istifadə edin

    Excel’in sarma mətn xüsusiyyətini istifadə edərək nümunə:

    1. D1 hücresində mətni yazın: Aylıq gəlir və Klaviatura daxil edin düyməsini basın.
    2. Mətn hüceyrə üçün çox uzun olduğundan, E1 hücresinə dökülməlidir.
    3. E1 hücresində mətni yazın: Aylıq xərclər və Klaviaturada Enter düyməsini basın.
    4. E1-ə məlumat daxil edərkən, D1 hücresində etiket D1 hüceyrəsinin sonunda kəsilməlidir. Həmçinin, E1-də mətn hüceyrəyə sağ tərəfə çıxmalıdır.
    5. Bu yazıları ilə problemləri düzəltmək üçün iş səhifəsində D1 və E1 hüceyrələrini qeyd edin.
    6. Ana səhifə sekmesini basın.
    7. Şerid üzərində Üfləmə Mətn düyməsini basın.
    8. D1 və E1 hüceyrələrindəki etiketlər indi ikisi də bitişik hüceyrələrə dökülmədən iki xətt parçalanmış mətnlə tam görünən olmalıdır.

    Excel’in sarma mətn xüsusiyyəti, e-tablonuzdakı etiket və başlıqların görünüşünü nəzarət etməyə imkan verən rahat bir format xüsusiyyətidir. Uzun başlıqları görünən işçi sütunlarını genişləndirməyin əvəzinə, mətnin sarıldığı bir xana daxilində bir neçə xətdə mətn yerləşdirilməsinə imkan verir. Excel’in sarma mətn nümunəsi Bu nümunə ilə əlaqədar yardım üçün, yuxarıdakı görüntüyə baxın. G1 hücresində mətni yazın: Aylıq gəlir və Klaviaturadan ENTER düyməsini basın. Aylıq gəlir hüceyrə üçün çox uzun olduğundan, H1 hüceyrəsinə salınacaq. H1 hücresində mətni yazın: Aylıq xərclər və Klaviaturada ENTER düyməsini basın. Məlumat H1 hücresinə daxil edildikdən sonra ilk etiketi Aylıq Gəlir kəsilməlidir. Sorunu düzəltmək üçün elektron cədvəldə G1 və H1 seçin hüceyrələri onları vurğulamaq üçün sürükleyin. Ana səhifə sekmesini basın. Şerid üzərində Üfləmə Mətn düyməsini basın. G1 və H1 hüceyrələrindəki etiketlər indi ikisi də bitişik hüceyrələrə dökülmədən iki xanaya bölünmüş mətnlə tam görünən olmalıdır.

    Bu tutorial bir iş səhifəsi hüceyrəsi içərisində bir neçə xətt üzərində yazmağı əhatə edir.

    Bu xüsusiyyət üçün “texniki” termin mətnin sarıldığı və mətnin sarılması üçün əsas kombinasiyadır:

    Alt + Enter

    Misal: Mətnin sarılması üçün qısayol düymələrini istifadə edin

    Yalnız klaviaturadan istifadə edərək, Excel-in sarma mətni xüsusiyyətindən istifadə etmək üçün:

    1. Mətnin yerləşməsini istədiyiniz yerdə basın
    2. Mətnin ilk satırını yazın
    3. Klaviaturada Alt düyməsini basıb saxlayın
    4. Alt düyməsini buraxmadan Klaviatura daxil edin düyməsini basın və buraxın
    5. Alt düyməsini buraxın
    6. Əlavə etmə nöqtəsi daxil edilən mətnin altındakı xətaya keçməlidir
    7. Mətnin ikinci xəttini yazın
    8. Hər iki xəttdən artıq mətn daxil etmək istəyirsinizsə, hər satırın sonunda Alt + Enter düyməsini basmağa davam edin
    9. Bütün mətn girildikdə klaviaturada Enter düyməsini basın və ya başqa bir hüceyrəyə keçmək üçün siçan ilə vurun

    03 ilə 27

    Cari Tarixi əlavə edin

    Cari Tarixi əlavə edin. © Ted Fransız dili

    Bu dərslik yalnız bir klaviatura ilə bir iş səhifəsinə cari tarixin tez bir zamanda necə əlavə ediləcəyini əhatə edir.

    Tarixi əlavə etmək üçün əsas kombinasiya:

    Ctrl + ; (yarı kolon düyməsini)

    Məsələn: Keçid tarixini əlavə etmək üçün Kısayol düymələrini istifadə edin

    Cari tarixi yalnız bir klaviatura ilə bir iş səhifəsinə əlavə etmək üçün:

    1. Tarixin gedəcəyini istədiyiniz kameraya basın.
    2. Klaviaturada Ctrl düyməsini basıb saxlayın.
    3. Ctrl düyməsini buraxmadan klaviatura üzərindəki yarı kolon düyməsini ( ; ) basın və buraxın.
    4. Ctrl düyməsini buraxın.
    5. Cari tarix seçilmiş hüceyrədə iş səhifəsinə əlavə edilməlidir.

    Qeyd: Bu klaviatura qısaldılması gün işi açıldığında və ya yenidən hesablanır hər dəfə dəyişməyəcəyi üçün GÜNÜN funksiyasından istifadə etmir. Ətraflı »

    04/27

    Kısayol Tuşlarını istifadə edərək, Exceldə Sum Məlumatı

    Kısayol Tuşlarını istifadə edərək, Exceldə Sum Məlumatı. © Ted Fransız dili

    Kısayol Tuşlarını istifadə edərək, Exceldə Sum Məlumatı

    Bu tip klaviaturada qısa düymələrdən istifadə edərək məlumatları əlavə etmək üçün Excel-in SUM funksiyasına tez daxil olmağı əhatə edir.

    SUM funksiyasına daxil olmaq üçün əsas kombinasiya:

    Alt ” + ” =

    Məsələn: Kısayol Tuşlarını istifadə edərək SUM funksiyasına daxil olmaq

    1. Aşağıdakı məlumatları Excel işarəsinin D1-dən D3-ə daxil edin: 5, 6, 7
    2. Lazım olsa, aktiv hüceyrə etmək üçün D4 hücresinə basın
    3. Klaviaturada Alt düyməsini basıb saxlayın
    4. Alt düyməsini buraxmadan klaviaturada bərabər işarəni ( = ) basın və buraxın
    5. Alt düyməsini buraxın
    6. SUM funksiyası funksiyanın argumenti kimi qeyd olunan D1: D3 diapazonu ilə D4 hücresinə daxil edilməlidir
    7. Funksiyası başa çatdırmaq üçün Klaviatura daxil edin düyməsini basın
    8. Cavab 18 D4 hücresində görünməlidir
    9. D4 hücresinə vurduğunuzda, tam funksiya = SUM (D1: D3) iş səhifəsinin yuxarıdakı formula barında görünür.

    Bu qısa satırdakı məlumatları və sütunları yekunlaşdırmaq üçün istifadə edilə bilər.

    Qeyd : SUM data sütununun altındakı və ya bir sıra məlumatın sağ sonunda daxil edilmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

    SUM funksiyası bu ikidən fərqli bir yerə girildikdə, funksiyanın argumenti kimi seçilmiş hüceyrələrin aralığı yanlış ola bilər.

    Seçilmiş aralığın dəyişdirilməsi üçün funksiyanı yerinə yetirmək üçün Enter düyməsinə basmadan əvvəl düzgün aralığınızı vurğulamaq üçün siçan istifadə edin. Daha ətraflı »

    05/27

    Cari saatı əlavə etmək

    Cari saatı əlavə etmək. © Ted Fransız dili

    Bu dərslik, yalnız bir klaviatura ilə bir iş səhifəsinə cari vaxt əlavə etmək üçün necə əhatə edir:

    Vaxt əlavə etmək üçün əsas kombinasiya:

    Ctrl + Shift + : (ikitərəfli düymə)

    Misal: Cari Saat əlavə etmək üçün Kısayol Tuşlarının Kullanılması

    Klaviaturadan istifadə edərək, bir iş səhifəsinə cari vaxt əlavə etmək üçün:

     Gedin vaxtın istədiyi yerə vurun.

    Qeyd: Bu klaviatura qısayolu, iş səhifəsinin açıldığı və ya yenidən hesablandığında tarix dəyişməyəcəyi üçün NOW funksiyasından istifadə etmir.

    Digər Kısayol Keys Tutorials

    • Cari Tarixin Əlavə edilməsi
    • Excel-də bitişik hüceyrələri seçin
    • ALT – TAB Windows’da keçid

    06/27

    Bir köprü əlavə edin

    Bir köprü əlavə edin. © Ted Fransız dili

    Excel-də qısayol düymələrini istifadə edərək, hiperlink əlavə edin

    Bu Excel tipi Excel-də qısa yol düymələrini istifadə edərək, seçilmiş mətnə ​​tez bir şəkildə köçürməyi necə əhatə edir.

    Köprü yerləşdirmək üçün istifadə edilə bilən əsas kombinasiya:

    Ctrl + k

    Məsələn: Kısayol Tuşlarını istifadə edərək, bir köprü əlavə edin

    Bu təlimatlarla əlaqədar yardım üçün yuxarıdakı resmi basın

    1. Bir Excel iş səhifəsində, aktiv hüceyrə etmək üçün A1 hücresinə basın
    2. Spreadsheets kimi çapa mətn kimi çıxış etmək üçün bir söz yazın və klaviatura daxil edin düyməsini basın
    3. Yenə aktiv hüceyrəni etmək üçün A1 hücresinə basın
    4. Klaviaturada Ctrl düyməsini basıb saxlayın
    5. Əlavə Köprülə əlaqəqutusunu açmaq üçün klaviatura üzərindəki məktubu ( k ) basın və buraxın
    6. Əlaqə qutusunun altındakı Ünvan: satırı aşağıdakı kimi tam URL yazın:
     http://spreadsheets.about.com
    7. Köprüyü tamamlamaq və dialoq qutusunu bağlamaq üçün Ok düyməsini basın
    8. A1 hücresində çapa mətni indi mavi rəngdə olmalıdır və vurğulanır ki, bir köprü ehtiva edir

    Hiperlink test

    1. Siçan pointerini A1 hücresindəki köprü üzərində yerləşdirin
    2. Ok göstəricisi əl simvoluna dəyişdirilməlidir
    3. Köprü bağlama metnini basın
    4. Veb brauzeriniz URL tərəfindən müəyyən edilmiş səhifəyə açılmalıdır

    Köprüdən çıxarın

    1. Siçan pointerini A1 hücresindəki köprü üzərində yerləşdirin
    2. Ok göstəricisi əl simvoluna dəyişdirilməlidir
    3. Kontekst açılır menyusunu açmaq üçün köprü bağlama metnini sağ basın
    4. Menyuda Köprü seçimi Sil üzərinə basın
    5. Mavi rəng və alt çizgi, köprünün çıxarıldığını göstərən çapa mətndən silinməlidir

    Digər Klaviatura Kısayolları

    07/27

    Formulları göstərin

    Formulları göstərin. © Ted Fransız dili Formulları göstərmək üçün istifadə edilə bilən əsas kombinasiya aşağıdakılardır: Ctrl + `(ağır vurğu açarı) Ən standart klaviaturalarda, məzar vurğu anahtarı klaviatura sol üst köşedeki 1 nömrəli düymənin yanında yerləşir və geri travma. Kısayol Tuşlarını İstifadə Formüllerini Göster Örnek Klaviaturada Ctrl düyməsini basın və basıb saxlayın Ctrl düyməsini buraxmadan klaviatura üzərindəki məzar vurğu düyməsini basın və buraxın Ctrl düyməsini buraxın Formulları göstər Göstərdilər formulalar elektron tablo dəyişdirmir, yalnız göstərilən şəkildə. Düsturlar olan hüceyrələri tapmaq asanlaşdırır Bu səhvləri yoxlamaq üçün bütün formula ilə tez bir şəkildə oxumaq imkanı verir Formula vurduğunuzda, Excel formulada istifadə edilən hüceyrə istinadlarını rənglədər. Bu bir formada istifadə olunan məlumatların izlənilməsinə kömək edir. Şou formulları olan elektron tabloları çap et. Bunu edərkən, səhv tapmaq çətin bir elektron tablo axtarış imkan verir. Ətraflı »

    08-dən 27-ə

    Excel Kısayol Tuşları – Geri Al

    Bu Excel kısayol açarı öğreticisi, bir Excel-də işlədilən dəyişiklikləri necə “geri qaytarmaq” olar.

    Qeyd: Aldığınızı istifadə edərkən hərəkətlərinizi tətbiq etdiyiniz tam tərs qaydada “əldən verməyinizi” unutmayın.

    Değişiklikleri “geri al” üçün istifadə olunan kısayol tuş kombinasyonu:

    Kısayol Tuşları istifadə edərək dəyişiklikləri necə qaytarmaq olar?

     Elektron cədvəl kimi A1 kimi bir hüceyrəyə bəzi məlumatları yazın və klaviatura daxil edin Enter düyməsini basın.

    • font rəngi dəyişdirmək,
    • sütunu genişləndirmək,
    • vurğulayırlar ki,
    • font tipini Arial Black-ə dəyişmək,
    • mərkəzi məlumatları düzəldin

    Digər Excel Kısayol Keys Tutorials

    • Cari saatı əlavə etmək
    • Excel-də bitişik hüceyrələri seçin
    • ALT – TAB Windows-də sürətli keçid

    09/27

    Qeyri-qonşu hüceyrələri seçmək

    Qeyri-qonşu hüceyrələri seçmək. © Ted Fransız dili

    Excel-də bitişik hüceyrələri seçin

    Excel-də bir çox hüceyrəni seçməklə, məlumatları silmək, sərhədlər və ya gölgəklər kimi formatlaşdırma tətbiq edə və ya bir iş səhifəsinin böyük sahələrinə bütünlüklə digər variantları tətbiq edə bilərsiniz.

    Bəzən bu hüceyrələr bitişik bir blokda yerləşməzlər. Bu vəziyyətlərdə bitişik olmayan hüceyrələri seçmək mümkündür.

    Genişləndirilmiş rejimdə Klaviaturadan istifadə

    Yalnız klaviatura ilə bitişik olmayan hüceyrələri seçmək Genişləndirilmiş Modda klaviaturadan istifadə etmək tələb olunur.

    Genişləndirilmiş rejim klaviatura üzərində F8 düyməsini basaraq aktivləşdirilir. Klaviaturada ShiftF8 düymələrini birləşdirərək geniş rejimi bağlayın.

    Klaviatura istifadə edərək, Excel-də vahid qeyri-bitişik hüceyrələri seçin

    1. Hücre imlecini seçmək istədiyiniz ilk hüceyrəyə daşıyın.
    2. Genişləndirilmiş Modu başlamaq və ilk hüceyrəni vurğulamaq üçün klaviatura üzərindəki F8 düyməsini basın və buraxın.
    3. Hüceyrə imlecini hərəkət etmədən, uzun müddətli rejimi söndürmək üçün klaviatura üzərindəki Shift + F8 düymələrini basın və buraxın.
    4. Hücre imlecini vurğulamağınız istədiyiniz növbəti hüceyrəyə daşımaq üçün klaviatura üzərində ok tuşlarını istifadə edin.
    5. İlk hüceyrə qeyd olunmalıdır.
    6. Növbəti hüceyrədə hüceyrə imlecinin vurğulanması ilə yuxarıda göstərilən 2 və 3-cü addımı təkrarlayın.
    7. F8Shift + F8 düymələrini genişləndirilmiş rejimə başlamaq və dayandırmaq üçün istifadə olunan aralığa hüceyrələri əlavə etməyə davam edin.

    Klaviatura istifadə edərək, Excel-də bitişik və bitişik hüceyrələri seçmək

    Seçmək istədiyiniz aralık yuxarıda göstərildiyi kimi, bitişik və fərdi hüceyrələrin qarışığını ehtiva edirsə, aşağıdakı adımları edin.

    1. Hüceyrəni vurğulamaq istədiyiniz hüceyrələr qrupundakı ilk hüceyrəyə daşıyın.
    2. Genişləndirilmiş rejimi başlamaq üçün klaviatura üzərindəki F8 düyməsini basın və buraxın.
    3. Qrupdakı bütün hüceyrələri daxil etmək üçün qeyd olunan aralığı genişləndirmək üçün klaviaturada ox düymələrini istifadə edin.
    4. Seçilmiş qrupdakı bütün hüceyrələrlə, uzun müddətli rejimi söndürmək üçün klaviatura üzərindəki Shift + F8 düymələrini basın və buraxın.
    5. Hücre imlecini seçilmiş qruplar qrupundan uzaqlaşdırmaq üçün klavyedeki ok tuşlarını istifadə edin.
    6. Hüceyrələrin ilk qrupu vurgulanmalıdır.
    7. Vurgulamak istediğiniz daha çox qruplaşdırılmış hüceyrələr varsa, qrupdakı ilk hüceyrəyə keçin və 2-dən 4-ə qədər olan addımı təkrarlayın.
    8. Vurgulanmış aralığa əlavə etmək istədiyiniz fərdi hüceyrələr varsa, yuxarıdakı hüceyrələri vurğulamaq üçün yuxarıda göstərilən ilk təlimatlardan istifadə edin.

    27-dən 10-a

    Klaviatura və siçan ilə Excel-də bitişik hüceyrələri seçin

    Klaviatura və siçan ilə Excel-də bitişik hüceyrələri seçin. © Ted Fransız dili

    Excel-də bir çox hüceyrəni seçməklə, məlumatları silmək, sərhədlər və ya gölgəklər kimi formatlaşdırma tətbiq edə və ya bir iş səhifəsinin böyük sahələrinə bütünlüklə digər variantları tətbiq edə bilərsiniz.

    Birbaşa bitişik hüceyrələrin blokunu tez bir zamanda vurğulamaq üçün sürüklə seçmə üsulunu istifadə edərkən, birdən çox hüceyrəni seçmək üçün ən çox yayılmış bir yoldur, vurgulamak istediğiniz hüceyrələrin bir-birinin yanına yerləşməyəcəyi zamanlar vardır.

    Bu meydana gəldiyi zaman, bitişik olmayan hüceyrələri seçmək mümkündür. Qeyri-bitişik hüceyrələri seçməklə yalnız klaviatura ilə edilə bilər, klaviatura və siçanı birlikdə istifadə etmək daha asandır.

    Exceldə bitişik hüceyrələri seçmək

    Bu nümunə ilə əlaqədar kömək üçün, yuxarıdakı təsvirə baxın.

     Fəal hücum etmək üçün siçan pointeri ilə seçmək istədiyiniz ilk hüceyrəni basın.

    Digər Kısayol Keys Tutorials

    • Cari saatı əlavə etmək
    • Cari Tarixin Əlavə edilməsi
    • ALT – TAB Windows-də sürətli keçid

    27-dən 11-ə

    ALT – TAB Windows’da keçid

    ALT – TAB Windows’da keçid.

    Yalnız bir Excel qısayol deyil, ALT – TAB Switching Windows’dakı bütün açıq sənədlər arasında hərəkət etmək üçün sürətli bir yoldur (Win key + Windows vista’da Sekme).

    Bir kompüterdə bir vəzifəni yerinə yetirmək üçün klaviatura istifadə edərək, siçan və ya digər işarə qurğusundan istifadə etməklə, adətən, daha səmərəli olur və ALT – TAB Switching bu klaviatura qısa yollarından ən çox istifadə olunur.

    ALT – TAB Switching istifadə

    1. Windows-da ən azı iki fayl açın. Bunlar iki Excel faylları və ya bir Excel Faylı və bir Microsoft Word faylı ola bilər.

    Digər Klaviatura Kısayolları

    • Cari saatı əlavə etmək
    • Cari Tarixin Əlavə edilməsi
    • Exceldə Sütunları Gizlət

    12-dən 27-ə

    Excel xüsusiyyətinə keçin

    Excel xüsusiyyətinə keçin.

    Excel-də funksiyaya getmək bir elektron cədvəldə müxtəlif hüceyrələrə tez gedin. Bu məqalədə Go To xüsusiyyətindən bir klaviatura qısayolundan istifadə edərək müxtəlif hüceyrələrə keçmək üçün necə bir nümunə daxildir.

    Yalnız bir neçə sütun və satır istifadə edən iş yerləri üçün zəruri olmasa da, daha geniş iş səhifələri üçün, iş səhifənizin bir sahəsindən digərinə atlamanın asan yollarına sahib olmaq faydalı ola bilər.

    Klaviaturadan keçmək funksiyasını aktivləşdirmək üçün F5 düyməsini basın

    Excel-in Naviqasiya üçün xüsusiyyətinə keçməklə nümunə:

    1. Git’e keçmək üçün Klaviaturada F5 düyməsini basın.
    2. Əlaqə qutusunun Referans satırında istənilən təyinatın hüceyrə istinadına yazın. Bu halda: HQ567 .
    3. OK düyməsini basın və ya Klaviaturadan ENTER düyməsini basın.
    4. Aktiv hüceyrəni əhatə edən qara qutu yeni aktiv hüceyrə halına gətirən HQ567 hüceyrəsinə atılmalıdır .
    5. Başqa bir hüceyrəyə keçmək üçün 1-3 addımları təkrarlayın.

    Əlaqədar Dərsliklər

    • Excel Adı Box Naviqasiya
    • Formüllerdeki Cell References
    • Excel-də Hyperlinks və Bookmarks əlavə et

    27-dən 13-ə

    Excel əmrini doldurun

    Excel əmrini doldurun.

    Sütundakı bir sıra bitişik hüceyrələrə daxil olan eyni məlumatları – mətnləri və nömrələri daxil etməlisinizsə, Fill Down əmri tez bir zamanda klaviaturadan istifadə edərək bunu edə bilər.

    Bu Excel tipi klaviatura qısayolunu istifadə edərək, Excel elektron tabloında Fill Down əmrini necə tətbiq etməyinizi göstərir.

    Fill Down əmrini tətbiq edən əsas kombinasiya:

    Misal: Klaviatura Kısayolla doldurun

    Bu nümunə ilə əlaqədar kömək üçün, yuxarıdakı təsvirə baxın.

     Excel-də D1 hücresinə395.54 kimi bir sıra yazın.

    Digər Klaviatura Kısayolları

    • Excel Geri Al
    • Cari Tarixin Əlavə edilməsi
    • Tarixi Formatlaşdırma

    27-dən 14-ə

    Italics Formatlaşdırma tətbiq

    Italics Formatlaşdırma tətbiq.

    Bu Excel tipi klaviatura üzərindəki Kısayol düymələrindən istifadə edərək, italik formatlamanı necə tətbiq etdiyini göstərir.

    Verilere italik formatı əlavə etmək və ya silmək üçün istifadə edilə bilən iki əsas kombinasiya var:

    Məsələn: Kursivlərin Biçimlənməsini tətbiq etmək üçün Kısayol Tuşlarından istifadə

    Bu nümunə ilə kömək etmək üçün sağa baxın.

     Cədvəl E1 kimi bir hüceyrəyə bəzi məlumatları yazın və Klaviaturada Enter düyməsini basın.

    Digər Klaviatura Kısayolları

    • Cari Saat əlavə edin
    • Excel-də bitişik hüceyrələri seçin
    • ALT – TAB Windows-də sürətli keçid

    27-dən 15-ə

    Nömrəni Formatlaşdırma tətbiq edin

    Nömrəni Formatlaşdırma tətbiq edin.

    Bu tutorial yalnız klaviaturadan istifadə edərək seçilmiş hüceyrələrə nömrələrin formatlaşdırılmasını necə əhatə edir:

    Seçilən məlumatlara tətbiq olunan rəqəm formatları aşağıdakılardır:

    • iki decimal yer
    • vergüllə minlərlə ayırıcı (,)
    • mənfi dəyərlər üçün mənfi işarə (-)

    Valyuta formatlaşdırma məlumatlarını tətbiq etmək üçün istifadə edilə bilən əsas kombinasiya:

    Ctrl + Shift + ! (Nida işarəsi)

    Məsələn: Rəqəmlərin formatlaşdırılması üçün Kısayol Tuşlarını istifadə

    Bu nümunə yuxarıda göstərilən şəkildə göstərilir

    1. Aşağıdakı məlumatları A1-ə A4 hüceyrələrinə əlavə edin:
     4578.25102 45782.5102 457825.102 4578251.02
    2. Onları seçmək üçün A1-A4 hüceyrələrini seçin
    3. Klaviaturada CtrlShift düymələrini basıb saxlayın
    4. CtrlShift düymələrini azad etmədən klaviatura üzərindəki ünlem işareti düyməsini ( ! ) Basın və buraxın
    5. CtrlShift düymələrini buraxın
    6. A1-A4 hüceyrələrindəki nömrələr bir neçə ədəddən iki-dən çox olsa da, yalnız iki decimal ədəd göstərmək üçün formatlaşdırılmalıdır
    7. Hüceyrələr ayrıca virgülün minlərlə ayırıcıya əlavə edilməlidir
    8. Hüceyrələrin hər hansı birinə basaraq, işçi səhifənin yuxarıdakı formula barında orijinalformasız rəqəmi göstərir

    Digər Klaviatura Kısayolları

    • Cari Tarixin Əlavə edilməsi
    • Cari saatı əlavə etmək
    • ALT – TAB Windows-də sürətli keçid

    27-dən 16-dək

    Valyuta Biçimləmə tətbiq edin

    Valyuta Biçimləmə tətbiq edin.

    Bu dərslik yalnız klaviaturadan istifadə edərək seçilmiş hüceyrələrə valyuta formatının necə tez tətbiq ediləcəyini əhatə edir:

    Valyuta formatlaşdırma məlumatlarını tətbiq etmək üçün istifadə edilə bilən əsas kombinasiya:

    Misal: Kısayol Tuşlarını, Valyuta Biçimlendirmesini Uyğunlaşdırmaq üçün istifadə edin

    Bu nümunə ilə kömək etmək üçün sağa baxın.

     Aşağıdakı məlumatları A1 – B2 hüceyrələrinə əlavə edin: 7.98, 5.67, 2.45, -3.92

    Digər Klaviatura Kısayolları

    • Cari Tarixin Əlavə edilməsi
    • Cari saatı əlavə etmək
    • ALT – TAB Windows-də sürətli keçid

    27-dən 17-ə

    Percent Formatlama tətbiq edin

    Percent Formatlama tətbiq edin.

    Bu Excel tipi, Excel elektron tablodakı seçilmiş hüceyrələrə Klaviaturada bir kısayol tuşlarını istifadə edərək, Percent formatını tətbiq edir.

    Valyuta formatlaşdırma məlumatlarını tətbiq etmək üçün istifadə edilə bilən əsas kombinasiya:

    Kısayol Tuşları istifadə edərək, faizlərin formatlaşdırılmasına necə nümunə

    Bu nümunə ilə əlaqədar kömək üçün, yuxarıdakı təsvirə baxın.

     Aşağıdakı məlumatları A1-dən B2: .98, -34, 1.23, .03 hüceyrələrinə əlavə edin

    Digər Kısayol Keys Tutorials

    • Valyuta Biçimləmə tətbiq edin
    • Italics Formatlaşdırma tətbiq
    • Excel-də Sərhədlər əlavə edin

    27-dən 18-ə

    Bir Excel Məlumat Cədvəlində Bütün Hücreləri Seçin

    Bir Excel Məlumat Cədvəlində Bütün Hücreləri Seçin.

    Bu Excel ucu bir klaviatura qısayolunu istifadə edərək, bir Excel məlumat masası içindəki bütün hüceyrələri necə seçəcəklərini əhatə edir. Bunu etmək, formatı, sütun genişliyini və s. Kimi dəyişiklikləri bir iş səhifəsinə birbaşa tətbiq etməyə imkan verir.

    Qeyd: Bu nümunə ilə kömək etmək üçün sağa baxın.

    Bir Məlumat Cədvəlində Bütün Hüceyrəni Seçmə Nümunəsi

     Məlumat cədvəlini ehtiva edən bir Excel səhifəsini açın və ya bir məlumat cədvəlini yaradın .

    Digər Klaviatura Kısayolları

    • Excel-də bitişik hüceyrələri seçin
    • Excel-də Sərhədlər əlavə edin
    • Exceldə Sütunları Gizlət

    27-dən 19-dək

    Exceldə Kısayol Tuşlarını İstifadə Bütün Satır Seçin

    Exceldə Kısayol Tuşlarını İstifadə Bütün Satır Seçin.

    Bir iş yerində Satır seçin

    Bu Excel tipi Excel-də klaviatura üzərindəki qısa yol düymələrini istifadə edərək, bir iş yerindəki bütün bir satırı tez seçmək və ya vurğulamaq üçün necə əhatə edir.

    Bir sıra seçmək üçün istifadə olunan əsas kombinasiya:

    SHIFT + SPACEBAR

    Misal: Bütün İş Tablosu Satırını Seçmək üçün Kısayol Klavyelerinin Kullanılması

    1. Bir Excel işini açın – hər hansı bir məlumatın olması lazım deyil
    2. Əhəmiyyətli hüceyrə etmək üçün A9 kimi iş səhifəsində bir hüceyrəni basın
    3. Klaviaturada SHIFT düyməsini basıb saxlayın
    4. SHIFT düyməsini basmadan klaviatura üzərindəki SPACEBAR düyməsini basın və buraxın
    5. SHIFT düyməsini buraxın
    6. Seçilmiş satırdakı bütün hüceyrələr – satır başlığı daxil olmaqla, vurğulanmalıdır

    20-dən 27-ə

    Excel-də saxla

    Excel-də saxla.

    Excel Kısayol Klavyelerini Saxla

    Bu Excel tipi, Excel-də klaviatura üzərindəki bir kısayol tuşlarını istifadə edərək məlumatların necə tez bir zamanda saxlanılacağını əhatə edir.

    Məlumatları saxlamaq üçün istifadə edilə bilən əsas kombinasiya:

    Ctrl + S

    Misal: Bir iş saatı üçün Kısayol Tuşlarının Kullanılması

    1. Klaviaturada Ctrl düyməsini basıb saxlayın
    2. Ctrl düyməsini buraxmadan klaviatura üzərindəki hərfi ( S ) düyməsini basın və buraxın
    3. Ctrl düyməsini buraxın

    İlk dəfə Saxla

    Daha əvvəl iş dəftərini Excel-də dosyanızı saxladığına dair yalnız göstəriciyi saxladıysanız, siçan pointeri qısa bir saat simvolu simgesinə və sonra da normal ağa əlavə işarəə dəyişiklik ola bilər.

    Saatgöz simvolu görünən zamanın uzunluğu Excel-in saxlanılması lazım olan məlumatların sayından asılıdır. Saxlaya biləcək məlumatların miqdarı nə qədər çox olsa da, saat qülləsi simvolu görünür.

    Bir fayl ilk dəfə saxlandıqda, Farklı Saxla diyalog kutusunda iki ədəd informasiya göstərilməlidir:

    • faylın adı (boşluqlar daxil olmaqla 255-ə qədər simvol)
    • faylın saxlandığı yer (qovluq)

    Tez-tez saxla

    Ctrl + S kısayol tuşlarından istifadə etdiyinizdən sonra məlumatların qənaətinin asan bir yolu tez-tez qənaət etmək yaxşı bir fikirdir – ən azı hər beş dəqiqə – bir kompüter qəzası halında məlumatların itirilməsinin qarşısını almaq. Ətraflı »

    27-dən 21-ə

    Excel-də sütun və satırları gizlət və göstərin

    27-dən 22-ə

    Tarixi Formatlaşdırma

    Tarixi Formatlaşdırma.

    Bu Excel tipi bir klaviatura qısa yolunu istifadə edərək, Excel elektron cədvəlində tarixi (gün, ay, il formatı) necə formatlaşdırdığını göstərir.

    Klaviatura Kısayolundan tarixi Formatlaşdırma

     Excel cədvəlində bir hüceyrəyə istədiyiniz tarixi əlavə edin.

    Digər Klaviatura Kısayolları

    • Cari Tarixin Əlavə edilməsi
    • Cari saatı əlavə etmək
    • ALT – TAB Windows-də sürətli keçid

    23-dən 27-ə

    Cari saatı formatlaşdırmaq

    Cari saatı formatlaşdırmaq.

    Bu Excel tipi, klaviatura qısayolunu istifadə edərək, bir Excel elektron cədvəlində cari vaxtın (saat, dəqiqə və AM / PM formatı) necə formatlanacağını göstərir.

    Klaviatura Kısayolunu istifadə edərək cari saatı formatlaşdırmaq

     D1 hücresinə cari tarix və vaxt əlavə etmək üçün NOW funksiyasını istifadə edin.

    Digər Klaviatura Kısayolları

    • Excel Geri Al
    • Cari Tarixin Əlavə edilməsi
    • Tarixi Formatlaşdırma

    27-dən 24-ə

    İşlər arasında keçid

    İşlər arasında keçid.

    Siçan istifadə etmək üçün alternativ olaraq Excel-də iş kitabları arasında keçid üçün klaviatura qısa yolunu istifadə etmək asandır.

    Istifadə olunan düymələr CTRL düyməsini və ya PGUP (səhifə yuxarı) və ya PGDN (səhifə aşağı) düyməsidir

    Məsələn – Excel-də iş yerləri arasında keçid

    Sağa doğru hərəkət etmək üçün:

    1. Klaviaturada CTRL düyməsini basıb saxlayın.
    2. Klaviaturada PGDN (səhifə aşağı) düyməsini basın və buraxın.
    3. Başqa səhifəni sağa basın və PGDN düyməsini ikinci dəfə buraxın.

    Sola keçmək üçün:

    1. Klaviaturada CTRL düyməsini basıb saxlayın.
    2. Klaviaturada PGUP (səhifə yuxarı) düyməsini basın və buraxın.
    3. Başqa bir forma sol mətbuat üçün hərəkət etmək və PGUP düyməsini ikinci dəfə buraxın.

    Digər Klaviatura Kısayolları

    • Exceldə Sütunları Gizlət
    • Excel-də Satırları Gizlət
    • Cari Tarixin Əlavə edilməsi

    27-dən 25-ə

    Hüceyrələri F2 Function Key ilə düzəliş edin

    Hüceyrələri F2 Function Key ilə düzəliş edin.

    Excel Cells Kısayol Tuşunu Düzenle

    F2 funksiyası düyməsi, Excel-in redaktə rejimi aktivləşdirərək və aktiv nöqtənin mövcud məzmununun sonunda yerləşdirmə nöqtəsini yerləşdirməklə bir hüceyrənin məlumatını tez və asanlıqla düzəldə bilərsiniz.

    Məsələn: Həyatın məzmununu redaktə etmək üçün F2 düyməsini istifadə edin

    Bu nümunə Excel-də formulu necə düzəltməyi əhatə edir

    1. Aşağıdakı məlumatları D3: 4, 5, 6 hüceyrələrinə daxil edin
    2. Aktiv hüceyrəni etmək üçün E1 hücresinə basın
    3. E1 hücresinə aşağıdakı formulu daxil edin:
     = D1 + D2
    4. Formulanı başa çatdırmaq üçün Klaviatura daxil edin düyməsini basın – cavab 9 E1 hücresində görünməlidir
    5. Yenə aktiv hüceyrəni etmək üçün E1 hücresinə basın
    6. Klaviaturada F2 düyməsini basın
    7. Excel, redaktə rejiminə daxil olur və əlavə nöqtə mövcud formulun sonunda yerləşdirilir
    8. Formulanı sonuna + D3 əlavə edərək dəyişdirin
    9. Formulanı başa çatdırmaq və düzəliş rejimini tərk etmək üçün Klaviatura daxil etmək düyməsini basın – formula üçün yeni cəmi – 15 – E1 hücresində görünməlidir

    Qeyd: hüceyrələrdə birbaşa redaktə etməyə icazə verilsə, F2 düyməsinə basaraq, Excel-i dəyişiklik rejiminə qoyacaq, ancaq əlavə nöqtə hüceyrənin məzmununu redaktə etmək üçün iş səhifəsinin yuxarıdakı formula barına köçürülür. Ətraflı »

    26/27

    Bir Excel işində bütün hüceyrələri seçin

    Bir Excel işində bütün hüceyrələri seçin.

    27-dən 27-ə

    Sərhədlər əlavə edin

    Sərhədlər əlavə edin.

    Bu Excel tipi klaviatura qısayolunu istifadə edərək Excel elektron tabloında seçilmiş hüceyrələrə sərhəd əlavə etmək üçün necə əhatə edir.

    Vaxt əlavə etmək üçün əsas kombinasiya:

    Ctrl + Shift + 7

    Klaviatura Kısayolunu istifadə edərək sərhədləri əlavə etmək üçün nümunə

    Bu nümunə ilə kömək etmək üçün sağa baxın.

     D2-dən F4 hüceyrələrinə 1-9 rəqəmləri daxil edin.

    Digər Klaviatura Kısayolları

    • Cari Tarixin Əlavə edilməsi
    • Excel-də bitişik hüceyrələri seçin
    • Cari saatı əlavə etmək

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.