Press "Enter" to skip to content

Güvən nəşriyyatı imtahan və testləri saytında

Telefon:(+994 12) 497 10 14

Internet-Banking Türkmenistanda: banklar 2022-nji ýylda nämeleri hödürleýär

Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň banklary tarapyndan raýatlara birnäçe ýyl bäri “Internet-bank” hyzmaty hödürlenýär we häzirki wagtda giňden peýdalanylýar.

“Internet-bank” hyzmaty – internet ulgamyna çykyşy bolan ähli kompýuterlerden, ykjam enjamlaryndan islendik wagtda we islendik ýerde uzak aralykdan bank hyzmatlaryndan we degişli hasaplardan peýdalanmak mümkinçiligini berýän hyzmatdyr. Ýagny, internet torunyň üsti bilen bankyň hyzmatlaryndan peýdalanmaga berilýän mümkinçilikdir.

“Internet-bank” hyzmatynyň işleýşi

“Internet-bank” hyzmaty bank kartyna bagly bolup, bank kartynda bar bolan pul möçberine laýyklykda raýatlar tarapyndan aşakdaky amallary ýerine ýetirip bolýar:

 • Internet hyzmatlary üçin tölegleri geçirmek;
 • IPTV üçin tölegleri geçirmek;
 • Ykjam aragatnaşyk üçin tölegleri geçirmek;
 • Öý telefony üçin tölegleri geçirmek;
 • Karzyň esasy we göterim bergileri üçin tölegleri geçirmek;
 • Saglyk ätiýaçlandyrmasy üçin tölegleri geçirmek.

“Internet-bank” hyzmatynyň beýleki mümkinçilikleri:

 • Bank kartynyň hasap galyndysyny görmek;
 • Tölegleri awtomatlaşdyrmak;
 • Bank kartynyň hasap göçürmesini we tölegleriň taryhyny görmek.

Hyzmatyň görnüşleri we olaryň mümkinçilikleri ýurdymyzyň banklary tarapyndan mydama artdyrylýar we kämilleşdirilýär. Hyzmatlardan web-brauzeriň ýa-da mobil goşundynyň üsti bilen peýdalanylýar. Hyzmatyň mobil goşundynyň üsti bilen peýdalanylmagyna “Mobil-bank” diýlip atlandyrylýar.

“Internet-bank” hyzmatynyň amatlyklary:

 • Banka barmazdan ýokarda agzalan amallary ýerine ýetirmek;
 • Wagty tygşytlamak;
 • Hepdäniň we gije-gündiziň dowamynda hyzmatdan peýdalanyp bilmek;
 • Tiz, ykjam we ygtybarly.

“Internet-bank” hyzmatyny birikdirmek

“Internet-bank” hyzmatyndan peýdalanmak üçin, bank kartyňyzyň degişli bolan bankyna ýüz tutmalydygyňyzy habar berýäris.

Banklaryň resmi web-saýtlarynyň salgylaryny we telefon belgilerini şu salgydan tapyp bilersiňiz.

Hyzmatdan peýdalanmak üçin bank kartyna “SMS habar” hyzmaty birikdirilen bolmaly.

Häzirki wagtda “Internet-bank” hyzmaty ýurdumyzyň aşakda atlary agzalan banklary tarapyndan hödürlenýär:

 • Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» paýdarlar täjirçilik banky;
 • Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky;
 • Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky;
 • Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik banky;
 • «Senagat» paýdarlar täjirçilik banky;
 • Türkmen-türk paýdarlar täjirçilik banky;
 • «Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky.

Soraglaryňyzy biziň elektron salgymyza ýazyp bilersiňiz!

Şeýle-de okaň:

 • Türkmenistanyň bank kartlary: ýygy-ýygydan berilýän soraglara jogaplar
 • Banklaryň «Cash back» hyzmaty we olaryň göterim derejeleri
 • Türkmenistanda önümçilik we telekeçilik üçin karz nireden alyp bolýar

Güvən nəşriyyatı imtahan və testləri oxuyan.az saytında!

Abituriyentlərin sevimli nəşriyyatı olan Güvən nəşriyyatının testləri artıq “Oxuyan” platformasındadır. Nəşriyyat platforma üzərindən sizə bir-birindən keyfiyyətli, həm siniflər, həm də mövzular üzrə Güvən nəşriyyatı testləri Oxuyan.az saytında sınaq imtahanları təklif edir. İmtahanlar həm rus, həm Azərbaycan bölməsi olmaqla oxuyan.az saytında yayımlanır. Platformada Güvən nəşriyyatı yazaraq axtarış edərək rahatlıqla sizə təqdim olunmuş imtahanlardan faydalana bilərsiniz. Sınaqlar Güvən nəşrlərinin test kitabçalarına əsasən hazırlandığı üçün online sinaq və imtahanlardan istifadə həm cibinizə qənaət etməyinizə yardımçı olacaq, həm də ev şəraitində öyrənməyinizə şərait yaradacaq.

Güvən nəşriyyatı haqqında

Güvən nəşriyyatı 2014-cü ildən Azərbaycan təhsil sisteminin ən etibarlı və keyfiyyətli nəşriyyatlarından biridir. Fəaliyyətə başladıqdan etibarən özünü abituriyent, təkmilləşdirmə və ibtidai seriyalar üzrə sınayan Güvən nəşriyyatı artıq 56 adda nəşrə ev sahibliyi edir. Nəşriyyat abituriyentlərə təklif etdiyi test bankları, sınaq imtahanları və digər formalardakı testlərin yüksək keyfiyyəti ilə tez bir zamanda məktəblilərin sevimlisinə çevrilməyi bacarıb. Güvən nəşriyyatının Güvən nəşrləri adı altında çap etdiyi test bankları, sinif testləri və s. orta məktəbin son nəşrləri əsasında hazırlanır və abituriyent və şagirdlərin istifadəsinə verilir. Nəşriyyatın ən çox rəğbətlə qarşılanan seriyası isə abituriyent hazırlığı üçün hazırlanmış vəsaitlərdir. Güvən nəşriyyatının hazırladığı sınaq imtahanları və nəşrləri Azərbaycanda müxtəlif tədris mərkəzlərində abituriyent hazırlığı prosesində istifadə olunur. Bu gün repititorla hazırlaşan abituriyentlərin böyük əksəriyyətinin istifadə etdiyi test bankları məhz Güvən nəşriyyatının test kitabçalarıdır.

Niyə Güvən nəşriyyatı?

Güvən nəşriyyatı testləri artıq uzun illər sınaqdan keçirilmiş və keyfiyyəti sübut olunmuş çox az nəşriyyatlardan biridir. Azərbaycan təhsilinə böyük töhfələr vermiş “İstək” liseyləri, hazırda fəaliyyət göstərən və keçmiş “Çağ öyrətim” proqramının varisi hesab olunan hazırlıq mərkəzləri indi də Güvən nəşriyyatının test kitabçalarından həvəslə istifadə edirlər. Güvən nəşriyyatı testləri hər il Dövlət İmtahan Mərkəzinin və orta məktəb nəşrlərinin proqramına əsasən yenilənir və yenidən məktəblilərə təqdim olunur. Hər bir nəşrdə olduğu kimi kitabçaların daxilində edilən səhvlər qaçınılmazdır. Güvən nəşriyyatı və əməkdar kollektivin gərgin fəaliyyəti nəticəsində istifadəçilər tərəfindən yönləndirilmiş problemlər və iradlar operativ şəkildə araşdırılır və yeni nəşrlərdə bu səhvlər aradan qaldırılır. Güvən nəşriyyatının testləri asan, orta və çətinlik dərəcəsi artırılmış test tapşırıqlarından ibarətdir ki, bu da abituriyentin imtahan mühitinə adaptasiya olmasına köməklik göstərir. Güvən nəşriyyatı sınaq imtahanlarının ən böyük üstünlüyü isə hər sınaq imtahanında abituriyentlərə bir-birindən rəngarəng və test bankında mövcud olmayan, ancaq eyni keyfiyyətdə yeni sualların təqdim olunmasıdır.

Güvən nəşrləri

Güvən nəşriyyatının vəsaitləri sadəcə test kitabçaları ilə yekunlaşmır. İbtidai siniflər üçün dərs vəsaitləri və təkmilləşdirmə dərslikləri də vardır ki, həmin vəsaitlər Güvən nəşriyyatının ən son nəşrləri arasındadır. Günümüzdə kifayət qədər ibtidai sinif şagirdi Güvən nəşriyyatı dərsliklərindən böyük həvəslə istifadə edir. Güvən nəşriyyatı təkmilləşdirmə vəsaitləri də məktəblilərin ayrılmaz dərsliklərindəndir. Bu nəşrlərə fizika, kimya, ingilis dili, riyaziyyat və digər fənlər üzrə vəsaitlər aiddir ki, şagirdlər istədikləri dərsliyi uyğun siniflər üzrə əldə edə bilərlər. Bununla yanaşı Güvən nəşriyyatı sınaqları abituriyentlər arasında ən çox tanınmış imtahanlardan biridir. Kifayət qədər abituriyent vardır ki, universitetə qəbul imtahanlarına hazırlaşarkən Güvən nəşriyyatı test kitabçalarından istifadə edirlər. İstər hazırlıq mərkəzlərində hazırlaşan abituriyentlər, istərsə də repititor yanına gedənlər arasında yüksək nəticə göstərənlərin böyük əksəriyyətinin formalaşmasında Güvən nəşriyyatı testlərinin və Güvən nəşriyyatı sınaqlarının rolu böyükdür.

Online atmosferdə Güvən nəşriyyatı

Artıq bu gündən etibarən Güvən nəşriyyatı “Oxuyan” platformasının etibarlı əməkdaşlarından biridir. Nəşriyyat ən son tələblərə uyğun olaraq və tam yeni formatda öz şagirdlərinin qarşısına çıxaraq onları çətinliklərini aradan qaldırmağı hədəfləyir. Güvən nəşriyyatı daim öz abituriyentlərinin maraqlarını araşdırır və həmin tələbləri nəzərə alaraq yeni sosial mühitə adaptasiya olmağa çalışır. Neçə ildir ki, fəaliyyətini ənənəvi qaydada davam etdirən nəşriyyat Güvən nəşrləri məhsullarını onlayn platformalara çıxararaq əhatə dairəsini genişləndirməyə başlayır. Təbii ki, bu uğurlu əməkdaşlıqdan ən çox yararlanan yenə də abituriyentlər olacaq. Ənənəvi sınaqlara nisbətən kifayət qədər aşağı qiymətə təklif olunan “online” sınaq imtahanları məktəblilərə öz biliklərini sınamaq üçün ən yaxşı vasitədir. Ümumiyyətlə, orta məktəbdə təhsil alan şagirdlərin böyük əksəriyyətinin sınaq imtahanlarına cəlb olunmaması və ya buna lazımi diqqətin ayrılmaması ən böyük problemlərdən biridir. Valideyn və müəllimlər bu problemi aradan qaldırmaq üçün şagirdləri onlayn sınaq imtahanlarında iştiraka sövq edə bilərlər. Güvən nəşriyyatı bu problemi göz önünə gətirərək daha sərfəli və keyfiyyətli sınaq imtahanları təşkil edə bilmək üçün “Oxuyan”dadır.

Güvən nəşriyyatının onlayn sınaq imtahanları

Güvən nəşriyyatının ayağımıza qədər gəlməyi bizə nələr vəd edir? Abituriyentlərin böyük əksəriyyəti bu gün sınaq imtahanlarında iştirak etmək adı ilə təhsil mərkəzlərinə axışır. Bəzi hallarda sınaq imtahanlarında iştirak etmək üçün bilet əldə edə bilmirlər, bəzən sınaq imtahanın keyfiyyəti onları qane etmir, bəzən qiymətlər uyğun olmur və s. Güvən nəşriyyatı öz sözünü demiş bir nəşriyyat olaraq bir sıra hazırlıq mərkəzləri ilə əməkdaşlığını davam etdirir. Düşünürəm ki, orta məktəb səviyyəsində informatika otaqlarında onlayn sınaq imtahanlarının təşkilini artıq həyata keçirmək mümkün olacaqdır. Bu həm şagirdlərin tədrisdən geri qalmasının qarşısını alacaq, həm də onları onlayn sınaq imtahanlarında iştiraka sövq edəcəkdir. Onlayn sınaq imtahanlarına yeni nəfəs verəcək olan Güvən nəşriyyatı sınaqları nəşriyyatın təklif etdiyi digər vəsaitlər kimi, şübhəsiz ki, həm abituriyentlər, həm də müəllimlər tərəfindən seviləcək. Oxuyan platformasının təqdim etdiyi keyfiyyət, Güvən nəşriyyatının doğmalığı və bir az motivasiya sizə gedəcəyiniz yolda uğur qazanmağınıza bilavasitə kömək edəcək.

Oxuyan kollektivi olaraq sizə imtahanlarınızda və hədəfinizə çatmaqda bol motivasiya və uğurlar arzu edirik.

Güvən nəşriyatı tes banklar

Azərbaycan Banklarının siyahısı

AccessBank

 • Ünvan: Bakı, Tbilisi pr. 3 Yasamal rayonu
 • Telefon: Qaynar xətt (012) 151
 • Şəhər: (+99412) 490-80-10
 • Sayt:www.accessbank.az

AFB Bank

 • Ünvan: Bakı Qutqaşınlı küçəsi, İsmayıl 112Yasamal rayonu
 • Telefon: (+99412) 565-65-65, (+99412) 565-65-56, (+99412) 565-65-75
 • Sayt:www.afb.az

AGBank

 • Ünvan: Bakı Landau 16, Yasamal rayonu
 • Telefon: (+99412) 497-50-17, (+99412) 497-50-18, (+99412) 498-96-15
 • Qaynar xətt (012) 135
 • Sayt:www.agbank.az

Amrahbank

 • Ünvan: Nəsimi rayonu, 657-ci məhəllə, Hüseynqulu Sarabski küçəsi 45A
 • Telefon: Qaynar xətt (+99412) 987
 • Şəhər: (+99412) 497-88-60, ( +99412) 497-88-61, (+99412) 497-88-62
 • Sayt:http://www.amrahbank.com/

Asiya İnkişaf Bankı

 • Ünvan: Bakı, Xaqani 45 A, 3-cü mərtəbə Səbail rayonu, Landmark: Landmark II
 • Telefon:(+99412) 437-34-75, (+99412) 437-34-77

ATA Bank

 • Ünvan: Bakı Bədəlbəyli Şəmsi 102, Nəsimi
 • Telefon: Qaynar xətt (012) 136
 • Şəhər (+99412) 497-87-00, (+99412) 493-00-86 , (+99412) 598-08-41, (+99412) 493-34-96
 • Sayt:http://www.atabank.com/

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (ABB)

 • Ünvan: Bakı, Nizami 67 Nəsimi
 • Telefon: Qaynar xətt* 2265
 • Şəhər (+99412) 493-00-91, (+99412) 498-91-27, (+99412) 498-75-93
 • Sayt:http://www.ibar.az/

ASB Bank

 • Ünvan: Bakı Zərifə Əliyeva 3, Səbail rayonu
 • Telefon: Qaynar xətt012) 137
 • Şəhər (+99412) 493-14-16, (+99412) 493-49-49, (+99412) 493-84-50
 • http://www.asb.az/

AzərTürk Bank

 • Ünvan: Bakı, Xocalı pr 55, Xətai rayonu
 • Telefon: (+99412) 464-42 12-19
 • http://www.azerturkbank.biz/default.html

Bank Melli İran

 • Ünvan: Bakı Nobel pr 23, Xətai rayonu
 • Telefon: (+99412) 598 90 01-06
 • Sayt:http://www.bmi.ir/

Bank of Baku

 • Ünvan: Bakı Atatürk pr. 42, Nərimanov rayon
 • Telefon:Qaynar xətt(012) 145
 • Şəhər (+99412) 447-00-55
 • Sayt:http://www.bankofbaku.com/

Bank Respublika

 • Ünvan: Bakı, Xaqani 21Səbail rayonu
 • Telefon: Qaynar xətt(+99412) 144
 • Şəhər (+99412) 598-08-00 (80)
 • Sayt:http://www.bankrespublika.az/

Bank BTB

 • Ünvan:Bakı, AZ1025, Yusif Səfərov 27Telefon: (+99412) 499 79 95
 • Sayt:http://www.btb.az/az/

Bank VTB (Azərbaycan)

 • Ünvan: AZ1000, Bakı, Xətai prospekti. 38 (əvvəllər 38, “messenat Holding”, 1-ci mərtəbə) Nəsimi
 • Telefon:(+99412) 492-00-80, (+99412) 437-71-21
 • Sayt:http://www.vtb.az/

DəmirBank

 • Ünvan: Bakı Qarabağ 31, Nərimanov rayon
 • Telefon: Qaynar xətt(012) 149
 • Şəhər (+99412) 444-71-30 , (+99412) 496-09-77
 • Sayt:http://www.demirbank.az/

European Bank of Reconstruction and Development (EBRD)

Ünvan:Azərbaycan, AZ 1000, Bakı şəhəri, Nizami küç., 96

Telefon:(+994 12) 497 10 14

Expressbank

 • Ünvan: Bakı Yusif Vəzir Çəmənzəminli 134 C, Nərimanov rayon
 • Telefon: Qaynar xətt(012) 132
 • Şəhər (+99412) 561-22-88, (+99412) 561-26-88
  Sayt:http://www.expressbank.az/default.html

Gunay Bank

 • Ünvan: Bakı Zargyarpalan 5.4, 87 , Səbail rayonu
 • Telefon:(+99412) 498 04 55 -58
 • Sayt:http://www.gunaybank.com/lang,az/

Kapital Bank

 • Ünvan:Baku Fizuli 71 Nəsimi
  Telefon:Qaynar xətt(012) 196
 • Şəhər (+99412) 493-66-30 , (+99412) 598-12-95
 • Sayt:http://www.kapitalbank.az/

MuğanBank

 • Ünvan:Bakı Rəcəbli Ahmed 21 B Nərimanov rayon
 • Telefon:Qaynar xətt(012) 933
 • Şəhər (+99412) 564-21-35, (+99412) 564-35-11
 • Sayt:http://www.muganbank.az/

Paşa Bank

 • Ünvan:Bakı Yusif Məmmədəliyev 15 Səbail rayonu
 • Telefon:(+99412) 496-50-00, (+99412) 496-50-10
 • Sayt:http://www.pashabank.az/

Rabitabank

 • Ünvan: Bakı 28 May 33 Nəsimi
 • Telefon: Qaynar xətt(012) 133
 • Şəhər (+99412) 598-44-88, (+99412) 497-11-01
 • Sayt:http://www.rabitabank.com/

Bank Silk Way

 • Ünvan:Bakı Akademik Həsən Əliyev 131 A Nərimanov rayon
 • Telefon: Qaynar xətt(+99412) 931
  Şəhər (+99412) 598-04-12 , (+99412) 498-70-42
 • Sayt:http://www.banksilkway.az/lang,az/

TuranBank

 • Ünvan:Bakı Qutqaşınlı küçəsi, İsmayıl 85 , Yasamal rayon
 • Telefon:(+99412) 510-79-22, (+99412) 510-79-11, (+99412) 497-25-77
 • Sayt:http://www.turanbank.az/

Unibank

 • Ünvan: Bakı R.Behbudov 55 Nəsimi
 • Telefon:Qaynar xətt(012) 117
 • Şəhər (+99412) 498-22-44, (+99412) 498-09-53
 • Sayt:http://www.unibank.az/

Xalq Bank

 • Ünvan:Bakı İnşaatçılar pr 22 M Yasamal rayonu
 • Telefon:Qaynar xətt(012) 138
 • Şəhər (+99412) 404 43 46-47, (+99412) 404-43-49
 • Sayt:http://www.xalqbank.az/

YapıKredi Bank Azərbaycan

 • Ünvan:Bakı Məmmədquluzadə Cəlil 73 F, 628 dörddəbir, Nəsimi
 • Telefon:Qaynar xətt* 0444
  (+99412) 497-77-95 , (+99412) 493-01-25 , (+99412) 497-02-76
 • Sayt:http://www.yapikredi.com.az/

Nikoil Bank

 • Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəhəri, AZ 1005, Ü. Hacıbəyov küç., 27
 • Telefon: Qaynar xətt(+994 12) 981
 • Şəhər +99412) 498-19-81, (+99412) 497-29-72
 • Sayt:http://www.nikoil.az/

NBC Bank

 • Ünvan:Azərbaycan, Bakı, AZ1033, Şahin Mustafayev küç., 27/121
 • Telefon:(+994 12) 514 01 16/17
 • Sayt: http://www.nbcbank.az/

NBP(Pakistan Milli Bankı )

 • Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., Nobel küç., 9
 • Telefon: (+ 994 12) 464 30 54/55/56
 • Sayt:http://www.nbp.az/

Ziraat Bank Azərbaycan

 • Ünvan: Yasamal rayonu, C.Cabbarlı Küçəsi 40 AZ1065, Baki, Azərbaycan
 • Telefon: Tel: (+994 12) 505 56 16
 • E-Mail: i [email protected]
 • Sayt: http://www.ziraatbank.az/

Mərkəzi Bank

 • Ünvan:Azərbaycan, Bakı, AZ1014, R.Behbudov küç. 32
 • Telefon:(+994 12) 493 11 22
 • Sayt:http://www.cbar.az/
 • TAGS
 • ABB (Azərbaycan Beynəlxalq Bankı)
 • AccessBank
 • AFB Bank
 • AMB
 • Avropa Mərkəzi Bankı (ECB)
 • Azər Türk Bank
 • Azərbaycan Sənaye Bankı (ASB)
 • Bank BTB
 • Bank of Baku
 • Bank Respublika
 • Bank VTB Azərbaycan
 • Expressbank
 • Günay Bank
 • Kapial Bank
 • Melli İran Bankı Bakı filialı
 • MuğanBank
 • Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı
 • PAŞA Bank
 • Rabitəbank
 • TuranBank
 • Unibank
 • Xalq Bank
 • Yapı Kredi Bank Azərbaycan
 • Yelo Bank
 • Ziraat Bank Azərbaycan

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.