Press "Enter" to skip to content

Necə Mühasib ola bilərəm? Mühasibat uçotu nədir

Proqramı uğurla bitirən tələbələrimiz sonda sertifikatla təltif olunur.

Ağciyərlərə su yığılması

Plevra ağciyərlərin səthini örtən, döş qəfəsin iç divarını örtən, iki hissəsi olan bir təbəqədir, zardır. Bir İki qisim arasında bir boşluq yerləşir. Buna plevral boşluq deyirik. Normal şərtlərdə insanlarda bu plevral boşluqda ağciyərlərin rahat hərəkətini təmin edən bir maye olur, təxminən 20 ml maye olur bu boşluqda.

Əgər hər hansı bir şərtlər olarsa, yəni bir xəstəlik olarsa, burdakı maye artış göstərir. Buna plevral effuziya və ya plevreziya deyirik.

Mayenin yaranma səbəbi olaraq, yəni bir infeksiya, ya da başqa bir səbəb olarsa, buradakı plevral maye getdikcə arta bilər və yaxud da sorulmaq olaraq, geri sorulması pozulduqda plevral boşluqda ciddi şəkildə maye yığıla bilir.

Əsas səbəblər olaraq: ürək çatışmazlığı, pnevmoniyalar, viral, bakteriyal və yaxud da göbələk infeksiyalarına bağlı olaraq, travmalarda, xüsusən qabırğa qırıqlarında biz görürük,

Bu səbəblərdən ağciyər xərçəngində və yaxud da başqa bir orqanların plevraya olan metastazlarında, plevral damarlar tıxandıqda hər hansı laxtayla – pulmonar emboliya deyirik, bu zaman və yaxud da ürək-damar əməliyyatlarından sonra ağırlaşma olaraq qarşımıza çıxır.

Böyrək çatışmamazlığında, qaraciyər çatışmamazlığlarında qarşımıza plevral effuziyalar və ya plevral plevreziya dediyimiz plevral maye artışları qarşımıza çıxır.

Ağciyərlərə su yığılmasının əlamətləri

Xəstələrdə şikayət olaraq: təngəfəslik, nəfəs alarkən batma hissi, kürək ağrısı və ya sinə ağrısı, düz yata bilməmə şikayəti, boğulma şikayəti, döş qəfəsinin yan tərəfində yanma şəklində ağrılar, şikayətlər olur.

Ağciyərlərə su yığılmasının diaqnostikası

Diaqnostikasında öncəliklə xəstədən tibbi bir hekayə dinlənilir. Xəstənin anamnezi toplanılır və bir neçə metoda başvurulur.

Bunlar rentgen, ultrasəs müayinə, döş qəfəsinin kompyuter tomoqrafiyası şəklində diaqnostik metodlar, radioloji metodlardır ki, bunları istifadə edərək biz plevral mayenin həcmi, harada yerləşdiyi, sərbəstmi, ya da hər hansı bir boşluqda, qapalı bir yerdə və ya lokal olaraq, yeri olaraq harada yerləşdiyi tam olaraq müəyyən olunur.

Ağciyərlərə su yığılmasının müalicəsi necə aparılır?

Xəstəyə bir neçə prosedura icra oluna bilir yəni göstərişdən asılı olaraq.

Torasentez – iynə vasitəsilə yerli keyitmə olunaraq qabırğa arasından girilərək həmin plevral mayedən örnək alınması prosesidir. Bir nümunə alınır və analizə göndərilir və ona görə xəstənin müalicəsi müəyyənləşdirilir.

Drenaj dediyimiz metodda qabırğa arasından bir drenaj kateter və boru yerləşdirilir və oradan maye həm boşaldılır, xəstənin şikayətləri geriləyir və bir nümunə, örnək də alınır ki, xəstənin hansı səbəbdən mayesi yığılıbsa, ona uyğun müalicəsi başlanılsın.

Əgər xəstədə bir bakteriyal infeksiya düşünülürsə, təbii ki, antibiotik müalicəsi başlanılır.

Vərəm şübhəsi varsa və ya vərəm alınan nümunə də təsdiqlənirsə, protokola uyğun vərəm müalicəsi alır.

Xəstədə hər hansı bir onkoloji proses, xərçənglə əlaqəli bir düşüncə varsa, şübhə varsa və ya təsdiq olunubsa, buna uyğun da xəstə medikal onkoloqun və cərrahın bərabər olaraq konsultasiyası ilə uyğun müalicəsini alır.

Xəstələrdə bəzən plevral mayelər, xüsusən də xərçəng xəstələrində təkrarlaya bilir.

Bu zaman plevradez deyilən bir proseduradan istifadə edirik. Yəni xəstənin qabırğa arasından yerləşdirilmiş kateteri və yaxud drenaj borusu vasitəsi ilə içəriyə xüsusi maddələr verilir ki, bu “talk”dır, adətən biz daha çox buna üstünlük veririk.

“Talk” xüsusi bir tozdur, plevral boşluğa yeridilir və bunun vasitəsi ilə bir süni iltihab yaranır orada və plevral yarpaqlar, plevra təbəqələri ağciyər səthini örtən və döş qəfəsinin iç tərəfini örtən təbəqələr bir-birinə yapışaraq potensiyal boşluq aradan qaldırılır və xəstənin bir daha ağciyərində olan maye təkrarlanmamış olur.

Bundan başqa əgər bizim torasentes və ya drenaj vasitəsi ilə aldığımız nümunələrdə hər hansı bir nəticə yoxdursa, diaqnostik olaraq yetərli deyilsə, onda biz qapalı metoda baş vururuq. Bu, videotorokoskopiya prosedurasıdır.

Burada biz bir neçə 1-2 sm nöqtələrdən kəsiklər vasitəsi ilə kameranın köməyi ilə plevral boşluğa giririk və oradan, plevradan çoxsaylı biopsiyalar alıb onu xüsusi analizə, patohistoloji müayinəyə göndəririk və gələn nəticəyə görə xəstə müalicəsini alır.

Uzman Dr. Nurlan Əlizadə, Torakal cərrah

Necə Mühasib ola bilərəm? Mühasibat uçotu nədir?

Mühasibat uçotunun nə demək olduğunu öyrənmək üçün mühasibat uçotunun tərifini qısaca başa düşməliyik. Mühasibatlığa gəldikdə, qısa bir tərif ağla gəlməlidir. Beləliklə, tərifi əzbərləmək əvəzinə mühasibat uçotu nə demək olduğunu başa düşə bilərik. Mühasibat uçotunun tərifinə əsasən tədricən mühasibat uçotuna başlaya biləcəyimiz üçün “mühasibatlıq nədir” sualına cavab tapa bilərik.

Uçot anlayışı: İqtisadi fəaliyyətlərdə və hadisələrdə bütün strukturların maliyyə fəaliyyətini izləyən, təsnifləşdirən, ümumiləşdirən, hesabat verən və şərh edən məlumat bir qoludur.

Mühasibatlıq: İqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan bütün təşkilatların maliyyə xarakterli əməliyyatlarını və hadisələrini pul ilə ifadə edilmiş şəkildə yazan , sinifləndirən , yekunlaşdıraraq hesabat edən, nəticələrini şərh edən və analiz edən bir elm sahəsidir. Bu sahə ilə məşğul olan şəxsə Mühasib deyilir.

Mühasibat uçotu – vacib və mürəkkəb bir sistemdir. Bu sistemin düzgün və effektiv qurulmasından, bəzi hallarda, müəssisənin gələcəyi asılıdır. Mühasibat şöbəsinin işi müəssisənin daxili idarəetmə hesаbatlarının və maliyyə hesabatlarının hazırlanması, vergi uçotunun aparılmasıdır. Burada biliklər ilə yanaşı, işçi-mühasiblər arasında işlərin düzgün bölüşdürülməsi, qarşılıqlı yardımlaşma və komanda şəklində işləmə kimi amillər də mühüm rol oynayır.

Mühasibat uçotunun əsas məqsədi (vəzifəsi) aşağıdakılardır:

 • maliyyə, bank, vergi orqanları, investorlar, mal satanlar, mal alanlar, kreditorlar, dövlət orqanları və digər marağı olan təşkilatlar və şəxslər tərəfindən operativ rəhbərlik və idarəetməni həyata keçirmək, təqdim ediləcək maliyyə (mühasibat) hesabatlarının tərtibi üçün, həmçinin müəssisənin təsərrüfat prosesləri və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti haqqında zəruri olan məlumatları tam və düzgün formalaşdırmaq;
 • əmək, material və maliyyə ehtiyatlarının təsdiq edilmiş normalara, normativlərə və smetalara Müvafiq olaraq istifadəsi, əmlakın mövcudluğu və hərəkəti, mülkiyyət hüququ və öhdəlikləri üzərində nəzarəti təmin etmək;
 • maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətindəki mənfi halların qarşısını vaxtında almaq, təsərrüfatdaxili ehtiyatları aşkara çıxarmaq və onları səfərbər etmək.

Mühasibat uçotunun hesablamaları mühasibatlıq proqramı olan 1C proqramı vasitəsi ilə həyata keçirilir.

1C proqramı

Proqramın quruluşu.

Hal-hazırda “1C:Müəssisə” ERP II tələblərinə tam cavab verən müəssisənin bütün biznes proseslərinin avtomatlaşdırılmasını təmin edən proqram təminatıdır. Kiçik və orta müəssisələrdə geniş istifadə olunur. Son zamanlar iri şirkətlərdə istifadə olunmağa başlayıb. Əsas rəqibləri SAP, Microsoft Dinamics NAV, Oracle E-Business Suite proqram təminatlarıdır.

“1C:Müəssisə” texniki nöqteyi-nəzərindən iki əsas hissədən ibarətdir:

 • “1C:Müəssisə” platforması – üzərində konfiqurasiyalar yazılan və proqramçılar və s. tərəfindən istifadə olunan proqramın əsasını təşkil edir. İstifadəçi təkcə platforma ilə işləyə bilmir. Özünəməxsus freymvörk (framework) platformasına bənzəyir. Platforma daim yenilənir və sonuncu versiya 8.3 versiyasıdır

Mühasib kimlərə deyilir?

“Mühasib” sözü ərəb sözü olub hesabat aparan,hazırlayan şəxs mənasını verir.

“Mühasib peşəsi” hal-hazırda dünya miqyasında ən çox tələbat olan və əmək haqqı məbləği kifayət qədər olan sahələrdən biridir. Və hətta işinizi yaxşı bilsəniz ali təhsil almadan belə PEŞƏKAR MÜHASİB ola bilərsiniz.

Bəs yaxşı, savadlı və işinin peşəkarı olan mühasib olmaq üçün nə etmək üçün lazımdır?

Çox düşünməyə ehtiyac yoxdur, yolunuzu EDU COMPANY TƏHSİL ŞİRKƏTİNDƏN salmağınız kifayətdir. Çünki EDU COMPANY TƏHSİL ŞİRKƏTİNDƏ savadlı və peşəkar müəllimlər tərəfindən ən müasir dərs metodları ilə cəmi 4 aya peşəkar mühasib ola bilərsiniz.

Siz bu müddət ərzində 2 ay nəzəriyyə, 1 ay praktika, 1 ay isə mühasibatlıq proqramı 1C nin ən son versiyası olan 8.3 öyrənəcəksiniz.

Dərslərimiz həftədə 2 dəfə 90 dəqiqə olmaqla fərdi və qrup formasında, əyani və online(zoom vasitəsilə) olmaqla keçirilir. İlk dərsimiz ödənişiniz sınaq dərsidir. (Sınaq dedikdə biz sizi deyil, siz bizi sınayacaqsınız, müəllimlərimizin dərs keçmə metodikası və kursumuzun keyfiyyəti ilə yaxından tanış olacaqsınız)

Həmçinin 4 ay ərzində siz aşağıdakı biliklərə yiyələnəcəksiniz:

● Mühasibatlıq nəzəriyyəsi (praktik məsələlər)

● DSMF və Vergi hesabatlarının hazırlanması

● Müəssisənin mühasibatlığını aparmaq üçün lazımi praktiki işlər

● Maliyyə hesabatlarının müstəqil şəkildə hazırlanması

● Alış-satış, Anbar uçotu və əməliyyatları

● Yeni hesablar planı

● Kassa hesabının aparılması

● Qalıq dövriyyə cədvəlinin qurulması

● Kassa və Bank əməliyyatları

●Məzuniyyətlərin, ezamiyyətlərin hesablanması

Proqramı uğurla bitirən tələbələrimiz sonda sertifikatla təltif olunur.

Sertifikatlarımız universaldır. Həm özəl həm də dövlət müəssisələrində işə qəbul zamanı keçərlidir.

Ümidvarıq ki, məqaləmiz sizin üçün çox faydalı oldu.

Daha ətraflı məlumat üçün aşağıdakı linkə daxil olun:

Buzlaşmanın təhlükəsiz olub olmadığını necə tapmaq olar

Gəzinti, snoubord, qar avtomobili sürmə, buzlu balıqçılıq (maşınla və ya onsuz), xizək sürmək, konki sürmə, və buzun ağırlıq xüsusiyyətlərini bilmirsinizsə, məşq etmək təhlükəli bir fəaliyyət ola bilər. Buzun təhlükəsizlik səviyyəsini ölçmək üçün bir çox yol var, məsələn rəngini müşahidə etmək, qalınlığını sınamaq və ərazidə baş verən temperatur, təbii şərtlər və ümumi şərtlər daxil olmaqla xarici amillərə diqqət yetirmək. Ancaq buz üzərində heç bir məşq tamamilə təhlükəsiz deyil. Şübhə olduqda, buz üzərində hərəkət etməyin; Bundan əlavə, çox gec ya da gec gəlmək təhlükəli ola bilər.

Addım

 1. Buzun heç vaxt təhlükəsiz olmadığını başa düş. Görünməz xüsusi şərtlər və ya amillər zahirən təhlükəsiz bir buz təbəqəsini təhlükəli hala gətirə bilər. Təhlükə yaratmamaq üçün bütün tədbirləri gör və pis bir şey baş verərsə fövqəladə hallar planını hazırlayın.
 • Başlayanlar üçün soyuqlara qarşı tamamilə geyinməlisiniz. Fəaliyyət edirsinizsə və ya buz üzərində gəzirsinizsə, təhlükəsizlik gödəkçəsi kimi təhlükəsizlik cihazlarını geyin. Düşdüyünüz zaman dəstəyi tutmağınız üçün bir buzreaker gətirin. Heç vaxt tək getməyin. İnsanlara hara getdiyinizi və evə gedərkən söyləyin. Bu kortəbii bir şey etmək vaxtı deyil.
 • Əlavə isti paltarlar götürün və suya davamlı bir çantaya qoyun. Bu şəkildə, artıq yaş olan paltarları dəyişdirərək hipotermi riskini azalda bilərsiniz. Daha az əhəmiyyət kəsb etməyən digər təhlükəsizlik vasitələri təcili yorğan, əl və ayaq istiləşmələri, qalın corablar, ehtiyat toxunma qapaqları və şamlar və kibritlərdir. Bütün bu ötürücüləri qışda məşq edərkən, hətta oynadığınız zaman da özünüzlə aparın konki sürmə evin xaricində. Daha çox məlumat üçün “Lazım olan şeylər” bölməsinə baxın.
 • Buzun vizual görünüşü – rəngi, toxuması və xüsusiyyətləri
 • Buz qalınlığı – Aşağıdakı fəaliyyətə əsasən müxtəlif tövsiyə olunan buz qalınlıqlarını tapa bilərsiniz
 • Müəyyən dövrlərdə və gün boyu hərəkətdə olduğunuz zaman buzun xarici istiliyi
 • Qar yapışqanlığı
 • Buzun suyunun dərinliyi
 • Gölcəyin ölçüsü
 • Suyun kimyəvi tərkibi – su təzə və ya duzlu olsun
 • Bölgədə hava dəyişkənliyi
 • Buz sahəsi
 • Aşağıdakı əlamətlərdən birini görsəniz, buz vərəqindən keçmiş addımları görməməzlikdən gəlmək yaxşıdır:
  • Buzun ucuna yaxın su axır
  • Gölməçələr və göllər yaxınlığında buz qatının altından axan bir yay
  • Buzlu su sahələrinə və / və ya xaricinə axan su
  • Çatlar, fraqmentlər və ya deliklər
  • Əriməyə və ya əriməyə başlayan buz
  • Daha əvvəl heç görmədiyiniz anormal səthlər – məsələn, su və ya küləyin axması nəticəsində yaranan buzlaqlar.
  • Açıq bozdan dərin qara rəngə – temperatur 0 ° C-dən aşağı olduqda əriyən buz görünür. Bu buz vərəqəsi təhlükəlidir, çünki sıx sıxlığı yüklərə tab gətirə bilməz. Uzaqlaş.
  • Ağ və ya şəffaf rəng – qar və suyun qarışığı nazik bir təbəqə yaratmaq üçün buz üzərində dondurur. Ümumiyyətlə, bu təbəqə çox zəifdir, çünki içərisində hava cibləri var.
  • Mavi və ya açıq rəng – çox sıx və güclü, ən təhlükəsiz buz təbəqəsidir. Ancaq qalınlığı 10 sm-dən az olduqda uzaq durun.
  • Buz ləkələnmiş və əriyib və ya “çürüyən” görünən buz – yalnız düz rəngli, lakin açıq bir toxumadır. Bu buz əriyir. Bu qat aldadıcı ola bilər – buz üst üstə qalın görünə bilər, ancaq ortada və altda artıq əriyir. Bu təbəqə ümumiyyətlə yazda görünür və buzların əriməsindən sonra görünən bitkilərin, torpaq zibillərinin və ya digər təbii materialın əlaməti olaraq qəhvəyi rəng göstərir. Bir az da addım atma.
  • 7 sm (yeni yaranan buz) – BAXMAYIN
  • 10 sm – qışda balıq ovu, xizək və gəzinti üçün uyğundur (təxminən 90 kq)
  • 12 sm – qar avtomobili və ya ATV gəzintisi (maksimum 360 kq)
  • 20-30 sm – bir avtomobil və ya bir qrup insan tərəfindən keçə bilər (maksimum 680-900 kq)
  • 30-38 sm – kiçik yük maşınları və ya mikroavtobuslar üçün uyğundur
  • Buzun yeri: gölməçənin, gölün, dərənin üstündədir və ya onun altında bir cərəyan var? Buz içərisinə su axır və ya çıxır? Bu əlavə bir fikir ola bilər.
  • Su növü: təzə və ya duzlu? Duz suları daha zəif bir buz təbəqəsi çıxartmağa meyllidir və şirin su buz təbəqəsi ilə eyni çəkini yerləşdirmək üçün əlavə qalınlığa ehtiyac duyur. Əlavə və daha dəqiq məlumat üçün aşağıdakı xarici linkə nəzər yetirin.
  • Mövsümi və xarici temperatur: temperatur daim dəyişir. Bölgədəki yerli iqlimdən xəbərdar olun. Qışın ortasında meydana gələn buz, erkən yazda sürətlə əriməyə başlayan və günəş işığına məruz qalan buzlardan daha güclüdür.
  • Suyun ölçüsü və dərinliyi: böyük su sahələri kiçik sahələrə nisbətən dondurmaq üçün daha uzun sürür.
  • Buzda qarın görünməsi: Qar bir izolyator olduğu üçün buz buzları istiləşdirir; qar altında buz ümumiyyətlə qarsız buzdan daha incə və zəifdir.
  • Buz üzərində çəki: oraya nə qoyursan? Təksən və ya bir nəqliyyat vasitəsindəsən? İnsan bədəninin çəki bölgüsü ilə insanların gəzdiyi kar arabası arasında böyük fərq var.

  Göstərişlər

  • İki nəfər aralarında kanou gəzdirərək, zəif buzla örtülmüş ərazidən təhlükəsiz şəkildə keçə bilər. Avarınızı gətirməyi unutmayın. Buz qırılarsa, kano ilə gəzə bilərsiniz.
  • Buzdan keçməli olsanız, bunun ən yaxşı yolu buzun üzərində sürünməkdir. Bir kərtənkələ ətrafında hərəkət etdiyinizi və bədən çəkinizi tarazlaşdırmaq üçün tənzimlədiyinizi düşünün. Uzun bir taxta gətirmək və ya yanınıza yapışmaq yaxşıdır. Buz çatlamağa başlayırsa – ümumiyyətlə bir və ya iki dəfə işarəni görəcəksiniz – bədən çəkisini paylamaq üçün buzun üzərinə bir çubuq qoyun.
  • Nəqliyyat vasitələrinin izlərinin buzları zəiflədə biləcəyini başa düş. Yollar müxtəlif olmalıdır.
  • Kimsə öz ətrafında asılıbsa, nəzarət edin. Əgər səlahiyyətli birisənsə (məktəbi, yarış komitəsini təmsil edən və s.) Və ya bir hadisəyə cavabdeh birisənsə, hadisə yerini tərk edən insanlara diqqət yetirin və mümkün qədər tez geri alın. Tədbirdə olan insanların səhv etməmələri və təhlükəsizlik zonalarını tərk etmələri üçün bir çox bölgə işarəsinin qoyulduğundan əmin olun. Təhlükəsizlik texnikası hazırlamaqla yanaşı, ilk tibbi yardım göstərmək üçün təlim keçmiş insanları da hazırlayın.
  • Köpək skeytbordu bir az daha təhlükəsizdir, çünki itlər buzdakı çatlaqları aşkar edə bilirlər. Bununla birlikdə, hər hansı digər qış idman növləri kimi lazımsız risklərə yol verməyin və gözlənilməz vəziyyətə hazır olun.
  • Əgər oynamalısan konki sürmə nazik buz üzərində, suyun dərinliyinin dayaz (təxminən 60-90 sm) olduğundan əmin olun. Buz qırılarsa, nəm və soyuq olursan, amma yenə də utanmadan gəzə bilərsən. Ancaq uşaqların buna icazə verməsinə çalışmayın.
  • 15 sm və ya daha çox bir qazma bitindən istifadə edərək təmiz buzda bir çuxur düzəldin. Qazma biti buzun alt qatına nüfuz edərsə, bölgə təhlükəsiz olmaya bilər. Yetkinlərin əvvəlcə onu yoxladığına əmin olun!

  Xəbərdarlıq

  • Soyuqların buzun təhlükəsiz olacağını düşünməyin. Bu şərt əslində buzları kövrək edə bilər və isti olduğundan daha asan qıra bilər. Əvvəlcə yoxlayın.
  • Buz üzərində məşq edərkən heç vaxt spirtli içki içməyin – evə və ya başqa yerdə təhlükəsiz olana qədər gözləyin. Alkohol sürücülük bacarıqlarınıza müdaxilə edə bilər, həmçinin reaksiyalarınızı və qəzaların öhdəsindən gəlmə qabiliyyətinizi yavaşlatır. Alkol soyuqla kömək etmir, amma vəziyyəti daha da pisləşdirə və hipotermi yarada bilər.
  • Sınaqdakı buz sahəsi təhlükəsiz göründüyündən, ətrafındakı digər sahələrin də təhlükəsiz olması anlamına gəlmir. Test edilmiş ərazidən kənara çıxmaq istəyirsinizsə, yenidən test edin və ya istifadə ediləcək ərazini məhdudlaşdırın.
  • Qar avtomobili sürücüsü diqqətli olmalıdır və çox sürücülük etməməlidir – irəlidə görməsə, gec əyləc səbəbiylə bir çuxura düşə bilər. Bundan əlavə, nəqliyyat vasitəsində buz üzərində məhdud bir hərəkət var, buna görə qəfil dodging mümkün olmaya bilər. Yalnız dönüb çuxura düşə bilərsiniz. Quruda və qarda qalın.
  • Bu məqalə, Kanada, ABŞ-ın hissələri və Rusiya kimi soyuq iqlimdə olduğunuz zaman tətbiq olunur. Ölkənizdə həddindən artıq qış yoxdursa, bütün buz örtükləri təhlükəli sayılmalı və yuxarıda göstərilən bütün işləri, xüsusən yerli hökumət orqanlarından peşəkar nəzarət olmadan həyata keçirməməlisiniz.
  • Bir fövqəladə vəziyyətdə, qar avtomobilinizin altında buz qırılarsa, dayanmayın. Kar arabası sürətini qoruduğu təqdirdə su üzərində sürüşə bilər. Bu təkərlərin yüksək sürətlə suya vurduğu üçün baş verir. Buz üzərində sürətləndirmək və quruya çatmaq üçün yavaş-yavaş dönün. Yüksək sürət avtomobilin alt hissəsini su səthinin üstündən sürüşməyə mane olur.
  • Bir xizək və ya kar arabası izini izləyirsinizsə, çayların, dərələrin, gölməçələrin və ya dondurulmuş göllərin üzərindəki yolları yerli hakimiyyət orqanları etibarlı hesab etmədiyi təqdirdə qısa yol kimi istifadə etməyin. Qısayollar ümumiyyətlə kimsə yorulduqda və yalnız qaranlıqdan əvvəl mümkün qədər tez evə çatmaq istədikdə alınır; yorğun olduğunuz üçün ümumiyyətlə qəzaya meylli bir vaxtdır. Həm də gün boyu istiliyə məruz qalmaq günün sonunda buzları zəiflədir.
  • Qaranlıqdan sonra buz üzərində gəzməyin, konki sürməyin, xizək sürməyin və qar arabası. Pis bir şey baş verərsə və ətrafındakı kömək olmadıqda heç nə görə bilməzsiniz.
  • Buzlanma peşəkar sınaqdan keçməmiş və təhlükəsiz olduğu aşkarlanmasa, heç vaxt buz üzərində sürməyin. Bunu sınamış olsanız da, buz hər an istənilən vaxt qopa bilər. Avtomobil sürmək məcburiyyətindəsinizsə, çox sürməməyinizlə, şüşələri açaraq (soyuqsanız avtomobil qızdırıcısını açın!) Və təhlükəsizlik kəmərini açmadan riskləri minimuma endirin.

  • Bir batan avtomobildən necə qaçacağını bildiyinizə əmin olun və digər sərnişinlərlə birlikdə təcili təhlükəsizlik qaydalarını müzakirə etdik.
  • Buz üzərində sürərkən, xüsusən sahilə yaxınlaşanda nəqliyyat vasitənizi yavaşlatın. Niyə? Nəqliyyat vasitəsinin ağırlığı – bir qar avtomobili, avtomobil və ya yük maşını olsun – buzun üstünə basaraq. İrəlilədikcə bu hərəkət buz üzərində kiçik, lakin çox əhəmiyyətli dalğalara səbəb olacaqdır. Sahil xəttinə yaxınlaşdığınız zaman bu dalğalar sıçrayır. Nəqliyyat vasitəsinin ağırlığından və sürətindən asılı olaraq, hətta qalın buz da yarana bilər.
  • Təcili yardım üçün başqa bir yol olmadıqda buzları uşaqlarla birlikdə bir nəqliyyat vasitəsində keçməyin. Nəqliyyat vasitəsi batmağa başlayanda özlərinə və təhlükəsizliyinə qayğı göstərməyə vaxtınız olmayacaq.

  Ehtiyacınız olacaq şeylər

  • İp
  • Pickaxe, buz baltası, buz seçimi
  • Bədənə bağlanmış flotasiya cihazı və ya flotasiya cihazı
  • Suya davamlı fənər
  • Su keçirməyən kibritlər
  • Təcili yorğan
  • Su keçirməyən bir çantaya qoyulan ehtiyat paltarlar
  • Buz kəsici, mişar, bıçaq və ya hər hansı bir buz kəsici
  • Ölçmə vasitəsi
  • Mini ilk yardım dəsti (suya davamlı)
  • Cib telefonu
  • Enerji yüksək olan qidalar (barlar, qoz-fındıq və yüngül qəlyanaltılar)
  • Əl və ayaq istilər
  • Örgü şlyapaları (isti yun şapkalar), digər şapkalar, maskalar

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.