Press "Enter" to skip to content

Keçid balları 2018

Enerji maşınqayırması mühəndisliyi Ə 200 (347)

Abituriyentlərin diqqətinə – I qrup üzrə ixtisasların ən son keçid balları

2019-cu ildən ali məktəblərə qəbul qaydaları kurikulum sistemi əsasında təşkil olunacaq.

Qaydalar və imtahan modeli yeni olduğundan abituriyentlərin narahatlığı artmaqda davam edir. Onları maraqlandıran əsas məqamlardan biri də ixtisas qrupuları və ixtisaslar üzrə keçid ballarıdır.

İstənilən il üzrə keçid balları müsabiqədən əvvəl məlumat ola bilməz. Lakin Dövlət İmtahan Mərkəzi hər il abituriyentlərə kömək məqsədilə öncəki ilin keçid ballarını dərc edərək abituriyentlərə təqdim edir.

AzEdu.az abituriyentlərin çoxsaylı istəyini nəzərə alaraq I ixtisas qrupu üzrə 2018-2019-cu tədris ilində formalaşmış keçid ballarını Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi saytına istinadən təqdim edir:

Qeyd edək ki, mötərizə içərisində müvafiq ixtisas üzrə dövlət sifarişi əsasında qəbulun keçid balı göstərilib.

Mötərizə içərisində tire ( – ) işarəsi göstərir ki, müvafiq ixtisasda dövlət sifarişi əsasında təhsil almaq hüququ qazanmış abituriyent yoxdur. Təhsili yalnız ödənişli əsaslarla olan ixtisasların qarşısında belə mötərizə göstərilməyib.

Bakı Dövlət Universiteti

Fizika müəllimliyi Ə 442 (448)

Riyaziyyat müəllimliyi Ə 540 (540)

İnformatika müəllimliyi Ə 291 (386)

Riyaziyyat Ə 294 (496)

Riyaziyyat (tədris ingilis dilində) Ə 542 (542)

Mexanika Ə 281 (448)

Fizika Ə 288 (417)

Fizika (tədris ingilis dilində) Ə 429 (429)

Geologiya Ə 250 (374)

Geologiya Q 250 ( – )

Kompüter elmləri Ə 346 (542)

Kompüter elmləri Q 264 ( – )

Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində) Ə 623 (623)

Geologiya mühəndisliyi Ə 239 (434)

Geologiya mühəndisliyi Q 201 ( – )

Hidrogeologiya mühəndisliyi Ə 200 (351)

Hidrogeologiya mühəndisliyi Q 200 (360)

Geofizika mühəndisliyi Ə 244 (424)

Geofizika mühəndisliyi Q 200 ( – )

Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi Ə 236 (342)

Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi Q 200 ( – )

Kimya mühəndisliyi Ə 300 (578)

Torpaqşünaslıq və aqrokimya Ə 328 (328)

Torpaqşünaslıq və aqrokimya Q 294 (294)

Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı Ə 351 (351)

Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı Q 201 (330)

Fizika müəllimliyi (Qazax filialı) Ə 211 (458)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi (Qazax filialı) Ə 242 (549)

Riyaziyyat müəllimliyi (Qazax filialı) Ə 217 ( – )

İnformatika müəllimliyi (Qazax filialı) Ə 200 ( -)

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

İnformasiya təhlükəsizliyi Ə 278 (592)

Geologiya Ə 386 (386)

Kompüter elmləri Ə 576 (576)

Kompüter elmləri Q 250 ( – )

Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində) Ə 630 (630)

Materialşünaslıq mühəndisliyi Ə 204 (329)

Geologiya mühəndisliyi Ə 280 (434)

Geologiya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 455 (455)

Hidrogeologiya mühəndisliyi Ə 258 (353)

Geofizika mühəndisliyi Ə 308 (422)

Dağ-mədən mühəndisliyi Ə 254 (347)

Neft-qaz mühəndisliyi Ə 353 (603)

Neft-qaz mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 622 (622)

Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi Ə 326 (523)

Elektroenergetika mühəndisliyi Ə 475 (475)

Elektroenergetika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 490 (490)

İstilik energetikası mühəndisliyi Ə 366 (366)

Enerji maşınqayırması mühəndisliyi Ə 348 (348)

Cihazqayırma mühəndisliyi Ə 293 (417)

Cihazqayırma mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 251 (421)

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi Ə 375 (375)

Elektrik mühəndisliyi Ə 418 (418)

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi Ə 496 (496)

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 517 (517)

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi Ə 425 (540)

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 619 (619)

Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi Ə 250 (503)

Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 596 (596)

Mexanika mühəndisliyi Ə 279 (488)

Kompüter mühəndisliyi Ə 415 (553)

Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 624 (624)

Kimya mühəndisliyi Ə 285 (574)

Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 612 (612)

Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi Ə 211 (338)

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi Ə 270 (437)

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 305 (434)

Biotibbi texnologiya mühəndisliyi Ə 443 (443)

Biotibbi texnologiya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 447 (447)

Ekologiya mühəndisliyi Ə 374 (374)

Ekologiya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 364 (364)

Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi Ə 468 (468)

İnformasiya texnologiyaları Ə 495 (538)

İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) Ə 618 (618)

Sistem mühəndisliyi Ə 562 (562)

Sistem mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 642 (642)

Sənaye mühəndisliyi Ə 238 (423)

Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi Ə 358 (358)

Azərbaycan Texniki Universiteti

Çoxkanallı radiorele və troposfer rabitəsinin yerüstü aparatlarının hazırlanması, istismarı və təmiri Ə 353 (353)

Kompozisiya materiallarından müdafiə təyinatlı məmulatların layihələndirilməsi və istehsalı Ə 333 (333)

İnformasiya təhlükəsizliyi Ə 200 ( – )

Kompüter elmləri Ə 303 ( – )

Materialşünaslıq mühəndisliyi Ə 208 (329)

Dağ-mədən mühəndisliyi Ə 208 (347)

Elektroenergetika mühəndisliyi Ə 245 (444)

İstilik energetikası mühəndisliyi Ə 220 (360)

Enerji maşınqayırması mühəndisliyi Ə 200 (347)

Metallurgiya mühəndisliyi Ə 200 (315)

Maşın mühəndisliyi Ə 200 (320)

Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi Ə 234 (328)

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi Ə 235 (339)

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi Q 213 (345)

Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi Ə 290 (353)

Cihazqayırma mühəndisliyi Ə 203 ( – )

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi Ə 200 (356)

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi Ə 250 (430)

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi Q 250 ( – )

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi Ə 245 ( – )

Elektrik mühəndisliyi Ə 226(390)

Mexanika mühəndisliyi Ə 220 ( – )

Kompüter mühəndisliyi Ə 282 ( – )

Poliqrafiya mühəndisliyi Ə 219 (329)

Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi Ə 204 (340)

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi Ə 200 ( – )

Biotibbi texnologiya mühəndisliyi Ə 241 (405)

Ekologiya mühəndisliyi Ə 200 (358)

Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi Ə 260 (459)

İnformasiya texnologiyaları Ə 265 (538)

İnformasiya texnologiyaları Q 250 ( – )

Sistem mühəndisliyi Ə 259 ( – )

Silah və silah sistemlərinin istehsal texnologiyası Ə 499 (499)

Optotexnika Ə 350 (350)

Pirotexniki vasitələrin texnologiyası Ə 336 (336)

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Materialşünaslıq mühəndisliyi Ə 206 (336)

Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi Ə 259 (525)

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi Ə 249 (339)

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi Ə 212 (359)

Elektrik mühəndisliyi Ə 200 (397)

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi Ə 245 ( – )

Mexanika mühəndisliyi Ə 230 ( – )

İnşaat mühəndisliyi Ə 251 (432)

İnşaat mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 477 (477)

Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi Ə 211 (340)

Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi Q 202 (356)

Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi Ə 250 (328)

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi Ə 233 (318)

Tikinti materialları və məmulatlarının texnologiyası mühəndisliyi Ə 207 (321)

Meşə materiallarının və ağac emalının texnologiyası mühəndisliyi Ə 200 (315)

Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi Ə 220 (342)

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi Ə 228 ( – )

Ekologiya mühəndisliyi Ə 217 (352)

Ekologiya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200 ( – )

Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi Ə 251 (457)

Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200 (459)

İnformasiya texnologiyaları Ə 270 ( – )

İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) Ə 313 (541)

Şəhərsalma Ə 214 (349)

Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı Ə 280 (327)

Memarlıq Ə 214 (383)

Memarlıq (tədris ingilis dilində) Ə 429 (429)

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Fizika müəllimliyi Ə 379 (447)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 490 (490)

Riyaziyyat müəllimliyi Ə 458 (458)

Texnologiya müəllimliyi Ə 273 (330)

İnformatika müəllimliyi Ə 309 (388)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi (Şamaxı filialı) Ə 273 (485)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi (Şəki filialı) Ə 287 (458)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi (Ağcabədi filialı) Ə 294 (485)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi (Quba filialı) Ə 351 (457)

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi Ə 274 (356)

Qida məhsulları mühəndisliyi Ə 385 (385)

Qida məhsulları mühəndisliyi Q 239 (365)

Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi Ə 358 (368)

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi Ə 296 (407)

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi Q 236 (432)

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi Ə 271 (434)

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi Q 223 (515)

İnformasiya texnologiyaları Ə 250 (538)

İnformasiya texnologiyaları Q 250 ( – )

Sistem mühəndisliyi Ə 283 ( – )

İnformasiya texnologiyaları (Zaqatala filialı) Ə 250(-)

Bakı Mühəndislik Universiteti

Fizika müəllimliyi (tədris ingilis dilində) Ə 217 (447)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi (tədris ingilis dilində) Ə 511 (511)

Riyaziyyat müəllimliyi (tədris ingilis dilində) Ə 373 (456)

Elektroenergetika mühəndisliyi Ə 231 (441)

Maşın mühəndisliyi Ə 321 (321)

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi Ə 262 (541)

Mexanika mühəndisliyi Ə 230 (488)

Mexanika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 541 (541)

Kompüter mühəndisliyi Ə 200 (555)

Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 648 (648)

Memarlıq Ə 257 (383)

Memarlıq (tədris ingilis dilində) Ə 396 (396)

İnşaat mühəndisliyi Ə 250 (434)

İnşaat mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 446 (446)

Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi Ə 209 (345)

Kimya mühəndisliyi Ə 245 (578)

Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 461 (574)

Ekologiya mühəndisliyi Ə 223 (350)

İnformasiya texnologiyaları Ə 250 (540)

İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) Ə 634 (634)

Sistem mühəndisliyi Ə 266 (576)

Sənaye mühəndisliyi Ə 226 (425)

Sənaye mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 275 (425)

Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi Ə 247 (343)

Читать Day.Az в:

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Keçid balları 2018

2020-02-24 09:00:00

V qrup üzrə bütün ixtisasların keçid balları-BURADAN ÖYRƏNİN!

Abituriyentləri maraqlandıran əsas məqamlardan biri bu il ixtisaslar üzrə formalaşan keçid ballarıdır. Dövlət İmtahan Mərkəzi hər qrupda yer alan ixtisaslar üzrə formalaşan keçid ballarını “Abituriyent” jurnalının 7-ci sayında dərc edib. AzEdu.az abituriyentlərin çoxsaylı istəklərini nəzərə alaraq həmin jurnala istinadən builki qəbul imtahanlarında V qrupun ixtisasları üzrə formalaşan keçid ballarınə diqqətə çatdırır. Mötərizə içərisində müvafiq ixtisas üzrə dövlət sifarişi əsasında qəbulun keçid balı göstərilib. Nəticəsi balla qiymətləndirilən xüsusi qabiliyyət imtahanı tələb edən ixtisasların keçid balı kəsr (/) işarəsi ilə verilib. Kəsrin sürətində müvafiq ixtisas üzrə qabiliyyət imtahanından ən aşağı bal toplayan abituriyentin qabiliyyət imtahanı üzrə balı, məxrəcində isə həmin abituriyentin test imtahanı üzrə balı göstərilib. Mötərizə içərisində tire (-) işarəsi göstərir ki, müvafiq ixtisasda dövlət sifarişi əsasında təhsil almaq hüququ qazanan abituriyent yoxdur. Təhsili yalnız ödənişli əsaslarla olan ixtisasların qarşısında belə mötərizə göstərilməyib. Bakı Dövlət Universiteti Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq( qızlar üçün fiziki tərbiyə) müəllimliyi ( Qazax filialı) Ə 82.6 (112.6) Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Univesiteti Dizayn Ə 152.8 (154.5) Dizayn ( tədris ingilis dilində) Ə 181.3 (181.3) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq (qızlar üçün fiziki tərbiyə) müəllimliyi Ə 88.9 (113.1) Musiqi müəllimliyi (fortepiano, qarmon , tar, saz, kamança, qanun, violin, klarnet, balaban, nağara, vokal) Ə 60.0 (69.1) Subbakalavrlar üzrə 51.0 (-) Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 81.4 (107.4) Azərbayacan Dövlət İqtisad Universiteti Dizayn Ə 116.4 (154.2) Bakı Mühəndislik Universiteti Dizany Ə 120.3 (157.0) Dizayn (tədris ingilis dilində) Ə 125.7 (153.7) Bakı Musiqi Akademiyası Musiqi müəllimliyi (fortepiano, violin, viola, violonçel, kontrabas, arfa, fleyta, klarnet, saksafon, truba, trombon, qoboy, faqot, tuba, valtorna, zərb alətləri) Ə 60.0 (69.5) İnstrumental ifaçılıq ( fortepiano, orqan, klavesin, violin, viola, violonçel, kontrabas, arfa, fleyta, klarnet, saksafon, truba, trombon, faqot, tuba, qoboy, valtorna, zərb alətləri, caz sənəti (fortepiano, kontrabas, saksofon, truba, zərb alətləri)) Ə 6/60.0 (8/87.2) Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 (-) İnstrumental ifaçılıq ( fortepiano, orqan, klavesin, violin, viola, violonçel, kontrabas, arfa, fleyta, klarnet, saksafon, truba, trombon, faqot, tuba, qoboy, valtorna, zərb alətləri, caz sənəti (fortepiano, kontrabas, saksofon, truba, zərb alətləri)) Q 6/51.0 (-), 8/191.1 (8/191.1) Solo oxuma Ə 6/60.0 (8/70.2) Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 (9/92.0) Dirijorluq (xor dirijorluğu, opera-simfonik orkest dirijorluğu, nəfəs alətləri orkesterinin dirijorluğu) 6/60.0 (9/65.6) Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 (9/97.0) Bəstəkarlıq Ə 6/60.0(9/179.9) Musiqişünaslıq Ə 6/60.0 (8/89.7) Subbakalavrlar üzrə 6/64.6(-) Musiqişünaslıq Q 8/95.3 (8/95.3) Estrada sənəti Ə 6/60.0 (-) Azərbaycan Milli Konservatoriyası Musiqi müəllimliyi (fortepiano, tar, kamança, qanun, qarmon, saz, tütək, zurna, ney, balaban) Ə 60.0(69.7) Solo oxuma( milli vokal) Ə 6/60.0 (8/82.6) Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 (9/84.0) Solo oxuma (xanəndəlik) Ə 6/60.0 (7/63.3) Subbakalavrlar üzrə 8/74.1 (9/79.1) Solo oxuma(n xanəndəlik) Q 6/60.0 (8/70.1) Subbakalavrlar üzrə 10/82.8 (10/82.8) Dirijorluq (xalq çalğı alətləri orkestrinin dirijoru, xor dirijorluğu) Ə 6/60.0 (8/94.9) Bəstəkarlıq Ə 6/60.0 (-) Musiqişünaslıq Ə 6/60.0 (8/132.2) Musiqişünaslıq Q 6/91.6 (6/105.2) Estrada sənəti (fortepiano, akkordeon, klarnet, saksafon, fleyta, qoboy, truba, gitara, tar, kamança, balaban, tütək, ud, qanun, zərb alətləri) Ə 6/60.0 (8/64.1) Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 (-) Xalq çalğı alətləri ifaçılığı (tar, kamança, qanun, nağara, qarmon, saz, balaban, tütək, zurna, ney) Ə 6/60.0 (9/89.7) Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 (-) Xalq çalğı alətləri ifaçılığı (tar, kamança, qanun, nağara, qarmon, saz, balaban, tütək, zurna, ney) Q 9/61.2 (9/104.7) Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti Musiqi müəllimliyi (fortepiano, violin, viola, gitara, klarnet, saksafon, fleyta, tar, kamança, qarmon, saz, qanun, nağara, balaban, zərb alətləri, vokal) Ə 60.0 (71.6) Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 96.0 (109.5) Dizayn Ə 116.1 (153.8) İnsturmental ifaçılıq ( fortepiano, violin, viola, gitara, klarnet, saksafon, zərb alətləri) Ə 8/74.7 (8/74.7) Solo oxuma( xanəndəlik) Ə 6/60.0 (8/60.6) Subbakalavrlar üzrə 8/73.0 (9/92.0) Musiqişünaslıq Ə 6/60.0(8/68.1) Estrada sənəti Ə 6/60.0 (6/101.3) Xalq çalğı alətləri ifaçılığı (tar, kamança, saz, qanun, nağara, balaban) Ə 7/86.0 (9/89.3) Aktyor sənəti Ə 7/63.7 (7/109.3) Dekorativ sənət Ə 7/132.6 (8/129.7) Rejisorluq Ə 6/60.0 (7/72.3) Operator sənəti Ə 6/60.0 (6/159.2) Rəngarlıq Ə 8/115.5 (8/204.9) Qrafika Ə 8/71.6 (9/72.2) Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası Təsviri incəsənət müəllimiyi Ə 101.4 (106.6) Dizayn Ə 157.2 (157.2) Dekorativ sənət Ə 7/100.5 (8/130.3) Rəngkarlıq Ə 8/240.6 (8/240.6) Qrafika Ə 8/139.1 (8/187.5) Heykəltaraşlıq Ə 6/60.0 (8/133.7) Subbakalavrlar üzrə 9/82.4 (9/82.4) Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası Rəqs müəllimliyi Ə 60.0 (65.4 ) Xoreoqrafiya sənəti (klassik rəqs) Ə 6/60.0 (-) Xoreoqrafiya sənəti ( baletmeyster) Ə 6/60.0 (6/108.1) Xoreoqrafiya sənəti ( milli rəqs) Ə 6/60.0 (6/114.5) Xoreoqrafiya sənəti ( modern rəqs) Ə 6/60.0 (6/95.8) Xalq çalğl alətləri ifaçılığı ( tar, nağara, qarmon) Ə 9/104.9 (9/104.9) Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq ( qlzlar üçün fiziki tərbiyə müəllimliyi) Ə 96.8 (112.6) Bədən tərbiyəsi və idman Ə 83.9 (117.2) Məşqçi (idman növü üzrə) Ə 84.1 (107.2) Məşqçi ( idman növü üzrə) Q 84.3 (107.2) Naxçıvan Dövlət Universiteti Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq (qızlar üçün fiziki tərbiyə müəllimliyi) Ə 86.6 (113.0) Musiqi müəllimliyi (fortepiano, violin, viola, violonçel, kontrabas, fleyta, klarnet, saksafon, truba, trombon, qoboy, valtorna, faqot, vokal, tar, kamança, qarmon, balaban, qanun, nağara, saz) Ə 60.0 (72.6) Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 68.3 (111.8) Bədən tərbiyəsi və idman Ə 61.0 (132.4) Bədən tərbiyəsi və idman Q 61.4 (-) İnstrumental ifaçılıq ( fortepiano) Ə 6/60.0 (8/81.8) Subbakalavlar üzrə 6/51.0 (-) İnstrumental ifaçılıq ( simli alətlər:violin, viola, violonçel, kontrabas) Ə 6/60.0 (-) Subbakalavrklar üzrə 6/51.0 (-) İnstrumental ifaçılıq (nəfəs alətləri: fleyta, klarnet, saksafon, truba, trombon, qoboy, valtorna, faqot)Ə 6/60.0 (-) Solo oxuma Ə 6/60.0 (6.69.1) Drijorluq ( xor dirijorluğu) Ə 6/60.0 (-) Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 (7/87.1) Bəstəkarlıq Ə 6/60.0 (-) Musiqişünaslıq Ə 6/60.0 (8/72.7) Musiqişünaslıq Q 6/60.0 (7/61.4) Xalq çalğı alətləri ifaçılığı ( tar, kamança, qarmon, balaban, qanun, nağara, saz) Ə 6/60.0 (9/126.8) Subbakalalvrlar üzrə 10/74.7 (-) Aktyor sənəti Ə 6/60.0 (8/77.8) Rəngkarlıq Ə 6/60.0 (9/103.9) Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə Gəncə Dövlət Universiteti Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq ( qızlar üçün fiziki tərbiyə müəllimliyi) Ə 106.0 (113.8) Musiqi müəllimliyi ( fortepiano, violin, klarnet, tar, kamança, saz, qarmon) Ə 68.3 (72.5) Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 90.8 (106.6) Bədən tərbiyəsi və idman Ə 65.8 (118.8) Bədən tərbiyəsi və idman Q 75.6 (148.4) Azərbaycan Texnologiya Universiteti ( Gəncə şəhəri) Dizayn Ə 74.3 ( 157.4) Sumqayıt Dövlət Universiteti Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq ( qızlar üçün fiziki tərbiyə müəllimliyi) Ə 83.7 (112.8) Musiqi müəllimliyi ( fortepiano, tar) Ə 60.0 (120.9) Lənkəran Dövlət Universiteti Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 60.0 (111.2) Subbakalavrlar üzrə 51.0 (-) Qərbi Kaspi Universiteti Dizayn Ə 99.3 (-) Xəzər Universiteti Dizayn ( tədris ingilis dilində) Ə 82.0 ( 159.2) Odlar Yurdu Universiteti Dizayn Ə 89.1(-) “Naxçıvan” Universiteti ( Naxçıvan şəhəri) Bədən tərbiyəsi və idman Ə 60.0 (-) Bədən tərbiyəsi və idman Q 60.0 (-)

Ayşə Müseyib

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

“Heydər Əliyev İli”nin tələbə elmi konfransı keçirilib

2023-03-18 12:37:00

Universitetdə Çin mədəniyyətinə həsr olunmuş sərgi

2023-03-18 12:06:00

Mingəçevirdə tələbə və şagirdlər bayramı birgə qeyd ediblər

2023-03-18 11:36:00

LDU-da bayram ovqatlı Novruz şənliyi

2023-03-18 11:19:00

Rektor universitet heyətini təbrik etdi

2023-03-18 10:38:00

Rektor universitet kollektivini təbrik etdi

2023-03-17 18:24:44

Meksika şah memarlıq əsərləri AzMİU-da

2023-03-17 17:52:00

BMU-da bu tələbələr mükafatlandırılıb

2023-03-17 17:39:00

UNEC Novruz bayramını “Qocalar evi”ndə qeyd edib

1 ci qrup ixtisaslar və kecid balları 2023 – ƏN YENİ!

▶ Fizika müəllimliyi Ə 389.2 (389.2)
▶ Fizika müəllimliyi (tədris ingilis Ə 419.8 (419.8) dilində)
▶ İnformatika müəllimliyi Ə 344.4 (348.3)
▶ Riyaziyyat müəllimliyi Ə 537.8 (537.8)
▶ Riyaziyyat müəllimliyi (tədris ingilis Ə 619.1 (619.1)
dilində)
▶ Fizika Ə 328.4(328.4)
▶ Fizika (tədris ingilis dilində) Ə 336.4 (336.4)
▶ Geologiya Ə 256.2 (256.2)
▶ Kompüter elmləri Ə 489.6 (489.6)
▶ Kompüter elmləri Q 250.0(480.5)
Subbakalavrlar üzrə 77.0 ( – )
▶ Kompüter elmləri (tədris ingilis Ə 591.2 (591.2)
dilində)
▶ Mexanika Ə 219.8 (303.4)
▶ Riyaziyyat Ə 375.8 (375.8)
▶ Riyaziyyat (tədris ingilis dilində) Ə 431.4 (431.4)
▶ Geologiya və geofizika mühəndisliyi Ə 267.7 (267.7)
▶ Geologiya və geofizika mühəndisliyi Q 200.0 (291.9)
Subbakalavrlar üzrə 67.7 ( – )
▶ Geologiya və geofizika mühəndisliyi Ə 200.0 (262.5)
(tədris ingilis dilində)
▶ Geomatika və geodeziya mühəndisliyi Ə 251.6 (251.6)
▶ Geomatika və geodeziya mühəndisliyi Q 200.0 ( – ) Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
▶ İnformasiya təhlükəsizliyi Ə 545.8 (545.8)
▶ Kimya mühəndisliyi Ə 413.3(413.3)
▶ Mədən mühəndisliyi Ə 200.0 (264.3)
Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
▶ Mühəndis fizikası Ə 273.2 (273.2)
▶ Qida mühəndisliyi Ə 327.8 (327.8)
▶ Torpaqşünaslıq və aqrokimya Ə 266.2 (266.2)
▶ Torpaqşünaslıq və aqrokimya Q 228.4(229.7)
▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın Ə 303.4 (303.4) kadastrı
▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın Q 226.3 (257.6) kadastrı
▶ Fizika müəllimliyi (Qazax filialı) Ə 215.1 (387.3)
▶ İnformatika müəllimliyi (Qazax filialı) Ə 203.1 (356.8)
▶ Riyaziyyat müəllimliyi (Qazax filialı) Ə 244.0 (498.9)
▶ Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 291.3 (396.3)
(Qazax filialı)

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

▶ Geologiya Ə 267.5 (267.5)
▶ Kompüter elmləri Ə 534.3 (534.3)
▶ Kompüter elmləri (tədris ingilis Ə 624.7 (624.7)
dilində)
▶ Cihaz mühəndisliyi Ə 292.9 (292.9)
▶ Cihaz mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 320.0(320.3) dilində)
▶ Ekologiya mühəndisliyi Ə 271.5 (271.5)
▶ Ekologiya mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 278.4 (278.4)
dilində)
▶ Elektrik və elektronika mühəndisliyi Ə 329.5 (329.5)
▶ Elektrik və elektronika mühəndisliyi Ə 395.7 (395.7)
(tədris ingilis dilində)
▶ Energetika mühəndisliyi Ə 309.1 (309.1)
▶ Energetika mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 396.5 (396.5)
dilində)
▶ Geologiya və geofizika mühəndisliyi Ə 263.0 (263.0)
▶ Geologiya və geofizika mühəndisliyi Ə 255.3 (262.7)
(tədris ingilis dilində)
▶ Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi Ə 200.0(288.5) mühəndisliyi
▶ İnformasiya təhlükəsizliyi Ə 573.2 (573.2)
▶ İnformasiya təhlükəsizliyi (tədris ingilis Ə 638.9(638.9) dilində)
▶ İnformasiya texnologiyaları Ə 539.6(539.6)
▶ İnformasiya texnologiyaları (tədris Ə 634.9(634.9)
ingilis dilində)
▶ İnşaat mühəndisliyi Ə 316.8(316.8)
▶ İnşaat mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 321.1 (321.1)
dilində)
▶ Kimya mühəndisliyi Ə 319.2 (390.9)
▶ Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 543.2 (543.2)
dilində)
▶ Kompüter mühəndisliyi Ə 517.4(517.4)
▶ Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 613.4 (613.4) dilində)
▶ Logistika və nəqliyyat texnologiyaları Ə 354.2 (354.2) mühəndisliyi
▶ Logistika və nəqliyyat texnologiyaları Ə 406.8 (406.8) mühəndisliyi (tədris ingilis dilində)
▶ Maşın mühəndisliyi Ə 212.5 (256.2)
▶ Maşın mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 200.0 (267.0)
dilində)
▶ Materiallar mühəndisliyi Ə 249.0(249.0)
▶ Materiallar mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 221.5 (238.0) dilində)
▶ Mədən mühəndisliyi Ə 251.5 (258.9)
▶ Mexanika mühəndisliyi Ə 280.0 (280.0)
▶ Mexanika mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 364.5 (364.5)
dilində)
▶ Mexatronika və robototexnika Ə 200.0(376.4)
mühəndisliyi
▶ Mexatronika və robototexnika Ə 466.8 (466.8)
mühəndisliyi (tədris ingilis dilində)
▶ Mühəndis fizikası Ə 250.9 (270.8)
▶ Neft- qaz mühəndisliyi Ə 416.4 (416.4)
▶ Neft- qaz mühəndisliyi Q 200.0 (363.9)
Subbakalavrlar üzrə 72.0 ( – )
▶ Neft- qaz mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 560.5 (560.5) dilində)
▶ Proseslərin avtomatlaşdırılması Ə 468.1 (468.1)
mühəndisliyi
▶ Proseslərin avtomatlaşdırılması Ə 593.6(593.6)
mühəndisliyi (tədris ingilis dilində)
▶ Qida mühəndisliyi Ə 261.4(311.9)
▶ Qida mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 200.0(311.9) dilində)
▶ Radiotexnika və telekommunikasiya Ə 314.0(314.0) mühəndisliyi
▶ Radiotexnika və telekommunikasiya Ə 360.7 (360.7) mühəndisliyi (tədris ingilis dilində)
▶ Sənaye mühəndisliyi Ə 334.2 (334.2)
▶ Sənaye mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 440.3 (440.3)
dilində)

Azərbaycan Texniki Universiteti

▶ Hərbi kompozisiya materialları Ə 255.5 (255.5)
mühəndisliyi
▶ Hərbi rabitə vasitələri mühəndisliyi Ə 277.5 (277.5)
▶ Optotexnika mühəndisliyi Ə 253.1 (253.1)
▶ Pirotexniki və partladım vasitələr Ə 248.4(248.4) mühəndisliyi
▶ Silah və silah sistemləri mühəndisliyi Ə 305.8 (305.8)
▶ Kompüter elmləri Ə 405.3 (461.9)
▶ Aerokosmik mühəndislik Ə 227.4 (251.3)
▶ Cihaz mühəndisliyi Ə 292.1 (292.1)
▶ Ekologiya mühəndisliyi Ə 247.8 (273.6)
▶ Ekologiya mühəndisliyi Q 225.8 (283.9)
▶ Elektrik və elektronika mühəndisliyi Ə 220.9 (320.4)
▶ Elektrik və elektronika mühəndisliyi Q 200.0 ( – )
Subbakalavrlar üzrə 85.7 ( – )
▶ Energetika mühəndisliyi Ə 236.4(284.3)
▶ Energetika mühəndisliyi Q 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 81.9 ( – )
▶ Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi Ə 245.2 (290.7) mühəndisliyi
▶ İnformasiya təhlükəsizliyi Ə 403.2 (478.7)
▶ İnformasiya təhlükəsizliyi Q 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 90.6 ( – )
▶ İnformasiya texnologiyaları Ə 445.7(445.7)
▶ İnformasiya texnologiyaları Q 200.0 ( – )
Subbakalavrlar üzrə 91.7 (-)
▶ Kimya mühəndisliyi Ə 249.1 (419.3)
▶ Kompüter mühəndisliyi Ə 424.2(424.2)
▶ Kompüter mühəndisliyi Q 200.0 (- )
Subbakalavrlar üzrə 92.6 ( – )
▶ Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 463.0 (463.0) dilində)
▶ Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 520.3 (520.3) dilində)
▶ Logistika və nəqliyyat texnologiyaları Ə 219.4(342.5) mühəndisliyi
▶ Logistika və nəqliyyat texnologiyaları Q 200.0 (-) mühəndisliyi
Subbakalavrlar üzrə 92.1 ( – )
▶ Maşın mühəndisliyi Ə 201.8 (255.7)
▶ Maşm mühəndisliyi Q 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 82.8 ( – )
▶ Materiallar mühəndisliyi Ə 244.8 (244.8)
▶ Materiallar mühəndisliyi Q 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 66.1 ( – )
▶ Mədən mühəndisliyi Ə 200.0 (257.7)
Subbakalavrlar üzrə 64.8 ( – )
▶ Metallurgiya mühəndisliyi Ə 229.6(229.6)
▶ Metallurgiya mühəndisliyi Q 200.0(226.1)
Subbakalavrlar üzrə 73.3 ( – )
▶ Mexanika mühəndisliyi Ə 219.8 (279.2)
▶ Mexanika mühəndisliyi Q 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 80.5 ( – )
▶ Mexatronika və robototexnika Ə 332.4(375.1)
mühəndisliyi
▶ Mühəndis fizikası Ə 210.6(274.0)
▶ Nəqliyyat mühəndisliyi Ə 233.3 (256.1)
▶ Nəqliyyat mühəndisliyi Q 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 81.5 ( – )
▶ Proseslərin avtomatlaşdırılması Ə 270.6(415.5)
mühəndisliyi
▶ Proseslərin avtomatlaşdırılması Q 200.0 (-)
mühəndisliyi
Subbakalavrlar üzrə 81.1 ( – )
▶ Qida mühəndisliyi Ə 268.1 (311.9)
▶ Radiotexnika və telekommunikasiya Ə 206.1 (315.1)
mühəndisliyi
▶ Radiotexnika və telekommunikasiya Q 200.0(336.3) mühəndisliyi
Subbakalavrlar üzrə 91.1 ( – )
▶ Radiotexnika və telekommunikasiya Ə 295.1 (318.1) mühəndisliyi (tədris ingilis dilində)
▶ Sənaye mühəndisliyi Ə 238.2 (306.5)

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

▶ Ekologiya mühəndisliyi Ə 243.5 (271.0)
▶ Ekologiya mühəndisliyi Q 223.0 (-)
▶ Ekologiya mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 250.4 (294.6) dilində)
▶ Elektrik və elektronika mühəndisliyi Ə 215.6(320.4)
▶ Geomatika və geodeziya mühəndisliyi Ə 226.1 (244.8)
▶ Geomatika və geodeziya mühəndisliyi Q 200.0 ( – )
Subbakalavrlar üzrə 69.8 ( – )
▶ Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi Ə 210.8 (289.0) mühəndisliyi
▶ Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi Ə 200.0(289.8) mühəndisliyi (tədris ingilis dilində)
▶ İnformasiya təhlükəsizliyi Ə 405.3 (478.3)
▶ İnformasiya texnologiyaları Ə 447.9(447.9)
▶ İnformasiya texnologiyaları Q 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 90.1 ( – )
▶ İnformasiya texnologiyaları (tədris Ə 508.5 (508.5) ingilis dilində)
▶ İnşaat mühəndisliyi Q 200.0(302.1)
Subbakalavrlar üzrə 83.4 ( – )
▶ İnşaat mühəndisliyi Ə 244.2 (297.7)
▶ İnşaat mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 308.7 (308.7)
dilində)
▶ İnşaat mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 384.6(384.6) dilində)
▶ Kommunikasiya sistemləri Q 200.0(292.4)
mühəndisliyi
Subbakalavrlar üzrə 83.0 ( – )
▶ Kommunikasiya sistemləri Ə 219.2 (287.4)
mühəndisliyi
▶ Kommunikasiya sistemləri Ə 340.0(340.0)
mühəndisliyi (tədris ingilis dilində)
▶ Logistika və nəqliyyat texnologiyaları Ə 244.9(341.5) mühəndisliyi
▶ Maşın mühəndisliyi 200.0(255.5)
Subbakalavrlar üzrə 79.4 ( – )
▶ Maşın mühəndisliyi Q 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 76.3 ( – )
▶ Materiallar mühəndisliyi Ə 200.0(232.2)
Subbakalavrlar üzrə 81.7 ( – )
▶ Materiallar mühəndisliyi Q 200.0 (- )
Subbakalavrlar üzrə 62.8 ( – )
▶ Meliorasiya mühəndisliyi Ə 240.1 (240.7)
▶ Meliorasiya mühəndisliyi Q 221.4(-)
▶ Mexanika mühəndisliyi Ə 200.0 (280.7)
Subbakalavrlar üzrə 71.2 ( – )
▶ Mexanika mühəndisliyi Q 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 75.2 ( – )
▶ Neft- qaz mühəndisliyi Ə 296.3 (345.0)
▶ Nəqliyyat mühəndisliyi Ə 247.1 (256.9)
▶ Nəqliyyat mühəndisliyi Q 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 11A ( – )
▶ Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi Q 200.0(285.6)
Subbakalavrlar üzrə 76.6 ( – )
▶ Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi Ə 202.0(259.7)
▶ Proseslərin avtomatlaşdırılması Ə 284.6 (414.4)
mühəndisliyi
▶ Şəhərsalma Ə 286.4(286.4)
▶ Sənaye mühəndisliyi Ə 200.0(307.3)
▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın Ə 268.6 (268.6)
kadastrı
*▶ Memarlıq Ə 272.0(325.8)
*▶ Memarlıq (tədris ingilis dilində) Ə 435.4 (435.4)

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

▶ Fizika müəllimliyi Ə 333.1 (384.9)
▶ İnformatika müəllimliyi Ə 301.0(348.5)
▶ Riyaziyyat müəllimliyi Ə 467.9 (467.9)
▶ Riyaziyyat müəllimliyi (tədris ingilis Ə 508.2 (508.2) dilində)
▶ Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 497.2 (497.2)
▶ Texnologiya müəllimliyi Ə 258.9 (262.8)
▶ Fizika müəllimliyi (Şamaxı filialı) Ə 223.5 ( – )
▶ Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 249.1 (400.9) (Şamaxı filialı)
▶ Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 230.5 (401.4) (Şəki filialı)
▶ Fizika müəllimliyi (Ağcabədi filialı) Ə 207.1 ( – )
▶ Riyaziyyat müəllimliyi (Ağcabədi Ə 202.3 ( – )
filialı)
▶ Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 222.4 (429.3) (Ağcabədi filialı)
▶ Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 259.3 (385.8)
(Quba filialı)

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

▶ Kompüter elmləri Ə 551.9 (551.9)
▶ Ekologiya mühəndisliyi Ə 306.5 (306.5)
▶ Elektrik və elektronika mühəndisliyi Ə 389.8 (389.8)
▶ İnformasiya təhlükəsizliyi Ə 595.6 (595.6)
▶ İnformasiya təhlükəsizliyi (tədris ingilis Ə 646.8 (646.8)
dilində)
▶ İnformasiya texnologiyaları Ə 567.5 (567.5)
▶ İnformasiya texnologiyaları Q 262.6(343.9)
▶ Kommunikasiya sistemləri Ə 467.6 (467.6)
mühəndisliyi
▶ Maşın mühəndisliyi Ə 257.4 (257.4)
▶ Materiallar mühəndisliyi Ə 253.1 (253.1)
▶ Qida mühəndisliyi Ə 354.6 (354.6)
▶ Qida mühəndisliyi Q 200.0(329.1)
Subbakalavrlar^rə H 88.8 ( – )
▶ Sənaye mühəndisliyi Ə 367.6 (367.6)
▶ İnformasiya texnologiyaları (Zaqatala Ə 200.0 (356.4)
filialı)
Subbakalavrlar üzrə 75.1 ( – )
▶ İnformasiya texnologiyaları (Zaqatala Q 200.0 ( – ) filialı)
Subbakalavrlar üzrə 83.4 ( – )

Bakı Mühəndislik Universiteti

▶ Kompüter elmləri Ə 516.8(516.8)
▶ Kompüter elmləri (tədris ingilis Ə 590.4 (590.4)
dilində)
▶ Ekologiya mühəndisliyi Ə 243.5 (276.0)
▶ Ekologiya mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 255.7 (280.5)
dilində)
▶ Elektrik və elektronika mühəndisliyi Ə 277.6(321.3)
▶ Energetika mühəndisliyi Ə 289.0(289.0)
▶ İnformasiya təhlükəsizliyi Ə 537.7 (537.7)
▶ İnformasiya texnologiyaları Ə 534.8 (534.8)
▶ İnformasiya texnologiyaları (tədris Ə 624.0 (624.0)
ingilis dilində)
▶ İnşaat mühəndisliyi Ə 226.9 (297.7)
▶ İnşaat mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 287.6 (302.6)
dilində)
▶ Kimya mühəndisliyi Ə 252.0(391.5)
▶ Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 398.4(398.4)
dilində)
▶ Kompüter mühəndisliyi Ə 512.9(512.9)
▶ Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 584.2 (584.2) dilində)
▶ Logistika və nəqliyyat texnologiyaları Ə 216.6(340.8) mühəndisliyi
▶ Maşın mühəndisliyi Ə 200.0 (256.2)
Subbakalavrlar üzrə 73.6 ( – )
▶ Memarlıq Ə 319.5 (324.8)
▶ Memarlıq (tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (328.7)
▶ Mexanika mühəndisliyi Ə 200.0 (280.7)
Subbakalavrlar üzrə 70.5 ( – )
▶ Mexanika mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 200.0(291.8) dilində)
▶ Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi Ə 200.0 (267.5)
Subbakalavrlar üzrə 73.0 ( – )
▶ Proseslərin avtomatlaşdırılması Ə 459.4 (459.4)
mühəndisliyi
▶ Radiotexnika və telekommunikasiya Ə 200.0 (320.5) mühəndisliyi
Subbakalavrlar üzrə 81.6 ( – )
▶ Şəhərsalma Ə 255.3 (262.2)
▶ Sənaye mühəndisliyi Ə 242.8 (307.5)
▶ Sənaye mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 313.9(313.9) dilində)

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik

Akademiyası
▶ Kompüter elmləri Ə 638.2 (638.2)

“ADA ” Universiteti

▶ Kompüter elmləri (tədris ingilis Ə 603.2
dilində)
▶ Riyaziyyat (tədris ingilis dilində) Ə 467.1
▶ Elektrik və elektronika mühəndisliyi Ə 475.3
(tədris ingilis dilində)
▶ İnformasiya texnologiyaları (tədris Ə 579.8
ingilis dilində)
▶Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 562.9

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası

*▶ Memarlıq Ə 237.9 (-)

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti

▶ Qida mühəndisliyi Ə 235.4(312.1)

Milli Aviasiya Akademiyası

▶ Aerokosmik mühəndislik Ə 338.5 (338.5)
▶ Aerokosmik mühəndislik (tədris ingilis Ə 407.9 (407.9) dilində)
▶ Aviasiya təhlükəsizliyi mühəndisliyi Ə 375.6 (375.6)
▶ Cihaz mühəndisliyi Ə 357.5 (357.5)
▶ Ekologiya mühəndisliyi Ə 299.5 (299.5)
▶ Elektrik və elektronika mühəndisliyi Ə 335.8 (335.8)
▶ Energetika mühəndisliyi Ə 323.5 (323.5)
▶ Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili Ə 381.2 (429.6)
(tədris ingilis dilində)
▶ İnformasiya texnologiyaları Ə 492.6 (492.6)
▶ İnformasiya texnologiyaları (tədris Ə 511.5 (511.5)
ingilis dilində)
▶ Kompüter mühəndisliyi Ə 492.6 (492.6)
▶ Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 493.9 (493.9)
dilində)
▶ Logistika və nəqliyyat texnologiyaları Ə 420.4(420.4) mühəndisliyi
▶ Logistika və nəqliyyat texnologiyaları Q 200.0 (-) mühəndisliyi
▶ Logistika və nəqliyyat texnologiyaları Ə 376.6(376.6) mühəndisliyi (tədris ingilis dilində)
▶ Mexatronika və robototexnika Ə 200.0(410.2)
mühəndisliyi
▶ Mexatronika və robototexnika Ə 385.6(385.6)
mühəndisliyi (tədris ingilis dilində)
▶ Mühəndis fizikası Ə 305.3 (305.3)
▶ Proseslərin avtomatlaşdırılması Ə 449.0(449.0)
mühəndisliyi
▶ Radiotexnika və telekommunikasiya Ə 346.9 (346.9) mühəndisliyi
▶ Uçuş mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 445.2 (445.2) dilində)

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası

▶ Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi Ə 329.0(414.3)
▶ Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi (tədris Ə 488.8 (488.8) ingilis dilində)
▶ Elektrik və elektronika mühəndisliyi Ə 340.4(340.4)
▶ Gəmi energetik qurğularının istismarı Ə 316.0(355.3) mühəndisliyi
▶ Gəmi energetik qurğularının istismarı Ə 377.1 (377.1) mühəndisliyi (tədris ingilis dilində)
▶ Gəmiqayırma və gəmi təmiri Ə 286.8 (347.9)
mühəndisliyi

Bakı Ali Neft Məktəbi

▶ İnformasiya təhlükəsizliyi (tədris ingilis Ə 684.8 (684.8) dilində)
▶ İnformasiya təhlükəsizliyi (tədris ingilis Ə 662.3
dilində)
▶ Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 665.3 (665.3) dilində)
▶ Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 577.7
dilində)
▶ Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 679.4 (679.4) dilində)
▶ Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 619.6
dilində)
▶ Neft- qaz mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 657.5 (657.5) dilində)
▶ Neft- qaz mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 570.2
dilində)
▶ Proseslərin avtomatlaşdırılması Ə 669.3 (669.3)
mühəndisliyi (tədris ingilis dilində)
▶ Proseslərin avtomatlaşdırılması Ə 603.9
mühəndisliyi (tədris ingilis dilində)

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası

▶ İnformasiya təhlükəsizliyi Ə 583.0(583.0)
▶ İnformasiya texnologiyaları (tədris Ə 578.2 (578.2)
ingilis dilində)

Naxçıvan Dövlət Universiteti

▶ Fizika müəllimliyi Ə 255.0(386.2)
▶ Riyaziyyat müəllimliyi Ə 241.4 (-)
▶ Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 399.4(399.4)
▶ Texnologiya müəllimliyi Ə 199.4 (-)
▶ Fizika Ə 250.0(305.4)
▶ Riyaziyyat Ə 323.6 (328.0)
▶ Riyaziyyat Q 250.0(281.4)
▶ Ekologiya mühəndisliyi Ə 223.7 (292.8)
▶ Ekologiya mühəndisliyi Q 182.1 (-)
▶ Elektrik və elektronika mühəndisliyi Ə 200.0 (328.5) Subbakalavrlar üzrə 91.1 ( – )
▶ Energetika mühəndisliyi Ə 211.2 (284.1)
▶ Energetika mühəndisliyi Q 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 72.8 ( – )
▶ İnformasiya texnologiyaları Ə 417.0(417.0)
▶ Kompüter mühəndisliyi Ə 418.3(418.3)
▶ Meliorasiya mühəndisliyi Ə 201.9(225.4)
▶ Meliorasiya mühəndisliyi Q 179.3 (-)
▶ Nəqliyyat mühəndisliyi (sahələr üzrə) Ə 200.0 (256.0)
Subbakalavrlar üzrə 75.8 ( – )
▶ Nəqliyyat mühəndisliyi (sahələr üzrə) Q 200.0 ( – ) Subbakalavrlar üzrə 84.2 ( – )
▶ Proseslərin avtomatlaşdırılması Ə 253.6(415.8)
mühəndisliyi
▶ Torpaqşünaslıq və aqrokimya Ə 221.6(221.6)
▶ Torpaqşünaslıq və aqrokimya Q 186.3 (186.3)
▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın Ə 225.6(266.6)
kadastrı
*▶ Memarlıq Ə 200.0 (-)

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

▶ İnformatika müəllimliyi Ə 200.0(355.6)
Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
▶ Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 200.0 (383.6) Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
▶ Texnologiya müəllimliyi Ə 191.0 (-)

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri)

▶ Aqromühəndislik Ə 215.0(215.0)
▶ Aqromühəndislik Q 195.2 (195.2)
▶ Aqromühəndislik Ə 220.6(220.6)
▶ Elektrik və elektronika mühəndisliyi Ə 200.0(325.9)
Subbakalavrlar üzrə 81.3 ( – )
▶ Elektrik və elektronika mühəndisliyi Q 200.0 ( – ) Subbakalavrlar üzrə 83.4 ( – )
▶ Energetika mühəndisliyi Ə 200.0(285.4)
Subbakalavrlar üzrə 76.1 ( – )
▶ Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi Ə 200.0(300.4)
mühəndisliyi
▶ İnformasiya texnologiyaları Ə 351.8 (351.8)
▶ Kompüter mühəndisliyi Ə 200.0(340.0)
Subbakalavrlar üzrə 84.9 ( – )
▶ Maşın mühəndisliyi Ə 200.0 (278.8)
Subbakalavrlar üzrə 73.2 ( – )
▶ Meliorasiya mühəndisliyi Ə 215.3(215.3)
▶ Meliorasiya mühəndisliyi Q 203.9 (203.9)
▶ Proseslərin avtomatlaşdırılması Ə 200.0 (-)
mühəndisliyi
Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
▶ Qida mühəndisliyi Ə 200.0(316.6)
Subbakalavrlar üzrə 76.8 ( – )
▶ Aqronomluq Ə 212.0 (212.0)
▶ Aqronomluq Q 200.7 (200.7)
▶ Aqronomluq Ə 220.7 (220.7)
▶ Aqronomluq (tədris ingilis dilində) Ə 226.6 (226.6)
▶ Balıqçılıq Ə 190.9 (190.9)
▶ Meşəçilik Ə 197.3 (197.3)
▶ Şərabçılıq Ə 199.4 (199.4)
▶ Torpaqşünaslıq və aqrokimya Ə 208.9 (208.9)
▶ Torpaqşünaslıq və aqrokimya Q 212.3(212.3)
▶ Torpaqşünaslıq və aqrokimya (tədris Ə 225.0(225.0)
ingilis dilində)
▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın Ə 255.1 (255.1) kadastrı
▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın Q 150.0(268.3) kadastrı
▶ Zoomühəndislik Ə 192.7 (192.7)
▶ Zoomühəndislik Q 190.8 (190.8)

Gəncə Dövlət Universiteti

▶ Fizika müəllimliyi Ə 267.3 (386.7)
▶ İnformatika müəllimliyi Ə 280.2 (349.4)
▶ Riyaziyyat müəllimliyi Ə 310.3(421.8)
▶ Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 392.0(392.0)
▶ Texnologiya müəllimliyi Ə 214.1 (265.4)
▶ Kompüter elmləri Ə 264.4(464.7)
▶ Ekologiya mühəndisliyi Ə 219.2 (335.9)
▶ Kimya mühəndisliyi Ə 200.0 (- )

Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri)

▶ Ekologiya mühəndisliyi Ə 201.1 (273.2)
▶ İnformasiya texnologiyaları Ə 200.0(347.2)
Subbakalavrlar üzrə 88.1 ( – )
▶ İnformasiya texnologiyaları Q 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 82.7 ( – )
▶ Kompüter mühəndisliyi Q 200.0 (- )
Subbakalavrlar üzrə 86.8 ( – )
▶ Kompüter mühəndisliyi Ə 200.0(341.5)
Subbakalavrlar üzrə 79.0 ( – )
▶ Logistika və nəqliyyat texnologiyaları Ə 200.0 ( – ) mühəndisliyi
Subbakalavrlar üzrə 77.0 ( – )
▶ Logistika və nəqliyyat texnologiyaları Q 200.0 ( – ) mühəndisliyi
Subbakalavrlar üzrə 91.3 ( – )
▶ Metallurgiya mühəndisliyi Ə 200.0 (-)
▶ Mühəndis fizikası Ə 200.0(324.3)
▶ Nəqliyyat mühəndisliyi Q 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 85.1 ( – )
▶ Nəqliyyat mühəndisliyi Ə 200.0(262.7)
Subbakalavrlar üzrə 65.1 ( – )
▶ Proseslərin avtomatlaşdırılması Ə 200.0 (-)
mühəndisliyi
Subbakalavrlar üzrə 63.6 ( – )
▶ Proseslərin avtomatlaşdırılması Q 200.0 (-)
mühəndisliyi
Subbakalavrlar üzrə 75.7 ( – )
▶ Qida mühəndisliyi Ə 200.0 (318.0)
Subbakalavrlar’üzrə H 69.3 ( – )
▶ Qida mühəndisliyi Q 200.0 (375.6)
Subbakalavrlar üzrə 83.7 ( – )
▶ Radiotexnika və telekommunikasiya Ə 200.0(314.2) mühəndisliyi
Subbakalavrlar üzrə 75.1 ( – )
▶ Radiotexnika və telekommunikasiya Q 200.0 ( – ) mühəndisliyi
Subbakalavrlar üzrə 85.9 ( – )
▶ Şərabçılıq Ə 186.5 (195.0)

Sumqayıt Dövlət Universiteti

▶ Fizika müəllimliyi Ə 261.6(431.0)
▶ İnformatika müəllimliyi Ə 256.4(370.8)
▶ Riyaziyyat müəllimliyi Ə 293.1 (425.9)
▶ Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 323.8 (382.0)
▶ Fizika Ə 250.0(302.6)
▶ Riyaziyyat Ə 317.4(317.4)
▶ Ekologiya mühəndisliyi Ə 236.7 (277.4)
▶ Elektrik və elektronika mühəndisliyi Ə 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 76.1 ( – )
▶ Elektrik və elektronika mühəndisliyi Q 200.0 ( – )
Subbakalavrlar üzrə 83.5 ( – )
▶ Energetika mühəndisliyi Ə 200.0(287.0)
Subbakalavrlar üzrə 73.1 ( – )
▶ Energetika mühəndisliyi Q 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 80.1 (-)
▶ İnformasiya texnologiyaları Ə 283.6 (344.8)
▶ İnformasiya texnologiyaları Q 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 89.3 ( – )
▶ Kimya mühəndisliyi Ə 205.3 (-)
▶ Kimya mühəndisliyi Q 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 77.3 ( – )
▶ Kompüter mühəndisliyi Ə 251.5 (339.6)
▶ Kompüter mühəndisliyi Q 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 91.5 ( – )
▶ Logistika və nəqliyyat texnologiyaları Ə 200.0 ( – )
mühəndisliyi
Subbakalavrlar üzrə 81.1 ( – )
▶ Logistika və nəqliyyat texnologiyaları Q 200.0 (-) mühəndisliyi
Subbakalavrlar üzrə 89.6 ( – )
▶ Mexanika mühəndisliyi Ə 200.0(281.7)
Subbakalavrlar üzrə 67.7 ( – )
▶ Mexanika mühəndisliyi Q 200.0 (- )
Subbakalavrlar üzrə 83.4 ( – )
▶ Mexatronika və robototexnika Ə 200.0 ( – )
mühəndisliyi
▶ Mexatronika və robototexnika Q 200.0 (-)
mühəndisliyi
▶ Neft-qaz mühəndisliyi Ə 214.0(-)
▶ Neft- qaz mühəndisliyi Q 200.0 ( – )
Subbakalavrlar üzrə 71.2 ( – )
▶ Proseslərin avtomatlaşdırılması Ə 200.0 (-)
mühəndisliyi
Subbakalavrlar üzrə 86.1 ( – )
▶ Proseslərin avtomatlaşdırılması Q 200.0 (-)
mühəndisliyi
Subbakalavrlar üzrə 78.9 ( – )

Mingəçevir Dövlət Universiteti

▶ Fizika müəllimliyi Ə 238.3 (495.1)
▶ Riyaziyyat müəllimliyi Ə 248.9(431.4)
▶ Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 271.2 (389.6)
▶ Ekologiya mühəndisliyi Ə 215.3 (274.3)
▶ Ekologiya mühəndisliyi Q 195.3 (-)
▶ Elektrik və elektronika mühəndisliyi Ə 200.0(325.2)
Sııbbakalavrlar üzrə 70.1 ( – )
▶ Energetika mühəndisliyi Ə 200.0(291.8)
Sııbbakalavrlar üzrə ISA ( – )
▶ Energetika mühəndisliyi Q 200.0 (-)
Sııbbakalavrlar üzrə ISA ( – )
▶ İnformasiya təhlükəsizliyi Ə 200.0(488.5)
Sııbbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
▶ İnformasiya texnologiyaları Ə 200.0(345.3)
Sııbbakalavrlar üzrə 74.5 ( – )
▶ İnformasiya texnologiyaları Q 200.0 (-)
Sııbbakalavrlar üzrə 81.0 ( – )
▶ Kompüter mühəndisliyi Ə 200.0(338.8)
Subbakalavrlar üzrə 87.3 ( – )
▶ Nəqliyyat mühəndisliyi Ə 200.0(258.3)
Subbakalavrlar üzrə 66.1 ( – )
▶ Nəqliyyat mühəndisliyi Q 200.0 (- )
Subbakalavrlar üzrə 84.0 ( – )
▶ Sənaye mühəndisliyi Ə 200.0 (306.4)
▶ Sənaye mühəndisliyi Q 200.0 (-)

Lənkəran Dövlət Universiteti

▶ Fizika müəllimliyi Ə 240.4 (389.4)
▶ Riyaziyyat müəllimliyi Ə 259.3 (443.8)
▶ Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 292.4(382.5)
▶ Texnologiya müəllimliyi Ə 205.3 (264.8)
▶ Aqromühəndislik Ə 191.6(191.6)
▶ İnformasiya texnologiyaları Ə 214.4 (353.7)
▶ İnformasiya texnologiyaları Q 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 84.2 ( – )
▶ Kompüter mühəndisliyi Ə 200.0(342.1)
Subbakalavrlar üzrə 86.3 ( – )
▶ Qida mühəndisliyi Ə 200.0 (317.5)
Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
▶ Aqronomluq Ə 193.4(193.4)
▶ Aqronomluq Q 191.7(191.7)
▶ Meşəçilik Ə 185.4(185.4)
▶ Meşəçilik Q 186.4 (186.4)
▶ Şərabçılıq Ə 186.5 (186.5)
▶ Torpaqşünaslıq və aqrokimya Ə 200.4(200.4)
▶ Torpaqşünaslıq və aqrokimya Q 195.2 (195.2)
▶ Zoomühəndislik Ə 189.1 (189.1)

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

▶ Ekologiya mühəndisliyi Ə 219.5 (-)
▶ Kompüter mühəndisliyi Ə 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 89.5 ( – )
▶ Kompüter mühəndisliyi Q 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 89.4 ( – )
▶ Qida mühəndisliyi Ə 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 68.8 ( – )
▶ Qida mühəndisliyi Q 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 80.9 ( – )
▶ Şərabçılıq Ə 209.6 (210.8)
▶ Şərabçılıq Q 203.6(206.8)

“Azərbaycan ” Universiteti

▶ İnformasiya təhlükəsizliyi Ə 200.0 ( – )
Subbakalavrlar üzrə 92.3 ( – )
▶ İnformasiya texnologiyaları Ə 306.1 (343.1)
▶ Kompüter mühəndisliyi Ə 214.4(338.3)

Qərbi Kaspi Universiteti

▶ Cihaz mühəndisliyi Ə 200.0(217.3)
Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
▶ İnformasiya təhlükəsizliyi Ə 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə H Г 75.3 ( – )
▶ İnformasiya təhlükəsizliyi Q 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 85.5 ( – )
▶ İnformasiya texnologiyaları Ə 344.8(344.8)
▶ İnformasiya texnologiyaları Q 200.0(397.5)
Subbakalavrlar üzrə 84.2 ( – )
▶ Kompüter mühəndisliyi Ə 200.0(339.7)
Subbakalavrlar üzrə 81.7 ( – )
▶ Kompüter mühəndisliyi Q 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 85.7 ( – )
▶ Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 200.0(350.1) dilində)
Subbakalavrlar üzrə 74.3 ( – )
▶ Meşəçilik Ə 220.9(222.1)
▶ Meşəçilik Q 203.4 (203.4)

Xəzər Universiteti

▶ Fizika müəllimliyi Ə 207.0(390.6)
▶ Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 452.9(452.9)
▶ Kompüter elmləri (tədris ingilis Ə 544.7 (546.3)
dilində)
▶ Elektrik və elektronika mühəndisliyi Ə 351.3 (351.3) (tədris ingilis dilində)
▶ İnşaat mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 200.0(305.0) dilində)
Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
▶ Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 398.0(398.0) dilində)
▶ Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 494.2(494.2) dilində)
▶ Mexanika mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 200.0(284.8) dilində)
Subbakalavrlar üzrə 51.0 ( – )
▶ Neft- qaz mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 379.5 (379.5) dilində)
▶ Radiotexnika və telekommunikasiya Ə 200.0(319.1) mühəndisliyi (tədris ingilis dilində)
Subbakalavrlar üzrə 68.7 ( – )

Bakı Avrasiya Universiteti

▶ İnformasiya texnologiyaları Ə 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 83.9 ( – )

Bakı Qızlar Universiteti

▶ Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 252.2 (383.5)

“Odlar Yurdu ” Universiteti

▶ İnformasiya texnologiyaları Q 200.0 (- )
Subbakalavrlar üzrə 89.2 ( – )
▶ İnformasiya texnologiyaları Ə 200.0(373.9)
Subbakalavrlar üzrə 90.1 ( – )
▶ Kompüter mühəndisliyi Q 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 93.3 ( – )
▶ Kompüter mühəndisliyi Ə 200.0(348.8)
Subbakalavrlar üzrə 90.8 ( – )

Bakı Biznes Universiteti

▶ İnformasiya texnologiyaları Ə 200.0(374.8)
Subbakalavrlar üzrə 83.9 ( – )

“Naxçıvan ” Universiteti (Naxçıvan şəhəri)

▶ Ekologiya mühəndisliyi Ə 185.6 (-)
▶ İnformasiya texnologiyaları Ə 200.0(363.2)
Subbakalavrlar üzrə 70.5 ( – )
▶ İnformasiya texnologiyaları Q 200.0 (-)
Subbakalavrlar üzrə 78.3 ( – )
▶ Kompüter mühəndisliyi Ə 200.0(338.4)
Subbakalavrlar üzrə 77.4 ( – )

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.