Press "Enter" to skip to content

Dərslik İqtisadi nəzəriyyə

İbrahimov Tahir Oruc oğlu. Biosfer qoruğu [Mətn] T.O.İbrahimov; elmi red. Ş.Göyçaylı.- B.: [Mars Print], 2007.- 50 s.

Dərsliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «İqtisadi nəzəriyyə» Kafedraları tərəfindən Azərbaycan

DərslİK iqtisadi nəzəriyyəyə aid mühüm mövzuları əhatə edir.

Mövzular yeni səpıcidə, həyati gerçəKİİK çalarları nəzərə alınmaqla

banalavr və magistratura pillələrində təhsil alan

ali məKtəb tələbələri və nəzəri məsələlərlə maraqlanan digər oxucular

üçün tövsiyə olunur.

«Çaşıoğlu»nəşriyyatı, 1999

«Çaşıoglu» nəşriyyatı, 2001

ı/AÜqoddimə . 12

Fəsil 1. İqtisadi nəzəriyyənin predmeti və metodu

§1. İqLisadiyyat və onun təməl prinsipləri . 14

§2. İqtisadi nəzəriyyənin predmeti.

İqtisadi anlayışlar və qanunlar . 19 ■

§3. İqtisadi nəzəriyyənin metodu . 26

§4. İqtisadi nəzəriyyə – iqtisad elmləri sistemində . 29

Fəsil 2. İqtisadi fİKrin yaranması və inKİşafı.

Azərbaycan iqtisadi fİKİr tarixi

§1. Qədim və orta əsrlərdə iqtisadi fiKir və

Lə’limlər . 32

§2. İqtisad elminin yaranması və formalaşması . 36

§3. Azərbaycan iqtisadi fiıcir tarixi (qısa icmalı) . 43

§1. Müasir iqtisadi nəzəriyyələrin formalaşması

və əsas istiqamətləi’i. 51

§2. Neoıclassiıc istiqamət . 52

§3. KeynsçiliK . 63

§4. İnstitutsional-sosioloji istiqamət . 67

Fəsil 1. İqtisadi sistem

§1. İqtisadi sistem və onun formalaşması prinsipləri . 70

§2. İqtisadi sistemin formaları . 75

§3. İqtisadi resurslar və onların tənübi . 81

§4. İstehsal imı-canları və iqtisadi seçimin

qarşılıqlı əlaqəsi . 83

Fəsil 5. MüİKİyyət münasibətləri

§1. Mülıciyyət Kateqoriyasının məzmunu və onun

haqqında baxışlar . 88

§2. MülKiyyətin obyeıcti və subyeıcti . 92

§3. MüİKİyyətin əsas və törəmə formaları . 92

§4. Mülıciyyət formalarında sahibolma,

istifadəetmə və sərəncamvermə . 104

Dostları ilə paylaş:

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

Dərslik “İqtisadi nəzəriyyə”

Kitab 20 manata alınıb,demək olar kı, istifadə olunmayıb. Çox ağır və vərəq sayı çox olan kitabdır.Texniki və ali məktəblərdə istifadə üçün tələb olunur.

Bakı 8 İyul 2020 4065 dəfə Mənbə: tap.az
E

Elmir

Elanın vaxtı bitmişdir
Seçilmişlərə əlavə et

Oxşar Elanlar

Dərslik

8 11 Mart

Clopos Restoran Sistemi

Clopos Reklam

Kitab

5 25 Fevral

Dərslik “Biologiya”

2 Bu həftə

География СССР

10 26 Fevral

Kitab

8 25 Fevral

Dərslik “English 7”

4 Bu həftə

Dərslik “Riyaziyyat TQDK”

5 11 Mart

Учитель Математики – Riyaziyyat müəllimi

Razılaşma ilə 13 Fevral

“FARMAKOLOGİYA” kitabı

2 Bu həftə

Dərslik “Azərbaycan tarixi 7”

2 11 Mart

Sürücülük kursları

100 22 Yanvar

Tibb bacısı kursu

60 22 Yanvar

Loqopediya kursları

60 22 Yanvar

“Highlights of American Literature” kitabı

60 25 Fevral

Alman dili dərsliyi (1970-ci illər)

7 25 Fevral

Kiprik qaynağı kursu

300 3 Fevral

Kitab “Changing times, changing tenses”

60 25 Fevral

Keratin düzləşməsi kursu

500 6 Fevral

Xəstə çarpayısı

1 2 Fevral

Dərslik “İngilis dili 5-ci sinif”

2 11 Mart

Əczaçılıq Kursu Qeydiyyatı 2023

60 Dünən

Saç qaynağı kursu

200 3 Fevral

Satış Villa, 500m²

Razılaşma ilə 21 Fevral

Ödənişli xidmətlər

Elanınızı Premium edin, ana səhifədə hərkəs görsün!

Ödənişli xidmətlər

Elanınızı irəli çəkin, ana səhifədə hərkəs görsün!

Elanı sil

Azərbaycanda yeni və işlənmiş məhsul elanları, onlayn alış veriş. Əmlak Telefon Aksesuar Maşın Mebel Geyim

Telefon: (012) 566-74-58

Haqqımızda

Yardımçı linklər

Saytın rəhbərliyi yerləşdirilmiş elanların məzmununa görə məsuliyyət daşımır

© UcuzTap bir şirkət məhsuludur

Iqtisadi nəzəriyyə dərslik

20 Yanvar faciəsi və rabitəçilər /Tərtib edənlər: Müşfiq Əmirov, Mədəd Coşğun.- Bakı: Nurlan, 2003.- 95 s. g

26 yaşlı şairdən 26 şeir [Mətn] : Nəsir Əhmədlinin tərcüməsində /red. və [ön söz əvəzi] T. Vəlixanlı. B.: Mütərcim, 2014.- 99, [1] s.: ill., portr., 20 sm.

2002-ci il dövlət büdcəsinin tətbiqi haqqında fərman: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: 2002.- 33 səh.

2002-ci ilin yanacaq-enerji balansı: �zərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: 2002.- 9 səh.

2007-ci il büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin hesabatı [Elektron resurs] Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU; ümumi elmi rəhbər Ş.H.Hacıyev; elmi red. Ə.İ.Bayramov; məsul red. M. M. Sadıqov.- B.: [İqtisad Un-ti nəş-tı] 2008.- 265 s.

250 avtoqraf /Red.: V. Quliyev; Tərtibçi və ön sözün müəllifi: M.Teymur.- Bakı: Şuşa, 2000.- 80 s.

26 Bakı Komissarı [Mətn] red. S.Yusifov, E.Musayeva.- B.: [s.n.]1966.- [52] s.

26 Bakı Komisarı [Mətn]: biblioqrafik göstərici Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası, Ölkəşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsi; tərt. ed. H.M.Həmidova; red. R.Kazımov.- B.: [s. n.] 1980.- 117, [1] s.

26 Bakı komissarı [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat siyahısı AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi. M.F.Axundov ad. Azərb. Dövlət Kitabxanası; [red. T.Ağamirova]B.: [s.n.] 1988.- 20 s.

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri [Mətn] /Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; red. K.Məmmədov.- Bakı: Elm, 1979.- 259, [1] s.

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı: yeni baxış və ədəbi-metofoloji dəyərləndirmə meyarları I kitab /Red. heyəti: B.Nəbiyev, Ş.Alışanlı, T.Kərimli və b.; AMEA. Nizami adına ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2006.- 428 s. ; 20 sm.

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. XX əsr Azərbaycan poeziyasının müasir dərki” [Mətn] /Red. Ş.Alışanlı; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu II kitab.- Bakı: Elm, 2008.- 340 s. ; 20 sm.

XX əsr Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixinin qaynaqları (1901-1911) /Toplayanı və tərtib edəni, ön sözün , qeydlərin, lüğət və adlar göstəricisinin müəllifi: Əliyeva, Fərəh; Red.: R.Zöhrabov.- I kitab.- B.: Nurlan, 2005.- 362 s.

XX əsr Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixinin qaynaqları (1918-1920) [Mətn] /toplayanı və tər. ed., giriş məqaləsi, lüğət və adlar göstəricisinin müəl. F.Ş.Əliyeva; red. R.Zöhrabov III kitab.- Bakı: Nurlan, 2006.- 451, [1] s., [14] v. şək.,

XX əsr Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı, beynəlxalq elmi simpozium Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı (XX əsr) Beynəlxalq elmi simpozium (25-29 mart 1991-ci il) [Mətn] /AzEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı; “Vətən” Cəmiyyəti; Azərbaycan Milli Yaradıcılıq Qurumu; Ankara Azərbaycan Kultur Dərnəyi.- Bakı: Elm, 1991.- [16] s. ; 20 sm.

XX əsr Azərbaycan poeziyası antologiyası [Mətn] /AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.; işin rəhbəri və red. Ş.Alışanlı; tərt. ed. S.Quliyeva.- 4-cü kitab 1950-ci illərin poeziyası.- B.: “Elm”, 2013.- 512, [3] s.: 21 sm.

XX əsr Azərbaycan tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /red. Y.B.Yusifov, T.T.Vəliyev; rəyçilər. R.C.Süleymanov, Q.Ə.Əliyev II cild.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 558 s.

XX əsr Azərbaycan tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /müəllif. Y.B.Yusifov və b.; ümumi red. T.T.Vəliyev; rəyçilər. R.C.Süleymanov, Q.Ə.Əliyev II cild.- Bakı: Təhsil, 2009.- 559, [1] s. ; 22 sm.

XX əsr Azərbaycan yazıçıları [Mətn]: ensiklopedik məlumat kitabı tərtibçi-müəllif: T.Əhmədov; naşir: H.İ.Allahverdi; Red.: N.Rüstəmli.- Bakı: Nurlan, 2004.- 984 s.

XX əsr dörd rus şairindən seçmələr [Mətn]: Aleksandr Blok, Sergey Yesenin, Vladimir Mayakovski, Boris Pasternak /Tərc.: Anar; Ön sözün müəll.: A. Əmrahoğlu; Rəssam: T. Selvinskaya. B.: Yurd, 1999. 47 s.: portr., şək

XXI əsr Azərbaycan alimləri və maarifçiləri [ Mətn]: (Ensiklopedik nəşr) tərtib ed. və red. E.İsgəndərzadə; İngilis dilinə çevirəni və ing. mətninin red. K. Zamanlı; VEKTOR Beynəlxalq Elm Mərkəzi.- B.: Vektor, 2003.- 322, [2] s.

XXI əsr Azərbaycan həkimləri [ Mətn]: (Ensiklopedik nəşr) tərtib ed. və red. E.İsgəndərzadə; İngilis dilinə çevirəni və ing. mətninin red. K.Zamanlı; VEKTOR Beynəlxalq Elm Mərkəzi.- B.: Vektor, 2003.- 215, [5] s.

XXI əsr Azərbaycan ziyalıları [Mətn]: [ensiklopedik nəşr] layihənin rəhbəri, tərt. ed. və red. �.İsgəndərzadə; ing. dilinə çevirənvə ing. mətninin red. H.Abbasov; “VEKTOR” Beynəlxalq Elm Mərkəzi.- B.: Vektor, 2006.- 188, [4] s.

XXI əsr Azərbaycan ziyalıları [Mətn] /layihə rəhbəri, tərt. ed. və red. E. İsgəndərzadə ; ing.dilinə çevirənlər və ing. mətnin red. H. Abbasov, S. Gülten. B,: Vektor, 2009.115 , [1] s. fotoşək

XXI əsrin Bakı metropoliteni [Mətn] : [Bakı metropoliteni – 45] /ideya müəl. T. Əhmədov ; red. hey. T. Əhmədov (önsöz.), Ə. Fərəcov, B. Məmmədov, Y. Yusifzadə.B.: [Metro qəzetininredaksiyası], 2012.604, [4] s. portr., fotoşək., sxem, xəritə

XXIV olimpiya oyunlarında [Mətn]: metodik göstəriş /Azərbaycan SSR dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Komitəsi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu; tərt. ed. A.Ə.Əliyev, C.Yaqubov, Y.Səmədov, S.Sultanov; rəyçi. X.Qurbanov; red. M.Dadaşov.- B.: 1989.- 53,[3] s.

İ.Q.Yesman 1868-1955: biblioqrafiya / tərt. N.M.Teymurova; red. T.D.Hacıyeva; Azərb. SSR EA Əsaslı Kitabxana.- B.: Elm; 1969.- 79, [1] s.

İbadlı Oruc Vəli oğlu. Abşeron şəraitində sarmaşan bitkilərin becərilməsi [Mətn] /O.V.İbadlı, A.D.Mehralıyev; red. N.B.Hüseynova; AMEA, Mərkəzi Nəbabat Bağı.- B.: Ozan, 2006.- 88 s. cədv., şək

İbadlı Oruc Vəli oğlu. Gülçülük [Mətn] /O.V.İbadlı, Ü.M.Ağamirov, A.Ə.Bayramov; red. M.R.Qurbanov /AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı.- Bakı: “Ozan”, 2003.- 224 s. , ill. ; 20 sm.

İ badlı Oruc Vəli oğlu. Müalicə bitkiləri. Zəfəran [Mətn] /Oruc İbadlı; Red.: Ə.Cəfərov.- Bakı: Çıraq, 1999.- 16 s.

İbadlı Oruc Vəli oğlu. Zəfəran: Azərbaycan, rus və ingilis dillərində /O.İbadlı; Red.: N.Hüseynova.- Bakı: “Tural” NPM, 2005.- 28 s. , ill. ; 20 sm.

İbadoğlu Qubad (Bayramov) Vətəndaşın büdcə bələdçisi [Mətn]: 2007-cı maliyyə ili /Q.İbadoğlu, A.Mehtiyev, R.Ağayev; Bədii red.: C.Əlibəyov.- Bakı: Milli Büdcə Qrupu, iqtisadi Tədqiqatlar, 2007.- 52 s. fotoşək., ill., cədv

İbadov Sabir Adil oğlu. İqtisadiyyat [Mətn]: iqtisadi nəzəriyyə: dərslik S.A.İbadov; elmi red. Ş.M.Muradov, Q.Ə.Qitəliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.- B.: [Şərq-Qərb], 2009.- 414, [2] s.

İbadov Rza Aydın oğlu. Avropa İttifaqının əsasları [Mətn] /R.A.İbadov.- Bakı: [s.n.], 2004.- 212 s.

İbadulla Nüsrət. İslami dəyərlər və həcc [Mətn] /N.İbadulla; red. Famil.- B.: Təknur MMC, 2009.- 159, [1] s.


İbayev Vəfaddin Ələm oğlu. Avropa məhkəməsi presedentləri: mülkiyyət hüququ [Mətn] /Vəfaddin Ələm oğlu İbayev.- Bakı: Elm, 2007.- 250 s.

İbayev Vəfaddin Ələm oğlu. Beynəlxalq humanitar hüquq: Dərslik / V.Ə.İbayev; Azərbaycan Universiteti; Rəyçilər: X.Hacıyev, R.Mustafayev, L.Hüseynov.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2001.- 496 s.

İbayev Vəfaddin Ələm oğlu. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq hüquq müstəvisində /V.Ə. İbayev; Elmi red. L.H. Hüseynov.- B.: Elm, 2006,696 səh.

İbayev Vəfaddin Ələm oğlu. İslam Konfransı Təşkilatı [Mətn]: [monoqrafiya] /V.İbayev; Elmi red.: R.Məmmədov.- Bakı: Elm, 1998.- 96 s. ; 21 sm.

İbayev Vəfaddin Ələm oğlu. İşgəncə [Mətn]: 200 sual, 200 cavab /Vəfaddin İbayev; ATƏT-in Bakı Ofisi; Beynəlxalq Hüquq Assosiasiyası.- B.: Elm, 2005,256 s.

İbişov Salman Ərzuman oğlu. Quba xanlığı : əhali tarixi və azadlıq mücadiləsi /S. Ə. İbişov ; elmi red. Ş. Fərzəliyev. Bakı : Elm , 2012.- 336 s.

İbişova Ruzə Məhərrəm qızı. Əbədiyyət notları [Mətn] Azərbaycanın xilaskarı, bütün sahələr kimi, musiqimizin də inkişafında həlledici rolu olan ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə ithaf edirəm /R.İbişova; məsləhətçilər. A.Abdullayev, A.Əsədullayev, Q.Abbasov; red. A.Fərzəli.- Bakı: MBM, 2011.- 199, [1] s.

İbn-Əl-Əsir İzzəddin. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix) [Mətn]: Azərbaycanın və qonşu ölkələrin tarixinə dair iqtibaslar /İzzəddin İbn-Əl-Əsir; Ərəbcədən yoxlanılmış tərcümə, ön söz, qeydlər və şərhlər: Z.Bünyadov; Red. A.Qəmbərov.- Bakı: Şur, 1996.- 192 s.

İbrahim Xəlil. Daşdan keçən istiqlal [Mətn] /Xəlil İbrahim; Tərtib edəni. G.İbrahimova; Elmi red. və ön sözün müəllifi. A.Səfiyev.- B.: Yazıçı, 1993.- 144 s.

İbrahim Məmməd Araz. Anamdan yadigar nəğmələr şeirlər və poema /M.İbrahim; [red. E.Borçalı]Bakı: Azərnəşr, 1966.- 151, [1] s. ; 15 sm.

İbrahim Məmməd. Araz axır. poemalar /M.İbrahim; [red. İ.Tapdıq].- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 73, [3] s. ; 14 sm.


İbrahim Məmməd Araz. Qanadlı qayalar [Mətn] /M.Araz; [red. M.Şükür]Bakı: Azərnəşr, 1973.- 187, [5] s.

İbrahim Məmməd Araz. Mən səni taparam şeirlər /M.İbrahim; [red. E.Borçalı].- Bakı: Azərnəşr, 1963.- 58, [2] s .

İbrahim Məmməd. Ömür karvanı şeirlər /M.İbrahim; [red. E.Borçalı].- Bakı: Azərnəşr, 1967.- 135, [1] s.

İbrahim Məmməd Araz. Üç oğul anası [şeirlər və poema] /M.İbrahim; [red. İ.Tapdıq].- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1961.- 59 s.

İbrahim-zadə Tofiq İbrahim oğlu. İnformasiya sistemlərində təhlükəsizliyin təmini [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti T.İ.İbrahim-zadə, Y.B.Sərdarov; rəy. A.S.Suleymanov, N.İbrahimov, M.İ.Seyidov Cild 3.- B.: ADNA, 2012.- 133, [2] s.

İbrahimbəyov Maksud. Müdrik sfinks gülümsəyir [Mətn]: pyes M.İbrahimbəyov; red. İ.Qasım-zadə; nəşrə məsul T.Quliyev; rəssam N.Yunusov.- B.: [Səda], 2002.- 84 s.

İbrahimbəyov Maqsud. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: İki cilddə /M. İbrahimbəyov; Tərtib edəni və red. T. Quliyev I cild. B.: Avrasiya press, 2007.- 392 s.

İbrahimbəyov Maqsud. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /M. İbrahimbəyov; tərt. ed. və red. T. Quliyev.- II cild.- B.: Avrasirya Press, 2007.- 240 s.

İbrahimbəyov Rüstəm. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə. I cild /R.İbrahimbəyov.- I cild.- B.: Avrasiya press, 2006. 312 s.

İbrahimbəyov Rüstəm. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə /R.İbrahimbəyov.- II cild.- B.: Avrasiya press, 2006.- 288 s.

İbrahimbəyova Rəna. Gender büdcəsi [Mətn] / R. İbrahimbəyova, O. Haqverdiyev; Ön söz. H. Hüseynova B.:[Səda]; 2007.- 120 s.

İbrahimi Firudin.Sülh uğrunda. (Paris Sülh Konfransı barədə qeydlər. 1946) [Mətn] /F. İbrahimi ; tərt., əski əlifbadan latına çevirəni, nəşrə hazırlayan, ön söz, səhifəaltı istinadlar və şərhlərin müəl. S. Z. Bayramzadə.Bakı: Elm və təhsil, 2018.131, [1] s.: portr., fotoşək., cədv., 22 sm.

İbrahimi Firudin.Azərbaycan danışır. İftixarlı tariximizdən bir neçə parlaq səhifə [Mətn] : (Azərbaycanın qədim tarixindən)Bakı: Elm və təhsil, 2018.115, [1] s.: 22 sm.

İbrahimli Xaləddin Cəlal oğlu. Azərbaycan mühacirəti tarixi [Mətn] /X. İbrahimli ; elmi red. S. Əliyarlı. B.: Elm və təhsil, 2012. 371, [1] s

İbrahimli Xaləddin Cəlal oğlu. Politologiya [Mətn]: İnteraktiv dərs materialları /X.İbrahimli.- B.: Qanun, 2008.- 228 s.

İbrahimoğlu Nazim.(Süleymanov.) Öz kitabımız N.İbrahimoğlu; Red.: M.Allahmanlı.- B.: ADPU, 2002.- 248 səh.

İbrahimov Abdulla Cabbar oğlu. Plastik kütlələrin kimyəvi texnologiyası [Mətn]: dərslik /A.C.İbrahimov, L.M.Abbasova; red. Y.M.Bilalov, A.M.Abbasov; rəy verənlər. O.H.Əkbərov, T.M.Naibova.- Bakı: 2008.- 540 s.

İbrahimov Abdulla Cabbar oğlu. Elastomerlərin kimyəvi texnologiyası: Dərslik /A.C.İbrahimov, L.M.Abbasova; Red.: Y.M.Bilalov, A.M.Abbasov.- Bakı: 2004.- 432 s.

İbrahimov Ağababa Bayram oğlu. Uşaq tərbiyyəsinin bəzi aktual problemləri [Mətn] /Ağababa İbrahimov, Hüseyn Xəlilov; Elmi red. M.Hacıyev, N.Məmmədov.- B,: Elm, 1998.- 100 s.: ill., cədv., 20 sm.

İbrahimov Ağalar Allahverdi oğlu. Sualtı dünya [Mətn] : Xəzər Dəniz Dalğıc Qəza Xilasetmə İşləri İdarəsinin yaradılmasının 30 illiyinə həsr olunur /A. İbrahimov; rəyçi. Ş. Mustafayev; A. Nərimanov; red. M. Mirzəyev.-Bakı : Ozan , 2005.- 152 s

İbrahimov Ağavəli Şahvələd oğlu. İbtidai bitkilər [Mətn]: Dərslik /A.Ş.İbrahimov, L.Ə.İsrafilbəyov; Elmi red. E.S.Hüseynov; Rəyçilər. N.İ.Qarayeva, T.M.Axundov.- Bakı: Bakı Universiteti, 1993.- 243 s.

İbrahimov Azad. “Seleksiya və toxumçuluq” laborator-praktikum [Mətn]: dərslik A.İbrahimov, F.Qurbanov; elmi red. Z.M.Həsənov; rəyçi. V.S.Novruzov, N.Y.Seyidəliyev, M.S.Hüseynov.- B.: Araz, 2012.- 382, [2] s.

İbrahimov Bəhram. Suvarma hər şeydən vacibdir [Mətn] /B.İbrahimov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 94, [1] s.

İbrahimov Cəfər. XV əsrdə Azərbaycan mədəniyyəti [Mətn]: qiyabiçilər üçün tədris vəsaiti C.İbrahimov; [red. S.Əfəndiyev].-B.: [s.n.] 1961.- 41, [1] s.

İbrahimov Eldar R. Sığorta işi üzrə praktikum [Mətn]: dərs vəsaiti /E.R.İbrahimov, M.C.Hüseynov, A.R.Məmmədova; elmi red. B.X.Ataşov; [naşir A.Fəttahova]; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.- B.: [MBM], 2015.- 495, [1] s. ill., cədv

İbrahimov Ə.M. Dəniz neft-qaz mədən texnikası /Ə.M.İbrahimov.- Bakı: 2003.- 104 səh. , ill., cəd. ; 20 sm.

İbrahimov Əli İmanqulu oğlu. Y.V.Çəmənzəminlinin fəlsəfi və sosial-siyasi görüşləri [Mətn]: [monoqrafiya] /Ə. İ. İbrahimov; elmi red. Ə. Tağıyev; AMEA, Fəsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu, “Politologiya” şöbəsi.- B.: Elm və təhsil, 2009.- 249, [3] s., portr.

İbrahimov Əsəd Yusif oğlu. Müstəvi üzərində həndəsi qurmalar pedaqoji institutlar üçün dərs vəsaiti /Ə.Y.İbrahimov, A.A.Kartaşyan, S.N.Sadıqov; [red. M. Məmmədov].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1963.- 181, [3] s.

İbrahimov Fərhad Əlibaba oğlu. Bakıda metalişləmə tarixi [Mətn]: (IX-XIII əsrlər): [Monoqrafiya] /F.Ə.İbrahimov; Red. Q.M.Əhmədov, F.L.Osmanov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnsitutu.- B.: Elm, 1995.- 66 s.

İbrahimov Firədun Nadiroğlu. Pedaqogikaya giriş [Mətn] /F.İbrahimov; elmi red. R.Mustafayeva; rəyçilər. A.Abbasov, H.Əlizadə.- Bakı: Mütərcim, 2008.- 395, [1] s.

İ brahimov Firədun Nadir oğlu. Pedaqogika dərslik: 2 cilddə /F.N.İbrahimov, R.L.Hüseynzadə; elmi red. Ə.Ə.Ağayev; rəyçilər A.Abbasov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu 1-ci Cild.- Bakı: Mütərcim, 2013.- 706, [2] s. , şək., cədv. ; 22 sm.

İbrahimov Firədun Nadir oğlu. Təlim prosesinin idarə edilməsinin bəzi məsələlərinə dair mühazirə konspektləri: Öyrənənləri öyrədənlərə kömək / Firudin İbrahimov; Məsləhətçi: Əjdər Ağayev.- Bakı: Mütərcim, 2005.- 204 s.

İbrahimov Firədun Nadir oğlu. Ümumi pedaqogikadan mühazirələr [Mətn]F.İbrahimov; elmi red. R.Mustafayeva.B.: Mütərcim, 2009.- 541, [2] s. portr., sxem

İbrahimov Həmzə Rəhim oğlu. Üzüm xəstəlikləri [Mətn] /H.İbrahimov, C.İsgəndərov, B.Əliyev.- B.: Azərnəşr, 1989.- 132, [2] s.

İbrahimov Hüseyn Behbud oğlu. Nanoölçülü sistemlər fizikası [Mətn]: dərs vəsaiti /H.B.İbrahimov, O.Z.Ələkbərov; elmi red. İ.H.Cəfərov; rəyçi. E.Ə.Eyvazov, M.Ə.Cəfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi.- Bakı: Ləman, 2010.- 238, [2] s. , ill. ; 21 sm.

İbrahimov Hüseyn Həsən oğlu. Mikroorqanizmlərin ekologiyası, suyun, torpağın və havanın sanitar-mikrobioloji müayinəsi [Mətn]: Tələbələr üçün tədris-metodik vəsait /H.H.İbrahimov, A.M.Məmmədov, İ.B.Əhmədov; Red.: Ə.S.Səmədov; N.Nərimanov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Tibb Universiteti.- B.: 1996.- 62 s.

İbrahimov Hüseyn Həsən oğlu. Tibbi mikrobiologiya [Mətn]: dərslik /H.İbrahimov; Rəyçi.Ə.S.Səmədov.- B.: Təbib, 1995.- 407 s.

İbrahimov Hüseyn Məhəmmədəli oğlu. Əsrin ondabiri[ Mətn] : Roman /H.İbrahimov; Ön sözün müəllifi. İ.Həbibbəyli B.: Avrasiya Press, 2005.- 384 s.

İbrahimov İ.Ə. Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatik tənzimləyicilər /İ.Ə.İbrahimov, İ.M.İsmayılov; [red. Z.İ.Kazımzadə].- Bakı: Azərneftnəşr, 1952.- 339, [1] s.

İbrahimov İbrahim İbiş oğlu. Riyazi analiz kursu ali məktəblər üçün dərslik/İ.İbrahimov; [elmi red. R.Sultanov].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.- 869, [3] s.

İbrahimov İdris. İlahi nur [Mətn] /İ.İbrahimov; red. Ə.İsmayıllı; tərt. E.İbrahimov. B.: Mütərcim, 2014.- 167, [1] s.: portr., 20 sm.

İbrahimov İrşad Xanhüseyn oğlu. Tarixin olaylarında: [Monoqrafiya] İ.X.İbrahimov; Elmi red.: E. Əlibəyzadə B.: Maarif, 2001.- 376 səh.

İbrahimov İrşad Xanhüseyn oğlu. Vətəndaş və tarix [Mətn]: tarixin olaylarında /İ. İbrahimov; red. N. Mikayılov.- B.: Qanun, 2009.- 720 s. , şək., portr., xəritələr ( Səh.: 1-321 , Səh.: 322-586 , Səh.: 587-721 )

İbrahimov İrşad Xanhüseyn oğlu. Vətən düşüncələri [Mətn] : tarixin olaylarında İ. İbrahimov ; red. N. Mikayılov.-əlavələrlə dördüncü nəşri .-Bakı Təknur 2012. 767, [1] s., [1] v. ill.

İbrahimov İsa. İlk sevgi, son qələbə. Şerlər və poemalar İ.İbrahimov; Red. və ön sözün müəllifi: E.İsgəndərzadə.- B.: Azərnəşr, 2001.- 178 səh.

İbrahimov Kamal Məhəmməd oğlu. Qədim dünya tarixi [Mətn]: (dərs vəsaiti) /K.M. İbrahimov.-Gəncə, 1992. -712 s.

İbrahimo v Mirzə [Mətn] /Mətinin müəlifləri və tərtibçiləri. N.Quliyev, Ş.Salmanov; xüsusi red. B.Nəbiyev.- B.: İşıq, 1988.- 142, [2] s.

İbrahimov Mirzə Əjdər oğlu. Xəlqilik və realizm cəbhəsindən [Mətn] : [Məqalələr] /Mirzə İbrahimov.- Bakı: Azərnəşr, 1961.- 524 s.

İ brahimov Mirzə Əjdər oğlu. Niyəsiz, necəsiz bir yazısan sən [Mətn] /M.İbrahimov; red. Z.Qiyasbəyli.- Bakı: Yazıçı, 1985.- 546, [6] s.

İbrahimov Mirzə Əjdər oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /M. İbrahimov; tərt. ed. və ön sözün müəl. V.Yusifli.- I cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005. -432 s.

İbrahimov Mirzə Əjdər oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /M. İbrahimov; tərt. ed. və ön sözün müəl. V.Yusifli.- II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005. -432 s.

İbrahimov Mübariz Xəlil oğlu. Terapevtik stomatologiyanın propedevtikası (Fantom kursu) [Mətn]: Ali tibb təhsil müəssisələrinin stomatologiya fakültəsi tələbələri üçün tədris ədəbiyyatı /M.X.İbrahimov, Z.O.İbrahimov; rəyçilər. T.H.Hüseynov və b.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2000.- 209, [3] s. , şək., cədv. ; 20 sm.

İbrahimov Nazim. Azərbaycan Yazıçılar Bırlıyi-75 [Mətn] /müəl. və tərt. N.İbrahimov; red. Ç.Abdullayev; ön söz. müəl. Anar.- Bakı: “Letterpress”, 2009.- 263, [1] s.

İbrahimov Səbuhi Məmmədəli oğlu. İsna Əşəri [Mətn] : 12 İmamilik /H.S.M.İbrahimov; Elmi məsləhətçilər: Z.Məmmədov, R.Aslanova; Elmi red.: M.Nağısoylu.- Bakı: 2007.- 128 s.

İbrahimov Səbuhi Məmmədəli oğlu. Şərq peripatetizmi və islamda imamilik [Mətn] H.S.İbrahimov; Elmi məsləhətçi: Z.Məmmədov; R.Aslanova; Elmi red.: Z.Abdullayev.- Təbriz: Firuzan, 2006.- 1385.- 188 s.

İbrahimov Sənan Məmmədəli oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının tarixi, metodologiyası və problemləri ali məktəb tələbələri üçün dərslik /S.İbrahimov; red. H.Qasımov, T.Novruzov, Y.İsmayılova; rəyçilər T.Mütəllimov [və b.]Bakı: [Bakı Dövlət Universiteti], 2012.- 179, [1] s.

İbrahimov Sənan Məmmədəli oğlu. Divan ədəbiyyatının poetikası [Mətn] /S.İbrahimov; red. X.Əlimirzəyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 2009.- 89, [1] s.

İbrahimov Sənan Məmmədəli oğlu. Əsədi Tusi, Fəxrəddin Gürgani Sənan İbrahimov; İxtisas redaktorları: Tofiq Cahangirov, Əlibala Hacızadə.- B.: Ağrıdağ, 2002.- 150 səh. 20 sm.

İbrahimov Sənan Məmmədəli oğlu. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı ümum şərq kontekstində: BDU Filologiya fakültəsinin magistr pilləsində tədris olunan “Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı ümumşərq kontekstində” fənni üçün dərs vəsaiti/ S.İbrahimov; Elmi red.: M.Məhəmmədli.- B.: Bakı Universiteti, 2006.- 272 s.

İbrahimov Sənan. Kövnü məkanə sığmayan Nəsimi [Mətn] :- Bakı: Ləman, 2019.- 292, [1] s.: 21 sm

İbrahimov Sənan. Yanlış intiqam [Mətn] /S. İbrahimov ; red.: V. Ağayeva, Z. İmamverdiyeva. Bakı: [Ecoprint], 2017.- 287, [1] s.: 20 sm.

İbrahimov Ş.Ş. Latın dili və tibb terminlərinin əsasları [Mətn]: Tibb universiteti tələbələri üçün dərslik /Ş.Ş.İbrahimov, M.İ.Məmmədəliyev; rəyçi. F.R.Hacıyeva-Cəlilova, N.Ə.Vəliyevavə b.; red. C.İ.Əhmədov, Z.İ.Əliyeva.- B.: Təbib, 1995.- 308 s.

İbrahimov Ş.Ş. Latın dili və tibb terminlərinin əsasları [Mətn]: tibb un-ti tələbələri üçün dərslik /Ş.Ş.İbrahimov, M.İ.Məmmədəliyev; ixtisas red. C.İ.Əhmədov, Z.İ.Əliyeva; rəyçi. F.R.Hacıyeva-Cəlilova, H.Ə.Vəliyeva, A.K.Şirinova [və b.]sponsor. Ş.Ə.Süleymanov.- B.: [Ünsiyyət], 2002.- 328 s.: cədv., 21 sm.

İbrahimov Tağı Əbülqasım oğlu. İran Kommunist Partiyasının yaranması / T.Ə.İbrahimov; red. Ş.Tağıyeva; Azərb. SSR EA Şərqşünaslıq İn-tu.- Bakı: AzSSR EA, 1963.- 259, [5] s. ; 20 sm.

İbrahimov Tahir Oruc oğlu. Ağgöl dövlət qoruğu [Mətn] T.İbrahimov; elmi red. Ş.Göyçaylı.- B.: [Mars-Print] 2006.- 59 s.

İbrahimov Tahir Oruc oğlu. Azərbaycanın qoruqları [Mətn]: dərs vəsaiti /T.O.İbrahimov; elmi red. M.A.Müseyibov; rəyçilər. Ş.Göyçaylı, R.B.Abdullayev.- B.: BDU, 2008.- 155, [1] s.

İbrahimov Tahir Oruc oğlu. Azərbaycan qoruqlarının ekoloji problemləri [Mətn]: iki hissədə T.O.İbrahimov; elmi red. B.Ə.Budaqov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti, Ekologiya və Torpaqşünaslıq fakültəsi I hissə.- B.: Mars-Print, 2011.- 256 s.

İbrahimov Tahir Oruc oğlu. Azərbaycan qoruqlarının landşaftı [Mətn]: iki hissədə /T. İbrahimov; elmi red. Ş.Göyçaylı; BDU, Coğrafiya fakültəsi.- I hissə. Mars-Print, 2010.- 336 s.

İbrahimov Tahir Oruc oğlu. Biosfer qoruğu [Mətn] T.O.İbrahimov; elmi red. Ş.Göyçaylı.- B.: [Mars Print], 2007.- 50 s.

İbrahimov Tahir Oruc oğlu. Göygöl dövlət qoruğu [Mətn] T.İbrahimov, A.Şabandayeva; elmi red. B.Ə.Budaqov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU, Coğrafiya fakültəsi; AMEA, Eroziya və Suvarma Elmi Tədqiqat İn-tu.- B.: [Elm və təhsil], 2012.- 181, [3] s.

İbrahimov Tahir Oruc oğlu. İlisu dövlət qoruğu [Mətn] T.O.İbrahimov; elmi red. Ş. Göyçaylı Bakı Müəllim, 2008.- 74, [1] s.

İbrahimov Tahir Oruc oğlu. İsmayıllı dövlət qoruğu [Mətn] T.İbrahimov; elmi red. Ş.Göyçaylı.- B.: [Mars-print], 2007.- 66 s.

İbrahimov Tahir Oruc oğlu. Kür-Araz ovalığı landşaftının mühafizəsi [Mətn]: qoruq və yasaqlıqların timsalında /T.O.İbrahimov; elmi red. B.Ə.Budaqov; AMEA, H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu. Cild I kitab.- B.: [Mars-Print], 2002.- 213 s.: portr., cədv., xəritə, şək., 20 sm.

İbrahimov Tahir Oruc oğlu. Qızıl ağac dövlət qoruğu [Mətn] T.O.İbrahimov ;elmired. Ş. Göyçaylı.- B.: Mars-Print 2006.- 95 s.

İbrahimov V.R. Adi differensial tənliklərin ədədi üsullarla həlli [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /V.R.İbrahimov, Q.Y.Mehdiyeva; rəyçilər. N.Ş.İsgəndərov, V.M.Musayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-Bakı: [s.n.], 2010.- 170, [1] s.

İbrahimov Zakir Abbas oğlu. Meşə quruluşu [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Z.A.İbrahimov; elmi red. V.Ş.Quliyev.- B.: Çinar-Çap, 2006.143, [1] s. şək., cədv

İbrahimova Elza İmaməddin qızı. Altı mahnı [Notlar]: E.İbrahimova.- B.: 1983.- 22 s.

İbrahimova Gülzar İsaxan qızı. Azərbaycan qadını: Tarix və Gerçəklik [Mətn]: [monoqrafiya] /G.İbrahimova; elmi red. və ön sözün müəl. H.Hüseynova; AMEA-nın İnsan Hüququları Elmi Tədqiqat İn-tu.- Bakı: Elm, 2009.-499, [1] s.

İbrahimova Xoşqədəm Qonaq qızı. Biologiyanın tədrisində fəal təlim metodlarının tətbiqi [Mətn]: monoqrafiya /X.Q.İbrahimova; elmi red. Ə.M.Hüseynov.- B.: [s.n.], 2005.- 167, [1] s.: cədv., şək., sxem

İbramxəlilov İbramxəlil Şıxənməd oğlu. Riyazi statistika və ehtimal [Mətn]: [dərslik] İ.Ş.İbramxəlilov; elmi red. və rəyçi S.Ə.Əliyev.- B.: [s.n.] 2013.- 203, [1] s.

İbsen Henrik. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /H. İbsen; tərcümə edən: A. Əliyev Bakı : Şərq-Qərb , 2006. 344 s .

İbtidai məktəbdə ana dili (Azərbaycan dili) tədrisi metodikası proqram [Mətn]: pedaqoji institutların ibtidai təhsil pedaqogikası və metodikası fakültələri üçün /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. H.Balıyev, S.Quliyeva, F.Əbdürrəhimov; məsul red. M.Həsənov, M.Məmmədov.- B.: APİ, 1982.- 16, [1] s. cədv

İbtidai sinif şagirdlərinin ana dilindən müstəqil işlərinin təşkilinə dair metadik göstərişlər [Mətn] /AzSSR Ali və Orta Təhsili Nazirliyi V.İ.Lenin adına Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tu; red. H.B.Balıyev; tərt. et. S .M. Quliyeva.- B.: APİ, 1979.- 32, [2] s.

İb tidai siniflərdə fəal təlimin nəzəri və praktik məsələləri [Mətn]: (metodik vəsait) /Ş.Ağayev, M.Sadıqov, Z.Muxtarova, A.İsmayılova; Elmi red. A.Həsənov; Rəyçilər. M.Həsənov, S.Məmmədova, H.Qurbanova.- B.: Nasir, 2007.- 152 s.

İbtidai siniflərdə məsələ həlli metodikası [Mətn] /Azərb. SSR Maarif Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat Pedaqogika İnstitutu; tərt. ed. Z.Osmanov; red. S.Həmidov.- B.: Maarif, 1975.- 68 s.: şək., cədv

İbtidai siniflərdə sintaksis təliminin təşkili [Mətn]: metodik tövsiyə / AzSSR Xalq Təhsil Nazirliyi; hazırlayan. A. N. Rəhimov; red. H. M. Qafarov B.:[s.n] ;1989.- 92, [2] s.

İbtidai siniflərin proqramları [Mətn] Elmi red.: Y.Ş.Kərimov; Təhsil problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodiki Mərkəz; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.- B.: Gənclik, 1996.- 164 s.

Mirzə İbrahimov [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 19 sm.

“İcbari ekoloji sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: BUSİNESSPRESS 2002,12 səh.

İctimai iştirakın formalaşdırılması və inkişafın planlaşdırılması /”Ümidli Gələcək” Gənclər Təşkilatı; Tərtibatçılar: Hacı Hacılı, Dadaş Əhmədov, Habil Seyidov; Alman Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatı.- B.: 2003.- 111 s.

İctimai müdafiənin təşkili [Mətn] /Tərt.-Müəll.: S.Qocamanlı, S.Məmmədov; “İnam” Plüralizm Mərkəzi. B.: Azərbaycan, 1999. 16 s

İctimai rəy və siyasət [Mətn] /tərtibçi müəllif Ə. Qəşəmoğlu; “İnam” Plüralizm Mərkəzi. B.: Azərbaycan, 1999. 20 s.

“İctimaiyyat” kursu üzrə təkrar üçün suallar [Mətn] /RSFSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. N.A.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı Filialı; Fəlsəfə Kafedrası.- B.: 1989.- 12 s.

İdarəetmə qərarları [Mətn]: dərslik /K.A.Şahbazov, H.S.Həsənov, M.H.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU.Bakı: İqtisad Universiteti, 2014.- 174, [1] s. şək

İdarəetmə sistemində sənədləşmə və kargüzarlığın təşkilinə dair [Mətn]: metodiki göstərişlər /Azərbaycan SSR, Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M. Əzizbəyov adına Azərb. Neft Akad. İn-tu ; tərt. ed. T. H. Əliyev ; red. P. Y. Məmmədov. Bakı: [s. n.], 1984. 33 , [3] s.: cədv

İdarəetmənin əsasları və təsərrüfat mexanizmi kursu üzrə proqram [Mətn]: İxtisaslar: 0601-İqtisadi kibernetika; 0603-İqtisadi və sosial planlaşdırma; 0605-Qiymətin əmələ gəlməsi; 0606-Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası; 0608-Mühasibat uçotu, nəzarət və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili /Hazırlayanlar. K.A.Şahbazov, A.Ə.Əhmədov; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu, “İqtisadiyyatın idarə edilməsi” kafedrası.- B.: [ADİİ], 1991.- 6 s.

İdxal gömrük rüsumları: Azərbaycan Respublikasının qanunlar Toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev. I Bölmə. Diriheyvanlar; heyvan mənşəli məhsullar.- B.: BUSİNESSPRESS, 2001.- 80 səh.

İdxal gömrük rüsumları: Azərbaycan Respublikasının qanunlar Toplusu Bölmə II. Bitki mənşəli məhsullar. Bölmə III. Heyvan və bitki mənşəli piylər və yağlar və onların parçalanmasından alınan məhsullar; hazır yeyinti piyləri; heyvanvə bitkimənşəlimumlar. Bölmə IV. Hazır yeyinti məhsulları; alkoqollu və alkoqolsuz içkilər və uksus; tütünvə onun əvəz ediciləri. Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESSPRESS, 2001.- 120 səh.

İdxal gömrük rüsumları: Azərbaycan Respublikasının qanunlar Toplusu Bölmə V. Mineral məhsullar. Bölmə VI. Kimya və onunla bağlı olan sənaye sahələrinin məhsulları. Bölmə VII. Polimer materiallar, plastmas və plastmasdan məmulatlar; kauçuk, rezinvərezindən məmulatlar. Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, Buraxılış 107.- 2001.- 120 səh.

İdxal gömrük rüsumları: Azərbaycan Respublikasının qanunlar Toplusu Buraxılışa məsul: Ə. Babayev Cild Bölmə VIII. Dəri və xəzməmulatları və digər analoji məmulatlar. Bölmə IX. Oduncaq və mantardan məmulatlar və digər analoji məmulatlar. Bölmə X. Kağız, karton və digər analoji məmulatlar. Bölmə XI. Toxuculuq-tikiş materialları və məmulatları. – B.: BUSİNESS PRESS, 2001.- 138 səh. 20 sm.

İdxal gömrük rüsumları: Azərbaycan Respublikasının qanunlar Toplusu Bölmə XVI. Maşınlar, avadanlıqlar, mexanizmlər, aparatlar və onların hissələri. Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESSPRESS, 2001.- 120 səh.

İdxal gömrük rüsumlarına dəyişikliklər: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu. Burax. məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2002.- 8 səh.

İdxal-ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsi [Mətn] /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- Bakı: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 13 s. ; 21 sm.

İdxal qiymətlərinin hədləri [Mətn] Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 5 s.

İdmanın təbliğində kitbxanaların iştirakı: metodik vəsait /tərt. ed. M.Talıbova; ixtis. red. və bur. məs. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 42 s.

İdrisi Baloğlan Cəlil. Qürbətin dadı [Mətn] : [şeirlər] B.C. İdrisi ; red. və ön sözün müəl. E. İsgəndərzadə. Bakı: Vektor Beynəlxalq Nəşrlər Evi, 2018.147, [1] s.

İdrisoğlu Ağalar. Vicdan mühakiməsi [Mətn]: hekayələr, novellalar, pritçalar, monoloqlar, povestlər, pyeslər /A.İdrisoğlu; red. N.İlkin.- B.: Adiloğlu, 2009.- 398, [2] s.

İftixar. (Piriyev İftixar Fərhad oğlu.) Müstəqil vətənin memarı [Mətn]: poema/İftixar.- B.: [Çaşıoğlu], 2013.- 399, [1] s. portr

İftixar. Soyqırımı tarixinin dastanı (ikihissəli xronikal, dramatik mənzum tarixi dastanı) /İftixar ; yekun sözun müəl., məsləhətçi və kitabın naşiri İ. Əliyev.-Bakı : Apostroff , 2013.- 159, [1] s.

İgidəliyev Xeybər. Vaxt gələr, axtarıb gəzərsiz məni [Mətn] .- B.: Elm və təhsil 2014.- 271 [1] s. 21 sm.

İxrac-idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri [Mətn] /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- Bakı: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 12 s. ; 21 sm.

İxtisasa giriş kursunun proqramı [Mətn]: mühasibat uçotu və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili ixtisası üçün /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, D. Bünyadzadə ad. Azərbaycan Xalq Təsər. İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1984.- 12 s.

İxracat vergisinin hesablanması və büdcəyə ödənilməsi [Mətn]: Təlimat Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 8 s.

İxtisasartırma təhsilində yeni mexanizmlərin tətbiqi forma və üsulları [Mətn] /Tərtib edənlər. R.Əzizov, X.Babayev; Red. A.Abdullayev; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu.- Bakı: Müəllim, 2007.- 76 s.

İxtiyarqızı Qızbəsti. Necə unudum səni [Mətn] : [şeirlər] /Q. İxtiyarqızı ; red. Ə. Hüseynzadə ; [ön söz : V. Baxşəliyev, R. Babayev]. Bakı: [s. n.], 2015.- 62, [1] s.: ill., portr., 20 sm.

İki xalqın oğlu – Maqsud Şeyxzadə [Mətn] : anadan olmasının 110 illiyi münasibətilə məruzələr, məqalələr və fotolar : [toplu] /AMEA, Nizami Gəncəvi ad. Ədəbiyyat İn-tu ; toplayıb nəşrə hazırl. və red. A. Ü. Binnətova ; elmi red. və ön söz. müəl. İ. Həbibbəyli ; məsul katib G. Kəngərlinskaya.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 399, [1] s., [32] v. portr., foto., faksimile, ill.: portr., 21 sm.

İki ölkə alimi: professor Mədəd Çobanov və Gürcüstan [Mətn] / tərt. ed. M.M.Çobanlı, H.Mədədqızı; red. M.M.Çobanlı.- B.: Təhsil, 2014.- 196 s.

İkinci dünya müharibəsi. Sovet xalqının böyük vətən müharibəsi. [Mətn]: metodik göstəriş /red. H.S.Əzimov; rəyçi. Ş.A.Haqverdiyev, S.Mustafayeva; tərtibçi. X.S.Köçərli; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Un-ti.- B.: [s.n.], 1992.- 52 s.

İkirəqəmli müəllif işarəsi cədvəlləri İxtisas red.: K.M.Tahirov; Tərtib edəni: G.İ, İsmayılova, Red: S.Məcidli; M.F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- B.: 2001.- 24 səh.

İqtisadçılar üçün ingilis dili [Elektron resurs]: dərs vəsaiti tərt. ed.V.V.Qolovanyov; tərc. ed. S.M.Nəbiyeva (tərc. red.), F.S.Rzayeva.- B.: [İqtisad Un-ti] 2009.- 191 s.

İqtisadi nəzəriyyə [Mətn]: dərslik /Elmi red.: T.S.Vəliyev, Ş.S.Qafarov; Bakı Dövlət Universiteti . -B . : Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2002 .- 516 s.

İqtisadi nəzəriyyə [Mətn] : Dərslik /Elmi red.: T.S.Vəliyev, Ə.P.Babayev, M.X.Meybullayev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- B.: Çaşıoğlu, 2001.- 692 s.

İqtisadi nəzəriyyə: mikroiqtisadiyyat [Elektron resurs]: metodik vəsait Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, Azərb. Dövlət İqtisad Universiteti; tərt. ed. Q.N.Manafov; elmi red. F.A.Nəsrullayev; rəyçilər M.H.X.Meybullayev, Q.S.Əlləzov.- B.: 2008.- 243 s.

İqtisadi nəzəriyyə. Mikroiqtisadiyyat – 1, 2 [Mətn] : Mezoiqtisadiyyat : ali məktəb tələbələri üçün dərslik [Q. P. Juravlyova (red.) və b.] ; rəyçilər V. S. Bajenova, V. Y. İoxin ; tərc. ed. Ə. P. Babayev (red.) ; tərc. red. O. Y. Yusifov, B. O. Osmanov.- Moskva: 2009.- 847 s.

İqtisadi nəzəriyyə kursu. İqtisadi nəzəriyyənin ümumi əsasları. Mikroiqtisadiyyat. Makroiqtisadiyyat. Milli iqtisadiyyatın əsasları. dərs vəsaiti: “İqtisadiyyat” fənnindən-ali peşə təhsili dövlət təhsil standartlarının ümumi humanitar və sosial-iqtisadi fənləri silsiləsindən ali təhsil müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik /müəl. kol. rəhbəri və elmi red. A.V.Sidoroviç [və b.]; ümumi elmi red. Ə.P.Babayev (tərc.) [və b.]; [M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti]Moskva: Delo i Servis, 2007.- 1086, [2] s. , cədv., şək. ; 25 sm.

İqtisadi nəzəriyyədə gender aspekti Müəll.-tərt.: E.M. İbrahimova; Elmi red.: Q.Y.Əbdülsəlimzadə; Qərb Universiteti, Gender Araşdırmaları Mərkəzi.- B.: 2003.- 220 səh.

İqtisadi-riyazi metodlar və avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri [Mətn] : orta ixtisas məktəbləri ücün dərs vəsaiti /Ş.Səmədzadə, X.Yahudov, T.Nağıyev, Ə.Sadıqov; elmi red. Q.İmanov; rəy. verənlər Ə.Əlibəyova.- Bakı: Maarif, 1981.- 249, [3] s.

İqtisadi statistikanın əsasları ilə birlikdə kənd təsərrüfatı statistikası [Mətn]: kurs layihəsi və yoxlama işləri üçün tapşırıqlar və fənnin öyrənilməsi üzrə metodik göstəriş; kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı və təşkili-1715 və kənd təsərrüfatında mühasibat uçotu- 1740 ixtisasları üzrə qiyabiçi tələbələr üçün SSRİ Kənd təsərrüfatı Nazirliyi, S.Ağamalıoğlu ad. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İn-tu; tərc. ed. H.B.İsmayılov, Z.M.Bayramova, N.Ə.Cavadov.- Kirovabad: [s.n.] 1985.[S. Ağamalıoğlu ad. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İn-tu], 73, [1] s.

İqtisadi təlimlər tarixi [Mətn]: Dərslik /Hazırlayanlar: M.X.Meybullayev, Z.Ə.Səmədzadə, A.Ş.Şəkərəliyev; Elmi red.: M.X.Meybullayev; Rəyçilər: Z.Ə.Səmədzadə, T.Ə.Quliyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- B.: Nurlar, 2005.- 560 s.

İqtisadiyyat və siyasət [Mətn] /Müəllif: N.Müzəffərli; “İnam” Plüralizm Mərkəzi. B.: Azərbaycan, 1999. 28 s

İqtisadi və sosial proqnozlaşdırmanın əsasları [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /RSFSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, N.A.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı filialı; rəyçilər. Ə.Mirzəyev, Ə.M.Əhmədov; red. H.B.Allahverdiyev.- B.:[s.n.];1990.- 120, [3] s.

İqtisadiyyat fəlsəfəsi [Elektron resurs]: dərslik Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU; ümumi rəhbər Ş.H.Hacıyev [ön söz müəl.]; elmi red. Ə.İ.Bayramov; rəyçilər M.X.Meybullayev, Ə.P.Babayev; burax. məs. Z.Məmmədəliyev.- Bakı İqtisad Un-ti nəş-tı, 2009.- 369 s.

İqtisadiyyat terminləri lüğəti [Mətn] /T.Paşayev, M.Allahverdiyev, X.Kərimov, A.Abdullayev; Red. İ.M.Allahverdiyev və b.; Azərbaycan Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutu Terminologiya Komitəsi.- B.: Elm, 1994.- 376 s.

“İqtisadiyyat” kafedrasında tədris olunan fənnləri nproqramı [Mətn] Red.: Q.R.Qeybullayev, M.A.Məmmədov, Q.İ.Əliyev, N.A.Novruzov; Azərbaycan İnşaat-Mühəndisləri Universiteti.- B.: Azərbaycan, 1996.- 72 s.

İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi fənni üzrə kurs işlərinin yerinə yetirilməsi haqqında metodik göstərişlər [Elektron resurs]: Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU, İqtisadi hüquq kafedrası; tərt. ed. S.Z.İsayev; red. K.F.Sadıqov; rəyçilər Ə.M.Əhmədov, L.H.Mirzəzadə.- B.: [s. n.] 2010.- 17 s.

İlahi düşüncələr [Mətn] : tarixi faktlar, həqiqətlər M. B. İ. Dağlı ; red. İ. Ş. Zəkiyev.-Dağlı, İslam Malik Balakişi oğlu. (İslamov Malik Balakişi oğlu) 1958.-Bakı [s. n.] 2013.-185, [1] s. portr., cədv. 22 sm.

İldırım A lmas. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Almas İldırım; Red.: Cabbarlı Nikpur; Tərtib edəni: Maarif Teymur.- B.: Öndər, 2004.- 160 s.

İldırım Ç. adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu. Rabitə kanalı ilə məlumat verilişinin metod və qurğuları [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSr Xalq Təhsili Nazirliyi. Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu.- B.: AzPİ, 1989.- 88 s.

İldırımzadə Yusif. Azərbaycan Respublikası cinayət hüququnun funksiyaları [Mətn ] /Yusif İldırımzadə; Elmi red. və ön söz əvəzi. F.Y.Səməndərov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 132 s.

İlham Əliyev: İqtibaslar və təhlil [Mətn] /tərt. E.Aslanov, F.Məmmədov, C.Osmanlı; elmi red., ön sözün müəl. R. Mehdiyev.- B.: Azərbaycan, 2006.- 328 s. portr

İlham Əliyev Daşkəsəndə [İzomaterial]: [31 oktyabr 2006-cı il] [foto-albom] /AzərTAC.- B.: [s.n.], 2006.- 63, [1]s. fotoşək

İlham Əliyevin prezidentliyinin 365 günü və vətəndaş cəmiyyəti [Mətn]: sosioloji tədqiqat sentyabr-dekabr 2004 /məsul red. İ.Yaqubova, L.Abasova, V.Süleymanov; Azərb. Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası.- B.: 2004.- 489 s.

İlham Əliyevin son 6 ayda Prezidentlik fəaliyyəti və Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti : Sosioloji tədqiqat may 2005 /Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası.- B.: 2005,95 səh.


İlhami, İlham. (Haqverdiyev İlham Sabir oğlu) şair-yazıçı. Sözdən bina tikdim [Mətn]: /İ.İlhami; Red. və ön söz. T. Əsgər; Tərtibat. E.İsayev Gəncə: “Gəncə Poliqrafiya” ASC, 2004.172 s.: portr., 20 sm.

İlhami İlham. Çətin sual [Mətn] : satirik-yumoristik hekayələr və novellalar /İlham İlhami ; red. E. İsgəndərzadə. Bakı: Vektor NE, 2013.- 205, [1] s.: portr., 20 sm.

İlhami İlham. İzsiz itmərəm. [şeirlər toplusu] /İ. İlhami ; red. A. Cavad.- Bakı : Yeni Poliqrafist , 2012.- 174, [9] s.

İlhami İlham. Mədinənin gülləri [Mətn] : uşaq şeirləri /İ. İlhami. Kitab 2. Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 91, [1] s.: portr., fotoşək., 20 sm.

İlhami İlham. Sevgilimə hədiyyə [Mətn] /İlham İlhami; Red. Ağamir Cavad.- B.: [AZSEA], 2007.- 232 s., portr.

İlhami İlham. Sevirəm səni! [Mətn] : [Mənsur şer] /İlham İlhami; Red. Tarif Əsgər; Tərtibat İ. Məmmədov.- B., 2007.- 199 s.

İlhami,İ lham. Sözdən bina tikdim [Mətn]: Red.və ön söz.T.Əsgər;Tərtibat.E.İsayev.Gəncə: “Gəncə Poliqrafiya” ASC, 2004.172 s.: portr., 20 sm.

İlhami İlham. Uşaqların xətrinə, gəl. [Mətn] : uşaqlar üçün şerlər /İ. İlhami; red. C. Ağamir. Kitab 1. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 90, [2] s.: portr., ill., 20 sm.

İlisu ensiklopedik məlumat kitabı /tərt. S. N. Murtuzayev ; red. hey. S. Murtuzayev [və b.] ; red. H. M. FərzullayevBakı : Vətən , 2012. – 416 [] s.

İlk Bakı bələdiyyələri: Ensiklopedik-məlumat kitabı /Baş məsləhətçi: M.Səlimzadə.- Bakı: Mütərcim, 2002.- 272 s.

İlk yardım [Mətn] : müəllimlər üçün vəsait /M. Abbasov [və b.] ; red.: M. Əhmədov, L. Quliyeva.- Bakı: [n. y.], 2017.- 239, [1] s.: il., cədv., 30 sm.

İlkin Qılman. Bakı və bakılılar [Mətn] /Q.İlkin; Red.: M.Abasov; Ön söz: F.Qasımzadə.- Bakı: Zaman, 1998.- 384 s.

İlkin Qılman. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: II cilddə. I cild /Q.İlkin; tərt.ed. A.Musayev; ön söz. Ş.Salmanov I cild.- B.: Avrasiya Press, 2006. – 232 s.

İlkin Qılman. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: II cilddə. II cild /Qılman İlkin II cild.- B.: Avrasiya Press, 2006. – 408 s.

İlkin Qılman. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: II cilddə /Q.İlkin.- I cild.- B.: Azərnəşr, 1989.- 402,[3] s.

İlqar Məmməd. Biz ölməyə doğuluruq: şerlər / Məmməd İlqar; Red: Alıhüseyn Cavadoğlu; Rəs: Şəbnəm; Tərtibat: Nəvai.- B.: Ulu; 2000.- 72 səh.

İlyas (Cəlilov İlyas Abdulla oğlu). Özümü Allaha bağlayan kəsəm [Mətn] : [şeirlər] /Hacı İlyas ; red. E. İsgəndərzadə.- Bakı: Vektor, 2017. 149, [3] s.: 21 sm.

İlyas Əfəndiyev [Mətn]: biblioqrafik göstərici tərt. ed. Ə.Əfəndiyev.- B.: Azərnəşr, 1985.- 120, [4] s. portr. 17 sm.

İlyas Əfəndiyev (İlyas Məhəmməd oğlu Əfəndiyev) [Mətn]: biblioqrafik göstərici /Ə.Əfəndiyev; red. Z.Əliyeva.- Bakı: Çinar-Çap, 2002.- 240 s. , fotoşək. ; 17 sm.

İlyas Əfəndiyev – 80 [Mətn]: Metodik tövsiyələr /Tərtib edəni. Y.Qarayeva; Red. T.Məmmədov; C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanası.- B.: 1994.- 23 s.

İlyaslı İbrahim. Mən bir söz bilirəm şerlər /İ. İlyaslı ; red. Ş. Vəli.-Bakı : Adiloğlu , 2004.- 77, [1] s.

İlyaslı İbrahim. Yuxuma söykənmiş adam şeirlər /İ. İlyaslı ; red. E. İlham.-Bakı : Avrasiya Press , 2011.-63, [1] s.

İlyasoğlu Rauf. Cinaslı rübailər [Mətn] /R. İlyasoğlu. Bakı: [Təhsil], 2013.- 103, [1] s.: portr., fotoşək., 10 sm.

İlyasoğlu, Rauf. Əfsanəvi Dədə Şeyx [Mətn]:- R.İlyasoğlu ; [ön söz Hacı Zahid].Bakı: [ Ecoprint], 2018.115, [1] s.: portr.,

fotoşək., 17 sm.

İlyasoğlu Rauf. (Allahverdiyev) Dost sədaqəti [Mətn] /R. İlyasoğlu ; red. S. Məmmədov, B.: [MBM], 2015. 423, [1] s.: portr., fotoşək., 21 sm.

İlyasoğlu Rauf. Könül duyğularım [Elektron resurs] : şeirlər və poemalar /R. İlyasoğlu. C.1. Bakı: [MBM], 2014.- 462, [1] s.

İlyasov Müseyyib İbrahim oğlu. Məktəbdə peşəyönümü işinin sistemi [Mətn]: Dərs vəsaiti /M.İlyasov; Rəyçilər: Ə.Ə.Əhmədov, B.A.Abdullayev; Red.: H.M.Əhmədov, N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 1997.- 64 s.

İlyasov Müseyib İbrahim oğlu. Peşə, ixtisas seçimi [Mətn] : yeniyetmə və gənclər üçün elmi-metodik vəsait /M. İ. İlyasov ; elmi red. və ön söz. müəl. İ. N. İsayev. Bakı: [ADPU], 2015.- 99, [1] s.: portr., cədv., 20 sm.

İlyasov Müseyyib İbrahim oğlu. Peşəyönümün əsasları [Mətn] : dərs vəsaiti /M. İlyasov ; elmi red. H. M. Əhmədov ; rəyçi. Ə. Ə. Ağayev [və b.] ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped. Un-ti – Bakı : Mütərcim , 2011.- 323, [1] s .

İlyasov Müseyyib İbrahim oğlu. Şagirdlərin peşə seçməyə hazırlanması [Mətn]: [monoqrafiya] /M. İlyasov; elmi red. Z. Qaralov.- B.: Elm, 2009.- 290, [2] s.

İlyasov Müseyyib İbrahim oğlu. Şagirdlərin peşə seçməyə hazırlanmasının pedaqoji əsasları [Mətn] /Müseyib İlyasov; Elmi red.: Zahid Qaralov.- Bakı: Elm, 2005.- 300 s.

İmaməliyeva Leyla Məcid qızı. Rus və Azərbaycan ədəbiyyatlarında hekayə janrı [Mətn] : XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri /L. M. İmaməliyeva ; elmi red. S. Ə. Qafarova. B.: Mütərcim, 2015. 239, [1]

İmamverdiyev Nazim Əjdər oğlu. Maqmatik proseslərin geokimyası (petroloji əsalarla) [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /N.Ə.İmamverdiyev; [red. V.M.Babazadə; rəyçilər. M.N.Məmmədov, Z.B.Abdullayev]Azərb. Resp. Təhsil nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: [BDU], 2008.- 192 s.

İmamverdiyev Sudeyf Bəşir oğlu. Hamı üçün urologiya [Mətn] / S.B.İmamverdiyev, Ə.A.Baxışov; Respublika Sağlamlıq Mərkəzi.- B.:[Azərbaycan]; 1992.- 90 s.

İmamverdiyev Sudeyf Bəşir oğlu. Hamı üçün urologiya [Mətn] S.B.İmamverdiyev; Red. V.Hüseynov; Rəssamı: İ.Kərimov.- B.: Azərnəşr, 1996.- 104 s.

İmamverdiyev Sudeyf Bəşir oğlu. Prostat vəzinin adenomasının cərrahi müalicəsi [Mətn] /Sudeyf İmamverdiyev, Talıb Talıbov; elmi red. Ə. A.Baxışov; rəyçilər. B.A.Ağayev, F.G.Qədiməliyev.- B.: Elm, 1998.- 157 s.: şək., 20 sm.

İmani Seyyid Kamal Fəqih. Ayətullah Peyğəmbər (s) və Əhli-Beyt (ə) gülüstanından bir dəstə gül [Mətn] Ayətullah Seyyid Kamal Fəqih İmani; “İmam Əmirəl-möminin Əli (əleyhissalam)” adına İslami Təhqiqat Mərkəzi.İsfahan “İmam Əmirəl-möminin Əli (əleyhissalam)” adına İslami Təhqiqat Mərkəzi Tawoos Behesht [2001.] 244 s., [7] v. fotoşək.

İmanquliyev Nəsir Əsəd oğlu. Zəhmətkeşlərin əmək qəhrəmanlığı uğrunda [Mətn]: Böyük Vətən müharibəsi illərində sənaye və nəqliyyat işçilərinin əmək fəallığını yüksəltməkdə mətbuatın rolu haqqında /N.İmanquliyev.- B.: Azərnəşr, 1967.- 240 s.

İmanquliyeva Aida Nəsir qızı. Cübran Xəlil Cübran [Mətn]: həyat və yaradıcılığı A.N.İmanquliyeva; red. V.M.Quluzadə; Azərb. SSR EA Yaxın və Orta Şərq Xalqları İn-tu.- B.: Elm, 1975.- 70, [2] s.

İmanquliyeva Aida Nəsir qızı. Cübran Xəlil Cübran [Mətn] /A.İmanquliyeva; red. A.Əsədova.- B.: Elm, 2002.- 119 s.: 17 sm.

İmanquliyeva Aida. Dünya deyilən sənmişsən. : [foto albom] Müəllif-bədii red.: Nərgiz Paşayeva; Tərtibçi; Fatma Abdullazadə və b.; Dizayn: �.Sadıqzadə.[İstanbul]: Powerprint-İstambul, 2002.- 238 səh.

İmanquliyeva Aida Nəsir qızı. “Qələmlər birliyi və Mixail Nüaymə” [Mətn] : ali məktəblər ücün dərs vəsaiti /A. İmanquliyeva ; red. A. Əsədova ; rəyçi. A. A. Dolinina ; AMEA B.: Elm , 2002.179, [1] s.

İmanquliyeva, Aida Nəsir qızı. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri [Mətn]: XX əsrin əvvəllərində Şərq və Qərb ədəbiyyatlarının qarşılıqlı əlaqəsi probleminə dair : ali məktəblər üçün dərslik /A. İmanquliyeva ; red. A. Əsədova ; rəyçilər A. A. Dolinina, A. B. Kudelin, N. İ. Priqarina ; AMEA B.: Elm , 2003.398, [2] s.

İmanov E.M. Fizika [Mətn]: abituriyentlər üçün vəsait /E.M.İmanov, N.E.İmanov.- Bakı: [MBM], 2015.- 375, [1] s. şək., cədv

İmanov Əzizağa Şirinəli oğlu. Biznes və reklam [Mətn]: dərs vəsaiti Ə.Ş.İmanov; red. M.Ə.Əliyev; rəyçi. Z.Ə.Səmədzadə, A.F.Musayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B.: Elm, 2013.- 292, [3] s.

İmanov Əzizağa Şirinəli oğlu. (məşhədi-kərbəla) Keyfiyyətin idarə olunması [Mətn]: dərs vəsaiti Ə.Ş.İmanov; rəyçi Ə. Nuriyev, B.A.Xankişiyev, M.X.Həsənli; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B.: [İqtisad Universiteti] 2007.- 283, [1] s.

İmanov Əzizağa Şirinəli oğlu. Kiçik sahibkarlıq [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Ə. Ş. İmanov; red. A. B. Abbasov; rəyçilər. A. F. Musayev, M. X. Həsənli, R. Ş. Muradov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU.- B.: Elm, 2009. 363, [3] s.

İmanov Fərda Əli oğlu. Çayların bərpası və ekoloji axımı [Mətn] :- Bakı: Ecoprint, 2019.- 95, [1] s.: 20 sm.

İmanov Fərda Əli oğlu. Hidrologiya [Mətn]: [dərslik] /F.Ə.İmanov, V.A.Məmmədov, İ.M.Abdullayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti.- B.: [MBM], 2014.- 563, [1] s. cədv, şək., xəritə

İmanov Həmid Rza oğlu. Fəlsəfənin əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /H. İmanov; elmi red. İ. Rüstəmov; rəyçi. Z. Hacıyev, Ə. Abbasov, Ə. Məmmədov.- B.: Turan evi, 2009. -438 s.

İmanov Həmid Rza oğlu. Fəlsəfənin əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti H.R.İmanov; elmi red. İ.Rüstəmov.- B.: [Turan evi] 2010.- 441, [2] s.

İmanov X. İ. Konstruksiya materiallarının texnologiyası [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /X.İ.İmanov; İxtisas red. R.İ.Şükürov.-B.: Maarif, 1994.- 592 s.

İmanov Kamran. Açıq təhsil resursları (ATR) əqli mülkiyyət (ƏM) mövqeyindən [Mətn] /K. İmanov. Bakı: [Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi], 2016.- 15, [1] s.: sxem., cədv., 21 sm.

İmanov Kamran. Azərbaycan son 10 ildə: rifah və kreativlik yolu ilə [Mətn] /K. İmanov. Bakı: Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi, 2016.- 37, [1] s.: 21 sm.

İmanov Kamran. Azərbaycanda əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatının təkmilləşdirilməsi zərurəti [Mətn] /K. İmanov. Bakı: [Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi], 2016.- 23, [1] s.: cədv., şək., sxem., 20 sm.

İmanov Kamran. Azərbaycanın müəllif-hüquq sistemi 20 ildə [Mətn] /K. İmanov. Bakı: Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi, 2015.- 36 s.: şək., fotoşək., sxem., 21 sm.

İmanov Kamran. Davamlı inkişafda bilik və mədəni ənənələrin qorunması: əqli mülkiyyət hüququnun rolu [Mətn] /K. İmanov. Bakı: [Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi], 2016.- 11, [1] s.: sxem., 21 sm.

İmanov Kamran. Elmi, tədris və ədəbi əsərlərin mətnlərində plagiat və onun qarşısının alınması yolları [Mətn] /K. İmanov. Bakı: [Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi], 2016. – 17, [1] s.: sxem., cədv., 20 sm.

İmanov Kamran. Erməni müəlliflərinin kitablarındakı uydurmalara “Müəlliflik hüququ” [Mətn] /K. İmanov. Bakı: [Azərb. Resp. Müəl. Hüquqları Agentliyi], 2016.- 19, [1] s.: cədv., şək., 20 sm.

İmanov Kamran. Erməni tarixi uydurmalarının tarixinə giriş [Mətn] /K. İmanov. Bakı: [Azərb. Resp. Müəl. Hüquqları Agentliyi], 2016.- 29, [1] s.: xəritə, cədv., 21 sm.

İmanov Kamran. Erməni (yad)el(li) nağılları [Mətn] /K. S. İmanov ; baş məsləhətçi E. Mahmudov ; elmi red. İ. Abbaslı ; tərc. N. İsayev, A. Qurbanov, B. Rəsulzadə ; red. N. İsayev. Bakı: Qafqaz Universiteti nəşri, 2013.- 327, [1] s.: portr., 22 sm.

İmanov Kamran. Erməniçilik uydurmaları digər xalqların hüquqlarına xələl gətirir [Mətn] /K. İmanov ; Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Azərb. Resp. Müəl. Hüquqları Agentliyi. Bakı: [Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi], 2016.- 91, [1] s.: faks., şək., xəritə, sxem., 21 sm.

İmanov Kamran. Əqli mülkiyyət dünən, bu gün və sabah [Mətn] /K. İmanov. Bakı: [Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi], 2016.- 42, [1] s.: cədv., şək., fotoşək., 20 sm.

İmanov Kamran. Əqli mülkiyyət : folklorun və ənənəvi biliklərin qorunması və erməni plagiatçılığı [Mətn] /K. İmanov. Bakı: [Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi], 2015.- 32 s.: xem, 21 sm.

İmanov Kamran. Əqli mülkiyyət iqtisadi kateqoriya kimi və onun iqtisadi inkişafındakı rolu [Mətn] /K. İmanov. Bakı: [Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi], 2016.- 27, [1] s.: cədv., sxem., şək., 21 sm.

İmanov Kamran. Əqli mülkiyyət və insan hüquqları [Mətn] /K. İmanov ; Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Azərb. Resp. Müəl. Hüquqları Agentliyi. Bakı: [Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi], 2016.- 29 [1] s.: 21sm.

İmanov Kamran. Əqli mülkiyyət və insan kapitalı [Mətn] /K. İmanov. Bakı: [Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi], 2016.- 23, [1] s.: şək., sxem., 21 sm.

İmanov Kamran. Əqli mülkiyyət və şəxsi qeyri-əmlak hüquqları [Mətn] /K. İmanov. Bakı: [Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi], 2016.- 18, [1] s.: cədv., sxem., 21 sm.

İmanov Kamran. Ətraf mühit və əqli mülkiyyət [Mətn] /K. İmanov. Bakı: [Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi], 2016.- 11, [1] s.: 20 sm.

İmanov Kamran. Fövqəladə hallar və əqli mülkiyyət hüquqları ilə qorunan mədəni dəyərlər [Mətn] /K. İmanov. Bakı: [Azərb. Resp. Müəl. Hüquqları Agentliyi], 2016.- 43, [1] s.: 20 sm.

İmanov Kamran. İnternet və müəlliflik hüququ: maraqların toqquşması və kompromisin axtarışı [Mətn] /K. İmanov ; Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi. Bakı: Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi, 2016.- 58, [1] s.: 20 sm.

İmanov Kamran. İstisnalar, məhdudiyyətlər və müəllif-hüquq qanunvericiliyi [Mətn] /K. İmanov. Bakı: [Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi], 2016.- 19, [1] s.: fotoşək., 21 sm.

İmanov Kamran. IT-IP: əqli mülkiyyətin gələcəyinə baxış [Mətn] /K. İmanov. Bakı: Azərb. Resp. Müəl. Hüquqları Agentliyi, 2015.- 32 s.: şək., fotoşək., blank., 21 sm.

İmanov Kamran. Kreativ iqtisadiyyat və Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı [Mətn] /K. İmanov. Bakı: [Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi], 2016.- 75, [1] s.: cədv., şək., sxem, 20 sm.

İmanov Kamran. Mədəni müxtəlifliyin qorunması və təşviqinin aktual problemləri [Mətn] /K. İmanov. Bakı: [Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi], 2016.- 21, [1] s.: cədv., sxem., 20 sm.

İmanov Kamran. Mədəniyyətin rəqəmsallaşması və rəqəmli copyright dayanıqlı inkişafda [Mətn] /K. İmanov. Bakı: [Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi], 2015.- 24 s.: cədv., şək., fotoşək., sxem., 21 sm.

İmanov Kamran. Müəllif-hüquq islahatı: istisnalar və məhdudiyyətlər [Mətn] /K. İmanov. Bakı: [Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi], 2016.- 31, [1] s.: cədv., şək., 20 sm.

İmanov Kamran. Müəlliflik hüququ və digər əqli mülkiyyət hüquqları müasir mərhələdə [Mətn] /K. İmanov. Bakı: [Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi], 2016.- 19, [1] s.: cədv., şək., sxem., 20 sm.

İmanov Kamran. Öz-özünü təkzib edən “erməniçiliyin müəllif hüququ” [Mətn] /K. İmanov. Bakı: [Azərb. Resp. Müəl. Hüquqları Agentliyi], 2016.- 21, [1] s.: cədv., sxem, 20 sm.

İmanov Kamran. Virtual məkan və müəlliflik hüququnun inkişafı [Mətn] /K. İmanov. Bakı: [Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi], 2016.- 11, [1] s.: şək., sxem, 20 sm.

İmanov M. Ş. Maşın – avtomatların idarəedici sistemlərinin sintezi [Mətn]: Dərs vəsaiti /M.Ş.İmanov, A.Kəngərli; elmi red. S.X. Kərimov; rəyçilər. S.X.Səmidov, R.İ. Camalov, Ş.N. Əliyev ; AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu.-B.: Ç. İldırım adına AzPİ, 1990.- 43 s.


İmanov M.Ş. Sürtünmə nəzəriyyəsinin əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti /M.Ş.İmanov; elmi red. A.Kəngərli; rəyçilər. A.Kəngərli, K.Əliyev; Azərbaycan Texniki Universiteti.- B.: AzMTU, 1991.-188 s.

İmanov Muxtar. Müasir Azərbaycan nəsrində psixologizm [Mətn]: 60-70-ci illər / M.İmanov; Red. M.C.Cəfərov; Azərb EA, Nizami adına Xalqlar Dostluğu Ordenli Ədəbiyyat İnstitutu.B.: Elm , 1991.- 116 s.

İmanov N.A. Azərbaycanda sel axınları və onların aerokosmik üsullarla tədqiqi [Mətn] /N.A.İmanov; Red.: Q.Q.Məmmədov; Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi, Ekologiya İnstitutu.- B.: 1997,128 s.: cədvəl, şəkil

İmanov Rəftar Cəlil oğlu. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd-qondarma Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti. /İmanov, R.C.; Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi, Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası; Elmi red.: İ.Babayev, �.Məhərrəmov.- B��ı: Adiloğlu, 2005,260 səh.: cədvəl, fotoşək

İmanov Rəftar Cəlil oğlu. Qondarma Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaranması tarixindən /R.C.İmanov; Elmi red: İ.Babayev, E.Məhərrəmov; Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası.- B.: [AzTU], 2006,230 səh.: fotoşək., cədvəllər

İmanov Sədi Şahsəddin oğlu. Orta məktəbdə fizika tədrisi metodikası: Ümumi hissə /S. İmanov; Elmi red.: X.Padarov, R.S.İmanov; Rəyçilər: M.İ.Murquzov, Ə.M.Kərimov, Ş.Əlizadə.- Bakı: ADPU, 2004.- 496 səh.

İmanov Telman İman oğlu. Logistikanın əsasları [Mətn]: [2 hissədə]: [dərslik] /T.İ.İmanov; red. A.T.Məmmədov.-Terminoloji aparatı, konsepsiyası və metodoloji əsasları 1-ci hissə.- B.: Təhsil, 2005.- 474 s.: ill., cədv

İmanova Sona Hüseynağa qızı. Torpaqların ekologiyası və mühafizəsi yolları (Abşeron yarımadası timsalında) [Mətn]: [dərsvəsaiti] /S.H.İmanova; elmi red. R.X.Məmmədov; Azər. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: [s. n.], 2014,173, [1] s. xəritə, cədv., şək

İmanova, S. �. Azərbaycanca-ingiliscə danışıq kitabçası /S. �. İmanova, Q. İ. Əhmədov ; [Red. Z. İ. Sultanov] ; [Rəssam S. A. Şatikov].-Bakı : Maarif , 1992. 120s.

İmla və onun aparılması metodikası: Metodik vəsait /Tərtib ed. T.Ə.Muradova; Red. A.İ.Abbasova; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu; Əzizbəyov r-nu İftixar Tağıyev ad. 26�-li məktəb.- Bakı: Təhsil, 2005.-64 s.

İmrani Zaur Tahir oğlu. Azərbaycanda təsərrüfatın ərazi təşkilinin iqtisadi-coğrafi xüsusiyyətləri [Mətn]: [monoqrafiya] /Z.T.İmrani, K.Z.Zeynalova; elmi red. R.M.Məmmədov; [burax. məsul Z.M.Məmmədova]; AMEA, Akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B.: [Nafta-Press], 2014.- 231, [1] s.: ill., portr., cədv., xəritə., 21 sm.

İmranoğlu Rauf. Məntiq [Mətn] R.İmranoğlu; red. E.Şahmərdanlı; cildin dizaynı N.Allahverdiyev; burax. məs. N.Şahmərdanlı.- B.: Parlayan Günəş, 2011.- 463, [1] s.

İmtiyazlı məhbuslar üçün qanunlar toplusu [Mətn] : maarifləndirmə kitabı /Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, “Beynəlxalq Əlillər Cəmiyyəti” İctimai Birliyi ; tərtibatçı T. B. Xudiyev ; red. Ə. M. Babayev.Bakı: Elm və təhsil, 2015.-386, [2] s., [10] v. fotoşək., faks.: portr., cədv., gerb., 20 sm.

İnam Ata. On kutsal bitiq: mütləqə inam fəlsəfəsi və ruhaniyyatı /İnam Ata (Asif Ata) Birinci Bitiq.-Bakı : Qanun , 2010.-322, [2] s.

İnam Ata. On kutsal bitiq. Mütləqləşmək-var olmaq: mütləqə inam fəlsəfəsi və ruhaniyyatı /İnam Ata; nəşrə hazır. Safruh, İ. Atalı, Y. Atalı ikinci bitiq.-Bakı : Qanun , 2010.-182, [2] s.

İnam Ata. On kutsal bitiq Görmək insaniliyi /İnam Ata ; nəşrə haz. Safruh, İ. Atalı, Y. Atalı üçüncü bitiq.-Bakı : Qanun , 2011.-359, [1] s.

İnam Ata. On kutsal bitiq Fəlsəfənin təməli /İnam Ata ; nəşrə haz. Safruh, İ. Atalı, Y. Atalı dördüncü bitiq.-Bakı : Qanun , 2012.-231, [1] s.

İnam Ata. On kutsal bitiq. Kutsal quruculuq /İnam Ata ; nəşrə haz. Safruh, İ. Atalı, Y. Atalı beşinci bitiq.-Bakı : Qanun , 2013.- 471, [1] s.

İnam Ata. Bədiiyyat [Mətn]: [6-cı Müqəddəs Kitab] /İnam Ata.- B.: Adiloğlu, 2006.- 52 s., portr.


İnam Ata (Asif Ata). On kutsal bitiq [Mətn] : mütləqə inam fəlsəfəsi və ruhaniyyatı /İnam Ata ; nəşrə haz. Safruh, İ. Atalı, Y. Atalı. 7-ci Bitiq Hüquqdan haqqa. Bakı: Qanun, 2015.- 111, [1] s.: portr., ill., 20 sm.

İnamın gəlişi [Mətn]: İnam Atanın (Asif Atanın) Mütləqə İnam Təliminin gerçəkləşmə addımları /Türkün (ilk) Ruhaniyyat Ocağı-İnam atanın (Asif atanın) Mütləqə İnam Ocağı.- B.: [Adiloğlu] Atakənd-28, 2007.- 60 s.

İncəsənət və memarlığın tədqiqat problemləri [Mətn] /Azərbaycan Elmlər Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İnstitutu; Elmi red.: R.S.Əfəndiyev; Burax. məsul: K.E.Quliyeva. B.: Çaşıoğlu, 1999. 138 s. şəkil, cədvəl

İncəsənət və mədəniyyətin problemləri [Mətn]: Akademik M.Hüseynovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu /Red. hey. R.Əfəndiyev, Ş.Fətullayev, C.Qiyaslı, Ə.Salamzadə; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu XIV buraxılış.- Bakı: [Səda], 2005.- 148 s. , ill. ; 21 sm.

İncəsənət və mədəniyyətin problemləri [Mətn]: X Respublika Elmi Konfransının materialları /Red. heyəti: B.Ə.Nəbiyev, R.S.Əfəndiyev, Ş.S.Fətullayev və b.; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İnstitutu. B.: Çaşıoğlu, 1999. 188 s

İncəsənətin sosial mənəvi- estetik mahiyyəti [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına ADU; red hey. A.M.Aslanov [və b.]Bakı: ADU, 1986.- 86, [2] s.

İnci yolu: [Kataloq] Sponsor: B.Yaradanquliyev.- B.: [2001].- 21 səh.

İncil [Mətn]: əhdi Cədid yaxud Rəb İsa Məsihin xoş xəbəri /Tərc. edəni. M.Mixaeli. Stokholm: Bibliya Tərcümə İnstitutu, 1993. 612 s.

İnformasiya – məlumat bülleteni [Mətn] /Azərbaycan SSR Dövlət Əmək və sosial Məsələlər Komitəsi Respublika Əhalinin İşə Düzəltmə, Yenidən Öyrətmə və Peşə Yönümü Mərkəzi birinci buraxılış..- B.: [s.n.], 1989.- 23, [1]s.

İnformatika [Mətn] : mövzular və testlər : magistraturaya və dövlət qulluğuna qəbul imtahanlarına hazırlaşan, həmçinin bakalavr təhsil pilləsində oxuyanlar üçün şəxsi təhsil yönümlü : [dərslik] /M. N. Əlizadə, M. Ə. Salmanova, X. E. Abbasova [və b.] ; elmi red. R. Balayev ; dizayner Z. Əliyev; Azərb. Resp. Təh. Naz., Azərb. Döv. İqt. Un-ti, Qafqaz Un-ti. B.: [Gənclik], 2015. 639, [1] s.: portr., şək

İnformatika və kompüterləşmənin əsasları [Mətn]: Dərslik /Ə.Abbasov, M.Əlizadə, E.Seyidzadə, M.Salmanova; Elmi red.: Y.Abdullayev, X.İsmayılov . Rəyçilər: T.Əliyev, Ə.Əliyev, S.Saliqov, R.Balayev.- B . : MSV Nəşr, 2006.-880 s.

İnformatika və kompyuterləşmənin əsasları dərslik /Ə.M.Abbasov, M.N.Əlizadə, E.V.Seyidzadə, İ.K.Musayev; elmi red. Y.Abdullayev; rəyçilər S.Kərimov [və b.]; dizayner Z.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqt. Un-ti, Qafqaz Un-ti.- Bakı: [Səda], 2012.- 943, [1] s. , şək., portr. ; 25 sm.

İnformatikanın əsasları [Mətn]: kitabxanaçılıq fakültəsinin tələbələri üçün metodik göstərişlər /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi,S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt.ed. Ə.M.Rüstəmov; rəyçilər. X.İ.İsmayılov, R.Ə.Kazımov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.-29, [1] s.

İnformasiya və məlumat azadlığı haqqında sənədlər toplusu [Mətn]: 2007-ci ilin iyuluna qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2007.- 600 s.

İnformasiyanın iqtisadiyyatı” fənninin proqramı bakalavr pilləsi üçün /tərt. ed. T.Q.Əliyev; elmi red. T.N.Əliyev; Azərb.Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akad.- Bakı: [s.n.], 2011.- 14 s. , cədv. ; 21 sm.

İngilis dili [Mətn]: mexanika fakültəsinin magistr pilləsinin tələbələri üçün: [dərslik] /Azərb. Resp. Təhsil Naz., Azərb. Dövlət Neft Akad.; tərt. ed. L.A.Məsimova; red. S.N.Şıxıyeva.- B.: [ADNA], 2014.- 226, [1] s. şək., cədv

İngilis dili dərslərində maqnitofon çalışmalarından istifadə yolları [Mətn]: metodik tövsiyə /AzSSR Maarif Nazirliyi, Proqram-metodika idarəsi; Azərb. Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İn-tu; tərt. ed. H.Mahmudov; red. S.Novruz qızı.- Bakı: [s.n.], 1986.- 30, [1] s.

İngilis, azərbaycan və rus dillərində tərtib edilmiş “avtomatlaşdırma, informatika və hesablama texnikası” üzrə terminlər lüğəti [Mətn] /Tərtib edənlər. L.A.Məsimova, R.Ə.Axundova, V.A.Abbasov; Red. R.V.Məmmədova; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: 2008.- 250 s.

İngilis ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: 2 cilddə /tərt. ed. Z.Ağayev; tərc. ed. S.Mustafa, Ş.Nağıyeva, A.Hacıyev və b. I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 335, [1] s.

İngilis ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: 2 cilddə /Tərtib ed. Z.Ağayev; Tərcümə ed. Z.Ağayev, E.Şıxlı, V.Musayev və b. II cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 320 s.

İngiliscə-Azərbaycanca, Azərbaycanca-İngiliscə müasir lüğət [Mətn]: 180000 söz, söz birləşməsi, idiom və atalar sözləri /Tərt. E.C.Şiriyev; Red. A.Q.Abbasov.- B.: Nurlan, 2007.- 912 s.

İngiliscə- azərbaycanca frazeoloji lüğət [Mətn] : A-Z /Tərtib ed.: Ə.H.Hacıyeva, A.K.Hacıyeva, V.V.Eyvazova; Red.: Ə.H.Hacıyeva, K.B.Hacıyev; Azərbaycan Dillər Universiteti Leksikoloji və Leksikoqrafik Araşdırmalar Laboratoriyası.- Bakı: Nurlan, 2006.- 368, s. ; 22 sm.

İngiliscə-azərbaycanca hüquq terminləri lüğəti [Mətn] /Tərtibçi və tərcümə ed. A.Abbasov; Red. E.H.Nəsirov; Rəyçilər M.Mövsümov, S.Sadıqova.- Bakı: Bakı Universiteti, 2007.- 312 s. ; 21 sm.

İngiliscə-azərbaycanca lüğət [Mətn]: 8000 söz və ifadə / İ.Rəhimov, S.Mir Cəfərova, Z.Rəhimova, Y.Rəhimov; Red. İ. Rəhimov.- B�kı: Azərnəşr, 1992.- 352 s.

İngiliscə – Azərbaycanca lüğət A-Z [Mətn] : Lüğətə təxminən 130 000 söz, söz birləşməsi və cümlə daxil edilmişdir. /Tərt.: O.İ.Türksevər (Musayev), P.O.Musayev, M.M.Nurəddinov və b.; Red.: Q.Q.Məmmədov.- Bakı: Qismət, 2003.- 1696 s. ; 24 sm.

İngiliscə-Azərbaycanca lüğət [Mətn]: A-Z /Tərt. O. İ. Türksevər (Musayev), T. İ. Əliyev, Q. Q. Məmmədov və b. ; Red. Q. Q. Məmmədov. – B. : Şərq-Qərb, 2004. – 1320 s.

İngiliscə-azərbaycanca-rusca minimum tibb lüğəti [Mətn] A.H.Qarayev, D.E.Sultanova, R.H.Hüseynova və b.; Azərbaycan Tibb Universiteti Xarici Dillər Kafedrası.- B�kı: 2001.- 150 s.

İngiliscə-azərbaycanca və azərbaycanca-ingiliscə somatik frazeoloji bitləşmələr lüğəti /Tərtibçi: Ə.H.Hacıyeva;Red.: Səfərov, N.Q. Azərbaycan Dillər Universiteti.- B.: Nurlan, 2005.- 190 s.

İngiliscə-Azərbaycanca zoometaforizmlər lüğəti /Tərtibçi: A.K.Hacıyeva; Red.: A.A.Axundov. Azərbaycan dillər Universiteti; Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2004.- 68, s. ; 20 sm

İngiliscə-Rusca-Azərbaycanca elektromexanika terminləri lüğəti/AzSSR EA Rəyasət Heyəti Yanında Terminologiya Komitəsi; tərt. ed. A.Ə.Əfəndizadə, G.B.Əlizadə.- Bakı: Elm, 1987.- 151, [1] s. ; 20 sm.

” İnkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası” kursu üzrə proqram [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə Tədris-Metodika Kabineti; S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt. ed. A.İ.İbrahimov, G.A.Hacıyev; elmi red. C.A.Məmmədov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 25,[2] s.

İnkişaf etmiş ölkələrdə dövlət qulluğu [Mətn] /Tərt.-müəll.: Q.Əliyev; “İnam” Plüralizm Mərkəzi. B.: Azərbaycan, 1999. 32 s

İnkluziv təhsil [Mətn]: Müəllimlər, tərbiyəçilər, tibb işçiləri və psixoloqlar üçün vəsait /S.Qasımov, E.Kərimova, İ.Sultanova, T.Ağayeva; Elmi red. E.Kərimova.- Bakı: OKA Ofset, 2006.- 168 s.

İnsan alveri [Mətn]: metodik tövsiyələr və normativ sənədlər /tərt. və elmi red. Ə.Əliyev; naşir Ş. Xuduoğlu; məsləhətçi M.Baxışov; Amerika Hüquqşünaslar Assosasiyası (CEELİ Promoting the Rule of Law); Azərb. Miqrasiya Mərkəzi.- B.: Qanun, 2009.- 411, [1] s.: cədv., 20 sm.

İnsan amili: mahiyyəti və fəallaşdırılması yolları [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSr Xalq Təhsili Nazirliyi S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; red. hey. H.R. İmanov və b.. Bakı : Azərbaycan Dövlət Universiteti, 1989.- B.: 105,[1] s.

İnsan amilinin formalaşması 1979-1986 [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat siyahısı AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- Bakı [s.n.] 1987.- [12] s.

İnsan anatomiyası [Mətn]: Stomatologiya fakultəsi tələbələri üçün dərslik /K.Ş.Hacıyev, V.B.Şadlinski, Ş.Q.Vəliyev, M.Q.Allahverdiyev; Red. R.Ə.Əsgərov; Rəyçi.M.Ş.Cahangirov.- Bakı: Təbib, 1994.- 435 s. , ill., cədv. ; 21 sm.

İnsan anatomiyası [Mətn]: Tibb universitetinin tibbi-biologiya və əczaçılıq fakültələri üçün dərslik /V.B.Şadlinski, Ş.Q.Vəliyev, M.Q.Allahverdiyev, Ş.İ.Qasımov, N.T.Mövsümov.- B.: 2000.- 268 s.: ill., 21 sm.

İnsan anatomiyası: 3 cilddə Ümumi hissə və istinad-hərəkət aparatı [Mətn] : Tibb Universiteti üçün dərslik /K.A.Balakişiyev, V.B.Şadlinski, Ş.Q.Vəliyev və b.; Red. R.Ə.Əsgərov I cild.- Bakı: Təbib, 1997.- 416 s. , ill. ; 25 sm.

İnsan fiziologiyası [Mətn]: dərslik /Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərb. Döv. Bədən Tərbiyəsi və İdman Akad.; tərt. ed. R.H.Qayıbov; elmi red. Q.M.Məmmədyarov; rəyçilər. Ə.N.Fərəcov, S.A.Əliyev.- B.: Adiloğlu, 2009.- 263, [1] s.

İnsan anatomiyası [Mətn]: Tibb Universiteti üçün dərslik: 3 cilddə /K.A.Balakişiyev, V.B.Şadlinski, Ş.Q.Vəliyev, Ş.İ.Qasımov; red. R.Ə.Əsgərov.- III cild.- B.: Təbib, 1998.- 288 s.

“İnsan genetikası” ixtisas kursunun proqramı [Mətn]: biologiya fakültəsinin genetika üzrə ixtisas alan tələbələri üçün tərtib edilmişdir /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə Tədris- Metodika Kabineti; S.M.Kirov ad. ADU; tərt. ed. M.A.Axundov; elmi red. A.S.İsmayılov; rəyçi. İ.M.Axundzadə.- B.: ADU, 1987.- 8, [2] s.

İnsan hüquqları [Mətn] /L.Henkin, G.L.Numan, D.F.Orentliçer, D.V.Libron; red. hey. Robert K.Klarkvəb.- B.: Adiloğlu, 2008.- 1232 s.

İnsan hüquqları [Mətn]: beynəlxalq və milli müdafiə mexanizmləri /Abdullayev Ə., Azarov A., Hüfner K., Röyter V.[rəyçilər. T.Rəsulov, İ.İsmayılov]; [UNESCO]Bakı: [Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası], 2008.- 487 s.

İnsan hüquqları [Mətn] / tərc. Ş.İ.Əliyev; elmi red. S.R.Zeynalov, R.F.Məmmədov, Ə.İ.Əliyev və b. B.: Şirvannəşr; 2005.- 572 s.

İnsan hüquqları: Bəşər rifahının təməli [Mətn]: Şərhlər və beynəlxalq sənədlər /Tərtib edən: Vahid Pərvizoğlu; Məsləhətçi: R.Musabəyov; Tərcüməçi: T.Vəliyev; “İnam” Plüralizm Mərkəzi.- Bakı: BDU, 2001.- 608 s.

İnsan hüquqları [Mətn]: Bəşəriyyətin başlıca ideyası /Tərtibçi müəllif: H.Hacızadə; “İnam” Plüralizm Mərkəzi. B.: Azərbaycan, 1999. 44 s

İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin qərarlar toplusu [Mətn] /red. şurası və ön söz. F.Ələsgərov və b.; red. Ç.Əsgərov; nəşrə məsul şəxs. N.Adilov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası; Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası.- Bakı: [Nprint Studiya MMC], 2008.- 500 s.

İnsan hüquqları və Qaçqınlar [Mətn] /Tərc.: T.Vəliyev “İnam” Plüralizm Mərkəzi.- B.: Azərbaycan ,1999.- 32 s.


İnsan hüquqları və layiqli idarəetmə [Mətn]
: Körpülərin qurulması tərt.ed. Hans-Otto Sano, G.Alfredsson, R.KlappınHaaqa: Martinus nichoff publishers; London; Nyu-York, [2007].- X, 268, [2] s.

İnsan hüquqları ümumi bəyannaməsi və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası /Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) aparatı; Red.: E.Süleymanova, tərtib edən: Z.Əliyev.- B.: 2003.- 33 s.

İnsan hüquqlarına dair mexanizm [Mətn] /Tərc.: T.Vəliyev; “İnam” Plüralizm Mərkəzi. B.: Azərbaycan, 1999. 36 s

İ nsan hüquqlarının vəziyyətinə dair məlumatların toplanması və hesabatların hazırlanması [Mətn]: [ Hüquqşünaslar və QHT fəalları üçün məlumat kitabı]/Ümumi red. və layihənin rəhbəri. İ.A.A.Cavadova; Tərcümə. K.Abbasov; Norvec Krallığının Azərbaycandakı Səfirliyi, İnsan Hüquqları Üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyi, Eurasia Foundation.- Bakı: [Oğuz eli], 2008.- 272 s.

İnsan öz haqlarını necə qorumalıdır [Mətn]: Sizin üçün yaddaş kitabı /Hazırlayan: Ç.Qənizadə, V.Mahmudlu, Ə.Əhməd, N.Mehdi; Red. və ön söz: N.Mehdi; Azərbaycan Demokratiya və İnsan haqları komitəsi, Modernləşmə Mərkəzi.- Bakı: 1998.- 151 s.

İnsan və quş [Mətn]: ərəb hekayələri [red. A.Nəbiyev; tərc. ed. M.Qarayev [və b.]B.: Azərnəşr, 1974.- 117, [3] s.

İnsanın anatomiya və fiziologiyası [Mətn]: dərslik Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti; T.D.Qaibov, H.A.Hüseynov, K.A.Hacıyev, Ş.A.Məhərrəmov; [red. İ.Ömərov].- B.: ADU, 1972.- 282, [2] s.

İnsanov Əli Binnət oğlu. Vərəm /Əli İnsanov; Red.: Sabir Əliyev.- Bakı: Azər, 2004.- 704 s.

İnstitusional iqtisadiyyat [Mətn]: yeni institusional iqtisadi nəzəriyyə: dərslik M.V.Lomonosov ad. Moskva Döv. Un-t İqtisad Fakültəsi; müəll. A.A.Auzan (ümumi red.) [və b.]Moskva: İNFRA-M 2011.- 547, [3] s.

İnstitut və kompüterləşdirmə problemləri [Mətn]: elmi-praktik konfrasın materialları (6 aprel 1989-cu il) /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi. V.İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: V.İ.Lenin adına APİ, 1989.- 30,[1] s.

İntellektual sistemlərin qurulma prinsipləri və layihələndirilməsi /M.C.Babayev, B.Q.Hüseynov; Red.: B.O.Əhmədov, L.A.Qardaşova. – B.: Nərgiz, 2005.- 368 s.

İntelektual sistemlərin layihələşdirilməsinin proqram vasitələri [Mətn] /Tərtib edən. M.N.Nuriyev, R.B.Ələkbərov; Red. M.Ə.Salayev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: Azərb.DNA, 1993.- 68 s ; 20 sm.

İnteraktiv təlim ensiklopediyası [Mətn]: [müəllimlər üçün tədris vəsaiti] /tərc. və red. K.R.Quliyeva; üz qabığının dizaynı. Jeyhun İmanov Studio; Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzi.- Bakı: [s. n.], 2010.- 162 s. 265043

İnternat tipli məktəblərdə şagirdlərin bəynəlmiləl tərbiyəsi [Mətn]: metodik tövsiyə /AzSSR Maarif Nazirliyi. Azərb. Mərkəzi Müəllimləri Təkmilləşdirmə İn-Tu; tərt. ed. C.Məmmədov; red. H.Əhmədov.- Bakı: [s.n.], 1988.- 15, [1] s.

İntiqal muftalarının konstruksiyaları və hesabı [Mətn]: metodik göstəriş /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Respublika Tədris-Metodik Mərkəzi, Ç. İldırım adına Azərbaycan Poltexnik İnstitutu; tərt. ed.İ.H. Həziyev, Y.Ə. Əmənov, Ə.S. Hüseynov; elmi red. Y.Ə. Musayev; rəy verənlər. R.K. Məmmədov, H.Qurbanov. B.: Ç. İldırım adına AzPİ, 1990. 60 s.: cədv., şək

İnvestisiya fəaliyyəti haqqında [Mətn] Red. hey. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1995.- 12 s.

İnvestisiya müsabiqəsinin keçirilməsi qaydaları: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.- B.: 2001.- 12 səh.

İnzibati hüquqpozmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 1984-cü il 13 dekabr tarixli 1869 saylı Qanunu ilə təsdiq edilmişdir. 1998-ci il iyunun 1-nə qədər olan dəyişiklik və əlavələrlə.- B�kı: Qanun, 1998.- 168 s.: 20 sm.

İpək yolu respublika elmi-praktiki konfransın dəvətnamə-proqramı 20-22 dekabr 2001 cü il II Azərbaycan respublikası “Təhsil” Cəmiyyəti.- B.: Təhsil, 2001.- 10 səh.

İ poteka haqqında sənədlər toplusu [Mətn]/ nəşrə məs. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2006.- 60 s.

İpoteka (sənədlər toplusu): Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.- B.: 2003.- 45 səh.


İran İslam Cümhuriyyətinin Əsas Qanunu [Mətn]: 1358-ci ildə qəbul edilmişdir. 1368-ci ildə qəbul edilmiş düzəlişlər, dəyişikliklər və əlavələr ilə.- Bakı: Azərbaycan bilik cəmiyyəti, 1993.- 96+ 111 s.

İran İslam inqilabının nəzəri əsasları barədə məqalələr toplusu [Mətn] : İran İslam inqilabının 29-cu ildönümü münasibətilə.- B.: 2008- 103 s.

İraq- türkman ləhcəsi [Mətn] /AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu; Red.: Ağamusa Axundov, Q.Ş.Kazımov.- Bakı: Elm: Nurlan, 2004.- 422 s.

İraq-türkman nağılları [Mətn] /tərt., ön sözün, şərhlərin və lüğətin müəl. Q. Paşayev; red. M. İmanov, Ş. Küzəçi.- B.: Təhsil 2014.- 429, [3] s. portr., ill. 22 sm.

İraq-Türkman poeziya antologiyası [Mətn] : I cild.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 460, [4] s.: 22 sm.

İrəvan: ensiklopedik foto-toplu [Mətn];- C. 1.tərt. ed.: C. Cəfərov, C. Allahverdiyev ; red. B. Xəlilov [ön söz əvəzi].- Bakı: [Elm və təhsil], 2019.- 162, [2] s.: foto., portr., 20 sm.

İrəvan xanlığı [Mətn]: Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi /[müəl. Y.Mahmudov və b.(elmi red.)]; məsul red. G.Nəcəfli; AMEA. A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Azərbaycan, 2010.- 616, [4] s. , şək., xəritə., cədv., faks. ; 21 sm.

İrəvan əyalətinin icmal dəftəri [Mətn] /Araşdırma, tərcümə, qeyd və əlavələrin müəll.: Z. Bünyadov, H. Məmmədov; Rəssam: H.Məmmədov (Qaramanlı); Azərbaycan Respublikası EA Şərqşünaslıq İnstitutu.-Bakı: Elm , 1996.

İrəvan əyalətinin icmal dəftəri [Mətn] /AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu; layihənin və ön sözün müəl. Y. Mahmudov; tərt. ed. T.Nəcəfli; dizayner. M.Xanbabayeva.- B.: Çaşıoğlu, 2009.- 685, [3] s.: 28 sm.


İrəvan türklərinin ədəbi mətbuat abidəsi “Lək-lək” jurnalı [Mətn] /Məsləhətçilər. Ş.Vəliyev, İ.Məmmədov; Elmi red. İ.Abbaslı; Transliterasiyanın, ön sözün və lüğətin müəllifi. Z.Məhərrəmov.- Bakı: Açıq dünya , 2008.

İri vergi ödəyiciləri və xüsusi vergi rejimli müəsissələrin mərkəzləşdirilmiş uçota alınması qaydaları: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2002.- 4 səh.

İrvinq Vaşinqton. Məhəmməd Peyğəmbərin həyatı [Mətn] /V.İrvinq; Rus dilindən tərcümə edəni: G.Mehdiyeva; Red.: M.Kərimov, H.Dayızadə.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1996.- 184 s.

İsaxanlı Hamlet Abdulla oğlu. “Xəzər”in sorağında [Mətn] H.İsaxanlı; [cildin rəssamı R.Abdurrəhimov]B.: XəzərUniversitəsi, [2006.]467, [1] s.

İsaxanlı Hamlet Abdulla oğlu. Ziyarət /H.A.İsaxanlı (dizayn).- Bakı: Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı, 2009.- VII, 148, [2] s. , portr.,

İs akov Yaşar. Cəmiyyətin siyasi sistemində partiyalar [Mətn] /Y.İsakov; Elmi red.: Ş.Qasımlı; Rəyçilər: N.Cəfərli, T.Behbudov.- B.: İşıq, 1997.- 44 s.

İsabəyli Qəşəm İsa oğlu. Bu şəhər mənə göz dağı olub [Mətn] /Q.İsabəyli; red. A.İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2011.- 183, [1] s., [4] v. fotoşək.,

İsayev Ağaheydər Seyfulla oğlu. Azərbaycan Respublikasının yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı üzrə dövlət proqramından irəli gələn elmi-əməli fəaliyyət vəzifələrinə dair [Mətn] : [monoqrafiya] /A. S. İsayev, M. C. Atakişiyev, R. Ə. Teymurova ; rəyçi. T. N. Əliyev ; Azərb. Dövlət Neft Akad..- B.: Azərnəşr, 2011.- 131 s.

İsayev Ağaheydər Seyfulla oğlu. Bakı neft sənayesi 1910-1921-ci illərdə A.S.İsayev; Rəyçi: R.S.Səmədov, S.Ə.Vəzirov.- B.: Azərnəşr, 2005.- 56 səh.

İsayev Ağaheydər Seyfulla oğlu. İstehsalin təşkili əsasları [Mətn]: dərslik /A. S. İsayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akad.; rəyçilər. T. N. Əliyev R. M. Abdinov.- B.: Azərnəşr, 2010.- 164 s., cədv.

İsayev Ağaheydər Seyfulla oğlu. Qazıma işlərinin iqtisadi səmərəliliyinə dair [Mətn]: [monoqrafiya] /A. S. İsayev, R. Ə. Teymurova, S. V. İbrahimova; Azərb. Dövlət Neft Akad.- B.: Azərnəşr, 2010. 151 s., cədv.

İsayev Ağaheydər Seyfulla oğlu. Neft sənayesinin ümumi texniki-iqtisadi probleminin ona olan təsirlər formalı həlli [Mətn] /A.S.İsayev; rəy verənlər: R.S.Səmədov, N.M.Rəhimov.- B.: Azərnəşr, 2006.- 124 s.


İsayev Ağaheydər Seyfulla oğlu. Neft və qaz sənayesinin iqtisadiyyatı üzrə praktik məşğələlər [Mətn]: dərs vəsaiti /A. S. İsayev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; elmi red. A.S. İsayev; rəyçi. R.Y.Əliyev.- B.: Azərnəşr, 2008.- 131 s., cəd.

İsayev Ağaheydər Seyfulla oğlu. Neft və qaz sənayesinin iqtisadiyyatı [Mətn]: Dərs vəsaiti /A. S. İsayev; Elmi red. A.S. İsayev; Rəy verən. A.İ. Mirheydərova; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Azərnəşr, 2008.- 299 s.

İsayev Ağaheydər Seyfulla oğlu. Neftqaz sahələrinin texniki-iqtisadi göstəricilərini yaxşılaşdıran ehtiyatların iqtisadi-riyazi metodlarla tədqiqi /A.S.İsayev, Z.İ.Səmədova; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, B.: Elm, 2006,202 s. cədvəl

İsayev Fikrət Kamal oğlu. Tibbi və bioloji fizikadan laboratoriya məşğələlərinə rəhbərlik [Mətn]: Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun tələbələri üçün dərs vəsaiti /F.K.İsayev, H.T.Xudaverdiyev; elmi red.: Y.Q.Nurullayev; rəyçi. Q.Çingiz.- Bakı: Maarif, 1985.- 287, [1] s.

İsayev H.B. Appendisit [Mətn] /H.B.İsayev.- B.: [Zəngəzur-MZ], 1996.- 300 s. 50 ill., 1 cədvəl

İsayev H.İ. İstilik texnikasının əsaslarından məsələlər [Mətn]: [dərslik] H.İ.İsayev; rəy verən. M.R.Mustafayev, M.B.Zeynalov II hissə, II cild İstilik ötürmə.- B.: [Zaman] 2013.-415, [1] s.

İsayev H.İ. İstilik texnikasının əsaslarından məsələlər Texniki termodinamika [Mətn]: dərslik /H.İ.İsayev; Rəyçi. Y.M.Naziyev, M.B.Zeynalov I hissə II cild.- Bakı: Zaman-3, 2008.- 228 s. , ill., cədvəl ; 20 sm.

İsayev Hidayət Bilal oğlu. Kliniki və operativ septiki cərrahiyyə [Mətn]: [rəngli şəkillərlə] /H.B.İsayev; ön sözün müəl. B.A.Ağayev.- B.: Müəllim, 2007.- 318, [2] s., [6] v. şək. portr., şək., cədv

İsayev Hidayət İsa oğlu. İstilik texnikasının əsasları. Texniki termodinamika [Mətn]: [Dərslik]/H.İ.İsayev; Rəyçilər. Y.M.Nazıyev, M.B.Zeynalov I cild I hissə.- Bakı: Zaman-3, 2007.- 300 s. , cədv. ; 22 sm.

İsayev Hidayət İsa oğlu. İstilik texnikasının nəzəri əsaslarından suallar və cavablar [Mətn]: [metodik vəsait] /H.İ.İsayev, K.S.Eyyubov, S.C.Zeynalov; Red. K.M.Abdullayev; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Rəy. F.İ.Kəlbəliyev və b.- Bakı: 2007.- 91 s.

İsayev Hidayət İsa oğlu. İstilikkeçirmə [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /H.İ.İsayev, Z.H.Tağıyeva, K.S.Eyyubova; Red. K.M.Abdullayev; Rəyçilər. R.Ş.İsmayılov, M.A.Atayev; ADNA.- Bakı: 2008.- 76 s.

İsazadə Həsən Musa oğlu. Revmatologiya [Mətn]: N. Nərimanov adına ATİ-nin dərs vəsaiti /H. M. İsazadə, F.Y.Talıbov, Z.Ə.Tagizadə; AzSSR Səhiyyə Nazirliyi.N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu I hissə.- B.: 1989.- 92,[2] s.

İsayev İ.M. Patoloji anatomiya [Mətn]: Tibb Universitetinin III kurs Müalicə-Profilaktika fakültəsi, Pediatriya, Tibbi Profilaktika, Tibbi bioloji, Stomotoloji fakültələrinin tələbələri üçün nəzərdə tutulan tədris (dərs) metodik vəsait /İ.M.İsayev, M.Ş.Cahangirov, Ə.İ. Səfərov; Red. Ş.Səlimbəyli; N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti.- B.: Səda, 1995.- 336 s.

İsayev İramin Namazoğlu. M.V.Vidadinin, M.P.Vaqifin, Q.B.Zakirin təlim-tərbiyə haqqında fikirləri [Mətn]: Dərs vəsaiti /İ.İsayev, F.Rüstəmov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti; Elmi red. H.Əhmədov; Red. Y.Babayev.- B.: APU, 1994.- 114 s.

İsayev İsa H. Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları : Tibb Universiteti və tibb fakültələrinin tələbələri ücün dərs vəsaiti İ.H.İsayev; Rəyçilər: M.Q.Mamedov, A.Q.Şəmilov; Elmi red.: R.İ.Həsənov.- B.: Zaman, 2001.- 632 səh.

İsayev S.A. Tətbiqi ekologiya : Dərslik S.A.İsayev; Red.: V.M.Babazadə; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: 2002.- 183 səh.

İsayev S.Z. İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi [Elektron resurs]: dərs vəsaiti S.Z.İsayev (tərt. ed); elmi red. K.F.Sadıqov; rəyçilər H.B.Allahverdiyev, O.F.Əfəndiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU I.- B.: [İqtisad Un-ti] 2011.- 189 s.

İsazadə Əhməd. SSRİ Xalq Artisti Bülbülün həyat və yaradıcılığı [Mətn] /Ə. İsazadə ; red. Q. Qasımov, B. Nəbiyev ; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, Memarlıq və İncəsənət İn-tu. Bakı: AzSSR EA, 1967.- 120, [4] s.: şək., portr., faksm., 20 sm.

İsfəndiyarov Sabir Hüseynalı oğlu. Yeyinti məhsullarının soyuduculuq texnikası və texnologiyası [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /S.H. İsfəndiyarov; Rəyçilər: V. Əliyev, Ə. Əzimov; Elmi red.: F. Axundov.- B.: Maarif, 1998.- 204 s.

İsgəndər Hüseyn. Azərbaycanın yol tarixi [Mətn] /H.İsgəndər; Ön sözün müəll. V.A.Abdullayev; [Rəssam: E.Əliyeva].- B.: Azərbaycan, 1995.- 128 s.

İsgəndərli Anar. Azərbaycan həqiqətləri [Mətn]: 1917-1920 A.İsgəndərli; rəyçi və ön söz müəll. C.Makkarti.- B.: Elm və təhsil, 2012.- 226, [2] s.

Adil İsgəndərov [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: İşıq, 1974.- 1] qat. v. , şək., portr. ; 19 sm.

İsgəndərov A.D. Optimallaşdırma üsulları [Mətn]: Dərslik /A.D.İsgəndərov, R.Q.Tağıyev, Q.Y.Yaqubov; Rəyçilər: Q.C.İmanov.- Bakı: Bakı Universiteti, 1994.- 376 s.

İsgəndərov Anar Camal oğlu. 1918-ci il mart qırğınının tarixşünaslığı [Mətn] /A.C.İsgəndərov; Elmired.: Y.Mahmudov; Rəyçi: Əli Həsənov və b.- Bakı: Mütərcim, 1997.- 184 s.

İsgəndərov Anar Camal oğlu. Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımı probleminin tarixşünaslığı 1918-1920 [Mətn] /A.İsgəndərov; Elmi red.: Y.Mahmudov, F.İbrahimli; Xüsusi red.: Ş.Yaqubov.- B.: Adiloğlu, 2006,396 s.

İsgəndərov Elçin Barat oğlu. Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi [Mətn]: Laboratoriya praktikumu: Ali məktəblərin mühəndis-pedaqoji fakültələrində təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti /E.B.İsgəndərov, A.M.Qasımov, M.T.Nağıyev; Elmi red. V.Ə.Məmmədov; Rəyçilər H.Y.Quliyev, M.Q.Yusifov; H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: [Elm və Maarif Mərkəzi], 1996.- 68 s. şək., cədvəl

İsgəndərov Elçin Barat oğlu. Üzümçülük maşınlarının işlənməsinin nəzəri əsasları /E.B.İsgəndərov; red. H.Y.Quliyev.- Bakı: Elm, 2011.- 140, [2] s. , şək. ; 21 sm.

İsgəndərzadə Elçin Barat oğlu. Əsərləri [Mətn] : 5 cilddə C. 1 Şeirlər. E. İsgəndərzadə ; ön söz. müəl. M. Araz ; red. N. Cəfərov. Bakı: Vektor Beynəlxalq Nəşrlər Evi, 2017.431, [1] s.

İsgəndərzadə Elçin Barat oğlu.(isgəndərov) Əsərləri [Mətn] : 5 cilddə C. 2 Poemalar. E. İsgəndərzadə ; ön söz. müəl. N.Həsənzadə ; red. N. Cəfərov.Bakı: Vektor Beynəlxalq Nəşrlər Evi, 2017. 393, [3] s.

İsgəndərzadə Elçin Barat oğlu. (İsgəndərov).Əsərləri [Mətn] : 5 cilddə.C. 3 Məqalələr, ön sözlər, rəylər. E. İsgəndərzadə ; ön söz. müəl. Z. Yaqub ; red. N. Cəfərov. Bakı: Vektor Beynəlxalq Nəşrlər Evi, 2018. 413, [3] s.

İsgəndərzadə Elçin Barat oğlu.(İsgəndərov).Əsərləri [Mətn] : 5 cilddə C. 4 Müsahibələr, esselər, çevirmələr. E. İsgəndərzadə ; ön söz. müəl. Q. Mehdi ; red. N. Cəfərov.Bakı: Vektor Beynəlxalq Nəşrlər Evi, 2018.39, [1] s

İsgəndərzadə Elçin Barat oğlu. (İsgəndərov).Əsərləri [Mətn] : 5 cilddə.C. 5 Haqqında yazılanlar və deyilənlər.Əsərləri [Mətn] : 5 cilddə /E. İsgəndərzadə ; ön söz. müəl. A. Turan ; red. N. Cəfərov.Bakı: Vektor Beynəlxalq Nəşrlər Evi, 2018. 446, [2] s.

İsgəndərov Xuduş Əmən oğlu. Azərbaycanın Arazboyu dağətəyi düzələn hissəsində payızlıq buğda əkinlərinin alaqları və onlara qarşı kimyəvi mübarizə [Mətn]: monoqrafiya /X.Ə.İskəndərov; elmi red. S.H.Musayev.- B.: Elm, 2009.- 150,[2]s.: şək .,portr.,cədv., 21 sm.

İsgəndərov İlqar Mahir oğlu. İqtisadi islahatlar: Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin və aqrar islahatlarının əhəmiyyəti [Mətn]: [dərslik] /İsgəndərov İlqar, Əsədov Zaur; Elmi red.: M.S.Məmmədov; Rəyçilər: F.F. Mustafayev, B. Dilbazi; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, “Ekoleks” Ekoloji Hüquq Mərkəzi.- B.: Nasir, 2004.- 106 s.

İsgəndərov İsgəndər Şahbala oğlu. Torpaq münbitliyinin artırılması [Mətn] /İ.Ş.İsgəndərov. AzSSR “Bilik” Cəmiyyəti.- Bakı: [Kommunist], 1981.- 28, [2] s.

İsgəndərov Məmməd Əbdül oğlu. Neft-qaz mədən geologiyası və neft-qaz yataqlarının işlənilməsi ali məktəb üçün dərslik /M.Ə.İsgəndərov; elmi red. Ş.F.Mehdiyev.- Bakı: Maarif, 1968.- 398, [2] s.

İsgəndərov Rafiq Əlisgəndər oğlu. Heyətin idarə edilməsi dərslik /R.Ə.İsgəndərov; elmi red. İ.M.Abbasov; red. İ.�.Aslanzadə; rəyçilər. B.A.Xankişiyev [və b.]Bakı: [Azərbaycan T.U.nəşriyyatıl], 2005.- 403, [1] s.

İsgəndərov Rafiq Əlisgəndər oğlu. Heyətin idarə edilməsi dərslik / R.İsgəndərov; elmi red. İ.M.Abbasov; red. İ.�.Aslanzadə.- B��ı: Biznes Universiteti, 2003.- 404 s.

İsgəndərov Rafiq Əlisgəndər oğlu. Müəssisənin maliyyəsi [Mətn]: dərslik /R.Ə.İsgəndərov; elmi red. İ.Abbasov; red. və rəyçi Ş.Bədəlov; rəsmi rəyçilər A.Şəkərəliyev, M.Həsənli, S.Yaqubov.- B.: [Azərbaycan Texniki Universiteti], 2007.- 458, [1] s.

İsgəndərova Şaiqə Həmzə qızı. Azərbaycan dilində felin perifrastik formaları: Dərs vəsaiti (ixtisas kursu üçün) /Ş.İsgəndərova;Elmi red.: Ə.Rəcəbli.- Lənkaran; 2004.- 80 s.

İsgəndərova Şaiqə Həmzə qızı. Azərbaycan dilində mürəkkəb təyini söz birləşmələri [Mətn] : bakalavr hazırlığı üçün dərs vəsaiti /Ş.İsgəndərova; Elmi red. Ə. Rəcəbli; Rəyçilər. T.Müzəffəroğlu, Y.Məmmədli.- Lənkəran: Bakı Universiteti, 2006.- 74 s.

İsgəndərzadə Elçin. Azərbaycanın 100 görkəmli alimi. Ensiklopedik nəşr [Mətn] /E. İsgəndərzadə; red. A. İsgəndərova; Vektor Beynəlxalq Elm Mərkəzi.-B.: Azərnəşr, 2001.- 212 s.

İsgəndərzadə Elçin. Çərçivəsiz rəsmlər [Mətn]: on poema /E.İsgəndərzadə; red. A.Mirseyid; ön sözün müəl. Ç.Əlioğlu; Vektor Beynəlxalq Elm Mərkəzi.- B.: Vektor; 2004.- 120 s.

İsgəndərzadə Elçin Barat oğlu. Günəşin elçisi [Mətn] : esse-monoqrafiya /E. İsgəndərzadə ; red. N. Cəfərov ; ön söz. müəl. S. Səxavət.- Bakı: “Vektor” Beynəlxalq Nəşrlər Evi, 2018.- 205, [3] s.: ill., 20 sm.

İsgəndərzadə Elçin Barat oğlu. Magistr hazırlığı üçün “Metrologiya standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma sistemi” fənninin proqramı [Mətn] : 060647 – “Metrologiya, Standartlaşdırma və Sertifikatlaşdırma mühəndisliyi” ixtisası üzrə /[müəl. və tərt. ed. : E. B. İsgəndərzadə (elmi red.), G. N. Abbasova] ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti. Bakı: [Vektor], 2015.- 11 s.: cədv., 20 sm.

İsgəndərzadə Elçin Barat oğlu. Ölçmə və nəzarətin üsul və vasitələri [Mətn] : dərslik /E. B. İsgəndərzadə, Z. Y. Aslanov ; elmi red. H. Ə. Hüseynov. Bakı: Vektor, 2017.- 324, [2] s: cədv., sxem., şək., 21 sm.

İsgəndərzadə Mustafa. Politologiyanın əsasları. Dərs vəsaiti.- Bakı , 2012.- 151 [1] s.

İsgəndərzadə Mustafa. Seçilmiş əsərləri /M. İsgəndərzadə ; red. U. Rəhimoğlu ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.-Bakı : Avrasiya Press , 2012.- 677, [3] s

İsgəndərzadə Mustafa Namaz oğlu. Siyasət nəzəriyyəsi [Mətn]: dərs vəsaiti /M.İsgəndərzadə; rəy. Z.Bağırov, S.Əliyev; red. F.Nağıyev.- B.: [Apostroff], 2013.- 151, [1] s.: 21 sm.

İskəndərov Qayıbverdi Bəşir oğlu. Zəhərli üzvi maddələr və onların kimyəvi-toksikoloji analizi [Mətn]: dərs vəsaiti /Q.B.İskəndərov (ön söz müəl.).- B.: Təbib, 2008.- 331, [1] s.: 21 sm.

İslam [Mətn]: qısa məlumat kitabı /red. V.M.Məmmədəliyev.- B.: Azərnəşr, 1985.- 162, [2] s.

İslam əxlaqı [Mətn] /Azərb. Resp. Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; ön söz H.Orucov; tərt. ed. G.İsmayılov, A.Qurbanov, E.Səmədov, E.Salmanov.- B.: [s.n.], 2010.- 211, [1] s.

İslam Xatirə. Yerin yaman görünür [Xalq artisti İslam Rzayev haqqında] /X.İslam; dizayn. C.İbrahimbəyli.- Bakı: [Parni iz Baku], 2008.- 96 s.

İslam: tarix, fəlsəfə və hüquq [Mətn] : ensiklopedik lüğət /AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu ; tərt. müəl. A. Əlizadə, E. Səmədov ; elmi red. İ. Məmmədzadə. Bakı: 3 saylı Bakı Mətbəəsi ASC, 2016.- 307, [1] s.: 25 sm.

“İslamın yaranması dövründə ərəb ədəbiyyatı” [Mətn]: “Ərəb ədəbiyyatı” kursuna dair metodik göstəriş Tərtib ed.: A.Ş.Qasımova; Elmi red.N.Sultanlı; Təhsil Problemləri Üzrə Respublika EMM-i; M.Ə.Rəsulzadə adına.- Bakı Dövlət Universiteti. Bakı Universiteti, 1998.- 26 s.

İslamoğlu Sərtib. Xalisa. Kəndimiz-dərdimiz [Mətn]: Qərbi Azərbaycan, Vedibasar mahalı, Xalisa kəndi /Sərtib İslamoğlu; Elmi red.: S. Məmmədov; Məsləhətçilər: H. İsmayılov, Ə. Ələkbərli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.-Bakı : Nurlar , 2006.- 504 s.

İslamzadə Faiq Qədir oğlu. İnsan biokimyasının əsasları [Mətn] : Tibb Universiteti üçün dərslik /F.Q.İslamzadə, F.İ.İslamzadə (red.), A.M.Əfəndiyev II cild.- Bakı: Müəllim, 2008.- 359, [1] s.

İslamzadə Fuad İslam oğlu. İnsan biokimyasının əsasları [Mətn]: [4 cilddə]: tibb universiteti üçün dərslik /F.İ.İslamzadə, A.M.Əfəndiyev, F.Q.İslamzadə IV cild Orqan və toxumaların biokimyası.- B.: Müəllim, 2004.- 152 səh.


İslamzadə Fuad İslam oğlu. İnsan biokimyasının əsasları [Mətn] Təbii bioloji aktiv maddələr: tibb universiteti üçün dərslik /F.İ.İslamzadə, A.M.Əfəndiyev, F.Q.İslamzadə; rəyçilər. F.İ.Cəfərov, M.M.Qəniyev III cild.- Bakı: Müəllim, 2008.- 322, [2] s.

İslamzadə Fuad İslam oğlu. Orqan və toxumaların biokimyası [Mətn] : [4 cilddə]İnsan biokimyasının əsasları: tibb fakültələrinin tələbələri üçün dərslik /F.İ.İslamzadə, A.M.Əfəndiyev, F.Q.İslamzadə; red. G.İ.Əzizova; rəyçi. F.İ.Cəfərov, M.M.Qəniyev IV cild.- Bakı: Müəllim, 2008.- 156 s.

İslamzadə Məsudə İslam qızı. Azərbaycan “Yeni nəsr” inin dili və üslubu [Mətn]: (Anar, Elçin, Ə.Əylisli və S.Azərinin nəsr əsərləri əsasında) /Məsudə İslamzadə; Elmi red. A.Axundov, M.Məmmədov; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Çaşıoğlu, 2008.- 240 s.

İsmayıl Mahmud. El atası [Mətn] / M.İsmayıl, M. İbrahimov; Elmi red. A.Paşayev.- B.: Azərnəşr, 1994.- 21 s.

İsmayıl Mahmud. Şəki xanlığı [Mətn] /Mahmud İsmayıl, Maya Bağırova; Elmi red.: Fuad Əliyev; Red.: Sədaqət Cabbarova.-Bakı: Azərnəşr , 1997.-76 s.

İsmayıl Məhsəti Rüstəm qızı. Naxçıvan əfsanələri [Mətn] /M. İsmayıl; Red. İsa Həbibbəyli; AMEA, Naxçıvan bölməsi. İncəsənət, Dil və Ədəbiyyatı İnstitutu.- B.: Elm, 2008.- 208 s.

İsmayıl Mahmud. Azərbaycan xalqının yaranması [ Mətn] Mahmud İsmayıl; Red. T.Bünyadov.- B.: Azərnəşr, 1995.- 64 s.

İsmayıl Məmməd. Ümiddən asılan qılınclar [Mətn] : şeirlər və poemalar /M.İsmayıl; red. M.Şükür.- Bakı: Yazıçı, 1990.- 286, [2] s.

İsmayıl Rafiq bəy. İxşidlər dövləti [Mətn]: (935-969) /Rafiq bəy İsmayıl; AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu; Elmi red. Z.M.Bünyadov, N.M.Vəlixanlı.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 208 s. ; 21 sm.

İsmayıl Rafiq bəy. İran və Türkiyə 2-ci kitab Rafiq bəy İsmayıl; Elmi red.: A.Abbasbəyli.- B.: Çaşıoğlu, 2001.- 140 səh.


İsmayıl Rafiq bəy. Uzaq, Cənub-Şərqi, Cənubi və Mərkəzi Asiya ölkələri 1-ci kitab Rafiq bəy İsmayıl; Elmi red.: İ.Musayev, R.Aslanov.- B.: Çaşıoğlu, 2001.- 400 səh.

İsmayıl Şıxlı [Mətn]: elmi-köməkçi biblioqrafik göstərici /M.F.Axundov adına Azərb.Respub.Dövlət Kitabxanası; tərt.ed. R. Əhmədov; red. M.Müsəddiq.Bakı: [s.n.], 1982.- 52 s.

İsmayıl oğlu Əhməd-Cabir. “Qurani-Kərim”-də qida məhsulları və islamda qidalanma [monoqrafiya] /Ə. C. İ. Əhmədov ; məsləhətçi H. S. Musayev ; rəyçi H. M. Meybullayev.-Bakı : [İqtisad Universiteti] , 2013.- 378, [2] s.

İsmayılqızı Xanım. Ruhun da gözü var [Mətn] X.İsmayılqızı; red. Q.İsmayıloğlu.- B.: Qapp-Poliqraf, 2002.- 86, [2] s.

İsmayıllı Əzim İsfəndiyar oğlu. Günahımız nəydi? [Mətn] Ə.İsmayıllı; Red. Ə.Saraclı.- Tbilisi – B.: Araz, 2002.-160 s. fotoşək., portr. 20 sm.

İsmayılov A.M. Şifahi xalq ədəbiyyatında tərbiyə məsələləri [Mətn]: Aşıq Ələsgərin yaradıcılığı üzrə /AzSSR “Bilik” Cəmiyyəti; red Ə.Novruzova.- Bakı: [Kommunist], 1976.- 32 s. ; 20 sm.

İsmayılov Ağaəli Nüftəli oğlu. Yanğına qarşı təbliğatın təşkili [Mətn] /A.N.İsmayılov; məsləhətçilər. V.L.Semikov, S.İ.Məmmədov, Q.A.Rasçyetin.- B.: Azərnəşr, 1989.- 76, [2] s.

İsmayılov Amin İsmayıl oğlu. Azərbaycan torpaqlarının informasiya sistemi [Mətn]: Monoqrafiya /İsmayılov Amin; Elmi red.: Q.Ş.Məmmədov.- Bakı: Elm, 2004.- 308 s.

İsmayılov Asif. Gənc könüllünün əl kitabçası A.İsmayılov, S.Məhərrəmov; Avropanın Gənc Azərbaycanlı Dostları Assosiasiyası (AGADA).- B.: Adiloğlu, 2001.- 56 səh.

İsmayılov Bəxtiyar V. Strateji menecment [Mətn] : iqtisad yönümlü ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti / elmi red. R. K. İsgəndərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texn. Un-ti.Bakı: [Təhsil], 2018.296 s.: şək., cədv. 21 sm.

İsmayılov Bilal Bayram oğlu. Fransız dili [Mətn]: Ümumtəhsil məktəblərinin Azərbaycan və rus bölmələrinin 8-cı sinfi üçün dərslik /Bilal İsmayılov, Çəmən Babaxanova, Rəfiqə İsayeva; Rəyçilər. T.Cəlilova, N.Babayev.- Bakı: Azərbaycan, 2005.- 96 s.

İsmayılov Bilal Bayram oğlu. Le français [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün dərslik /B.İsmayılov, Ç.Babaxanova, R. İsayeva; Elmi red. R.Cabbarov; Rəyçi. T.Cəlilova.- B.: Kövsər, 2007.- 112 s.

İsmayılov Cabbar İsrafil oğlu. Azərbaycanın mineral xammal yataqlarının sənaye genetik tipləri, iqtisadi və ekoloji qiymətləndirilməsi [Mətn] /C.İ.İsmayılov; elmi red. A.A.Qurbanzadə; rəyçilər. K.Q.Rəhimov, K.Ş.Allahverdiyev.- Bakı: Elm, 2009.- 159, [1] s.

İsmayılov Cabbar İsrafil oğlu. Ümumi ekologiya [Mətn]: mühazirə mətnləri: [dərslik] C.İ.İsmayılov; elmi red. Z.S.Məmmədov; rəyçi A.A.Qurbanzadə, K.Ş.Allahverdiyev.- B.: Kooperasiya, 2013.- 176 s.

İsmayılov Cavid Əjdər oğlu. Azərbaycanda sahibkarlığın formalaşması və inkişafına vergi sisteminin təsiri [Mətn] /Cavid İsmayılov; Red. A. A. Abdulayev; AREA, İqtisadiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 1997.- 144 s. cədvəl

İsmayılov Çingiz. Xəzər dənizinin və sahilyanı ərazilərin ekologiyası /Ç.İsmayılov; Red.: İ.Qasımzadı; ExxonMobil.- B.: Ayna Mətbu evi, 2005.- 127 s.

İsmayılov Dilqəm Yunis oğlu. Liberalizm /D. İsmayılov ; elmi red. F. M. Qurbanov.-Bakı : [Xəzər Universiteti] , 2013.- 246, [1] s.

İsmayılov Eldar. Azərbaycan tarixi [Mətn]: 11-ci sinif üçün dərslik E.İsmayılov, C.Həsənov, T.Qaffarov; Red.: T.Vəliyev; Rəyçi: N.Mehdiyev, R.Süleymanov.- B�kı: Öyrətmən, 1995.- 352 s.

İsmayılov Ə.İ. Ümumi məlumat. Bərk və maye dərman formaları Ə.İ.İsmayılov, F.Ə.Təhməzov;red. İ.A.Dəmirov; Azərb. SSR Səhiyyə Nazirliyi, N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu I hissə.- B.: [s.n.] 1981.- 94, [7] s.

İsmayılov Əhməd İsmayıl oğlu. Dərman formalarının texnologiyası [Mətn]: Tibb İnstitutu tələbələri üçün dərslik /Ə.İ.İsmayılov, F.Ə.Təhməzov, S.Ə.Tağıyev; rəyçi: D.Y.Hüseynov; elmi red.: Ə.İ.İsmayılov I hissə.- B.: Maarif, 1989.- 288 s.

İsmayılov Əmrəli. Heydər Əliyev və milli ləyaqət fəlsəfəsi [Mətn] /Ə.İsmayılov, Q.Əliyev; Elmi red.: Ş.A.Qasımlı.- B,: Təbib, 1998.- 151 s.: 1 portr., 20 sm.

İsmayılov Faiq. Məcburən erməniləşdirmə [Mətn] /F. İsmayılov; [elmi red. Q. Hacıyev; red. M. Alxanov; tərc. ed. G. Mansurov; fotolar. F. İsmayılov, A. Hüseynov; red. hey. Q. Hacıyev və b.]; ön söz. Q. Hacıyev.- Bakı : [Nurlar] , 2009.- 183, [1] s.

İsmayılov Faiq İslam oğlu. Tarixin faciəsi: Laçın [Mətn] /F.İsmayılov; red. N.Əsədov; ing. dil. tərc ed. V.Məstəliyev.- B.: Nurlar, 2003.- 47, [1] s.

İsmayılov Fərman Qəhrəman oğlu XX əsr Qərb fəlsəfəsi tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /F. İsmayılov; elmi red. F. F. Qasımzadə. I cild. B.: Təhsil, 1999. 416 s.

İsmayılov Fərman Qəhrəman oğlu. XX əsr Qərb fəlsəfəsi tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /F.İsmayılov; elmi red. F.F.Qasımzadə II cild.- B.: Təhsil, 2000.- 664 s.

İsmayılov Fərman Qəhrəman oğlu. Klassik psixoanalizin əsasları / Fərman İsmayılov Bakı : Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB , 2003 348 səh.

İsmayılov Fərman Qəhrəman oğlu. Müasir Qərb fəlsəfəsi [Mətn] /F.İsmayılov; rəy verənlər. T.Rəsulov, Y.Rüstəmov.- B.: Azərnəşr, 1991.- 310 s.

İsmayılov Fərman Qəhrəman oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə F.Q.İsmayılov; elmi red. C.Feyziyev V Cild [Frensis Bekon].- B.: [Oğuz Eli] 2011.- 596, [1] s.

İsmayılov Fuad Mustafa oğlu. Müasir metodlarla vərəmin müalicəsi. �Ali məktəblər üçün dərsliklər və dərs vəsaitləri� seriyasından�.- Bakı: Maarif, 1996.- 316 s.

İsmayılov Fuad Mustsfs oğlu. Vərəm. Ali məktəblər üçün dərsliklər və dərs vəsaitləri� seriyasından.- Bakı: Maarif, 1986.- 294 s.

İsmayılov Füzuli Cahangir oğlu. Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin tarix kökləri və müasir dövr [Mətn]: [monoqrafiya] /F.C.İsmayilov; rəycilər P.Darabadi, K.Məmmədov, F.Əhmədova; elmi red. Y.Mahmudov.- Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2009.- 266, [1] s.

İsmayılov Güloğlan İskəndəroğlu. (İskəndər Güloğlan) Dünya iqtisadiyyatının nəzəri əsasları [Mətn]: [dərslik] /G.İ.İsmayılov (tərt. ed.); elmi red. T.A.Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Naz.,Azərb. Əmək və Sosial Münasibətlər Akad.- B.: [MemarMMC], 2006.- 251, [1] s. cədv

İsmayılov Güloğlan İskəndər oğlu. İnformasiya iqtisadiyyatı [Mətn]: dərslik /G.İ.İsmayılov; elmi red. M.C.Atakişiyev; rəyçi. R.K.İskəndərov, T.Ə.Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Əmək və Sosial Münasibətlər Akad.- B.: Çənlibel, 2010.- 331, [1] s.

İsmayılov Güloğlan İskəndər oğlu . İnformasiya iqtisadiyyatı [Mətn]: dərslik /G.İ.İsmayılov; elmi red. S.V.Salahov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası.- B.: [Avropa], 2013.- 471, [1] s. cədv., şək

İsmayılov Güloğlan İskəndər oğlu. (İskəndər Güloğlan) İnformasiya iqtisadiyyatının meydana gəlməsinin tarixi dövrləri [Mətn]: monoqrafiya /G.İ.İsmayılov; elmi red. T.Ə.Quliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Əmək və Sosial Münasibətlər Akad.- B.: [Avropa], 2013.- 411, [1] s.: portr., cədv., 21 sm.

İsmayılov Hacı İbrahim İsa oğlu. Məhkəmə etikası [Mətn]: hüquqşünas ixtisası verən Ali məktəblər üçün dərslik /H.İ.İsmayılov; red. A.Qasımov; rəyçi. M.Məlikova, F.Səməndərov, A.Qasımov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: ADPU-nun nəşriyyatı, 2009.- 274, [1] s.: 21 sm.

İsmayılov Hamlet İsmayıl oğlu. İttiham və siyasi iflas [Mətn]: siyasiləşdirilmiş lətifə /H. İsmayılov ; red. N. Hamlet.-Bakı : [s. n.] , 2011.- 135, [1] s.

İsmayılov Həşim İsmayıl oğlu. Zaqatala ədəbiyyatı H.İsmayılov; Red.: Ə.Ələkbərli.- B.: Ağrıdağ, 2001.- 88 səh. portr. 20 sm.

İsmayılov Həşim İsmayıl oğlu. Zaqatala idmanı H.İsmayılov; Red.: Ə.Ələkbərli B.: Ağrıdağ 2002.- 78 səh.

İsmayılov Hüseyn Ələsgər oğlu. Aşıq yaradıcılığı: mənşəyi və inkişaf mərhələləri /H. İsmayılov; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzi; Red.: N. Cəfərov.B.: Elm, 2002.- 311 s.

İsmayılov Hüseyn Ələsgər oğlu. Göyçə aşıqları və el şairləri [Mətn] /H.Ə.İsmayılov; Red. T.Bünyadov; Rəyçi. N.Cəfərov, Q.Namazov; AMEA Folklor İnstitutu; I cild Bakı: Səda, 2006.- 492 s.: 21sm.

İsmayıl Xaqani. (İsmayılov Xaqani Neyman oğlu ) Azəri soyqırımı [Mətn]: [mənzum pyes] Xaqani İsmayıl; red. S. Sərxanlı; red. və ön sözün müəl. M.Mirzə.- B.: RN.Novruz-94, 2002.- 262, [1] s. portr. 21 sm.

İsmayılov Xəlil İsmayıl oğlu. Azərbaycan Respublikasında kitabxana işinin metodik təminat sisteminin inkişaf tarixi (1918-2000-ci illər) : Monoqrafiya /Xəlil İsmayılov; Elmi red.: A.Xələfov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2000.- 416 s.

İsmayılov Xəlil İsmayıl oğlu. Kitabxana-informasiya texnologiyaları [Mətn]: dərs vəsaiti /X.İsmayılov; red. Ə.Ə.Əliyev; rəyçilər. N.İ.İsmayılov, E.M.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı: Nurlar, 2009.- 311, [1] s.

İsmayılov Xəlil İsmayıl oğlu. Kitabxana işinin təşkili və idarə edilməsi [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik /X.İ.İsmayılov; elmi red. A.A.Xələfov; rəyçi. M.Ə.Məmmədov, E.Y.Əhmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi., BDU.- Bakı: Nurlar NPM, 2010.- 327, [1] s.

İsmayılov Xəlil. Kitabxana menecmentinin əsasları : Dərs vəsaiti.- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2005.- 200 s.

İsmayılov Xəlil İsmayıl oğlu. Kitabxana menecmentinin əsasları [Mətn] : Dərs vəsaiti /X.İsmayılov; Red. A.A.Xələfov; Rəyçilər. R.Ə.Kazımov, K.Aslan; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Bakı Universiteti, 2007.- 200 s.

İsmayılov Xəyyam Cəbrayıl oğlu. Azərbaycanın dövlət və hüquq tarixi [Mətn] /X.İsmayılov; elmi red. M.F.Məlikova.- Bakı: Nurlan, 2006.- 720 s.

İsmayılov İ., Əmirov M. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının əsasları [Mətn] :(9-cu sinif üçün dərslik), yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı: Təhsil, 2002.-220 s.

İsmayılov İbrahim İsa oğlu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası və hüququnun əsasları [Mətn] /İ.İsmayılov; naşir. Ş.Xuduoğlu; elmi məsləhətçi. M.M.Məlikova; məsul red. A.M.Qasımov.- Bakı: Qanun, 2002.- 180 s. ; 20 sm.

İsmayılov İbrahim İsa oğlu. Bazar iqtisadiyyatı ilə əlaqədar əmək münasibətləri məsələləri [Mətn] /İbrahim İsmayılov; Red. A.Qasımov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 1995.- 87 s.

İsmayılov İbrahim İsa oğlu. Əmək hüququ [Mətn]: dərslik /İbrahim İsmayılov, Məmmədxan Rəsulov, Alış Qasımov; Rəyçilər: V. Ə. Quliyev, Z.H.Sadıxov.- Bakı: Qanun, 1996.- 320 s.

İsmayılov İbrahim İsa oğlu. Məhkəmə etikasının bəzi məsələləri [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /Hacı İbrahim İsmayılov; Red. A.Qasımov; Rəyçilər. M.Məlikova; F.Səməndərov; A.Qasımov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: ADPU-nun nəşriyyatı, 2007.- 265 s.

İsmayılov İxtiyar Məhəmməd oğlu. Riyaziyyat və intellekt. Variant-A [Mətn]: riyazi, məntiqi, psixoloji testlər toplusu: intellektin əsas meyar və əlamətləri: müdrik kəlamlar: məktəb şagirdləri üçün inkişafetdirici vəsait birinci pillə /İxtiyar İsmayılov; Rəyçilər: A. Əhmədov, R. Qəmbərova.- B.: Mütərcim , 2006. -32 s.

İsmayılov İxtiyar Məhəmməd oğlu. Riyaziyyat və intellekt. Variant-B [Mətn]: riyazi, məntiqi, psixoloji testlər toplusu: intellektin əsas meyar və əlamətləri: müdrik kəlamlar: məktəb şagirdləri üçün inkişafetdirici vəsait birinci pillə /İxtiyar İsmayılov; Rəyçilər: A. Əhmədov, R. Qəmbərova- B.: Mütərcim , 2006. -32 s.


İsmayılov İxtiyar Məhəmməd oğlu. Riyaziyyat və intellekt. Variant-C [Mətn]: riyazi, məntiqi, psixoloji testlər toplusu: intellektin əsas meyar və əlamətləri: müdrik kəlamlar: məktəb şagirdləri üçün inkişafetdirici vəsait birinci pillə /İxtiyar İsmayılov; Rəyçilər: A. Əhmədov, R. Qəmbərova – B.: Mütərcim , 2006. -32 s.

İsmayılov İsa Namaz oğlu. Fizikanın tədrisi metodikasının müasir problemləri [Mətn] : magistr hazırlığı üçün dərslik /İ. N. İsmayılov ; elmi red. M. İ. Murquzov, Ə. B. Məmmədov. Bakı: [ADPU], 2016.- 456, [1] s.: cədv., şək., 21 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD-ROM) ; 12 sm.

İsmayılov İsa Namaz oğlu. Fizikanın tədrisində yeni informasiya texnologiyalarından istifadə [Mətn]: laboratoriya praktikumu: [Dərslik] /İsa İsmayılov; Elmi red. M.İ.Murquzov, U.M.Nadirov, R. R. Abdurrazaqov; Rəyçilər. R. R.Abdurrazaqov, İ.B.Əhmədov.- Bakı: 2008.- 176 s. , ill. ; 22 sm.

İsmayılov İsa. Təlimin texniki vasitələri və yeni informasiya texnologiyaları. Tədrisdə onlardan istifadə metodikası: Fizika materialları əsasında: [Dərs vəsaiti] /İ.İsmayılov, C.Abdullayev; Elmi red.: A.Z.Məlikov, R.R.Abdurrazaqov; Rəyçilər: F.A.Rüstəmov, F.M.Rəştiyev, İ.B.Əhmədov.- Bakı: ABU: Təhsil, 2006.- 359 s. , ill. ; 21 sm.


İsmayılov İsa Namaz oğlu. Ümumtəhsil məktəblərində fizikanın tədrisində yeni informasiya texnologiyalarından istifadənin nəzəri və praktik problemləri [monoqrafiya] /İ. N. İsmayılov ; elmi red. M. İ. Murquzov ; rəy. İ. H. Cəfərov, Ş. H. Əlizadə, Ə. G. Pələngov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Universiteti.-Bakı : -Mütərcim , 2013.- 278, [2] s.

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycan nefti XX əsrdə [Mətn]: hərbi-siyasi baxış /İ.Z.İsmayılov.-B.: [Azərbaycan Neft Akademiyası], 2007.- 65 s.

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycan-Türkiyə mədəni əlaqələri �� əsrdə [Mətn] İ.İsmayılov.- B.: [s.n.] 2004.- 154 s.

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycanın XX əsrdə Almaniya və Fransa ilə əlaqələri [Mətn] /İ.İsmayılov.- Bakı: [s.n.], 2006.- 79 s. , portr., fotoşək., cədv. ; 21 sm.

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycanın XX əsrdə dövlətçilik siyasəti məsələləri [Mətn] /İ.Z.İsmayılov; Rəyçilər: İ.Ə.Rüstəmov, İ.B.Cəfərzadə.- Bakı: ADNA, 1995.- 200 s.

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycan xalqının siyasi mədəniyyəti [Mətn]: �� əsr /İ.Z.İsmayılov; rəy verənlər. İ.Məmmədov, R.Rəcəbov.- Bakı: Zaman, 2002.- 300 s. , portr. ; 20 sm.

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycan-İran mədəni əlaqələri XX əsrdə / İ.Z.İsmayılov .- B.:ADNA, 2006,96 səh.: portr

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu. Dünya Azərbaycanlıları XX əsrdə [Mətn]: Müxtəsər oçerk /Z.İ.İsmayılov; Rəyçi: R.Ə.Rəcəbov.- B.: [Azərb. DHA], 1997.- 270 s.: 20 sm.

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu. Dünyanın türk-müsəlman dövlətlərinin mədəni əlaqələrinin genişlənməsi [Mətn]: /İ. İsmayılov, red. Y. Əhmədov; [ön söz. İ. İbrahimov]. B.: 2010. 203, [1] s.: port., fotoşək., şək

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu. Oğuz rayonunun şəhidləri və veteranları /İ.İsmayılov.- Bakı: 2000.- 67 s. , cədvəl ; 20 sm.

İsmayılov İsrafil İbrahim oğlu. New Holland traktorlarına firma texniki servisi (M100, M115, M135, M160) [Mətn]: [ali təhsil müəssisələrində bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti] /İ.İ.İsmayılov; rəyç. B.M.Bağırov, Q.B.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi., Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.- Bakı: Elm, 2010.- 140, [4] s.

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu. Türk dünyası XX əsrin 90-cı illərində [Mətn] Prof. İsrafil İsmayılov; Rəyçilər. İ.B.Cəfərzadə, F.S.Məmmədzadə.- B.: Zaman, 2001.- 144 s.

İsmayılov İbrahim İsa oğlu. Sosial təminat hüququ və onun tətbiqi problemləri İ.İsmayılov, R.Mürşüdov; Rə’yçilər: A.Qasımov, M.Əliyev.- B.: Qanun, 2001.- 224 səh.

İsmayılov Qılman. Əvəzin yoxdu, dünya. Qılman İsmayılov; Tərtib edəni: İsmayıl Qılmanoğlu, Red.: Ədalət.- B��ı: Adiloğlu, 2002.- 289 səh.

İsmayılov Qüdrət Seyfulla oğlu. Quruçay və Köndələnçay vadisində qədim mədəniyyət izləri [Mətn] /Q.İsmayılov; red. V.Əliyev; Azərb. SSR Elmlər Akademiyası, Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- B.: Elm, 1981.- 63, [4] s.

İsmayılov M.Ü. Dinamikanın əsas teoremləri [Mətn]: Dərs vəsaiti / M.Ü.İsmayılov; Red. Y.M.Qasımzadə; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: APU; 1992.- 132 s.

İsmayılov Mehman Telman oğlu. Titrəyişli maserasiya ilə süfrə şərablarının texnologiyasının təkmilləşdirilməsi /M. T. İsmayılov, H. K. Fətəliyev ; elmi red. V. Ş. Mikayılov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti .-Bakı : [s.n.] , 2012. -48 s.

İsmayılov Mobil Vahid oğlu Prokurorun qeydləri /M.V.İsmayılov; Red.: H.Abıyev. BirincikitabB.: Nafta-Press, 2005,207 səh.port.,fotoşək

İsmayılov Mübariz, Qəniyeva Saçlı. Torpaq və çoxməqsədli kadastr: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. /Elmi red.: Q.Ş.Məmmədov, dos. R.M.Quliyev.- B.: “Ziya+”, 2006.- 345 s.

İsmayılov Mübariz Mayıl oğlu. Mühəndis geodeziyasından praktikum [Mətn]: Ali təhsil məktəbləri üçün dərs vəsaiti M.M.İsmayılov, A.N.Dadaşov; Rəy verənlər: R.Ə.Babayev, A.A.Atakişiyev; Azərbaycan İnşaat-Mühəndisləri Universiteti.- B.: Azərbaycan, 1997.- 192 s.

İsmayılov Nadir İslam oğlu. Azərbaycan biblioqrafiyasının biblioqrafiyası [Mətn] : Biblioqrafik vəsaitlərin göstəricisi /Tərtib edən: İsmayılov N.İ; Elmi red.: Əliyev Z.H; Bakı Dövlət Universiteti, Respublika Elmi-Texniki Kitabxanası.- Bakı: Mütərcim, 2003.- 112 s.

İsmayılov Nadir İslam oğlu. Biblioqrafik tərtibatın metodikası /Nadir İsmayılov, Raifə Vəzirova; Elmi red.: Z.H.Əliyev; Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi; Respublika Elmi-Texniki Kitabxanası; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Mütərcim, 2004.- 52 s.

İsmayılov Nadir İslam oğlu. Kitabxanada ölkəşünaslıq (diyarşünaslıq) üzrə biblioqrafik fəaliyyət [Mətn]: Nəzəri-tarixi, təşkilati-metodiki məsələləri /Nadir İsmayılov, Qəmzə Hacıyeva; Elmi red.: Z.H.Əliyev; Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi; Respublika Elmi-Texniki Kitabxanası; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Mütərcim, 2004.- 111 s.

İsmayılov Nadir Vedan oğlu. Psixiatriya [Mətn]: Tibb universitetinin tələbələri üçün dərslik /N.V.İsmayılov; Elmi red. Ə.Ə.Abasquliyev.- Bakı: Maarif, 1992.- 371 s. , cədvəl, ill. ; 22 sm.

İsmayılov Nadir Vedan oğlu. Psixiatriyadan terminoloji qlossari [Mətn]: Sözlük /N. İsmayılov; Elmi red. Ə.Ə.Abasquliyev; Red. S.Səmimi.- B.: Çinar-Çap, 2007.- 164 s.

İsmayılov Nadir Vedan oğlu. Tibbi psixologiya və psixoterapiya: Dərslik /N.V.İsmayılov, F.N.İsmayılov; Elmi red.: Ə.Ə.Abasquliyeva.- B.: Maarif, 2002.- 376 s.

İsmayılov Nadir Vedan oğlu. Tibbi psixologiya və psixoterapiya [Mətn]: dərslik /Nadir İsmayılov, Fuad İsmayılov; elmi red. Ə.Ə.Abasquliyev; rəyçilər A.H.Sultanv, B.H.Əliyev.- B.: [Maarif], 2008.- 416 s.

İsmayılov O.B. Normal fiziologiya [Mətn]: Azərb. Tibb Un-ti və özəl un-tlərin tibb fakültələri üçün dərslik /O.B.İsmayılov, T.M.İsmayılov, R.M.Mahmudov; red. S.C.Əliyev; rəyçilər. A.M.Əfəndiyev, F.B.Əsgərov, Ş.H.Hüseynov [və b.].- Bakı: Təbib, 2008.- 639, [1] s.

İsmayılov Rauf Əbdüləli oğlu. Dostluq telləri [Mətn]: Fransa-Azərbaycan ədəbi əlaqələri /R.İsmayılov ; elmi red. A.Hacıyev; Azərbaycan SSR “Bilik” Cəmiyyəti.- B,: [s.n.], 1982.- 67 s.: 20 sm.

İsmayılov, Rasim Mədəd Ruhumun Vətəni [Mətn]: poladlı kəndi: tarix və etnoqrafiya /R.M.İsmayılov; [red. R. Mədəd; üz qabığının tərt. R.İsmayılov].Bib-IDvtls000600079.- [Bakı]: [Nurlar NPM], [2018].- 647, [1] s.: portr., fotoşək., 24 sm.
Ar2018-990


İsmayılov Rəşid bəy. Azərbaycan tarixi [Mətn] /R.İsmayılov; Müasir əlifbaya çevirəni və çapa hazırlayanı, elmi red. E.Xəlilova, Q.Qeybullayev; Red. S.Cabbarova; Rəssamı: T.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 163 s.

İsmayılov Rəşid Əsgər oğlu. Suda-quruda yaşayanlar və sürünənlərin biologiyası [Mətn]: vəsait /R.Ə.İsmayılov; elmi red. H.S.Abbasov; rəyçilər. R.Y.Qasımov, F.T.Ağamalıyev; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsil Nazirliyi.- B.: [S.M.Kirov ad. ADU], 1985.- 120, [1] s. şək

İsmayılov Rufik. Naxçıvan bir məktəbdir. – B.: Nurlan, 2007.- 232 s.

İsmayılov Rüstəm Cəlal oğlu. Nasos və kompressor stansiyalarının tikilməsi və quraşdırılması [Mətn]: dərslik /R.C.İsmayılov; rəyçilər F.Ə.Məmmədov, T.Ş.Salavatov, R.Ə.Həsənov, T.V.Cəfərov.- Bakı: Şirvannəşr, 2011.- 257, [1] s. , şək., cədv. ; 20 sm.

İsmayılov Telman. Azərbaycanda təbiətdən istifadə və ekoloji problemlər [Mətn]: [seçilmiş elmi və elmi-kütləvi məqalələr toplusu] /T.İsmayılov.- Bakı: [s.n.], 2009.- 195, [1] s.

İsmayılov Yaqub Murad oğlu. İlyas Əfəndiyevin yaradıcılıq yolu [Mətn] /Y.M.İsmayılov; red. Q.Qasımzadə; AzEANizamiad Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Elm, 1991.- 264 s.

İsmayılov Zahid Fərəc oğlu. Yeddi ləçəkli nərgiz [Mətn] : roman /Z.İsmayılov.- B.: Yazıçı, 1989.- 212, [2] s.

İsmayılova Xuraman İsbi qızı. Hüseynbala Mirələmov [Mətn]: Biblioqrafiya (1961-2007) /X.İsmayılova; Elmi red. K.Tahirov; Red. N.Nağıyeva; Axundov M.F. adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı: Çinar-çap, 2008.-240 s.

İsmayılova Mehriban Cəlal qızı. Psixologiyanın tədrisi metodikası dərs vəsaiti /M.C.İsmayılova; elmi red. R.İ.Əliyev, N.T.Rzayeva; rəyçi. L.M.Qurbanova [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllilmlər İn-tu.- Bakı: [s.n.], 2012.-446, [2] s. , sxem., cədv. ; 22 sm.

İsmayılova Mehriban Cəlal qızı. Ünsiyyət psixologiyası (məntiqi-struktur sxemlərdə və şərhlərdə): (dərs vəsaiti) / M.C.İsmayılova; ixtisas red. R.İ.Əliyev; rəyçi N.T.Rzayeva [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İ-tu.- B.: [s.n.]; 2011.- 264, [1] s.

İsmayılova Nadejda Vasilyevna. General Kamil Məmmədov [Mətn] /N. V. İsmayılova ; [rus dilindən tərc. ed. M. Oruc ; materialları toplayan A. Xəlilova ; dizayn tərtibçi.: T. Babayev [və b.] ; üz qabığının fotosu X. Zeynalov]. [Bakı]: [Şərq-Qərb], 2011.- 209, [7] s.: portr., fotoşək., faks., 21×21 sm.

İsmayılova Nərminə. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həllini ğözləyən problem kimi /N.İsmayılova; elmi red. Z.Əcgərov; məsləhətçi F.İsmayılov; ön söz müəl. Y.Mahmudlu; rəyçi N.Cəfərov [və b.]Bakı: Yeni Poliqrafist MMC, 2010.- 169, [1] s.

İsmayılova Nigar Ramiz qızı. Müstəqillik illərində Azərbaycanda ibtidai təhsilin inkişafı /N. R. İsmayılova ; elmi red. Ə. Ə. Ağayev.-Bakı : Mütərcim , 2013.- 161, [3] s.

İsmayılova Səidə Soltan Həmid qızı. Revmatoidli artirit: diaqnostika və müalicəsinin aktual məsələləri [Mətn]: dərs vəsaiti /S.S.İsmayılova; tərt. ed. S.S.İsmayılova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə.Əliyev ad. Azərb. Döv. Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.- Bakı: Qismət, 2008.- 206, [2] s.

İsmayılova Sima. Azərbaycanda bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq biblioqrfaiyası [Mətn]: 1965-2000-ci illər /S.İsmayılova; elmi red. Z.H.Əliyev; red. Ş.Tahirqızı; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı: Nurlan, 2009.-181, [3] s. ; 20 sm.

İsmayılova Simuzər Sultan qızı. Rəsul Rza poeziyası ədəbi tənqiddə [Mətn] S.S.İsmayılova; elmi red. və söz. müəl. Ş.Salmanov; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B.: Elm və təhsil, 2011.- 143, [1] s.

İsmayılova Sona. Sükut haray çəkir [Mətn] :- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 151, [1] s.: 20 sm.

İsmayılova Yeganə Nəhmətulla qızı. “Dədə Qorqud kitabı” və müasir Azərbaycan ədəbi düşüncəsi. [Mətn] : Bakı : Elm , 2011. -367 s.

İsmayılqızı Kifayət.(Cabbarova Kifayət İsmayıl qızı)Uzaqlıq [Mətn] /Bakı: Avrasiya-Press, 2009.159, [1] s.: portr, 17 sm.

İsmayılzadə İlqar. Xilaskar [Mətn]: İmam Mehdi Sahibəz-zaman (ə) Quran və hədis baxımından /İ.İsmayılzadə; red. X.Şirinova; naşir. Ümumdünya İslam Elmlər Akademiyası, Tədqiqat şöbəsi.- Qum: [Ümumdünya İslam Elmlər Akademiyası], 2005.- 240 s.

İsmayılzadə İlqar. Quran elmləri ensiklopediyası [Mətn] /İ.İsmayılzadə; önsöz. M.H.Mərifət; red. Hacı Arzu; çapahaz. Qurani Kərim Elmi Araşdırmalar Mərkəzi; naşir. Beynəlxalq İslam Elmləri Akademiyası.[Qum]: [Beynəlxalq İslam Elmləri Akademiyası], 2006.- 591 s. faksim

İsmayılzadə İlqar. Qurani-Kərim olduğu kimi. Bakı: 2010.- 87 s.

İsmayılzadə Müzahim. Bir [Mətn] : [roman, povest, hekayə, esse] /M. İsmayılzadə ; red. R. Faxralı ; [naşir R. Xan-Sayadoğlu] // “Mezalit”də gecikmiş toy: roman/ M. İsmayilzadə // Kölgəsi özünə oxşayan adam: povest/M. İsmayilzadə// Milyon dollarlıq nahar: hekayə/M. İsmayilzadə// Onda daha xoşbəxt idi. esse/M. İsmayilzadə. Bakı: MBM, 2011.- 239, [1] s.: 20 sm.

İsmayılzadə Müzahim. Dünyanın axırı: yaşadığımız. yaşaya bilmədiyimiz illər. [Mətn] /M. İsmayılzadə ; red. E. Həmid. Bakı: “MBM”, 2011.- 335, [1] s.: 20 sm

İsmayılzadə Müzahim. Əsərləri [Mətn] : IV cilddə /M. İsmayılzadə. Cild 1. Bakı: MBM, 2016.- 471[1] s.: ill., 20 sm.

İsmayılzadə, Müzahim. Əsərləri [Elektron resurs] : VI cilddə /M. İsmayılzadə. Cild 2. Bakı: MBM, 2016.- 491, [1] s.: ill., portr., 20 sm.

İsmayılzadə Müzahim. Əsərləri [Elektron resurs] : VI cilddə /M. İsmayılzadə. Cild 3. Bakı: MBM, 2016.- 455, [1] s.: ill., portr., 20 sm.

İsmayılzadə Müzahim. Qara işıq [Mətn] : [şeirlər] /M. İsmayılzadə. Bakı: [MBM], 2014.- 110, [2] s.: 20 sm.

İsmayılzadə Müzahim. Qapını üzümə açdı qocalıq [Mətn] /M. İsmayılzadə ; red. Orxan ; [naşir A. Fəttahova]. Bakı: [MBM], 2015.- 67, [1] s.: ill., 14 sm.

İsmayılzadə Müzahim. Səsdən qopan ulduzlar [Mətn] /M. İsmayılzadə ; red. Orxan. Bakı: MBM, 2016.- 51, [1] s.: 17 sm.

İsmayılzadə Müzahim. Sunami [Mətn] : [roman, hekayələr] /M. İsmayılzadə. Bakı: [MBM], 2014.- 271, [1] s.: 20 sm.

İsmayıl-zadə Natəvan Nağı qızı. Dünya və vətən mədəniyyətinin əsasları II hissə.- B.: 1991.- 80 s.

İsmayılzadə Nuridə Cəfər qızı. Rus musiqi tarixi [Mətn] : dərs vəsaiti /N. C. İsmayılzadə ; elmi red. Ü. İmanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Üzeyir Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad. B.: Mütərcim, 2015. 175, [1] s.: not


İsmayılzadə Pirağa Əyyub oğlu. Muğanın təsərrüfat həyatı [Mətn]: XIX-XX əsrin əvvəlləri: tarixi-etnoqrafik tədqiqat P.Ə.İsmayılzadə; elmi red. T.Bünyadov; rəyçilər. H.A.Həvilov [və b.] ;AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B.: [Xəzər Universiteti] 2009.- 239, [1] s.

İsmibəyli Elşad Qulam oğlu. Texniki elektrodinamika və iyt qurğuları: Ali məktəblər üçün dərslik E.Q.İsmibəyli; Elmi red.: H. Ə.Məmmədov; Rəyçilər: İ.M.Abdullayev, T.B.Qurbanov.- B.: 2000.- 421 səh.

İsmixanov Məcid Abdulla oğlu. Pedaqogika [Mətn]: (Təlim və təhsil nəzəriyyəsi-Didaktika): Pedaqoji institut və universitet tələbələri üçün tədris vəsaiti /M. İsmixanov; Elmi red.: S. Axundov; Rəyçi: Ə. Həşimov, R. Mustafayeva, H. Əlizadə, L. Qasımova.-B.: Bakı Universiteti, 1998.-228 s.

İsmixanov Məcid Abdulla oğlu. Pedaqogikanın əsasları [Mətn]: pedaqoji institut və universitet tələbələr üçün tədris vəsaiti /M.A.İsmixanov; elmi red. A.Həsənov; rəy. ver. H.Əlizadə, L.Qasımova.- Bakı: [“Bakı Universiteti”], 2008.- 234, [1] s.

İsmixanov Məcid Abdulla oğlu. Pedaqogikanın əsasları [Mətn]: pedaqoji institut və universitet tələbələri üçün dərs vəsaiti M.A.İsmixanov; elmi red. A.Həsənov; rəyçi. H.Əlizadə, L.Qasımova.- B.: [ADPU-nun nəşriyyatı], 2012.- 303, [1] s.

İspan ədəbiyyatı antologiyası /Buraxılışa məsul. Ə.Güləliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 384 s.

İspan ədəbiyyatı antologiyası /tərt. ed. H.Qoca, C.Bəydili (Məmmədov); ön sözün müəl. Q.Quliyev; red. A.Şahmuradov; [tərc. S.Hüseynova [və b.]]; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2011.- 415, [1] s. , ill. ; 22 sm.

İsrafil Əşrəf. Şəki müstəqillik illərində [Mətn]: Ə.İsrafil, F.İbrahimov; Məsləhətçi. B.Ələsgərov; Red. A. Salam, R. Şükürov I kitab.- B.: Mütərcim, 2002.- 208 s.

İsrafilov Hüseyn Əskər oğlu. Ölülər /H.Ə.İsrafilov; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu; red. K.D.Məmmədov.- Bakı: AzSSR EA, 1966.- 169, [3] s. ; 21 sm.

İsrafilov İsrafil Ramazan oğlu. Tofiq Kazımovun rejissor dərsləri /İ.İsrafilov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Aspoliqraf, 2013.- 231, [1] s.

İsrafilov İsrafil Ramazan oğlu. Zaman, rejissor, poetika [Mətn] /İsrafil İsrafilov.- B.: Mars-Print, 1999.- 275 s.

İsrafilov Mahir Mənsur. Məntiq [Mətn]: nəzəriyyə və praktika /M.M. İsrafilov; elmi red. H.R. İmanov; red. H. İsrafil; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.-B.: Turan evi, 2005. -379 s.

İsrafilov Mahir Mənsur oğlu. Məntiq sual və cavablarda [Mətn]: dərs vəsaiti /M.İsrafilov; elmi red. A.Y.Tağıyev; rəyçi Ə.B.Məmmədov, G.Y.Yusifova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi.- B.: Adiloğlu, 2008.- 216, [2] s.

İsrafilov Vaqif İsmayıl oğlu. Azərbaycan oronim və hidronimlərinin Gürcüstan arealı [Mətn] /Vaqif İsrafilov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti; Elmi red.: Afad Qurbanov.- Bakı: 2005.- 100 s.

İsrafiloğlu Nazim Rza. Neft. Qlobal münaqişələr mənbəyi [Mətn] / N.R.İsrafiloğlu; elmi red. E.Muradəliyeva; red. S.Cəfərli.- B.: Şərq-Qərb, 2009.- 462, [2] s.

İsrafiloğlu Nazim Rza. Neft və cahan savaşı [Mətn]: İkinci cahan savaşında neft amili /N.R.İsrafiloğlu; Elmi red.: E. Muradəliyeva; Red.: S.Cəfərli; Tərc.: L.Canıbəyova.- Bakı: Mütərcim, 2005.- 316 s. , fotoşək., 1 portr. ; 20 sm.

İsrafiloğlu Nazim Rza. Odlu məmləkət [Mətn] /N. Rza İsrafiloğlu; elmi red. �. Muradəliyeva; red. S. Cəfərli, C. Yusufzadə; naşir. �. Cəfərov. Bakı: Mütərcim, 2002.- 208 s.: foto., portr., 20 sm.

İsrafilzadə Əlisahib Qiyas oğlu. Sızıntılarım və sızıltılarım [Mətn] /Əlisahib İsrafilzadə; Red.: Gülər Mehdiyeva.- Gəncə: Ekologiya, 1996.- 148 s.

İstehlak kooperasiyasında mühasibat uçotu [Mətn]: Kooperativ texnikumlarının mühasibat şöbələri üçün dərslik /dərliyin müəl. P.K.Andrianov, Ç.M.Baçina, T.Q.Jeleznova, V.V.Pastuşkova I hissə.- B.: Maarif, 1989.- 304,[2] s.

İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi və bazar münasibətlərinin inkişafı. İstehlakçı, sahibkar, satıcı və icraçı üçünyaddaş kitabçası [Mətn]: (ictimai-iqtisadi icmal və qanun məcmuəsi) /Tərtibatçı və baş red.: H.Zeynalov; Azərbaycan Respublikası İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsinə KöməkCəmiyyəti. I-ciburaxılış,B.: Azərnəşr, 1997.- 44 s.

İstehlakçının məlumat kitabı [Mətn] /Tərt. edən: E. Hüseynov; Red.: A. Cəmilov.- B., 2007.- 68 s.

İstehsalın intensivləşdirilməsi. İqtisadiyyatın intensiv inkişafı [Mətn] : Redaktoru P.Qədirzadə. Korrektorları B.Ayazlı, G.Salamova. Azərbaycan SSR Dövlət Nəşriyyat Xalqlar Dostluğu opdenli Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı.- B.: Azərnəşr. 1988.- 48 s.

İstehsalın texniki-iqtisadi əsasları kursu üzrə metodiki göstərişlər [Mətn]: (Dövlət universitetləri üçün): ixtisas 0118-Coğrafiya /Tərtibçi. C.R.Abbasov; Red. İ.S.Osmanov; Rəyçi. Ç.N.İsmayılov, C.İ.Umudov; Bakı Dövlət Unversiteti.- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1990.- 32 s.

İstiqlal [Mətn]: 1918-28 Mayıs-1919: Cümhuriyyətimizin bir illik dövri-istiqlalı münasibətilə təltif edilmiş məcmuə /nəşrin təşəbbüskarı, ərəb əlifbasından latın qrafikasına çevirən Ş.Hüseynov; transliterasiyanın red. Ş.Hüseynov, S.Xalidoğlu; red. A.Əzimova, S.Xalidoğlu; naşir “Müsavat” firqəsi Mərkəzi Komitəsi.- [Bakı]: [Qanun], [2014].- 255 s.: portr., xəritə, not, ill., şəcərə, 24 sm.

İstilik elektrik stansiyalarının yanacaq təsərrüfatı üzrə kurs layihəsinə metodik göstərişlər [Mətn]: 0305- istilik elektrik stansiyaları ixtisası /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov adına Azərb. Neft və Kimya İn-tu; tərt. ed. N.C.Əliyev; red. N.N.Qasımzadə.- B.: Azərb. NKİ, 1979.- 22, [2]s. şək., cədv

İ stilik energetikasında suyun kimyəvi və fiziki üsulla emalı [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /K.M.Abdullayev, S.Ə.Şahmarov, A.S.Əlizadə və b.; Rəy verən: H.Ş.İbrahimova.- Bakı: Maarif, 1998.- 308 s. , cədvəl. ; 22 sm.

İstilik texnikası [Mətn]: kurs işi tapşırıqları və metodik göstərişlər /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İn-tu; tərt. ed. Y.A.Bədəlov, Y.M.Naziyev; elmi red. A.A.Abbasov.- Bakı: [s.n.], 1981.- 14 s.

İstilik texnikası və hidravlikanın əsasları [Mətn]: orta kənd təsərrüfatı tədris müəssisələrində “Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi” və “Kənd təsərrüfatının elektrikləşdirilməsi” ixtisasları alan qiyabiçi tələbələr üçün metodik göstərişlər və yoxlama tapşırıqları, proqram /RSFSR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ümumittifaq Qiyabi Kənd Təsərrüfatı Texnikumu; tərt. ed. İ.S.Statski; tərc. ed. L.M.Quliyev; red. A.Ə.Məmmədov.- Bakı: [s. n.], 1977.- 77, [1] s.

İstilik texnikasından kurs işi [Mətn]: Qazanxananın prinsipial istilik sxemini hesabına aid metodik göstəriş /Tərtib edənlər: K.M.Abdullayev, Ş.Y.İmanov, F.İ.Məmmədov; Red.: E.M.Qaradağlı; M.Əzizbəyov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu.- B.: Azərb. NKİ-nin nəşri, 1979.- 20 s.

İstilik-qaz təchizatı və ventilyasiya [Mətn] : ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.N.Abdullayev (red.) [və b.]; elmi red. Y.Nazıyev.- Bakı: Maarif, 1975.- 266, [2] s.

İstintaq taktikası[Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Müəlliflər. C.H.Mövsümov və b.; Red. K.Q.Sarıcalinskaya.-B.: Maarif, 1991.-192 s.

İşçilərin ezamiyyə qaydaları [Mətn] /Qanun info; [burax. məs. M.Əliyev]Qanun İnfo. ������.- B,: 2008.- 8 s.: 20 sm.

İşçinin STTƏMM məlumat kitabçası [Mətn] SOCAR-AQŞ İnteqrə Olunmuş Qazmavə Quyu Xidmətləri.- [Bakı] [SOCAR-AQŞ] [2011].- 42 s.

İşgüzar Azərbaycan dili [Mətn] /Baş məsləhətçi və ön sözün müəllifi: K.Abdullayev Cild I hissə.- B.: 1991.- 128 s.: [Kommunist], 20 sm.

İşgüzar Azərbaycan dili [Mətn] Baş məsləhətçi və ön sözün müəllifi: K.Abdullayev II hissə.- Bakı: [Kommunist] 1991.- 104 s.

İşgüzar Azərbaycan dili [Mətn]: dərs vəsaiti /tərt. ed. T.Əbdülhəsənli, A.Hüseynova; elmi red. Ə.Bayramov, M.Cəmilov, F.Kazımova; ön söz müəl. B.Xəlilov; elmi məsl. və ideya müəl. Ş.Hacıyev.- B.: [İqtisad Universiteti], 2006.- 238, [1] s.

İvanov Vasiliy Alekseyeviç. Cərrahlıq tibb məktəbləri üçün dərslik /V.A.İvanov, Y.M.Lopuxin, M.N.Molodenkov; tərc. ed. Ə.Hüseynov; red. M.Müslümov.- Bakı: Maarif, 1967.- 439, [1] s.

İzahlı fəzavi kimya terminləri [Mətn] /M.S.Salahov, A.A.Əfəndiyev, A.M.Məhərrəmov, R.S.Salahova; Red.: T.M.Mürsəlov I kitab.- Bakı: Elm, 2006.- 164 s.

İzahlı iqtisadi terminlər lüğəti [Mətn]: 2 cilddə /tərt. Ə.M.Abbasov, M.M.Bağırov, D.A.Bağırov, S.H.Pürhani; red. A.A.Nadirov, Ş.M.Muradov Cild I cild.- B.: Nurlan, 2005.- 536 s.: 24 sm.

İzahlı iqtisadi terminlər lüğəti [Mətn]: 2 cilddə /tərt. Ə.M.Abbasov, M.M.Bağırov, D.A.Bağırov, S.H.Pürhani; red. A.A.Nadirov, Ş.M.Muradov II cild.- B.: Nurlan, 2005.- 546 s.

İzzət Əhməd oğlu Nəbiyev [Mətn] : Bibloqrafiya /Tərt. ed.: İ. M. Abdullayev, S. İ. Yusifov; Red.: R. T. Hümmətov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. B.: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. 88 s.: 1 portr

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.