Press "Enter" to skip to content

Min bir mahnı 4-cü nəşr

***
Bülbülün ifasında / Performed by Bülbül

Min bir gecə 4-cü cild

Также данная книга доступна ещё в библиотеке. Запишись сразу в несколько библиотек и получай книги намного быстрее.

Как слушать книгу после покупки

  • Чтение только в Литрес «Читай!»

Посоветуйте книгу друзьям! Друзьям – скидка 10%, вам – рубли

По вашей ссылке друзья получат скидку 10% на эту книгу, а вы будете получать 10% от стоимости их покупок на свой счет ЛитРес. Подробнее

Стоимость книги: 382,05 ₽
Ваш доход с одной покупки друга: 38,20 ₽
Чтобы посоветовать книгу друзьям, необходимо войти или зарегистрироваться Войти

  • Длительность: 07 мин. 48 сек.
  • Жанр:м ифы / легенды / эпосРедактировать

Эта и ещё 2 книги за 399 ₽

По абонементу вы каждый месяц можете взять из каталога одну книгу до 700 ₽ и две книги из персональной подборки. Узнать больше

Оплачивая абонемент, я принимаю условия оплаты и её автоматического продления, указанные в оферте
Оплатить Отмена
Описание книги

“1001 gecə” nağılları Şifahi xalq ədəbiyyatının ən monumental abidələrindəndir. Bu nağıllar xalqın “şirin xəyalların cazibəsinə” uymaq arzularının, Şərq xalqlarının – ərəblərin, farsların, hindlilərin təmtəraqlı təxəyyül coşqunluğunun sərbəst söz oyunu ilə son dərəcə mükəmməl ifadəsidir. Sözlərdən toxunan bu abidə çox qədimdə yaranmışdır. Onun rəngarəng ipək sapları dünyaya uzanaraq öz əsrarəngiz söz xalısını bütün Yer kürəsinin üzərinə sərmişdir. “1001 gecə” nağılları böyük dairələr fəth edərək, əsrlər boyu Yaxın və Orta Şərq xalqlarının ruhunu fəth etmiş, ağızdan-ağıza, dildən-dilə keçə-keçə öz rəngarəngliyini artıraraq bir çox əsərlərin yaranmasına bir mənbə olmuşdur. Əsərin məzmununa gəldikdə, onu cavahiratla dolu olan bir sandığa bənzətmişlər ki, üzərinə rizə daşlar tökülmüş və onların arasında həmin inciləri tapmaq çətinləşmişdir. Artıq bu gün elm aləmində belə qəbul edilmişdir ki, “1001 gecə” nağılları qonşu Şərq xalqları ilə yanaşı, əsasən, ərəb xalqlarının yaratdığı misilsiz bir abidədir ki, o bizi orta əsr Şərqin şəhər həyatı, o zamankı xalqların yaşayış tərzi və əxlaq normaları ilə heyrətamiz bir şəkildə tanış edir. “1001 gecə” hekayələrini, bəzən Bağdad, Misir, İran və hind hekayələri, bəzən də sənətkarlar, tacirlər, div, əcinnə, pəri əfsanələri adı altında qruplaşdırırlar. “1001 gecə” və yaxud “Şəhrizadın nağılları” heyrətamiz kamilliklə əməkçi xalqın arzu və istəklərini, şirin və məzəli nağıllarla, hekayət və təmsillərlə gözəl ifadə etmişdir.

Подробная информация
Возрастное ограничение: 0+ Дата выхода на ЛитРес: 09 февраля 2023 Длительность: 07 мин. 48 сек.
Чтец: Правообладатель: Аудиокитаб ООО

«Min bir gecə 4-cü cild» — читать онлайн бесплатно фрагмент книги. Оставляйте комментарии и отзывы, голосуйте за понравившиеся.

Отзывы

Сначала популярные

  • Сначала популярные
  • Сначала новые

+ Оставить отзыв

Оставьте отзыв

Напишите отзыв и получите 100 бонусных рублей на ваш счёт ЛитРес

Min bir mahnı 4-cü nəşr

Antik dövrlərdə “Əlkimya” adlanan qəribə bir elm sahəsi vardı. Kimyagərlər adi metalları qızıla çevirməyi mümkün edən sirli bir maddənin formulunu hazırlamaq istəyirdilər. Qə­dim yunanlardan sonra ərəblər və orta əsr qərb kimyagərləri də uzun müddət bu sehrli formulun axtarışında oldular. Ancaq onların tədqiqatları heç bir nəticə vermədi. Əslində, bütün kim­yagərlərin axtardıqları nəsnə heç bir zaman onlardan gizli de­yildi. Bu kimya onların diqqət etmədikləri sadə bir şeydən iba­rət idi: zaman.
Zamanı idarə edən həqiqi kimyanın sahibinə çevrilir. Bu kitab da məhz bu mövzudan bəhs edir.

KİTABDAN HİSSƏLƏR

Görəsən, vaxtımız hara gedir, nəyə görə mühüm işləri çatdıra bilmirik, zəruri işləri niyə təxirə salırıq? Vaxtımızı daha səmərəli necə tənzimləyə bilərik? Həyatın hər bir sahəsində rəqabətin yüksək həddə çatdığı, uğur əldə etmək üçün zamandan maksimum istifadə etmək lazım olduğu bir dövrdə taym-menecmentin mövzuları çox aktualdır.

Bu kitabda yer almış taym-menecment mövzuları həyatınızı köklü surətdə dəyişəcək. Oxuduqca yaşamınızda olan bir çox boşluqları görəcək, keçmişdə buraxdığınız bir çox səhvləri anlayacaqsınız. O səhvləri bir daha təkrarlamamaq və həyatınızı uğurlu şəkildə davam etdirmək üçün, sadəcə olaraq, öyrəndiklərinizi tətbiq etməyiniz lazımdır. Unutmayın ki, siz zamana bu kitabda olan göstərişlərə əməl etdiyiniz qədər hakim olacaqsınız.

Küçələrə su səpmişəm

Mahnı 1918-ci ildə yaranıb. Azərbaycan əhalisini erməni-rus bolşeviklərinin qırğınlarından qurtaran Türkiyə əsgərinə xalq bu misraları ithaf etmişdi:

Küçələrə su səpmişəm,
Türk gələndə toz olmasın.
Elə gəlsin, elə getsin,
Aramızda söz olmasın.

Bu haqqda məlumatı Manaf Süleymanov öz ünlü ” romanında verir. Kitab ilk dəfə 1987-ci ildə 50 tirajla çap olunur, o andaca qurtarır. 1989-cu ildə müəllif üzərində işləyib, onu daha da təkmilləşdirib 70 min tirajla yenidən çap etdirir.

Qaynaqlar:

  1. “Azadlığ”ın araşdırmacı jurnalistlər qrupu. “Küçələrə su səpmişəm, Türk gələndə toz olmasın”. “Azadlıq” qəzeti, 19 may 2013 il.- S.14.
  2. Xəlilzadə Flora. Xalq mahnılarının libasını dəyişmək milli musiqimizə xəyanətdir. “Mədəniyyət” qəzeti, 8 sentyabr 2010.- S. 13.
  3. Manaf Süleymanov. “Eşitdiklərim, oxuduqlarım, gördüklərim”. II nəşr, 1989 il.
  4. Min bir mahnı (Rafiqin mahnı kitabı). Bakı, 2001, IV nəşr, səh. 178
  5. Azərbaycan xalq mahnıları. Bakı, “Öndər” nəşriyyat, 2005, I cild, səh. 36.

***
Küçələrə su səpmişəm,
Yar gələndə toz olmasın.
Elə gəlsin, elə getsin,
Aramızda söz olmasın.

Samavara od salmışam,
İstəkana qənd salmışam.
Yarım gedib (Bir həftədir) tək qalmışam.
Nə əzizdir yarın canı!

Piyalələr (Kasaları) irəftədir,
Hərəsi bir tərəfdədir.
Görməmişəm, bir həftədir,
Nə şirindir (əzizdir) yarın canı!

***
Bülbülün ifasında / Performed by Bülbül

Rəşid Behbudovun ifasında / Performed by Rashid Behbudov

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.