Press "Enter" to skip to content

Prestij-s test bankə ingilis dili qəbul sualları

1. Choose the correct sentence in Indirect Speech.
“How long will it take you to write the essay? ”- asked Mary.
A) Mary asked how long it takes me to write the essay.
B) Mary asked how long it will take her to write the essay.
C) Mary asked how long it would take me to write the essay.
D) Mary asked how long it has taken me to write the essay.
E) Mary asked how long it took me to write the essay.

İngilis dili | 250 Sınaq 5000 Test | Nərgiz Nəcəf 2022 PDF

? 250 sınaq (Mövzu, Ümumi və Lüğət sınaqları olmaqla 3 cür sınaqdan ibarətdir.)
? 100 sınaqdan tam fərqlidir.
? Test sayı həddən çoxdur (250 sınaq = 5000 test). Təkcə Pronoun 40 sınaq / 800 testdən ibarətdir.
? Kitab 384 səhifədir, ağ vərəqdə çap olundu, qiyməti 13 azn.
? Təkcə mündəricatı 6 səhifədir.
? Cavablar kitabda olacaq.

Burdakı ümumi sınaqların 100 sınaqdakı ümumi sınaqlardan fərqi odur ki, burda hər mövzudan sonra “yalnız əvvəldə keçirilmiş mövzuların” qarışıq sualları verilir. Əvvəcə 2 mövzu (1+2), sonra 3 mövzu (1+2+3), sonra 4 mövzu (1+2+3+4) və s.
Bundan başqa hər mövzunun özündən əvvəlki qonşusu ilə də qarışıq sınağı var. Məsələn: 1+2 (Noun +Article); 2+3 (Article + Pronoun); 3+4 (Pronoun + Quantifiers) və s.

Yəni hər bölmə sonu 2 ümumi sınaq var.
a) həmin mövzunun “özündən bir əvvəlki qonşusu ilə” qarışıq sınağı
b) həmin mövzunun “indiyə kimi neçə mövzu keçirilibsə” onlarla qarışıq sınağı

Mir.az-a Dəstək üçün ianə edin!

Saytımızın aktiv qala bilməsi üçün Patreon hesabı açdıq və dəstəyinizi gözləyirik. Bir neçə dollar olsa belə, töhfəniz bizim üçün çox şey deməkdir. Niyə dəstəyə ehtiyacımız var?

Kayzen

1. Choose the correct sentence in Indirect Speech.
“How long will it take you to write the essay? ”- asked Mary.
A) Mary asked how long it takes me to write the essay.
B) Mary asked how long it will take her to write the essay.
C) Mary asked how long it would take me to write the essay.
D) Mary asked how long it has taken me to write the essay.
E) Mary asked how long it took me to write the essay.

Complete the Sentence

  • Testlər
  • 22 avqust 2011, 21:01

1. Complete the sentence.
Helen let them take neither the books nor the desks,… ?
A) does she B) so did I
C) neither do I D) did she
E) don ‘t they

Choose the Correct Sentence

  • Testlər
  • 15 avqust 2011, 18:07

1. Choose the correct sentence with Complex Object.
A) Let them to stay at home.
B) Let them stay at home.
C) Let them stayed at home.
D) Let they stay at home.
E) Let they have stayed at home.

Choose the correct Word or Variant

  • Testlər
  • 12 avqust 2011, 23:48

1. Choose the correct word.
Will you give me two … stamps, please.
A) else B) still C) more
D) another E) much

2. Choose the correct word.
My brother … my mother, he is a serious boy.
A) takes after B) takes from
C) takes out of D) takes care
E) looks like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.