Press "Enter" to skip to content

Xaricden sifaris

Əqrəb bürcü altmda doğulan insanlardan şturman, cərrah, dənizçi, kimyaçı, şaxtaçı, mexanik çıxır. Əgər yaxşı səsi varsa, yəgin ki, onu estrada və opera müğənnisinin karyerası gözləyir.
Əqrəbdə idrak, hissiyyat və emosiyalar əla şəkildə tarazlaşıb. Əgər yüksək intellekti varsa, Əqrəbdən filosof ola bilər, həyatın mənasını axtarmaqla məşğul olar.

Əqrəb bürcü haqqında ♏

Əqrəb bürcü altında doğulan insanları hər şeydən əvvəl həyatda gərgin, güclü və ehtiraslı olmaları səcıyyələndirir. Əqrəb bürcünü Mars və Pluton idarə edir. Bu planetlər Əqrəbə elə bir təmərküzləşmiş güc verir ki, əslındə hər şeyə qadir olur. Əqrəblər hakimiyyət istəyirlər. Onlar Oğlağın sımvolik görüntülü və Qoçun fiziki qüdrətli hakimiyyətini deyıl, bütün qüvvələrə nəzarət edən həqiqi hakimiyyəti ıstəyirlər. Onlar insanları öz iradəsinə tabe etməyi xoşlayırlar. Əqrəb istəyir ki, yaxın adamları və dostları onun ıradəsı ılə hərəkət etsinlər. Bu heç də nə qəddarlıq, nə də aldanışdır, sadəcə onların düşüncə tərzidir. Onun surprizdən xoşu gəlmir; gələcək haqqında biliyə əsasən hadisələri əvvəlcədən görür və necə hərəkət edəciyini yəqinləşdirir. Əqrəblər öz həqiqi hisslərini hər yerdə imkan olduqca gizlədirlər. Əslində qapalı olan bu insanların ıfadə etdikləri duyğu və həyacaniar həqiqi deyil, yalnız bır görüntüdür. Onlar belə güman edirlər ki, əsl hisslərini gizlədərlərsə, ətrafdakı insanların özlərini necə aparmasını bilər və situasiyaya nəzarət edərlər. Əqrəblər həmişə öz hisslərini bir növ cilovlayır və
enerjilərini fövqəladə vəziyyət üçün saxlayırlar. Heç kimdən asılı olmaq və köməksiz görünmək istəməyən Əqrəblər başqasının nəzarətində qalmağı da xoşlamırlar.

Onlar birdən partlamaqdan qorxurlar: daxillərində o qədər enerji toplanıb ki, qabağını buraxsalar kor bir qəzəb və hiddətə də çevrilə bilər. Əqrəbin qəzəb və hiddəti həqiqətən də dəhşətlidir: ona mütləq nəzarət olunmalıdır. Əqrəb hamıya, o cümlədən özünə əzab verir. Reai həyatda əqrəb özünü ölümcül səviyyədə sancır. Zodiak Əqrəb də eynilə onun kimidir.
Situasiya üzərində nəzarət istəyi — Əqrəbdə hər şeyi bilmək həvəsini gücləndirir: hadisələrin gedişatını izləmək, nə baş verdiyini aydınlaşdırmaq üçün bu çox zəruridir. Əqrəblərə həm də səylə işləmək və öz ambisiyalarını gerçəkləşdirmək keyfiyyətləri xasdır; nəyisə etmək qərarına gəldilər, başladıqları işi axıra çatdırıb məqsədlərinə nail olurlar. Bu — hərəkətdə olan enerjinin -Marsın yoludur. Nəyisə onların tələbləri üzrə dəyişdirmək lazımdırsa, hər şeyi yenidən — lap sıfırdan başlayıb qururlar. Bu isə Plutondur — zəruri hallarda hər şeyi əvvəldən başlamaq.
Əqrəb hər bir işi gərginlik altında edir, çünki belə yaranıblar. Başqa bürclərə nisbətən Əqrəb daha böyük intensivlik göstərir, həyatını və işini qərqin ritmlə keçirir.

Rəmzləri: əqrəb, çalağan, qartal, kəllə, şam, piramida.
Rəngləri: sarı, tünd-qırmızı, al, moruğu.
Metalları: dəmir, polad.
Rəngləri: akvamarin, karbunkul, mərcan, beril, yaqut, aydaşı, büllur, topaz, malaxit.
Çiçəkləri: qərənfil, pion, payızgülü.
Anatomik emfazası: cinsi orqanlar, onurğa, ürək-damar sistemi.
Tilsimləri: böcək, əqrəb, kəllə.
Xoşbəxt günləri: çərşənbə axşamı.
Uğurlu rəqəmləri: 4, 5, 8, 9, 1 0, 11, 21, 1 00, 666.
Uğursuz günləri: bazar ertəsi, cümə.
Ölkələri: Almaniya (Bavariya, Saksoniya), Norveç, Əlcəzair, İsveç, Mərakeş, Seylon.
Marsın təsiri altında 24 oktyabr — 2 noyabr tarixdə doğulanlar ümidsiz, təbabətə qabiliyyətli, müalicə etmək istedadı olan insanlardır. Onlar gənclikdə özünə inamlı və yetkinlik dövründə enerjili oliurlar. Mühüm illəri: 1 5, 30, 45, 60.
Günəşin təsiri altında 3-13 noyabr arasında doğulanlar təbiətcə güclü və ehtiraslı, təşəbbüskar və iradəli, nəcib və alicənab olurlar. Mühüm illəri: 1 5, 25, 30, 45, 50, 60, 75.
14-22 noyabr arasında Veneranın təsiri altında istedad, və güclü ehtiraslar, olan insanlardır. doğulanlar yüngülağıl, emosionai və vurğun, artist ıstedadı və güclü ehtirasları olan insanlardır. Mühüm illəri. 1 5, 25, 30, 45, 50.

Əqrəb bürcü və sevgi

Kişj
Əqrəb bürcü altında doğulmuş kişi öz seksual meyfinə çox bağlıdır. O, ehtiraslı, emosional və gözlənilməzdir. Xarakteri — öz arzu və istəklərinin dalmca gedərək heç bir maneəyə baxmadan onları ödəmək; nəticəsi barədə düşünməz. Qoy başqaları onu ürəksiz donjuan — arvad düşkünü hesab etsin — fərqinə varmir.
İnsanlar onun hipnotik seksuallığına — dəmir maqnitə cəzb olunduğu kimi cəlb oiunurlar. Güclü energetik sahəyə malikdir. Lakin qadının ona çox yaxınlaşmasında bir qorxulu cəhət var; seksuallığı xəbərdarlıqsız şəkildə partlaya bilər. Özünə nəzarət etmir. Artıq xoşagəlməz hadisələrlə üzləşmək istəmirsinizsə, ondan uzaq olun. Sevgi oyununda onunla lap yüksəklərə də qalxmaq olar, ən aşağı səviyyəli hərəkətlərə də enmək mümkündür. Çox ehtiraslı olub, məqsədinə çatmaq üçün hər hansı bir riskə gedə bilər; hətta qadını zorlamaqdan da çəkinməz. Kişi-Əqrəb xeyirxahhğı heç vaxt unutmadığı kimi, təhqir və incikliyi də həmişə yadda saxlayır. Yaralansa -yeganə məqsədi qisasçılıq olacaq. Münasibətlərində çox vaxt mübarizə və yarış elementləri olur. Asanlıqla özünə düşmən qazanır; onlar ehtiyatlı olmalıdırlar. İstəniiən konfliktdə Əqrəb təhlükəlidir; qəzəbli, məqsədyönlü və tərsdir. Cüzəşt və kompromis nə olduğunu biimədən axıra qədər vuruşacaq. O, mütəhərrik, dinamik və dostlarına sədaqətlidir. Emosional cəhətdsn qeyri-sabitdir. Heç kimdən asılı olmaq istəmir, ancaq kiməsə arxalanmalıdır.
Həzz və ləzzət aimaq üçün boş-boşuna çox enerji sərf edir. Alkoqolızmə və narkotikə meyli var, lakin başqalarına nisbətən güclü iradəsi və məqsədyönlüyü sayəsində daha tez mənfi adətlərdən yaxa qurtara bilir. Onun üçün iş çox vacibdir. Fiziki əməyi sevmir. Canlı təxəyyülü, cəsarəti və təşəbbüskarlığı onu uğura doğru aparır. Maliyyə işlərində praktikdir; pul məsələsində onu aldatmaq çətindir. Ürək məsələlərində «yox» sözünü başa düşmür. Onun fikrincə, ehtirasın özü bir qanundur. Hiyləgərlik, eqoizm, prinsipsizlik kimi xarakter əlamətləri ola bilər və bütün bunlar onun seksual macəralarında təzahür edir.
Qadın
Qadın-Əqrəb kişini heyran etmək üçün necə gəzmək, danışmaq və görünmək barədə bütöv bir kitab yaza bilər.O, çox seksualdır. Gözlərində və səsində ehtiras aşıb-daşır.
Cəlbedici kişi görəndə onu kütlədən ayırıb fəth etməyi bacarır. Xaricdən bir o qədər qəşəng olmasa da, hipnotik gözlərilə kişinin müqavimətini qırır; sanki kobra bədbəxt dovşanı ağuşuna alır.
Darıxdırıcı tərəfdaşları sevmir. Yüksək dərəcəli, rahat miniklərdə səyahəti xoşlayır və pula qızırqanmır. Enerjisi bir neçə qadına kifayət edər. Yaxşı işləməyi və əylənməyi sevir. Hər şeydə ifratçılığı var. Sevgiyə ciddi yanaşır. Bu bürcün kişisi kimi, o da öz ehtiraslarının quludur. Lakin onun həyat eşqi kişidən asılı olmadan mövcüddur.
Yataqda tələbkardır və çox az kişi olar ki, onun ehtiyacını tam ödəsin. Özünə münasib olmayanları sevmir. Digər tərəfdən, utancaq, psixoloji mövhumatlı impotentlərlə möcüzə yarada bilər; öz tərəfdaşının potensialını seks enerjisinə çevirər. İti ağlı və əla intuisiyası var. Ətrafına həddən artıq tənqidi yanaşır. Potensial dostlarını və sevgililərini uzun müddət öyrənir. Onunsa əsl xarakterini başa düşmək heç də asan deyil. Məqsədinə çatmaqda güclü iradəsi və böyük dözümü ona köməkdir. Seçdiyi yolda qətiyyətlidir; ətraf şəraitə uyğunlaşmağa cəhd etmir. Lakin xəyanəti heç bağışlaya bilmir. Qəzəbli qadın-Əqrəb iblisdən də dəhşətlidir. Onun qisasçılıq və dağıdıcılığı etibar və etimadını doğrultmayan şəxsi məhv etməyə qədər şiddətlənə bilər. Qısqanclıq — onun əsas nöqsanıdır. Zəifliyə nifrət edir. Ancaq bir şeydə əmin olun ki, o, emosional, ehtiraslı olduğu qədər də sevgisinə sədaqətlidir; özünü fəda etməyə, qurban verməyə də hazırdır. Nikah? Cördüyünüz kimi o, cənnət də, cəhənnəm də ola bilər; orta variant yoxdur. Yadda saxlayın: Zodiak bürcləri arasında Əqrəb hamıdan çox ifratçılığa meyl edir. Bu — təhlükəli qadındır. Əsəbləri zəif olanlar belə qadınların yanından ötüb keçməlidir.

Əqrəb bürcünün uyğunluğu

 1. Əqrəb — Qoç: Həddən artıq qeyri-sabit birlik. Qoç seksdə yenilikləri sevir, Əqrəb isə məmnuniyyətlə onlarda iştirak edir. Lakin Qoç qısqanc Əqrəb üçün həddən artıq azadlıqsevərdir. Hər ikisi eqoist, dinamik və ambisiyalıdır. Güclü qarşılıqlı cazibə yarana bilər, ancaq onların individualizmi ayrılığa səbəb olacaq. Qısa əlaqə, kələ-kötür uzunmüddətli münasibətlər.
 2. Əqrəb — Buğa: Hər ikisində tərəfdaşını yataqda məmnun etmək səyi var. Lakin gündüz vaxtı münasibətlərində fərqlər üzə çıxacaq: Əqrəb tənbəlliyin düşməni və simic, Buğa isə qazandığı pulu məsrəf etməyi xoşlayan insan. Hər biri qürurlu və tərsdir, üstünlük qazanmağa və hökm etməyə meyllidir. Yüksək seksuallıqları əlaqə imkanına ehtimal verir, ancaq nikah tamamilə şübhəlidir.
 3. Əqrəb — Əkizlər: Seksual baxımdan onlar yaxındırlar. Ancaq bu hələ hər şey demək deyil. Buna şüurlu münasibət zəruridir. Məqsədyönlü və inadkar Əqrəbə görə, Əkizlər hər şeyi həddən artıq asanlıqla qavrayırlar, qəbul edirlər. Dəyişkən Əkizlər malik olduqları iti ağlı hər bir fürsətdən istifadə etməklə nümayişkaranə göstərirlər. Əqrəb belə hərəkətləri açıq-aşkar vaxt itkisi hesab edir. Nahamvar əlaqə, çətin nikah.
 4. Əqrəb-Xərçəng: Bu iki su bürcü bir-birilə yaxşı yola gedir. Əqrəbin ehtirası Xərçəngdə həssas tərəfdaşını tapa bilir. Fiziki uyğunluq hər ikisinin əzab çəkdiyi qısqanclıq üzündən baş verən ixtilaflar azaltmağa kömək edir. Bunula belə, ixtilaflar yaranarsa kənar müşahidəci olmaq lazım deyil. Güc və havadarlığın harmonik ittifaqı daha çox ehtimal olunandır. Yaxşı əlaqə, gözəl nikah.
 5. Əqrəb — Şir: Hər ikisi çılğındır və kəskin ixtilaflar güc tətbiqilə qurtara bilər. Bu ittifaqda ehtiras çox şeyi idarə edir. Onlar bir-biri üçün fiziki cəhətdən cəlbedicidirlər, lakin Əqrəb Şirə onun ehtiyac hiss etdiyi hörmət və diqqəti göstərmir. Şirin izzəti — nəfsi yaralanır, bir çox situasiyalarda isə Əqrəbin qısqanc mülkiyyətçi səyləri sınağa çəkilir. Xoş əlaqə rnümkündür, lakin uzunmüddətli ittifaq uğursuzdur.
 6. Əqrəb — Qız: Onların bir çox maraqları üst-üstə düşür, lakin, bu — seksual sahəyə aid deyil. Onlar üçün yaxşı münasibətlər qurmaq çətin deyil. Qız öcəşkən, Əqrəb isə kobudluq dərəcəsində açıq ola bilər. Əgər Qız öz davranışına zəruri düzəlişlər edə bilərsə, yəqin ki, nəsə alına bilər. Müəyyən bir vaxt ərzində ruhi-mənəvi yaxınlıq; sonra isə Əqrəb özü üçün yeni seksual tərəfdaşlar axtarmağa başlayacaq.
 7. Əqrəb — Tərəzi: Əqrəb Tərəziyə həddən artıq mülkiyyətçi kimi və qısqanclıqla yanaşır. Tərəzi Əqrəb üçün həddərı artıq tənbəl və hissiyyatlıdır. Lakin hər ikisi ehtiraslıdır (hərçənd ki, Tərəzidə dəyişkən əhval-ruhiyyə var). Onlar birgə həyata məsuliyyətlə yanaşırlar. Tərəzinin dəbdəbəyə sevgisi üzündən problemlər mümkündür; Əqrəb bunu təmin etmək iqtidarında olmaya bilər. Əlaqələr müddətində tez-tez baş verən fırtınalar. Nikah da tam sakit keçməyəcək.
 8. Əqrəb — Əqrəb: Seksual planda onlar hətta suyun altında belə tonqal qalaya bilərlər. Lakin həddən artıq bir-birinə çox oxşayırlar. Hər ikisi qətiyyətli, mülkiyyətçi və qıSqancdır, dəhşətli xarakterə malik insandır. Əgər nədəsə fərqləri varsa, münasibətlərdə çatdaq əməiə gəlir və əlaqə buxarlanır. Onların ilkin qarşılıqlı cəzbetmələri yataq otağının isti atmosferindən kənarda uzun müddət qorunub saxlana bilməz. Əlaqə — ah! Nikah — oh. Dəhşətdir!
 9. Əqrəb — Oxatan: Təzə evə köçəndə onlara qiymətli hədiyyə verməyin: Əqrəb öz evini sevir, lakin Oxatan yola düşmək üçün həmişə çamadanını hazır saxlayıb. Oxatana azadtıq lazımdır, Əqrəb isə tələbkardır və həddən artıq böyük mülkiyyətçidir. Hətta Oxatanın yumor hissi də münasibətlərindəki nahamarlığı düzəldə bilmir. Onların qarşılıqlı cazibəsi sekslə izah olunur və uzun müddət davam edə bilməz. Bir gecəliyə — bəli, bütün həyatları boyu — xeyr.
 10. Əqrəb — Oğlaq: Hər ikisi inadkar, ambisiyalıdır və seksual baxımdan yaxşı uyğun gəlirlər. Böyük problemlər görünmür. Əqrəbin emosionallığı Oğlaqın təmkinilə yaxşı harmoniya təşkil edir. Əqrəbin sabitlik əldə etmək meyli Oğlaqın xoşuna gəlir. Əqrəb seksdə sentimentallıq axtarmır; bu, Oğlaqı da təmin edir. Uğurlu əlaqə, etibarlı nikah.
 11. Əqrəb — Dolça: Dolçanın əhval-ruhiyyəsindəki dəyişmələr Əqrəbi əsəbiləşdirir. Dolça evdən kənar ictimai işləriə məşğuldur; Əqrəb isə evə bağlıdır. Əqrəb azadlığı sevən Dolçanı özünə tabe edə bilmir. Dolça son dərəcə ünsiyyətcildir, Əgrəb isə əksinə. Əqrəb Dolçanın qeyri-praktik fikiriərini mənasız hesab edir. Yataqdakı akrobatika bu cütü biryerdə saxlamayacaq. Qoy hər biri öz yolu iiə getsin.
 12. Əqrəb — Balıqlar: Bu cüt üçün güclü qarşılıqlı meyl xarakterikdir. Balıqlar öz qətiyyətsizliklərini kompensasiya etmək üçün Əqrəbə bel bağlamağa hazırdırlar, və Əqrəbin hökmranlığa can atmağını məmnuniyyətlə qəbu! edirlər. Onların seksual həyatı məftunedicidir. Balıqlar ixtiraçı-yaradıcıdırlar. Əqrəb inadcıldlr. Həm əlaqə, həm də nikah uğurludur.

Əqrəblərin Sağlamlığı

Əqrəbin sağlamlığı tamamilə öz əlindədir. O, kədərli və bəd fikirlərə dalmaqla, habelə təhlükələrə qarşı laqeyd qalmaqla özünü məhv edə bildiyi kimi, güciü iradəsini toplayıb xilas da ola bilər. Əqrəbin anadangəlmə həyati qüvvələri böyükdür. Əqrəblər nadir hallarda xəstələnirlər, ancaq xəstəliyi ağır keçirirlər. Onların ən çox ağrıyan yerləri — burun (xroniki qanaxma), boğaz, ürək, kürək, ayaqlardır. Venaların genişlənməsi və qan-damar sisteminin xəstəlikləri tez-tez baş verir. Əqrəblər təhlükələrə nifrət etdiklərinə görə, onların başına çoxlu sayda bədbəxt hadisələr gəlir; əqrəblər yanğınlardan, partlayışlardan və s.-dən özlərini gözləməlidirlər. Əqrəblərin həyat enerjisi o qədər böyükdür ki, onlar doğularkən dünyaya gəlmələrini təmin etmək üçün əlavə qüvvələrə (enerjiyə) ehtiyac olur. Əqrəblərin doğumundan əvvəl və ya sonra bir il ərzində onların qohumları vəfat edir. Və əksinə Əqrəb vəfat edib bu dünyadan köçəndə azad olmuş enerji o qədər çox olur ki, yeni varlığın həyata gəlməsinə bəs edir. Əqrəbin ölümündən bir il əvvəl və ya sonra keçən müddətdə ailədə təzə uşaq doğulur.

Karyera və Əqrəb bürcü

Əqrəb bürcü altmda doğulan insanlardan şturman, cərrah, dənizçi, kimyaçı, şaxtaçı, mexanik çıxır. Əgər yaxşı səsi varsa, yəgin ki, onu estrada və opera müğənnisinin karyerası gözləyir.
Əqrəbdə idrak, hissiyyat və emosiyalar əla şəkildə tarazlaşıb. Əgər yüksək intellekti varsa, Əqrəbdən filosof ola bilər, həyatın mənasını axtarmaqla məşğul olar.

 • Teqlər:
 • əqrəb bürcü
 • , capricorn
 • , eqreb burcu
 • , eqreb burcunun ozellikleri
 • , eqreb burcunun xususiyyetleri
 • , eqreb burcu haqqinda melumat
 • , eqreb burcunun uygunlugu

Xaricden sifaris

Salam, mən bilmey istiyirem ki bu yaxinlarda telefon sifariş etdim və tehvil aldim pdm den.
Indi yenə sifariş edə bileremmi?
Ay erzinde 1 dəfə icaze var? Telefon getirmeye?
Yoxsa necedi wertler deyinde bilenlerden xaiw

Sualı verdi: Ayselhumbetli97 ( 14/05/2019 )
Kateqoriya: Sual . Muddet aliexpress, other. Qısa keçid.

Verilmiş cavablar və yazılan şərhlər (1 cavab var)

2 si problem olmayacaq, növbəti aydan 2-3 dəfədən artıq gəlsə bizim iti görən operatorlarımız artıq sorğu sual edirlər ki, bu qədər telefonu neynirsən? Bəs artıq gələn dəfədən vergi ödüyəcəksən

Cavablamaq üçün sağ sütundan hesaba daxil olmaq lazımdır
Bu suala aid öz sualım var:
Sual verin
Bu suala cavab vermək istəyirəm:
Cavab verin

Cavab verin

Cavab yazmaq üçün lütfən sağ sütundan və ya buradan hesaba daxil olun.

Üzvlər üçün giriş

Elan qutusu

Son cavablar və şərhlər

123589 cavab verdi – PC üçün tövsiyə (1 gün əvvəl)

Valeh Abishov cavab verdi – Aliexpress telefon (3 gün əvvəl)

Valeh Abishov cavab verdi – 1-dən ədəddən çox əşya sirariş etmə (3 gün əvvəl)

Valeh Abishov cavab verdi – Poçta əlavə pul (3 gün əvvəl)

gul56 cavab verdi – Vöen və bank hesabı (5 gün əvvəl)

E. Hacı cavab verdi – Vöen və bank hesabı (5 gün əvvəl)

Mammadli-Help cavab verdi – iban hesab nömrəmi tapa bilmirəm (8 gün əvvəl)

Mammadli-Help cavab verdi – İxtisasla bağlı (8 gün əvvəl)

Cənab cavab verdi – TOEFL vs IELTS (17 gün əvvəl)

yusifmemmedov2004 cavab verdi – Amerikadan Gomruk daxil Kargo (27 gün əvvəl)

Только Бог cavab verdi – PC üçün tövsiyə (31 gün əvvəl)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.