Press "Enter" to skip to content

Komputer muhendisliyinin esaslari

Onlayn reklamları nəzərdən keçirərkən, kompüter mühəndisliyi dərəcəsi olan şəxslər üçün əlaqəli iş başlıqlarına aşağıdakılar daxil ola bilər:

Kompüter Mühəndisliyi Nədir? Mühəndislik haqqında ✅

Mühəndislik nədir? Mühəndislik riyazi elmi prinsipləri, yaradıcılıq və təcrübəni istifadə edərək insana faydalı olan məhsulları təbii qaynaqlardan meydana çıxarmaqdır. Mühəndislik altı hissəyə bölünür. Bunlar aşağıdakılardır :

 • Təyyarə kosmos mühəndisliyi
 • Kimya mühəndisliyi
 • İnşaat mühəndisliyi
 • Elektrik mühəndisliyi
 • Kompüter mühəndisliyi
 • Mexanika mühəndisliyi

Kompyuter muhendisliyi nədir?

Komputer mühəndisliyi – elektrik mühəndisliyi və kompüter elmlərinin müxtəlif sahələrini özündə birləşdirən və kompüter sistemlərini yaradan mühəndislik sahəsidir.

Kompüter mühəndisi çiplər, analoq sensorlar, dövrə lövhələri, klaviatura, modemlər və printerlət daxil olmaqla kompüter aparatı və avadanlığının, tətbiqi, dizaynı, işlənməsi və sınaqdan keçirilməsinə cavabdehdir,əsasən proqram təminatı, proqramlaşdırma və alqoritmlə məşğul olur.

Kompüter mühəndislərinin mürəkkəb informasiya sistemlərinin layihələndirilməsi, qurulması, bunların geniş şəkildə tətbiq edilməsi üçün lazım olan hərtərəfli texniki və proqram biliklərinə sahib olmaları vacibdir.

Kompyuter muhendisliyi proqramında daha çox tətbiqi biliklər tətbiq edilir. Yəni ki, tələbə dərslərdə real kodlar yazıb, proqramml kimi inkişaf etmək üçün lazım olacaq təməl biliklərə yiyələnəcək. Sadə dillə deyiləsi olsa komputer mühəndisliyi həm tətbiqi, həm də elektronika ilə əlaqəli ixtisasdır.

Kompüter mühəndisləri proqramlaşdırma dilləri, proqram dizaynı və proqram təminatı – avadanlıq üzrə interqrasiya təhsili alırlar.

Kompüter mühəndisinin vəzifələri nələrdir?

Kompyuter muhendisi, informasiya sistemləri idarəetməsi, kompüter sistemləri analtiki və proqram tətbiqi inkişafı kimi müxtəlif sahələrdə mütəxəssis ola bilər. İş təsviri təcrübə sahəsindən asılı olaraq fərqlənən kompüter mühəndisinin ümumi peşə vəzifələri aşağıdakılardır:

 • Mövcud texnologiya və test vasitələrindən istifadə edərək müntəzəm aparat testlərinin aparılması
 • Yeni və yenidən qurulmuş anakartlar üçün yoxlama testlərinin aparılması
 • Müntəzəm texniki xidmətlərin həyata keçirilməsi və kompüter avadanlıqlarının problemlərini həll edilməsi
 • Mövcud kompüter avadanlıqlarının yenilənməsi və yeni texnologiyanın köhnə avadanlıqlara inteqrasiyasl
 • Yeni mobil tətbiqlər yaratnaq üçün proqram inkişaf qrupu ilə əməkdaşlıq etmək
 • Daxili şəbəkə funksiyaları və hər hansı bir internetə qoşulmuş tətbiqetmənin istifadəsi üçün inzibati işçilərə dəstək vermək
 • Potensial hack təhdidkərinin qorunmasını təmin etmək üçün şirkətin bulud saxlama hesablarının yoxlanılması
 • Ehtiyacları qabaqlamaq və ehtiyac olduqda ehtiyyat avadanlıqlarl ilə təmin etmək

Kompüter mühəndisi olmaq üçün nə lazımdır?

Kompüter mühəndisi olmaq üçün universitetin dörd illik kompyuter muhendisliyi fakultəsini bakalavr dərəcəsi ilə bitirmək lazımdır.

İşə götürənlər kompüter mühəndisində nələri axtarırlar?

Mükəmməl texniki səriştəyə sahib olması və problem həll etmə bacarıqlarını nümayiş etdirnəsi gözlənilən kompüter mühəndisinin digər keyfiyyətləri aşağıdakı kimi qruplaşdırıla bilər:

 • Analitik düşünmə bacarıqlarına sahib olmaq
 • Detal yönümlü işləmək və uzun müddət konsentre olmaq
 • Yaradıcılığa və tənqidi düşüncəyə sagib olmaq
 • Komanda ilə işləmək bacarığı
 • İşlədiyi sahə üzrə yenilikləri öyrənməyə həvəsli olmaq

Kompüter mühəndisliyi üzrə məzun olanlar aşağıdakı vəzifələri icra edə bilərlər :

 • Şəbəkə mütəxəssisi
 • Kompüter təhlükəsizliyi üzrə idarəedicisidi
 • İnformasiya emalı üzrə idarəedici
 • Sistem təhliledicisi
 • Sistem proqramçısl
 • Sistem layihələndiricisi
 • Verilənlər bazası administratoru
 • Tətbiqi proqramçı

Kompüter mühəndisliyində təhsil alan tələbələr müxtəlif əməliyyat sistemlərini, müasir kompüter dillərini və şəbəkələrini öyrənirlər.

Dünyada Kompyuter muhendisliyi tarixi

Kompüter mühəndisliyi şöbəsinin yaradılması 20 – ci əsrdən əvvələ gedib çıxsa da, müasir maşınlar və kompüter mühəndisliyi 20-ci əsrdə inkişaf etmişdi. Bu sahədəki inkişaflar 1920ci-illərdən bəri göstərilmişdi.

Kompüter mühəndisliyi inkişaf etmiş universitetlərində kompüter elmləri kafedrası olaraq adlandırılırdı. Bu yaxınlarda daim inkişaf edəb texnologiyaya ayaq uydurmaq üçün universitetlərdə yeni kurs proqramları ilə robot sistemlərinin proqramlaşdırılmasına başlanaraq kompyuter muhendisliyi bölməsi adlanmağa başladı.

Yazı ilə Əlaqəli mövzular:

 • Proqramlaşdırma dilləri
 • Antivirus proqramları

Komputer muhendisliyinin esaslari

Kompüter üzrə mühəndis, əsasən, müxtəlif kompüter sistemlərinin qurulması, kompüter və onun sistemlərinin təmiri ilə məşğul olur. Eləcə də həmin sistemlərin həmişə işlək vəziyyətdə olmasını təmin edir. O, bir ofis daxilində istifadə olunan kiçik şəbəkələrdən tutmuş minlərlə kompüter və müxtəlif sistemləri birləşdirən mürəkkəb şəbəkələr qurur. Lazım gəldikdə, kompüter mühəndisi müxtəlif sistemlərlə işləyən kompüterləri eyni şəbəkəyə birləşdirir, kompüter sistemlərinin keyfiyyətlə çalışmasını təmin edir.
Eyni zamanda kompüter üzrə mühəndis internetə çıxışı təmin etməklə, işçilərin dünyada baş verən ən son proseslərdən operativ şəkildə xəbərdar olması üçün imkan yaradır.

Bu ixtisas sahibi nə işlə məşğul olur? (iş öhdəlikləri)

➝ Kompüter mühəndisliyi üzrə məzun olanlar aşağıdakı vəzifələri icra edə bilərlər:
➝ Kompüter təhlükəsizliyi üzrə idarəedicisi
➝ Şəbəkə mütəxəssisi
➝ İnformasiya emalı üzrə idarəedici
➝ Sistem proqramçısı
➝ Sistem təhlilçisi
➝ Sistem layihələndirici
➝ Verilənlər bazası administratoru
➝ Tətbiqi proqramçı

Harada bu ixtisasa sahiblənmək olar?

 • ➝ Bakı Mühəndislik Universiteti
 • ➝ Bakı Ali Neft Məktəbi
 • ➝ Azərbaycan Texniki Universiteti
 • ➝ Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri)
 • ➝ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
 • ➝ Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
 • ➝ Milli Aviasiya Akademiyası
 • ➝ “ADA” Universiteti
 • ➝ “Azərbaycan” Universiteti
 • ➝ Sumqayıt Dövlət Universiteti
 • ➝ Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri)
 • ➝ Naxçıvan Dövlət Universiteti
 • ➝ “Naxçıvan” Universiteti (Naxçıvan şəhəri)
 • ➝ Lənkəran Dövlət Universiteti
 • ➝ Qərbi Kaspi Universiteti
 • ➝ Xəzər Universiteti
 • → “Odlar Yurdu” Universiteti

Bu ixtisas üzrə harada çalışmaq olar?

 • – Kompüter texnikasının geniş istifadə olunduğu müəssisə və təşkilatlar
 • – Səfirliklər, böyük istehsalat obyektləri, kompaniya və firmalar
 • – Kompüter texnikasının satışı və təmiri ilə məşğul olan şirkətlər.
 • – Komputer mühəndisliyi ixtisası üzrə bakalavr səviyyəsini bitirən məzunlar ümumi təhsil pilləsində müvafiq olaraq informatika fənnini tədris edə bilər.

Bu ixtisas üzrə lazım olan bilik və bacarıqlar (kompetensiyalar)

Kompüter mühəndisi həm bütövlükdə kompüterin, həm də onun ayrı-ayrı hissələrinin iş mexanizmini dərk etmək üçün fizika və riyaziyyatı, xüsusilə də fizikanın elektrik və maqnit, riyaziyyatın isə riyazi məntiq bölmələrini dərindən mənimsəməlidir.
Kompüter mühəndisinin qarşısına çıxa biləcək problemlərin mənbəyini çox zaman ilk baxışdan dəqiq bilmək olmur, çünki həmin problemlər bir neçə səbəbdən yarana bilər. Kompüter mühəndisi üzləşdiyi problemin məhz hansı səbəbdən (və ya səbəblərdən) yarandığını aydınlaşdırmaq üçün mümkün mənbələri yoxlayıb aradan qaldırmalıdır (bu prosesə problemin lokalizasiyası deyilir). Bu işdə, ixtisasını gözəl bilməklə yanaşı;
➝ məntiqi mühakimə yürüdə bilmək qabiliyyəti
➝ mühəndis intuisiyası
➝ səbirli, soyuqqanlı olmaq
➝ müəyyən edilmiş tədris prosesindən öyrədilən proqramları mükəmməl bilməli
➝ komanda ilə birlikdə işləmək kompüter mühəndisinə çox kömək edə bilər.

İxtisasın gələcəyi

İnformasiya texnologiyalarının yüksək bir sürətlə inkişaf etdirildiyi və həyatımızın ayrılmaz bir parçasına çevrildiyi bir zamanda ən çox ehtiyac olunan mütəxəssislər, şübhəsiz ki, kompüter mühəndisləridir.

Əmək haqqı

Əmək haqqı müvafiq olaraq 600-1500 azn və daha çox ola bilir.

Kompüter Mühəndisliyi nədir?

Kompüter mühəndisliyi, elektrik mühəndisliyi və kompüter elmləri üzrə təlimləri birləşdirən bir təhsil sahəsidir . O, kompüter sistemlərinin və elektron avadanlıqlarının aparat və proqram komponentlərinin dizaynı, inkişafı, tətbiqi və idarə edilməsində elm və texnologiya ilə birlikdə işləyir. Kompüter mühəndisliyi dərəcəsinə yiyələnənlər kompüter avadanlığı(hardware) , proqram təminatı(software) və şəbəkə sistemlərinin(network) necə işlədiyi, eləcə də bu sistemlərin müasir müəssisələrdə necə inteqrasiyası barədə praktiki , dərin biliklər əldə edirlər . Bu sahə 80-ci illərin əvvəllərində aparat və proqram təminatının dizaynı və inkişafı üçün yer açan müasir kompüter ideyasının ortaya çıxdığı vaxta təsadüf edir. O vaxtdan bəri kompüter mühəndisliyi daim inkişaf edən bir sahə olmuşdur.

Əlaqəli: İnformasiya Texnologiyaları(İT) nədir?

İndiyə qədər kompüter mühəndisliyi(computer engineering) aşağıdakılara bölünürdü:

Kompüter proqram mühəndisliyi(software engineering)

Kompüter aparat mühəndisliyi(hardware engineering)

Lakin indi o, kompüter arxitekturası, kibertəhlükəsizlik, şəbəkə və portativ kompüter(mobil computing) kimi ixtisaslaşdırılmış bölmələrə çevrilib.

Software engineering(Kompüter proqram təminatı mühəndisliyi)

Kompüter proqram təminatı mühəndisliyi, əsas şəkildə hesablama nəzəriyyələri və prinsiplərinə əsaslanır. Bunlar texnoloji problemləri həll etmək üçün kompüter şəbəkələri, cihazları və prosesləri layihələndirilərkən tətbiq edilir.

Hardware engineering(Kompüter avadanlıq mühəndisliyi)

Kompüter texnikası mühəndisliyi, mikroprosessorlar və dövrə lövhələri kimi kompüterin fiziki periferik hissələrinin dizaynında ixtisaslaşmışdır. İstehlakçılar bu sektorun inkişaf edəcəyini gözlədiyi üçün daha kiçik və daha sürətli olmaq həmişə vacib olacaq.

Kompüter şəbəkələri

Kompüter mühəndisliyinin bu kateqoriyası məlumatların ötürülməsi və idarə edilməsi ilə məşğul olur. Məlumatı daha sürətli köçürmək ehtiyacı simli hesablama sistemlərinin istifadəsini simsiz sistemə köçürüb və demək olar ki, hər şeyi internetə qoşmağa imkan verib. O, praktiki olaraq həyatın hər bir sahəsində tətbiq oluna bilər: tibbdən infrastruktur qurğularına qədər. Kompüter mühəndisləri adətən simsiz sahə ya da adi kabel şəbəkəsi üçün RF(Radiofrequency)-intizamını seçirlər, lakin hər ikisində ixtisaslaşmaq mümkündür.

Kompüter arxitekturası

Kompüter arxitekturasında olanlar gələcək problemlərin kompleks həlli üçün zəmin yaradan layihələrin orijinal dizaynını qərara alırlar. Arxitektura və emalda alqoritmlərin qurulması üçün istifadə olunan biliklərə əsaslanan nəzəriyyələr və təhlillər ən çox yayılmış sahələrdir. Həmçinin, insan həyatını asanlaşdıracaq robotlar hazırlamaq üçün robot texnikasının hazırlanıb və yaradılmasında da istifadə olunur.

Mobil kompüter(Mobile computing) və paylanmış sistemlər(distributed systems)

Bu sahədə ki, mühəndislər inteqrasiya olunmuş kompüter və kommunikasiya mühitləri yaradar və məlumata giriş əldə etmək imkanı yaradırlar. Nümunələrə açıq platformalı mobil şəbəkələr, müxtəlif sistemlərdə çevik resursların idarə edilməsi, mobil və ATM parametrlərində xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi, simsiz şəbəkə sistemlərində işləmək və sürətli kabelli Ethernet klasterləri daxildir.

Kiber təhlükəsizlik

Həyati vacib məlumatlar ötürüldükcə, iş sahəsinin qorunması və həssas məlumatların təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi zərurəti hər şeydən üstün olur və kibertəhlükəsizliyi kompüter mühəndisliyinin mühüm bir aspektinə çevirir. Bu mühəndislər qrupu, kompüteri zərərli proqramlardan və hakerlərdən qorumağa kömək edən firewall və antivirusların yazılması və dizaynına cavabdehdir.

KOMPÜTER MÜHƏNDİSLƏRİ HARADA VƏ HANSI ROLLARDA İŞLƏYİRLƏR?

Kompüter mühəndisliyi dərəcəsi sahibləri çox vaxt müəssisələrdə proqram təminatı mühəndisi(software engineering) və ya proqramçı, software developer(proqram inkişaf etdirici) və ya layihə meneceri kimi mövqe tuturlar. Kompüter mühəndisləri kompüter istehsalçıları, maliyyə xidmətləri, konsaltinq, istehsal, istehlak malları və nəqliyyat da daxil olmaqla geniş sənaye sahələrindən faydalanır.

Kompüter mühəndislərinə bəzən iş və ixtisas sahəsindən asılı olaraq İT mühəndisləri, sistem mühəndisləri, kompüter avadanlıqları mühəndisləri( computer hardware engineer ) və ya kompüter proqram təminatı mühəndisləri( computer software engineer) deyilir.

Kompüter mühəndisliyi, peşəkarların sadə mikroprosessorlardan tutmuş yüksək xüsusiyyətli sxemlərə, proqram təminatının dizaynına və əməliyyat sisteminin inkişaf etdirilməsinə qədər hər şeyi təhlil etmək və layihələndirmək kimi bir sıra sahələrdə məşğul olmaqlarına imkan verir.

KOMPÜTER MÜHƏNDİSLƏRİ MƏZUN OLDUQDAN SONRA NƏ ÜZƏRİNDƏ İŞLƏYİRLƏR?

Kompüter mühəndislərinin öz işlərində hansı tapşırıq və layihələr üzərində işləməklərinə gəldikdə, kompüter mühəndisləri adətən öz texniki biliklərini və problem həll etmə bacarıqlarını, kompüter komponentləri və sistemlərini qurmaq, sınaqdan keçirmək, yaxşılaşdırmaq və təkmilləşdirmək üçün istifadə edirlər.

Kompüter mühəndisləri yaddaş cihazlarını, kompüter prosessorlarını, xüsusi inteqral sxemləri, kompüter sistemlərini və ya şəbəkələri inkişaf etdirə və ya inteqrasiya edə bilərlər. Onlar həmçinin mütəmadi olaraq kompüter avadanlıqlarının komponentlərində və kompüter sistemlərində işləyən proqram təminatında yaranan problemləri sınaqdan keçirir və həll edirlər.

Rolundan və ya sektorundan asılı olaraq, kompüter mühəndisləri avtomobillərdə, təyyarələrdə, telefonlarda, ağıllı məişət texnikasında və s. yerləşdirilmiş kompüter əsaslı sistemlərin qurulmasında da iştirak edə bilərlər.

Əlaqəli: Kompüter Elmləri nədir?

TİPİK İŞ VƏZİFƏLƏRİ VƏ MƏSULİYYƏTLƏR

Kompüter mühəndisləri rolunda işləmək insanlara xüsusi layihələr üzərində minimal nəzarətlə səmərəli işləməyə imkan verir. Siz praktiki təcrübə və peşəkar karyera təhsili ilə yanaşı, kompüter mühəndisliyi üzrə ixtisasa malik ən yaxşı namizəd olaraq qalacağınızdan əmin ola bilərsiniz.

Bir çox onlayn iş elanları kompüter mühəndisliyi dərəcəsi tələb edən vəzifələrə müraciət edərkən aşağıdakı əsas bacarıqları, məsuliyyətləri və iş tələblərini vurğulayır:

 • Kompüter alqoritmlərini və qabaqcıl sistemləri inkişaf etdirin
 • İnteqrasiya yerləşdirmələri( integration deployment < ) üçün skriptlər və alətlər dizayn edin və inkişaf etdirin
 • Yüksək əlçatanlığı təmin etmək üçün izləmə sistemlərini( monitoring systems ) qoruyun
 • Daxili və bulud infrastrukturunun təmin edilməsinin avtomatlaşdırılması
 • İnfrastruktur sorğularını dəstəkləmək üçün inkişaf qrupu ilə sıx əməkdaşlıq edin
 • Runbook, texniki və əməliyyat sənədlərini yaradın və baxımını edin
 • Qabaqcıl aparat(hardware) və proqram təminatı(software) texnologiyalarını araşdırın, inkişaf etdirin və prototip edin
 • Kompüterlə görmə problemlərinə machine learning tətbiq edin
 • Konsepsiya sübutu prototiplərini təsəvvür edin
 • Müxtəlif yerləşdirilmiş sistemlərin(s ystem deployment ) səmərəliliyini, genişlənməsini və sabitliyini təhlil edin və təkmilləşdirin

KOMPÜTER MÜHƏNDİSLƏRİ ÜÇÜN ORTA ƏMƏK HAQQI

Orta hesabla kompüter mühəndisi Amerikada ildə ən azı 83,000 ABŞ dolları məbləğində əmək haqqı qazanır ki, bu da aylıq 6,900 dollar maaşa bərabərdir. Kompüter sisteminin analisti kimi sahələr, 2022-ci ilə qədər 24,5% artım tempinə malikdir.

Onlayn reklamları nəzərdən keçirərkən, kompüter mühəndisliyi dərəcəsi olan şəxslər üçün əlaqəli iş başlıqlarına aşağıdakılar daxil ola bilər:

 • Kompüter mühəndisi(Computer Engineer)
 • Kompüter və İnformasiya Sistemləri Meneceri(Computer and Information System Manager)
 • Kompüter Görmə Mühəndisi(Computer Vision Engineer)
 • Kompüter Tətbiqləri Mühəndisi(Computer Applications Engineer)
 • Veb Tərtibatçısı(Web Developer)
 • Kompüter avadanlığı mühəndisi(Computer Hardware Engineer)
 • Kompüter proqram təminatı mühəndisi(Computer Software Engineer)
 • Kompüter Elmləri Mühəndisi(Computer Science Engineer)
 • Kompüter Sistemi Analitiki(Computer System Analyst)
 • Kompüter və İnformasiya Tədqiqatçısı(Computer and Information Research Scientist)
 • Kompüter Şəbəkəsinin Memarı(Computer Network Architect)
 • Kompüter proqramçısı(Computer programmer)
 • Proqram Tətbiqi Tərtibatçı(Software Application Developer)
 • İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə analitik(Information Security Analyst)

Müəllif

Salam dostlar! Mən Hacıyev Əyyub. 10 ildən artıqdır ki proqramlaşdırma ilə məş.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.