Press "Enter" to skip to content

Mühendislik Ders Kitapları

14 MAKİNE PARÇALARINI ETKİLEYEN KUVVETLER VE GERİLMELER Dış Kuvvetler : Katı cisimlere uygulanan kuvvet cismi çekmeye, basmaya, burmaya, eğilmeye yada kesilmeye zorlar. Cisimde geçici ve kalıcı şekil değişikliği yaratmaya çalışan dış etkilere dış kuvvet denir. İç Kuvvetler(Gerilmeler): Dış kuvvetler tarafından şekil değiştirmeye zorlanan katı cisim molekül yapısı aracılığıyla dış kuvvete karşı direnir. Cismin yapısında oluşan bu tepkiye iç kuvvet denir. F= dış kuvvet zorlar σ = iç kuvvet direnir σ = F A F = σ. A A = Gerilme kuvvet Alan Bu üç parametre bir formülle birbiri ile ilişkilidir. Birisinden bahsedilince diğer ikisi hemen akla gelmelidir. Makine parçalarında oluşan gerilme (dayanım) çeşitleri : Basma dayanımı : Cismi L boyunda sıkıştırma sonucu doğar. F σ Çekme dayanımı : Cismi L boyunca çekme sonucu doğar.

İŞ MAKİNALARI EL KİTABI-1

İş makinaları çağdaş, planlı, sağlıklı kentlerin oluşumunda, imar, inşaat ve sanayi işlerinde kullanımının yaygınlaşması ile yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Makina Mühendisleri Odası; bu derece önem kazanmış iş makinalarının kullanılmasından sorumlu olan operatörlerin bilgilerinin ve deneyimlerinin artırılması, iş makinalarının güvenli bir şekilde çalıştırılması, aynı zamanda enerji ve zamandan tasarruf edilmesinin sağlanması amacı ile bilgi birikim ve deneyimlerini “İş Makinaları El Kitabı” adlı eğitim kitapları dizisinde üyelerimizin hizmetine sunar.
Bu serinin ilk kitabı olan “İş Makinaları El Kitabı-1” Genel Konular, ikinci kitap “İş Makinaları El Kitabı-2” Kaldırma Makinaları, üçüncü kitap “İş Makinaları El Kitabı-3” Kazıma ve Yükleme Makinaları, ve serinin son cildi olan dördüncü kitap “İş Makinaları El Kitabı-4” Kazıma, Serme, Sıkıştırma Makinaları olarak sınıflandırılmıştır.
Kitapta;
• Motorlar
• Güç Aktarma Elemanları
• Hidrostatik Sistemler
• Fren Sistemleri
• Hidrolik Sistemler
• Elektrik Sistemleri
• Kumanda ve Kontrol Düzenleri ve Akümülatörler
• Enerji Tasarrufu ve Çevre Bakım

Sayfa Sayısı:
Kitap Türü:
Teknik Kitaplar

Yayınlar

  • Endüstri Mühendisliği Dergisi
  • Kitaplar
  • Mühendis ve Makina Dergisi
  • Oda Bülteni
  • Oda Bülteni Ekleri
  • Oda Raporları
  • Öğrenci Üye Bülteni
  • Sanayinin Sorunları Bülteni
  • Tesisat Mühendisliği Dergisi

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
Meşrutiyet Caddesi No:19 Kat:6-7-8 Kızılay / ANKARA
Şubeler Tel: 0850 495 0 666 / (il Plaka Kodu)
Merkez Tel: 0312 425 21 41 Faks: (+90) 312 417 86 21

E-Posta:

Mühendislik Ders Kitapları

Bu blogger Mühendislik fakültelerinde öğrenim gören mühendislik öğrencilerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Makina Mühendisliği öğrencilerinin ders çalışırken ihtiyaç duyacakları Ders Kitapları aşağıda PDF olarak toplanılmaya çalışılmıştır. İstediğiniz veyahut eksik gördüğünüz kitapların isimlerini m.basoglu53@gmail.com mail adresine göndererek sizde blog’un gelişmesinde katkıda bulunabilirsiniz.

Fizik – Serway Fizik -1
Serway Fizik-2
ÇözümlerKimya – Temel Kimya Peter Atkıns

(Peter Atkıns)Matematik – Genel Matematik-1
Genel Matematik-2
(Mustafa Balcı)

Teknik Resim – Teknik Resim-1
Teknik Resim-2
(Mustafa Bağcı)Statik – Mühendislik Mekaniği Statik

Statik Çözümler
(Hibbeler-İngilizce)


Diferansiyel- Diferansiyel Denklemler
(Yunus Çengel)


Dinamik- Mühendislik Mek. Dinamik(TR)
Mühendislik Mek. Dinamik (İNG)
Mühendislik Mek. Çözümler
(Hibbeler)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

1 MÜHENDİSİN TANIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ MÜHENDİS VE MÜHENDİSLİK Mühendis, dar anlamda geometriyi kullanan demektir. Geniş anlamda ise insan yaşantısını daha iyiye götürmek için doğa verilerinden (ırmaklar, rüzgar, güneş, hava, kömür vs.) matematik aracılığıyla yararlanan kişiye mühendis denir. Örnek: Doğada ırmaklar akıp durmaktadır. Arazinin uygun bir yerinde bu ırmaklar baraj olarak değerlendirilebilinir. Mühendis; Irmağın saniyede akıttığı su miktarına Akış engellendiği an doğacak basınca Bu basınca dayanacak gövde boyutlarına Bu harcamalara gidecek para ile elde edilecek kârı, zamana bölerek ekonomik bir iş olup olmadığına karar verir. Fizikçiler, kimyacılar, matematikçiler genel anlamda temel bilimciler doğa verilerini keşfeder ve onların yasalarını çıkartırlar. (Örnek: F = m.a yerçekimi kanunu gibi) Mühendisler ise çıkartılan bu formülleri uygulamaya sokarlar. Böylece insan yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışırlar. Hata yapmamak için de matematiği kullanırlar. Bir toplumda mühendislik düşüncesi (zekası) ne kadar yaygın olursa o toplum refahı daha çabuk yakalayacağı unutulamamalıdır. Her dalla ilgili mühendis olacağından bizim ilgi alanımız makine mühendisliğidir. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Makine Mühendisi, mühendislik yönünden makine ile uğraşan kişidir. İmal edeceği bir makinenin; Ön etüdünü Plan ve projesini İmalatını Montajını Bakım ve onarımını Revizyonunu yapar. Bir makine mühendisi bu konularda başarılı olabilmesi için İngilizcede (8M+T) formülü ile belirtilen bilgilere ihtiyacı vardır. Bunlarda; 1. M = Man = İnsan Gücü 2. M = Money = Sermaye 3. M = Motive-Power = Enerji kaynağı 4. M = Material = Hammadde 5. M = Machinery = Makine 6. M = Method = Üretim yöntemi 7. M = Management = Sevk ve İdare 8. M = Marketing = Pazarlama T = Transportation = Taşıma

2 konuları ihtiva ederler. Endüstride başarılı olunabilmesi için bu konularda asgari bilgiye sahip olunmalıdır. MAKİNE – TESİSAT ARASINDAKİ FARK Torna Buhar Kazanı Makineler enerji dönüşümlerinde kullanılır. Enerji alırlar ve bu enerjiyi başka bir enerjiye dönüştürürler. Bu enerji alışverişinde mekanik bir hareket varsa adı makinedir. Enerji alıp vermede mekanik bir hareket yoksa adı tesisat veya donanım olur. Yukarıda böyle iki örnek görülmektedir. MAKİNELER VE SINIFLANDIRILMALARI İnsan emeği yerine makinelerden yaralanmayı düşünen ve makinelerin gelişmesi üzerinde sürekli çalışmalarda bulunan uluslar toplum olarak kalkınmışlardır. İnsanlar için büyük kolaylık ve yüksek verim sağlayan makineler uygarlığın gelişmesinde çok önemli rol oynamışlardır ve oynamaya da devam etmektedirler. Makineler iki gruba ayrılırlar Kuvvet (enerji üreten) makineleri İş makineleri KUVVET MAKİNALARI Doğal kaynaklardaki mevcut enerjiyi, günlük yaşamda ve endüstride kumanda edilebilir olarak kullanılabilir hale getiren makinelerdir. Su motorları Hava motorları Isı motorları Hidrolik motorlar Pnömatik motorlar Elektrik motorları Nükleer motorlar Özel amaçlı motorlar Enerji üreten diğer sistemler

3 SU MOTORLARI HAVA MOTORLARI Su Çarkı İki farklı rüzgar enerjisi örneği İçten Yanmalı Motorlar: Patlamalı Motor Buhar türbini Benzinli Motor 4 zamanlı ISI MOTORLARI İçten Yanmalı Dıştan Yanmalı Patlamalı Buhar Türbini Yanmalı Pistonlu Buhar Makinesi Tepkili Rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi eldesi Hava+Benzin karışımı buji (kıvılcım çıkartarak) ile yakılır. Sıkıştırma oranı ε = 6-10 arasındadır V + v V= Strok hacmi ε = v = ölü hacim v

4 Yanmalı Motor Dizel motor 4 zamanlı Silindir içine sıkışan hava üzerine enjektör ile buhar şeklinde mazot zerrecikleri püskürtülür. Sıkıştırma oranı yüksek olduğundan (ε= arasında) mazot çabucak tutuşur. Kıvılcıma gerek yoktur. İki Zamanlı Motor Dört Zamanlı Motor İKİ ZAMANLI MOTORUN DÖRT ZAMANLIYA ÜSTÜNLÜĞÜ 1. Eşit silindir, eşit devir sayısı ve eşit ana boyutlar göz önüne alındığında 2 zamanlı motorlar, 4 zamanlıya göre iki misli güç üretirler. Ters Yorum: Eğer eşit güç üreten iki zamanlı ve dört zamanlı olarak yaparsak iki zamanlının ölçüleri silindir sayıları ve devir sayıları yarı yarıya düşer. 2. Silindir sayısı 4 ten fazla olan iki zamanlı motorlarda ağır bir volana gerek yoktur. Çünkü dengelenmesi yeterlidir. 3. İki zamanlı motorların mekanik verimi yüksektir. Ancak gerçek güç, teorik güçten daha küçüktür. Çünkü fazla hava süpürüldüğünde yanma zayıf olacak, ayrıca silindirler iyice doldurulmadığından oksijen miktarındaki zayıflık sebebiyle yakıt iyi yakılamamaktadır. Bundan dolayı da basınç düşmektedir. 4. İki zamanlı motorların özgül yakıtı 4 zamanlıdan fazladır. 5. İki zamanlı motorun yapısı 4 zamanlıya göre daha sadedir. 4 zamanlı sübap mekanizması karmaşıktır ve dolayısıyla daha gürültülü çalışır. 6. Küçük silindirli (tek) motorlarda iki zamanlı motor daha kullanışlıdır.

5 Tepkili Motor Bu motorlarda motorun önünden hava emilir. Motor içinde sıkışmış yakıt vardır. Hava bu yakıtın içine hızla girince yakıt patlayarak yanar. Yanma odasının basıncı artar. Tıpkı şişmiş balondaki gibi yanmış gaz hızla dışarı çıkar. Dışarı çıkarken bu etkiye karşı bir tepki doğar. Tepkinin yönü etkiye zıt olduğundan uçak ileri doğru fırlar. Füze motorları Bu motorlar tepkili motorlar grubuna dahildir. İnsanların ay a ayak basmaları füzelerdeki gelişmelerle sağlanmıştır.bir füze motorunda yakıt ve oksitleyici ayrı ayrı depolarda bulunur. Füze ateşleneceği zaman yakıt ve oksitleyici yanma odasında buluşur ve büyük bir patlama meydana gelir. Çıkan gazlar egzoz borusundan çıkarken doğan tepki ile füze ileri fırlar Dıştan Yanmalı Motorlar: Buhar türbini : Fıskiyeden gelen basınçlı buhar türbin kanatlarına etkir. Böylece dönme hareketi sağlanır. Termik santrallerde ve gemilerde halen kullanılmaktadır.

6 Pistonlu buhar makinesi : İçten yanmalı motorlardan önce kullanıldı. Günümüzde kullanım alanı yoktur. Silindirin içine gönderilen buhar genleşme, basınç ve ısı etkisiyle pistonu hareket ettirir. Piston koluna bağlı çark, volan yada kasnaktan dairesel hareket elde edilir. Hidrolik Motorlar Basınçlı yağ akışkan kullanarak akışkan enerjisini sonuçta mekanik harekete çeviren motorlardır. İş makinelerinde gemilerde yüksek moment gereken yerlerde kullanılırlar. Pnömatik Motorlar Hidrolik motora benzer fakat hidrolik akışkan yerine hava kullanılarak dönel hareket elde edilir. Basit yapılıdırlar, fiyatları ucuzdur. Parlatma, polisaj, delme, taşlama, cıvata ve somunların sökülüp takılmasında kullanılırlar.

7 Elektrik Motorları Elektik enerjisini mekanik enerjisine çeviren motorlardır. Doğru akım ve alternatif akımla çalışan tipleri vardır. Ana parçaları rotor, stator ve kondansatördür. Elektrik akımı bakır sargılar arasında manyetik alan oluşturur. Bu manyetik alan rotorun dönmesini sağlar. Rotor milinden de iş elde edilir. Nükleer Motorlar Atomun parçalanması sonucu ortaya çıkan ısı türbin deposundaki suyu ısıtır. Su buhar olur. Basınç etkisiyle türbin miline bağlı jeneratörü çevirir. Elektrik Üretimi sağlar. Nükleer santrallerde ve denizaltılarda kullanılır. Özel Amaçlı Motorlar Doğrusal Senkron Motorları : Elektrik akımıyla rayların üzerinde mıknatıslanma sağlanır. Raylar iletken sargılardan oluşur. Manyetik alan mıknatıslanmadan doğar. İki manyetik alan birbirini iter. Tren raydan azıcık yükselir. Sürtünme ortadan kalkar. Doğrusal hareket başlar. Bu iş için hızın en az 75 km/saat olması gerekir. Düşük hızlarda tekerleğe ihtiyaç vardır. İki dezavantajı vardır. Hız arttıkça aerodinamik direnç, diğeri ise yavaşlayacağı zaman durma problem olacaktır.

8 Enerji Üreten Diğer Sistemler Güneş Enerjisi : Mevcut enerji kaynaklarının yaptığı işi güneş enerjisi kullanarak yapmak mümkündür. Binaların ısıtılması, elektrik üretilmesi, sıcak su ihtiyacı, ulaşım ve taşıma araçlarının hareketi, uzay araçlarının elektrik ihtiyacı güneş enerjisiyle karşılanabilinir. İŞ MAKİNALARI Elle Çalışan İş Makineleri : Çok fazla kuvvet gerektirmeyen kesme bükme kaldırma taşıma işlemleri için kullanılırlar. Motor İle Çalışan İş Makineleri : Çeşitli iş yada işlemler için bir güç kaynağından enerji alarak çalışan iş makineleridir. Talaşsız ve talaşlı iş tezgahları mevcuttur.

9 Talaşlı iş makineleri : Çeşitli şekil ve biçimlerde talaş kaldırarak iş yapan makinelerdir.

10 Pompalar: Bir motordan aldıkları dönme hareketiyle, içersindeki dişli çark, palet, piston yada pervane yardımıyla iş yapan makinelerdir. İçme suyunun taşınması, makinelerin yağlanması, tarımda arazi sulanması gibi alanlarda kullanılırlar.

11 Hidrolik makineler : Basınçlı akışkanın etkisiyle iş yapan makinelerdir. Kepçe, greyder, dozer, gibi yol makineleri, taşlama, pres, vargel, enjeksiyon gibi tezgahlar, ayrıca tarım makineleri,havacılık,denizcilik sektörlerinde yaygın olarak kullanılır.

12 Kompresörler : Atmosferden aldığı havayı bir motor yardımıyla basınçlı hale getiren makinelerdir. Kompresörden elde edilen basınçlı hava tezgahların temizliğinde otomatik montaj makinelerinde boya tabancalarında malzeme taşınmasında cıvata vida sıkılıp sökülmesinde kullanılır. Vantilatörler ve Aspiratörler: Kapalı ve sıcak yerde hava sirkülasyonu sağlayarak serinlik yaratan makinelere vantilatör. Kapalı ortamdaki kirli ve ağır havayı dışarı atmak için kullanılan makinelere aspiratör denir. Aspiratör Vantilatör Kaldırma ve Taşıma Makineleri : Çeşitli yükleri destekleyerek belli bir yüksekliğe kaldıran ve o yükseklikte geçici bir süre tutan makinelere denir. Hidrolik, pnömatik ve mekanik sistem kullanırlar.

13 Bilgisayarlar : İnsan tarafından yapılan, birçok programı kullanarak verilen komutlar yardımıyla bilgileri işleyen, depolayan, işlenmiş bilgileri çıktı olarak veren düzeneklere bilgisayar denir. Ekran, harddisk, disket sürücü, yazıcı, fare, tarayıcı, CDrom sürücü bilgisayarın donanım kısmını oluşturur. Giriş ünitesi (klavye, fare, cd sürücü, disket sürücü, modem ışıklı kalem, tarayıcı gibi elemanlardır.) veri taşıma ünitesi, merkezi işlem birimi (işlemci=beyni), bellek (rom-silinmez ve ram-geçici bellek) ve çıkış birimi (ekran, yazıcı, çizici, hoparlör) bilgisayarın bölümlerini oluşturur. Robotlar : İnsanlar tarafından yapılan birtakım hareketleri daha seri aynı özellikle ve çok daha hassas olarak yapabilen makinelere robot denir. Endüstride tutma, taşıma, kaynak, boyama, montaj, paketleme ve depolama işlemlerinde kullanılırlar. Birçoğu elektronik ve bilgisayar kontrollü çalışır.

14 MAKİNE PARÇALARINI ETKİLEYEN KUVVETLER VE GERİLMELER Dış Kuvvetler : Katı cisimlere uygulanan kuvvet cismi çekmeye, basmaya, burmaya, eğilmeye yada kesilmeye zorlar. Cisimde geçici ve kalıcı şekil değişikliği yaratmaya çalışan dış etkilere dış kuvvet denir. İç Kuvvetler(Gerilmeler): Dış kuvvetler tarafından şekil değiştirmeye zorlanan katı cisim molekül yapısı aracılığıyla dış kuvvete karşı direnir. Cismin yapısında oluşan bu tepkiye iç kuvvet denir. F= dış kuvvet zorlar σ = iç kuvvet direnir σ = F A F = σ. A A = Gerilme kuvvet Alan Bu üç parametre bir formülle birbiri ile ilişkilidir. Birisinden bahsedilince diğer ikisi hemen akla gelmelidir. Makine parçalarında oluşan gerilme (dayanım) çeşitleri : Basma dayanımı : Cismi L boyunda sıkıştırma sonucu doğar. F σ Çekme dayanımı : Cismi L boyunca çekme sonucu doğar.

15 Kesme (makaslama) dayanımı : Cismi L boyunca dik iki kuvvet kesmeye çalışınca doğar. Eğme dayanımı : Bir tarafı bağlı diğer tarafı serbest bir çubuğu, çubuk eksenine dik etkiyen bir kuvvet zorlayınca doğar.bu dayanım, eğilme etkisinin çubuğun her noktasında aynı değerde olmamasından çekme ve basma gerilmelerinden biraz farklıdır. Eğme momenti : Çubuğu eğmeye çalışan kuvvetin çubuk üzerinde yarattığı etkinin değeridir.kuvvetin destek noktasına olan uzaklığına göre değişir. M e = F.L formülü ile hesaplanır. Çubukların yüklenme ve desteklenme durumlarına göre eğme momenti değişir.

16 Dayanım momenti : Kuvvetin uygulandığı çubuğun konumuna ve kesit alanına göre değişen, farklı formüllerle hesaplanır. Burulma dayanımı : Bir ucu sabit diğer ucu serbest bir çubuğu birbirinin tersi iki kuvvetle şekildeki gibi döndürmeye zorladığımızda, çubuğun buna direnmesine burulma dayanımı denir. Döndürme momenti : Mili döndürmeye çalışan kuvvetin,mil üzerinde yarattığı döndürme etkisine döndürme momenti denir. Döndürme kuvvetinin mil eksenine uzaklığına göre değişir. (M d =F.r) Burulma Dayanım Momenti: Kuvvetin yada gücün uygulandığı mil kesidine göre bulunur.

17 MAKİNE PARÇALARININ SINIFLANDIRILMASI KAMALAR Tanım: Mil üzerinde çalışan mille birlikte dönmesi istenen dişli çark kasnak kavrama gibi makine parçalarını sökülebilir biçimde bağlayan elemanlara kama denir.

18 Enine Kamalar: Mil eksenine dik çalışırlar bir tarafı yada iki tarafı eğimli yapılabilirler. Eğimleri 1/10-1/40 arasında değişir. Millerin eklenmesinde, Konik geçmelerin emniyete alınmasında Ayar işlerinde kullanılırlar. Enine kama ile buhar makinesi piston kolunun bağlanması Boyuna Kamalar: Mil eksenine paralel çalışan kamadır. Mil ve üzerindeki elemanlar arasında bağlantı sağlayarak moment iletir. Boyuna kamanın mil ve göbeğe takılışı Teğet Kamalar: Büyük momentlerin iletilmesinde kullanılır. Mil üzerinde 120 aralıklarla simetrik ve çift olarak takılır.

19 Eğimli Kamalar: Mil üzerindeki kama kanalına oturan alt yüzeyi düz göbeğe geçen üst yüzeyi eğimli olan kamalardır. Değişik tipleri vardır. Eğimli düz kama Eğimli düz, oyuklu kama Eğimli düz, yassı kama Eğimli düz, oyuklu, çakma kama Eğimli düz, çakma kama Eğimli düz, yassı, çakma kama

20 Eğimsiz Kamalar: Mil ve göbeğe temas eden alt ve üst yüzeyi birbirine paralel olan yan yüzeyleri toleranslı işlenen kama türleridir. Tüm kalın kamalar eğimsiz kama olarak adlandırılır. Yarım Ay Kama: Millerin konik yüzeylerinde ve uçtan uzak noktalarında kullanılan kama türüdür. Mildeki kama kanalı freze çakısıyla açılır. Mile takılacak elemanı kamanın yan yüzeyleri sıkıştırır. Memeli Kama: Millerin eksenel kaymasını önler

21 Kama Bağlantı Şekilleri

22 KAMALARIN DAYANIM HESAPLARI Kama çalıştığı ortamda kesilmeye çalışır. Şekildeki ölçülere göre arka sayfadaki formüller kullanılır.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.