Press "Enter" to skip to content

Словарь – Lüğət

Təbiətlərinə görə lüğətlərin tək bir müəllifi yoxdur, əksinə inkişaflarına həsr olunmuş müxtəlif peşəkarlar arasında iş birliyinin nəticəsidir.

Lüğət

Məktəbli, abituriyent, danışıq və IELTS üçün lüğətlər

səsli lüğət, maraqlı quizlər, sürətli təkrar

Lüğətini online öyrən, texnoloji imkanlardan faydalan.

BİZ KİMİK

ENGZAM NƏDİR VƏ NECƏ YARANIB

Engzam bir abituriyentin sözləri DİM lüğətindən çətinliklə öyrəndiyi və öyrəndikdən sonra sözləri davamlı soruşacaq müəllim olmadığı üçün hazırlanmış platformadır.

Fəaliyyətə DİM lüğətinin sözləri ilə başlanılıb uğur qazanıldıqdan sonra platformaya 9-cu siniflər üçün “5-9-cu sinif sözləri”, danışıq öyrənmək istəyənlər üçün “Oxford Word Skills kitabının sözləri” də əlavə edilmişdir.

Texnologiyanın imkanlarından yararlanaraq hazırlanmış xüsusi “Müəllim”-dən hazırda həmin abituriyentlə yanaşı minlərlə istifadəçi yararlanır.

Hazırlanmış platforma sözləri hissə-hissə istifadəçiyə təqdim edir, öyrədir, təkrarladır və necə öyrəndiyini yoxlayır. Nəticədə abituriyent çox qısa vaxt ərzində həm imtahana lazım olan sözləri öyrənir, həm təkrarlayır, həm də söz bazasını yoxlaya bilir.

Lüğətini online öyrən

Adi lüğətlə deyil, daha geniş imkanları olan online lüğətlə hazırlaş

Tələffüzlərə qulaq as.

Sözləri tək yazılışları ilə deyil tələffüzləri ilə birlikdə öyrən.

Sözlərlə quiz et, təkrarla.

Sözləri daha yaxşı yadda saxlamaq üçün quizlər et, sırasız təqdim edilən sözlərin tərcüməsini de

Öyrənənə qədər təkrarla.

Bilmədiyin bütün sözləri öyrənənə qədər təkrarla.

Ən çox soruşulan suallar

Nəyə görə adi lüğətdən deyil, engzam ilə öyrənək?

Online lüğətlə öyrəndikdə sözləri tələffüzləri ilə öyrənmək olur, mütəmadi təkrar və test eləmək olur.

Hazırda öyrənmək üçün hansı lüğətlər var?

Abituriyentlər üçün DİM lüğəti
Danışıq öyrənənlər üçün Oxford Word Skills kitabının səviyyələri üzrə lüğətləri
9-cu siniflər üçün üçün 5-9-cu sinif sözlərindən ibarət lüğət

Sözləri öyrənmək üçün hər hansı vaxt limiti var?

Hər hansı vaxt limiti yoxdur, sözləri istədiyiniz qədər öyrənə, təkrarlaya və test edə bilərsiniz.

Bütün sözlərin tələffüzləri verilir?

Bəli, online lüğətin əsas üstünlüklərindən biri bütün sözləri tələffüzləri ilə öyrətməkdir.

Abituriyentlər üçün olan lüğətə bütün sinif sözləri daxildir?

Abituriyentlər üçün olan lüğət DİM lüğətidir, imtahanda yalnız həmin sözlərdən istifadə edilir.

Lüğəti öyrəndikdən sonra necə təkrarlayırıq?

Saytımızda olan Sürətli Təkrar funksiyası ilə əvvəl öyrənmiş sözləri mütəmadi təkrarlaya bilirsiz.

Danışıq üçün hər səviyyəyə uyğun söz paketi var?

Bəli, danışıq üçün olan sözlər ən çox istifadə edilən Oxford Word Skills kitabının sözləridir. Hər kitabın sözlərini ayrıca əldə edə bilərsiniz.

Словарь – Lüğət

qoşulmaq – примкнуть partlatmaq – взорвать bəsdir – довольно vəd etmək –обещать kəşfiyyatçı – разведчик qərargah – штаб ehtiyac – нужда mühasirə – осада aşxana – столовая cənazə – труп sifariş – заказ yaylım atəşi – залпы орудий bahalı – дорогой BİZİM ELLƏR Al- əlvan çəmənlərdə Ətirli bənövşələr. Uçuşur kəpənəklər Uçuş sərt qayalardan, Gülümsəyir qəlbaçan Süzür məğrur tərlanlar. Zərif güllər, çiçəklər Qaçır geniş düzlərdən Bizim yaşıl meşələr, Xumar gözlü ceyranlar. Şəfəq rəngli lalələr, (M. Seyidzadə) Пословицы и поговорки. Yüz kərə ölç, bir kərə biç. Сто раз отмерь, один раз отрежь Yüz biliyin olsa da, bir bilməz ilə danış. Пусть у тебя будет сто знаний – поговори все- таки с одним незнающим Səksən, doxsan, bir gün varsan, bir gün yoxsan. 80 лет, 90 лет, сегодня жив, завтра нет

Урок 17

Грамматические темы. 1. Незаконченное прошедшее время. 2. Давнопрошедшее время глагола. 3. Изменение имен существительных по лицам в местном и исходном падежах.

Незаконченное прошедшее время.

В азербайджанском языке незаконченное прошедшее время образуется от глагола настоящего времени прибавлением к нему вспомогательного глагола idi , причем при образовании глаголов начальная буква i сокращается, остаются лишь аффиксы – dı, – di, – du, – dü. Например yazır + dı = yazırdı, gedir + di = gedirdi. При спряжении глаголов незаконченного прошедшего времени к основе глагола настоящего времени прибавляются личные окончания. Незаконченное прошедшее время обозначает действие незаконченное, регулярно повторяющееся в прошлом. Единственное число: 1л. Alırdım – Я покупал 2л. Alırdın – Ты покупал 3л. Alırdı – Он покупал 1л. Gəlirdim – Я шел 2л. Gəlirdin – Ты шел 3л. Gəlirdi – Он шел 1л. Oxuyurdum – Я читал 2л. Oxuyurdun – Ты читал 3л. Oxuyurdu – Он читал 1л. Gülürdüm – Я смеялся 2л. Gülürdün – Ты смеялся 3л. Gülürdü – Он смеялся Множественное число: 1л. Alırdıq – Мы покупали 2л. Alırdınız – Вы покупали 3л. Alırdılar – Они покупали 1л. Gəlirdiq – Мы шли 2л. Gəlirdiniz – Вы шли 3л. Gəlirdilər – Они шли 1л. Oxuyurduq – Мы читали 2л. Oxuyurdunuz – Вы читали 3л. Oxuyurdular – Они читали 1л. Gülürdük – Мы смеялись 2л. Gülürdünüz – Вы смеялись 3л. Gülürdülər – Они смеялись Отрицательная форма глаголов образуется прибавлением к корню аффикса – ma, mə. Гласные аффикса выпадают. Ударение падает на основу глагола: Единственное число: 1л. Almırdım – Я не покупал 2л. Almırdın – Ты не покупал 3л. Almırdı – Он не покупал 1л. Gəlmirdim – Я не шел 2л. Gəlmirdin – Ты не шел 3л. Gəlmirdi – Он не шел 1л. Oxumurdum – Я не читал 2л. Oxumurdun – Ты не читал 3л. Oxumurdu – Он не читал 1л. Gülmürdüm – Я не смеялся 2л. Gülmürdün – Ты не смеялся 3л. Gülmürdü – Он не смеялся Множественное число: 1л. Almırdıq – Мы не покупали 2л. Almırdınız – Вы не покупали 3л. Almırdılar – Они не покупали 1л. Gəlmirdiq – Мы не шли 2л. Gəlmirdiniz – Вы не шли 3л. Gəlmirdilər – Они не шли 1л. Oxumurduq – Мы не читали 2л. Oxumurdunuz – Вы не читали 3л. Oxumurdular – Они не читали 1л. Gülmürdük – Мы не смеялись 2л. Gülmürdünüz – Вы не смеялись 3л. Gülmürdülər – Они не смеялись

Lüğət mənası

Lüğət mənalarını izah etmək üçün çap və ya rəqəmsal mətndə əlifba sırası ilə düzəldilmiş sözlərin və ya dil ifadələrinin repertuarıdır.

Lüğət sözü Latın dilindən gəlir lüğət. Latın termini sözlə əmələ gəlmişdir diktat, ‘demək’ və ya ‘göstər’ mənasını verən şəkilçi -io, ‘hərəkət və nəticə’ mənasını verən və şəkilçisi –arium əlaqəni və ya mənsubiyyəti göstərən.

Əsas mənasına görə lüğət dillərdə sözlərin bütün repertuarını qeyd edən, müəyyənləşdirmək, ekvivalent terminləri tanıtmaq və istifadəsini və funksiyalarını izah etmək məqsədi ilə yazılan bir mətndir.

Lüğətlər sözlərin mənasını açıqlamaqla yanaşı, düzgün yazmağın yolunu öyrənmək üçün yaxşı mənbələrdir.

Ümumiyyətlə, lüğətlər əlifba sırası ilə düzülür və nə qədər mövzu varsa, bunları əhatə edə bilər: dillər, tarix, incəsənət, ədəbiyyat, fəlsəfə, elm, din, ictimai elmlər və s. Oradan müxtəlif növ lüğətlər meydana çıxır. Gəlin onlardan bəzilərinə baxaq.

Təbiətlərinə görə lüğətlərin tək bir müəllifi yoxdur, əksinə inkişaflarına həsr olunmuş müxtəlif peşəkarlar arasında iş birliyinin nəticəsidir.

Lüğət növləri

Etimoloji lüğət

Sözlərin mənşəyini, təsdiqlənməsini və formalaşmasını izah edən sözlüklərdir.

Etymilogy-ə də baxın.

Sinonimlər və antonimlər lüğəti

Sözlər üçün sinonimlər və antonimlər repertuarı təklif edən lüğətlərə aiddir, buna görə söz ehtiyatının əldə edilməsində faydalı vasitədirlər.

Tarixi lüğət

Mövcud olan bütün sözləri və tarixi təkamülü qeyd etməyi hədəfləyən bir lüğət növüdür.

İki dilli lüğət

Dil öyrənilməsində istifadə olunan, lüğət ekvivalentlərinin qurulduğu lüğətlərdir.

Ensiklopedik lüğət

Ümumi lüğət repertuarı ilə məhdudlaşan ənənəvi lüğətlərdən fərqli olaraq, bu tip lüğətlər, mədəniyyətdə əsas istinad nöqtəsinə çevrilmiş mühüm insanların adları, tarixi hadisələr, yerlər, ifadələr və / və ya xüsusi terminlər kimi məlumatları özündə cəmləşdirir.

Mövzuların genişliyinə görə, onlar hər zaman əlifba sırası ilə müxtəlif cilddə və ya cilddə toplanmışdır.

Ensiklopediyaya da baxın.

İxtisaslaşmış lüğətlər

Müəyyən bir intizamın bütün əsas şərtlərini toplayan lüğətlərdir. Məsələn: din, estetika, sənət, tarix, fəlsəfə, ictimai elmlər və s. Lüğətləri.

Texniki lüğət

Müəyyən fəaliyyət və proseslərin inkişafı üçün xüsusi şərtlər toplayanlardır.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.