Press "Enter" to skip to content

Menecmentdə səlahiyyət və məsuliyyət

• Səlahiyyət, fərdin əmr verməsi və itaəti həyata keçirtmək qabiliyyəti olaraq təyin edilə bilər.

Referatlar

Menecmentin anlayışı, menecmentin mahiyyəti və təşəkkülü
Menecmentin inkişaf mərhələləri və elmi məktəbləri
Menecmentin səviyyələri və idarəetmə prosesi
Menecmentin metodları
Menecmentin təşkilatı formaları və quruluşu
Menecmentin əsas prinsipləri və menecmentə yanaşmalar
Təşkilatın daxili və xarici mühiti
Menecmentdə qərarlar və qəbulu prosesi
Menecmentdə planlaşdırma
Menecmentdə təşkiletmə və təşkilatlarda istifadə olunan əsas təşkilat (idarəetmə) strukturları.
Təşkilatlarda işin bölüşdürülməsi məsuliyyət və səlahiyyət
Menecmentdə koordinasiya və kommunikasiya prosesi
Menecmentdə motivasiya
Menecmentdə nəzarət.
Menecmentdə güc və liderlik.
Təşkilatlarda stress, təşkilat daxili münaqişələr və münaqişələrin idarə olunması.
Menecment mədəniyyəti və etikası.

 • Göndərən: FİDAN
 • Əlavə edilib: 08.06.2018
 • Son yüklənmə tarixi: 17.03.2023
 • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 127
 • Word: 45 səhifə
 • Word Ölçüsü: 108 KB
 • PDF: 3 səhifə
 • PDF Ölçüsü: 299 KB
 • Referatın tipi: Referatlar
 • Kateqoriya: Mühasibat

Səlahiyyət və Məsuliyyət arasındakı fərq

Səlahiyyət və məsuliyyət arasındakı əsas fərq, səlahiyyətin sahib olduğu gücdən danışması, məsuliyyət isə yerinə yetirməli olduğumuz öhdəliklərdən danışmasıdır. Səlahiyyət və Məsuliyyət, mənaları oxşar göründüyü üçün tez -tez qarışdırılan iki sözdür. Səlahiyyət, fərdin əmr verməsi və itaət etməsini təmin etmək qabiliyyəti olaraq təyin edilə bilər. Hakimiyyət sözü ‘güc ‘ mənasında istifadə olunur. Digər tərəfdən, məsuliyyət bir işin və ya qanuni bir öhdəliyin bir hissəsi olaraq edilməli olan bir şey olaraq təyin edilə bilər. Məsuliyyət sözü ‘ vəzifə ‘ mənasında işlənir. Bu iki söz arasındakı əsas fərq budur. Bu yazı vasitəsilə yazıçı iki söz arasındakı fərqi vurğulamaq istəyir.

Hakimiyyət nədir?

Səlahiyyət, fərdin əmr verməsi və itaət etməsini təmin etmək qabiliyyəti olaraq təyin edilə bilər. Hakimiyyət qanuni bir hakimiyyət forması hesab olunur. Fərqli vəzifələrdə olan insanların səlahiyyətləri var. Bununla birlikdə, səlahiyyət dairəsi, vəzifəsindən asılı olaraq bir şəxsdən digərinə fərqli ola bilər. Məsələn, yüksək rütbəli bir məmurun sahib olduğu səlahiyyət aşağı rütbəli məmurdan qat -qat böyükdür. Hakimiyyət ilə birlikdə güc gəlir. Bir fərd yüksək səlahiyyətə sahib olduqda, daha çox gücə sahib olması təbiidir. İngilis dilində bu söz aşağıdakı kimi istifadə edilə bilər.

İki cümləyə diqqət yetirin:

Hakimiyyət əlamətlərini göstərdi.

O, dövlətin işlərinə hakim idi.

Hər iki cümlədə, səlahiyyət sözünün ‘güc’ mənasında istifadə edildiyini görə bilərsiniz və bu səbəbdən birinci cümlənin mənası ‘güc əlamətlərini göstərdi’, ikinci cümlənin mənası isə ‘dövlət işlərinə hakimiyyəti həyata keçirdi.’ Məsuliyyət sözü səlahiyyətdən çox fərqlidir.

Hakimiyyət sözünün bəzən ‘astrologiyada bir səlahiyyət olduğu’ cümləsindəki kimi ‘mütəxəssis’ mənasında işləndiyini bilmək vacibdir. Bu cümlədə, səlahiyyət sözünün ‘mütəxəssis’ mənasında istifadə edildiyini və bu səbəbdən cümlənin ‘astrologiya mütəxəssisi’ olaraq yenidən yazıldığını görə bilərsiniz.

‘Hakimiyyət əlamətlərini göstərdi’

Məsuliyyət nədir?

Məsuliyyət bir işin və ya qanuni öhdəliyin bir hissəsi olaraq edilməli olan bir şey olaraq təyin edilə bilər. İnsan olaraq, hamımızın fərqli kontekstlərdə fərqli məsuliyyətləri var. Şəxsi həyatımızda sevdiyimiz insanlara qarşı məsuliyyət daşıyırıq. Məsələn, valideynin övladı qarşısında aydın məsuliyyətləri vardır. Eyni zamanda uşağın valideyn qarşısında məsuliyyəti var. Məsuliyyətlər şəxsi həyatla məhdudlaşmır. Peşəkar həyatımızda belə, işəgötürənimizə və işlədiyimiz təşkilata qarşı məsuliyyət daşıyırıq. Müştərilərimiz qarşısında da məsuliyyət daşıya bilərik. Bu söz aşağıdakı kimi işlədilə bilər.

İki cümləyə diqqət yetirin:

Çox məsuliyyət daşıyır.

Kampusda nizam -intizamı qorumaq məsuliyyəti ona verildi.

Hər iki cümlədə, ‘məsuliyyət’ sözünün ‘vəzifə’ mənasında istifadə edildiyini görə bilərsiniz və bu səbəbdən birinci cümlənin mənası ‘çox vəzifə çiyinlərində’, ikinci cümlənin mənası isə be ‘kampüste nizam -intizamı qorumaq vəzifəsi ona verildi.’

İki söz arasında müqayisə apararkən maraqlıdır ki, avtoritet sözünün ‘nüfuzlu’ sözündə öz sifət forması vardır. Digər tərəfdən, məsuliyyət sözünün, ‘məsuliyyətli vətəndaşlar’ ifadəsindəki kimi ‘məsul’ sözündə öz sifət forması vardır. Əks təqdirdə hər iki söz, yəni səlahiyyət və məsuliyyət isim formaları olaraq istifadə olunur.

‘Kampusda nizam -intizamı qorumaq məsuliyyəti ona verildi’

Səlahiyyət və Məsuliyyət arasındakı fərq nədir?

• Səlahiyyət və Məsuliyyət anlayışları:

• Səlahiyyət, fərdin əmr verməsi və itaəti həyata keçirtmək qabiliyyəti olaraq təyin edilə bilər.

• Məsuliyyət bir işin və ya qanuni öhdəliyin bir hissəsi olaraq edilməli olan bir şey olaraq təyin edilə bilər.

• Hiss:

• Hakimiyyət sözü ‘güc’ mənasında işlənir.

• Məsuliyyət sözü ‘vəzifə’ mənasında işlənir.

• Fərdi ilə əlaqə:

• Hakimiyyət, fərdin sahib olduğu bir şeydir.

• Məsuliyyət, fərdin digərinə qarşı sahib olduğu bir şeydir.

• Bağlantı:

• Səlahiyyətli insanlar, səlahiyyətləri daxilində olanlar qarşısında da məsuliyyət daşıyırlar.

 1. William McKinley 1870 -ci illərdə Wikicommons (Public Domain) vasitəsilə
 2. Naveed Qazi tərəfindən De Havilland Kampusu ( CC BY-SA 3.0 )

Əlaqəli yazılar:

Müəllif haqqında: koshal

Dilşünaslıq üzrə magistr dərəcəsi alan Dilşünaslıq məzunudur

Bəyənə bilərsiniz

Kəsmə və kəsmə arasındakı fərq

Prolog və Lisp arasındakı fərq

Qiymətləndirmə və Monitorinq arasındakı fərq

Atomlar və Elementlər arasındakı fərq

Yerli və Qlobal Maksimum arasındakı fərq

Ən Son Mesajlar

 • Düzəldici həlledici ilə fərqləndirici həlledici arasındakı fərq nədir?
 • Antasid və PPI arasındakı fərq nədir?
 • Dihidropiridin və Nondihidropiridin Kalsium Kanal Blokatorları arasındakı fərq
 • Ekzotik və Endemik Növlər arasındakı fərq nədir?
 • Tam Kremli Südlə Tam Süd arasındakı fərq
 • Metabolik Asidoz və Metabolik Alkaloz arasındakı fərq nədir?

Müəlliflik hüququ © 2021 arasındakı fərq . Bütün hüquqlar qorunur. İstifadə Şərtləri və Məxfilik Siyasəti: Qanuni .

Menecmentin təŞKİlati quruluşU

İşin bölüşdürülməsi, məsuliyyət və səlahiyyət..

Hakimiyyət və təsir . : . 316

Xarici mühitə münasibətdə təşkiletmə tipi . 323

Bölmələrin qarşılıqlı təsiri üzrə təşkiletmə tipi.. . 325

İnsanların qarşılıqlı təsiri üzrə təşkiletmə tipi/. 334

Motivasiyanın mahiyyəti və başlıca

Motivasıya nəzəriyyələrinin təkamülü . 346

Motivasiyanın məzmun nəzəriyyələri. 349

Motivasiyanın prosesual nəzəriyyələri . 357

FƏSİL 10. MENECMENTDƏ NƏZARƏT

§1. Nəzarətin mahiyyəti və zəruriliyi . 369

§2. İlkin-nəzarət . 377

§3. Cari nəzarət . 379

§4. Son (yekun) nəzarət . 380

§5. Nəzarət prosesi . 381

§6. Effektiv nəzarətin xarakteristikası . 389

FƏSİL 11. MENECMENTDƏ KOMMUNİKASİYA

§1. Kommunikasiyanın mahiyyəti . 393

§2 . Kommunikasiya prosesi . 396

§3. Şəxslərarası kommunikasiya . 399

§4. Ünsiyyət məharəti . 402

§5. Təşkilatı kommunikasiya . 408

FƏSİL 12. İDARƏETMƏ QƏRARLARI

§1. İdarəetmə qərarlarının mahiyyəti növləri və

təsir edən amillər . 429

§3. İdarəetmə qərarlarının kefiyyətinə olan əsas

§4. İdarəetmə qərarlarının işlənib hazırlanması, qəbul

edilməsi və reallaşdırılması prosesi . 441

§5. İdarəetmə qərarlarının Ipzırlanması,qəbul edilməsi və

reallaşdırılması prosesində rəhbərlərin rolu . 446

§6. İdarəetmə qərarlarının qəbul modelləri . 453

§7. Təşkilatı qərarlar . 463

FƏSİL 13. HEYƏTİNİI^RƏ EDİLMƏSİ

§1. Təşkilatda *Tıeyətin idarə edilməsinin metodoloji

§2. Təşkilatda kadrların planlaşdırılması . 487

§3. Təşkilatda heyətin muzdla tutulması,

qiymətləndirilməsi və onların seçilməsi . 498

§4. Təşkilatda peşə adaptasiyası və orientasiyasının

§5. Təşkilatda işgüzar karyeranın idarə edilməsi . 531

§6. Təşkilatda heyətin xidməti-peşə vəzifələrinə irəli

çəkilməsinin idarə edilməsi . 551

FƏSİL 14. İDARƏETMƏDƏ LİDERLİK

§1. Liderliyin mahiyyəti, xüsusiyyətləri və işgüzar

idarəetmə sferasında onun rolu . 567

Dostları ilə paylaş:

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.