Press "Enter" to skip to content

Riyaziyyat – gündəlik həyatda və məişətdə

Doğum günü paradoksunda deyilir – cəmi 23 nəfərlik qrupda ən azından iki insanın doğum gününün eyni tarixdə olmasına 50% şans var.

Riyaziyyat

Riyaziyyat — real həyatın miqdar və fəza münasibətlərinə dair məsələlərin həllinin bu obyektin xassələrini zərurət üzündən ideallaşdırma yolu ilə tapılmasına əsaslanan elm, təbiət elmlərinin bazisi.

Evklid (Rafaelin “Afina məktəbi” rəsmi)

A [ redaktə ]

 • Allahın iradəsini pərgarla ölçmək istəyən riyaziyyatçı, həmçinin Zəbur kitabının köməyi ilə astronomiyanı və ya kimyanı dərk etməyin mümkün olduğunu düşünən ilahiyyatçı müəllim axmaqdır. Mixail Lomonosov

B [ redaktə ]

 • Başqa hər şeydə olduğu kimi riyazi bir nəzəriyyə üçün də elədir; gözəllik qəbul edilə bilər, lakin açıqlana bilməz. Lev Tolstoy
 • Bəlləyərək deyil, kəşf edərək anlamaq lazımdır. Riyaziyyat onsuz da həmişə varıydı. Cahid Arf
 • Bəzən düstur onu icad edən adamdan daha müdrik görsənir. Bernard Bolzano (1781-1848) çex riyaziyatçısı
 • Bir-biri ilə qarşılaşan ədədlər, fiqurlar və onların kombinasiyası bütün riyazi ideyaların mənbəyidir. Pifaqor
 • Bir qədər şair olmadan riyaziyyatçı olmaq mümkün deyil. Karl Vilhelm Veyerştrass (1815-1897)alman riyaziyyatçısı
 • Bütün elmlər riyaziyyata çevrilməlidir. Əvvəlki riyaziyyat həqiqi elmi ruhun yalnız ilk və ən asan ifadəsi və ya vəhyidir. Novalis
 • Bütün ilahi elçilər riyaziyyatçı olmalıdırlar. Novalis
 • Bütün sənətlər musiqiyə meyl etdiyi kimi, bütün elmlər də riyaziyyata meyl edir. Corc Santayana

C [ redaktə ]

 • Cərrahyiyyə stolundan və riyaziyyatdan qorxuram. Cərrahiyyə bədən üçün, riyaziyyat baş üçün dəhşətdir. Mixail Prişvin

D [ redaktə ]

 • Dünyadakı ən məsum məşğuliyyət riyaziyyatdır.- Mustafa Kamal Atatürk

E [ redaktə ]

 • Ehtimal ki, riyaziyyatdan bixəbər olanlarla birlikdə bu mövzuda qərar verməyi öz üzərinə götürən və Müqəddəs Yazılarda onların məqsədinə uyğun kobud şəkildə təhrif olunmuş yer üzündə bu işimə qarşı çıxmağa cəsarət edən ağılsız natiqlər tapılsa, onlar mənim üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etmir, mən onların mühakimələrini tələsik hesab edirəm. Çünki riyaziyyatdan az -çox başı çıxan Laktansius, yerin top şəklinə malik olduğunu bəyan edənlərə lağ edərkən yerin formasından bir qədər uşaqcasına danışırdı. Buna görə də tələbələrin bizə gülməsi təəccüblü deyil. Riyaziyyat riyaziyyatçılar üçün yazılmışdır və kimlərəsə bizim bu zəhmətlərimiz, səhv etmirəmsə, hətta müqəddəsinizin hazırda rəhbərlik etdiyi kilsə dövlətinin işinə də qarışmaq kimi görünür. Nikolay Kopernik
 • Elə problemlər var ki, mən onların həllinə riyaziyyatdan daha çox əhəmiyyət verərdim, məsələn, etikaya, Allaha münasibətimizə, taleyimizə və gələcəyimizə aid; lakin onların həlli bizdən tamamilə kənarda və tamamilə elm əyalətindən kənardadır. Karl Qaus
 • Elm yalnız ona riyaziyyat daxil olduğuna görə elmdir. İmmanuel Kant

H [ redaktə ]

 • Həndəsə forma və ölçülərin nəzərə alınmasına həsr olunmuş riyaziyyat elmidir və ölçü və ya məkan ideyalarının iştirak etdiyi bütün elmlərin öyrənilməsi üçün ən yaxşı və ən etibarlı bələdçi olduğu deyilə bilər. Naviqatorların, memarların, tədqiqatçıların, mühəndislərin və optiklərin öz peşələri üzrə tələb etdiyi demək olar ki, bütün biliklər həndəsə və riyaziyyatın sahələrindən əldə edilir. Həndəsənin daxil olduğu qaydalara uyğun qurulmuş bütün sənət əsərləri; və eyni qanunları təbiət əsərlərində müşahidə edirik. Riyaziyyatın öyrənilməsi, ümumiyyətlə, dəqiq düşünmə vərdişlərinin yetişdirilməsində də böyük əhəmiyyət kəsb edir; və bu baxımdan eyni zamanda məntiqə faydalı köməklik göstərir. Robert Çembers
 • Hər bir elmdə həqiqət riyaziyyat olduğu qədərdir. İmmanuel Kant
 • Həyat yalnız iki şey üçün gözəldir; riyaziyyatı kəşf etmə və öyrətmə. Albert Eynşteyn
 • Həyat yalnız iki şeylə gözəldir; riyaziyyata yiyələnmək və riyaziyyatı öyrənməklə. Simeon Deni Puasson
 • Hökmdar siyasi elmi, kamandan ox atmağı, sevgi elmini, rəqsləri, hesabdarlığı, musiqini, riyaziyyatı, təsviri incəsənəti səylə öyrənməlidir. Çanakya/Hökmdar

İ [ redaktə ]

 • İlham həndəsəyə də şeyriyyətə olduğu qədər lazımdır. Aleksandr Puşkin
 • İnsan kəşflərinin heç biri elmi həqiqət ola bilməz, əgər o, riyazi sübutlarla təsdiqlənmirsə.Leonardo da Vinçi
 • İnsanoğlu bir gün sonsuza qədər yaşamağı riyaziyyatla tapacaq. Cahid Arf

K [ redaktə ]

 • Kainatın kitabı riyaziyyat diliylə yazılmışdır. Qalileo Qaliley
 • Kimlər ki anadan riyaziyyatçı doğulmuşlar, yüksək ağıla malik olduqlarına görə, bütün başqa elmlərə yaxşı qabiliyyətləri var. Sokrat
 • Kimya – fizikanın sağ əli, riyaziyyat – onun gözləridir. Mixail Lomonosov

M [ redaktə ]

 • Mexanika riyazi elmlərinin cənnətidir, çünki onunla riyaziyyatın bəhrələrinə çatmaq olar. Alfred Norz Vaythed
 • Mən riyaziyyata həyatımı həsr etdim, qarşılığında mənə həyatımı geri verdi. Cahid Arf
 • Mən siyasət və müharibəni öyrənməliyəm ki, oğullarımız riyaziyyat və fəlsəfəni öyrənməkdə azad olsunlar. Oğullarım riyaziyyat və fəlsəfə, coğrafiya, təbiət tarixi, gəmiqayırma, gəmiçilik, ticarət və kənd təsərrüfatı sahələrini öyrənməlidirlər ki, övladlarına rəssamlıq, şeir, musiqi, memarlıq, heykəltəraşlıq, qobelen və çini sənəti öyrənmək hüququ versinlər. Con Adams
 • Müstəqil təfəkkürə gedən ən qısa yol riyaziyyatdır. V.A.Kaberin(1902) sovet yazıçısı

R [ redaktə ]

 • Riyaziyyat bir dildir və əsaslandırmadır; dil üstəgəl məntiq kimidir. Riyaziyyat düşünmə vasitəsidir. Riçard Feynman
 • Riyaziyyat bir fənn, elm kimi insanın ümumi düşüncə tərzini, təfəkkür mədəniyyətini təkmilləşdirir, onları nizama salır, məntiqi mülahizə etməyə sövq edir, onlarda dəqiqliyi və gətirilən dəlillərin, arqumentlərin hərtərəfli mükəmməlliyini tərbiyə edir. [1][2] — Ələddin Allahverdiyev
 • Riyaziyyat bizim nöqteyi-nəzərimizdən bir elm deyil, o mənada ki, təbiət elmi deyil. Onun etibarlılığının sınağı təcrübə deyil. Yeri gəlmişkən, əvvəldən aydınlaşdırmalıyıq ki, əgər bir şey elm deyilsə, o, mütləq pis deyildir. Məsələn, sevgi elm deyil. Deməli, əgər bir şeyin elm olmadığı deyilirsə, bu o demək deyil ki, onda nəsə var; sadəcə olaraq o deməkdir ki, bu elm deyil. Riçard Feynman
 • Riyaziyyat-canlı orqanizmdir . . riyaziyyatı anlamaq üçün onun tarixini bilmək vacibdir. Leopold Infeld(1898-1968) polyak fiziki
 • Riyaziyyat elmin, say nəzəriyyəsi riyaziyyatın kraliçasıdır; çox vaxt astronomiya və təbiət elmlərinə təvazökarlıqla xidmət edir və bütün bu əlaqələrdə aparıcı rol oynayır. Karl Qaus
 • Riyaziyyat – elmlərin, hesab isə – riyaziyyatın tacıdır. Karl Qaus
 • Riyaziyyat elmlərin kraliçasıdır. Karl Qaus
 • Riyaziyyat ən aşkar olanı ən az aşkar olan yolla sübut etmək işidir. Corc Polya
 • Riyaziyyat ən gözəl həyatdır. Novalis
 • Riyaziyyat ən məqbul elmdir; o və astronomiya mənimlə rəqs məclisləri, konsertlər və digər bu kimi əyləncələri təmsil edir, mən onların ancaq adlarını bilirəm. Fridrix Bessel
 • Riyaziyyat əsas olaraq səbir hadisəsidir. Bəlləyərək deyil, kəşf edərək anlamaq lazımdır. Cahid Arf
 • Riyaziyyat insan zehninin çata bildiyi ən mürəkkəb abstraksiyalar haqqında elmdir. Alfred Norz Vaythed
 • Riyaziyyat kosmosu əks etdirən dəyərləri, o cümlədən nizam, tarazlıq, harmoniya, məntiq və mücərrəd gözəlliyi ifadə edir. Derak Çopra
 • Riyaziyyat müxtəlif şeyləri eyni adla çağırmaq sənətidir. Anri Puankare
 • Riyaziyyat müstəqil düşüncəyə aparan ən qısa yoldur. Veniamin Kaverin
 • Riyaziyyat onsuz da həmişə varıydı. İnsanoğlu onu tapdı.Cahid Arf
 • Riyaziyyat öz-özlüyündə aydın olan elmlərdən biridir. Leonardo da Vinçi
 • Riyaziyyat, özünü aldatmağın ən mükəmməl üsuludur. Albert Eynşteyn
 • Riyaziyyat tanrıların həyatıdır. [Novalis]]
 • Riyaziyyat, təbiət öyrənməyə yaxşı və hətta yeganə girişdir. Dmitri Pisarev (1840-1868) rus publisisti
 • Riyaziyyata can atmaq insan ruhunun ilahi çılğınlığıdır. Alfred Norz Vaythed
 • Riyaziyyatçıların yalnız müəyyən olan şeylərlə məşğul olması və şübhəli və naməlum olanların yanından səssiz keçməsi diqqət çəkir. Hər şeyi bildiklərini iddia etmirlər və hər mövzuda danışa biləcəkləri kimi davranmırlar.Doğru olduğunu bildikləri və yenilməz arqumentlərlə yaxşı nəticələr verə bildiklərini dərc edərək teoremlərinə daxil edirlər. Başqa şeylər haqqında susurlar və heç bir fikir bildirmirlər, tələsik bir şeyi qorumaqdansa, cahil olduqlarını etiraf etməyi üstün tuturlar. Mümkün olan bütün fərziyyələri və kiçik fərziyyələri rədd edərək, ən açıq şəkildə bilinməyən və son dərəcə ciddi şəkildə araşdırılmayan arqumentləri və iddiaları arasında heç bir şeyi təsdiqləmirlər. Heç vaxt hakimiyyətə itaət etməzlər, heç bir sevgi göstərməzlər, hisslərinə boyun əyməzlər, incəlikdən nifrət edərlər və duyğularını ədalət məhkəməsində olduğu kimi, ehtiras olmadan, üzr istəmədən bəyan edərlər. İsaak Barrou
 • Riyaziyyatda ağıl müstəsna olaraq özünün zaman və məkan kimi dərketmə forması ilə məşğuldur. Deməli, o, öz quyruğu ilə oynayan pişik kimidir. Artur Şopenhauer
 • Riyaziyyatda bir şeyləri əsla anlamazsan, yalnız onlara alışarsan. İsaak Nyuton
 • Riyaziyyatda həqiqətə nail olmaq üçün əsas yollar induksiya və oxşarlıqdır. Laplas (1749-1827) fransız riyaziyyatçısı
 • Riyaziyyatdakı ən böyük irəliləmələrin bəziləri daha sonra açıqlanması zəruri hala gələn kiçik simvolların icadıyla olmuşdur; mənfi işarəsindən bütün mənfi halların nəzəriyyəsi çıxmışdır. Oldos Haksli
 • Riyaziyyatdakı gözəlliyi, ədəd və fiqurlardakı harmoniyanı, həndəsənin zərifliyini unutmaq olmaz. Bunlar insanda əsl estetik hiss oyadır. Anri Puankare (1854- 1912) fransız riyaziyyatçısı.
 • Riyaziyyatdan xəbərdar olmayan şəxsin, dünyanı dərk etməsi mümkün deyil. Rocer Bekon
 • Riyaziyyatın inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi dövlətin tərəqqisi ilə sıx bağlıdır. Napoleon Bonapart (1769-1821) fransız imperatoru
 • Riyaziyyatın öyrənilməsi xəyal qırıqlığına səbəb ola bilər. Bizə deyirlər ki, ondan ulduzların kütləsini təyin etmək və ya bir damla sudakı milyardlarla molekulu saymaq olar. Bununla belə, Hamletin atasının bəhanəsi kimi, bu böyük elm bizim zehni silahlarımızın onu dərk etmək səylərindən yayınır. Alfred Norz Vaythed
 • Riyaziyyatın varlıq qüdrəti onun sahələrinin qırılmaz birliyindəndir. Hilbert (1862-1943) alman riyaziyyatçısı
 • Riyaziyyatçılar aşiqlər kimidir. Onlardan birinə ən kiçik bir qanunu verin, o ondan bir nəticə çıxaracaq, təbii ki bu nəticəni qəbul etməniz lazım olacaq, o da bu nəticədən başqa bir nəticə çıxaracaq. Nikolay Kopernik
 • Riyaziyyatçılar bir-birinin çiynində dayanırlar. Karl Qaus
 • Riyaziyyatçılar -fransızlar kimidir.Onlarla danışanda,sənin sözlərini öz dillərinə tərcümə edirlər və o dəqiqə tamamilə, başqa nəsə alınır. Höte (1749-1832) alman şairi
 • Riyaziyyatçılar obyektləri yox, obyektlər arasındakı münasibətləri öyrənirlər; ona görə də, bu obyektləri başqaları ilə əvəz etmək onlar üçün vacib deyil, yalnız əlaqələr dəyişməz qalır. Obyekt onlara biganədir, düsturlar onları maraqlandırır. Anri Puankare

S [ redaktə ]

 • Saf riyaziyyat bütünlüklə belə fikirlərdən ibarətdir ki, əgər filan müddəa hər hansı bir şey üçün doğrudursa, filan müddəa o şey üçün də doğrudur. Birinci müddəanın həqiqətən doğru olub-olmadığını müzakirə etməmək və doğru olması lazım olan hər hansı bir şeyin nə olduğunu qeyd etməmək vacibdir. Bu nöqtələrin hər ikisi tətbiqi riyaziyyata aid olardı. Biz sırf riyaziyyatda müəyyən nəticə çıxarma qaydalarından başlayırıq ki, bu qaydalara əsasən bir müddəa doğrudursa, başqa bir müddəa da belədir. Bu nəticə çıxarma qaydaları formal məntiq prinsiplərinin əsas hissəsini təşkil edir. Sonra əyləncəli görünən hər hansı bir fərziyyə götürürük və onun nəticələrini çıxarırıq. Əgər hipotezimiz haqqındadırsa hər hansı bir və ya bir və ya bir neçə xüsusi şey haqqında deyil, o zaman ayırmalarımız riyaziyyatı təşkil edir. Beləliklə, riyaziyyat nə haqqında danışdığımızı, nə də dediklərimizin doğru olub-olmadığını heç vaxt bilmədiyimiz mövzu kimi müəyyən edilə bilər. Riyaziyyatın başlanğıcı ilə çaşqın qalan insanlar, ümid edirəm, bu tərifdən rahatlıq tapacaq və yəqin ki, onun dəqiqliyi ilə razılaşacaqlar. Bertran Rassel
 • Sən, bir riyaziyyat bərabərsizliyində bilinməyənsən. Aydın oldu; tək buraxaraq həll edəcəyəm səni. Yılmaz Ərdoğan
 • Sıfırlara bənzər insanlar var; həmişə onların qabağında rəqəmlərin olması zəruridir. Onore de Balzak

T [ redaktə ]

 • Tez vəya gec hər bir riyazi ideya bu və ya digər işdə öz tədbiqini tapır. A.N.Krılov(1863-1945) sovet riyaziyyatçıs
 • Təmiz riyaziyyat elə bir predmetdir ki, orada nə haqda danışdığımızı, danışdığımızın isə həqiqi olub-olmadığını bilmirik. Mark Tven
 • Təmiz riyaziyyat elmi özünün müasir inkişafında insan ruhunun ən orijinal yaradılışı olduğunu iddia edə bilər. Alfred Norz Vaythed

U [ redaktə ]

 • Uşaqlığımda mənim üçün üç şey varıydı. Riyaziyyat, tarix və siyasət. Amma riyaziyyat onsuz da hamısını izah edən şey idi. Cahid Arf

V [ redaktə ]

 • Vaxtımı siyasətə və tənliklərə sərf edirəm. Zənnimcə tənliklər daha vacibdir, çünki siyasət yalnız həmin məqam üçün mövcud olduğu halda, tənliklər əbədidir. Pifaqor

Y [ redaktə ]

 • Yukatanda, ən qədim mayyalılar – asteklərin öz yazı ideyasını onlardan aldıqları – sıfır anlayışını (yunanlar və romalılar nəzərə almadılar) və onlar tərəfindən hazırlanmış riyaziyyat və astronomiya vasitəsilə kəşf etdilər. o qədər mürəkkəb bir təqvim icad etdilər ki, onlar 144.000 günlük dövrləri düşünə bildilər. Marqaret Mid

İstinadlar [ redaktə ]

Wikipedia logo Riyaziyyat haqqında Vikipediyada məqalə var.
 1. ↑ “Uşaqlığım və gəncliyimlə bağlı iki müqəddəs yer var: Göyçə və Bakı”. Jurnalistlər Araz Yaquboğlu və Ramil Cəbrayıla verilmiş müsahibə. Karabachmedia.az (2018-05-28)
 2. ↑ “Türk dünyası ağsaqqalları” qəzeti, 30 may – 05 iyun, №11(199), 2018, səh. 4-5.

Riyaziyyat – gündəlik həyatda və məişətdə

Məktəbdə riyaziyyat dərsinə xüsusi diqqət yetirirlər. Bizim sinifdə bu dərsdən çoxlarının xoşu gəlir Biz şifahi hesablamağı , məsələləri həll etməyi bacarırıq.
Elə uşaqlar var ki, nisbətən çətin məsələləri , çoxəməlli hesablamaları yerinə yetirməkdən çəkinirlər . Ola bilsin ki, onlar riyaziyyatı sevmirlər və yaxud riyaziyyatın nəyə lazım olduğunu başa düşmürlər.
Bu elmin nə qədər vacib olduğunu öyrənmək üçün bizim yaradıcı qrupumuz araşdırmaya başladı.


Məşhur şəxsiyyətlərin riyaziyyat haqqında dedikləri :

Həqiqəti axtarmaq onu əldə etməkdən daha qiymətlidir.
Albert Eynşteyn

Həyat yalnız iki şey üçün gözəldir; riyaziyyatı kəşf etmə və öyrətmə.
Puasson
Axmaqların soruşub ağılı insanların cavab verə bilmədiyi bir çox sual vardır ki,onların da cavabını riyaziyyat verir.
Corc Poyla
Riyaziyyatın yüksək vəzifəsi bizi əhatə edən qarmaqarışıqlıqlar içərisində gizlənən nizamı tapıb üzə çıxarmaqdır.
Pifaqor
Riyaziyyatı qonşuya baxaraq öyrənmək olmaz.
A.Niven
İnsan kəşflərinin heç biri elmi həqiqət ola bilməz, əgər o, riyazi sübutlarla təsdiqlənmirsə.

Leonardo da Vinçi
Riyaziyyat öz-özlüyündə aydın olan elmlərdən biridir.
K.Yakobi

Riyaziyyat məntiqi fikirlərin vərdiş olunmasında əsas rol oynayır.
A.Sen-Simon

Məhz riyaziyyat bizi yalançı hisslərdən müdafiə edir.
Eyler

Riyaziyyat kulinariyada

R iyaziyyat kulinariyada böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki hər hansı xörəyin hazırlanmasında mütləq xörəyin hazırlanma qaydası və ərzaqların miqdarı dəqiq verilməlidir. Ərzaq məhsullarının ölçülməsində həcm və kütlə kimi ölçü vahidlərindən istifadə edilir . Xörəklərin paylara bölünməsində yenə də riyaziyyat köməyimizə çatır.

Riyaziyyat – ticarətdə

Ticarətdə riyaziyyatı bilmək hər şeydən vacibdir. Ticarətlə məşğul olanlar hesab əməllərini yaxşı bilməlidir.
Riyaziyyatın köməyi ilə satıcılar gəlir və xərci hesablayır və alınan malın dəyərini hesablayıb alıcının verdiyi puldan çıxıb qalığı alıcıya qaytarır .
Riyaziyyat – geyimlərdə


Paltarı tikməzdən əvvəl paltarın forması seçilir ölçülər götürülür , tikiş üçün pay ayırılır sonra hesablamalar aparılır və neçə metr parça lazım olduğu tapılır . Bu zaman riyaziyyat bizim köməyimizə çatır. Bütün bu mərhələlərdən sonra parça kəsilir . Necə deyərlər ” Yüz ölç bir biç “


Riyaziyyata aid bilmədiyiniz bəzi faktlar !

Bütün elmlərin kraliçası hesab olunan riyaziyyat elmi 2000 ildən artıqdır ki, insanları maraqlandıran məsələlərin və bəşəriyyətə anlaşılmaz olan fenomenlərin izahatının axtarışındadır.

Bəşəriyyətin riyazi kəşflərini təhlil etsək görərik ki, bütün dahiyanə tapıntılar qaçılmaz həqiqəti əldə etmək istəyindən, informasiyanın təhlili və dəqiq mülahizələri ilə müxtəlif təbii hadisələrin tədqiqatı nəticəsində kəşf edilib.

İndiki zamanda riyazi təfəkkür insan fəaliyyətinin müxtəlif aspektləri üzrə tətbiqini tapmışdır: riyazi və statistik təhlil siyasi tədqiqatlarda , qədim artefaktların həqiqiliyini müəyyənləşdirilməsində, nəqliyyat magistrallarının yükünün analizində, aqrosənayə sahəsində davamlı məhsul təminatının strategiyasının formalaşmasında istifadə olunur.

Bu gün riyaziyyat bəşəriyyət üçün heç vaxt olmadığı kimi dəyərlidir, ona görə də bu riyazi terminlərdə düşünməyi öyrənmək, hər bir şüurlu insan üçün mühüm tapşırıqdır.

Riyaziyyat rəqəmlərlə işləməyi sevməyən insanlara belə maraqlı gələ bilər və bugün biz sizə bəzi riyazi, arifmetik məsələlər və həndəsi tədqiqatlar haqqında reytinqli faktları təqdim edirik.

1. Çeynəmə, beyin fəallığının stimulyatoru kimi

Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, riyaziyyat üzrə test zamanı saqqız çeynəyən tələbələr yaxşı nəticələr göstərir.

2. 2 520 sayının maraqlı cəhəti

2 520 1-dən 10-a qədər olan rəqəmləri qalıqsız bölə bilən ən kiçik rəqəm hesab olunur.

3. Qalstuk – riyazi tədqiqat obyekti kimi.

Riyaziyyatçılar qalstuk bağlamaq üçün 177 147 üsul olduğun hesablamışlar.

4. Dünyanın elmi sərvəti

1900-ci ildə dünyadakı riyazi tədqiqatların bütün nəticələrini 80 kitabda olar yerləşdirmək olardı. İndi isə bunu çətinliklə 100.000 kitaba yerləşdirirlər.

5. Doğum günü paradoksu

Doğum günü paradoksunda deyilir – cəmi 23 nəfərlik qrupda ən azından iki insanın doğum gününün eyni tarixdə olmasına 50% şans var.

6. İsaak Nyutonun kəşfi

İsaak Nyuton görə, riyazi hesablamanın kəşfinə sərf olunan vaxt təxminən adi tələbənin bu elmə yiyələnmə müddətinə bərabərdir.

7. Dünyanın riyazi rekordu

2010, riyaziyyat Dünya gününün qeyd edilməsi çərçivəsində, 1.13 mln. tələbə dünyanın 235 ölkəsindən rekord müəyyənləşdirib: Onlar kollektiv şəkildə 479,732,613 suala düzgün cavab verə biliblər.

8. Milyon dollarlıq cavab

Kley Riyaziyyat institutu bu fərziyyələrdən birinin: Xoca, Puankare və Riman fərziyyələrini həll edə biləcək olan insana 1mln. dollar təklif edirlər.

9. Həndəsi xüsusiyyət

Eyni perimetrə sahib olan bütün həndəsi fiqurlar arasında ən böyük sahəsi olan dairədir.

10. Riyazi slenq

Tay dilində 5 “ha” kimi tələffüz edilir. 555 isə Ha-ha-ha ifadə edən slenq-fraza hesab olunur.

11. Palindrom və ya güzgülü say

Palindrom hər iki istiqamətdə eyni formada oxunur, məsələn, 12 421.

12. Xurafat say

1995-ci ildə Taybeye sakinlərinə “4” rəqəmini topoqrafik adlardan götürməyə icazə verdilər, çünki bu sayı çin dilində “ölüm” kimi səslənir. Bir çox çin xəstəxanalarında 4-cü mərtəbə yoxdur.

13. Google adının tarixi

Googol (Google brendinin mənşəyi və əhəmiyyəti) bu 1 sayını 100 sıfırla göstərmək üçün istifadə olunan termindir.

 • AÇAR SÖZLƏR
 • riyazi fakt
 • riyaziyyat elmi
 • riyaziyyata aid maraqli faktlar

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.