Press "Enter" to skip to content

Multikulturaüzm – fəlsəfi lüğət

Mustafayev A. İngilyorların maddi mədəniyyəti (tarixi-

Multikultiralizm Siyasəti

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Əliyev Rəşid Pəhlivan oğlu
Aliyev.rashid.0509@gmail.com
Azərbaycanda Uğurla Yürüdülən Multikultiralizm Siyasəti
Açar sözlər: Multikultiralizm, siyasət, tolerantlıq, çox mədəniyyətlilik, birgəyaşayış
Azərbaycanda multikulturalizm, tolerantlıq və dini dözümlülüyün dövlət siyasəti səviyyəsində inkişaf etdirilməsinin əsaslarını ölkənin qədim dövlətçilik tarixi və bu ənənələrin inkişafı təşkil edir. Tarixi ənənələrə nəzər salsaq görərik ki, istər Səfəvilər dövləti, istər XIX-XX əsrlər maarifçilik dalğası, istərsə də Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycan ərazisində yaşayan digər etnik xalqlar və dini qrupların nümayəndələrinin təmsilçiliyini özündə cəmləyən bu siyasi davranış XX əsrin sonlarında Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən dövlətçilik ideologiyası formasına çevrilmış, tolerantlıq və multikulturalizm ənənələri bərpa edilmişdir. Azərbaycan multikulturalizminin siyasi əsasları Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının bəndlərində, qanunvericilik aktlarında, fərman və sərəncamlarda öz əksini tapmışdır.
Azərbaycanın zəngin mədəni-mənəvi irsə və tolerantlıq ənənələrinə malik olması bu gün beynəlxalq aləmdə etiraf edilən həqiqətlərdəndir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumunun 2016-cı ildə Bakı Şəhərində keçirilməsi barədə qərar qəbul edilməsi dünya ölkələrinin Azərbaycandakı multikultural mühitə olan münasibətinin real ifadəsidir.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan xalqının multikultural ənənələrinin qorunması sahəsində həyata keçirilən siyasi xətt hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən inamla davam və inkişaf etdirilir. Xalqımızın Ümummilli lideri Heydər Əliyevin söylədiyi “Hər bir xalqın milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam!” ifadəsi bu gün hər bir ləyaqətli ölkə vətəndaşının həyat düsturuna çevrilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 28 fevral 2014-cü il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət müşavirliyi təsis edilmiş, 15 may 2014-cü il tarixli sərəncamı ilə isə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi yaradılmışdır.
Respublikamızda dini müxtəlifliyin, milli və dini tolerantlığın, multikuturalizmin, milli-mənəvi dəyərlərin inkişafında və təbliğ edilməsində Heydər Əliyev Fondunun əvəzolunmaz xidmətləri vardır. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən “Azərbaycan Parisin ürəyində” adlı layihə çərçivəsində 2015-ci il sentyabrın 8-də Parisdə “Dini tolerantlıq: Azərbaycanda birgə yaşamaq mədəniyyəti” mövzusunda konfrans keçirilmlş və “Parisin ürəyində Azərbaycan musiqisi” adlı konsert təşkil olunmuşdur.
Bunların nəticəsidir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 yanvar 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə 2016-cı il “Multikulturalizm ili” elan edilmişdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2016-cı ili ölkəmizdə “Multikulturalizm ili” elan etdikdən sonra insanlarımız nəinki öz daxilinə nəzər saldı, həmçinin öz keçmişinə bir daha diqqət yetirdi, dünyada hökm sürən müxtəlif prosesləri dəyərləndirdi və bir daha əmin oldu ki, vaxtilə multikulturalizm siyasi xəttinin sistemliliyini təmin edən Ulu Öndər Heydər Əliyev uzaqgörənliyi ilə Azərbaycanın uğurlu gələcəyi üçün çox möhtəşəm, işıqlı bir siyasi platforma qurub.
Bu gün dünyada multikulturalizm siyasəti ilə bağlı iki qütbün formalaşmasını görməmək mümkün deyil. Birinci qütbü bədbin qütb adlandıra bilərik. Onu 2011-ci ildə Böyük Britaniyanın sabiq Baş naziri Devid Kemeron formalaşdırdı və bütün dünyaya bəyan etdi ki, Avropada multikulturalizm siyasəti müxtəlif mədəniyyətlərin birbiri ilə inteqrasiya olmaqdan imtina etməsi səbəbindən iflasa uğradı. Bu, həqiqətən, bədbin nəticə idi və zamanın göstərdiyi kimi, həm də qorxulu sonuclara-qarşıdurmalara, kataklizmlərə, fəlakətlərə gətirib çıxardı.
Digər qütbü isə nikbin qütb adlandıra bilərik və bunun təntənəsini bu gün biz Azərbaycanda görürük. Əlbəttə ki, nikbin qütbün beynəlxalq aləmdə əsl siyasi memarı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevdir. Bunu sadəcə biz demirik, bunu müxtəlif millətlərə mənsub olan minlərlə-milyonlarla insanlar deyir.
“Multikulturalizm ili” elan edilərkən ölkə Prezidenti tərəfindən dəqiq siyasi və ideoloji hədəflər göstərilmişdi. Azərbaycan müxtəlifliklərdən qaynaqlanmış möhtəşəm eyniliyi ilə bu siyasi-ideoloji-mənəvi hədəflərə doğru irəlilədi.
Cəmiyyətin, hökumətin bütün zümrələri, qurumları, institutları həmahəng, birbirini tamamlayan addımlar atdılar. Əslində, bütün Azərbaycan bir möhtəşəm addım atdı və bütün dünya bir daha inandı ki, xalqla Prezidenti təkcə siyasi amillər deyil, yüksək mənəvi, insani amillər birləşdirir. “Multikulturalizm ili” bu birliyin yeni rakursdan daha bir təzahürünə çevrildi. Eyni zamanda, “Multikulturalizm ili” Azərbaycan Prezidentinin bəşəri dəyərlərə münasibətini bir daha sərgilədi, onun siyasi xadim kimi qəlbini bir daha bütün geniĢliyi ilə dünyaya açdı, onun öz xalqının, onun tarixinin, ədəbiyyatının, dilinin, mədəniyyətinin vurğunu olduğunu hər kəsə göstərdi. Azərbaycanda yaşayan hər bir millətin, dinin nümayəndəsinə özününkü qədər hörmət və ehtiramını bir daha sübut etdi
Ölkə Prezidentinin 2014-cü ildə yaratdığı Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin də fəaliyyəti məqsədyönlü oldu. Bu Mərkəz ilin əvvəlindən bu günə qədər 15 xarici ölkədə – Portuqaliyada, İtaliyada, Almaniyada, Rusiyada, Gürcüstanda, İndoneziyada, Litvada, Polşada, Çexiyada, Bolqarıstanda, İsveçrədə və başqalarında, həmçinin 36 Azərbaycan universitetində “Azərbaycan multikulturalizmi” adlı fənnin tədrisini həyata keçirdi. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, əgər əvvəllər biz xarici universitetləri belə bir fənnin tədrisinin vacibliyinə inandırmağa çalışırdıqsa, bu gün bizə həm artıq əlaqə qurduğumuz universitetlərdən, həm də tamamilə yeni universitetlərdən təkliflər gəlir. Azərbaycanı öyrənmək, onunla əlaqə yaratmaq istəyən xarici tədris ocaqlarının sayı semestrdən-semestrə artır. Bu, o deməkdir ki, həmin ölkələrin gənclərini ölkəmizə bağlayan xətlər möhkəmlənir. Həmin universitetlərin tələbələri Azərbaycan multikulturalizmini öyrənirlərsə, buna xüsusi həvəsləri varsa, deməli, Azərbaycanın tarixini, ədəbiyyatını, mədəniyyətini, etnoqrafiyasını, müasir siyasi-ictimai həyatını, Azərbaycan həqiqətlərini öyrənirlər. Əsas məqsəd bu tələbələrin Azərbaycana olan maraqlarını Azərbaycana olan sevgiyə çevirməkdir
“Multikulturalizm ili” ərzində Azərbaycanın bir sıra şəhər və bölgələrindəki qurumlarında yaddaqalan proqram xarakterli tədbirlər keçirildi. Təhsil Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, Heydər Əliyev Fondu, AMEA, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu, ictimai və dövlət təşkilatları, televiziya komitələri, yaradıcı təşkilatlar, qəzetlər, saytlar – hər biri “Multikulturalizm ili”nə öz töhfəsini verdi. Cəsarətlə demək olar ki, Azərbaycan Prezidentinin “Multikulturalizm ili” ilə bağlı həm ölkəyə, həm də dünyaya ötürdüyü siyasi, mənəvi çağırış ünvanına çatdı. Ən ucqar Azərbaycan kəndində də, məscid, kilsə, sinaqoqlarda da xalqımızın bu möhtəşəm dəyəri müzakirə obyektinə çevrildi. Ən müxtəlif bölgələrdə insanlarımız bu istiqamətdəki siyasi dəstəyi yüksək qiymətləndirdilər. Ən müxtəlif ölkələrdən – Amerikadan, İngiltərədən, Fransadan, Almaniyadan, İspaniyadan, İtaliyadan, Portuqaliyadan, Rusiyadan, Türkiyədən, İsraildən, Misirdən, Gürcüstandan, İndoneziyadan, Çexiyadan, Polşadan və başqa ölkələrdən multikulturalizm xətti ilə ölkəmizə gələn qonaqlar Azərbaycan multikultural siyasətindən ağızdolusu heyranlıqla bəhs etdilər, öz ölkələrində də belə siyasi kursun vacibliyini önə çəkdilər, multikulturalizmin Azərbaycan modelinin öz ölkələrində coşqun təbliğatçılarına çevrildilər.
Bu gün bütün dünya görür ki, Azərbaycan necə dəyişir. Bu gün təkcə Bakı, onun mənzərəsi deyil, ölkəmizin bütün şəhərləri, kəndləri, küçələri, meydanları, tikililəri, yolları dəyişir. Amma dəyişən təkcə bunlar deyil, bununla yanaşı, Azərbaycan insanı dəyişir, mənən, daxilən, ruhən dəyişir. Bu insan ictimai mənafeyi hər şeydən uca tutmağa başlayır. Bu insan bayrağına, dövlətinə, himninə, Prezidentinə məhəbbətini, böyük və zəngin keçmişinə sədaqətini artıq böyük bir şərəf və ləyaqətlə özündə yaşadır. Bu insan həm öz xalqını, həm də dünya xalqlarını sonsuz bir məhəbbətlə sevir. Həm milli, həm də bəşəri dəyərlərin keşiyində durur. Bunu görməmək, görməzliyə vurmaq artıq mümkün deyil. 2016-cı ilin Azərbaycanda baş vermiş multikultural təntənəsi bunu bir daha sübut etdi.
Xülasə
Tarixi İpək yolu üzərində yerləşən Azərbaycan diyarı əsrlər boyu müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu, insanların əmin-amanlıq, sülh və qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşadığı ərazi olmuşdur. Azərbaycanda, tarixən, bütün xalqlara, milli azlıqlara və etnik qruplara eyni, yəni normal münasibət göstərilmişdir. Azərbaycan dövləti düzgün milli siyasət yeridib, milli azlıqların hüququnun təminatı sahəsində mühüm nailiyyətlər əldə etmişdir.

İstifadə edilmiş ədəbiyyatlar:
1) Azərbaycanda Multikultiralizm – Biblioqrafiya – Kamal Abdulla – Bakı 2016
2) Multikultiralizmə giriş – Haciyev Akif, Cəfərova Esmira, Məmmədov İlham – Mütərcim 2018
3) Mətbuatda Multikultiralizm: Azərbaycan və Dünya təcrübəsi – Niftiyev Niyaz – Bakı 2017
4) Azərbaycanda Birgəyaşayış və Multikultiralizm – Niftiyev Niyaz – Bakı 2015
5) www.multiculturalism.preslib.az

Oxşar xəbərlər

Multikulturalizm Siyasətinin Müqayisəli Təhlili

Beynəlxalq təşkilatlar

AZƏRBAYCANDA MULTİKULTURALİZM

Rəylərin sayı:.

Məlumat Hörmətli qonaq, sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz rəy yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.

« Mart 2023 »
Be Ça Ç Ca C Ş B
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Populyar xəbərlər

Qədim Yunanıstan haqqında interaktiv oyunlar

9-04-2020, 18:42

5-cilər üçün daha bir MİLYONÇU

7-04-2020, 18:18

DUEL (Online oyun)

6-01-2020, 21:51

6-cı siniflər üçün Milyonçu

23-11-2019, 22:20

7-ci siniflər üçün “Milyonçu”

21-11-2019, 18:51

6-cı siniflər üçün Milyonçu

6-11-2019, 09:16

5-ci lər üçün Milyonçu

24-10-2019, 21:18

8-ci siniflər üçün “Milyonçu”

21-10-2019, 22:16

5-cilər üçün yeni “Milyonçu”

27-02-2018, 22:13

İbtidai cəmiyyət (interaktiv oyun)

9-11-2017, 22:35

Xronologiya (Online-oyun)

3-11-2017, 23:59

Prometanda interaktiv tapşırıqlar

5-08-2017, 20:41

İnteraktiv tapşırıqlar

9-07-2017, 21:03

Milyonçu (6-cı sinif)

15-03-2017, 20:02

İnteraktiv oyun (6-cı sinif)

30-10-2016, 21:57

Qədim Azərbaycan (İnt-Oyun)

4-10-2016, 07:13

Sayta daxil ol

Kopspekt.az 0

26 06 2020

Təbliğat və Maarifləndirmə 0

28 05 2020

AZƏRBAYCAN XALQ CUMHURİYYƏTİNİN YARADILMASI TARİXİNDƏN 0

28 05 2020

Respublika gününüz qutlu olsun! 0

19 05 2020

ONLİNE dərs (5) 0

14 05 2020

Qədim Roma (Online dərs) 0

11 05 2020

5-cilərlə ONLİNE dərs (İstiqlalımızın bərpası) 0

5-cilərlə ONLİNE dərs (DİRÇƏLİŞ) 0

30 04 2020

6-cı siniflərlə ONLİNE dərs 1

29 04 2020

İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİ VƏ SSRİ 0

27 04 2020

5-cilərlə ONLİNE dərs 0

23 04 2020

Yunan şəhər-dövlətlərinin tənəzzülü” (Video dərs) 0

19 04 2020

Ərəb işğalına qarşı mübarizə (Video dərs) 0

17 04 2020

Xaç yürüşləri (Video dərs) 0

16 04 2020

6-cı siniflər üçün dərs 0

12 04 2020

Пособие для абитуриентов 0

12 04 2020

5-cilər üçün ONLİNE dərs 0

10 04 2020

7-cilər üçün PULSUZ ONLİNE -DƏRS 0

Yazdı → Revan777
Xəbər → Böyük Summativ qiymətləndirmə V sinif Həyat .
Yazdı → ivaferJed
Xəbər → Prometanda interaktiv tapşırıqlar
Yazdı → dadaviame
Xəbər → Prometanda interaktiv tapşırıqlar
Yazdı → ivaferJed
Xəbər → Prometanda interaktiv tapşırıqlar
Yazdı → dadaviame
Xəbər → Prometanda interaktiv tapşırıqlar
Yazdı → ivaferJed
Xəbər → Prometanda interaktiv tapşırıqlar
Yazdı → dadaviame
Xəbər → Prometanda interaktiv tapşırıqlar
Yazdı → ivaferJed
Xəbər → Prometanda interaktiv tapşırıqlar
Yazdı → dadaviame
Xəbər → Prometanda interaktiv tapşırıqlar
Yazdı → ivaferJed
Xəbər → Prometanda interaktiv tapşırıqlar
Yazdı → dadaviame
Xəbər → Prometanda interaktiv tapşırıqlar
Yazdı → ivaferJed
Xəbər → Prometanda interaktiv tapşırıqlar
Yazdı → Dating_Roovareria
Xəbər → Prometanda interaktiv tapşırıqlar
Yazdı → dadaviame
Xəbər → Prometanda interaktiv tapşırıqlar
Yazdı → maiaa
Xəbər → Prometanda interaktiv tapşırıqlar

Video

5-cilərlə ONLİNE dərs

27-04-2020, 20:30

Yunan şəhər-dövlətlərinin tənəzzülü” (Video dərs)

23-04-2020, 20:20

Ərəb işğalına qarşı mübarizə (Video dərs)

19-04-2020, 21:53

Xaç yürüşləri (Video dərs)

17-04-2020, 17:20

Ağqoyunlu dövləti (Video-dərs)

31-03-2020, 07:41

Azərbaycan Orta və Üst Paleolit dövründə (Video-dərs)

5-08-2019, 12:31

Atropatena video dərs(

17-05-2019, 02:15

Marketinq (Video dərs)

2-05-2019, 20:39

“Azadlıq hərəkatının yeni mərhələsi”

13-04-2019, 19:34

XIX əsrdə Azərbaycanda Milli mətbuat. (Video dərs)

11-04-2019, 21:42

Qədim Şumer

7-02-2019, 19:17

Assur dövləti

4-01-2019, 23:25

Əziz istifadəçilər ! Tarix.info saytı sizi tarixin maraqlı dünyasına səyahətə aparacaqdır. Bu saytda siz Azərbaycan tarixinin şanlı səhifələrini izləyəcəksiniz. Dünya tarixinin şəxsiyyətləri, üsyanları, dövlətləri və s. haqqında geniş məlumat toplayacasınız. Saytda müəllimlər, şagirdlər və tarixlə maraqlanan hər kəs üçün əlavə məlumatlar toplanılıb. Testlər, yeni dərs modelləri, təqdimatlar, əyləncəli oyunlar, video-audio dərslər və s. Bildiyiniz kimi tarix fənni müxtəlif mənbələr əsasında öyrənilir. Odur ki, verilən xəbərlərdə mübahisə doğuracaq məqamlara rast gələ bilərsiniz. Bunu isə verilmiş xəbərin müəllifi ilə məsləhətləşmək lazımdır. Saytda yerləşdirilən xəbərlərə və şərhlərə görə yalnız müəlliflər məsuliyyət daşıyır. Tarixi gözünlər gör.

TARIX.INFO TARIXI GÖZÜNLƏ GÖR © 2010-2017

Multikulturaüzm – fəlsəfi lüğət

kimi tamnan Fransanın cənubundakı nizamsızlıq göstərdi ki:

yalmz Qərb mədəni dəyərlərinin və rasionallığının əsasında

ümumi qəbul olunmuş dünya miqyaslı standart və dəyər

kimi nəzərdən keçirilən Avropa cəmiyyətinin sosiomədəni

həyatımn bürokratlaşması da özünü doğrultmamışdır.

Zaman göstərdi ki, “titullu” millətdən dil, din və

mədəniyyət baxımından fərqlənən icmalann qatıldığı cəmiyyətlər

“əriməyə” heç də can atmayan və etnomarginal adlanan dayanıqlı

etnoqam icmalann yaranmasına gətirib çıxartdı:

bu icmalann üzvləri öz mədəniyyətlərinin təsdiqinə can

atmalanm nümayiş etdirirlər – digər məsələlərdə milli dövlətin

belə ki, “bir ölkə – bir xalq” siyasəti özünün qeyri –

perspektivliyini üzə çıxartmışdır.

Avropa cəmiyyətinin yalnız Qərb mədəni dəyərlərinə və

rasionallığına əsaslanan sosiomədəni həyatının bürokratlaşdınl-

ması, mümkün ola bilən tamnmış standart və dünya miqyaslı

dəyər kimi özünü doğrultmadı.

Hər hansı bir cəmiyyətlərdə mövcud olan, sosial quruma

inteqrasiya etməyən, aşağı statuslu, fərdlərin və ya qrupların birgə

yaşayışı mədəniyyətin marginalhğma gətirib çıxara bilməzdi.

Yaşar Əhmədov AzərHətəmov

Eyni zamanda iki və daha çox dünyaya məxsus olmaq və

fərdin şüurunda dünyanın bir neçə mənzərə qrupunun birgə

mövcudluğu lap əvvəldən özündə nifaq toxumu daşıyır ki, bu da

artan sosial gərginlik təhlükəsi yaradır.

Nə qədər arzulansa da, həyati təcrübələrin bütün

iştirakçılarının imkan bərabərliyinə nail olmaq mümkün deyildir,

lakin fərdlərin və vahid sosial məkan təşkil edən sosial qrupların

tarixindəki, dinindəki, həyat tərzindəki fərqlərə qiqqət yetirmək

Multikultural izm nöqteyi-nəzərindən tarixə baxış, xüsusən

də son hadisələrin İşığında yüksək rifahlı Avropa ölkələrinin

görünüşü birbaşa deməyə məcbur edir ki:

dünya inkişafının artan xətt üzrə mütərəqqi anlamına

yönəlmiş qloballaşma nəzəriyyəsinin köklü düzəlişlərə, hətta, ola

bilsin ki, yenidən baxılmağa ehtiyacı var.

Mədəniyyətlərin Qərb və belə demək mümkünsə, Şərq

mədəniyyətləri də daxil olamaqla digər bütün mədəniyyətlərə

bölünməsi. Qərb həyat tərzli ilə Qərb mədəniyyətlərinin

digərlərinə son bir neçə əsrdə müşahidə edilən dominant təsiri

tam əsaslı deyildir.

Multikul tural izm konsepsiyasında əsas mədəniyyəti

gündəlik davranış faktlarında müəyyən edən mədəni fərqlərin

təcrübə isə göstərir ki, mədəniyyətin onun daşıyıcıları

müşahidəçilərin qiymətləndirməsindən fərqlənir.

mədəniyyətlərin rəngarəngliyinə gətirib çıxarır – bu da idealda

heç də pis deyildir;

lakin bu zaman mədəniyyətlərin qarşılıqlı təsirinin konkret

təhlilinə və onların hər birinin qorunub-saxlanmasına artan

tələbat hiss olunur.

Mədəniyyətlərin intibahı problemi, xeyli dərəcədə hazırkı

keçid dövründə məhz Rusiya cəmiyyətinin dəyər orientasi-

Multikulturalizm – fəlsəfi lüğət

yasının istiqamətlərini təyin edən həmin o mədəniyyətin qoru-

nub-saxlanılmasına həqiqətən möhtac olan tarixi-mədəni irsin

rolu məsələsi ilə bağlıdır.

Rusiya çox uduşlu vəziyyətdədir – çünki onun böyük

ərazisində çoxlu özünəməxsus mədəniyyətlər lokallaşmışdır:

bu mədəniyyətlərin mənbəyi qədim dövrlərə gedib çıxır,

əgər həmin irsə qayğıkeş münasibət göstərilsə, onda demək

olar ki, Rusiyanın bu maneəni dəf etmək və vəziyyətdən lazımi

şəkildə çıxmaq imkanı var.

Azərbaycan dövlətində də bu planda pozitiv təcrübə

belə ki, digər dövlətlərdə toplanan bu cür müsbət

təcrübələri nəzərə almadan, yalnız qərbdə cəmlənən təcrübəyə

istinad etmək yəqin ki, alınmaz,

əgər bütün bu məsələlərə lazımi qaydada baxılsa, o zaman

güman etmək olar ki, dünya birliyinin bu vəziy>’ətdən az və ya

çox dərəcədə ləyaqətlə çıxmasına ümid yeri qalır.

Bizim bütün işlərimizin təməlində və mərkəzində insan amili

dayanır – bu hər bir dövlət üçün ən vacib yanaşmadır. Hər şey

insan üçün edilir – onun azadlığı, təhlükəsizliyi, sağlamlığı, işlə

təmin edilməsi rahat yaşaması dövlətin başlıca qayğısıdır.

Etiraf edək ki, bu mövzuda çox danışa bilərdik. Ancaq

qorxuruq ki, oxuculardan kimsə bizə Əlişir Nəvainin iki misrasını

“İnsan üçün gözəl olan doğru, rəvan danışıqdır.

Ancaq doğru danışıq da qısa olsa yaraşıqdır.”

Odur ki, diqqətinizə görə minnətdarıq!

Yaşar Əhmədov AzərHətəmov

Heydər Əliyev. Dinimiz xalqımızın milli-mənəvi

sərvətidir, Bakı, 1999,

Heydər Əliyev, “Müstəqillik yolu”. Seçilmiş fikirlər.

Əliyev İ, XXI əsrin Humanitar Çağınşlan / Bakı: Moskva:

Heydər Əliyev siyasəti: Tolerantlıq: çıxışlar, nitqlər,

görüşlər, təbriklər Bakı, 2015

Heydər Əliyev və Azərbaycanda din siyasəti: gerçəkliklər

və perspektivlər, Bakı, 2007.

Mehdiyev R.Ə. Azərbaycan: Qloballaşma dövrünün

tələbləri, Bakı, 2012

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası (Maddələr

21,25,44, 45), Bakı, 1995.

“Azərbaycan Respublikasında yaşayan milli azlıqlar,

azsaylı xalqlar və etnik qrupların hüquq və azadhqlanmn

qorunması, dil və mədəniyyətinin inkişafına dövlət yardımı

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 sentyabr

1992-ci il tarixli Fərmanı

Azərbaycan Respublikasının Cinayət, İnzibati Xətalar və

Cinayət-Prosessual məcəlləsi (283 maddə “Milli, irqi, sosial və ya

dini nifrət və düşmənçiliyin salınması”)

Avropa Şurasının “Milli azlıqların müdafiəsi haqqında

Çərçivə Konvensiyası” (Azərbaycan hökuməti tərəfindən 1995-ci

il fevralın I-də imzalanmış və 2000-ci il 16 iyun tarixli Qanunla

Azərbaycan Respublikasının UNESKO-nun “Mədənİ

ozünüifadə müxtəlifliyinin qorunması və təşviqinə dair”

Konvensiyasına qoşulmasına dair 26 noyabr 2009-cu il tarixli

Multikulturalizm – fəlsəfi lüğət

azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində

Milli Fəaliyyət Proqramı” (27 dekabr 2011-ci il tarixli Sərəncamı

ilə təsdiq edilmiş)

“Deportasiya olunmuş şəxslərin, milli azlıqlann və

xalqlann hüquqlanmn bərpası ilə bağlı məsələlərə dair Sazişin

təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8

UNESCO, 16 noyabr 1995-ci il, Tolerantlıq (sənədlər,

konsepsiyalar) Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə

Dövlət komitəsi tərəfindən nəşr olunmuşdur. Bakı, 2014.

“İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalanmn ləğv edilməsi

haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə”,

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 31 may 1996-cı il tarixli

Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət

Komitəsinin bülleteni. Ks 10,2004.

1 y.Dinlərarast dialoq: qarşılıqlı anlaşmadan birgə

əməkdaşlığa doğru: Beynəlxalq konfrans. Bakı, 6-7 noyabr 2009:

Bakı islam mədəniyyətinin paytaxtıdır – 2009: beynəlxalq

konfransın tezisləri 9-10 noyabr Bakı, 2009.

Müasir dövrdə Azərbaycanda sosial-iqtisadi və mənəvi

inkişafm harmoniyası: I virtual dəyirmi masa, 2014: IV Bakı

Beynəlxalq Humanitar Forumu ərəfəsində /Bakı Beynəlxalq

Multikulturalizm Mərkəzi;.- Bakı, 2015.

“Multikulturalizmin müqayisəli tədqiqləri: nəzəriyyədən

humanist təcrübəyə doğru” mövzusunda dəyirmi masanın

proqramı: 03 oktyabr 2014-cü il.- Bakı, 2014.

Milli azlıqların hüquqları: Beynəlxalq aktlar və

Gürcüstan qanunvericiliyi Bakı, 2008.

IV Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu ərəfəsində / Bakı

Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi.- Bakı, 2015.

Yaşar Əhmədov AzərHətəmov

Azərbaycanda dini mədəniyyətin, tolerantlığın, dinlər-

arası və mədəniyyətlərarası dialoqun təbliğinin gücləndirilməsinə

dair əlavə tədbirlər haqqında: Azərbaycan Respublikası

Prezidentinin Sərəncamı, 18 yanvar 2014-cü il /İlham Əliyev

//Azərbaycan.- 2014.-19 yanvar.

yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

Fərmanı, 15 may 2014-cü il /İlham Əliyev //Azərbaycan,- 2014,-

“Multikulturalizm ili” elan edilməsi haqqında: Azərbaycan

Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 11 yanvar 2016-cı il

//Azərbaycan.- 2016.-12 yanvar.- S.6; Mədəniyyət-2016,- 13

“Multikulturalizm ili” elan edilməsinə dair Tədbirlər Planı”nm

təsdiq edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

Sərəncamı, 11 mart 2016-ci il /İlham Əliyev //Azərbaycan.-

“Multikulturalizm ili” elan edilməsinə dair Tədbirlər Planı:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 11 mart tarixli

Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir //Azərbaycan,- 2016.- 12 mart.

Quluzadə Musa. Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri

(İslam dininin timsalında 1920-2000-ci illər), Bakı, 2002.

Orucov H. Azərbaycanda din: ən qədim dövrdən bu

günədək, Bakı, 2012.

Qurbanov Ə. Beynəlxalq münasibətlərdə din-islam

amili, Bakı, 2000.

Dövlət və din jurnalı. Noyabr, 2006.

Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqlan.

– Bakı: BBMM, 2016.- Kitab I.- 288 s.

Azərbaycanda ənənəvi din.- Bakı, 2014.

Xəlilov S. Sivilizasiyalararası dialoq Bakı, 2009.

Multikulturalizm – fəlsəfi lüğət

Əhədova S. Müasir dünyada modəniyyətlərarası

münasibətlər: [monoq.] Bakı: 2014.

Əmirəliyeva İ. Ali məktəb tələbələrində tolerantlığın

formalaşdırılması; ped. üzrə fəls. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ed.

dis-nm avtoreferatı: 5804.01 / Bakı, 2015.

Həsənov .A. Müasir şəraitdə Azərbaycanda dini-mədəni

dəyərlərin inkişaf xüsusiyyətləri: [monoqrafiya], Bakı, 2014.

Hüseynov S. Azərbaycanda dini tolerantlıq mədəniyyəti:

tarix və müasirlik Bakı:, 2012.

Məsimoğlu İ. Haputlular Bakı, 2010.

Mirzəzadə R. Multikulturalizm siyasəti və şərq-qərb

müxtəlifliyi; Gender, din və mənəviyyat, Bakı, 2012.

Mirzəzadə R. Multikulturalizm siyasəti: Din və gender

dialoqunda Bakı:, 2013.

Mustafayev A. İngilyorların maddi mədəniyyəti (tarixi-

etnoqrafık tədqiqat) B, 2005.

Azərbaycan folkloru antologiyası Bakı, 2005. – C.XIII:

Şəki, Qəbələ, Oğuz, Qax, Zaqatala, Balakən, folkloru.

Azsaylı xalqların folkloru Bakı, 2014.- K.l.

Cavadov Q. Azərbaycanın azsaylı xalqları və milli

azlıqları (tarix və müasirlik) B, 2000.

Cavadov Q. Udilər; Tarixi-etnoqrafık tədqiqat Bakı,

Haciəli Ş. Şimal-Qərbi Azərbaycan: İngiloylar:

[monoqrafiya] K.l: Ən qədim zamanlardan XII əsrin

ortalannadək.- Bakı, 2007.

isayev Ə. Saxurların gözü: Suvagil: tarixi-etnoqrafık

oçerk Bakı, 2008.

mədəniyyəti: tarix və müasirlik Bakı,2012

Nəsibov E. İnkişaf və sülh ideyaları.- Bakı, 2014.- K.5.

multikulturalizm [Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi].-

Multikulturalizm – fəlsəfi lüğət

Mükərrəmoğlu, M. Azərbaycan dünyada sivilizasiya-

lararası dialoq və multikulturalizm mərkəzinə çevrilmişdi /Xalq

qəzeti.- 2014,- 12 aprel.

Mürvətqızı S. Kamal Abdullayev: “Prezidentin

Azərbaycam dünyada multikulturalizm mərkəzi kimi tanıtmaq

təşəbbüsü real həllini tapacaq:” 70. Multikulturalizm həyat

tərzimizdir /525-ci qəzet.- 2015.- 20 mart.

Nəbiyev, V. Azərbaycan Xalq Cürnhuriyyəti dövründə

multikulturalizm siyasəti //Zaman.- 2015.- 23 oktyabr.

Nəsirov, E. Multikulturalizm ölkələrin həyat tərzinə

çevrilə- çəkmi? //Xalq qəzeti.- 2015.- 4 iyun.

Nəsirov, E. Multikulturalizm və tolerantlıq ideyalarının

təntənəsi //Xalq qəzeti.- 2015.- 25 dekabr.

Ömərov, V. Azərbaycan cəmiyyətində insan hüquqlan və

Ömərov, V. Multikulturalizm vətəndaş cəmiyyətinin əsas

xüsusiyyətidir //Səs.- 2014.-8 avqust.

Sadıqova, X. Azərbaycan multikulturalizm siyasətində

nümunəvi modeldir //Zaman.- 2015.- 20 yanvar.

Sarıyeva, İ. Azərbaycan multikulturalizmin əsas mə-

kanlanndan biridir//Bakı xəbər.- 2014.- 24 fevral.

multikulturalizm məkanıdır //İki sahil.- 2015.- 24 noyabr.

Vahabov, T. Multikulturalizm təhlükəsizliyin və

inkişafın mühüm dayaqlarından biridir //Azərbaycan.- 2015.-5

üepBafl Bceoömaa nepenncb P

pe^aKUMen H.A.TpoHHmiKoro.x. LXIII.

Azərbaycan Multikulturalizmi

One of the most significant events of modern times, objective and legitimate The main distinguishing features of globalization today One is the growing ethnic, racial, religious and cultural diversity in society. The process of globalization has taken almost all countries into its orbit. Therefore, in most countries of the world, ethnic, racial, religious and cultural differences exist. Formation of ethnic, racial, religious and cultural diversity in society The process takes place under the influence of objective and subjective factors. Object- historical factors, historical, geographical, political, social, economic and cultural reasons. can be done differently. In the formation of ethnic, racial, religious and cultural diversity As for the role of the subjective factor, it is primarily the role of the state. His policy despite the growing ethnic and cultural diversity in the country can be attributed. The essence of multiculturalism Multiculturalism and ethnic and cultural diversity as a policy model of regulation National leader Heydar Aliyev Azerbaijan as the political founder of multiculturalism

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.