Press "Enter" to skip to content

İqtisadiyyat Nazirliyi

Google Chrome-da səhifə tərcüməsini necə aktivləşdirmək olar

Xoş gəlmisiniz, təqdim olunan bütün xidmətlərdən istifadə etmək üçün sistemə daxil olmalısınız

Elektron xidmətlərin ümumi siyahısı Bütün qeydiyyatsız xidmətləri göstər

 • Qurumlar
 • Sahələr
 • Həyat hadisələri
 • Yerli İcra Hakimiyyətləri
 • Lisenziyalar və icazələr
 • Arayışlar
 • Müraciətlər
 • Bank və Sığorta xidmətləri

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

 • Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə hesabatların təqdim edilməsi
 • Sığortaolunanın ölümünə dair məlumatın onlayn qəbulu
 • Dəfn üçün müavinətin ödənilməsi ilə bağlı müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsinin dəyişdirilməsi və ya dublikatının verilməsi üçün müraciətin qəbulu
 • Əmək müqaviləsi bildirişləri barədə məlumatların işçilər tərəfindən əldə edilməsi
 • Əmək müqaviləsi bildirişlərinin qeydiyyata alınması və bu barədə işəgötürənə məlumatın verilməsi
 • Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinətlə bağlı haqq-hesab cədvəlinin təqdim edilməsi
 • Hamiləliyə və doğuma görə müavinətlə bağlı haqq-hesab cədvəlinin təqdim edilməsi
 • İş yerinə dair arayış
 • İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisə barədə aidiyyəti dövlət strukturuna məlumatların verilməsi
 • Pensiya kalkulyatoru
 • Pensiya təyinatı və pensiya növünün dəyişdirilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Pensiyaçıya məlumatların verilməsi
 • Sığortaedənin uçot nömrəsinin öyrənilməsi Qeydiyyatsız
 • Sığortaolunanın onlayn uçota alınması
 • Sığortaolunanlara məlumatların verilməsi
 • Sosial müavinətlərin və təqaüdlərin hesablanması üzrə sosial kalkulyator Qeydiyyatsız
 • Tibbi-Sosial Ekspert Komissiyaları tərəfindən keçirilmiş müayinə barədə məlumatın verilməsi
 • Tibbi-Sosial Ekspert Komissiyasında sonuncu müayinəyə dair məlumatın verilməsi Qeydiyyatsız
 • Ünvanlı sosial yardımla bağlı müraciətin edilməsi Qeydiyyatsız
 • Uşağın anadan olmasına görə müavinətlə bağlı haqq-hesab cədvəlinin təqdim edilməsi
 • Uşağın üç yaş tamam olanadək ona qulluq etməyə görə müavinətlə bağlı haqq-hesab cədvəlinin təqdim edilməsi

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

 • E-gov təlimlərinə elektron qeydiyyat Qeydiyyatsız
 • Elektron imza ilə imzalanmış sənədlərin yoxlanılması Qeydiyyatsız
 • İnternet telekommunikasiya xidməti göstərən operatorların və provayderlərin uçotunun aparılması
 • Poçt ünvanları – interaktiv xəritə Qeydiyyatsız
 • POÇTAP – İtirilmiş sənədlərin axtarışı Qeydiyyatsız
 • ADSL internet xidmətinə qoşulma (və ya imtina)
 • AzDataCom internet xidmətinə qoşulma üçün sifariş Qeydiyyatsız
 • Azərbaycan Respublikasının Berbout-Çarter reyestrində qeydiyyatda olan gəminin qeydiyyatdan çıxarılması haqqında arayışın verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Azərbaycan Respublikasının Berbout-Çarter reyestrində qeydiyyatda olan gəmiyə çıxarışın verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı altında üzmək hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Azərbaycan Respublikasının Dövlət gəmi reyestrində qeydiyyatda olan gəminin qeydiyyatdan çıxarılması haqqında arayışın verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Azərbaycan Respublikasının Dövlət gəmi reyestrində qeydiyyatda olan gəmiyə çıxarışın verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsinə xüsusi icazə verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Bəzi fəaliyyət növlərinə lisenziya verilməsi
 • Bunker yanacağı ilə çirklənmə nəticəsində vurulan zərərə görə mülki məsuliyyətlə bağlı sığorta və ya digər maliyyə təminatı haqqında sertifikatın verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Cari ay ərzində aparılmış şəhərlərarası və beynəlxalq danışıqlar üzrə məlumat
 • CDMA şəbəkəsinə qoşulma
 • Dənizçilərə sertifikatların (diplomların) verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Dənizçilik şirkətinin “Əmniyyətli idarəetmə haqqında beynəlxalq məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciət və sənədlərin qəbulu ( Hüquqi şəxs)
 • Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin və dənizçinin qeyd kitabçasının verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Elektron sifarişlərin icra olunması barədə məlumat
 • Əvvəlki aylar ərzində aparılmış şəhərlərarası və beynəlxalq danışıqlar üzrə borc (FİN-ə görə)
 • Gəmi tarixinin fasiləsiz qeydləri (GTFQ) sənədinin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Gəminin “Əmniyyətli idarəetmə haqqında beynəlxalq məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciət və sənədlərin qəbulu
 • Gəminin “Gəmi və Liman vasitələrinin mühafizəsi haqqında beynəlxalq məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Gəmiyə mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • İdarələr üzrə ətraflı məlumat
 • İxrac nəzarətinə düşən mallar (işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin nəticələri) üzrə icazə verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Klassifikator üzrə idarələrin axtarışı Qeydiyyatsız
 • Küçə adına görə küçənin kodunun, poçt indekslərinin və aidiyyətı rayonun tapılması Qeydiyyatsız
 • Limanın (liman məntəqəsinin) “Gəmi və liman vasitələrinin mühafizəsi haqqında beynəlxalq məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu ( Hüquqi şəxs )
 • Lokal (şəhər (rayon) daxili) çıxış danışıqlarının açıqlaması
 • Minimum heyət tərkibi haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Mobil cihazların IMEI kodunun yoxlanılması
 • Mobil nömrə daşınması xidməti vasitəsilə digər şəbəkəyə daşınmış nömrələr barədə məlumatın verilməsi Qeydiyyatsız
 • Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların dövriyyəsi üçün icazə verilməsi məqsədi ilə müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Neftlə çirklənmədən yaranan zərərə görə mülki məsuliyyətin maliyyə təminatı haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciət və sənədlərin qəbulu
 • Nəqliyyat Nazirliyinin balansında olan ümumi istifadə edilən avtomobil yollarının təhkim və mühafizə zolağında müvafiq işlərin görülməsinə razılıq verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Nömrə resurslarının ayrılması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Poçt göndərişlərinin izlənilməsi Qeydiyyatsız
 • Poçt indeksinə görə küçələrin axtarışı Qeydiyyatsız
 • Rabitə və kommunal xidmət haqlarının internet vasitəsilə ödənilməsi Qeydiyyatsız
 • Radiorabitə vasitələrinin qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Rəqəmsal taxoqraf kartlarının verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Sertifikatın (diplomun) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən tanınması haqqında təsdiqnamənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Telefon (Şəhərlərarası Danışıqlar) üzrə ödənilmiş qəbzlər
 • Telefon (Şəhərlərarası Danışıqlar) üzrə ödənişlərin siyahısı
 • Telefon nömrəsi üzrə axtarış Qeydiyyatsız
 • Telefon nömrəsinin dəyişdirilməsi
 • Telefon üzrə ətraflı məlumat
 • Telefonun addan ada keçirilməsi
 • Telefonun servislərə qoşulması
 • Telefonun təhvil verilməsi
 • Telekommunikasiya vasitələri və qurğularına uyğunluq sertifikatının verilməsi Qeydiyyatsız
 • Təsisçisi və ya redaksiyasının daimi yeri Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda olan xarici dövri mətbu nəşrlərin Azərbaycan Respublikasında yayılmasına razılıq verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Vətəndaşlar üçün elektron imza sertifikatları sifarişi Qeydiyyatsız
 • Yeni telefon çəkilişi

Mərkəzi Seçki Komissiyası

 • Ad, soyad və ata adı üzrə dairə və məntəqələrin axtarışı Qeydiyyatsız
 • Dairə və məntəqə ünvanlarının axtarışı Qeydiyyatsız
 • Dairə və məntəqələrin xəritə üzrə axtarışı Qeydiyyatsız
 • Onlayn müraciət Qeydiyyatsız
 • Seçici fəallığı Qeydiyyatsız
 • Seçici siyahısı üçün məlumatların daxil edilməsi Qeydiyyatsız
 • Seçici ünvanına görə dairə və məntəqənin axtarışı Qeydiyyatsız

Dövlət Gömrük Komitəsi

 • Elektron Gömrük Bəyannaməsi haqqında məlumatların əldə edilməsi
 • İdxal-ixrac vergilərindən azadolma haqqında sertifikat almaq üçün müraciət
 • Mallar haqqında gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrində qeydə alınan məlumatların verilməsi
 • Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə elektron gömrük bəyannaməsinin qəbulu, gömrük rəsmiləşdirilməsi və rəsmiləşdirilmə prosesinin onlayn monitorinqi
 • Vətəndaşlardan Dövlət Gömrük Komitəsinə daxil olan sorğu və məktubların icrasının müraciət edənlər tərəfindən onlayn izlənilməsi
 • Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin bəyan edilməsi üzrə elektron Sərnişin Bəyannaməsinin qəbulu Qeydiyyatsız
 • Gömrük əməliyyatları və ya gömrük proseduru ilə bağlı ödəniləcək gömrük ödənişlərinin həyata keçirilməsi Qeydiyyatsız
 • Gömrük ödənişlərinin ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsinin alınması
 • Malın adına görə malların təsvirin axtarışı Qeydiyyatsız
 • Malların nomenklaturası və mal və nəqliyyat vasitələrinə tətbiq olunan müvafiq gömrük ödənişləri barədə məlumatların verilməsi Qeydiyyatsız
 • Nəqliyyatın idxalı üçün gömrük rüsumların hesablanması Qeydiyyatsız
 • Rəsmiləşdirilmə üçün tələb olunan sənədlərin surətləri
 • Xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarına həyata keçirdikləri idxal-ixrac əməliyyatları barədə statistik məlumatların verilməsi

Daxili İşlər Nazirliyi

 • FİN-ə görə fərdi məlumatların axtarışı
 • Rüsum və cərimələrin ödənişi Qeydiyyatsız
 • Yol hərəkəti qaydalarının pozuntusu ilə əlaqədar tətbiq edilən cərimələr və cərimə balları barədə məlumatlar Qeydiyyatsız

Elm və Təhsil Nazirliyi

 • Peşə təhsili müəssisələrinə qəbul
 • Təhsil sənədlərinin həqiqiliyinin onlayn yoxlanılması
 • Ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərinin təhsil aldıqları yer haqqında elektron arayış
 • Ümumtəhsil məktəblərində çalışan pedaqoji və texniki heyətin iş yeri haqqında elektron arayış
 • Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası)

Ədliyyə Nazirliyi

 • Borcun, icra ödənişinin, icra hərəkətləri ilə bağlı xərclərin internet vasitəsilə ödənilməsi
 • Dövlət notariat arxivindən notariat hərəkətləri barədə məlumatın və onlarla bağlı sənədlərin surətlərinin verilməsi.
 • Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı müsabiqədə iştirak üçün namizədin qeydə alınması
 • Mülki dövriyyə nəticəsində baş verən hüquqi hadisələrdən yaranan yeni hüquq və vəzifələr barədə fiziki və hüquqi şəxslərin məlumatlandırılması Qeydiyyatsız
 • Notariat hərəkətləri, apostilin verilməsi və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı ilə əlaqədar ödənişlərin internet vasitəsilə ödənilməsi
 • Qeyri-kommersiya hüquqi şəxsin ləğv edilməsi və kreditorların tələblərinin bildirilməsi qaydası və müddəti barədə ilk məlumatın dərc olunması haqqında Qeydiyyatsız
 • Vərəsəlik işlərinin açılıb-açılmaması barədə məlumatın verilməsi
 • Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatına dair təkrar şəhadətnamələrin və arayışların verilməsi
 • Atalığı müəyyən etmək üçün elektron müraciət Qeydiyyatsız
 • Azərbaycan adları barədə məlumatın verilməsi Qeydiyyatsız
 • Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına, həmçinin Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə fərdi identifikasiya nömrəsi barədə məlumatın verilməsi Qeydiyyatsız
 • Borclunun ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması barədə məlumatın verilməsi Qeydiyyatsız
 • Doğumun qeydiyyatı üçün elektron müraciət Qeydiyyatsız
 • Ədliyyə Nazirliyinə elektron müraciət
 • Ədliyyə orqanları və notariusların qəbuluna yazılış
 • İcra qurumları və onlar tərəfindən hərraca çıxarılan əmlaklar, eləcə də dəyəri 5000 manatdan artıq olmayan daşınar əmlakın satışı üzrə ticarət şəbəkələri haqqında məlumatın verilməsi Qeydiyyatsız
 • Mətbu nəşrlərin uçotu üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Qeydiyyatsız
 • Nikah qeydiyyatı üçün elektron müraciət
 • Nikahın pozulması üçün elektron müraciət Qeydiyyatsız
 • Notariat kontorları və notariat hərəkətlərinin aparılması barədə məlumatın verilməsi
 • Ölüm haqqında aktın alınması üçün elektron müraciət Qeydiyyatsız
 • Övladlığa götürmək üçün elektron müraciət Qeydiyyatsız
 • Qeydiyyat orqanları və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatının aparılması barədə məlumatın verilməsi Qeydiyyatsız
 • Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərin qeydiyyatı proseduru, eləcə də qeydiyyata alınıb-alınmaması barədə məlumatın verilməsi
 • Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrindən məlumatların verilməsi
 • Soyadın, adın və ata adının dəyişdirilməsi üçün elektron müraciət Qeydiyyatsız

Baş Prokurorluq

Fövqəladə Hallar Nazirliyi

 • İcazələrin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidməti tərəfindən gəmilərin dövlət qeydiyyatının aparılması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

Səhiyyə Nazirliyi

 • “Doğum haqqında tibbi şəhadətnamə” elektron registrindən məlumatların verilməsi
 • Beş ildən çox işləməyən tibb mütəxəssislərinin hazırlığa göndərilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Daxili istehsal məhsullarına və idxal edilən məhsullara gigiyenik sertifikatın verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Dərman vasitələri haqqında məlumatın verilməsi Qeydiyyatsız
 • Dərman vasitələrinin idxalına icazə verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Dərman vasitələrinin və dərman maddələrinin dövlət qeydiyyatı şəhadətnaməsinin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Dövlət tərəfindən dərman vasitələri ilə təmin olunan xəstələrə şəxsi məlumatları, onların qeydiyyatı və aldığı dərmanlar barədə məlumatın verilməsi
 • Gəminin (daxili sularda üzən gəmilər üçün) sanitariya nəzarətindən azad edilməsi haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Həkim axtarış sistemi
 • İmmunoprofilaktika üzrə məlumatın verilməsi Qeydiyyatsız
 • İonlaşdırıcı şüa mənbələri ilə işlərə icazə verən sanitar-epidemioloji rəyin verilməsi
 • Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlər üçün sanitariya pasportunun verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Müəssisə rəhbərlərinə obliqat qrupuna daxil olan işçiləri barədə məlumatın verilməsi
 • Obliqat qruplara aid vətəndaşlara müayinələrdən keçmələri barədə məlumatın verilməsi
 • Profilaktik peyvəndlərin vaxtı barədə SMS vasitəsilə xəbərdarlıq verilməsi Qeydiyyatsız
 • Qida məhsullarının daşınmasına icazə verən sanitariya pasportunun verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Radioaktiv maddə və materialların, ionlaşdırıcı şüa mənbələri olan qurğuların, avadanlıqların və radioaktiv tullantıların daşınması üsullarının və şəraitinin sanitariya qaydalarına uyğun olması barədə sanitar-epidemioloji rəyin verilməsi
 • Rentgen kabinetinin istismarına icazə verən sanitariya-epidemioloji rəyin verilməsi
 • Səhiyyə Nazirliyinə göndərilmiş sorğuların və məktubların icrasının müraciət edənlər tərəfindən onlayn izlənilməsi
 • Tibb işçilərinin ixtisas dərəcələrinin artırılması ilə əlaqədar müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Tibb işçilərinin sertifikasiyadan keçməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Tibb müəssisələri barədə məlumatların verilməsi Qeydiyyatsız
 • Tibbi arayışların elektron registrindən məlumatların verilməsi
 • Tibbi kadrların vahid registrindən məlumatların verilməsi
 • Tibbi müayinə kartının online sifarişi
 • Tikinti üçün torpaq sahəsinin sanitariya normalarına və qaydalarına, gigiyena normativlərinə uyğunluğuna dair rəyin verilməsi
 • Tikinti və yenidən qurma layihələrinə sanitariya-epidemioloji rəyin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Üzmə hüququ üçün gəmi (daxili sularda üzən gəmilər üçün) sanitariya şəhadətnaməsinin verilməsi məqsədi ilə müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Vətəndaşlara elektron sağlamlıq kartı üzrə məlumatların verilməsi
 • Xarici ölkələrdə ali və orta ixtisas təhsili almış, diplomdan sonra ixtisaslaşma keçən tibb və əczaçılıq işçilərinin işə buraxılması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Yeyinti məhsulları üzərində “müalicəvi”, “pəhriz” və onlara bərabər tutulan adların verilməsi və reklam xarakterli digər məlumatların etiketdə yerləşdirilməsinə icazə məktubunun verilməsi

Dövlət Statistika Komitəsi

 • Sahibkarlıq subyektinə ölçüsünə görə aid olduğu kateqoriyaya dair elektron arayışın verilməsi
 • Rəsmi statistik hesabatların təqdim edilməsi Qeydiyyatsız
 • Statistik məlumatların (göstəricilərin) verilməsi Qeydiyyatsız
 • Statistik məlumatların buraxılış təqviminin və mətbu məlumatların yayım təqviminin təqdim edilməsi Qeydiyyatsız
 • Statistik məlumatların verilməsi qaydalarının pozulmasına görə inzibati cərimələrin internet vasitəsilə ödənilməsi Qeydiyyatsız
 • Statistik nəşrlərin (kitabların) onlayn satışı Qeydiyyatsız

İqtisadiyyat Nazirliyi

 • Asan imza istifadəçi İD-sinin dəyişdirilməsi
 • Bəyannamələrin vergi orqanları tərəfindən hazırlanması və təsdiq edilmək üçün vergi ödəyicilərinə göndərilməsi
 • Çağrı Mərkəzi vasitəsilə “Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi”nin təqdim edilməsi
 • Çoxmərtəbəli yaşayış binasında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış almış mənzillərin mövcudluğu barədə məlumatların verilməsi
 • Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestrindən elektron çıxarışın əldə edilməsi
 • Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması
 • Gəlir və ya mənfəət vergisinin hesabatının verilməsi müddətinin uzadılması barədə ərizələrin qəbulu
 • Geodeziya ölçmə işlərinin aparılması məqsədilə Fasiləsiz Fəaliyyət Göstərən İstinad Stansiyalarına (AzPOS) qoşulması üçün müraciətlərin və sənədlərin qəbulu
 • Hazır sənəd barədə məlumatın verilməsi
 • Mənzillərin alqı-satqı müqavilələri üzrə satış qiymətləri barədə məlumatların verilməsi
 • Torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüquqlarının ilkin dövlət qeydiyyatı
 • Vergi bəyannamələrinin (sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi istisna olmaqla), hesabat və vergi öhdəliyinin yaranmaması haqqında arayışların vergi orqanına onlayn təqdim edilməsi
 • “Vergi partnyorluğu Sazişi”nin bağlanılması üçün ərizələrin qəbulu
 • Azərbaycan Respublikasında kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında məlumatın dərc edildiyi mətbu nəşrdə kommersiya hüquqi şəxsin ləğv edilməsi, kreditorların tələblərinin bildirilməsi qaydası və müddəti haqqında ilk məlumatın dərc olunması ilə bağlı müraciətlərin qəbulu və dərcolunma faktını təsdiq edən sənədin verilməsi
 • Banklarda hesabların açılması üçün şəhadətnamə dublikatının verilməsi
 • Başa çatdırılmamış tikililər kimi özəlləşdirilən obyektlərin hərracda satışına dair sifarişlərin qəbulu
 • Büdcə rekvizitləri barədə məlumatın verilməsi
 • Çağrı Mərkəzində qeyri-iş saatlarında zəng etmiş şəxsin sonradan onunla canlı rejimdə əlaqə yaradılması barədə müraciətinin qəbulu Qeydiyyatsız
 • Çağrı Mərkəzində SMS vasitəsilə daxil olmuş müraciətlərin SMS ilə cavablandırılması Qeydiyyatsız
 • Çağrı Mərkəzində vergi növləri barədə məlumatın verilməsi Qeydiyyatsız
 • Çağrı Mərkəzində vergi qanunvericiliyi və elektron xidmətlərin tətbiqi ilə bağlı sualların cavablandırılması Qeydiyyatsız
 • Çağrı Mərkəzində vergidən yayınma halları və vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkəti (hərəkətsizliyi) barədə müraciətlərin qəbulu Qeydiyyatsız
 • Cari vergi ödəmələrinin hesablanması haqqında Arayış
 • Daşınmaz əmlak obyekti barədə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən məlumatların verilməsi (daşınmaz əmlak üzərində hüquqların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) dair dövlət reyestrindən arayışların verilməsi istisna olmaqla) Qeydiyyatsız
 • Daşınmaz əmlak obyektlərinə ünvanların verilməsi və ünvan reyestri məlumat bazasından arayışların, ünvan xəritələrindən çıxarışların, digər ünvan məlumatlarının verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Daşınmaz əmlaka dair çıxarışların verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbul edilməsi
 • Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən məlumatların verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Daşınmaz əmlakın ipotekasının dövlət qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Daşınmaz əmlakın ipotekasının dövlət qeydiyyatının ləğvi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Daşınmaz əmlakın ipotekasının əlavə dövlət qeydiyyatı və sonrakı ipotekanın dövlət qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Daşınmaz əmlakın ipotekasının əlavə dövlət qeydiyyatı və sonrakı ipotekanın dövlət qeydiyyatının ləğvi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Daşınmaz əmlakın lizinqinin dövlət qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Daşınmaz əmlakın lizinqinin dövlət qeydiyyatının ləğvi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı müraciət üzrə xidmət haqqının öyrənilməsi Qeydiyyatsız
 • Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı müraciətin icra vəziyyətinin öyrənilməsi Qeydiyyatsız
 • Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı xidmət haqqının ödənilməsi
 • Daşınmaz əmlakla bağlı uzufruktun dövlət qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Daşınmaz əmlakla bağlı uzufruktun dövlət qeydiyyatının ləğvi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Dövlət əmlakının icarəyə verilməsi müqavilələri üzrə icarə haqqı borcunun ödənilməsi Qeydiyyatsız
 • Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və ondan istifadə vəziyyəti haqqında illik xüsusi hesabat forması Qeydiyyatsız
 • Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə tam özəlləşdirilməmiş səhmdar cəmiyyətlərinin və nizamnamə fondunda dövlət payı olan hüquqi şəxslərin balansında olan limitdən və tələbatdan artıq minik avtomobillərinin və digər nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən normativ istismar müddəti bitmiş, tam aşınmış, silinməli olan nəqliyyat vasitələrinin və avadanlıqların hərraclar vasitəsilə satışına aid müraciət və sənədlərin qəbulu
 • Dövlət rüsumları, cərimələri və digər ödənişləri onlayn ödənilməsi Qeydiyyatsız
 • ƏDV məqsədləri üçün onlayn qeydiyyat
 • ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatın onlayn ləğv edilməsi
 • ƏDV ödəyiciləri barədə məlumatların verilməsi Qeydiyyatsız
 • Elektron bəyannamənin qəbulu
 • Elektron vergi hesab fakturasının qəbulu
 • Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn bərpası
 • Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması
 • Fiziki şəxsin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi
 • Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması
 • Fiziki və hüquqi şəxslərlə sual-cavab
 • Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin onlayn bərpası
 • Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması
 • Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin fəaliyyətinin onlayn bərpası
 • Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması
 • Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi
 • Hüquqi şəxsin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi
 • İnzibati cərimələrin və maliyyə sanksiyalarının internet vasitəsilə ödənilməsi Qeydiyyatsız
 • İpoteka predmeti olan daşınmaz əmlaka tutmanın yönəldilməsi haqqında bildirişin ləğvi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • İpoteka predmeti olan daşınmaz əmlaka tutmanın yönəldilməsi haqqında bildirişin qeydə alınması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • İstehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri barədə məlumatların verilməsi Qeydiyyatsız
 • Kiçik dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) əmək kollektivi üzvlərinə güzəştli satışı
 • Kiçik müəssisələrin (obyektlərin) hərracda satışına dair sifarişlərin qəbulu
 • Kommersiya hüquqi şəxsin adının unikallığının yoxlanılması Qeydiyyatsız
 • Kommersiya hüquqi şəxslərə, publik hüquqi şəxslərə münasibətdə qrant müqavilələrinin qeydiyyata alınması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Kommersiya hüquqi şəxslərin onlayn qeydiyyatı
 • Kommersiya qurumlarının dövlət reyestri məlumatlarının verilməsi Qeydiyyatsız
 • Malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Məhv olmuş daşınmaz əmlakın və onun üzərindəki hüquqların dövlət qeydiyyatının ləğvi
 • Mülkiyyətçinin arzusu ilə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınmış daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasportun və plan ölçüsünün) tərtib edilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Müsadirə edilmiş, sahibsiz qalmış, vərəsəlik hüququ əsasında dövlət mülkiyyətinə keçən əmlakların satışı
 • Nəzarət-kassa aparatının onlayn qeydiyyatı və qeydiyyatdan çıxarılması
 • Orta və iri dövlət müəssisələrinin çevrilməsi nəticəsində yaradılan səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin pul hərraclarında satışına dair sifarişlərin qəbulu
 • POS-terminalın onlayn qeydiyyatdan çıxarılması
 • POS-terminalın onlayn qeydiyyatı
 • Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin vergi orqanına onlayn təqdim edilməsi
 • Satınalmalar üzrə məlumatların onlayn təqdim edilməsi
 • Səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin və ya səhm zərflərinin ixtisaslaşdırılmış pul hərraclarında satışına dair sifarişlərin qəbulu
 • Servitutun dövlət qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Servitutun dövlət qeydiyyatının ləğvi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 • Şəxsi hesab vərəqəsindən çıxarışın verilməsi üçün müraciətin qəbulu
 • Üzləşmə aktlarının verilməsi üçün müraciətin qəbulu
 • Vahid depozit hesabı vasitəsilə ƏDV üzrə elektron ödənişlərin və əvəzləşmələrin aparılması
 • Vergi borcu barədə arayışın verilməsi üçün müraciətin qəbulu
 • Vergi borcu barədə məlumatın verilməsi Qeydiyyatsız
 • Vergi kalkulyatoru Qeydiyyatsız
 • Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin onlayn qeydiyyatı
 • Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin onlayn qeydiyyatdan çıxarılması
 • Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin onlayn bərpası
 • Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin onlayn dayandırılması
 • Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) onlayn qeydiyyatdan çıxarılması
 • Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) onlayn qeydiyyatı
 • Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi
 • Vergi orqanı əməkdaşlarının fəaliyyətində korrupsiya və digər hüquqpozma halları barədə məlumatın onlayn verilməsi Qeydiyyatsız
 • Vergi orqanı əməkdaşlarının qeyri-etik davranışı barədə məlumatın onlayn verilməsi Qeydiyyatsız
 • Vergi orqanlarına xidmətə qəbul üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Qeydiyyatsız
 • Vergi orqanlarında vakant vəzifələr üzrə qeydə alınmış namizədlər barədə statistik məlumatların verilməsi Qeydiyyatsız
 • Vergi uçotuna alınmış vergi ödəyiciləri barədə məlumatların verilməsi Qeydiyyatsız
 • Vergi və digər büdcə daxilolmalarının internet vasitəsilə ödənilməsi
 • Vergilər nazirinə onlayn müraciət Qeydiyyatsız
 • Vergilər Nazirliyinə göndərilmiş müraciətlərin, sorğuların və məktubların icrasının müraciət edənlər tərəfindən onlayn izlənilməsi
 • Vətəndaşların vergi orqanlarında qəbula yazılması Qeydiyyatsız
 • Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının sərəncamında olan, habelə yaşayış binalarında yerləşib dövlət vəsaiti hesabına inşa edilmiş istifadədə olmayan qeyri-yaşayış sahələrinin hərracda satışına dair sifarişlərin qəbulu

“AzərEnerji” ASC

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.