Press "Enter" to skip to content

Iqm məntiq

Bu məntiq formal məntiqdən fərqlidir, çünki formal məntiq cümlələrin və müddəaların quruluşlarını araşdırır; və qeyri-rəsmi məntiq çatdırılan mesajın mahiyyətinə yönəlmişdir.

Məntiqin 6 növü və mənası

Bir neçə var məntiq növlərivə hamısı araşdırma obyektlərini əsaslandırıcıları dərk etməyə və düzgün və ya səhv olduqda müəyyənləşdirməyə yönəldirlər. Məntiq öyrənilməsi, Yunan filosofu Aristotelin dövründən günümüzə qədər inkişaf etmişdir.

Etik, daha spesifik və eyni zamanda, insanın gündəlik həyatına daha çox uyğunlaşmaq niyyəti ilə tənzimlənir və bu da fərqli sahələrdə daha maddi bir tətbiqetməyə imkan verir.

Məntiq mübahisələrin və müddəaların sistematik şəkildə öyrənilməsinə çalışır və fərqli məntiq növləri həm bu bəyanatların sadəcə formal quruluşunu, həm də məzmunu ilə əlaqəli olanları və deyilən məzmunun gücünü öyrənməyə imkan verir.

Məntiq ifadələrin öyrənilməsinə əsaslansa da, təbii dilə (bildiyimiz dilə) aydın şəkildə diqqət yetirmir, lakin faydalılığı müxtəlif sahələrə və müxtəlif strukturlara, məsələn riyaziyyat və hesablama.

Ən uyğun məntiq növləri

Rəsmi məntiq

Klassik məntiq və ya Aristotelian məntiqi olaraq da bilinən rəsmi məntiq, təkliflər, mübahisələr, ifadələr və ya cümlələr struktur baxımından araşdırılır. Düşüncə quruluşu və konkret bir yanaşmanın düzgün və ya səhv formalarını müəyyənləşdirmə metodudur.

Rəsmi məntiq müəyyən bir mübahisənin məzmununun həqiqiliyinə və yalanlığına diqqət yetirmir, əksinə onun formasının konstruksiyasına və ya düzgünlüyünə diqqət yetirir.

Yəni formal məntiqin araşdırma obyekti empirik deyil, məntiqçi üçün təqdim olunan arqumentin həqiqi və sübutlu olub olmadığını müəyyənləşdirmək vacib deyil; daha doğrusu, onun işi açıq şəkildə sözügedən mübahisənin quruluşuna köklənmişdir.

Rəsmi məntiq daxilində iki çox vacib təsnif var: deduktiv məntiq və induktiv məntiq.

Deduktiv məntiq ümumi anlayışlardan yaranan spesifik ifadələrə aiddir. Bu tip məntiq sayəsində mövcud olan konsepsiyalardan və ya nəzəriyyələrdən nəticə çıxarmaq olar.

Məsələn, deduktiv məntiq daxilində demək olar ki, insanların ayaqları, Klara isə insandırsa, Clara’nın ayaqları var.

İnduktiv məntiq halında, mübahisələrin qurulması əks şəkildə baş verir; yəni ümumi anlayışlar konkret arqumentlərdən yaranır.

Məsələn, induktiv məntiq daxilində demək olar ki, əgər bir pişik balığı, digəri də onu sevirsə, digəri də xoşlayırsa, onda bütün pişiklər balığı sevir.

Qeyri-rəsmi məntiq

Qeyri-rəsmi məntiq, dilə və semantik konstruksiyalardan və mübahisələrdən qaynaqlanan mesaja yönəlmiş tədqiqat sahəsidir.

Bu məntiq formal məntiqdən fərqlidir, çünki formal məntiq cümlələrin və müddəaların quruluşlarını araşdırır; və qeyri-rəsmi məntiq çatdırılan mesajın mahiyyətinə yönəlmişdir.

Tədqiqat obyekti istənilən nəticəni əldə etmək üçün mübahisə yoludur. Qeyri-rəsmi məntiq daha zəif mübahisəli quruluşa sahib olan digərləri arasında daha uyğun olan məntiqi dəlilləri təsdiqləyir.

Qeyri-klassik məntiq

Klassik olmayan məntiq və ya müasir məntiq XIX əsrdə yaranır və klassik məntiq ifadələrinə qarşı çıxır. Klassik məntiq yanaşması ilə əhatə oluna bilənlərdən daha çox aspektləri əhatə edə biləcək digər analiz formalarını qurur.

Riyazi və simvolik elementlər, rəsmi məntiq sisteminin çatışmazlıqlarını aradan qaldırmaq üçün yeni ifadələr və ya teoremlər bu şəkildə daxil edilmişdir.

Klassik olmayan məntiq daxilində digərləri arasında modal, riyazi, üç valentli kimi fərqli məntiq alt növləri mövcuddur.

Bütün bu məntiq növləri müəyyən dərəcədə formal məntiqdən fərqlənir və ya tamamlayıcı yeni elementləri özündə cəmləşdirir və müəyyən bir ifadənin məntiqi öyrənilməsinin daha dəqiq və gündəlik həyatda faydalılığa uyğunlaşdırılmasına imkan verir.

Simvolik məntiq

Simvolik məntiqə birinci dərəcəli məntiq və ya riyazi məntiq də deyilir və arqumentlərin “tərcümə olunduğu” yeni bir dil təşkil edən simvollardan istifadə etməklə xarakterizə olunur.

Simvolik məntiqin məqsədi mücərrəd düşüncələri daha formal quruluşlara çevirməkdir. Əslində, təbii dildən (deyimdən) istifadə etmir, ancaq cümlələri təbii dildə tətbiq oluna biləcəyindən daha dəqiq qaydaların tətbiqinə həssas elementlərə çevirən texniki bir dil istifadə edir.

Beləliklə, simvolik məntiq, qarışıqlıq və ya səhvlərə yol verməmək üçün təkliflərin hesab qanunları ilə müalicə olunmasına imkan verir.

Riyazi elementləri formal məntiqin strukturlarının analizinə daxil etməyə çalışır. Riyazi aləmdə məntiq teoremləri sübut etmək üçün istifadə olunur.

Bir sözlə, simvolik və ya riyazi məntiq riyazi dil vasitəsilə insan düşüncəsini ifadə etməyə çalışır.

Məntiqin bu riyazi tətbiqi mübahisələrin və konstruksiyaların daha dəqiq olmasına imkan verir.

Modal məntiq

Modal məntiq arqumentlərin araşdırılmasına yönəldilir, lakin sözügedən ifadənin doğru və ya yalan olması ehtimalı ilə əlaqəli elementlər əlavə edir.

Modal məntiq insan düşüncəsi ilə daha çox uyğunlaşmağı hədəfləyir, buna görə də “ola bilər”, “ehtimal”, “bəzən”, “bəlkə də”, “ehtimal”, “ehtimal”, “bəlkə kimi konstruksiyaların istifadəsini əhatə edir. “, digərləri arasında.

Modal məntiqdə bir ehtimalın olduğu bir ssenarini nəzərdən keçirmək və məntiqi baxımdan mövcud ola biləcək bütün imkanları nəzərdən keçirməyə meyllidir.

Hesablama məntiqi

Hesablama məntiqi simvolik və ya riyazi məntiqdən irəli gələn bir məntiq növüdür, yalnız hesablama sahəsində tətbiq olunur.

Kompüter proqramları inkişaf üçün proqramlaşdırma dilindən istifadə edir və məntiqlə həmin dil sistemləri üzərində işləmək, müəyyən tapşırıqlar vermək və yoxlama tədbirlərini həyata keçirmək mümkündür.

İstinadlar

 1. Britannica Ensiklopediyasında “Məntiq”. 4 Avqust 2017 tarixində Britannica Ensiklopediyasından alındı: britannica.com
 2. Britannica Ensiklopediyasında “rəsmi məntiq”. 4 Avqust 2017 tarixində Britannica Ensiklopediyasından alındı: britannica.com
 3. Hernández, F. Meksika Milli Muxtar Universitetində “Hesablama Məntiqi”. 4 Avqust 2017 tarixində Meksika Milli Muxtar Universitetindən alındı: unam.mx
 4. Muñoz, C. Madridin Complutense Universitetində “Klassik Olmayan Məntiq”. 4 Avqust 2017-ci ildə Madridin Complutense Universitetindən alındı: ucm.es
 5. Julia, J. “Simvolik məntiq nədir?” İspan dilində eHow. 4 Avqust 2017-ci il tarixində eHow-dan İspan dilində alındı: ehowenespanol.com
 6. Oller, C. La Plata Milli Universitetində “Rəsmi məntiq və mübahisələr” (2006). 4 Avqust 2017-ci ildə La Plata Milli Universitetindən alındı: rfytp.fahce.unlp.edu.ar
 7. Junta de Extremadura’da “Deduktiv və induktiv nəticələr”. 4 Avqust 2017-ci ildə Junta de Extremadura-da alındı: educarex.es.

Məntiq və IQ

Tapmacalar uşaqlar üçün həm əyləncəli həm də öyrədicidir. Hər bir tapmaca uşaqları fərqli düşünməyə vadar edərək onların zehni inkişafına müsbət təsir göstərir.
Bu məqalədə Novruz Bayramı ilə bağlı bir-birindən maraqlı və düşündürücü tapmacalar yer alır.
Tapmacaların cavabları sonda qeyd olunmuşdur.

 1. Altı daş, üstü daş — arasında çəmənim,
  Qazanda bişən duzsuz aşımdı mənim.

Sovet xüsusi təyinatlılarına verilən məntiqi məsələ

 • Məntiq və IQ
 • 20 okyabr 2016, 12:27

Bu illüstrasiyada mövcud olmayan peyzaj təsvir edilib və ona baxaraq məntiqə, öz biliyinizə və şəkildən əldə edə biləcəyiniz məlumatlara əsaslanaraq bir neçə “uydurma” vəziyyət yarada bilərsiniz. Etməli olduğunuz yeganə şərt isə çox sadə 13 suala cavab verməkdir.

Suallar

Şəklə baxaraq aşağıdakı suallara cavab verməyə çalışın:
Davamı →

Məntiqi tez yoxlamaq üçün suallar

 • Məntiq və IQ
 • 2 may 2016, 14:03

Aşağıdakı sualları 1 dəqiqə icərisində cavablamağa çalışın… hər suala bir dəfə baxmağa çalışın və cavablarinizi bir vərəqə qeyd edin…

1. Bəzi aylar 30 gün olur, bəziləri 31 gun, neçə ayda 28 gün var?

2. Həkiminiz sizə 3 ədəd dərman verir və bunlari yarim saat araliqla atmanizi məsləhət gorur, dərmanlarin hamisini bitirməniz ucun sizə nə qədər vaxt lazimdır?

3. Gəcə saat 8-də yatiram köhnə saatımı səhər saat 9 da çalması üçün qurmuşam ..neçə saat yatacam?
Davamı →

Suya həsrət gül

 • Məntiq və IQ
 • 24 iyun 2014, 17:36

Su gülün dibinə axır amma gül həmişə suya həsrətdi. Sual olunur niyə həsrətdi?
Davamı →

Eynşteynin məsələsi

 • Məntiq və IQ
 • 18 aprel 2014, 22:48

Albert Eynşteynin dediyinə görə, bu məsələni dünya əhalisinin yalnız 2%-i həll edə bilər. Deyilənə görə, özünə assistent yaxud aspirant götürmək istəyənlərə Eynşteyn bu sualı verirmiş. Özü də deyirmiş ki,bunu şifahi həll etmək lazımdır. Azərbaycanda bunu şifahi edə biləcək adamın olmasına düzü inanmaq çətindir:)
Bu tapmacanın Life İnternational jurnalında 1962-ci ildə nəşr olunmuş variantı daha məşhurdur. Müxtəlif versiyalarda məsələdə adı çəkilən siqaretlər, içkilər, xalqların adı və s. dəyişir.
Aşağıdakı məsələ ilə siz də tanış olun, onu qələm-dəftərlə həll etməyə çalışın.

Beyin fırtınası

 • Məntiq və IQ
 • 10 aprel 2014, 15:44

Ümumiyyətlə yaradıcılıq üsulları 2 fərqli məqamları özündə ehtiva edir: 1) mümkün qədər çox yeni ideyalar yaratmağa çalışın; 2) ya da mövcud ideyalar içərisindən ən yaxşısını seçməyə çalışın.

Ən yaxşı ideyaya çata bilmək üçün tez-tez fikirlərinizi dəyişməyə çalışın. Fikirlərinizi tez-tez dəyişməli olduğunuz qatar kimi düşünün. Başqa sözlə, biz eyni ideyaları başqa-başqa formalarda yenidən düşünür və icra edirik. Geniş perspektivlər üçün bu prosesi həyata keçirtmək sizə asan gələcək.

Mentiqi suallar

 • Məntiq və IQ
 • 12 sentyabr 2013, 14:28

1.Azərbaycanın Gəncə şəhərində 31 iyun 1918-ci ilde nə olmuşdur?
2.Bir qız olur.Qardaşı ona bir üzük bağişlayir.Üzüyün altında bir cümle yazılır.Qız toyda olanda bu cümləyə ağlayır,yasda isə gülür.Bu cümlə nə idi?
3.O hansı güldür ki,qoxusu yoxdur?
4.Cənnət və Cəhənnəmin arasında nə var?
5.Fermerin bir xoruzu var,amma bədbəxtlikdən xoruz yumurtlamır.Sizcə o nə etsin ki,xoruz yumurtlasın?
Davamı →

Britaniyalıların atı

 • Məntiq və IQ
 • 3 sentyabr 2013, 10:26

Britaniyalı alimlər bir gün ərzində atın bir cüt ayaqlarının 18 kilometr, digər cüt ayaqlarının isə 19 kilometr qət etdiklərini müəyyənləşdiriblər. Belə bir şey həqiqətən də ola bilərmi?
Davamı →

qəpik

 • Məntiq və IQ
 • 20 avqust 2013, 13:50

Masanın üzərində ümumi məbləği 3 qəpik olan iki sikkə var. Onlardan birinin 1 qəpik olmadığını nəzərə alsaq, masanın üzərində hansı qəpiklər var idi?
Davamı →

Ağ papaqlı müdrik

 • Məntiq və IQ
 • 19 avqust 2013, 09:43

İki müdriki saraya gətirirlər. Onlardan hansının daha müdrik olduğunu təyin etmək istəyirlər. Və belə bir yarışma keçirdirlər: İki ağ, bir qara olan üç papaqdan hər birini qaranlıq otaqda müdriklərin başlarına taxacaqlar. Sonra isə onları güzgüsüz otaqda bir-biriləri ilə üzbəüz qoyacaqlar. Onun başında hansı papağın olduğunu birinci deyən kəs daha müdrik elan ediləcək.

Müdriklər uzun zaman bir-birilərin qarşısında dururlar. Onların hər birisinin başında ağ papaq var idi.

Və qəflətən müdriklərdən biri dedi: “Mənim başımda ağ papaq var!” Müdrik nə cür düşünərək bu qərara gəlmişdi?

Rebuslar 1-11, Iqm Məntiq I Hissə 16.03.2017

Video Rebuslar 1-11, IQM Məntiq I hissə uploaded at 16.03.2017 09:07 by user Ramal Muellim Shukurov, duration: 20:29.

Most recent Ramal Muellim Shukurov channel videos

 • Nəticələr 18.12.2022
 • Nəticələr 16.10.2022
 • Nəticələr 2022 Avqust

Subscribe to our Telegram channel! @thewikihow_en subscribe Stay tuned on round-the-clock video trends selection!

Explore more videos from Ramal Muellim Shukurov

Video Views Date
789 11.04.2022
Nəticələr 2022 Aprel – Dövlət Qulluğuna,Magistraturaya,Miq-ə hazırlaşmaq istəyənlər üçün faydalı bir kanal 0503944191 0556208629
606 14.02.2022
Nəticələr Fevral 2022, Dekabr 2021 – ƏLAQƏ TEL:0556208629 0503944191
753 25.10.2021
Nəti̇cələr Avqust 2021 – ƏLAQƏ TEL:0556208629 0503944191

Поделиться с друзьями:

Скопировать ссылку Добавить временную метку Включение данной опции позволит добавить к ссылке время начала воспроизведения видео, где H:M:S – часы:минуты:секунды

Копировать

Фото обложки и кадры из видео

Скопировать ссылку

Rebuslar 1-11, Iqm Məntiq I Hissə 16.03.2017, Ramal Muellim Shukurov

Аналитика просмотров видео на канале Ramal Muellim Shukurov

Гистограмма просмотров видео «Rebuslar 1-11, Iqm Məntiq I Hissə 16.03.2017» в сравнении с последними загруженными видео.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.