Press "Enter" to skip to content

Mehdi Farukh – Бесплатно скачать Mp3

“Allah-ü Teala, ehl-i beytimden birini çıkarmadıkça dünya çökmeyecektir. Onun ismi ismime uyar; babasının ismi dahi babamın ismine uyar. Daha önce zulüm ve adaletsizlik dolduğu gibi, onun gelmesi ile dünya adalet ve hakların yerini bulması ile dolar…”

Mehdi Gelmeden Yaşanacak Olaylar 2023

Sayfa İçeriği’ nde Mehdi Gelmeden Yaşanacak Olaylar 2023, Mehdinin Çıkış Alametleri, Mehdi Nereden Çıkacak, Mehdi Hangi Soydan Gelecek, Mehdi Ordusunda Kimler Olacak, 2023 yılında Mehdi Gelecek mi, İmam Gazali’ nin Mehdi Hakkındaki Görüşleri, Mehdi 2023 yılında ortaya çıkacak haberleri ile alakalı sizlere Mehdi’ nin çıkmadan önce yaşanılılacak bazı hadiseleri derledik. Sizlerde bu konuda bir görüş iletmek istereniz yazı sonunda bulunan yorum kısmından görüşlerinizi yazabilirsiniz. İşte 2023 yılında Mehdi Çıkacak mı? sorusuna vermeye çalıştığımız yazı bölümü sizlerle.

Mehdinin Gelmeden Yaşanacak Olaylar 2023

Dünya genelinde yaşanan pandemi veya afetler gibi büyük çaplı olaylarda akla ilk gelen konulardan birisi kıyamet olur. Kıyamet hakkında araştırma yapan vatandaşlar mehdi gelmeden kıyametin kopmayacağı hakkında bilgiler elde toplar. Bu bilgilerden yola çıkarak mehdi konusu bir hayli popüler hale gelmiştir. Her dönem mehdi ile tartışmalar yaşanmıştır. İşte sizlere internet mecrasında en çok araştırılan mehdi ne zaman gelecek sorusu ışığında detaylı bir içerik hazırladık. Peki 2023 yılı mehdi’ nin çıkış yılı mı, mehdi geliş alametleri neler? Tüm detaylar yazımız içeriğinde.

Mehdi Gelmeden Önce Neler Olacak?

Bazı dini kaynaklarda Mehdi’ nin zuhur etmeden önce bazı hadiselerin yaşanacağından bahsetmektedir. İşte yaşanacak hadiselerden bazıları;

Mehdi gelmeden önce bazı kaynaklara göre bir çok olay zuhur edecek. İşte bu olaylardan bazıları;

Fırat nehri yarılacak altından bir dağdan altın dökülecek.

Ramazan’ın ilk gecesinde Ay, on beşinci gecesinde güneş tutulacak. Dünya kurulduğu günden bu yana görülmemiş bir şekilde vaki olacak bu tutulma olayı, Ramazan ayında iki kere ay tutulacak.

Her tarafı aydınlatan kuyruklu yıldız doğacak, doğudan üç veya yedi gün ardı ardına. Büyük bir ateş zuhur edecek, gökte karanlık görülecek, gökte alışılmış olan kırmızılığın aksine bambaşka bir kızıllık yayılacak. Yeryüzünün duyup anlayabileceği bir dille nida edilecek…

Şam’da ‘Harista’ denilen bir köy yerle bir olacak. Gökten Mehdi ismiyle çağılacak, doğu ve batıda bulunan herkes bu sesi duyacak! Uyuyan uyanacak, ayakta olan oturacak, oturan ayakları üzerine dikilecek.

Şevval ayında ayaklanma, Zilkadede harb konuşmaları, Zilhiccede ise harb vaki olacak. Hacılar soyulacak, kanları (Cemretül Akabe) üzerine akacak. Bu saydıklarımızın bazıları vaki olmuştur.

Anlaşmazlıklar ve sık sık depremler vaki olacak. Gökten gelen bir ses şöyle diyecek: ‘Kulağınızı açın! Gerçek, Muhammed’in ehlindendir’ Yerden biri şöyle seslenecek: ‘Hak İsa (AS) ile Abbas ehlindendir. ‘ Birincisi meleğin ikincisi ise Şeytanın haykırışı olarak tezahür edecektir.

Fırat altından bir dağdan altın çıkacak. (Kıyamet Alametleri, s. 166)

Mehdi havada uçan bir kuşa parmağıyla işaret edecek, kuş avcunun içine düşecek… Kupkuru bir kamış çöpünü kuru toprağa dikecek, anında yeşerecek… (Kıyamet Alametleri, s. 173)

Mehdi işi çok sıkı tutacak… (Kıyamet Alametleri, s. 175)

Sonra Allah Konstantiniyye (İstanbul’u) çok sevdiği dostlarının eliyle feth edecek. Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak, sonra çok geçmeden Hz. İsa inecek, Deccalle savaşacak.” Bu hadisi çok uzun olarak İmam Suyuti (Cami-iKebir’nde) serd etmeştir.

“Ikdud-durer” de şöyle der: “Konstantiniyyenin yedi suru vardır. Beher sur yirmibir arşındır. Ve onda yüz kapı vardır. Şehri takip eden son surun genişliği on arşındır. O Rum denizine dökülen haliç üzerine kurulmuştur. Denizi Rum illerine ve Endülüs’e doğru uzanır gider.

Mehdi sabah namazına abdest almak için denizin yanında sancağı dikecek, su ondan uzaklaşacak. Ve açılan yoldan geçip insanlara şöyle haykıracak: “Ey insanlar haydi sizde geçiniz. Cenab’ı Hak İsrail oğullarına olduğu gibi size de denizi ikiye ayırdı.” Onlar da geçecekler. Tekbirler getirecekler bu defa sarsıntı biraz daha şiddetli olacak. Üçüncü tekbir getirişlerinde on iki burç yerle bir olacak. Oradan doğru şehre girecekler… (Kıyamet Alametleri, s. 181)

…Peygamber’den nakledilmiştir: “Dünyaya iki mümin, iki kafir hâkim olmuştur. Müminler: Zülkarneyn, Süleyman Aleyhisselam kafirler ise: Nemrud, Buhtu Nasr’dir. “Dünyaya Ehli Beyt’imden beşincisi olan Mehdi de hâkim olacaktır.”

İbni Merdüveyh İbni Abbas’dan naklediyor: “Eshabı kehf Mehdi’nin yardımcılardır. Ülemaya göre onların bu zamana kadar kalmaları Muhammed Ümmetimden olmak şerefine nail olmaları içindir.”

İmam-ı Rabbani’nin Mehdi Hakkında Görüşleri Neler?

…İnşaAllah tam bir şekilde Mehdi Aleyhisselam’da zuhur edecektir. Bu makamdan haber veren tabakat meşayihi azaldı… O makamın ilimlerinden ve maarifinden kelam şöyle dursun… İşbu makam, şu ayet-i keremede manasını güzel bulur:

“Bu, Allah’ın fazlıdır; dilediğine verir. Allah, büyük fazlın sahibidir.” (Cuma Suresi, 4) (“Mektubat-ı Rabbani”, c. 1, Mektup 32, s. 125)

Gelmesi vaad olunan Mehdi’nin dahi rabbı (terbiyesine gelen) ilim sıfatıdır. Hazret-i Ali gibi, İsa ile münasebeti vardır. Hazret-i İsa’nın kademi Hazret-i Ali’nin başında olup bir kademi dahi Hazret-i Mehdi’nin başındadır.

…Geleceği vaad edilen Mehdi, velayetin ekmeliyetini alacaktır. Bu Tarikat-ı Aliyye üzerine gelecek ve bu Silsile-i Aliyye’yi tamam ve tekmil edecektir. Zira bütün velayet nisbetleri, bu Nisbet-i Aliyye’nin altında bulunmaktadır. (“Mektubat-ı Rabbani”, c. 1, 251. Mektup, s. 550, 554)

Sonra gelenlere nasıl bu hükmü yürüyebilir ki: Onlar arasında Mehdi aleyhisselam vardır. Resulullah (SAV) efendimiz onun kudumünü ve vücudunu müjdelemiş; şöyle buyurmuştur:

“O, Allah’ın halifesidir.” (“Mektubat-ı Rabbani”, c. 1, s. 814)

Muhbir-i Sadık Resulullah (SAV) efendimizin haber verdiği kıyamet alametlerinin hepsi haktır. Onlarda yalan ihtimali yoktur. Onlar arasında şunlar vardır:

Alışılmışın aksine, güneşin mağripten doğması. Mehdinin zuhuru, Ruhullah İsa’nın nüzulü. Resulullah efendimize ve ona salat-ü selam, Deccal’in çıkması, Ye’cuc ve Me’cuc’un zuhuru, Dabbe-i arzın çıkması, Semadan bir dumanın zuhuru ile, insanları kaplayıp onlara elim bir azap ile azap etmesi. O kadar zorlanacaklardır ki, artık insanlar şöyle diyecekler: “Rabbimiz, bizden azabı aç; biz müminleriz…” (Duhan Suresi, 12)

Bir hadis-i şerifte şöyle gelmiştir: “Mehdi çıkacaktır. Başının üstünde de bir parça bulut olacaktır. Orada da bir melek bulunacak ve şöyle nida edecektir: Bu şahıs, Mehdi’dir; kendisine tabi olunuz…”

Resulullah (SAV) efendimiz şöyle buyurdu:

“Tüm olarak, yeryüzünün meliki dört tanedir… Onların ikisi müminlerden, ikisi de kafirlerdendir. Zülkarneyn ve Süleyman müminlerdendir. Nemrud ve Buhtunnasır ise kafirlerdendir. Yere, beşinci olarak ehl-i beytimden biri sahip olacaktır. Yani: Mehdi.

Resulullah (SAV) efendimiz bir başka hadis-i şerifinde şöyle buyurdu:

“Allah-ü Teala, ehl-i beytimden birini çıkarmadıkça dünya çökmeyecektir. Onun ismi ismime uyar; babasının ismi dahi babamın ismine uyar. Daha önce zulüm ve adaletsizlik dolduğu gibi, onun gelmesi ile dünya adalet ve hakların yerini bulması ile dolar…”

Bir başka hadis-i şerifte ise, Resulullah (SAV)efendimiz şöyle buyurdu:

“Ashab-ı kehf, İsa’nın yardımcıları olacaklardır.” İsa (AS) Mehdi zamanında yere inecektir. Mehdi, Deccalin katlinde İsa’ya (AS) muvafakat eder. Onun saltanatı zamanında, Ramazan ayının on dördünde güneş tutulacaktır; o ayın ilkinde ise ay kararacak. Bunların oluşu, adetin ve müneccimlerin hesabı hilafına olacaktır.

Resulullah (SAV) efendimiz tarafından bildirilen, daha çok alamet vardır ki; anlatılanlardan başkadır.

Onun zuhuru (Mehdinin) yüz başlarında olacaktır…

Onun zuhuru (Mehdinin) yüz başlarında olacaktır. Şu anda dahi, yüz başını, on sekiz sene geçmiş vaziyettedir.

Hadis-i şerifte, Mehdi’nin alametleri hakkında şöyle anlatılmıştır: “Şark tarafında bir kuyruklu yıldız doğup aydınlık verecektir.”

…Bu yıldızın durumu da onun seyrine göredir. Yani: Yüzü meşrik canibine doğru. Arkası dahi, mağrib tarafınadır. Bu uzun beyazlık dahi, onun arka tarafındadır. Bu mana icabı olarak, ona kuyruk isminin verilmesi yerindedir. Onun her günkü irtifaı ise meşrikten mağribedir. Ancak o, kısri (kendine has durumunda ağırlık taşıyan) seyri ile felek-i azamın seyrine bağlıdır. Hakikat-ı hali, en iyi bilen Sübhan Allah’tır.

Mehdi’nin zuhur zamanı yakındır. Onun zuhur zamanı olan yüz (asır) başına gelinceye kadar nice mebde’ler ve mukaddimeler zuhur edecektir. Allah ondan razı olsun. Onun zuhur mebde’leri ve mukaddimeleri, Resulullah (SAV)efendimizin irhasatına benzer. O irhasat, Resulullah (SAV) efendimizin nübüvveti zuhurundan evvel zuhura gelmiştir. Nitekim, bu manada şöyle anlatmışlardır:

Muhammed Resulullah’ın sureti olan Abdullah’ın nutfesi, Amine’nin rahmine düştüğü zaman, bütün putlar yüzüstü yere yıkıldılar. Bütün şeytanlar, vazifelerinden alındılar. Melekler, İblis’in tahtını alt üst edip denize attılar. Kendisine dahi kırk gün azap ettiler.

Resulullah (SAV) efendimizin doğduğu gece, Kisra’nın sarayı sallandı; on dört şerefesi yıkıldı.

Mecusilerin ateşi söndü. Halbuki, o ateş bin seneden beri yanardı; bu müddet içinde hiç sönmemişti.

Mehdi dahi büyüktür. Onun sebebi ile, İslam’a ve Müslümanlara büyük takviye gelecektir. Onun velayetinin dahi, zahir ve batın büyük tasarrufu vardır. Nice harika hallerin ve kerametlerin sahibi olacaktır. Onun zamanında, nice hayret veren haller zuhur edecektir.

Üstte anlatılan manalar icabı olarak, yerinde olur ki: Onun vücudunun zuhurundan evvel, adet harici harika haller meydana gele… -Tıpkı: Resulullah (SAV) efendimizin nübüvvetinden evvelki irhasat gibi. Bu zuhura gelen işler dahi, onun zuhur mebde’leri olalar.

Nitekim, anlatılan manalar hadis-i şeriflerden de anlaşılmaktadır.

Bilesin ki bir hadis-i şerifte, Resulullah (SAV) efendimiz şöyle buyurmuştur: “Küfür her yanı istila edip hükmü cemiyet içinde aşikare işlenmedikçe Mehdi zuhur etmez.” (Mektubat, c.2, 381. Mektup, s. 1169-1171 )

Aradan bin sene geçtikten sonra, Mehdi’nin gelişi de bunun içindir. Onun mübarek kudumünü, (gelişini) Hatem’ürrüsül Resullullah (SAV) efendimiz müjdelemiştir. İsa (a.s.) dahi aradan bin sene geçtikten sonra, nüzul edecektir… (Mektubat, c. 1, 209. Mektup, s. 440 )

Mümkündür ki; bu iki asrın daha hayırlı oluşu, şu itibarla olur: Allah’ın veli kullarının çok zuhuru, bid’at ehlinin azlığı, fısk ve masiyet erbabının nadirattan oluşu… Böyle bir şeyin oluşu dahi, bu tabakadan bazı evliya ferdlerinin; o iki asırdaki evliya ferdlerinden hayırlı olmasına münafi değildir. Misal olarak Hazret-i Mehdi’yi söyleyebiliriz... (Mektubat, c.1,209. Mektup, s. 441)

Sizlere Mehdi hakkında bazı kaynaklardan derlediğimiz bilgiler topladık ve sunduk. Bu mesele dini bir konu olması sebebi ile haberlerde çıkan Mehdi ile ilgili konuları en kaynağından yani Diyanet İşleri Başkanlığı’ na bağlı Din işleri Yüksek Kurulu 190 Alo Vetfa hattı’ nı arayarak en doğru bilgiye ulaşmanızı tavsiye ederiz. Bunun dışında sadece gündem oluşturmak adına çıkartılan Mehdi ile ilgili haberlere itibar etmemenizi tavsiye ederiz.

Mehdi Farukh – Бесплатно скачать Mp3

Здесь Вы можете прослушать и скачать песни по запросу Mehdi Farukh в высоком качестве. Для того чтобы прослушать песню нажмите на кнопку «Слушать», если Вы хотите скачать песню или посмотреть клип нажмите на кнопку «Скачать» и Вы попадете на страницу с возможностью скачать песню, прослушать ее и посмотреть клип. Рекомендуем прослушать первую композицию Mehdi Farukh Ft Erken Ahmadi Yaar Qadem آهنگ جدید مهدی فرخ و ایرکن احمدی длительностью 5.75 MB, размер файла 4 мин и 22 сек.

Все песни были найдены в свободном доступе сети интернет, а файлы с произведениями не хранятся и не загружаются на наш сервер. Если Вы являетесь правообладателем или лицом, представляющим правообладателя, и не хотите чтобы страница с произведением, нарушающие Ваши права, присутствовала на сайте, воспользуйтесь данной формой DMCA.

Сейчас слушают песни

Песни Из Сериала Два Холма

Ман Як Кадам Бе Ту Хичо Намерам 2

Amo M All I Wanna Say G3 Bass Bossted

Секреты Здорового Позвоночника И Суставов От Доктора Шишонина

Заставка Конца Эфира Детский Мир 2014 2017

Doors 2 New Seek Chase

Сборник Русских Песен 2022

Каникулы Кота Егора

Курон Шифо Суралари

Chiki Chiki Yapti Dondu Dolandi

Чингис Айтматов Плаха Слушать Радиоспектакль

Маргарита Ледовая Жизнь С Психопатом История Одной Девочки

Ма Мотталахь Хьо Хаз Елла Со Лела

Радио Ночь Агонь

You Don T Love Me Group Russkiy Still

Дуэты Мировые Хиты

Ани Лорок Для Тебя

Copyright ©Gtxmusic.com 2023
All Rights Reserved

Почта для жалоб и предложений: [email protected]

Слушайте и скачивайте бесплатно mp3 музыку. Популярная и свежая музыка всегда доступна для скачивания бесплатно!

Музыка Мехди Эбрагими Вафа

Я хочу вам представить свой первый сольный альбом под названием «Судьба», куда вошли песни на стихи моего собственного сочинения на русском и персидском языках. Это то, к чему мы шли 4 года. Этот альбом рассказывает обо мне, о моей жизни, о моих целях! Каждая песня — это отдельная страница моей жизни. Я хочу, чтобы вы, послушав мои песни, узнали обо мне немного больше. Я также хочу, чтобы каждый из вас услышал крик моей души, который в каждой строчке, в каждом слове…

«Судьба» — музыкальный альбом Мехди Эбрагими Вафа.

СОЛЬНЫЙ АЛЬБОМ, музыка для души, красивая и спокойная музыка в исполнении Мехди

01 «Мир на ладони», альбом «Судьба» Мехди Эбрагими Вафа
02 «Без тебя» (на персидском), альбом «Судьба» Мехди Эбрагими Вафа
03 «Мама», альбом «Судьба» Мехди Эбрагими Вафа
04 «Каменная роза», альбом «Судьба» Мехди Эбрагими Вафа
05 «Проснись», альбом «Судьба» Мехди Эбрагими Вафа
06 «Между нами», альбом «Судьба» Мехди Эбрагими Вафа
07 «Отец», альбом «Судьба» Мехди Эбрагими Вафа
08 «Крик души», альбом «Судьба» Мехди Эбрагими Вафа
09 «Судьба» (на персидском), альбом «Судьба» Мехди Эбрагими Вафа
10 «Земля», альбом «Судьба» Мехди Эбрагими Вафа
11 «Я умею сверкать», альбом «Судьба» Мехди Эбрагими Вафа
11 «Проснись» (ремикс), альбом «Судьба» Мехди Эбрагими Вафа

Две песни, не вошедшие в альбом

01 «Судьба зовет», Мехди Эбрагими Вафа
02 «Мечта», Мехди Эбрагими Вафа
Вы можете приобрести альбом (CD) на странице нашего официального Интернет-магазина «УДАЧА ОТ МЕХДИ»

Песни Мехди из альбома «Судьба» на ‪SoundCloud.com

����Друзья, хочу поделиться с вами информацией, что теперь все мои песни из альбома «Судьба» доступны для прослушивания и скачивания на популярном сайте музыкальной социальной сети ‪SoundCloud.com‬. На сайте есть возможность делиться песнями, оставлять комментарии, а также слушать треки в офлайн режиме.
Ссылка на профиль: https://soundcloud.com/mehdi-ebrahimi-vafa
Для поиска на ‪SoundCloud.com‬: Мехди Эбрагими Вафа (Mehdi Ebrahimi Vafa)

Заходите, слушайте, буду рад!����

����Dear friends, I want to share with you that now all my songs from the album «Fate» are available for listening and downloading on the popular website of the musical social network ‪SoundCloud.com‬.
The website has the opportunity to share songs, leave comments, and also listen to tracks offline.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.