Press "Enter" to skip to content

Konsept Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Konsepte Uygun Ne Demek

Konsept kelimesi dilimize Fransızca’dan geçmiştir. TDK sözlüğüne göre, kavram; anlayış, görüş, fikir; tarz; düzen anlamlarına gelir. Kavram, bir nesnenin zihindeki tasarımı demektir.

Konsept anlayışı srbst

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

DİLÇİLİKDƏ KONSEPT ANLAYIŞININ SEMANTİKASI

Xülasə

Konsept məfhumu insanın mental dünyasına, yəni mədəniyyətə və tarixə yaxındır və bu səbəbdən spesifik xarakter daşıyır. Konseptlər xalqın düşüncəsində yaşayan kollektiv irsdir, onun mənəvi mədəniyyətidir. Məhz bu səbəbdən kollektiv şüur konstantların, yəni daimi, yaxud uzun müddət mövcud olan konseptlərin qoruyucusu kimi çıxış edir. Linqvokulturologiyada konsept anlayışı kifayət qədər geniş sahəni əhatə edir. Konseptin tərkib hissələrinə dil vahidlərinin bütün leksik və qrammatik mənalərı daxildir. Konseptin başlıca əlaməti onun mentallığı ilə əsaslandırılır. Hər bir mental xüsusiyyətə malik olan dəyərlər kimi, konseptlər də təxəyyül məhsuludur.

Açar sözlər: konsept, semantika.konseptual, koqnitiv, interpretasiya

Sevinj Islam Ahmadova

Semantics of concept understanding in linguistics

Abstract

“The study of concepts is one of the most urgent problems of modern linguistics and has developed in various scientific directions. Studying the methods of conceptual organization of knowledge in the language is considered one of the main problems of that issue. It is for this reason that the collective consciousness acts as a protector of constants, i.e. permanent or long-standing concepts. In linguistic culture, the concept covers a fairly wide area. The components of the concept include all the lexical and grammatical meanings of the language units. The main feature of the concept is its mentality. Concepts, like values with every mental quality, are a product of the imagination.

Keywords: concept, semantics, conceptual, coqnitive , interpretation

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [2,54 Mb] (yüklənib: 88)

Konsept Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Konsepte Uygun Ne Demek?

Genel olarak kullanılan ana fikri kavram olarak bilinen konsept kelimesi halk arasında kullanılmaya başlamıştır. Bundan kaynaklı olarak konsept kelimesinin anlamı merak edilmeye başlamıştır. Bir tarz, anlayış ve düzen anlamına gelen konsept ile alakalı olarak Türk Dil Kurumu ne tür açıklamalarda bulunmuştur? Peki, konsept ne demektir? Konsepte uygun olarak hazırlamak ne anlama gelmektedir? İşte, konsept ile alakalı olarak merak edilen bu kavramlar ve alanlara göre konsept kelimesinin tanımları.

Konsept kelimesi Türkçe bir kelime değildir. Bu kelime Fransızcadan dilimize geçmiştir. Kullanımı kendi dilinde “concept” şeklinde olmaktadır. Türk Dil Kurumu konsept kelimesinin anlamını, felsefe ve diğer isimler olarak 4 farklı biçimde ele almıştır.

Konsept ne demek, TDK sözlük anlamı nedir?

Konsept kelimesinin Türk Dil Kurumundaki açıklamaları yöndedir:

– Felsefe bilimine göre kavram demektir.
– Anlayış ve görüş anlamlarında kullanılmaktadır.
– Bir tür tarz anlamına gelmektedir.
– Aynı zamanda düzen ifadesi içinde bu kelime kullanılmaktadır.

Konsepte uygun ne demek?

Konsepte uygun demek düzene göre hazırlanış, tarza uygun olarak yapılmış ve dizayn edilmiş anlamına gelmektedir.

Konsept Ne Demek? Konsept Tasarımı Nedir?

Konsept kelimesi dilimize Fransızca’dan geçmiştir. TDK sözlüğüne göre, kavram; anlayış, görüş, fikir; tarz; düzen anlamlarına gelir. Kavram, bir nesnenin zihindeki tasarımı demektir.

Genel kullanımdaki anlamı, ana fikir, tema, tarz olarak tanımlanabilir. Mimari başlığı altında incelendiğinde kelimenin anlamı biraz daha derinleşir. Bir projenin temel aldığı prensipler ve özellikler konsept olarak nitelendirilir. Resim, heykel, grafik, mimari tasarım, peyzaj tasarımı ve otomotivde birbirinden biraz daha farklı anlamlar kazanır. Sanat eserlerinde de bir konsept bulunur. Bu, eserin bütününde etkisi hissedilen temel prensip olarak tanımlanabilir.

Konsept Nedir?

Günlük hayatta yaşadığımız toplumsal olay ve değişimler; hangi konseptlerin trend olacağını belirler. Peki, konsept nedir? Mimari konsept nedir? İç mekân tasarımında konsept nasıl oluşturulur?

Konsept, düşüncede ortaya çıkan soyut fikir veya kavramlar şeklinde açıklanabilir. Düşünce ve inançların temel yapı taşları olarak değerlendirilir. Bu nedenle konsept, dilbilim, psikoloji ve felsefe gibi çeşitli disiplinler tarafından incelenir.

Konsept, görüş, anlayış, düşünce, yeni fikir gibi birçok anlamı içinde barındırır. Konsept çalışması “kelime” olarak birçok sektörde kullanılabilir. Bir reklamcı, bir iç mimar, yaptığı çalışmaları anlatırken konsept kelimesini kullanabilir. Konsept kelimesi otomobil ve mobilya sektöründe, yenilik veya yeni ürün grubu anlamında kullanılır. Reklam sektörü, komple bir çalışmayı veya tüm çalışmalardan oluşan bir tasarım veya uygulamayı anlatmak için bu kelimeyi kullanır.

Reklamcılık ve tanıtım sektöründe, bir çalışmanın “konsept” kelimesi ile örtüşmesi için, öncelikle “kurumsal kimlik” çalışması yapılmalıdır. Kurumsal kimlikle birlikte, yapılacak tasarımların bütünü ve uygulanma aşamasına “reklam/konsept” çalışması denebilir. Tasarımı oluştururken, firmanın kimliği kurumsal kimliğin çıkış noktası olabilir. Firmanın kuruluş amacı nedir, ürünleri nelerdir, hizmet, fikir veya ürün mü üretir? Bunlar kurumsal kimliği şekillendiren fikirlerdir ve konsepti de belirlerler.

Oluşturulan tasarımlara göre imalatı yapılmış olan ürünlerden oluşturulacak mekanlar, tam olarak bir konsept çalışması olacaktır. Konsept çalışması kelime olarak birçok sektörde kullanılabilir. Konsept, yeni bir ürün için bir fikir veya bir ürünü satmanın bir yolu anlamına da gelir.

Otomotivde Konsept

Konsept, bir nesne veya düşüncenin zihindeki soyut tasarımıdır. Otomotiv sektöründe, tanıtım ve imaj gösterisi olarak markanın, yapabileceğinin en iyisini yapıp aracın gelecekte taşıyacağı çizgileri kullanıcılara göstermesinin bir yoludur konsept. Konsept araçlar genellikle seri üretime geçmezler. Bu araçlar şov amaçlı kullanılır ve genelde sanal ortamda yayınlanarak veya araba fuarlarına getirilerek meraklılarına sergilenir.

Konsept araba, üretici markanın bir gövde gösterisidir ve gelecekteki yüzüdür. Yıllar sonra yollarda görebileceğimiz, yenilikçi bir fikir doğrultusunda oluşturulmuş öncü tasarımlardır. Firma kendi teknolojisini tanıtmak üzere de konsept araç tasarlayabilir. Onu üretecek teknolojiye ulaşmıştır ya da misyonunda vardır.

Zaman içerisinde gelişen teknolojiye bağlı olarak firmalar konseptini sürekli yeniler. Konsept arabalardan aldığı geri bildirimleri toplayarak yeni üreteceği modeller için kullanır.

Mimaride Konsept

Konsept, mimaride tasarım fikrinin oluşmasından tasarımının tamamlanmasına kadar her aşamada etkili olan önemli bir kavramdır. Amaç, çalışmanın farklılıklarını belirgin hale getirerek beğeni toplayabilmektir. Sosyal mekanlar ile butik şekilde inşa edilen yerleşim alanlarında, bu tarz uygulamalara sıklıkla rastlanır. Ortaya çıkacak projenin hedefe ulaşma başarısında konsept doğrudan etkilidir.

Konsept kavramı, tasarımın dayandığı temel olarak nitelendirilebilir. Konsept, tasarım oluşturmak için dikkate alınan temel nitelikler, değişkenler ve çözüm önerileridir. Konsept konusundaki değerlendirmeler proje çiziminden önce ve tasarımın ortaya çıkarılması aşamasında yapılmış olmalıdır. Böylelikle tasarımın tutarlı şekilde hazırlanması sağlanabilir.

Konsept Tasarım

Konsept tasarım, belirli bir fikir veya bir tarza uygun olarak tasarlamak demektir. Tasarımı yaparken herhangi bir tema seçilerek o kullanılır veya birkaç temanın belirli özellikleri birleştirilerek kullanılır.

Genel anlamda konsept, tasarım sürecinin en başında, yapılan araştırmalar ve analizler doğrultusunda tespit edilen problemlere getirilen çözüm önerileridir, en doğru çözümü bulma sürecidir. “Tema” olarak farklı bir bakış açısı veya farklı bir çıkış noktası demektir. Yaratıcılık demektir, özgün olmak demektir. Bu kavram, yeni bir uyarlama veya “daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi” yakalamak anlamındadır.

Konsept tasarım, örneğin bir mekanın tasarımını yaparken belirli bir tarza, belirli bir fikre bağlı kalınması anlamına gelir. Konsept tasarımın amacı, dikkat çeken bir mekan oluşturmak ve böylelikle daha çok kişiye erişebilmektir. Konsept bu yüzden büyük önem taşır.

Konsept tasarım, kafe, restoran gibi işletmelerden ev, ofis gibi iş ve yaşam alanlarına kadar birçok yerde karşımıza çıkar. Mimari anlamda, belli bir tema çevresinde şekillenen bir tasarımından söz edilmektedir. Mekânla birlikte mobilya, aksesuar ve ürün tasarımlarında da konsept fikirleri temel alınır.

“Kavram, görüş, tarz, tema, zihindeki soyut tasarımlar, alışılmışın dışında” gibi anlamlara sahip olan “konsept” kelimesi, dekorasyonda bu tanımların tümünü karşılar.

Konsept Tasarımın Amacı ve Faydaları Nelerdir?

Her mekânın iç mimarisinin kendine özgü bir ruhu vardır. Mekâna yönelik olarak önce bu ruh tasavvur edilir, buna göre bir fikir projesi geliştirilir, sonra o ruha bir beden giydirir gibi uygulama projesiyle birlikte mekân donatılır. Mekânlara hâkim olan bir tarz veya bir kavram, bir renk, bir malzeme, bir nesne vb. vardır ve olmalıdır.

Bir konsept dahilinde yapılan düzenlemeler, mekânı göz alıcı ve dikkat çekici bir görünüme kavuşturur. Böylelikle görsel bütünlük yakalayan mekânlar, daha çok kişiye hitap edebilir. Rastgele dekorasyon elemanları ile yapılan mekân tasarımı yerine bir konsepte göre yapılan dekorasyonlar müşterinin ilgisini çekmeyi sağlayabilir.

Dekorasyonda Konsept Nasıl Oluşturulur?

Mekân tasarımlarında dekorasyona başlamadan önce konsept belirlenmelidir. Konsept belirlendikten sonra; tasarım sürecinin sonraki adımları malzeme ve ürün seçimleridir. Örneğin; minimal bir konsept için yenilikçi, işlevsel ve modern dekorasyon elemanları tercih edilir.

Etnik bir konsept için; kilimler, renkli koltuklar, canlı renkler, rahat minderler, duvar halıları vb. kullanılabilir. Klasik bir konsept için oymalı, ikinci el, antika mobilyalar, lambri duvarlar, işlemeli tavan dekorları, kapitoneli koltuk takımları seçilmelidir. Modern bir konsept için ahşap neredeyse hiç kullanılmaz. Alüminyum veya cam ağırlıklı kullanmak, modern bir mekân oluşturmakta etkili olacaktır. İşletme veya mekân için mutlaka bir “tarz” üretilmelidir. Bu, yapılacak tasarımı bir adım öne çıkararak fark edilmeyi kolaylaştıracaktır.

Konsept Nedir?

Konsept kelimesi, TDK sözlüğüne göre, “kavram; anlayış, görüş, fikir; tarz; düzen” anlamlarına gelir. Genel kullanımdaki anlamı, ana fikir, tema, tarz olarak tanımlanabilir. Otomobil ve mobilya firmaları “konsept” kelimesini bir yenilik veya yeni ürün grubu olarak kullanırlar, reklam sektöründe ise komple bir çalışmayı veya tüm çalışmalardan oluşan bir tasarımı veya uygulamayı anlatır.

Mimari Konsept Nedir?

Mimaride konsept, tasarım fikrinin oluşmasından tasarımının tamamlanmasına kadar her aşamada etkili olan önemli bir kavramdır. Konsept, tasarımın dayandığı temel olarak görülebilir. Tasarımın oluşturulması sırasında dikkate alınan temel nitelikler, değişkenler ve çözüm önerileri konsept olarak nitelendirilir.

Konsept Tasarım Nedir?

Genel anlamda konsept, tasarım sürecinin en başında, yapılan araştırmalar ve analizler doğrultusunda tespit edilen problemlere getirilen çözüm önerileridir, en doğru çözümü bulma sürecidir. “Tema” olarak farklı bir bakış açısı veya farklı bir çıkış noktası yakalamak, özgün olmak demektir. Bu kavram, yeni bir uyarlama veya “daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi” yakalamak anlamında kullanılır.

Konsept Tasarımının Amacı Nedir?

Konsept tasarımının amacı, bir ürünün ya da hizmetin tasarlanmasını ve üretilmesini hızlandırmak için, kullanıcıların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak şekilde tasarım düşünceleri ve fikirlerinin üretilmesi ve test edilmesidir. Konsept tasarımı, ürün ya da hizmetin kullanıcılar için kullanımını kolaylaştırmak, ürünün geliştirilmesini hızlandırmak ve ürünün başarılı olmasını sağlamak için tasarımın önemli bir parçasıdır.

Konsept Tasarımının Faydaları Nelerdir?

1. Konsept Tasarımı, kullanıcıların tüm beklentilerini karşılamak için özellikleri, kullanım kolaylığını ve deneyimin zenginliğini arttırarak ürününüzün değerini artırır.

2. Konsept tasarımı, ürününüzün çevreye uyumlu olmasını ve kullanım süresini artırmasını sağlayarak ürününüzün kârlılığını artırır.

3. Konsept tasarımı, ürününüzün yaratıcı ve benzersiz olmasını sağlayarak satış noktalarını arttırarak satışlarınızı artırabilirsiniz.

4. Konsept tasarımı, bir ürünün kullanışlılığını, verimliliğini ve dayanıklılığını arttırarak kullanıcı memnuniyetini artırır.

5. Konsept tasarımı, ürününüzün diğer rakiplerin ürünlerinden farklılık göstermesini sağlayarak ürününüzün marka değerini artırır.

Konsept Tasarımının Uygulanması Nasıl Olmalıdır?

Konsept tasarımının uygulanması, bir projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için iyi bir planlamaya, tasarım sürecinin anlaşılır ve basit olmasına ve tasarımın yürütülmesinde gerekli olan kaynakların yeterli olmasına bağlıdır. Konsept tasarımının uygulanması, bir tasarım projesinin çeşitli aşamalarının başarıyla tamamlanmasına yardımcı olacaktır. İlk olarak, mevcut durumun belirlenmesi ve hedeflerin belirlenmesi gerekir. Bu, projenin amacını belirlemek ve projenin mevcut durumundan hedefe ulaşmak için gerekli adımları belirlemek için önemlidir. Sonra, tasarım sürecinin planlanması ve çalışma programının oluşturulması gerekir. Bu süreçte, projenin tasarımı, üretimi ve testi için gerekli tüm kaynakların sağlanması gerekir. Son olarak, tasarım sürecinin uygulanmasına geçilir. Bu aşamada, mevcut tasarımın test edilmesi, üretim için gerekli olan özel parçaların üretilmesi ve tasarımın son testinin yapılması gerekir.

Konsept Ne Demek Konsept nedir Konsept tasarım otomotivde konsept mimaride konsept
Neslihan Tatar
Blog Yazarı

Endüstri Yüksek Mühendisidir. Farklı sektörlerde kalite, verimlilik, iş güvenliği, eğitim gibi konularda çalıştıktan sonra aktif iş hayatından ayrıldı. Farklı uğraşlar ve kariyer arayışı ile enstitünün İkna Teknikleri, Yaratıcı Yazarlık, İçerik Editörlüğü ve İçerik Uzmanlığı eğitimlerini aldı. Enstitü blog sayfalarına katkı sağlıyor.

Benzer Yazılar

Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.