Press "Enter" to skip to content

Mənası Gözəl Oğlan Adları

Giriş

Ən gözəl oğlan adını seçmək və bir ömür boyu onunla tanınmaq istəyirsinizsə, mənası olan adları göz önündə bulundurmaq çox vacibdir. Oğlan uşağınıza verəcəyiniz ad, onun şəxsiyyətini və mənəvi dəyərlərini yansıdacaq və onun həyat yolunda ona yoldaş olacaqdır.

Mənası Gözəl Oğlan Adları

Rahman

Rahman adı Arap dilində "mərhəmətli" mənasını daşıyır. Bu ad, oğlanınızın mərhəmətli, dostluqsevər və insanlara yardımsevər tərəfini vurğular.

Efsane

Efsane adı möhtəşəm, qeyri-adi və diqqət çəkən bir şeyi ifadə edir. Bu ad, oğlanınızın möhtəşəmlik və qeyri-adi tərəflərini vurğular.

Rüfət

Rüfət adı təmizlik, doğruluk və ədaləti simgələyir. Bu ad, oğlanınızın doğru yolda gedən, ədalətli və təmiz niyyətləri olan biri olduğunu vurğular.

Cavidan

Cavidan adı sonsuzluğu, əbədiyyəti və daimiyyəti ifadə edir. Bu ad, oğlanınızın sonsuzluq və daimiyyət ideallarına sadiq olduğunu vurğular.

Mürvet

Mürvet adı şərəf, hörmət və dəyər ifadə edir. Bu ad, oğlanınızın hörmətli, şərəfli və dəyərli bir şəxsiyyət olduğunu vurğular.

İdris

İdris adı bilik, özünə hərəkət və yaxınlıq mənasını daşıyır. Bu ad, oğlanınızın bilikə, özünə hərəkətə və insanlarla yaxınlığa əhəmiyyət verən biri olduğunu vurğular.

Umid

Umid adı ümid, gözlənti və inam ifadə edir. Bu ad, oğlanınızın həyatda daim ümid və inam sahibi olduğunu vurğular.

Ferid

Ferid adı unikal, fərqli və xüsusi mənasını daşıyır. Bu ad, oğlanınızın fərqli və unikal bir şəxsiyyət olduğunu vurğular.

Ən Mənası Gözəl Oğlan Adını Seçin

Oğlanınıza verəcəyiniz ad, onun həyatında çox vacib bir rol oynayacaq. Mənası olan, gözəl və dəyərli bir ad seçməklə ona mənəvi dəyərlər aşılaya bilərsiniz. Bu mərhələdə, onun tarixində, mənəviyyatında və yaşam fəlsəfəsində izləyəcəyi yolu göstərəcək bir ad seçmək çox vacibdir. Güclü və mənası olan bir ad seçərək, oğlanınızın həyatında möhtəşəm bir başlanğıc yaratmış olacaqsınız.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.