Press "Enter" to skip to content

Linqvistika azərbaycan dilində

T.B. Məmmədova
Ç.N. Məmmədova
Bakı Slavyan Universiteti

“linqvistika” sözünün ərəb dilinə tərcüməsi

علم اللغة, لسانيات, عِلْم اَللُّغَة “linqvistika” nun ərəb dilinə ən yaxşı tərcümələridir. Tərcümə edilmiş cümlə nümunəsi: Linqvistika nitqin təşkilini dil qanunlarına uyğun olaraq öyrənir. ↔ تحدث الهلوسات التنويمية عند الاستيقاظ من النوم.

linqvistika

+ Tərcümə əlavə edin Əlavə edin linqvistika

“linqvistika” azərbaycan dili – ərəb lüğətində

علم اللغة

noun masculine

en.wiktionary.org

لسانيات

noun feminine

en.wiktionary.org

عِلْم اَللُّغَة

Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data

لِسَانِيَّات

Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data

Alqoritmik şəkildə yaradılan tərcümələri göstərin

linqvistika sözünün ərəb dilinə avtomatik tərcüməsi

Glosbe Translate

Google Translate

“linqvistika” sözünün ərəb dilinə kontekstdə tərcümələri, tərcümə yaddaşı

Linqvistika nitqin təşkilini dil qanunlarına uyğun olaraq öyrənir.

تحدث الهلوسات التنويمية عند الاستيقاظ من النوم.

Linqvistika azərbaycan dilində

T.B. Məmmədova
Ç.N. Məmmədova
Bakı Slavyan Universiteti

İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI VƏ LİNGVİSTİKA

Açar sözlər: riyazi linqvistika, informasiya texnologiyalari, mətnin emalı, bilingva
Ключевые слова: математическая лексика, информационные технологии, производство текста, билингва
Key words: mathematical linguistics, information technology, text processing, bilingual

Dilçilik, dil, onun ictimai təbiəti və funksiyaları, daxili quruluşu, funksiyalarının qanunauyğunluqları, tarixi inkişafı və konkret dillərin təsnifatı haqqında elm linqvistika adlanır. Elmi linqvistika nəzəri, tətbiqi və praktik hissələrə bölünür. Nəzəri linqvistika dil qanunlarını nəzəri cəhətdən tədqiq edir. Real nitqi təsvir edən empirik, deyiliş və yazılı- şı göstərən normativ, bütün dillərin ümumi xüsusiyyətlərini öyrənən ümumi, ayrıca dil və dil qrupunu öyrənən xüsusi linqvistikaya bölünür. Tətbiqi linqvistikanın əsas məsələləri tərcümə, linqvodidaktika (xarici dili öyrənmə metodikası), interlinqvistika (süni dillərin yaradılması), informasiya liqvistikası (informasiyanın axtarılması, təsnifatı, unifikasiyası və s.)

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [158,29 Kb] (yüklənib: 53)

Linqvistika

Etnologiya ensiklopediyasında, dilçilər ləzgi dilini Şimali Qafqaz dilləri qrupuna aid edirlər. Bu dil erqativ dildir, çoxlu samitlərdən, ismin geniş hallarından və orta mürəkkəblikdə felin önşəkilçiləri və şəkilçiləri strategiyasından ibarətdir.

Ləzgi dili ilə maraqlanan ingilis dilli oxucular Martin Haspelmasın Ləzgi dilinin qrammatikasına (1993) diqqət yetirməlidirlər. Bu kitabda o, sintaksis, morfologiya və fonologiyanı dolğun şəkildə təsvir edir. Rus dilli oxucular Dağıstan Dövlət Universitetinin mənbələrindən istifadə edə bilərlər, burada ləzgi dili alimlər tərəfindən tədris olunur.

Dil inkişafı təşkilatı “Üfüq-S” ləzgi dilşünaslığına sosiolinqvistik araşdırma və dil sənədləşdirməsi aparmaqla yardım göstərmişdir. Başqa bir tədqiqdə Üfüq-S-in tədqiqatçıları Azərbaycanın İsmayıllı bölgəsində danışılıan ləzgi dialektini Haspelmasın təhlili və başqa üç yerli ləzgi dialekti: Kür, Qusar və Axtı dialekti ilə müqayisə ediblər. Sonrakı dialekt tədqiqi, eləcə də danışılan ləzgi dilində diskurs xüsusiyyətlərinin təhlili gələcəkdə planlaşdırılır.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.