Press "Enter" to skip to content

Fizioloji Sözünün Mənası

Fiziologiya Nədir?

Fiziologiya, həyatın funksionallığını və orqanizmin normal funksiyalarını öyrənən tədqiqat sahəsidir. Bu elmin məqsədi insan və ya heyvan orqanizmində baş verən prosesləri, hüceyrələrdəki funksiyaları və orqanların işləməsini aydınlaşdırmaqdır.

Fizioloji Sözünün Tərcüməsi

"Fizioloji" sözü yunanca "physis" (doğa) və "logos" (söz, elmi məlumat) kəlimələrindən törəyib. Beləliklə, "fizioloji" mənası ilə "doğa ilmi" və ya "doğa haqqında bilik" kimi tərcümə oluna bilər.

Fizioloji Elminin Əsas Sahələri

Fiziologiya, insan və heyvan orqanizmlərinin funksionallığını öyrənən geniş bir elmdir. Bu sahədə tədqiqatlar aparılaraq bir çox mühüm məsələlər aydınlaşdırılır. Fiziologiya elminin əsas sahələri aşağıdakılardır:

Nörofiziologiya

Nörofiziologiya, sinir sistemi ilə bağlı prosesləri öyrənən elmdir. Beyin və omuriliyin funksiyaları, sinir impulslarının keçidi və sinir hüceyrələrinin işləməsi kimi məsələlər bu sahədə araşdırılır.

Kardiovaskular Fiziologiya

Kardiovaskular fiziologiya, qan dövriyyəsi sistemi ilə bağlı məsələləri öyrənir. Qanın dövriyyəsi, qan təzyiqi, qan damarlarının işləməsi və digər mühüm proseslər bu sahədə araşdırılır.

Gastrointestinal Fiziologiya

Gastrointestinal fiziologiya mədə, barsaq və digər sindirim orqanlarının funksiyalarını öyrənir. Qidalanma prosesləri, mədə asidi salınması və sindirim sisteminin digər funksiyaları bu sahədə tədqiq edilir.

Endokrinologiya

Endokrinologiya sahəsində hormonların salınması və hormon sistemlərinin funksiyaları öyrənilir. Hormonların orqanizm üzərindəki təsirini və hormonal dəyişikliklərin səbəblərini aydınlaşdırmaq məqsədilə tədqiqatlar aparılır.

Fizioloji Elminin Əhəmiyyəti

Fiziologiya elmi, insan sağlamlığını və orqanizmin işləməsini anlamaq üçün əhəmiyyətli məlumatlar verir. Bu elmin sayəsində sağlamlıq problemləri ilə bağlı məsələlər aydınlaşır və müalicə üsulları təkmilləşdirilir. Həmçinin fizioloji tədqiqatlar, idmançılar üçün performansı artırmaq və yaralanmaları azaltmaq üçün də əhəmiyyətli məlumatlar təmin edir.

Fizioloji sözünün mənası ilə bağlı bu məqalədə əsas fiziologiya sahələri və faydaları haqqında məlumatlar verildi. Bu elmin insan və heyvan orqanizmlərinin funksionallığını aydınlaşdırmaq üçün əhəmiyyətli olduğu və sağlamlıq sahəsində də önəmli rol oynadığı qeyd edilir.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.