Press "Enter" to skip to content

Windows 10 Defender tərəfindən CPU istifadəsini necə məhdudlaşdırmaq olar

Powershell konsolunu yönetici yetkilerinde çalıştırın ve aşağıdaki komutta kısmına defenderin kullanmasını istediğiniz cPU yüzdesini yazın.
Set-MpPreference -ScanAvgCPULoadFactor
kısmı 5 ve 100 arasında bir değer alabilir mesela CPU kullanımını %30 olarak ayarlamak için aşağıdaki komutu kullanmanız gerekecektir.

3 Ways to Limit Windows Defender CPU Usage in Windows 10

Windows Defender service is using high CPU all the time? If you have real-time protection enabled, Windows Defender will do the scan in the background and this can cause high CPU usage. To prevent Windows Defender from using the CPU too much, you can use the following methods to limit Windows Defender CPU usage in Windows 10.

Method 1: Limit Windows Defender CPU Usage via PowerShell

  Open Windows PowerShell as admin and execute the following command. It will display the current maximum CPU usage limit for Windows Defender.
  Get-MpPreference | select ScanAvgCPULoadFactor

Method 2: Limit Windows Defender CPU Usage via Group Policy

 1. Open the Local Group Policy Editor and browse to: Computer Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> Microsoft Defender Antivirus -> Scan . On the right pane, double-click on the “Specify the maximum percentage of CPU utilization during a scan” policy.
 2. Select the Enabled option and you limit the CPU usage of Windows Defender to 30% or any percentage you like, Click Apply and then OK.
 3. Restart your computer to apply the changes.

Method 3: Limit Windows Defender CPU Usage via Registry Editor

 1. Open Registry Editor and navigate to: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender . Right-click on the “Windows Defender” key and select New ->Key. Name it Scan.
 2. Next, right-click on the newly-created Scan subkey and select New ->DWORD (32-bit) Value.
 3. Name the DWORD AvgCPULoadFactor, and then double-click it to specify the maximum CPU percentage for Windows Defender.
 4. Close Registry Editor. Reboot your computer and check if Windows Defender still has high CPU usage.

Related posts:

 • How to Set a Download Bandwidth Limit for Windows 10 Update
 • Fix: Windows Defender is Turned off by Group Policy
 • 3 Ways to Turn off Windows Defender in Windows 10 or 8
 • How to Change the Size Limit for Outlook PST Files
 • Previous Post: Configure Chrome / Firefox / Edge to Automatically Clear Cookies on Exit
 • Next Post: Reduce Hibernation (Hiberfil.sys) File Size in Windows 10

Windows Defenderin işlemci kullanım yüzdesini ayarlayın

Windows Defender Antivirus, Bilgisayarınızı virüs, casus yazılım ve diğer istenmeyen yazılımlar gibi kötü amaçlı yazılımlara karşı korumaya yardımcı olur. zararlı yazılımlar bilginiz olmadan bilgisayarınıza

çok farklı yollardan bulaşabilirler mesela ; bir e-posta iletisinden, İnternet’e bağlandığınızda veya bir USB flash sürücü, CD, DVD veya başka bir çıkarılabilir medya kullandığınızda kendilerini yükleyebilirler. Bazı kötü amaçlı yazılımlar yalnızca yüklendiğinde değil, beklenmeyen zamanlarda çalışacak şekilde programlanabilir. Bu sebepledirki Windows Defender oldukça gerekli bir windows bileşenidir. Gel gelelim mesela büyük boyutlu dosyaları biryerden biryere kopyalarken , web sayfa açılışlarında sistem ilk açılışında birçok şeyi taradığından sistemde bir yavaşlık oluşturur bu sebepledirki eğer birkaç Gb veya üzeri dosyaları kopyalayacaksam Antivirüs veya defenderi kapatıp işlem yaparım.

Defenderim varsayılan maksimum CPU kullanımın yüzdesi nedir

Windows Defender , Windows 10’da tarama sırasında varsayılan olarak maksimum yüzde 50 CPU kullanacak şekilde ayarlanmıştır. Defender’ın çok fazla sistem kaynağı kullanmasını önlemek için maksimum CPU kullanımını sınırlamak mümkündür.Öncelikle tarama (Scan) sırasında Windows defenderin nekadar CPU kaynağı kullandığını görmemiz gerekir bunun için Powershell konsolundan aşağıdaki komutu verin.

Get-MpPreference | select ScanAvgCPULoadFactor

Aşağıdaki resimde de görüldüğü üzere varsayılan olarak % 50 dir. ScanAvgCPULoadFactor değeri bize mevcut CPU kullanım yüzdesini verir.

Defenderin Maksimum CPU kullanım yüzdesini ayarlayalım

Powershell konsolunu yönetici yetkilerinde çalıştırın ve aşağıdaki komutta kısmına defenderin kullanmasını istediğiniz cPU yüzdesini yazın.
Set-MpPreference -ScanAvgCPULoadFactor
kısmı 5 ve 100 arasında bir değer alabilir mesela CPU kullanımını %30 olarak ayarlamak için aşağıdaki komutu kullanmanız gerekecektir.

Set-MpPreference -ScanAvgCPULoadFactor 30

Üstteki komuttan sonra defender ile tarama süresi uzuyorsa değeri eskisi gibi %50 yapınız.

Defender CPU kullanım yüzdesini Registryden ayarlayalım

1. Aşağıdaki anahtara gidin ve Scan isminde bir alt anahtar oluşturun

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender

2. Scan anahtarının içerisine “AvgCPULoadFactor” isminde bir DWORD (32 Bit) değeri oluşturun ve bu yeni değerin ondalık kısmının değer verisini arzu ettiğiniz bir rakam ile değiştirin.

Tavsiyem ya sadece Powershell yada sadece registry yöntemini kullanmanızdır. Biriyle farklı diğeri ile farklı değerler belirlemeyin.

Defender CPU kullanım yüzdesini Vbs ile ayarlayalım

Defender CPU kullanım yüzdesini kolayca ayarlayabilmeniz için sizlere bir script kodladık sayfa sonundan indireceğiniz “Defender_cpu.zip” dosyasının içerisindeki “Defender_islemci_kullanimi.vbs” dosyasını çalıştırdığınızda Defender CPU kullanım yüzdesini belirtin diyen bir ekran gelecektir boşluğa 5 ile 100 arasında bir rakam yazın ve Tamam butonuna tıklayın böylece cpu kullanım yüzdesi ayarlanmış olacaktır.

Eğer defender CPU (işlemci) kullanım yüzdesini varsayılana tekrar geri döndürmek isterseniz scripti birkez daha çalıştırmanız yeterlidir.

– Windows defender nasıl kapatılır Burada

– Windows 10 Defender dosyayı blokluyorsa Burada

– Defender kurcalamaya karşı koruma ayarı Burada

– Defender control v1.2 – bir tıkla Defenderi devre dışı bırak Burada

– Bir tıkla windows defendere dışlama ekleyelim Burada

– Windows Defenderin sildiği dosyayı geri getirelim Burada

– Windows defender sürümü nasıl bulunur Burada

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.