Press "Enter" to skip to content

İctimai Nəzarət Koalisiyası sərhəd tanımır

Quba məzarlığı-erməni cinayətlərinin qanlı izi [Mətn] [Qarabağ Azadlıq Təşkilatı] ; red. hey. N. Novruzbəyli [və b.] ; [naşir A. Ağalarov]. B.: [s. n.] 2014.- 44 s.

Sənubər qasımova

40 il mətbuatda: Sorğ u-məl umat kitabı /Toplayıb tərt.ed.: Hikmət Məlikzadə; Red.: Şamo Nərimanoğlu, Cahan Salmanqızı; Rəssam: Bulud Qasımov.- Bakı: MBM, 2006.- 224 s.

Qabaqgöl və qabaqgöllülər [Mətn] üm. red. Ə.Ö.Hüseynov I hissə.- B.: [s.n.] 2002.- 124 s. 21 sm.

Q abdulla Tukay. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında [məqalələr toplusu] /toplayanı və ön sözün müəllifi M.Həsənova; elmi red. A.Məmmədov, Siracəddin Hacı; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 286, [2] s.

Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 1.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 519, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm. Ar2017/668

Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 2. – Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 519, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm. Ar2017/669 �6(2=��)7-5

Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 3. – Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 519, [1] s.: portr., ill., 22 sm. Ar2017/670 �6(2=��)7-5

Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 4. – Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 527, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm. Ar2017/671 �6(2=��)7-5

Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; [tərt. ed., red. M.Q.İmamverdiyev]. C. 5.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 527, [1] s.: ill., fotoşək., 22 sm. Ar2017/893 �6(2=��)7-5

Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 6. – Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 527, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm. Ar2017/1513

Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.) C. 7.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.-511, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm. Ar2017/1634

Qabil. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qabil; ön sözün müəl. Bəkir Nəbiyev.-B.: Şərq-Qərb, 2004.-248 s.

Qab iloğlu, Mahir. (İmamverdiyev Mahir Qabil oğlu).Əlli yaşında mən. [Mətn] /M. Qabiloğlu ; red. E. Elgün.Bakı: [Adiloğlu], 2016.359, [1] s.: 21 sm.

Qabiloğlu, Mahir. (İmamverdiyev Mahir Qabil oğlu).Cəncəhim [Mətn] : roman /M. Qabiloğlu ; red. E. Elgün. Bakı: Bakı Çap Evi, 2014.222, [2] s.: portr., 20 sm.

Qabiloğlu Mahir. İtbaşı [Mətn] : roman.- H. 1 /M. Qabiloğlu ; red. E. Elgün ; bədii tərtibat Z. Qafarzadə.- Bakı: [Adiloğlu], 2019.- 307, [1] s.: portr., 22 sm.

Qabiloğlu Mahir(İmamverdiyev Mahir Qabil oğlu). İtbaşı [Mətn] : H. 2- Bakı: Adiloğlu, 2019.- 307, [1] s.: 21 sm.

Qabiloğlu, Mahir.(İmamverdiyev Mahir Qabil oğlu).Qurd yağı [Mətn] :-[povest və hekayələr toplusu]-Bakı: [Bakı çap evi],2015.326, [2] s.: portr., 2 1 sm

Qab iloğlu, Mahir. (İmamverdiyev Mahir Qabil oğlu).Sandıq [Mətn] :- red. E. Elgün.Bakı: [Bakı Çap Evi], 2015.415, [1] s.: ill., portr., fotoşək., 22 sm.

Qabıssanlı Şakir. Bəşəriyyət başlanğıcını haradan götürmüşdür? [Mətn]: [tarixi publisistika] /Ş. Qabıssanlı; ön söz. M. Rəcəb.- B.: Müəllim, 2009. -370, [2] s.

Qabıssanlı Şakir. Dədə-Qorqud və Qabıssan [Mətn] /Ş. Qabısanlı; elmi red. V. Nərimanov, Q. Xaçınçaylı.-Bakı : Təknur, 2011.-447, [1] s.

Qabıssanlı Şakir. İbrahim peyğəmbər xalq mahnılarında [Mətn] /Ş. Qabıssanlı; red. V. Nərimanov B.: Müəllim, 2010.-272 s.

Qabıssanlı Şakir. Makedoniyalı İsgəndər Azərbaycanda olubmu? /Ş. Qabıssanlı; red. V. Nərimanlı, Q. Xaçınçaylı; [ön söz müəl. R. B. İbrahimov].-Bakı : Təknur, 2013.-279, [1] s.

Qabıssanlı Şakir. Muğamat və İbrahim Peyğəmbər [Mətn] /Ş. Qabıssanlı; red. M. Rəcəb.- I hissə.- B.: Müəllim, 2010.- 312 s.

Qabıssanlı Şakir. Toponimlərin açılmayan sirləri /Ş.Qabıssanlı; red. V. Ə. Nərimanov.-Bakı: Təknur, 2013.- 495 s.

Q aboviç R.D. Gigiyena [Mətn] /R.D.Qaboviç, S.S.Poznanski, H.X.Şahbazyan; ixtisas red. İ.Səmədov.- Bakı: Maarif, 1975.- 421, [3] s.

Qabulzadə Abdurrəhman Hüseyn oğlu. Dəmir yollarının layihələndirilməsi [Mətn]: Dərs vəsaiti /A.H.Qabulzadə; Elmi red.: F.M.Cəfərov; Rəyçi: Y.M.Piriyev, İ.X.Bağırov.- Bakı: Təhsil, 2005/- 290 s., cədvəl, ill.; 20 sm.

Qabusnamə [Mətn] /farscadan tərc. ed. R. Sultanov; Red. Ə.Cəfər.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 216 s.

Qabusnamə [Mətn] /farscadan tərc. ed. R.Sultanov; red. Ə.Cəfər.- B.: Altun Kitab, 2006.- 223, [1] s.

Qacar Çingiz. Azərbaycan qədim və orta əsrlərdə [Mətn]: görkəmli şəxsiyyətlər /Ç.Qacar; tərt. ed. N.Quliyev, N.Qaramanlı; üz qabığın rəssamı E.Şahtaxtinskaya.- B.: Oka Ofset, 2012.- 448 s.: portr., şək., fotoşək., 20 sm.

Qacar Mərkəz. Xilaskar [Mətn]: poema /M.Qacar; red. C.Şirinov.- Bakı: Ulduz, 2004.- 60 s., port.; 21sm.

Qacar Nadir Mirzə şahzadə. Təbriz darüssəltənəsinin tarixi, coğrafiyası və görkəmli şəxsləri [Mətn] /Ş. N. M. Qacar ; fars və ərəb dillərindən tərc. ed., izahların, şərhlərin və ön sözün müəl. H. R. Şeyxzamanlı ; tərc. red. N. Göyüşov ; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- B.: [Elm], 2019.- 564, [2] s.: 21 sm.

Qaçaq Nəbi /uşaqlar üçün işləyəni və ön söz müəll. A.Nəbiyev; red. Ş.Məmmədova; [rəs. M.Əliyev].- Bakı: Gənclik, 1989.- 62, [2] s.

Qaçaq Nəbi [Mətn]: [Dastan] /ön sözün müəl. İ.Abbaslı.-B.: Lider, 2005.- 96 s.


Qaçaq Nəbi /tərt. ed. Ə.Axundov; yenidən işləyəni Ə.Q.Cəfərov; AMEA, Folklor İn-tu.- Bakı: Çıraq, 2009.- 438, [2] s.

Qaçaq Səfo [Mətn]: Toplayıb tərt. etdi: Alı Səfolu; Elmi red.: Mirzəyev Həsən İbrahim oğlu.- B.: Adiloğlu, 2001.- 202 s.

Qaçayev Məzahir. Azərbaycanda şəhər və rayonlar [Mətn] / tərt. ed. Məzahir Qaçayev.- B.:[Ünsiyyət];2002.- 48 s.

Qaçqın qadınların müdafiəsi üzrə təlimat [Mətn] /Hazırlayan: BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının İdarəsi.- B.: [1997] 68 s.

Qaçqınlar və sığınacaq axtaran şəxslərlə bağlı qanunvericilik [Mətn]: Normativ hüquqi aktlar toplusu /BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı; Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası; Avrasiya Hüquqşünaslar Assosiasiyası.- Bakı: 2007.- 67 s.

Qadın hüquqları üzrə bələdçi [Mətn] Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GİZ) MMC ; [layihə koordinatoru və red. Ş.Vəliyeva; red. N.Kərimbəyova; müəl. G.Quliyeva, G.İsmixanova, N. Hüseynova ; ön söz. H. Hüseynova; rəssam-dizayner A. Niftiyev]B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2012.- 199, [1] s.

Qadınlar və zorakılıq [Mətn]: /”Cender İnkişafda” Qurumu.- B.: 1998.- 42 s.: cədv., ill., 20 sm.

Qafarlı Ramazan Oruc oğlu. Mif və nağıl [Mətn]: epik ənənədə janrlararası əlaqə: [dərs vəsaiti] /R.Qafarlı; elmi red. A.Nəbiyev; rəyçilər. P. Əfəndiyev, A. Hacıyev, M. Həkimov və b.; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: [N.Tusi adına ADPU], 1999. -448 s.

Qafarlı Zirəddin. (Qafarov Zirəddin Əhməd oğlu.) Səni gözləyirəm [Mətn]: [şeirlər] Zirəddin Qafarlı; Red.: İslam Sadıq.- B.: Azərnəşr, 2002.- 128 s.

Qafarov Aydın Məmiş oğlu. Metrologiya standartlaşdırma sertifikatlaşdırma [Mətn] /A.M.Qafarov; Rəy verənlər. Ə.X.Canəhmədov, V.A.Abasov, E.M.Abbasov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 528 s.

Qafarov Aydın Məmiş oğlu. Metrologiya, standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma [Mətn] : [ali texniki məktəblər üçün dərslik] /A. M. Qafarov ; [red. M. Ş. Zeynalova]. Bakı: [s. n.], 2012.- 523, [1] s.: cədv., şək., portr., 22 sm.

Qafarov Aydın Məmiş oğlu. Metrologiya standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma [Mətn] : metrologiya standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma fənnindən kurs işlərinin yerinə yetirilməsi üçün metodiki vəsait /A. M. Qafarov, P. H. Süleymanov, F. İ. Məmmədov ; elmi red. F. M. Kəlbiyev. Bakı: [s. n.], 2012.- 166, [2] s.: şək., sxem., cədv., 22 sm.


Qafarov Aydın Məmiş oğlu. Metrologiyanın əsasları [Mətn] /A.M.Qafarov, V.A.Qafarov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.-312 s.

Qafarov K.S. Makro iqtisadi təhlilin əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti K.S.Qafarov, Ə.M.Əhmədov, Z.S.Əsgərova; elmi red. H B.Allahverdiyev; rəyçilər M.X.Meybullayev, M.Ə.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. İqtisadUn-ti.B.: [İqtisad Universiteti] 2012.- 197, [1] s.

Qafarov Nüsrət İzzət oğlu. Şəxsiyyətlə üz-üzə [Mətn] /N.Qafarov; Red.: T.Mehdixanlı; Rəssam: B.Qasımov; Məsləhətçilər: S.Hüseynov, S.Məmmədov.- B.: [Səda], 1998.- 76 s.

Qafarzadə Məhbubə Abasqulu qızı. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsinin əsasları [Mətn] :dərsvəsaiti /M.A.Qafarzadə.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.- 185, [3] s.

Qafarov Şamil Saleh oğlu. Müasir iqtisadi sistem və qloballaşma [Mətn]: [monoqrafiya] Ş. S. Qafarov ; elmi red. Ş. M. Muradov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövl. Un-ti.- Bakı [s. n.] 2005.- 631, [1] s. portr., cədv.

Qafarov Şamil Saleh oğlu. Pulun diktaturası [Mətn]: [monoqrafiya] Ş. S. Qafarov; elmi red. T. Ə. Quliyev ; [baş red. İ. Səfərov ; red. İ. Hüseynova]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövl. İqtisad Un-ti.- Bakı [İqtisad Universiteti] 2014.- 551, [1] s. portr., cədv.

Qaffarov Tahir Baqi oğlu. Azərbaycan Respublikası. Əsrə bərabər on il: 1991-2001 /Tahir Qaffarov; Elmi red.: İ.Əliyev.- B.: Tural-Ə NPM, 2001.- 328 səh.: 20 sm.

Qaffarov Tahir Baqi oğlu. Azərbaycan tarixi (1920-1991) [Mətn] /Tahir Qaffarov; Elmi red.: İ. Əliyev. B.: Mütərcim, 1999. 280 s

Qaffarov Tahir Baqi oğlu. Azərbaycan tarixi. XX əsrin 80-90-cı illəri [Mətn]: /Tahir Qaffarov; Elmi red.: T.Mustafazadə.- B.: Mütərcim; 1997.- 141 s.

Qaffarov Tahir Baqi oğlu. Azərbaycanın ən yeni tarixi [Mətn]: [XX əsrin sonları – XXI əsrin əvvəlləri] /Tahir Qaffarov.- Bakı: GİSO Enterprise, 2005.- 275 s.

Qafarov Vasif Vaqif oğlu. Türkiyə-Rusiya münasibətlərində Azərbaycan məsələsi 1917-1922 [Mətn] /V.Qafarov; elmi red. C.Həsənli.- B.: Azərnəşr, 2011.- 473, [1] s.

Qafarov Zavər Murad oğlu. Beynəlxalq humanitar hüquq: (Dərslik) /Qafarov, Z.M,Aslanov, M.S; Elmi red.: Abdullayev, E.; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- Bakı: [ABU], 2003.- 332 s.

Qafarov Zavər Murad oğlu. Beynəlxalq xüsusi hüquq /Z.Qafarov, �.Əbilov; Elmi red.: S.Zeynalov.- B.: Qanun, 2004.- 340 s.

Qafarov Zavər Murad oğlu. Beynəlxalq xüsusi hüquq [Mətn] /Z.Qafarov, �.Əbilov; Elmi red. S.Zeynalov.- Bakı: Qanun, 2007.- 392 s.; 22 sm.

Qafarova Sahibə. Gender və filologiya [Mətn]: dərs vəsaiti /S.Qafarova; elmi red. B.S.Musayeva; rəyçilər A. Hacıyev, S.Quliyeva; tərc. ed. Q.Abbasova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Qərb UniversitetiB.: Mütərcim, 2009.- 142, [2] s.: 20 sm.

Qafarova Səməngül Hüsü qızı. Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi tarixi dərs vəsaiti / S.H.Qafarova, E.Gərayzadə (tərt. ed.);red. İ.E.Quliyev;rəyçilər Ə.Hüseynov [və b.]; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 133, [3] s.

Qafarova Zemfira Həsən qızı. Hacı Xanməmmədov 80 [Mətn]: Monoqrafiya /Z.Qafarova; Red.: S.Seyidova.-B,: Şirvannəşr, 1998.- 32 s.: portr., fotoşək., 20 sm.

Qafarova Zemfira Həsən qızı. Xarici musiqi tarixinə dair mühazirələr [Mətn]: dərsvəsaiti /Qafarova, Zemfira Həsən qızı; Elmi red. G.Abdullazadə; Rəyçi. Ü.İmanova, C.Həsənova; Bakı Musiqi Akademiyası.- B.: 2008.- 112 s.

“Qafqaz. Dillər və mədəniyyətlər” elmi cəmiyyətinin əsərləri /Elmi red.: A.M.Məmmədli; Bakı Slavyan Universiteti “Qafqaz Dillər və Mədəniyyətlər” Elmi Cəmiyyəti.- B.: Mütərcim, 2005.- 220 səh.

Qafqaz xalqlarının milli geyimləri rəssam-litoqraf K. P. Beqqrovun yaradıcılığında [Mətn] : [albom] /kitabın tərtibçisi, mətnin və şərhlərin müəl. E. Ə. Kərimov ; elmi red. T. Bünyadov ; ön söz müəl. Ə. Məmmədli ; [red. E. Səmədova ; rəssam N. Rzaquluyev] ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B.: Azərbaycan 2014.- 26 s., [66] s. rəngli ill. faks. 30 sm.

Qafqaz: tarix, müasirlik və geosiyasi perspektivlər” beynəlxaq elmi konfransın tezisləri [Mətn] /Red. M.D.Mərdanov, E.M.İsmayılov, H.K.Hüseynova; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə ad. Dakı Dövlət Universiteti; Qafqaz İnkişaf Bankı.-B.: Elm, 1998.- 254 s.

Qafqaz tarixi [Mətn]: Ali məktəb tələbələri üçün dərslik /R.O.Qurbanov; Elmi red.: Ə.İ.Muxtarov; Rəyçilər: M.Qasımov, A.Göyüşov, M.Mirzəyev.- Bakı: Maarif, 2001.- 336 s.

Qafqaz Universiteti [Mətn]: nümunəvi təlim-tərbiyə və müasir texnologiya Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Çağ Öyrətim İşlətmələri.- B.: 2006.- 56 s.


Qafqazda “erməni məsələsi” 1724-1914: Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə [Mətn]: 3 cilddə 1724-1904 /ön söz T.Heydərov; tərt. müəl. və red. T.Heydərov, T.Bağıyev, K.Şükürov; red. R. Didavari; dizayn E.Fərzəliyev, Ə.Ələsgərov; rəssam İ.Məmmədov; Avropa Azərb. Cəmiyyəti I Cild.- Bakı: Elm, 2010.-XX+713, [3] s.

Qafqazda “erməni məsələsi” 1724-1914: Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə [Mətn]: 3 cilddə. 1905-1906 /ön söz T.Heydərov; tərt. müəl. və red. T.Heydərov, T.Bağıyev, K.Şükürov; red. R.Didavari; dizayn E.Fərzəliyev, Ə.Ələsgərov; rəssam İ. Məmmədov; Avropa Azərb. Cəmiyyəti II-ci cild.- Bakı: Elm, 2010.- VIII+616, [2] s.


Qafqazda “erməni məsələsi” 1724-1914: Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə [Mətn] : 3 cilddə.-1906-1914 /ön söz T.Heydərov; tərt. müəl. və red.T.Heydərov, T.Bağıyev, K.Şükürov; red. R.Didavari; dizayn E.Fərzəliyev, Ə.Ələsgərov; rəssam İ.Məmmədov; Avropa Azərb. Cəmiyyəti III Cild.- Bakı: Elm, 2010.- VIII+345, [2] s.

Hacıməmməd Qafqazlı [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: İşıq, 1974.- [1] qat. v., şək., portr.; 19 sm.

Q aqunova Yelena Yakovlevna. Xəstələrə ümumi qulluq [Mətn]: orta tibb məktəbləri üçün dərslik /Y.Y.Qaqunova; [tərc. ed. M.Müslümov; red. M. Tapdıqova]Bakı: Maarif, 1974.- 254, [1] s.

Qala arxeoloji etnoqrafik muzey kompleksi [Mətn]: /Heydər Əliyev Fondu.- [Bakı]: [2009].- 32 s.: şək., fotoşək., 21 sm

Qalabəyova Alanqu. Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı müntəxabatı musiqi və incəsənət məktəbləri üçün dərs vəsaiti /A.Qalabəyova; red. S.Hacıyev; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi II hissə.- Bakı: [s. n.], 2010.- 122, [2] s.

Qamışlı Rüstəm. (Xəlilov Rüstəm Xəlil oğlu) Laçın qaya, Çal yadıma düşəndə [Mətn] Qamışlı Rüstəm; toplayanı və tərt. ed. S.P.Pirsultanlı; red. R.Təmkin[Gəncə] Pirsultan, 2002.- 79, [1] s.

Qan komponentlərinin hazırlanması, istifadəsi və keyfiyyət təminatına dair təlimat [Mətn]: tövsiyyə � R (95) 15 /Tərcümə: A. Həsənov; Red. E.Məmmədova; Avropa Şurası.- B.: Avropa Şurası, 2004.- 265 s.

Qanun pozuntuları zamanı sənədləşdirmə və müraciət qaydaları /Tərtibçi-müəllif: Ç.Qənizadə; “İnam” PlüralizmMərkəzi.- Bakı: Azərbaycan, 2001.- 32 səh.

Qarabağ. Yaddaş [Mətn] /”Sağlam İnkişaf və Maarifləndirmə” İctimai Birliyi; Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi; layihənin rəh. və material. toplayan. A.Ə.Xəlilov; baş məsl. Q.Hacıyev; məsl. H.Əliyeva; red. V.Hüseynova; dizayner və tərt. S.Gülalıyev; [ön söz. B.Səfərov]Bakı: MHS-Poliqraf, 2010.- 190, [2] s., şək., xəritə.; 22 sm.

Qarabağ: dünən, bu gün fotoşəkillərdə [İzomaterial] : [fotoalbom] /baş red. və baş məsləhətçi. B. Baratoğlu; məsləhətçilər. A.Ə.Əhmədzadə, R.M.Əliyev.- Bakı: [İndiqo], [2007].-200 s.

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; layihənin rəhbəri M. Kazımoğlu; toplayıcı, tərt. ed. İ. Rüstəmzadə, Z. Fərhadov; red. L. Süleymanova; nəşrə məsul Ə. Ələkbərli, Kitab 1 Ağdam, Füzuli, Ağcabədi, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri. B.: [Elm və təhsil], 2012.- 463, [1] s.: 25 sm.

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; layihənin rəhbəri M. Kazımoğlu; toplayıcılar Ə. Əfzələddin [və b.]; tərt. ed. İ. Rüstəmzadə; red. E. Abbasov; nəşrə məsul Ə. Ələkbərli, Kitab 2 Bərdə və Ağcabədi rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri. B.: [Elm və təhsil], 2012.- 483, [1] s.: 25 sm.

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn]: Laçın, Qubadlı və Zəngilan rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri /layihənin rəhbəri M. Kazımoğlu; toplayanlar İ. Rüstəmzadə (tərt. ed.), S. Bağdadova; red. O. Əliyev; nəşrə məsul Ə. Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-tu. IV kitab, B.: [Elm və təhsil], 2013.- 458, [2] s.: ill., portr., 24 sm.

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn] AMEA, Folklor İn-tu; layihənin rəhbəri M.Kazımoğlu; toplayıb, tərt. ed. L.Vaqif qızı, red. İ.Rüstəmzadə; nəşrə məsul Ə.Ələkbərli Kitab 6 Cəbrayıl, Kəlbəcər və Tərtər rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri.- B.: [“Zərdabi LTD” MMC] 2013.- 465, [3] s.

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; lay. rəhbəri M. Kazımoğlu (İmanov); topl. tərt. ed. İ. Rüstəmzadə; red. O. Əliye nəşrinə məs. Ə. Ələkbərli. K. 8 Kəlbəcər rayonundan toplanmış folklor örnəkləri. B.: Zərdabi LTD MMC, 2014.- 437, [3] s.: portr., fotoşək., xəritə, 24 sm.

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; lay. rəhbəri M. Kazımoğlu (İmanov); topl., tərt. ed. və süjet göstəricisinin müəl. İ. Rüstəmzadə, red. E. Abbasov; nəşrinə məs. Ə. Ələkbərli. K. 9 Beyləqan, İmişli, Tərtər, Bərdə və Cəbrayıl rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri. B.: Zərdabi LTD MMC, 2014.- 401, [1] s.: fotoşək., portr., 24 sm.

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Erməni iddialarının “Sovet dovrü” [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]B.: [s.n.], 2009.- 50, [2] s.: 20 sm.

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Erməni işğalının nəticələri [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.].- B.: [s.n.], 2009.- 54, [2] s.: 20 sm.

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Erməni vəhşilikləri (1905-1906) – (1918-1920) [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]B.: [s.n.], 2009.- 46, [2] s.: 20 sm.

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Xocalı soyqırımı [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]B.: [s.n.], 2009.- 54, [2] s.: 20 sm.

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” 1-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının tezislər toplusu /Redaksiya heyyəti: Ə.Abbasov və b.- B.: Şuşa, 2002.- 192 s.

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” 6-cı elmi-əməli konfransın materialları / Red. heyəti: Ə.Abbasov, Q.Hacıyev, K.Şükürov və b.- B.: Qanun, 2007.- 352 s.

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Qarabağ haqqında tarixi faktlar [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]B.: [s.n.], 2009.- 54, [2] s.: 20 sm.

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Qarabağ müharibəsi necə başlandı [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]B.: [s.n.], 2009.- 62, [2] s.: 20 sm.

Qarabağ – irsimizin əbədi yaddaşı [Mətn] /Azərb. Respub. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; [ideya və ön sözün müəl. Ə. Qarayev; red. və sözardının müəl. T. Vəliyev; fotolar. H. Hüseynzadə və b.].-B.: 2008.- 379, [5] s

Qarabağ müharibəsi [Mətn] : qısa tarix haz. A. Nağı. B.: [s. n.] 2014.- 120 s.

Qarabağ müzakirə olunur [Mətn] /tərtibatçı. Ə.Həsənov; red. F.Məmmədov; Z.Şamilov; S.İsayev; Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyəti.- B.: [s.n.], 2006.- 324 s.

Qarabağ: Suallar və faktlar /Məsləhətçi və ön sözün müəllifi: N.Kaya; Bədii və texniki red.: H.Öztürk; Red.: A.Əhmədov.- Bakı: Qismət, 2005.- 156 s.

Qarabağ : yaddaş kitabı [Mətn] [Qarabağ Azadlıq Təşkilatı] ; red. hey. A. Nağı [və b.] ; [naşir N. Həbibov]. B.: [s. n.] 2014.- 68 s.

Qarabağın gələcəyi – sülhməramlı təşəbbüslərin gələcəyidir [Mətn]: dəyirmi masa, 14 iyul 2009-cu il /Azərb. Resp.-nın Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi. SAM. B,: “N print studiya” MMC, 2009. 42, [1] s. fotoşək

Qarabaği Mirzə Camal Cavanşir. Qarabağ tarixi .-Bakı: AzSSR EA, 1959.

Qarabaği Mirzə Yusif. Məcmueyi-Vaqif və müasirini-digər / Mirzə Yusif Qarabaği, Red.: V.Quliyev; Əsəri əski əlifbadan transliterasiya edəni və çapa hazırlayanı: Ə.Bağırov, Azərbaycan EA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- B.: Şuşa; 1999.- 152 s.

Qarabağlı Aydın. Qarabağ, onun qədim tayfaları və toponimləri [Mətn] /A.Qarabağlı; elmi red. Q.Kazımov; red. E.Kamal.- Bakı: Mütərcim, 2008.- 475, [1] s.

Qarabağlı Əli. (Teyqubat oğlu Əliyev.) Xoşbəxtlik sorağında [Mətn] /Ə.Qarabağlı; red. A.İsabəyli.B.: Şirvannəşr, 2006.- 107, [1] s. portr

Qarabağlı Əliyar Məmməd oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi metodikası ali məktəb üçün dərslik /Ə.Qarabağlı; [red. A.Zamanov]Bakı: Maarif, 1968.- 349, [3] s.

Qarabağlı Səadət. (Mirzəyeva) Üzeyir Hacıbəyovun publisistikasında musiqi məsələləri [Mətn] Səadət Qarabağlı; Red.: X.İsmayılqızı.- B.: Azərbaycan “Bilik” Maarifçilik Cəmiyyətinin “Bayatı” Sifariş Ədəbiyyatı Mərkəzi, 1997.- 80 s.

Qarabağnamələr. Birinci kitab [Mətn] /Tərtib edəni: A. Fərzəliyev; Elmi red.: N. Axundov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 216 s.

Qarabağnamələr. İkinci kitab [Mətn] /Tərtib edən: N. Axundov; Elmi red.: A. Fərzəliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 288 s.

Qarabağnamələr. Üçüncü kitab [Mətn] /Tərtib edəni: N. Axundov; Elmi red.: A. Fərzəliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 248 s.

Qarabalov Elçin. Alqı-satqı: Mülki Məcəlləsinin Kommentariyası [Mətn] /E.Qarabalov, Ə.Həsənov; Ön söz: E.Usub.- Bakı: 2007.- 255 s.

Qaracaoğlan. Şeirlər [Mətn] /Qaracaoğlan; tərtib edənlər və ön sözün müəllifləri. İ.Öməroğlu, Q.Namazov.-B.: Şərq-Qərb, 2006.-256 s.

Qaracayev C.Y. “Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun kommentariyası [Mətn] C.Y.Qaracayev; elmi red. Ə.Hüseynli; Azərb. Resp. Ailə, Qadınvə Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi;Azərb. Hüquqşünasları Konfederasiyası; ABACEELİ; Avrasiya Hüquqşünaslar Assosiasiyası; UNFPA.-B.: [s.n.] 2011.-131, [1] s.

Qaradağ Raif Süleyman oğlu. Neft fırtınası [Mətn] /R.Qaradağ; Tükiyə türkcəsindən Azərb. çevirən. M.Ənsərli; red. N.Məmmədov. B.: Qanun, 2009.- 253, [3] s.

Qaradaği Eldar Məmməd oğlu. İstilik energetikası avadanlıqları [Mətn] E.M.Qaradaği, Z.R.İbrahimov, S.H.Binnətov.- B.: Ocaq, 2008.- 214 s.

Qaradağlı İslaməli. İnsanlığın dastanı [Mətn] /İ. Qaradağlı; red. və ön söz D. Şahbuz; məsləhətçi. Ə. Beyləqanlı.-B.: Nərgiz nəşriyyatı, 2009.- 427 s.

Qaragöl Vəliş. Bir cüt hörük [Mətn]: hekayə V.Qaragöl; Red.: G.Ələkbər qızı.- B.: Gənclik, 2002.- 16 s.

Qaraxanlı Künə Dəmir. Qaraxanlı Künə Dəmirin lətifələri [Mətn] toplayanı və tərt. ed. S.P.Pirsultanlı; red. R. Təmkin.- Gəncə: Pirsultan, 2002.- 51, [1] s.

Qaraisayev Nizami Məcid oğlu. Yola məhəbbətlə [Mətn] /N.M.Qaraisayev, Y.M.Piriyev I kitab.- Bakı: Təhsil NPM, 2009.- 403, [1] s.

Qaraqan. Bir milyon dollarım olsaydı. [Mətn]: [roman] Qaraqan.- [Bakı] [Qanun] [2014].- 244 s.

Qaraqızı Ulduzə. Azərbaycan filmlərinin yaranma tarixindən [Mətn] U.Qaraqızı; elmi red. H.Ömərova; məsul red. C.Fərəcov; red.: M.Bəyişli I kitab.- Bakı E.L. 2006.- 688 s.

Qaraqızı Ulduzə. Azərbaycan filmlərinin yaranma tarixindən [Mətn] U.Qaraqızı; elmi red. R.Rövşən; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi II kitab.- B.: “E.L.” Nəşriyyat və Poliqrafiya Sirkəti MMC 2010.-664, [3] s.

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Fizika qanunlarının tədrisi [Mətn] /Zahid Qaralov; Kitabın buraxılışına məsul: Ə.Osmanlı; Elmi red.: T.Pənahov, Ə.Osmanlı.- B.: Elm, 1997.- 320 s. portr., cədv., sxem

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Heydər Əliyev – milli ləyaqət ölçüsü [Mətn] /Z.İ.Qaralov (ön söz).- B.: Təhsil, 2015.- 405, [3] s. portr

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. İdeologiya və mənəviyyat [Mətn] /Z.Qaralov; məsul red. G.Z.Qaralova.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2008.- 483, [1] s. portr

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Kiçik riyaziyyatın böyük bəlaları [Mətn] /Zahid Qaralov, Əlövsət Osmanlı; Elmi red.: S.Həmidov; Red.: F.Süleymanoğlu. I kitab.- B,: Elm, 1998.- 160 s.: ill., cədvəl., 21 sm.

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Məktəblərdə peşələrə maraq və meyllərin yaranmasına təsir edən amillər [Mətn] : müəlimlər üçün metodik vəsait /Z.Qaralov, Ə.Hüseynov; [red. Ə.Ağayev]; Azərb. Döv. Elmi – Tədq. Pedaq. İn-tu Bakı: Maarif, 1976.- 81, [3] s.

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Tərbiyə: 3 cilddə Prinsiplər, məzmun, metodika I cild /Z.İ.Qaralov; Red.: F.Süleymanoğlu, Rəssam.: Ö.Qoçulu.- Bakı: Pedaqogika, 2003.- 268 s.

Qaralov Zahid İbrahim oglu. Tərbiyə: 3 cilddə Prinsiplər, məzmun, metodika, huquq II cild / Z.İ.Qaralov; Red.: F. Suleymanoglu, Rəssam.: O.Qoculu.- Bakı: Pedaqogika, 2003.- 302 s.

Qaralov Zahid İbrahim oglu. Tərbiyə: 3 cilddə Prinsiplər, məzmun, metodika, huquq III cild /Z.İ.Qaralov; Red.: F.Suleymanoglu, Rəssam.: O. Qoculu.- Bakı: Pedaqogika, 2003.- 320 s.

Qaralova Rahilə. Qərib həsrəti [Mətn] : [şeirlər] /R. Qaralova ; red. Z. Yaqub. Bakı: [Elm və təhsil], 2016.- 207, [1] s.: portr., ill., 21 sm.

Qaralova Rahilə. Məndən nağıl umma, dünya [Mətn] : şeirlər. Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 175, [1] s.: 21 sm.

Qaraməmmədli Y.A. Qəza təbabəti- fövqəladə hallarda əhaliyə psixoloji xidmətin təşkili [Mətn]: [vəsait] /Y.A.Qaraməmmədli, İ.E.Məmmədov; burax. məs. H.O.Ocaqov; Avropa Surasə Irimiqyaslə Qəzalar Uzrə Qismən Acəq sazisinin Bakıdakə Avropa Hazərləq Informasiya Mərkəzi.- Bakı: [s.n.], 2009.- 179, [1] s.

Qaraməmmədli Yasin. Riskin idarə olunmasında insan amili -psixoloji faktorlar /Y.A.Qaraməmmədli, İ.E.Məmmədov; Elmi red.: B.T.Bəkirov.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 158 s.

Qaraoğlu Fazil. Ermənilər və həqiqətlər rəsmi sənədlərlə /F.Qaraoğlu; elmi məsləhətçi. L.Məmmədova; red. Ə.Əmirbəyli, B.Abdullayev I cild.- Bakı: Nurlar, 2007.- 400 s.

Qaraoğlu Fazil. Peyğəmbərimiz Hz. Məhəmmədin həyatı [Mətn] /F.Qaraoğlu; red. A.Talıboğlu.- Bakı: 2006.- 334 s. şək


Qaraoğlu Fazil.
Türk millətinin tarixi, qurduğu dövlətlər və ata-babaları [Mətn] /Fazil Qaraoğlu; elmi məsləhətçi L.Məmmədova; baş red. Ə.Əmirbəyli; red. B.Abdullayev.- Bakı: Nurlar, 2007.- 384 s.

Qaraşarlı Çingiz Məmməd oğlu. Aralıq dənizi hövzəsinin erkən sakinləri-Türklər [Mətn] /Ç.M.Qaraşarlı; elmi red. Q.Ş.Kazımov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 278, [2] s.

Qaraşov Hüseyn Tapdıq oğlu. Həmkarlar ittifaqı hərəkatının əsasları [Mətn]: dərslik /H.T.Qaraşov; elmi red. M.S.Mehbalıyev; [Azərb. Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası]; Azərb. Əmək və Sosial Münasibətlər Akad.- B.: [Avropa], 2015.- 446, [2] s.

Qaraşov Hüseyn Tapdıq oğlu. Həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının fəaliyyətində motivasiyanın rolu [Mətn]: [monoqrafiya] H.T.Qaraşov, elmi red. Z.M.Şabanov; Azərb. Əmək və Sosial Münasibətlər Akad.- B.: Avropa 2014.- 207, [1] s.

Qarayev Elçin. Azərbaycan XVIII əsr rus və Qərbi Avropa səyyahlarının təsvirində /E.Qarayev; Elmi red.: T.Mustafazadə, G.Məmmədova; AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu.- B.: ADPU, 2005.- 160 s.

Qarayev Elçin Teymur oğlu. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən [Mətn] : (XVII – yüzilliyin sonu XIX yüzilliyin ortalarında) : monoqrafiya /E. T. Qarayev ; elmi red.: C. M. Mustafayev, H.N. Həsənov ; AMEA, A.A.Bakıxanov ad.Tarix İn-tu. Bakı: Mütərcim, 2016.- 543, [1] s.: cədv., xəritə, şək., portr., 20 sm.

Qarayev Elçin Teymur oğlu. İrəvan xanlığı (1747-1828) [Mətn] /E. Qarayev; elmi red. Y. Mahmudov; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.: Avropa, 2010.- 342 s.

Qarayev İsmayıl Abuzər oğlu. İnsan var hələ: Mikroroman İsmayıl Qarayev; Tərtib edəni və naşiri: Q.İsmayıloğlu.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 44 səh.

Qarayev İsmayıl Abuzər oğlu. Qanlı məktub: Mikroroman İsmayıl Qarayev; Tərtib edəni və naşiri: Q.İsmayıloğlu.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 60 səh.

Qarayev İsmayıl Abuzər oğlu. Yalandır? : Mikroroman /İsmayıl Qarayev; Tərtib edəni və naşiri: Q.İsmayıloğlu.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 39 səh.: 20 sm.

Qara Qarayev [Mətn] : Biblioqrafiya. – B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2008.- 332 s.

Qara Qarayev [Mətn]: oçerklər /Q.Qarayev; ön sözün müəl. F.Bədəlbəyli; elmi red. G.Abdullazadə; tərt. ed. və red. Ş.Mahmudova, G.Mahmudova.- B.: Çinar-Çap, 2003. – 280 s.

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. Fiziologiyanın aktual problemləri [Mətn]: insan və heyvan fiziologiyası, tibb və biologiyanın bəzi fundamental və tətbiqi tədqiqatları haqqında /M.A.Qarayev; rəyçilər Ə.N.Fərəcov, Z. H. Məmmədov.- B.: Elm, 2006.- 298 s. ill

Qarayev Nəsrəddin. XIX əsr Azərbaycan ədəbi məclisləri [Mətn] /N. Qarayev; nəşrə hazır. və elmi red. V. Musalı; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu. B.: Nurlan, 2010. 324, [2] s.: portr

Qarayev Rauf Məmməd oğlu. Rusca-azərbaycanca hüquq lüğəti [Mətn]: 25 minə yaxın termin /R.M.Qarayev.- B.: Qanun, 2007.- 346, [2] s.

Qarabağlı Rizvan. Qarabulaqdan Füzuliyədək [Mətn] /R.Qarabağlı; Elmi red. Ş.S.Fətullayev-Fiqarov; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu; Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası.- Bakı: Nurlan, 2004.- 168 s., portr., ill., xəritə, cədvəl; 21sm.

Qarayev Siyavuş Fərhad oğlu. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Böyük Vətən müharibəsi veteranları /Siyavuş Qarayev, İmran Cəfərzadə.- B.: [ADNA ], 2005,109 səh. portr., fotoşəkillər

Qarayev Siyavuş Fərhad oğlu. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının yanvar şəhidləri /S.Qarayev, İ.Cəfərzadə; Red.: F.Şükürbəyli.- B.: ADNA, 2004.- 228 s.

Qarayev Telman Fərman oğlu. Sənətin keçdiyi yollar [Mətn] /T.F.Qarayev; red. B.Sadıqov;önsöz B.Nəbiyev; məsləhətçi Anar; naşiri A.Dənzizadə. K. 1.- B.: [Apostroff], 2014.- 518, [6] s. ill., portr., fotoşək

Qarayev Z. İ. Diş-çənə anomaliyalarının yayılmasında və strukturunda inbridinqin roluna dair tibbi-genetik məsləhətlər: Metodik tövsiyə /Resenzentlər: Y. Ə. Yusubov, Ş. İ. Mahalov, F. A. Sultanova; N. Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti. B.: Təbib, 1999. 11 səh.: cədvəl

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Məhəmməd Nəsirəddin Tusi: elm, saf əxlaq dünyasına açılan qapı [Mətn] Z.Qaralov; məsul red. A.A.Abaszadə, G.Qaralova I cild.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.- 391, [1] s.

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Məktəbdə peşə oriyentasiyası üzrə iş [Mətn]: müəllimlər üçün metodik vəsait / Z.İ.Qaralov (ümumi red.), Ə.M.Hüseynov, S.K.Seyidbəyova; [red. İ.Hümmətov, Ş.Əhədova]; Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat Pedaqogika İnstitutu.- B.: Maarif, 1974.- 205, [3] s.

Qarayev, Zaman Sadıq oğlu. Xarqo [Mətn]: roman /Z. Qarayev; Red.: Q. Həsənov.- Bakı: Şirvannəşr, 1998.- 72 s.: 1 portr., 20sm.

Qaraşarlı Çingiz Məmməd oğlu. Troyalılar türk idilər /Ç.M.Qaraşarlı;elmi red. T.Hacıyev.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 79, [1] s.

Qarayev Azər İslam oğlu. Bakalavr dərəcəsi alanlar üçün Maliyyə kursunun öyrənilməsinə dair metodik göstərişlər [Elektron resurs] A.İ.Qarayev; elmi red. M.M.Sadıqov; rəyçilər N.Xudiyev, M.Mirzəyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, ADİU.- B.: [s.n.] 2007.- 82 s.

Qarayev M.İ., Musayev N.C., Quluzadə T.H. Riyaziyyat 2 Proqram və test nümunələri.- B.: 2011.- 50 s.

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. İnsanın anatomiyası: dərslik /M. A. Qarayev; Rəyçilər: M. S. Abdullayev; M. R. Mehdiyev; Ş. A. Məhərrəmov.- B.: [Təhsil], 2005.- 464 s.

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. İnsan fiziologiyası [Mətn]: [2 hissədə] /M.A.Qarayev; rəyçi. Ə.N.Əliyev, M.R.Mehdiyev; red. Ə.N.Fərəcov, A.E.Vələdov.-I hissə.- B.: Tİ-MEDİA, 2005.- 366 s.

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. İnsan fiziologiyası [Mətn]: [2 hissədə] /M.A.Qarayev; Rəyçi: Ə.N.Əliyev, M.R.Mehdiyev; Red.: Ə.N.Fərəcov, A.E.Vələdov.- II hissə.- 396 s.

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. Yuxu fazalarının elektroensefaloqrafik assimmetriyası [Mətn]: monoqrafiya M.A.Qarayev, L.M.Tağızadə; rəyçi. R.Y.Qasımov, Ə.N.Əliyev; elmi red. T.M.Ağayev.- B.: Elm, 2005.- 292 s.

Qarayev Rauf Məmməd oğlu. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında beynəlxalq təşkilatların qərarlarının əhəmiyyəti və beynəlxalq hüquq [Mətn] R.M.Qarayev; elmi red. İ.R.Məmmədzadə; Azərb. Resp. Milli Elmlər Akad., Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu B.: [s.n.] 2012.- 343, [1] s.

Qarayev Rauf Məmməd oğlu. İngiliscə-rusca-azərbaycanca hüquq lügəti [Mətn] R.M.Qarayev, Z.H.Əliyev; red. və ön söz müəl. E.Süleymanova; Azərb. Resp. İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).- B.: [“RS” PP] 2013.- 529, [1] s.

Qarayev Rauf Nəcməddin oğlu. Üzən neft-qaz mədən qurğuları Offshore floating structures for oil and gas industry /R.N.Qarayev, M.İ.Mədətov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2004.- 336 s., ill., şəkilli, cədvəl; 24 sm.

Qarayev S.F. Nano texnoloji materialşünaslığın əsasları [Mətn] S.F.Qarayev (elmi red.), S.M.Mustafayev; rəyverən. M.B.Babanlı [və b.] B.: [s.n.] 2013.- 199, [1] s.

Qarayev Siyavuş Fərhad oğlu. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının yanvar şəhidləri /S.Qarayev, İ.Cəfərzadə; Red.: F.Şükürbəyli.- B.: ADNA, 2004.- 228 s.

Qarayev Tamerlan Yelmar oğlu. Cinayətin tövsifinin nəzəri əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /T.Qarayev, R. Şəmsizadə; AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; elmi red. F.Səməndərov.- B.: ADU, 1989.- 76, [2] s.

Qarayev Yaşar Vahid oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatında faciə janrı [Mətn] /Yaşar Qarayev; Red. H.Orucəli; Azərb. SSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.- B.: Azərb. SSR EA, 1965.- 192 s.

Qarayev Yaşar Vahid oğlu . İlyas Əfəndiyev [Mətn] /Y.V.Qarayev; [red. V.Paşayev]; Azərbaycan SSR “Bilik” Cəmiyyəti.- Bakı: 1987.- 50, [1] s.

Qarayev Yaşar Vahid oğlu. Meyar-şəxsiyyətdir /Y.Qarayev; red. A.Səfiyev.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 451, [3] s., portr.; 21 sm.

Qarayev Yaşar Vahid oğlu. Poeziya və nəsr [Mətn] /Y.Qarayev; red. və ön sözün müəl. M.Cəfər.- Bakı: Yazıçı, 1979.- 196, [4] s.

Qarayev Yaşar Vahid oğlu. Tarix: yaxından və uzaqdan [Mətn] / Y. Qarayev; Red.: Ş. Alışanov; AEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.B.: Sabah 1996.- 712 s.

Qarayev Zakir Ömər oğlu. Tibbi mikologiya [Mətn]: dərs vəsaiti /Z.Ö.Qarayev, T.Ə.Əliyev, A.İ.Qurbanov; rəyçilər. M.Davatdarova, G.Nəsrullayeva, Ə.Səmədov.- B.: Təbib, 2007.- 409, [1] s., [4] v. şək. cədv., şək

Qarayev Zəlimxan Şamil oğlu. Bio qeyri-üzvi və biofiziki kimya [Mətn] : Ali məktəblər üçün dərslik /Z.Ş.Qarayev; rəy verənlər. X.S.Məmmədov, R.Y.Əliyev; ixtisas red. P.H.Rüstəmov I hissə.- Bakı: Maarif, 1988.- 285, [3] s.

Qarayev Zəlimxan Şamil oğlu. Qeyri-üzvi kimya [Mətn]: tibb institutu üçün dərs vəsaiti /Z.Ş.Qarayev.- B��ı: Maarif, 1975.- 433, [3] s.

Qarayeva Gülxanım İbrahim qızı. Ərəb ölkələrinin orta əsrlər və yeni dövr tarixi [Mətn] /G. Qarayeva, A. Hacıqədirli ; elmi red. N. Ç. Axundova ; rəyçilər B. O. Əziz [və b.] B.: Adiloğlu, 2012. 451, [1] s.: cədv

Qarayeva Mehriban Cəfər qızı. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciətin prosessual mexanizmləri [Mətn]: Azərbaycan Respublikasına qarşı verilən şikayətlərin məqbulluğu barədə qərarların icmalı; /M.Qarayeva; elmi red. Ə.Əliyev; red. F.Əliyeva; [ön söz. A.Mustafayeva]; Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası.- B.: [s. n.], 2015.503, [1] s.

Qarin-Mixaylovski Nikolay. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /N.Qarin-Mixaylovski; rus dilindən tərc. ed. Ə.Şükürlü, -B.: Şərq-Qərb, 2007. -192 s.

Qarın boşluğu üzvlərinin təxirəsalınmaz cərrahlığı [Mətn] : rəhbərlik /İ. M. Məmmədov, Ə. H. Əşrəfov, A. Ə. Qeybullayev [və b.] ; red. H. A. Sultanov ; tərt. Ə. M. Rüstəmov ; elmi red. B. A. Ağayev ; sponsor M. İ. İbrahimov

Qars müqaviləsi /Tərtib edən və ön sözün müəllifi: H.Məmmədov (Qaramanlı); Elmi red.: N.Əhmədli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: AzAtaM, 2004.- 84 s.


Qasımlı Aydın Mədətoğlu. Dünyanın tacı türklər [Mətn] : tarixi, siyasi-ideoloji əsər.-Bakı 2006. 351 s.

Q asımlı Aydın Mədətoğlu. Güney Azərbaycan Türkləri son 100 ildə /A.M.Qasımlı; red. G.Ə.Yenisey; naşir. M.Bilgin.- Bakı: Adiloğlu, 2012.- 202, [2] s.; 20 sm.

Qasımlı Aydın Mədət oğlu. O və Biz. -Bakı Elm 2009.461 s.

Qasımlı Aydın Mədətoğlu. Türklər tarixi oçerklər /A. M.Qasımlı (ön söz əvəzi); red. A. C. Abbaslı; naşir Türk Oğlu.-Bakı : [MMC], 2012.- 530, [2] s.

Qasımlı İldırım Əvəz oğlu. Heydər Əliyevin bioqrafiyası [Mətn] İ.Ə.Qasımlı, U.İldırım; Red.: R.Tapdıq; Ön sözün müəllifi: X.Alovlu I kitab.- B.: Dünya, 1998.- 152 s.

Qasımlı Məhərrəm Paşa oğlu. Ozan-aşıq sənəti [monoqrafiya] /M.P.Qasımlı; elmi red. Bəhlul Abdulla; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Uğur, 2011.- 304 s., portr., cədv.; 20 sm.

Qasımlı Məhərrəm Paşa oğlu. Şah İsmayıl Xətayinin poeziyası [Mətn] /M.P.Qasımlı; elmi red.A.Rüstəmova; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2002.- 176 s.

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi: 2 hissədə.- 1918-1945-ci illər : Ali məktəblər üçün dərslik I hissə /�.Qasımlı; Elmi red.: �.Fətəliyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 2003.- 380 s.

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi [Mətn]: 2 hissədə 1918-1945-ci illər: Ali məktəblər üçün dərslik /Musa Qasımlı; elmi red. və rəyçilər. M.Fətəliyev, F. Yusifzadə.-B.: Adiloğlu, 2007. -380 s.

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Azərbaycanın baş nazirləri /M.Qasımlı, C.Hüseynov.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 133 s., portr.; 21 sm.

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi [Mətn] /M.Qasımlı; E.Hüseynova; elmi red.: N.Əlibəyli.- B.: Adiloğlu, 2003.- 112 s.

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Heydər Əliyev – İstiqlala gedən yol (1969-1987-ci illər) [Mətn] /M.Qasımlı; Məsləhətçi: R.Mehdiyev; Red. Ə.Həsənov; Rəyçi: Ə.Mehdiyev.- B.: Bakı Universiteti, 2006.- 608 s.

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. SSRİ-Türkiyə münasibətləri [Mətn]: Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək 1960-1979 /Musa Qasımlı; Elmi red. Ə.Həsənov; Ön sözün müəl. B.Baysal I cild.- B.: Adiloğlu, 2007.- 560 s.

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. SSRİ-Türkiyə münasibətləri [Mətn]: Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək 1979- 1991 /M.Qasımlı; elmi red. Ə.Həsənov.- II cild.- B.: Adiloğlu, 2009.-394, [6] s.

Qasımlı Ramiz Asəf oğlu. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında “kiçik” adam obrazlarının ictimai-bədii funksiyası [monoqrafiya] /R.A.Qasımlı; elmi red. Ə.A.Quliyev; AMEA, Naxçıvan bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İn-un ədəbiyyatşünaslıq şöbəsi.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 215, [1] s., portr.; 20 s.

Qasımoğlu Nəriman. (Qasımzadə Nəriman Qasım oğlu.) Oxu müqəddəsliyi /N.Qasımoğlu.- B.: Təhsil, 2005,220 səh.portr., ill

Qasımov Akif Təmraz oğlu. Azərbaycanda memarlıq klimatologiyası [Mətn] : dərs vəsaiti /A. T. Qasımov; rəyçilər. F. M. Hüseynov, N.Ə.Əliyev/- Bakı: [Təhsil NPM], 2009.- 249 s., şək., sxem., fotoşək., cədv.; 25 sm.

Qasımov Aqil Qadir oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında çəyirdəkli meyvə ağaclarına zərərverən həşəratlar və onların entomofaqları [Elektron resurs] : [monoqrafiya] /[A. Q. Qasımov] ; elmi red. Z. M. Məmmədov ; Azərb. Resp., Naxçıvan Muxtar Respublikası. Naxçıvan: [Əcəmi NPB], 2015.- 144 s.: şək., cədv., xəritə,

Qasımov Alış Məmiş oğlu. Azərbaycan Respublikasının pensiya hüququ: Dərs vəsaiti /Alış Qasımov, Mayis Əliyev; Elmi red.: İ.İ.İsmayılov; Rəyçilər: Z.H.Sadıqov, R.İ. Mürşüdov, Z.N.Dadaşov.- B.: Digesta, 2001.- 144 s.

Qasımov Alış Məmiş oğlu. Əmək hüququ [Mətn]: dərslik /A.M.Qasımov; Elmi red.: İ.İ.İsmayılov; Rəyçilər: M.N. Əliyev, Z.İ.Cəfərov, Z.N.Dadaşov.- B.: Adiloğlu, 2007.-560 s.

Qasımov Alış Məmiş oğlu. Əmək hüququ: Ümumi hissə [Mətn]: Dərs vəsaiti /A.Qasımov; Red.: İ. İsmayılov; Rəyçilər: M.Əliyev, Z.Cəfərov, Z.Dadaşov, V.Quliyev.- B.: Qanun, 2005.- 280 s.

Qasımov Alış Məmiş oğlu. Əmək və bəzi mülki hüquq münasibətlərinin oxşar və fərqli cəhətləri [Mətn] : dərs vəsaiti /A.Qasımov; elmi red. Y.Ə.Mehdiyev; rəyçilər. M.B.Rəsulov [və b.]; M.Ə.Rəsulzadə adına BDU.- Bakı: BDU, 1994.- 91 s.

Qasımov Alşan Ədil oğlu. Unudulmaz illərin salnaməsi [Mətn] /Azərb. SSR “Bilik” Cəmiyyəti ; A. Ə. Qasımov; [elmi red. M.Alıcanov]B.: [s. n.], 1984.- 38 , [2] s.

Qasımov Aydın Eylas oğlu. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsinin Kommentariyası [Mətn] /A.E.Qasımov; elmi red. F.Y.Səməndərov; baş məsləhətçi. və ön söz. H.Qurbanov; məsləhətçilər. B.Zahidov, F.Cavadov.- B.: Qanun, 2008.- 732, [4] s. portr

Qasımov Aydın Eylas oğlu. Azərbaycanda cəza-icra hüququnun yaranması və inkişaf mərhələləri [Mətn] /A.E.Qasımov; elmi red. F.Y.Səməndərov.- Bakı: Qanun, 2010.- 515, [1] s.

Qasımov Aydın Eylas oğlu. Cəza-icra hüququ tarixi [Mətn] : 5 cilddə: [monoqrafiya] /A.E.Qasımov; məsləhətçi. F.M.Ələsgərov; elmi red. F.Y.Səməndərov; buraxılışa məsul. E.Ş.Məmmədov I Cild.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2003.- 463, [1] s., portr., cədv.

Qasımov Aydın Eylas oğlu. Cəza-icra hüququ tarixi [Mətn]: 5 cilddə: [monoqrafiya] /A.E.Qasımov; məsləhətçi. F.M.Ələsgərov, T.H. Aslanov; elmi red. F.Y.Səməndərov; buraxılışa məsul. E.Ş.Məmmədov II Cild.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2003.- 463 [1] s., portr., cədv., faks.

Qasımov Aydın Eylas oğlu. Cəza-icra hüququ tarixi [Mətn]: beş cilddə: [ monoqrafiya] /A.E.Qasımov; ön söz. V.Əliyev; elmi. red. F.Y.Səməndərov; məsləhətçi. F.M.Ələsgərov, T.H.Aslanov III Cild.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2004.- 463, [1] s., cədv., şək.

Qasımov Azər Ərəstun oğlu. İnşaat mexanikası [Mətn]birinci kitab.- B.: Az.İMU, 1994.- 216 s. ill

Qasımov Cəlal. Azər baycanın təhlükəsizlik orqanlarının qısa tarixi [Mətn]: dərslik /Cəlal Qasımov, Xəqani Bağırov; Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Heydər Əliyev adına Akademiyası; baş məsləhətçi. E.Mahmudov; elmi red. Z.Yusif-zadə; rəyçilər. M.Qasımlı, O.Sultanov.- B.: MTN-nin nəşriyyatı, 2008.- 492 s.

Qasımov Cəlal. Milli təhlükəsizliyin əsasları [Mətn]: dərslik /C.Qasımov, N.Nağıyev; elmi red. Z.Yusif-zadə; Azərb. Resp. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Heydər Əliyev ad. Akad-sı.- B.: [MTN-nin H.Əliyev ad. Akad.], 2015.- 407, [1] s.

Qasımov Cəlal. Repressiyadan deportasiyaya doğru [Mətn] /C. Qasımov; Baş məsləhətçi: N.Abbasov; Elmi red. və ön sözün müəllifi: Y. Qarayev; Rəyçilər: K. Əliyev, Ş. Vəliyev; Naşiri: T. Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 1998.- 292s.

Qasımov Cəlal. Yaddaşın bərpası [Mətn] /C.Qasımov; Elmi red.: Y.Qarayev; Rəyçilər: B.Vahabzadə, K.Əliyev.- B.: Mütərcim, 1999.- 256 s.

Qasımov Elmar Mustafa oğlu. Göz xəstəliklərinin diaqnostikası [Mətn] /E.M.Qasımov, V.Ə.Aslanova.- Bakı: [s.n.], 2009.- 271, [1] s.

Qasımov Etibar Əhməd oğlu. Azərbaycanın orta əsr şəhərlərinin su təchizatı: I�-�V əsrlər: tarixi-arxeoloji tədqiqat /E.Ə.Qasımov; Elmi red., ön sözün müəllifi, nəşrə hazırlayan: Ə.H.Babayev, rəssam: R.Cəfərova; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B.: Adiloğlu, 2002.- 200 səh.: ill., 20 sm.

Qasımov Əbdül Hüseynəli oğlu. Azərbaycan faunası [Mətn] Xərçənglər (Crustacea) /Ə.H.Qasımov; red. Y.Ə.Əbdürrəhmanov; Azərb. SSR EA, Zoologiya İn-tu IV cild, 1-ci buraxılış.- Bakı: Elm, 1976.- 249, [3] s.

Qasımov Əbdül Hüseynəli oğlu. Xəzər dənizi [Mətn] Ə.Qasımov; rəyçilər. O.Q.Mironov, Y.İ.Staroboqatov, Q.N.Bujinskaya.- B.: Elm, 1999.- 208 s.

Qasımov Əbdül Hüseynəli oğlu. Xəzər dənizi planktonunun ekologiyası /Əbdül Qasımov; Rus dilindən tərcümə edəni: A.R.Əliyev; Rəy verən; M.Ə.Salmanov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Zoologiya İnstitutu B.: Adiloğlu, 2004.- 550 s.

Qasımov Əbdülhəmid Səmid oğlu. Maşınqayırma müəssisələrinin layihələndirilməsi və renovasiyası [Mətn]: dərslik /Ə.S.Qasımov, N.D.Yusubov; elmi red. V.Z.Mövla-zadə; rəyçilər V.A.Abbasov, V.C.Hacıyev.- Bakı: Təhsil, 2007.- 391, [1] s., cədv., şək.; 21 sm.

Qasımov Ədalət Qasım oğlu. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişaf tarixi [Mətn]: 1969-2003-cü illər /Ə.Q.Qasımov; layihənin rəhbəri, elmi red. və ön sözün müəl. Y.Mahmudov; məsləhətçi İ.M.Hacıyev; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.: Turxan, 2013.- 263, [1] s.: portr., 25 sm.

Qasımov Ədalət. Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası [Mətn]: XX əsrin 70- 80- ci illəri /Ə.Qasımov; elmi red.: Y.Mahmudov; AMEA., A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.: Təhsil, 2009.- 302, [1] s. fotşək

Qasımov Ədalət Qasım oğlu. Heydər Əliyevin tərəqqi strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası [Elektron resurs]: XX əsrin 70- 80- ci illəri Ə.Q.Qasımov.- B.: 2009.- 412 s.

Qasımov Əlfi. Toy gecəsi [Mətn]: romanlar /Ə.Qasımov; [red. O.Salamzadə]Bakı: Yazıçı, 1985.- 382, [2] s.

Axundov M.F. adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. Əlfi Qasımovun anadan olmasının 80 illik yubileyinin qeyd olunması :Metodik tövsiyələr /Tərtib edəni: N.Alışova.- B., 2006.- 15 s.

Qasımov F.H. Sahibkarlığın əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /F.H.Qasımov, İ.H.İsmayılov, L.F.Qasımova; rəyçilər.Y.R.Abdullayev, T.N.Əliyev, Ş.A.Səmədzadə; [red.İ.M.Mahmudov]Bakı: [Milli Aviasiya Akademiyası], 2008. 602,[1]s.

Qasımov Fərman Hüseyn oğlu. İnnovasiyalar: yaranması yayılması və inkişaf perpektivləri [Mətn] /F.H.Qasımov, Z.M.Nəcəfov; elmi red. T.N.Əliyev; rəyçilər. R.M.Cəbiyev, Y.R.Abdullayev.- B.: Elm, 2009.- 416 s.: cədv., 22 sm.

Qasımov Himalay Ənvər oğlu. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı məsələləri [Mətn]: Dərs vəsaiti /Himalay Qasımov, Nəcəf Nəcəfov; Elmi red. N.Cəfərov; Rəylərin müəl. E.Quliyev, B.Həsənli; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 260 s.

Qasımov Himalay Ənvər oğlu. Müasir Azərbaycan romanı [Mətn] : janrın poetikası və tipologiyası /H.Qasımov; Elmi red. A.h.Hacıyev; Rəyçi. T.C.Novruzov, N.F.Qasımova N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: ADPU; 1994.- 148 s.

Qasımov Himalay Ənvər oğlu. Müasir Azərbaycan romanı və onun qaynaqları [Mətn] /H.Qasımov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti; Red. A.Hacıyev; Rəyçi. N.Qasımova.- B.: ADPU, 1994.- 46 s.

Qasımov Xeyirbəy Sabir oğlu. Azərbaycan mədəniyyəti [Mətn]: XVI-XVII əsrlər /Xeyirbəy Qasımov; Elmi red. O.Ə.Əfəndiyev; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.Bakı: Nurlan, 2002.-170 s.

Qasımov Xeyirbəy Sabir oğlu. Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti.-Bakı: Aspoliqraf, 2008.

Qasımov İkram Ziyad oğlu. Azərbaycan dilində hərbi terminoloji leksikanın təşəkkülü və inkişafı İ.Z.Qasımov; Elmi red.: N.Q.Cəfərov; Rəyçilər: K.B.Hacıyev, Ə.Q.Quliyev.- B.: Nurlan, 2001.- 98 səh.

Qasımov İkram Ziyad oğlu. Azərbaycan terminologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /İ.Qasımov; elmi red. S.A.Sadıqova; rəyçilər. A.M.Babayev, H.K.Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Un-ti.- Bakı: Mütərcim, 2007.- 261, [3] s.

Qasımov İkram Ziyad oğlu. Azərbaycan terminologiyasının əsasları [Mətn]: universitetlərin magistratura pilləsi üçün dərslik /İ.Qasımov; elmi red. S.A.Sadıqova; rəyçilər A.M.Babayev [və s.]B.: [Kitab aləmi], 2011.- 219, [1] s.: 20 sm.

Qasımov İmran. Ölkələr və insanlar [Mətn] /İ.Qasımov; tərt. ed. E.Axundova.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 215, [1] s.

Qasımov Himalay Ənvər oğlu. Azərbaycan şeirinin poetik xüsusiyyətləri [Mətn]: süjetli lirikası: dərs vəsaiti /H.Qasımov; Elmi red.: A.M.Hacıyev; Rəyçilər: T.C.Novruzov, M.M.Nağıyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: 1996.- 144 s.

Qasımov Qardaşxan Musa oğlu. Həndəsə [Mətn]: müstəvi üzərində /Q.M.Qasımov; [elmi red. S.S.Axundov]; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu.- Bakı: APİ, 1976.- 376, [1] s.

Qasımov Qasım Məmmədəli oğlu. Fizika [Mətn]: dərs vəsaiti, test sual və məsələləri: abituriyentlər və orta məktəbin yuxarı sinif şagirdləri üçün dərs vəsaiti Q.M.Qasımov, E.İ.Zülfüqarov, S.A.Əliyev; elmi red. C.Ş.Abdinov.- B.: [“Təhsil” NPM], 2012.- 570, [1] s.

Qasımov Qasım Məmmədəli oğlu. Yüklü zərrəciklərin sürətləndiriciləri və onların tətbiqi [Mətn] / Q.M.Qasımov, Ş.M.Abbasov; Red. Ə.Q.Əbiyev; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Radiasiya Tədqiqatları bölməsi.- B.: Elm; 1992.- 232 s.

Qasımov M.C. Birinci dünya müharıbəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti [Mətn] (1914-1918-ci illər). 3 hissədə, I hissə (1914-cü il avqust � 1917-ci il oktyabr). Azərb.dilində. Bakı: Qanun, 2000.- 3000 s.

Qasımov Maqsud Səfər oğlu. 100 il-hədd deyil [Mətn] /M.S.Qasımov; red. B.Budaqov.- B.: Qismət; 2010.- 136 s.

Qasımov Maqsud Səfər oğlu. Sağlam həyat tərzi uğrunda M.S.Qasımov.- B.: Qismət, 2005.- 256 səh.

Qasımov Maqsud Səfər oğlu. Ümumi dietologiyanın əsasları [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik /M.S.Qasımov, K.Q.Qasımova.- B.: Maarif, 1996.- 248 s. cədv

Qasımov Mayis Ələkbər oğlu. XXI əsrin dərman bitkiləri [Mətn]: [Monoqrafiya] /M.Ə.Qasımov, T.A.Qasımova, G.S.Qədirova; Elmi red. E.V.Kuçerov, A.P.Gərayzadə, F.İ.İbrahimli; Rəyçilər. C.Ə.Nəcəfov, R.L.Sultanov, İ.Ə.Əhmədov, İ.Y.Məmmədov.B.: Elm, 2006.430 s. cədvəl, 12 v. ill

Qasımov Mayis Ələkbər oğlu. A zərbaycanın faydalı bitki sərvətləri [Mətn]: [dərs vəsaiti] /M.Qasımov, G.Qədirova; elmi red. C.Ə.Əliyev; rəyçilər. P.B.Zamanov, Ə.M.Hüseynov.- Bakı: Maarif, 2009.- 369, [1] s.

Qasımov Mehbalı Məmməd oğlu. Azərbaycanda estetik fikir tarixindən / M.M.Qasımov, C.C.Cəfərov; red. S.Tarverdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 79, [1] s.

Qasımov Məmməd Şamxal oğlu. Azərbaycan dili terminologiyasının əsasları [Mətn] /M.Ş.Qasımov; red. Ə.M.Dəmirçizadə; AzSSR Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Elm, 1973.- 186, [2] s.

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində [Mətn] : 1991-1995-ci illər /M.Qasımov; Red. V.Musa.- B.: Gənclik, 1996.- 135 s.

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Azərbaycan Respublikası dünya meridianlarında [Mətn]: Mədəni əməkdaşlıq /M.Qasımov; Red. V.Məcidov.- Bakı: Gənclik, 1992.- 88 s.

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Azərbaycan-Türkiyə diplomatik-siyasi münasibətləri [Mətn]: aprel 1920-ci il- dekabr 1922-ci il M.Qasımov; Naşir: T.Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 1998.- 120 s.

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Azərbaycanın xarici siyasəti [Mətn]: Konsepsiyaməsələləri /M.Qasımov; Elmired.: Həsən Əlibəyli; Rəyçi: Həmid Əliyev, Eldar İsmayılov.- Bakı: Mütərcim, 1997.- 124 s.

Qasımov M., Abdullayev M. Beynəlxalq münasibətlər tarixi. (XX əsr. II hissə. 1946-1999-cu illər) Dərslik.- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1999. – 450 s.

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Beynəlxalq münasibətlərdə Azərbaycan məsələsi [Mətn] /MusaQasımova; red. M.Əsədova.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 91 s.

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Xarici dövlətlər və Azərbaycan [Mətn]: Aprel işğalından SSRİ yaradılana qədərki dövrdə diplomatik-siyasi münasibətlər: [Dərs vəsaiti] /Musa Qasımov; Elmi red.: S.Əliyarlı, R.Orucov; Rəyçilər: E.İsmayılov, Q.Bayramov və b.- B.: Qanun, 1998.- 360 s.

Qasımov Nemət Abbasəli oğlu. Bitki fiziologiyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /N.A.Qasımov; rəy. Ə.Ə.Mərdanov, Q.Ə.Rzayev.- B.: Maarif, 1986.- 384, [4] s.

Qasımov Nemət Abbasəli oğlu. Bitki fiziologiyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /N.A.Qasımov; [rəyçilər. R.İ.Xəlilov, Q.Ə.Rzayev]Bakı: Bakı Universiteti, 2008.- 483, [1] s.

Qasımov Nüsrət İdris oğlu. Sevənlərdən soruş məni [Mətn] /N.Qasımov; red. Ə.Sayılov; ön söz müəl. M.Araz.-Bakı: Araz, 2003.- 99, [1] s., portr., ill.; 15 sm.

Qasımov Oqtay. Cinayətlər və cəzalar [Mətn] /O.Qasımov; Red.: İ.Qasımov.- B.: Elm və həyat, 1997.- 96 s.

Qasımov Oqtay Binyət Əli oğlu. Cinayətlər və cəzalar/ O.Qasımov; Nəşriyyatın direktoru və red.: Ə.Əliyev.- Bakı: Gənclik, 2006.- 169 s.

Qasımov Salman Həsən oğlu. Fatihə surəsi Quranın anası və əsasıdı [Mətn] /S.H.Qasımov; rəyçi: Hacı Axund Nəbi Salahlı.- B.: Şirvannəşr, 2003.- 128, [2] s., [20] s.

Qasımov Səməd Əli oğlu. Gəlin ünsiyyətdə olaq [Mətn]: /Səməd Qasımov, Emilya Kərimova; Elmi red.: R.İ.Əliyev; Təhsil Problemləri İnstitutu.- B.: 2006.- 246 s.

Qasımov Şikar Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan SSR yaradıcılıq ittifaqlarının yaranması və fəaliyyəti (1920-30-cuillər) [Mətn] /Ş.M.Qasımov; elmi red. T.H.Musayeva;rəyçi D.H.Qüdrətov, M.Ə.Abbasov, M.P.Qasımlı, V.S.Həsənov; AMEA., A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.: Elm, 2007.- 337, [2] s. portr

Qasımov Şikar Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn]: texniki ali məktəblər üçün dərslik /Ş.M.Qasımov; elmi red. və ön söz. müəl. Y.M.Mahmudov; ixtisas red. A.C.İsgəndərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.- [Bakı]: Qanun, 2014.- 601, [1] s.: cədv., portr., xəritə., 21 sm.

Qasımov Şikar Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan yaradıcı ziyalıları sovet hakimiyyəti illərində (1920-1940-cı illər) [Mətn] [monoqrafiya] /Ş. M. Qasımov ; elmi red. T. H. Musayeva. B.: Elm, 2009. 213, [3] s.: portr

Qasımov Şikar Məhəmmədəli oğlu. Əsirlikdə qalan Laçın [Mətn] /Ş.M.Qasımov; elmi red. və ön söz Y.M.Mahmudov.- B.: Elm, 2012.- 203, [1] s.: xəritə., portr., cədv., fotoşək., 21 sm.

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu. Elm və təhsilin informasiya təminatı sistemləri: [Monoqrafiya] /Vaqif Qasımov; Red.: Ə.M.Abbasov.- Bakı: Elm, 2005.- 116 s., ill., cədvəl; 20 sm.

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu. İnformasiya təhlükəsizliyinin əsasları [Mətn]: dərslik /V.Ə.Qasımov; elmi red. Ə.M.Abbasov; rəy verənlər. S.Q.Kərimov, Ə.Ə.Əliyev.- Bakı: MTN Maddi-texniki Təminat Baş İdarəsinin NPM-i, 2009.- 339, [1] s.

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu. İnformasiyanın qorunmasının müasir texnologiyaları [Mətn: dərslik / V.Ə.Qasımov; rəyçi Ə.Ə.Əliyev, V.H.Musayev.- B.:[MTN-in Heydər Əliyev adına Akademiyasının Nəşriyyatı]; 2011.- 112 s.

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu. Microsoft Word 2010 mətn redaktoru [Mətn]: dərs vəsaiti / V.Ə.Qasımov, A.Məmmədova; rəyçi A.Süleymanov, Z.Əmirov, A.Orucəliyev.- B.:[MTN-in Heydər Əliyev adına Akademiyasının Nəşriyyatı]; 2013.- 232, [1] s.

Qasımov Vaqif Əli-Muxtar oğlu. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /V.Ə.Qasımov; Red.: K.İ.Xudaverdiyev Cild I hissə.- B.: İsmayıl NPM, 1998.- 310 s.: ill., 20 sm.

Qasımov Vaqif Əlimuxtar oğlu. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi [Mətn]: dərslik: [ali məktəblər üçün] V.Ə.Qasımov; rəyçi. K.İ.Xudaverdiyev, Ə.M.Əhmədov, O.M.Məmmədov.- B.: [Bakı Universiteti], 2012.- 431,[1] s.

Qasımov Vaqif Əli-Muxtar oğlu. T opologiya və onun bəzi tətbiqləri [Mətn]: [monoqrafiya] /V.Ə.Qasımov.- Bakı: [R.N.Novruz-94], 2006.- 315, [1] s.

Qasımov Yaqub Əli oğlu. Qulaq-burun və boğaz xəstəlikləri [Mətn] : tibb institutu üçün dərslik /Y.Ə.Qasımov; ixtisas red. A.Ə.Eyvazov; rəyçi N.M.Ağayeva.- Bakı: Maarif, 1980.- 299 s.

Qasımova Afət Ayyət qızı. Şəkər istehsalı üçün şəkər çuğundurunun müxtəlif üsullarla saxlanmasının tədqiqi [Mətn]: [monoqrafiya] /A.A.Qasımova, Ə.Ə.Nəbiyev; elmi red. M.M.Tağıyev; [naşirA.Fəttahova]; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Azərb. Texnologiya İn-tu.- B.: MBM, 2014.- 183, [1] s. portr., şək., cədv

Qasımova Aida Şahlar qızı. XIV-XVI əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı və Quran qissələri [Mətn]: Qazi Bürhanəddin, Nəsimi, Xətai və Füzulinin ana dilində olan əsərləri əsasında /A.Qasımova; Elmi məsləhətçi: V.Məmmədəliyev; Elmi red.: Firuz Sadıqzadə, Səadət Şıxıyeva; Rəyçi: Ələsgər Məmmədov, Təhsil Mütəllimov, Zakir Məmmədov.- B,: [Bakı Universiteti], 1998.- 438 s.: 20 sm.

Qasımova Amalya Nəbi qızı. XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycan mətbuatında qadın problemləri (1901-1917) [Mətn] /A.Qasımova; elmi red. D.B.Seyidzadə, H.N.Həsənov; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu Bakı: Adiloğlu, 2010.- 167, [1] s.

Qasımova Amalya Nəbi qızı. Z ülmətdə “İşıq” /Amalya Qasımova; Red.: H.Zeynallı.- Bakı: [Agah], 2000.- 107 s.

Qasımova Elmira. İmzalar. “Molla Nəsrəddin”, 1906-1931 [Mətn] : Milli Mətbuat – 140 : [biblioqrafik göstərici] /E. Qasımova, A. Əliyeva ; red. A. Salmansoy; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. B.: [Avropa], 2015. 197, [1] s.: cədv

Qasımova Fidan. Türk mifologiyasında mədəni qəhrəman problemi [Mətn] /F. Qasımova ; elmi red. K. Allahyarov; AMEA, Folklor İn-tu; Bakı: [Nurlan], 2012.- 163, [1] s.: 21 sm.

Qasımova Həcər Adil qızı. Xarici əlaqələr hüququ [Mətn]: dərslik /H.A.Qasımova; elmi red. R.F.Məmmədov; rəyçilər Ə.İ.Əliyev, H.D.Qəmbərov.- B.: [ Bakı Universiteti], 2008.- 479, [1] s.

Qasımova İzabella Teymur qızı. Kənd təsərrüfatı ekologiyasından praktikum [Mətn] : ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /İ. T. Qasımova, M. Ə. Bayramov ; elmi red. Z. İ. Hümbətov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti. Bakı: Elm, 2016.- 537, [1] s.: cədv., şək., sxem, 25 sm.

Qasımova Ləzifə Nağı qızı. Pedaqogika [Mətn]: mühazirə kursu /L.Qasımova, R.Mahmudova; elmi red. Ə.Ə.Ağayev.- Bakı: 2003.- 536 s.

Qasımova S. Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı [Mətn]: dərslik /S.Qasımova, Ü.İmanova, Z.Abdullayeva; elmi red. G.Abdullazadə; rəy. Z.Qafarova, G.Vəzirova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.- B.: Elm vətəhsil, 2014.487, [1] s. not

Qasımova S.D. Musiqi ədəbiyyatı uşaq musiqi məktəblərinin V sinfi üçün dərslik /S.D.Qasımova, R.F.Zöhrabov, T.M.Hüseynova; Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi.- Bakı: [E.L. Nəşriyyat və Poliqrafiya Şirkəti MMC], 2010.- 104, [2] s.

Qasımova Sevinc Aşur qızı. Azərbaycanda Novruz ənənələri və inancları [Mətn] /S. Qasımova ; red. S. Rzasoy ; AMEA, Folklor İn-tu.- Bakı: [Elm və təhsil], 2018.- 187, [1] s.: portr., 20 sm.

Qasımova Sənubər Sadıq qızı. Analitik həndəsədən mühazirələr [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Sənubər Sadıq qızı Qasımova; Rəyçilər. A.A.Səlimov, H.D.Fəttayev; Elmi red. N.Y.Əliyev; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2006.- 368 s.

Qasımova Solmaz Cəlal qızı. Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı [Mətn] dərslik S.Qasımova; red. G.Abdullazadə; Azərb. Resp. Təhsilnazirliyi, Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad. I hissə.- B.: Adiloğlu, 2009.- 245, [2]s.

Qasımova Şəkər. Aşıq Ələsgər şerinin leksik-üslubi xüsusiyyətləri [Mətn] /Ş.Qasımova; Elmi red. M.İ.Adilov; Rəyçilər Q.Namazov, İ.Məmmədov.- Bakı: Nurlan, 2006.- 180 s.; 22 sm.

Qasımova Validə Qasım qızı. Fizikadan çətinliyi artırılmış məsələlər və onların həlli [Mətn]: Rəqslər və dalğalar. Molekulyar fizika, termodinamika, termostatika, səthi gərilmə, istilikkeçirmə: dərs vəsaiti /V.Q.Qasımova, E. İ. Zülfüqarov, Q.M.Qasımov; rəyçilər Q.T.Həsənov, R.C.Qasımov.- B.: Təhsil, 2009.- 617, [1] s. ill

Qasımova Yelena. Qenderin aktual informasiya mənbələri /Y.Qasımova, S.Kondratyev, S.İskəndərova.- B.: 2003.- 263 s.

Qasımzadə Feyzulla Səməd oğlu. Mirzə Fətəli Axundovun həyat və yaradıcılığı /F.S.Qasımzadə.- B.: Azərnəşr, 1962.- 376 [4] s.

Qasımzadə Feyzulla Səməd oğlu. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə dair tədqiqlər pedaqoji institutların tələbələri üçün tədris vəsaiti /F.S.Qasımzadə; red. İ.Babayev; Azərb.SSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Komitəsi; V.İ.Lenin ad. Azərb. Dövlət Ped. İn-tu.- Bakı: V.İ.Lenin ad. APİ, 1960.- 160, [4] s.; 22 sm.

Qasımzadə Feyzulla Səməd oğlu. X IX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /F.Qasımzadə; [elmi red. M.Quluzadə] Bakı: Maarif, 1974.- 486, [2] s.


Qasımzadə Fuad Feyzulla oğlu. Qəm karvanı yaxud zülmətdə nur Füzulinin dünyagörüşü /F.F.Qasımzadə; red. M.R.Vilayi.- Bakı: Azərnəşr, 1968.- 359, [1] s.

Qasımzadə Fuad Feyzulla oğlu. Novruz – bahar bayramı [Mətn ] /F.F.Qasımzadə.- B.: 1989.- 64 s.

Qasımzadə Qasım. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qasım Qasımzadə; tərt. ed.; N. Qasımoğlu; ön sözün müəllifi. Y. Qarayev.-B.: Avrasiya Press, 2005. 280 s.

Qasımova Ləzifə Nağı qızı. “Azərbaycan tarixi” fənninin tədrisi prosesində şagirdlərin milli mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə edilməsi [Mətn]: V-IX siniflər L.Qasımova; red. H.Ə.Əlizadə; rəyçi. N.M.Muxtarova və b.; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: BDU, 2003.- 120, [2] s.

Qasımova Ləzifə Nağı qızı. Məktəblilərin milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyəsi təcrübəsindən [Mətn] L.N.Qasımova; Elmi red.: H.Ə.Əlizadə.- B.: Nurlan, 2004.- 220 s.

Qasımzadə Muxtar Əziz oğlu. Nuhçıxandan gəlirəm /M. Ə. Qasımzadə; [red. G. Əliyeva].-Naxçıvan : [Əcəmi], 2013.- 240, [8] s.

Qaşqay Solmaz Mirtağı qızı. Manna dövləti [Mətn] /S.Qaşqay; Elmi red. İ.Əliyev; Red. E.Məmmədyarova; Rəssamı. T.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 107 s.

Qayıbov R.H. Əzələ fəaliyyətinin fiziologiyası [Mətn] : tədris vəsaiti /R.H.Qayıbov, M.Q.Mustafayev, Ə.M.Seyidzadə, E.R.Sadıxova; rəyçi. H.İ.Qasımov, Ə.A.Əliyev; Azərbaycan Respublikası Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Komitəsi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu.- Bakı: [s.n.], 1990.- 110, [2] s., cədvəl, şək.; 20 sm.

Qayıbov Rafiq Hüseyn oğlu. İdman fiziologiyası [Mətn] : magistr səviyyəsi üçün : dərs vəsaiti /R. H. Qayıbov, Y. N. Quliyev ; elmi red. Ş. Hüseynov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akad.- Bakı: [n. y.], 2012.- 85, [1] s.: ill., cədv., 20 sm.

Qayıdış 1990-1993 [Mətn] /Məsləhətçi və buraxılışa məsul: V.Talıbov; Məsul red.: A.Qasımov; Tərt.: Ə.Həsənov.- B.: Azərbaycan, 1996.- 792 s. portr., 24 v. şək

Qayıdış: 1990-1993 .-Bakı: Azərbaycan, 2008.

Qaymaqlı Aşıq Avdı. İncəgülü [Mətn] /elmi red. və ön söz müəl. R.Kamal; tərt. və red. R.İncəyurd B.: [İncə Nəşriyyat Evi], 2009.- 246 s.

Qazın nəqlə hazırlanması, nəqli, emalı, saxlanması və korroziya problemləri: Elmi əsərlər toplusu /Baş red.: E. Y. Əliyev; “Azəriqaz” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə Qaz İnstitutu (AZETLQİ). B.: 2000. 214 səh.: cədvəl, ill

Qazın nəqlə hazırlanması, nəqli, emalı, saxlanması və korroziya problemləri [Mətn]: Elmi əsərlər toplusu /Red.: E.Y. Əliyev və b.; “Azəriqaz” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə Qaz İnstitutu (AZETLQİ)B.: Nafta-Press, 2008.- 215 s. cədvəl, ill

Məmməd Əmin Adil oğlu Qazıyev – biblioqrafiya /S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti, Əsaslı Kitabxanası; tərt. ed. K.H.Həsənov, A.Əliyev; red. A.A.Xələfov.- B.: Azərb. Dövlət Un-ti, 1969.- 60, [3] s.

Qazıyev Məmməd Adil oğlu. Məşədi Əzizbəyov bioqrafik oçerk / M.A.Qazıyev; red. Ə.Abasov.- Bakı: Azərnəşr, 1966.- 110, [2] s.

Qazıyev Məmməd Adil oğlu. Məşədi Əzizbəyov həyat və fəaliyyəti [Mətn] /M.A.Qazıyev; [xüs. red. M.Süleymanov]; Azərb. KP MK yan. Partiya Tarixi İn-tu, Sov. İKP MK yan. Marksizm – Leninizm İnstitutunun Filial.- B.: Gənclik, 1976.- 127, [1] s.

Qaziyev Tofiq İsa oğlu. Bitki fiziologiyası [Mətn]: pedaqoji institutlar üçün dərslik /T.İ.Qazıyev; rəyçi V.Quliyev, A.Tağızadə.- Bakı: Maarif, 1974.- 314, [2] s.

Qazıyev Yusif. Erməni məsələsi. -Bakı: Qafqaz Un-ti, Qafqaz Araşdırmaları İn-tu : [Nurlar NPM], 2009.

Qazıyev Yusif Xıdır oğlu. Mütaliə pedaqogikası: Monoqrafiya /Yusif Qazıyev; Elmi red. və ön söz: A.A.Xələfov.-Bakı: “Maarif”, 2002.- 264 s.

Qazızadə İlham Mustafa oğlu. Azərbaycan işçi teatrı 1921-1932-ci illər /İ.M.Qazızadə; elmi red. A.Dadaşov.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 159, [1] s.

Qazi Salman. Dünya, kimin dünyasısan [Mətn]: [şeirlər, qoşmalar, təcnislər, müxəmməslər] /S. Qazi (ön söz.); red. M. Ələkbərli (son söz müəl.).- Bakı Şur 2012.- 359, [1] s. portr., ill.

Qazi Salman. İtirdiyim yerlər [Mətn] /S.Qazi; Red. A.Y.Əhmədli; Rəyçi M.Həkimov.- Bakı: Nurlan, 2006.- 480 s.

Qazi Salman. Qocalan dünyam [Mətn] : Şeirlər.- Bakı: 2019.- 303, [1] s.: 21 sm.

Qazi Nazim. Heyran xanım /N.Qazi; red. V.Qaraxan.- Bakı: [ADPU nəşriyyatı], 2013.- 113, [1] s., portr.; 20 sm.

Qazi Vahid Pərviz oğlu. Çöl qala [Mətn] : povest /V. P. Qazi ; red. H. Sabiroğlu, İ. Bədirxanlı ; rəssam K. Mone ; dizayn E. Hüseynov. Bakı: Kitab klubu, 2016.- 182, [2] s.: 19 sm.

Qazi Vahid . Ruhlar şəhəri [Mətn] :-B.: Təhsil, 2010.-124 s.

Qazi Vahid Pərviz oğlu. Yaddaş ləpirləri [Mətn]: demokratiya yazıları /V. Qazi; red. H. Sabiroğlu, İ. Bədirxanlı.-Bakı :MHS-Poliqraf,2011. -137, [1] s.

Qazma nasoslarının təmir texnologiyası [Mətn] /V.C.Hacıyev, Ə.M.Hacıyev, P.A.Məmmədov (red.), Ə.H.Sadıxov; Azərbaycan Texniki Universiteti.- Bakı: Elm, 2008.- 208 s.

Qazmada nanotexnologiya [Mətn]: “NANONEFT” və “NANOBİTUM” sistemləri əsasında nanoborucuqlar /SOCAR; [layihənin rəhbəri. X. Yusifzadə, E. Şahbazov, R. Qurbanov].-B.: [s.n.], 2010.- 32 s.

Qazımada yuma mayeləri” fənnindən labarotoriya işlərini yerinə yetirmək üçün metodik göstərişlər [Mətn] : (0909 ixtisası üçün) /Tərtib edənlər. O.K. Məmmədbəyov və b. Red. S.X. Sadıqov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1993.- 32 s.

Qeybdən insana publisistika /tərt. Z. Qəriboğlu; red. N. Zöhrablı.-Bakı : Qanun, 2012.-103, [1] s.

Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. Ali məktəblərdə təlim və tədrisin keyfiyyətinə nəzarət sisteminin əsasları [Mətn] /Q.R.Qeybullayev. B.: 1999. 122 s.: cədvəl, ill

Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. İqtisadi özüntəhsil: metodiki tövsiyələr və əsaslar [Mətn] /Qeybullayev Q.R.- B.: 1998.- 98 s.: portr., 20 sm.

Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. İqtisadi risk nəzəriyyəsinin əsasları: (Firmanın risk şəraitində səmərəli idarə olunmasının əsasları) Q.Qeybullayev.- B��ı: 2003.- 208 səh.

Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. İnşaatın iqtisadiyyatı: Ali məktəblər üçün dərslik /Q.Qeybullayev, M.Məmmədov, T.Eyniyev.- Bakı; 2001.- 382 s.

Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. İnşaat kompleksi [Mətn]: (analiz, ümumiləşmələr və perspektivlər) /Q.R.Qeybullayev; Elmi red.: F.M.Mehrəliyev.- Bakı: 1998.- 204 s.

Qeybullayev Qiyasəddin Əsgər oğlu. Azərbaycan türklərinin təşəkkülü tarixindən /Q.Qeybullayev; Elmi red. Yusif Yusifov, Rəssam. T.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 248 s.

Qeybullayev Qiyasəddin Əsgər oğlu. Qarabağ [Mətn] : Etnik və siyasi tarixinə dair /Q.Ə.Qeybullayev; Red. İ.A.Babayev; Az SSR EA Tarix İnstitutu Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- Bakı: Elm, 1990.- 248 s.

Qeybullayev Qiyasəddin. Əsgər oğlu. Qədim türklər və Ermənistan .-Bakı: Azərnəşr, 1992.- 140 s.

“Qeyri-antiklinal tələlərdə karbohidrogen yığımlarının geofiziki kəşfiyyat üsulları ilə proqnozlaşdırılması” problemi üzrə seminarın proqramı [Mətn]: Materiallar Qeyri-antiklinal tələlərdə karbohidrogen yığımlarının geofiziki kəşfiyyat üsulları ilə proqnozlaşdırılması [problemi üzrə seminarın proqramı, tezisləri] (26-27 noyabr, 1998; Bakı) B.: 1998.- 80 s.: 21 sm.+ Qoşma sənəd: ([1] v.; 21×29 sm.)

Qeyri-hökumət təşkilatlarında vergi və mühasibat uçotu: Məlumat bülleteni /Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Yardım Mərkəzi.- B.: 2001.- 30 s.

Qeyri-hökumət təşkilatlarının cəmiyyətdə rolu [Mətn] /Tərtibatçı-müəll.: N.Mehdi; “İnam” Plüralizm Mərkəzi.-Bakı: Azərbaycan, 1998.- 24 s. ; 21 sm.

Qeyri-xətti elektrik dövrələrinin nəzəriyyəsi [Mətn ]: Dərs vəsaiti /R.Kazımzadə; Tərtib edən: R.Kazımzadə; Rəy verənlər: A.M.Həşimov, İ.M.Abdullayev.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, 2007.- 144 s.

Qeyri-qaya əsasda suaşıran bəndin he sablanması və layihələndirilməsi: Dərs vəsaiti /G.�.İbrahimova, K.M.Məmmədov, T.M.Mahmudov, L.R.Nəcəfova; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.- Bakı: Təhsil, 2004.- 108 s.

Qeyri metallarda pyezo və tenzo effektləri [Mətn]: Universitetlər üçün dərslik /S. M. Quliyev, Ə. M. Ağalarov, K. İ. Şirinov, Ə. N. Quliyev; elmi red. A. M. Həsənov, rəy ver. V. M. Mirsəlimov, R. V. Məmmədov, A. Ə. Mustafayev, Ş. F. Sərdarov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU. B.: ADPU-nun mətbəəsi, 2010. 188, [1] s.: şək

Qeyri-üzvi kimya [Mətn]: universitetlərin kimya fakültələri üçün dərslik /V.M.Abbasov, A.M.Məhərrəmov, M.M.Abbasov, M.A.Babanlı, A.M.Tağıyev; elmi red. T.M.İlyasov.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediya, 2001.-559, [1] s

Qeyri-üzvi kimya praktikumu [Mətn] : Dərs vəsaiti.- Bakı: Zərdabi, 2019.- 150, [2] s.: 21 sm.

Qeyri-üzvi kimya fənni üzrə praktiki məşğələlərin metodik işləmələri [Mətn] /Tərtib edənlər: Z.Ş.Qarayev, F.R.Kərimova, F.C.Məmmədəliyev, L.İ.Mustafayeva; Elmi red.: Z.Ş.Qarayev; N.Nərimanov adına Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu I hissə.- Bakı: 1984.- 105 s.

Qeyri-üzvi kimyadan bəzi mövzuların V.İ.Leninin nəzəri irsi ilə əlaqəli tədrisinə dair metodik göstəriş [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed.Ə.H.Xəlilov; red. A.H.Mikayılov.- B.: [AzPİ], 1989.- 41,[2] s.

Qeyri-zorakı mübarizənin nəzəriyyəsi və taktikası [Mətn] /Tərtibatçı müəlliflər: N.Mehdi, H.Hacızadə, K.Həsənov; “İnam” Prüalizm Mərkəzi.- B.: Azərbaycan, 1998.- 32 s.: 20 sm.

Qəbəl ə Arxeoloji Ekspedisiyası: hesabatlar, tapıntılar [Mətn] : R. Heydərova ; red. hey.: İ. M. Nəcəfova [və b.] ; məsul red. İ. Babayev ; tərc.: N. Alıyeva [və b.] ;
Bakı: CBS, 2015. 283, [1] s.: şək., xəritə, 28×21 sm.

Qədim Azərbaycan tarixi mixiyazılı mənbələrdə: [Mətn] /Tərtib və tərcümə edəni, ön sözün və şərhlərin müəllifi: S.Qaşqay; Red.: E.Məhərrəmov, AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Təhsil, 2006.- 148 s.

Qədim dillər üzrə biblioqrafiya [Mətn] :Bakı: Elm və təhsil, 2018.374 [2] s.: 20 sm.


Qədim dünya tarixi didaktik materiallar: VI sinif üçün dərs vəsaiti /O. B. Sultanov, T. F. İskəndərov, Q. İ. Bəşirov [və b.]; red. M. İ. Əmrahov; rəyçi. V. H. Əliyev, P. Ş. Səfərov. -Bakı : [ADPU], 2010. -209 [1] s

Qədim Kəmaləddin. Yolu ürəyimin üstdə gedirəm [Mətn] /K. Qədim ; red. E. İsgəndərzadə.- Bakı: “Vektor” Beynəlxalq Nəşrlər Evi, 2019.- 185, [3] s.: portr., 20 sm.

Qədim Ordubad archaeology of southern caucasus /V. Baxşəliyev, A. Seyidov, Q. Qədirzadə, B. İbrahimli; elmi red. İ. Hacıyev; elmi məsl. və ön söz. müəl. İ. Həbibbəyli.-Naxçıvan : Əcəmi, 2014.-311, [1] s.

Qədim Şərq ədəbiyyatı müntəxəbatı [Mətn] /tərc. ed. N.Səfərov, E.Ağaoğlu, İ.Vəliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 672 s.

Qədim yunan fəlsəfəsi antologiyası [Mətn] /Red.: Ə.S.Abasov, N.A.İmanov; Tərcüməçilər: F.X.Hacıyev, Ə.S.Şəkirzadə, N.A. İmanov.- B.: Yeni Nəsil AJB, 2005.- 174 s.

Qədim yunan fəlsəfəsi antologiyası /Red.: Ə. S. Abasov, N. A. İmanov; Rəyçi: Ə. F. Abbasov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.-B.: “Yeni Nəsil”AJB, 2002.-180 s.

Qədimov Əsgər Nadir oğlu. Əli Məhbus və əsərləri [Mətn] /Ə. Qədimov; elmi red. K. Əliyev.-B.: Nurlan, 2009.-118 s.

Qədimov Raul Abdulla oğlu. Epizootologiya [Mətn]: Dərs vəsaiti /R.A.Qədimov, İ.B.Məmmədov, Z.Ə.Ələsgərov.- B.: Maarif, 1998.- 278 s.: ill., cədvəl, sxem, 20 sm.

Qədimov Şaiq Rza oğlu. Qan qohumluğu [Mətn] /Ş.Qədimov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 129, [4] s.

Qədimov Valeh. Arıçı nələri bilməlidir [Mətn] /V.Qədimov, B.Əhmədov, T.Şəmiyev; red. Y.Y.Yolçiyev; [Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti, Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondu (WWF), Critical Ecosystem Partnership Fund; dizayn P.Əsgərov]B.: [s.n.], 2006.- 71, [1] s. şək

Qədimov Yaqub Bala oğlu. Maqnit gücləndiriciləri [Mətn] Y.B.Qədimov, M.M.Rəsulov;red. K.Rəhmanov.- B.: Azərnəşr, 1962.- 102, [2] s.

Qədirli Kamran Vaqif oğlu. Ulduzlar dənizi [Mətn] /Kamran Qədirli.; Red. Ə.Ə. Əliyev.- B., 2007.- 82 s.

Qədirli Nəsir. Həqiqətlər, gümanlar [Mətn] : şeirlər /N. Qədirli ; red. A. M. Cəfərov. Bakı: Mütərcim, 2015.- 84, [2] s.: portr., ill., 19 sm.

Qədirli, Nəsir (Xankişiyev Nəsir Famil oğlu.) Qisas [Mətn] :Bakı: Mütərcim, 2018.94 [2] s: 20 sm.

Qədiroğlu Sədi. Bir ağacın pöhrəsiyik /S. Qədiroğlu; Red.: O. Abbasoğlu. Bakı: 2000.- 76 səh.: portr., şəkillər, ill., 20 sm.

Qədirov Ələddin Əhməd oğlu. Yaş psixologiyası: Ali pedaqoji məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti. /Ə.Qədirov; İxtisas red: �.Ə.Həmzəyev. – B.: Maarif, 2002.- 387 s.

Qədirov Ələddin Əhməd oğlu. Yaş psixologiyası: Pedaqoji ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsait i /Ə.Ə.Qədirov, N.Ə.Xəlilov; İxtisas red.: M.Ə.Həmzəyev; Rəy verənlər: S.İ.Seyidov, K.Kərimov.- Gəncə, 1999.- 382 s.

Qədirov Firudin Vəli oğlu. Azərbaycanın şimal müdafiə ehkamları [Mətn]: sabiq Qəbələ mahalının V-XIV əsr abidələri əsasında /F.V.Qədirov; red. İ.H.Əliyev, Q.M.Əhmədov; AzSSR EA, Tarix İn-tu, Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- B.: Elm, 1984.- 150,[2] s.

Qədirov H.M. Bitki coğrafiyası [Mətn]: tədris vəsaiti H.M.Qədirov, Q.H.Əliyev; elmi red. Y.M.İsayev; Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: APİ-nin nəşri, 1973.- 175, [1] s.

Qədirov Heybət Heydər oğlu. Ümumi kimyadan tipik məsələlərin həlli üsulları: Orta məktəb şagirdləri və abituriyentlər üçün vəsait /H.Qədirov; Elmi red.: D.H.Qəmbərov; Rəyçilər: Ö.M.Əliyev, N.O.Əhədov; Naşir: T.H.Vəlixanlı.- Bakı: Mütərcim, 2005.- 335 s.

Qədirov Həmid Musa oğlu. Bitki sistematikasından laboratoriya məşğələləri. Ali bitkilər ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /H.M.Qədirov; [red. Y.Məmmədov].- Bakı: Maarif, 1966.- 223, [1] s.

Qədirov Niftulla Bəşir oğlu. Nəzəri mexanika kursu [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /N.B.Qədirov; Rəyçilər: N.İ.Yaqubov, R.M.Xasayev; Elmi red.: R.S.Qurbanov.- Bakı: Bakı Universiteti, 1997.- 552 s.

Qədirova Elmira Hacı qızı. Azərbaycan qadınları kommunizmin fəal qurucularıdır [Mətn]: 1966-1980 E.H.Qədirova; red. S.S.Məmmədov; Azərb. SSR Elmlər Akad., Tarix İn-tu.- B.: Elm, 1982.- 187, [3] s.

Qədirova Törə Xanım Qədir qızı. Sinir xəstəlikləri / T.Q.Qədirova; elmi red. A.Abbasquliyev I hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1968.- 163, [1] s.

Qədirova Törə Xanım Qədir qızı . Sinir xəstəlikləri / T.Qədirova; [elmi red. A.Abasquliyev] II hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1968.- 170, [2] s.; 22 sm.

Qədirzadə Qadir. Milli-mənəvi dəyərlərimiz: bayramlar, mərasimlər, adətlər, münasibətlər [monoqrafiya] /Q.İ.Qədirzadə; elmi red. İ.Ə.Həbibbəyli; AMEA, Naxçıvan bölməsi, Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İn-tu.-Naxçıvan: [Əcəmi NPB], 2012.- 127, [1] s.

Qədirzadə Salam Dadaş oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn ] /SalamQədirzadə; [tərt.ed. R.Qədirzadə]Bakı: Azərnəşr, 1990.- 509 s.

Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu. Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesində şəxsiyyətin hüquqlarının təmin edilməsi [Mətn] /M.Qəfərov; Elmi məsləhətçi. C.H.Mövsümov.- Bakı: Qanun, 2006.- 248 s.

Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu. Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları [Mətn]: Dərslik /M.Qəfərov, V.Abışov, H.Eyvazova; Bakı Dövlət Universiteti; Polis Akademiyası; Elmi məsləhətçi: C.Mövsümov; Elmi red.: M.Əhmədov.- B.: Qanun, 2005,540 s.: səcərə

Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu. Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları [Mətn]: Dərslik / Midhəd Qəfərov, Vaqif Abışov, Hikmət Eyvazov; Elmi məsləhətçi: Cəfər Mövsümov; Elmi red. Mahir Əhmədov; Rəyçilər: Kamilə Sarıcalinskaya, Firudin Səməndərov, Elşad Abdullayev və başqaları; Bakı Dövlət Universiteti; Polis Akademiyası.- B.: Qanun, 2006.-599 s.

Qəhrəmanlı Nazif Ələkbər oğlu. (Ələkbərli). Ədəbiyyat nəzəriyyəsi [Mətn] Nazif Qəhrəmanlı; Elmi red. N.Şəmsizadə; Bakı Qızlar Universiteti.- B.: BQU, 2008.-106 s.

Qəhrəmanlı Nazif Ələkbər oğlu. (Ələkbərli) Ədəbiyyat tarixçiləri və tarixləri [Mətn] /N.Qəhrəmanlı; Elmi red. və ön sözün müəllifi: R.Əliyev.- B.: Təbriz, 1998.- 40 s.: 20 sm.

Qəhrəmanlı Nazif Ələkbər oğlu. (Ələkbərli) Milli ədəbiyyat tarixçiliyi: Genezis, inkişaf, dövrləşdirmə problemləri [Mətn] /N.Qəhrəmanlı; Elmi red.: V.Arzumanlı; Ön sözün müəllifi: K.V.Nərimanoğlu; AEA Milli Münasibətlər İnstitutu.- B.: Qartal, 1997.- 116 s. 1 portr

Qəhrəmanlı Yaşar Vəli oğlu. Mühəndis meliorasiyası: Dərslik /Y.B.Qəhrəmanlı; Red.: F.H.Həsənov, Q.H.Rüstəmov/- Bakı: Təhsil NPM, 2004- 310 səh., ill., cədvəl; 20 sm.

Qəhrəmanov Baxış Həsən oğlu. Kimyəvi və radioaktiv maddələrin toksikologiyası və tibbi mühafizə [Mətn]: tibb institutu tələbələri üçün dərs vəsaiti /B.H.Qəhrəmanov; rəy verənlər D.Hüseynov, A.Babayev; red. O.Məmmədov.- Bakı: Maarif, 1975.- 229, [3] s., cədv., ill.

Qəhrəmanov C. V. Nizami Gəncəvi əsərlərinin əlyazmaları dünya kitab xəzinələrində [Mətn] : [biblioqrafiya] /C. V. Qəhrəmanov, K. H. Allahyarov ; ruscadan tərc. ed., çapa haz. və red. X. H. Yusifli ; AMEA Gəncə Bölməsi, Nizami Gəncəvi Mərkəzi. Gəncə: [Elm], 2016.- 245, [1] s.: portr., ill., 21 sm.

Qəhrəmanov Cahangir Vahid oğlu. Praktiki transfoneliterasiya işləri [Mətn] /C.V.Qəhrəmanov; red. M.Adilov; AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İn-tu.- B.: Nurlan, 2007.- 284, [2] s. portr

Qəhrəmanov Qəhrəman Mehdiqulu oğlu. Normal fiziologiyadan təcrübə dərsliyi [Mətn] Q.M.Qəhrəmanov, F.İ.Cəfərov; N.Nərimanov ad. Azərb. Dövlət Tibb İn-tu II hissə.Bakı [s. n.] 1980.- 67, [3] s.

Qəhrəmanov Qəhrəman Nəriman oğlu. Gizlədilmiş müharibə [Mətn] /Qəhrəman Qəhrəmanov. I kitab.- B.: [Nafta-Press], 2008.- 370 s. portr., fotoşək

Qəhrəmanov Nadir. Dayaq nöqtəsi [Mətn] /Nadir Qəhrəmanov; Elmi red. və ön söz. N.Cəfərov.- Bakı: Nurlan, 2004.- 196 s., portr., fotoşək.

Qəhrəmanov Nadir Fərrux oğlu. Dünyanın təbii mənzərəsi və fizika [Mətn] /N.Qəhrəmanov; Elmi red. Ə.B.Məmmədov; Rəyçilər. V.İ.Tahirov, R.İ.Bəşirov.- B.: Elm, 2007.- 248 s.

Qəhrəmanov Polad Fərrux oğlu. Sonlu fərqlər sxemi [Mətn]: Dərs vəsaiti /P.F.Qəhrəmanov; elmi red.V.A.Mustafayev, N.T. Qurbanov; red.: X.H. Alıyev Sumqayıt: SDU, 2004.- 225 s.

Qəhrəmanov Tofiq Hüseyn oğlu. Cəlladımız zalım idi [Mətn]: Ağı-salnamə /T.Qəhrəmanov; Red.: İ.Məmmədov.-Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1997.- 144 s.; 20 sm.

Qəhrəmanov Tofiq Hüseyn oğlu. Gecə lampası [Mətn]: povestlər /T.Qəhrəmanov.- B.: Yazıçı, 1989.- 172,[2] s.

Qəhrəmanov V.A. Rəqəm elektronikasının əsasları [Mətn] /V.A.Qəhrəmanov; Red.: F.R.Xalıqov; Rəy verənlər: Ə.H.Qəhrəmanov, S.R.Əhmədov.-Bakı: Çaşıoğlu, 1999.- 125 s.

Qəhrəmanova Aytən Fikrət qızı. Azərbaycan Demokratik Respublikasında �alq maarifinin təşkili yolları [Mətn] /�.Qəhrəmanov�; Elmi red.: Ə.Ağayev.- Bakı: 2005.- 156 s.

Qəhrəmanova Nayma Mustafa qızı. Riyaziyyat 5 /N.M.Qəhrəmanova, F.Hüseynov; elmi məsləhətçi Ç.Qacar; elmi red. F.Məmmədov; məsləhətçi. S.Bədəlov [və b.]Bakı: Radius: [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi], 2012.- 208 s., portr.

Qəhrəmanova Şəhla Şıxəli qızı. Şəhər mühitinin yenidənqurulması [Mətn]: Memarlıq fakültəsinin magistr pilləsi üçün dərs vəsaiti /Ş.Ş.Qəhrəmanova; Elmi red.: F.M.Hüseynov; Rəyçilər: T.H.Muradxanova, F.A.Molla-zadə; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.- Bakı: Çaşıoğlu, 2003.- 100 s., ill.; 20 sm.

Qəhrəmanzadə Abdul Həmdulla oğlu. Rəqəmli kommutasiya sistemləri[Mətn] :.- Bakı: Maarif, 1995.- 207 s.

Qəhrəmanzadə Abdul Həmidulla oğlu. Rəqəmli kommutasiya sistemləri və şəbəkələri /A. H. Qəhrəmanzadə; Red.: N. İsmayılov, E. Muradov.- B.: Elm, 2004.- 475 s.

Qəhrəmanzadə Abdul Həmidulla oğlu.Şərifli sülaləsindən biri [Mətn] :Bakı: Sabah, 2018.549 [1] s.: 21 sm.

Qəlbinur Paşa-50. Paşa Qəlbinur yaradıcılığının mədəni-maarif və səhiyyə müəssisələrində təbliği [Mətn]: metodik vəsait �. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası; tərt.ed.-müəl.və ön söz. B.Ələsgərov, burax. məs. L.Qafurova, r�d. �.Hüseynova.- B��ı: Qapp-Poliqraf, 2002.- 30 s.

Qəlbinur Paşa. (Musayev Paşa İsmayıl oğlu. İdrak ətri [Mətn]: (esselər) /P.İ.Musayev;[ön söz. N.Şəmsizadə]Bakı: [Şərq-Qərb], 2013.- 156, [2] s. portr

Qəmbər İsa Yunis oğlu. Azadlığa doğru: Məqalə, çıxış və müsahibələr İ.Qəmbər; Toplayıb çapa haz. və red.: N. Yaqublu.- B�kı: Adiloğlu 2003.- 360 səh.

Qəmbərli Bünyamin. Sərhəd hərəkatı (xatirələrim) [Mətn] : (Sərhəd hərəkatının 30 illiyinə və bu hərəkatın on minlərlə iştirakçısına həsr olunur).- Bakı: Apostrof-A, 2019.- 95, [1] s.: 20 sm.

Qəmgin Cəbrayıl. Bəxtiyarlıq naminə: [mənzundram] Cəbrayıl Qəmgin; Red.: S.Allahverdiyev.- B.: Nərgiz, 2001.- 96 səh.

Qəmküsar Əliqulu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə.Qəmküsar; tərtib ed. və red. İ.Ağayev.-B.: Şərq-Qərb, 2006.-158 s.

Qənbərov Aydın Rəşid oğlu. Müasir Azərbaycan dilində metafora [Mətn]: [monoqrafiya] A.Qənbərov; red. M.əmmədov, rəycilər R.Məhərrəmova, B.Abdulla.- B.: Ozan, 2008.- 207 s.

Qənbərov Dayandur Mürşüd oğlu. Fiziki kimya [Mətn] /D.M.Qənbərov; elmi red. E.Ə.Eyvazov; red. S.Əliyeva.-Bakı: [s. n.], 2010.- 301, [2] s.

Qənbərov Gülağa Məmi oğlu. Qoruyucu konstruksiyaların istilik fizikası /Gülağa Məmi oğlu Qənbərov; Elmi red.: �.Ə.�ərdanov.- Bakı: Elm, 2003.- 236 s.

Qənbərov Xudaverdi Qənbər oğlu. Arı məhsulları və onların təbii müalicədə tətbiqi [Mətn] / X.Q.Qənbərov, Ə.A.Salayev.- Bakı: [Bakı Universiteti], 2009.- 71, [1] s., [2] şək.; 20 s.

Qəndilov Rəfiq Tağı oğlu. Həyati bacarıqlara əsaslanan təhsil [Mətn]: müəllimlər üçün tədris vəsaiti (X-XI siniflər) /R.T.Qəndilov və b.; elmi red. M.Babayev; red. R.T.Qəndilov, Ş.Ə.Qocayev; rəyçilər. Ə.Hüseynov, F.Orucov; ön söz. M.Mərdanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; İnvesting in our future The Global Fund To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria; UNİCEF.- B.: Çaşıoğlu, 2009.- 303 s.: portr., fotoşək., şək., cədvəl, 25 sm.

Qəndilov Seyfəddin Mirtağı oğlu. Dövlət İdarəçilik Akadedmiyası Heydər Əliyev dühasının bəhrəsidir [Mətn] /S.M.Qəndilov; elmi red. Ə.Həsənov; rəyçilər N.Cəfərov, V.Həbiboğlu.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 444 s., portr., şək.; 25 sm.

Qənimət oğlu Siracəddin. (hacı) Həzrət Nizami Gəncəvinin məracnamələrinin şərhi [Mətn]: [monoqrafiya] / S. Qənimət oğlu ; elmi red. A. Kahraman, M. Quliyeva ; ədəbi red. S. Əlizadə .-Bakı :Nafta-Press, 2010. -767, [1] s.,21 sm.

Qənimət oğlu Siracəddin. Həzrət Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” dastanındakı ilk dörd məqalənin şərhi /S. Qənimət oğlu; red. A. Kahraman, M. Quliyeva Kitab 6.- B.: [s. n.], [2013].- 587, [1] s.

Qənimət oğlu Siracəddin. (hacı) Həzrət Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” dastanındakı V-IX məqalələrin şərhi [Mətn] / S. Qənimət oğlu ; red. A.Kahraman, M.Quliyeva Cild K. 7.- B.: [s. n.], 2014.-596, [1] s.: 21 sm.

Qənimət oğlu Siracəddin. Həzrət Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” dastanının şərhi [Mətn] : X-XIII məqalələr /Hacı Siracəddin ; red. A. Kahraman, M. Əlizadə, M. Quliyeva. K. 8. Bakı: [s. n.], 2015.- 667, [1] s.: şək., cədv., 21 sm.

Qənimət oğlu Siracəddin. Həzrət Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” məsnəvisinin şərhi [Mətn] : (XIV-XVII məqalələr) : [monoqrafiya] /Hacı Siracəddin ; red. A. Kahraman, M. Quliyeva. K. 9. Bakı: Nafta-Press, 2016.- 727 [1] s.: 21 sm.

Qənimət oğlu Siracəddin. (hacı) Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd (s.a.s) [Mətn]: [monoqrafiya] / S. Qənimət oğlu ; elmi red. A. Kahraman, M. Quliyeva ; ədəbi red. V. Muradxanqızı .-Bakı :Nafta-Press, 2009. -384, [1] s.,21 sm.

Qənimət oğlu Siracəddin. (hacı) Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd (s.a.s.). 1-ci kitab [Mətn] S. Qənimət oğlu ; Elmi red. A.Kahraman, M.Quliyeva; Rəyçi. L.Əliyeva, Y.Paşayev; Sponsor. İ.Hüseynov.- B., 2006.- 537 s.

Qəniyev Çingiz Aşralı oğlu. Mütəşəkkil cinayətkarlığın bəzi məsələləri [Mətn] /Ç.A.Qəniyev; Elmi red. və ön söz: F.Y.Səməndərov.- B.: Qanun, 1997.- 56 s.

Qəniyev Həsən Qərib oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn] : (Ən qədim zamanlardan – XXI əsrin ilk onilliklərinədək).Bakı: Elm və təhsil, 2019.498, [1] s.

Qəniyev Hüseynağa. Müstəbid: Tarixi-fəlsəfi esselər H.Qəniyev; Red.: E.A.Mirzəbəyli; Naşir: T.H.Cəfərov.- B.: Mütərcim, 2001.- 92 səh. 1 portr. 19 sm.

Qəniyev Seyfəddin Həmzə oğlu. Qobustan [Mətn] /Seyfəddin Qəniyev; Elmi red.: N. Mehdiyeva, N. Məmmədli; AMEA Folklor İnstitutu.-I kitab.- B.: Nurlan, 2005. -720 s.

Qəniyev Seyfəddin. Məşhur xeyriyyəçi Mahmud Ağa və naməlum muğam universiteti [Mətn] S. Qəniyev, S. Veysova ; elmi red. Q. Paşayev ; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Elm və təhsil 2014.- 291, [1] s.

Qəniyev Seyfəddin Həmzə oğlu. Şamaxı məktəbləri, maarif fədailəri: altı cilddə [Mətn] /S. Qəniyev, M. İsmayılova; Elmi red.: F. Sadıqov; Rəyçilər: M. Qasımlı, M. Alıcanov. I cild. B.: Ozan, 1999. 268s.: portr., fotoşək

Qənizadə Mirhəmid Mirəli oğlu. Qəm könlümə gəlin köçüb [Mətn]: şeirlər /M. Qənizadə; red. O. Rza. Bakı: Mütərcim, 2009.- 158, [1] s.: şək., portr., 20 sm.

Qənizadə Mirhəmid Mirəli oğlu. Ürəyimin diş ağrısı M. Qənizadə; red. S. T. Azərazər.-Bakı :Mütərcim;2014.- 197, [3] s.

Qənizadə Sultan Məcid. Nağıl [Mətn] /S. Qənizadə; red. A. Cabbarlı.- B.: Gənclik, 1986.- 11 s.

Qənizadə Sultan Məcid. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /S.Qənizadə; tərtib ed. ön sozün, şərhlərin və lüğətin müəl. A.Zamanov; red. H.Araslı.- Bakı.-Avrasiya press, 2006. XX əsr

Qəlbinur Hümmət. (Əmrahov Hümmət Məhəmməd oğlu).Ömür payıma düşən dünyam.[Mətn]: /H. Qəlbinur ; red. Y. Ələkbərov.Mingəçevir: [Mingəçevir PM MMC], 2018.209, [1] s.: portr., fotoşək., 21 sm.

Qəlbinur Hümmət. (Əmrahov Hümmət Məhəmməd oğlu).Peyğəmbərnamə [Mətn]: [poema] /H. Qəlbinur ; red. Y. Ələkbər.Bakı: [s. n.], 2014.168, [1] s.: portr., 16 sm.

Qərbi Avropada və ABŞ-da sosiologiya tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /[müəl. P.P.Qaydenko və b.]; elmi red. İ.Rüstəmov; red. R.Həsənov, H.Cavadova; tərc. A.Məmmədova [və b.]Bakı: Turan nəşrlər evi, 2010.- 715 s.

Qərəçorlu Bulud. (B.Ə.Səhənd.) Dədəmin kitabı: Sazımın sözü, Qardaş andı, Dədəmin kitabı bütün mətn Bulud Qərəçorlu; Red.: M.Ə.Fərzanə 1-ci məcmuə.- Stockholm: Ditt Tryckeri AB, 2001.- 496 səh.

Qəribli İslam Eynəli oğlu. Məhəmməd Hadi yaradıcılığının “Həyat” və “Füyuzat” mərhələsi [Mətn]: [monoqrafiya] /İ.E.Qəribli; məsləhətçi. B.Nəbiyev; elmi red. T.Kərimli; AMEA, Nizami ad. Əd-t İn-tu.- Bakı: “Qələm” MMC, 2009.- 148 s., portr., faks.; 20 sm.

Qəribli İslam Eynəli oğlu.XX əsr Azərbaycan romantizminin tədrisi [Mətn]: M. Hadinin publisistikası və poetik tərcümələri əsasında.Bakı: Elm və təhsil, 2018.222, [2] s.: 21 sm.

Qəşəmoğlu Əhməd. Sosial idarəetmənin fəlsəfi, sosioloji problemləri [Mətn]: ahəngyol elminə giriş: [monoqrafiya] /Ə.Qəşəmoğlu; elmi red. Ə.Quliyev.- B.: Səda, 2008.- 263, [1] s.

Qəşəmoğlu Əhməd. Sosioloji araşdırma aparanlara kömək: Metodik vəsait /Ə.Qəşəmoğlu; Qeyri-hökumət təşkilatı Resurs və Təlim Mərkəzi; Tərəqqi və Demakratiya fondu.- Bakı: Sabah, 2001.- 111 s., cədvəl; 20 sm.

Qəzali İmam. Ey oğul [Mətn]: risalə /İmam Qəzali; Azərb. dilinə tərc. ed. E.Sadayoğlu; nəşrə haz. S.Z.Meriç.- Bakı: İpək yolu, 2007.- 46, [2] s.

Qəzənfər oğlu Fazil. Bu xalqdan o xalqa doğru [Mətn] /F.Qəzənfəroğlu; red. E.Astanbəyli.- İstanbul: [s.n.], 2004.- 247 s.

Qəzənfər Paşayev-75 [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; red. M.Kazımoğlu; tərt. S.Rzasoy.- B.: [Elm və təhsil], 2013.- 88, [1] s.: portr., fotoşək., 20 sm.

Qəzənfəroğlu Fazil. (Mustafayev) İkinci cümhuriyyətin quruluşu [Mətn]: siyasi esselər /F.Qəzənfəroğlu; red. E.Qasımoğlu, C.Cabbaroğlu İstanbul: [s.n.], 2005.- 392 s.


Qəzvini Seyyid Muhəmməd Kazim. Əhli Beyt (ə) [Mətn]: nicat gəmisi /S.M.R.Qəzvini; tərc. ed. M.C.Ələkbərov, M.H.Əliyev; red. M.Abbasov.- [yersiz]: [s.n.], [2007].- 48 s.; 20 sm.

Qılıcov İlqar Səyyad oğlu. Hüququn mənbələri [Mətn] /İ. Qılıcov, İ.Məmmədov ; Elmi red. Z.A. Əsgərov; Rəyçilər. L.H. Hüseynov, S.M. Sadıqov.B.: Araz, 2006.- 306 s. portr

Qıpçaq Məmmədəli. Söz aləminə səyahət /�.Qıpçaq; Red.: �.Əzizov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2002.- 242 s.

Qıpçaq Məmmədəli. Türk say sistemi [Mətn] /Məmmədəli Qıpçaq; Elmi red.: Tofiq Müzəffəroğlu; Sponsor: Q.C.Məmmədov.- Bakı: Yazıçı Ədəbi NE, 1996.- 132 s.

Qırxqızlı Qasım. Əsrin faciəsi-Xocalı [Mətn] /Qasım Qırxqızlı; Red.: H. Orucov. B.: Şərq-Qərb, 1999. 124 s.: portr., şəkilli

Qısa estetika lüğəti [Mətn] /red. Ə.Ağayev; tərc. ed. A.Aslanov, İ.Rüstəmov.- Bakı: Azərnəşr, 1970.- 464 s.

Qısa izahlı iqtisadi terminlər lüğəti [Mətn] /Tərtibçilər: Ə.M.Abbasov, M.M.Bağırov, D.A.Bağırov və b.; Red.: A.A.Nadirov, N.B.Məmmədəli; Ön söz: A.Nadirov, M.Mərdanov; Rəyçi: Ə.Q.Əlirzayev və b.-B.: Nurlan, 2005.- 496 s.

Qısa izahlı terminlər [Mətn] /Toplayanlar: Z.S.Abdullayev, G.Z.Yüzbaşova; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: Nurlan, 2007.- 417 s.

Qısa iqtisadi lüğət [Mətn] /Tərtibçilər: Q.İ.Libman, O.K.Filatov; Tərcümə edən: S.A.İbadov, X.Ş.Kərimov, K.A.Sarıyev; Red.:A.B.Bəhramlı, Y.A.Əliyev, E.R.Osmanova.- Bakı: ASE, 1989.- 358 s.

Qızılbaşlar tarixi [Mətn] /tərc. M.Ə. Məhəmməd; buraxılışa məsul. V. Qardaşlı; elmi red. Z. Bünyadov.-Bakı: Azərbaycan, 1993.-48 s.: 20 sm.

Qida Fiziologiyası: Qida məhsullarının texnologiyası istiqamətində təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün /N.H.Qurbanov, Ü.İ.Xəlilova, �.�.Qurbanova; �lmi red.: Ə.H.Əliyev; Bədii tərtibat rəssam F.Əli.- Bakı: Gənclik, 2003.- 250 s.

Qida məhsullarının sanitar mikrobiologiyası [Mətn] : Tədris-metodik işləmə /AzSSR Səhiyyə Nazirliyi. N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu; tərt.ed. A.Q.Bayramov.- Bakı: 1987.- 17 s.; 19 sm.

Qiyabi şöbələrin fəaliyyətinə dair metodik tövsiyə [Mətn] Az SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Orta ixtisas təhsili üzrə Tədris-Metodika kabineti; tərt. ed. F.Abbasquliyev; red. N.Nağıyev.- Bakı [s. n.] [V.İ.Lenin ad. APİ] 1985.- 26, [1] s.

Qiyasbəyli Elxan Ramiz oğlu. Ə. Haqverdiyev və “Molla Nəsrəddin” [Mətn] /Elxan Qiyasbəyli; Elmi red.: Ə.Saraçlı.- B,: Azərnəşr, 1998.- 106 s.: 20 sm.

Qiyasbəyli Mərziyə Nadir qızı. Azərbaycan dilində morfoloji söz yaradıcılığı düzəltmə sözlərin lüğəti /M.Qiyasbəyli; elmi red. M.Qasımov.- Bakı: Maarif, 1987.- 178, [2] s.

Qiyasbəyli M.N. Azərba ycan dilində omonimlərin izahlı lüğəti [Mətn] : [A-Z] /M.N.Qiyasbəyli, A.S.Cəfərova; Red.: Z.Ağayeva.- B.: Azərnəşr, 1996.- 72 s.

Qiyasi Cəfər Əli oğlu. Erməni mənəvi terroru [Mətn]: Adlar dəyişsə də tarix qalır /C.Qiyasi, İ.Bozyel; Red. R.Məmmədli, D.Ramazanlı; İğdır Azərbaycan Türk Kültürünü Tanıtma Dərnəyi.- Bakı: Kitab klubu, 2007.- 36 s.

Qiyaslı Əjdər. Mənim dünyam: [Şerlər və poemalar] Əjdər Qiyaslı; Red.: Mustafa.- B.: Gənclik, 2001.- 288 səh.

Qiyasoğlu İman. Dönəm baba ocağına [Mətn] : İ. Qiyasoğlu ; red. Ə. Vəkil.- B.: Elm və təhsil 2014.- 371, [1] s. portr., şək. 21 sm.

” Qiymət və qiymətlərin əmələ gəlməsi” [Mətn]: metodik göstərişlər və yoxlama işlərinə tapşırıqlar: 1702- “Sənayenin planlaşdırılması”, 1703-“Maddi-texniki təchizatın iqtisadiyyatı və planlaşdırılması”, 1704-“Əməyin iqtisadiyyatı”, 1734-“Maliyyə və kredit”, 1734-“Mühasibat uçotu və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili” 1739- “Təftiş və nəzarət” ixtisasları üzrə tələbələr üçün /RSFSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, N.A.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı filialı; tərc. Ş.A.Ağabəyov; red. İ. K.Süleymanov.- B.: [s.n.], 1990.- 80 s.

Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: Tatyana Kuzmina, Şölə Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2002.- 8 səh.

Qlobal siyasət: təhdidlər, çağırışlar, ümidlər [Mətn]: [newtimes.az analitik-informasiya portalının məqalələr toplusu] baş red. N.İ.Məmmədov; red. hey. P.Darabadi [və b.]B.: [Qanun] 2013.- 319, [1] s.

Qlobal siyasi iqtisad [Mətn] : müasir nəzəriyyələr /red. R.Palan; tərc. V.Bayramov; elmi red. R.Məmmədli.- B.: [Əbilov, Zeynalov və oğulları], 2003.- 272 s.

Qlobal üfüqlər [Mətn]: Prezident Əliyevin ABŞ Səfəri /Red.: Beti Bler, Jalə Qəribova; Naşir: Piruz Xanlı; Sponsor: Texaco; Tərtibatı və çapı: Azerbaijan International; Fotoqraflar: X.Abbasova, R.Bağırov, Beti Bler və b.- ABŞ [Azerbaijan International], 1997.- 68 s.

Qloballaşan dünyada insan hüquqları”, Ombudsmanların Bakı Beynəlxalq Konfrası BMT-nin İnsan Hüquqları Ümumi Bəyannaməsinin qəbul olunmasının 60 illiyinə və 18 iyun İnsan Hüquqları Gününə həsr edilmiş “Qloballaşan dünyada insan hüquqları” Ombudsmanların VI Bakı Beynəlxalq Konfrasının materialları [Mətn]: 18-19 iyun 2008-ci il, Bakı şəhəri /United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO); ümumi red. E.Süleymanova (Ombudsman); tərt. edənlər. Z.Əliyev, Y.Cəfərova.- B.: [Oğuz eli]: [Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman)], 2008.- 120 s.

“Qloballaşma prosesində Qafqaz və Orta Asiya” mözusunda beynəlxalq konfransın materialları [Mətn] /Qafqaz Universiteti, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı; Elmi red.: Z.Səmədzadə, Erol Oral.- Bakı: 2003.- 322 s.

Qloballaşma şəraitində iqtisadi diplomatiya [Mətn]: dərs vəsaiti: rus dilindən tərcümə Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti; üm. red. L.M.Kapitsa; tərc. B.M.Abdullayev, Z.R.Bayramov, A.K.Eyyubov; red. B.Abdullayev.- B.: [İqtisad Universiteti] 2012.- 613, [3] s.

Qloballaşmaya doğru [Mətn]: Məqalələr toplusu /A.Əsədov, T.Şahsuvarlı, A.Eyubov və b.; Red.: Ş.Əhmədoğlu; “Qloballaşan Azərbaycan” Sivil İnkişaf Mərkəzinın Kitabxanası (QASİM). B.: 2006.- 299 s.

Qmurman Vladimir Yefimoviç. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məsələlərinin həllinə dair rəhbərlik [Mətn]: dərs vəsaiti /V.Y.Qmurman; [tərc. ed. H.Əliyev]Bakı: Maarif, 1980.- 458, [2] s.

Qobustan [Mətn] /Mətnin müəllifi və tərtibçi. C.Rüstəmov; Fotoqraflar. F.Fətəliyev, Y.Şamilov, C.Rüstəmov.- Bakı: İşıq, 1990.- 19 s.+, [14] v.

Qobustan [Mətn] /Mətnin müəllifi. C.Rüstəmov; Red. Q.İsabəyli; Fotoların müəllifi. F.Fətəliyev B.: İşıq, 1991.

Qobustan və Abşeron yarımadası florasının faydalı bitkilərinin bioloji məhsuldarlığı [Mətn]: Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /Red.: D.A.Əliyev və b.; S.M.Kirov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Universiteti.- B.: ADU, 1984.- 140 s.

Qoca Fikrət. Adi həqiqətlər [Mətn]: şeirlər və poemalar /Fikrət Qoca; portretin müəllifi. T.Nərimanbəyov; ön sözün müəllifi: Anar; red. A.Əmrahoğlu.- B.: Azərnəşr, 2000.- 220 s.

Qoca Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qoca Fikrət; ön sözün müəllifi. Anar.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 248 s.

Qoca, Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Qoca; burax. məsul G.Pənah; red. T.Teymurova; dizayn Ş.Əliyeva; rəssam Ayxan Cild C. 1.- Bakı: UniPrint, 2014.- 389, [1] s., [1] s. portr.: ill., 21 sm.

Qoca, Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Qoca; burax. məsul G.Pənah; red. T.Teymurova; dizayn Ş.Əliyeva; rəssam Ayxan Cild C. 2.- Bakı: UniPrint, 2014.- 363, [1] s., [1] s. portr.: ill., 21 sm.

Qoca, Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Qoca; burax. məsul G.Pənah; red. T.Teymurova; dizayn Ş.Əliyeva; rəssam AyxanBib-ID vtls000457590 Cild C. 3.- Bakı: UniPrint, 2015.- 380, [2] s., [1] s. portr.: ill., 21 sm.

Qoca, Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Qoca; burax. məsul G.Pənah; red. T.Teymurova; dizayn Ş.Əliyeva; rəssam Ayxan Bib-ID vtls000457593 Cild C. 4.- Bakı: UniPrint, 2015.- 377, [1] s., [1] s. portr.: ill., 21 sm.

Qoca, Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Qoca; burax. məsul G.Pənah; red. T.Teymurova; dizayn Ş.Əliyeva; rəssam Ayxan Bib-ID vtls000457582 Cild C. 5.- Bakı: UniPrint, 2015.- 387, [1] s., [1] s. portr.: ill., 21 sm.

Qoca, Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Qoca; burax. məsul G.Pənah; red. T.Teymurova; dizayn Ş.Əliyeva; rəssam Ayxan Bib-ID vtls000457592 Cild C. 6.- Bakı: UniPrint, 2015.- 367, [1] s., [1] s. portr.: ill., 21 sm.

Qoca, Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Qoca; burax. məsul G.Pənah; red. T.Teymurova; dizayn Ş.Əliyeva; rəssam Ayxan Bib-ID vtls000457602 Cild C. 7.- Bakı: UniPrint, 2015.- 373, [1] s., [1] s. portr.: ill., 21 sm.

Qoca, Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Qoca; burax. məsul G.Pənah; red. T.Teymurova; [rəssam Ayxan]Bib-ID vtls000457606 Cild C. 8.- Bakı: [UniPrint], 2015.- 389, [1] s.: ill., portr., 21 sm.

Qoca, Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Qoca; burax. məsul G.Pənah; red. A.Arifqızı; [rəssam Ayxan]Bib-ID vtls000457609 Cild C. 9.- Bakı: [UniPrint], 2015.- 397, [1] s.: ill., portr., 21 sm.

Qoca Hamlet. (Qocayev Hamlet Göyüş oğlu) Fransızlar yurdum haqqında [Mətn] /Hamlet Qoca; [red. M.Axundov]B,: Yazıçı, 1990.- 248 s.: 16 sm.

Qocamanov Məqsəd Hüseyn oğlu. Geodeziya ölçmələrinin riyazi hesablanması [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /M. H. Qocamanov, Z. A. Bağmanov; Elmi red.: R. Ə. Babayev; Rəyçilər: F. Ə. İmanov, A. A. Atakişiyev. B.: BDU, 2000. 176 s.: ill., cədv

Qocatürk Nərman. İlham Əliyev: İpək Yolu sivilizasiyası və Azərbaycan diplomatiyası [Mətn] /N.Qocatürk; elmi red. Ə.Əhmədov.- B.: Nurlan, 2008.- 471, [1]s.

Qocatürk Nərman. Pıçıltı [ Mətn] /Nərman Qocatürk; Elmi red.: Z.Qaralov.- B.: 2001.- 272 səh.

Qocatürk Nərman. Türkün yaddaş kitabı /Nərman Qocatürk; Məsləhətçi: Abel Məhərrəmov; Elmi red.: Azad Nəbiyev.- Bakı: Nurlan, 2005.- 400 s.

Qocayev Elxan Qafar oğlu. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının piroplazmi dozları [Mətn]: dərs vəsaiti E.Q.Qocayev; SSRİ Kənd Təsər. Nazirliyi, Ağamalı oğlu ad. Azərb. Kənd Təsər. İn-tu Kirovabad [s.n.] 1982.- 53, [3] s.

Qocayev Əkbər Ədilxan oğlu. Bayramlar və tarixi günlər .-Bakı: Altun kitab, 2006.

Qocayev İlqar Duman oğlu. Kotanarx İlqar Duman oğlu Qocayev; Red.: Adil Mirseyid; Naşir: Telman Vəlianlı.- B.: Mütərcim, 2001.- 80 səh.

Q ocayev Mikayıl Səməd oğlu. Gənclərə kulinariya məsləhətləri [Mətn]: orta və yuxarı yaşlı məktəblilər üçün /M.S.Qocayev; red.T.Muxtarova.- B.: Gənclik, 1989.- 68,[2] s.

Qocayev Nəzir-Mahmud. XX əsrin görkəmli ixtiraçı alimi Saleh Balay oğlu Qocayev [Mətn] /N.M.Qocayev; red. Z.Şahsevənli.- Bakı: MBM, 2011.- 199, [1] s., fotoşək., por

Qocayev Niftalı Mehrəli oğlu. Optika [Mətn] : ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /N.M.Qocayev, M.S.Əliyev.- Bakı: Maarif, 1974.- 386, [2] s.

Qocayev Niftalı Mehrəli oğlu. Ümumi fizika kursu [Mətn] Icild.- B.: Çaşıoğlu, 2011.- 539, [1] s.

Qocayev Niftalı Mehrəlioğlu. Ümumi fizika kursu [Mətn] IIcild.- B.: Çaşıoğlu, 2008.- 431, [1] s.

Qocayev Niftalı Mehrəli oğlu. Ümumi fizika kursu [Mətn] IVcild.- B.: Çaşıoğlu, 2009.- 623, [1] s.

Qocayev Niftalı Mehrəli oğlu. Ümumi fizika kursu [Mətn] Optika: dərslik IV cild /N.M.Qocayev.- Bakı: Maarif, 1983.- 489,[3] s., şək., cədv.; 22 sm.

Qocayev Nizami Melıehrəli oğlu. Cinayət hüququnda ədalət prinsipi [Mətn] /N.M.Qocayev; Elmi red.: F.Y.Səməndərov.- Bakı: BDU, 1998,150 s. cədvəl

Qocayeva Güldəniz Göyüş qızı. Rusca-azərbaycanca texniki terminlərin izahlı lüğəti [Mətn] /Gülbəniz Qocayeva; AMEA Terminologiya Komissiyası; Red.: Rasim Əliquliyev və b.- Bakı: 2004.- 776 s.; 22 sm.

Qoqol Nikolay Vasilyeviç. Ölü canlar [Mətn]: Müfəttiş: roman-poema; komediya. Dünya Ədəbiyyatı Kitabxanası: 100 cilddə. /N.V.Qoqol; red. H.Abbaszadə, M.Abdullayev, Ə.Ağayev və b.; ön sözün müəllifi. Ş.Qurbanov; tərc. ed. B.Musayev, S.Rəhman; rəssam. E.Lazımov.- 36-cı cild.- B.: Yazıçı, 1989.- 448 s.

Qoqol Nikolay Vasilyeviç. Povestlər [Mətn] /N.V.Qoqol; red. R.Salamova.- Bakı: Gənclik, 1975.- 290, [2] s.

Qoqol Nikolay Vasilyeviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /N.V.Qoqol.- B.: Avrasiya press, 2006.-320 s.

Qolosovker Yakov Emmanuiloviç. Mifin məntiqi [Mətn] /Y.E.Qolosovker; rus dilindən çevirən və son söz müəl. A.Talıbzadə; red. R.Bədəlov; Bakı Slavyan Un-ti.- Bakı: Kitab aləmi, 2006.- 316 s.; 21 sm.

Qonaqov Müsayim Novruz oğlu. Döyüş əməliyyatları aparan zaman gəmisürücülüyü: Dərs vəsaiti M.N. Qonaqov, E.E. Subanov; Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- B.: 2001.- 128 səh. ill. 20 sm.

Qonçarov İvan Aleksandroviç. Adi əhvalat [Mətn] /İ.A. Qonçarov; Rus dilindən tərcümə edən. X. Əzizbəyov.-B.: Avrasiya press, 2006. -344 s.

Qorbaçov Mixail Sergeyeviç. Sovetlərin tam hakimiyyətinə və sosialist hüquqi dövlətinin yaradılmasına dogru [Mətn]: on birinci çagırış SSRİ Ali Sovetinin növbədənkənar on ikinci sessiyasında məruzə və yekun sözü 29 noyabr-1dekabr 1988-ci il /M.S.Qorbaçov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 41,[2]s.

Qorxmaz Rizvan. Qəlbin kövrək telləri. [Mətn] : [Şeirlər] /R. Qorxmaz ; red. S. Mikayılqızı; ön söz. müəl. V.Yusifli. Bakı: [Ziya], 2016.- 295, [1] s.: portr., fotoşək., şək., 20 sm.

Qorki Maksim. Ədəbiyyat haqqında /M.Qorki; tərc. ed. M.Rzaquluzadə; red. H.Əfəndiyev.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1950.- 150, [2] s.

Qorki Maksim. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə. I cild /M.Qorki; [Tərc. M. Arif, H.Şərif].-B.: Avrasiya press, 2006.- 263 s.

Qorki Maksim. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə /M.Qorki; [Tərc. M. Arif, H.Şərif] I I cild.- B.: Avrasiya press, 2006.- 360 s.

Qorqud ədəbiyyatı [Mətn]: bədii əsərlər /tərt.ed. və red. T.Hacıyev.-B.: Öndər, 2004.- 368 s.

Qövsi Təbrizi. (Əlican) Divan [Mətn] /Q.Təbrizi; red. M.Adilov; nəşrə haz. P.Kərimov; AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- B.: Nurlan, 2005.- 449 s

Qövsi Təbrizi. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qövsi Təbrizi; tərtib edəni və ön sözün müəllifi. Paşa Kərimov; red. Kamil Allahyarov.- B.: Lider, 2005. -328 s.

Qradov Aleksandr Pavloviç. Milli iqtisadiyyat [Elektron resurs] : “Milli iqtisadiyyat” və digər iqtisadi ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti A. P. Qradov ; rus dilindən tərc. ed. M. A. Əhmədov [və b.].- B.: [İqtisad Un-ti] 2008.-275 s.

Qrasian Baltasar. Kamillik elmi [Mətn]: /B. Qrasian; tərc. A. Rzayev, M. Əsədova; red. və ön söz müəl. Ə.Nicat.- B.: Qanun, 2001.- 110, [2] s.

Qravimetrik analiz [Mətn]: ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün dərs vəsaiti / N.A.Verdizadə, Ə.Z.Zalov, K.Ə.Quliyev [və b.]; elmi red. T.Ə.Ağdamski, M.H.İskəndərov.- B.:[s. n.]; 2014.- 157, [1] s.

Qriboyedov Aleksandr Sergeeviç. Ağıldan bəla [Mətn] /A. S.Qriboyedov; Rus dilindən tərcümə edən. Ə.Ziyatay. B.: Avrasiya press, 2006.- 160 s.

Qrim fənni üzrə proqramı və metodiki göstərişi [Mətn] (�Teatr sənəti� � �Dram teatrı və kino aktyoru� fakultələri tələbələri üçün) Bakı: 1991.- 38 s.

Qrim və maskalar tarixinə dair metodiki göstəriş. [Mətn] Aktyorluq, rejissorluq və mədəni-maarif ixtisasları üçün nəzərdə tutulmuşdur.- Bakı: 1984.-21 s.

Qroşev S.V. İnternet: sürətlə və hər şey haqqında : Ekspress-kurs /S.V. Qroşev; A.O.Kosyubinski; Tərcümə və red.: Ə.Salamov.- Bakı: Adiloğlu, 2003.- 206 s.

Qruntşünaslıqdan laboratoriya işlərinə rəhbərlik [Mətn] AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu; tərt. ed. Ş.A.Pənahi; red. B.A.Abadov.- B.: [s.n.], 1983.- 63, [5] s.

Qrünebaum Qustav Edmund fon. Klassik islam tarixinə dair oçerk [Mətn] : 600-1258 /Q.E.fon Qrünebaum; Rusca nəşrin ön sözün və şərhlərin müəllifi: V.V.Naumkin; Rus dilindən tərcümə edən: Ş.H.Hənifəzadə; Müqəddimənin müəllifi: M.Fərhad oğlu.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 248 s.

Quba əyalətinin kameral təsviri [Mətn]: 1831-ci ildə kollec reqistratoru Xotyanovski tərəfindən tərtib edilmişdir /tərc., giriş, qeydlər və yekun cədvəllərin müəl. T.Mustafazadə; rəyçilər. V.Z.Piriyev, Ş.F.Fərzəliyev; Azərb. Tarix Qurumu.- Bakı: Sabah, 2008.- 751, [1] s. , faks., cədv. ; 22 sm.

Quba məzarlığı-erməni cinayətlərinin qanlı izi [Mətn] [Qarabağ Azadlıq Təşkilatı] ; red. hey. N. Novruzbəyli [və b.] ; [naşir A. Ağalarov]. B.: [s. n.] 2014.- 44 s.

Qubadova Məsməxanım Məmmədhəsən qızı. Azərbaycanda maarifçiliyin inkişaf mərhələləri[Mətn]: (Metodik vəsait) /Hazırlayanı. M.Qubadova; Rəyçi. S.Dadaşova, N.Qazıykva, S.Əliyev; Red. İ.Hüseynov; Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz; Ə.Hüseynzadə adına Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- Bakı: 1996.- 27 s.

Qubadova Məsməxanım Məmmədhəsən qızı. Əli bəy Hüseynzadə və teatr monoqrafiya / M.M.Qubadova; elmi red. N.Şəmsizadə.- Bakı: Gənclik, 2011.- 191, [1] s., portr.; 21 sm.

Qubatoğlu Böyükağa. Mədəniyyət tarixi [Mətn]: 2 cilddə /B.Qubatoğlu; Elmi red. N.Mikayılov, N.Şəmşizadə I cild.- Bakı: Nasir, 2002.- 346 s.


Qubatoğlu Böyükağa. Mədəniyyət tarixi [Mətn] : 2 cilddə /B.Qubatoğlu; elmi red. N.Mikayılov, N.Şəmşizadə II cild.- Bakı: Nasir, 2002.- 252 s.

Qubuşov Kamil [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] v. qat. şək., portr.; 19 sm.

Qul Əli. Qisseyi-Yusif [Mətn ] /Əli Qul; nəşrə haz., lüğət və şərhlərin müəl. E. Əlibəyzadə, Ə. Hüseyni.- B.: Şərq- Qərb, 2005.- 216 s.

Qulamov Qulaməli Şahəli oğlu. İnsafnamə [Mətn] /Q.Ş.Qulamov; Red.: Ə.Nicat.- B.: Mütərcim, 1997.- 192 s. portr

Quliyev Aydın Əlqulu oğlu. Siyasətin gücü [Mətn] /Aydın Quliyev; Red. A.Musayev; Rəssamı. N.Rəhimov. I kitab.- B.: Azərnəşr, 1995.- 108 s. portr

Quliyev Cahid Süleyman oğlu. Böyük humanist [Mətn] : Hacıbəyovun həyat və yaradıcılığından səhifələr C.Quliyev; xüsusi red. F.Q.Köçərli.- Bakı: Yazıçı 1981.- 226, [2] s.

Quliyev Sücəddin Mirzəbaba oğlu. Bioloji müxtəliflik: Azərbaycanın cütdırnaqlılar faunası. Şərqi Qafqaz Turu və Qafqaz Köpgəri [Mətn] /S.Quliyev; elmi red. M.Ə.Musayev; red. Y.Y.Yolçuyev; [Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti] B.: [BP-Azərbaycan], 2006.- 64 s. ill

Quliyev T.Ə. Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası [Elektron resurs]: dərs vəsaiti: proqram təminatlı Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU; [T.Ə.Quliyev, Ə.İ.Məmmədov]; elmi red. H.S.Zeynalov; rəyçilər Ə.A.İsmayılzadə, M.Ə.Əliyev 1-ci Buraxılış.- B.: [İqtisad Un-ti] 2007.- 136 s.

Quliyeva Aida Aydın qızı. Azərbaycanda insan inkişafının sosial-iqtisadi problemləri /A. A. Quliyeva; Elmi red.: Ə. Q. Əlirzayev; Rəyçilər: Ə. P. Babayev, A. Ş. Şəkərəliyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu. B.: Elm, 2000. 124 səh.: cədvəl

Qulamov Rəşad Əsgər oğlu. Limon bitkisi. /R.Ə.Qulamov; Elmi red.: �.H.�alıbov.- B��ı: Elm, 2002.- 104 s. şək., cədvəl;

Qulamova Nərgiz Kamal qızı. Bəstəkar Azər Dadaşovun simfonik yaradıcılığına bir baxış [Mətn ] H.K.Qulamova; Elmi red. Ş.Mahmudova. Bakı :Adiloğlu;2006.-132 s.

Quliyev A.K. Xalq yazıçısı Süleyman Rəhimov [Mətn]:qısa ədəbiyyat göstəricisi A.K.Quliyev, Ə.T.Xələfov; red. H.A.Rzaquliyev; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası, Elmi-Metodik Kitabxanaşünaslıq şöbəsi.- B.: [s.n.] 1963.- 54, [2] s.

Quliyev Aqşin İsabala oğlu. XII-XVI əsrlərdə Azərbaycanın siyasi-hüquqi fikrində qanun və qanunçuluq problemi [Mətn] /A.İ.Quliyev; elmi red. N.H.Cəfərli.- B.: Qanun, 2005.- 376 s.

Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Azərbaycanın ictimai-siyasi fikrində sosial ədalət ideyası [Mətn]: [monoqrafiya] /A. Quliyev; elmi red. M.Cəfərquliyev.- B.: [Səda], 2008.- 352 s.

Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Bakı şəhərində kooperativ mənzil almaq istəyən vətəndaşların uçotu və mənzil-tikinti kooperativlərinin təşkili haqqında “qaydalar”ın şərhi [Mətn]: [Qanun məcəlləsi] /A.Quliyev; Red. A.Ofçiyev.- B.: Şur, 1993.- 96 s.

Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərin şərhi [Mətn] /A.Quliyev;elmi red. S. Alıyev.- Bakı: Qanun, 2001.- 208 s.

Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Hüquq ensiklopediyası [Mətn] /Aqşin İsabala oğlu Quliyev; Elmi red. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2007.- 1108 s.

Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Hüquq sosiologiyası [Mətn] A.İ.Quliyev; elmi red. İ.Rəhimov.- B.: Qanun, 2012.- 503, [1] s.

Quliyev Aqşin İsabala oğlu. “Kitabi-Dədə Qorqud” ictimai-siyasi fikrimizin möhtəşəm abidəsidir [Mətn] /A.Quliyev; Red.: M.Quliyeva. B.: Qanun, 1999. 32 s

Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Qədim Azərbaycanda siyasi və hüquqi fikir [Mətn]: ən qədim dövrdən VIII əsrədək: [monoqrafiya] /A. Quliyev; naşir. Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2003.- 135 s.

Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Qədim Şərq quldarlıq dövlətlərində siyasi və hüquqi fikir [Mətn] /A.İ.Quliyev; Elmi red.: M.Seyidov.- B.: Nurlan, 2006.- 264 s.


Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Nəsirəddin Tusi dövlət, siyasət və qanun haqqında [Mətn] /A.Quliyev.- Bakı: Qanun, 2001.- 268 s.

Quliyev Arif Mehdi oğlu. Neftqazçıxarma terminlərinin izahlı lüğəti Rusca-ingiliscə-azərbaycanca /A.M. Quliyev, M.A.Hacıyev, R.M.Əfəndiyev; ingiliscə tərcümənin müəllifi. Q.H.Bayramov; elmi red. M.K.Bağırov, A.M.Məmmədzadə.- Bakı: 2001.- 392, s.; 22 sm.

Quliyev Asəf. Qeyri-üzvi kimyanın nəzəri əsasları: Ali məktəblər üçün dərslik /�.C.Quliyev; Elmi red.: Ə.N. Qurbanov.- B��ı: Nurlan, 2003.- 386 s.

Quliyev Asəf. Kompleks birləşmələr kimyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /A.Quliyev; elmi red. N.A.Verdizadə; rəyçi M. B. Babanlı [və b.]Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 447, [1] s., şək.; 23 sm

Quliyev Baloğlan Sarı oğlu. Fiziki tərbiyənin nəzəri-metodik və praktik işlərinin əsasları [Mətn] /B. S. Quluyev; elmi red. M. Nəsrullayev; rəyçilər. F. Rüstəmov, R. Əliyev, A. Əmiraslanov, Ə. Mehdiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- B.: ADPU, 2010. -654, [4] s.

Quliyev Baloğlan Sarı oğlu. Mütəhərrik və əyləncəli oyunlar [Mətn] : [ali pedaqoji universitetlərin “Fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışaqədər hazırlığı” ixtisası üçün dərs vəsaiti] /B. Quliyev; red. R. Əliyev; rəyçi Ə. Paşayev, M. Nəsrullayev, G. Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Pedaqoji Universiteti.- Bakı : ADPU, 2011.- 493, [1] s.

Quliyev Baloğlan Sarı oğlu.İbtidai sinif şagirdlərinin fiziki tərbiyəsinin aktual problemləri [Mətn] : [monoqrafiya] /Bakı: Elm, 2013.265, [1] s.: portr., fotoşək., 21 sm.

Quliyev Cahid Süleyman oğlu. Kollektiv və şəxsiyyət [Mətn] /C.Quliyev.- B.: Gənclik, 1981.- 109, [3] s.

Quliyev Cavanşir Kərəm oğlu. İngilis dilinin praktik qrammatikası fənni üzrə tədris proqramı [Mətn]: Ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün /Cavanşir Quliyev; Rəyçilər: A.R.Hüseynov, D.N.Yunusov; Red.: M.M.Nurəddinov; Təhsil Problemləri Üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəzi; Ali Diplomatiya Kolleci.- Bakı: Ali Diplomatiya Kolleci, 2001.- 40 s.

Quliyev Cəmil Bahadur oğlu. Tarix: düşüncələr,mülahizələr, qeydlər. (1953-2003 ) /C.Quliyev.- Bakı: Elm, 2004.-764 səh., 48 səh. şəkil.; 22 sm.

Quliyev Çingiz Bayram oğlu. Uşaq cərrahlığı [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik /Çingiz Quliyev; Red.: Ş.Hüseynova; Dərsliyə rəy verənlər: B.X.Abbasov, H.A.Sultanov, N.Y.Axundov.- Bakı: Təbib: Azərbaycan Tibb Universiteti, 2005.- 260 s.

Quliyev Çingiz Bayram oğlu. Uşaq travmatologiyası [Mətn] /Çingiz Quliyev; Rəyçilər: Q.S.Canbaxışov, Ə.Y.Əhmədzadə; Azərbaycan Tibb Universiteti.- Bakı: Tibb Universiteti nəşriyyarı, 2004.- 350 s.


Quliyev Çingiz Bayram oğlu. Uşaqlarda exinokokkoz xəstəliyi [Mətn] /Çingiz Quliyev, Ramiz Poluxov; Rəyçilər: H.A.Sultanov, B.X.Abbasov; Azərbaycan Tibb Universiteti.- Bakı: Tibb Universiteti nəşriyyatı, 2004.- 164 s.

Quliyev Çingiz Bayram oğlu. Uşaqlarda qarın boşluğu üzvlərinin travmatik zədələnmələri [Mətn]: Monoqrafiya /Ç.B.Quliyev.- Bakı: Tibb Universiteti, 2003.- 234 s.

Quliyev Dilqəm Qasım oğlu. Azərbaycan ulduzları olimpiya oyunlarında [Mətn]: 1952-1996 /D.Quliyev; Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu.- B.: İşıq, 1996.- 64 s. portr., fotoşək., cədvəl

Quliyev Edison Məmməd oğlu. Eksperimental psixologiya [Mətn]: testlər 370 E.M.Quliyev (ön söz.); rəy. Ə.Ə.Əlizadə, N.T.Hüseynova, M.S.Əliyev.- B.: [ADPU] 2014.- 144, [1] s.

Quliyev Edison Məmməd oğlu. Kiçik məktəblilərdə idrak fəaliyyətinin inkişaf xüsusiyyətləri [Mətn] : [Dərs vəsaiti] /E.M. Quliyev; Elmi red: Ə.Ə.Əlizadə; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: ADPU, 1995. -83 s.

Quliyev Edison Məmməd oğlu. Uşaq və yaş psixologiyası testlər 300 [Mətn] E.M.Quliyev.- B.: 2006.- 103 s.

Quliyev Eldar Allahyar oğlu. Aqrar iqtisadiyyat [Mətn] : ali məktəblər üçün dərslik /E. A. Quliyev ; elmi red. Z. Səmədzadə. Bakı: Kooperasiya, 2015.- 319, [1] s.: cədv., şək., 21 sm.

Quliyev Eldar Allahyar oğlu. Gömrük işinin təşkili [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti E.A.Quliyev, İ.Mehrəliyev; elmi red. A.Ş.Şəkərəliyev; rəyçi M.X.Meybullayev [və b.] B.: Kooperasiya, 2012.- 399, [1] s.

Quliyev Elman Hilal oğlu. “Heydərbabaya salam” necə varsa [Mətn] /Elman Quliyev; Elmi red.: X. Məmmədov, N. Cəfərov.- B.: Elm, 2001.- 110 s., 1 portr., fotoşək.

Quliyev Elman Hilal oğlu. Şəhriyar poeziyası və milli təkamül [Mətn] : [Monoqrafiya] /Elman Quliyev; Red.: Himalay Qasımov.- B.: Elm, 2004.- 279 s., fotoşək.

Quliyev Elman Hilal oğlu. Şərq xalqları ədəbiyyatı (müntəxəbat) [Mətn] : 2 cilddə /E. Quliyev; elmi red. H. Qasımov; rəyçilər N. Cəfərov [və b.] I cild.-Bakı : Constant Empire, 2011.- 757, [2] s.

Quliyev Elman Hilal oğlu. Şərq xalqları ədəbiyyatı (müntəxəbat) [Mətn] : 2 cilddə /E. Quliyev; elmi red. H. Qasımov; rəyçilər N. Cəfərov [və b.] II cild.- Bakı : Constant Empire, 2011.- 683, [1] s.

Quliyev Elman Hilal oğlu. Türkiyə türk ədəbiyyatı [Mətn] : �I� – �� əsrlər /Elman Quliyev; Elmi red.: Himalay Qasımov,- B.: Orxan, 2003.- 122 s.

Quliyev Elman Hilal oğlu. Türk xalqları ədəbiyyatı [Mətn] /Elman Quliyev; Elmi red.: Himalay Qasımov; Rəyçi. N. Cəfərov, A. Əmrahoğlu.- B., 2008.- 368 s., portr.,ill.,xər.

Quliyev Elman Hilal oğlu. Türk xalqları ədəbiyyatı [Mətn] /E.Quliyev; elmi red. H.Qasımov.- Bakı: Qismət, 2009.- 399, [1] s.

Quliyev Elman Hilal oğlu. Türk xalqları ədəbiyyatı [Mətn] : dərslik /E. Quliyev; elmi red. H. Qasımov; rəyçilər B. Nəbiyev [və b.].-Bakı :Conatant Empary, 2011. -567, [1] s. :port., şək., 21 sm.

Quliyev Elman Hilal oğlu. Türk xalqları ədəbiyyatı [Mətn] : dərslik /E. H. Quliyev ; elmi red. H. Qasımov ; rəyçilər İ. Həbibbəyli [və b.] Bakı: [Apoctoroff], 2014.- 611, [1] s.: portr., xəritə, faks., ill. 22 sm.

Quliyev Elşən Qalib oğlu. Foreks maliyyə bazarının əlifbası [Mətn] /E.Q.Quliyev, Ş.A.Qurbanzadə; dizayn və texniki tərt. E.R.Rəhimov.- B.: [Forex-Az şirkəti], 2007.- 154 s.

Quliyev Etibar Dilqəm oğlu. Azərbaycan və Anadolu türklərinə qarşı soyqırım [Mətn]: tarixi həqiqətlər: [monoqrafiya] E. Quliyev, A. Quliyeva, D.Quliyev; elmi red. C.Ə.Bəhramov.- B.: Təknur, 2012.- 575, [1] s.

Quliyev Ə.A. IV sinifdə həndəsi məzmunlu, çalışmalar sisteminə aid metodiki göstəriş [Mətn]: [Tədris vəsaiti] /Ə.A.Quliyev, Y.Ə.Əhmədova, Ə.A.Quliyeva; Red.: H.Ə.Sadıqov; Rəyçilər: S.Həmidov, N.B.Nəsirov, K.S.Əsgərov; Təhsil Problemləri Üzrə Respublika Elmi Metodik Mərkəz, N.Tusi Adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B,: ADPU, 1998.- 50 s.: ill., 20 sm.

Quliyev Ə. A. Cəbrin məsələ vasitəsilə yekun təkrarı [dərs vəsaiti] /Ə. A. Quliyev; elmi red. V. M. Qurbanov; rəyçi H. F. Quliyev, A. S. Adıgözəlov, İ. C. Mərdanov.-ı Bakı : Elm, 2012.- 235 s.

Quliyev Ə.A. Həndəsə məsələləri [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə. A. Quliyev; elmi red. V. M Musayev; rəy ver. H. F. Quliyev, A. S. Adıgözəlov, İ. C. Mərdanov, N. B. Nəsirov.- B.: Elm, 2010.- 299 s.

Quliyev Ə. A. Riyaziyyatın məsələ vasitəsilə təkrarı [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə. A. Quliyev; elmi red. V. M. Qurbanov; rəyçi. H. F. Quliyev, A. S. Adıgözəlov, J. C. Mərdanov.-Bakı : [s. n], 2011.- 98, [1] s.

Quliyev Əbülfəz Aman oğlu. Naxçıvan dialekt və şivələrinin lüğəti [Mətn] /Ə. A. Quliyev, N. Y. Əliyeva ; elmi red. İ. Bayramov ; AMEA, Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İn-tu. Naxçıvan: [Əcəmi], 2017.- 295, [1] s.: cədv., 20 sm.

Quliyev Əli Məmməd oğlu. İstilik texnikası [Mətn] : Ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /Ə.M.Quliyev; Rəyçi: F.İ.Kəlbəliyev.- Bakı: Təhsil NPM, 2006.- 200 s.

Quliyev Əliqulu Umud oğlu. Riyazi məntiq və alqorifmlər nəzəriyyəsi [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /Ə.U.Quliyev.- Bakı: Maarif, 1996.- 304 s.

Quliyev Əlövsət Nəcəfqulu oğlu. XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda tarix elminin inkişafı /Ə.N.Quliyev, İ.M.Həsənov, İ.V.Striqunov; [red. H.Əfəndiyev].- Bakı: Azərnəşr, 1960.- 220, [4] s.

Quliyev Əlövsət Nəcəfqulu oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn]: 9-10-cu siniflər üçün dərslik /Ə.Quliyev, E.Məmmədov, K.Rəhimov; red. Ş.C.Məmmədbəyli, İ.B. Berxin; [tərc. Z.Məmmədov]Bakı: Maarif, 1982.- 322, [2] s.

Quliyev Əmir Məhərrəm oğlu. Türk oğlu. 17-ci. hücuma hazır ol! [Mətn]: (tarixi oçerk) /Ə.Quliyev, A.Quliyev; red. H.Əsgərov.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 473, [3] s., [15] v.

Quliyev Əsab Aslan oğlu. X-XI siniflərdə cəbr və analizin başlanğıcı [Mətn]: [vəsait] /Ə. A. Quliyev; elmi red. V. M. Qurbanov.- B.: [Elm] 2014.- 416 s. şək. 21 sm.

Quliyev Əsab Astan oğlu. Riyaziyyat [Mətn] : Abituriyentlər üçün /Ə. A. Quliyev, Y. A. Quliyev; red. K. Əsgərov ; rəyçilər T. M. Əliyeva, H. Ə. Sadıqov, İ. F. Əliyev. B.: Təbib, 2000. 474 s.: ill

Quliyev Əsab Astan oğlu. Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə [Mətn] /Ə. A. Quliyev; elmi red. V. B. Şahmurov.- B.: Elm, 2009.- 452 s.

Quliyev Əşrəf [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [s.n.], 1974.- [1] qat. v., şək., portr.; 16 sm.

Quliyev Əzizağa Rza oğlu. Səhnə danışığı Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələri üçün dərslik /Ə.R.Quliyev; elmi red. N.Şəmsizadə; rəyçilər A.Babayev [və b.]Bakı: [Ziya], 2011.- 279, [1] s.; 22 sm.

Quliyev Fəraməz Şamil oğlu. Ftiziatriya [Mətn]: dərslik /F.Ş.Quliyev; rəyçilər. N.Ə.Abbasov; F.Ağayev, E.N.Məmmədbəyov; red. Y.Ş.Şıxəliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi Azərb. Resp. Təhsil Problemlər İn-tu, Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi Azərb. Tibb Un-ti.- Bakı: [Təbib], 2010.- 297, [1] s., şək., portr.

Quliyev Fərəməz Şamil oğlu. Sümük-oynaq vərəminin patogenezi, klinikası və müalicəsi [Mətn]: Elmi kütləvi vəsait /A.Ş.Quliyev.- B.: Maarif, 1996.- 112 s.

Quliyev Fərid Tofiq oğlu. Gəlirlər nəzəriyyəsi /F.Quliyev; Elmi red.: M.X.Meybullayev.- B.: Nağılevi, 2004.- 140 s.

Quliyev Fərid Tofiq oğlu. Millət və dövlət gəlirləri: Gəlir nəzəriyyəsi /Fərid, Quliyev; Elmi red.: M.X.Meybullayev.- B.: Nağıl evi, 2004.- 328 s.

Quliyev Fərhad Eldar oğlu. Azərbaycanın kurqan qəbirlərində at dəfni [Mətn] /F.E.Quliyev; elmi red. İ.H.Nərimanov, S.H.Aşurov; rəyçilər. Q.S.İsmayılzadə, T.R.Əliyev; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Elm, 2008.- 394, [5] s.

Quliyev Gündüz Allahqulu oğlu. Məhəbbət psixologiyası [Mətn] /G. A. Quliyev; Red.: M. Nağısoylu.- B.: Adiloğlu, 2005.-456 s.

Quliyev H.İ. Aviasiya meteorologiyası fənni üzrə qısa mühazirələr kursu [Mətn] /H.İ.Quliyev, N.Ş.Hüseynov; elmi red. A.M.Paşayev, V.Z.Sultanov; Azərb. Hava Yolları Dövlət Konserni, MAA.Bakı: Səda, 2004.- 79 s. şək., cədv

Quliyev H.K. Müxtəlifsistemli dillərdə felin semantik təsnifatı: Azərbaycan, rus, ingilis və alman dillərinin materialları əsasında: Ali məktəblərin filologiya və tərcümə fakültələri üçün dərs vəsaiti /H.K.Quliyev; Red.: A.A.Axundov, F.Y.Veysəlov; Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Azərbaycan Dillər Universiteti.- B.: 2001.- 256 s.

Quliyev Həsən Aslan oğlu. Azərbaycanda ailə məişətinin bəzi məsələləri [Mətn]: keçmiş və müasir dövr /H.A.Quliyev; red. Q.A.Qeybullayev; AzSSR EA Tarix İnstitutu Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- Bakı: Elm, 1986.- 96 səh.

Quliyev Hətəm Hidayət oğlu. Aləmdən, Kainatdan zəlzələyə qədər /H.H.Quliyev.- B��ı: Elm, 2003.- 140 s.

Quliyev Xəlil Məcid oğlu. Ali riyaziyyata aid 1001 suala cavablar [Mətn]: [ali məktəblər üçün dərs vəsaiti] X.M.Quliyev; elmi red. A.C.Cəbrayılov; rəy verən A.N.Əlizadə , V.H.Nəsibov.- B.: [Nurlan], 2001.- 424, [4] s.

Quliyev Xəlil Məcid oğlu. Ali riyaziyyatdan məsələ və misallar [Mətn]: Xətti cəbr və analitik həndəsə /X.M.Quliyev, Z.V.Nuriyev; elmi red. A.C.Cəbrayılov; rəy ver. Ə.B.Əliyev, A.Ş.Hacıyev I hissə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.- 200 s.

Quliyev Xəlil Məcid oğlu. Diferensial tənliklər. Məsələ və misallar həlləri ilə [Mətn]: [ali məktəblər üçün dərs vəsati ] X.M.Quliyev, K.Q.Həsənov; rəy verən. M.N.Yaqubov, C.N.Süleymanov.- B.: Çaşıoğlu, 2001.- 318, [4] s.

Quliyev Xəlil Məcid oğlu. Xətti cəbr və xətti proqramlaşdırmanın əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti X.Quliyev, F.Ələkbərova; elmi red. A.C.Cəbrayılov; rəy verənlər M.F.Mehdiyev, Z.V.Nuriyev.- B.: [s.n.] 2001.- 294, [1] s.

Quliyev İbrahim. Nizami və zərdüştilik [Mətn] İ.Quliyev; elmi red. G.Baxşəliyeva; red. R.Əliyev; AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- B.: Elm və təhsil, 2012.- 98, [1] s.

Quliyev İbrahim Orucoğlu. Vətəndaşların hüquqlarının təmin edilməsində kütləvi informasiya vasitələrinin rolu [Mətn]: dərsvəsaiti /İ.O.Quliyev; rəyçilər: L.Hüseynov [və b.]; Milli Aviasiya Akademiyası.- B.: Adiloğlu, 2006.- 170, [1] s.

Quliyev İlkin Etibar oğlu. Qazi Bürhanəddin “Divan”ının dilinin sintaktik quruluşu [Mətn] /İ. E. Quliyev; elmi red. Q. Kazımov-Bakı : Elm və Təhsil, 2010.- 183, [1] s.

Quliyev İltifat İbrahim oğlu. Kremli fəth etmiş böyük türk oğlu [Mətn] /İ. İ. Quliyev ; F. H. Nəbiyev ; baş red. B. M. İbrahimov ; elmi red.: Ə. Ağabəyova, H. Hüseynov. B.: MBM, 2008.148 [1] s.: 20 sm.

Quliyev Qaysın. Yaralı daş şeirlər /Q.Quliyev; [tərc. ed. H.Hüseynzadə, M.İbrahim; red. V.Rüstəmzadə]Bakı: Azərnəşr, 1966.- 95, [1] s.; 16 sm.

Quliyev Qorxmaz. Dəlidən doğru xəbər. [Mətn] Q.Quliyev; Red.: C.Yusifli; Naşir: T.Vəlixanlı /-Bakı : Mütərcim, 1999-160 s.

Quliyev M. Müdafiə hüququ [Mətn] M.Quliyev, G.Quliyeva(red.).- B.: Elm və təhsil, 2012.- 330, [2] s.

Quliyev Məmməd Abbas oğlu. Avropa hüququ [Mətn] /M.Quliyev; red. G.M.Quliyeva; ön söz. M.Quliyev.- Bakı: [s.n.], 2009.- 418, [1] s.

Quliyev Məmmədağa Hacı oğlu. Materialşünaslıq /M.H.Quliyev, V.C.İsmayılzadə; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- Bakı: 2002.- 168 s.

Quliyev Məmmədkərim. Onun musiqisi [Mətn] /Məmmədkərim Quliyev; Red.: A.Əlizadə; Ön söz: T.Salahov.- Bakı: Gənclik, 1997.- 76 s.

Quliyev N.R. Beynəlxalq maliyyə münasibətləri [Elektron resurs]: N.R.Quliyev, M.M.Mahmudov; elmi red. N.H.Əhmədov; ADİU.- B.: [s.n.] 2011.-121 s.

Quliyev Natiq Əliabbas oğlu. Elektron imza, elektron kommersiya [Mətn] : informatika: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /N.Ə.Quliyev; elmi red. M.S.Xəlilov; rəyçilər. V.R.İbrahimov, F.B.İmranov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: [s.n.], 2008.- 344, [2] s., şək.; 21 sm.

Quliyev Nazim Paşa oğlu. Naxçıvan musiqi mədəniyyəti tarixindən [Mətn]: XX əsr /N. Quliyev; red. R. İmrani; Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Naxçıvan Təşkilatı. B.: Elm, 1999. 140 s.: portr., fotoşək., not

Quliyev Nurbala. Bura Gülüstani-İrəm torpağıdır. /N.Quliyev; Red.: N.Rəhmanlı.- Bakı: Şuşa, 2005.- 208 s.

Quliyev Oruc. Qələbə diplomatiyası [Mətn] : [məqalələr] /O.Quliyev; tərt. ed.v və red. X.Əhmədov.- Bakı: Nurlan, 2009.- 207, [1]s.

Quliyev Rafiq İsmayıl oğlu. Cinayət hüququ [Mətn]: Xüsusi hissə: Dərslik /R.Quliyev, M.İmanov; Elmi red. F.Səməndərov.- Bakı: Digesta, 2001.- 676 s.; 22 sm.

Quliyev Rafiq İsmayıl oğlu. Cinayət hüququ [Mətn]: Xüsusi hissə: Dərslik /R.İ.Quliyev, M.H.İmanov; Elmi red. F.Y.Səməndərov.- Bakı: Qanun, 2004.- 816 s.


Quliyev Rafiq Məhərrəm oğlu. Azərbaycan incəsənətində rəmzi-obrazlı bədii şərhə yüksəlmə [Mətn] / R.M.Quliyev; Elmi red. V.İ.ismayılov; Red. R.N.Qurbanov; Məsləhətçi. R.Ə.Əliyev; Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəz.- Bakı: Təknur, 2007.- 160 s., portr., ill.; 20 sm.

Quliyev Rafiq Məhərrəm oğlu. Təsviri sənətdə insan dünyası [Mətn] /R. M. Quliyev ; elmi red. R. Nəbioğlu ; ixtisas red. Ə Qarayev ; ön söz T. Abbaslı. B:. Təknur, 2009. 130 s. şək., portr

Quliyev Rafiq Səfər oğlu. Kino-foto işi və materiallar [Mətn]: dərslik /R.S.Quliyev; elmi red. Y.Əfəndiyev; rəyçilər O.Əkbərov, R.Qəmbərov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Təhsil, 2010.- 121, [3] s.

Quliyev Raqib İsmayıl oğlu. Azərbaycanda iqtisad elmi: ixtilaflı transformasiya /R.Quliyev; Beynəlxalq İqtisadi Araşdırmalar və İnkişaf Agentliyi; Azərbaycan Texniki Universiteti; Red.: H.A.Xəlilov.- Bakı: Nurlar, 2006.- 237 s. ; 20 sm.

Quliyev Raqib İsmayıl oğlu. Postsosialist iqtisadi transformasiyası: Azərbaycandan dəyərləndirmələr / R.Quliyev; Beynəlxalq iqtisadi Araşdırmalar və İnkişaf Ağentliyi; Azərbaycan Texniki Universiteti.- B.: Nurlar, 2004.- 288 s.

Quliyev Ramiz Mirmahmud oğlu. Ünvan işi ali təhsil müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik və dərs vəsaitləri /R. M. Quliyev; rəyçi M. H. Qocamanov, S. A. Qəniyeva, Q. B. Bəybalayev.-Bakı : MBM, 2014.-95, [1] s.

Quliyev Rövşən. Cənubi Qafqaz ölkələrinin 1997-ci il Lissabon konvensiyasına inteqrasiya və harmonizasiya səviyyələrinin qiymətləndirilməsi /R.Quliyev; Red.: A.Yusubov, E.Əfəndi; İngilis dilinə tərcümə edən: E.Eminov; Azərbaycan Respublikası “Təhsil Cəmiyyəti”.- Bakı: “MBM” MMC, 2004.- 100 s.

Quliyev Rüstəm. Qarabağda qalanım var [Mətn] : (şerlər) /R.Quliyev.- Bakı: Hərbi Nəşriyyat, 1998.- 40 s.

Quliyev Rüfət. Sosiologiya: nəzəriyyə və tədqiqat metodologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /Rüfət Quliyev; Elmi red.: C.T.Əhmədli; Rəyçi R.Z.Abdigeyev.- B.: Siyasət, 1995.- 424 s.

Quliyev Rza İsa oğlu. Proletar beynəlmiləlçiliyi bayrağı altında /R.İ.Quliyev; [red. Ə.Salahov].- Bakı: Azərnəşr; 1957.- 81, [3] s. ;21 sm. 81, [3] s.

Quliyev S.M. Tərbiyə işinin metodikası [Mətn]: mühazirə mətnləri /S.M.Quliyev; Elmi red. S.Əliyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 1991.- 83 s.

Quliyev Sabir Əli oğlu. Elastiklik nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri [Mətn]: müstəvi məsələləri və lövhələrin əyilməsi /S.Ə.Quliyev.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 400 s.

Quliyev Sabir Əli oğlu. Elastiklik nəzəriyyəsinin fiziki qeyri-xətti məsələləri [Mətn] /S.Ə.Quliyev; [ing. dilinə tərc. ed. E.T.Əliyeva]Bakı: Azərnəşr, 2010.- 463, [1] s., portr., cədv.; 22 sm.

Quliyev Sabir. Musiqi və onun tədrisi metodikası [Mətn]: Pedoqoji institutların pedoqoji fakultələri üçün tədris vəsaiti S.Quliyev; E.Əfəndiyeva; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Ped. İn-tu.- B.: APİ, 1978.- 125, [3] s. cədv. 20 sm.

Quliyev Sabir Əli oğlu. Nəzəri mexanika (Qısa kurs) [Mətn] : Ali texniki məktəblər üçün dərslik /S.Ə.Quliyev, �.B.Eyvazov; Baş red. R.S.Qurbanov.- B��ı: Azərnəşr, 2003.- 396 s.

Quliyev Samid Qənbər oğlu. Azərbaycanda multikulturalizm və onun Lənkəran qaynaqları [Mətn] : S. Q. Quliyev, E. B. Vəliyev ; elmi red. K. Məmmədzadə ; red. O. Musayev ; [ön söz F. Nurullah].-Bakı: [Orxan NPM], 2018.118 [2] s.: portr., fotoşək., cədv., 20 sm.

Quliyev Səftər Mehdi oğlu. Azərbaycanda neft quyularının qazılması tarixindən [Mətn] S.M.Quliyev, R.H.Nəzərova; [red. K.Rəhmanov].- B.: Azərnəşr, 1962.- 105, [3] s.

Quliyev Sərdar Musa oğlu. Qloballaşma və müasir gəncliyin tərbiyə problemləri [Mətn]: dərs vəsaiti / S.M.Quliyev, M.Quliyeva; elmi red. H.Ə.Əlizadə.- B.:[ADPU]; 2013.- 266, [1] s.

Quliyev Sücəddin Mirzəbaba oğlu. Bioloji müxtəliflik: Azərbaycanın cütdırnaqlılar faunası [Mətn] /S.M.Quliyev; baş red. M.Musayev; red. F.Əhmədov, E.Əsgərov.- B.: [BP Caspian Sea Ltd], 2008.- 224 s.: portr., fotoşək., 21 sm.

Quliyev Şakir Məhərrəm oğlu. Siqaret – ölüm mələyi Ş.Quliyev; Red: A.İsabəyli.- B.: Şirvannəşr, 2003.- 160 səh.

Quliyev Şəhriyar Paşaoğlu. Azərbaycanda şahmatın tarixi [Mətn]: ədəbi və tarixi qaynaqlar əsasında araşdırma Ş.P.Quliyev; red., tərtib edən, ön sözün və əlavələrin müəllifi Q.Şəhriyar.- B.: [s. n.] 2012.- 319, [1] s.

Quliyev T.Z. Türk dillərinin leksikası [Mətn]: ali məktəblərin filologiya fakültələrinin bakalavr və magistratura pilləsində təhsil alan tələbələr üçün dərslik T.Z.Quliyev, A.M.Nağdalıyev; red. N.Cəfərov; rəyçi M.Yusifov [və b.]B.: [s. n.] 2012.- 201, [1] s. [1] v.

Quliyev Tacəddin Fəzrəddin oğlu. Biblioqrafik təsvirin tərtibi qaydaları [Mətn]: dərs vəsaiti / T. F. Quliyev, A. N. Abbasova, S. M. Mustafayeva; Red.: T. F. Quliyev; M. Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti Kitabxana Fondu və Kataloqların Təşkili Kafedrası B.: 1996.- 72 s.

Quliyev Təhməz Nəsib oğlu. Kimyəvi rabitə [Mətn]: dərs vəsaiti /T.N.Quliyev; rəyçilər. N.M.Qocayev, N.S.Nəbiyev; red. T.M.Mürsəlov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2008.- 267, [1] s.

Quliyev Tərlan. Əruz və qafiyəşünaslıq tarixi (VIII-XVI əsrlər) [Mətn] /T.Quliyev; Elmi red.: V.Məmmədəliyev, R.Əliyev; Rəyçi: C.Nağıyeva; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutu, “İrşad” İslam Araşdırmaları Mərkəzi.- B,: Əbilov, Zeynalov və oğulları, “İrşad” mərkəzi, 1998.- 183 s.: 1portr., 20 sm.

Quliyev Tofiq Əvəz oğlu. Əməyin elmi təşkili [Mətn ]:ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /T.Ə.Quliyev, Ə.S.Məhərrəmov.- B.: Maarif, 1975.- 365,[3] s.


Quliyev Tofiq Əvəz oğlu. Əməyin iqtisadiyyatı: Dərslik /T.Quliyev; Elmi red.: �.�.Meybullayev.- B.: Nağıl evi, 2003.- 695 s.

Quliyev Tofiq Əvəz oğlu. Əməyin iqtisadiyyatı ali məktəblər üçün dərslik /T.Quliyev; eımi red. Ə.Məhərrəmov.- B.: Maarif, 1972.- 452 s.

Quliyev Tofiq Əvəz oğlu. Əməyin sosiologiyası [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /T.Ə.Quliyev; Elmi red.: A.B.Abbasov; Rəy verənlər: M.X.Meybullayev, M.F.Cəlilov.- B.: Maarif, 1998.- 336 s.

Quliyev Tofiq Əvəz oğlu. Menecmentin (idarəetmənin) əsasları [Mətn]: Dərslik /T.Quliyev; Elmi red.: M.X.Meybullayev; Rəyçilər: T.Əliyev, K.Şahbazov.- B.: Qərənfil, 2006.- 591 s.

Quliyev Tofiq Əvəz oğlu. Menecmentin (idarəetmənin) əsasları: Dərslik /T.Ə. Quliyev; Elmi red.: �.�. Meybullayev; Rəyçilər: M.Axundov, T.Əliyev.- B.: Nağıl evi, 2001.- 520 s.

Quliyev Vaqif. B eynəlxalq uçot və hesabata giriş GAAP və İFRS əsasında /V.Quliyev, R.Fətullayev, A.Kərimov (ön söz); elmi red. S.Səbzəliyev; İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzi.- Bakı: [Nurlar], 2011.- 279, [1] s.

Quliyev Vahid Şamxal oğlu. Botanika [Mətn]: Bitkilərin anatomiya və morfologiyası /V.Ş.Quliyev, C.M.Bağırov.-Bakı: Maarif, 2000.- 320 s.

Quliyev Varis. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ampeloqrafiyası /V. Quliyev, T. Talıbov; Azərb. Resp. AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İn-tu; elmi məsləhətçi M. Qurbanov; elmi red. Z. Həsənov. -Naxçıvan : [Əcəmi], 2012.- 582, [4] s.

Quliyev Vilayət Muxtar oğlu. Açıq sözün hikməti /Vilayət Quliyev.- Bakı: Ozan, 2001.- 520 s.

Quliyev Vilayət Muxtar oğlu. Ağaoğlular [Mətn] Vilayət Quliyev; Red.: A.Rüstəmli.- B.: Ozan, 1997.- 236 s. 20 sm.

Quliyev Vilayət Muxtar oğlu. Azərbaycan filoloji fikri və rus ədəbi-ictimai mühiti [Mətn]: XIX əsrin birinci yarısı V.Quliyev; AEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; elmi red.: B.Nəbiyev.- B.: Ozan 2000.- 424 s. 1 portr. 21 sm.

Quliyev Vilayət Muxtar oğlu. Mirzə Kazımbəy [Mətn] /V.M.Quliyev; red. və önsözünmüəl. K.Tağızadə.- Bakı: Yazıçı, 1987.- 203, [5] s.

Quliyev Vilayət Muxtar oğlu. Tarixdə iz qoyan Azərbaycanlılar V.Quliyev; Köçürən: Əmir Əqiqi Bəxşayişi Qum Bəxşayiş, 2000.- 454 [2] səh.

Quliyev Vilayət Muxtar oğlu . Tarixdə iz qoyan şəxsiyyətlər [Mətn] /V.Quliyev.- Bakı: Ozan, 2000.- 584 s.

Quliyev Vilayət Muxtar oğlu. Tariximiz-taleyimiz [Mətn] V.M.Quliyev.- B.: Tural, 2002.- 424 s.

Quliyev Yusif Nazir oğlu. Orqanizmin yaş xüsusiyyətləri [Mətn] : dərs vəsaiti /[Y. N. Quliyev, Q. Ş. Əbiyev, V. A. Adıgözəlova] ; elmi red. F. Hüseynov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akad.- Bakı: [Kitabçapı.az], 2018.- 126 s.: ill., cədv., 20 sm.

Quliyev Yusif Nazir oğlu. Yüksək dərəcəli idmançıların hazırlığının fizioloji xüsusiyyətləri [Mətn] : magistr səviyyəsi üçün (dərs vəsaiti) /Y. N. Quliyev, [tərt. ed.], G. R. Məmmədova [tərt. ed.] ; elmi red. R. H. Qayıbov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akad.- Bakı: Müəllim, 2014.- 69, [1] s.: 21 sm.

Quliyev Yusif Nazir oğlu. Yüksək dərəcəli idmançıların hazırlığının fizioloji xüsusiyyətləri [Mətn] : magistr təhsil səviyyəsi üçün : dərslik /Y. N. Quliyev ; elmi red. F. A. Hüseynov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akad.- Bakı: [Kitabçapı.az], 2018.- 123, [1] s.: ill., cədv., 19 sm.

Quliyev Yusif. Sistem anlayışları [Mətn] /Y.Quliyev, S.İsgəndərova; Red.: H.Zərbəliyev; Elmi red. və ön sözün müəllifi: İ.Musayev.-Bakı : İqtisad Universiteti, 2004.-124 s.

Quliyev Zülfüqar Mustafa oğlu. Azərbaycanda əmtəə balıqçılığı [Mətn] /Z.M.Quliyev; Elmi red.: M.Ə.Musayev; Rəyçilər: R.Y.Qasımov, T.K. Mikayılov.- Bakı: Seba, 2006,304 s. il., portr

Quliyeva Afaq Ramiz qızı. Üslublar arasındakı qarşılıqlı əlaqələr /Afaq Quliyeva; Elmi red.: Müseyib Məmmədov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Elm, 2002.- 165 s.

Quliyeva Aida. Azərbaycan dili [Mətn]: nəzəriyyə və testlər: ali və orta ixtisas məktəblərinə qəbul imtahanlarına müstəqil hazırlaşanlar və V-XI sinif şagirdləri üçün vəsait /A.Quliyeva, M.Soltanov; elmi red. A.Qurbanov; rəyçi. Ə.Tanrıverdiyev, Z.Məmmədov Cild I hissə.- B.: [s.n.], 2009.- 176 s.: 20 sm.

Quliyeva Aida. Məktəblinin orfoqrafiya-orfoepiya -qrammatika lüğəti [Mətn]: orta ümumtəhsil məktəblərinin V-XI sinifləri üçün vəsait /A.Quliyeva, M.Soltanov; elmi red. Y.Kərimov; rəyçilər. Ə. Quliyev, B. Xəlilov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Təhsil Problemləri İn-tu.- B.: 2009.- 131 s.: 20 sm.

Quliyeva Aytəkin. İngilisizimlər və tərcümə [Mətn] /A. Quliyeva; red. Q. Bayramov.-B.: Nurlan, 2008.- 91 s.

Quliyeva H. F. Onurğasız heyvanların mühafizəsi [Mətn] : Zoologiya, entomologiya və ekologiya ixtisası üzrə universitetlərdə təhsil alan tələbələr və doktorantlar üçün dərs vəsaiti. İkinci nəşr.- Bakı: Ecoprint, 2019.- 191, [1] s.: 22 sm.

Quliyeva Hökümə Fərman qızı. Entomologiyanın tədqiqat metodları [Mətn] : entomologiya ixtisası üzrə universitetlərdə təhsil alan magistr tələbələr üçün dərs vəsaiti /H. F. Quliyeva (ön söz) ; red. F. Q. Ağamalıyev .B.: Zərdabi- LTD MMC, 2015.260, [2] s.: şək., rəngli şək., fotoşək., 21 sm.

Quliyeva Hökümə Fərman qızı. Həşəratların ekoloji fiziologiyası: Entomologiya ixtisası üzrə universitetlərdə təhsil alan magistr tələbələr və aspirantlar üçün dərs vəsaiti /H.F.Quliyeva; Elmi red.: F.Q.Ağamalıyev.- Bakı: Təhsil, 2004.- 184 s.

Quliyeva Hökümə Fərman qızı. Həşəratların ekoloji fiziologiyası entomologiya ixtisası üzrə universitetlərdə təhsil alan magistr tələbələr və doktorantlar üçün dərs vəsaiti /H. F. Quliyeva, İ. M. Səfərova; red. H. F. Quliyeva; rəyçilər Q. T. Mustafayev, B. Ə. Əhmədov.- Bakı : “Bayramoğlu”, 2013.-285 s.

Quliyeva Hökümə Fərman qızı. Tibbi entomologiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik / H. F. Quliyeva (ön söz.); red. H. F. Quliyeva; rəy. N. N. Əliyev, F. Q. Ağamalıyev, Z. M. Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı [Nafta-Press] 2014.- 363, [1] s. şək., cədv.

Quliyeva Hökümə Fərman qızı. Zərərli həşəratlar: neyroendokrin tənzimin fizioloji və biokimyəvi aspektləri [Mətn] : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 70 illiyinə həsr olunur /H. F. Quliyeva ; AMEA, Zoologiya İn-tu, BDU. Bakı: Bayramoğlu, 2015.- 397, [1] s.: portr., şək., cədv., sxem, 21 sm.

Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı. �� əsrin böyük Azərbaycan filosofu Zakir Məmmədov (Baharlı): [Monoqrafiya] /X. Quliyeva; Bakı: Azərnəşr, 2003.- 160 s.: 19 sm.

Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı. Azərbaycan estetik fikri və Cəfər Cəfərov [Mətn] /X. Quliyeva; Red. və ön sözün müəllifi: Y. Qarayev. Bakı: Elm, 1998.- 168 s.: portr., 20 sm.

Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı. Azərbaycan maarifçiliyində fəlsəfi-etik məsələlər [Mətn]: XIX əsrin ikinci yarısı XX əsrin əvvəlləri /X.Quliyeva; elmi red. İ.Məmmədzadə.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 274, [6] s.

Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı. Azərbaycanda maarifçi estetika: XIX əsrin ikinci yarısı-XX əsrin əvvəlləri /Xatirə Quliyeva; Elmi red.: V.Həbiboglu.- Bakı: Elm, 2001.- 200 s.

Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı. Heydər Əliyev və mənəvi-estetik dəyərlər [Mətn] /�. Quliyeva; Elmi red. və ön sözün müəllifi: V. Həbiboğlu. Bakı: Azərnəşr, 2002.- 176 s.: fotoşək., 21 sm.

Quliyeva Xatirə. Həmişə müasir Cəfər Cəfərov [Mətn] 30-70-ci ollər Azərbaycanda estetik fikrin inkişaf məsələləri /X.Quliyeva; elmi red. Y.Qarayev; red.T.Kərimov.- B.: Elm, 1999.- 212 s.

Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı. Mən elə bilirdim. : [Şerlər] Xatirə Quliyeva; Red.: T.Kərimli.- B.: Yazıçı, 2001.- 248 s.

Quliyeva Mahirə Həmid qızı. Şərq poetikasının əsas kateqoriyaları [Mətn]: [dərs vəsaiti] M.H. Quliyeva; elmi red. və ixtisas üzrə məsləhətçi N.Göyüşov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Beynəlxalq Un-ti.- B.: Maarif, 2010.- 397, [3] s.

Quliyeva Mələk. Toxuma [Mətn] /M. Quliyeva, M. Hacıyeva; Red.: G. Qocayeva.-Bakı : Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1996.-104 s.

Quliyeva Mina Əliqulu qızı. Français [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinfi üçün dərslik /M.Ə.Quliyeva; ixtisas red. Ə.R.Yəqubi.- B.: Maarif, 1989.- 202,[2] s.

Quliyeva Nərgiz Məlik qızı. XIX-XX əsrlərdə Bakı şəhər əhalisinin ailə və ailə məişəti [Mətn] /N. Quliyeva; elmi red. E. Kərimov; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu; [ön söz. İ. O. Məmmədov].-Bakı: Elm,2011. 236, [3] s.

Quliyeva Nərgiz Məlik qızı. Azərbaycanda müasir kənd ailəsi və ailə məişəti [Mətn] /N.M. Quliyeva; Elmi red. T.H. Musayeva. Bakı: Elm, 2005.- 347 s.: cədvəl, 21 sm.

Quliyeva Nərgiz Məlik qızı. Etnoqrafiya və etnologiya [Mətn]: dərs vəsaiti /N. Quliyeva; elmi red. A. Məmmədov; rəyçilər. V. Əliyev, M. Allahmanlı; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- B.: [s.n.], 2009.- 157, [1] s., cədv.

Quliyeva Nərgiz Məlik qızı. Mütəqillik illəri Azərbaycan ailəsi [Mətn] /N.M.Quliyeva; ARMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu; Elmi red.: A.Ə.Məmmədov.- B.: Elm 2006.- 94 s. portr. 21 sm.

Quliyeva Nigar Qiyas qızı. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının pensiya təminatı və onun avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi [Mətn] /N. Quliyeva; Rəyçi: Ə. T. Nağıyev; Elmi red.: N. Ə. Qasımov, B. Ə. Hüseynov. B.: Səda, 1999. 48 s.: cədv

Quliyeva Sona. Azərbaycan dili təlimi və nitq inkişafı metodikası [Mətn] /Sona Quliyeva, Həsən Balıyev; Elmi red. M.Məmmədov; Rəyçilər. T.Babayeva, Q.Tahirov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 1994.- 116 s.

Quliyeva Yaqut Sabir qızı. Mahmud Kaşğarinin oğuz dünyası [Mətn] /Y. S. Quliyeva; elmi red. T. Hacıyev.- B.: Adiloğlu, 2010.- 191, [1] s.

Quliyeva Zeynəb Kərim qızı. Arpaçay vadisinin Tunc dövrü arxeoloji abidələri [Mətn] : [monoqrafiya] Z. K. Quliyeva ; elmi red. və ön söz. müəl. V. Baxşəliyev ; AMEA, Naxçıvan bölməsi. B.: Elm və təhsil 2014.- 189, [3] s.

Quliyeva Zəhra Tahir qızı. Göz xəstəlikləri [Mətn] : Tibb İnstitutu üçün dərslik /Z.Quliyeva, P.H.Zairova; ixtisas red. N.M.Əfəndiyev; rəy verən. R.M.Axundova.- Bakı: Maarif, 1987.- 280, [2] s.

Quliyeva Zəhra Teymur qızı. Skripka sənəti tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti Z.Quliyeva; elmi red. F.Ş.Əliyeva; rəyçilər N.M.Abbaszadə, T.İ.Atakişiyev; Azərb. Resp. Təhsil nazirliyi, Bakı Musiqi Akad.1-ci hissə.- B.: [s. n.] [2014?]119, [5] s.

Quliyevlər L. və Z. General, paxıl və varlı [Mətn] L. və Z. Quliyevlər; rəssam: Ə.Həsən.- B.: Nağıl evi.- 2001.- 6 s.

Quluzadə Cəfər Müseyib oğlu. Klassik astronomiya [Mətn]: [universitetin fizika fakültələri üçün dərslik] /C.M.Quluzadə; Red. R.Ə.Hüseynov; Rəyçi. S.Q.Zeynalov, H.T.Arazov.- Bakı: BU, 2007.- 250 s.

Quluzadə Mahmud Məmməd oğlu. İnsan amili və Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi [Elektron resurs] : monoqrafiya /M. M. Quluzadə ; red. İ. Kərimli ; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Bakı: [İqtisad Un-ti], 2015.- 239 s.: cədv.,

Quluzadə Mirzağa Yüzbaşı oğlu. Füzulinin lirikası /M.Quluzadə; red. H.Araslı; Azərb.SSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu.- Bakı: AzSSR EA, 1965.- 474, [2] s.

Quluzadə Musa. Azərbaycan SSR-də dövlət və din münasibətləri [Mətn]: 1920-1991-ci illər /M. Quluzadə; Red.: C. G. Həsənli.-B .: 2006.- 315 s.

Quluzadə Musa. Dinimiz dünən və bu gün [Mətn]: 1920-1995-ci illər /M.Quluzadə; Elmi red.: C.P.Həsənov.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1996.- 152 s.

Quluzadə Rafiq Kazım oğlu. Elektrik işıqlanmasının əsasları: Dərs vəsaiti /R.K.Quluzadə, M.H.Həmidov, R.Ə.Muradova; Elmi red.: R.Z.Kazımzadə.- Bakı: ADNA, 2005.- 224 s.

Quluzadə Rafiq Kazım oğlu . Elektrik ölçmələri və elektronika [Mətn]: Dərs vəsaiti /R.K. Quluzadə; Red.: R.V.Babayev; Rəyçilər: T.M.Qasımzadə, İ.A.Quliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: ADNA, 1996.- 128 s.

Quluzadə Salman Nəriman oğlu. Üzvi kimyadan təcrübə məşğələləri. [Mətn] : Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.- Bakı: Maarif, 1965.- 271 s.

Quluzadə Vəfa. Gələcəyin üfüqləri [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti barədə mülahizələr, müsahibələr, şərhlər /V. Quluzadə. B.: Azərbaycan, 1999. 288 s

Quluzadə Zümrüd Əliqulu qızı. Gender Azərbaycanda [Mətn]: Azərbaycan, ingilis və rus dillərində /Z.Quluzadə; BMT-nin Əhali Fondu (UNFPA)B.: [s. n.], 2006.- 328 s.: şək

Qumilyov Lev Etnogenez və yerin biosferi /Rus dilindən tərcümənin, ön sözün və qeydlərin müəllifləri: K.V.Nərimanoğlu, Ə.Ağakişiyev; Red.: N.Məmmədli.- B.: “Nurlan”, 2005.- 550[1] s .

Qumilyov Lev Nikolayeviç. Qədim türklər [Mətn] /L.Qumilyov; Tərcümə edənlər. V.Quliyev, V.Həbiboğlu; İxtisas redaktoru. E.Əlibəyzadə.- Bakı: Gənclik, 1993.- 536 s. 247, [1] s., [12] v.

Qumuq atalar sözləri /Qumuq dilindən çevirən: Əjdər Ol. B.: Şirvannəşr, 2000. 86 səh

Qurani – Kərim [Mətn] / Tərcümə. Z.Bünyadov, V.M.Məmmədəliyev; Ön söz. V.M.Məmmədəliyev; Məsləhətçi-red. Ş.H.A.Paşazadə.- B.: Azərnəşr, 1992.- 714 s.

Qurani-Kərim: [otuz cüzdən ibarətdir] /Xəttat: O.Taha; Tərcüməçi: Beynəlxalq “Əlhuda” nəşriyyatının tərcüməçilər qrupu; Red.: T.Kərimli, H.Abıyev. [Bakı]: 1999. 616 səh

Qurani-Kərim və açıqlamalı məali [Mətn] /Azərbaycan dilinə tərcümə edəni. F.Qaraoğlu.- Ankara: Baskı-Cild, 2003.- 604, [2] s.

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcüməsi [Mətn] /Ərəb dilindən tərcümə edənlər: Z.M.Bünyadov, V.M.Məmmədəliyev (ön söz).- B.: Qismət, 2006.- 480 s.

Qurban Teyyub. Həqiqət olduğu kimi [Mətn] /Teyyub Qurban; red. P. Əfəndiyev; [ön söz əvəzi S. Rəfili].-Bakı :Adiloğlu, 2011. 139, [1] s.

Qurban Teyyub. Ömrün gecikən yazı [Mətn]: şeirlər T.Qurban.- B.: Yazıçı, 1992.- 150, [10] s.

Qurban Teyyub. Ömür yolları /T.Qurban; red. Ə.Balayev.- Bakı: OL, 2013.- 280, [8] s.

Qurbani. Əsərləri [Mətn] /Qurbani; tərt., ön söz, qeyd və izahların müəl. Q.Kazımov, B.: Şərq-Qərb, 2006. -232 s.

Qurbani Abdulla. (Qurbanov Abdulla Novruz oğlu) Heydər Əliyev məktəbi [Mətn] /A.Qurbani; Buraxılışa məsul: D.Məmmədov.- B.: Hərbi Nəşriyyatı, 1996.- 60 s. portr., fotoşək

Qurbani Abdulla. Gəzdim Naxçıvanı mən səngər-səngər [Mətn] /A. Qurbani; Red. V. Əliyev. B.: [Əbilov, Zeynalov və oğulları], 1999. 456 s.: portr., ill., fotoşək

Qurbani Abdulla. Heydər Əliyev və Azərbaycan ordusu [Mətn] /�.Qurbani;red.: V.Əliyev.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2002.- 392 s.

Qurbani Abdulla. Məmməd Araz üç gün cəbhə bölgəsində /A.Qurbani; Red.: V.Əliyev.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2001.- 140 s.

Qurbani Abdulla. Mənim hərbi litseyim �.Qurbani; Red.V.Əliyev.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2002.- 336 səh.

Qurbani Abdulla. Sərhəd mənim taleyimdi r: Sənədli povest �.Qurbani; Red.: V.Əliyev.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları 2001.- 392 səh.

Qurbani Abdulla. Şəhidlər danışır [Mətn] Birinci kitab /A.Qurbani; Red.: Vəli Əliyev.- Bakı: Dünya, 1996.- 208 s., portr., fotoşək.; 20 sm.

Qurbani Abdulla. Yenilməz qalanın müdafiəsində [Mətn] �.Qurbani; red. V.Əliyev I kitab.- B.: Əbilov, Zeynalov və �ğulları 2002.320 s.

Qurbani Abdulla. Zərdabi yurdunda bir gün [Mətn]: birgünlük səfəri təəssüratları: [kitab-albom]/A.Qurbani; [red. M.Teymurlu; elmi məsləhətçilər V.Əliyev, E.Həsənov]Bakı: [Apostrof], 2009.- 191, [1] s.

Qurbanlı Əvəz Qubadxan oğlu. Təzə zarafat [Mətn]: satirik şerlər Ə.Q. Qurbanlı; Red.: Ə. Qurbanlı.- B.: Yazıçı 2006.- 118s.

Qurbanlı Ramilə Cəfər qızı. 33 pərdəli dram [Mətn] /R. C. Qurbanlı (ön söz) ; red.: A. Cəfərli, M. Süleymanov ; Azərbaycan Yaradıcılıq Fondu. K. 1. Bakı: Mütərcim, 2015.- 250, [1] s.: portr., 22 sm.

Qurbanov A.İ. Kitabxana-informasiya fəaliyyətinin iqtisadiyyatı ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /A.İ.Qurbanov, P.F.Kazımi, N.N.İsmayılova; elmi red. A.A.Xəlilov; rəyçi. E.Y.Əhmədov, K.Abdullayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti.- Bakı: Mütərcim, 2012.- 306, [2] s.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Ad və insan A.Qurbanov; red. İ.Əhmədov.- B.: Gənclik, 2002.- 40 s.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Azərbaycan dilçiliyi problemləri: 3 cilddə 1-ci cild [Mətn] /A.Qurbanov; elmi red.: M.Mahmudov, red.: F.Qurbanova.- Bakı: Nurlan, 2004.- 444 s.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Azərbaycan dilçiliyinin müasir məsələləri /A.Qurbanov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu; Elmi red.: N.Xudiyev.- Bakı; 2002.- 74 səh.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Azərbaycan lüğətçiliyinə dair pedaqoji institutlar üçün vəsait /A.M.Qurbanov; [red. N.Abbasova]; Azərb. SSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Təhsili komitəsi; V.İ.Lenin adına Azərb. Döv. Ped. İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1962.- 36, [4] s.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Azərbaycan onomalogiyasının əsasları [Mətn]: 2 cilddə /A.Qurbanov; Red.Q.Məşədiyev, B.Əhmədov I cild.- Bakı: Nurlan, 2004.- 340 s.


Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Azərbaycan onomalogiyasının əsasları [Mətn]: 2 cilddə /A.Qurbanov; Red. Ə.Tanrıverdiyev, Ə.Quliyev II cild.- Bakı: Nurlan, 2004.- 504 s.

Qurbanov Afad Məmməd oğlu. Azərbaycanlı adları lüğəti /A.Qurbanov; Red.: İ.Əhmədov.- B.: Gənclik, 2002.- 110 s.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Azərbaycanlı şəxs adları ensiklopediyası [Mətn] /A.Qurbanov.- Bakı: 2007.- 304 s.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Bədii mətnin linqvistik təhlili [Mətn] /A.M.Qurbanov.- Bakı: Nurlan, 2005.- 476 s.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Dünyanın dil ailələri [Mətn] /Afat Qurbanov; Red. M.Adilov; Rəyçi. M.Qasımov.- B.: APU, 1994.- 142 s.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Müasir Azərbaycan dilinin semasiologiyası / A.Qurbanov; [red. N.Abbasova]; Azərb. SSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Təhsili Komitəsi; V.İ.Lenin ad. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: 1964.- 51, [1] s.

Qurbanov Afad Məmməd oğlu. Müasir Azərbaycan ədəbi dili: 1-ci cild /A. M. Qurbanov.- B.: Nurlan, 2003.-450 s.

Qurbanov Afad Məmməd oğlu. Müasir Azərbaycan ədəbi dili [Mətn]: Pedaqoji İnstitutlar üçün dərslik /A.Qurbanov;Elmi red.: Ə.Əfəndizadə.- B.: Maarif, 1967.- 376 s.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinə dair ptraktikum [Mətn] : dərs vəsaiti: 4 hissədə /A.Qurbanov; red. M.Nuriyeva, Y.Hacıyeva I hissə.- Bakı: Nurlan, 2005.- 352 s.

Qurbanov Afad Məmməd oğlu. Müasir Azərbaycan ədəbi dili [Mətn] : [2 cilddə]: [dərslik ]/A.Qurbanov; [rəyçi: İ.Məmmədov; elmi red. Y.Seyidov; red. İ.Əhmədzadə] I cild.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 450, [2] s., [16] v. şək., portr., şək., cədv.; 21 sm.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinə dair ptraktikum: 4 hissədə II hissə [Mətn]: Dərs vəsaiti /A.Qurbanov; Red.: Y. Hacıyeva, S.Əliyeva.- Bakı: Nurlan, 2005.- 368 s.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Ortaq türk ədəbi dili [Mətn] /Afat Qurbanov.- Bakı: Gənclik, 1999.- 34 s., fotoşək.; 20 sm.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Türk xalqlarında ad vermə ənənələri Afat Qurbanov.- B��ı: Elm, 2002.- 49 səh.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu . Ümumi dilçilik [Mətn]: pedaqoji institutlar üçün dərslik [2 cilddə] /A.Qurbanov; elmi red. Ə.C.Şükürov; rəyçi. M.Ş.Qasımov I cild.- Bakı: Maarif, 1989.- 561, [3] s.


Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Ümumi dilçilik [Mətn]: [2 cilddə] /A.Qurbanov /elmi red. N.M.Xudiyev; rəyçi. Ə.M.Cavadov II cild.- Bakı: Maarif, 1993.- 556 s.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Ümumi dilçilik [Mətn]: 2 cilddə /A.Qurbanov; red. K.Abdullayev, E.Əzizov 1-ci cild.- Bakı: Nurlan, 2004.- 748 s.

Qurbanov Afat Məmməd oğlu. Ümumi dilçilik [Mətn]: 2 cilddə /A.Qurbanov; red. İ.Məmmədov, M.Məmmədov 2-ci cild.- Bakı: Nurlan, 2004.- 532 s.

Qurbanov Azad İsa oğlu. Fərdi kompüterləri nproqram təminatı [Mətn]: [aliməktəblər üçün dərsvəsaiti] A.İ.Qurbanov, R.A. Abdullayeva; elmi red. Ə.M.Abbasov; rəy verən. Ə.Ə.Əliyev, V.R.İbrahimov, Ə.N.Nəsibov I cild.- [Bakı] Çaşıoğlu, 2006.-247, [1] s.

Qurbanov Azad İsa oğlu. Kompüter texnikası və proqramlaşdırma [Elektron resurs]: dərs vəsaiti A.İ.Qurbanov, E.M.Məmmədov, A.S.Hüseynova; elmi red. M.S.Xəlilov; rəy ver. K.Ş.Məmmədov [və b.].- B.: Təhsil, 2010.- 169 s.

Qurbanov Bəşarət Adil oğlu. Microsoft Excel XP-də iqtisadi məsələlərin həlli [Mətn] : Dərs vəsaiti /B. Qurbanov, M.Əlizadə, S.Hacızadə; Elmi red. T.Əliyeva; Rəyçilər. F.İsayev, İ.Musayev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: “MSV Nəşr”, 2007.- 516 s.

Qurbanov Cəsur Xudayar oğlu. Səfəvi hökmdarı I Şah Abbas (1587-1629) [Mətn] C.Qurbanov; red. D.Əzimli; [ön söz. S.Məmmədov].- B.: [Zərdabi LTD], 2011.- 175, [1] s.

Qurbanov Çingiz Nəbi oğlu. Kommersiya banklarında mühasibat uçotu [Mətn] /Çingiz Qurbanov; Red.: Eldar İsmayılov, Nofəl Ziyadxanov, Eldar Azadov.- B.: Elm, 1997.- 270 s. cədvəllər

Qurbanov Elçin. Daşkəsən şəhidləri [Mətn] /E.Qurbanov; Ön söz: S.Əhmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 175 s., portr.; 20 sm.

Qurbanov Elşad Məcnun oğlu. Ali bitkilərin sistematikası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /E.M.Qurbanov; elmi red. V.S.Novruzov, Z.C.Məmmədova, rəyçi. S.H.Musayev, T.A.Talıbov.- B.: Bakı Univeristeti, 2009.- 420, [1] s.: portr., şək., 21 sm.

Qurbanov Elşad Məcnun oğlu. Ali bitkilərin sistematikasından laboratoriya məşğələləri [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /E. M. Qurbanov, Z. C. Məmmədova; elmi red. V. S. Novruzov, E. M. Qurbanov, rəyçi. S. H. Musayev, V. S. Xəlilov, P. M. Əfəndiyev, S. A. Əliyeva. B.: Bakı Dövlət Universiteti, 2010. 259, [1] s.: şək

Qurbanov Elşad Məcnun oğlu. Dərman bitkiləri [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /E.M.Qurbanov; elmi red. T.A.Süleymanov, Z.C.Məmmədova; rəyçilər. T.A.Talıbov, M.Ə.Allahverdiyev.- Bakı: Bakı Dövlət Universiteti, 2009.- 356, [2] s., şək., cədv., portr.

Qurbanov Ələkbər Nemət oğlu. Fiziki-kimyəvi analiz metodlarının nəzəri əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti Ə.N.Qurbanov; Red. D.Q.Qəmbərov; Rəyçilər. N.A.Verdizadə, Ə.Yarəliyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: N.Tusi adına APU, 1994.- 212 s.

Qurbanov Firudin İsa oğlu. Azərbaycanda turizmin inkişaf problemləri [Mətn] /F.İ.Qurbanov; elmi red. Ş.M.Muradov; elmi məsləhətçi. R.R.Quliyev; AMEA İqtisadiyyat İn-tu.- B.: Adiloğlu, 2007.- 343, [1] s.

Qurbanov Füzuli Məhəmməd oğlu. Autopoyezisvəsinergetika: sosial təşəkkül metaforaları [Mətn] /F.Qurbanov;eilmi red. H.Quliyev.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 484, [4] s.

Qurbanov Hüseyn Ramazan oğlu. Qeyri-üzvi kimya. s və p elementlərin xarakteristikası. Məsələlər. Çalışmalar. Testlər. [Mətn]: ali məktəblər ücün dərs vəsaiti /H.R.Qurbanov; elmi red. Ö.M.Əliyev; rəyçilər M.B.Babanlı, İ.İ.Əliyev I hissə.- Bakı: [s. n.], 2008.- 318, [2] s.

Qurbanov Xalid Hümmətəli oğlu. Yemlərin hazırlanması və paylanmasının mexanikləşdirilməsi [Mətn ] /X.Qurbanov, Ə.Bağıyev; rəyçi. M.Məmmədov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 84, [1] s.

Qurbanov Xanlar Kazım oğlu. Bədən tərbiyəsi və idmanın ümumi tarixi [Mətn] : ali məktəblər üçün dərslik /X.K.Qurbanov, E.F.Acalov; elmi red. C.K.Qurbanov; rəyçi. R.Z.Əliyev, E.H.Hüseynov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi.- B.: 3 saylı Bakı mətbəəsi, 2007.- 420, [3] s., [4] v. portr. portr., cədv, ill., fotoşək

Qurbanov İsabal Əli oğlu. İnformatika [Mətn] İ.Ə.Qurbanov, A.İ.Qurbanov, R.A.Abdullayeva; elmi red. M.S.Xəlilov; rəyçi. V.R.İbrahimov, K.Ş.Məmmədov.- B.: [Ərgünəş], 2012.- 420, [3] s.

Qurbanov İsabal Əli oğlu. Riyazi proqram paketləri: Dərs vəsaiti /İ. Ə.Qurbanov, A.İ.Qurbanov; Elmi red.: A.Y.Əliyev; Rəyçilər: M.S.Xəlilov, E.M.Məmmədov.- Bakı: Təhsil, 2005.- 168 s.

Qurbanov N.Ş. Ə.Əzizbəyov biblioqrafiya / tərt. ed. N.A.Qurbanov, N.B.Listenqarten; red. İ.H.Səfərov; Azərb. SSR EA., Əsaslı kitabxana.- B.: AzSSR EA; 1966.- 82, [2] s.,portr.; 16 sm.

Q urbanov Nüsrət Heydər oğlu. İaşə məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları [Mətn]: dərslik /N.H.Qurbanov, E.M.Omarova; red. N.X.Musayev; rəyçilər Ə.P.Həsənov, S.H.İsfəndiyarov, N.T.Kərimov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. İqt. Un-t.- Bakı: İqtisad Universiteti Nəşriyyatı, 2010.- 547, [2] s., portr., cədv

Qurbanov Nüsrət Heydəroğlu. İaşə müəssisələrində xidmətin təşkili [Mətn] : dərslik : “Qida məhsulları mühəndisliyi” ixtisası üzrə bakalavr təhsilli ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur /N. H. Qurbanov, Y. S. Hüseynova, L. T. Əmiraslanova ;ixtisas red. T. İ. Əmiraslanov, E. M. Omarova ; [baş red. İ. Səfərov ; red. İ. Hüseynova] ;Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövl. İqtisad Un-ti.B.: [İqtisad Universiteti], 2013.- 545, [2] s. şək., fotoşək., cədv

Qurbanov Rafiq. Dağıstan tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /R.Qurbanov; elmi red. Ə.İ.Muxtarova; rəy İ.Hüseynova [və b.]Bakı: [“Zərdabi LTD” MMC], 2007.- 247, [1] s.; 21 sm.

Qurbanov Ramin. Türk xalqlarının tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /R.Qurbanov; elmi red. B.M. Abdullayev; rəyçi O.B.Sultanov, S.A.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti I Hissə.- B.: İqtisad Universiteti, 2010.- 160, [1] s.

Qurbanov Ramin. Türk xalqlarının tarixi [Mətn] : dərs vəsaiti /R.Qurbanov; elmi red. B.M.Abdullayev; rəyçi. O.B. Sultanov; S.A.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti II hissə.- Bakı: İqtisad universiteti, 2011.- 213, [1] s.; 20 sm.

Qurbanov Ramin Afad oğlu. Cinayətkarlığa qarşı mübarizənin bəzi məsələləri [Mətn]: suların çirkləndirilməsi sahəsində /R.Qurbanov; elmi red. F.Səməndarov.- B.: Nurlan, 2006.- 190, [2] s.

Qurbanov Ramin Müsü oğlu. XIX əsrin birinci yarısında Şimali Azərbaycanda azadlıq hərəkatı /Ramin Qurbanov; Elmi red.: Vəliyev T.T.,Həsənov, H.N.; Rəyçilər: B.M.Abdullayev, Niftəliyev R.Y.; AMEA, AA.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2006.- 192 s.

Qurbanov, Rasim Nəbi oğlu. Mədəniyyət. İncəsənət. Ədəbiyyat [Mətn] : Bakı: [Avropa], 2017.284, [4] s.: 21 sm,

Qurbanov Rəhman Əlisgəndər oğlu. Dənizdə neft və qazçıxarma: problemlər və faktlar [Mətn] / R.Ə. Qurbanov, E.Q. Şahbazov; Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti; Dənizdə Neft və Qazçıxarma İstehsalat Birliyi B.:Elm ;1998.- 20 s.

Qurbanov Şamil Dünyamalı oğlu . Cəmaləddin Əfqanivə türkdünyası [Mətn] /Şamil Qurbanov; Red.: İ.Sadıq, A.Hüseyinova, Rəssam.: R.Əzizov.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 200 s.

Qurbanov Şamil Dünyamalı oğlu. Məmməd Əmin Rəsulzadə /Şamil Qurbanov; Üz qabığındakı rəsmin müəllifi: Oqtay Sadıqzadə.- Bakı: Nurlan, 2001.- 132 s.

Qurbanov Şamil Dünyamalı oğlu. Müəllimlər [Mətn] /Ş.Qurbanov.- B��ı: Çaşıoğlu, 2003.-368 s.

Qurbanov Şamil Dünyamalı oğlu. Nəriman Nərimanov: ömrünün son illəri [Mətn] /Ş.Qurbanov; ön sözün müəl. H.Həsənov.- Bakı: Azərbaycan, 2003.- 376 s.

Qurbanov Şamil Dünyamalı oğlu. Ömrün fikir dünyası [Mətn ] /Ş. D.Qurbanov; red. N.Əhməd qızı.-B.: Yazıçı, 1991.- 320 s.

Qurbanov Şıxəli Qurban oğlu. XIX əsrdə Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələrinin inkişaf mərhələləri /Ş. Q. Qurbanov ; tərt. ed. X. Qurbanova, A. Zamanov, H. Məmmədzadə ; [red. M. Müştaq] II cild.B.: Azərnəşr, 1970.- 465, [3] s.

Qurbanov Şıxəli Qurban oğlu. Əsərləri. Puşkin və Azərbaycan poeziysı: elmi-tənqidi məqalələr: həyatımdan səhifələr /Ş. Q. Qurbanov ; red. M. Müştaq ; tərt. ed. X. Qurbanova , A. Zamanov , H. Məmmədzadə ; Azərb. SSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu III cild.B.: Azərnəşr , 1969.- 503, [1] s.

Qurbanov Teyqubad Bayram oğlu. Avtomatlaşdırılmış elektrik intiqalı: Texniki ali məktəb tələbələri üçün dərslik /T.B.Qurbanov; Elmi red.: E.Q.İsmibəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2004.- 330 s.


Qurbanov Yaqub Ziyəddin oğlu. Daxili xəstəliklərin diaqnostikasında instrumental və laborator müayinə üsulları (funksional diaqnostika) Həzm, böyrək və sidikçıxarıcı, qan sistemi. [Mətn]: tibb universitetinin tələbələri üçün dərslik /Y.Z.Qurbanov; rəyçilər R.M.Məmmədhəsənov, Ə.A.Hidayətov; red. T.M.Musayeva, M.S.Novruzova. II cild Həzm, böyrək və sidikçıxarıcı, qan sistemi.- B.: [s.n.], 2012.734, [2] s. portr., şək., cədv

Qurbanov Yaqub Ziyəddin oğlu. Daxili xəstəliklərin propedevtikası [Mətn] : dərslik /Y. Z. Qurbanov; Rəyçi: H. M. İsazadə, R. M. Məmmədhəsənov, A. Ə. Mirzəzadə.-Bakı: Təbib, 1997.-480 s.

Qurbanova Elfira. “Muzeylərdə elmi-tədqiqat işinin təşkili və metodikası” fənni üzrə tədrisin Baloniya təhsil sisteminə uyğunlaşdırılması və tətbiqi dərslik / E.Qurbanova, A.Əlizadə; elmi red. R.Ağayev; rəyçilər İ.Hüseynov, M.Mehdiyeva, A.Bayramova [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B: Təknur, 2011.- 271, [1]s.

Qurbanova G.Ə. Ümumi kimyadan laboratoriya işləri: Dərs vəsaiti /G.Ə.Qurbanova, Y.C.Sadıqova, Z.�.�rucova; Red.: �.�.Əliyeva; Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası.- Bakı: ADNA, 2004.- 255 s.

Qurbanova Fidan Afat qızı. Antroponimiya nəzəri məsələlərinə dair: Altay dilləri materialları əsasında /Fidan Qurbanova; Red.: Kamal Abdullayev.-B.: Elm, 2001.- 136 s.

Qurbanova, Gülnarə İbrahim qızı. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti fənni üzrə praktikum [Mətn]: Bakı: Kooperasiya, 2017.323,[1]s.: 20 sm.

Qurbanova Gülnarə İbrahim qızı. Oğuz dillərində əvəzliklər və onların mətn yaranmasında rolu [Mətn] : [dərs vəsaiti] /G. İ. Qurbanova ; red.,[ön söz müəl.] H. K. Quliyev. Bakı: Kooperasiya, 2016.- 143, [1] s.: cədv., 20 sm.

Hökümə Qurbanova [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v., portr., fotoşək.; 20 sm.

Qurbanova Lamiyə Mehdi qızı. Ailənin psixoloji problemləri və həlli yolları /L.Qurbanova; elmi red. E.Şəfiyeva; Azərb. Resp., Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu.- Bakı [Sumqayıt]: Bilik, 2012.- 239, [1] s., portr., ill., cədv.; 20 sm.

Qurbanova Məhbubə Əbdülhəmid qızı. Azərbaycan dili: Azərbaycan dilini öyrənmək istəyən xarici vətəndaşlar üçün dərs vəsaiti /M.Qurbanova, M.Abdullayeva; Elmi red.: Y.M.Seyidov.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2006.- 328 s.

Qurbanova Məhbubə Əbdül həmid qızı. Azərbaycan dili [Mətn]: fars dilli tələbələr üçün dərslik /M.Qurbanova, M.Abdullayeva; elmi red. Y.M.Seyidov; Azərb. Resp. Təhsil Naz., BDU, Azərb. dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrası. H. 1. Fonetika, leksika.- B.: [Bakı Universiteti], 2011.- 126, [2] s. portr., cədv., şək

Qurbansoy Firudin. Göylərin lacivərd ətəklərində [Mətn] : sənədli povest-kollaj /F.H.Qurbansoy; red. V.Qaradağlı; Azərb. Respub. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Qərənfil MMC, 2008.- 204 s.

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı coğrafiyası [Mətn]: dərslik /A.A.Qurbanzadə; elmi red. Z.S.Məmmədov; rəyçilər V.Ə.Əfəndiyev, T.G.Həsənov, Ç.N.İsmayılov [və b.]Bakı: Kooperasiya, 2011.- 256 s.

Qurbanzadə, Ağazeynal Alı oğlu. Analitik coğrafiya [Mətn] : tədqiqat metodları və məntiq ehtimalı /A. A. Qurbanzadə. Bakı: Kooperasiya, 2018.167, [1] s.: portr., sxem., 24 sm .

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Bio Ekologiya areologiyası dayanıqlı modeli [Mətn] : [dərs vəsaiti] /A. Qurbanzadə; Ə.Həmzəyev; Rəyçi. Lənkəran Dövlət Universitetinin “Coğrafiya” kafedrası.- B.: [Nur], 2008.- 34 s.

Qurbanzadə Azər Ağazeynal oğlu. Dayanıqlı ərzaq təminatının iqtisadi əsasları [Mətn]: [monoqrafiya] A.Qurbanzadə; elmi red. G.Ə.Gənciyev.- B.: Elm, 2013.- 232 s.

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Dialektik coğrafiya. [Mətn] : Nəzəri coğrafi-dialektik təhlil. Bakı: Kooperasiya, 2017.- 243 [1] s.: 24sm.

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Dünya ölkələri: siyasi-iqtisadi və dialektik coğrafiyası [Mətn]: [monoqrafiya] A.A. Qurbanzadə.- B.: Kooperasiya, 2013.- 440 s.

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Elmi tədqiqata giriş [Mətn] :- Bakı: Kooperasiya, 2019.- 271, [1] s.: 25 sm.

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Ərazi-ekoloji qovşaqlarının sosial coğrafiyası [Mətn] /A.Qurbanzadə, Z.Ağayev; Elmi red.: M.Ə.Salmanov; Rəyçilər: N.K.Mikayılov, A.M.Mirzəzadə.- Bakı: 1998.- 30 s.

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. İnsanşünaslıq [Mətn]: [monoqrafiya] /A. A. Qurbanzadə; elmi red. N. A. Babaxanov.- B.: Elm, 2009.- 159 s.

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Meteorologiya və iqlimşünaslıq [Mətn]: metodik vəsait Ağazeynal A.Qurbanzadə; red. S.A.Hüseynova; rəyçilər. A.M.Məhərrəmov, K.Ş.Allahverdiyev; Azərbaycan Kooperasiya Universiteti.- B.: Kooperasiya, 2006.- 56 s.

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Ölkəşünaslıq [Mətn]: regional iqtisadi inkişaf modeli: [dərslik] /A.A.Qurbanzadə; rəyçilər. Q.S.Süleymanov, P.Q.Dərabadi.- B.: Kooperasiya, 2008.- 308 s.


Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Təbiətşünaslıq: Nəzəri-metodoloji əsasları [Mətn] : Dərs vəsaiti /A.A.Qurbanzadə, Ə.Ə.Həmzəyev; Rəyçilər: A.M.Şükürov, B.C.Ələsgərov, A.M.Məhərrəmov.- Bakı: Nasir, 2006.- 416 s.

Qurbanzadə Azər Ağazeynal oğlu. Ərzaq kompleksinin modernizasiyası və dayanıqlı inkişaf problemləri [Mətn] : [monoqrafiya] /A. Qurbanzadə ; elmi red. B. X. Ataşov. Bakı: Kooperasiya, 2017.- 191, [1] s.: portr., cədv., şək., 21 sm.

Qurğuların hidravlikası [Mətn]: dərs vəsaiti /K.M.Məmmədov [və b.]; rəy ver. Z.Ə.Musayev, F.B.Bəşirov; elmi red. M.S.Mansurov; red. A.Ə.Mürsəlov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2002.- 228 s.

“Qurğuların müayinəsi və sınağı” fənnindən laboratoriya işləri üzrə [Mətn]: metodiki göstəriş /T.C. Ağalarova Elmi red. Ş.Ə.Məmmədov; Red. C.M.Mustafayeva; Rəyçi. X.M.Nəcəfov.- B.: [AzMİT], 2008.46 s. cəd., şək

Qurğuların zəlzələyə davamlığı [Mətn]: [ali məktəblər üçün dərslik] /Ş.Ə.Məmmədov, Ə.M.Əhmədov, R.A.Rzayev, A.Q.Zeynalov; elmi red. Ə.M.İsayev; red. C.N.İmaməliyeva, T.C.Ağalarova.- Bakı: 2003.- 198, [2] s.

Qursalı Namiq. Dünyam olaydın, dünya [Mətn] :- Bakı: Bayramoğlu, 2018.- 111, [1] s.: 21 sm.

Qursalı Namiq. İlham pərim, alın tərim [Mətn] :- Bakı: Adiloğlu, 2015.- 267, [1] s.: 21 sm.

Qutqaşınlı Hacı İsmayıl bə y. Əs ərl əri [M ətn] /H. İ. Qutqaşılı; Ön sözün müə llifi: C. Qə hrə manov; Tə rtib edə ni və elmi red.: Ə . Tahirzadə .- Bakı: Lider, 2005.-224 s.

Qutqaşınlı İsmayılbəy. Rəşidbəy və Səadət xanım, Səfərnamə. [Mətn] Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı.- B.: �Kommunist� nəşriyyatı. 1967.- 140 s.

Quyu ştanqlı nasos qurğusu [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /Ə.X. Canəhmədov, H.H. Hümbətov, M.A. Vahidov, Z.E. Eyvazov; Red.: Ə.X. Canəhmədov; Rəyçilər: A.M. Qafarov, B.M. Əhmədov. B.: Çaşıoğlu, 1999. 464 s.: cədvəl., ill

Quz Ruvin Zaxaroviç. Sənaye malları satışın təşkili [Mətn] : dərslik /R. Z. Quz; tərcümə edənlər T.Məmmədov, A. Əliyev.- B.: Maarif,1982.- 258 s.

Qüdrətov O.H. Mənim atam, bizim atamız [Mətn]: Aşıq Məşədi Humayın həyat yolu O.H.Qüdrətov.- B.: 2006.- 60 s.

Qüsl Dəstəmaz, Namaz [Mətn] /Məsləhətçi: Mahmudov, Elşad; Dini red.: A.Kahraman; Dil red.: Siracəddin Hacı.- B.: Qismət, 2006.- 88 s.

İctimai Nəzarət Koalisiyası sərhəd tanımır

Artıq 5 ildən çoxdur ki, Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi, Sabitlik və İnkişaf Mərkəzinin birgə təsis etdiyi İctimai Nəzarət Koalisiyası ölkə Prezidentinin çağırışı ilə fəaliyyətə başlamışdır. Təşkilatın Bakı şəhərinin və ölkəmizin bütün rayonlarında, eləcə də bir çox dünya ölkələrində nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir. İctimai Nəzarət Koalisiyasının Vətəndaş Cəmiyyəti Platforması kimi formalaşmasının səbəbkarı onun sədri, ictimai xadim Rasim Məmmədovdur. Bu ictimai birliyin minlərlə fəal ictimaiyyətçini bir araya toplaması, problemi olan insanların nicat ocağına çevrilməsi, sosial, mədəni fəaliyyətlərin xalqa çatdırılmasında əvəzsiz vasitəçi roluna yiyələnməsi məhz Rasim Məmmədovun yorulmadan çalışması, insanların qəlbinə yol tapa bilməsi, intellektual səviyyəsi, yüksək insani keyfiyyətləri, fərdi bacarıqları sayəsində mümkün olmuşdur. İctimai Nəzarət Koalisiyasının üzvləri sırasında toplananlar arasında da heç bir sosial sərhəd tanınmır. Müxtəlif sahələrdə çalışan adi işçilər də, yüksək rütbəli şəxslər də burada özünü bir ailənin üzvü kimi hiss edir. Bu ictimai ailənin hər bir üzvünün yeganə amalı isə cəmiyyətdə baş verən haqsızlıqlarla mübarizə aparmaq, narazılıqları aradan qaldırmaqdır. Hər zaman müşahidə etdiyimiz, şahidi oldugumuz qanunsuzluqların, haqlı-haqsız mücadilələrin həllinə köməklik bu ailənin öhdəliyinə götürdüyü əsas vəzifələrdir. Buradakı fəaliyyətin maddi ehtiyacları təşkilata daxil olan ianələr və Rasim Məmmədovun şəxsi hesabı ilə ödənilir. Heç bir təşkilat rəhbərliyinin malik olmadığı bu fədakarlıq nümunəsini Rasim Məmmədovu tanıyanların çoxu bilməsə də, yorulmaz fəaliyyəti ilə həyata kecirdiyi xeyirxah əməllər və haqsızlıqlarla mübarizədə qələbə soraqlari minlərlə insana məlumdur. İctimai Nəzarət Koalisiyası hər zaman öz üzvləri ilə mədəni-kreativ və virtual-ictimai layihələr həyata keçirir. Pandemiya dövrü başlayandan İNK fərqli, modern strukturlaşmaya start vermişdir. İctimai Nəzarət Akademiyasının yaradılması isə İNK-nın tarixə yazılacaq əhəmiyyətli layihəsi olmuşdur. 123 QHT, KİV, İnternet portalı və saytını birləşdirən İctimai Nəzarət Koalisiyası Sabitlik və İnkişaf Mərkəzi, Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi ilə birgə Vətəndaş Cəmiyyəti Platforması yaratmışdır. İNK-nın bu platformadan həyata baxışı və birgə fəaliyyəti hər zaman uğurlarla qarşılaşacaq.

Sənubər Qasımova

İctimai Nəzarət Koalisiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.