Press "Enter" to skip to content

Abuzər Xələfov II Fəxri xiyabanda dəfn olunub

Abuzər Xələfov II Fəxri xiyabanda dəfn olunub Azərbaycan milli kitabxanaşünaslıq elminin banisi, Azərbaycan Kitabxanaçılar Cəmiyyətinin prezidenti, Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) professoru Abuzər Alı oğlu Xələfov II Fəxri xiyabanda dəfn olunub.

Kitabxanaşünaslığa giriş

(+994 12) 493 30 77

 • Fəlsəfə
 • Tarix
 • Azərbaycan tarixi
 • Sosiologiya
 • Etnoqrafiya
 • İqtisadiyyat
 • Dövlət və hüquq
 • Siyasət. Siyasi elmlər
 • Elm və təhsil
 • Mədəniyyət
 • Kitabxana işi
 • Psixologiya
 • Dilçilik
 • Ədəbiyyatşünaslıq
 • Folklor
 • Bədii ədəbiyyat
 • İncəsənət
 • Kütləvi informasiya vasitələri

Kitabxanaşünaslığa giriş: I hissə: Kitabxanaşünaslığın nəzəri əsasları: II hissə: Kitabxana haqqında təlim

Abunə

Lokal şəbəkədə oxucuların istifadəsinə “Rusiya Federasiyasının Qanunvericilik Bazası” təqdim olunur.

Lokal şəbəkədə oxucuların istifadəsinə bütün elm sahələri üzrə 5 000 e-kitabdan ibarət elektron kitabxana – Elektron Kitabxana Sistemi İPR Books təqdim olunur.

Polpred.com Medianin İcmalı. Hər gün minlərlə xəbərlər, Rus dilində tam mətn, son 15 ilin informasiya agentliklərinin və işgüzar nəşrlərin ən yaxşı milyon mövzusu.

Bannerlər

Əlaqə

Ünvan: AZ1005, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri,
Nizami küçəsi 58

Tel.: (+99412) 596-26-13

İş vaxtı:
Bazar ertəsi – Cumə: 9:00-18:00
Fasilə: 13:00-14:00
İstirahət günləri: Şənbə, Bazar

Copyright © 2013 Prezident Kitabxanası. Bütün hüquqlar qorunur.
Məlumatlardan istifadə zamanı istinad vacibdir.

Abuzər Xələfov II Fəxri xiyabanda dəfn olunub

Abuzər Xələfov II Fəxri xiyabanda dəfn olunub Azərbaycan milli kitabxanaşünaslıq elminin banisi, Azərbaycan Kitabxanaçılar Cəmiyyətinin prezidenti, Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) professoru Abuzər Alı oğlu Xələfov II Fəxri xiyabanda dəfn olunub.

27 Aprel , 2020 20:36

https://static.report.az/photo/5feea374-9e70-4d14-94b8-967ef3e3bf8e.jpg

Azərbaycan milli kitabxanaşünaslıq elminin banisi, Azərbaycan Kitabxanaçılar Cəmiyyətinin prezidenti, Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) professoru Abuzər Alı oğlu Xələfov II Fəxri xiyabanda dəfn olunub. BDU-dan “Report”a verilən məlumata görə, respublikada kitabxanaçılıq, biblioqrafiya elmlərinin və ali kitabxanaçılıq təhsilinin yaranması və formalaşması məhz Abuzər Xələfovun adı ilə bağlıdır. Professor Azərbaycanda, Rusiyada, Gürcüstanda, Özbəkistanda mədəniyyət, kitabxana quruculuğu, kitabxanaşünaslıq tarixi və nəzəriyyəsi problemləri üzrə müdafiə edilmiş bir çox namizədlik və doktorluq dissertasiyalarının opponenti, yaxud müdafiə şuralarının üzvü kimi iştirak etmişdir.
A.Xələfovun elmi araşdırmalarında Azərbaycanda ali kitabxanaçılıq-biblioqrafiya təhsilinin tarixi və nəzəri problemləri mühüm yer tutur. Onun “Azərbaycanda kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafı”, “Azərbaycanda ali kitabxanaçılıq təhsili” kitabları, çoxsaylı məqalələri, tədris-metodik materialları respublikada kitabxanaçılıq-biblioqrafiya təhsilinin, yüksəkixtisaslı mütəxəssislər hazırlanmasının həllinə ciddi təsir göstərmişdir. Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə 2 hissədən ibarət “Kitabxanaşünaslığa giriş” dərsliyinin çapdan çıxması A.Xələfovun elmi fəaliyyətinin zirvəsi sayıla bilər. Ömrünü kitabxanaşünaslıq elminin və təhsilinin inkişafına həsr edən fədakar alim, ziyalı, qayğıkeş və səmimi insan, təcrübəli pedaqoq və gözəl ailə başçısı Abuzər Alı oğlu Xələfovun əziz xatirəsi unudulmayacaq, onu tanıyanların qəlbində həmişə yaşayacaq.

“Kitabxanaşünaslığa giriş” fənni üzrə tədris proqramı [Mətn] : 050215-“Kitabxanaçılıq və informasiya” ixtisası üzrə ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün : Fənnin kodu: “İPF-B03” /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti, Kulturologiya Fakültəsi ; tərt. ed. A. Ə. Babayev, E. E. Məmmədov ; elmi red. A. H. Rüstəmli.

“Kitabxanaşünaslığa giriş” – kitabxanaşünaslığın nəzəri əsasıarı, kitabxanana və kitabxana işi haqqında təlim olaraq, kitabxanaşünaslığın meydana gəlməsi, təşəkkülü, formalaşması, inkişaf mərhələləri, elmi-nəzəri əsaslarının şərh edilməsi, metodologiya və elmi metodikası, həmçinin kitabxana işinin ümumi xarakteristikası, kitabxana sistemi, kitabxana şəbəkələri, kitabxana işi, onun təşkili, mahiyyəti, əhəmiyyəti və vəzifələri haqqında bilikləri sistemləşdirərək konkret elmi nəticələr çıxaran humanitar fəndir. Bu fənn tarixin ayrı-ayrı mərhələlərində istər Azərbaycanda, istərsə də dünyada kitabxanaşünaslıq elminin necə yaranıb formalaşması, inkişaf xüsusiyyətləri və fəaliyyəti məsələsinin tədqiqinə və təhlilinə həsr olunmuşdur.

Ümumi Qiymətləndirmə: 0
02667nam a2200325 a 4500
vtls000615806
20181116115100.0
181116s2018 aj frf 000 0 aze c
$c 2 man., 100 nüs.

$a 201811161151 $b kat5 $c 201811131224 $d predm4 $c 201811081047 $d kompl1 $c 201811081045 $d kompl1 $y 201811081044 $z kompl1

$a ANL $b aze $e psbo
$a Ч733.р(2А) $2 rubbk

$a “Kitabxanaşünaslığa giriş” fənni üzrə tədris proqramı $h [Mətn] : $b 050215-“Kitabxanaçılıq və informasiya” ixtisası üzrə ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün : Fənnin kodu: “İPF-B03” $c Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti, Kulturologiya Fakültəsi ; tərt. ed. A. Ə. Babayev, E. E. Məmmədov ; elmi red. A. H. Rüstəmli.

$a Bakı $b [ADMİU] $c 2018.
$a 10, [1] s. $c 20 sm.
$a Biblioqr.: s. 10.

$a “Kitabxanaşünaslığa giriş” – kitabxanaşünaslığın nəzəri əsasıarı, kitabxanana və kitabxana işi haqqında təlim olaraq, kitabxanaşünaslığın meydana gəlməsi, təşəkkülü, formalaşması, inkişaf mərhələləri, elmi-nəzəri əsaslarının şərh edilməsi, metodologiya və elmi metodikası, həmçinin kitabxana işinin ümumi xarakteristikası, kitabxana sistemi, kitabxana şəbəkələri, kitabxana işi, onun təşkili, mahiyyəti, əhəmiyyəti və vəzifələri haqqında bilikləri sistemləşdirərək konkret elmi nəticələr çıxaran humanitar fəndir. Bu fənn tarixin ayrı-ayrı mərhələlərində istər Azərbaycanda, istərsə də dünyada kitabxanaşünaslıq elminin necə yaranıb formalaşması, inkişaf xüsusiyyətləri və fəaliyyəti məsələsinin tədqiqinə və təhlilinə həsr olunmuşdur.

$a Kitabxana işi. Kitabxanaşünaslıq $x Kitabxana işi və kitabxanaşünaslığın tarixi $z Azərbaycan $2 ANL_SH

$a Tədris proqramı

$a Babayev, Aqşin Əlisəttar oğlu. $c Əməkdar jurnalist, İctimai xadim, yazıçı, dramaturq, şair, filol. e. d-ru, prof. $d 1936-2020 $4 com

$a Məmmədov, Eldəniz Elman oğlu. $c tarix üzrə fəls. d-ru $d 1981- $4 com
$a Rüstəmli, Asif Heydər oğlu. $c filol. elm. dok-ru., prof. $d 1954- $4 edt

$a Azərbaycan Respublikası $b Təhsil Nazirliyi, $b Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti $b Kulturologiya Fakültəsi

$a predm4 $b 11.2018
$a VIRTUA40

“Kitabxanaşünaslığa giriş” fənni üzrə tədris proqramı [Mətn] : 050215-“Kitabxanaçılıq və informasiya” ixtisası üzrə ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün : Fənnin kodu: “İPF-B03” /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti, Kulturologiya Fakültəsi ; tərt. ed. A. Ə. Babayev, E. E. Məmmədov ; elmi red. A. H. Rüstəmli.

Kitabxana işi. Kitabxanaşünaslıq Kitabxana işi və kitabxanaşünaslığın tarixi Azərbaycan
Tədris proqramı

“Kitabxanaşünaslığa giriş” – kitabxanaşünaslığın nəzəri əsasıarı, kitabxanana və kitabxana işi haqqında təlim olaraq, kitabxanaşünaslığın meydana gəlməsi, təşəkkülü, formalaşması, inkişaf mərhələləri, elmi-nəzəri əsaslarının şərh edilməsi, metodologiya və elmi metodikası, həmçinin kitabxana işinin ümumi xarakteristikası, kitabxana sistemi, kitabxana şəbəkələri, kitabxana işi, onun təşkili, mahiyyəti, əhəmiyyəti və vəzifələri haqqında bilikləri sistemləşdirərək konkret elmi nəticələr çıxaran humanitar fəndir. Bu fənn tarixin ayrı-ayrı mərhələlərində istər Azərbaycanda, istərsə də dünyada kitabxanaşünaslıq elminin necə yaranıb formalaşması, inkişaf xüsusiyyətləri və fəaliyyəti məsələsinin tədqiqinə və təhlilinə həsr olunmuşdur.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.