Press "Enter" to skip to content

Lev tolstoy dirilmə

Qafqazın valehedici təbiəti və kazak həyatının sadəliyi onu “Kazaklar” avtobioqrafik povestini yazmağa sövq edir. Qafqaz təəssüratları “Basqın” (1853), “Meşənin qırılması” (1855) hekayələrində, habelə çox sonralar yazdığı “Hacı Murad” povestində də əksini tapır. Qafqazda xidmət etdiyi illərdə L.Tolstoy əvvəlcə “Uşaqlıq” povestini yazır və onu “Sovremennik” jurnalına göndərir, amma adını açıqlamır. Povest 1852-ci ildə “L.N.” inisialı ilə çap olunur. Sonralar onun “İlk gənclik” və “Gənclik” povestləri işıq üzü görür. Bu əsərlər “Uşaqlıq” ilə birlikdə avtobioqrafik trilogiya təşkil edir. L.Tolstoyun ədəbi debütü çox uğurlu olur və onu dərhal məşhurlaşdırır.

Lev Tolstoy

Böyük rus yazıçısı və mütəfəkkiri qraf Lev Nikolayeviç Tolstoy 1828-ci il avqustun 28-də Tula quberniyasının Yasnaya Polyana malikanəsində anadan olub. O, böyük zadəgan ailəsinin 4-cü uşağı olub. Valideynlərini tez itirdikləri üçün onu bacı və qardaşları ilə birlikdə ailənin uzaq qohumu T.A.Yerqolskaya tərbiyə edib. Buna baxmayaraq, Tolstoy uşaqlıq illərini həmişə ən xoş xatirələrlə xatırlayır: ailə əhvalatları, zadəgan malikanəsində həyatın ilk təəssüratları onun əsərləri üçün zəngin material olur və sonralar “Uşaqlıq” adlanan avtobioqrafik povestdə təsvir olunur.

L.Tolstoyun 13 yaşı olanda ailəsi Kazana köçür. Gələcək yazıçı 1844-cü ildə Kazan Universitetinin fəlsəfə fakültəsinin Şərq dilləri bölməsinə daxil olur, sonralar hüquq fakültəsinə keçir.

Universitetdə oxumaq L.Tolstoy üçün darıxdırıcı olduğu üçün təhsilini yarımçıq qoyub və dağlılarla döyüşmək üçün 1951-ci ildə qardaşı Nikolayla bilrikdə Qafqaza yola düşür. Təxminən üç il Terek çayının sahilindəki kazak stanitsasında yaşayır, tez-tez Qızlar, Tiflis və Vladiqafqaza gedir, hərbi əməliyyatlarda iştirak edir.

Qafqaz təəssüratlarının təsiri ilə yazdığı əsərlər Tolstoyun psixoloqluq, rəssamlıq və yazıçılıq istedadını üzə çıxarır.

Qafqazın valehedici təbiəti və kazak həyatının sadəliyi onu “Kazaklar” avtobioqrafik povestini yazmağa sövq edir. Qafqaz təəssüratları “Basqın” (1853), “Meşənin qırılması” (1855) hekayələrində, habelə çox sonralar yazdığı “Hacı Murad” povestində də əksini tapır. Qafqazda xidmət etdiyi illərdə L.Tolstoy əvvəlcə “Uşaqlıq” povestini yazır və onu “Sovremennik” jurnalına göndərir, amma adını açıqlamır. Povest 1852-ci ildə “L.N.” inisialı ilə çap olunur. Sonralar onun “İlk gənclik” və “Gənclik” povestləri işıq üzü görür. Bu əsərlər “Uşaqlıq” ilə birlikdə avtobioqrafik trilogiya təşkil edir. L.Tolstoyun ədəbi debütü çox uğurlu olur və onu dərhal məşhurlaşdırır.

L.Tolstoy döyüş əməliyyatları başa çatandan sonra hərbi xidmətdən azad olaraq bir müddət Sankt-Peterburqda yaşayır və ədəbi dairələrdə böyük ad-san qazanır. O, “Sovremennik” dərnəyinin üzvü olur, Nikolay Nekrasov, İvan Turgenev, İvan Qonçarov, Nikolay Çernışevski və digər tanınmış rus yazıçıları ilə dostluq etməyə başlayır.

Kübar və əbədi həyatdan yorulan L.Tolstoy 1860-cı illərin sonunda özünün Yasnaya Polyana malikanəsində yaşamağa başlayır. Orada kəndli uşaqları üçün məktəb açır, 1859-1862-ci illərdə bu məktəbdə çalışır. O, “Yasnaya Polyana” adlı pedaqoji jurnal (1862-ci il) nəşr edir, ciddi proqramlardan və sərt intizam qaydalarından uzaq təhsil və tərbiyə sistemini təbliğ edir. 1862-ci ildə Sofya Andreyevna Bers ilə evlənir və kübar cəmiyyətindən uzaqda — öz malikanəsində patriarxal ailə başçısı kimi yaşamağa başlayır. Təhkimçiliyin ləğv olunması ilə əlaqədar islahatların aparıldığı illərdə Krapivensk qəzasında barışdırıcı münsif kimi mülkədarlarla kəndlilər arasındakı mübahisələri həll edir.

L.Tolstoy 1863-cü ildə özünün ən böyük əsəri – “Hərb və sülh” epopeyası üzərində işləməyə başlayır. Rus və dünya ədəbiyyatında unikal əsər olan bu roman üzərində iş altı il davam edir. Romanda istər uydurma, istərsə də real (məsələn, Napoleon, I Aleksandr, Kutuzov) 550-dən çox personaj təsvir edilib. Əsərdə müəllifin azadlıq və zərurət, tarixi prosesin hərəkətverici qüvvələri haqqında mülahizələri ilə müşayiət olunan tarixi-fəlsəfi məzmunlu fəsillərlə bədii məzmunlu fəsillər bir-birini əvəzləyir.

Yazıçı ən yaxşı qəhrəmanlarını daxili təlatümləri ilə birlikdə, daim həqiqət axtarışında, özlərini və dünyanı dəyişdirmək əzmində olan insanlar kimi təsvir edib. Knyaz Andrey Bolkonski, qraf Pyer Bezuxov, Nataşa Rostova, knyaz qızı Marya məhz belə qəhrəmanlardır. Roman rus xalqının tarixi müqəddəratının həll olunduğu dövrə — 1812-ci ilin Vətən müharibəsində həsr olunub. “Hərb və sülh” romanı üzərində iş başa çatandan sonra yazıçının həyatının çox çətin dövrü başlayır. Ədəbi tənqid roman üzərinə sərt hücuma keçir, xüsusən də fəlsəfi-tarixi məzmunlu fəsillər pislənir. Bütün bu rəylər müəllifi çox incidir.

L.Tolstoy 1873-1877-ci illərdə özünün ikinci böyük romanını – “Anna Karenina”nı, daha sonra “Dirilmə” romanını yazır.

Lev Tolstoy uşaqlar üçün çoxlu nağıl, hekayə, təmsil və povest yazıb. O dövrdə uşaq kitabları, demək olar ki, yox idi. L.Tolstoy uşaqların başa düşdüyü sadə dildə yazdığı hekayələr hələ də öz aktuallığını və əhəmiyyətinin itirməyib.

L.Tolstoy 1870-ci illərin əvvəlində “ Əlifba” və “Yeni əlifba” kitablarını tərtib və nəşr edib. Bu kitablar üçün orijinal hekayələr yazıb, nağıl və təmsilləri qələmə alıb. Ömrünün son illərində L.Tolstoy öz əqidə-etiqadı ilə Yasnaya Polyanadakı kübar həyat arasındakı ziddiyyətdən doğan dərin mənəvi əzab keçirirdi. O, 1910-cu il noyabrın 10-da malikanəsini xəlvətcə tərk edir, yolda sətəlcəm olur və noyabrın 20-də Ural dəmir yolunun Astapovo stansiyasında vəfat edir. O, Yasnaya Polyanada dəfn olunub.

 • Teqlər:
 • dünya ədəbiyyatı
 • , rus ədəbiyyatı
 • , rus yazıçıları
 • , Lev Tolstoy
 • , Tolstoy
 • , rus yazıçısı

Dirilmə (roman)

Dirilmə (rus. Воскресение ) — Lev Tolstoyun ilk dəfə 1899 – cu ildə nəşr edilmiş sonuncu romanı. Bu roman eyni zamanda Tolstoyun sağlığnda nəşr edilmiş sonuncu böyük əsəridir. Əsər ilk dəfə Niva həftəlik jurnalında hissələr şəklində nəşr edilmişdir.

Tolstoy bu əsərində insanlar tərəfindən hazırlanmış qanunların həmişə qüsurlu olduğunu və kilsə təşkilatlarının ikiüzlülüyünü çatdırmağa çalışmışdır. Bu əsərdə də, digər romanlarında olduğu kimi, yazıçını maraqlandıran əsas məsələ insan məsələsidir. Əgər “Hərb və Sülh” romanında Tolstoy “xalq fikrini”, “Anna Karenina”da “ailə fikrini” əsas götürmüşdüsə, “Dirilmə”də onu cəmiyyət məsələsi düşündürür və öz qəhrəmanlarını cəmiyyət fonunda təsvir edir. Onun qəhrəmanlarının başına gələn fəlakətlər ilk növbədə onların yaşadıqları cəmiyyətlə, bürokratik dövlət sisteminin yaratmış olduğu həyatla bağlanılır.

Mündəricat

 • 1 Məzmunu
 • 2 Tənqidçilərin mövqeyi
 • 3 Adaptasiyalar
 • 4 İstinadlar
 • 5 Xarici keçidlər

Əsərdə iki həyat sferası təsvir olunur: onlardan biri təbiət, digəri isə cəmiyyətdir. Təbiət insanın mahiyyətinə tam uyğun gələn sferadır: həm təbiəti, həm də insanları Allah yaratmışdır və onlar arasına heç bir ziddiyyət yoxdur. İnsan öz əzəli təbiətinə uyğun hərəkət etdiyi təqdirdə səhvlərə yol vermir, onun ruhu sağ və salamat olur. Elə ki, insan öz təbii mhiyyətindən deyil, ictimai dəyərlər və normalardan çıxış edərək hərəkət edir, onda o fəlakətə düşar olur, səhvlərə yol verir, ruhi cəhətdən ölür.

Romanın əvvəlində verilmiş təbiət təsviri, şəhərdə azın gəlməsi də məhz bu ideyanı açıqlayır. Burada şəhər təbiətin əksi və cəmiyyətin simvolu kimi verilir. İinsanlar şəhər deyilən bu məkanlara bir yerə yığışara torpağı daş və qranitlə, binalarla örtmüş və sanki onun əsas missiyasını, bitirmək və yerinə yetirmək qabiliyyətini əlindən almaq istəyirlər. Lakin insanlar heç vəchlə torpağın əsas mahiyyətini, onun canlı həyatın mənbəyi və həmişə diri olmasını məhv də bilmirlər.

İnsan da torpaq kimidir. Onun da əsas missiyası və mahiyyəti daim həyata can atmasında, ruhi cəhətdən daim diri olmasındadır. Lakin şəhər və cəmiyyət insanı da torpaq kimi, bu dirilik və həyat mahiyyətindən məhrum etməyə çalışır, nəticədə isə sonacan bu məqsədə nail ola bilməsə də, onu, yəni insanı təhrif edir, dəyişir, öz özünə yad bir vəziyyətə salır. Romanın əsas mövzusu da bundan ibarətdir: təbiətən saf, ruhən təmiz yaranmış insan cəmiyyətin təsiri altında ruhən ölü vəziyyətə düşür, lakin onun ruhu heç vaxt sonacan ölmür, dirilir və inan öz əzəli ahiyətinə qayıdır. Bu mahiyyətin ifadəsini Tolstoy dində, Allaha etiqadda görür.

Tənqidçilərin mövqeyi

Tolstoyun bu əsəri böyük həvəslə gözlənilirdi. Tənqidçilərdən biri iyirmi beş ildən sonra Tolstoyun qısa hekayə deyil, tam həcmli roman yazdığın eşitdikdə “biz hamımız çox şadıq” deyə qeyd etmişdi. “Sanki Allah onu getdikcə daha çox mükafatlandırır!” Roman “Anna Karenina” və “Hərb və sülh”lə müqayisədə daha çox nüsxə ilə satılmışdır. Lakin bu ilkin uğur idi, çünki bu gün “Dirilmə” Tolstoyu digər romanları ilə müqayisədə o qədər də məşhur və tələb olunan deyil. [1]

Bəzi tədqiqatçılar deyirlər ki, “Dirilmə”nin personajları sanki bir dəfəyə düşünülmüşdür və bu personajlarda Tolstoyun əvvəlki əsərlərinin personajlarında olduğu kimi detallar və əlavələr çatışmır. Bu dəyərləndirməyə görə, Tolstoy detallardan daha çox estetik keyfiyyətə fikir vermişdir. [1]

Roman nəşrindən sonra senzuranın da ciddi tənqidlərinə məruz qalmışdır. Tam və dəyişdirilməmiş mətn 1936 – cı ilə kimi nəşr edilməmişdir. Naşirlər sanki Tolstoy əsərin müəllif hüquqlarını onlara veribmiş kimi istədikləri əlavələri edirdilər. Bundan sonra Tolstoy əsərin müəllif hüquqlarını Kanadaya köçməyə ümid edən barışçılara vermişdir. [1]

Adaptasiyalar

Əsərin opera adaptasiyaları İtaliya bəstəkarı Franko Alfano, Slovakiya bəstəkarı Jan Kiker və ABŞ bəstəkarı Tod Makover tərəfindən gerçəkləşdirilmişdir. Bundan əlavə, romanın motivləri əsasında bir çox filmlər çəkilmişdir. Onlardan Pyotr Çardinin 1915 – ci ildə çəkdiyi “Katyuşa Maslova”, 1960 – cı ildə Mixail Şveytserin Yevgeni Matveyev, Tamara Semina və Pavel Mssalski ilə birgə istehsal etdiyi filmləri göstərmək olar. Lakin mövzuyla bağlı ən məşhur film Samuel Qoldvinin 1934 – cü ildə istehsal edilmiş ingilis dilli “Dirilmə” filmidir. “Dirilmə 2001” filmi isə P.& V. Taviani tərəfindən çəkilmişdir.

İstinadlar

 1. 123 Ernest J. Simmons, Introduction to Tolstoy’s Writingshttp://www.ourcivilisation.com/smartboard/shop/smmnsej/tolstoy/chap12.htm

Xarici keçidlər

 • Lev Tolstoy. Dirilməbax / rus dilindən tərc. ed. M. Rzaquluzadə, C.Məcnunbəyov. Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 478.
 • Dirilmə — Lev Nikolayeviç Tolstoy
 • parlaqimzalar.az

Avqust 10, 2021
Ən son məqalələr

Varşava Hersoqluğu

Varşava Hersoqluğu Ordusu

Varşava Müqaviləsi Təşkilatı

Varşava Universiteti

Varşava gettosu

Varşava gettosu üsyanı

Varşava gettosundakı yəhudi oğlan

Varşava döyüşü (1920)

Varşava müqaviləsi (1970)

Varşava üsyanı (1944)

Ən çox oxunan

Tural Rəşidov

Tural İsmayılov

Tural Şıxızadə

Tural Əhməd

Tural Əhmədov

dirilmə, roman, məqalənin, bəzi, məlumatlarının, mənbəsi, göstərilməmişdir, daha, ətraflı, məlumat, üçün, məqalənin, müzakirə, səhifəsinə, baxa, məqaləyə, uyğun, formada, mənbələr, əlavə, edib, vikipediyanı, zənginləşdirə, bilərsiniz, avqust, 2021, dirilmə, Во. Bu meqalenin bezi melumatlarinin menbesi gosterilmemisdir Daha etrafli melumat ucun meqalenin muzakire sehifesine baxa ve meqaleye uygun formada menbeler elave edib Vikipediyani zenginlesdire bilersiniz avqust 2021 Dirilme rus Voskresenie Lev Tolstoyun ilk defe 1899 cu ilde nesr edilmis sonuncu romani Bu roman eyni zamanda Tolstoyun saglignda nesr edilmis sonuncu boyuk eseridir Eser ilk defe Niva heftelik jurnalinda hisseler seklinde nesr edilmisdir Dirilmerus BoskresenieKitabin azerbaycanca 2015 ci il nesrinin uz qabigiMuellif ler Lev TolstoyJanr siyasiOrijinalin dili rus diliOrijinalin nesr ili Ilk defe 1899 cu ilde Niva jurnalinda nesr edilibTercumeci Mikayil RzaquluzadeCabbar MecnunbeyovRessam Nergiz Eliyeva2015 Mariya BaskircevaTertibat 2015 Ismayil SuleymanliNesriyyat 2007 Serq Qerb2015 Parlaq ImzalarSehife 2007 4782015 608isbn Special Booksources 2007 ISBN 978 9952 34 180 52015 ISBN 978 9952 8257 4 9 2007 ISBN 978 9952 34 180 52015 ISBN 978 9952 8257 4 9 Vikianbarda elaqeli mediafayllarTolstoy bu eserinde insanlar terefinden hazirlanmis qanunlarin hemise qusurlu oldugunu ve kilse teskilatlarinin ikiuzluluyunu catdirmaga calismisdir Bu eserde de diger romanlarinda oldugu kimi yazicini maraqlandiran esas mesele insan meselesidir Eger Herb ve Sulh romaninda Tolstoy xalq fikrini Anna Karenina da aile fikrini esas goturmusduse Dirilme de onu cemiyyet meselesi dusundurur ve oz qehremanlarini cemiyyet fonunda tesvir edir Onun qehremanlarinin basina gelen felaketler ilk novbede onlarin yasadiqlari cemiyyetle burokratik dovlet sisteminin yaratmis oldugu heyatla baglanilir Mundericat 1 Mezmunu 2 Tenqidcilerin movqeyi 3 Adaptasiyalar 4 Istinadlar 5 Xarici kecidlerMezmunu RedakteEserde iki heyat sferasi tesvir olunur onlardan biri tebiet digeri ise cemiyyetdir Tebiet insanin mahiyyetine tam uygun gelen sferadir hem tebieti hem de insanlari Allah yaratmisdir ve onlar arasina hec bir ziddiyyet yoxdur Insan oz ezeli tebietine uygun hereket etdiyi teqdirde sehvlere yol vermir onun ruhu sag ve salamat olur Ele ki insan oz tebii mhiyyetinden deyil ictimai deyerler ve normalardan cixis ederek hereket edir onda o felakete dusar olur sehvlere yol verir ruhi cehetden olur Romanin evvelinde verilmis tebiet tesviri seherde azin gelmesi de mehz bu ideyani aciqlayir Burada seher tebietin eksi ve cemiyyetin simvolu kimi verilir Iinsanlar seher deyilen bu mekanlara bir yere yigisara torpagi das ve qranitle binalarla ortmus ve sanki onun esas missiyasini bitirmek ve yerine yetirmek qabiliyyetini elinden almaq isteyirler Lakin insanlar hec vechle torpagin esas mahiyyetini onun canli heyatin menbeyi ve hemise diri olmasini mehv de bilmirler Insan da torpaq kimidir Onun da esas missiyasi ve mahiyyeti daim heyata can atmasinda ruhi cehetden daim diri olmasindadir Lakin seher ve cemiyyet insani da torpaq kimi bu dirilik ve heyat mahiyyetinden mehrum etmeye calisir neticede ise sonacan bu meqsede nail ola bilmese de onu yeni insani tehrif edir deyisir oz ozune yad bir veziyyete salir Romanin esas movzusu da bundan ibaretdir tebieten saf ruhen temiz yaranmis insan cemiyyetin tesiri altinda ruhen olu veziyyete dusur lakin onun ruhu hec vaxt sonacan olmur dirilir ve inan oz ezeli ahiyetine qayidir Bu mahiyyetin ifadesini Tolstoy dinde Allaha etiqadda gorur Tenqidcilerin movqeyi RedakteTolstoyun bu eseri boyuk hevesle gozlenilirdi Tenqidcilerden biri iyirmi bes ilden sonra Tolstoyun qisa hekaye deyil tam hecmli roman yazdigin esitdikde biz hamimiz cox sadiq deye qeyd etmisdi Sanki Allah onu getdikce daha cox mukafatlandirir Roman Anna Karenina ve Herb ve sulh le muqayisede daha cox nusxe ile satilmisdir Lakin bu ilkin ugur idi cunki bu gun Dirilme Tolstoyu diger romanlari ile muqayisede o qeder de meshur ve teleb olunan deyil 1 Bezi tedqiqatcilar deyirler ki Dirilme nin personajlari sanki bir defeye dusunulmusdur ve bu personajlarda Tolstoyun evvelki eserlerinin personajlarinda oldugu kimi detallar ve elaveler catismir Bu deyerlendirmeye gore Tolstoy detallardan daha cox estetik keyfiyyete fikir vermisdir 1 Roman nesrinden sonra senzuranin da ciddi tenqidlerine meruz qalmisdir Tam ve deyisdirilmemis metn 1936 ci ile kimi nesr edilmemisdir Nasirler sanki Tolstoy eserin muellif huquqlarini onlara veribmis kimi istedikleri elaveleri edirdiler Bundan sonra Tolstoy eserin muellif huquqlarini Kanadaya kocmeye umid eden bariscilara vermisdir 1 Adaptasiyalar RedakteEserin opera adaptasiyalari Italiya bestekari Franko Alfano Slovakiya bestekari Jan Kiker ve ABS bestekari Tod Makover terefinden gerceklesdirilmisdir Bundan elave romanin motivleri esasinda bir cox filmler cekilmisdir Onlardan Pyotr Cardinin 1915 ci ilde cekdiyi Katyusa Maslova 1960 ci ilde Mixail Sveytserin Yevgeni Matveyev Tamara Semina ve Pavel Mssalski ile birge istehsal etdiyi filmleri gostermek olar Lakin movzuyla bagli en meshur film Samuel Qoldvinin 1934 cu ilde istehsal edilmis ingilis dilli Dirilme filmidir Dirilme 2001 filmi ise P amp V Taviani terefinden cekilmisdir Istinadlar Redakte 1 2 3 Ernest J Simmons Introduction to Tolstoy s Writings http www ourcivilisation com smartboard shop smmnsej tolstoy chap12 htmXarici kecidler RedakteLev Tolstoy Dirilme bax rus dilinden terc ed M Rzaquluzade C Mecnunbeyov Baki Serq Qerb 2007 478 Dirilme Lev Nikolayevic Tolstoy parlaqimzalar azMenbe https az wikipedia org w index php title Dirilme roman amp oldid 6085699, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.

Lev Tolstoy “Dirilmə”

“Dirilmə” – Lev Tolstoyun 1889-1899-cu ildə qələmə alınmış, ölümündən qabaq sonuncu yaratdığı ən irihəcmli romanıdır. Rus ədəbiyyatının klassik nümunələri sırasındadır.
Kitab işıq üzü görəndən dərhal sonra öz müasirlərini heyrətləndirmiş və elə həmin andaca avropa dillərinin çoxuna tərcümə edilmişdir. Belə uğuru seçilmiş mövzunun(küçə qadının taleyi) ağırlığı və yazıçının qadının psixoloji hiss və təəssüratlarını çatdıra bilmək üşün tamamilə onun obrazına tranformasiya etməsi izah edir.

Əsərdən seçilmiş hissələr

İnsan da torpaq kimidir. Onun da əsas missiyası və mahiyyəti daim həyata can atmasında,ruhi cəhətdən daim diri olmasındadır.

Unutmaq o deməkdir ki, insanın ruhu sanki yuxuya gedir,sanki ölür. Günah işlədib, sonra da öz günahını unudan, bütün bunlara görə mənəvi iztirablara düçar olmayan insanın ruhu diri sayıla bilməz.

Fahişəlik – qadınlıq adına vurulan ən böyük ləkədir ki, onun da günahkarı cəmiyyətdir.

İnsan nifrətlə yaşaya və hamıya nifrətdə öz ruhunun diri qalmasını qoruyub saxlaya bilməz. İnsanın ruhu yalnız onun insanlara və Allaha məhəbbətində yaşayır. Nifrət etməyə məhkum olan ruh isə diri sayıla bilməz.

Nifrətin, yəni ruhi ölümün mənbəyi və səbəbkarı cəmiyyət, məhəbbətin və ruhi dirilmənin əsası isə insan varlığının, insan təbiətinin özüdür.

Şagird ustadından üstün ola bilməz. Amma hamı özünü təkmilləşdirməklə ustadı kimi ola bilər.

İki ildir ki, gündəlik yazmıram və güman edirdim ki, bir də bu uşaqlıq əyləncəsi ilə məşğul olmayacağam. Amma bu uşaqlıq əyləncəsi deyil, öz – özünlə, hər bir insanın daxilində yaşayan öz həqiqi,ilahi mənliyi ilə söhbət deməkdir.

Ən adi və çox yayılmış yalnış inamlardan biri budur ki, guya hər insan özünə xas olan müəyyən xüsusiyyətlərə malikdir, mehriban, kinli, ağıllı, enerjili, bədxasiyyət və i.a. adamlar olur. İnsanlar belə olmurlar. Biz bir insan haqqında deyə bilərik ki, kinli olmaqdan çox mehriban, küt olmaqdan çox ağıllı, laqeyd olmaqdan çox enerjilidir və ya əksinə.; ancaq bir insan haqqında desək ki, o ağıllı və mehriban, bir başqası isə, kinli və axmaqdır, bu düz olmaz. Amma biz insanları həmişə belə bölürük. Bu da doğru deyil. İnsanlar da çaylar kimidir: bütün çaylarda su eynidir və hamısında həmin sudur. Amma hər bir çay gah daralır, gah iti axır, gah genəlir,gah dinc axır, gah təmiz olur,gah soyuyur,gah bulanır,gah ilıq olur. İnsanlar da belədir. Hər bir insanda bütün insane xasiyyətlərinin rüşeymi var və o gah bir cəhəti, gah o biri cəhəti biruzə verir, əslində həmin adam olub qaldığı halda, çox vaxt da heç özünə bənzəmir. Bəzi adamlarda bu dəyişikliklər kəskin olur.

Ağıllı olmayan şeyi təsdiq etmək ağılsızlıqdır, ən əvvəl, ağıllı olmayan bu şeyi öyrənmək lazımdır. Bu kiçik bir yalan olsa da, onu indi batıb qalmış olduğu böyük yalana gətirib çıxarmışdı.

Günahlardan xilas olmaq üçün sifətimizi uzadıb ağlamaq lazım deyildir. Etiqad etmək lazımdır, etiqad edən adamın günü xoş keçər.

Pis hərəkəti təkrar etməmək və peşmançılıq çəkmək olar, pis fikirlər isə getdikcə daha çox pis əməllər törədir. Pis əməl yalnız başqa bir pis əmələ yol açır; pis fikirlər isə insanı dönmədən bu yola sürükləyir.

Biz neyləyiriksə eləyək, həyat olacaq şeydən əlavə bir şey tələb etmir.

Bir halda ki, qəlbində insanlara məhəbbət yoxdur,sakit otur,öz-özünlə,əşyalarla, nə ilə istəyirsən məşğul ol,ancaq insanlarla məşğul olma. Yalnız ürəyin yemək istəyəndə və bu sənə zərər gətirməyəndə olduğu kimi, insanlarla da yalnız onları sevdikdə zərərsiz rəftar etmək mümkündür.

Hansı yaxşıdır: əvvəlcə xalqı maarifləndirib sonramı həyatın şəklini dəyişmək, yoxsa əvvəlcə həyatın şəklini dəyişmək yaxşıdır?

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.