Press "Enter" to skip to content

Sivilizasiya Sözünün Leksik Mənası

Sivilizasiya: Tarixi Kökən və İlk İstifadə

Sivilizasiya sözü, mövcud mədəniyyətin inkişaf etdiyi mərhələni və ya mədəniyyəti özündə ehtiva edən kompleks dəyərləri ifadə etmək üçün istifadə olunan bir termin olaraq məlum olmuşdur. Bu söz Latınca "civilis" sözündən gəlir və əvvəllər Roma İmperiyasının şəhər (civitas) əhalisinin təyin etdiyi qanun və norma əsasında insanların bir-birilərinə qarşı münasibətləri ilə əlaqələndirilir.

Sivilizasiya və Mədəniyyət Arasındakı Fərq

Sivilizasiya və mədəniyyət kimi məfhumların arasında fərq qeyd etmək vacibdir. Mədəniyyət, insanların habelə onların təşkilatlandığı cəmiyyətin bütün təcrübələrini və dəyərlərini əhatə edir. Sivilizasiya isə daha çox maddi tərəfləri, infrastruktur və texnologiyaları nəzərdə tutur. Mədəniyyət insanların inkişafı və tərəqqisi ilə bağlı abstrakt dəyərləri ifadə edərkən, sivilizasiya daha çox fiziki tərəfləri və praktik məsələləri əhatə edir.

Sivilizasiya və Mədəniyyət İlişkisi

Sivilizasiya və mədəniyyət bir-biri ilə əlaqəlidir və birinin inkişafı digərinin də inkişafına təsir göstərə bilər. Bir cəmiyyətin sivilizasiyası, onun mədəniyyətinin inkişafı ilə də müştəriləşir. Məsələn, texnoloji inkişaf sivilizasiyanın bir hissəsi olaraq görülə bilər və bu da habelə o cəmiyyətin mədəniyyətini formalaşdırır.

Sivilizasiya və İnsan Hüquqları

İnsan hüquqları və sivilizasiya arasında da bir əlaqə mövcuddur. Bir cəmiyyətin sivilizasiya səviyyəsi, o cəmiyyətdə yaşayan insanların hüquqlarının qorunması və inkişafı ilə də əlaqəlidir. İnsan hüquqlarının möhkəmləndirilməsi və qorunması, bir cəmiyyətin sivilizasiya səviyyəsini artıraraq daha münasib bir mədəniyyət yaradır.

Sivilizasiya və Texnologiya

Sivilizasiya, texnologiya ilə də yaxından əlaqəlidir. Texnologiya, bir cəmiyyətin sivilizasiya səviyyəsini artırmaqda əhəmiyyətli bir rol oynayır. Texnoloji inkişaf, infrastrukturun və mədəniyyətin inkişafında ciddi təsir göstərə bilər və bu da cəmiyyətin sivilizasiya səviyyəsini yüksəldə bilər.

Sivilizasiya və İqtisadiyyat

Sivilizasiya, iqtisadiyyatla da doğrudan əlaqəlidir. Bir cəmiyyətin sivilizasiya səviyyəsi, onun iqtisadi gücü və səviyyəsi ilə də əlaqəlidir. Sənayenin və ticarətin inkişafı, bir cəmiyyətin sivilizasiya səviyyəsini artıraraq daha münasib bir mədəniyyət yaradır.

Sivilizasiya və Əhalinin Tərəqqisi

Sivilizasiya, bir cəmiyyətin əhalisinin tərəqqisini də təmin edir. Əhalinin mədəniyyəti, sağlamlığı, təhsili və yaşam keyfiyyəti, sivilizasiyanın inkişafı ilə doğrudan əlaqəlidir. Bir cəmiyyətin sivilizasiya səviyyəsi, onun əhalisinin həyat şəraitini və mədəniyyətini də dəyişdirə bilər.

Sivilizasiya və Təhsil

Təhsil də sivilizasiya ilə əlaqəlidir. Bir cəmiyyətin təhsil səviyyəsi, onun sivilizasiya səviyyəsini də təyin edir. Təhsilin inkişafı, bir cəmiyyətin mədəniyyətini və sivilizasiya səviyyəsini yaxşılaşdıraraq daha münasib bir cəmiyyət yaradır.

Sivilizasiya və Mədəniyyət İnkişafı

Sivilizasiya və mədəniyyət inkişafı, bir cəmiyyətin yenilikçiliklərə, təcrübələrə və dəyərlərə verdiyi qiymət ilə də əlaqəlidir. Mədəniyyətin inkişafı, bir cəmiyyətin sivilizasiya səviyyəsini artıraraq daha münasib bir cəmiyyət yaradır.

Sivilizasiya və İctimai Tərəqqi

İctimai tərəqqi, bir cəmiyyətin sivilizasiya səviyyəsini də təmin edir. Ədalətli və demokratik bir cəmiyyət, insanların hüquqlarının qorunması, mədəniyyətin inkişafı və sivilizasiya səviyyəsinin yüksəlməsi ilə doğrudan əlaqəlidir.

Sivilizasiya və Tarix

Tarix, bir cəmiyyətin sivilizasiya səviyyəsini anlamaqda əhəmiyyətli bir rol oynayır. Mövcud sivilizasiyanın tarixi kökləri, inkişafı və dəyişməsi, bir cəmiyyətin mədəniyyətini və sivilizasiya səviyyəsini anlamaqda köməkçi olur.

Bu baxımdan, sivilizasiya sözünün leksik mənası, bir cəmiyyətin mədəniyyəti, təcrübələri, dəyərləri, texnologiyaları, iqtisadiyyatı, əhalisi, təhsili və ictimai tərəqqisi ilə birlikdə dəyərləndirilir. Bir cəmiyyətin sivilizasiya səviyyəsi, onun mədəniyyətini və yaşam keyfiyyətini təyin edir və bu səbəbdən də bu məsələlərə diqqət yetirmək və inkişaf etdirmək vacibdir.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.