Press "Enter" to skip to content

Kəlbəcər adının mənası

Kəlbəcər nədir?

Kəlbəcər, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşən və o bölgə üzərində əvvəlcə Sovet İttifaqı, daha sonra isə Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş bir şəhərdir. Kəlbəcər, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsas mərkəzlərindən biri olmuş və hələ də həyatı pozğunluq ilə mübarizə aparan insanların yaşadığı bir bölgədir.

Kəlbəcər adının mənası

Kəlbəcər adının mənası ilə bağlı bir neçə fərqli izahat mövcuddur. Bir neçə tarixi mənbələrdən gələn şəxsiyyətlər və tədqiqatçılar bu adın mənası ilə bağlı müxtəlif fikirlər irəli sürmüşlər.

Kəlbəcər adının tarixi kökeni

Kəlbəcər adının tarixi kökeni ilə bağlı müxtəlif versiyalar mövcuddur. Bir versiyaya görə, "kəlbəcər" sözü, Türk dilində "kəlbəc" yani "kərpənək" sözündən gəlir. Bu versiyaya görə, Kəlbəcər adı, şəhərin coğrafi mövqeyində yerləşən kərpənəklərin varlığına istinad edir.

Kəlbəcər adının etimologiyası

Etimologiyalardan biri, Kəlbəcər adının Fars dilindən gəldiyini iddia edir. Bəzi tədqiqatçılar, "Kəlbəcər" sözünün Fars dilindəki "kəlb" yani "qara" və "əcər" yani "oda" sözlərinin birləşməsindən irəli gəldiyini düşünür.

Kəlbəcər adının mənasi ilə bağlı mifologiyalar

Kəlbəcər adının mənası ilə bağlı bir mifologiya da mövcuddur. Bəzilərinə görə, Kəlbəcər adı, şəhərin ətrafını əhatə edən dağların formuna bənzəməklə əlaqələndirilir. Bu mifologiyaya görə, "Kəlbəcər" sözü, "kəlb" yani "dağ" və "bəcər" yani "form" sözlərinin birləşməsindən irəli gəlir.

Kəlbəcər adının mənasının önəmi

Kəlbəcər adının mənası ilə bağlı müxtəlif versiyaların olması, şəhərin təbii və tarixi zəncirinin zənginliyini göstərir. Kəlbəcər, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin simvolik bir şəhəri olmaqla birlikdə, adının mənası da bu bölgənin zəngin tarixi və mifologiyasına işıq tutar.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.