Press "Enter" to skip to content

Musa adilov azərbaycan elminin semasiologiyası

Quliyev Səftər Mehdi oğlu. Azərbaycanda neft quyularının qazılması tarixindən [Mətn] S.M.Quliyev, R.H.Nəzərova; [red. K.Rəhmanov].- B.: Azərnəşr, 1962.- 105, [3] s.

Musa adilov azərbaycan elminin semasiologiyası

40 il mətbuatda: Sorğ u-məl umat kitabı /Toplayıb tərt.ed.: Hikmət Məlikzadə; Red.: Şamo Nərimanoğlu, Cahan Salmanqızı; Rəssam: Bulud Qasımov.- Bakı: MBM, 2006.- 224 s.

Qabaqgöl və qabaqgöllülər [Mətn] üm. red. Ə.Ö.Hüseynov I hissə.- B.: [s.n.] 2002.- 124 s. 21 sm.

Q abdulla Tukay. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında [məqalələr toplusu] /toplayanı və ön sözün müəllifi M.Həsənova; elmi red. A.Məmmədov, Siracəddin Hacı; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 286, [2] s.

Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 1.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 519, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm. Ar2017/668

Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 2. – Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 519, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm. Ar2017/669 �6(2=��)7-5

Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 3. – Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 519, [1] s.: portr., ill., 22 sm. Ar2017/670 �6(2=��)7-5

Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 4. – Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 527, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm. Ar2017/671 �6(2=��)7-5

Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; [tərt. ed., red. M.Q.İmamverdiyev]. C. 5.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 527, [1] s.: ill., fotoşək., 22 sm. Ar2017/893 �6(2=��)7-5

Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 6. – Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 527, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm. Ar2017/1513

Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.) C. 7.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.-511, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm. Ar2017/1634

Qabil. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qabil; ön sözün müəl. Bəkir Nəbiyev.-B.: Şərq-Qərb, 2004.-248 s.

Qab iloğlu, Mahir. (İmamverdiyev Mahir Qabil oğlu).Əlli yaşında mən. [Mətn] /M. Qabiloğlu ; red. E. Elgün.Bakı: [Adiloğlu], 2016.359, [1] s.: 21 sm.

Qabiloğlu, Mahir. (İmamverdiyev Mahir Qabil oğlu).Cəncəhim [Mətn] : roman /M. Qabiloğlu ; red. E. Elgün. Bakı: Bakı Çap Evi, 2014.222, [2] s.: portr., 20 sm.

Qabiloğlu Mahir. İtbaşı [Mətn] : roman.- H. 1 /M. Qabiloğlu ; red. E. Elgün ; bədii tərtibat Z. Qafarzadə.- Bakı: [Adiloğlu], 2019.- 307, [1] s.: portr., 22 sm.

Qabiloğlu Mahir(İmamverdiyev Mahir Qabil oğlu). İtbaşı [Mətn] : H. 2- Bakı: Adiloğlu, 2019.- 307, [1] s.: 21 sm.

Qabiloğlu, Mahir.(İmamverdiyev Mahir Qabil oğlu).Qurd yağı [Mətn] :-[povest və hekayələr toplusu]-Bakı: [Bakı çap evi],2015.326, [2] s.: portr., 2 1 sm

Qab iloğlu, Mahir. (İmamverdiyev Mahir Qabil oğlu).Sandıq [Mətn] :- red. E. Elgün.Bakı: [Bakı Çap Evi], 2015.415, [1] s.: ill., portr., fotoşək., 22 sm.

Qabıssanlı Şakir. Bəşəriyyət başlanğıcını haradan götürmüşdür? [Mətn]: [tarixi publisistika] /Ş. Qabıssanlı; ön söz. M. Rəcəb.- B.: Müəllim, 2009. -370, [2] s.

Qabıssanlı Şakir. Dədə-Qorqud və Qabıssan [Mətn] /Ş. Qabısanlı; elmi red. V. Nərimanov, Q. Xaçınçaylı.-Bakı : Təknur, 2011.-447, [1] s.

Qabıssanlı Şakir. İbrahim peyğəmbər xalq mahnılarında [Mətn] /Ş. Qabıssanlı; red. V. Nərimanov B.: Müəllim, 2010.-272 s.

Qabıssanlı Şakir. Makedoniyalı İsgəndər Azərbaycanda olubmu? /Ş. Qabıssanlı; red. V. Nərimanlı, Q. Xaçınçaylı; [ön söz müəl. R. B. İbrahimov].-Bakı : Təknur, 2013.-279, [1] s.

Qabıssanlı Şakir. Muğamat və İbrahim Peyğəmbər [Mətn] /Ş. Qabıssanlı; red. M. Rəcəb.- I hissə.- B.: Müəllim, 2010.- 312 s.

Qabıssanlı Şakir. Toponimlərin açılmayan sirləri /Ş.Qabıssanlı; red. V. Ə. Nərimanov.-Bakı: Təknur, 2013.- 495 s.

Q aboviç R.D. Gigiyena [Mətn] /R.D.Qaboviç, S.S.Poznanski, H.X.Şahbazyan; ixtisas red. İ.Səmədov.- Bakı: Maarif, 1975.- 421, [3] s.

Qabulzadə Abdurrəhman Hüseyn oğlu. Dəmir yollarının layihələndirilməsi [Mətn]: Dərs vəsaiti /A.H.Qabulzadə; Elmi red.: F.M.Cəfərov; Rəyçi: Y.M.Piriyev, İ.X.Bağırov.- Bakı: Təhsil, 2005/- 290 s., cədvəl, ill.; 20 sm.

Qabusnamə [Mətn] /farscadan tərc. ed. R. Sultanov; Red. Ə.Cəfər.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 216 s.

Qabusnamə [Mətn] /farscadan tərc. ed. R.Sultanov; red. Ə.Cəfər.- B.: Altun Kitab, 2006.- 223, [1] s.

Qacar Çingiz. Azərbaycan qədim və orta əsrlərdə [Mətn]: görkəmli şəxsiyyətlər /Ç.Qacar; tərt. ed. N.Quliyev, N.Qaramanlı; üz qabığın rəssamı E.Şahtaxtinskaya.- B.: Oka Ofset, 2012.- 448 s.: portr., şək., fotoşək., 20 sm.

Qacar Mərkəz. Xilaskar [Mətn]: poema /M.Qacar; red. C.Şirinov.- Bakı: Ulduz, 2004.- 60 s., port.; 21sm.

Qacar Nadir Mirzə şahzadə. Təbriz darüssəltənəsinin tarixi, coğrafiyası və görkəmli şəxsləri [Mətn] /Ş. N. M. Qacar ; fars və ərəb dillərindən tərc. ed., izahların, şərhlərin və ön sözün müəl. H. R. Şeyxzamanlı ; tərc. red. N. Göyüşov ; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- B.: [Elm], 2019.- 564, [2] s.: 21 sm.

Qaçaq Nəbi /uşaqlar üçün işləyəni və ön söz müəll. A.Nəbiyev; red. Ş.Məmmədova; [rəs. M.Əliyev].- Bakı: Gənclik, 1989.- 62, [2] s.

Qaçaq Nəbi [Mətn]: [Dastan] /ön sözün müəl. İ.Abbaslı.-B.: Lider, 2005.- 96 s.


Qaçaq Nəbi /tərt. ed. Ə.Axundov; yenidən işləyəni Ə.Q.Cəfərov; AMEA, Folklor İn-tu.- Bakı: Çıraq, 2009.- 438, [2] s.

Qaçaq Səfo [Mətn]: Toplayıb tərt. etdi: Alı Səfolu; Elmi red.: Mirzəyev Həsən İbrahim oğlu.- B.: Adiloğlu, 2001.- 202 s.

Qaçayev Məzahir. Azərbaycanda şəhər və rayonlar [Mətn] / tərt. ed. Məzahir Qaçayev.- B.:[Ünsiyyət];2002.- 48 s.

Qaçqın qadınların müdafiəsi üzrə təlimat [Mətn] /Hazırlayan: BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının İdarəsi.- B.: [1997] 68 s.

Qaçqınlar və sığınacaq axtaran şəxslərlə bağlı qanunvericilik [Mətn]: Normativ hüquqi aktlar toplusu /BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı; Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası; Avrasiya Hüquqşünaslar Assosiasiyası.- Bakı: 2007.- 67 s.

Qadın hüquqları üzrə bələdçi [Mətn] Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GİZ) MMC ; [layihə koordinatoru və red. Ş.Vəliyeva; red. N.Kərimbəyova; müəl. G.Quliyeva, G.İsmixanova, N. Hüseynova ; ön söz. H. Hüseynova; rəssam-dizayner A. Niftiyev]B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2012.- 199, [1] s.

Qadınlar və zorakılıq [Mətn]: /”Cender İnkişafda” Qurumu.- B.: 1998.- 42 s.: cədv., ill., 20 sm.

Qafarlı Ramazan Oruc oğlu. Mif və nağıl [Mətn]: epik ənənədə janrlararası əlaqə: [dərs vəsaiti] /R.Qafarlı; elmi red. A.Nəbiyev; rəyçilər. P. Əfəndiyev, A. Hacıyev, M. Həkimov və b.; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: [N.Tusi adına ADPU], 1999. -448 s.

Qafarlı Zirəddin. (Qafarov Zirəddin Əhməd oğlu.) Səni gözləyirəm [Mətn]: [şeirlər] Zirəddin Qafarlı; Red.: İslam Sadıq.- B.: Azərnəşr, 2002.- 128 s.

Qafarov Aydın Məmiş oğlu. Metrologiya standartlaşdırma sertifikatlaşdırma [Mətn] /A.M.Qafarov; Rəy verənlər. Ə.X.Canəhmədov, V.A.Abasov, E.M.Abbasov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 528 s.

Qafarov Aydın Məmiş oğlu. Metrologiya, standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma [Mətn] : [ali texniki məktəblər üçün dərslik] /A. M. Qafarov ; [red. M. Ş. Zeynalova]. Bakı: [s. n.], 2012.- 523, [1] s.: cədv., şək., portr., 22 sm.

Qafarov Aydın Məmiş oğlu. Metrologiya standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma [Mətn] : metrologiya standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma fənnindən kurs işlərinin yerinə yetirilməsi üçün metodiki vəsait /A. M. Qafarov, P. H. Süleymanov, F. İ. Məmmədov ; elmi red. F. M. Kəlbiyev. Bakı: [s. n.], 2012.- 166, [2] s.: şək., sxem., cədv., 22 sm.


Qafarov Aydın Məmiş oğlu. Metrologiyanın əsasları [Mətn] /A.M.Qafarov, V.A.Qafarov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.-312 s.

Qafarov K.S. Makro iqtisadi təhlilin əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti K.S.Qafarov, Ə.M.Əhmədov, Z.S.Əsgərova; elmi red. H B.Allahverdiyev; rəyçilər M.X.Meybullayev, M.Ə.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. İqtisadUn-ti.B.: [İqtisad Universiteti] 2012.- 197, [1] s.

Qafarov Nüsrət İzzət oğlu. Şəxsiyyətlə üz-üzə [Mətn] /N.Qafarov; Red.: T.Mehdixanlı; Rəssam: B.Qasımov; Məsləhətçilər: S.Hüseynov, S.Məmmədov.- B.: [Səda], 1998.- 76 s.

Qafarzadə Məhbubə Abasqulu qızı. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsinin əsasları [Mətn] :dərsvəsaiti /M.A.Qafarzadə.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.- 185, [3] s.

Qafarov Şamil Saleh oğlu. Müasir iqtisadi sistem və qloballaşma [Mətn]: [monoqrafiya] Ş. S. Qafarov ; elmi red. Ş. M. Muradov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövl. Un-ti.- Bakı [s. n.] 2005.- 631, [1] s. portr., cədv.

Qafarov Şamil Saleh oğlu. Pulun diktaturası [Mətn]: [monoqrafiya] Ş. S. Qafarov; elmi red. T. Ə. Quliyev ; [baş red. İ. Səfərov ; red. İ. Hüseynova]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövl. İqtisad Un-ti.- Bakı [İqtisad Universiteti] 2014.- 551, [1] s. portr., cədv.

Qaffarov Tahir Baqi oğlu. Azərbaycan Respublikası. Əsrə bərabər on il: 1991-2001 /Tahir Qaffarov; Elmi red.: İ.Əliyev.- B.: Tural-Ə NPM, 2001.- 328 səh.: 20 sm.

Qaffarov Tahir Baqi oğlu. Azərbaycan tarixi (1920-1991) [Mətn] /Tahir Qaffarov; Elmi red.: İ. Əliyev. B.: Mütərcim, 1999. 280 s

Qaffarov Tahir Baqi oğlu. Azərbaycan tarixi. XX əsrin 80-90-cı illəri [Mətn]: /Tahir Qaffarov; Elmi red.: T.Mustafazadə.- B.: Mütərcim; 1997.- 141 s.

Qaffarov Tahir Baqi oğlu. Azərbaycanın ən yeni tarixi [Mətn]: [XX əsrin sonları – XXI əsrin əvvəlləri] /Tahir Qaffarov.- Bakı: GİSO Enterprise, 2005.- 275 s.

Qafarov Vasif Vaqif oğlu. Türkiyə-Rusiya münasibətlərində Azərbaycan məsələsi 1917-1922 [Mətn] /V.Qafarov; elmi red. C.Həsənli.- B.: Azərnəşr, 2011.- 473, [1] s.

Qafarov Zavər Murad oğlu. Beynəlxalq humanitar hüquq: (Dərslik) /Qafarov, Z.M,Aslanov, M.S; Elmi red.: Abdullayev, E.; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- Bakı: [ABU], 2003.- 332 s.

Qafarov Zavər Murad oğlu. Beynəlxalq xüsusi hüquq /Z.Qafarov, �.Əbilov; Elmi red.: S.Zeynalov.- B.: Qanun, 2004.- 340 s.

Qafarov Zavər Murad oğlu. Beynəlxalq xüsusi hüquq [Mətn] /Z.Qafarov, �.Əbilov; Elmi red. S.Zeynalov.- Bakı: Qanun, 2007.- 392 s.; 22 sm.

Qafarova Sahibə. Gender və filologiya [Mətn]: dərs vəsaiti /S.Qafarova; elmi red. B.S.Musayeva; rəyçilər A. Hacıyev, S.Quliyeva; tərc. ed. Q.Abbasova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Qərb UniversitetiB.: Mütərcim, 2009.- 142, [2] s.: 20 sm.

Qafarova Səməngül Hüsü qızı. Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi tarixi dərs vəsaiti / S.H.Qafarova, E.Gərayzadə (tərt. ed.);red. İ.E.Quliyev;rəyçilər Ə.Hüseynov [və b.]; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 133, [3] s.

Qafarova Zemfira Həsən qızı. Hacı Xanməmmədov 80 [Mətn]: Monoqrafiya /Z.Qafarova; Red.: S.Seyidova.-B,: Şirvannəşr, 1998.- 32 s.: portr., fotoşək., 20 sm.

Qafarova Zemfira Həsən qızı. Xarici musiqi tarixinə dair mühazirələr [Mətn]: dərsvəsaiti /Qafarova, Zemfira Həsən qızı; Elmi red. G.Abdullazadə; Rəyçi. Ü.İmanova, C.Həsənova; Bakı Musiqi Akademiyası.- B.: 2008.- 112 s.

“Qafqaz. Dillər və mədəniyyətlər” elmi cəmiyyətinin əsərləri /Elmi red.: A.M.Məmmədli; Bakı Slavyan Universiteti “Qafqaz Dillər və Mədəniyyətlər” Elmi Cəmiyyəti.- B.: Mütərcim, 2005.- 220 səh.

Qafqaz xalqlarının milli geyimləri rəssam-litoqraf K. P. Beqqrovun yaradıcılığında [Mətn] : [albom] /kitabın tərtibçisi, mətnin və şərhlərin müəl. E. Ə. Kərimov ; elmi red. T. Bünyadov ; ön söz müəl. Ə. Məmmədli ; [red. E. Səmədova ; rəssam N. Rzaquluyev] ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B.: Azərbaycan 2014.- 26 s., [66] s. rəngli ill. faks. 30 sm.

Qafqaz: tarix, müasirlik və geosiyasi perspektivlər” beynəlxaq elmi konfransın tezisləri [Mətn] /Red. M.D.Mərdanov, E.M.İsmayılov, H.K.Hüseynova; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə ad. Dakı Dövlət Universiteti; Qafqaz İnkişaf Bankı.-B.: Elm, 1998.- 254 s.

Qafqaz tarixi [Mətn]: Ali məktəb tələbələri üçün dərslik /R.O.Qurbanov; Elmi red.: Ə.İ.Muxtarov; Rəyçilər: M.Qasımov, A.Göyüşov, M.Mirzəyev.- Bakı: Maarif, 2001.- 336 s.

Qafqaz Universiteti [Mətn]: nümunəvi təlim-tərbiyə və müasir texnologiya Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Çağ Öyrətim İşlətmələri.- B.: 2006.- 56 s.


Qafqazda “erməni məsələsi” 1724-1914: Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə [Mətn]: 3 cilddə 1724-1904 /ön söz T.Heydərov; tərt. müəl. və red. T.Heydərov, T.Bağıyev, K.Şükürov; red. R. Didavari; dizayn E.Fərzəliyev, Ə.Ələsgərov; rəssam İ.Məmmədov; Avropa Azərb. Cəmiyyəti I Cild.- Bakı: Elm, 2010.-XX+713, [3] s.

Qafqazda “erməni məsələsi” 1724-1914: Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə [Mətn]: 3 cilddə. 1905-1906 /ön söz T.Heydərov; tərt. müəl. və red. T.Heydərov, T.Bağıyev, K.Şükürov; red. R.Didavari; dizayn E.Fərzəliyev, Ə.Ələsgərov; rəssam İ. Məmmədov; Avropa Azərb. Cəmiyyəti II-ci cild.- Bakı: Elm, 2010.- VIII+616, [2] s.


Qafqazda “erməni məsələsi” 1724-1914: Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə [Mətn] : 3 cilddə.-1906-1914 /ön söz T.Heydərov; tərt. müəl. və red.T.Heydərov, T.Bağıyev, K.Şükürov; red. R.Didavari; dizayn E.Fərzəliyev, Ə.Ələsgərov; rəssam İ.Məmmədov; Avropa Azərb. Cəmiyyəti III Cild.- Bakı: Elm, 2010.- VIII+345, [2] s.

Hacıməmməd Qafqazlı [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: İşıq, 1974.- [1] qat. v., şək., portr.; 19 sm.

Q aqunova Yelena Yakovlevna. Xəstələrə ümumi qulluq [Mətn]: orta tibb məktəbləri üçün dərslik /Y.Y.Qaqunova; [tərc. ed. M.Müslümov; red. M. Tapdıqova]Bakı: Maarif, 1974.- 254, [1] s.

Qala arxeoloji etnoqrafik muzey kompleksi [Mətn]: /Heydər Əliyev Fondu.- [Bakı]: [2009].- 32 s.: şək., fotoşək., 21 sm

Qalabəyova Alanqu. Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı müntəxabatı musiqi və incəsənət məktəbləri üçün dərs vəsaiti /A.Qalabəyova; red. S.Hacıyev; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi II hissə.- Bakı: [s. n.], 2010.- 122, [2] s.

Qamışlı Rüstəm. (Xəlilov Rüstəm Xəlil oğlu) Laçın qaya, Çal yadıma düşəndə [Mətn] Qamışlı Rüstəm; toplayanı və tərt. ed. S.P.Pirsultanlı; red. R.Təmkin[Gəncə] Pirsultan, 2002.- 79, [1] s.

Qan komponentlərinin hazırlanması, istifadəsi və keyfiyyət təminatına dair təlimat [Mətn]: tövsiyyə � R (95) 15 /Tərcümə: A. Həsənov; Red. E.Məmmədova; Avropa Şurası.- B.: Avropa Şurası, 2004.- 265 s.

Qanun pozuntuları zamanı sənədləşdirmə və müraciət qaydaları /Tərtibçi-müəllif: Ç.Qənizadə; “İnam” PlüralizmMərkəzi.- Bakı: Azərbaycan, 2001.- 32 səh.

Qarabağ. Yaddaş [Mətn] /”Sağlam İnkişaf və Maarifləndirmə” İctimai Birliyi; Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi; layihənin rəh. və material. toplayan. A.Ə.Xəlilov; baş məsl. Q.Hacıyev; məsl. H.Əliyeva; red. V.Hüseynova; dizayner və tərt. S.Gülalıyev; [ön söz. B.Səfərov]Bakı: MHS-Poliqraf, 2010.- 190, [2] s., şək., xəritə.; 22 sm.

Qarabağ: dünən, bu gün fotoşəkillərdə [İzomaterial] : [fotoalbom] /baş red. və baş məsləhətçi. B. Baratoğlu; məsləhətçilər. A.Ə.Əhmədzadə, R.M.Əliyev.- Bakı: [İndiqo], [2007].-200 s.

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; layihənin rəhbəri M. Kazımoğlu; toplayıcı, tərt. ed. İ. Rüstəmzadə, Z. Fərhadov; red. L. Süleymanova; nəşrə məsul Ə. Ələkbərli, Kitab 1 Ağdam, Füzuli, Ağcabədi, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri. B.: [Elm və təhsil], 2012.- 463, [1] s.: 25 sm.

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; layihənin rəhbəri M. Kazımoğlu; toplayıcılar Ə. Əfzələddin [və b.]; tərt. ed. İ. Rüstəmzadə; red. E. Abbasov; nəşrə məsul Ə. Ələkbərli, Kitab 2 Bərdə və Ağcabədi rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri. B.: [Elm və təhsil], 2012.- 483, [1] s.: 25 sm.

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn]: Laçın, Qubadlı və Zəngilan rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri /layihənin rəhbəri M. Kazımoğlu; toplayanlar İ. Rüstəmzadə (tərt. ed.), S. Bağdadova; red. O. Əliyev; nəşrə məsul Ə. Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-tu. IV kitab, B.: [Elm və təhsil], 2013.- 458, [2] s.: ill., portr., 24 sm.

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn] AMEA, Folklor İn-tu; layihənin rəhbəri M.Kazımoğlu; toplayıb, tərt. ed. L.Vaqif qızı, red. İ.Rüstəmzadə; nəşrə məsul Ə.Ələkbərli Kitab 6 Cəbrayıl, Kəlbəcər və Tərtər rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri.- B.: [“Zərdabi LTD” MMC] 2013.- 465, [3] s.

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; lay. rəhbəri M. Kazımoğlu (İmanov); topl. tərt. ed. İ. Rüstəmzadə; red. O. Əliye nəşrinə məs. Ə. Ələkbərli. K. 8 Kəlbəcər rayonundan toplanmış folklor örnəkləri. B.: Zərdabi LTD MMC, 2014.- 437, [3] s.: portr., fotoşək., xəritə, 24 sm.

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; lay. rəhbəri M. Kazımoğlu (İmanov); topl., tərt. ed. və süjet göstəricisinin müəl. İ. Rüstəmzadə, red. E. Abbasov; nəşrinə məs. Ə. Ələkbərli. K. 9 Beyləqan, İmişli, Tərtər, Bərdə və Cəbrayıl rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri. B.: Zərdabi LTD MMC, 2014.- 401, [1] s.: fotoşək., portr., 24 sm.

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Erməni iddialarının “Sovet dovrü” [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]B.: [s.n.], 2009.- 50, [2] s.: 20 sm.

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Erməni işğalının nəticələri [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.].- B.: [s.n.], 2009.- 54, [2] s.: 20 sm.

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Erməni vəhşilikləri (1905-1906) – (1918-1920) [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]B.: [s.n.], 2009.- 46, [2] s.: 20 sm.

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Xocalı soyqırımı [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]B.: [s.n.], 2009.- 54, [2] s.: 20 sm.

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” 1-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının tezislər toplusu /Redaksiya heyyəti: Ə.Abbasov və b.- B.: Şuşa, 2002.- 192 s.

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” 6-cı elmi-əməli konfransın materialları / Red. heyəti: Ə.Abbasov, Q.Hacıyev, K.Şükürov və b.- B.: Qanun, 2007.- 352 s.

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Qarabağ haqqında tarixi faktlar [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]B.: [s.n.], 2009.- 54, [2] s.: 20 sm.

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Qarabağ müharibəsi necə başlandı [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]B.: [s.n.], 2009.- 62, [2] s.: 20 sm.

Qarabağ – irsimizin əbədi yaddaşı [Mətn] /Azərb. Respub. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; [ideya və ön sözün müəl. Ə. Qarayev; red. və sözardının müəl. T. Vəliyev; fotolar. H. Hüseynzadə və b.].-B.: 2008.- 379, [5] s

Qarabağ müharibəsi [Mətn] : qısa tarix haz. A. Nağı. B.: [s. n.] 2014.- 120 s.

Qarabağ müzakirə olunur [Mətn] /tərtibatçı. Ə.Həsənov; red. F.Məmmədov; Z.Şamilov; S.İsayev; Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyəti.- B.: [s.n.], 2006.- 324 s.

Qarabağ: Suallar və faktlar /Məsləhətçi və ön sözün müəllifi: N.Kaya; Bədii və texniki red.: H.Öztürk; Red.: A.Əhmədov.- Bakı: Qismət, 2005.- 156 s.

Qarabağ : yaddaş kitabı [Mətn] [Qarabağ Azadlıq Təşkilatı] ; red. hey. A. Nağı [və b.] ; [naşir N. Həbibov]. B.: [s. n.] 2014.- 68 s.

Qarabağın gələcəyi – sülhməramlı təşəbbüslərin gələcəyidir [Mətn]: dəyirmi masa, 14 iyul 2009-cu il /Azərb. Resp.-nın Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi. SAM. B,: “N print studiya” MMC, 2009. 42, [1] s. fotoşək

Qarabaği Mirzə Camal Cavanşir. Qarabağ tarixi .-Bakı: AzSSR EA, 1959.

Qarabaği Mirzə Yusif. Məcmueyi-Vaqif və müasirini-digər / Mirzə Yusif Qarabaği, Red.: V.Quliyev; Əsəri əski əlifbadan transliterasiya edəni və çapa hazırlayanı: Ə.Bağırov, Azərbaycan EA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- B.: Şuşa; 1999.- 152 s.

Qarabağlı Aydın. Qarabağ, onun qədim tayfaları və toponimləri [Mətn] /A.Qarabağlı; elmi red. Q.Kazımov; red. E.Kamal.- Bakı: Mütərcim, 2008.- 475, [1] s.

Qarabağlı Əli. (Teyqubat oğlu Əliyev.) Xoşbəxtlik sorağında [Mətn] /Ə.Qarabağlı; red. A.İsabəyli.B.: Şirvannəşr, 2006.- 107, [1] s. portr

Qarabağlı Əliyar Məmməd oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi metodikası ali məktəb üçün dərslik /Ə.Qarabağlı; [red. A.Zamanov]Bakı: Maarif, 1968.- 349, [3] s.

Qarabağlı Səadət. (Mirzəyeva) Üzeyir Hacıbəyovun publisistikasında musiqi məsələləri [Mətn] Səadət Qarabağlı; Red.: X.İsmayılqızı.- B.: Azərbaycan “Bilik” Maarifçilik Cəmiyyətinin “Bayatı” Sifariş Ədəbiyyatı Mərkəzi, 1997.- 80 s.

Qarabağnamələr. Birinci kitab [Mətn] /Tərtib edəni: A. Fərzəliyev; Elmi red.: N. Axundov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 216 s.

Qarabağnamələr. İkinci kitab [Mətn] /Tərtib edən: N. Axundov; Elmi red.: A. Fərzəliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 288 s.

Qarabağnamələr. Üçüncü kitab [Mətn] /Tərtib edəni: N. Axundov; Elmi red.: A. Fərzəliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 248 s.

Qarabalov Elçin. Alqı-satqı: Mülki Məcəlləsinin Kommentariyası [Mətn] /E.Qarabalov, Ə.Həsənov; Ön söz: E.Usub.- Bakı: 2007.- 255 s.

Qaracaoğlan. Şeirlər [Mətn] /Qaracaoğlan; tərtib edənlər və ön sözün müəllifləri. İ.Öməroğlu, Q.Namazov.-B.: Şərq-Qərb, 2006.-256 s.

Qaracayev C.Y. “Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun kommentariyası [Mətn] C.Y.Qaracayev; elmi red. Ə.Hüseynli; Azərb. Resp. Ailə, Qadınvə Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi;Azərb. Hüquqşünasları Konfederasiyası; ABACEELİ; Avrasiya Hüquqşünaslar Assosiasiyası; UNFPA.-B.: [s.n.] 2011.-131, [1] s.

Qaradağ Raif Süleyman oğlu. Neft fırtınası [Mətn] /R.Qaradağ; Tükiyə türkcəsindən Azərb. çevirən. M.Ənsərli; red. N.Məmmədov. B.: Qanun, 2009.- 253, [3] s.

Qaradaği Eldar Məmməd oğlu. İstilik energetikası avadanlıqları [Mətn] E.M.Qaradaği, Z.R.İbrahimov, S.H.Binnətov.- B.: Ocaq, 2008.- 214 s.

Qaradağlı İslaməli. İnsanlığın dastanı [Mətn] /İ. Qaradağlı; red. və ön söz D. Şahbuz; məsləhətçi. Ə. Beyləqanlı.-B.: Nərgiz nəşriyyatı, 2009.- 427 s.

Qaragöl Vəliş. Bir cüt hörük [Mətn]: hekayə V.Qaragöl; Red.: G.Ələkbər qızı.- B.: Gənclik, 2002.- 16 s.

Qaraxanlı Künə Dəmir. Qaraxanlı Künə Dəmirin lətifələri [Mətn] toplayanı və tərt. ed. S.P.Pirsultanlı; red. R. Təmkin.- Gəncə: Pirsultan, 2002.- 51, [1] s.

Qaraisayev Nizami Məcid oğlu. Yola məhəbbətlə [Mətn] /N.M.Qaraisayev, Y.M.Piriyev I kitab.- Bakı: Təhsil NPM, 2009.- 403, [1] s.

Qaraqan. Bir milyon dollarım olsaydı. [Mətn]: [roman] Qaraqan.- [Bakı] [Qanun] [2014].- 244 s.

Qaraqızı Ulduzə. Azərbaycan filmlərinin yaranma tarixindən [Mətn] U.Qaraqızı; elmi red. H.Ömərova; məsul red. C.Fərəcov; red.: M.Bəyişli I kitab.- Bakı E.L. 2006.- 688 s.

Qaraqızı Ulduzə. Azərbaycan filmlərinin yaranma tarixindən [Mətn] U.Qaraqızı; elmi red. R.Rövşən; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi II kitab.- B.: “E.L.” Nəşriyyat və Poliqrafiya Sirkəti MMC 2010.-664, [3] s.

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Fizika qanunlarının tədrisi [Mətn] /Zahid Qaralov; Kitabın buraxılışına məsul: Ə.Osmanlı; Elmi red.: T.Pənahov, Ə.Osmanlı.- B.: Elm, 1997.- 320 s. portr., cədv., sxem

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Heydər Əliyev – milli ləyaqət ölçüsü [Mətn] /Z.İ.Qaralov (ön söz).- B.: Təhsil, 2015.- 405, [3] s. portr

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. İdeologiya və mənəviyyat [Mətn] /Z.Qaralov; məsul red. G.Z.Qaralova.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2008.- 483, [1] s. portr

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Kiçik riyaziyyatın böyük bəlaları [Mətn] /Zahid Qaralov, Əlövsət Osmanlı; Elmi red.: S.Həmidov; Red.: F.Süleymanoğlu. I kitab.- B,: Elm, 1998.- 160 s.: ill., cədvəl., 21 sm.

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Məktəblərdə peşələrə maraq və meyllərin yaranmasına təsir edən amillər [Mətn] : müəlimlər üçün metodik vəsait /Z.Qaralov, Ə.Hüseynov; [red. Ə.Ağayev]; Azərb. Döv. Elmi – Tədq. Pedaq. İn-tu Bakı: Maarif, 1976.- 81, [3] s.

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Tərbiyə: 3 cilddə Prinsiplər, məzmun, metodika I cild /Z.İ.Qaralov; Red.: F.Süleymanoğlu, Rəssam.: Ö.Qoçulu.- Bakı: Pedaqogika, 2003.- 268 s.

Qaralov Zahid İbrahim oglu. Tərbiyə: 3 cilddə Prinsiplər, məzmun, metodika, huquq II cild / Z.İ.Qaralov; Red.: F. Suleymanoglu, Rəssam.: O.Qoculu.- Bakı: Pedaqogika, 2003.- 302 s.

Qaralov Zahid İbrahim oglu. Tərbiyə: 3 cilddə Prinsiplər, məzmun, metodika, huquq III cild /Z.İ.Qaralov; Red.: F.Suleymanoglu, Rəssam.: O. Qoculu.- Bakı: Pedaqogika, 2003.- 320 s.

Qaralova Rahilə. Qərib həsrəti [Mətn] : [şeirlər] /R. Qaralova ; red. Z. Yaqub. Bakı: [Elm və təhsil], 2016.- 207, [1] s.: portr., ill., 21 sm.

Qaralova Rahilə. Məndən nağıl umma, dünya [Mətn] : şeirlər. Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 175, [1] s.: 21 sm.

Qaraməmmədli Y.A. Qəza təbabəti- fövqəladə hallarda əhaliyə psixoloji xidmətin təşkili [Mətn]: [vəsait] /Y.A.Qaraməmmədli, İ.E.Məmmədov; burax. məs. H.O.Ocaqov; Avropa Surasə Irimiqyaslə Qəzalar Uzrə Qismən Acəq sazisinin Bakıdakə Avropa Hazərləq Informasiya Mərkəzi.- Bakı: [s.n.], 2009.- 179, [1] s.

Qaraməmmədli Yasin. Riskin idarə olunmasında insan amili -psixoloji faktorlar /Y.A.Qaraməmmədli, İ.E.Məmmədov; Elmi red.: B.T.Bəkirov.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 158 s.

Qaraoğlu Fazil. Ermənilər və həqiqətlər rəsmi sənədlərlə /F.Qaraoğlu; elmi məsləhətçi. L.Məmmədova; red. Ə.Əmirbəyli, B.Abdullayev I cild.- Bakı: Nurlar, 2007.- 400 s.

Qaraoğlu Fazil. Peyğəmbərimiz Hz. Məhəmmədin həyatı [Mətn] /F.Qaraoğlu; red. A.Talıboğlu.- Bakı: 2006.- 334 s. şək


Qaraoğlu Fazil.
Türk millətinin tarixi, qurduğu dövlətlər və ata-babaları [Mətn] /Fazil Qaraoğlu; elmi məsləhətçi L.Məmmədova; baş red. Ə.Əmirbəyli; red. B.Abdullayev.- Bakı: Nurlar, 2007.- 384 s.

Qaraşarlı Çingiz Məmməd oğlu. Aralıq dənizi hövzəsinin erkən sakinləri-Türklər [Mətn] /Ç.M.Qaraşarlı; elmi red. Q.Ş.Kazımov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 278, [2] s.

Qaraşov Hüseyn Tapdıq oğlu. Həmkarlar ittifaqı hərəkatının əsasları [Mətn]: dərslik /H.T.Qaraşov; elmi red. M.S.Mehbalıyev; [Azərb. Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası]; Azərb. Əmək və Sosial Münasibətlər Akad.- B.: [Avropa], 2015.- 446, [2] s.

Qaraşov Hüseyn Tapdıq oğlu. Həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının fəaliyyətində motivasiyanın rolu [Mətn]: [monoqrafiya] H.T.Qaraşov, elmi red. Z.M.Şabanov; Azərb. Əmək və Sosial Münasibətlər Akad.- B.: Avropa 2014.- 207, [1] s.

Qarayev Elçin. Azərbaycan XVIII əsr rus və Qərbi Avropa səyyahlarının təsvirində /E.Qarayev; Elmi red.: T.Mustafazadə, G.Məmmədova; AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu.- B.: ADPU, 2005.- 160 s.

Qarayev Elçin Teymur oğlu. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən [Mətn] : (XVII – yüzilliyin sonu XIX yüzilliyin ortalarında) : monoqrafiya /E. T. Qarayev ; elmi red.: C. M. Mustafayev, H.N. Həsənov ; AMEA, A.A.Bakıxanov ad.Tarix İn-tu. Bakı: Mütərcim, 2016.- 543, [1] s.: cədv., xəritə, şək., portr., 20 sm.

Qarayev Elçin Teymur oğlu. İrəvan xanlığı (1747-1828) [Mətn] /E. Qarayev; elmi red. Y. Mahmudov; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.: Avropa, 2010.- 342 s.

Qarayev İsmayıl Abuzər oğlu. İnsan var hələ: Mikroroman İsmayıl Qarayev; Tərtib edəni və naşiri: Q.İsmayıloğlu.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 44 səh.

Qarayev İsmayıl Abuzər oğlu. Qanlı məktub: Mikroroman İsmayıl Qarayev; Tərtib edəni və naşiri: Q.İsmayıloğlu.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 60 səh.

Qarayev İsmayıl Abuzər oğlu. Yalandır? : Mikroroman /İsmayıl Qarayev; Tərtib edəni və naşiri: Q.İsmayıloğlu.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 39 səh.: 20 sm.

Qara Qarayev [Mətn] : Biblioqrafiya. – B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2008.- 332 s.

Qara Qarayev [Mətn]: oçerklər /Q.Qarayev; ön sözün müəl. F.Bədəlbəyli; elmi red. G.Abdullazadə; tərt. ed. və red. Ş.Mahmudova, G.Mahmudova.- B.: Çinar-Çap, 2003. – 280 s.

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. Fiziologiyanın aktual problemləri [Mətn]: insan və heyvan fiziologiyası, tibb və biologiyanın bəzi fundamental və tətbiqi tədqiqatları haqqında /M.A.Qarayev; rəyçilər Ə.N.Fərəcov, Z. H. Məmmədov.- B.: Elm, 2006.- 298 s. ill

Qarayev Nəsrəddin. XIX əsr Azərbaycan ədəbi məclisləri [Mətn] /N. Qarayev; nəşrə hazır. və elmi red. V. Musalı; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu. B.: Nurlan, 2010. 324, [2] s.: portr

Qarayev Rauf Məmməd oğlu. Rusca-azərbaycanca hüquq lüğəti [Mətn]: 25 minə yaxın termin /R.M.Qarayev.- B.: Qanun, 2007.- 346, [2] s.

Qarabağlı Rizvan. Qarabulaqdan Füzuliyədək [Mətn] /R.Qarabağlı; Elmi red. Ş.S.Fətullayev-Fiqarov; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu; Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası.- Bakı: Nurlan, 2004.- 168 s., portr., ill., xəritə, cədvəl; 21sm.

Qarayev Siyavuş Fərhad oğlu. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Böyük Vətən müharibəsi veteranları /Siyavuş Qarayev, İmran Cəfərzadə.- B.: [ADNA ], 2005,109 səh. portr., fotoşəkillər

Qarayev Siyavuş Fərhad oğlu. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının yanvar şəhidləri /S.Qarayev, İ.Cəfərzadə; Red.: F.Şükürbəyli.- B.: ADNA, 2004.- 228 s.

Qarayev Telman Fərman oğlu. Sənətin keçdiyi yollar [Mətn] /T.F.Qarayev; red. B.Sadıqov;önsöz B.Nəbiyev; məsləhətçi Anar; naşiri A.Dənzizadə. K. 1.- B.: [Apostroff], 2014.- 518, [6] s. ill., portr., fotoşək

Qarayev Z. İ. Diş-çənə anomaliyalarının yayılmasında və strukturunda inbridinqin roluna dair tibbi-genetik məsləhətlər: Metodik tövsiyə /Resenzentlər: Y. Ə. Yusubov, Ş. İ. Mahalov, F. A. Sultanova; N. Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti. B.: Təbib, 1999. 11 səh.: cədvəl

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Məhəmməd Nəsirəddin Tusi: elm, saf əxlaq dünyasına açılan qapı [Mətn] Z.Qaralov; məsul red. A.A.Abaszadə, G.Qaralova I cild.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.- 391, [1] s.

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Məktəbdə peşə oriyentasiyası üzrə iş [Mətn]: müəllimlər üçün metodik vəsait / Z.İ.Qaralov (ümumi red.), Ə.M.Hüseynov, S.K.Seyidbəyova; [red. İ.Hümmətov, Ş.Əhədova]; Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat Pedaqogika İnstitutu.- B.: Maarif, 1974.- 205, [3] s.

Qarayev, Zaman Sadıq oğlu. Xarqo [Mətn]: roman /Z. Qarayev; Red.: Q. Həsənov.- Bakı: Şirvannəşr, 1998.- 72 s.: 1 portr., 20sm.

Qaraşarlı Çingiz Məmməd oğlu. Troyalılar türk idilər /Ç.M.Qaraşarlı;elmi red. T.Hacıyev.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 79, [1] s.

Qarayev Azər İslam oğlu. Bakalavr dərəcəsi alanlar üçün Maliyyə kursunun öyrənilməsinə dair metodik göstərişlər [Elektron resurs] A.İ.Qarayev; elmi red. M.M.Sadıqov; rəyçilər N.Xudiyev, M.Mirzəyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, ADİU.- B.: [s.n.] 2007.- 82 s.

Qarayev M.İ., Musayev N.C., Quluzadə T.H. Riyaziyyat 2 Proqram və test nümunələri.- B.: 2011.- 50 s.

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. İnsanın anatomiyası: dərslik /M. A. Qarayev; Rəyçilər: M. S. Abdullayev; M. R. Mehdiyev; Ş. A. Məhərrəmov.- B.: [Təhsil], 2005.- 464 s.

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. İnsan fiziologiyası [Mətn]: [2 hissədə] /M.A.Qarayev; rəyçi. Ə.N.Əliyev, M.R.Mehdiyev; red. Ə.N.Fərəcov, A.E.Vələdov.-I hissə.- B.: Tİ-MEDİA, 2005.- 366 s.

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. İnsan fiziologiyası [Mətn]: [2 hissədə] /M.A.Qarayev; Rəyçi: Ə.N.Əliyev, M.R.Mehdiyev; Red.: Ə.N.Fərəcov, A.E.Vələdov.- II hissə.- 396 s.

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. Yuxu fazalarının elektroensefaloqrafik assimmetriyası [Mətn]: monoqrafiya M.A.Qarayev, L.M.Tağızadə; rəyçi. R.Y.Qasımov, Ə.N.Əliyev; elmi red. T.M.Ağayev.- B.: Elm, 2005.- 292 s.

Qarayev Rauf Məmməd oğlu. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında beynəlxalq təşkilatların qərarlarının əhəmiyyəti və beynəlxalq hüquq [Mətn] R.M.Qarayev; elmi red. İ.R.Məmmədzadə; Azərb. Resp. Milli Elmlər Akad., Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu B.: [s.n.] 2012.- 343, [1] s.

Qarayev Rauf Məmməd oğlu. İngiliscə-rusca-azərbaycanca hüquq lügəti [Mətn] R.M.Qarayev, Z.H.Əliyev; red. və ön söz müəl. E.Süleymanova; Azərb. Resp. İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).- B.: [“RS” PP] 2013.- 529, [1] s.

Qarayev Rauf Nəcməddin oğlu. Üzən neft-qaz mədən qurğuları Offshore floating structures for oil and gas industry /R.N.Qarayev, M.İ.Mədətov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2004.- 336 s., ill., şəkilli, cədvəl; 24 sm.

Qarayev S.F. Nano texnoloji materialşünaslığın əsasları [Mətn] S.F.Qarayev (elmi red.), S.M.Mustafayev; rəyverən. M.B.Babanlı [və b.] B.: [s.n.] 2013.- 199, [1] s.

Qarayev Siyavuş Fərhad oğlu. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının yanvar şəhidləri /S.Qarayev, İ.Cəfərzadə; Red.: F.Şükürbəyli.- B.: ADNA, 2004.- 228 s.

Qarayev Tamerlan Yelmar oğlu. Cinayətin tövsifinin nəzəri əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /T.Qarayev, R. Şəmsizadə; AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; elmi red. F.Səməndərov.- B.: ADU, 1989.- 76, [2] s.

Qarayev Yaşar Vahid oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatında faciə janrı [Mətn] /Yaşar Qarayev; Red. H.Orucəli; Azərb. SSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.- B.: Azərb. SSR EA, 1965.- 192 s.

Qarayev Yaşar Vahid oğlu . İlyas Əfəndiyev [Mətn] /Y.V.Qarayev; [red. V.Paşayev]; Azərbaycan SSR “Bilik” Cəmiyyəti.- Bakı: 1987.- 50, [1] s.

Qarayev Yaşar Vahid oğlu. Meyar-şəxsiyyətdir /Y.Qarayev; red. A.Səfiyev.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 451, [3] s., portr.; 21 sm.

Qarayev Yaşar Vahid oğlu. Poeziya və nəsr [Mətn] /Y.Qarayev; red. və ön sözün müəl. M.Cəfər.- Bakı: Yazıçı, 1979.- 196, [4] s.

Qarayev Yaşar Vahid oğlu. Tarix: yaxından və uzaqdan [Mətn] / Y. Qarayev; Red.: Ş. Alışanov; AEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.B.: Sabah 1996.- 712 s.

Qarayev Zakir Ömər oğlu. Tibbi mikologiya [Mətn]: dərs vəsaiti /Z.Ö.Qarayev, T.Ə.Əliyev, A.İ.Qurbanov; rəyçilər. M.Davatdarova, G.Nəsrullayeva, Ə.Səmədov.- B.: Təbib, 2007.- 409, [1] s., [4] v. şək. cədv., şək

Qarayev Zəlimxan Şamil oğlu. Bio qeyri-üzvi və biofiziki kimya [Mətn] : Ali məktəblər üçün dərslik /Z.Ş.Qarayev; rəy verənlər. X.S.Məmmədov, R.Y.Əliyev; ixtisas red. P.H.Rüstəmov I hissə.- Bakı: Maarif, 1988.- 285, [3] s.

Qarayev Zəlimxan Şamil oğlu. Qeyri-üzvi kimya [Mətn]: tibb institutu üçün dərs vəsaiti /Z.Ş.Qarayev.- B��ı: Maarif, 1975.- 433, [3] s.

Qarayeva Gülxanım İbrahim qızı. Ərəb ölkələrinin orta əsrlər və yeni dövr tarixi [Mətn] /G. Qarayeva, A. Hacıqədirli ; elmi red. N. Ç. Axundova ; rəyçilər B. O. Əziz [və b.] B.: Adiloğlu, 2012. 451, [1] s.: cədv

Qarayeva Mehriban Cəfər qızı. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciətin prosessual mexanizmləri [Mətn]: Azərbaycan Respublikasına qarşı verilən şikayətlərin məqbulluğu barədə qərarların icmalı; /M.Qarayeva; elmi red. Ə.Əliyev; red. F.Əliyeva; [ön söz. A.Mustafayeva]; Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası.- B.: [s. n.], 2015.503, [1] s.

Qarin-Mixaylovski Nikolay. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /N.Qarin-Mixaylovski; rus dilindən tərc. ed. Ə.Şükürlü, -B.: Şərq-Qərb, 2007. -192 s.

Qarın boşluğu üzvlərinin təxirəsalınmaz cərrahlığı [Mətn] : rəhbərlik /İ. M. Məmmədov, Ə. H. Əşrəfov, A. Ə. Qeybullayev [və b.] ; red. H. A. Sultanov ; tərt. Ə. M. Rüstəmov ; elmi red. B. A. Ağayev ; sponsor M. İ. İbrahimov

Qars müqaviləsi /Tərtib edən və ön sözün müəllifi: H.Məmmədov (Qaramanlı); Elmi red.: N.Əhmədli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: AzAtaM, 2004.- 84 s.


Qasımlı Aydın Mədətoğlu. Dünyanın tacı türklər [Mətn] : tarixi, siyasi-ideoloji əsər.-Bakı 2006. 351 s.

Q asımlı Aydın Mədətoğlu. Güney Azərbaycan Türkləri son 100 ildə /A.M.Qasımlı; red. G.Ə.Yenisey; naşir. M.Bilgin.- Bakı: Adiloğlu, 2012.- 202, [2] s.; 20 sm.

Qasımlı Aydın Mədət oğlu. O və Biz. -Bakı Elm 2009.461 s.

Qasımlı Aydın Mədətoğlu. Türklər tarixi oçerklər /A. M.Qasımlı (ön söz əvəzi); red. A. C. Abbaslı; naşir Türk Oğlu.-Bakı : [MMC], 2012.- 530, [2] s.

Qasımlı İldırım Əvəz oğlu. Heydər Əliyevin bioqrafiyası [Mətn] İ.Ə.Qasımlı, U.İldırım; Red.: R.Tapdıq; Ön sözün müəllifi: X.Alovlu I kitab.- B.: Dünya, 1998.- 152 s.

Qasımlı Məhərrəm Paşa oğlu. Ozan-aşıq sənəti [monoqrafiya] /M.P.Qasımlı; elmi red. Bəhlul Abdulla; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Uğur, 2011.- 304 s., portr., cədv.; 20 sm.

Qasımlı Məhərrəm Paşa oğlu. Şah İsmayıl Xətayinin poeziyası [Mətn] /M.P.Qasımlı; elmi red.A.Rüstəmova; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2002.- 176 s.

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi: 2 hissədə.- 1918-1945-ci illər : Ali məktəblər üçün dərslik I hissə /�.Qasımlı; Elmi red.: �.Fətəliyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 2003.- 380 s.

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi [Mətn]: 2 hissədə 1918-1945-ci illər: Ali məktəblər üçün dərslik /Musa Qasımlı; elmi red. və rəyçilər. M.Fətəliyev, F. Yusifzadə.-B.: Adiloğlu, 2007. -380 s.

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Azərbaycanın baş nazirləri /M.Qasımlı, C.Hüseynov.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 133 s., portr.; 21 sm.

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi [Mətn] /M.Qasımlı; E.Hüseynova; elmi red.: N.Əlibəyli.- B.: Adiloğlu, 2003.- 112 s.

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Heydər Əliyev – İstiqlala gedən yol (1969-1987-ci illər) [Mətn] /M.Qasımlı; Məsləhətçi: R.Mehdiyev; Red. Ə.Həsənov; Rəyçi: Ə.Mehdiyev.- B.: Bakı Universiteti, 2006.- 608 s.

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. SSRİ-Türkiyə münasibətləri [Mətn]: Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək 1960-1979 /Musa Qasımlı; Elmi red. Ə.Həsənov; Ön sözün müəl. B.Baysal I cild.- B.: Adiloğlu, 2007.- 560 s.

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. SSRİ-Türkiyə münasibətləri [Mətn]: Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək 1979- 1991 /M.Qasımlı; elmi red. Ə.Həsənov.- II cild.- B.: Adiloğlu, 2009.-394, [6] s.

Qasımlı Ramiz Asəf oğlu. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında “kiçik” adam obrazlarının ictimai-bədii funksiyası [monoqrafiya] /R.A.Qasımlı; elmi red. Ə.A.Quliyev; AMEA, Naxçıvan bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İn-un ədəbiyyatşünaslıq şöbəsi.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 215, [1] s., portr.; 20 s.

Qasımoğlu Nəriman. (Qasımzadə Nəriman Qasım oğlu.) Oxu müqəddəsliyi /N.Qasımoğlu.- B.: Təhsil, 2005,220 səh.portr., ill

Qasımov Akif Təmraz oğlu. Azərbaycanda memarlıq klimatologiyası [Mətn] : dərs vəsaiti /A. T. Qasımov; rəyçilər. F. M. Hüseynov, N.Ə.Əliyev/- Bakı: [Təhsil NPM], 2009.- 249 s., şək., sxem., fotoşək., cədv.; 25 sm.

Qasımov Aqil Qadir oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında çəyirdəkli meyvə ağaclarına zərərverən həşəratlar və onların entomofaqları [Elektron resurs] : [monoqrafiya] /[A. Q. Qasımov] ; elmi red. Z. M. Məmmədov ; Azərb. Resp., Naxçıvan Muxtar Respublikası. Naxçıvan: [Əcəmi NPB], 2015.- 144 s.: şək., cədv., xəritə,

Qasımov Alış Məmiş oğlu. Azərbaycan Respublikasının pensiya hüququ: Dərs vəsaiti /Alış Qasımov, Mayis Əliyev; Elmi red.: İ.İ.İsmayılov; Rəyçilər: Z.H.Sadıqov, R.İ. Mürşüdov, Z.N.Dadaşov.- B.: Digesta, 2001.- 144 s.

Qasımov Alış Məmiş oğlu. Əmək hüququ [Mətn]: dərslik /A.M.Qasımov; Elmi red.: İ.İ.İsmayılov; Rəyçilər: M.N. Əliyev, Z.İ.Cəfərov, Z.N.Dadaşov.- B.: Adiloğlu, 2007.-560 s.

Qasımov Alış Məmiş oğlu. Əmək hüququ: Ümumi hissə [Mətn]: Dərs vəsaiti /A.Qasımov; Red.: İ. İsmayılov; Rəyçilər: M.Əliyev, Z.Cəfərov, Z.Dadaşov, V.Quliyev.- B.: Qanun, 2005.- 280 s.

Qasımov Alış Məmiş oğlu. Əmək və bəzi mülki hüquq münasibətlərinin oxşar və fərqli cəhətləri [Mətn] : dərs vəsaiti /A.Qasımov; elmi red. Y.Ə.Mehdiyev; rəyçilər. M.B.Rəsulov [və b.]; M.Ə.Rəsulzadə adına BDU.- Bakı: BDU, 1994.- 91 s.

Qasımov Alşan Ədil oğlu. Unudulmaz illərin salnaməsi [Mətn] /Azərb. SSR “Bilik” Cəmiyyəti ; A. Ə. Qasımov; [elmi red. M.Alıcanov]B.: [s. n.], 1984.- 38 , [2] s.

Qasımov Aydın Eylas oğlu. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsinin Kommentariyası [Mətn] /A.E.Qasımov; elmi red. F.Y.Səməndərov; baş məsləhətçi. və ön söz. H.Qurbanov; məsləhətçilər. B.Zahidov, F.Cavadov.- B.: Qanun, 2008.- 732, [4] s. portr

Qasımov Aydın Eylas oğlu. Azərbaycanda cəza-icra hüququnun yaranması və inkişaf mərhələləri [Mətn] /A.E.Qasımov; elmi red. F.Y.Səməndərov.- Bakı: Qanun, 2010.- 515, [1] s.

Qasımov Aydın Eylas oğlu. Cəza-icra hüququ tarixi [Mətn] : 5 cilddə: [monoqrafiya] /A.E.Qasımov; məsləhətçi. F.M.Ələsgərov; elmi red. F.Y.Səməndərov; buraxılışa məsul. E.Ş.Məmmədov I Cild.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2003.- 463, [1] s., portr., cədv.

Qasımov Aydın Eylas oğlu. Cəza-icra hüququ tarixi [Mətn]: 5 cilddə: [monoqrafiya] /A.E.Qasımov; məsləhətçi. F.M.Ələsgərov, T.H. Aslanov; elmi red. F.Y.Səməndərov; buraxılışa məsul. E.Ş.Məmmədov II Cild.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2003.- 463 [1] s., portr., cədv., faks.

Qasımov Aydın Eylas oğlu. Cəza-icra hüququ tarixi [Mətn]: beş cilddə: [ monoqrafiya] /A.E.Qasımov; ön söz. V.Əliyev; elmi. red. F.Y.Səməndərov; məsləhətçi. F.M.Ələsgərov, T.H.Aslanov III Cild.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2004.- 463, [1] s., cədv., şək.

Qasımov Azər Ərəstun oğlu. İnşaat mexanikası [Mətn]birinci kitab.- B.: Az.İMU, 1994.- 216 s. ill

Qasımov Cəlal. Azər baycanın təhlükəsizlik orqanlarının qısa tarixi [Mətn]: dərslik /Cəlal Qasımov, Xəqani Bağırov; Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Heydər Əliyev adına Akademiyası; baş məsləhətçi. E.Mahmudov; elmi red. Z.Yusif-zadə; rəyçilər. M.Qasımlı, O.Sultanov.- B.: MTN-nin nəşriyyatı, 2008.- 492 s.

Qasımov Cəlal. Milli təhlükəsizliyin əsasları [Mətn]: dərslik /C.Qasımov, N.Nağıyev; elmi red. Z.Yusif-zadə; Azərb. Resp. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Heydər Əliyev ad. Akad-sı.- B.: [MTN-nin H.Əliyev ad. Akad.], 2015.- 407, [1] s.

Qasımov Cəlal. Repressiyadan deportasiyaya doğru [Mətn] /C. Qasımov; Baş məsləhətçi: N.Abbasov; Elmi red. və ön sözün müəllifi: Y. Qarayev; Rəyçilər: K. Əliyev, Ş. Vəliyev; Naşiri: T. Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 1998.- 292s.

Qasımov Cəlal. Yaddaşın bərpası [Mətn] /C.Qasımov; Elmi red.: Y.Qarayev; Rəyçilər: B.Vahabzadə, K.Əliyev.- B.: Mütərcim, 1999.- 256 s.

Qasımov Elmar Mustafa oğlu. Göz xəstəliklərinin diaqnostikası [Mətn] /E.M.Qasımov, V.Ə.Aslanova.- Bakı: [s.n.], 2009.- 271, [1] s.

Qasımov Etibar Əhməd oğlu. Azərbaycanın orta əsr şəhərlərinin su təchizatı: I�-�V əsrlər: tarixi-arxeoloji tədqiqat /E.Ə.Qasımov; Elmi red., ön sözün müəllifi, nəşrə hazırlayan: Ə.H.Babayev, rəssam: R.Cəfərova; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B.: Adiloğlu, 2002.- 200 səh.: ill., 20 sm.

Qasımov Əbdül Hüseynəli oğlu. Azərbaycan faunası [Mətn] Xərçənglər (Crustacea) /Ə.H.Qasımov; red. Y.Ə.Əbdürrəhmanov; Azərb. SSR EA, Zoologiya İn-tu IV cild, 1-ci buraxılış.- Bakı: Elm, 1976.- 249, [3] s.

Qasımov Əbdül Hüseynəli oğlu. Xəzər dənizi [Mətn] Ə.Qasımov; rəyçilər. O.Q.Mironov, Y.İ.Staroboqatov, Q.N.Bujinskaya.- B.: Elm, 1999.- 208 s.

Qasımov Əbdül Hüseynəli oğlu. Xəzər dənizi planktonunun ekologiyası /Əbdül Qasımov; Rus dilindən tərcümə edəni: A.R.Əliyev; Rəy verən; M.Ə.Salmanov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Zoologiya İnstitutu B.: Adiloğlu, 2004.- 550 s.

Qasımov Əbdülhəmid Səmid oğlu. Maşınqayırma müəssisələrinin layihələndirilməsi və renovasiyası [Mətn]: dərslik /Ə.S.Qasımov, N.D.Yusubov; elmi red. V.Z.Mövla-zadə; rəyçilər V.A.Abbasov, V.C.Hacıyev.- Bakı: Təhsil, 2007.- 391, [1] s., cədv., şək.; 21 sm.

Qasımov Ədalət Qasım oğlu. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişaf tarixi [Mətn]: 1969-2003-cü illər /Ə.Q.Qasımov; layihənin rəhbəri, elmi red. və ön sözün müəl. Y.Mahmudov; məsləhətçi İ.M.Hacıyev; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.: Turxan, 2013.- 263, [1] s.: portr., 25 sm.

Qasımov Ədalət. Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası [Mətn]: XX əsrin 70- 80- ci illəri /Ə.Qasımov; elmi red.: Y.Mahmudov; AMEA., A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.: Təhsil, 2009.- 302, [1] s. fotşək

Qasımov Ədalət Qasım oğlu. Heydər Əliyevin tərəqqi strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası [Elektron resurs]: XX əsrin 70- 80- ci illəri Ə.Q.Qasımov.- B.: 2009.- 412 s.

Qasımov Əlfi. Toy gecəsi [Mətn]: romanlar /Ə.Qasımov; [red. O.Salamzadə]Bakı: Yazıçı, 1985.- 382, [2] s.

Axundov M.F. adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. Əlfi Qasımovun anadan olmasının 80 illik yubileyinin qeyd olunması :Metodik tövsiyələr /Tərtib edəni: N.Alışova.- B., 2006.- 15 s.

Qasımov F.H. Sahibkarlığın əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /F.H.Qasımov, İ.H.İsmayılov, L.F.Qasımova; rəyçilər.Y.R.Abdullayev, T.N.Əliyev, Ş.A.Səmədzadə; [red.İ.M.Mahmudov]Bakı: [Milli Aviasiya Akademiyası], 2008. 602,[1]s.

Qasımov Fərman Hüseyn oğlu. İnnovasiyalar: yaranması yayılması və inkişaf perpektivləri [Mətn] /F.H.Qasımov, Z.M.Nəcəfov; elmi red. T.N.Əliyev; rəyçilər. R.M.Cəbiyev, Y.R.Abdullayev.- B.: Elm, 2009.- 416 s.: cədv., 22 sm.

Qasımov Himalay Ənvər oğlu. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı məsələləri [Mətn]: Dərs vəsaiti /Himalay Qasımov, Nəcəf Nəcəfov; Elmi red. N.Cəfərov; Rəylərin müəl. E.Quliyev, B.Həsənli; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 260 s.

Qasımov Himalay Ənvər oğlu. Müasir Azərbaycan romanı [Mətn] : janrın poetikası və tipologiyası /H.Qasımov; Elmi red. A.h.Hacıyev; Rəyçi. T.C.Novruzov, N.F.Qasımova N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: ADPU; 1994.- 148 s.

Qasımov Himalay Ənvər oğlu. Müasir Azərbaycan romanı və onun qaynaqları [Mətn] /H.Qasımov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti; Red. A.Hacıyev; Rəyçi. N.Qasımova.- B.: ADPU, 1994.- 46 s.

Qasımov Xeyirbəy Sabir oğlu. Azərbaycan mədəniyyəti [Mətn]: XVI-XVII əsrlər /Xeyirbəy Qasımov; Elmi red. O.Ə.Əfəndiyev; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.Bakı: Nurlan, 2002.-170 s.

Qasımov Xeyirbəy Sabir oğlu. Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti.-Bakı: Aspoliqraf, 2008.

Qasımov İkram Ziyad oğlu. Azərbaycan dilində hərbi terminoloji leksikanın təşəkkülü və inkişafı İ.Z.Qasımov; Elmi red.: N.Q.Cəfərov; Rəyçilər: K.B.Hacıyev, Ə.Q.Quliyev.- B.: Nurlan, 2001.- 98 səh.

Qasımov İkram Ziyad oğlu. Azərbaycan terminologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /İ.Qasımov; elmi red. S.A.Sadıqova; rəyçilər. A.M.Babayev, H.K.Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Un-ti.- Bakı: Mütərcim, 2007.- 261, [3] s.

Qasımov İkram Ziyad oğlu. Azərbaycan terminologiyasının əsasları [Mətn]: universitetlərin magistratura pilləsi üçün dərslik /İ.Qasımov; elmi red. S.A.Sadıqova; rəyçilər A.M.Babayev [və s.]B.: [Kitab aləmi], 2011.- 219, [1] s.: 20 sm.

Qasımov İmran. Ölkələr və insanlar [Mətn] /İ.Qasımov; tərt. ed. E.Axundova.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 215, [1] s.

Qasımov Himalay Ənvər oğlu. Azərbaycan şeirinin poetik xüsusiyyətləri [Mətn]: süjetli lirikası: dərs vəsaiti /H.Qasımov; Elmi red.: A.M.Hacıyev; Rəyçilər: T.C.Novruzov, M.M.Nağıyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: 1996.- 144 s.

Qasımov Qardaşxan Musa oğlu. Həndəsə [Mətn]: müstəvi üzərində /Q.M.Qasımov; [elmi red. S.S.Axundov]; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu.- Bakı: APİ, 1976.- 376, [1] s.

Qasımov Qasım Məmmədəli oğlu. Fizika [Mətn]: dərs vəsaiti, test sual və məsələləri: abituriyentlər və orta məktəbin yuxarı sinif şagirdləri üçün dərs vəsaiti Q.M.Qasımov, E.İ.Zülfüqarov, S.A.Əliyev; elmi red. C.Ş.Abdinov.- B.: [“Təhsil” NPM], 2012.- 570, [1] s.

Qasımov Qasım Məmmədəli oğlu. Yüklü zərrəciklərin sürətləndiriciləri və onların tətbiqi [Mətn] / Q.M.Qasımov, Ş.M.Abbasov; Red. Ə.Q.Əbiyev; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Radiasiya Tədqiqatları bölməsi.- B.: Elm; 1992.- 232 s.

Qasımov M.C. Birinci dünya müharıbəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti [Mətn] (1914-1918-ci illər). 3 hissədə, I hissə (1914-cü il avqust � 1917-ci il oktyabr). Azərb.dilində. Bakı: Qanun, 2000.- 3000 s.

Qasımov Maqsud Səfər oğlu. 100 il-hədd deyil [Mətn] /M.S.Qasımov; red. B.Budaqov.- B.: Qismət; 2010.- 136 s.

Qasımov Maqsud Səfər oğlu. Sağlam həyat tərzi uğrunda M.S.Qasımov.- B.: Qismət, 2005.- 256 səh.

Qasımov Maqsud Səfər oğlu. Ümumi dietologiyanın əsasları [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik /M.S.Qasımov, K.Q.Qasımova.- B.: Maarif, 1996.- 248 s. cədv

Qasımov Mayis Ələkbər oğlu. XXI əsrin dərman bitkiləri [Mətn]: [Monoqrafiya] /M.Ə.Qasımov, T.A.Qasımova, G.S.Qədirova; Elmi red. E.V.Kuçerov, A.P.Gərayzadə, F.İ.İbrahimli; Rəyçilər. C.Ə.Nəcəfov, R.L.Sultanov, İ.Ə.Əhmədov, İ.Y.Məmmədov.B.: Elm, 2006.430 s. cədvəl, 12 v. ill

Qasımov Mayis Ələkbər oğlu. A zərbaycanın faydalı bitki sərvətləri [Mətn]: [dərs vəsaiti] /M.Qasımov, G.Qədirova; elmi red. C.Ə.Əliyev; rəyçilər. P.B.Zamanov, Ə.M.Hüseynov.- Bakı: Maarif, 2009.- 369, [1] s.

Qasımov Mehbalı Məmməd oğlu. Azərbaycanda estetik fikir tarixindən / M.M.Qasımov, C.C.Cəfərov; red. S.Tarverdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 79, [1] s.

Qasımov Məmməd Şamxal oğlu. Azərbaycan dili terminologiyasının əsasları [Mətn] /M.Ş.Qasımov; red. Ə.M.Dəmirçizadə; AzSSR Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Elm, 1973.- 186, [2] s.

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində [Mətn] : 1991-1995-ci illər /M.Qasımov; Red. V.Musa.- B.: Gənclik, 1996.- 135 s.

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Azərbaycan Respublikası dünya meridianlarında [Mətn]: Mədəni əməkdaşlıq /M.Qasımov; Red. V.Məcidov.- Bakı: Gənclik, 1992.- 88 s.

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Azərbaycan-Türkiyə diplomatik-siyasi münasibətləri [Mətn]: aprel 1920-ci il- dekabr 1922-ci il M.Qasımov; Naşir: T.Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 1998.- 120 s.

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Azərbaycanın xarici siyasəti [Mətn]: Konsepsiyaməsələləri /M.Qasımov; Elmired.: Həsən Əlibəyli; Rəyçi: Həmid Əliyev, Eldar İsmayılov.- Bakı: Mütərcim, 1997.- 124 s.

Qasımov M., Abdullayev M. Beynəlxalq münasibətlər tarixi. (XX əsr. II hissə. 1946-1999-cu illər) Dərslik.- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1999. – 450 s.

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Beynəlxalq münasibətlərdə Azərbaycan məsələsi [Mətn] /MusaQasımova; red. M.Əsədova.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 91 s.

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Xarici dövlətlər və Azərbaycan [Mətn]: Aprel işğalından SSRİ yaradılana qədərki dövrdə diplomatik-siyasi münasibətlər: [Dərs vəsaiti] /Musa Qasımov; Elmi red.: S.Əliyarlı, R.Orucov; Rəyçilər: E.İsmayılov, Q.Bayramov və b.- B.: Qanun, 1998.- 360 s.

Qasımov Nemət Abbasəli oğlu. Bitki fiziologiyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /N.A.Qasımov; rəy. Ə.Ə.Mərdanov, Q.Ə.Rzayev.- B.: Maarif, 1986.- 384, [4] s.

Qasımov Nemət Abbasəli oğlu. Bitki fiziologiyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /N.A.Qasımov; [rəyçilər. R.İ.Xəlilov, Q.Ə.Rzayev]Bakı: Bakı Universiteti, 2008.- 483, [1] s.

Qasımov Nüsrət İdris oğlu. Sevənlərdən soruş məni [Mətn] /N.Qasımov; red. Ə.Sayılov; ön söz müəl. M.Araz.-Bakı: Araz, 2003.- 99, [1] s., portr., ill.; 15 sm.

Qasımov Oqtay. Cinayətlər və cəzalar [Mətn] /O.Qasımov; Red.: İ.Qasımov.- B.: Elm və həyat, 1997.- 96 s.

Qasımov Oqtay Binyət Əli oğlu. Cinayətlər və cəzalar/ O.Qasımov; Nəşriyyatın direktoru və red.: Ə.Əliyev.- Bakı: Gənclik, 2006.- 169 s.

Qasımov Salman Həsən oğlu. Fatihə surəsi Quranın anası və əsasıdı [Mətn] /S.H.Qasımov; rəyçi: Hacı Axund Nəbi Salahlı.- B.: Şirvannəşr, 2003.- 128, [2] s., [20] s.

Qasımov Səməd Əli oğlu. Gəlin ünsiyyətdə olaq [Mətn]: /Səməd Qasımov, Emilya Kərimova; Elmi red.: R.İ.Əliyev; Təhsil Problemləri İnstitutu.- B.: 2006.- 246 s.

Qasımov Şikar Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan SSR yaradıcılıq ittifaqlarının yaranması və fəaliyyəti (1920-30-cuillər) [Mətn] /Ş.M.Qasımov; elmi red. T.H.Musayeva;rəyçi D.H.Qüdrətov, M.Ə.Abbasov, M.P.Qasımlı, V.S.Həsənov; AMEA., A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.: Elm, 2007.- 337, [2] s. portr

Qasımov Şikar Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn]: texniki ali məktəblər üçün dərslik /Ş.M.Qasımov; elmi red. və ön söz. müəl. Y.M.Mahmudov; ixtisas red. A.C.İsgəndərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.- [Bakı]: Qanun, 2014.- 601, [1] s.: cədv., portr., xəritə., 21 sm.

Qasımov Şikar Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan yaradıcı ziyalıları sovet hakimiyyəti illərində (1920-1940-cı illər) [Mətn] [monoqrafiya] /Ş. M. Qasımov ; elmi red. T. H. Musayeva. B.: Elm, 2009. 213, [3] s.: portr

Qasımov Şikar Məhəmmədəli oğlu. Əsirlikdə qalan Laçın [Mətn] /Ş.M.Qasımov; elmi red. və ön söz Y.M.Mahmudov.- B.: Elm, 2012.- 203, [1] s.: xəritə., portr., cədv., fotoşək., 21 sm.

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu. Elm və təhsilin informasiya təminatı sistemləri: [Monoqrafiya] /Vaqif Qasımov; Red.: Ə.M.Abbasov.- Bakı: Elm, 2005.- 116 s., ill., cədvəl; 20 sm.

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu. İnformasiya təhlükəsizliyinin əsasları [Mətn]: dərslik /V.Ə.Qasımov; elmi red. Ə.M.Abbasov; rəy verənlər. S.Q.Kərimov, Ə.Ə.Əliyev.- Bakı: MTN Maddi-texniki Təminat Baş İdarəsinin NPM-i, 2009.- 339, [1] s.

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu. İnformasiyanın qorunmasının müasir texnologiyaları [Mətn: dərslik / V.Ə.Qasımov; rəyçi Ə.Ə.Əliyev, V.H.Musayev.- B.:[MTN-in Heydər Əliyev adına Akademiyasının Nəşriyyatı]; 2011.- 112 s.

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu. Microsoft Word 2010 mətn redaktoru [Mətn]: dərs vəsaiti / V.Ə.Qasımov, A.Məmmədova; rəyçi A.Süleymanov, Z.Əmirov, A.Orucəliyev.- B.:[MTN-in Heydər Əliyev adına Akademiyasının Nəşriyyatı]; 2013.- 232, [1] s.

Qasımov Vaqif Əli-Muxtar oğlu. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /V.Ə.Qasımov; Red.: K.İ.Xudaverdiyev Cild I hissə.- B.: İsmayıl NPM, 1998.- 310 s.: ill., 20 sm.

Qasımov Vaqif Əlimuxtar oğlu. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi [Mətn]: dərslik: [ali məktəblər üçün] V.Ə.Qasımov; rəyçi. K.İ.Xudaverdiyev, Ə.M.Əhmədov, O.M.Məmmədov.- B.: [Bakı Universiteti], 2012.- 431,[1] s.

Qasımov Vaqif Əli-Muxtar oğlu. T opologiya və onun bəzi tətbiqləri [Mətn]: [monoqrafiya] /V.Ə.Qasımov.- Bakı: [R.N.Novruz-94], 2006.- 315, [1] s.

Qasımov Yaqub Əli oğlu. Qulaq-burun və boğaz xəstəlikləri [Mətn] : tibb institutu üçün dərslik /Y.Ə.Qasımov; ixtisas red. A.Ə.Eyvazov; rəyçi N.M.Ağayeva.- Bakı: Maarif, 1980.- 299 s.

Qasımova Afət Ayyət qızı. Şəkər istehsalı üçün şəkər çuğundurunun müxtəlif üsullarla saxlanmasının tədqiqi [Mətn]: [monoqrafiya] /A.A.Qasımova, Ə.Ə.Nəbiyev; elmi red. M.M.Tağıyev; [naşirA.Fəttahova]; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Azərb. Texnologiya İn-tu.- B.: MBM, 2014.- 183, [1] s. portr., şək., cədv

Qasımova Aida Şahlar qızı. XIV-XVI əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı və Quran qissələri [Mətn]: Qazi Bürhanəddin, Nəsimi, Xətai və Füzulinin ana dilində olan əsərləri əsasında /A.Qasımova; Elmi məsləhətçi: V.Məmmədəliyev; Elmi red.: Firuz Sadıqzadə, Səadət Şıxıyeva; Rəyçi: Ələsgər Məmmədov, Təhsil Mütəllimov, Zakir Məmmədov.- B,: [Bakı Universiteti], 1998.- 438 s.: 20 sm.

Qasımova Amalya Nəbi qızı. XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycan mətbuatında qadın problemləri (1901-1917) [Mətn] /A.Qasımova; elmi red. D.B.Seyidzadə, H.N.Həsənov; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu Bakı: Adiloğlu, 2010.- 167, [1] s.

Qasımova Amalya Nəbi qızı. Z ülmətdə “İşıq” /Amalya Qasımova; Red.: H.Zeynallı.- Bakı: [Agah], 2000.- 107 s.

Qasımova Elmira. İmzalar. “Molla Nəsrəddin”, 1906-1931 [Mətn] : Milli Mətbuat – 140 : [biblioqrafik göstərici] /E. Qasımova, A. Əliyeva ; red. A. Salmansoy; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. B.: [Avropa], 2015. 197, [1] s.: cədv

Qasımova Fidan. Türk mifologiyasında mədəni qəhrəman problemi [Mətn] /F. Qasımova ; elmi red. K. Allahyarov; AMEA, Folklor İn-tu; Bakı: [Nurlan], 2012.- 163, [1] s.: 21 sm.

Qasımova Həcər Adil qızı. Xarici əlaqələr hüququ [Mətn]: dərslik /H.A.Qasımova; elmi red. R.F.Məmmədov; rəyçilər Ə.İ.Əliyev, H.D.Qəmbərov.- B.: [ Bakı Universiteti], 2008.- 479, [1] s.

Qasımova İzabella Teymur qızı. Kənd təsərrüfatı ekologiyasından praktikum [Mətn] : ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /İ. T. Qasımova, M. Ə. Bayramov ; elmi red. Z. İ. Hümbətov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti. Bakı: Elm, 2016.- 537, [1] s.: cədv., şək., sxem, 25 sm.

Qasımova Ləzifə Nağı qızı. Pedaqogika [Mətn]: mühazirə kursu /L.Qasımova, R.Mahmudova; elmi red. Ə.Ə.Ağayev.- Bakı: 2003.- 536 s.

Qasımova S. Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı [Mətn]: dərslik /S.Qasımova, Ü.İmanova, Z.Abdullayeva; elmi red. G.Abdullazadə; rəy. Z.Qafarova, G.Vəzirova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.- B.: Elm vətəhsil, 2014.487, [1] s. not

Qasımova S.D. Musiqi ədəbiyyatı uşaq musiqi məktəblərinin V sinfi üçün dərslik /S.D.Qasımova, R.F.Zöhrabov, T.M.Hüseynova; Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi.- Bakı: [E.L. Nəşriyyat və Poliqrafiya Şirkəti MMC], 2010.- 104, [2] s.

Qasımova Sevinc Aşur qızı. Azərbaycanda Novruz ənənələri və inancları [Mətn] /S. Qasımova ; red. S. Rzasoy ; AMEA, Folklor İn-tu.- Bakı: [Elm və təhsil], 2018.- 187, [1] s.: portr., 20 sm.

Qasımova Sənubər Sadıq qızı. Analitik həndəsədən mühazirələr [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Sənubər Sadıq qızı Qasımova; Rəyçilər. A.A.Səlimov, H.D.Fəttayev; Elmi red. N.Y.Əliyev; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2006.- 368 s.

Qasımova Solmaz Cəlal qızı. Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı [Mətn] dərslik S.Qasımova; red. G.Abdullazadə; Azərb. Resp. Təhsilnazirliyi, Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad. I hissə.- B.: Adiloğlu, 2009.- 245, [2]s.

Qasımova Şəkər. Aşıq Ələsgər şerinin leksik-üslubi xüsusiyyətləri [Mətn] /Ş.Qasımova; Elmi red. M.İ.Adilov; Rəyçilər Q.Namazov, İ.Məmmədov.- Bakı: Nurlan, 2006.- 180 s.; 22 sm.

Qasımova Validə Qasım qızı. Fizikadan çətinliyi artırılmış məsələlər və onların həlli [Mətn]: Rəqslər və dalğalar. Molekulyar fizika, termodinamika, termostatika, səthi gərilmə, istilikkeçirmə: dərs vəsaiti /V.Q.Qasımova, E. İ. Zülfüqarov, Q.M.Qasımov; rəyçilər Q.T.Həsənov, R.C.Qasımov.- B.: Təhsil, 2009.- 617, [1] s. ill

Qasımova Yelena. Qenderin aktual informasiya mənbələri /Y.Qasımova, S.Kondratyev, S.İskəndərova.- B.: 2003.- 263 s.

Qasımzadə Feyzulla Səməd oğlu. Mirzə Fətəli Axundovun həyat və yaradıcılığı /F.S.Qasımzadə.- B.: Azərnəşr, 1962.- 376 [4] s.

Qasımzadə Feyzulla Səməd oğlu. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə dair tədqiqlər pedaqoji institutların tələbələri üçün tədris vəsaiti /F.S.Qasımzadə; red. İ.Babayev; Azərb.SSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Komitəsi; V.İ.Lenin ad. Azərb. Dövlət Ped. İn-tu.- Bakı: V.İ.Lenin ad. APİ, 1960.- 160, [4] s.; 22 sm.

Qasımzadə Feyzulla Səməd oğlu. X IX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /F.Qasımzadə; [elmi red. M.Quluzadə] Bakı: Maarif, 1974.- 486, [2] s.


Qasımzadə Fuad Feyzulla oğlu. Qəm karvanı yaxud zülmətdə nur Füzulinin dünyagörüşü /F.F.Qasımzadə; red. M.R.Vilayi.- Bakı: Azərnəşr, 1968.- 359, [1] s.

Qasımzadə Fuad Feyzulla oğlu. Novruz – bahar bayramı [Mətn ] /F.F.Qasımzadə.- B.: 1989.- 64 s.

Qasımzadə Qasım. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qasım Qasımzadə; tərt. ed.; N. Qasımoğlu; ön sözün müəllifi. Y. Qarayev.-B.: Avrasiya Press, 2005. 280 s.

Qasımova Ləzifə Nağı qızı. “Azərbaycan tarixi” fənninin tədrisi prosesində şagirdlərin milli mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə edilməsi [Mətn]: V-IX siniflər L.Qasımova; red. H.Ə.Əlizadə; rəyçi. N.M.Muxtarova və b.; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: BDU, 2003.- 120, [2] s.

Qasımova Ləzifə Nağı qızı. Məktəblilərin milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyəsi təcrübəsindən [Mətn] L.N.Qasımova; Elmi red.: H.Ə.Əlizadə.- B.: Nurlan, 2004.- 220 s.

Qasımzadə Muxtar Əziz oğlu. Nuhçıxandan gəlirəm /M. Ə. Qasımzadə; [red. G. Əliyeva].-Naxçıvan : [Əcəmi], 2013.- 240, [8] s.

Qaşqay Solmaz Mirtağı qızı. Manna dövləti [Mətn] /S.Qaşqay; Elmi red. İ.Əliyev; Red. E.Məmmədyarova; Rəssamı. T.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 107 s.

Qayıbov R.H. Əzələ fəaliyyətinin fiziologiyası [Mətn] : tədris vəsaiti /R.H.Qayıbov, M.Q.Mustafayev, Ə.M.Seyidzadə, E.R.Sadıxova; rəyçi. H.İ.Qasımov, Ə.A.Əliyev; Azərbaycan Respublikası Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Komitəsi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu.- Bakı: [s.n.], 1990.- 110, [2] s., cədvəl, şək.; 20 sm.

Qayıbov Rafiq Hüseyn oğlu. İdman fiziologiyası [Mətn] : magistr səviyyəsi üçün : dərs vəsaiti /R. H. Qayıbov, Y. N. Quliyev ; elmi red. Ş. Hüseynov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akad.- Bakı: [n. y.], 2012.- 85, [1] s.: ill., cədv., 20 sm.

Qayıdış 1990-1993 [Mətn] /Məsləhətçi və buraxılışa məsul: V.Talıbov; Məsul red.: A.Qasımov; Tərt.: Ə.Həsənov.- B.: Azərbaycan, 1996.- 792 s. portr., 24 v. şək

Qayıdış: 1990-1993 .-Bakı: Azərbaycan, 2008.

Qaymaqlı Aşıq Avdı. İncəgülü [Mətn] /elmi red. və ön söz müəl. R.Kamal; tərt. və red. R.İncəyurd B.: [İncə Nəşriyyat Evi], 2009.- 246 s.

Qazın nəqlə hazırlanması, nəqli, emalı, saxlanması və korroziya problemləri: Elmi əsərlər toplusu /Baş red.: E. Y. Əliyev; “Azəriqaz” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə Qaz İnstitutu (AZETLQİ). B.: 2000. 214 səh.: cədvəl, ill

Qazın nəqlə hazırlanması, nəqli, emalı, saxlanması və korroziya problemləri [Mətn]: Elmi əsərlər toplusu /Red.: E.Y. Əliyev və b.; “Azəriqaz” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə Qaz İnstitutu (AZETLQİ)B.: Nafta-Press, 2008.- 215 s. cədvəl, ill

Məmməd Əmin Adil oğlu Qazıyev – biblioqrafiya /S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti, Əsaslı Kitabxanası; tərt. ed. K.H.Həsənov, A.Əliyev; red. A.A.Xələfov.- B.: Azərb. Dövlət Un-ti, 1969.- 60, [3] s.

Qazıyev Məmməd Adil oğlu. Məşədi Əzizbəyov bioqrafik oçerk / M.A.Qazıyev; red. Ə.Abasov.- Bakı: Azərnəşr, 1966.- 110, [2] s.

Qazıyev Məmməd Adil oğlu. Məşədi Əzizbəyov həyat və fəaliyyəti [Mətn] /M.A.Qazıyev; [xüs. red. M.Süleymanov]; Azərb. KP MK yan. Partiya Tarixi İn-tu, Sov. İKP MK yan. Marksizm – Leninizm İnstitutunun Filial.- B.: Gənclik, 1976.- 127, [1] s.

Qaziyev Tofiq İsa oğlu. Bitki fiziologiyası [Mətn]: pedaqoji institutlar üçün dərslik /T.İ.Qazıyev; rəyçi V.Quliyev, A.Tağızadə.- Bakı: Maarif, 1974.- 314, [2] s.

Qazıyev Yusif. Erməni məsələsi. -Bakı: Qafqaz Un-ti, Qafqaz Araşdırmaları İn-tu : [Nurlar NPM], 2009.

Qazıyev Yusif Xıdır oğlu. Mütaliə pedaqogikası: Monoqrafiya /Yusif Qazıyev; Elmi red. və ön söz: A.A.Xələfov.-Bakı: “Maarif”, 2002.- 264 s.

Qazızadə İlham Mustafa oğlu. Azərbaycan işçi teatrı 1921-1932-ci illər /İ.M.Qazızadə; elmi red. A.Dadaşov.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 159, [1] s.

Qazi Salman. Dünya, kimin dünyasısan [Mətn]: [şeirlər, qoşmalar, təcnislər, müxəmməslər] /S. Qazi (ön söz.); red. M. Ələkbərli (son söz müəl.).- Bakı Şur 2012.- 359, [1] s. portr., ill.

Qazi Salman. İtirdiyim yerlər [Mətn] /S.Qazi; Red. A.Y.Əhmədli; Rəyçi M.Həkimov.- Bakı: Nurlan, 2006.- 480 s.

Qazi Salman. Qocalan dünyam [Mətn] : Şeirlər.- Bakı: 2019.- 303, [1] s.: 21 sm.

Qazi Nazim. Heyran xanım /N.Qazi; red. V.Qaraxan.- Bakı: [ADPU nəşriyyatı], 2013.- 113, [1] s., portr.; 20 sm.

Qazi Vahid Pərviz oğlu. Çöl qala [Mətn] : povest /V. P. Qazi ; red. H. Sabiroğlu, İ. Bədirxanlı ; rəssam K. Mone ; dizayn E. Hüseynov. Bakı: Kitab klubu, 2016.- 182, [2] s.: 19 sm.

Qazi Vahid . Ruhlar şəhəri [Mətn] :-B.: Təhsil, 2010.-124 s.

Qazi Vahid Pərviz oğlu. Yaddaş ləpirləri [Mətn]: demokratiya yazıları /V. Qazi; red. H. Sabiroğlu, İ. Bədirxanlı.-Bakı :MHS-Poliqraf,2011. -137, [1] s.

Qazma nasoslarının təmir texnologiyası [Mətn] /V.C.Hacıyev, Ə.M.Hacıyev, P.A.Məmmədov (red.), Ə.H.Sadıxov; Azərbaycan Texniki Universiteti.- Bakı: Elm, 2008.- 208 s.

Qazmada nanotexnologiya [Mətn]: “NANONEFT” və “NANOBİTUM” sistemləri əsasında nanoborucuqlar /SOCAR; [layihənin rəhbəri. X. Yusifzadə, E. Şahbazov, R. Qurbanov].-B.: [s.n.], 2010.- 32 s.

Qazımada yuma mayeləri” fənnindən labarotoriya işlərini yerinə yetirmək üçün metodik göstərişlər [Mətn] : (0909 ixtisası üçün) /Tərtib edənlər. O.K. Məmmədbəyov və b. Red. S.X. Sadıqov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1993.- 32 s.

Qeybdən insana publisistika /tərt. Z. Qəriboğlu; red. N. Zöhrablı.-Bakı : Qanun, 2012.-103, [1] s.

Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. Ali məktəblərdə təlim və tədrisin keyfiyyətinə nəzarət sisteminin əsasları [Mətn] /Q.R.Qeybullayev. B.: 1999. 122 s.: cədvəl, ill

Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. İqtisadi özüntəhsil: metodiki tövsiyələr və əsaslar [Mətn] /Qeybullayev Q.R.- B.: 1998.- 98 s.: portr., 20 sm.

Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. İqtisadi risk nəzəriyyəsinin əsasları: (Firmanın risk şəraitində səmərəli idarə olunmasının əsasları) Q.Qeybullayev.- B��ı: 2003.- 208 səh.

Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. İnşaatın iqtisadiyyatı: Ali məktəblər üçün dərslik /Q.Qeybullayev, M.Məmmədov, T.Eyniyev.- Bakı; 2001.- 382 s.

Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. İnşaat kompleksi [Mətn]: (analiz, ümumiləşmələr və perspektivlər) /Q.R.Qeybullayev; Elmi red.: F.M.Mehrəliyev.- Bakı: 1998.- 204 s.

Qeybullayev Qiyasəddin Əsgər oğlu. Azərbaycan türklərinin təşəkkülü tarixindən /Q.Qeybullayev; Elmi red. Yusif Yusifov, Rəssam. T.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 248 s.

Qeybullayev Qiyasəddin Əsgər oğlu. Qarabağ [Mətn] : Etnik və siyasi tarixinə dair /Q.Ə.Qeybullayev; Red. İ.A.Babayev; Az SSR EA Tarix İnstitutu Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- Bakı: Elm, 1990.- 248 s.

Qeybullayev Qiyasəddin. Əsgər oğlu. Qədim türklər və Ermənistan .-Bakı: Azərnəşr, 1992.- 140 s.

“Qeyri-antiklinal tələlərdə karbohidrogen yığımlarının geofiziki kəşfiyyat üsulları ilə proqnozlaşdırılması” problemi üzrə seminarın proqramı [Mətn]: Materiallar Qeyri-antiklinal tələlərdə karbohidrogen yığımlarının geofiziki kəşfiyyat üsulları ilə proqnozlaşdırılması [problemi üzrə seminarın proqramı, tezisləri] (26-27 noyabr, 1998; Bakı) B.: 1998.- 80 s.: 21 sm.+ Qoşma sənəd: ([1] v.; 21×29 sm.)

Qeyri-hökumət təşkilatlarında vergi və mühasibat uçotu: Məlumat bülleteni /Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Yardım Mərkəzi.- B.: 2001.- 30 s.

Qeyri-hökumət təşkilatlarının cəmiyyətdə rolu [Mətn] /Tərtibatçı-müəll.: N.Mehdi; “İnam” Plüralizm Mərkəzi.-Bakı: Azərbaycan, 1998.- 24 s. ; 21 sm.

Qeyri-xətti elektrik dövrələrinin nəzəriyyəsi [Mətn ]: Dərs vəsaiti /R.Kazımzadə; Tərtib edən: R.Kazımzadə; Rəy verənlər: A.M.Həşimov, İ.M.Abdullayev.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, 2007.- 144 s.

Qeyri-qaya əsasda suaşıran bəndin he sablanması və layihələndirilməsi: Dərs vəsaiti /G.�.İbrahimova, K.M.Məmmədov, T.M.Mahmudov, L.R.Nəcəfova; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.- Bakı: Təhsil, 2004.- 108 s.

Qeyri metallarda pyezo və tenzo effektləri [Mətn]: Universitetlər üçün dərslik /S. M. Quliyev, Ə. M. Ağalarov, K. İ. Şirinov, Ə. N. Quliyev; elmi red. A. M. Həsənov, rəy ver. V. M. Mirsəlimov, R. V. Məmmədov, A. Ə. Mustafayev, Ş. F. Sərdarov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU. B.: ADPU-nun mətbəəsi, 2010. 188, [1] s.: şək

Qeyri-üzvi kimya [Mətn]: universitetlərin kimya fakültələri üçün dərslik /V.M.Abbasov, A.M.Məhərrəmov, M.M.Abbasov, M.A.Babanlı, A.M.Tağıyev; elmi red. T.M.İlyasov.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediya, 2001.-559, [1] s

Qeyri-üzvi kimya praktikumu [Mətn] : Dərs vəsaiti.- Bakı: Zərdabi, 2019.- 150, [2] s.: 21 sm.

Qeyri-üzvi kimya fənni üzrə praktiki məşğələlərin metodik işləmələri [Mətn] /Tərtib edənlər: Z.Ş.Qarayev, F.R.Kərimova, F.C.Məmmədəliyev, L.İ.Mustafayeva; Elmi red.: Z.Ş.Qarayev; N.Nərimanov adına Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu I hissə.- Bakı: 1984.- 105 s.

Qeyri-üzvi kimyadan bəzi mövzuların V.İ.Leninin nəzəri irsi ilə əlaqəli tədrisinə dair metodik göstəriş [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed.Ə.H.Xəlilov; red. A.H.Mikayılov.- B.: [AzPİ], 1989.- 41,[2] s.

Qeyri-zorakı mübarizənin nəzəriyyəsi və taktikası [Mətn] /Tərtibatçı müəlliflər: N.Mehdi, H.Hacızadə, K.Həsənov; “İnam” Prüalizm Mərkəzi.- B.: Azərbaycan, 1998.- 32 s.: 20 sm.

Qəbəl ə Arxeoloji Ekspedisiyası: hesabatlar, tapıntılar [Mətn] : R. Heydərova ; red. hey.: İ. M. Nəcəfova [və b.] ; məsul red. İ. Babayev ; tərc.: N. Alıyeva [və b.] ;
Bakı: CBS, 2015. 283, [1] s.: şək., xəritə, 28×21 sm.

Qədim Azərbaycan tarixi mixiyazılı mənbələrdə: [Mətn] /Tərtib və tərcümə edəni, ön sözün və şərhlərin müəllifi: S.Qaşqay; Red.: E.Məhərrəmov, AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Təhsil, 2006.- 148 s.

Qədim dillər üzrə biblioqrafiya [Mətn] :Bakı: Elm və təhsil, 2018.374 [2] s.: 20 sm.


Qədim dünya tarixi didaktik materiallar: VI sinif üçün dərs vəsaiti /O. B. Sultanov, T. F. İskəndərov, Q. İ. Bəşirov [və b.]; red. M. İ. Əmrahov; rəyçi. V. H. Əliyev, P. Ş. Səfərov. -Bakı : [ADPU], 2010. -209 [1] s

Qədim Kəmaləddin. Yolu ürəyimin üstdə gedirəm [Mətn] /K. Qədim ; red. E. İsgəndərzadə.- Bakı: “Vektor” Beynəlxalq Nəşrlər Evi, 2019.- 185, [3] s.: portr., 20 sm.

Qədim Ordubad archaeology of southern caucasus /V. Baxşəliyev, A. Seyidov, Q. Qədirzadə, B. İbrahimli; elmi red. İ. Hacıyev; elmi məsl. və ön söz. müəl. İ. Həbibbəyli.-Naxçıvan : Əcəmi, 2014.-311, [1] s.

Qədim Şərq ədəbiyyatı müntəxəbatı [Mətn] /tərc. ed. N.Səfərov, E.Ağaoğlu, İ.Vəliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 672 s.

Qədim yunan fəlsəfəsi antologiyası [Mətn] /Red.: Ə.S.Abasov, N.A.İmanov; Tərcüməçilər: F.X.Hacıyev, Ə.S.Şəkirzadə, N.A. İmanov.- B.: Yeni Nəsil AJB, 2005.- 174 s.

Qədim yunan fəlsəfəsi antologiyası /Red.: Ə. S. Abasov, N. A. İmanov; Rəyçi: Ə. F. Abbasov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.-B.: “Yeni Nəsil”AJB, 2002.-180 s.

Qədimov Əsgər Nadir oğlu. Əli Məhbus və əsərləri [Mətn] /Ə. Qədimov; elmi red. K. Əliyev.-B.: Nurlan, 2009.-118 s.

Qədimov Raul Abdulla oğlu. Epizootologiya [Mətn]: Dərs vəsaiti /R.A.Qədimov, İ.B.Məmmədov, Z.Ə.Ələsgərov.- B.: Maarif, 1998.- 278 s.: ill., cədvəl, sxem, 20 sm.

Qədimov Şaiq Rza oğlu. Qan qohumluğu [Mətn] /Ş.Qədimov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 129, [4] s.

Qədimov Valeh. Arıçı nələri bilməlidir [Mətn] /V.Qədimov, B.Əhmədov, T.Şəmiyev; red. Y.Y.Yolçiyev; [Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti, Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondu (WWF), Critical Ecosystem Partnership Fund; dizayn P.Əsgərov]B.: [s.n.], 2006.- 71, [1] s. şək

Qədimov Yaqub Bala oğlu. Maqnit gücləndiriciləri [Mətn] Y.B.Qədimov, M.M.Rəsulov;red. K.Rəhmanov.- B.: Azərnəşr, 1962.- 102, [2] s.

Qədirli Kamran Vaqif oğlu. Ulduzlar dənizi [Mətn] /Kamran Qədirli.; Red. Ə.Ə. Əliyev.- B., 2007.- 82 s.

Qədirli Nəsir. Həqiqətlər, gümanlar [Mətn] : şeirlər /N. Qədirli ; red. A. M. Cəfərov. Bakı: Mütərcim, 2015.- 84, [2] s.: portr., ill., 19 sm.

Qədirli, Nəsir (Xankişiyev Nəsir Famil oğlu.) Qisas [Mətn] :Bakı: Mütərcim, 2018.94 [2] s: 20 sm.

Qədiroğlu Sədi. Bir ağacın pöhrəsiyik /S. Qədiroğlu; Red.: O. Abbasoğlu. Bakı: 2000.- 76 səh.: portr., şəkillər, ill., 20 sm.

Qədirov Ələddin Əhməd oğlu. Yaş psixologiyası: Ali pedaqoji məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti. /Ə.Qədirov; İxtisas red: �.Ə.Həmzəyev. – B.: Maarif, 2002.- 387 s.

Qədirov Ələddin Əhməd oğlu. Yaş psixologiyası: Pedaqoji ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsait i /Ə.Ə.Qədirov, N.Ə.Xəlilov; İxtisas red.: M.Ə.Həmzəyev; Rəy verənlər: S.İ.Seyidov, K.Kərimov.- Gəncə, 1999.- 382 s.

Qədirov Firudin Vəli oğlu. Azərbaycanın şimal müdafiə ehkamları [Mətn]: sabiq Qəbələ mahalının V-XIV əsr abidələri əsasında /F.V.Qədirov; red. İ.H.Əliyev, Q.M.Əhmədov; AzSSR EA, Tarix İn-tu, Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- B.: Elm, 1984.- 150,[2] s.

Qədirov H.M. Bitki coğrafiyası [Mətn]: tədris vəsaiti H.M.Qədirov, Q.H.Əliyev; elmi red. Y.M.İsayev; Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: APİ-nin nəşri, 1973.- 175, [1] s.

Qədirov Heybət Heydər oğlu. Ümumi kimyadan tipik məsələlərin həlli üsulları: Orta məktəb şagirdləri və abituriyentlər üçün vəsait /H.Qədirov; Elmi red.: D.H.Qəmbərov; Rəyçilər: Ö.M.Əliyev, N.O.Əhədov; Naşir: T.H.Vəlixanlı.- Bakı: Mütərcim, 2005.- 335 s.

Qədirov Həmid Musa oğlu. Bitki sistematikasından laboratoriya məşğələləri. Ali bitkilər ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /H.M.Qədirov; [red. Y.Məmmədov].- Bakı: Maarif, 1966.- 223, [1] s.

Qədirov Niftulla Bəşir oğlu. Nəzəri mexanika kursu [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /N.B.Qədirov; Rəyçilər: N.İ.Yaqubov, R.M.Xasayev; Elmi red.: R.S.Qurbanov.- Bakı: Bakı Universiteti, 1997.- 552 s.

Qədirova Elmira Hacı qızı. Azərbaycan qadınları kommunizmin fəal qurucularıdır [Mətn]: 1966-1980 E.H.Qədirova; red. S.S.Məmmədov; Azərb. SSR Elmlər Akad., Tarix İn-tu.- B.: Elm, 1982.- 187, [3] s.

Qədirova Törə Xanım Qədir qızı. Sinir xəstəlikləri / T.Q.Qədirova; elmi red. A.Abbasquliyev I hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1968.- 163, [1] s.

Qədirova Törə Xanım Qədir qızı . Sinir xəstəlikləri / T.Qədirova; [elmi red. A.Abasquliyev] II hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1968.- 170, [2] s.; 22 sm.

Qədirzadə Qadir. Milli-mənəvi dəyərlərimiz: bayramlar, mərasimlər, adətlər, münasibətlər [monoqrafiya] /Q.İ.Qədirzadə; elmi red. İ.Ə.Həbibbəyli; AMEA, Naxçıvan bölməsi, Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İn-tu.-Naxçıvan: [Əcəmi NPB], 2012.- 127, [1] s.

Qədirzadə Salam Dadaş oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn ] /SalamQədirzadə; [tərt.ed. R.Qədirzadə]Bakı: Azərnəşr, 1990.- 509 s.

Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu. Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesində şəxsiyyətin hüquqlarının təmin edilməsi [Mətn] /M.Qəfərov; Elmi məsləhətçi. C.H.Mövsümov.- Bakı: Qanun, 2006.- 248 s.

Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu. Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları [Mətn]: Dərslik /M.Qəfərov, V.Abışov, H.Eyvazova; Bakı Dövlət Universiteti; Polis Akademiyası; Elmi məsləhətçi: C.Mövsümov; Elmi red.: M.Əhmədov.- B.: Qanun, 2005,540 s.: səcərə

Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu. Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları [Mətn]: Dərslik / Midhəd Qəfərov, Vaqif Abışov, Hikmət Eyvazov; Elmi məsləhətçi: Cəfər Mövsümov; Elmi red. Mahir Əhmədov; Rəyçilər: Kamilə Sarıcalinskaya, Firudin Səməndərov, Elşad Abdullayev və başqaları; Bakı Dövlət Universiteti; Polis Akademiyası.- B.: Qanun, 2006.-599 s.

Qəhrəmanlı Nazif Ələkbər oğlu. (Ələkbərli). Ədəbiyyat nəzəriyyəsi [Mətn] Nazif Qəhrəmanlı; Elmi red. N.Şəmsizadə; Bakı Qızlar Universiteti.- B.: BQU, 2008.-106 s.

Qəhrəmanlı Nazif Ələkbər oğlu. (Ələkbərli) Ədəbiyyat tarixçiləri və tarixləri [Mətn] /N.Qəhrəmanlı; Elmi red. və ön sözün müəllifi: R.Əliyev.- B.: Təbriz, 1998.- 40 s.: 20 sm.

Qəhrəmanlı Nazif Ələkbər oğlu. (Ələkbərli) Milli ədəbiyyat tarixçiliyi: Genezis, inkişaf, dövrləşdirmə problemləri [Mətn] /N.Qəhrəmanlı; Elmi red.: V.Arzumanlı; Ön sözün müəllifi: K.V.Nərimanoğlu; AEA Milli Münasibətlər İnstitutu.- B.: Qartal, 1997.- 116 s. 1 portr

Qəhrəmanlı Yaşar Vəli oğlu. Mühəndis meliorasiyası: Dərslik /Y.B.Qəhrəmanlı; Red.: F.H.Həsənov, Q.H.Rüstəmov/- Bakı: Təhsil NPM, 2004- 310 səh., ill., cədvəl; 20 sm.

Qəhrəmanov Baxış Həsən oğlu. Kimyəvi və radioaktiv maddələrin toksikologiyası və tibbi mühafizə [Mətn]: tibb institutu tələbələri üçün dərs vəsaiti /B.H.Qəhrəmanov; rəy verənlər D.Hüseynov, A.Babayev; red. O.Məmmədov.- Bakı: Maarif, 1975.- 229, [3] s., cədv., ill.

Qəhrəmanov C. V. Nizami Gəncəvi əsərlərinin əlyazmaları dünya kitab xəzinələrində [Mətn] : [biblioqrafiya] /C. V. Qəhrəmanov, K. H. Allahyarov ; ruscadan tərc. ed., çapa haz. və red. X. H. Yusifli ; AMEA Gəncə Bölməsi, Nizami Gəncəvi Mərkəzi. Gəncə: [Elm], 2016.- 245, [1] s.: portr., ill., 21 sm.

Qəhrəmanov Cahangir Vahid oğlu. Praktiki transfoneliterasiya işləri [Mətn] /C.V.Qəhrəmanov; red. M.Adilov; AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İn-tu.- B.: Nurlan, 2007.- 284, [2] s. portr

Qəhrəmanov Qəhrəman Mehdiqulu oğlu. Normal fiziologiyadan təcrübə dərsliyi [Mətn] Q.M.Qəhrəmanov, F.İ.Cəfərov; N.Nərimanov ad. Azərb. Dövlət Tibb İn-tu II hissə.Bakı [s. n.] 1980.- 67, [3] s.

Qəhrəmanov Qəhrəman Nəriman oğlu. Gizlədilmiş müharibə [Mətn] /Qəhrəman Qəhrəmanov. I kitab.- B.: [Nafta-Press], 2008.- 370 s. portr., fotoşək

Qəhrəmanov Nadir. Dayaq nöqtəsi [Mətn] /Nadir Qəhrəmanov; Elmi red. və ön söz. N.Cəfərov.- Bakı: Nurlan, 2004.- 196 s., portr., fotoşək.

Qəhrəmanov Nadir Fərrux oğlu. Dünyanın təbii mənzərəsi və fizika [Mətn] /N.Qəhrəmanov; Elmi red. Ə.B.Məmmədov; Rəyçilər. V.İ.Tahirov, R.İ.Bəşirov.- B.: Elm, 2007.- 248 s.

Qəhrəmanov Polad Fərrux oğlu. Sonlu fərqlər sxemi [Mətn]: Dərs vəsaiti /P.F.Qəhrəmanov; elmi red.V.A.Mustafayev, N.T. Qurbanov; red.: X.H. Alıyev Sumqayıt: SDU, 2004.- 225 s.

Qəhrəmanov Tofiq Hüseyn oğlu. Cəlladımız zalım idi [Mətn]: Ağı-salnamə /T.Qəhrəmanov; Red.: İ.Məmmədov.-Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1997.- 144 s.; 20 sm.

Qəhrəmanov Tofiq Hüseyn oğlu. Gecə lampası [Mətn]: povestlər /T.Qəhrəmanov.- B.: Yazıçı, 1989.- 172,[2] s.

Qəhrəmanov V.A. Rəqəm elektronikasının əsasları [Mətn] /V.A.Qəhrəmanov; Red.: F.R.Xalıqov; Rəy verənlər: Ə.H.Qəhrəmanov, S.R.Əhmədov.-Bakı: Çaşıoğlu, 1999.- 125 s.

Qəhrəmanova Aytən Fikrət qızı. Azərbaycan Demokratik Respublikasında �alq maarifinin təşkili yolları [Mətn] /�.Qəhrəmanov�; Elmi red.: Ə.Ağayev.- Bakı: 2005.- 156 s.

Qəhrəmanova Nayma Mustafa qızı. Riyaziyyat 5 /N.M.Qəhrəmanova, F.Hüseynov; elmi məsləhətçi Ç.Qacar; elmi red. F.Məmmədov; məsləhətçi. S.Bədəlov [və b.]Bakı: Radius: [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi], 2012.- 208 s., portr.

Qəhrəmanova Şəhla Şıxəli qızı. Şəhər mühitinin yenidənqurulması [Mətn]: Memarlıq fakültəsinin magistr pilləsi üçün dərs vəsaiti /Ş.Ş.Qəhrəmanova; Elmi red.: F.M.Hüseynov; Rəyçilər: T.H.Muradxanova, F.A.Molla-zadə; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.- Bakı: Çaşıoğlu, 2003.- 100 s., ill.; 20 sm.

Qəhrəmanzadə Abdul Həmdulla oğlu. Rəqəmli kommutasiya sistemləri[Mətn] :.- Bakı: Maarif, 1995.- 207 s.

Qəhrəmanzadə Abdul Həmidulla oğlu. Rəqəmli kommutasiya sistemləri və şəbəkələri /A. H. Qəhrəmanzadə; Red.: N. İsmayılov, E. Muradov.- B.: Elm, 2004.- 475 s.

Qəhrəmanzadə Abdul Həmidulla oğlu.Şərifli sülaləsindən biri [Mətn] :Bakı: Sabah, 2018.549 [1] s.: 21 sm.

Qəlbinur Paşa-50. Paşa Qəlbinur yaradıcılığının mədəni-maarif və səhiyyə müəssisələrində təbliği [Mətn]: metodik vəsait �. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası; tərt.ed.-müəl.və ön söz. B.Ələsgərov, burax. məs. L.Qafurova, r�d. �.Hüseynova.- B��ı: Qapp-Poliqraf, 2002.- 30 s.

Qəlbinur Paşa. (Musayev Paşa İsmayıl oğlu. İdrak ətri [Mətn]: (esselər) /P.İ.Musayev;[ön söz. N.Şəmsizadə]Bakı: [Şərq-Qərb], 2013.- 156, [2] s. portr

Qəmbər İsa Yunis oğlu. Azadlığa doğru: Məqalə, çıxış və müsahibələr İ.Qəmbər; Toplayıb çapa haz. və red.: N. Yaqublu.- B�kı: Adiloğlu 2003.- 360 səh.

Qəmbərli Bünyamin. Sərhəd hərəkatı (xatirələrim) [Mətn] : (Sərhəd hərəkatının 30 illiyinə və bu hərəkatın on minlərlə iştirakçısına həsr olunur).- Bakı: Apostrof-A, 2019.- 95, [1] s.: 20 sm.

Qəmgin Cəbrayıl. Bəxtiyarlıq naminə: [mənzundram] Cəbrayıl Qəmgin; Red.: S.Allahverdiyev.- B.: Nərgiz, 2001.- 96 səh.

Qəmküsar Əliqulu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə.Qəmküsar; tərtib ed. və red. İ.Ağayev.-B.: Şərq-Qərb, 2006.-158 s.

Qənbərov Aydın Rəşid oğlu. Müasir Azərbaycan dilində metafora [Mətn]: [monoqrafiya] A.Qənbərov; red. M.əmmədov, rəycilər R.Məhərrəmova, B.Abdulla.- B.: Ozan, 2008.- 207 s.

Qənbərov Dayandur Mürşüd oğlu. Fiziki kimya [Mətn] /D.M.Qənbərov; elmi red. E.Ə.Eyvazov; red. S.Əliyeva.-Bakı: [s. n.], 2010.- 301, [2] s.

Qənbərov Gülağa Məmi oğlu. Qoruyucu konstruksiyaların istilik fizikası /Gülağa Məmi oğlu Qənbərov; Elmi red.: �.Ə.�ərdanov.- Bakı: Elm, 2003.- 236 s.

Qənbərov Xudaverdi Qənbər oğlu. Arı məhsulları və onların təbii müalicədə tətbiqi [Mətn] / X.Q.Qənbərov, Ə.A.Salayev.- Bakı: [Bakı Universiteti], 2009.- 71, [1] s., [2] şək.; 20 s.

Qəndilov Rəfiq Tağı oğlu. Həyati bacarıqlara əsaslanan təhsil [Mətn]: müəllimlər üçün tədris vəsaiti (X-XI siniflər) /R.T.Qəndilov və b.; elmi red. M.Babayev; red. R.T.Qəndilov, Ş.Ə.Qocayev; rəyçilər. Ə.Hüseynov, F.Orucov; ön söz. M.Mərdanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; İnvesting in our future The Global Fund To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria; UNİCEF.- B.: Çaşıoğlu, 2009.- 303 s.: portr., fotoşək., şək., cədvəl, 25 sm.

Qəndilov Seyfəddin Mirtağı oğlu. Dövlət İdarəçilik Akadedmiyası Heydər Əliyev dühasının bəhrəsidir [Mətn] /S.M.Qəndilov; elmi red. Ə.Həsənov; rəyçilər N.Cəfərov, V.Həbiboğlu.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 444 s., portr., şək.; 25 sm.

Qənimət oğlu Siracəddin. (hacı) Həzrət Nizami Gəncəvinin məracnamələrinin şərhi [Mətn]: [monoqrafiya] / S. Qənimət oğlu ; elmi red. A. Kahraman, M. Quliyeva ; ədəbi red. S. Əlizadə .-Bakı :Nafta-Press, 2010. -767, [1] s.,21 sm.

Qənimət oğlu Siracəddin. Həzrət Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” dastanındakı ilk dörd məqalənin şərhi /S. Qənimət oğlu; red. A. Kahraman, M. Quliyeva Kitab 6.- B.: [s. n.], [2013].- 587, [1] s.

Qənimət oğlu Siracəddin. (hacı) Həzrət Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” dastanındakı V-IX məqalələrin şərhi [Mətn] / S. Qənimət oğlu ; red. A.Kahraman, M.Quliyeva Cild K. 7.- B.: [s. n.], 2014.-596, [1] s.: 21 sm.

Qənimət oğlu Siracəddin. Həzrət Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” dastanının şərhi [Mətn] : X-XIII məqalələr /Hacı Siracəddin ; red. A. Kahraman, M. Əlizadə, M. Quliyeva. K. 8. Bakı: [s. n.], 2015.- 667, [1] s.: şək., cədv., 21 sm.

Qənimət oğlu Siracəddin. Həzrət Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” məsnəvisinin şərhi [Mətn] : (XIV-XVII məqalələr) : [monoqrafiya] /Hacı Siracəddin ; red. A. Kahraman, M. Quliyeva. K. 9. Bakı: Nafta-Press, 2016.- 727 [1] s.: 21 sm.

Qənimət oğlu Siracəddin. (hacı) Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd (s.a.s) [Mətn]: [monoqrafiya] / S. Qənimət oğlu ; elmi red. A. Kahraman, M. Quliyeva ; ədəbi red. V. Muradxanqızı .-Bakı :Nafta-Press, 2009. -384, [1] s.,21 sm.

Qənimət oğlu Siracəddin. (hacı) Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd (s.a.s.). 1-ci kitab [Mətn] S. Qənimət oğlu ; Elmi red. A.Kahraman, M.Quliyeva; Rəyçi. L.Əliyeva, Y.Paşayev; Sponsor. İ.Hüseynov.- B., 2006.- 537 s.

Qəniyev Çingiz Aşralı oğlu. Mütəşəkkil cinayətkarlığın bəzi məsələləri [Mətn] /Ç.A.Qəniyev; Elmi red. və ön söz: F.Y.Səməndərov.- B.: Qanun, 1997.- 56 s.

Qəniyev Həsən Qərib oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn] : (Ən qədim zamanlardan – XXI əsrin ilk onilliklərinədək).Bakı: Elm və təhsil, 2019.498, [1] s.

Qəniyev Hüseynağa. Müstəbid: Tarixi-fəlsəfi esselər H.Qəniyev; Red.: E.A.Mirzəbəyli; Naşir: T.H.Cəfərov.- B.: Mütərcim, 2001.- 92 səh. 1 portr. 19 sm.

Qəniyev Seyfəddin Həmzə oğlu. Qobustan [Mətn] /Seyfəddin Qəniyev; Elmi red.: N. Mehdiyeva, N. Məmmədli; AMEA Folklor İnstitutu.-I kitab.- B.: Nurlan, 2005. -720 s.

Qəniyev Seyfəddin. Məşhur xeyriyyəçi Mahmud Ağa və naməlum muğam universiteti [Mətn] S. Qəniyev, S. Veysova ; elmi red. Q. Paşayev ; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Elm və təhsil 2014.- 291, [1] s.

Qəniyev Seyfəddin Həmzə oğlu. Şamaxı məktəbləri, maarif fədailəri: altı cilddə [Mətn] /S. Qəniyev, M. İsmayılova; Elmi red.: F. Sadıqov; Rəyçilər: M. Qasımlı, M. Alıcanov. I cild. B.: Ozan, 1999. 268s.: portr., fotoşək

Qənizadə Mirhəmid Mirəli oğlu. Qəm könlümə gəlin köçüb [Mətn]: şeirlər /M. Qənizadə; red. O. Rza. Bakı: Mütərcim, 2009.- 158, [1] s.: şək., portr., 20 sm.

Qənizadə Mirhəmid Mirəli oğlu. Ürəyimin diş ağrısı M. Qənizadə; red. S. T. Azərazər.-Bakı :Mütərcim;2014.- 197, [3] s.

Qənizadə Sultan Məcid. Nağıl [Mətn] /S. Qənizadə; red. A. Cabbarlı.- B.: Gənclik, 1986.- 11 s.

Qənizadə Sultan Məcid. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /S.Qənizadə; tərtib ed. ön sozün, şərhlərin və lüğətin müəl. A.Zamanov; red. H.Araslı.- Bakı.-Avrasiya press, 2006. XX əsr

Qəlbinur Hümmət. (Əmrahov Hümmət Məhəmməd oğlu).Ömür payıma düşən dünyam.[Mətn]: /H. Qəlbinur ; red. Y. Ələkbərov.Mingəçevir: [Mingəçevir PM MMC], 2018.209, [1] s.: portr., fotoşək., 21 sm.

Qəlbinur Hümmət. (Əmrahov Hümmət Məhəmməd oğlu).Peyğəmbərnamə [Mətn]: [poema] /H. Qəlbinur ; red. Y. Ələkbər.Bakı: [s. n.], 2014.168, [1] s.: portr., 16 sm.

Qərbi Avropada və ABŞ-da sosiologiya tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /[müəl. P.P.Qaydenko və b.]; elmi red. İ.Rüstəmov; red. R.Həsənov, H.Cavadova; tərc. A.Məmmədova [və b.]Bakı: Turan nəşrlər evi, 2010.- 715 s.

Qərəçorlu Bulud. (B.Ə.Səhənd.) Dədəmin kitabı: Sazımın sözü, Qardaş andı, Dədəmin kitabı bütün mətn Bulud Qərəçorlu; Red.: M.Ə.Fərzanə 1-ci məcmuə.- Stockholm: Ditt Tryckeri AB, 2001.- 496 səh.

Qəribli İslam Eynəli oğlu. Məhəmməd Hadi yaradıcılığının “Həyat” və “Füyuzat” mərhələsi [Mətn]: [monoqrafiya] /İ.E.Qəribli; məsləhətçi. B.Nəbiyev; elmi red. T.Kərimli; AMEA, Nizami ad. Əd-t İn-tu.- Bakı: “Qələm” MMC, 2009.- 148 s., portr., faks.; 20 sm.

Qəribli İslam Eynəli oğlu.XX əsr Azərbaycan romantizminin tədrisi [Mətn]: M. Hadinin publisistikası və poetik tərcümələri əsasında.Bakı: Elm və təhsil, 2018.222, [2] s.: 21 sm.

Qəşəmoğlu Əhməd. Sosial idarəetmənin fəlsəfi, sosioloji problemləri [Mətn]: ahəngyol elminə giriş: [monoqrafiya] /Ə.Qəşəmoğlu; elmi red. Ə.Quliyev.- B.: Səda, 2008.- 263, [1] s.

Qəşəmoğlu Əhməd. Sosioloji araşdırma aparanlara kömək: Metodik vəsait /Ə.Qəşəmoğlu; Qeyri-hökumət təşkilatı Resurs və Təlim Mərkəzi; Tərəqqi və Demakratiya fondu.- Bakı: Sabah, 2001.- 111 s., cədvəl; 20 sm.

Qəzali İmam. Ey oğul [Mətn]: risalə /İmam Qəzali; Azərb. dilinə tərc. ed. E.Sadayoğlu; nəşrə haz. S.Z.Meriç.- Bakı: İpək yolu, 2007.- 46, [2] s.

Qəzənfər oğlu Fazil. Bu xalqdan o xalqa doğru [Mətn] /F.Qəzənfəroğlu; red. E.Astanbəyli.- İstanbul: [s.n.], 2004.- 247 s.

Qəzənfər Paşayev-75 [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; red. M.Kazımoğlu; tərt. S.Rzasoy.- B.: [Elm və təhsil], 2013.- 88, [1] s.: portr., fotoşək., 20 sm.

Qəzənfəroğlu Fazil. (Mustafayev) İkinci cümhuriyyətin quruluşu [Mətn]: siyasi esselər /F.Qəzənfəroğlu; red. E.Qasımoğlu, C.Cabbaroğlu İstanbul: [s.n.], 2005.- 392 s.


Qəzvini Seyyid Muhəmməd Kazim. Əhli Beyt (ə) [Mətn]: nicat gəmisi /S.M.R.Qəzvini; tərc. ed. M.C.Ələkbərov, M.H.Əliyev; red. M.Abbasov.- [yersiz]: [s.n.], [2007].- 48 s.; 20 sm.

Qılıcov İlqar Səyyad oğlu. Hüququn mənbələri [Mətn] /İ. Qılıcov, İ.Məmmədov ; Elmi red. Z.A. Əsgərov; Rəyçilər. L.H. Hüseynov, S.M. Sadıqov.B.: Araz, 2006.- 306 s. portr

Qıpçaq Məmmədəli. Söz aləminə səyahət /�.Qıpçaq; Red.: �.Əzizov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2002.- 242 s.

Qıpçaq Məmmədəli. Türk say sistemi [Mətn] /Məmmədəli Qıpçaq; Elmi red.: Tofiq Müzəffəroğlu; Sponsor: Q.C.Məmmədov.- Bakı: Yazıçı Ədəbi NE, 1996.- 132 s.

Qırxqızlı Qasım. Əsrin faciəsi-Xocalı [Mətn] /Qasım Qırxqızlı; Red.: H. Orucov. B.: Şərq-Qərb, 1999. 124 s.: portr., şəkilli

Qısa estetika lüğəti [Mətn] /red. Ə.Ağayev; tərc. ed. A.Aslanov, İ.Rüstəmov.- Bakı: Azərnəşr, 1970.- 464 s.

Qısa izahlı iqtisadi terminlər lüğəti [Mətn] /Tərtibçilər: Ə.M.Abbasov, M.M.Bağırov, D.A.Bağırov və b.; Red.: A.A.Nadirov, N.B.Məmmədəli; Ön söz: A.Nadirov, M.Mərdanov; Rəyçi: Ə.Q.Əlirzayev və b.-B.: Nurlan, 2005.- 496 s.

Qısa izahlı terminlər [Mətn] /Toplayanlar: Z.S.Abdullayev, G.Z.Yüzbaşova; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: Nurlan, 2007.- 417 s.

Qısa iqtisadi lüğət [Mətn] /Tərtibçilər: Q.İ.Libman, O.K.Filatov; Tərcümə edən: S.A.İbadov, X.Ş.Kərimov, K.A.Sarıyev; Red.:A.B.Bəhramlı, Y.A.Əliyev, E.R.Osmanova.- Bakı: ASE, 1989.- 358 s.

Qızılbaşlar tarixi [Mətn] /tərc. M.Ə. Məhəmməd; buraxılışa məsul. V. Qardaşlı; elmi red. Z. Bünyadov.-Bakı: Azərbaycan, 1993.-48 s.: 20 sm.

Qida Fiziologiyası: Qida məhsullarının texnologiyası istiqamətində təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün /N.H.Qurbanov, Ü.İ.Xəlilova, �.�.Qurbanova; �lmi red.: Ə.H.Əliyev; Bədii tərtibat rəssam F.Əli.- Bakı: Gənclik, 2003.- 250 s.

Qida məhsullarının sanitar mikrobiologiyası [Mətn] : Tədris-metodik işləmə /AzSSR Səhiyyə Nazirliyi. N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu; tərt.ed. A.Q.Bayramov.- Bakı: 1987.- 17 s.; 19 sm.

Qiyabi şöbələrin fəaliyyətinə dair metodik tövsiyə [Mətn] Az SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Orta ixtisas təhsili üzrə Tədris-Metodika kabineti; tərt. ed. F.Abbasquliyev; red. N.Nağıyev.- Bakı [s. n.] [V.İ.Lenin ad. APİ] 1985.- 26, [1] s.

Qiyasbəyli Elxan Ramiz oğlu. Ə. Haqverdiyev və “Molla Nəsrəddin” [Mətn] /Elxan Qiyasbəyli; Elmi red.: Ə.Saraçlı.- B,: Azərnəşr, 1998.- 106 s.: 20 sm.

Qiyasbəyli Mərziyə Nadir qızı. Azərbaycan dilində morfoloji söz yaradıcılığı düzəltmə sözlərin lüğəti /M.Qiyasbəyli; elmi red. M.Qasımov.- Bakı: Maarif, 1987.- 178, [2] s.

Qiyasbəyli M.N. Azərba ycan dilində omonimlərin izahlı lüğəti [Mətn] : [A-Z] /M.N.Qiyasbəyli, A.S.Cəfərova; Red.: Z.Ağayeva.- B.: Azərnəşr, 1996.- 72 s.

Qiyasi Cəfər Əli oğlu. Erməni mənəvi terroru [Mətn]: Adlar dəyişsə də tarix qalır /C.Qiyasi, İ.Bozyel; Red. R.Məmmədli, D.Ramazanlı; İğdır Azərbaycan Türk Kültürünü Tanıtma Dərnəyi.- Bakı: Kitab klubu, 2007.- 36 s.

Qiyaslı Əjdər. Mənim dünyam: [Şerlər və poemalar] Əjdər Qiyaslı; Red.: Mustafa.- B.: Gənclik, 2001.- 288 səh.

Qiyasoğlu İman. Dönəm baba ocağına [Mətn] : İ. Qiyasoğlu ; red. Ə. Vəkil.- B.: Elm və təhsil 2014.- 371, [1] s. portr., şək. 21 sm.

” Qiymət və qiymətlərin əmələ gəlməsi” [Mətn]: metodik göstərişlər və yoxlama işlərinə tapşırıqlar: 1702- “Sənayenin planlaşdırılması”, 1703-“Maddi-texniki təchizatın iqtisadiyyatı və planlaşdırılması”, 1704-“Əməyin iqtisadiyyatı”, 1734-“Maliyyə və kredit”, 1734-“Mühasibat uçotu və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili” 1739- “Təftiş və nəzarət” ixtisasları üzrə tələbələr üçün /RSFSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, N.A.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı filialı; tərc. Ş.A.Ağabəyov; red. İ. K.Süleymanov.- B.: [s.n.], 1990.- 80 s.

Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: Tatyana Kuzmina, Şölə Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2002.- 8 səh.

Qlobal siyasət: təhdidlər, çağırışlar, ümidlər [Mətn]: [newtimes.az analitik-informasiya portalının məqalələr toplusu] baş red. N.İ.Məmmədov; red. hey. P.Darabadi [və b.]B.: [Qanun] 2013.- 319, [1] s.

Qlobal siyasi iqtisad [Mətn] : müasir nəzəriyyələr /red. R.Palan; tərc. V.Bayramov; elmi red. R.Məmmədli.- B.: [Əbilov, Zeynalov və oğulları], 2003.- 272 s.

Qlobal üfüqlər [Mətn]: Prezident Əliyevin ABŞ Səfəri /Red.: Beti Bler, Jalə Qəribova; Naşir: Piruz Xanlı; Sponsor: Texaco; Tərtibatı və çapı: Azerbaijan International; Fotoqraflar: X.Abbasova, R.Bağırov, Beti Bler və b.- ABŞ [Azerbaijan International], 1997.- 68 s.

Qloballaşan dünyada insan hüquqları”, Ombudsmanların Bakı Beynəlxalq Konfrası BMT-nin İnsan Hüquqları Ümumi Bəyannaməsinin qəbul olunmasının 60 illiyinə və 18 iyun İnsan Hüquqları Gününə həsr edilmiş “Qloballaşan dünyada insan hüquqları” Ombudsmanların VI Bakı Beynəlxalq Konfrasının materialları [Mətn]: 18-19 iyun 2008-ci il, Bakı şəhəri /United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO); ümumi red. E.Süleymanova (Ombudsman); tərt. edənlər. Z.Əliyev, Y.Cəfərova.- B.: [Oğuz eli]: [Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman)], 2008.- 120 s.

“Qloballaşma prosesində Qafqaz və Orta Asiya” mözusunda beynəlxalq konfransın materialları [Mətn] /Qafqaz Universiteti, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı; Elmi red.: Z.Səmədzadə, Erol Oral.- Bakı: 2003.- 322 s.

Qloballaşma şəraitində iqtisadi diplomatiya [Mətn]: dərs vəsaiti: rus dilindən tərcümə Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti; üm. red. L.M.Kapitsa; tərc. B.M.Abdullayev, Z.R.Bayramov, A.K.Eyyubov; red. B.Abdullayev.- B.: [İqtisad Universiteti] 2012.- 613, [3] s.

Qloballaşmaya doğru [Mətn]: Məqalələr toplusu /A.Əsədov, T.Şahsuvarlı, A.Eyubov və b.; Red.: Ş.Əhmədoğlu; “Qloballaşan Azərbaycan” Sivil İnkişaf Mərkəzinın Kitabxanası (QASİM). B.: 2006.- 299 s.

Qmurman Vladimir Yefimoviç. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məsələlərinin həllinə dair rəhbərlik [Mətn]: dərs vəsaiti /V.Y.Qmurman; [tərc. ed. H.Əliyev]Bakı: Maarif, 1980.- 458, [2] s.

Qobustan [Mətn] /Mətnin müəllifi və tərtibçi. C.Rüstəmov; Fotoqraflar. F.Fətəliyev, Y.Şamilov, C.Rüstəmov.- Bakı: İşıq, 1990.- 19 s.+, [14] v.

Qobustan [Mətn] /Mətnin müəllifi. C.Rüstəmov; Red. Q.İsabəyli; Fotoların müəllifi. F.Fətəliyev B.: İşıq, 1991.

Qobustan və Abşeron yarımadası florasının faydalı bitkilərinin bioloji məhsuldarlığı [Mətn]: Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /Red.: D.A.Əliyev və b.; S.M.Kirov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Universiteti.- B.: ADU, 1984.- 140 s.

Qoca Fikrət. Adi həqiqətlər [Mətn]: şeirlər və poemalar /Fikrət Qoca; portretin müəllifi. T.Nərimanbəyov; ön sözün müəllifi: Anar; red. A.Əmrahoğlu.- B.: Azərnəşr, 2000.- 220 s.

Qoca Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qoca Fikrət; ön sözün müəllifi. Anar.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 248 s.

Qoca, Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Qoca; burax. məsul G.Pənah; red. T.Teymurova; dizayn Ş.Əliyeva; rəssam Ayxan Cild C. 1.- Bakı: UniPrint, 2014.- 389, [1] s., [1] s. portr.: ill., 21 sm.

Qoca, Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Qoca; burax. məsul G.Pənah; red. T.Teymurova; dizayn Ş.Əliyeva; rəssam Ayxan Cild C. 2.- Bakı: UniPrint, 2014.- 363, [1] s., [1] s. portr.: ill., 21 sm.

Qoca, Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Qoca; burax. məsul G.Pənah; red. T.Teymurova; dizayn Ş.Əliyeva; rəssam AyxanBib-ID vtls000457590 Cild C. 3.- Bakı: UniPrint, 2015.- 380, [2] s., [1] s. portr.: ill., 21 sm.

Qoca, Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Qoca; burax. məsul G.Pənah; red. T.Teymurova; dizayn Ş.Əliyeva; rəssam Ayxan Bib-ID vtls000457593 Cild C. 4.- Bakı: UniPrint, 2015.- 377, [1] s., [1] s. portr.: ill., 21 sm.

Qoca, Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Qoca; burax. məsul G.Pənah; red. T.Teymurova; dizayn Ş.Əliyeva; rəssam Ayxan Bib-ID vtls000457582 Cild C. 5.- Bakı: UniPrint, 2015.- 387, [1] s., [1] s. portr.: ill., 21 sm.

Qoca, Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Qoca; burax. məsul G.Pənah; red. T.Teymurova; dizayn Ş.Əliyeva; rəssam Ayxan Bib-ID vtls000457592 Cild C. 6.- Bakı: UniPrint, 2015.- 367, [1] s., [1] s. portr.: ill., 21 sm.

Qoca, Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Qoca; burax. məsul G.Pənah; red. T.Teymurova; dizayn Ş.Əliyeva; rəssam Ayxan Bib-ID vtls000457602 Cild C. 7.- Bakı: UniPrint, 2015.- 373, [1] s., [1] s. portr.: ill., 21 sm.

Qoca, Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Qoca; burax. məsul G.Pənah; red. T.Teymurova; [rəssam Ayxan]Bib-ID vtls000457606 Cild C. 8.- Bakı: [UniPrint], 2015.- 389, [1] s.: ill., portr., 21 sm.

Qoca, Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Qoca; burax. məsul G.Pənah; red. A.Arifqızı; [rəssam Ayxan]Bib-ID vtls000457609 Cild C. 9.- Bakı: [UniPrint], 2015.- 397, [1] s.: ill., portr., 21 sm.

Qoca Hamlet. (Qocayev Hamlet Göyüş oğlu) Fransızlar yurdum haqqında [Mətn] /Hamlet Qoca; [red. M.Axundov]B,: Yazıçı, 1990.- 248 s.: 16 sm.

Qocamanov Məqsəd Hüseyn oğlu. Geodeziya ölçmələrinin riyazi hesablanması [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /M. H. Qocamanov, Z. A. Bağmanov; Elmi red.: R. Ə. Babayev; Rəyçilər: F. Ə. İmanov, A. A. Atakişiyev. B.: BDU, 2000. 176 s.: ill., cədv

Qocatürk Nərman. İlham Əliyev: İpək Yolu sivilizasiyası və Azərbaycan diplomatiyası [Mətn] /N.Qocatürk; elmi red. Ə.Əhmədov.- B.: Nurlan, 2008.- 471, [1]s.

Qocatürk Nərman. Pıçıltı [ Mətn] /Nərman Qocatürk; Elmi red.: Z.Qaralov.- B.: 2001.- 272 səh.

Qocatürk Nərman. Türkün yaddaş kitabı /Nərman Qocatürk; Məsləhətçi: Abel Məhərrəmov; Elmi red.: Azad Nəbiyev.- Bakı: Nurlan, 2005.- 400 s.

Qocayev Elxan Qafar oğlu. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının piroplazmi dozları [Mətn]: dərs vəsaiti E.Q.Qocayev; SSRİ Kənd Təsər. Nazirliyi, Ağamalı oğlu ad. Azərb. Kənd Təsər. İn-tu Kirovabad [s.n.] 1982.- 53, [3] s.

Qocayev Əkbər Ədilxan oğlu. Bayramlar və tarixi günlər .-Bakı: Altun kitab, 2006.

Qocayev İlqar Duman oğlu. Kotanarx İlqar Duman oğlu Qocayev; Red.: Adil Mirseyid; Naşir: Telman Vəlianlı.- B.: Mütərcim, 2001.- 80 səh.

Q ocayev Mikayıl Səməd oğlu. Gənclərə kulinariya məsləhətləri [Mətn]: orta və yuxarı yaşlı məktəblilər üçün /M.S.Qocayev; red.T.Muxtarova.- B.: Gənclik, 1989.- 68,[2] s.

Qocayev Nəzir-Mahmud. XX əsrin görkəmli ixtiraçı alimi Saleh Balay oğlu Qocayev [Mətn] /N.M.Qocayev; red. Z.Şahsevənli.- Bakı: MBM, 2011.- 199, [1] s., fotoşək., por

Qocayev Niftalı Mehrəli oğlu. Optika [Mətn] : ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /N.M.Qocayev, M.S.Əliyev.- Bakı: Maarif, 1974.- 386, [2] s.

Qocayev Niftalı Mehrəli oğlu. Ümumi fizika kursu [Mətn] Icild.- B.: Çaşıoğlu, 2011.- 539, [1] s.

Qocayev Niftalı Mehrəlioğlu. Ümumi fizika kursu [Mətn] IIcild.- B.: Çaşıoğlu, 2008.- 431, [1] s.

Qocayev Niftalı Mehrəli oğlu. Ümumi fizika kursu [Mətn] IVcild.- B.: Çaşıoğlu, 2009.- 623, [1] s.

Qocayev Niftalı Mehrəli oğlu. Ümumi fizika kursu [Mətn] Optika: dərslik IV cild /N.M.Qocayev.- Bakı: Maarif, 1983.- 489,[3] s., şək., cədv.; 22 sm.

Qocayev Nizami Melıehrəli oğlu. Cinayət hüququnda ədalət prinsipi [Mətn] /N.M.Qocayev; Elmi red.: F.Y.Səməndərov.- Bakı: BDU, 1998,150 s. cədvəl

Qocayeva Güldəniz Göyüş qızı. Rusca-azərbaycanca texniki terminlərin izahlı lüğəti [Mətn] /Gülbəniz Qocayeva; AMEA Terminologiya Komissiyası; Red.: Rasim Əliquliyev və b.- Bakı: 2004.- 776 s.; 22 sm.

Qoqol Nikolay Vasilyeviç. Ölü canlar [Mətn]: Müfəttiş: roman-poema; komediya. Dünya Ədəbiyyatı Kitabxanası: 100 cilddə. /N.V.Qoqol; red. H.Abbaszadə, M.Abdullayev, Ə.Ağayev və b.; ön sözün müəllifi. Ş.Qurbanov; tərc. ed. B.Musayev, S.Rəhman; rəssam. E.Lazımov.- 36-cı cild.- B.: Yazıçı, 1989.- 448 s.

Qoqol Nikolay Vasilyeviç. Povestlər [Mətn] /N.V.Qoqol; red. R.Salamova.- Bakı: Gənclik, 1975.- 290, [2] s.

Qoqol Nikolay Vasilyeviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /N.V.Qoqol.- B.: Avrasiya press, 2006.-320 s.

Qolosovker Yakov Emmanuiloviç. Mifin məntiqi [Mətn] /Y.E.Qolosovker; rus dilindən çevirən və son söz müəl. A.Talıbzadə; red. R.Bədəlov; Bakı Slavyan Un-ti.- Bakı: Kitab aləmi, 2006.- 316 s.; 21 sm.

Qonaqov Müsayim Novruz oğlu. Döyüş əməliyyatları aparan zaman gəmisürücülüyü: Dərs vəsaiti M.N. Qonaqov, E.E. Subanov; Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- B.: 2001.- 128 səh. ill. 20 sm.

Qonçarov İvan Aleksandroviç. Adi əhvalat [Mətn] /İ.A. Qonçarov; Rus dilindən tərcümə edən. X. Əzizbəyov.-B.: Avrasiya press, 2006. -344 s.

Qorbaçov Mixail Sergeyeviç. Sovetlərin tam hakimiyyətinə və sosialist hüquqi dövlətinin yaradılmasına dogru [Mətn]: on birinci çagırış SSRİ Ali Sovetinin növbədənkənar on ikinci sessiyasında məruzə və yekun sözü 29 noyabr-1dekabr 1988-ci il /M.S.Qorbaçov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 41,[2]s.

Qorxmaz Rizvan. Qəlbin kövrək telləri. [Mətn] : [Şeirlər] /R. Qorxmaz ; red. S. Mikayılqızı; ön söz. müəl. V.Yusifli. Bakı: [Ziya], 2016.- 295, [1] s.: portr., fotoşək., şək., 20 sm.

Qorki Maksim. Ədəbiyyat haqqında /M.Qorki; tərc. ed. M.Rzaquluzadə; red. H.Əfəndiyev.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1950.- 150, [2] s.

Qorki Maksim. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə. I cild /M.Qorki; [Tərc. M. Arif, H.Şərif].-B.: Avrasiya press, 2006.- 263 s.

Qorki Maksim. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə /M.Qorki; [Tərc. M. Arif, H.Şərif] I I cild.- B.: Avrasiya press, 2006.- 360 s.

Qorqud ədəbiyyatı [Mətn]: bədii əsərlər /tərt.ed. və red. T.Hacıyev.-B.: Öndər, 2004.- 368 s.

Qövsi Təbrizi. (Əlican) Divan [Mətn] /Q.Təbrizi; red. M.Adilov; nəşrə haz. P.Kərimov; AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- B.: Nurlan, 2005.- 449 s

Qövsi Təbrizi. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qövsi Təbrizi; tərtib edəni və ön sözün müəllifi. Paşa Kərimov; red. Kamil Allahyarov.- B.: Lider, 2005. -328 s.

Qradov Aleksandr Pavloviç. Milli iqtisadiyyat [Elektron resurs] : “Milli iqtisadiyyat” və digər iqtisadi ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti A. P. Qradov ; rus dilindən tərc. ed. M. A. Əhmədov [və b.].- B.: [İqtisad Un-ti] 2008.-275 s.

Qrasian Baltasar. Kamillik elmi [Mətn]: /B. Qrasian; tərc. A. Rzayev, M. Əsədova; red. və ön söz müəl. Ə.Nicat.- B.: Qanun, 2001.- 110, [2] s.

Qravimetrik analiz [Mətn]: ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün dərs vəsaiti / N.A.Verdizadə, Ə.Z.Zalov, K.Ə.Quliyev [və b.]; elmi red. T.Ə.Ağdamski, M.H.İskəndərov.- B.:[s. n.]; 2014.- 157, [1] s.

Qriboyedov Aleksandr Sergeeviç. Ağıldan bəla [Mətn] /A. S.Qriboyedov; Rus dilindən tərcümə edən. Ə.Ziyatay. B.: Avrasiya press, 2006.- 160 s.

Qrim fənni üzrə proqramı və metodiki göstərişi [Mətn] (�Teatr sənəti� � �Dram teatrı və kino aktyoru� fakultələri tələbələri üçün) Bakı: 1991.- 38 s.

Qrim və maskalar tarixinə dair metodiki göstəriş. [Mətn] Aktyorluq, rejissorluq və mədəni-maarif ixtisasları üçün nəzərdə tutulmuşdur.- Bakı: 1984.-21 s.

Qroşev S.V. İnternet: sürətlə və hər şey haqqında : Ekspress-kurs /S.V. Qroşev; A.O.Kosyubinski; Tərcümə və red.: Ə.Salamov.- Bakı: Adiloğlu, 2003.- 206 s.

Qruntşünaslıqdan laboratoriya işlərinə rəhbərlik [Mətn] AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu; tərt. ed. Ş.A.Pənahi; red. B.A.Abadov.- B.: [s.n.], 1983.- 63, [5] s.

Qrünebaum Qustav Edmund fon. Klassik islam tarixinə dair oçerk [Mətn] : 600-1258 /Q.E.fon Qrünebaum; Rusca nəşrin ön sözün və şərhlərin müəllifi: V.V.Naumkin; Rus dilindən tərcümə edən: Ş.H.Hənifəzadə; Müqəddimənin müəllifi: M.Fərhad oğlu.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 248 s.

Quba əyalətinin kameral təsviri [Mətn]: 1831-ci ildə kollec reqistratoru Xotyanovski tərəfindən tərtib edilmişdir /tərc., giriş, qeydlər və yekun cədvəllərin müəl. T.Mustafazadə; rəyçilər. V.Z.Piriyev, Ş.F.Fərzəliyev; Azərb. Tarix Qurumu.- Bakı: Sabah, 2008.- 751, [1] s. , faks., cədv. ; 22 sm.

Quba məzarlığı-erməni cinayətlərinin qanlı izi [Mətn] [Qarabağ Azadlıq Təşkilatı] ; red. hey. N. Novruzbəyli [və b.] ; [naşir A. Ağalarov]. B.: [s. n.] 2014.- 44 s.

Qubadova Məsməxanım Məmmədhəsən qızı. Azərbaycanda maarifçiliyin inkişaf mərhələləri[Mətn]: (Metodik vəsait) /Hazırlayanı. M.Qubadova; Rəyçi. S.Dadaşova, N.Qazıykva, S.Əliyev; Red. İ.Hüseynov; Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz; Ə.Hüseynzadə adına Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- Bakı: 1996.- 27 s.

Qubadova Məsməxanım Məmmədhəsən qızı. Əli bəy Hüseynzadə və teatr monoqrafiya / M.M.Qubadova; elmi red. N.Şəmsizadə.- Bakı: Gənclik, 2011.- 191, [1] s., portr.; 21 sm.

Qubatoğlu Böyükağa. Mədəniyyət tarixi [Mətn]: 2 cilddə /B.Qubatoğlu; Elmi red. N.Mikayılov, N.Şəmşizadə I cild.- Bakı: Nasir, 2002.- 346 s.


Qubatoğlu Böyükağa. Mədəniyyət tarixi [Mətn] : 2 cilddə /B.Qubatoğlu; elmi red. N.Mikayılov, N.Şəmşizadə II cild.- Bakı: Nasir, 2002.- 252 s.

Qubuşov Kamil [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] v. qat. şək., portr.; 19 sm.

Qul Əli. Qisseyi-Yusif [Mətn ] /Əli Qul; nəşrə haz., lüğət və şərhlərin müəl. E. Əlibəyzadə, Ə. Hüseyni.- B.: Şərq- Qərb, 2005.- 216 s.

Qulamov Qulaməli Şahəli oğlu. İnsafnamə [Mətn] /Q.Ş.Qulamov; Red.: Ə.Nicat.- B.: Mütərcim, 1997.- 192 s. portr

Quliyev Aydın Əlqulu oğlu. Siyasətin gücü [Mətn] /Aydın Quliyev; Red. A.Musayev; Rəssamı. N.Rəhimov. I kitab.- B.: Azərnəşr, 1995.- 108 s. portr

Quliyev Cahid Süleyman oğlu. Böyük humanist [Mətn] : Hacıbəyovun həyat və yaradıcılığından səhifələr C.Quliyev; xüsusi red. F.Q.Köçərli.- Bakı: Yazıçı 1981.- 226, [2] s.

Quliyev Sücəddin Mirzəbaba oğlu. Bioloji müxtəliflik: Azərbaycanın cütdırnaqlılar faunası. Şərqi Qafqaz Turu və Qafqaz Köpgəri [Mətn] /S.Quliyev; elmi red. M.Ə.Musayev; red. Y.Y.Yolçuyev; [Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti] B.: [BP-Azərbaycan], 2006.- 64 s. ill

Quliyev T.Ə. Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası [Elektron resurs]: dərs vəsaiti: proqram təminatlı Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU; [T.Ə.Quliyev, Ə.İ.Məmmədov]; elmi red. H.S.Zeynalov; rəyçilər Ə.A.İsmayılzadə, M.Ə.Əliyev 1-ci Buraxılış.- B.: [İqtisad Un-ti] 2007.- 136 s.

Quliyeva Aida Aydın qızı. Azərbaycanda insan inkişafının sosial-iqtisadi problemləri /A. A. Quliyeva; Elmi red.: Ə. Q. Əlirzayev; Rəyçilər: Ə. P. Babayev, A. Ş. Şəkərəliyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu. B.: Elm, 2000. 124 səh.: cədvəl

Qulamov Rəşad Əsgər oğlu. Limon bitkisi. /R.Ə.Qulamov; Elmi red.: �.H.�alıbov.- B��ı: Elm, 2002.- 104 s. şək., cədvəl;

Qulamova Nərgiz Kamal qızı. Bəstəkar Azər Dadaşovun simfonik yaradıcılığına bir baxış [Mətn ] H.K.Qulamova; Elmi red. Ş.Mahmudova. Bakı :Adiloğlu;2006.-132 s.

Quliyev A.K. Xalq yazıçısı Süleyman Rəhimov [Mətn]:qısa ədəbiyyat göstəricisi A.K.Quliyev, Ə.T.Xələfov; red. H.A.Rzaquliyev; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası, Elmi-Metodik Kitabxanaşünaslıq şöbəsi.- B.: [s.n.] 1963.- 54, [2] s.

Quliyev Aqşin İsabala oğlu. XII-XVI əsrlərdə Azərbaycanın siyasi-hüquqi fikrində qanun və qanunçuluq problemi [Mətn] /A.İ.Quliyev; elmi red. N.H.Cəfərli.- B.: Qanun, 2005.- 376 s.

Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Azərbaycanın ictimai-siyasi fikrində sosial ədalət ideyası [Mətn]: [monoqrafiya] /A. Quliyev; elmi red. M.Cəfərquliyev.- B.: [Səda], 2008.- 352 s.

Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Bakı şəhərində kooperativ mənzil almaq istəyən vətəndaşların uçotu və mənzil-tikinti kooperativlərinin təşkili haqqında “qaydalar”ın şərhi [Mətn]: [Qanun məcəlləsi] /A.Quliyev; Red. A.Ofçiyev.- B.: Şur, 1993.- 96 s.

Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərin şərhi [Mətn] /A.Quliyev;elmi red. S. Alıyev.- Bakı: Qanun, 2001.- 208 s.

Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Hüquq ensiklopediyası [Mətn] /Aqşin İsabala oğlu Quliyev; Elmi red. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2007.- 1108 s.

Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Hüquq sosiologiyası [Mətn] A.İ.Quliyev; elmi red. İ.Rəhimov.- B.: Qanun, 2012.- 503, [1] s.

Quliyev Aqşin İsabala oğlu. “Kitabi-Dədə Qorqud” ictimai-siyasi fikrimizin möhtəşəm abidəsidir [Mətn] /A.Quliyev; Red.: M.Quliyeva. B.: Qanun, 1999. 32 s

Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Qədim Azərbaycanda siyasi və hüquqi fikir [Mətn]: ən qədim dövrdən VIII əsrədək: [monoqrafiya] /A. Quliyev; naşir. Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2003.- 135 s.

Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Qədim Şərq quldarlıq dövlətlərində siyasi və hüquqi fikir [Mətn] /A.İ.Quliyev; Elmi red.: M.Seyidov.- B.: Nurlan, 2006.- 264 s.


Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Nəsirəddin Tusi dövlət, siyasət və qanun haqqında [Mətn] /A.Quliyev.- Bakı: Qanun, 2001.- 268 s.

Quliyev Arif Mehdi oğlu. Neftqazçıxarma terminlərinin izahlı lüğəti Rusca-ingiliscə-azərbaycanca /A.M. Quliyev, M.A.Hacıyev, R.M.Əfəndiyev; ingiliscə tərcümənin müəllifi. Q.H.Bayramov; elmi red. M.K.Bağırov, A.M.Məmmədzadə.- Bakı: 2001.- 392, s.; 22 sm.

Quliyev Asəf. Qeyri-üzvi kimyanın nəzəri əsasları: Ali məktəblər üçün dərslik /�.C.Quliyev; Elmi red.: Ə.N. Qurbanov.- B��ı: Nurlan, 2003.- 386 s.

Quliyev Asəf. Kompleks birləşmələr kimyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /A.Quliyev; elmi red. N.A.Verdizadə; rəyçi M. B. Babanlı [və b.]Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 447, [1] s., şək.; 23 sm

Quliyev Baloğlan Sarı oğlu. Fiziki tərbiyənin nəzəri-metodik və praktik işlərinin əsasları [Mətn] /B. S. Quluyev; elmi red. M. Nəsrullayev; rəyçilər. F. Rüstəmov, R. Əliyev, A. Əmiraslanov, Ə. Mehdiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- B.: ADPU, 2010. -654, [4] s.

Quliyev Baloğlan Sarı oğlu. Mütəhərrik və əyləncəli oyunlar [Mətn] : [ali pedaqoji universitetlərin “Fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışaqədər hazırlığı” ixtisası üçün dərs vəsaiti] /B. Quliyev; red. R. Əliyev; rəyçi Ə. Paşayev, M. Nəsrullayev, G. Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Pedaqoji Universiteti.- Bakı : ADPU, 2011.- 493, [1] s.

Quliyev Baloğlan Sarı oğlu.İbtidai sinif şagirdlərinin fiziki tərbiyəsinin aktual problemləri [Mətn] : [monoqrafiya] /Bakı: Elm, 2013.265, [1] s.: portr., fotoşək., 21 sm.

Quliyev Cahid Süleyman oğlu. Kollektiv və şəxsiyyət [Mətn] /C.Quliyev.- B.: Gənclik, 1981.- 109, [3] s.

Quliyev Cavanşir Kərəm oğlu. İngilis dilinin praktik qrammatikası fənni üzrə tədris proqramı [Mətn]: Ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün /Cavanşir Quliyev; Rəyçilər: A.R.Hüseynov, D.N.Yunusov; Red.: M.M.Nurəddinov; Təhsil Problemləri Üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəzi; Ali Diplomatiya Kolleci.- Bakı: Ali Diplomatiya Kolleci, 2001.- 40 s.

Quliyev Cəmil Bahadur oğlu. Tarix: düşüncələr,mülahizələr, qeydlər. (1953-2003 ) /C.Quliyev.- Bakı: Elm, 2004.-764 səh., 48 səh. şəkil.; 22 sm.

Quliyev Çingiz Bayram oğlu. Uşaq cərrahlığı [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik /Çingiz Quliyev; Red.: Ş.Hüseynova; Dərsliyə rəy verənlər: B.X.Abbasov, H.A.Sultanov, N.Y.Axundov.- Bakı: Təbib: Azərbaycan Tibb Universiteti, 2005.- 260 s.

Quliyev Çingiz Bayram oğlu. Uşaq travmatologiyası [Mətn] /Çingiz Quliyev; Rəyçilər: Q.S.Canbaxışov, Ə.Y.Əhmədzadə; Azərbaycan Tibb Universiteti.- Bakı: Tibb Universiteti nəşriyyarı, 2004.- 350 s.


Quliyev Çingiz Bayram oğlu. Uşaqlarda exinokokkoz xəstəliyi [Mətn] /Çingiz Quliyev, Ramiz Poluxov; Rəyçilər: H.A.Sultanov, B.X.Abbasov; Azərbaycan Tibb Universiteti.- Bakı: Tibb Universiteti nəşriyyatı, 2004.- 164 s.

Quliyev Çingiz Bayram oğlu. Uşaqlarda qarın boşluğu üzvlərinin travmatik zədələnmələri [Mətn]: Monoqrafiya /Ç.B.Quliyev.- Bakı: Tibb Universiteti, 2003.- 234 s.

Quliyev Dilqəm Qasım oğlu. Azərbaycan ulduzları olimpiya oyunlarında [Mətn]: 1952-1996 /D.Quliyev; Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu.- B.: İşıq, 1996.- 64 s. portr., fotoşək., cədvəl

Quliyev Edison Məmməd oğlu. Eksperimental psixologiya [Mətn]: testlər 370 E.M.Quliyev (ön söz.); rəy. Ə.Ə.Əlizadə, N.T.Hüseynova, M.S.Əliyev.- B.: [ADPU] 2014.- 144, [1] s.

Quliyev Edison Məmməd oğlu. Kiçik məktəblilərdə idrak fəaliyyətinin inkişaf xüsusiyyətləri [Mətn] : [Dərs vəsaiti] /E.M. Quliyev; Elmi red: Ə.Ə.Əlizadə; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: ADPU, 1995. -83 s.

Quliyev Edison Məmməd oğlu. Uşaq və yaş psixologiyası testlər 300 [Mətn] E.M.Quliyev.- B.: 2006.- 103 s.

Quliyev Eldar Allahyar oğlu. Aqrar iqtisadiyyat [Mətn] : ali məktəblər üçün dərslik /E. A. Quliyev ; elmi red. Z. Səmədzadə. Bakı: Kooperasiya, 2015.- 319, [1] s.: cədv., şək., 21 sm.

Quliyev Eldar Allahyar oğlu. Gömrük işinin təşkili [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti E.A.Quliyev, İ.Mehrəliyev; elmi red. A.Ş.Şəkərəliyev; rəyçi M.X.Meybullayev [və b.] B.: Kooperasiya, 2012.- 399, [1] s.

Quliyev Elman Hilal oğlu. “Heydərbabaya salam” necə varsa [Mətn] /Elman Quliyev; Elmi red.: X. Məmmədov, N. Cəfərov.- B.: Elm, 2001.- 110 s., 1 portr., fotoşək.

Quliyev Elman Hilal oğlu. Şəhriyar poeziyası və milli təkamül [Mətn] : [Monoqrafiya] /Elman Quliyev; Red.: Himalay Qasımov.- B.: Elm, 2004.- 279 s., fotoşək.

Quliyev Elman Hilal oğlu. Şərq xalqları ədəbiyyatı (müntəxəbat) [Mətn] : 2 cilddə /E. Quliyev; elmi red. H. Qasımov; rəyçilər N. Cəfərov [və b.] I cild.-Bakı : Constant Empire, 2011.- 757, [2] s.

Quliyev Elman Hilal oğlu. Şərq xalqları ədəbiyyatı (müntəxəbat) [Mətn] : 2 cilddə /E. Quliyev; elmi red. H. Qasımov; rəyçilər N. Cəfərov [və b.] II cild.- Bakı : Constant Empire, 2011.- 683, [1] s.

Quliyev Elman Hilal oğlu. Türkiyə türk ədəbiyyatı [Mətn] : �I� – �� əsrlər /Elman Quliyev; Elmi red.: Himalay Qasımov,- B.: Orxan, 2003.- 122 s.

Quliyev Elman Hilal oğlu. Türk xalqları ədəbiyyatı [Mətn] /Elman Quliyev; Elmi red.: Himalay Qasımov; Rəyçi. N. Cəfərov, A. Əmrahoğlu.- B., 2008.- 368 s., portr.,ill.,xər.

Quliyev Elman Hilal oğlu. Türk xalqları ədəbiyyatı [Mətn] /E.Quliyev; elmi red. H.Qasımov.- Bakı: Qismət, 2009.- 399, [1] s.

Quliyev Elman Hilal oğlu. Türk xalqları ədəbiyyatı [Mətn] : dərslik /E. Quliyev; elmi red. H. Qasımov; rəyçilər B. Nəbiyev [və b.].-Bakı :Conatant Empary, 2011. -567, [1] s. :port., şək., 21 sm.

Quliyev Elman Hilal oğlu. Türk xalqları ədəbiyyatı [Mətn] : dərslik /E. H. Quliyev ; elmi red. H. Qasımov ; rəyçilər İ. Həbibbəyli [və b.] Bakı: [Apoctoroff], 2014.- 611, [1] s.: portr., xəritə, faks., ill. 22 sm.

Quliyev Elşən Qalib oğlu. Foreks maliyyə bazarının əlifbası [Mətn] /E.Q.Quliyev, Ş.A.Qurbanzadə; dizayn və texniki tərt. E.R.Rəhimov.- B.: [Forex-Az şirkəti], 2007.- 154 s.

Quliyev Etibar Dilqəm oğlu. Azərbaycan və Anadolu türklərinə qarşı soyqırım [Mətn]: tarixi həqiqətlər: [monoqrafiya] E. Quliyev, A. Quliyeva, D.Quliyev; elmi red. C.Ə.Bəhramov.- B.: Təknur, 2012.- 575, [1] s.

Quliyev Ə.A. IV sinifdə həndəsi məzmunlu, çalışmalar sisteminə aid metodiki göstəriş [Mətn]: [Tədris vəsaiti] /Ə.A.Quliyev, Y.Ə.Əhmədova, Ə.A.Quliyeva; Red.: H.Ə.Sadıqov; Rəyçilər: S.Həmidov, N.B.Nəsirov, K.S.Əsgərov; Təhsil Problemləri Üzrə Respublika Elmi Metodik Mərkəz, N.Tusi Adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B,: ADPU, 1998.- 50 s.: ill., 20 sm.

Quliyev Ə. A. Cəbrin məsələ vasitəsilə yekun təkrarı [dərs vəsaiti] /Ə. A. Quliyev; elmi red. V. M. Qurbanov; rəyçi H. F. Quliyev, A. S. Adıgözəlov, İ. C. Mərdanov.-ı Bakı : Elm, 2012.- 235 s.

Quliyev Ə.A. Həndəsə məsələləri [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə. A. Quliyev; elmi red. V. M Musayev; rəy ver. H. F. Quliyev, A. S. Adıgözəlov, İ. C. Mərdanov, N. B. Nəsirov.- B.: Elm, 2010.- 299 s.

Quliyev Ə. A. Riyaziyyatın məsələ vasitəsilə təkrarı [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə. A. Quliyev; elmi red. V. M. Qurbanov; rəyçi. H. F. Quliyev, A. S. Adıgözəlov, J. C. Mərdanov.-Bakı : [s. n], 2011.- 98, [1] s.

Quliyev Əbülfəz Aman oğlu. Naxçıvan dialekt və şivələrinin lüğəti [Mətn] /Ə. A. Quliyev, N. Y. Əliyeva ; elmi red. İ. Bayramov ; AMEA, Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İn-tu. Naxçıvan: [Əcəmi], 2017.- 295, [1] s.: cədv., 20 sm.

Quliyev Əli Məmməd oğlu. İstilik texnikası [Mətn] : Ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /Ə.M.Quliyev; Rəyçi: F.İ.Kəlbəliyev.- Bakı: Təhsil NPM, 2006.- 200 s.

Quliyev Əliqulu Umud oğlu. Riyazi məntiq və alqorifmlər nəzəriyyəsi [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /Ə.U.Quliyev.- Bakı: Maarif, 1996.- 304 s.

Quliyev Əlövsət Nəcəfqulu oğlu. XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda tarix elminin inkişafı /Ə.N.Quliyev, İ.M.Həsənov, İ.V.Striqunov; [red. H.Əfəndiyev].- Bakı: Azərnəşr, 1960.- 220, [4] s.

Quliyev Əlövsət Nəcəfqulu oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn]: 9-10-cu siniflər üçün dərslik /Ə.Quliyev, E.Məmmədov, K.Rəhimov; red. Ş.C.Məmmədbəyli, İ.B. Berxin; [tərc. Z.Məmmədov]Bakı: Maarif, 1982.- 322, [2] s.

Quliyev Əmir Məhərrəm oğlu. Türk oğlu. 17-ci. hücuma hazır ol! [Mətn]: (tarixi oçerk) /Ə.Quliyev, A.Quliyev; red. H.Əsgərov.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 473, [3] s., [15] v.

Quliyev Əsab Aslan oğlu. X-XI siniflərdə cəbr və analizin başlanğıcı [Mətn]: [vəsait] /Ə. A. Quliyev; elmi red. V. M. Qurbanov.- B.: [Elm] 2014.- 416 s. şək. 21 sm.

Quliyev Əsab Astan oğlu. Riyaziyyat [Mətn] : Abituriyentlər üçün /Ə. A. Quliyev, Y. A. Quliyev; red. K. Əsgərov ; rəyçilər T. M. Əliyeva, H. Ə. Sadıqov, İ. F. Əliyev. B.: Təbib, 2000. 474 s.: ill

Quliyev Əsab Astan oğlu. Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə [Mətn] /Ə. A. Quliyev; elmi red. V. B. Şahmurov.- B.: Elm, 2009.- 452 s.

Quliyev Əşrəf [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [s.n.], 1974.- [1] qat. v., şək., portr.; 16 sm.

Quliyev Əzizağa Rza oğlu. Səhnə danışığı Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələri üçün dərslik /Ə.R.Quliyev; elmi red. N.Şəmsizadə; rəyçilər A.Babayev [və b.]Bakı: [Ziya], 2011.- 279, [1] s.; 22 sm.

Quliyev Fəraməz Şamil oğlu. Ftiziatriya [Mətn]: dərslik /F.Ş.Quliyev; rəyçilər. N.Ə.Abbasov; F.Ağayev, E.N.Məmmədbəyov; red. Y.Ş.Şıxəliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi Azərb. Resp. Təhsil Problemlər İn-tu, Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi Azərb. Tibb Un-ti.- Bakı: [Təbib], 2010.- 297, [1] s., şək., portr.

Quliyev Fərəməz Şamil oğlu. Sümük-oynaq vərəminin patogenezi, klinikası və müalicəsi [Mətn]: Elmi kütləvi vəsait /A.Ş.Quliyev.- B.: Maarif, 1996.- 112 s.

Quliyev Fərid Tofiq oğlu. Gəlirlər nəzəriyyəsi /F.Quliyev; Elmi red.: M.X.Meybullayev.- B.: Nağılevi, 2004.- 140 s.

Quliyev Fərid Tofiq oğlu. Millət və dövlət gəlirləri: Gəlir nəzəriyyəsi /Fərid, Quliyev; Elmi red.: M.X.Meybullayev.- B.: Nağıl evi, 2004.- 328 s.

Quliyev Fərhad Eldar oğlu. Azərbaycanın kurqan qəbirlərində at dəfni [Mətn] /F.E.Quliyev; elmi red. İ.H.Nərimanov, S.H.Aşurov; rəyçilər. Q.S.İsmayılzadə, T.R.Əliyev; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Elm, 2008.- 394, [5] s.

Quliyev Gündüz Allahqulu oğlu. Məhəbbət psixologiyası [Mətn] /G. A. Quliyev; Red.: M. Nağısoylu.- B.: Adiloğlu, 2005.-456 s.

Quliyev H.İ. Aviasiya meteorologiyası fənni üzrə qısa mühazirələr kursu [Mətn] /H.İ.Quliyev, N.Ş.Hüseynov; elmi red. A.M.Paşayev, V.Z.Sultanov; Azərb. Hava Yolları Dövlət Konserni, MAA.Bakı: Səda, 2004.- 79 s. şək., cədv

Quliyev H.K. Müxtəlifsistemli dillərdə felin semantik təsnifatı: Azərbaycan, rus, ingilis və alman dillərinin materialları əsasında: Ali məktəblərin filologiya və tərcümə fakültələri üçün dərs vəsaiti /H.K.Quliyev; Red.: A.A.Axundov, F.Y.Veysəlov; Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Azərbaycan Dillər Universiteti.- B.: 2001.- 256 s.

Quliyev Həsən Aslan oğlu. Azərbaycanda ailə məişətinin bəzi məsələləri [Mətn]: keçmiş və müasir dövr /H.A.Quliyev; red. Q.A.Qeybullayev; AzSSR EA Tarix İnstitutu Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- Bakı: Elm, 1986.- 96 səh.

Quliyev Hətəm Hidayət oğlu. Aləmdən, Kainatdan zəlzələyə qədər /H.H.Quliyev.- B��ı: Elm, 2003.- 140 s.

Quliyev Xəlil Məcid oğlu. Ali riyaziyyata aid 1001 suala cavablar [Mətn]: [ali məktəblər üçün dərs vəsaiti] X.M.Quliyev; elmi red. A.C.Cəbrayılov; rəy verən A.N.Əlizadə , V.H.Nəsibov.- B.: [Nurlan], 2001.- 424, [4] s.

Quliyev Xəlil Məcid oğlu. Ali riyaziyyatdan məsələ və misallar [Mətn]: Xətti cəbr və analitik həndəsə /X.M.Quliyev, Z.V.Nuriyev; elmi red. A.C.Cəbrayılov; rəy ver. Ə.B.Əliyev, A.Ş.Hacıyev I hissə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.- 200 s.

Quliyev Xəlil Məcid oğlu. Diferensial tənliklər. Məsələ və misallar həlləri ilə [Mətn]: [ali məktəblər üçün dərs vəsati ] X.M.Quliyev, K.Q.Həsənov; rəy verən. M.N.Yaqubov, C.N.Süleymanov.- B.: Çaşıoğlu, 2001.- 318, [4] s.

Quliyev Xəlil Məcid oğlu. Xətti cəbr və xətti proqramlaşdırmanın əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti X.Quliyev, F.Ələkbərova; elmi red. A.C.Cəbrayılov; rəy verənlər M.F.Mehdiyev, Z.V.Nuriyev.- B.: [s.n.] 2001.- 294, [1] s.

Quliyev İbrahim. Nizami və zərdüştilik [Mətn] İ.Quliyev; elmi red. G.Baxşəliyeva; red. R.Əliyev; AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- B.: Elm və təhsil, 2012.- 98, [1] s.

Quliyev İbrahim Orucoğlu. Vətəndaşların hüquqlarının təmin edilməsində kütləvi informasiya vasitələrinin rolu [Mətn]: dərsvəsaiti /İ.O.Quliyev; rəyçilər: L.Hüseynov [və b.]; Milli Aviasiya Akademiyası.- B.: Adiloğlu, 2006.- 170, [1] s.

Quliyev İlkin Etibar oğlu. Qazi Bürhanəddin “Divan”ının dilinin sintaktik quruluşu [Mətn] /İ. E. Quliyev; elmi red. Q. Kazımov-Bakı : Elm və Təhsil, 2010.- 183, [1] s.

Quliyev İltifat İbrahim oğlu. Kremli fəth etmiş böyük türk oğlu [Mətn] /İ. İ. Quliyev ; F. H. Nəbiyev ; baş red. B. M. İbrahimov ; elmi red.: Ə. Ağabəyova, H. Hüseynov. B.: MBM, 2008.148 [1] s.: 20 sm.

Quliyev Qaysın. Yaralı daş şeirlər /Q.Quliyev; [tərc. ed. H.Hüseynzadə, M.İbrahim; red. V.Rüstəmzadə]Bakı: Azərnəşr, 1966.- 95, [1] s.; 16 sm.

Quliyev Qorxmaz. Dəlidən doğru xəbər. [Mətn] Q.Quliyev; Red.: C.Yusifli; Naşir: T.Vəlixanlı /-Bakı : Mütərcim, 1999-160 s.

Quliyev M. Müdafiə hüququ [Mətn] M.Quliyev, G.Quliyeva(red.).- B.: Elm və təhsil, 2012.- 330, [2] s.

Quliyev Məmməd Abbas oğlu. Avropa hüququ [Mətn] /M.Quliyev; red. G.M.Quliyeva; ön söz. M.Quliyev.- Bakı: [s.n.], 2009.- 418, [1] s.

Quliyev Məmmədağa Hacı oğlu. Materialşünaslıq /M.H.Quliyev, V.C.İsmayılzadə; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- Bakı: 2002.- 168 s.

Quliyev Məmmədkərim. Onun musiqisi [Mətn] /Məmmədkərim Quliyev; Red.: A.Əlizadə; Ön söz: T.Salahov.- Bakı: Gənclik, 1997.- 76 s.

Quliyev N.R. Beynəlxalq maliyyə münasibətləri [Elektron resurs]: N.R.Quliyev, M.M.Mahmudov; elmi red. N.H.Əhmədov; ADİU.- B.: [s.n.] 2011.-121 s.

Quliyev Natiq Əliabbas oğlu. Elektron imza, elektron kommersiya [Mətn] : informatika: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /N.Ə.Quliyev; elmi red. M.S.Xəlilov; rəyçilər. V.R.İbrahimov, F.B.İmranov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: [s.n.], 2008.- 344, [2] s., şək.; 21 sm.

Quliyev Nazim Paşa oğlu. Naxçıvan musiqi mədəniyyəti tarixindən [Mətn]: XX əsr /N. Quliyev; red. R. İmrani; Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Naxçıvan Təşkilatı. B.: Elm, 1999. 140 s.: portr., fotoşək., not

Quliyev Nurbala. Bura Gülüstani-İrəm torpağıdır. /N.Quliyev; Red.: N.Rəhmanlı.- Bakı: Şuşa, 2005.- 208 s.

Quliyev Oruc. Qələbə diplomatiyası [Mətn] : [məqalələr] /O.Quliyev; tərt. ed.v və red. X.Əhmədov.- Bakı: Nurlan, 2009.- 207, [1]s.

Quliyev Rafiq İsmayıl oğlu. Cinayət hüququ [Mətn]: Xüsusi hissə: Dərslik /R.Quliyev, M.İmanov; Elmi red. F.Səməndərov.- Bakı: Digesta, 2001.- 676 s.; 22 sm.

Quliyev Rafiq İsmayıl oğlu. Cinayət hüququ [Mətn]: Xüsusi hissə: Dərslik /R.İ.Quliyev, M.H.İmanov; Elmi red. F.Y.Səməndərov.- Bakı: Qanun, 2004.- 816 s.


Quliyev Rafiq Məhərrəm oğlu. Azərbaycan incəsənətində rəmzi-obrazlı bədii şərhə yüksəlmə [Mətn] / R.M.Quliyev; Elmi red. V.İ.ismayılov; Red. R.N.Qurbanov; Məsləhətçi. R.Ə.Əliyev; Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəz.- Bakı: Təknur, 2007.- 160 s., portr., ill.; 20 sm.

Quliyev Rafiq Məhərrəm oğlu. Təsviri sənətdə insan dünyası [Mətn] /R. M. Quliyev ; elmi red. R. Nəbioğlu ; ixtisas red. Ə Qarayev ; ön söz T. Abbaslı. B:. Təknur, 2009. 130 s. şək., portr

Quliyev Rafiq Səfər oğlu. Kino-foto işi və materiallar [Mətn]: dərslik /R.S.Quliyev; elmi red. Y.Əfəndiyev; rəyçilər O.Əkbərov, R.Qəmbərov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Təhsil, 2010.- 121, [3] s.

Quliyev Raqib İsmayıl oğlu. Azərbaycanda iqtisad elmi: ixtilaflı transformasiya /R.Quliyev; Beynəlxalq İqtisadi Araşdırmalar və İnkişaf Agentliyi; Azərbaycan Texniki Universiteti; Red.: H.A.Xəlilov.- Bakı: Nurlar, 2006.- 237 s. ; 20 sm.

Quliyev Raqib İsmayıl oğlu. Postsosialist iqtisadi transformasiyası: Azərbaycandan dəyərləndirmələr / R.Quliyev; Beynəlxalq iqtisadi Araşdırmalar və İnkişaf Ağentliyi; Azərbaycan Texniki Universiteti.- B.: Nurlar, 2004.- 288 s.

Quliyev Ramiz Mirmahmud oğlu. Ünvan işi ali təhsil müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik və dərs vəsaitləri /R. M. Quliyev; rəyçi M. H. Qocamanov, S. A. Qəniyeva, Q. B. Bəybalayev.-Bakı : MBM, 2014.-95, [1] s.

Quliyev Rövşən. Cənubi Qafqaz ölkələrinin 1997-ci il Lissabon konvensiyasına inteqrasiya və harmonizasiya səviyyələrinin qiymətləndirilməsi /R.Quliyev; Red.: A.Yusubov, E.Əfəndi; İngilis dilinə tərcümə edən: E.Eminov; Azərbaycan Respublikası “Təhsil Cəmiyyəti”.- Bakı: “MBM” MMC, 2004.- 100 s.

Quliyev Rüstəm. Qarabağda qalanım var [Mətn] : (şerlər) /R.Quliyev.- Bakı: Hərbi Nəşriyyat, 1998.- 40 s.

Quliyev Rüfət. Sosiologiya: nəzəriyyə və tədqiqat metodologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /Rüfət Quliyev; Elmi red.: C.T.Əhmədli; Rəyçi R.Z.Abdigeyev.- B.: Siyasət, 1995.- 424 s.

Quliyev Rza İsa oğlu. Proletar beynəlmiləlçiliyi bayrağı altında /R.İ.Quliyev; [red. Ə.Salahov].- Bakı: Azərnəşr; 1957.- 81, [3] s. ;21 sm. 81, [3] s.

Quliyev S.M. Tərbiyə işinin metodikası [Mətn]: mühazirə mətnləri /S.M.Quliyev; Elmi red. S.Əliyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 1991.- 83 s.

Quliyev Sabir Əli oğlu. Elastiklik nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri [Mətn]: müstəvi məsələləri və lövhələrin əyilməsi /S.Ə.Quliyev.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 400 s.

Quliyev Sabir Əli oğlu. Elastiklik nəzəriyyəsinin fiziki qeyri-xətti məsələləri [Mətn] /S.Ə.Quliyev; [ing. dilinə tərc. ed. E.T.Əliyeva]Bakı: Azərnəşr, 2010.- 463, [1] s., portr., cədv.; 22 sm.

Quliyev Sabir. Musiqi və onun tədrisi metodikası [Mətn]: Pedoqoji institutların pedoqoji fakultələri üçün tədris vəsaiti S.Quliyev; E.Əfəndiyeva; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Ped. İn-tu.- B.: APİ, 1978.- 125, [3] s. cədv. 20 sm.

Quliyev Sabir Əli oğlu. Nəzəri mexanika (Qısa kurs) [Mətn] : Ali texniki məktəblər üçün dərslik /S.Ə.Quliyev, �.B.Eyvazov; Baş red. R.S.Qurbanov.- B��ı: Azərnəşr, 2003.- 396 s.

Quliyev Samid Qənbər oğlu. Azərbaycanda multikulturalizm və onun Lənkəran qaynaqları [Mətn] : S. Q. Quliyev, E. B. Vəliyev ; elmi red. K. Məmmədzadə ; red. O. Musayev ; [ön söz F. Nurullah].-Bakı: [Orxan NPM], 2018.118 [2] s.: portr., fotoşək., cədv., 20 sm.

Quliyev Səftər Mehdi oğlu. Azərbaycanda neft quyularının qazılması tarixindən [Mətn] S.M.Quliyev, R.H.Nəzərova; [red. K.Rəhmanov].- B.: Azərnəşr, 1962.- 105, [3] s.

Quliyev Sərdar Musa oğlu. Qloballaşma və müasir gəncliyin tərbiyə problemləri [Mətn]: dərs vəsaiti / S.M.Quliyev, M.Quliyeva; elmi red. H.Ə.Əlizadə.- B.:[ADPU]; 2013.- 266, [1] s.

Quliyev Sücəddin Mirzəbaba oğlu. Bioloji müxtəliflik: Azərbaycanın cütdırnaqlılar faunası [Mətn] /S.M.Quliyev; baş red. M.Musayev; red. F.Əhmədov, E.Əsgərov.- B.: [BP Caspian Sea Ltd], 2008.- 224 s.: portr., fotoşək., 21 sm.

Quliyev Şakir Məhərrəm oğlu. Siqaret – ölüm mələyi Ş.Quliyev; Red: A.İsabəyli.- B.: Şirvannəşr, 2003.- 160 səh.

Quliyev Şəhriyar Paşaoğlu. Azərbaycanda şahmatın tarixi [Mətn]: ədəbi və tarixi qaynaqlar əsasında araşdırma Ş.P.Quliyev; red., tərtib edən, ön sözün və əlavələrin müəllifi Q.Şəhriyar.- B.: [s. n.] 2012.- 319, [1] s.

Quliyev T.Z. Türk dillərinin leksikası [Mətn]: ali məktəblərin filologiya fakültələrinin bakalavr və magistratura pilləsində təhsil alan tələbələr üçün dərslik T.Z.Quliyev, A.M.Nağdalıyev; red. N.Cəfərov; rəyçi M.Yusifov [və b.]B.: [s. n.] 2012.- 201, [1] s. [1] v.

Quliyev Tacəddin Fəzrəddin oğlu. Biblioqrafik təsvirin tərtibi qaydaları [Mətn]: dərs vəsaiti / T. F. Quliyev, A. N. Abbasova, S. M. Mustafayeva; Red.: T. F. Quliyev; M. Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti Kitabxana Fondu və Kataloqların Təşkili Kafedrası B.: 1996.- 72 s.

Quliyev Təhməz Nəsib oğlu. Kimyəvi rabitə [Mətn]: dərs vəsaiti /T.N.Quliyev; rəyçilər. N.M.Qocayev, N.S.Nəbiyev; red. T.M.Mürsəlov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2008.- 267, [1] s.

Quliyev Tərlan. Əruz və qafiyəşünaslıq tarixi (VIII-XVI əsrlər) [Mətn] /T.Quliyev; Elmi red.: V.Məmmədəliyev, R.Əliyev; Rəyçi: C.Nağıyeva; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutu, “İrşad” İslam Araşdırmaları Mərkəzi.- B,: Əbilov, Zeynalov və oğulları, “İrşad” mərkəzi, 1998.- 183 s.: 1portr., 20 sm.

Quliyev Tofiq Əvəz oğlu. Əməyin elmi təşkili [Mətn ]:ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /T.Ə.Quliyev, Ə.S.Məhərrəmov.- B.: Maarif, 1975.- 365,[3] s.


Quliyev Tofiq Əvəz oğlu. Əməyin iqtisadiyyatı: Dərslik /T.Quliyev; Elmi red.: �.�.Meybullayev.- B.: Nağıl evi, 2003.- 695 s.

Quliyev Tofiq Əvəz oğlu. Əməyin iqtisadiyyatı ali məktəblər üçün dərslik /T.Quliyev; eımi red. Ə.Məhərrəmov.- B.: Maarif, 1972.- 452 s.

Quliyev Tofiq Əvəz oğlu. Əməyin sosiologiyası [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /T.Ə.Quliyev; Elmi red.: A.B.Abbasov; Rəy verənlər: M.X.Meybullayev, M.F.Cəlilov.- B.: Maarif, 1998.- 336 s.

Quliyev Tofiq Əvəz oğlu. Menecmentin (idarəetmənin) əsasları [Mətn]: Dərslik /T.Quliyev; Elmi red.: M.X.Meybullayev; Rəyçilər: T.Əliyev, K.Şahbazov.- B.: Qərənfil, 2006.- 591 s.

Quliyev Tofiq Əvəz oğlu. Menecmentin (idarəetmənin) əsasları: Dərslik /T.Ə. Quliyev; Elmi red.: �.�. Meybullayev; Rəyçilər: M.Axundov, T.Əliyev.- B.: Nağıl evi, 2001.- 520 s.

Quliyev Vaqif. B eynəlxalq uçot və hesabata giriş GAAP və İFRS əsasında /V.Quliyev, R.Fətullayev, A.Kərimov (ön söz); elmi red. S.Səbzəliyev; İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzi.- Bakı: [Nurlar], 2011.- 279, [1] s.

Quliyev Vahid Şamxal oğlu. Botanika [Mətn]: Bitkilərin anatomiya və morfologiyası /V.Ş.Quliyev, C.M.Bağırov.-Bakı: Maarif, 2000.- 320 s.

Quliyev Varis. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ampeloqrafiyası /V. Quliyev, T. Talıbov; Azərb. Resp. AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İn-tu; elmi məsləhətçi M. Qurbanov; elmi red. Z. Həsənov. -Naxçıvan : [Əcəmi], 2012.- 582, [4] s.

Quliyev Vilayət Muxtar oğlu. Açıq sözün hikməti /Vilayət Quliyev.- Bakı: Ozan, 2001.- 520 s.

Quliyev Vilayət Muxtar oğlu. Ağaoğlular [Mətn] Vilayət Quliyev; Red.: A.Rüstəmli.- B.: Ozan, 1997.- 236 s. 20 sm.

Quliyev Vilayət Muxtar oğlu. Azərbaycan filoloji fikri və rus ədəbi-ictimai mühiti [Mətn]: XIX əsrin birinci yarısı V.Quliyev; AEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; elmi red.: B.Nəbiyev.- B.: Ozan 2000.- 424 s. 1 portr. 21 sm.

Quliyev Vilayət Muxtar oğlu. Mirzə Kazımbəy [Mətn] /V.M.Quliyev; red. və önsözünmüəl. K.Tağızadə.- Bakı: Yazıçı, 1987.- 203, [5] s.

Quliyev Vilayət Muxtar oğlu. Tarixdə iz qoyan Azərbaycanlılar V.Quliyev; Köçürən: Əmir Əqiqi Bəxşayişi Qum Bəxşayiş, 2000.- 454 [2] səh.

Quliyev Vilayət Muxtar oğlu . Tarixdə iz qoyan şəxsiyyətlər [Mətn] /V.Quliyev.- Bakı: Ozan, 2000.- 584 s.

Quliyev Vilayət Muxtar oğlu. Tariximiz-taleyimiz [Mətn] V.M.Quliyev.- B.: Tural, 2002.- 424 s.

Quliyev Yusif Nazir oğlu. Orqanizmin yaş xüsusiyyətləri [Mətn] : dərs vəsaiti /[Y. N. Quliyev, Q. Ş. Əbiyev, V. A. Adıgözəlova] ; elmi red. F. Hüseynov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akad.- Bakı: [Kitabçapı.az], 2018.- 126 s.: ill., cədv., 20 sm.

Quliyev Yusif Nazir oğlu. Yüksək dərəcəli idmançıların hazırlığının fizioloji xüsusiyyətləri [Mətn] : magistr səviyyəsi üçün (dərs vəsaiti) /Y. N. Quliyev, [tərt. ed.], G. R. Məmmədova [tərt. ed.] ; elmi red. R. H. Qayıbov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akad.- Bakı: Müəllim, 2014.- 69, [1] s.: 21 sm.

Quliyev Yusif Nazir oğlu. Yüksək dərəcəli idmançıların hazırlığının fizioloji xüsusiyyətləri [Mətn] : magistr təhsil səviyyəsi üçün : dərslik /Y. N. Quliyev ; elmi red. F. A. Hüseynov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akad.- Bakı: [Kitabçapı.az], 2018.- 123, [1] s.: ill., cədv., 19 sm.

Quliyev Yusif. Sistem anlayışları [Mətn] /Y.Quliyev, S.İsgəndərova; Red.: H.Zərbəliyev; Elmi red. və ön sözün müəllifi: İ.Musayev.-Bakı : İqtisad Universiteti, 2004.-124 s.

Quliyev Zülfüqar Mustafa oğlu. Azərbaycanda əmtəə balıqçılığı [Mətn] /Z.M.Quliyev; Elmi red.: M.Ə.Musayev; Rəyçilər: R.Y.Qasımov, T.K. Mikayılov.- Bakı: Seba, 2006,304 s. il., portr

Quliyeva Afaq Ramiz qızı. Üslublar arasındakı qarşılıqlı əlaqələr /Afaq Quliyeva; Elmi red.: Müseyib Məmmədov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Elm, 2002.- 165 s.

Quliyeva Aida. Azərbaycan dili [Mətn]: nəzəriyyə və testlər: ali və orta ixtisas məktəblərinə qəbul imtahanlarına müstəqil hazırlaşanlar və V-XI sinif şagirdləri üçün vəsait /A.Quliyeva, M.Soltanov; elmi red. A.Qurbanov; rəyçi. Ə.Tanrıverdiyev, Z.Məmmədov Cild I hissə.- B.: [s.n.], 2009.- 176 s.: 20 sm.

Quliyeva Aida. Məktəblinin orfoqrafiya-orfoepiya -qrammatika lüğəti [Mətn]: orta ümumtəhsil məktəblərinin V-XI sinifləri üçün vəsait /A.Quliyeva, M.Soltanov; elmi red. Y.Kərimov; rəyçilər. Ə. Quliyev, B. Xəlilov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Təhsil Problemləri İn-tu.- B.: 2009.- 131 s.: 20 sm.

Quliyeva Aytəkin. İngilisizimlər və tərcümə [Mətn] /A. Quliyeva; red. Q. Bayramov.-B.: Nurlan, 2008.- 91 s.

Quliyeva H. F. Onurğasız heyvanların mühafizəsi [Mətn] : Zoologiya, entomologiya və ekologiya ixtisası üzrə universitetlərdə təhsil alan tələbələr və doktorantlar üçün dərs vəsaiti. İkinci nəşr.- Bakı: Ecoprint, 2019.- 191, [1] s.: 22 sm.

Quliyeva Hökümə Fərman qızı. Entomologiyanın tədqiqat metodları [Mətn] : entomologiya ixtisası üzrə universitetlərdə təhsil alan magistr tələbələr üçün dərs vəsaiti /H. F. Quliyeva (ön söz) ; red. F. Q. Ağamalıyev .B.: Zərdabi- LTD MMC, 2015.260, [2] s.: şək., rəngli şək., fotoşək., 21 sm.

Quliyeva Hökümə Fərman qızı. Həşəratların ekoloji fiziologiyası: Entomologiya ixtisası üzrə universitetlərdə təhsil alan magistr tələbələr və aspirantlar üçün dərs vəsaiti /H.F.Quliyeva; Elmi red.: F.Q.Ağamalıyev.- Bakı: Təhsil, 2004.- 184 s.

Quliyeva Hökümə Fərman qızı. Həşəratların ekoloji fiziologiyası entomologiya ixtisası üzrə universitetlərdə təhsil alan magistr tələbələr və doktorantlar üçün dərs vəsaiti /H. F. Quliyeva, İ. M. Səfərova; red. H. F. Quliyeva; rəyçilər Q. T. Mustafayev, B. Ə. Əhmədov.- Bakı : “Bayramoğlu”, 2013.-285 s.

Quliyeva Hökümə Fərman qızı. Tibbi entomologiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik / H. F. Quliyeva (ön söz.); red. H. F. Quliyeva; rəy. N. N. Əliyev, F. Q. Ağamalıyev, Z. M. Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı [Nafta-Press] 2014.- 363, [1] s. şək., cədv.

Quliyeva Hökümə Fərman qızı. Zərərli həşəratlar: neyroendokrin tənzimin fizioloji və biokimyəvi aspektləri [Mətn] : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 70 illiyinə həsr olunur /H. F. Quliyeva ; AMEA, Zoologiya İn-tu, BDU. Bakı: Bayramoğlu, 2015.- 397, [1] s.: portr., şək., cədv., sxem, 21 sm.

Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı. �� əsrin böyük Azərbaycan filosofu Zakir Məmmədov (Baharlı): [Monoqrafiya] /X. Quliyeva; Bakı: Azərnəşr, 2003.- 160 s.: 19 sm.

Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı. Azərbaycan estetik fikri və Cəfər Cəfərov [Mətn] /X. Quliyeva; Red. və ön sözün müəllifi: Y. Qarayev. Bakı: Elm, 1998.- 168 s.: portr., 20 sm.

Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı. Azərbaycan maarifçiliyində fəlsəfi-etik məsələlər [Mətn]: XIX əsrin ikinci yarısı XX əsrin əvvəlləri /X.Quliyeva; elmi red. İ.Məmmədzadə.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 274, [6] s.

Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı. Azərbaycanda maarifçi estetika: XIX əsrin ikinci yarısı-XX əsrin əvvəlləri /Xatirə Quliyeva; Elmi red.: V.Həbiboglu.- Bakı: Elm, 2001.- 200 s.

Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı. Heydər Əliyev və mənəvi-estetik dəyərlər [Mətn] /�. Quliyeva; Elmi red. və ön sözün müəllifi: V. Həbiboğlu. Bakı: Azərnəşr, 2002.- 176 s.: fotoşək., 21 sm.

Quliyeva Xatirə. Həmişə müasir Cəfər Cəfərov [Mətn] 30-70-ci ollər Azərbaycanda estetik fikrin inkişaf məsələləri /X.Quliyeva; elmi red. Y.Qarayev; red.T.Kərimov.- B.: Elm, 1999.- 212 s.

Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı. Mən elə bilirdim. : [Şerlər] Xatirə Quliyeva; Red.: T.Kərimli.- B.: Yazıçı, 2001.- 248 s.

Quliyeva Mahirə Həmid qızı. Şərq poetikasının əsas kateqoriyaları [Mətn]: [dərs vəsaiti] M.H. Quliyeva; elmi red. və ixtisas üzrə məsləhətçi N.Göyüşov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Beynəlxalq Un-ti.- B.: Maarif, 2010.- 397, [3] s.

Quliyeva Mələk. Toxuma [Mətn] /M. Quliyeva, M. Hacıyeva; Red.: G. Qocayeva.-Bakı : Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1996.-104 s.

Quliyeva Mina Əliqulu qızı. Français [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinfi üçün dərslik /M.Ə.Quliyeva; ixtisas red. Ə.R.Yəqubi.- B.: Maarif, 1989.- 202,[2] s.

Quliyeva Nərgiz Məlik qızı. XIX-XX əsrlərdə Bakı şəhər əhalisinin ailə və ailə məişəti [Mətn] /N. Quliyeva; elmi red. E. Kərimov; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu; [ön söz. İ. O. Məmmədov].-Bakı: Elm,2011. 236, [3] s.

Quliyeva Nərgiz Məlik qızı. Azərbaycanda müasir kənd ailəsi və ailə məişəti [Mətn] /N.M. Quliyeva; Elmi red. T.H. Musayeva. Bakı: Elm, 2005.- 347 s.: cədvəl, 21 sm.

Quliyeva Nərgiz Məlik qızı. Etnoqrafiya və etnologiya [Mətn]: dərs vəsaiti /N. Quliyeva; elmi red. A. Məmmədov; rəyçilər. V. Əliyev, M. Allahmanlı; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- B.: [s.n.], 2009.- 157, [1] s., cədv.

Quliyeva Nərgiz Məlik qızı. Mütəqillik illəri Azərbaycan ailəsi [Mətn] /N.M.Quliyeva; ARMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu; Elmi red.: A.Ə.Məmmədov.- B.: Elm 2006.- 94 s. portr. 21 sm.

Quliyeva Nigar Qiyas qızı. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının pensiya təminatı və onun avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi [Mətn] /N. Quliyeva; Rəyçi: Ə. T. Nağıyev; Elmi red.: N. Ə. Qasımov, B. Ə. Hüseynov. B.: Səda, 1999. 48 s.: cədv

Quliyeva Sona. Azərbaycan dili təlimi və nitq inkişafı metodikası [Mətn] /Sona Quliyeva, Həsən Balıyev; Elmi red. M.Məmmədov; Rəyçilər. T.Babayeva, Q.Tahirov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 1994.- 116 s.

Quliyeva Yaqut Sabir qızı. Mahmud Kaşğarinin oğuz dünyası [Mətn] /Y. S. Quliyeva; elmi red. T. Hacıyev.- B.: Adiloğlu, 2010.- 191, [1] s.

Quliyeva Zeynəb Kərim qızı. Arpaçay vadisinin Tunc dövrü arxeoloji abidələri [Mətn] : [monoqrafiya] Z. K. Quliyeva ; elmi red. və ön söz. müəl. V. Baxşəliyev ; AMEA, Naxçıvan bölməsi. B.: Elm və təhsil 2014.- 189, [3] s.

Quliyeva Zəhra Tahir qızı. Göz xəstəlikləri [Mətn] : Tibb İnstitutu üçün dərslik /Z.Quliyeva, P.H.Zairova; ixtisas red. N.M.Əfəndiyev; rəy verən. R.M.Axundova.- Bakı: Maarif, 1987.- 280, [2] s.

Quliyeva Zəhra Teymur qızı. Skripka sənəti tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti Z.Quliyeva; elmi red. F.Ş.Əliyeva; rəyçilər N.M.Abbaszadə, T.İ.Atakişiyev; Azərb. Resp. Təhsil nazirliyi, Bakı Musiqi Akad.1-ci hissə.- B.: [s. n.] [2014?]119, [5] s.

Quliyevlər L. və Z. General, paxıl və varlı [Mətn] L. və Z. Quliyevlər; rəssam: Ə.Həsən.- B.: Nağıl evi.- 2001.- 6 s.

Quluzadə Cəfər Müseyib oğlu. Klassik astronomiya [Mətn]: [universitetin fizika fakültələri üçün dərslik] /C.M.Quluzadə; Red. R.Ə.Hüseynov; Rəyçi. S.Q.Zeynalov, H.T.Arazov.- Bakı: BU, 2007.- 250 s.

Quluzadə Mahmud Məmməd oğlu. İnsan amili və Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi [Elektron resurs] : monoqrafiya /M. M. Quluzadə ; red. İ. Kərimli ; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Bakı: [İqtisad Un-ti], 2015.- 239 s.: cədv.,

Quluzadə Mirzağa Yüzbaşı oğlu. Füzulinin lirikası /M.Quluzadə; red. H.Araslı; Azərb.SSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu.- Bakı: AzSSR EA, 1965.- 474, [2] s.

Quluzadə Musa. Azərbaycan SSR-də dövlət və din münasibətləri [Mətn]: 1920-1991-ci illər /M. Quluzadə; Red.: C. G. Həsənli.-B .: 2006.- 315 s.

Quluzadə Musa. Dinimiz dünən və bu gün [Mətn]: 1920-1995-ci illər /M.Quluzadə; Elmi red.: C.P.Həsənov.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1996.- 152 s.

Quluzadə Rafiq Kazım oğlu. Elektrik işıqlanmasının əsasları: Dərs vəsaiti /R.K.Quluzadə, M.H.Həmidov, R.Ə.Muradova; Elmi red.: R.Z.Kazımzadə.- Bakı: ADNA, 2005.- 224 s.

Quluzadə Rafiq Kazım oğlu . Elektrik ölçmələri və elektronika [Mətn]: Dərs vəsaiti /R.K. Quluzadə; Red.: R.V.Babayev; Rəyçilər: T.M.Qasımzadə, İ.A.Quliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: ADNA, 1996.- 128 s.

Quluzadə Salman Nəriman oğlu. Üzvi kimyadan təcrübə məşğələləri. [Mətn] : Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.- Bakı: Maarif, 1965.- 271 s.

Quluzadə Vəfa. Gələcəyin üfüqləri [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti barədə mülahizələr, müsahibələr, şərhlər /V. Quluzadə. B.: Azərbaycan, 1999. 288 s

Quluzadə Zümrüd Əliqulu qızı. Gender Azərbaycanda [Mətn]: Azərbaycan, ingilis və rus dillərində /Z.Quluzadə; BMT-nin Əhali Fondu (UNFPA)B.: [s. n.], 2006.- 328 s.: şək

Qumilyov Lev Etnogenez və yerin biosferi /Rus dilindən tərcümənin, ön sözün və qeydlərin müəllifləri: K.V.Nərimanoğlu, Ə.Ağakişiyev; Red.: N.Məmmədli.- B.: “Nurlan”, 2005.- 550[1] s .

Qumilyov Lev Nikolayeviç. Qədim türklər [Mətn] /L.Qumilyov; Tərcümə edənlər. V.Quliyev, V.Həbiboğlu; İxtisas redaktoru. E.Əlibəyzadə.- Bakı: Gənclik, 1993.- 536 s. 247, [1] s., [12] v.

Qumuq atalar sözləri /Qumuq dilindən çevirən: Əjdər Ol. B.: Şirvannəşr, 2000. 86 səh

Qurani – Kərim [Mətn] / Tərcümə. Z.Bünyadov, V.M.Məmmədəliyev; Ön söz. V.M.Məmmədəliyev; Məsləhətçi-red. Ş.H.A.Paşazadə.- B.: Azərnəşr, 1992.- 714 s.

Qurani-Kərim: [otuz cüzdən ibarətdir] /Xəttat: O.Taha; Tərcüməçi: Beynəlxalq “Əlhuda” nəşriyyatının tərcüməçilər qrupu; Red.: T.Kərimli, H.Abıyev. [Bakı]: 1999. 616 səh

Qurani-Kərim və açıqlamalı məali [Mətn] /Azərbaycan dilinə tərcümə edəni. F.Qaraoğlu.- Ankara: Baskı-Cild, 2003.- 604, [2] s.

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcüməsi [Mətn] /Ərəb dilindən tərcümə edənlər: Z.M.Bünyadov, V.M.Məmmədəliyev (ön söz).- B.: Qismət, 2006.- 480 s.

Qurban Teyyub. Həqiqət olduğu kimi [Mətn] /Teyyub Qurban; red. P. Əfəndiyev; [ön söz əvəzi S. Rəfili].-Bakı :Adiloğlu, 2011. 139, [1] s.

Qurban Teyyub. Ömrün gecikən yazı [Mətn]: şeirlər T.Qurban.- B.: Yazıçı, 1992.- 150, [10] s.

Qurban Teyyub. Ömür yolları /T.Qurban; red. Ə.Balayev.- Bakı: OL, 2013.- 280, [8] s.

Qurbani. Əsərləri [Mətn] /Qurbani; tərt., ön söz, qeyd və izahların müəl. Q.Kazımov, B.: Şərq-Qərb, 2006. -232 s.

Qurbani Abdulla. (Qurbanov Abdulla Novruz oğlu) Heydər Əliyev məktəbi [Mətn] /A.Qurbani; Buraxılışa məsul: D.Məmmədov.- B.: Hərbi Nəşriyyatı, 1996.- 60 s. portr., fotoşək

Qurbani Abdulla. Gəzdim Naxçıvanı mən səngər-səngər [Mətn] /A. Qurbani; Red. V. Əliyev. B.: [Əbilov, Zeynalov və oğulları], 1999. 456 s.: portr., ill., fotoşək

Qurbani Abdulla. Heydər Əliyev və Azərbaycan ordusu [Mətn] /�.Qurbani;red.: V.Əliyev.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2002.- 392 s.

Qurbani Abdulla. Məmməd Araz üç gün cəbhə bölgəsində /A.Qurbani; Red.: V.Əliyev.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2001.- 140 s.

Qurbani Abdulla. Mənim hərbi litseyim �.Qurbani; Red.V.Əliyev.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2002.- 336 səh.

Qurbani Abdulla. Sərhəd mənim taleyimdi r: Sənədli povest �.Qurbani; Red.: V.Əliyev.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları 2001.- 392 səh.

Qurbani Abdulla. Şəhidlər danışır [Mətn] Birinci kitab /A.Qurbani; Red.: Vəli Əliyev.- Bakı: Dünya, 1996.- 208 s., portr., fotoşək.; 20 sm.

Qurbani Abdulla. Yenilməz qalanın müdafiəsində [Mətn] �.Qurbani; red. V.Əliyev I kitab.- B.: Əbilov, Zeynalov və �ğulları 2002.320 s.

Qurbani Abdulla. Zərdabi yurdunda bir gün [Mətn]: birgünlük səfəri təəssüratları: [kitab-albom]/A.Qurbani; [red. M.Teymurlu; elmi məsləhətçilər V.Əliyev, E.Həsənov]Bakı: [Apostrof], 2009.- 191, [1] s.

Qurbanlı Əvəz Qubadxan oğlu. Təzə zarafat [Mətn]: satirik şerlər Ə.Q. Qurbanlı; Red.: Ə. Qurbanlı.- B.: Yazıçı 2006.- 118s.

Qurbanlı Ramilə Cəfər qızı. 33 pərdəli dram [Mətn] /R. C. Qurbanlı (ön söz) ; red.: A. Cəfərli, M. Süleymanov ; Azərbaycan Yaradıcılıq Fondu. K. 1. Bakı: Mütərcim, 2015.- 250, [1] s.: portr., 22 sm.

Qurbanov A.İ. Kitabxana-informasiya fəaliyyətinin iqtisadiyyatı ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /A.İ.Qurbanov, P.F.Kazımi, N.N.İsmayılova; elmi red. A.A.Xəlilov; rəyçi. E.Y.Əhmədov, K.Abdullayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti.- Bakı: Mütərcim, 2012.- 306, [2] s.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Ad və insan A.Qurbanov; red. İ.Əhmədov.- B.: Gənclik, 2002.- 40 s.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Azərbaycan dilçiliyi problemləri: 3 cilddə 1-ci cild [Mətn] /A.Qurbanov; elmi red.: M.Mahmudov, red.: F.Qurbanova.- Bakı: Nurlan, 2004.- 444 s.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Azərbaycan dilçiliyinin müasir məsələləri /A.Qurbanov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu; Elmi red.: N.Xudiyev.- Bakı; 2002.- 74 səh.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Azərbaycan lüğətçiliyinə dair pedaqoji institutlar üçün vəsait /A.M.Qurbanov; [red. N.Abbasova]; Azərb. SSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Təhsili komitəsi; V.İ.Lenin adına Azərb. Döv. Ped. İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1962.- 36, [4] s.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Azərbaycan onomalogiyasının əsasları [Mətn]: 2 cilddə /A.Qurbanov; Red.Q.Məşədiyev, B.Əhmədov I cild.- Bakı: Nurlan, 2004.- 340 s.


Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Azərbaycan onomalogiyasının əsasları [Mətn]: 2 cilddə /A.Qurbanov; Red. Ə.Tanrıverdiyev, Ə.Quliyev II cild.- Bakı: Nurlan, 2004.- 504 s.

Qurbanov Afad Məmməd oğlu. Azərbaycanlı adları lüğəti /A.Qurbanov; Red.: İ.Əhmədov.- B.: Gənclik, 2002.- 110 s.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Azərbaycanlı şəxs adları ensiklopediyası [Mətn] /A.Qurbanov.- Bakı: 2007.- 304 s.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Bədii mətnin linqvistik təhlili [Mətn] /A.M.Qurbanov.- Bakı: Nurlan, 2005.- 476 s.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Dünyanın dil ailələri [Mətn] /Afat Qurbanov; Red. M.Adilov; Rəyçi. M.Qasımov.- B.: APU, 1994.- 142 s.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Müasir Azərbaycan dilinin semasiologiyası / A.Qurbanov; [red. N.Abbasova]; Azərb. SSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Təhsili Komitəsi; V.İ.Lenin ad. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: 1964.- 51, [1] s.

Qurbanov Afad Məmməd oğlu. Müasir Azərbaycan ədəbi dili: 1-ci cild /A. M. Qurbanov.- B.: Nurlan, 2003.-450 s.

Qurbanov Afad Məmməd oğlu. Müasir Azərbaycan ədəbi dili [Mətn]: Pedaqoji İnstitutlar üçün dərslik /A.Qurbanov;Elmi red.: Ə.Əfəndizadə.- B.: Maarif, 1967.- 376 s.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinə dair ptraktikum [Mətn] : dərs vəsaiti: 4 hissədə /A.Qurbanov; red. M.Nuriyeva, Y.Hacıyeva I hissə.- Bakı: Nurlan, 2005.- 352 s.

Qurbanov Afad Məmməd oğlu. Müasir Azərbaycan ədəbi dili [Mətn] : [2 cilddə]: [dərslik ]/A.Qurbanov; [rəyçi: İ.Məmmədov; elmi red. Y.Seyidov; red. İ.Əhmədzadə] I cild.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 450, [2] s., [16] v. şək., portr., şək., cədv.; 21 sm.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinə dair ptraktikum: 4 hissədə II hissə [Mətn]: Dərs vəsaiti /A.Qurbanov; Red.: Y. Hacıyeva, S.Əliyeva.- Bakı: Nurlan, 2005.- 368 s.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Ortaq türk ədəbi dili [Mətn] /Afat Qurbanov.- Bakı: Gənclik, 1999.- 34 s., fotoşək.; 20 sm.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Türk xalqlarında ad vermə ənənələri Afat Qurbanov.- B��ı: Elm, 2002.- 49 səh.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu . Ümumi dilçilik [Mətn]: pedaqoji institutlar üçün dərslik [2 cilddə] /A.Qurbanov; elmi red. Ə.C.Şükürov; rəyçi. M.Ş.Qasımov I cild.- Bakı: Maarif, 1989.- 561, [3] s.


Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Ümumi dilçilik [Mətn]: [2 cilddə] /A.Qurbanov /elmi red. N.M.Xudiyev; rəyçi. Ə.M.Cavadov II cild.- Bakı: Maarif, 1993.- 556 s.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Ümumi dilçilik [Mətn]: 2 cilddə /A.Qurbanov; red. K.Abdullayev, E.Əzizov 1-ci cild.- Bakı: Nurlan, 2004.- 748 s.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Ümumi dilçilik [Mətn]: 2 cilddə /A.Qurbanov; red. İ.Məmmədov, M.Məmmədov 2-ci cild.- Bakı: Nurlan, 2004.- 532 s.

Qurbanov Azad İsa oğlu. Fərdi kompüterləri nproqram təminatı [Mətn]: [aliməktəblər üçün dərsvəsaiti] A.İ.Qurbanov, R.A. Abdullayeva; elmi red. Ə.M.Abbasov; rəy verən. Ə.Ə.Əliyev, V.R.İbrahimov, Ə.N.Nəsibov I cild.- [Bakı] Çaşıoğlu, 2006.-247, [1] s.

Qurbanov Azad İsa oğlu. Kompüter texnikası və proqramlaşdırma [Elektron resurs]: dərs vəsaiti A.İ.Qurbanov, E.M.Məmmədov, A.S.Hüseynova; elmi red. M.S.Xəlilov; rəy ver. K.Ş.Məmmədov [və b.].- B.: Təhsil, 2010.- 169 s.

Qurbanov Bəşarət Adil oğlu. Microsoft Excel XP-də iqtisadi məsələlərin həlli [Mətn] : Dərs vəsaiti /B. Qurbanov, M.Əlizadə, S.Hacızadə; Elmi red. T.Əliyeva; Rəyçilər. F.İsayev, İ.Musayev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: “MSV Nəşr”, 2007.- 516 s.

Qurbanov Cəsur Xudayar oğlu. Səfəvi hökmdarı I Şah Abbas (1587-1629) [Mətn] C.Qurbanov; red. D.Əzimli; [ön söz. S.Məmmədov].- B.: [Zərdabi LTD], 2011.- 175, [1] s.

Qurbanov Çingiz Nəbi oğlu. Kommersiya banklarında mühasibat uçotu [Mətn] /Çingiz Qurbanov; Red.: Eldar İsmayılov, Nofəl Ziyadxanov, Eldar Azadov.- B.: Elm, 1997.- 270 s. cədvəllər

Qurbanov Elçin. Daşkəsən şəhidləri [Mətn] /E.Qurbanov; Ön söz: S.Əhmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 175 s., portr.; 20 sm.

Qurbanov Elşad Məcnun oğlu. Ali bitkilərin sistematikası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /E.M.Qurbanov; elmi red. V.S.Novruzov, Z.C.Məmmədova, rəyçi. S.H.Musayev, T.A.Talıbov.- B.: Bakı Univeristeti, 2009.- 420, [1] s.: portr., şək., 21 sm.

Qurbanov Elşad Məcnun oğlu. Ali bitkilərin sistematikasından laboratoriya məşğələləri [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /E. M. Qurbanov, Z. C. Məmmədova; elmi red. V. S. Novruzov, E. M. Qurbanov, rəyçi. S. H. Musayev, V. S. Xəlilov, P. M. Əfəndiyev, S. A. Əliyeva. B.: Bakı Dövlət Universiteti, 2010. 259, [1] s.: şək

Qurbanov Elşad Məcnun oğlu. Dərman bitkiləri [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /E.M.Qurbanov; elmi red. T.A.Süleymanov, Z.C.Məmmədova; rəyçilər. T.A.Talıbov, M.Ə.Allahverdiyev.- Bakı: Bakı Dövlət Universiteti, 2009.- 356, [2] s., şək., cədv., portr.

Qurbanov Ələkbər Nemət oğlu. Fiziki-kimyəvi analiz metodlarının nəzəri əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti Ə.N.Qurbanov; Red. D.Q.Qəmbərov; Rəyçilər. N.A.Verdizadə, Ə.Yarəliyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: N.Tusi adına APU, 1994.- 212 s.

Qurbanov Firudin İsa oğlu. Azərbaycanda turizmin inkişaf problemləri [Mətn] /F.İ.Qurbanov; elmi red. Ş.M.Muradov; elmi məsləhətçi. R.R.Quliyev; AMEA İqtisadiyyat İn-tu.- B.: Adiloğlu, 2007.- 343, [1] s.

Qurbanov Füzuli Məhəmməd oğlu. Autopoyezisvəsinergetika: sosial təşəkkül metaforaları [Mətn] /F.Qurbanov;eilmi red. H.Quliyev.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 484, [4] s.

Qurbanov Hüseyn Ramazan oğlu. Qeyri-üzvi kimya. s və p elementlərin xarakteristikası. Məsələlər. Çalışmalar. Testlər. [Mətn]: ali məktəblər ücün dərs vəsaiti /H.R.Qurbanov; elmi red. Ö.M.Əliyev; rəyçilər M.B.Babanlı, İ.İ.Əliyev I hissə.- Bakı: [s. n.], 2008.- 318, [2] s.

Qurbanov Xalid Hümmətəli oğlu. Yemlərin hazırlanması və paylanmasının mexanikləşdirilməsi [Mətn ] /X.Qurbanov, Ə.Bağıyev; rəyçi. M.Məmmədov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 84, [1] s.

Qurbanov Xanlar Kazım oğlu. Bədən tərbiyəsi və idmanın ümumi tarixi [Mətn] : ali məktəblər üçün dərslik /X.K.Qurbanov, E.F.Acalov; elmi red. C.K.Qurbanov; rəyçi. R.Z.Əliyev, E.H.Hüseynov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi.- B.: 3 saylı Bakı mətbəəsi, 2007.- 420, [3] s., [4] v. portr. portr., cədv, ill., fotoşək

Qurbanov İsabal Əli oğlu. İnformatika [Mətn] İ.Ə.Qurbanov, A.İ.Qurbanov, R.A.Abdullayeva; elmi red. M.S.Xəlilov; rəyçi. V.R.İbrahimov, K.Ş.Məmmədov.- B.: [Ərgünəş], 2012.- 420, [3] s.

Qurbanov İsabal Əli oğlu. Riyazi proqram paketləri: Dərs vəsaiti /İ. Ə.Qurbanov, A.İ.Qurbanov; Elmi red.: A.Y.Əliyev; Rəyçilər: M.S.Xəlilov, E.M.Məmmədov.- Bakı: Təhsil, 2005.- 168 s.

Qurbanov N.Ş. Ə.Əzizbəyov biblioqrafiya / tərt. ed. N.A.Qurbanov, N.B.Listenqarten; red. İ.H.Səfərov; Azərb. SSR EA., Əsaslı kitabxana.- B.: AzSSR EA; 1966.- 82, [2] s.,portr.; 16 sm.

Q urbanov Nüsrət Heydər oğlu. İaşə məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları [Mətn]: dərslik /N.H.Qurbanov, E.M.Omarova; red. N.X.Musayev; rəyçilər Ə.P.Həsənov, S.H.İsfəndiyarov, N.T.Kərimov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. İqt. Un-t.- Bakı: İqtisad Universiteti Nəşriyyatı, 2010.- 547, [2] s., portr., cədv

Qurbanov Nüsrət Heydəroğlu. İaşə müəssisələrində xidmətin təşkili [Mətn] : dərslik : “Qida məhsulları mühəndisliyi” ixtisası üzrə bakalavr təhsilli ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur /N. H. Qurbanov, Y. S. Hüseynova, L. T. Əmiraslanova ;ixtisas red. T. İ. Əmiraslanov, E. M. Omarova ; [baş red. İ. Səfərov ; red. İ. Hüseynova] ;Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövl. İqtisad Un-ti.B.: [İqtisad Universiteti], 2013.- 545, [2] s. şək., fotoşək., cədv

Qurbanov Rafiq. Dağıstan tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /R.Qurbanov; elmi red. Ə.İ.Muxtarova; rəy İ.Hüseynova [və b.]Bakı: [“Zərdabi LTD” MMC], 2007.- 247, [1] s.; 21 sm.

Qurbanov Ramin. Türk xalqlarının tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /R.Qurbanov; elmi red. B.M. Abdullayev; rəyçi O.B.Sultanov, S.A.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti I Hissə.- B.: İqtisad Universiteti, 2010.- 160, [1] s.

Qurbanov Ramin. Türk xalqlarının tarixi [Mətn] : dərs vəsaiti /R.Qurbanov; elmi red. B.M.Abdullayev; rəyçi. O.B. Sultanov; S.A.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti II hissə.- Bakı: İqtisad universiteti, 2011.- 213, [1] s.; 20 sm.

Qurbanov Ramin Afad oğlu. Cinayətkarlığa qarşı mübarizənin bəzi məsələləri [Mətn]: suların çirkləndirilməsi sahəsində /R.Qurbanov; elmi red. F.Səməndarov.- B.: Nurlan, 2006.- 190, [2] s.

Qurbanov Ramin Müsü oğlu. XIX əsrin birinci yarısında Şimali Azərbaycanda azadlıq hərəkatı /Ramin Qurbanov; Elmi red.: Vəliyev T.T.,Həsənov, H.N.; Rəyçilər: B.M.Abdullayev, Niftəliyev R.Y.; AMEA, AA.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2006.- 192 s.

Qurbanov, Rasim Nəbi oğlu. Mədəniyyət. İncəsənət. Ədəbiyyat [Mətn] : Bakı: [Avropa], 2017.284, [4] s.: 21 sm,

Qurbanov Rəhman Əlisgəndər oğlu. Dənizdə neft və qazçıxarma: problemlər və faktlar [Mətn] / R.Ə. Qurbanov, E.Q. Şahbazov; Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti; Dənizdə Neft və Qazçıxarma İstehsalat Birliyi B.:Elm ;1998.- 20 s.

Qurbanov Şamil Dünyamalı oğlu . Cəmaləddin Əfqanivə türkdünyası [Mətn] /Şamil Qurbanov; Red.: İ.Sadıq, A.Hüseyinova, Rəssam.: R.Əzizov.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 200 s.

Qurbanov Şamil Dünyamalı oğlu. Məmməd Əmin Rəsulzadə /Şamil Qurbanov; Üz qabığındakı rəsmin müəllifi: Oqtay Sadıqzadə.- Bakı: Nurlan, 2001.- 132 s.

Qurbanov Şamil Dünyamalı oğlu. Müəllimlər [Mətn] /Ş.Qurbanov.- B��ı: Çaşıoğlu, 2003.-368 s.

Qurbanov Şamil Dünyamalı oğlu. Nəriman Nərimanov: ömrünün son illəri [Mətn] /Ş.Qurbanov; ön sözün müəl. H.Həsənov.- Bakı: Azərbaycan, 2003.- 376 s.

Qurbanov Şamil Dünyamalı oğlu. Ömrün fikir dünyası [Mətn ] /Ş. D.Qurbanov; red. N.Əhməd qızı.-B.: Yazıçı, 1991.- 320 s.

Qurbanov Şıxəli Qurban oğlu. XIX əsrdə Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələrinin inkişaf mərhələləri /Ş. Q. Qurbanov ; tərt. ed. X. Qurbanova, A. Zamanov, H. Məmmədzadə ; [red. M. Müştaq] II cild.B.: Azərnəşr, 1970.- 465, [3] s.

Qurbanov Şıxəli Qurban oğlu. Əsərləri. Puşkin və Azərbaycan poeziysı: elmi-tənqidi məqalələr: həyatımdan səhifələr /Ş. Q. Qurbanov ; red. M. Müştaq ; tərt. ed. X. Qurbanova , A. Zamanov , H. Məmmədzadə ; Azərb. SSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu III cild.B.: Azərnəşr , 1969.- 503, [1] s.

Qurbanov Teyqubad Bayram oğlu. Avtomatlaşdırılmış elektrik intiqalı: Texniki ali məktəb tələbələri üçün dərslik /T.B.Qurbanov; Elmi red.: E.Q.İsmibəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2004.- 330 s.


Qurbanov Yaqub Ziyəddin oğlu. Daxili xəstəliklərin diaqnostikasında instrumental və laborator müayinə üsulları (funksional diaqnostika) Həzm, böyrək və sidikçıxarıcı, qan sistemi. [Mətn]: tibb universitetinin tələbələri üçün dərslik /Y.Z.Qurbanov; rəyçilər R.M.Məmmədhəsənov, Ə.A.Hidayətov; red. T.M.Musayeva, M.S.Novruzova. II cild Həzm, böyrək və sidikçıxarıcı, qan sistemi.- B.: [s.n.], 2012.734, [2] s. portr., şək., cədv

Qurbanov Yaqub Ziyəddin oğlu. Daxili xəstəliklərin propedevtikası [Mətn] : dərslik /Y. Z. Qurbanov; Rəyçi: H. M. İsazadə, R. M. Məmmədhəsənov, A. Ə. Mirzəzadə.-Bakı: Təbib, 1997.-480 s.

Qurbanova Elfira. “Muzeylərdə elmi-tədqiqat işinin təşkili və metodikası” fənni üzrə tədrisin Baloniya təhsil sisteminə uyğunlaşdırılması və tətbiqi dərslik / E.Qurbanova, A.Əlizadə; elmi red. R.Ağayev; rəyçilər İ.Hüseynov, M.Mehdiyeva, A.Bayramova [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B: Təknur, 2011.- 271, [1]s.

Qurbanova G.Ə. Ümumi kimyadan laboratoriya işləri: Dərs vəsaiti /G.Ə.Qurbanova, Y.C.Sadıqova, Z.�.�rucova; Red.: �.�.Əliyeva; Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası.- Bakı: ADNA, 2004.- 255 s.

Qurbanova Fidan Afat qızı. Antroponimiya nəzəri məsələlərinə dair: Altay dilləri materialları əsasında /Fidan Qurbanova; Red.: Kamal Abdullayev.-B.: Elm, 2001.- 136 s.

Qurbanova, Gülnarə İbrahim qızı. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti fənni üzrə praktikum [Mətn]: Bakı: Kooperasiya, 2017.323,[1]s.: 20 sm.

Qurbanova Gülnarə İbrahim qızı. Oğuz dillərində əvəzliklər və onların mətn yaranmasında rolu [Mətn] : [dərs vəsaiti] /G. İ. Qurbanova ; red.,[ön söz müəl.] H. K. Quliyev. Bakı: Kooperasiya, 2016.- 143, [1] s.: cədv., 20 sm.

Hökümə Qurbanova [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v., portr., fotoşək.; 20 sm.

Qurbanova Lamiyə Mehdi qızı. Ailənin psixoloji problemləri və həlli yolları /L.Qurbanova; elmi red. E.Şəfiyeva; Azərb. Resp., Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu.- Bakı [Sumqayıt]: Bilik, 2012.- 239, [1] s., portr., ill., cədv.; 20 sm.

Qurbanova Məhbubə Əbdülhəmid qızı. Azərbaycan dili: Azərbaycan dilini öyrənmək istəyən xarici vətəndaşlar üçün dərs vəsaiti /M.Qurbanova, M.Abdullayeva; Elmi red.: Y.M.Seyidov.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2006.- 328 s.

Qurbanova Məhbubə Əbdül həmid qızı. Azərbaycan dili [Mətn]: fars dilli tələbələr üçün dərslik /M.Qurbanova, M.Abdullayeva; elmi red. Y.M.Seyidov; Azərb. Resp. Təhsil Naz., BDU, Azərb. dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrası. H. 1. Fonetika, leksika.- B.: [Bakı Universiteti], 2011.- 126, [2] s. portr., cədv., şək

Qurbansoy Firudin. Göylərin lacivərd ətəklərində [Mətn] : sənədli povest-kollaj /F.H.Qurbansoy; red. V.Qaradağlı; Azərb. Respub. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Qərənfil MMC, 2008.- 204 s.

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı coğrafiyası [Mətn]: dərslik /A.A.Qurbanzadə; elmi red. Z.S.Məmmədov; rəyçilər V.Ə.Əfəndiyev, T.G.Həsənov, Ç.N.İsmayılov [və b.]Bakı: Kooperasiya, 2011.- 256 s.

Qurbanzadə, Ağazeynal Alı oğlu. Analitik coğrafiya [Mətn] : tədqiqat metodları və məntiq ehtimalı /A. A. Qurbanzadə. Bakı: Kooperasiya, 2018.167, [1] s.: portr., sxem., 24 sm .

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Bio Ekologiya areologiyası dayanıqlı modeli [Mətn] : [dərs vəsaiti] /A. Qurbanzadə; Ə.Həmzəyev; Rəyçi. Lənkəran Dövlət Universitetinin “Coğrafiya” kafedrası.- B.: [Nur], 2008.- 34 s.

Qurbanzadə Azər Ağazeynal oğlu. Dayanıqlı ərzaq təminatının iqtisadi əsasları [Mətn]: [monoqrafiya] A.Qurbanzadə; elmi red. G.Ə.Gənciyev.- B.: Elm, 2013.- 232 s.

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Dialektik coğrafiya. [Mətn] : Nəzəri coğrafi-dialektik təhlil. Bakı: Kooperasiya, 2017.- 243 [1] s.: 24sm.

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Dünya ölkələri: siyasi-iqtisadi və dialektik coğrafiyası [Mətn]: [monoqrafiya] A.A. Qurbanzadə.- B.: Kooperasiya, 2013.- 440 s.

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Elmi tədqiqata giriş [Mətn] :- Bakı: Kooperasiya, 2019.- 271, [1] s.: 25 sm.

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Ərazi-ekoloji qovşaqlarının sosial coğrafiyası [Mətn] /A.Qurbanzadə, Z.Ağayev; Elmi red.: M.Ə.Salmanov; Rəyçilər: N.K.Mikayılov, A.M.Mirzəzadə.- Bakı: 1998.- 30 s.

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. İnsanşünaslıq [Mətn]: [monoqrafiya] /A. A. Qurbanzadə; elmi red. N. A. Babaxanov.- B.: Elm, 2009.- 159 s.

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Meteorologiya və iqlimşünaslıq [Mətn]: metodik vəsait Ağazeynal A.Qurbanzadə; red. S.A.Hüseynova; rəyçilər. A.M.Məhərrəmov, K.Ş.Allahverdiyev; Azərbaycan Kooperasiya Universiteti.- B.: Kooperasiya, 2006.- 56 s.

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Ölkəşünaslıq [Mətn]: regional iqtisadi inkişaf modeli: [dərslik] /A.A.Qurbanzadə; rəyçilər. Q.S.Süleymanov, P.Q.Dərabadi.- B.: Kooperasiya, 2008.- 308 s.


Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Təbiətşünaslıq: Nəzəri-metodoloji əsasları [Mətn] : Dərs vəsaiti /A.A.Qurbanzadə, Ə.Ə.Həmzəyev; Rəyçilər: A.M.Şükürov, B.C.Ələsgərov, A.M.Məhərrəmov.- Bakı: Nasir, 2006.- 416 s.

Qurbanzadə Azər Ağazeynal oğlu. Ərzaq kompleksinin modernizasiyası və dayanıqlı inkişaf problemləri [Mətn] : [monoqrafiya] /A. Qurbanzadə ; elmi red. B. X. Ataşov. Bakı: Kooperasiya, 2017.- 191, [1] s.: portr., cədv., şək., 21 sm.

Qurğuların hidravlikası [Mətn]: dərs vəsaiti /K.M.Məmmədov [və b.]; rəy ver. Z.Ə.Musayev, F.B.Bəşirov; elmi red. M.S.Mansurov; red. A.Ə.Mürsəlov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2002.- 228 s.

“Qurğuların müayinəsi və sınağı” fənnindən laboratoriya işləri üzrə [Mətn]: metodiki göstəriş /T.C. Ağalarova Elmi red. Ş.Ə.Məmmədov; Red. C.M.Mustafayeva; Rəyçi. X.M.Nəcəfov.- B.: [AzMİT], 2008.46 s. cəd., şək

Qurğuların zəlzələyə davamlığı [Mətn]: [ali məktəblər üçün dərslik] /Ş.Ə.Məmmədov, Ə.M.Əhmədov, R.A.Rzayev, A.Q.Zeynalov; elmi red. Ə.M.İsayev; red. C.N.İmaməliyeva, T.C.Ağalarova.- Bakı: 2003.- 198, [2] s.

Qursalı Namiq. Dünyam olaydın, dünya [Mətn] :- Bakı: Bayramoğlu, 2018.- 111, [1] s.: 21 sm.

Qursalı Namiq. İlham pərim, alın tərim [Mətn] :- Bakı: Adiloğlu, 2015.- 267, [1] s.: 21 sm.

Qutqaşınlı Hacı İsmayıl bə y. Əs ərl əri [M ətn] /H. İ. Qutqaşılı; Ön sözün müə llifi: C. Qə hrə manov; Tə rtib edə ni və elmi red.: Ə . Tahirzadə .- Bakı: Lider, 2005.-224 s.

Qutqaşınlı İsmayılbəy. Rəşidbəy və Səadət xanım, Səfərnamə. [Mətn] Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı.- B.: �Kommunist� nəşriyyatı. 1967.- 140 s.

Quyu ştanqlı nasos qurğusu [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /Ə.X. Canəhmədov, H.H. Hümbətov, M.A. Vahidov, Z.E. Eyvazov; Red.: Ə.X. Canəhmədov; Rəyçilər: A.M. Qafarov, B.M. Əhmədov. B.: Çaşıoğlu, 1999. 464 s.: cədvəl., ill

Quz Ruvin Zaxaroviç. Sənaye malları satışın təşkili [Mətn] : dərslik /R. Z. Quz; tərcümə edənlər T.Məmmədov, A. Əliyev.- B.: Maarif,1982.- 258 s.

Qüdrətov O.H. Mənim atam, bizim atamız [Mətn]: Aşıq Məşədi Humayın həyat yolu O.H.Qüdrətov.- B.: 2006.- 60 s.

Qüsl Dəstəmaz, Namaz [Mətn] /Məsləhətçi: Mahmudov, Elşad; Dini red.: A.Kahraman; Dil red.: Siracəddin Hacı.- B.: Qismət, 2006.- 88 s.

Məmməd Adilov

Bu məqalənin sonunda mənbə siyahısı var, ancaq mətndaxili mənbələr heç və ya kifayət qədər istifadə edilmədiyi üçün bəzi məlumatların mənbəsi bilinmir. Lütfən mənbələri uyğun şəkildə mətnin daxilində yerləşdirərək məqalənin təkmilləşdirilməsinə kömək edin.

Məmməd Musa oğlu Adilov (18 noyabr 1953 – 16 oktyabr 2011) — ədəbiyyatşünas alim, AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, filologiya elmləri doktoru.

Mündəricat

 • 1 Həyatı
 • 2 Əsas elmi nailiyyətləri
 • 3 Əsas elmi əsərləri
 • 4 Qeydlər
 • 5 Mənbə

Məmməd Adilov 18 noyabr 1953-cü il tarixdə Nuxa şəhərində anadan olmuşdur. Bakı Dövlət Universitetinin məzunudur (1976).

1976-1977-ci illərdə Şəki şəhərindəki orta peşə məktəbində müəllim, 1977-1982-ci illərdə Azərbaycan Radiosunda və “Bakı” qəzetində müxbir, 1981-1989-cu illərdə Azərbaycan Xarici Dillər İnstitutunda ikiillik ərəb dili kurslarında müəllim vəzifəsində işləyib.

1982-1984-cü illərdə ordu sıralarında tərcüməçi zabit kimi xidmət etdikdən sonra 1984-cü ildə Azərbaycan EA Əsaslı Kitabxanasında baş direktor [1] , elə həmin ildən Azərbaycan EA Əlyazmalar İnstitutunda baş laborant, daha sonralar kiçik elmi işçi, elmi işçi, elmi katib, direktor müavini vəzifələrində çalışıb. Həmçinin, 1993-1996-cı illərdə Lənkəran Dövlət Universitetində, 1995-1998-ci illərdə isə Bakı İslam Universiteti Sumqayıt filialında müəllimlik etmişdir. 2003-cü ildə Azərbaycan MEA Əlyazmalar İnstitutunun direktoru vəzifəsinə seçilmişdir.

1986-cı ildə “Azərbaycan dilində ixtisar sözlər” mövzusunda namizədlik, 2004-cü ildə “Azərbaycan paleoqrafiyası və tarixi orfoqrafiyası” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.

İkisi xarici ölkədə olmaqla 170-ə yaxın elmi əsəri nəşr olunub, 100-dən artıq kitabın nəşrə hazırlanmasında iştrak etmişdir.

İSESKO-nun Rabatda (1993) və Qahirədə (1996) keçirilmiş simpoziumlarında iştirak etmiş, həmçinin, Moskvada, İstanbulda, Tehranda, Vilnüsdə, Aşqabadda, Məkkədə, Konyada, Urmiyada, Qazanda, Türküstanda elmi ezamiyyətlərdə olmuşdur.

1999-cu ildə “Kitabi-Dədə Qorqud”un yazıya alınmasının 1300 illik yubileyini, 2003-cü ildə isə Xacə Nəsirəddin Tusinin 800 illik yubileyini keçirən dövlət komissiyalarının üzvü olub.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının filologiya elmləri üzrə ekspert şurasının üzvü və “Əlyazmalar xəzinəsində” jurnalının baş redaktoru idi.

2003-cü ildə AMEA-nın Fəxri Fərmanı ilə, 2005-ci ildə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur.

Məmməd Adilov 16 oktyabr 2011-ci il tarixdə toy ziyafətində iştirak etmək üçün Şəki şəhərinə gəlmiş, toyda iştrak etmiş, lakin toydan getdikdən sonra həmin gecə, Şəki şəhərində qəflətən dünyasını dəyişmişdir.

Əsas elmi nailiyyətləri

 • Azərbaycan paleoqrafiyasının elmi-nəzəri və təcrübi məsələlərinin tədqiqi;
 • Azərbaycan orfoqrafiyası tarixinin tədqiqi;
 • Orta əsr türk mətninin transfoneliterasiya prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsi;
 • Orta əsr əlyazma kitabı anlayışının dəqiqləşdirilməsi;
 • Ədəbi və tarixi abidələrinin, arxiv materiallarının nəşri;
 • Müasir Azərbaycan dili problemləri ilə bağlı tədqiqatlar: İxtisar sözlər, onomastika, terminologiya, frazeologiya, leksikoqrafiya, nitq mədəniyyəti məsələləri.

Əsas elmi əsərləri

 • Azərbaycan paleoqrafiya və tarixi orfoqrafiyası. – Bakı, Nurlan, 2002, 200 s.
 • Türk mətninin transfoneliterasiyası problemləri. – Bakı, Nurlan, 2003, 120 s.
 • Azərbaycan əlyazmalarında filiqranlar (A.Məmmədbağıroğlu ilə). Bakı, Tural-Ə, 2001, 56 s.
 • Rəşid bəy Axundov. Məktublar, sənədlər, tərcümələr, məqalələr. – Bakı: Nurlan, 2003, 467 s. (H.Ə.Həsənovla)
 • İsmail bəy Qasprinski. Türküstan üləması. – Bakı: Örnək, 2001, 55 s.
 • Azərbaycan paleoqrafiyası. Bakı: Elm, 2009
 1. ↑ Məmməd Adilovun ölümü ilə bağlı Əlyazmalar İnstitutun saytında dərc olunmuş nekroloqda belə yazılıb, bu M.Adilovun vaxtilə, özünün yazdığı tərcümeyi-halından götürülmüşdür. İndiki Azərbaycan MEA-nın mərkəzi kitabxanasına Sovet dövründə “əsaslı kitabxana” deyilirdi, orada həqiqətən də Sovet zamanında redaktor vəzifəsi mövcud olub.
 • Sia.az
 • Adam.az 2016-03-05 at the Wayback Machine

Aprel 26, 2022
Ən son məqalələr

Əməvi

Əməvi məscidi

Əməyə eşq olsun (film, 1950)

Əmək Məcəlləsi

Əmək müfəttişliyi (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti)

Əmək bayramı-1 May (film, 1939)

Əmək ehtiyatları

Əmək və sülh mahnıları (film, 1952)

Əməkdar memar

Əməkdar müəllim

Ən çox oxunan

I Meşko

I Mixail (İmereti çarı)

I Monqol qurultayı

I Müaviyə

I Məhəmməd (Xarəzm hökmdarı)

məmməd, adilov, məqalənin, sonunda, mənbə, siyahısı, ancaq, mətndaxili, mənbələr, heç, kifayət, qədər, istifadə, edilmədiyi, üçün, bəzi, məlumatların, mənbəsi, bilinmir, lütfən, mənbələri, uyğun, şəkildə, mətnin, daxilində, yerləşdirərək, məqalənin, təkmilləşd. Bu meqalenin sonunda menbe siyahisi var ancaq metndaxili menbeler hec ve ya kifayet qeder istifade edilmediyi ucun bezi melumatlarin menbesi bilinmir Lutfen menbeleri uygun sekilde metnin daxilinde yerlesdirerek meqalenin tekmillesdirilmesine komek edin Memmed Musa oglu Adilov 18 noyabr 1953 16 oktyabr 2011 edebiyyatsunas alim AMEA M Fuzuli adina Elyazmalar Institutunun direktoru filologiya elmleri doktoru Memmed AdilovMemmed Musa oglu AdilovDogum tarixi 18 noyabr 1953Dogum yeri Nuxa Azerbaycan SSR SSRIVefat tarixi 16 oktyabr 2011 57 yasinda Vefat yeri Seki AzerbaycanVetendasligi SSRI AzerbaycanElmi derecesi Filologiya elmleri doktoruElmi adi direktorIs yeri Azerbaycan MEA M Fuzuli adina Elyazmalar InstitutuTehsili BDU Serqsunasliq fakultesiMukafatlari AMEA nin Fexri Fermani 2003 2005 Mundericat 1 Heyati 2 Esas elmi nailiyyetleri 3 Esas elmi eserleri 4 Qeydler 5 MenbeHeyati RedakteMemmed Adilov 18 noyabr 1953 cu il tarixde Nuxa seherinde anadan olmusdur Baki Dovlet Universitetinin mezunudur 1976 1976 1977 ci illerde Seki seherindeki orta pese mektebinde muellim 1977 1982 ci illerde Azerbaycan Radiosunda ve Baki qezetinde muxbir 1981 1989 cu illerde Azerbaycan Xarici Diller Institutunda ikiillik ereb dili kurslarinda muellim vezifesinde isleyib 1982 1984 cu illerde ordu siralarinda tercumeci zabit kimi xidmet etdikden sonra 1984 cu ilde Azerbaycan EA Esasli Kitabxanasinda bas direktor 1 ele hemin ilden Azerbaycan EA Elyazmalar Institutunda bas laborant daha sonralar kicik elmi isci elmi isci elmi katib direktor muavini vezifelerinde calisib Hemcinin 1993 1996 ci illerde Lenkeran Dovlet Universitetinde 1995 1998 ci illerde ise Baki Islam Universiteti Sumqayit filialinda muellimlik etmisdir 2003 cu ilde Azerbaycan MEA Elyazmalar Institutunun direktoru vezifesine secilmisdir 1986 ci ilde Azerbaycan dilinde ixtisar sozler movzusunda namizedlik 2004 cu ilde Azerbaycan paleoqrafiyasi ve tarixi orfoqrafiyasi movzusunda doktorluq dissertasiyasi mudafie etmisdir Ikisi xarici olkede olmaqla 170 e yaxin elmi eseri nesr olunub 100 den artiq kitabin nesre hazirlanmasinda istrak etmisdir ISESKO nun Rabatda 1993 ve Qahirede 1996 kecirilmis simpoziumlarinda istirak etmis hemcinin Moskvada Istanbulda Tehranda Vilnusde Asqabadda Mekkede Konyada Urmiyada Qazanda Turkustanda elmi ezamiyyetlerde olmusdur 1999 cu ilde Kitabi Dede Qorqud un yaziya alinmasinin 1300 illik yubileyini 2003 cu ilde ise Xace Nesireddin Tusinin 800 illik yubileyini keciren dovlet komissiyalarinin uzvu olub Azerbaycan Respublikasinin Prezidenti yaninda Ali Attestasiya Komissiyasinin filologiya elmleri uzre ekspert surasinin uzvu ve Elyazmalar xezinesinde jurnalinin bas redaktoru idi 2003 cu ilde AMEA nin Fexri Fermani ile 2005 ci ilde Tereqqi medali ile teltif olunmusdur Memmed Adilov 16 oktyabr 2011 ci il tarixde toy ziyafetinde istirak etmek ucun Seki seherine gelmis toyda istrak etmis lakin toydan getdikden sonra hemin gece Seki seherinde qefleten dunyasini deyismisdir Esas elmi nailiyyetleri RedakteAzerbaycan paleoqrafiyasinin elmi nezeri ve tecrubi meselelerinin tedqiqi Azerbaycan orfoqrafiyasi tarixinin tedqiqi Orta esr turk metninin transfoneliterasiya prinsiplerinin mueyyenlesdirilmesi Orta esr elyazma kitabi anlayisinin deqiqlesdirilmesi Edebi ve tarixi abidelerinin arxiv materiallarinin nesri Muasir Azerbaycan dili problemleri ile bagli tedqiqatlar Ixtisar sozler onomastika terminologiya frazeologiya leksikoqrafiya nitq medeniyyeti meseleleri Esas elmi eserleri RedakteAzerbaycan paleoqrafiya ve tarixi orfoqrafiyasi Baki Nurlan 2002 200 s Turk metninin transfoneliterasiyasi problemleri Baki Nurlan 2003 120 s Azerbaycan elyazmalarinda filiqranlar A Memmedbagiroglu ile Baki Tural E 2001 56 s Resid bey Axundov Mektublar senedler tercumeler meqaleler Baki Nurlan 2003 467 s H E Hesenovla Ismail bey Qasprinski Turkustan ulemasi Baki Ornek 2001 55 s Azerbaycan paleoqrafiyasi Baki Elm 2009Qeydler Redakte Memmed Adilovun olumu ile bagli Elyazmalar Institutun saytinda derc olunmus nekroloqda bele yazilib bu M Adilovun vaxtile ozunun yazdigi tercumeyi halindan goturulmusdur Indiki Azerbaycan MEA nin merkezi kitabxanasina Sovet dovrunde esasli kitabxana deyilirdi orada heqiqeten de Sovet zamaninda redaktor vezifesi movcud olub Menbe RedakteSia az Adam az Arxivlesdirilib 2016 03 05 at the Wayback Machine Menbe https az wikipedia org w index php title Memmed Adilov amp oldid 6146739, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.

“AZƏRBAYCAN ANTROPONİMİYASININ ƏSASLARI” – 2

Onomalogiyanın əsas və ən geniş yayılmış sahəsini ant­roponimika təşkil edir. Antroponimika yunan dilində “ant­ro­pos” (insan) və “onuma” (ad) sözlərinin birləşməsindən əmə­lə gəlmişdir. Bu termin dilçilikdə insan adları haq­qın­da elm mənasında işlədilir. İnsan adlarının zərif və in­cə, tarixi və milli xüsusiyyətləri vardır. Məhz bunun nəti­cə­si­dir ki, ailədə yeni doğulan uşaqlara münasib adlar seçi­lib ve­rilməlidir. Xalqımızın çoxəsrlik ənənələrinə görə, yeni doğulan “övlad oğlandırsa, onun adında Azərbaycan kişi­lərinə məxsus bir məğrurluq, cəsurluq, əməksevərlik, qo­naq­pərvərlik, comərdlik və s. xüsusiyyətlər; yeni do­ğu­lan övlad qızdırsa, onun adında zə­rif­lik, incəlik, gözəllik, eyni zamanda məğrurluq və cəsur­luq xüsu-siyyətləri öz əksini tapmalıdır. Bu Azərbaycan xal­qının bütün tarixi dövrlərinə aiddir”. Bütün bu xüsu­siy­yətlər isə xalqımızın tarixən ya­rat­mış olduğu antropo­nim­lərdə də öz geniş ək­sini tapma­lı­dır. Məhz dilimizdəki bu xü­susiyyətləri öyrən­mək üçün dil­çilik elminin nəzəri şöbəsi olan onomalo­giyanın xüsusi və müstəqil bir sahəsi for­malaşmışdır. Bu sahə antro­po­nimika adlanır. Antropo­ni­mi­ka insan adları­nın öyrənilməsi ilə məşğul olur. Antro­po­nimikanın tədqi­qat sahəsinə ad, ata adı, familiya, tə­xəllüs və ləqəb daxil­dir. Həmçinin, antroponimika şəxs adla-rının əsası, mən­şə­yi, quruluşu, adqoyma ənənələri, antropo­ni­mik hadisə­lər, şəxs adlarının təşəkkülü, inkişafı və başqa dilə transli­terasiyası problem­ləri; tarixi sənəd-lərdə və bədii əsərlərdə işlədilən adların səciyyəvi an-troponimik xüsusiy­yətləri məsələlərinin araş­dırılması ilə də məşğul olur.
Cəmiyyətin hər bir üzvünün mənəvi inkişafı, onun mə­dəniyyət və əxlaqının yüksəldilməsi, vətəndaşlıq və insan­pərvərlik hisslərinin möhkəmləndirilməsi problemləri xal­qı­mızın daim diqqət mərkəzində olmalı və cəmiyyət üzv­lərinin estetik zövqünü oxşamalıdır. Bütün bunlar məişət estetikasının bir kateqoriyası olan xüsusi adlarda da öz parlaq ifadəsini tapmalıdır. Bu da cəmiyyətin estetik ənə­nəsinə uyğun olmalıdır. Başqa sözlə desək, cəmiyyət və onun üzvləri ilə bağlı olan sözlər-adlar adı altında qruplaş­dırılır. Deməli, antroponim termini ilə şəxsə verilən ad sistemi nəzərdə tutulur.
Hər bir tarixi dövrdə şəxs adları millilik, tarixilik və müa­sirlik prinsipləri əsasında təşəkkül etmişdir. Çünki hər bir şəxs adı istər dilçilik, istərsə də antroponimik vahid ki­mi onu yaradan xalqın milli təfəkkürü, dünyagörüşü, mə­nəvi zövqü, tarixi və mədəni inkişafı səviyyəsi ilə ya­xın­dan bağlıdır. Belə demək mümkündürsə, elə xalqın mə­dəniyyətinin ilk rüşeymləri də özünü xüsusi adlarda biruzə verir. Bu mənada, hər bir onomastik vahid kimi, ant­ro­ponimik vahidlər də xalqımızın qədim mədəni səviy­yə­sini gös­tərən ilk ictimai nişanədir; xalqın tarixi yara­dı­cılığının məhsulu və canlı tarixi əsəridir. Bu mənada, xalq yaratdığı və yaşatdığı antroponimlərin tarixi müəlli­fidir. Müəl­lifin əsərini təhrif etməyə isə heç kəsin ixtiyarı yoxdur və ola da bilməz. Əlbəttə, bu nişanələri və əsərləri dərindən öy­rənmədən xalqın tarixini aydın şəkildə tə­səvvür etmək ol­maz. Çünki hər bir antroponim xalqın milli ünvanıdır. Bu ün­vansız cəmiyyət tarixində keçinmək çə­tindir. Heç təsa­düfi deyil ki, Şərqli (F.Ağazadə) hələ 1927-ci ildə nəşr et­dirdiyi “Türk adları, ölçüləri və təqvimi” adlı məqa­ləsində adqoyma ənənəsində milli zəminə söykən­məyi və milli adlardan istifadə etməyi məsləhət görürdü”. Çünki antro­ponimlər dilimizin milli orijinallığını, ən qə­dim ün­sir­lərini mühafizə edib müasir dövrə çatdıran ka­teqo­riya­dır.
Dilimizdə xüsusi şəxs adı bildirən sözlər geniş mənada antroponim, dar mənada isə şəxs adı altında qruplaşdırılır. Bu, belə də, olmalıdır. Çünki antroponim adı altında bu və ya digər şəxsə vermək mümkün ola bilən bütün adlar; şəxs adı altında isə yalnız bir şəxsi başqasından fərq­ləndirən ad nəzərdə tutulur.
Fərdi adlar isə sadə, ahəngdar, məzmunlu və həyati ol­malıdır. Çünki həmin adlar həyatda insan cəmiyyətinə xid­mət edir.
ANTROPONİMİK VAHİDLƏR. Adların antroponimik xü­susiyyətlərini isə antroponimik vahidləri müəyyən­ləş­dir­mədən araşdırmaq olmaz. Odur ki, ilk növədə, ant­ro­po­nimik vahid anlayışını, onun meyarını müəyyənləş­dir­mək lazımdır. Müstəqil işlənə bilən antroponim (şəxs adı, ata adı, familiya, təxəllüs, ləqəb) antroponimik vahidlər he­sab olunur. Bu mənada, birinci növbədə antroponimika ter­min­­ləri məsələlərinin müəyyənləşdirilməsi dilçiliyi­mi­zin bu yeni sahəsi olan-antroponimika problemlərinin elmi şəkildə həll edilməsi üçün geniş imkan yaradır və tarixi onomastikanın bir sıra ümumi məsələlərinin aydınlaşdırıl­masına və inkişafına kömək edər.
Antroponimiya – adlar sistemi uzun bir tarixi inkişaf yo­lu keçmiş, müxtəlif dövrlərdə və müxtəlif şəraitdə for­ma­laş­mışdır. Odur ki, antroponimlərin yaradılması tari-xi­ni Azər­baycan dilinin tarixi leksikasından ayrılıqda düşün­­mək ol­maz. Bu adlar ayrılıqda da (ad, ata adı, familiya) ümu­­mişlək sözlər kimi öz sabit mənasını saxlayır. Azər­bay­can antroponimləri, əsasən, ümumişlək sözlərin bazası əsasın­da formalaşmışdır ki, bu da ünsiyyət prosesində bö­yük rol oynayır. Uzun tarixi inkişaf prosesində isə adlar­dan ata adı, familiya və həmçinin, ümumişlək sözlərdən-tə­xəl­lüslər və ləqəblər təşəkkül tapmış və müa­sir səviy­yə­yə gəlib çatmışdır. Buraya kimi deyilənlərdən aydın olur ki, antroponimik vahidləri antroponimik terminlərsiz hər­tə­­rəfli öyrənmək olmaz. Deməli, antroponimik vahidlər ant­­­­roponimikanın əsas tədqiqat obyektini təşkil edir. Ant­roponimik terminlər qrupuna aşağıdakılar daxildir: antro­ponim, antroponimiya, antroponimika, antroponimik əsas, antroponimləşmə, antroponimik sistem, matronim, andro­nim, eponim, elliptik xüsusi ad, fiktonim, antroponimikon və s. Öhdəmizdə olan zəngin Azərbaycan antroponimlər kartotekinin vediyi faktlara görə antroponimlərin aşağıdakı xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək ön plana çəkilməlidir.

Antroponim – şəxs adını bildirən antroponimik vahiddir. Bu vahidlər sırasına ad, ata adı, familiya, təxəllüs və ləqəb daxildir.
1.Antroponimlər dilimizin müasir inkişaf səviyyəsi ilə (ədəbi dil, danışıq dili) əlaqədar olaraq iki qrupa bölünür:
Ədəbi antroponim – ədəbi dilin tələbinə uyğun dü­zəl­dilən adlardır: Namiq, Turan, Orxan, Aygün, Könül, Lalə və s.
Dialektal və yaxud məhəlli antroponim – şivə və ya dialekt leksikası üçün səciyyəvi olan sözlər əsasında düzə­lir: Xırxır İsmeyl, Cığcığ Həsən, İvraham, İbiş, Məhi və s.

2. Antroponimlər avtonimlərlə müxtəlif münasibətdə olur. Bu baxımdan da, onları iki qrupa bölmək olar:
Fərdi antroponim – hər hansı şəxsin yalnız adı, öz zöv­qünə uyğun olaraq qəbul etdiyi təxəllüs və yaxud ona kollektiv (xalq) tərəfindən qoyulan ləqəb. O cümlədən, Ya­­şar, Dönüş, Leyla, Leylan, Sevinc şəxs adları; Vur­ğun, Arif, Xəzri, Səbuhi təxəllüslər; Qres (Əli), Dəli (Mə­həm­məd), Xaşal (Əhməd), Dəlal (Novruz) və s. ləqə­b­lər­dir.
Ümumi antroponim – hər hansı kiçik və ya böyük kol­lektivi birləşdirir. Başqa sözlə desək, ümumi antroponim ən azı iki nəfərə aid olur. Ümumi atroponimə ata adı (hər bir atanın bir neçə övladı ola bilər), familiya (bir nəslə aid olan onlarla adam eyni familiyaya aid olur) və məhəlli-nəs­li ləqəb aiddir.
3. Antroponimlər ünsiyyət zamanı ifadə etdiyi məna-lılıq, ifadəlilik və bədiilik baxımdan da iki qrupa bölünür:
Bədii (poetik) antroponim – bədii əsərlərdə personajlara verilir və əsərin məzmunu ilə bağlı əlavə bədii məna kəsb edir.
Nəqli antroponim – bədii, xüsusilə, nəsr əsərlərində və nağıllarda personajlara verilir və heç bir əlavə bədii məz­mun kəsb edə bilmir.
4. Antroponimlər xalq arasında mövcud olub-olmama-sına görə də iki qrupa bölünür:
Real antroponim – müasir həyatda xalq arasında fəaliy­yətdə olan real adlardır. Məsələn: Müşviq, Şakir, Vaqif, Qoşqar, Nailə, Mailə və s.
Real antroponimin ikinci növü reprezentativ antropo­nim­­dir. Belə antroponimlər qeyri-rəsmi olaraq, müəyyən qrup şəxsi və ya xalqı bildirmək üçün şifahi nitqdə iş­lə­di­lir. Məsələn,”Məhəmməd və Əhməd” adları azərbay­can­lı­ları, “İvan” adı rusları, “Biciqo”adı gürcüləri bil­dir­mək üçün işlədilir.
Əfsanəvi antroponim – həyatda mövcud olmayan uy­dur­­­ma adlardır. Belə adlar, əsasən, əfsanəvi əsərlərdə, na­ğıl­lar­da personajlara verilir. Məsələn: Təpəgöz, Zümrüd, Dər­viş və s.
Həm real, həm də əfsanəvi antroponimlər, əsasən, dilin daxili imkanları, yəni milli dilin lüğət tərkibi əsasında dü­zəlir. Real antroponimlərin əsas mənbəyi canlı ümum­xalq dili, əfsanəvi antroponimlərin əsas mənbəyi isə folk­lor ma­terialları – nağıllardır. Real antroponimlər bədii­lik­dən, ob­raz­lılıqdan məhrum olduğu halda, əfsanəvi antro­ponim­lərdə nisbi bədiilik və obrazlılıq olur (əlbəttə, bədii antro­ponimlər buraya daxil deyil, onlar həyatiləşir, realla­şır). Real antroponimlər bədiiləşir, əfsanəvi antropo­nim­lər (Div, Əjdaha) isə həyatiləşmir, reallaşmır. Real antropo­nim­lər cəmiyyətdə rəsmiləşmə hüququna malik olduğu hal­da, əfsanəvi antroponimlər belə hüquqlardan məhrum­dur.
Antroponimiya – dilin lüğət tərkibində geniş bir lay təş­kil edən antroponimlərin məcmuundan ibarətdir. Məsələn, “Azərbaycan antroponimiyası”, “S.Vurğunun əsərlərinin ant­roponimiyası”, “Bakı şəhərinin antroponimiyası”, “Sar­­­van kəndinin antroponimiyası” və s.
Antroponimika – hər hansı bir xalqın antroponimiyasını, yaxud antroponimlərin məcmuunu kompleks şəkildə öyrə­nən elm sahəsidir. Antroponimika onomalogiyanın ən ge­niş yayılmış yarımşöbəsidir.
Antroponimik əsas – antroponim funksiyası daşıyan hər hansı kök sözdən ibarətdir: Adil (-ə), Vüqar (-lı), Çoban(-zadə), Əli(-yev) və s.
Antroponimik şəkilçi adın sonuna birləşib, onun səciy­yəvi cəhətlərini bildirən ünsürdür. Məsələn: Nizami Gən­cə-vi, Xətib Təbriz-i, Əli Sultan-lı, Əbdüləzəl Dəmirçi-zadə, Heydər Əli-yev, Həsən Həsənli (-zadə), Şahin Əli-li (-zadə) və s.
Appozitiv antroponim – müstəqil komponentlərə malik olan iki xüsusi adın birləşməsindən əmələ gələn mürəkkəb addır. Bu qrup antroponimlər, əsasən, nigahların meydana gəlməsi ilə bağlı olur. Məsələn, Cavanşır – Məmmədqu­luzadə (Cavanşir – C.Məmmədquluzadənin həyat yoldaşı Hə­­­midə xanımın ata familiyasıdır), Şlemova-Axundova (Şle­mova – P.Axundovun həyat yoldaşı Frida xanımın fa­miliyasıdır). Bu qrup familiyalara ara-sıra indi də rast gəlirik.

Antroponimləşmə – ümumi və yaxud xüsusi adların ant­ro­po­nimə çevrilməsidir. Məsələn, bənövşə – Bənövşə, nər­giz – Nərgiz, Şəki – Şəki (şəxs adı), Şamaxı – Şamaxı (şəxs adı) və s. Yəni, adların əsası ya ümumişlək söz (bənövşə, nərgiz), ya da xüsusi adlardan – onomastik va­hid­lərdən (Şəki, Şa­maxı) ibarət olur. Bu baxımdan, antropo­nim­ləşmənin də iki növü olur:
Ümumişlək sözlər əsasında düzələn antroponimlər: çi­çək – Çiçək, gözəl – Gözəl, vüqar – Vüqar, natiq – Natiq, güllü – Güllü və s.
Onomastik vahidlər əsasında düzələn antroponimlər: Şir­­van (ölkə) – Şirvan (şəxs adı), Qafqaz (toponim) -Qaf­qaz (şəxs adı), Araz (çay adı) – Araz (şəxs adı), Sa­valan (dağ adı) – Savalan (şəxs adı) və s. Bu nümu-nələr­dəki Şir­van, Qaf­­qaz, Savalan topoantroponim, Araz isə hid­roan­t­ro­­ponimdir.
Matronim – ana adından düzələn ad, ana adı (ata adı fun­k­siyasında), familiya matronim adlanır. Azərbaycan antro­ponimiyasında bu qrup atroponimlərə də rast gəlirik. Mə­sələn, şəxsi adlar: Anaqız, Anabacı, Anagəlin, Ana­xa­nım, Nənəxanım, Xanımana; ana adları (ata adları əvə­zin­də): Piri Ağqız oğlu, Nailə Niyar qızı; familiyalar: Xatın­uşağı, Xatınova, Gülsənəmuşağı, Gülsənəmova, Xaccayev (-yeva), Tükənov (-ova) və s.
Andronim – qadınların öz ərinin adı və ya ləqəbi ilə ad­lanmasından ibarətdir. Azərbaycan antroponimiyasında da bir qrup belə andronimə rast gəlirik. Məsələn, Nailə bilər, hamı ona “həkim arvadı”,- deyə müraciət edir; Şəfəq xa­nım uşaqlarını yaxşı tərbiyə edir. Elə buna görə də hamı onu “müəllim arvadı” adı ilə tanıyır. Bu cümlələrdəki “hə­kim arvadı”, “müəllim arvadı” andronimlərdir.
Eponim – mövcud şəxs adından, yeni onim və yaxud ant­­ro­ponim yaranması hadisəsidir. Azərbaycan antroponi­miyasında bir qrup adlara rast gəlirik ki, onlar yeni ant­roponimin yaranması üçün əsas ola bilər. Başqa sözlə de­sək, bir antroponimdən yeni bir antroponim törəyir. Mə­sələn, Vüqar şəxs adından Vüqar oğlu (Vüqar qızı – ata adı) və yaxud Vüqarlı familiyası düzəlir. Bu nümunədəki Vü­qar əsas, Vüqar oğlu (Vüqar qızı, ata adı) və Vüqarlı fa­mi­liyası törəmə ad və yaxud eponimdir.
Elliptik xüsusi ad – antroponimlərin nitqdə işlədil-məsi­nin müxtəlif formaları və yaxud çoxüzvlü antroponimin tərkib hissələrindən birinin və bir neçəsinin buraxılması (ixtisarı) ilə düzəlir. Azərbaycan antropo-nimiyasında da bu qəbildən olan antroponimlərə həm şifahi, həm də yazılı nitqdə rast gəlirik. Antroponimkada adların belə işlədil­mə­sinə elliptik xüsusi ad – antroponim deyilir. Məsələn, İlyas Yusif oğlu Nizami Gəncəvi, Səməd Vurğun Yusif oğlu Vəkilov, Mirzə Əjdər oğlu İbrahimov antroponimlərinin kompo­nent­lərinin birinin və ya bir neçəsinin buraxılması və ya ix­tisarı nəticəsində yaranan xüsusi ad forması, yəni Nizami Gəncəvi, Səməd Vurğun, Mirzə İbrahimov elliptik antro­ponimlərdir. Adların elliptik formasından, əsasən, şi­fahi nitq­də və bədii əsərlərdə personajların nitqində geniş isti­fadə olunur.
Fiktonim. Şəxsin əsl adı əvəzində işlədilən gizlin xarak­terli ad, familiya, təxəllüs və s. fiktonim adlanır. Azərbay­can antroponimiyasında, xüsusilə, yazılı mənbələr­də, inqi­labi-satirik əsərlərdə bir qrup antroponim xarakterli və ya antroponim əvəzi kimi istifadə olunan antroponimik ün­sür­­lərə də rast gəlirik ki, onlara şəxsin həqiqi adını, ata­sının adını, familiyasını və ya təxəllüsünü gizlətmək məq­sədilə qabaqcadan düşünülmüş şəkildə yaradılan və isti­fadə edi­lən xüsusi adlar aiddir. Məsələn, “A”(Həmid Aras­lı), “A.B” (Əzim Əzimzadə), “A.Q”(Abbasağa Qayı-bov), “A.Y.” (Ağababa Yusifzadə), “A.M.b.T-ov” (Əli-mərdan Top­çubaşov), “A.C.” (Abbas Mehdizadə), “A.Sur”. (Ab­­dul­la Tofiq Məmmədzadə), “A.Ş”. (Abbas Mirzə Şə­rif­zadə), “Adaş” (Cəlil Məmmədquluzadə), “Bur” (Üzeyir Ha­­cıbəyov), “Çalağan” (Salman Mümtaz), “Ço­ban” (Üze­yir Hacıbəyov) və s.
Fraza – ad – quruluşu və ifadə etdiyi mənasına görə fra­zem – ifadə xarakteri daşıyır. Belə adlar əsasən, feilin kö­mə­yi ilə düzəlir və mətni xarakter daşıyır. Bu qrup antro­ponimlərə Azərbaycan antroponimiyasında da rast gəlirik: Milçək­qapan Xalıqverdi (B.Bayramov), Əlimyandı Murtuz (Cə­lilabad rayonu), Oysandıq Qənirə (Başkeçid rayonu), Tal­təkər Əhməd (Bolnisi rayonu), Tək Mahmıd (Bolnisi ra­yonu), Çöpçıxardan Nənəş (Marneuli rayonu), Nəsib Ya­rıtmazov və s.
Antroponimikon – antroponimlər siyahısı və ya lüğə-tidir. Belə lüğətlərdə, əsasən, ad, familiya, təxəllüs, ləqəb və s. öz əksini tapır. Məsələn, Z.Marağayinin “Səyahət­namə” əsərində 200-ə qədər şəxs adının ləqəb-lərlə birgə siyahısı verilmişdir. C.Cabbarlının “Tarixi adlar” məqalə­sində “köh­nə ləqəblər” başlığı altında 150-yə qədər ləqəb və ləqəbin aid olduğu şəxs adı toplanmışdır. Azərbaycan ant­ro­ponimikasında antroponim lüğətlərinin tərtib edil­mə­si, artıq, bir ənənəyə çevrilmişdir. Məsələn, “Azər­baycan di­linin orfoqrafiya lüğəti” (1960) kitabının sonunda Ş.Sə­di­yev tərəfindən tərtib olunan “Şəxs adları lüğəti”ndə min­­­­dən çox, o cümlədən, 670-ə qədər kişi, 380-ə qədər qa­­dın adları verilmişdir. Ə.Abbasov və Ə.Əfəndizadənin tər­­tib etdiyi “Məktəblinin orfoqrafiya lüğəti”ndə (1972) 600-ə qədər ad, o cümlədən, 360-a yaxın kişi, 240-a qədər qa­dın adları toplanmışdır. Q.Məmmədlinin “İmzalar” (1977) kitab­çasında 3000-dən çox imza və təxəllüs toplan­mışdır.

M.N.Çobanovun “Azərbaycan şəxs adları” (1981) kita­bını xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Azərbaycan antropo­nimikası tarixində ilk dəfə olaraq, həmin lüğətdə 2000-ə qədər şəxs adı, o cümlədən, 800-dən çox kişi, 1000-dən çox qadın və 100-ə yaxın həm kişilər, həm də qadınlar üçün ortaqlı və ya müştərək olan adlar verilmişdir. M.Şi­rəliyev, B.Abdullayev və Ş.Sədiyevin tərtib etdikləri “Azər­baycan şəxs adları” (1987) kitabında 1300-ə yaxın, o cümlədən, 600-ə qədər kişi, 700-ə qədər qadın adları veril­mişdir.
Antroponimlər – adlar etnik və milli işarə olub, onu ya­radan və yaşadan xalqın tarixi ünvanını özündə qoruyub sax­layır. Bu ünvanı mühafizə etmək isə hamının şərəfli borcu olmalıdır.
Antroponimiyanın ən qədim kateqoriyası olan şəxs adı anlayışı çox geniş mənalıdır. Heç təsadüfi deyil ki, elmi ədə­biyyatda “şəxs adı” kateqoriyasını bildirmək üçün 40-a yaxın müxtəlif termin səciyyəli sözlərdən və onların va­riant­larından istifadə olunur. Bizim mülahizəmizə görə, hə­min termin səciyyəli sözlərdən aşağıdakıların işlədil­məsi məqsədə daha uyğundur: şəxs adı, bədii ad, kişi adı, qadın adı, çox işlənən ad, az işlənən ad, milli ad, alınma ad, qədim ad, müasir ad, əsas ad, gizli (ad) imza.
Antroponimlərin üzvlənməsi. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, ad sistemi dəyişkəndir. İlk insan kollektivi zamanı hər şəxs bir adlılıq sitemindən, yəni şəxs adından istifadə edir­di. Qədim dövrlərdə insan kollektivində (ailə, nəsil və tirə zamanları) bir adlılıq ünsiyyəti təmin edirdi.
Tarixən get-gedə insan kollektivi böyüyür, qəbilə və tayfalara çevrilir. Bu zaman biradlılıq ünsiyyəti təmin et­mir və yeni bir nomenklatur terminə – ada ehtiyac du­yu­lur. Bu ehtiyacı ödəmək üçün xalq arasında ata adı, yə­ni iki­ad­lılıq (ad, ata adı,) sistemi yaranır. Əsrlər bir-biri­ni əvəz edir, nəsillər get-gedə böyüyür, qəbilə və tayfalar xalq ha­lında birləşir. Belə böyük insan kollektivində iki­adlılıq sis­temi ünsiyyəti təmin etmir, çətinlik törədir.
Buna görə də, insanlar ünsiyyəti asanlaşdırmaq məq­sə­dilə əvvəlcə doğulduqları yerin adı ilə əlaqədar, sonra isə öz mənəvi zövqlərinə uyğun olan təxəllüslər (təxəllüs ha­mı­ya aid deyildir) götürürlər. Beləliklə də, insan cə­miy­yə­tində üçadlılıq sistemi yaranır: Mirzə Haqverdi Səfa, Ələk­bər Namaz oğlu Qafil, Mirzə Ələsgər Növrəs və s.

Orta əsrlərin inkişaf mərhələsində (XI-XV əsrlərdə) isə, dünyanın ayrı-ayrı xalqları arasında, ilk növbədə, Avro­pa xalqları arasına familiya yaranır. Beləliklə də, cə­miy­yə­tin üzvləri arasında əvvəlcə hakim təbəqə, sonra isə bütün xalq arasında üçadlılıq sisteminin (ad, ata adı, fa­mi­liya) yeni növü (təxəllüsdən ayrılıqda bəhs olunub) ya­ra­nır. Fa­miliya kütləvi hal aldıqdan sonra təxəllüs azalsa da, ədə­biyyat, incəsənət və elm xadimləri arasında dörd-adlı­lıq sistemi meydana gəlir: Mirzə Fətəli Axundov Sə­buhi, Ab­basqulu ağa Bakıxanov Qüdsi, Səməd Yusif oğlu Və­kilov Vurğun və s.
Cəmiyyət üzvləri arasında ləqəbin yaranmasını da ad sis­teminə daxil etməyi lazım bilirik. Çünki antroponimi­yanın tarixi aspektdə tədqiqi göstərir ki, ləqəb də qədim zamanlardan yaranmış və ayrı-ayrı adamları bir-birindən fərq­­ləndirməyə xidmət etmişdir. Odur ki, ləqəb həm birad­lılıq, həm ikiadlılıq, həm üçadlılıq, həm də dör­dad­lılıq sisteminə aid ola bilər.
Ad sistemi müxtəlif xalqlarda müxtəlif olub. Avropa və Asiya ölkələrində bir sıra xalqların antroponimiyasına gö­rə ayrı-ayrı adamların ömrünün sonuna kimi bir neçə adı və familiyası olmalıdır. Məsələn, Vyetnam və Birmada adam­ların adı bir neçə dəfə dəyişdiyi halda, İspaniyada hər adamın bir neçə familiyası olmalıdır.
Azərbaycanlılarda isə ad tarixən ömürlük olmuş, birad­lılıqdan üçüzvlü adlılığa doğru inkişaf etmişdir: Vüqar (bi­rüzvlü), Vüqar Süleyman oğlu (ikiüzvlü), Vüqar Süleyman oğlu Natiqli (üçüzvlü) və s. Ad sisteminə görə əvvəlcə şəx­­sin adı, atasının adı və familiyası gəlir: Namiq Arif oğlu Şakirli, Nailə Şahin qızı Tahirli və s.
Antroponimiyanın ən qədim və ən işlək kateqoriyaların­dan biri adlardır. Adların yaranması tarixi də bu adı da­şı­yan xalqın tarixi qədər qədimdir. İlk insan kollektivi – ailə və ya qəbilə meydana gəldiyi zaman ailədə və ya qə­bilədə olan adamları (kişiləri, qadınları, oğlanları, qızları) bir-birindən fərqləndirmək ehtiyacı duyulur. Başqa sözlə de­sək, ailədə və ya qəbilədə ünsiyyət zamanı müxtəlif mü­na­sibət də olan cəmiyyət üzvlərini bir-birindən fərqlən­dir­mək ehtiyacı meydana çıxır. Bu ehtiyacı ödəmək üçün ailə­dəki adamların hərəsi bir cür çağırılmış və hərəsinə bir ad verilmişdir. Deməli, adlar ilk insan kollektivinin təşək­külü ilə əlaqədar olaraq yaranmağa başlamış və həmin kollektivin inkişaf tarixi ilə birlikdə inkişaf etmişdir.
Xüsusi adlar, o cümlədən, şəxs adları xalqın ço­xəsrlik mə­dəni fəaliyyətini, ümumxalq təfəkkürü yara­dıcı­lığının in­kişaf səvkiyəsinin məhsulu olub, ünsiyyəti sah­mana sa­lan əsas vasitədir. Belə ki, şəxs adları xalqın tarixi ilə bir­lik­də inkişaf edərək, tarixlə yoldaşlıq etmişdir. Bu nöq­teyi-nəzərdən insan kollektivinə xidmət edən adlar da ictimai ha­disədir. İctimaiyyətə, cəmiyyətə xidmət edən in­san adla­rının əsas vəzifəsi cəmiyyət üzvlərinin birini di­gərin­dən fərqləndirməklə yanaşı, insanlar arasındakı ün­siy­yəti sah­ma­na salmaqdan ibarətdir. Çünki hər bir antro­ponim (şəxs adı) müxtəlif semantik mənanı özündə sirli və gizli şəkildə saxlayan neçə-neçə əsrlərin və qəri­nələrin ya­di­ga­rıdır. Bu­na baxmayaraq, dildəki antro­ponimlərin funk­siya və se­man­tikası eyni olmayıb, onların hər biri müəy­yən məq­­səd­lə yaradılmış, xüsusi vəzifəyə – ün­siyyət vəzi­fə­sinə ma­lik­dir. Məhz buna görə də, antro­ponim anlayı­şında şəxs adı ka­teqoriyası aparıcı rol oyna­yır. Bu mənada, ant­ro­po­nim­lər sistemi də uzun bir tarixin məhsulu olaraq meydana gəl­­mişdir.
Buraya qohumluq bildirən sözləri də (ata, ana, oğul və qız, qardaş və bacı, əmi və dayı, xala və bibi, baba və nənə və s.) artırmaq olar. Çünki həmin sözlər bir qohumu baş­qa­sından fərqləndirməyə xidmət edir və ya kiçik insan kollektivində ad kimi işlənir. Doğrudur, qohumluq bildirən sözlər müstəqil və xüsusi adlar deyil, lakin onlar məhdud dairədə, xüsusilə, bir ailədə müvəqqəti olaraq adları əvəz edir və antroponimləşir. Başqa sözlə desək, qohumluq bil­dirən bu adlar antroponimlər üçün bir yardımçı vasitədir. Kiçik insan kollektivində, xüsusilə, bir ailədə xeyli əhə­miy­yət kəsb edən bu adlar isə böyük insan kollektiv­lərinə (xalq və millət) xidmət edən yeni antroponimlərin yaran­masına kömək etmişdir. Məsələn, Baba, Qardaş, Atabala, Dayı, Əmi, Atabəy, Ataxan, Ata, Baloğlan, Nənə, Ana, Ana­­qız, Qız, Qızbacı, Qızlargül, Gülüqız, Ayqız, Qardaş­xan, Xanımana, Anaxanım, Balaxanım, Anabacı, Əmican, Babaxan, Nənəqız, Nənəxanım, Qızgəlin və s.

Azərbaycan dilçiliyində antroponimikanın tədqiqat sa­hə­­sinə dair, hələlik, yekdil fikir yoxdur. Bu sahədə tədqi­qat aparan müəlliflərin mülahizələrində müəyyən dərəcədə fikir ayrılığı vardır.
H.Əliyev antroponimikanın tədqiqat sahəsi ilə əlaqədar olaraq yazır: “Buraya (antroponimiyaya -M.Ç.) şəxs ad­la­­rı, ata adları, ləqəblər, familiyalar, əzizləmə, kiçiltmə bil­dirən adlar, titullar və təxəllüslər daxildir”. Bizcə, əziz­lə­mə və kiçiltmə bildirən adlar antroponimik sistemə, antro­ponimik hadisələrə aid edilməlidir. Çünki xalqımızın adət-ənənələrinə görə, Azərbaycan dilində heç bir əziz-ləmə və ya kiçiltmə bildirən xüsusi şəxs adı yoxdur və ola da bil­məz. Çünki azərbaycanlı balası, əsasən, ona verilən adı ölənə kimi daşımış və indi də daşıyır. Ailədə uşağın körpə vaxtı əzizlənməsi və bəzən onun adının müəyyən dərəcədə dəyişdirilərək və yaxud təhrif edilərək işlədil-məsi, heç də, o demək deyil ki, Azərbaycan antroponi-miyasında xüsusi əzizləmə və ya kiçiltmə bildirən şəxs adları mövcud ola bilər. Bu anlayış Azərbaycan dilinə və onun antroponimik sisteminə süni şəkildə gətirilmədir. Titullar isə, ktemato­nimiyaya aid edilməlidir.
Azərbaycan antroponimikası ilə yaxından məşğul olan A.Qurbanov antroponimikanın tədqiqat sahəsini əsas adlar (şəxs adı, ata adı, familiya) və köməkçi adlar (ləqəb, tə­xəllüs, titul) olmaqla iki qrupa bölmüş və hər qrupun da özü­nə məxsus növlərini nəzərə alaraq cəmisi 6 kateqori­yada təhlil etmişdir.
Bəzi tədqiqatçılar antroponimik sistemə titul və fəxri adları aid etməyib, onları, ancaq, antroponimikanın təd­qi­qat sahəsinə aid etmişlər. Lakin, bu mülahizlərlə razı­laş­maq çətindir. Çünki titullar və fəxri adlar bilavastə ün­siy­yət zamanı istifadə edilmir və ünsiyyəti sahmana sal­mağa xidmət edə bilmir. Həmçinin, yeni antroponi­mi­nin yara­dılması üçün heç bir əsas ola bilmir (keçmişdə işlə­di­lən bə­zi titullar əsasında düzəldilən adlar buraya aid deyil). Məsələn, heç kəs M.İbrahimovla ünsiyyət zamanı ona xalq yazıçısı, yaxud S.Vurğunla ünsiyyət zamanı heç kəs ona Azərbaycan Xalq Şairi, – deyə müraciət etməzdi. Yaxud da, Zeynəb Xanlarova ilə söhbət edən heç bir adam ona Xalq Artisti deyə müraciət etmirdi, edə də bilməzdi. Bu mənada, titul və fəxri adların antroponimikada yox, kte­matonimikada öyrənilməsi daha münasib olardı. Çünki müa­sir dövrdə fəxri adlar cəmiyyətdə çox geniş vüsət almış və xalq arasında daha çox yayılmışdır. Odur ki, fəxri adları da öyrənmək məqsədəuyğundur.
Titul başqa xalqlarda olduğu kimi, tarixən Azərbay­canlılar arasında da geniş yayılmışdır: xan, bəy, paşa, sərdar, onbaşı, yüzbaşı və s. Şərq ölkələrində olduğu kimi, XII-XIII əsrlərdə Azərbaycanda da mollabaşı, mirzəbaşı; XVIII-XIX əsrlərdə isə münəccimbaşı titulları olmuşdur. İndi cəmiyyətimizdə belə titullar olmadığı üçün onlardan ətraflı bəhs etməyi lazım bilmədik.

İstər şifahi, istərsə də yazılı ünsiyyət bu və ya digər qa­nu­nauyğunluğa tabedir. Bu nöqteyi-nəzərdən “insan və mə­kan adları bildirən sözlərin də mühim üslubi mövqeyi var­dır”.
Məlumdur ki, ünsiyyət iki və daha artıq adam ara­sında olur. Bu zaman ünsiyyətdə olanlardan biri digə­rinə bu və ya başqa şəkildə müraciət edir.
Ünsiyyət zamanı söz və adlardan müvafiq surətdə isti­fadə olunur. Sözlə ad bir-biri ilə yaxından bağlıdır. Bəs, söz­lə adın ümumi və fərqli cəhətləri nədir? Hər bir ad müəy­­­yən səs tərkibinə və leksik mənaya malik ol­maq eti­barilə sözə bərabərdir. Bununla əlaqədar ola­­­­raq, dilçilik ədə­biyyatında bir-birinə zidd iki fikir vardır. Birinci müla­hizəyə görə, xüsusi şəxs adının mə­­nası yoxdur; ikinci mü­la­hizəyə görə xüsusi şəxs adın­da apelyativ (ümumi söz­lə­rin mənası) məna var­dır. Deməli, hər bir xüsusi şəxs adı ümu­mişlək sözlər əsasında təşəkkül tapdığı kimi, hər bir ümu­mi sözün mənası da onun əsasını təşkil etdiyi antro­po­nimin mə­na daşıyıcısına çevrilir. Bu məna daşıyıcısı ol­ma­dan cə­miy­yət üzvlərinin heç birinin adını təsəvvür et­mək olmaz.
Deməli, leksik məna daşıyan sözlər əsasında adlar tə-şək­kül tapır. “Söz ünsiyyət vasitəsi, ad isə onun (əş­ya və şəxsin – M.Ç.) nominativ funksiyasıdır.
V.İ.Lenin adlardan bəhs edərək yazmışdır: Ad fərqlən­di­rici nişandır, gözə çarpan bir əlamətdir ki, əşyanı bütöv halda yadda saxlamaq üçün həmin əlaməti mən əşyanın nüma­yən­dəsi, əşyanı səciyyələndirən bir əlamət hesab edi­rəm”.
Məsələn, insan və adam ümumi sözlərdir. Bu söz­lərin fərqləndirici nişanı Vüqar, Mail, Aydın, Nailə, Şə­­lalə və s. xüsusi adlardır. La­kin lüğət tərkibinin ta­ri­xi­liyi baxı­m­dan söz semantik mə­naya (çoxmə­na­lılığa, omonimliyə, si­no­nimliyə, antonim­li­yə) malik ol­duğu halda, ad konk­ret­dir, təkmənalıdır; sözlər quruluş eti­ba­rilə üç qrupa (sadə, dü­zəlt­­mə, mürəkkəb) bö­lün­dü­yü halda, adlar iki (sadə, mü­rək­kəb) qrupa bö­lünür. Yu­xarıda qeyd olunduğu kimi, adlar ümu­mişlək lek­sik mə­nalı sözlər əsasında formalaşır, yəni həm söz, həm də həmin söz əsasında formalaşan xüsusi ad eyni səs kompleksinə malik olur. Məsələn, dili­mizdə iş­lənən lalə, turac, bahar, vüqar, etibar və s. söz­lər başqa dilə (rus, gürcü) tərcümə olunduğu halda, hə­min sözlər əsasın­da formalaşan Lalə, Turac, Bahar, Vü­qar, Eti­bar və s. kimi xüsusi şəxs adları isə başqa dilə tərcü­mə olun­mur. Bir di­lin şəxs adları başqa dilə translite­ra­­siya edilir (Lalə -Lyal­ya, Turac – Turadj, Bahar – Ba­xar, Vüqar – Vyuqar, Eti­bar – Extibar). Müasir mərhələ­də xalq­lar bir-birilə inki­şaf et­məkdə olan siyasi, iq­tisadi, mədəni və s. əlaqə-lərinin geniş­lən­məsi şəraitində xü­susi adların bir dil­dən başqasına trans­literasiyası probleminin hərtərəfli təd­qiqi dilçiliyin – onomasti­ka­nın əsas obyekti olmalıdır.

ADLARIN ŞƏRTİLİYİ. İnsanlara verilən adlar isə şər­ti­dir. Bəs, şəxs adlarının şərti olması nə de­mək­dir? Məsə­lən: Sizin Kamran adı ilə tanıdı­ğınız bir qohumunuz və ya dostunuz vardır. Vaxtı ilə onu Kam­­ran yox, Yaşar ad­lan­dırmış olsaydılar indi siz də onu Yaşar kimi tanıyar və ona Yaşar adı ilə müraciət edərsiniz. Deməli, insanlara ve­ri­lən adlar şərtidir. Ad­lar şərti olsa da ömürlükdür, yəni onu daşıyan adam nə qədər yaşayarsa, həmin ad da ona xid­mət edir və dövlət tərəfindən rəsmiləşdirilir. Buna görə də, ayrı-ayrı şəxslərin adları, atasının adı, familiyası və həm­çinin, elm və ədəbiyyat xadimlərinin sonradan qəbul etdiyi təxəllüslər hamı üçün rəsmidir, onlar döv­lət tərəfindən qeydə alınır, qorunur, müxtəlif rəs­mi sə­nədlərdə, o cüm­lədən, pasport, vəsiqə və şəha­dət­na­mələrdə öz sabitliyini, müs­təqilliyini və toxu­nul­maz­lıq hüququnu daim saxlayır. Çünki adlar böyük bə­şəri əhəmiyyətə malikdir.
AD VƏ ANTROPONİM. Yuxarıda qeyd etdiyi­miz ki­mi, hər kəsin öz adı vardır. Bu, o deməkdir ki, hər hansı bir öl­kədə və ya inzibati rayonda nə qədər adam yaşa­yır­sa, o qə­dər də onların xüsusi şərti adları var­dır. Bu mütə­na­siblik ki­çik insan kollektivlərində, o cümlədən, ailədə və ya nəsildə bir-birinə uyğun gəl­sə də, böyük insan kollek­tiv­lərində (qəbilə, tay­fa, xalq, millət) pozulur. Lakin, bu ad­ların hamı­sı­nı antroponim kimi qiymətlən­dirmək olmaz. Çün­ki, hələ, lap qədim zamanlardan antropo­nimlər nə­sil­dən-nəslə keçərək, inkişaf edə-edə bu günkü səviy­yə­yə gə­lib çat­mışdır. Bu inkişaf prosesində isə, bəzi antro­ponim­lər öz ahəngdarlığı, mənəvi gözəlliyi, məna dolğun­lu­ğu ilə fərqlənir. Belə antroponimlər xalq ara­sın­da ge­niş şəkildə yayılır və çox işlək olur. Onlarla vali­deyn öz uşaqlarına belə adlar qoyurlar. Bu da, cə­miy­yət üzvlərinin sayına nis­bə­tən onların adını bil­dirən ant­ro­ponimlərin say­ca azal­ma­sına səbəb olur. Müa­sir dövr­də elə bir millət və ya xalq tap­maq müm­kün de­yil ki, həmin millət və xalq­ların sayı ilə onların şəxsi adlarının sayı arasında uy­ğun­suzluq olma­sın. Çün­ki insan kollektivi böyüdükcə, onun ya­şayış dai­rə­si də genişlənir. İnsanların sayı sürətlə artdığı halda, onla­rın xüsusi şəxsi adlarını bildirən sözlərinin sayı təd­ri­cən artır. Çünki dilin əsas lüğət fondu kimi, lüğət tər­kibinin bir hissəsini təşkil edən antroponimlər də təd­ri­cən formalaşır, inkişaf edir. Buna görə də, insanların sayına nisbətən ant­roponimlərin sayı azlıq təşkil edir. Məsələn, “Əhalisi 16 minə yaxın Quba şəhərində isə 16 min ada rast gəl­mirik. Bu­rada cəmi 600-ə qədər ki­şi, 700-ə qədər qadın adını qeydə almaq müm­kün­dür”.
Azərbaycan antropo­nim­­lərinin yayılması və se­man-tikası ilə tanışlıq üçün Bakı şəhərinin Səbayıl və Yasamal rayonları Vətəndaşlıq Və­ziy­­­yəti Aktlarının Qeydiyyatı Bü­rolarının arxiv sənədləri əsasında 1965-1970-ci illərdə ana­dan olan Azərbaycanlı uşaqların sta­tistik məlumatına nə­zər salaq. Səbayıl rayo­nun­da 14063 yeni doğulmuş uşa­ğa 1377, Yasamal rayo­nun­da isə 22872 yeni doğulmuş uşa­ğa 1367 ad veril­miş­dir.
Yuxarıdakı statistik məlumatdan aydın olur ki, Azər­baycan antroponimiyasında bir antroponim bir çox adama verilir. “Azərbaycan adlarının xarakterik cə­­­həti – rus ad­larından fərqli olaraq, çox adlılıqdır” (antro­ponimin zən­ginliyidir – M.Ç.). “Adların müxtə­lif­liyi, rəngarəngliyi; ən çox adlar bütün türkdili xalq­larda, iranlılarda, mon­qollarda işlənir”.
Gürcüstan Respublikasının Bolnisi rayonunda 1974-1975-ci illərdə 1686 uşaq, o cümlədən, 853 nəfər oğlan və 833 nə­fər qız anadan olmuşdur. Lakin uşaqların sayı ilə onların ad­la­rı­nın sayı arasında böyük fərq vardır. 1686 nəfər uşağın şəxsi adını bildirmək üçün 735 antroponimdən istifadə olun­muşdur.

Antroponimiyada geniş ərazidə yayılan və çox işlənən adlara “şah” adlar deyilir. Ş.Sədiyevin qeyd et­diyi kimi Qu­­ba şəhərində Arif, Tofiq, Cabir, Sə­nubər, Mənbərə, Fat­ma Bakı şəhərinin Səbayıl rayo­nunda 1965-1970-ci il­lər­də anadan olanlar arasında Elçin (118), Samir (110), İlqar (92), Azər (88), Eldar (84), Fuad (83), Rauf (77), Elxan (71), Emil (64), Oqtay (38); Lalə (141), Sevinc (138), Arzu (104), Gülnarə (100), Rəna (90), Təranə (87), Samirə (84), Leyla (81), İradə (80), Mehriban (75), Cə­milə (55); Yasamal rayonunda isə Fuad (25), Oqtay (37) “şah” adlar hesab olunur. Son onilliklərdə xalqımız arasın­da “Ar­zu qı­zım” mahnısının yayılması antroponimi­ya­mız­da əsl məna­da böyük bir sıçrayış əmələ gətirdi. 1966-cı il­də Arzu adı Səbayıl rayonunda 104 nəfər qıza, Yasamal ra­yo­nunda isə (150) nəfər qıza və 20 nəfər oğlana veril­mişdir.
Gürcüstan Respublikasının Bolnisi rayonunda isə 1974-1975-ci il­lərdə doğulanlar arasında Vüqar (18), Elçin (14), Namiq (12), Araz (10), İlqar (9), Arif (9), Natiq (9), Elşən (8), Könül (13), Sevda (13), Elmira (10), Rəna (9), Samirə (9), Təranə (8), Sevinc (8), Xalidə (8) kimi adlar “şah” adlar hesab olunur.
Hər bir antroponimin bu və ya digər ərazidə yayıl­ması və çox işlənməsi müəyyən dövrdə müxtəlif olur. Məsələn, Əhmədiyyə, Məmmədiyyə Şəki rayonunda “şah” adlar ol­du­ğu halda, Qubada təsadüfi hallarda işlənir. Bu adlara
Gür­­­cüstan Respublikasında yaşayan azərbay­can­lılar ara­sında isə az təsa­düf olunmur.
Şəxs adlarından bəhs edərkən, bir məsələni də unut­maq olmaz. Doğrudur, “şah” adlar dildə ahəng­dar­lı­ğın və mə­nə­vi gözəlliyin inkişafı ilə əlaqədardır. La­kin bunu da ant­roponimiyada müsbət hal kimi qiy­mət­­ləndirmək olmaz. Çün­ki bir antroponimin (adın) bir neçə nəfərə verilməsi şəxs ad­la­rının sayının azalma­sına, baş­qa sözlə desək, ant­ropo­ni­miya lüğətinin inkişafı­nın zəifləməsinə səbəb olur. Bu hall 1968-ci ilin ap­relində Moskvada keçirilən Ant­ro­po­nimi­ya müşavi­rə­sində də pislənmişdir.
İstər yazılı mətnlərdə və ya cümlələrdə, istərsə də şi­fa­hi nitqdə eyni sözün tez-tez təkrarlanması məna və məzmu­nun ağırlaşmasına, üslubun pozulmasına sə­bəb olduğu ki­mi, eyni bir məhəllədə, küçədə və ya eyni bir binada ya­şa­yan adamlar arasında adaşların və ya bir necə nəfərin ey­ni antroponimlə adlanması da ün­siy­yəti ağırlaşdırır və əmə­li cəhətdən çətinliklər tö­rə­dir. Məsələn: Bir kənddə “Xı­dır” adı bir neçə nəfərə qo­yulmuşdur. Xalq onları bir-birin­dən fərqləndirmək üçün hərəsinə bir ləqəb qoymuş­dur. İn­di söh­bət za­ma­nı onları dinləyiciyə ləqəblə­rinin köməyi ilə təq­dim edirlər: Dəli Xıdır, Xılloy Xıdır, Balaca Xı­dır, Ye­kə Xıdır və s.

III FƏSİL

AZƏRBAYCAN DİLÇİLİYİNDƏ ANTROPONİMİYANIN TƏDQİQİ
TARİXİNƏ DAİR

Cəmiyyət üçün vacib olan şəxs adları başqa xalq­lar­da ol­duğu kimi, Azərbaycanlılar və onların ulu ba­ba­ları ara­sın­da da qədim zamanlardan geniş yayıl­mış, nəsildən-nəs­lə keçərək müasir inkişaf səviyyə­sinə gə­lib çatmışdır. Şəxs adları dilin geniş yayılmış leksik laylarından biri kimi alim­­­lərin – dilçilərin diqqətindən ya­yınmamış və bu sahə­də geniş mülahizlər söylən­miş, əsərlər yazılmışdır. Türk di­lli xalqların şəxs adla­rının öyrənilməsi də elmin aktual mə­sə­lə­lərin­dən olmuş­dur. Türkologiyada antroponimi­ya­ya dair ilk tədqiqat əsər­ləri XX əs­rin əv­vəl­lərində mey­da­na gəl­miş­dir. Beləliklə də, ant­ro­poni­miya xüsusi tədqi­qat ob­yektinə çevrilmişdir. Bu sa­hədə V.A.Qordlevski­nin əsər­lərində antroponimiya mə­sə­lə­­lərinə toxu-nulmuş və bir sıra qiymətli müla­hizələr irəli sürülmüşdür.
Türkologiyada antroponimiyanın tədqiqi sahəsin­də A.N.­Sa­­moyloviçin də müəyyən qədər əməyi ol­muş­dur. O, ad qoyma məsələsilə əlaqədar V.A.Qord­levs­ki ilə müba­hi­səyə girişmiş və onun mü­lahizələrini də­qiq­ləşdirmişdir. Həm­çinin, Türkolo­gi­yada antropo­nim­lərin tədqiqi ilə əla­dar olaraq A.A.Divayevin, V.V.Rad­­lo­vun, N.F.Ka­tano­vun, F.Əmirxa­novun, A.A.Sa­­­tıba­lo­vun və başqalarının əməyini də qeyd etmək olar.
Əsrimizin ortalarından etibarən dünya xalqlarının dilçi­li­yində olduğu kimi, istər türkologiyada, istərsə də Azər­bay­­can dilçiliyində antroponimikanın bu və ya digər prob­lem­­lərinə həsr olunmuş dissertasiyalar mü­dafiə edilmiş, güclü onomatoloqlar nəsli yetiş­mişdir. Onlardan T.Janu­zakov, E.Bekmatov, Q.Sattarov və başqalarının əməyini xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır.
Bütün bunları nəzərə alaraq, ölkəmizin dilçi alim­ləri kül­­lü miqdarda antroponimik material toplanışdır ki, bu da 1968-ci ildə Moskvada Ümumittifaq Antro­po­nimistlərin mü­şavirəsinin çağırılmasına səbəb ol­muş­dur. Bu müşavirə də xalqların antroponimi­kası­na və həm­çinin onomasti­ka­nın ümumi nəzəri prob­lem­lərinə aid 116 məruzə dinlənilib müzakirə olun­muşdur.
Bu müşavirədə Azərbaycan dilçilərindən Ş.Sədi­yev “Uşaq­lara ad seçməyin əsas qaydaları” möv­zu­sunda ma­raqlı məruzə etmişdir.
1971-ci ildə Qafqaz onomastikasına həsr olunmuş semi­narda 47 referat – məruzə dinlənilmişdir. Həmin mə­ruzə­lər­­dən 21-i antroponimikanın müxtəlif sahələ­rinə həsr olun­­muşdur. Bu seminarda Azərbaycan dil­çilərindən K.Ra­­mazanov “Azərbaycanda kişi və qadın adları” və Z.A.Sa­dıqov “Azərbaycan antroponi­mi­kası haqqında” mə­ruzə et­mişdir. Birinci məruzədə Azər­bay­can şəxs adlarının se­mantik xüsusiyyətləri, müştə­rək adların yaranma səbəb­ləri; ikinci məruzədə isə ad­ların çoxvariantlı olmasının sə-bəbləri, ərəb və fars mən­şəli adların işlənmə məqamları və s. şərh edil­­mişdir.
1977-ci ildə Vladiqafqaz şəhərində Qafqaz ono­mas­tika­sına həsr olunmuş İkinci Ümumittifaq Konf­ran­sı ke­çirildi. Həmin konfransın “Antroponimiya” bölmə­sin­də 18 mə­ruzə dinlənilib müzakirə edilmişdir. Bu konfransda Azər­­­bay­can dilçilərindən K.T.Rama­zanov “Azərbaycan-lıların şəxs adları”, B.T.Abdullayev “Azər­bay­can şəxs ad­ları lü­ğətinin tərtibi prinsipləri”, İ.Z.Ha­cıyev “Azərbaycan di­lin­də işlədilən ləqəb ad­larının yaranma səbəbləri və üs­lubu im­kanları”, Z.A.Sa­dıq “Azərbaycan dilində ad yara­dıcı­­lığı” möv­zu­sunda məruzə etmişlər.
1982-ci ildə Ufa şəhərində Türk dillərinin dialekto­lo­gi­ya­sına həsr olunmuş IX Regional Konfransı ke­çiril­miş­dir. Həmin konfransın “Onomalogiya və dia­lektologiya. Dia­lek­tologiyadan ali məktəb dərslik­ləri” bölməsində antropo­nimi­kanın aktual məsələ­lərinə dair 4 məruzə edil-mişdir.
1983-cü ildə Gürcüstan Respublikasının Telavi şəhə-rində Qaf­qaz Onomastikasına həsr olunmuş III Ümu­mit­tifaq Konf­ransı olmuşdur. Konfransın “Antropo­nimi­ya” böl­­məsində 19 məruzə oxunmuşdur. Həmin məru­zələrdən 4-ü Azərbay­can dilçilərinin payına düşmüş­dür. Bu kon-fransda M.Adi­lov, Y.Yusifov, M.Çoba­nov, A.Paşayev Azər­baycan antro­poni­miyasının müx­təlif problemlərinə dair məruzələrlə çıxış etmiş­lər.
1984-cü ildə Bakıda “Respublika ali məktəblə­rin­də Azər­­baycan dilinin öyrənilməsi vəziyyəti və onun təkmil­ləş­dirilməsi problemləri”nə həsr olunmuş Res­pub­lika El­mi-Metodik Konfransı keçirilmişdir. Konf­ransda ono­ma­lo­giyanın, o cümlədən antroponimiya­nın ümumi nəzəri mə­sə­lələrinə həsr olunmuş bir mə­ruzə dinlənilib müzakirə edil­mişdir. Həmin konf­rans­da yalnız bu sətirlərin müəlli-fi – dosent, professor M.Çobanov “Azərbaycan onomalo­gi­yası əsaslarının filologiya fakültə­lərində tədrisinə dair” (xüsusi kurs üzrə) adlı məruzə ilə çı­xış etmişdir.
1986-cı ildə Bakıda “Azərbaycan onomastikası prob-lem­­ləri”nə həsr edilmiş Ali məktəblərarası Res­publika Kon­f­ran­sı olmuşdur. Həmin konfransda “Ono­­malogi-ya”­nın müx­təlif sahələrinə dair 150-dən çox məruzə dinlənilib müzakirə edilmişdir. O cümlə­dən, “Antroponi-mika” böl­mə­­sində 27 məruzə din­lənil­mişdir. Konfransın “Antropo­ni­mika” böl­məsin­də Z.Budaqova, Ş.Sədiyev, H.Əliyev, Ə.Cavadov, Z.Ver­di­yeva və başqaları məruzə ilə çıxış etmişlər. Onların mə­ruzələrində elmin müasir tələblərinə uy­ğun olan bir sıra antroponimika problemləri, o cüm­lə­dən, ant­ro­ponimik kateqoriyaların əsas növləri, təxəl­lüs­lərin antroponimik xüsusiyyətləri, antroponimlərin çox va­riantlılığı və estetik zövqü, şəxs adlarının leksik – qram­matik cə­hət­ləri və s. öz geniş elmi əksini tapmışdır.
1988-ci ildə Bakıda keçirilmiş Azərbaycan ono­mas­tikası problemlərinə həsr olunmuş II Elmi-nəzəri konfran­sın yed­di bölməsində 190-a yaxın məruzə dinlənilmişdir. Konf­­ransın “Antroponimika” bölmə­sin­də Azərbaycan ant­roponimikasının aktual məsələ­lərinə dair 65 maraqlı mə­ruzə dinlənilib müzakirə olun­muşdur. Hə-min məruzə­lərdə antroponimik va­riant­lar və hadisələr, antroponim­lərdə emo­­sionallıq məsələləri, bədii və elmi üslublarda, folklor material­la­rında şəxs adlarının istifadə edilməsi, onun məz­mun və üslubi imkanları, Azərbaycan antropo­nim­lərinin müxtəlif xalqların antroponimiyasına təsiri və s. prob­lem­lər geniş müzakirə edilmişdir. Kon-fransda A.Qur­ba­nov, M.Adilov, H.Həsənov, T.Hacıyev, H.Əli­­yev, Z.Sa­dı­qov, A.Paşayev və bu sətirlərin müəl­lifi – M.N.Çobanov və başqaları ant­ro­ponimikamızın müxtəlif sa­hələrinə dair el­mi-nəzəri ba­xım­­dan maraqlı məruzə­lər etmiş, ayrı-ayrı mə­ruzələrdə qaldırılan məsələlər ətra­fında çıxışlarda və müzakirələrdə fəal iştirak et­miş, yeni-yeni elmi müla­hizə­lər irəli sür­müş­lər.
Azərbaycan onomastikası problemlərinin tədqiqinə və öy­rənilməsinə həsr olunmuş I və II Elmi-nəzəri konf­rans­lar­dan sonra onomastikamızın başqa sahələ­rin­də olduğu kimi, antroponimikamızın araşdırıl­ma­sı­na da maraq xeyli artmışdır. Bu mülahizəni Ba­kıda keçirilmiş Azərbaycan ono­mastikası prob­lem­lərinin öyrənilməsinə həsr olunmuş III Elmi-nəzri Konfrans (1990) bir daha aydın şəkildə təs­diq et­mişdir. Konf­ransın altı bölməsində 150, o cüm­lədən, “Antro­poni­mi­ka” bölməsində 46 məruzə dinlənilib müza­kirə edilmişdir. M.Adilov, A.Qurbanov, Ş.Sədiyev, Ə.Ca­vadov, H.Əliyev, Z.Sadıqov, Ə.Tanrıverdiyev və baş­qala­rının məruzələrində antroponimik kateqoriya və vahid­lər, antroponimlərin quruluşu və tarixi, üslubi im­kanları və s. məsələlər geniş təhlil olunmuşdur.
Son illərdə Azərbaycan onomastikasının tədqiqat sa­həsi xeyli genişlənmiş, hətta, ayrı-ayrı yazıçıların bədii və pub­lisistik əsərlərində, tarixi sənədlərdə və kitablarda is­tifadə olu­nan onomastik vahidlərin ifadə etdiyi məna ça­lar­ları, mənşəyi, üslubi imkanları və s. öyrənilməsi də ön plana çəkilmişdir. O cümlədən, N.Nəri­manovun anadan ol­masının 120 illiyinə həsr olunmuş Elmi-praktik Kon-frans­da da Azər­bay­can onomasti­kası problemlərinə dair İ.M.Bay­ramovun “N.Nəri­ma­no­vun əsərlərində antropo-nim və toponimlərin üslubi imkanları” və bu sətirlərin müəllifinin – M.N.Çobanovun “Nəriman Nərimanovun əsər­­lərində onomastik xüsusiyyətlər” adlı mə­ruzələri din­lə­nilmişdir.
1992-ci ildə Bakıda “Azərbaycan onomastikası prob­lem­ləri”nə həsr edilmiş IV Elmi-nəzəri Konfrans ke-çiril­miş­dir. Konfransın 3 bölməsində 120-yə yaxın, o cüm­lədən, “Antroponimika” bölməsində 40-dan çox mə-ruzə dinlə­nilib müzakirə olunmuşdur. Konfransda A.Qur-banov Azər­bay­can onomastikasının aktual prob­­lemləri və vəzi­fələri barədə ətraflı məlumat ver­mişdir. “Antroponi-mika” böl­mə­sində iştirak edən alimlərimizdən M.Məm-mədov, K.Ra­mazanov, A.Adi­­lov, Q.Mustafayeva, A.Bəşi-rova, A.Pa­şa­yev, Ə.Tan­rıverdiyev, F.Şahbazlı və başqaları öz çıxış­larında ant­roponimikamızın müasir vəziyyəti, an-tro­ponim­lə­rin poeziyada üslubi mövqeyi, elmi və pub-lisistik üslub­larda antroponimik cərgələrim iş­lə­dil­məsi qay­daları famil­liya və ləqəblərin mahiyyəti, alın­ma adlara müna­si­bət, ant­roponimlərin semantikası və millilik xüsu-siyyət­lə­ri və s. haqqında maraqlı mülahizələr söy­ləmişlər.
1986-cı ildə Bişkekdə “I Ümumittifaq türk ono­masti­kası” konfransı keçirilmişdir. Bu konfransda öl­kəmizin 36 şəhərindən və bir xarici ölkədən nü­ma­yəndələr iştirak edir­di. Konfransın ayrı-ayrı bölmələ­rində onomastikanın müx­təlif sahələrinə həsr olun­muş 180-dən çox məruzə dinlə­nil­mişdir. O cüm­lədən, “Antroponimika” bölməsində 41 mə­ruzə dinlə­nilib müzakirə edilmişdir. Həmin bölmədə Azər­bay­can dil­çilərindən Ş.Sədiyev, H.Əliyev və V.Mər­­da­nov iş­tirak etmişdir. Onların məruzələri­ndə ant­ro­po­nimik kate­qoriyalar, antroponimlərin sim­volik xü­su­siyyət­lə­ri, Azər­bay­can şəxs adlarının rus dilində ya­zılma qay­daları və s. məsələlər öz geniş əksini tap­mış­­dır.

Azərbaycan antroponimikası tarixinə dərindən nəzər sal­­dıqda məlum olur ki, Azərbaycan antroponi­miyası haq­qın­da ötəri olsa da ilk tədqiqat xarakterli yazının müəllifi ki­mi məşhur ədib A.Bakıxanov təşəbbüs göstərmişdir. O, 1843-cü ildə yazdığı “Adlar və titullar haqqında” əsərində ilk təşəbbüs kimi keçmişdə titul və mənsəb bildirən söz­lə­rin antro­ponimlərə çev­rilməsi prosesini, onların tarixi se­ma­si­oloji xüsusiy­yət­lərini şərh etmişdir. Azərbaycan ant­ro­po­ni­mi­yası­nın təd­qiqinə dair hələ XIX əsrin orta­lardan ilk tə­şəb­büs gösdərilməsinə baxmayaraq, əsrimizin 70-ci il­ləri­nə qədər sistemli şəkildə öyrənil­məmiş, ancaq, son 10-15 ildə antroponimika­mız müasir elmin təlbləri səviy­yə­sində təbqiq olun­mağa başlanmışdır. Antroponimi­ka­­mı­zın tədqi­qi tari­xi qısa bir dövrü əhatə etsə də, bu sahədə az-çox nai­liyyətlər əldə olunmuş, ali mək­təblərin filolo­giya fa­kül­tələri üçün bir neçə proqram, dərs vəsait­ləri, on­larla məqa­lələr nəşr olunmuş, dis­ser­tasiyalar yazıl­mış­dır. Bu da dilçi­liyimizdə antro­ponimi­kanın bu və ya digər nə­zəri və əməli məsə­lələrinin hərtərəfli öyrənil­məsi işinə bö­yük təkan ver­mişdir. Yuxarıda qeyd olunan müşa­virə və kon­frans­lardan sonra başqa xalqlarda ol­duğu kimi, Azər­bay­can antropo­nimikası da bəzi dilçi alimlə­ri­mizin nə­zər-diqqətini cəlb etmişdir. Bu sahədə Ş.Sədiyev, A.Qurbanov, M.Adilov, T.Hacıyev, Z.Sa­dıqov, H.Hə­sənov, H.Əliyev, Q.Da­daşo­va, A.Sa­lahova, L.Quli­ye­va, N.Qubışyeva, B.Ab­­­­­dullayev, G.Əsgərova, O.Mir­zə­yev və başqalarının təd­qiqatlarını xü­susilə qeyd et­mək lazımdır. Bu əsərlərdə antroponimi­ka­nın müxtə­lif problemlərinə toxunulsa da Azərbaycan antropo­ni­mi­kasının nəzəri əsasları sistemli şə­kildə öyrənil­mə­miş­dir. Məhz buna görə də, bu əsərdə ilk dəfə ola­raq, Azərbay­can antroponimikasının əsasları nə­zəri-cəhət­dən sistemli şəkildə təhlil olunmuşdur.
Antroponimikanın tədqiqi sahəsində Ş.Sədiyevin tə­şəb­büsü təqdirə layiqdir. O, 1959-cu ildə Azərbaycan dili ant­roponimlərinin tədqiqi ilə əlaqədar olraq, “İn­san ad­la­rı”, “Uşaqlara ad seçmək haqqında”, “Balalarımızn ad­ları”, “Yeni doğulanlar üçün ad seçməyin əsas qaydaları” əsərlərini və 1969-cu ildə “Adlar necə yaranmışdır” ki­tabını nəşr etdirmişdir.
M.Adilov “Şəxs adları haqqında”, “Şagirdlərin adları-na diqqət yetirin”, “Azərbaycan antroponimləri haqqın-da” (Z.A.Sadıqovla birkikdə) məqalələr çap etdirmişdir.
Z.A.Sadıqov “Azərbaycan onomastikası haqqında bəzi qeydlər”, “Kitabi-Dədə Qorqud dastanlarında şəxs ad­ları”, “Azərbaycan antoponimikasında fonetik vasitələr” məqalələrini nəşr etdirmiş və “Azərbaycan dilində şəxs ad-ları” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını yazıb mü-da­­fiə etmişdir. A.Salahova “Bədii əsərlərdə ad məsələsi”, A.Axundov “C.Cab­barlının əsərlərində şəxs adları”, D.Dəmirli “Üzünü gör, adını eşitmə” adlı məqalələrini, H.Həsənov 1978-ci ildə “Söz və adların yaranması” və 1984-cü ildə “Söz və ad” kitablarını nəşr etdir­mişlər. Hə­min kitabda ad, adların yaranması və s. problemlər ümu­mi kütləvi şəkildə şərh edilmişdir.
Azərbaycan onomalogiyasının tədqiqi və bu sahədə aparılan işlərin sahmana salınması sahəsində profes­sor A.Qurbanovun fəaliyyətini və elmi tədqiqat işləri­ni xüsu­silə qeyd etmək lazımdır. Onomastika mə­sələləri, hələ, 70-ci illərdən onun nəzər diq­qətini cılb etmişdir. Onomas­tika, xüsusilə, antropo­ni­mi­ka ilə ya­xın­dan məşğul olan A.Qur­banov “Ad nədir və uşa­ğa necə ad qoymalı”, “Uşağa gözəl ad vermək hər bir valideynin borcudur”, “Gözəl və yaxşı ad insanın bəzəyidir”, “Onomalogiya şöbəsi”, “Poe­tik onomas­tika”, “Onomalogiya”, “Onomastik leksi­ka­nın ali mək­təblərdə öyrənilməsi” məqalələrinin və müxtəlif ki­tab­larının ayrı-ayrı bölmələrini, proqramlarını və “Azər­bay­can onomastikası” (1986), və “Azərbycan onoma­logi­ya­sı məsələləri” (1986) kitablarını çap etdir­mişdir. Bu kitablar onomalogiya sahəsində atılan ilk ümumiləşdiril-miş əsər­lər kimi çox qiymətlidir.
A.Qurbanovun “Azərbaycan onomastikası” kitabında Azər­bay­can onomastikasının öyrənilməsi tarixi, onomalo-gi­ya­nın şöbələri və onların tədqiqat obyekti və vəzifələri, müa­sir Azərbaycan ədəbi dilinin onomastik leksikasının tər­­kibi, onomastik vahidlərin təsnifi və s. geniş şəkildə təh­lil olunmuşdur. “Azər­bay­can onomalogiyası məsələ­lə­ri” kita­bında isə, Azər­baycan dilində onomastik vahid­lərin yaranması və dəyişməsi, onomastik vahidlərin poetik və üslubi xüsusiyyətləri, onomastik vahidlərin orfoqrafik və op­foepik problemləri elmin müasir tələbi nöqteyi-nəzə­rindən şərh olunmuşdur. Kitabın sonunda isə ilk dəfə ola­raq onomalogiyaya aid terminlər lüğəti veril­mişdir.
A.Qurbanovun 1987-ci ildə çap olunmuş “Ono­ma­lo­gi­yaya dair elmi-metodiki göstərişlər” kitab­ça­sında ono­mas­tik leksikanı toplamaq üçün göstərişlər, yazılı mənbə­lər­dən onomastik materialı seçmək və qeydə almaq, ono­mastik material toplamaq üçün zəruri olan sual və tapşırıq­lar metodiki baxımdan təhlil olunmuş və kitabçanın sonun­da nəzəri ədəbiyyatın siyahısı verilmişdir.
Azərbaycan onomalogiyasının tədqiqi ilə yaxından məş­­­ğul olan A.Qurbanov 1988-ci ildə “Azərbaycan dilinin onomalogiyası” kitabını nəşr etdirir. Həmin kitabda ono­malogiyanın ümumi-nəzəri məsələri, ono­mastika və ono­ma­­logiya problemləri, onomalogi­yanın nəzəri dilçili­yin bir şöbəsi olması problemi və ono­malogiyanın növləri ono­mas­tik mənbə və ono­mas­tik materialın toplanması və təd­qiqi metodları; Azər­bay­can onomastikasının öyrənil­məsi tarixi, onomastik va­hidlərin yaranması, dəyişməsi, üslubi xüsusiy­yət­ləri, or­foqrafik və orfoepik problemləri elmin müa­sir tələ­bi baxımından təhlil olunmuşdur. Həmçinin, kitabda onomalogiyanın yarımşöbələri ayrı-ayrı fəsillərdə şərh olunmuşdur: “Azərbaycan antroponimləri”, “Azər­bay­can etonimləri”, “Azərbaycan toponimləri”, “Azərbay­can hidronimləri”, “Azərbaycan zoonim­lə­ri”, “Azərbaycan kosmonimləri”, Azərbaycan kte­mato­nimləri”.
H.Əliyev 1985-ci ildə “Ümumi antroponimika prob­lem­ləri” kitabını çap etdirir. Bu kitabda onomalogi­ya­nın dilçi­liyin bir sahəsi olması və antroponimika haq­qında qısa mə­lumat verilmiş, rus diliçiliyində və tür­ko­logiyada antro­ponimkanın tədqiqi geniş şərh olunmuşdur.
B.Abdullayev isə 1985-ci ildə “Azərbaycan şəxs ad­la­rının izahlı lüğəti” kitabçasını nəşr etdirmişdir. Ki­tab­çada 1000-ə yaxın şəxs adı verilmişdir. On­lardan 600-dən çoxu ərəb, 200-dən çoxu fars, 150-yə qədəri isə Azər-bay­can mənşəli, 30-dan çox isə müxtəlif dillərə məxsus şəxs ad­larından ibarətdir. Göründüyü kimi, Azərbaycan dilinin zən­­­gin və rəngarəng antropo­nim­ləri kitabçada öz geniş ək­si­ni tapmamışdır.
Mərhum jurnalist Osman Mirzəyev “Adlarımız” (1986) kitabında 475 adın mənşəyini, ifadə etdiyi mənasını, bədii ədəbiyyatda işlənməsini və s. şərh etmişdir. Müəllif, həm­çinin, əsərə 715 kişi və 455 qa­dın adının siyahısını da əla­və etmişdir.
Azərbaycan antroponimiyasına dair çap olunmuş son əsər M.Ş.Şirəliyev, B.T.Abdullayev və Ş.M.Sə­diyevin bir­likdə tərtib və nəşr etdirdikləri “Azər­bay­can şəxs adları” kitabçasıdır. Kitabçada “Azərbaycan­ca-rusca adları lüğə­ti”ndə (kişi adları, qadın adları) adların mən­şəyi və izahı, familiyaların düzəldilməsi, doğu­mun qeydə alınması və müd­dəti və s. öz əksini tap­mışdır. Kitabçada 1370-ə qədər şəxs adı, o cümlədən, 667 kişi, 702 qadın adı verilmişdir. Bu isə, zən­gin Azər­baycan şəxs adlarının cuzi bir hissə­sini təşkil edir. Həm də kitabçadakı adların 80 %-ə qə­də­­rini alınma sözlər əsasında düzələn adlar təşkil edirdi. O cümlədən, kişi adlarının 519-u, qa­dın adla­rının isə 540-ı alınma sözlər əsasında düzələn adlardan ibarətdir. Əl­bəttə, antro­po­ni­miyamız üçün şəxs adlarının belə tələsik çap olunmsı, həm də əvvəlki nəşrə daxil olan şəxs adlarının bu kitabçaya sa­lınmaması, ancaq, təəssüf hissi doğurur.
Həmçinin, N.Xudiyev sovet dövrü Azərbaycan ədə­bi dili lüğət tərkibinin tədqiqi məsələləri ilə məşğul olsa da, yeri gəldikcə lüğət tərkibinin geniş sahəsini təşkil edən xüsusi adların öyrənilməsinə də diqqət yetirir. Bu sahədə onun “onomastik sistemin zənginləşməsi”nə həsr etdiyi tədqi­qat­­lar maraqlıdır. Müəllif özünə qə­dərki, təsnif-lər­dən fərq­li olaraq, onomastik siste­min ant­roponimik, topo­nimik və ktematonimik ol­maq­la 3 yarımşöbəsindən bəhs et­mişdir.
Q.Mustafayevanın “Adların üslubi imkanları” kitabı poe­­­tik onomastikaya həsr olunmuş ilk addımlardan biri ki­mi qiymətlidir. Əsərdə poetik onomastikanın əsas sahə­sini təş­­­kil edən poetik və yaxud üslibi antroponi-mikanın (şəxs adları, familiya, təxəllüs, ləqəb) tədqiqat obyekti, ono­mas­tikada onun yeri müəyyənləşdirilmiş, nəsr, dram və satirik əsərlərdə istifadə olunmuş şəxs adlarının ant­ropo­nimik xü­susiyyətləri təhlil edilmişdir.
G.Əsgərova “Folklorda şəxs adları” mövzusunda nami­zədlik dissertasiyası yazmışdır (1986). Azərbaycan das­tan­­ları və nağıllarından toplanmış antroponimik material­lar əsasında yazılmış bu əsərdə antroponimlərin etnolinq­vistik xüsusiyyətləri, köməkçi şəxs adlarının rolu, bədii üs­lubi xüsusiyyətləri öz elmi şərhini tapmışdır.
Yuxarıda adları qeyd olunan müəlliflərin tətdiqatlarında və müxtəlif elmi konfranslardakı məruzələrində antroponi­mi­kanın ayrı-ayrı məsələlərinə (bəzən həvəskar kimi) to­xu­nulsa da, Azərbaycan antroponimikasının nəzəri əsas­ları xüsusi tədqiqat obyekti olmamışdır. Məhz buna görə də, bu­rada Azərbaycan antroponimikasının nəzəri əsasları­na xeyli yer verilmişdir.

Bax:
Mədəd Çobanov. Azərbaycan antroponimiyasının əsasları. Tbilisi. 1983.
Mədəd Çobanov. Azərbaycan antroponimiyasının əsasları. Bakı, 2017, səh. 37-75.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.