Press "Enter" to skip to content

Lisenziyalaşdırma ilə françayzinq arasındakı fərq

Bu tənzimləmənin böyük bir dezavantajı, keyfiyyətə nəzarətin olmaması olsa da, françayzinqin əsas inamı, markanın keyfiyyətinin istehlakçılara göstərilməsidir. Bu, coğrafi məsafədən və franşayzer sayının artmasından qaynaqlanır. Bu problemin öhdəsindən gəlmək üçün françayzerlər məhsullarında və xidmətlərində standart keyfiyyəti qorumaq üçün müştərək müəssisələr və ya tamamilə sahib olduqları törəmə müəssisələr qururlar.

Lisenziyalasdirma

Lisenziyaların verilməsi “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 15 mart tarixli 176-VQ nömrəli Qanununa uyğun olaraq həyata keçirilir.

Qeyd olunan Qanuna 1 nömrəli əlavənin “Lisenziya tələb olunan fəaliyyət növlərinin (dövlət təhlükəsizliyindən irəli gələn hallar istisna olmaqla) siyahısının 6-cı sıra nömrəsində göstərilən aşağıdakı fəaliyyət növləri üzrə lisenziyalar Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilir.

Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

Dövlət rüsumunun

məbləği

6. Telekommunikasiya və poçt rabitəsi xidmətləri::

  • ölkədaxili telekommunikasiya kanallarının təşkili
  • beynəlxalq telekommunikasiya kanallarının təşkili

Qeyd olunan Qanuna 2 nömrəli əlavənin “Dövlət təhlükəsizliyindən irəli gələn hallarla əlaqədar lisenziya tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı”nın 3, 4 və 4-1 sıra nömrələrində göstərilən aşağıdakı fəaliyyət növləri üzrə lisenziyalar Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən verilir.

Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

Dövlət rüsumunun məbləği

Biometrik texnologiyaların yaradılması və həmin texnologiyalara xidmət göstərilməsi

Fərdi məlumatların informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılması və informasiya sistemlərinin yaradılması, onlara xidmət göstərilməsi

Sellülar (mobil) rabitə xidmətləri (texnoloji standartın adı göstərilməklə)

1 000 000 manat

Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı lisenziya tələb olunan fəaliyyət növlərinə lisenziya verilməsinə görə dövlət rüsumunun dərəcələri “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 4 dekabr tarixli 223-IIQ nömrəli Qanununun 22-ci maddəsi ilə müəyyən edilmişdir:

Ərizəçi yuxarıda qeyd olunan fəaliyyət növlərinə lisenziya alınması üçün lisenziya verən orqana ərizə ilə müraciət edir və lisenziya verilməsi üçün tələb olunan sənədləri təqdim edir (ərizə formasını və tələb olunan sənədlərin siyahısını http://mincom.gov.az/az/view/ pages/15/ linkindən əldə edə bilərsiniz).

Ərizəçi tərəfindən təqdim edilmiş sənədlər araşdırıldıqdan sonra, lisenziya verilməsindən imtina edilmədikdə, ərizəçi lisenziya verilməsi üçün müəyyən edilən dövlət rüsumunu ödəyir və ödəniş sənədini lisenziya verən orqana təqdim edir.

Azərbaycan Respublikasının qanunlarında (“İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu istisna olmaqla) daha qısa müddət müəyyən edilməyibsə, lisenziya verən orqan təqdim olunmuş ərizəyə və ona əlavə edilmiş sənədlərə baxılmasının nəticəsi əsasında ərizənin qeydiyyata alındığı tarixdən 10 (on) iş günündən gec olmayaraq lisenziyanı verir və ya lisenziyanın verilməsindən imtina haqqında inzibati akt qəbul edir.

Lisenziyalar [sellülar (mobil) rabitə xidmətləri (texnoloji standartın adı göstərilməklə) fəaliyyət növü üzrə lisenziya istisna olmaqla] müddətsiz verilir.

Sellülar (mobil) rabitə xidmətləri (texnoloji standartın adı göstərilməklə) fəaliyyət növü üzrə lisenziya 10 (on) il müddətinə verilir. Eyni zamanda, bu fəaliyyət növünə lisenziyanın verildiyi tarixdən 30 (otuz) gün müddətində lisenziya sahibi ilə lisenziya verən orqan arasında lisenziya müqaviləsi bağlanılmalıdır. Lisenziya müqaviləsi bağlanılmadıqda, bu fəaliyyət növünə verilmiş lisenziya hüquqi nəticələr yaratmır.

Lisenziya sahibinin lisenziyanın şərtlərinə riayət etməsinə nəzarət müvafiq sahəni tənzimləyən Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyən olunmuş qaydada həyata keçirilir.

Lisenziyanın şərtlərinə riayət olunmasına nəzarət çərçivəsində səyyar yoxlamalar “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” və “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq həyata keçirilir.

“Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 15 mart tarixli 176-VQ nömrəli Qanununun 1 nömrəli əlavəsində nəzərdə tutulmuş fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsi zamanı lisenziyanın sahibi tərəfindən Azərbaycan Respublikası qanunlarının tələblərinə və lisenziyanın şərtlərinə riayət edilməməsi hallarını aşkar edən nəzarət orqanı lisenziyanın dayandırılması və ləğvi üçün lisenziya verən orqana əsaslandırılmış təqdimat göndərir.

Lisenziyalaşdırma ilə françayzinq arasındakı fərq

Bir çoxları françayzinq və lisenziyalaşdırmanın eyni olduğunu düşünürlər, amma həqiqət bunlar fərqlidir, yalnız françayzinqin üstünlükləri lisenziyalaşdırma ilə eynidir. Lisenziyalaşdırma ilə françayzinq arasındakı ilk və əsas fərq ondadır ki, birincisi əsasən malların istehsalı və marketinqi ilə, ikincisi isə xidmət biznesi ilə əlaqəlidir.

İşin genişlənməsinə gəldikdə, ağlımıza vuran ilk şey ‘beynəlxalq iş’ tez-tez eşitdiyimiz bir termindir, lakin bir çox həqiqət hələ açıqlanmır.

Xarici bazara xidmət etmək üçün qlobal arenaya girməyin bir neçə yolu var; bu şirkət üçün daha yaxşı gəlir əldə etməyə kömək edir. Bu, özünəməxsus səriştələrindən əldə etdikləri bacarıq və məhsul təklifini xarici bazara ötürməklə edilə bilər. Xarici bazara daxil olmağın beş əsas yolu ixrac, lisenziyalaşdırma, françayzinq, müştərək müəssisələr yaratmaq və ya tamamilə mülkiyyətdə olan bir müəssisə yaratmaqdır.

Müqayisə qrafiki

Müqayisə üçün əsas Lisenziyalaşdırma Françayzinq
Məna Lisenziyalaşdırma, bir şirkətin (lisenziyalaşdırıcının) intellektual mülkiyyətdən istifadə etmək və ya bir şirkətin məhsulunu lisenziyalaşdıran şəxsə royalti üçün satma qaydasıdır. Françayzinq, françayzerin əsas şirkətin (franşizatorun) müstəqil filialı kimi franşiz sahibinə bir ödəniş müqabilində iş modelindən və ya marka adından istifadə etməsinə, iş aparmasına icazə verdiyi bir razılaşmadır.
Tərəfindən idarə olunur Müqavilə Qanunu Françayzinq qaydaları və ya şirkət qanunu olduğu kimi ola bilər.
Qeydiyyat Lazım deyil Məcburi
Təlim və dəstək Təmin edilməyib Təmin olunur
Nəzarət dərəcəsi Lisenziyalaşdıranın lisenziyalaşdıran şəxs tərəfindən əqli mülkiyyətdən istifadəsinə nəzarəti var, lakin lisenziyalının işinə nəzarəti yoxdur. Franchisor, franchise sahibinin işi və prosesi üzərində əhəmiyyətli dərəcədə nəzarət edir.
Proses Mülkiyyət və ya hüquqların birdəfəlik köçürülməsini nəzərdə tutur. Françayzerin davamlı köməyinə ehtiyac var.
Ödəniş quruluşu Razılaşmaq olar Standart

Lisenziyalaşdırmanın tərifi

Lisenziyalaşdırma termini dedikdə, lisenziyalının lisenziyalaya intellektual mülkiyyət, marka və ya şirkətin məhsulunu istifadə etmək hüququ verdiyi bir iş modeli nəzərdə tutulur. Lisenziyalaşdırılan şirkət daha sonra fəaliyyətinə başlamaq üçün böyük kapital qoyuluşu edir.

Lisenziyalaşdırma modelinin ən böyük üstünlüyü ondan ibarətdir ki, lisenziyalaşdırıcı xarici əməliyyatlara başlama ilə əlaqədar inkişaf xərclərini və riski daşıyır. Yüksək texnologiya sahəsində bir çox şirkət bu kimi texniki biliklər təqdim edir Şirkət Adı Ranbaxy Laboratories Ltd. tərəfdaş axtarışında, tənəffüs, üroloji və s. kimi müxtəlif texnologiyalarını lisenziyalaşdırmaq üçündir. Bununla birlikdə texnoloji bilikləri xarici şirkətlərlə bölüşmək texnologiyaya əsaslanan şirkətlər üçün bir az risklidir.

Françayzinqin tərifi

Françayzinqi, əsasən xidmət şirkətləri tərəfindən istifadə olunan, franchise sahibinə bir əsas şirkətin (franchisor) müstəqil bir filialı olaraq bir iş modelindən, proseslərindən və ya marka adından bir ödənişlə istifadə etməyə, iş aparmağa imkan verən bir strategiya olaraq təyin edirik.

Lisenziyalaşdırma vəziyyətində olduğu kimi, françayzer inkişaf xərclərini və xaricdə fəaliyyətə başlamaq riskini daşımır, çünki bu cür məsrəflərin yalnız franşiz tərəfindən ödənilməsi gözlənilir. Beləliklə, bu strategiyanı istifadə edərək bir şirkət qısa bir müddətdə qlobal olaraq mövcudluğunu aşağı qiymətə qeyd edə bilər. Bu tənzimləmənin ən yaxşı nümunələri bunlardır McDonald RestoranıKentukki Qızardılmış Toyuq Bu strategiya ilə Hindistana daxil olan Amerika Birləşmiş Ştatları.

Bu tənzimləmənin böyük bir dezavantajı, keyfiyyətə nəzarətin olmaması olsa da, françayzinqin əsas inamı, markanın keyfiyyətinin istehlakçılara göstərilməsidir. Bu, coğrafi məsafədən və franşayzer sayının artmasından qaynaqlanır. Bu problemin öhdəsindən gəlmək üçün françayzerlər məhsullarında və xidmətlərində standart keyfiyyəti qorumaq üçün müştərək müəssisələr və ya tamamilə sahib olduqları törəmə müəssisələr qururlar.

Lisenziyalaşdırma ilə Françayzinq arasındakı əsas fərqlər

Lisenziyalaşdırma ilə françayzinq arasındakı fərq aşağıdakı əsaslarla aydın şəkildə göstərilə bilər:

  1. Lisenziyalaşdırma bir şirkətin (lisenziyalaşdırıcının) fikri mülkiyyətdən istifadə etmək və ya şirkətin məhsulunu lisenziyalaşdırıcıya danışıq haqqı müqabilində satdığı bir razılaşma, yəni royalti. Françayzinq, françayzerin əsas şirkətin (franşizatorun) müstəqil bir filialı kimi, françayzerə ödənişli şəkildə iş modelindən, marka adından və ya prosesdən istifadə etməsinə, iş aparmasına icazə verdiyi bir razılaşmadır.
  2. Müqavilə Qanunu, lisenziyalaşdırma, françayzinq tənzimləndiyi halda, bir çox ölkədə françayzinq qaydalarını tənzimləyir, lakin françayzinq qaydalarının mövcud olmaması halında şirkət qanunu tənzimləyir.
  3. Lisenziyalaşdırma qeydiyyatı tələb etmir, françayzinqdə isə qeydiyyat zəruridir.
  4. Françayzinqdə françayzer tərəfindən lisenziyalaşdırmada olmayan françayzerə tam təlim və dəstək verilir.
  5. Lisenziyalaşdıran lisenziyalının əqli mülkiyyətdən istifadəsinə nəzarət edir, lakin lisenziyalının işinə nəzarət etmir. Bununla birlikdə, françayzer, franchise sahibinin işi və prosesi üzərində əhəmiyyətli dərəcədə nəzarət edir.
  6. Lisenziyalaşdırmada əmlakın və ya hüquqların birdəfəlik köçürülməsi mövcuddur, lakin françayzinqdə françayzerin davamlı köməyi nəzərdə tutulur.
  7. Lisenziyalaşdırmada ödəniş danışıqlarının əhəmiyyətli bir ölçüsü var. Əksinə, standart ödəniş quruluşu françayzinqdə mövcuddur.

Nəticə

Bu müzakirəni bitirmək üçün açmaq üçün bir məqam daha var, yəni ümumi françayzinq lisenziyalaşdırmaya nisbətən nisbətən sərtdir, çünki adətən françayzerlər biznesin françayzer tərəfindən işlədilməsinə dair ciddi qaydalar qoyurlar.

​Azərbaycanda lisenziya tələb olunan fəaliyyət növləri və onlara lisenziya verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri müəyyənləşib – SİYAHI

​Azərbaycanda lisenziya tələb olunan fəaliyyət növləri və onlara lisenziya verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri müəyyənləşib – SİYAHI İlham Əliyev lisenziyalaşdırma sahəsində bəzi tədbirlər haqqında fərman imzalayıb

22 Dekabr , 2015 00:13

https://static.report.az/photo/8d47e515-73cf-46a2-8674-b8163174b47e.jpg

Bakı. 22 dekabr. REPORT.AZ/ Prezident İlham Əliyev lisenziyalaşdırma sahəsində bəzi tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. “Report” xəbər verir ki, dövlət başçısı Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıb: 1. “Lisenziyalaşdırma Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə №1). 2. “Lisenziya tələb olunan fəaliyyət növlərinin (dövlət təhlükəsizliyindən irəli gələn hallar istisna olmaqla) siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə lisenziya verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri” təsdiq edilsin (əlavə №2). 3. “Dövlət təhlükəsizliyindən irəli gələn hallarla əlaqədar lisenziya tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə lisenziya verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri” təsdiq edilsin (əlavə №3). 4. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən lisenziya verilən fəaliyyət növlərinin siyahısı” təsdiq edilsin (əlavə №4). 5. Müəyyən edilsin ki: 5.1. bu Fərmanın qüvvəyə mindiyi gün qüvvədə olan lisenziyalar müddətsiz hesab edilir; 5.2. bu Fərmanın 4 nömrəli əlavəsində göstərilən fəaliyyət növlərinə lisenziyaları Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi müvafiq icra hakimiyyəti orqanları verirlər. 6. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 6.1. lisenziyalaşdırma qaydasının dəyişməsi və bəzi fəaliyyət növləri üçün lisenziya alınması tələbinin ləğvi ilə əlaqədar, habelə lisenziya alınması tələbi ləğv edilən fəaliyyət növləri ilə məşğul olmaq üçün qanunlarda mövcud olan tələblərin yerinə yetirilməsi üzərində nəzarətin təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunlarının təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərini hazırlayıb üç ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 6.2. lisenziya verilməsi üçün tələb olunan şərtlərin (o cümlədən əlavə şərtlərin) sadələşdirilməsi və təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar müvafiq qanun layihələrini Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin təklifləri əsasında iki ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 6.3. bu Fərmanın 2 nömrəli əlavəsinin 3-cü, 27-ci, 28-ci və 29-cu hissələrində göstərilən fəaliyyət növləri üzrə lisenziyalaşdırılan iş və xidmətlərin sayının azaldılması barədə təkliflərini bir ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 6.4. radioaktiv və ionlaşdırıcı şüalar verən maddələrin tullantılarının basdırılması ilə bağlı fəaliyyətin Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilməsi ilə bağlı təkliflərini bir ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 6.5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 6.6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 6.7. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 6.8. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 7. Bu Fərmanın 5.1-ci bəndinə uyğun olaraq, lisenziya verən dövlət orqanları lisenziya sahiblərinin müraciətləri əsasında qüvvədə olan lisenziyaların müddətsiz lisenziyalarla əvəz olunmasını təmin etsinlər. 8. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi “Elektron lisenziya” portalının Əsasnaməsinin layihəsini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə birlikdə üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin. 9. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. 10. “Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli 782 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 9, maddə 555; 2003, № 3, maddə 153, № 10, maddə 570; 2005, № 2, maddə 69, № 4, maddələr 301, 307, № 8, maddə 721, № 10, maddə 919, № 12, maddələr 1104, 1117; 2006, № 7, maddə 591, № 9, maddə 743, № 11, maddə 945, № 12, maddə 1057; 2007, № 6, maddə 618, №8, maddələr 759, 765, № 10, maddə 943, № 11, maddələr 1098, 1106; 2008, № 8, maddə 718, № 9, maddə 799, № 11, maddə 969, № 12, maddə 1059; 2009, № 2, maddə 64, № 3, maddə 163, № 8, maddələr 619, 621, № 10, maddə 785, № 11, maddə 884; 2010, № 2, maddə 80, № 3, maddə 180, № 9, maddə 776, № 12, maddə 1061; 2011, № 2, maddə 85, № 4, maddə 288, № 6, maddə 491, № 8, maddə 752, № 10, maddə 896; 2012, № 11, maddə 1114, № 12, maddə 1241; 2014, № 2, maddə 112, № 5, maddə 477, № 7, maddə 810, № 9, maddə 107, № 10, maddə 1222; 2015, № 9, maddə 979), 8-ci hissəsi istisna olmaqla, ləğv edilsin. Lisenziya tələb olunan fəaliyyət növlərinin (dövlət təhlükəsizliyindən irəli gələn hallar istisna olmaqla) siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə lisenziya verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri

Sıra nöm-rəsi Fəaliyyət növünün adı Dövlət rüsumunun məbləği (manatla)
Toksiki istehsalat tullantılarının:
1.1. utilizasiyası 550
1.2. zərərsizləşdirilməsi 550
Yabanı dərman bitkiləri xammalının yığılması 250
Özəl tibb fəaliyyəti 2250
Əczaçılıq fəaliyyəti:
4.1. dərman vasitələrinin istehsalı 2250
4.2. dərman vasitələrinin topdansatışı 2250
4.3. dərman vasitələrinin pərakəndə satışı 1000
Prekursorların:
5.1. istehsalı 250
5.2. idxalı 250
5.3. ixracı 250
5.4. tranzit nəql edilməsi 250
Təhsil fəaliyyəti:
6.1. məktəbəqədər təhsil müəssisələri 1250
6.2. ümumi təhsil müəssisələri (liseylər və gimnaziyalar daxil olmaqla) 2000
6.3. ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri (peşə məktəbləri və peşə liseyləri) 2000
6.4. orta ixtisas təhsili müəssisələri 2000
6.5. ali təhsil müəssisələri 2750
6.6. əlavə təhsil müəssisələri 1500
6.7. dini orta ixtisas təhsili müəssisələri 2000
6.8. ali dini təhsil müəssisələri 2750
Rabitə xidmətləri:
7.1. telefon (məftilli) 2500
7.2. radiotrank və simsiz telefon 2500
7.3. sellülar (mobil) rabitə xidmətləri (texnoloji standartın adı göstərilməklə) 5500
7.4. İP-telefoniya (internet telefoniya) 4000
7.5. ölkədaxili telekommunikasiya kanallarının təşkili 2500
7.6. beynəlxalq telekommunikasiya kanallarının təşkili 5500
7.7. məlumatların ötürülməsi (data) 3000
7.8. sürətli poçt xidməti 1250
Teleradio yayımı fəaliyyəti:
8.1. ümumrespublika televiziya yayımı 5500
8.2. Bakı şəhəri üzrə televiziya yayımı 2250
8.3. regional televiziya yayımı 1500
8.4. ümumrespublika radio yayımı 2500
8.5. Bakı şəhəri üzrə radio yayımı 1250
8.6. regional radio yayımı 500
8.7. əlavə informasiya yayımı 500
8.8. abonentlərinin sayı 5000-dək olan kabel şəbəkəsi yayımı 1500
8.9. abonentlərinin sayı 5000-dən yuxarı olan kabel şəbəkəsi yayımı 2500
8.10. peyk yayımı 500
8.11. xarici teleradio kanallarının peyk vasitəsilə teleradio yayımının kodlaşdırılmış qurğularla həyata keçirilməsini təmin edən fəaliyyət 500
Fond birjası fəaliyyəti 5500
İnvestisiya şirkəti fəaliyyəti 2750
Klirinq təşkilatı fəaliyyəti 2750
İnvestisiya fondunun depozitarı fəaliyyəti 2750
Səhmdar investisiya fondu fəaliyyəti 5500
Qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı üzrə fəaliyyət 2750
Müxtəlif növ möhürlərin və ştampların hazırlanması 1100
Kredit təşkilatlarının fəaliyyəti:
16.1. bank, xarici bankın yerli filialı 11000
16.2. bank olmayan kredit təşkilatı 550
16.3. poçt rabitəsinin milli operatoru 500
Sığorta sahəsində fəaliyyət:
17.1. sığorta fəaliyyəti 11000
17.2. təkrarsığorta fəaliyyəti 11000
17.3. sığorta brokeri fəaliyyəti:
17.3.1. hüquqi şəxs olan sığorta brokerləri 11000
17.3.2. fiziki şəxs olan sığorta brokerləri 500
17.4. sığorta agenti fəaliyyəti:
17.4.1. hüquqi şəxs olan sığorta agentləri 500
17.4.2. fiziki şəxs olan sığorta agentləri 220
Radioaktiv və ionlaşdırıcı şüalar verən maddələrin tullantılarının saxlanması 550
Təhlükəli yüklərin nəqliyyat vasitəsilə daşınması 250
Maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin:
20.1. quraşdırılması 1100
20.2. istismarı 1100
Dağ-mədən işləri, dağ və buruq qazmalarının aparılması 1100
Liftlərin quraşdırılması və təmiri fəaliyyəti 250
Attraksionların istismarı 1250
Qaldırıcı qurğuların, metallurgiya avadanlığının, təzyiq altında işləyən qazanların, tutumların quraşdırılması və təmiri 1250
Təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan avadanlığın və texniki qurğuların diaqnostikası və digər texniki yoxlamaların keçirilməsi 1250
Yanğından mühafizə fəaliyyəti:
26.1. müəssisələrin və yaşayış məntəqələrinin müqavilə əsasında yanğınlardan qorunması 1800
26.2. yanğınsöndürmə texnikası məhsulunun istehsalı və satışı, sınaqlarının keçirilməsi 1800
26.3. yanğından mühafizə sistemlərinin və vasitələrinin quraşdırılması, texniki xidməti və təmiri 1800
26.4. yanğınsöndürmə ləvazimatının, ilkin yanğınsöndürmə vasitələrinin təmiri və onlara xidmət, yanğınsöndürmə vasitələrinin keyfiyyətinin bərpası 1800
Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların mühəndis-axtarış işləri 550
Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işləri 550
Tikintisinə icazə tələb olunan və barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq olunan bina və qurğuların layihələndirilməsi 550
Özəl baytarlıq təbabəti fəaliyyəti 220
Baytarlıq preparatlarının:
31.1. istehsalı 1500
31.2. satışı 220
Bitki mühafizə vasitələrinin və aqrokimyəvi maddələrin:
32.1. istehsalı 1000
32.2. idxalı 500
Fərdi ovçuluq təsərrüfatlarının təşkili 550

Dövlət təhlükəsizliyindən irəli gələn hallarla əlaqədar lisenziya tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə lisenziya verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri

Sıra nöm-rəsi Fəaliyyət növünün adı Lisenziya verən orqan Dövlət rüsumunun məbləği (manatla)
Özəl mühafizə fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (Azərbaycan Respublikasının ərazisində xarici hüquqi şəxslər, yaxud əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən təsis edilmiş hüquqi şəxslərin, o cümlədən birbaşa və ya dolayı yolla xarici kapitalın iştirakı ilə yaradılmış hüquqi şəxslərin öz mühafizəsini təmin etmək üçün);Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi (digər hallarda) 1500
İnformasiya mühafizə vasitələrinin layihələndirilməsi və istehsalı sahəsində fəaliyyət Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti 1100
Biometrik texnologiyaların yaradılması və həmin texnologiyalara xidmət göstərilməsi Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 1100
Fərdi məlumatların informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılması və informasiya sistemlərinin yaradılması, onlara xidmət göstərilməsi Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 1100


Naxçıvan Muxtar Respublikasının icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən lisenziya verilən fəaliyyət növlərinin siyahısı

Sıra nöm-rəsi Fəaliyyət növünün adı
Özəl tibb fəaliyyəti
Əczaçılıq fəaliyyəti
Rabitə xidmətləri:
3.1. telefon (məftilli)
3.2. sellülar (mobil) rabitə xidmətləri (texnoloji standartın adı göstərilməklə)
3.3. radiotrank və simsiz telefon
3.4. İP-telefoniya (internet telefoniya)
3.5. məlumatların ötürülməsi (data)
3.6. sürətli poçt xidməti
Təhsil fəaliyyəti:
4.1. məktəbəqədər təhsil müəssisələri
4.2. ümumi təhsil müəssisələri (liseylər və gimnaziyalar daxil olmaqla)
4.3. ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri (peşə məktəbləri və peşə liseyləri)
4.4. orta ixtisas təhsili müəssisələri
4.5. ali təhsil müəssisələri
4.6. əlavə təhsil müəssisələri
4.7. dini orta ixtisas təhsil müəssisələri
4.8. ali dini təhsil müəssisələri
Müxtəlif növ möhürlərin və ştampların hazırlanması
Teleradio yayımı (televiziya və radio yayımı, əlavə informasiya yayımı, kabel şəbəkəsi yayımı, peyk vasitəsilə yayım, xarici teleradio kanallarının peyk vasitəsilə teleradio yayımının kodlaşdırılmış qurğularla həyata keçirilməsini təmin edən fəaliyyət)
Yabanı dərman bitkiləri xammalının yığılması
Prekursorların istehsalı, idxalı, ixracı və tranzit nəql edilməsi
Təhlükəli yüklərin nəqliyyat vasitəsilə daşınması
Maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin quraşdırılması və istismarı
Dağ-mədən işləri, dağ və buruq qazmalarının aparılması
Liftlərin quraşdırılması və təmiri fəaliyyəti
Attraksionların istismarı
Qaldırıcı qurğuların, metallurgiya avadanlığının, təzyiq altında işləyən qazanların, tutumların quraşdırılması və təmiri
Təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan avadanlığın və texniki qurğuların diaqnostikası və digər texniki yoxlamaların keçirilməsi
Yanğından mühafizə fəaliyyəti:
16.1. yanğınsöndürmə texnikası məhsulunun istehsalı və satışı, sınaqlarının keçirilməsi
16.2. yanğından mühafizə sistemlərinin və vasitələrinin quraşdırılması, texniki xidməti və təmiri
16.3. yanğınsöndürmə ləvazimatının, ilkin yanğınsöndürmə vasitələrinin təmiri və onlara xidmət, yanğınsöndürmə vasitələrinin keyfiyyətinin bərpası
Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların mühəndis-axtarış işləri
Tikintisinə icazə tələb olunan və barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq olunan bina və qurğuların layihələndirilməsi
Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işləri
Özəl baytarlıq təbabəti fəaliyyəti
Baytarlıq preparatlarının:
21.1. istehsalı
21.2. satışı
Biometrik texnologiyaların yaradılması və həmin texnologiyalara xidmət göstərilməsi

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.