Press "Enter" to skip to content

Maliyyənin əsasları: əsas anlayışlar və xüsusiyyətləri, xüsusiyyətləri

14 Səciyyəvi risqlərin diversifikasiyası
Ümumi risq (Aggregate risk) eyni zamanda bütün iqtisadi agentlərə təsir edən risqlərə deyilir və bu zaman qeyri-müəyyənlik bütövlükdə iqtisadiyyatla bağlı olur. Diversifikasiya ümumi risqi ortadan qaldıra bilmir.

Maliyyənin əsasları

 • Zəmanət və qaytarılma
 • Sifariş üsulları
 • Ödəmə üsulları
 • Çatdırılma
 • Geyim, ayaqqabı və bəzəklər
  • Qol saatları
  • Çantalar
  • Pul kisələri
  • Çətirlər
  • Zərgərlik
  • Geyimlər
  • Ayaqqabılar
  • Təsbəhlər
  • İri məişət avadanlıqları
  • Xırda məişət avadanlıqları
  • Şirniyyatlar
  • Ət məhsulları
  • İçkilər
  • Meyvə və tərəvəz
  • Süd məhsulları
  • Un məhsulları
  • Yağlar və ədviyyatlar
  • Çərəzlər və quru meyvələr
  • Snacklər
  • Dənli məhsullar
  • Proyektorlar
  • Monitorlar
  • UPS və şəbəkə filterləri
  • Planşetlər
  • Komputer aksessuarları
  • Elektron kitablar
  • Şəbəkə avadanlıqları
  • Video izləmə sistemləri
  • Kompüterlər
  • Kompüter hissələri
  • Xarici yaddaş qurğuları
  • Printerlər və Kartriclər
  • Giriş-çıxış nəzarət sistemləri
  • Proqram təminatları
  • Mobil telefonlar
  • Radio telefonlar
  • Simli telefonlar
  • Mobil telefon üçün aksessuarlar
  • Naviqatorlar
  • Smart saatlar
  • GPS izləmə sistemləri
  • Radio
  • Akustik sistemlər
  • Televizorlar
  • TV avadanlıqları
  • Televizor altlıqları
  • Qulaqlıqlar
  • DJ avadanlıqları
  • Pleyerlər
  • Səsgücləndiricilər
  • Mikşerlər
  • Vinil oxuyucuları
  • Videokameralar
  • Fotokameralar
  • Optik avadanlıqları
  • Foto və Videokameralar üçün çantalar
  • Ştativlər
  • Oyun cihazları
  • Oyuncaqlar
  • İdman üçün hər şey
  • Körpələr üçün məhsullar
  • Nəqliyyat vasitələri
  • Balıqçılıq
  • İdman
  • Turizm
  • Səyahət
  • Çimərlikdə dincəlmə
  • Aktiv dincəlmə üçün oyunlar
  • Ətirlər
  • Kosmetika
  • Manikur və Pedikur
  • Güzgülər
  • Saçlara qulluq
  • Qoruyucu vasitələt
  • Avtomobil aləmi
  • Hidrosikllər
  • Kvadrosikllər
  • Elektromobillər
  • Qarda-quruda yeriyənlər
  • Motorlu qayıqlar
  • Giroskuterlər
  • Elektrosamokatlar
  • Monotəkərlər
  • Yol nişanları
  • Bağ üçün
  • Ev üçün
  • Təmir üçün alətlər
  • Kağız və kağız məhsulları
  • Ofis avadanlıqları
  • Ofis ləvazimatları
  • Yazı ləvazimatları
  • Dəftərlər və s.
  • Yaradıcılıq üçün
  • Ofis mebelləri
  • Çantalar
  • Çanta üçün arabalar
  • Bank ləvazimatları
  • Yuyucu aparatlar
  • Qoruyucu örtüklər
  • Tibbi avadanlıqları
  • İnşaat
  • Restoranlar, otellər üçün və diğər
  • Ticarət avadanlıqları
  • Məlumat lövhələri və etiketlər
  • Xüsusi geyimlər və uniformalar
  • Məktəb
  • Mebel
  • Qida
  • Gəzinti üçün
  • Oyuncaqlar
  • Zoo aptek
  • Qulluq üçün
  • Heyvan geyimləri
  • Kitablar
  • Musiqi alətlər
  • Siqaretlər
  • Oyunlar
  • Teleskoplar
  • Hədiyyələr
  • Suvenirlər
  • Güllər

  Kitab “Maliyyənin əsasları”

  Anbarda yoxdur Artikul: KTBTSS-53888

  Nağd alışda

  Gün ərzində pulsuz çatdırılma

  Bütün məhsullara rəsmi zəmanət

  Maliyyənin əsasları: əsas anlayışlar və xüsusiyyətləri, xüsusiyyətləri

  Maliyyə dünyası geniş və müxtəlifdir. Ancaq onu diqqətlə öyrənmək üçün ən sadə ilə keyfiyyətcə məşğul olmaq lazımdır. Məhz – maliyyənin əsaslarını öyrənmək. Onlar nədirlər? Onlar harada və necə istifadə olunur? Bu konsepsiyaya nə sərmayə qoyulmalıdır?

  ümumi məlumat

  Əvvəlcə terminoloji bazanı başa düşməlisiniz. Bir çox insanlar “maliyyə” və “pul” sözlərinin sinonim olduğuna inanırlar. Amma bu doğru deyil. Pul dedikdə dəyər və tədavül ölçüsü funksiyasını yerinə yetirən kağız və metal işarələr başa düşülür. Halbuki müasir dünyada maliyyə daha geniş bir kateqoriyadır. Onlar nədirlər? Əksər elmi mənbələrdə “maliyyə” termini müxtəlif təşkilati strukturların və obyektlərin vəsaitlərinin yaradılması və sonrakı hərəkəti prosesində yaranan iqtisadi münasibətlərin məcmusu kimi başa düşülür. Yəni onlar təkcə ödəniş vasitələrini deyil, həm də dövlətlərin, fiziki və hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin əmtəə sferasını əhatə edir. Maliyyə münasibətləri istehsalın hər bir səviyyəsində, eləcə də məhsulların, işlərin və xidmətlərin mübadiləsi və istehlakında mövcuddur. Mövcud sosial-iqtisadi kateqoriyaların hər hansı bir hissəsi olduğu üçün onlar eyni zamanda görünməz və hər yerdə mövcuddur.

  İqtisadi mahiyyəti üzrə

  Onların yaranması və formalaşması uzun tarixə malikdir. Maliyyənin iqtisadi əsasları mühüm kateqoriyadır. Ona görə də mövzunun tam açıqlanması üçün onlara qanunlar nöqteyi-nəzərindən baxmaq lazımdır. Təbii ki, maliyyə. Beləliklə, inkişaf haqqında danışırıqsa, bu halda iki əsas mərhələ var:

  1. Kapitalizmdən əvvəlki mərhələ. Bu mərhələdə dövlətin formalaşması həyata keçirilir, vəsaitlərin məcmusundan xəzinə ayrılırdı. Əmtəə münasibətləri yarandı.
  2. Kapitalizm mərhələsi. Bu mərhələdə əsas maliyyə vəsaitləri büdcələrdə toplanır.

  Bəs, əslində, iqtisadi kateqoriya kimi maliyyəyə əsaslanan qanunlar nədir? Başa düşmək lazımdır ki, bu, cəmiyyətin həyatında müəyyən statiklik deməkdir. Hal-hazırda qanunlar var:

  1. Xərc.
  2. Akkumulyasiya.
  3. Əmək məsrəflərinin yenidən bölüşdürülməsi.
  4. Pul dövriyyəsi.
  5. Tələb və təklif.

  Buna əsaslanaraq, aşağıdakı xarakterik məqamları ayırd etmək olar:

  1. Maliyyə münasibətləri sırf pul xarakterlidir.
  2. Onlar həmişə yalnız resurs bölgüsü prosesində yaranır.
  3. Maliyyə münasibətləri əmanətlərin yaradılması və gəlirlərin dövriyyəsi ilə sıx bağlıdır. Belə hallarda pul vəsaitləri resurslar adlanır.

  İqtisadi kateqoriya kimi maliyyə aşağıdakı əsas funksiyaları yerinə yetirir:

  1. Fondlar və fondlar formalaşdırır.
  2. 1-ci bənddə göstərilən resurslardan istifadə edin və bölüşdürün.
  3. Vəsaitlərə nəzarəti təmin edin.

  Maliyyə resursları haqqında

  Onlarsız hər hansı iqtisadi əlaqələr mümkün deyil. Maliyyə resursları fiziki və hüquqi şəxslərin, dövlət orqanlarının və yerli özünüidarəetmə orqanlarının malik olduğu vəsaitlərdir. Eyni zamanda, onların müəyyən mənbələri var, bunun sayəsində fondlar formalaşır. Şərti olaraq, burada üç səviyyəni ayırd etmək olar:

  1. Biznes subyektləri. Bunların hamısı təşkilatlardır. Burada maliyyə resursları mənfəət, amortizasiya, dividendlər, bank kreditləri, faiz ödənişləri, xeyriyyə töhfələri hesabına əldə edilir.
  2. Əhali. Bu səviyyədə maliyyə resursları əmək haqqı, mükafatlar, müavinətlər, sosial müavinətlər və digər mənbələr hesabına formalaşır.
  3. dövlət. Bu halda resurslar dedikdə, dövlət orqanları və bələdiyyə təşkilatları tərəfindən özəlləşdirmədən, vergi daxilolmalarından, kreditlərdən, subsidiyalardan, beynəlxalq iqtisadi fəaliyyətdən və digər mənbələrdən əldə edilən bütün gəlirlərin məcmusu başa düşülür.

  Maliyyə sistemi

  Hər şey ilk baxışdan göründüyü qədər sadə deyil. Başlamaq üçün, bir çox insanlar bunu maliyyə sistemi ilə qarışdırırlar. Amma iqtisadi nəzəriyyədə bu terminlər arasında konkret xətt çəkilib. Fərq nədir? Maliyyə sistemi iqtisadi kateqoriya çərçivəsində eyni xarakter daşıyan, vahid funksiyanı yerinə yetirməklə məşğul olan pul-iqtisadi münasibətlərin məcmusudur. Onlar müxtəlif səviyyələrdə formalaşır və mövcud ehtiyatların təkrar istehsalı, istifadəsi və dövriyyəsi yerindən asılı olaraq təsnif edilə bilər. Belə sistemlər var:

  1. Dövlət və yerli hökumətin maliyyəsi. Bu səviyyə büdcə sistemini, onların vəsaitlərini və resurslarını nəzərdə tutur.
  2. Korporativ maliyyə. Müəssisələrin (kommersiya təşkilatlarının) fondları da deyilir.
  3. Beynəlxalq maliyyə.
  4. Bank və investisiya sahəsi və dövlət krediti.
  5. Pul, kapital, qiymətli kağızlar bazarı. Üstəlik, sonuncu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, çünki o, maliyyə resurslarının dövriyyəsi prosesində ən fəal həlqədir.

  Və onların arasındakı fərq nədir? Maliyyə sistemi daha mobildir, daimi inkişafı ilə xarakterizə olunur, pul dövriyyəsi üçün müntəzəm olaraq innovativ xidmətlər və alətlər formalaşdırır. Onu qlobal kateqoriya adlandırmaq olar, çünki o, vasitəçilər və bazarları birləşdirir, sferalar arasında resursların hərəkətini təmin edir. Gəlin buna daha yaxından nəzər salaq.

  Bu nədir?

  Deməli, maliyyə sistemi mövcud qanunvericiliyə uyğun fəaliyyət göstərən institutların, habelə onun iştirakçılarını birləşdirən və resursların sərbəst hərəkətinə və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri arasında bölüşdürülməsinə imkan verən bazarların məcmusudur. Onun əsas elementləri üç səviyyədə formalaşır: beynəlxalq münasibətlər, dövlət; əhali və sahibkarlıq subyektləri. “Maliyyə sistemi” kateqoriyasının özəlliyi ondan ibarətdir ki, onun bütün tərkib hissələri bir-biri ilə sıx bağlıdır, buna görə də birinin durğunluğu və ya inkişafı hər şeyə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Hazırda fəaliyyət bir neçə prinsipə əsaslanır:

  1. Özəl sektor və onun inkişaf səviyyəsi dövlət iqtisadiyyatının rifahına təsir göstərir.
  2. Maliyyə resurslarının əsas mənbələri kapital bazarları (hətta borc götürülmüşlər də nəzərə alınmalıdır) və mənfəətdir.
  3. Dövlət minimum dərəcədə özəl sektora təsir göstərir. Yəni, ciddi nəzarət yoxdur və qaydaları çox vaxt bazar iştirakçıları müəyyən edir.
  4. Müxtəlif maliyyə sistemlərinin inteqrasiyasını şərtləndirən qloballaşma prosesləri fəal şəkildə gedir.

  Maliyyə hər bir dövlət üçün son dərəcə vacibdir. Onlara iqtisadiyyatın hər bir sahəsində rast gəlinir. Daha çox – onlar müxtəlif səviyyələrdə onlarda formalaşır. Dövlətin beynəlxalq aləmdə gücü və inkişafı maliyyə resurslarının mövcudluğundan asılıdır.

  Maliyyə və hüquqi baza haqqında

  Əslində bu, mövcud hüquqi normaların məcmusudur ki, onların əsasında pul fondlarının formalaşması, bölüşdürülməsi və yekun istifadəsi prosesində yaranan ictimai münasibətlərin tənzimlənməsi həyata keçirilir ki, bu da mövcud vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün zəruridir. Əsas tənzimləmə üsulu dövlət adından fəaliyyət göstərən və müvafiq səlahiyyətlərə malik olan strukturlar tərəfindən münasibətlərin iştirakçılarına dövlət və hakimiyyət göstərişlərinin verilməsidir. Ümumiyyətlə, bu, bütün sahələr üçün xarakterikdir, lakin maliyyənin hüquqi əsaslarının özünəməxsus xüsusiyyətləri var. O, hakimiyyətdə fəaliyyət göstərmək səlahiyyətinə malik olan orqanların spesifik məzmunundan və diapazonundan ibarətdir. Məsələn, maliyyə hesabatının əsasları dövlət orqanları tərəfindən qoyulur. Onlar işin aparılmasında hansı formalardan istifadə edilməli olduğunu, iş axınının necə təşkil edilməli olduğunu və bir çox başqa məqamları müəyyənləşdirirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, hər şey səlahiyyətli orqanlar tərəfindən tənzimlənmir. Bir çox məqamlar, məsələn, iş axınının daxili təşkili (bütün aspektləri ilə) onu aparan subyektlərin iradəsində qalır.

  Maliyyə savadlılığının əsasları haqqında

  Yaxın vaxtlara qədər kommunizm quran Sovet İttifaqı var idi. Buna görə də müasir həyatda zəruri və faydalı olan bir çox aspektlər sadəcə olaraq öyrənilməmişdir. İndi bizdə olanlar isə bir çox cəhətdən qeyri-qənaətbəxş səviyyədə qalır. Bir çox suallar, məsələn, vergiləri necə ödəmək, elektron hökumət və digər çox vacib məqamlar çox az işıqlandırılır və diqqət yetirilir. Baxmayaraq ki, xoşbəxtlikdən bu istiqamətdə bizim istədiyimiz qədər olmasa da, irəliləyiş var. Maliyyə fəaliyyətinin əsaslarını öyrənmək imkanları, məsələn, 2015-ci ildə fərdi investisiya hesablarının yaradılması yolu ilə asanlaşdırılır. Onların sayəsində hər bir vətəndaş varlı adam rolunu sınaya bilər. Düzdür, çox böyük deyil – bir il üçün bir milyon rubl limiti var, lakin buna baxmayaraq, bu, artıq dünyada investisiyaları təşviq etmək üçün yaxşı bir fürsətdir.

  Əgər məktəblərin son bir neçə sinfində maliyyə fəaliyyətinin əsasları, öz biznesini təşkil etmək, qiymətli kağızlarla işləmək öyrədiləcəksə, bu, gələcəkdə dövlətin vəziyyətinə və mövqeyinə müsbət təsir göstərə bilər. Axı gənclərin diqqətini onlara açılan imkanlara yönəltsən, o zaman onların ağlına düzgün fikrin gəlmə ehtimalı artır. Və sonra müəssisə maliyyəsinin əsasları yalnız məktəb məlumatı deyil, yetkinliyə uğurlu başlanğıc üçün çox faydalı məlumatlar olacaqdır. Amma yaşlı insanlar da diqqətdən kənarda qalmamalıdır.

  Geniş öyrənmə və tətbiq imkanları

  Heç kimə sirr deyil ki, Rusiya Federasiyası indi mövcudluğunun ən yaxşı anlarını yaşamır. Ona görə də iqtisadi həyatın canlandırılması çox aktualdır. Və bunda indi əsas yük yetkin əhalinin üzərinə düşür. İqtisadiyyatın əsas etibarilə tamamilə fərqli inkişaf və fəaliyyət modelinə malik olan Sovet İttifaqının təsiri çox güclü olduğundan, əhalini mövcud vəziyyətə doğru istiqamətləndirmək və sövq etmək üçün çalışmaq lazımdır. İndi öz biznesinizi qurmaq üçün kifayət qədər yaxşı imkanlar var. Yeganə problem odur ki, ümumi əhali bu barədə çox zəif məlumatlandırılır. Məsələn, təşkilatların maliyyəsinin təşkilinin əsaslarının, müəssisədəki proseslərin və daha çoxunun necə təşkil olunduğuna dair təlimlər keçirilir. Üstəlik, bununla həm dövlət qurumları, həm də ictimai təşkilatlar məşğul olur. Bundan əlavə, başlanğıc üçün maddi dəstək ala bilərsiniz. Bunu etmək üçün bir il ərzində müəssisənizin fəaliyyəti və təşkili üçün bir plan tərtib etməlisiniz (mümkün qədər), dövlət məşğulluq xidməti ilə əlaqə saxlayın. Bir az məşqdən sonra (bir neçə həftə) imtahandan keçməli və planınızı müdafiə etməlisiniz. Hər şey qaydasındadırsa, o zaman müəyyən miqdarda pul tələb edə bilərsiniz.Nəzərə alın ki, onların nə üçün olduğuna dair diqqətlə izahat hazırlamalısınız. Bunsuz heç kim pul verməyəcək.

  Dövlətin fəaliyyəti haqqında

  Maliyyə müəssisəsinin əsasları və başqa şeylər özəl sektora daha çox aiddir. Bəs dövlət? Məqsəd və vəzifələrdə fərqlər var. Məsələn, dövlət və yerli qurumlar üçün onların fəaliyyəti maliyyə baxımından müəyyən funksiyaların yerinə yetirilməsi ilə bağlıdır. Qaz, elektrik, su və sair tarifləri təyin edərkən qiymətlərə təsir – bütün bunlar xüsusi haldır. Amma onlarsız ölkəni tənzimləmək və saxlamaq problemli olardı. Bir gün su təchizatı dayansa nə olar? Susuz və antisanitariya, elə deyilmi? Ona görə də su təchizatının fəaliyyətini təmin etmək üçün maliyyə vəsaitlərinin bölüşdürülməsi üzərində işləmək lazımdır. Sistemin özünü saxlamaq və onu yavaş-yavaş təkmilləşdirmək lazımdır. Yəni dövlət sektorunu təhlil etmək üçün həm də maliyyə təhlilinin əsaslarına yiyələnmək lazımdır. Həm də proqnozlaşdırmanı öyrənin. Axı dövlətin vəzifəsi pul vəsaitlərinin sistemli şəkildə yığılmasını təmin etmək və onları iqtisadiyyata, sosial sahəyə yönəltmək, ölkənin və ayrı-ayrı vətəndaşların təhlükəsizliyini təmin etmək, o cümlədən cəmiyyətin digər tələbatlarını ödəməkdən ibarətdir.

  Nəticə

  Bütün böyük işlər kiçik bir addımla başlayır. Maliyyənin əsasları da istisna deyil. Vəziyyətinizi yaxşılaşdırmaq üçün sonsuz xəyal edə bilərsiniz, amma bu istiqamətdə heç bir hərəkət yoxdursa, təəssüf ki, vəziyyətin dəyişməsi mümkün deyil. Məqalə kifayət qədər həcmli olsa da, bir çox məlumat açıqlanmayıb. Əsas çərçivə olaraq, əmanətlərin formalaşmasına, fərdi investisiya hesabı və səhmlər və istiqrazlarla ilkin işə, eləcə də mövcud vəsaitlərin artırılmasına kömək edə biləcək bir çox digər məqamlara diqqət yetirə bilərsiniz. Ancaq eyni zamanda, təhsilinizin səviyyəsini daim yüksəltmək lazımdır. Məsələn, əmanətlər sığortalandığı üçün əmanətlərinizi inflyasiyadan qorumaq üçün çox təhlükəsiz bir yoldur. Amma qiymətli kağızlar belə deyil. Buna görə də, vəsait itirmək üçün müəyyən bir risk var. Baxmayaraq ki, bu, qazanmaq üçün çox yaxşı bir fürsət və əmanətdən daha çox şeylə əvəzlənir. Necə itirməmək olar? Diversifikasiya buna kömək edir.

  27 Maliyyənin əsasları.

  . konulu sunumlar: “27 Maliyyənin əsasları.”— Sunum transkripti:

  1 27 Maliyyənin əsasları

  2 Maliyyə (Finance) insanların zaman keçdikcə resursların ayrılması və risqlərin idarə edilməsi ilə bağlı qərarları necə verdiklərini öyrənən elmdir.

  3 CARİ DƏYƏR: PULUN ZAMAN DƏYƏRİNİN ÖLÇÜLMƏSİ
  Cari dəyər (Present value) mövcud faiz dərəcələri şəraitində, gələcək hər hansı pul məbləğini əldə etmək üçün bu gün lazım olan pul məbləğinə deyilir.

  4 CARİ DƏYƏR: PULUN ZAMAN DƏYƏRİNİN ÖLÇÜLMƏSİ
  Cari dəyər anlayışı aşağıdakıları göstərir: Eyni bir məbləğ pulun bu gün üçün olan dəyəri, gələcəkdəki dəyərindən artıqdır. Hər hansı pul məbləğinin dəyərini müxtəlif zaman nöqtələrində müqayisə etmək üçün onların cari dəyərlərini müqayisə etmək lazımdır. Əgər layihənin cari dəyəri xərcindən artıqdırsa, firmalar həmin invstisiyanı həyata keçirirlər.

  5 CARİ DƏYƏR: PULUN ZAMAN DƏYƏRİNİN ÖLÇÜLMƏSİ
  N il sonrakı pul məbləğinin cari dəyəri aşağıdakı kimi hesablanır: X/(1 + r)N r faiz dərəcəsi, X – N il sonrakı pul məbləği

  6 CARİ DƏYƏR: PULUN ZAMAN DƏYƏRİNİN ÖLÇÜLMƏSİ
  Gələcəkdəki dəyər Gələcəkdəki dəyər (future value) mövcud faiz dərəcələri şəraitində, bugünkü hər hansı pul məbləğinin gələcəkdə doğuracağı pul məbləğinə deyilir.

  7 Mürəkkəb Faizlərin Hesablanması: “70 Qaydası”
  70 qaydasına əsasən, əgər hər hansı kəmiyyət ildə x faiz artırsa, onda həmin kəmiyyət təxminən 70/x ildə 2 dəfə artır.

  8 RİSQİN İDARƏ EDİLMƏSİ Risqi xoşlamamaq (risk averse) qeyri-müəyyənliyi xoşlamamğı ifadə edir.

  9 RİSQİN İDARƏ EDİLMƏSİ Fərdlər aşağıdakılardan birini seçərək risqi azaltmağı bacarırlar: Sığorta almaq Diversifikasiya etmək İnvestisiyalarında daha az mənfəətlə razılaşmaq

  10 Təsvir 1. Fayda funksiyası
  1000$ qazanmaqdan əldə edilən fayda 1000 $ uduzmaqla itirilən fayda 1000$ itki 1000$ qazanc Var-dövlət Cari var-dövlət Copyright©2004 South-Western

  11 Sığorta bazarları Risqi azaltmağın bir yolu sığorta almaqdır. Sığorta müqaviləsinin ümumi xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, risqlə qarşılaşan şəxs sığorta şirkətinə sığorta haqqı ödəyir, sığorta şirkəti də öz növbəsində risqin hamısını və ya müəyyən bir hissəini öz üzərinə götürməyə razılaşır.

  12 Səciyyəvi risqlərin diversifikasiyası
  Diversifikasiya (Diversification) bir risqi çoxlu sayda kiçik əlaqəsiz risqlərlə əvəz etməklə ümumi risqin azaldılmasına deyilir.

  13 Səciyyəvi risqlərin diversifikasiyası
  Səciyyəvi risq (Idiosyncratic risk) yalnız bir iqtisadi agentə təsir edən risqlərə deyilir. Qeyri-müəyyənlik müəyyən şirkətlərlə bağlı olur.

  14 Səciyyəvi risqlərin diversifikasiyası
  Ümumi risq (Aggregate risk) eyni zamanda bütün iqtisadi agentlərə təsir edən risqlərə deyilir və bu zaman qeyri-müəyyənlik bütövlükdə iqtisadiyyatla bağlı olur. Diversifikasiya ümumi risqi ortadan qaldıra bilmir.

  15 Təsvir 2. Diversifikasiya risqi azaldır
  Risq (portfelin mənfəətinin Standart sapması) (Daha çox risq) 49 Səciyyəvi risq 20 Ümumi risq (Daha az risq) 1 4 6 8 10 20 30 40 Portfeldəki səhmlərin sayı Copyright©2004 South-Western

  16 Səciyyəvi risqlərin diversifikasiyası
  İnsanlar daha aşağı mənfəətlə qane olmaqla risqi azala bilərlər.

  17 Təsvir 3. Risq və mənfəət arasında əlaqə
  (illik 100% səhm faiz) 75% səhm 50% səhm 8.3 25% səhm Sıfır səhm 3.1 5 10 15 20 Risq (standart sapma) Copyright©2004 South-Western

  18 AKTİVLƏRİN DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİ
  Fundamental təhlillər (Fundamental analysis) şirkətin öz dəyərini müəyyən etmək üçün gələcək perspektivlərini və mühasibat hesabatlarını öyrənən tədqiqat sahəsidir.

  19 AKTİVLƏRİN DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİ
  Əgər insanlar müəyyən etmək istəyirlərsə ki, səhm aşağı qiymətləndirilmiş, yüksək qiymətləndirilmiş və ya düzgün qiymətləndirilmiş səhmdir, onda onlar fundamental təhlil həyata keçirməlidirlər. Məqsəd aşağı dəyərləndirilmiş səhm almaqdır.

  20 Səmərəli bazar hipotezi
  Səmərəli bazar hipotezi (efficient markets hypothesis) aktivlərin qiymətinin onların dəyəri haqqında bütün mövcud olan aşkar məlumatlara təsirini öyrənir.

  21 Səmərəli bazar hipotezi
  Bazar rasional yolu seçmək üçün bütün mümkün informasiyaları əks etdirirsə, informasiya baxıından səmərəli (informationally efficient) hesab olunur. Əgər bazarlar səmərəlidirsə investorun edəcəyi yeganə şey diversifikasiya edilmiş portfel satın almaqdır.

  22 REAL HƏYATDAN MİSAL: Təsadüfi Gəzinti və İndeks Fondları
  Təsadüfi gəzinti (Random walk) dəyişikliklərini əvvəlcədən demək mümkün olmayan dəyişənlərin trayektoriyasıdır. Əgər bazarlar səmərəlidirsə, onda bütün səhmlər düzgün qiymətləndirilmişdir və heç bir səhm digərindən daha üstün deyildir. Beləliklə səhm qiymətləri təsadüfi gəzinti qaydasında hərəkət edir.

  23 Xülasə Yığdığınız pullar faiz gətirə bildiyinə görə, bugünkü pul məbləğiniz gələcəkdəki eyni pul məbləğinizdən daha dəyərlidir. Cari dəyər anlayışından istifadə etməklə, müxtəlif vaxtlardan olan məbləğləri müqayisə etmək olar. Gələcəkdəki hər hansı məbləğin cari dəyəri, gələcək dəyəri əldə etmək üçün verilmiş bu gün lazım ola biləcək məbləğdir.

  24 Xülasə Azalan marjinal faydaya görə, insanların çoxu risqi xoşlamırlar. Risqi xoşlamayan insanlar risqi sığorta, diversifikasiya və aşağı risqli və aşağı gəlirli portfel seçməklə azalda bilərlər. Aktivin, məsələn səhm payının, dəyəri səhmdarların payı, dividentlərin paylanması və son satış qiyməti də daxil olmaqla sahibin alacağı nağd pul axınının cari dəyərinə bərabərdir.

  25 Xülasə Səmərəli bazarlar hipotezinə əsasən, maliyyə bazarları məlumatları şüurlu şəkildə emal edir, belə ki, səhmin qiyməti həmişə əsas biznesin dəyərinin ən yaxşı ölçüsüdür. Bəzi iqtisadçılar səmərəli bazarlar hipotezinə şübhə edirlər, lakin, əlaqəsi olmayan psixoloji faktorların da aktivlərin qiymətinə təsir etdiyinə inanırlar.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.