Press "Enter" to skip to content

Exe faylı necə yaratmaq olar

The problem may be related to malware. Post a question on CCM’s forum in the virus/security section for further help.

Файл .exe не является приложением Win32 в Windows 7 — что делать?

Пользователи Windows 7 и предыдущих версий ОС могут столкнуться с тем, что при запуске какой-либо программы, игры, установщика или любого другого .exe файла появляется ошибка «Не является приложением Win32», причем при появлении ошибки в x64 системах текст ошибки будет тем же — сообщат о том, что это не приложение Win32.

 • Причины ошибки Не является приложением Win32 и способы исправить проблему
 • Видео инструкция

Причины ошибки «Не является приложением Win32» при запуске .exe файлов программ и варианты решения

Есть следующие основные причины, по которым появляется сообщение о том, что запускаемая программа не является приложением Win32:

 • У вас установлена 32-бит Windows 7, а вы пробуете запустить файл .exe, предназначенный только для 64-бит Windows.
 • Вы загрузили файл .exe для систем с процессорами ARM (часто бывает при скачивании компонентов Visual C++ Redistributable, так как для загрузки представлены могут быть представлены 3 разных файла, один из которых для ARM).
 • Запускаемый файл .exe поврежден — например, он был восстановлен с помощью программ для восстановления данных, но его целостность была нарушена, либо причиной являются проблемы с жестким диском, флешкой или другим накопителем, где хранится этот файл.
 • Файл изначально не был исполняемым файлом для Windows. Например, если вы просто переименуете любой файл, изменив его расширение на .exe, его не получится запустить и сообщит он именно об этой ошибке — программа не является приложением Win
 • Редко — причина в том, что это файл очень старой программы, предназначенной для DOS или ранних версий Windows.

Исходя из этих основных причин, сделать для исправления ошибки «Не является приложением Win32» мы можем не слишком много:

 1. Если у вас система 32-бит (для того, чтобы посмотреть разрядность, нажмите правой кнопкой по «Мой компьютер» на рабочем столе или «Компьютер» в меню «Пуск» и откройте пункт «Свойства»), то либо найдите файл для 32-бит системы (он может обозначаться не только как 32-bit, но и как x86), либо откажитесь от запуска этого .exe, либо установите 64-бит Windows (придется с нуля устанавливать систему, просто «поменять 32-бит на x64» не получится).
 2. Если это файл какой-то старой программы, откройте его свойства и на вкладке «Совместимость» попробуйте включить режим совместимости с ранними версиями Windows.
 3. Не пытайтесь запустить файлы для ARM-процессоров на обычном компьютере, это не получится (кроме случая использования специальных эмуляторов).
 4. Простое переименование файлов и установка для них расширения .exe не приведет к возможности запуска такого файла. В некоторых установщиках вы можете встретить файлы вида setup.ex_ — как правило, это не файл .exe, а архив, его содержащий (можно попробовать распаковать любым архиватором, предварительно переименовав в .zip).
 5. Для случая поврежденных файлов решение — найти другой, «целый» файл для запуска. Исправление поврежденных файлов .exe — не то, что обычно получается сделать.

Видео инструкция

Пожалуй, это всё, что вы можете сделать в рассматриваемой ситуации. Если остаются вопросы — задавайте в комментариях, я постараюсь помочь в решении.

А вдруг и это будет интересно:

 • Лучшие бесплатные программы для Windows
 • Не открываются Параметры Windows 11 — как исправить?
 • Компьютер не видит микрофон от наушников — варианты решения
 • Как скачать dinput8.dll для игр и программ
 • Как переименовать устройство в диспетчере устройств Windows
 • Внутренняя ошибка CallSpawnServer: Unexpected response — варианты решения
 • Windows 11
 • Windows 10
 • Android
 • Загрузочная флешка
 • Лечение вирусов
 • Восстановление данных
 • Установка с флешки
 • Настройка роутера
 • Всё про Windows
 • В контакте
 • Одноклассники

  WhW 01.05.2020 в 23:06

 • Link 07.05.2020 в 21:31

Exe faylı necə yaratmaq olar

İlk addımda (üç seçimlə) əmri yerinə yetirməyə imkan verən birini seçin (yuxarıda). Sonra bunu etmək üçün düzgün “schtask” əmrindən istifadə edin.

WinRAR fayllarını Exe faylına əlavə edə bilərəmmi?

IExpress-i sınaqdan keçirəndə paketimə haradan daxil ola bilərəm?

EXE faylı nədir?

Windows kompüterim lexpress.exe ilə gəlmirsə, nə etməliyəm?

ExeScript alətini harada tapa bilərəm?

JAR faylını açmaq üçün EXE faylını necə əldə edə bilərəm?

Dərslik üçün hansı proqramlaşdırma dilindən istifadə olunub?

MakeCAB-ı açmırsa nə etməliyəm?

.EXE faylına hansı növ fayl qoyuram?

Məsləhətlər

 • EXE-ni işə salmaq üçün sizə EXE quraşdırıcısı lazım deyil, lakin EXE quraşdırıcısı EXE faylını və bütün dəstəkləyici sənədləri (məsələn, ReadMe faylı, lazımi qovluqlar və s.) quraşdıracaq.

Xəbərdarlıqlar

 • EXE faylınızı necə proqramlaşdıracağınızı bilmirsinizsə, bu prosesin proqramlaşdırma hissəsinə baxmağı proqramlaşdırmağı bilən birinin olmasını düşünün.

Hər gün saat Sizi daha təhlükəsiz, daha sağlam və ya rifahınızı yaxşılaşdıran daha yaxşı həyat yaşamağınıza kömək edəcək təlimat və məlumat əldə etmək üçün çox çalışırıq. Hazırkı ictimai sağlamlıq və iqtisadi böhranların ortasında, dünya dramatik şəkildə dəyişdikcə və hamımız gündəlik həyatda dəyişiklikləri öyrəndik və onlara uyğunlaşdıq, insanların hər zamankindən daha çox ehtiyacı var. Dəstəyiniz daha ətraflı təsvirli məqalələr və videolar yaratmağa və etibarlı brend təlimat məzmunumuzu dünya üzrə milyonlarla insanla paylaşmağa kömək edir. Bu günə töhfə verməyi düşünün.

.exe is not a valid Win32 application: fix Windows 7, XP

This article examines the scenario of .exe files not opening due to a corrupt file system or an unregistered file. Sometimes while launching an .exe file, an error occurs where the file is termed as an invalid Win32 application. This article solves this problem for the user. It highlights the reasons for the error and subsequently provides remedies for it.

What to do if you have an invalid Win32 application?

When you launch an executable file, Windows displays a message like:

Application name is not a valid Win32 application

.exe is a file execution extension. There are different file formats for different systems that are identifiable with the help of different alphabets that accompany them.

 • File download
 • IDE Controller badly configured
 • Support CD / DVD unreadable
 • File system corrupted
 • File unregistered
 • Virus / spyware
 • Problem with browser configuration

Downloaded file

If the application in question was uploaded to the Internet, it is possible that it was corrupted during the download. In this case, just download the file again.

IDE Controller Badly Configured

 • Right-click on My Computer and select “Properties”.
 • In System Properties, select the Hardware tab and then Device Manager.
 • Double-click the IDE ATA / ATAPI controllers.
 • Double-click on the Primary IDE Channel and Secondary IDE channel.
 • In the tab “Advanced Settings”, under Device 0, ensure the command is set to DMA if available and not PIO only.

CD / DVD is Unreadable

If the error is caused by a defective media, follow the steps below:

 • Try to read the CD / DVD in another drive
 • Clean with a soft cloth and water (no soap)
 • Attempt to retrieve the data with software such as Win ISO (free version), which will retrieve the damaged file

File System Corrupt

To check the integrity of protected system files, run the following command:

sfc/scannow

File Unregistered

If the error occurs at the opening of files, click Start / Run, then enter and confirm the following command:

regsvr32 / i SHELL32.DLL

Virus/Spyware

The problem may be related to malware. Post a question on CCM’s forum in the virus/security section for further help.

Problem with Internet Explorer configuration

 • Disconnect from IE (Internet Explorer) or Firefox
 • Double click on IE (even if you only use Firefox)
 • Tools> Internet Options> Security Tab
 • Verify that the security level for this zone is medium-high and high NO.
 • Validate OK
 • Disconnect
 • Reconnect

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.