Press "Enter" to skip to content

Təqdimat Proqram Təminatı və Nümunələri

Bundan əlavə, slaydların sadə kaydırma maraqlı deyil. Animasiya keçişləri təqdimatınızı canlandırmağa kömək edəcək. Kontrol panelində bunun üçün lazım olan hər şeyi tapa bilərsiniz.

OPENOFFICE.ORG TƏQDİMAT PROQRAMINDA TƏQDİMATLARIN HAZIRLANMASI

Openoffice.org təqdimat proqramı mətnlərin, elektron cədvəllərin, təqdimatların və məlumat bazalarının emalı sahəsində aparıcı proqramlardan biridir. Bir çox dillərdə, o cümlədən rus dilində, bütün personal kompüterlərdə işləyir. Azərbaycan dilində mövcud deyil. Rusdilli interfeysi olan versiyadan istifadə etmək tövsiyə edilir. Openoffice.org LGPL lisenziyası altında buraxıldığından işlədilməsinə, surətinin çıxarılmasına və yayımına məhdudiyyət qoyulmamışdır.

Openoffice-də əsas alətlərdən biri təqdimat ustasıdır. Təqdimat ustasının köməyi ilə müəyyən ardıcıllıqda yeni təqdimat yaradılır. Təqdimat ustası müxtəlif təqdimat şablonları və təqdimat maketləri hazırlamaq, redaktə etmək imkanı verir. Təqdimat ustasının köməyi ilə hər səhifədə istənilən redaktə əməliyyatını ləğv etmək, dəyişmək və ya buraxmaq olar. Təqdimat ustası səhifələrin buraxıldığı halda proqramın ilkin parametrlərini tətbiq edir.

 1. Openoffice-nin istənilən əlavəsinin pəncərəsində Standart panelin Yaratmaq (Создать) düyməsinin menyusunu açırıq.
 2. Menyunun siyahısında Təqdimat komandasını seçirik.
 3. Təqdimat ustası pəncərəsi açılır.

1) Birinci mərhələdə təqdimat tipləri qrupunun menyu siyahısında:

— yeni təqdimatın yaradılması üçün boş təqdimat növü seçilir;

— mövcud şablon əsasında yeni təqdimatın yaradılması üçün əlavə sahədə açılan şablonlar siyahısından təqdimat şablonu seçilir;

— mövcud təqdimatı açmaq üçün mövcud təqdimatı açmaq komandası seçilir.

Açmaq (Открыть) pəncərəsində Açmaq (Открыть) düyməsini basmaqla təqdimatların axtarışına başlayırıq. Təqdimat tiplərini nəzərdən keçirmək üçün ilkin baxış (Предварительный просмотр) düyməsini aktivləşdiririk.

 1. Təqdimat tipi seçildikdə Davam et (Далее) düyməsini basırıq.
 2. İkinci mərhələdə Slayd növü seçin (Выберите стиль слайда) menyusunda əvvəlcə üst siyahıda təqdimat və ya təqdimat fonu kimi iki dizayn növündən birini seçirik. Sonra təqdimat dizaynı növləri verilən alt siyahıda bizə lazım olan sətri seçirik. Təqdimat dizaynı tərzi növlərini nəzərdən keçirmək üçün İlkin baxış (Предварительный просмотр) düyməsini aktivləşdiririk.
 3. Təqdimatın nümayiş üsulu (Способ отображения презентации) menyusunda:

— şablonda səhifənin ilkin formatından istifadə üçün Orijinal (оригинал);

— şəffaf plyonkanın köməyi ilə təqdimat yaratmaq üçün plyonka (пленка);

təqdimatın kağızda çapı (для создания презентации в печатном виде) üçün kağızda;

— təqdimatın yalnız kompüter ekranında yaradılması (для создания презентации только для экрана компьютера) üçün ekranda;

— təqdimatın slaydlar şəklində yaradılması üçün (для создания презентации в виде слайдов) Slayd sətrini seçirik.

 1. Təqdimat növü və onun daşıyıcısı seçimindən sonra Davam et (Далее) düyməsini basırıq.
 2. Üçüncü mərhələdə slaydların növbələnməsi üsulunu seçin (Выберите тип смены слайда) menyusunun Effekt (Эффект) siyahısında təqdimat üçün xüsusieffekt (специальный эффект для презентации) sətrini seçirik.
 3. Slaydların əvəzlənməsi sürətini müəyyənləşdirin menyusunun effekt siyahısında effektin aşağı, orta və ya yüksək sürətlə (низкая, средная или высокая скорость) işə düşməsi sürətini seçirik.
 4. təqdimat növünü seçin (Выберите тип презентации) siyahısında təqdimatın vaxtını müəyyənləşdiririk:

verilmiş ilkin parametrlərlə (По умолчанию) — təqdimatın verilmiş ilkin parametrlərlə tam ekran rejimində göstərilən sürətlə nümayişi;

avtomatik — təqdimatın fasilədən sonra yenidən avtomatik işə salınması üçün.

Əyləc (Задержка) nizamlayıcısının köməyi ilə təqdimatın hər səhifəsinin nümayişi müddətini (длительность показа каждой страницы презентации) müəyyənləşdiririk. Pauzaların müddəti (Длительность паузы) nizamlayıcısının köməyi ilə Uzun fasilədən təqdimatlararası müddəti müəyyənləşdiririk. Əgər təqdimatlararası pauzalarda Openoffice-nin emblemini əks etdirmək istəyiriksə, pauzalarda Loqotip (Логотип) sətrini aktivləşdiririk.

 1. Əgər birinci mərhələdə təqdimat ustası alətində boş təqdimat növü seçilibsə, cari mərhələdə təqdimat ustasında iş tamamlanır, hazırdır (Готово) düyməsi basılır.

Əgər digər təqdimat növləri seçilibsə, Davam et (Далее) düyməsi basılır.

Təqdimat formalaşdırılması (Форматирование презентации)

Təqdimat bilavasitə Openoffice Impress — in əsas pəncərəsində yaradılır.

İşçi sahə (Рабочее пространство).

İşçi sahə Rəsm rejimi (Режим рисования), Struktur rejimi (Режим структуры), Qeyd rejimi (Режим примечаний), Tezis rejimi (Режим тезисов) və Slayd rejimi (Режим слайдов) kimi beş köməkçi vərəqlərdən ibarətdir. Bu beş vərəq nümayiş etdirilmə düymələri adlanır. Slaydların yaradılması üçün istifadə oluna biləcək külli sayda alətlər panelləri də vardır.

Alətlər Panelinin (Панель инструментов) Görünüş (Вид) menyusunda mümkün olan alətlərin siyahısı göstərilir.

Slaydın layihələndirilməsi bölməsi (Раздел Проектирования слайда)

Slaydın göstərilməsi düymələrindən (Кнопки отображения) aşağıda yerləşir. Burada seçdiyiniz slaydın müxtəlif hissələrini toplayırıq. Hər emal prosesi müəyyənləşdirilmiş işlərin asanlıqla başa çatmasına xidmət edir.

Rəsm rejimi ayrı-ayrı slaydların yaradılması üçün əsas vasitədir. Rəsm rejimi formatlaşdırma və layihələndirmə, mətn, qrafika və animasiya effektlərinin əlavə edilməsi üçün istifadə edilir.

Struktur rejimi struktur formatında hər slayd üçün mövzu başlıqlarını, nişan qoyulmuş və nömrələnmiş siyahıları əks etdirir. Struktur rejimi slaydların ardıcıllığının dəyişilməsi, başlıq və sərlövhələrin redaktəsi, siyahıda elementlərin ardıcıllıq qaydasının dəyişilməsi, yeni slaydların əlavə edilməsi üçün istifadə edilir.

Qeyd rejimi hər slayda slaydların təqdimatında görünməyən qeydlər əlavə etmək imkanı verir. “Qeydləri əlavə etmək üçün siçanla tıklayın” sətrini seçib qeydləri əlavə edirik. Burada ölçülərin dəyişməsinə aid yaşıl göstəriciləri köməyi ilə qeydlərin yerləşdirildiyi sahənin ölçüsünü dəyişmək, yaşıl göstəricini slaydın sərhədinə tuşlamaq, siçanla tıklayıb qeyd sahəsini başqa yerə köçürmək mümkün olur. Dəyişikliklər F11 düyməsinin köməyi ilə həmçinin mətnin üslubunda da edilir. Slayd rejimi hər slayda dair miniatür təsvirləri əks etdirir. Slayd rejimi slaydların ardıcıllığının dəyişdirilməsinə, nəzərdə tutulmuş vaxtla slayd-şounun keçirilməsinə və ya seçilmiş slaydların arasına keçidlərin əlavə edilməsinə imkan verir.

Tezis rejimi slaydları tezislər şəklində çap etməyə imkan verir. Səhifədə bir, iki, üç, dörd və ya altı slayd seçib Vəzifə Paneli (Панель задач) Maketlər səhifəsinə gətirmək olar. Bu seçim neçə miniatür təsvirin əks etdirildiyini müəyyən edir. Siçanın köməyi ilə miniatür təsvirlərin ardıcıllığını dəyişmək olar.

Vəzifə Panelində dörd bölmə var:

Səhifə fonu: Burada təqdimat üçün istifadə ediləcək səhifənin tərtibat üslubu müəyyən edilir. Impress-də 33 hazır əsas səhifə vardır. Onlardan biri təmizdir, qalanlarında fon verilmişdir. F11 düyməsinin köməyi ilə formatlaşdırama və Üslublar pəncərəsi açılır. İstənilən əsas səhifəni üslubu istənilən vaxt təqdimatın məqsədlərinə uyğun dəyişdirilə bilər.

Maketlər: 20 hazır maket təklif edilir. İstənilən maketi seçmək və ya birinci (təmiz) maketi seçib onu təqdimatın məqsədlərinə uyğun dəyişmək olar. Maketdəki müvafiq piktoqramın çağırılması səhifəyə obyekt, video, cədvəl, qrafik diaqram daxil edib yerləşdirmək imkanı verir.

Effektlər: slayd üçün seçilmiş elementlər üçün müxtəlif animasiya effektlərinin siyahısı verilir. Slayda animasiya effekti əlavə olunur, o, dəyişdirilə bilər və ya sonra ləğv edilə bilər.

Slaydların əvəzlənmə ardıcıllığı:

Slaydlar arasında 56 müxtəlif keçid variantı, o cümlədən, keçidsiz variantı mövcuddur. Keçidin aşağı, orta, yüksək kimi sürətini seçmək olar. Avtomatik və ya əllə keçidi arasında seçmək olar, avtomatik keçiddə slaydın göstərilmə müddətini müəyyənləşdirmək olar.

İlk əvvəl slaydlar üçün əsas xüsusiyyətlər, əsas səhifə və, lazım gələrsə, modifikasiya növləri seçilir.

Təqdimat üçün əvvəlcə müəyyən üslub seçilir. Seçim üçün xeyli sayda hazır Əsas səhifə variantı təklif olunur. Təqdimatın qurulması üçün əsas slayd tipi seçilir, Təqdimatın saxlanması komandası verilir.

Bundan sonra əsas slaydda dəyişikliklər edilir. Təqdimatla iş zamanı tez-tez saxlanma komandası verilməlidir ki, gözlənilməz bir şey baş versə, hər hansı informasiya itkisinin qarşısı alınsın. Servis>Parametrlər>Yükləmə>Saxlama>Ümumi məlumatlar (Сервис>Параметры>Загрузка/Сохранение>Общие) pəncərəsində Avtomatik bərpa (функция Автовосстановления) funksiyasını aktivləşdirmək olar. Hər ___ dəqiqədən bir Avtomatik saxlanma üçün müvafiq quş qoyulur.

Birinci slaydda adətən Titul vərəqi yaradılır. Onu kifayət qədər asanlıqla yerinə yetirmək olar. Tərkibində alt sərlövhə olan Başlıq-Slayd, Başlıq-obyekt və ya Başlıq kimi bəzi slayd maketləri olduqca sadədir. Qalan maketlər təqdimatın sonra gələn mürəkkəb strukturlu slaydlarının və ya daha mürəkkəb təqdimatların yaradılmasına hesablanmışdır. Titul vərəqinə elementlərin əlavə olunması Təklif olunan hər üç slaydda başlıq elementləri maketin yuxarı hissəsində yerləşdirilir. Başlıq yaratmaq məqsədi ilə “başlıq əlavə etmək üçün siçanla tıklayın” sətrinin üstünə basırıq. Başlığı daxil edirik. Başlığın formatlaşdırılması üçün F11 düyməsindən istifadə etmək olar, siçanın sağ düyməsi ilə çağırılan menyuda Başlıq (Заголовок) üslubunu seçmək olar, məzmun menyusunda Dəyişmək (Изменить) komandasını vermək olar. Başlıq slaydının, Obyekt slaydının maketindən də istifadə oluna bilər. Bunu icra etmək üçün qrafik təsvirlərin (obyektlərin) yerlərini və ölçülərini dəyişməyi bacarmaq tələb olunur. Obyekti yerləşdirmək üçün siçanla təsvirin üstündən iki dəfə basmaq lazımdır. Fayldan yaratmaq (Создать из файла) sətrini seçirik və OK düyməsini basırıq. Faylı yerləşdiyi yerdən çağırmaq üçün Baxış (Обзор) sətrini basırıq. Faylı seçib Açmaq (Открыть) düyməsini, sonra OK düyməsini basırıq. Obyektin yerini və ölçüsünü müəyyənləşdiririk.

Əlavə slaydların yerləşdirilməsi

Əvvəlcə sxem üzrə lazım olan bütün slaydları yerləşdirmək tələb olunur. Yalnız bundan sonra istifadəçi animasiyası və slaydlararası keçidlər kimi xüsusi effektlər əlavə etmək olar.

Birinci mərhələ: Yeni slaydın qoyulması. Bunu müxtəlif yollarla həyata keçirmək olar. Qoymaq>Slayd (Вставка>Слайд). Mövcud slayd üzərində siçanla sağ düyməni basırıq, kontekst menyuda Yeni slayd (Новый слайд) sətrini seçirik. Təqdimat Alətlər panelində Slayd nişanının üstünə basırıq. İkinci mərhələ:

Slayd maketini seçirik, slayd üçün mətn, cədvəl, qrafik obyekt, video, diaqram kimi lazımi elementlər əlavə edirik.

Slaydlar əlavə etmək üçün əvvəlki iki mərhələdə etdiyimiz əməliyyatları təkrar edirik.

Slaydlar üzərində iş

Təqdimatı yoxlamaq üçün onu işə salırıq, nəzərdən keçirib düzəlişlər edirik. Bunu asanlıqla Slayd Rejimində etmək olar. Əgər bir və ya daha çox yeni slayda ehtiyac olsa, “Əlavə slaydların yerləşdirilməsi” (Вставка дополнительных слайдов) qaydasında yerinə yetiririk.

Bütün slaydlar üçün ilkin parametrlərə (По умолчанию) uyğun olaraq eyni slaydlararası keçidlər verilir. Slaydlar arasında müxtəlif keçidlərin quraşdırılması üçün hər ayrıca slayd üçün ayrıca keçid müəyyənləşdirilir.

Siçanla tıklamaqla slaydların ilkin parametrlər üzrə əvəzlənməsi və sadə sazlanması

Hər slaydın müəyyən vaxt ərzində nümayişi üçün Avtomatik (Автоматически) sətrini basırıq və saniyələrin sayını daxil edirik. Bütün slaydlara şamil edilsin (Применить ко всем слайдам) düyməsini basırıq. Bundan başqa slaydların əvəzlənməsi sürətini seçirik, səslənmə əlavə edirik. Rəsm rejimində Nümayiş etdirmək (Воспроизвести) düyməsi slaydın necə işlədiyini göstərir. Seçilmiş slaydın nümayişindən təqdimat nümayişi başlayır və axıra qədər davam edir. Slaydların əvəzlənməsi bölməsində Avtomatik ilkin baxış (Автоматический предварительный просмотр) kimi faydalı seçim funksiyası var. Funksiyanın quşunu qoyuruq. İndi slaydların əvəzlənməsində istənilən yeni dəyişikliklər, o cümlədən, keçid effektləri ilə yanaşı slaydın emalı sahəsində əks olunur.

Struktur rejimi təqdimatın bütün slaydlarını nömrələnmiş ardıcıllıqla özündə cəmləşdirir. Hər slaydda yalnız mətn əks olunur. Slaydların adları daxil edilmir. Struktur rejimi rəsm rejimində olduğu kimi slayda mətn əlavə etmək və ya mətni çıxarmaq imkanı verir. Göstəriciləri yuxarı və ya aşağı yönəltməklə seçilmiş slaydda mətnin abzaslarını yuxarı və aşağı aparmaq imkanı verir.

Qeyd rejimi slayda qeydlərin əlavə edilməsi üçün istifadə olunur. Onlar slayd-şounu idarə edən insan üçün görünməz olur. Onları reklam vərəqinin bir hissəsi kimi çap etmək olar, lakin bu, heç də asan məsələ deyil, Slayda qeydlər əlavə etmək üçün işçi sahədə Qeyd rejimi pəncərəsi (Режим примечаний) seçilir, qeydlərin əlavə ediləcəyi slayd seçilir, qeydlərin yerləşdiriləcəyi sahə tıklanır, mətn daxil edilir.

Bu rejimdə bütün slaydların miniatür təsvirləri vardır. Slayd çeşidləyicisi rejimi

Slayd əvəzlənməsi parametrlərinin dəyişdirilməsi, slayd-şounun nəzərdə tutulmuş vaxtla keçirilməsi və ya seçilmiş slaydlar arasında keçidlərin daxil edilməsi üçün istifadə edilir.

Bu rejim slaydların tezis halında çapı üçün nəzərdə tutulub. Səhifədə bir, iki, üç, dörd və altı slaydın yerləşdirilməsi kimi beş variant təklif edilir.

açar sözlər: openoffice.org təqdimat proqramı, slayd, təqdimat, slaydlararası keçidlər, şablon

Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT

 1. http://www.ifap.ru/pr/2008/081231ae.pdf
 2. http://heap.altlinux.org/issues/modules/openoffice.kirill/index.html
 3. http://aivt.ftk.spbstu.ru/media/files/course/ccs/7.pdf

Təqdimat Proqram Təminatı və Nümunələri

Kompüterlərdən istifadə edildikdən öncə, təqdimatçılar tamaşaçıya zəruri bir qrafik göstərmək üçün plakatlar və ya rəsmləri olan bir möhkəm qələm almışdılar. Bəzi hallarda, spiker bir ekranda fotoşəkilləri göstərmək üçün fərdi slaydların karuselinə malik bir slayd proyektor olacaqdı.

Bu gün bir çox proqram paket paketi, təqdimat edən zaman spikeri müşayiət etmək üçün hazırlanmış bir proqramı ehtiva edir. Proqramların bu suite proqramında xüsusi təqdimat proqramı, keçmiş illərdə istifadə edilənlər kimi, slayd şou şəklində adətən (lakin həmişə deyil )dir.

Təqdimat Proqramının Faydaları

Bu təqdimat proqramı proqramları, tamaşaçılarınız üçün təqdimat hazırlamaq üçün sadə və tez-tez əyləncəli olur. Yazılı məzmununuzu əlavə etmək üçün bir mətn redaktoru və proqram çərçivəsində slayd nümayişini canlandırmaq və sadə şəkillərlə əlaqələndirmək üçün şəkil, şəkil və s. Şəkillər və qrafik şəkillər əlavə etmək üçün bacarıqları ehtiva edir.

Təqdimat proqramlarının növləri

Təqdimat proqramları, məsələn:

 • PowerPoint (bir çox versiyası) : Windows platformalarında bu lider Microsoft tərəfindən yaradılmışdır. PowerPoint ayrıca satın alınabilir və ya proqramların Microsoft Office paketinə daxil edilə bilər
 • OpenOffice.org Impress : Sun Microsystems Inc, OpenOffice Impress (daha çox bilinir olduğu kimi) tərəfindən yaradılan, pulsuz bir proqram olaraq təqdim edilən proqramların bir hissəsidir. Suit həmçinin bir söz prosessoru, bir elektron tablo proqramı və rəsm proqramını ehtiva edir.
 • Windows Movie Maker : Bu masa üstü video proqramı Microsoft tərəfindən yaradılmış və hər bir Windows kompüterində quraşdırılmışdır. Windows Movie Maker, təqdimatınızı müşayiət etmək üçün istifadə etmək üçün filmləri yaratmağa və redaktə etməyə imkan verir, baxmayaraq ki, hələ də foto və ya qrafika əlavə edə bilərsiniz və PowerPoint və OpenOffice Impress kimi slayd şou yarat.
 • Açar : Apple Computer tərəfindən hazırlanmış, Mac platformasında təqdimat proqramında liderdir. OS X əməliyyat sistemi üçün yaradılıb. IWork adlı proqramların bir hissəsidir.

Təqdimat proqramının adı nədir? PowerPoint-də işləyən xüsusiyyətlər

İndi həyatımızda təqdimatlar hər zaman və hər yerdə istifadə olunur. Onlar müxtəlif məqsədlər üçün və müxtəlif formalarda istifadə olunur. İndi kompüter proqramından danışmaq və əsas suallara cavab verəcəyik: təqdimat proqramının adı nədir? Onunla işləmək xüsusiyyətlərini təhlil edək.

Amma əvvəllər təqdimatların forma və çeşidləri haqqında bir az məlumat verdilər. Onların çox sayda formaya malik olmasına baxmayaraq, biznes dünyasında bu növ müxtəlif deyildir:

 • Satıcılar.
 • Təqdimat.
 • Informativ.
 • Motivasiya.
 • Anket.
 • Təlimatlar.
 • Hesabat.
 • Təlim.
 • Təsvirin formalaşması.

Təqdimatlar, digər iş növləri kimi, bəzi məqsədlərə nail olur, bizim vəziyyətimizdə aşağıdakılardır: məlumatlandırmaq, razı etmək, dinləyicinin yerini axtarma. Həmçinin, təqdimatlar təlim səviyyəsinə görə təsnif edilə bilər: peşəkar və həvəskar.

Həm də qeyd edək ki, təqdimata müxtəlif yollarla hazırlaşa bilərsiniz: səs əlavə edə bilərsiniz, sonra heç bir şey söyləmək olmaz, siz doğaçlaya bilərsiniz (bu metod bir mövzuda yaxşı bilikli olsa yaxşıdır), lakin çoxları təqdimat üçün xüsusi bir nitq hazırlayırlar, çünki Slaydlara mətni daxil edə bilməzsiniz. Beləliklə, əsas sualımız: təqdimat proqramının adı nədir? Bir pulsuz məhsul almağa qərar verərsinizsə, ən yaxşı seçim Microsoft’un PowerPoint’idir. Bu yazı bu proqrama həsr edəcəyik.

Xüsusiyyətləri

Təqdimat proqramının adı nədir, biz artıq öyrəndik, lakin onun imkanları nədir? İndi bu mövzunu qısaca müzakirə edək. Bu proqram məhsulunun Microsoft Office paketinin bir çoxu ilə sıx əlaqədə olduğunu bilmək vacibdir. Əlbəttə ki, hər birinizə lazım olan hər şeyi (mətnlər, qrafika, cədvəllər və digər vasitələr) olduğu üçün bir proqramda birbaşa təqdimat hazırlaya bilərsiniz, ancaq hazırlıq materiallarını, hətta özünüzü hazırlamadığınız kənar mənbələrdən də istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, mətn Word-dostu formatda tərtib edilə bilər və cədvəllər Excel-də, Graph-də qrafalarda və s. Hazırlanır. Bütün bunlar bizim işimizi keyfiyyət təqdimatının hazırlanmasında əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdırır.

Sifarişi keyfiyyətcə təqdim etmək üçün proqram məhsulunun bütün xüsusiyyətlərini bilmək lazımdır. İndi bir az dəstək materialının hazırlanması və ya tamamlanmış bir sənəd haqqında. PowerPoint olduqca güclü bir vasitə olduğundan, inkişaf edə bilir:

 • Proyektor vasitəsilə nümayiş etdirmək üçün şəffaf bir film üzərində material.
 • Slayd proyektorda nümayiş etdirmək üçün filmdə material.
 • Nümayiş üçün material bir kompüter proyektordan ibarətdir.
 • Kompüterdə göstəriləcək material.
 • Şəbəkə mühiti ilə real-time oynatma üçün material .
 • Nəşr üçün material.
 • Abunəliklər.
 • Kağız üzərində çap.

Bu funksiyalar, hətta qabaqcıl PC istifadəçiləri tərəfindən istifadə edilmir və proqramın qabiliyyətlərini nəzərə almadan sadə insanlar sadəcə onları bilmirdilər.

Şəkillər

Biz bilirik ki, PowerPoint təqdimat proqramı demək olar ki, bütün məlumat formatlarını dəstəkləyən güclü bir vasitədir, heç bir istisna və qrafik.

Şəkillər, qrafika və cədvəllər təqdimatın ayrılmaz bir hissəsidir və bu işin əsas hissəsini təşkil edirlər, çünki əsas vəzifə təqdimatı dəqiq və anlaşılır etməkdir. Şəkillər fon şəkilləri və slaydın mətninə əlavə olaraq əlavə edilə bilər. Proqram məhsulu PowerPoint kiçik şəkillərini təqdim edir, ancaq şəxsi fotoşəkilləri çəkə və hətta internetdən ala bilərsiniz. Bundan əlavə, proqram şəkilləri işləmək üçün bəzi vasitələrə malikdir və ayrıca masalar və qrafiklər yarada bilərsiniz. Təcrübəsiz bir istifadəçi hətta özünün bütün imkanları ilə məşğul ola bilər, bir az sınaqdan keçirir.

Animasiyalar

Şəkil ilə işləməklə yanaşı, PowerPoint təqdimat proqramı da video faylları və animasiyalar ilə işləyə bilər. İndi bir az daha haqqında ikinci.

Yəqin ki, bir çoxları topların slaydlardan necə atlaya biləcəyini, kiçik adamları idarə edə biləcəyini və s. Bunu sizin üçün necə edəcəyini anlayaq. Birincisi, uyğun bir gif-imic tapırıq. Bu kiçik bir video, adətən looped deyil. Ancaq slayt açıq olduqda animasiya hər zaman gözü xoşbəxt etmək üçün necə? Bir video kimi bir hyph image yerləşdirmək və avtomatik təkrar təyin etmək lazımdır.

Bundan əlavə, slaydların sadə kaydırma maraqlı deyil. Animasiya keçişləri təqdimatınızı canlandırmağa kömək edəcək. Kontrol panelində bunun üçün lazım olan hər şeyi tapa bilərsiniz.

Video

Təqdimatların hazırlanması proqramı da video klipləri oynaya bilər. Ayrı bir slayt kimi və mətnlə birlikdə yerləşdirilə bilər. Bir spikerin sözləri kifayət qədər olmayan zamanlar var, onda video xilasetməyə gəlir. Yenə öz istehsal fayllarından istifadə edə və ya internetdən materiallardan istifadə edə bilərsiniz.

Əlavə etmək üçün istənilən klipi slayd üzərinə sürüşdürə və ya nəzarət panelini istifadə edə bilərsiniz: “Insert” – “Video”. PowerPoint məhsulu ilə işləmək çox sadədir, hətta təcrübəsiz istifadəçi asanlıqla öz öhdəsindən gələ bilər.

Səs

Daha əvvəl qeyd etmədiyimiz son şey səslidir. Hər hansı bir musiqili kompozisiya və ya əvvəlcədən qeydə alınmış mətn təqdimata daxil edilə bilər ki, bu natiqin performansını çox asanlaşdırır və dinləyicinin ruhunda unudulmaz bir iz qoyur. Əsas odur ki, doğru fayl tapmaq və dəyişən slaydlar ilə düzgün sinxronizasiya etməkdir.

İndi biliklərimizi düzəlt. Təqdimat proqramının adı nədir? Doğru, PowerPoint. Bu çox az sayda güclü bir vasitədir. Proqram Microsoft Office paketinin qalan hissəsi ilə sinxronlaşdırır və həmçinin digər tətbiqlərlə işləyir. Bu məhsul ilə işləmək, yenilikçi bir PC istifadəçisi üçün də asan və rahatdır.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.