Press "Enter" to skip to content

Hüquqi yardım

Salam. İddia ərizəsinə etiraz yazmaq hüququnuz var. Sadə yazılı formada yazıb, niyə haqlı olduğunuzu izah edib, sübutlarınızı əlavə edib etirazı məhkəməyə təqdim edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Təmizlik,Qüsul, Qadınlar haqqında əsas məsləhətlər

Hər şeydən öncə qəlbin təmiz olmalıdır. Buna mənəvi təmizlik deyilir. Mənəvi təmizlik olmadan, maddi təmizlik heç bir əhəmiyyət kəsb etməz, çünki hədisi-şərifdə də buyurulduğu kimi, “Allah insanın zahirinə və var-dövlətinə deyil, qəlbinə və əməlinə baxar”. Bununla yanaşı, hər bir müsəlman aşağıdakı hallara da nəzarət yetirməlidir:

1. Saç-saqqal və bığın artığı kəsilməlidir.

2. Saçlara qulluq edilməli, daranmalı, xüsusən də gərək varsa, tez-tez yuyulmalıdır.

3. Qoltuqlar hər gün sabunlanmalı və təmiz saxlanılmalıdır.

4. Dırnaqlar vaxtlı-vaxtında tutulmalıdır.

5. Dişlər fırçalanıb təmizlənməlidir. Bunun üçün ya misvaqdan, ya da diş fırçasından istifadə olunmalıdır.

6. Qoltuq altı və qasıqda bitən tüklər təmizlənməlidir.

7. Corablar tez-tez dəyişilməli, başqasını narahat edəcək qədər iylənməsinə yol verilməməlidir. İmkan daxilində yatmazdan əvvəl ayaqlar yuyulmalı və ya yatmazdan qabaq dəstəmaz alınmalıdır.

8. Yeməkdən əvvəl əllər, yeməkdən sonra isə əllərlə yanaşı, ağız da mütləq yaxalanmalıdır.

9. Cünub (qüslü vacib edən hal) olmasan belə, yeddi gündən bir (ən çoxu 15 gün) çimmək lazımdır.

10. Qüsldən öncə dırnaqlar tutulmalı, qoltuq altında və qasıqda bitən tüklər təmizlənməlidir.

11. Çimdiyin və ya qüsl aldığın yerdən ayaq yolu kimi istifadə edilməməlidir.

12. Çimdikdən sonra dəstəmaz almaq da unudulmamalıdır.

13. Çiməndən sonra təmiz paltar geyilməlidir.

Ayaq yolu ədəbi

Ayaqyoluna girmədən öncə diqqət olunacaq bir sıra şərtlər vardır ki, bunlara əməl olunmalıdır. Bu şərtləri aşağıdakı şəkildə sıralamaq olar:

1. Üstündə Allah, Məhəmməd kimi ərəb hərfləri ilə yazılı üzük varsa barmaqdan çıxarmaq.

2. Şalvar balaqlarını bükmək.

3. Ayaqyoluna sol ayaqla girmək və sağ ayaqla çıxmaq.

4. İmkan daxilində ayaq yolunda üzü və arxanı qibləyə tərəf tut­mamaq.

5. Paltara bir şeyin sıçramamasına diqqət etmək.

6. Kişilər zərurət olmadıqca ayaq üstə kiçik bayıra çıxmamalı.

Qeyd: Ayaqyolunda danışmaq, salam vermək, salam almaq, zəruri olmadığı halda, tənasül orqanına baxmaq, azan oxunduğu zaman azan cümlələrini təkrarlamaq olmaz!

Ayaq yolunda kiçik və böyük ehtiyacı gördükdən sonra təmizlənmək zəruridir. Kiçik ehtiyacı gördükdən sonra bir az gözləmək lazımdır. Tələsmək lazım deyil. Sidik kanalının tam boşalması üçün öskürmək, yürümək yaxşı nəticə verir. Kanalın tam təmizləndiyinə əmin olduqdan sonra sidik çıxan yeri su ilə təmizləmək lazımdır. Kiçik ayaqyolundan sonra kanalda qalan sidik artıqlarının təmizlənməsinə “istibra” deyilir. Ayaq yol­unda təharət işləri sol əllə görülür. Böyük ehtiyacı gördükdən sonra da nəcasət yeri təmiz olana qədər su ilə yuyulmalı və imkan daxilində qurudulmalıdır.

Qeyd: İnsan hər yerdən ayaq yolu üçün istifadə edə bilməz! Xüsusən də yol və yol kənarlarından, quyu, bulaq və su kənarlarından, hər kəsin istifadə etdiyi və ya keçdiyi kölgəli yerlərdən ayaqyolu kimi istifadə etmək olmaz!

Bu fəsli Peyğəmbərimiz Məhəmməd (sav)-in hədisi ilə yekunlaşdırırıq:

“Sidiyin bədəninizə və paltarınıza dəyməsindən çəkinin. Çünki qəbir əzabının çoxu sidikdən (istibra qaydalarına əməl etməməkdən) irəli gəlir.

Quru bir yer qalmadan bədənin başdan-ayağa yuyulmasına qüsl dey­ilir. Qüsl etməmiş insana isə cünub deyilir. Qüsl almaq fərz, üzrlü bir səbəb olmadan qüslü gecikdirmək isə günahdır.

Cünub olan şəxs:

Namaz qıla bilməz, məscidə girə bilməz, Quran oxuya bilməz və ona əl vura bilməz, Kəbəni təvaf edə bilməz. Bütün bu sayılanlar cünub olan insana haramdır.

Hansı halda qüsl almaq lazımdır?

1. Harada, nə zaman və necəliyindən asılı olmayaraq kişidən məni (sperma) xaric olarsa.

2. Cinsi əlaqədən sonra. Hətta sperma xaric olmasa belə.

3. Heyz (aybaşı) halı bitən qadınlara.

4. Nifas (zahılıq) halı bitən qadınlara.

Qadınlar aybaşı və zahılıq günlərində namaz qılmamaqla yanaşı, oruc da tuta bilməzlər. Lakin bu hal bitdikdən sonra namazın deyil, yalnız tutmadıqları oruc günlərinin qəzasını tutmalıdırlar.

Qadınlarla bağlı məsələlər

Heyz (aybaşı) qanı: Yetkinlik yaşına çatmış gənc qızlarda baş verən normal fizioloji hadisədir. 9-55 yaş arasındakı qadınlardan hər ayın müəyyən günlərində və müəyyən müddət ərzində gələn qana heyz qanı deyilir. Heyz qanının müddəti ən azı üç gün-üç gecə, ən çox müddəti isə on gün-on gecədir. (İmam Şafiyə görə ən çox müddət 15 gündür). İki aybaşı arasındakı ən az təmizlik müddəti 15 gündür. Bü adətən 26-28 gündən bir təkrarlanır.

Heyz qanını zahılıq müddəti sayılan 40 gün ərzində gələn qanla qarışdırmaq olmaz. Həmçinin, uşaqlıqda olan xəstəliklər nəticəsində gələn qan da heyz qanı sayılmır.

Qeyd: Heyz olan qadınlar hər gün ilıq su ilə və ya ilıq suya batırılmış bir bez ilə qasıq aralarını, qoltuq altlarını, əl-ayaqlarını yuyub təmizləməlidir. İmkan daxilində heyz olduğu günlər yaxalanmaları daha yaxşı olar. Heyz olan qadınlara bəzi şeylər qadağandır:

1. Namaz qılmaq: Qan göründüyü andan etibarən kəsiləcək anadək namaz qılmaq qadınlara haram sayılır. Bu namazların qəzası qılınmaz.

2. Oruc tutmaq: Heyz olmuş qadın namazda olduğu kimi, oruc da tuta bilməz, amma orucun qəzası tutulmalıdır.

3. Cildi olmayan Qurani Kərimə əl vurmaq və Quran oxumaq da bu dövrdə haram sayılır.

4. Məscidə girə bilmək.

5. Əri ilə cinsi əlaqədə olmaq.

6. Kəbəni təvaf etmək.

Bütün bunlar (heyz) aybaşı halında olan qadına haram sayılır. Lakin heyz olan qadına dua etmək, zikr edib qəbir ziyarətinə çıxmaq haram dey­ildir.

Unutma! Aybaşı bitdikdən sonra təxirə salmadan qüsl etmək lazımdır. Səbəbsiz olaraq qüslü təxirə salmaq günahdır.

Doğuşdan sonra qadın rəhmindən gələn qana nifas (zahılıq) qanı deyilir. Nifas qanının ən az müddəti yoxdur. Ən çox müddəti 40 gündür. 40 gündən sonra qan gələrsə, bu uşaqlıqdakı xəstəliklərlə bağlı gələn qan sayılır.

Nifas olan muddətdə qadın:

1. Namaz qılmamalı (qəzası da qılınmır)

2. Oruc tutmamalı (qəzası tutulur)

3. Cildi olmayan Qurana əl vurmaq, oxumaq olmaz.

4. Məscidə girməməli.

5. Kəbəni təvaf etməməli.

6. Əri ilə cinsi əlaqədə olmamalıdır.

Bunlar hamısı zahılıq halında olan qadınlara haramdır. Lakin heyz olan qadınlar kimi, nifas halında olan qadın da dua, zikr edib qəbir ziyarətinə çıxa bilər. Nifas qanı kəsildikdən sonra üzürlü bir səbəb olmadan qüslü gecikdirmək olmaz. Heyz və nifas qanı xaricində qadının usaqlığından xəstəlik nəticəsində gələn qana istihazə qanı deyilir. Bu qan yalnız dəstəmazı pozar. İstihazə halında olan qadın sadəcə dəstəmazını təmizləməklə kifayətlənər. Namazına da, orucuna da normal şəkildə dav­am edə bilər.

1. 9 yaşından əvvəl gələn qan.

2. 55 yaşından sonra gələn qan.

3. Hamiləlik müddətində gələn qan.

4. Heyz günlərində: 3 gündən az, 10 gündən çox gələn qan.

5. Nifas zamanı, 40 gündən sonra gələn qan xəstəlik (istihazə) qanı sayılır.

* Qüsl almadan əvvəl ayaqyoluna getməli.

* Üzük, sırğa və bilərzik varsa, çıxarılmalı.

* Qüsl alınacaq yerə girərək beldən aşağı nahiyəni örtməli.

* Sünnət və məhrəm yerləri təmizləməli.

* Qoltuq altında və qasıqda tüklər varsa, təmizləməli.

Bundan sonra isə aşağıdakı şəkildə qüslə başlamaq lazımdır:

Əuzu billəhi minəş-şeytanir-rəcim

Niyyət etdim, Allah rizası üçün qüsl almağa. (Allahümə tahhir qalbi va cismi minəl cənabəti val-kərahəti, yəni “Allahım, qəlbimi və cismi­mi cünubluq və pis şeylərdən təmizlə” deyərək dua edə bilərsən.)

Əllərini biləklər də daxil olmaqla 3 dəfə yu. (Protez dişlər varsa, onlar çıxarılmalıdır). Daha sonra sağ ovcunu su ilə doldurub ağzına apar. Boğazını da isladaraq 3 dəfə qarqara et. Bu fərzdır. Oruc olduğun zaman suyu udmamaq üçün çox ehtiyatlı ol. Sağ ovcuna yenidən su doldurub burnuna çək. Buna istinşaf deyilir. Suyun burnunun dibinə qədər getməsinə çalış. Daha sonra sol əlinlə burnunu təmizlə. Bunu da eyni şəkildə 3 dəfə təkrarla. Fərzdır. Bunun ardınca sağ çiynindən aşağıya doğru su tök. Bədənini ovuşdura-ovuşdura yu. 3 dəfə eyni şeyi təkrar etdikdən sonra sol çiynindən aşağıya eyni qayda ilə su tök. Ən axırda isə ayaqlarını yu.

Beləliklə, qüsl bitmiş sayılır. Qüsldən sonra kəlimeyi-şəhadət oxumaq sünnətdir. Səhihi Müslimin təharət bəhsində rəvayət olunan bir hədisdə Allah Rəsulu (sav) belə buyurur: “Sizdən biri nöqsansız dəstəmaz alıb “Əşhədu ən la ilahə illallah və əşhədu ənnə Muhəmmədən abduhu va rasuluh” – deyərsə, ona cənnətin səkkiz qapısı açılar, istədiyi qapıdan girsin.”

Qüsl alarkən saçların dibinədək islanmasına diqqət yetirmək lazımdır. Sırğa, bilərzik, üzük və s. bəzək əşyalarını çıxarmadan qüsl alan zaman, onların altını islatmaq vacibdir. Dırnaqların altındakı çirk təmizlənməli, xüsusən də qadınlar dırnaqlarına sürtdükləri dırnaq boyası və dodaqlarına sürtdükləri dodaq boyasını silməlidirlər. Çətin olduğunu nəzərə alaraq uzun hörüklü qadınlar hər dəfə qüsl aldıqları zaman hörüklərini islatmadan sadəcə başlarını yumaqla kifayətlənə bilərlər.

* Qüsl alan zaman dişlərin arasında yemək qırıntıları qalmamalıdır. Qüsldən sonra dişlərin arasında yemək qırıntısı qaldığını bilsən, dərhal təmizlə və ağzını yaxala.

* Qüsl zamanı suyu israf etmə.

* İmkan daxilində çalış ki, arxa hissən qiblə istiqamətinə düşməsin.

* Qüsl aldığın yeri ayaqyolu kimi istifadə etmə.

* Əgər qüsl etdikdən sonra qeyri-ixtiyari məni (sperma) xaric olarsa, qüsl pozulmuş sayılır. Təkrar qüsl almaq lazımdır!

Qüsl etmək üçün su yoxdursa, təyəmmüm edilir. Bütün bədəni suda islatmaq şərti ilə dənizə girib-çıxmaq da qüsl sayılır. Lakin bu zaman ağzına və burnuna su almağı unutma.

Ailə və Uşaq Baxılıb: 37427 Tarix: 10 fevral 2014
f Paylaş

Digər yazılar

Evlilik “qorxu”su, yaxud 30 yaş sindromu

Maddi yetərsizlik qorxusu. Kişilərin gec evlənməsinə bir çox amillər təsir göstərir. Maddi durumu yaxşılaşdırmaq, karyera qurmaq istəyi gec evlənməyə səbəb olan amillərdəndir. Evlənmək fikrinə düşən gəncin ilk olaraq, ö

Nişan üzüyünün tarixi

Nişan üzükləri haqqında. Hələ qədim zamanlardan üzük əbədi sevgi rəmzi olmuşdur.Sual ola bilər ki, niye boyunbağı , ya sırqa yox, məhz üzük.Ona görə ki, üzük qapalı dairə formasındadır ki, bu da əbədi sabitliyi ifadə edir

Gəlinlik niyə ağ rəngdədir?

Qədim Romada gəlinliklərin rəngi sarı idi. Orta çağlarda isə gəlinliyin rəngi məsələsinə o qədər də fikir vermirdilər. Parçanın keyfiyyəti və göstərişli olması daha önəmli idi. Hər kəs ən yaxşı paltarını geyinirdi, reng d

Hamilə qalmağa kömək edən bitkilər

Uşaq istəyən xanımlar üçün soğanın faydası. Bir dənə orta böyüklökdə soğanı qabığını soyub dörd yerə bölürük.Əvvəlcədən qaynadılmış 2stəkan suyun içində 5dəqiqə qaynadırıq.İçinə başqa heç bir şey əlavə etmək olmaz.Hər günort

Ailədə mehriban olmaq üçün tövsiyələr

Həyat yoldaşınıza hörmət edin. Həyat yoşdaşlarınızı əziz tutun. Xanımların əziz olmağa həmişə ehtiyacları vardır. Bu, həyat yoldaşları üçün birinci vəzifə olmalıdır. Yəni, elə iş görməlidir ki, xanımı onu sevdiyini bilsin

Həyat yoldaşımsan, yoxsa məşuqum? (Test)

Əksər kişilər həyatındakı qadının həm həyat yoldaşı, həm də məşuqəsi olmağını istəyir. Bəs hər qadın bunu bacarırmı? Sevdiyiniz kişinin həyat yoldaşısınız, yoxsa məşuqəsi? Bunu bilmək istəyirsinizsə bu test əsl sizlikdir

Ana südünü artırmaq üçün 6 məsləhət

1.Dieta etməyin. Sürətli kilo verməyi vəd edən pəhriz və dərmanları qəbul etməyin. 2.Su için. Südünüzü artıran ən əhəmiyyətli qida, sudur. Gündə ən az 2,5 – 3 litr su içməlisiniz, çünki südün əhəmiyyətli bir qisimi suda

Müxtəlif ölkələrdə toy günü bəy və gəlinin başına belə oyun açırlar

Müxtəlif mədəniyyətlərin müxtəlif toy adətləri. Bir mədəniyyətdən başqa birinə doğru dəyişən adət-ənənələrin toy mərasimlərinə necə təsir göstərdiyi yəqin ki,hamıya maraqlıdır.Bizdə gəlinlə bəyin üstünə düyü səpirlər ki,ruzi-bərəkə

Kişilər üçün seksuallıq

Sevdiyiniz kişinin gözündə seksual görünüb onu başdan çıxarmaq istəyirsinizsə, bu məqaləni mütləq oxumalısınız!. Sevgilinizlə baş-başa möhtəşəm gecə keçirmək, onun qarşısında heç vaxt olmadığınız qədər seksual görünmək istəyirsinizsə

Hüquqi yardım

Qeyd edək ki, Ailə Məcəlləsinə əsasən, aliment ödənilməsi barədə razılıq olmadıqda uşaqlar üçün onların valideynlərindən məhkəmə tərəfindən bir uşağa görə qazancın, yaxud da gəlirlərin 1/4 hissəsi, 2 uşağa görə qazancın və ya gəlirlərin 1/3 hissəsi, 3 və daha çox uşağa görə isə qazancın və yaxud gəlirlərin yarısı aliment olaraq hesablanır.

Alimentin miqdarı məhkəmə tərəfindən müəyyən nüanslar nəzərə alınmaqla azaldıla və ya artırıla bilər.

Aliment öhdəliyi olan şəxs işləmirsə və ya heç bir gəliri yoxdursa, bu zaman məhkəmə həmin şəxsə alimentin ödənilməsini sabit pul məbləğində təyin edir. Alimentin sabit pul məbləği uşaqlar üçün yaşayış minimumuna uyğun olaraq hesablanır.

Yəni, hazırda bu məbləğ 220 manatdır.

Şərhlər

Karimova gulshan 2022-02-02 20:31:12

Salam men 3 ildirki boshanmisham, hal hazirda iki ushaq uchun 320 azn aliram . Az yashli oldugundn ushaqlar ishlaya bilmirem. Men alimentin qaldirmasi uchun hara ve hansi erza formasi ile yaxinlashmaliyam yoldashim qanuni ishlemir

Salam, qətnaməni qəbul etmiş məhkəməyə ərizə ilə müraciət edə bilərsiniz Vəkil Qulam İsmayılzadə

Hafizə Alıquluyeva 2022-05-13 05:50:09

Salam 1 uşağa görə 160 manat alıram bu məbləğ maaşın i 1/4 və ya 193 manat təyin elətdirmək istəyirəm .Bunun üçün hara müraciət etmək lazımdır.(hər dəfə minimum məbləğ qalxdıqca harasa müraciət etməliyəm yoxs aavtomatik hesablanıb təyin edilməlidir?).Cavabdeh Gəncədə qeydiyyatda

Salam, Siz bunun üçün ilk növbədə mediasiya təşkilatına müraciət etməlisiniz. Əgər mediatorun yanında məsələ öz əksini tapmarsa onda qətnaməni qəbul etmiş məhkəməyə müraciət etməlisiniz. Alimetn məbləği avtomatik artmır, hər dəfə gərək yeni ərizə verəsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Məzahir osmanov 2022-05-25 21:15:47

Salam mənim məkəməm olub mən im maşım 300 manat maş alıram mənə 175 manat alment kəsilib birdə 30 manat uşaqın saxlamasıyçun kəsilib üç yaşna kimi mənimdə gücüm çatmır 95 manatla dolana bilmək olarmı hara müracyət etmək olar

Salam. 1-ci instansiyanın məhkəmə qərarından narazı qalmısınızsa qətnaməni apellyasiya qaydasında mübahisələndirə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Məleykə Novruzova 2022-06-04 12:23:09

Salam mən 2 uşağa baxıram hər biri üçün 120 azn pul kəsilib qarşı tərəf işsizdir ailə qurub 1 övladı var azyaşlı indi məhkəməyə verib almenti azaltmaq üçün almenti azaltmağı mümkündürmü İndiki zamanda almet 1 uşaq üçün 193 manat olduğu halda mən 2 uşağa 240 manat alıram sualımı cavablandırın xahiş edurəm

Salam. Keçmiş ərinizin aliment məbləğinin azaldılması haqqında ərizə ilə məhkəməyə müraciət etmək hüququ var lakin, hesab edirəm ki, sizin halda həmin iddianın təmin edilməsi ehtimalı çox aşağıdır. Tövsiyyə edirəm ki, qarşılıqlı iddia verərək aliment məbləğinin hər uşağa görə 193 manat edilməsini məhkəmədən tələb edəsiniz. Bu halda sizin ərizənizin təmin edilmə ehtimalı keçmiş ərinizin aliment məbləğinin azaldılması barədə ərizəsinin təmin edilməs ehtimalından daha çoxdur. Vəkil Qulam İsmayılzadə

İlahe 2022-06-04 22:36:50

Salam menim 1 uşağım var heç yerdə işləmirəm uşağında xəstədi boşanmağa versəm nə qədər aliment kəsiləcəy maaşında yoldaşımın 650 mntdi.? Bu barədə yazsaz yaxşı olardı biz çünki ərizə verməyə gedecyik tezlikle

Salam. Əmək haqqı rəsmidirsə onda aliment 650 manatın 1\4 hissəsini təşkil edəcək. Əgər uşaın yaşı 3 yaşdan azdırsa onda onun 3 yaşı tamam olana qədər əlavə vəsaitində ödənilməsini tələb edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Könül Əliheva 2022-06-07 20:52:19

Salam mən alimet alırdım 175 manat 7ay idiki alimet ödəmirdi.Artıq 1aydı rəhmətə gedib zəhmət olmasa deyərdiz necə olacaq borcu ala biləcəm.Birdə aliment necə olacaq

Salam. Şəxs öldükdə aliment tələbi ilə bağlı icra işinə xitam verilr. Əgər bankda vəsaiti və.s. qalıbsa borcun ona yönədilməsini tələb edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Elsad Quliyev 2022-06-11 06:01:29

Salam. Mən bir dəfə ailə qurmuşam və yoldaşim rəhmətə gedib. 2 az yaşli uşağim var. Və yenidən ailə qurmuşam. Yeni qurduğum ailədən 1 uşağ doğulub. Yoldaşim indi boşanmaq istəyir. Əgər boşanma olsa aliment ödəməliyəmmi? Və hansi məbləğdə? Maaşim 300 manatdi.

Salam. Bəli ödəməlisiniz. Qanunvericilikdə əmək haqqınızın 1/4 hissəsi müəyyən edilmişdir, lakin yekun məbləği məhkəmə müəyyənləşdirir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Elsad Quliyev 2022-06-11 23:43:57

Yekun məbləği məhkəmə təxminən nə qədər müəyyən edə bilər? Hər halda yəqin məhkəmə mənim 2 az yaşli uşağlarimida nəzərdə tutmalidirki, bunlarada mən baxiramda düzdü?

Məhkəmənin hər işə işin hallarına görə individual yanaşması var, ona görə də qabaqcadan proqnoz vermək olmur məhkməmə aliment təyin edərkən siz sadaladığınız faktorları nəzərə alacaq, ya yox. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Günel 2022-06-14 14:43:27

Salam. Yoldaşım boşanmaq istəyir. Deyirki gedək asan xidmətə, könüllü ərizə verək ikimiz də. 1 aydan sonra nikah pozulacaq. Mənim anlayışım olmadığı üçün soruşuram. Asan xidmətə ikimizdə ərizə yazsaq, boşanma olsa aliment necə təyin olunur, elə asan xidmətdə? Boşanmadan əvvəl aliment tələb etməliyəm? Boşanandan sonra. Xahiş edirəm cvb yazin

Əgər sizin birgə nikahdan övladınız varsa onda nikah yalnız məhkəmə qaydasında pozula bilər. Məhkəmə nikahın pozulmasına baxarkən aliment məsələsini də həll edir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Fəqan 2022-06-15 12:43:11

Salam mən bir uşaqa 130 manat alment veriridim indi almenti 193 manat eləyiblər evliyəm 3 uşağım var indidə yoldaşım mənən alment tələb edir ki 1 uşağa xərclədiyni mənim 3 uşağma xərcləmirsən əgər bunada alment kəsilsə necə olacaq

Aliment məbləğinin minimum məbləği 2022-ci il üçün 193 manat müıyyən edilmişdir, ona görə də iddiaçı aliment tələbinin artırılması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Mehri Yaqubova 2022-06-24 08:55:31

Salam.Mənim yoldaşım aylıq 1700 manat maaş alır.Ancaq qanuni işləmir.3 övladım var.Boşanmaq istəyirəm.Lakin o özünü işsiz kimi təqdim edəcək.Mən isə onun yüksək maaş aldığını məhkəmədə necə sübut edə bilərəm?Bunun hər hansı bir hüquqi yolu varmı?

Salam məhkəmə çəkiçmə prinsipi ilə aparıldığı üçün sübutları təqdim etmək tərəflərin üzərinə düşür. Ona görə də yoldaşınızın gəliri haqqında məlumatı siz təqdim etməlisiniz. Təqdim edilmədiyi təqdirdə çox zaman minimum aliment məbləği həddində alimentin tutulması haqqında qətnamə qəbul edilir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

ELNUR YUSUBOV 2022-06-26 21:47:22

Salam.Mənə bir uşaq ücün 290 manat aliment kəsilib.Mən 2018 ci ildən indiye kimi 11.500 Azn ödemişəm.Maaşım 500 Azn idi.Məndən hər ay 395 Azn tutulurdu.Mənim bir övladımda var mənim himayəmdədir.Suraxanı məhkəməsi mənə qarşı qanunsuz qərar cıxardib.Men ne edim.Hal hazırda 3 aydı işsizəm

Suraxanı Rayon Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarı ədalətsiz saydığınız təqdirdə həmin qərardan apellyasiya qaydasına şikayət verə bilərsiniz. Başqa cür məhkəmənin qərarı mübahisələndirilə bilinməz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Ramazanova Diana 2022-06-27 14:41:56

Salam. 1 ildiki men bowanmiwam.1 qiz uwagi var 3 yawinda.keçmiw heyat yoldawim hebsdedi alimenti ödeye bilmir.Alementi nene ve yaxud babadan teleb etmek imkanim varmi? Özümde heç yerde iwlemirem.

Salam. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinin 89-cu maddəsinə əsasən yardıma ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmayan nəvələr saxlanmaq üçün öz valideynlərindən maddi yardım ala bilmədikdə, buna zəruri vəsaitə malik baba və nənədən məhkəmə qaydasında aliment almaq hüququna malikdirlər. Yani bəli, lakin bunun üçün yenidən məhkəməyə müraciət edərək cavaddeh kimi baba və nənəni göstərəsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Rovshen 2022-06-29 14:34:31

Salam men 175 azn aliment edeyirem ve iki ci nigahdan yeni ovladim var alimenti azaltmaq ucun mehkemeye muraciet etsem alimentin miqdari neqeder azala. Biler

Rovshen 2022-06-29 14:39:57

Resmi ish yerimde yoxdu

Salam. Məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz lakin şəxsi praktikama əsaslanaraq deyə bilərəm ki, məhkəmənin sizin xeyrinizə qətnamə qəbul etməsi ehtimalı aşağıdır. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Irada Ibrahamova 2022-07-10 13:18:19

Salam, Hormetli vekil. Menim 2 uşaqim var, boşanma üçün iddia erizesi qaldırmış terefem.Men aliment teleb elemirem, mehkeme ne teyin etse onunla razılaşaram. Yoldaşım işləmir bu səbəbdən – ona minimum (193manatdan)az teyin oluna biler? Yeni onun ele aylıq xerci 300manatdan yüksək olmur. Düşünürəm ki, o bu məbləği ödəyəcək durumda deyil. Təşəkkür edirəm

Əgər cavabdehin gəliri yoxdursa, adətən hər uşağa minimum 193 manat aliment təyin edilir. Lakin siz iddia ərizəsində 2 uşağa görə 300 manat aliment almaq istədiyinizi bildirsəniz onda məhkəmə sizin istəyinizə uyğun olaraq 300 manat aliment təyin edə bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Samir 2022-07-13 14:26:27

menim iki ushagim var. 2500 manat aliram. 6 ve 13 yashlari var. bilirem ki maashin 1/3 vermeliyem. mesele orasindadir ki, evim var ushagin birin propiskadadir burada biri rayondada. men ozum rayonda propiskdayam. ev satilmalidir. ev hesab edek ki 50 000 satildi. yoldashima ne qeder verilmelidir. 50/50? yoxsa ushagin orada propiska olmasi ehemiyyetlidir?

Salam. Əgər əmlak birgə nikah dövrü ərzində alınıbsa onda yarısı keçmiş arvadınıza məxsus ola bilər. Uşaqların qeydiyyatda olmasının payların dəyişməsinə heç bir təsiri yoxdur. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Aytən Məmmədova 2022-07-16 15:49:47

Salam,mən 2uşaqla Yoldaşım dövlət işində işləyir.Maaşini qəsdən az göstərə _bilər?

Teoretik olaraq azalda bilər. Yani işəgötürənlə yenidən daha az maaşlı müqavilə bağlaya bilər. Əgər siz alimenti əmək haqqının 1\3 hissəsi kimi alırsınızsa onda maaş az göstərilsə az aliment alacaqsınız. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Əsədov Elbrus 2022-07-18 10:13:04

Salam , aliment 18 yaşdan sonra məcburidi ?

Salam. Aliment 18 yaşa qədər ödənilir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

rzayev orxan 2022-07-18 16:07:05

salam men 2 ildir usagin uzunu gormurem usagi gizletir mene gosdermir 193 azn dir bir ayda bir meni polis verir 300 azn menen pul alir kime wikayet edek

Uşaqlar görüş təyin edilməsi ilə bağlı məhkəmədə iddia qaldıra bilərsiniz və bunun nəticəsində məhkəmə cavabdehin üzərinə öhdəlik qoyacaq ki qərarda müəyyən edilmiş vaxtdlarda sizinlə uşağın görüşünü təmin etsin. Misal üçün həftədə 2 dəfə satt 12:00 dan 18:00 dək və s. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Ümid 2022-07-20 15:55:45

Salam Mən 174 aliment kesildi 3 yaşına qədər əlavə 60 manat 210 manat hər ay ödəyirdim heçvaxt gecikme olmayıb lakin 3 yaşından sora 174 AZN düşdü bir ay belə ödədim sora ola idiya qaldırıb bunu 193 manat edilər amma artıq mənim nikahdan bir aylem və yeni doğulmuş bir körpəm var 193 manatı oduye bilmirəm nə edə bilərəm hara yaza bilərəm yeni asaqi düşmə ehtimalı var ? Özümdə ilerdi kirayədə qalıram Zəhmət olmasa cvb verərdiz öncədən təşəkkürlər

Salam sizin yenidən nikaha daxil olmağınız və həmin nikahdan uşağınızın olmağı mövcüd olan alimentin miqdarının aşağı salınması üçün əsas deyil. Yani 193 manatı buna görə aşağı salmayacaqlar. Lakin, bundan sonra tələbkar alimentin miqadarını yenidən artırmaq istəsə onda məhkəmə də iştirak edib bu haqda məlumat versəniz məhkəmə bu faktı nəzərə alaraq yenidən alimenti artırmaya bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Natiq Alıyev 2022-08-01 09:38:29

Salam, mənim bir azyaşlı uşağım var, yoldaşımdan boşanıram, əmək haqqım 2000 azn-dir, 1/4-ni tələb edib yoldaşım və 200 azn uşaq 3 yaşı tamam olana qədər əlavə ödəniş. Yoldaşım rəsmi işləyir 600 azn maaş alır, bu halda əlavə ödənişi ödəməliyəmmi? Və alıimentin yarısını 18 yaşına qədər uşağın hesabına keçirmək istəyirəm, bu mümkündür?

Salam. Əlavə müavinat uşağın 3 yaşəna qədər təyin edilir və ananın işləyib-işləməməsi buna təsir etmir. Aliemetn məbləğinin birdən birə məyyən hissəsinin ödənilməsini tələbkarla (ayni keçmiş arvadınızla) razılaşdıra bilərsiniz. O razı olsa ona birdəfəlik ödəniş kimi ödəyə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Gulshan 2022-08-04 07:01:56

Salam usaqa alimentin 4 1 hisesi ayrilip ama kriditi varsa o nece hesablanacaq

Sonaxanım 2022-08-06 16:42:56

Salam.mənim qardaşımın qanuni 2 uşaq,qeyri qanuni isə 1 uşağı var.qanuni arvadı boşanıb aliment kəsdirdikdən sonra yenidən birgə yaşayıblar.lakin onlar yaşadıqları müddətdə aliment ləğv olunmayıb.indi nigahdankənar olan qadın aliment tələb edəndə o da aliment tələb edir.qardaşım hal hazırda işləmir. Bilmək istərdim ki ilk ailəsiylə aliment ləğv olunmasa da bir yerdə yaşayıblar buna görə aliment ödəməlidir?bir də 3 uşağa da 175 man-dan aliment kəsilməsi həm də heç yerdən gəliri olmayan adam üçün bu dərəcədə düzgündür?

Salam. Tərəflərin bir yerdə yaşaması aliment tələbinin dəyandırılması və ya ödənilməməsi üçün əsas deyil. Aliment tələbinin dəyandırılması üçün gərək tələbkar müvafiq ərizə ilə icra şöbəsinə müraciət etsin və yalnız bu halda aliment dəyandırıla bilər. Satbil məbləğdə aliment gəliri olmayan və yaxud qeyri-müntəzəmə gəliri olan şəxslər barəsində müəyyən edilir ona görə də məhkəmənin 175 manat aliment müəyyən etməsində heç bir qanun pozuntusu yoxdur. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Esmira Selimova 2022-08-07 22:55:06

Salam menim bir usagim var 1 ay olar ki 193 manat olub alimenti amma atasi odememekcun maasini 300 manat yazdirib ki maasin 4/1rini versin sualim odurki o endire bilermi alimenti yeniden men erizede sabit pul meblegi teleb etmisem yeni 193 manati onun ele sans varmi etdirsin

Xeyr. Əgər 193 manat aliment müəyyən edilibsə onda 1/4 hissə tutula bilməz elə 193 tutulmalıdır. Vəkil Qulam İsmayılzadə

İsgəndərov elsen 2022-08-08 00:41:14

Hormetli vekil menim yoldasim menden aliment almaq ucun bosanir bu da teze cixib qadinlar ere gedir usag olan kimi bosanirlar ki aliment almaq ucun sizcə ayib deyil birde hormetli vekil bilmek isderdimki qadin işleyirse hardasa yene aliment odenilmelidirmi

Məsələnin ayıb olub-olmaması hüquqa aid sual olmadığı üçün cavab verə bilmərəm. Qadının işləyib-işləməməsindən asılı olmayaraq uşağı saxlamaq hər iki valideynin borcudur ona görə də onun sizdən aliment tələb etməsi qanunla əsaslıdır. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Qasımova Xatirə 2022-08-09 16:01:11

Salam ,mən 1uşağa görə 170 man almalıyam ,lakin ayda 50 və ya 80 man ödəyir ,bəzi ay heç ödəmir ,dəfələrlə mürariət edirəm icracıya deyir ki ,biz nə edə bilərik pulu yoxdu .Mən kimə müraciət edə bilərəm?

Salam əgər icra məmurunun hərəkətlərində pozuntu görürsünüzsə onda Ədliyyə Nazirliyinin İcra Baş idarəsinə və yaxud məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Esmira Selimova 2022-08-09 21:03:09

Salam usagin atasi rasiya vetendasligin qebul edib 1 aydi ki 193 manat aliment yazilib usaga bilmek isderdim atasi rasiya mekemesinde nese ede bilermi ki 193 manat odemeyib guya ki 300 manat maas alir ele gosterilir maasi endire bilermi yenide yeni ki 4/1 hisseye tezeden azaldila biler alimenti o sansi varmi atasini ola biler?

Salam. Azərbaycanda qəbul edilmiş qərarı yalnız Azərbaaycan Respublikasının məhkəmələrində mübahisələndirə bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Samir Rafiqli 2022-08-11 08:56:52

Salam. Men 140 manat aliment ödeyirem.özüm 3-cü qrup əliliyem. 120 manat pensiya aliram. Hara gedirem herbi bilet yararsız olduğu ücün işə götürmürlər. Və uşaqda 200 manat pensiya alir fiziki qüsurlu olduğu ücün. Anasıda 80 manat uşağa baxmağa göre pul alır.Uşaqlar ücün yaşayış minumumu 193 manat teşkil etdiyi halda uşaq 420 manata qeder pul alir alimetle beraber. Ana alimenti 193 manat ede bilermi mehmeme veya medasiya prosesi ile

Ana aliment tələbinin artırılması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilər. Aliment tələbinin isə 120 manatdan 193 artırılıb-artırılmaması artıq məhkəmənin mövqeyindən asılıdır. Məhkəmələr əvvələr demək olur ki birmənalı olaraq ərizə verilən kimi alimenti artırırdılar, lakin son zamanlar bu tendensiya dəyişib və məhkəmələrin Ailə Məcələsinin 75.1-ci maddəsinə əsaslanaraq aliment tələbini artırılmaması haqqında qətnamə qəbul etmələri də müşahidə olunur. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Hesenli 2022-08-11 23:54:25

salam hörmətli vekil menim yolldasim usaqlri qoyub basqasi ile gedib men o insani analiqdan mehrum eletdire bilerem ve aliment ala bileremi amma ki hec bir isi yoxdu

Ananın valideyinlik hüququndan məhrum edilməsininin əsasları ilə mənim məqaləmdə tanış ola bilərsiniz: https://ismayilzade.az/az/blog/sexsin_valideynlik_huququndan_mehrum_edilmesi Alimenti məhkəməyə müraciət edib tələb edə bilərsiniz, lakin onun icra edilib-edilməməsi barədə qabaqcadan bir şey demek olmaz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

SEVINC 2022-08-13 22:15:38

Salam, 18 yaşindan sonra uşaq ali təhsil alirsa aliment verilirdə kəsilmirdə?

Aliment uşaq yetkinlik yaşına çatana qədər ödənilir. Yalnız əmək qabiliyyəti olmayan yetkinlik yaşına çatmış övladların aliment almaq hüququ vat. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Elnar Hesenov 2022-08-14 23:17:14

Salam .Hal hazirda iwsizem hemde mehkumam (ev dustaqiyam)Menden xebersiz xeberim olmadan mene aliment kesil8b 193 manat .bu ne derecede duzdu?men hara muraicet ede bileremki bunu awaqi edim iwsizliyim ev mehkumluqum hemde menden xebersiz kesilen alimentdi yigilib 5 aydi mene 4-5gundu icracu xeber verib bilmiwem.buna bir care varmi zehmet olmasa komeyliy ederdiz cavab vererdiz??evvelceden minnetdaram.

Salam. Aliment tələbinin azaldılması üçün qərarı qəbul etmiş məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Lakin 193 manat aliment 2022-ci il üçün nəzərdə tutulmuş alimentin minimum məbləğidir və işləməməyiniz və ya məhkum olunmağınız alimentin azaldılması üçün əsas götürülməyə bilər. Məhkəmə o mövqeyə istinad edə bilər ki, ev dustağlı sizin işləmək hüququnuzu məhdudlaşdırmır, günün müəyyən saatları siz işləyə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Elnar Hesenov 2022-08-14 23:21:43

Vekil Qulam Ismayilzade sizinle nece elaqe saxlamaq olar zehmet olmasa elaqe saxlamaqucun adres ve ya nomre vererdiz

Əlaqə üsulları saytın “Əlaqə” bölməsində göstərilmişdir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Sevda İsmaylova 2022-08-15 14:47:40

Merhaba. Oğlum 2012 yılından ayrı ancak beraber yaşıyorlardı ve 2 çocukları var 8-14 yaşında. Şimdi gelin çocuklar için nafaka davası açmış.(bir keresinde yılını hatırlamıyorum gelin nafaka istemiyorum diye dilekçe vermiş) bu son 2 ay oldu ki tamamen bitti ayrıldılar zaten nikahları yok. 22.08.22 de mediasiya ile buluşacaklar. Tabii gelin 193 manat istiyecen,lakin oğlumun işi yok ve hiç bir mal varlığı yok ben 17 yıl oldu evliler hiç biri çalışmadı ben bakıyordum. Kısacası bilmek istediğim bu durumda ne kadar nafaka kesilir? Çok teşekkürler.

Salam. Əgər oğlunuz işləçmirsə onda çox güman ki, ona hər uşağa görə 193 (iki uşağa görə 386) sabit pul məbləğində aliment müəyyən ediləcəkdir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Kamil Əliyev 2022-08-15 22:30:07

Salam2 balam var məni boşadılar 390 manat maşş alram mən nəqədər aliment verəcəmdeyərdizdə qardaşmda 1ci müharibədə şəhid olub

Salam. Qanunla 2 uşağa görə əmək haqqının 3/1 hissəsi miqdarında aliment müəyyən edilir, əgər maaşınız rəsmidirsə. Lakin sizin durumunuzda 390 manatın 3/1 hissəsi 130 manat edir, bu isə iki uşağa görə nəzərdə tutulmuş 386 (hərəsi 193 manat) manat alimentdən demək olar ki 3 dəfə az olduğu səbəbindən məhkəmə çox güman ki əmək haqqınızın 3/1 hissəsindən əlavə sizdən sabit pul məbləğindədə aliment tutulmasını da müəyyən edəcək. Misal üçün: Əmək haqqınızın 3/1 hissəsi 250 manat sabit pul məbləğində aliment. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Роман 2022-08-19 10:01:26

Salam. Alimenti ödəyən adama hansı halda ölkədən çıxışına stop qoyula bilər? Və yaxud ölkədən çıxışına stop qoyulan şəxs (alimentlə bağlı) onu ləğv etdirə bilərmi?

Salam. 1) Aliment ödənilirsə ölkədən çıxmaq hüququna qadağa qoyula bilinməz. 2) Əgər aliment borcuna görə ölkədən getmək hüququna qadağa qouyulubsa onda yaranmış borc ödənildikdən sonra qadağa aradan qaldırılmalıdır. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Xannuradov Həsən 2022-08-19 22:22:10

Salam men iki uşaqa 340 manat aliment ödeyirem elave olaraqda 60 manat mehkeme geden aylara gore yığılıb qalan borcu ödüyürem ikinci defe aile qurmşam ve 1 evladım var ona görə mehkemeye müraciet edib alimenti azaldılmasınada mene kömek ede bilerler xayiş edirem cavab yazasız

Salam. Hesab edirəm ki ikinci dəfə ailə həyatı qurmaq əsası ilə alimentin miqdarının azaldılması ilə bağlı məhkəməyə müraciət etməyin prespektivi çox aşağıdır. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Sevinc Hüseynova 2022-08-20 00:01:52

Salam. Yoldaşımın əvvəlki nigahondan 3 uşağı var. İlk nigahı olan qadın intihar edib. Məndən də 1 övladı var 1 yaş 5 aylıq. Hazırda işləmir. Boşanma olarsa ona aliment kəsilə bilərmi?

Salam. Bəli sizin birgə nikahdan olan 1 uşağınıza görə aliment müəyyən edilə bilinər. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Konu Ismayilzade 2022-08-23 13:01:41

Salam.menim zaksim yoxdu.yoldasimla ayrilmisiq.hamileyem usaqim dunyaya gelecek.onu mehkemeye verib aliment ala bilerem?

Salam. Atalıq müəyyən edildiyi təqdirdə bəli, alabilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Irade Kerimova 2022-08-25 00:24:36

Salam qərarda sabit mebleq yazılsaya 4/1 ya 3/1 necə yazilirsa o ödənilir?yeni bunu düzgün yazmaq lazımdı yoxsa necə? Birdeki uşaqini görmək üçün yeni özü həftəde iki dəfə aparmaqi üçün özü ayrıca məhkəmə açmalıdır yoxsa ele boşanmada həll olunur o yeni mən istəmirəm aparsın gelir özü görür heyetde aparmasını istəmirəm boşanma məhkəməsində buqerar verilə bilərmi yoxsa bunun üçün özü əlavə məhkəmə açmalıdır teşekkürler

Salam. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinə əsasən aliment gəlirlərin müəyyən hissəsindən tutulur (4/1; 3/1; 2/1). Gəlir müntəzəm olmadıqda isə aliment stabil pul məbləğində müəyyən edilə bilinər. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Hesenova Jale 2022-08-27 14:51:43

Salam hormetli vekil menim 1 ovladim var aliment ise 150 manat teyin olunub.193 manat olmasi ucun iddia qaldirmaq isteyirem ancaq kecmis yoldasim veten muharibesi istirakcisi olub.Buna gore ehyiyat edirem ki birden menim iddiami qebul etmezler. onceden tesekkur edirem

Salam. Qanunla tələb edə bilərsiniz, amma iddianın təmin edilmə ehtimalı birəz aşağı ola bilər. Ona görə məsləhət görürəm 2023-cü ildə müraciət edəsiniz yeni müəyyən edilmiş aliment dərəcəsinə uyğun olaraq. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Tahir Amirov 2022-08-28 03:11:57

Salam.yeni qerara esasen bir uwaga 193 manat pul duwurse onda 2 uwaga maawin 3 de 1 hissesi nece hesablanir.eger 800 m maaw alinirsa neqeder cixilir

Salam. 193 manat aliment stabil gəliri olmayan şəxslərə aid edilir. Sizin halda məhkəmələr adətən əmək haqqının 3\1 hissəsindən əlavə də stabil məbləğdə aliment müəyyən edirlər. Misal üçün: 800 manatın 3\1 hissəsi 120 manat. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Azad 2022-08-30 03:30:32

Salam hörmətli vəkil bagislayasiz narahat etdiyim üçün bir sualım var və bilmək istərdim ki məsələn ananın psixoloji problemi var ancaq bunu sübut ede bilmirəm və məhkəmədə 200 manat aliment tələb edirsə bunuda vermeye mənim gücüm çatmırsa men mehkemeden imtina edərək boşanmaya bileremmi?

Salam. Nikahın pozulması nikaha daxil olmaq kimi vətəndaşın hüququdur, və məhkəmə məcburən sizinlə nikahda qalmaq istəməyən şəxsi nikahda saxlaya bilməz. Alimentin isə boşanmaya heç bir aidiyyəti yoxur, aliment boşanma olmadan bele müəyyən edilə bilər. Qısa desək, sizin aliment verməməyə görə boşanmaqdan imtina etməyiniz sizi alimentin ödəməyinizdən azad etmir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Elnur Ismayilov 2022-08-31 12:47:32

Salam men 2 defe evli olmuwam her nigahdan bir uwagim var aliment uwaqlara hansi qaydada kesilmelidir.

Salam. Aliment, əgər rəsmi qazancınız varsa hər uşaqa görə qazancın 4\1 hissəsi, işləmirsinizsə hər uşağa ən azı 193 manat miqdarında təyin edilə bilinər Vəkil Qulam İsmayılzadə

Asif 2022-09-01 16:01:06

Salam hormetli vekil cox sagolunki butun suallara semimi cavab verirsiz menimde bir sualim var zehmet olmasa cavablandirin men yox bezi sebebi olmayan xirda uydurma sebebe gore bizim kecmis xanim menden ayrildi 4 usaqla ve men o zaman isleyirsim 250 manat maaas alirdim qanun yolu ile 4 usaga mehkeme mene 360 manat aliment kesdi indi ise islemirem usaqlarimdan olmusam heyatimi mehv etdi ve ordan burdan ata anamin qocaliq pulu ile bunu her ay odeyirem ve indi yeniden meni mehkemeye veribki alimenti artirilsin artirsa bele islemiremse o qederlik is tapa bilmiremse men neynemeliyime

Salam. Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin nəznində olan Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Məşğulluq mərkəzlərində işsiz və ya işaxtaran şəxs kimi qeydiyyata dura bilərsiniz. Həmin Mərkəz müəyyən müddət ərzində sizə iş təklifi edəcəkdir. Qeydiyyatdan keçmə haqqında məlumatı aşağıda göstərilən linkdən tapa bilərsiniz: https://www.sosial.gov.az/ishsizveishaxtaranqeydiyyat Vəkil Qulam İsmayılzadə

Feride memmedova 2022-09-09 14:09:01

Salam yoldasimla resmi nigahim yoxdur ancaq usaga ataliq verib mulki polis vesiqesi var qeyri resmi isde isleyir masin ustasidir ne usaga nede mene baxmir deyirem aliment kesdirecem komek etmirsen deyir odemiyecem pul verib isi bagliyacam bu halda men ne etmeliyem aliment kesdirib ondan ala bilerem xahis edirem cavab vererdiz

Salam. Rəsmi nikahdan olmaya uşağın saxlanılmasına görə də aliment müəyyən edilir. Məhkəməyə müraciət edərək aliment tələb edə bilərsiniz. Rəsmi işləmədiyi təqdirdə ayda 193 manat satbil pul məbləğində aliment müəyyən ediləcək. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Kamal 2022-09-10 17:44:51

Salam Mən 2 Aydı Boşanmışam Ayda 193 Aliment Ödəyirəm, Əgər Mənim Ödədiyim Aliment Məbləği Uşağa Yox Başqa Məqsədə İstifadə Olunursa, Mən Bunun Üçün Məhkəməyə İddia Ərizəsiylə Müraciət Edə Bilərəmmi?

Salam. Sizin tutarlı sübutunuz olsa məhkəməyə müraciət edərək uşağın sizin himayənizə verilməsi ilə bağlı iddia qaldıra bilərsiniz. Lakin sübutetmə yükü sizin üzərinizə düşdüyü səbəbindən çox mürəkkəb məsələdir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Ramiz Aliyev 2022-09-18 21:41:06

Salam. Hörmətli vəkil, ər-arvad boşanarkən ananın himayəsində 2 uşaq qalırsa, hakim hər uşağa 193 manatdan az aliment kəsə bilməzki?( Ər rəsmi heç yerdə işləmir, amma ruhani, molla kimi q/rəsmi ölü dəfn eləmək, yas məclisləri aparmaqla hardasa ortalama 1500-2000 m. gəliri olur.)

Gülnar Mehdiyeva 2022-09-26 21:23:13

salam , deməli oğlumun 40 günlüyündə yoldaşım başqa ölkəyə getdi,gəlmədi və əlaqə saxlamadı nə mənlə,nə də uşaqla indi uşağın 12 yaşı var bu vaxta qədər bir qəpik də heç nə etməyib və Azərbaycanda yaşayır ,işləyir .bilmək istəyərdim mən ondan nələr iddia edə bilərəm başa düşdüyüm qədərilə 193 m. minimum tələb etmək olar ,bəziləri deyir məhkəmə 150 -100 manat kəsəcək belə bir şey ola bilər mi?və keçmiş illərə görə aliment ala bilərəmmi və yaxud hər hansı adında olan bir əmlaka iddia qaldıra bilərəmmi?

Salam. Məhkəmə qaydasında uşağın yetkinlik yaşına çatana qədər saxlanılması üçün aliment tələb edəb bilərsiniz. Alimentin minimum məbləği 2022-ci il üçün 193 manat təyin edilmişdir. Bundan başqa əgər siz rəsmi nikahdasınız sa birgə nikah dövrü ərzində əldə olunan əmlakın yarısına iddia edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Fuad Qocayev 2022-09-29 12:21:54

Salam. Yoldasimin tekidi ile aile munasibetimize son verilmisdir. Qarsi teref mehkemeye muraciet etmisdir.Menim ayliq maasim 1500 manatdir, Yoldasimin aliq maasi 800 manatdir. Her ikimiz resmi dovlet isinde isleyirik. Memin 15000 azn kreditim vardir. kredit birge nikah dovurunde goturulmusdur. Menimle birge anam yasayir xestelikle bagli islemir. Qarsi teref maasin 4/1 in iddia edirler 1 usaga gore. Qeyd etdiyim nuanslarin hansisa birinin tesiri olarmi alimentin az kesilmesine? Esesende yoldasimin islemesi? Tesekkur edirerm

Salam. Xeyr 1/4 hisse minimum kimi müəyyən edilim Ailə Məcəlləsində. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Elshen Elesgerov 2022-09-30 10:31:41

Salam.menim resmi maashim 1000 manatdi ve 170 manat aliment odeyirem ikinci nigahdan da 1 ovladim var birdeki ipoteka odeyirem yenede aliment ucun maashin 4/1 hesablanacaq

Ibrahimova Aygun 2022-10-05 18:08:16

2019 da resmi ayrilmisam. Mehkeme 2 usaga 300 AZN teyin edib. Yoldasim illerdir odemir borcunu. 10.000 qeder aliment borcu var. Bu mesuliyyetden yayina bilermir? Hec odemeye bilermi?

Salam. Bu qədər borc yığıla bilməz. Ən azı onun barəsində cinayət işi açılmalıdır və o cəza almalıdır. Əgər belə hal varsa onda müvafiq qürumlara şikayət etməyiniz tövsiyyə olunur. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Raul 2022-10-05 20:38:01

Mən boşanmışam 2 uşağa alment ödəhirəm hərəsinə 100 m yenə iddia qaldırıblar almentin artırılmasına görə mən yenə evlənmişəm 1 uşağım var işləmirəm mənə məkəmədən dedilər etiraz etmək isdəyirsənsə ərzə yaz gətir mən necə yazim

Salam. İddia ərizəsinə etiraz yazmaq hüququnuz var. Sadə yazılı formada yazıb, niyə haqlı olduğunuzu izah edib, sübutlarınızı əlavə edib etirazı məhkəməyə təqdim edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Nermın Nurıyeva 2022-10-10 15:04:25

Salam Hormetlı vekıl.Menım 1ovladım var 5aylıq bosanma ucun erıze vermışık .yoldasımın 2 boyuk mebleglı evı var anasının adına,bolguye dusmesın deye bele bır şey edıb.mehkeme zamanı usagın yasayısını temın etmek ucun men daha yuksek alıment almaqcun ne ede bılerem?ışsızdır yoldaşım.maşın alqı satqısıyla meşguldur adındada hec bır sey yoxdur.bahalı heyat yasadıgı ele kenardan geyımınden bellıdır .

Salam. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinə əsasən 1 uşağa görə—qazancın və (və ya) valideynlərin başqa gəlirlərinin dörddə bir hissəsi miqdarında aylıq aliment tutulur. 1 uşağın saxlanmasına görə minimal xərc 2022-ci il üçün 193 manat təşkil edir. Yəni, məhkəmə adətən 1 uşaq üçün minimum 193 manat aliment tutur. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Nermın Nurıyeva 2022-10-11 13:01:21

Salam sıze bır sualımda var hormetlı vekıl usaq 5aylıqdı korpedı men qeyyumluq pulu teleb ede bılerem?teleb etsemde ne qeder?

Nermın Nurıyeva 2022-10-11 13:03:15

Yoldaşımda 2qrup elıl ıdı ındı legv olundu kı ellık yoxdu bunun alımente tesırı var?

Salam. Siz uşağın 3 yaşınadək alimentdən səvai əlavə müavinat da tələb edə bilərsiniz. Əlilliyin ləğv edilməsinin isə alimentə təsiri yoxdur. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Namiq Ferecli 2022-10-13 13:03:52

Salam bosanma erizesinin dovlet rusumu ne gederdi . Melumat vererdiz zehmet olmasa .

Salam. Yalnız nikahın pozulması 100 manat. Vəkil Qulam İsmayılzadə

ilahe Abbasova 2022-10-16 17:11:40

Salam hormetli vekil.Men.bir uwaga gore 120 AZN aliment aliram.uwagin 13 yawi var ve saglamlig imkanlari mehdud uwaqdi.cavabdehin adina 300AZN resmi maaw yazioib. Men alimentin artirilmasi ile bagli muraciyyet etsem sabit pul mebleginde teleb ede bilerem mi? cunki onun maawi ile kesilse 75 AZN edecek.Birde elave xerclerle bagli iddia qaldirsam temin edile biler?

Salam. Bəli həm aliment məbləğinin artırılması ilə bağlı həm də ki əlavə müavinatla bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Nigar 2022-10-19 14:23:59

Salam mən boşanmaq istəyirəm. Sizdən bir söz soruşmaq isdeyirem ki, yoldaşımın mənə evlilik vaxtı aldığı bəzi əşyalar (qazan dəsti, bıçaq dəsti və s,) boşanmadan sonra mənə veriləcək ya götürməyə ixtiyarım yoxdu?

Salam. Bəli, vaxtı ilə sizə verilən hədiyyə kimi tələb edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Esmira 2022-10-19 16:38:12

Salam menim kecmis yoldasim herbicidi menden oncede bir evliliyi olub resmi sekilde bosanib aliment odeyir 160m aliment kesilib 200m odeyir mende bosanmaq ucun muraciyet etmisem min yuz bir manat maas alir mene ne qeder aliment dusur

Salam. Rəsmi gəliri varsa gəlirinin 1/4 miqdarında aliment tələb edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Sebıne 2022-10-20 15:47:13

Salam hormetlı Vekıl bır sualım vardı,bırge nıgah dovrunde alınmıs evı menden xebersız yoldasım basqa ovladına hedıyye ede bıler?

Salam. Xeyr, birgə nikah dövrü ərzində alınan əmlak yalnız razılığınız olduğu təqdirdə özgənikləşdirilə bilinər. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Nurlan 2022-10-22 12:29:20

Salam, 2 uşaqa (2020 ci ilden) 340 manat ödəyirdim, rəsimi işim yoxdur, harda iş var işlıyib qazanıram, Anam yaşdıdı ona baxıram. Alimenti artrılmasına məktub qəlib ( aydındır ki 2 uşağa (193) 386 manat azılacaq) . Əsas sualm uşaqlarda anası 1000 manat maş alır + 1500-3000 premiya + 2 uşaqa sosial yardım. Her iki tereflerin qelirleri nezere alınmalıdır Məncə alımentin artirilmasında? Çox sağol

Salam. Uşağı saxlamaq hər iki valdeynin borcudur. Hesab edirəm ki, əsaslı sübutlar təqdim etsəniz məhkəmə alimentin məbləğini artırmaya bilər, çünki 340 manatla 386 manatın arasında fərq helədə böyük deyil. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Şebnem_ 2022-10-23 12:49:40

Salam size sualim vardi onceden teşekkurler.menim yoldasimin oz adina olmayan evleri var qaynanamin adina saldirib.işimiz bosanmadadi 1ovladimiz var,men yasamaq huququ nece teleb ede bilerem?

Salam. Uşağın yetkinlik yaşına çatana qədər gəlin köçdüyünüz ünvana köçürülməniz haqqında qətnamə qəbul edilməsini tələb edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

AYTƏN Ismailova 2022-10-23 17:14:27

Mən ailəliyəm boşanmamışam lakin atasının evində qaliriq evdə elil qaynim var 3 cu qurupdu anadan gelme qusurludu ev onun adinadi bu evden mene ve 2 qızıma pay düşürmü usaqlarin 5 və 3 yaşı var mən bu evə gəlin gəlmişəm burada sadəcə yaşama hüququ verilir yoxsa payda duşür bir də ki yoldaşım xaladennik və paltar yiyan alib amma ozunə kirdit dusmediyi ucun pasqasinin adinacalib amma pulunu biz odemisik bosanmada bulari yari hissesinin pulu teleb ede bilerem yoxsa nece yoldadim qazellə yuk aparir odun taxda sexlere ve stromatriyallara qazancı ən azı 800 və 1000 arası olur bəzən 1500 də olur amma yoldaşım deir ki men fehleyem resmi is deil mehkeme usaqlara az pul kesecek sen hec cure subut ede bilmiyeceksen ki men cox qazaniram deir ve men hec bir yerdə islemeyen evdar qadınam islemirem usaqlar var deye menim qaldiqim kend dag kendi olduqu ucun burda baxca gilan yoxdur ki qoyam isleyem qoysamda baxca saati ile is saati uygun gelmir men nece edib bəs ?

Salam. Qaynınızın mülkündən sizə və ya uşaqlarınıza pay düşmür. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Fuad Əliyev 2022-10-25 10:11:58

Salam. 13 – cu maaşdan aliment tutulurmu ?

Salam. Aliment bütün qazancdan tutulur. Bura həm 13 həm də premiyalar da daxildir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Esedova 2022-10-28 13:26:23

Salam,men bılmek ısterdım kı,qaynana ve ya qaynatadan uşaga gore yaşamaq huquq ala bılerem?yetkınlık yasına qeder

Salam. Gəlin köçdüyünüz və uşağın doğulduğu ev həmin qaynata və qaynanaya məxsus evdirsə onda tələb edə bilərisniz məhkəmə qaydasında. Vəkil Qulam İsmayılzadə

İlahe cebiyeva 2022-10-31 23:35:21

Salam hörmetli vekil.Qarşı teref başqa qadınla resmi evlidir . heçbir yerde işdemirse .Anasının pensiyasıyla dolanirsa .menim 3 usaqima neqeder Almet kesilecek ?

Salam. İşləmiyən şəxslər üçün bir uşağa görə minimum aliment 193 manat müəyyən edilib ikinci dəfə evli olub-olmamasından asılı olmayaraq. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Cəmalə Yusifli 2022-11-02 22:45:37

Salam,mənim 4 övladım var,yoldaşım 2 ci qurup əlildi,240 manat alır,rəsmi iş yeri yoxdu,hər uşağa 193 manat tələb edirəm,yoldaşım deyir imkanım yoxdu verməyə, hakim deyir o qədər məbləği verməyə qərar verməyəcəm,sizcə bu nə dərəcə doğrudu,mən də işsizəm,böyük uşağım 18 yaşındadır, dövlət universitetinin 2 ci kursunda əyani oxuyur, onun üçün də 193 manat tələb edə bilərəmmi?

Salam. Hər bir halda siz iddanınzda maksimum tələb qoyun, qalanı sırf hakimdən aslılı olan məsələdir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Elmir kerimov 2022-11-15 22:42:24

Salam men rasiya vetendasiyam fehle isleyirem 2 usaq azerbaycanda bisanmaya veribler mene ne qeder alimnet duser 3 dene de burda usaq var

Salam. Minimum bir uşağa görə 193 manat aliment nəzərdə tutulub. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Sevinc Velizade 2022-11-16 17:48:08

Salam.Size bir sualim var xaiw edirem imkan daxilinde cvblandirasiz.Menim oz isteyime esasen qarwi terefden sabit mebleg yeni 193m ve ovladim azyawli olduguna gore 3yawina kimi 50m umumilikde 243m aliment kesilib.Kecmiw heyat yoldawim dovlet muesisesinde caliwdigi halda icraci alimenti qarwi terefin iw yerine yonlendirmeyib yeniki qarwi teref ozu teyin edir bu meblegi hansi tarixde odeyeceyine.Bu ne derecede duzgundu? Menim icracidan alimentin iw yerine yonlendirmesini teleb etme huququm varmi? Isteyiremki her ay eyni tarixde avtomatik olaraq qarwi terefin maasindan tutulsun onun ne vaxt odeyeceyini gozlemeyim.

Elmar 2022-11-17 14:09:02

Salam menim iki uşağın var azyaşlılar. Birinin 2 birinin 1.maasim 500 manatdır men ne qeder ödemeliyem

Salam. Aliment individual olaraq müəyyən edilie, lakin minimum hər uşaq üçün 193 manat nəzərdə tutulubdur. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Dilare Hesenova 2022-11-19 12:42:30

Salam.Menim 3 usagim var .2 usaq menle, 1i atasiyla qalir.men 2 usaga gore aliment ala bileremmi?

Salam. Bəli ala bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Günel.A 2022-11-19 20:49:41

Salam.Mənim 3övladım var.Boşanmaq isdədiyirəm.Yoldaşım heç yerdə işləmir.Mən ondan heç nə istəmirəm.Özüm işləyirəm. Mən boşanma ərizəsini verib boşansam,nə qədər müddət çəkər.? Bəs alimentdən imtina etmək olurmu? Rəsmi yolla.Yox əgər aliment kəsilsə, minimum 3 uşağa nə qədər kəsilər?

Salam. Boşanma müddəti tərəfin 2-4 ay çəkə bilər. Alimentdən imtina etmək olur. Aliment 3 uşağa görə gəliri olmayan şəxs üçün hər uşağa 193 manat kəsilə bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Əliyeva Aygün 2022-11-22 22:25:54

Salam. Mən qizim 3yaşinda olanda boşanmişam tek uşaqdı,indi ise qizimin 14yaşi var amma men qizimin 3yaşindan beri 80manat alment aliram heç yerde işlemirem qizimla tekce qaliram.Men indi almentimi qaldirmaq isteyirem sizden xahiş edirem mene cavab yazin men hara müraciət etmeliyem

Salam. Boşanma qətnaməsini qəbul edən məhkəməyə müraciət edərək aliment tələbini artıra bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Nergiz Menafova 2022-11-23 00:19:37

Salam.men artiq 3 aydir mediyasiyaya muraciet etmisem.Ancaq dekabr ayina mehkeme yaziblar.Hec bir yerde yoldasim islemeye qoymur meni ki gelib is yerinde biyabr edecem seni.Hec bir yerden gelirim yoxdur.Almenti men ne vaxdan ala bilerem,? Zehmet olmasa cavab vere bilersiz.

Salam. Aliment məhkəməyə ərizə ilə müraciət etdiyiniz vaxtdan hesablanır, və məhkəmə qərarı qəbul edildikdən dərhal sonra icraya yönəldilir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Meryem 2022-11-23 10:44:35

Salam men 3 cu qurup elilem uşag atada qalib atanin isdeyi ile ancag mehkemenin qerari olmasa bele men 50 manat her ay odeyirem usaga .Qadin olarag ve işlemediyim teqdirde 120 manatdan 50 manat odemek mecburiyetindeyem mehkemeye verseler yani ya yox xais edirem cavablandirasiniz

Salam. Uşaq hansı valdeynin yanında qalırsa həmin valdeyn digər valdeyindən aliment tutulmasını tələb edə bilər, ona görə də sizdən aliment tutula bilər. Lakin həmin alimentin məbləği işin hallarına görə müəyyən edildiyi üçün qabaqcadan təyin ediləcək alimentin miqdarı barədə bir məlumat vermək mümkün deyil. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Xumar 2022-11-23 11:04:23

Salam məhkəmə mənə 2 uşağa görə 200 manat aliment kəsib, təbii ki qarşı tərəf bunu ödəməkdəm imtina edir. Mən hal hazirad hələlik rəsmi heç bir yerdə işləmirəm, sosial müavinat almaq üçün ödənilməyən aliment və yaxud nəzərdə tutulan alimentin ödənildiyi təqdirdə bu ailə büdcəsinə daxil olmuş gəlir hesab olunur? Yəni məsələn ehtiyac meyarı bu il adambaşına 200 manat 3×200-300 minim əmək haqqı- 200 aliment belə hesablanır öncədən təşəkkürlər

Salam. Alimentin minimum məbləği 193 manat müəyyən edilib bir uşaq üçün, sizin sual sosial müavinatla bağlıdır onun dəqiq cavabını isəDövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət edərək ala bilərsiniz (012) 434 60 18. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Zulfuqarli Yasəmən 2022-11-24 09:19:07

Mən 1 uşağa 180 manat alıram deyirlər 2023cu ildə bu məbləğ 220manat olacaq düzdü?

Salam. Bu məbləğ hər il qalxır. Lakin indidən drmək çətindir 2023-cü il minimum aliment hansı məbləğdə olacaq. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Sevinc Velizade 2022-11-24 15:00:59

Salam hormetli vekil.Her kesin sualini cavablandirirsiz xaiw edirem menimde yuxarida verdiyim suala aydinliq getirerdiz.Cox sagolun.

Salam. İcra sənədini iş yerinə göndərilməsi üçün gərək qətnamədə qeyd olunardi ki gəlirinin 1/4 hissəsi tutulsun. Sabit pul məbləğində müəyyən edilibsə və aliment verənin borcu yoxdursa onda əmək icra məmuru haqqına yönəltməməkdə haqlıdır. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Selimov 2022-11-24 23:21:04

Salam 2013cu ilde mehkeme 2 usaga 160 manat kesmisdi islemirdim o vaxtlar indi artira biler artirsa indi islediyim maasla yeni 4de1 le hesablanacaq tesekkurler

Salam. Bəli artırıla bilinər. Maaşınız kifayət qədərdirsə gəlirinizin müəyyən hissəsinə də yönəldilə bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Nezaket 2022-11-25 20:00:37

Salam. Men boşanmaq isteyirem. Yoldasim 560 manat dovlet maas alir. 2 usagimiz var. 10 ve 7 yaş. 2 usaga neqeder aliment alacam. Ve elave geliride var yoldaşimin. Birde aliment derhal mi verilecek yoxsa elave senedler mehkeme lazimdirmi?

Salam. Alimentin məbləğini məhkəmə müəyyən edir. Aliment ərizə verildiyi gündən hesablanır məhkəmə qərarı qəbul ediləndən isə icraya yönəldilir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Kərim Kərimov 2022-11-27 17:24:38

Salam. Mən birinci nigahdan olan uşağım üçün gəlirimin 25% ödəyirəm. Artıq ikinci nigahda mənim 3 övladım olub (yəni birinci nikahı nəzərə alsaq 4 övlad). Mən aliment məbləğinin azaldılmasını tələb edə bilərəm?

Salam. Teoretik olaraq bəli, amma bu helə də asan məsələ deyil. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Ülkər Məmmədova 2022-11-29 22:38:02

Üç övlada görə 7il əvvəl 309 manat aliment kəsilib yəni 1 uşağa 103 manat. İndi mənə hansı sənədlər lazımdı və hara müraciət etməliyəm artırmaq üçün

Salam. Qətnaməni qəbul etmiş məhkəməyə aliment tələbinin artırılması ilə bağlı müraciət edə bilərsiniz. 2022-ci il üçün bir uşağa ödəniləcək aliment məbləği 193 manat miqdarında müəyyən edilmişdir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Gunel 2022-12-06 23:16:06

Salam 2 usaqa 320 azn aliment aliram Indi ise artirmaq isterdim cunki usaq boyuyur qaygilar artir. Isim var isleyirem Atalari aile qurub ve ovladi var Aliment artirila bilermi? O evli olandan 1 defe artirmisam

Salam. Bəli müraciət edə bilərsiniz. Lakin tövsiyyə edirəm ki, 2023 ci ildə müraciət edin çünki minimum aliment məbləği arta bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Rəhimzadə Vüsal 2022-12-10 01:47:52

Salam mənim mene aliment kesilib 1 ci mehkeme olub gede bilməmişəm 250 manat aliment kesilib aliment olduğu halda xarici ölkəyə gede bileremki?ve yaxud alimenti oduye oduye hec bir gecikmem olmasa xarici ölkəyə gediş gəliş ede bileremmi

Salam. Bəli borca görə ölkədən getmək hüququnuz məhdudlaşdırılmayıbsa gedə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Elibaxis memiyev 2022-12-11 18:42:01

Salam necesiniz.yoldasim xeyanet etdiyi ucun basanmaqa qerar verirem.ata yaninda qaliram eve 20 qepik dovletden pull gelmir.ayri teserufatam bilmek isdeyirem almentim neqeder ola biler.

Salam. Alimentin məbləği övladların sayından və cavabdehin gəlirinin məbləğindən asılıdır. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Cöhed Səfərov 2022-12-14 14:56:24

Salam Vəkil mənim 2 uşagım var 370 manat rəsmi maaş alıram yoldaşım 400 manat aliment iddia edir.Mən nə qədər aliment ödəyəcəm? Xaiş edirəm cavab yazın

Salam. Alimentin məbləğini məhkəmə müəyyən edir işin hallarına uyğun olaraq. Hər hal individualdı ona görə qabaqcadan bir söz demək olmur. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Sema 2022-12-19 02:38:34

Salam hormetli vekil. Men bir ildiki ayrilmisam. Ve bu nigahdan iki ovlafin var. Ayrilarken aliment raziligla 1 usaga 150 manat kesdiler. Yeni 2 usaga 300 manat . Aliment kesilerken Qarsj teref alimentden elave usaglara baxacagina dair veedler ve sözler verdi. Ve alimentjn buna göre asagi kesilmesini teleb etdi. Mende sözlerine inanarag raziliga geldim. ve her hefte gorusde verdim. Amma qarsi teref yeni atası ayrıldığdan sonra verdiyi sözleri tutmadı.qetiyyen usaglarla maraglanmir .Alimentude babalri oduyur. Görüşe bele babalari gelir. Men yeniden mehkemeye alimentjn qaldirilmasi uçun muraciet ede bileremmi.?ve mehkeme alimenti qaldira bilermi.?özümde hec bir yerde işlemirem. Ve de ayrilarkan hec bir mal mülk iddiasjnda bulunmadjm.

Salam. Bəli qətnaməni qəbul etmiş məhkəməyə müraciət edərək aliment tələbini artıra bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Babayeva 2022-12-20 17:50:43

Salam qardaşımın 2 övladı var vəbu gün boşanıblar. Baxmayaraq ki bu gün boşanıb ilk məhkəmədən 130 azn aliment kəsiblər ki indidən ödəməlisən. Bu gün sonuncu məhkəmə oldu və alimenti 150 manata qaldırdılar, lakin qardaşımın maaşı 300 manatdı və əlavə heç bir gəlir yeri yoxdu. 300 manat maaşın hamısını aliment təyin etmək olarmı? Həm də qardaşım hərbi xidmət zamanı ağır xəstələndi bir neçə ay qospitalda yatdı və yekunda hərbiyə yararsız kimi təxris olundu. İşləmək qabiliyyəti məhduddur. Bunların heçbir nəzərə alınmadı. 300 manat maaşın hamısı aliment təyin oluna bilərmi?

Salam. Bəli təyin oluna bilər, məhkəmə aliment teyin edərkən müəyyən edilmiş alimentin minimum məbləğini və işin digər hallarını nəzərə alaraq qərar qəbul edir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Aynur Həsənova 2022-12-24 09:23:54

Salam. mənim 2 evladım var, 11 il bundan qabaq yoldaşımla ayrılmışam, həmin vaxt məhkəmə hər uşağa 50 manat aliment kesib, indiki zamanda 50 manatla bir uşağı saxlamaq olmadığını hamımız bilirik. Alimenti qaldırmaq üçün mediatora müraciət etdim. orda işim həll olunmadı, indi məhkəməyə verməliyəm, bilmək istərdim ki məhkəmədə aliment artımı üçün rüsum var? birde iddia ərizəsini necə yazmalıyam. özüm yaxud vəkil? xahiş edirəm suallarımı cavablandırıb.

Salam. Aliment tələbi üçün rüsum yoxdur. İddia ərizəsini vəkil sizin üçün yazsa daha asand olar. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Gulaye 2022-12-30 04:17:00

Salam mene 100 azn usaqa 200 azn aliment kesilib qarsi teref sikayet edib ki 100 vermek isdemirem bu gun ele beıe bildiris ucun mehkeme oldu mene dedi hakim sikayetçisiz dedim olsam ferqi olacaq dedi yox olsazda olmasazda bu ise baxilacaq mende olmadim bu menim zerrerime olacaq? Birde pul kesilas 10ö azm hamsi kesilir ya 50 azn men evladimi tek boyudurem kesiıe biıer?

Salam. Siz gərək etiraz bildirəsiniz ki, alimentin məbləğinin azaldılmasına narazısınız. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Günay Namazova 2022-12-30 11:26:31

Salam. 193 manatdan aşağı aliment vermək mümkündür? Rəsmi maaş 285 manat təşkil edir.

Salam. Məhkəmənin qərarından asılıdır, hətdən 193 manatdan aşağı da aliment müəyyən edilə bilinər. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Fatimə 2023-01-02 14:05:25

Salam mən 2 ildi 130 manat aliment alıram 1uşaqdı 2023 də bu məbləğ nə qədər olacaq? .Alimenti necə artırmaq olar?

Banu Memmedova 2023-01-04 09:37:52

Salam, men bosanma erefesindeyem ve 1 qiz ovladim var. Bosanma ucun heleki hec birimiz erize vermemisik ama men aliment ucun erize vermisem bir nece gun evvel. Ilk olaraq mediasiyada baxilacaq iwe bele bildirildi yeni alimentin teyini terefin raziligi olsa mediator terefinden iw mehkemeye kecirilmeden hell olacaq. Minimum aliment 193 manat idi 2023de bu mebleg artacaq dediler. Yoldawim maawli iwde iwlemir rusiyaya gedib gelir yeni orda sezon iwleridi tikinti iwleri. Bunlara esasen men ne qeder aliment teleb ede bilerem? Qazanci yaxwi olur ama resmi bir iw maaw deyilde. Birde burda oxudum 3 yawa qeder uwaga baxmaq ucun elave odeniw de teleb edile biler, hemcinin uwaq xestedi erizede sehiyye xerclerinin yari yari bolunmesinide teleb etmiwem. Butun bunlar nezere alinarsa men ne qeder teleb ede bilerem, yeni anlayiwim olsun bu barede. Eslinde ailemi dagitmaq istemirdim yoldawim ailesinin mudaxilelerinin qarwisini almadigi ucun ailemiz dagilir ve men bu wekilde ailemin dagilmasi uwagimin korpe vaxdindan yuvasiz qalmasinin cezasini agir cekmesini isteyirem yoldawimin.

Salam. Minimum asliment 2023-cü il üçün 220 manat olmalıdır, uşağın 3 yaşına qədər saxlanılması üçün də tələb qoya bilərsiniz ən azı 110 manat təmin olunar yagin (bu məhkəmənin mövqeyindən asılıdır). Xəstəlik xərclərin isə dəqiq məbləğdə tələb etməlisiniz, yəni misal üçün ayda 100 manat müalicə üçün əlavə pul tələb edilir. Xəstəlik və ona çəkilən xərcləri sənədlərlə ispat eləməlisiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Fatume 2023-01-04 17:37:58

Salam men mehkemeye bosanmaya vermisem verende alumentle birge vermisem hele mehkeme olmuyub men bir seyi oyrenmek isdeyurem mehkeme olanda men mehkemede alimentden imtina elemek isdeyirem usaqlarin atasinnan razikiqa gelmisem bisanmaq isdiyurik amma aliment isdemirem onu mehkeme olanda hakime deye bilerem de alimetden imtina edirem xais edirem o barede mene melumat veresiniz

Salam. Bəli məhkəmədə alimentdən imtina edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Taqiyeva Nusabe Arif qizi 2023-01-05 17:42:16

Salam, yoldasim birinci ailesinden 2 usaqa gore 410 azn aliment verir ve hec yerde de islemir , menimde 2 usaqim var ucuncusude inshaALLAH dunyaya gelmek uzredir men Eger aliment erizesi ile mehkemeye muraciet etsem onda 5 usaq nezere alinaraq aliment mebleqi her usaqa uyqun azaldila biler? Onceden teswkurrler.

Salam. Alimentin minimum məbləği 2022-ci il üçün 220 manat nəzərdə tutulmuşdur sizin uşaqların saxlanılması üçün aliment miqdarının nə qədər müəyyən edilməsi isə işin hallarından və məhkəmənin mövqeyindən asılıdır. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Aygün.nəcəfli 2023-01-07 00:15:41

Salam.Mən boşanmaq istəyirəm,amma yoldaşım rəsmi işdə işləmir,masınla işləyir,sürücü maşın adına deyil amma uzun müddətli etibarnamə ilə sürür.mən bunu məhkəməyə təqdim etsəm rahatlıqla aliment ala bilərəmmi

Salam. Ərinizin işləyib işləməməsindən asılı olmayaraq nikah pozulan zaman aliment müəyyən edilir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Anar rzayev 2023-01-08 16:08:48

Salam mən 2 uşağa 400 manat ödeyirem 1 uşağim var bunu azalsa bilerem yoxsa yox

Salam. Xeyr. Qeydiyyatda olan şəxslər payçı olmaya da bilərlər. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Tunzala Sharayeva 2023-01-10 15:16:00

Salam, aliment meblegi her artanda yeniden mehkemeye muraciet edilmelidir? Bunun mehkemeye muraciet etmeden mebleg artan teqdirde artmasi mumkun deyil?

Gülnaz hesenli 2023-01-11 19:32:00

Salam 4ayliq hamilə ikən yoldaşımnan ayrı yaşamışıq, o gündən uşaqla maraqlanmayıb.İndi uşaq 1yas 4 aylıqdı.Bir iki ay olar ki yoldaşım boşanmaya verib. Aliment kəsiləndə İndi doğulandan yaşına kimi olan vaxtinin alimentin ala bilmək olar?

Salam. Aliment məhkəməyə ərizə verilən gündən hesablanır. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Salamova Aygun 2023-01-13 15:22:16

Salam zehmet olmasa deyerdiz men yoldadimdan bowanmiwam artiq hardasa 4ildi mehkemenin qerari ile vaxti vaxtinda 180 man odeyir amma menden bawwa diger qadindanda uwaqlari var orada odeyir amma olar artiq yeniyetme yawinda olarlar texminen menim uwaqimin ise uc yawi tamam olub .Isterdim alimenti 200 man qeder qaldirim kecmiw yoldawimin maawi hardasa sehf etmiremse sekkizyuz man tewkil edir belkede bir balaca cox mumkundu bunu heyata kecirdmek?.Oncedrn derin tewekkurumu bildirirem.

Salam. Qətnaməni qəbul edən məhkəməyə müraciət edə bilrəsiniz, aliment 2023-cü il üçün 220 manat müəyyən edildiyindən iddianız təmin edilə bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Gülnaz hesenli 2023-01-15 01:42:44

Salam uşaq doğulduqdan bu günə kimi ata 1 qəpik belə xərcləməyib. indi bosaniriq..mən əlavə olaraq uşağın yaşı tamam olana qədərki ayıların alimentin tələb edə bilərəm yoldaşımnan.

Salam. Uşağın 3 yaşına qədər əlavə müavinatın da ödənilməsini tələb edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Gülnaz hesenli 2023-01-15 01:47:07

Salam mənə yoldaşımnan boşanma haqqında məhkəmə kağızı birincisi dəfə 8 dekabr 2022 tarixində gəlib ikinci kağız da 11 Yanvar 2023 tarixdə gəlib..indi mən məhkəmədə alimentin 220 manat olaraq kəsilməsini tələb edə bilərəm.

Salam. Bəli tələb edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Gülnaz hesenli 2023-01-15 02:05:44

Salam Qulam bəy uşağın alimentinden əlavə olaraq ana ya körpeye baxmaqla bağlı pul hansı hallarda veriler.

Salam. Uşağın 3 yaşına qədər verilir 3 yaşdan sonra da təyin edilə bilər əgər uşağın mualicəsinə görə tələb edilirsə. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Elgin.. 2023-01-15 10:40:24

Salam men ayrılmışam bir uşagım var. aylıq 600 man at maaş alıtam. mən nə qədər ailment odemeliyem. xaiş edited cavablandırasıx..Minnetdaram

Salam əmək haqqınızın 1\4 hissəsi və ya 220 manat. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Gunay Rzayeva 2023-01-15 21:06:04

Salam. Alimentin artirilmasi ucun muvafiq senedler hazirlanib poct ile gondermek olur mu mehkemeye? Yoxsa bir bawa getmek lazimdir?

Salam. Olur. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Gülnaz hesenli 2023-01-15 23:01:15

Çox sağolun Qulam bəy..baxdı ayırıb cavab yazdığınıza görə. Təşəkkür edirəm sizə

Gülnaz hesenli 2023-01-15 23:09:39

Salam uşağın 3 yaşına qədər verilən əlavə pul. İşləyən analara verilir sadəcə. Yoxsa ananın işləyib işləməməsinin bir ferqi yoxdur. Bu barədə yazdığınız məlumatı tam başa düşmədim..ətraflı yaza bilərsiz xahiş edirəm.

Baxşiyeva Güllü 2023-01-17 10:40:17

Salam men 4 ildi ayrilmişsm 170 man aliment aliram 1 uşagim var.İnfi 220 man aliment slmaü ücun mehkemeye erize ile müraciet etməliyem??

Salam. Bəli, ilk öncə mediasiya təşkilatına daha sonra isə məhkəməyə müraciət etməlisiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Ebilov resad 2023-01-17 13:20:31

Salam 3 usaqim var ozum berber isleyirem men ne qeder aliment vermeliyem

Salam. Gəlirinizdən və digər faktorlardan asılıdır. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Aysel Əliyeva 2023-01-17 16:03:24

Salam mən bir il əvvəl boşanmışam bir övladım var 2 yasinda mediasiyyada alimentin 175m verilməsinə imza atılıb hal hazırda 175 m alıram .Indi aliment qaldırılıb 220m olub .Mən alimentin qaldırılması ilə bağlı məhkəmə muaricet etməliyəm yoxsa mediasiyaya?zəhmət olmasa cavablandirardiz

Salam. İlk öncə mediasiya təşkilatına, orda razılığa gələ bilmədiyiniz təqdirdə isə məhkəməyə. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Vüsalə lebobova 2023-01-17 22:57:20

Salam.menim 2 usagim var.yoldasim herbicidir.2000 ne yaxın maaş alır.men özüm işləmirəm.mene nə qədər aliment düşəcək.o alimenti azalda bilər yoxsa yox.yeni gedib başqa sənəd gətirə bilərmi ki az alir

Salam. Qanunda iki uşağa görə aliment qazancın 1/3 hissəsi miqdarında müəyyən edilibdir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Leman Residova 2023-01-18 00:15:18

Salam.Men 4 ildir ki 160 manat aliram.Mehkeme komekli ile her il qalxan alimenti ala bilerem?

Salam. Bəli. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Gülbahar 2023-01-18 21:53:24

Salam Hörmətli Vəkil.5ildi 6ci ilə keçir boşanmışam boşanmaya özüm vermişəm 1oğlum var alimet 137m yazılıb rəsmi işidə yoxdur indiyə kimi 565m ödəyib borclu axtarışda amma tapılmır.icrada deyir axtarışda xəbər yoxdur.Ne ede bilərəm?

Salam. Daxili İşlər Nazirliyinə çoxlu şikayətlər yazın ki polis orqanı vətəndaşı axtarıb tapsın. Şikayət olmadıqda demək olar ki axtarmırlar yalnız borclu hardasa hər hansı bir sənəd dəyişəndə və yaxud sərhədi keçməyə çalışanda saxlanılır. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Tural 2023-01-18 22:53:45

Salam 2 ovladim var ve resmi maawim 650 azn tewkil edir,aliment nece hesablanacag?

Salam. Bunu yalnız məhkəmə müəyyən edir işin individual hallarına görə. Yagin ki 1/3 hissı əlavə 200 manat formasında müəyyən edə bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Cavid Ehmedov 2023-01-19 12:03:58

Salam. Menim isim bosanmadadi. Resmi maasim 275 manatdir. Bir usagim var. Mene ne qeder aliment kese biler mehkeme.

Salam. Məhkəmə alimentin miqdarın işin hallarına uyğun olaraq müəyyən edir. Sizin qeyd etdiyiniz əmək haqqı ölkə üzrə müəyyən edilmiş minimum əmək haqqı məbləğindən, yəni 275 manatdan az olduğu üçün suala dəqiq cavab vermək olmur qabaqcadan. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Sekine esedova 2023-01-20 20:59:59

Salam her vaxtiniz xeyir.men 3ildir bosanmisam.2usag var.alment 160 azn kesilib her birine .maasiyla bagli evvel 196 azn odeyirdi indise 260.uc il erzinde yigilan mebleg var.nece ala bilerem?icraciya muraciet eledim.deyir ayliq verilir biz onu ala bilmerik

Salam. Bu məsələ yalnız icraçı tərəfindın həll oluna bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Maral ismayilova 2023-01-21 01:31:07

Salam 2 usagim var bosanmag uzreyem Bosanmag uzre oldugum insanin maşi 800 manatdi melimdi usteliy basqa islerdende geliri var mesqelede kecir Aliment ne qeder olur ?

Salam. Qazancının 1/3 hissəsi miqdarında. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Zaur behlulov 2023-01-21 16:42:45

Salam Men 3 ildir bosanmisan nigahim posilanda isdemirem yeni resmi is yerim yox idi mene mehkeme 340 azn pull kesmisdir iki usaqi gore indi 2 aydir resmi isde isdeyirem ve himayemde 2 ci qrup anam var indi men geliremin 3/1 hissesini mehkemeye Mira iy et edib azalda bilerem cunki resmi maas 650 azn dir

Emin heseneov 2023-01-21 16:57:06

Salam men 3 ildirki nigahim posulub mene mehkeme 2 usaqa gore 340 azn kesib mehkeme qerar qebul ederken resmi is yerim yox idi indi iddiaci 440 azn isdeyir Men 1 aydir resmi ise qebul olmusam indi ve validenlerim ikside 2 ci qrup elelildir men baxiram omlara men indi gelirimi gosterib 1/3 hisesini yani alimenti azalda bilerem resmi maasim 750 azn dir

Salam. Ərizə ilə alimentin həcminin azaldılmsı ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz, lakin nəticənin müsbət olması ehtimalı azdır. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Gulay 2023-01-22 01:13:53

Men 300 m aliment aliram kecmis y evlenib yoldasi hamiledir ve mene verilecek 100 azn kesmek isdeyir arvadi hamiıedirse pul kesile bilermi?

Salam. Xeyr hamiləliyə görə aliment azaldılmır. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Ruhengiz memmedova 2023-01-22 03:14:30

Salam hormetli vekil biz 7ildi bosanmisiq 1 ovladim var 150 manat aliment aliram qarsi teref hal hazirda ailelidi 3 usagi var 900 manat maas alir muharibe dovrunde yaralanib ama heleki isleyir men neqeder alimenti artira bilerem onun usaqlari nezere alinir?

Salam. 2023-cü il minimum aliment 220 manata qaldırılmışdır məhkəməyə məbləğin 220 manata qaldırılması ilə bağlı ərizə verə bilərsiniz, lakin təmin olunub-olunmaması barədə qabaqcadan heçnə demək olmur. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Cavid Ehmedov 2023-01-22 11:41:42

Salam. Eger bosanmadan sonra ana basqa biri ile nigaha daxil olursa yene aliment verilmesi mecburidi?

Salam. Bəli. Vəkil Qulam İsmayılzadə

İmran 2023-01-22 19:48:13

Əyər minumum əmək haqqı 350 manatdırsa 220 manat alement nə dərəcədə ədalətlidir deməli minumum əmək haqqı 880 manat olmalıdır

Salam. Bu hüquqi sual deyil. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Resad 2023-01-22 23:04:38

Salam Mene 2 usaga gore 273,20 aliment kesibler men ayda 300 Azn Aliment odeyirem ama evvelki borcumda var.yeniden aile qurmusam 1 ovladim var.kohne aliment borcuma gore meni hebs ede bilerlermi?

Salam. Borcunuzun miqdarından və sizin ödəmədən yayınıb-yayınmamağınızdan asılıdır. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Aynur quliyeva 2023-01-23 21:17:05

Salam hormetli vekil men yoldasimdan ayrilmisam 193 aliment aliram usagimizin 15 yasi var atasi ovladimizdan imtina edeceyini deyir bu mumkundurmu ve hansi halda ata usaqdan imtina ede biler

Salam. Bu mümkün deyil. Ata övladından aliment ödəməməyə görə imtina edə bilməz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Gülbahar 2023-01-24 22:15:54

Salam,Axşamınız xeyir Hörmətli Vəkil.çoox sağolun sualma cvb yazdığnız üçün.Polis orqanı axtarışda olan vətəndaşı axtarıb tapandan sonra yiğilmış borcunu(8.000azn yaxın) ödəsəə. 137m alimenti 220manata qaldıra bilərəm. öncədən tşklərmi bildirirəm,yaxşı varsınız hər kəsin suallana cvb yazırsınız.

Onsuz da edə bilərsiniz. 2023-cü il üçn alimentin minimum məbləği 220 manatdı ərizə versəniz artıracaqlar məbləği. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Azer şirinov 2023-01-25 20:55:44

Salam menim resmi iki usaqim var qeyri resmide iki uşaq var qeyri resmi uşaqlara men neqeder almen vermeliyem

Salam. Alimentin məbləğini məhkəmə müəyyən edir amma uşaqlar arasında fərq qoyulmur. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Aydan ibrahim 2023-01-26 12:08:16

Salam menim 2 yaşlı usagim var.ve aliment qazancin hissesine göre kesilib 150 m aliram men nece 220 m sabıt aliment ala bilerem mümkündürmu o ?? Çok xais edirem cavablandirin

Salam. Məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz bu barədə qərarı məhkəmə verəcək. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Leila 2023-01-26 21:46:14

Salam.men kecmiw yoldawimla 4 il bunnan evvel bowanmiwiq.4 ilde aliment odememiwdir.qacib getmiwdir Rossiyaya bu nece ilde aliment yigilmiwdi 7400.kecen il dekabirda deport oldu gelende tutulmasin deye 1400 manati odedi.mehkeme ne cerime ne hebs vermedi stopda qoyulmadi bu ne qeder duzgundur?hal hazirda senedlerini duzeldib yene olkeden qacmaga hazirlawir.icracida deyir nece aydi muraciet etmiwem stop qoyulmasi ucun ama helede qoyulmayib.men neyniye bilerem?

Salam. Siz icra məmuruna müraciət edin tədbirlər görsü, görmədiyi təqdirdə Ədliyyə Nazirliyinə şikayətlər yazın. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Gulsen huseynova 2023-01-27 16:05:33

Salam cenab vekil men yoldasimdan 3 ildi ayrilmisam bir ovladim var aliment aliram usagimin 18 yasina qeder orda yasamaq huququ oldugunu da bilirem ozunun adina ev yoxdu atasinin evidi o evden men ovladim ucun pay ala bilerem?yasamaq huququ isdemirem

Salam. Xeyr baba sağdırsa nəvəyə pay düşmür. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Eliyeva 2023-01-27 17:46:58

Salam hormetli vekil yoldasim mene verdiyi qizillari polisle yada mehkemeye vermekle menden ala bilermi?işimiz bosanmadadi deyir ogurluq edib deyecem polise verecem

Salam. Xeyr ala bilməz hədiyyə olduğu üçün qanunla sizə məxsusdur. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Aydan ibrahim 2023-01-28 05:50:05

Evvele bütün suallari cavablandirdiginiz ucun çok sağolun.men naxcivan seherindenem yoldaşım muellimdir ve qizim ucun 150 m aliment aliram men iddia erzesi yazib 220 m ede bileremmi?? Ve muraciet edendede o ise baxan şexs dediki o qanin bakidadi bizde yox .bizde sabit mebleg 145 m dur.dogrudurmu? Sagolun

Salam. Bəli müraciət edə bilərsiniz. Sizə səhf məlumat veriblər Azərbaycan Respublikasının qanunları Azərbaycanın bütün ərazilərinə şamil edilir və hər yerdə eyni qüvvəyə malikdir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Aydan ibrahim 2023-01-28 07:01:54

Birde sizden sorusmaq isdeyiremki telebe olduğum ucun usaga baxici tutmusam bu baxici pulunu men qanuni yolla atasindan ala bileremmi? Alimentle birge

Salam. Yalnız uşağın 3 yaşına qədər əlavə müavinat təmin edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Nergiz ismayilova 2023-01-28 14:55:22

Salam men 2 usaqim var qanunen 6 ildir bosanmisam.ama eslen 10 ilden coxdurki usaqlarima tek baxiram.men evvelki illerinde alimentini teleb ede bileremmi. 2 usaqa gore 309 manat aliram onu nece qaldira bilerem. haha miraciyyet edit.

Gulsen huseynova 2023-01-28 22:28:20

Evvela cox sagolun suallarimizi cavablandirdiginiz ucun yuxarida yazmisdim bes hansi halda men ovladima babasinin evinden pay ala bilerem ovladim onlarin evide qeydiyyatdadir usaq orda dunyaya gelib

Salam. Babadan övladınıza pay tələb edə bilmərisniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Aynur quliyeva 2023-01-28 22:39:51

Hormetli vekil sizinle nece elaqe yarada bilerik

Salam. Telefen nömrəmi əlaqə bölməsindən götürə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Sevda Tagiyeva 2023-01-30 15:29:46

Salam.Bagislayin 130 manat alment aliram.Üizimin atasi AVTOMABİL YOLLARİ DÖVLƏT agentliyində işləyir 2ci qrup əlildi .smendə olmayandada taksiçilik edir əlavə gəlirdi .mən nəqədər alment ala bilərəm?

Salam. Minimum uşağın saxlanılması xərci 220 manatdır 2023-ci il üçün. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Piri ibrahim 2023-01-30 22:30:51

Salam bir xanımla qeyri qanuni münasibətim olub xanım birdəfə ayləli olub .lakin birci həyat yoldaşınan həldə rəsmi nigahdadı .lakim bir yerdə yaşarmırdlar mənim xəbərim olmadan mən xarci ölkdə oldquç zaman bir uşaq dünyaya gətrib ..mənən almet tələb edir bu nə dərəcədə dogrdu belə bir şeyə jaqı varmı mənim isdəmədyim halda mənən xəbərsiz uşaq dünya gətrib mənən almet tələb edir zəhmət olmasa cavabladırardız.birdə mən vəkil tutsam bu işdə mənə köməylik edə bilərmi

Salam. Əgər uşaq həqiqətən də sizindirsə onda aliment verməlisiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Seıde 2023-01-31 16:25:54

Salam hormetlı vekıl menım ve usagımın hec yerde qeydıyatımız yoxdu erımın evlerı qaynana adınadı bız bosanırıq men kompensasıya teleb ede bılerem mehkemede?

Salam. Xeyr, əmlak ərinizin olmadığı üçün edə bilmərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Nergiz 2023-02-01 00:10:50

Salam axwaminiz xeyir Vekil. Men noyabrin 17_nen aliment kesdirdim. Yoldawim alimenti kecirmir 3_cu aydir. Mehkemeye muraciet etdim baxmirlar. Hara muraciet etmeliyem? Xahiw edirem komek eliyersiz. Bizim bowanma olmuyub. Uwagim yemeyi içmeyi var. Sumuk bowlugu var masaja toka apariram. Mualicesi var yoldawim pulu kecirtmir men hara muraciet edim?

Salam. İcra məmuruna müraciət edin ki alimentin ödənilməsini təmin etsin. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Gülnar Məmmədli 2023-02-01 04:29:13

Salam. Mənim bir uşağım var. O uşağa kesilen aliment 100 manatdır. 8-ci aydı ödəmirlər. Oğlanı 8 sutkalıq həbs verdilər. İki aydı çıxıb bir manat bele odemeyib yene. Menede dediler ki gerek 1 il gözləyək sonra axtarış verib həbs edək. Bu ne derecede düzgündür? Mən bir il gozlemeliyem?

Salam. Əgər alqı-satqı rəsmi olubsa onda sizin sayılır, vergini isə yerli bələdiyə ilə maraqlana bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Vüqar 2023-02-02 13:09:27

Salam boşanmışam 3 uşaqım var .Məhkımınin qərarı ilə ayda 360 azn aliment ödəyirəm. Bu ildən 2023 ildən aliment bir uşağa görə 220 azn oldu. Əgəgr mənim Rəsmi maaş 1000 azn dirsə Hakim 1/3 hissəsini kəsəscək yəni 330 azn Əgər 660 azn kəssə bilər əgər 660 azn kəss bu isə 1/3 cox eləyir zəhmət olmasa ətraflı məlumat verərdiniz. Öncədən təşəkkürlər

Salam. Sualını aydın deyil. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Yusif 2023-02-05 14:37:14

Salam mən ayrllmlsam .2 evladllm var .her ay 280 manat aliment verirəm. Heç bir yerde islemirem. Menim .öz xəbərim. Olmadan menim adlml işe yazllblar sürücü kimi 550 manat maişlə 2020 ildən ne iş yerimi tanlyram ne maaş alıram necə edim mən her günde axtarllsa veriler meni

Salam. Sualınızı aydın yazın zəhmət olmasa. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Qadir ismayilov 2023-02-05 15:05:37

Salam. Men 1 ildi bosanmisam. 265 manat pul odeyirem. Yeni mayisimin 4/1 hissesini. Elave olaraq 100 manatda 3 yasi tamam olanadek pul odeyirem. Buda 365 manat edir. Alimentin artmaginin buna aidiyyeti var?

Salam. Əgər aliment gəlirinizdən tutulursa onda hesab edirəm ki, xeyr aidiyyəti yoxdur. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Vüqar 2023-02-05 19:02:28

Salam boşanmışam 3 uşaqım var Maaş isə 1000 azn Hakim mənə hər uşğa minimum və maksimum nəqədər aliment kesəscə bilər?

Salam. Bu məhkəməni mövqeyindən asılıdır minimum uşağıns saxlanılması haqqı 220 manatdır. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Fatimə Hüseynova 2023-02-06 02:00:22

Salam aleykum. Mən yoldaşımın 2 ci nigahindan olan xanimiyam birinci yoldaşından 3 övladı var ve hal hazırda onlar ile bir yerdə yaşıyır. menim ise 1 övladım var 2020 ci ildə Məhkəmə tərəfindən 160 manat aliment kəsilib 2022 ci ildə iddia qaldırdım alimentin artırılması üçün Hakim bunun üçün atanın rəsmi iş yeri olmalıdı qeyd etdi atası kafel metlax ustasıdı daim işi olur alimentin 220 manata qədər qaldırılması üçün Apilasiya Məhkəməsine müraciət etsəm menim xeyrimə olar ? onuda qeyd edimki işləmirəm uşağın 4 yaşı var ona baxıram özümde kirayədə yaşıyıram her şeyin qiyməti qalxıb dolanışığım çox çətindir zəhmət olmazsa cavablandırardiz

Salam. Məhkəməyə alimentin artırılması ilə bağlı müraciət edə bilərsiniz. Amma artıb artmamasına məhkəmə qərar verəcək. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Омар qədirli 2023-02-06 19:49:01

Salam mən alment ödəyorəm ama mənə almenti ödədiyim ücün qəbiz verilmir? Sadəcə ağ kagza qol cəkir və məbləği yazır icracı bu nece olmaldır.

Salam. Yazılı qaydada da pul qəbul oluna bilər, amma ən yaxşısı odur ki tələb edin tələbkar bank hesabı təqdim etsin. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Emin M 2023-02-07 13:15:28

Salam menim ovladimin 13 yashi var. Hal hazirda aldigim mayish 450-500 arasidir. Kechmish yoldashim ise menden 220 Azn aliment teleb edir. Bu gune geder 13 ildir ki oduyurem.Zehmet olmasa mene bir cavab yazardiz.

Salam. Sualınız nədən biarətdir? Vəkil Qulam İsmayılzadə

Gülşən 2023-02-07 21:43:27

Salam.Bilmək istəyirəm ki ,Mediasiya təşkilatına müraciət etmədən alimentin artırılması üçün Məhkəməyə niyə müraciət etmək olmur.Mediasiya təşkilatının cavabı istənilən olmadıqda ,nə etməliyik? Aliment üçün minimum məbləğ 220m olduğu təqdirdə ,mənə bu hər kəsə keçərli deyil deyirlər. Xahiş edirəm mənə məsləhət verin

Salam. Mediasiyaya müraciət etmək məcburidir. Mediasiyada məsələ həll olunmasa məhkəməyə müraciət edib tələbinizin təmin edilməsini tələb edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Бахманова Лала 2023-02-08 08:57:12

Salam men 1 defe aliment ucun muraciet etdim mehkemeye. 2 usaq ucun 300 azn kesildi.qetnamem 10.11.22 de cixib .yeni artim ile bagli muraciet edib erize yazmaq isdeyirem.20 azn odemisem erizeye.mene mediasiyadan deyirler yeniden 50 azn odemelisen .ve elave 50 azn erize yazana yeniden vermelisen.eks halda deyirler yazmiriq get basqasina yazdir.zehmet olmasa mene melumat vererdiz

Salam. Mediasiyanın ödənişi 50 manat təşkil edir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Anar C 2023-02-08 13:37:48

Salam. “Uşaqla görüş günlərinin müəyyən edilməsi üçü iddia ərizəsinin dövlət rüsumu nə qədərdir?

Salam. 100 manat olmalıdır. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Бахманова Лала 2023-02-09 00:01:39

50 az mediasiya xerci odedikden sonra ..yeniden dedilerki 50 azn vermelisen.mende 20 azn odemisdim.lakin yeniden 50 azn isdemekleri muemmali oldu mene

Anar 2023-02-10 00:44:59

Salam.Mən ayrılmaq istəyirəm.2 övladimiz var.Böyüyünün 21 .Kiçiyinin 6 yaşı var.Özüm İlin 6 ayını işləyir.6 ayıni isə işsiz qalıram.yəni mövsümü işləyirəm.işsiz qalanda fəhləlik edir ailəni yaxşı saxlayıram.Heç nəyə ehtiyaclari olmur.maaşim ayda 600 _:700 AZN olur.mən nə qədər aliment verməliyəm.öncədən təşəkkür edirəm

Salam. Alimenti balaca uşaqa görə verəcəksiniz, miqdarını isə məhkəmə müəyyən edir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Xosrov 2023-02-10 15:25:12

Salam. Mənim 4 yaşlı bir uşağım var. Yoldaşım məndən boşanmaq istəyir. Heç bir yerdədə işləmirəm. 3 qrup əlil idim onuda kəsdilər. İndi mən nə qədər aliment verməliyəm. Cavab üçün təşəkkür edirəm.

Alimentin miqadrını məhkəmə müəyyən edir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Samir Eliyev 2023-02-11 01:20:56

Salam.men nigaha azerbaycanda girnisem.qiz kazakstan vetendasi idi.2 usagim var.onlar da kazakstanda dogulublar.oten il usaqlarin anasi kazakstanda bosanib.menim xeberim olmadan.indi men Bakidayam.onlqr kqzakstanda yasayirlar.aliment de kesilib.maasin 3de 1.men hec yerde islemirem.nece olacaq aliment odenilmesi?hara odeyecem?kime ve ne qeder?

Salam. Onu gərək Kazaxstanda qərarı çıxarmış məhkəmə ilə dəqiqləşdirəsiniz. Azərbaycanda işləməyən adama qazancının 1\3 hissəsi təyin ediləndə respublika üzrə orta əmək haqqı maaş kimi götürülür. Vəkil Qulam İsmayılzadə

U.R 2023-02-11 09:57:28

Salam,yoldawimin onceki nigahdan bir ovladi var her ay maawin 25faizi 225manat aliment tutulur.bizimde 1ovladimiz var ve kiraye qaliriq.mehkemeye vererek alimenti azaltdira bilerikmi?

Salam. Xeyr. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Anar 2023-02-11 13:12:11

Salam. Mənim 1-ci nigahdan 2 evladım var, biri artıq 18 yaşına çatıb obirinin 16 yaşı var. Ödənilməyən və yıgılaraq qalan 10000 azn məbləgində aliment borcum var. Qarşı tərəf iddia qaldıraraq borcun ödənilməsini tələb edib və icra şöbəsi bunu təmin edib. Mənim rəsmi maaşım 1500 azn-dir, maaşımın 50 faizini ayırıblar buda 750 azn edir. Onuda qeyd edimki 12 ildirki ikinci nigahım var və bu nigahdan 3 azyaşlı evladım var. Sualım belədir, elə etmək olarki bu məbləg maaşın 25 və ya 30 faizini təşkil etsin. Əgər mümkündürsə qaydasını izah edırdiz zəhmət olmasa. Öncədən təşəkkürümü bildirirəm.

Salam. Borcunuz ödənildiyi üçün faizin salınması çətin məsələdir, çünki qanuna əsasən 70% qədər tutula bilər əmək haqqından əgər tələb alimentlə bağlıdır. Yəni əslində 70% tutulmasını da tələb edə bilər keçmiş arvadınız əgər sizin borcunuz varsa. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Xosrov 2023-02-11 15:21:19

Salam. Mənim uşağım yoxdur. yoldaşımla boşanmaq istəyirəm bunu Asan xidmətdə həll etmək olarmı? Cavab üçün təşəkkür.

Salam. Bəli, ikinizdə ərizə ilə qeydiyyat şöbələrinə müraciət edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Məzahir osmanov 2023-02-12 18:34:47

Salam mənə 205 beş manat aliment kəsiblər üç yaşna kimi 30 manat üç yaşdan sonra 175 manat kəsilib məddə dövlət işndə işləyirəm əmək haqımda 345 manatdı ödəməyə güçüm çatmır mən hara müracyət edə bilərəm

Salam. İşə düzəltmə agentliyinə. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Feride 2023-02-13 15:09:59

Salam men iki uwaq ucun 350 azn aliram bunu qaldirmaq ucun ne qeder rusum oduye bilerem?

Salam. Aliment rüsumdan azaddır. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Paşa 2023-02-13 20:29:46

Salam a qözel vekil, cox sağolun ki insanlara teselli olursunuz . Menimde derdime bir care deyin yene sizden sada bir teselli alim, 53 yaşım var ev yoox eşik yox 20 ildir xesdeyem ayaxlarim tutulub artrit xesdesiyem , 3 uşağım var 2-si böyükdü 22 yaş 26 yaş balacanın 15 yaşı var Gedebeyde dedemin üsdünde qeydiyatdayix hec bir yerde işlememişem nede işlemirem sağolsun dedem baxirdi bize, arvad day beyenmir meni deyir bele heyat serf etmir ona Bakida özüne iş tapıf cixib qedib indide deyir verirem mehkemiye ayrilax indi o 15 yaşlı uşağa ne qeder aliment kesejekler men neyniyim bu işi boynuna qötürersenmi ve yaxud ne meslehet qörürsünüz ?

Sevinc 2023-02-13 21:04:57

Salam Vekil men alimenti sabit meblege kecrecem.sabit mebleg bir uwaqa deyrsz 220 man olub.men 300 man teleb ede bilerem?mehkeme qebul ede biler bu qerarimi?

Salam. Gerek gelirinin 300 manat tələbinizə uyğun olduğunu sübut edəsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Aysel Veliyeva 2023-02-14 08:07:27

Salam hormetli vekilmiz men 1 ildir bosanmisam 3 yasli 1 ovladim var.Kecen il 150 manat aliment kesilib.Bu il 220 manat olmasi ucun iddia qaldirmaq isteyirem.Bunun ucun ilk novbede mediasiyaya muraciet etmeliyem? Mediasiya rusumu ne qederdir? Onceden tesekkur edirem.

Salam. Bəli. Rüsum 50 manatdır. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Paşa 2023-02-14 11:28:45

Salam a qözel vekil, cox sağolun ki insanlara teselli olursunuz . Menimde derdime bir care deyin yene sizden sada bir teselli alim, 53 yaşım var ev yoox eşik yox 20 ildir xesdeyem ayaxlarim tutulub artrit xesdesiyem , 3 uşağım var 2-si böyükdü 22 yaş 26 yaş balacanın 15 yaşı var Gedebeyde dedemin üsdünde qeydiyatdayix hec bir yerde işlememişem nede işlemirem sağolsun dedem baxirdi bize, arvad day beyenmir meni deyir bele heyat serf etmir ona Bakida özüne iş tapıf cixib qedib indide deyir verirem mehkemiye ayrilax indi o 15 yaşlı uşağa ne qeder aliment kesejekler men neyniyim bu işi boynuna qötürersenmi ve yaxud ne meslehet qörürsünüz ?

Paşa 2023-02-14 11:54:30

Boşanmaq ücün 2 terefinde raziliğı olmalıdırmı, men razı olmasan yene mehkeme bizi ayirar ?

Anar 2023-02-14 15:38:17

Salam Nigahdan sonra ev alınıbdır.Ev isə qızın adınadı.Boşandıqda ev bölünməlidir ?Yaxud mümkündürmü ki ev satmağa razı olmazlarsa əgər mən o evdə yaşayım?Yaxudda mümkündürmü ki o evdən desinlər ki sənə pay düşmür çünki mən o evdə qeydiyyatda deyiıəm.Etibarnamə ilə satdığım evdə qeydiyatdayam

Nikahdan sonra ev alınıbsa birgə mülkiyyətdir, sizin də həmin evdə yaşamaq hüququqnuz var. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Konul Aliyeva 2023-02-16 12:07:20

Salam. Mənim yoldaşımın ilk evliliyindən 6 yaşlı övladı var. 170 azn aliment verirdi. İndi işsizdir. Övladının anasi alimentin məbləğinin artması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib. Alimentin qaldirılması təmin oluna bilər? Yoldaşımın anası insult xəstəsidir. Yoldaşım anasına da baxır.

Bəli təmin oluna bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Elşad 2023-02-16 15:44:56

Salam . Mənə yoldaşım mediasiya ilə aliment kəsdirmək istəyir məndə buna razı deyiləm. 2 uşağım var onu görmədən mən aliment verən deyiləm. Bunu hara müraciət edim. Məhkəmə?

Uşağı gördünüz-görmədiniz alimenti ödəməli olacaqsınız. Könüllü şəkildə uşaqları sizə göstərmirsə ünsiyyət hüququnun tələb edilməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Seid 2023-02-17 13:24:30

Qeyri ciddi münasibətdən nikahdan kənar doğulan uşaq 2 yaşı var .atalıq məhkəmə ilə müəyyən olunarsa ata aliment verməyə razıdır soyad vermək istəmirsə(qadın normal həyat tərzi sürmür,ilk evliliyi də xəyanət usde pozulub 3 uşağı məhkəmə qərarı ilə ataya verilib. ) uşaq ananın soyadı verilir ya atanın soyadı məcburidir ? Bundan sonra aliment işləməyən insan üçün nə qədər təyin olunur ?atalıq müəyyən olduqdan sonra indiyədək olan müddətə də(uşaq doğulandan bu günə qədər ) aliment hesablanib alinmasi mümkündür ?var bele bir qanun ?

Bəli uşağa ananın da soyadı verilə bilinər. Aliment 2023-cü il üçün 220 manatdır. Hesablanır iddia verilən vaxtdan. Vəkil Qulam İsmayılzadə

seide talibova 2023-02-17 23:37:22

salam menim qardawim alment odeyir galhazirda iwsiz kimi qeydiyyatdadir ilk evliyinden bir ovladi var ikinci evliliyinden 3uwagi var ozu internat uwagidir kirayede qalir harda geldi iwleyir her ay sabit geliri yoxdur yeni. hem elave 3uwagi hem kiraye qaldigi ucun almenti awagi salina bilermi? hazirda ayliq 170manat odeyir

Salam. Xeyr, düşünürəm sadaladığınız hallar məhkəmədə alimentin azaldılması üçün əsas ola bilməz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Nermin 2023-02-18 10:38:00

salam alimenti maximum nece gun gecikme ile odeye bilir qarsi teref ?

Salam. Bu qanunla tənzimlənmir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Gunel 2023-02-18 12:29:23

Salam hormetli qaynatamin 65 yasi var 300pensiya alir yoldasi yoxdu men baxiram 2 ci qurup elildi men baxiram olkemize ele bir qanun varmiki baxdigimiza gore men ozume pul ala bilerem mumkundusede hansi senedler lazimdi oncedən tesekkurler

Salam. Qaynataya baxmağa görə dövlət müavinat müəyyən eləməyib. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Sevinc 2023-02-18 17:21:28

Salam Vekil.sabit meblege kecme prosesi ne qedr muddet cekir.

Salam. Məqalədə qeyd edilibdir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Eliyev orxan 2023-02-20 12:15:19

Salamm menim 4usaqim var ayliq gelirim 400m men neqedr aliment verecem indiden tesekkur edrem

Salam. Məhkəmə müəyyən edəcək. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Xosrov 2023-02-20 13:28:46

Salam. Bilmək istəyirəm ki, mediasiya aliment təyin edə bilərmi? Cavab üçün təşəkkür edirəm.

Salam. Tərəflərin hər ikisi razılaşsa bu məsələ mediasiyada həll oluna bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Aysel 2023-02-20 19:39:31

Salam men bilmek isterdimki 3 yawina qeder usaga elave müavinat isleyen anada teleb ede bilermi? Birde atanin adina ev yoxdursa nene babanin yawadigi evden yawamaq huququ almaq ucun hansisa sertler var?

Salam. Uşağın 3 yaşına qədər müavinat tələb edilə bilinər. Əgər qaynata evinə gəlin köçmüsünüz və uşaq orda dünyaya gəlib onda fikrimcə tələb etmək olar yaşamaq hüququnu. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Gülnar Quliyeva 2023-02-22 15:36:33

Salam. Yoldaşımın 1ci ailəsindən 2 övladı var. Neçə ildi lazımi qaydada aliment ( 2 uşağa maaşının 1/3 ) ödəyir. 22.12.2022ci ildə artıq böyük övladının 18 yaşı tamam olub. Keçmiş xanımı yenidən iddiya ərizəsi ilə məhkəməyə alimentin artırılması ilə bağlı müraciət edib. Övladının universitetdə təhsil alması ilə bağlı, alimentin uzadılmasını tələb edir. Cavabdehin razılığı olmasa aliment uzadıla bilərmi?

Salam. Praktikada ali təhsil müəssisəsində oxumağa görə artırmırlar. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Fuad 2023-02-23 04:54:59

Salam her ay aparib verdiyim pullari hesablamadilar icraci neyse bunu bawa duwdumku sened wekilinde vermelidim hal hazirda her ay alimenti verirem kohneden yigilan borcuda her ay ayliqdan bawqa verirem iw yerim yoxdur gunemuz iwleyirem 440 azn aliment verirem kohne borcdan da elave odeyirem amma iwlemirem icraci meni direyirki hamisini birde ode neynim men

Hissəvi ödəniş barədə məhkəməyə müraciət edin. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Fuad 2023-02-23 05:02:39

Bowanmalarin sayi artmaqda men bele bawa duwurem ki alimenti miqdarini awagi salinsa bowanmalar olmaz iraq yaxwilardan bezi xanimlar alimentin artmasinnan istifade edirler furset duwur xanimlarin elline neynirem gedim bowanim serbest olum 2 uwaqdisa 440 manat alacam da ve duwur pis yola bununlarin qarwisini alamaq lazimdir bezi qurumlara muraciet etmek lazimdir gunu gunnen bowanlarin sayi artmaqda davam edir

Lalə Mustafayeva 2023-02-23 16:36:07

Salam mən 1usaga 130 man almet kəsilib 2021 də indi almetin artığını oxumuşam 220 man bizim almetde ayırdı oftamatik olaraq arta bilər yoxsa harasa müraciyət etmeliyem

Gülşən 2023-02-25 11:39:57

Salam.Təşəkkür edirəm öncəki sualımı cavablandırdığınız üçün. Zəhmət olmasa deyərdiz Aliment artırılması üçün məhkəməyə hansı sənədlər toplanmalıdır,verilməlidir?Qarşı tərəfin yaşayış yerindən arayış olmazsa ,ərizə qəbul edilərmi?

Salam. Məqallədə məlumatlar göstərilibdir ondan artıq məlumatlar yalnız konsultasiyadan çərçivəsində təqdim edilir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

ilkin 2023-02-25 22:03:06

Salam iki usaqa görə 220 azn toplam 440 azn aliment razılıqı edilib ona görə ki mediator organinda mene deyildi ki, minimum 220 di. Mende mecbur razılaşdım. Lakin məhkəmə hele olmayıb. Menim maaşım 400 azn dir. Bilmək istəyirəm mehkeme netice qerarda ola bilərmi nezere alsın vəziyyətimi?

Salam. Əgər mediatorda razılaşdırmısınızsa artıq məhkəmədə o məsələyə baxılmayacaqdır. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Xosrov 2023-02-27 23:53:10

Salam.mən yoldaşımla ailə quranda o heç bir cehiz gətirməmişdi. Sadəcə olaraq 15 gün anamın otağında yaşadıq. Sonra işimlə əlaqəli olaraq başqa rayona getdik və kirayədə yaşadıq. İndi boşanırıq. Bilmək istəyirəm yoldaşım anamın əşyalarını iddia edib ala bilərmi? Cavaba görə təşəkkür edirəm.

Salam. Xeyr tələb edə bilməz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Elcin yusubov 2023-03-03 11:49:17

Salam uc ildir ayrilmisiq ve zakisimiz olmayib iki evladimiz olub ataliqi dmtesdiq elemisem Mehkeme her uwaqa 170manat teyin eledi oqlumun on uc qizimin doquz yawinvar ve her ay odemisem Indi ise ida qaldirib her usaqa gore 220azn ozum isize tikintide iwleyirem men bu qerarla razi deyilme deye hara muraciyet edmeliyem ama menim elime hele qerar gelmeyibki qarwi teref ida qaldirib sozle mene deyilib

Fariz Quliyev 2023-03-04 01:05:33

Salam. Mən 5 ildir boşanmışam. 1 övladım var. Rəsmi iş yerim yoxdur. Ayda 175 manat aliment ödəyirəm. Əgər mən banka əmanət qoyub ondan aylıq faiz götürsəm, qarşı tərəf məhkəməyə müraciət edib, bankdan gələn gəlirimdən 175 manat alimentə əlavə pul tələb edə bilərmi?

Əgər məhkəmənin qərarında stabil 175 manat müəyyən edilibsə onda xeyr. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Semaye mahmudlu 2023-03-04 16:40:09

Salam.men sirvan seherinde yasiyiram .3ildi bosanmisam.bir oglum var 6yasinda.aliment kesilib 170m.indi qaldirmag isdeyirem.qarsi terefinde maasi 300mdir.hal hazirda minimum emey haqqi 220m olub.mene deyillerki siz qaldira bilmessiz.tekce baki ucun qalxib deyilir.rayon yerinde 170 almag yaxsidi 2ayri vekilden sorusmusam .sualimi cavabladirardiz zehmet olmasa

Şukriyev Telet 2023-03-04 23:42:11

Salam. Menim iki evladim var. Yoldaşin boşanma erizesin verib. Martin 2 de bizi boşayiblar 2 uşaga 386 manat aliment kesibler, alimentin tutulma muddeti 13 oktyabr 2022 ildi. Oktyabr ayindan uşaglara 300 manar her ay pul gonder işlem. Gonderdiyim bul alimte sayilir?

Vəli Aliyev 2023-03-06 13:29:17

Salam.Ayliq rəsmi əmək haqqı 750 azn dir.usagin 4 yaşı var.Aliment məbləği qanunla nə qədər olmalıdır? Qarşı tərəf qeyd edilən məbləğdən artıq ödənilməsini tələb etme kimi haqqı var mı? Məhkəmə əgər ana istəyirsə ki qoyulan məbləğdən artıq ödənilməsinə razılıq verə bilərmi? Ana işləmir

Vəli Aliyev 2023-03-06 13:31:30

Əlavə qeyd edimki,rəsmi nigahimiz olmayıb sadəcə ataligi təsdiq etmişəm

Sahil 2023-03-06 18:53:22

Salam dekbrbin w2 si mehkeme oldu hakim mene maasin 4/1 qeder aliment vermeyimi dedi ve mene mehkemeden bu haqdada mektub gelib sadece men o pulu hara gondermeliyem ve ya menim maasimnan tutulacaqsa men onu nece bile bilerem

Cemile serkerova 2023-03-06 20:33:37

Salam.31.05.2019 ilde bowanmagla bagli mehkemeye muraciyet etdim.03.10.2019 ilde mehkemenin gerari Ile bizi bowadilar iki uwaga gore 320 azn aliment kesilib.2019 ilden mayin 31 men kesilen aliment bu gune dek odellnilmiyib 2023 ilde yanvarin 23 de eks terefte 20 sutka verdiler Amma yenede aliment odenilmir Hal hazirda icra memubu mene bildirirki iki ay iw cekecek cinayet iwi acilir bu yeni ne derecede dogrudu gah tuta bilmirler onu gah tutub 20 sutka verib buraxirlar men ozumde iwlemirem bu uwag dovletindise dovlet niye uwaglarinin dolaniwi ucun hecne etmir en azinan atasina bir tedbir gorseydiler.

Ulker 2023-03-07 21:31:46

Salam mən boşanmağa vermişəm əlil uşağım var yoldaşımda taksidə işləyir evləri əmisinin adinadi mən kəsiləcək alimentdən nə edə bilərəm məcburam kirayə gedim usagimda hər iki aydan bir xesdexanada yatır mən nə edə bilərəmki mənə yaşama hüququ versinlər çünki alacağım alimentdən mən heçnə çatdırmadan bir uşağım əlil bir usagimda məktəb oxuyur

Saslm. Sual nədən ibarətdir? Vəkil Qulam İsmayılzadə

Babək Mirzəyev. 2023-03-09 02:05:45

Mən yoldaşımla ayrilmısam. Məhkəmə övladımız mənim – atanın himayesini verdi. Mən həmin vaxt aliment teleb etmədim. İndi ise maddi çətinliyim var. Ana 950 manat maaş alır. Mən aliment ala bilerem i?

Salam. Bəli, ala bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Şirzad məlikov 2023-03-09 06:01:57

Salam mən bu vaxdadək alimenti vaxdinda ödəmişəm indi menim köhnə vaxtdan 1300 manat borcum qalıb və mən 4-ilə yaxındır ki uşaqdan bir xəbər bilə bilmirəm və icra məmuruna neçə dəfə müraciət etmişəm mənim işimə baxmayıb və mənə köhnə borcu odəmədiyimə göre mənə axdaris verilib və borcu tələb edir.men 4-ildir övladımı görmürəm ve alimenti de ona göre odemirem indi mən necə edim.ve bu borcu mən uşağı görmədiyim halda odemeliyemmi.bir meslehhet verin.

Aliment istənilən halda ödənilməlidir. Uşağınızı görümürsünüzsə onda məhkəmə qaydasında müraciət edib ünsiyyət hüququ tələb edin. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Mahmudov Elnur Mübariz 2023-03-11 16:30:39

Salam bağışlayın sizi narahat edirəm.mən ayrılmışam yəni boşanmışam ancaq xəyanət üstündə boşanmışam.yəni ki yoldaşım mənə xəyanət edib.ancaq məhkəmədə qızıma görə xəyanət söhbətini açmamışam və yola getmirik deyə boşanma ərizəsi veriblər.və məhkəmə mənim kreditlərimi nəzərə almayıblar 300 manat aliment kəsiblər iki uşağa.mən yenidən onun xəyanəti barədə məhkəməyə ərizə versəm uşaqlarımı ondan ala bilərəmmi.əlimdə yazılar var və evimə gedib gələn insan yaxınlığımda yaşayır.xaiş edirəm bir köməklik edəsiz.

Hesab edirəm ki bu hal uşaqların anadan alınıb sizin himayənizə verilməsinə kifayyət etmir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

İkram Vəliyev 2023-03-12 05:54:13

Salam qayın anam ruhu xestedir 2qurupdu yoldaşım 3qurup elildir menden boşanmaq istəyir mən bosamiram qolun kəsib dedi senden boşanacam məhkəmə uşağı verə bilər anaya

Bəli verə bilər, lakin məhkəmə dərin araşdırmadan sonra bunu müəyyən edəcək uşaq ana ilə qala bilər ya yox Vəkil Qulam İsmayılzadə

Zumrud Ferzullayeva 2023-03-13 23:00:50

Salam. Resmi olaraq aliment nece gun gecikse mehkemeye dusur is?

Bunun rəsmi müddəti yoxdur. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Şirinova İlahə 2023-03-20 19:26:25

Salam mən bilmək isdəyirəmki 18 yaşı tamam olan uşagın ali məktəbə girməsilə əlaqədar alimentin ödənilməsi davam edirmi yoxsa dayanırmı. Çünki qarşı tərəf uşaq məktəbə girib ödənməlidir deyir

Salam. Aliment yetkinlik yaşına qədər nəzərdə tutulubdur. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Ayşa 2023-03-21 14:42:51

Mən Gencəyeva Ayşa 3 cuncu ildi ayrılmışam 3 evladim var iki evladim məndə biri arasında onda qalmasına razılıq verilib aliment ödəmir Balakən rayon qeydiyatindayiq amma Bakı şəhəri Nəsimi rayon Nəcəf bəy Vəzirov küçəsində qalırıq iki uşaq burda mekdebe gedir 10 yaşında olan oğlumu dəfələrcə aparıb qaytarıb sırf aliment verməmək üçün mən hara müraciət edə bilərəm bu işlə bağlı

Ərinizin yaşadığı yer üzrə icra şöbəsinə müraciət edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Kamran 2023-03-24 23:15:27

Salam mən ayrilmaq istəyirəm .2 üşağım var .maas 430 manatdir ştatnı.ama əlavələr var maasa bunula birgə 800 dür. İndi aliment 430 -un 3/1 olurmu qanunla yoxsa 800

Aliment rəsmi qazancdan tutulur vu halda. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Hemidova konul 2023-03-26 17:03:10

Salam. Yoldawim bowanr menden.sadece uwaqin 1 yawi hele olmadigi ucun .erize ile muraciet edenmir. Men ailemizin dagilmasini istemirem deye razi olmuram.Uwaga atamgilde qalib baxiram ozum. Yoldawim yemek ve pampersine komek edir amma pulnu vaxtinda vermir. Bawqa hec bir komeklik etmir. Men iwleyirem duzdu.amma hal hazirda analiq mezuniyyetindeyem. Gelir yerim yoxdur. O sebebden bowanmadan aliment isteyirem kesilsin yoldawimin maawi resmi portalda 2000 azndi. Men ilk novbede hara muraciet edim? Ve rusm ne geder olacaq? Birdeki 1 uwaqdi bizde portalda maawi 2000 dise 500 azn kesilecek uwaga sizce. .? Yoxsa nece? Z.o komeklik edin. Onceden tewekkur edirem

https://ismayilzade.az/az/blog/bosanma-prosesi bu məqaləmi oxuyun bütün suallarınızın cavabını tapacaqsınız. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Allahverdiyev Hüseyn 2023-03-26 20:01:01

Salam. Qeyri resmi munasibetden övladim olmuşdur. İndi 13 yaşı var. Qadın indi məhkəməyə atalığın müəyyən edilməsi ilə bağlı müraciət edib. Məhkəmədə iştirak etmədiyim təqdirdə nə baş verə bilər?

Məhkəmə sizin iştirakınız olmadan da baxa bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Quluyeva xeyale 2023-03-30 10:20:25

Salam mən ayrılmışam marketdə satıcı işləyirəm aylıq maasim 302manatdi mən iki uşaq üçün nə qədər aliment odemeliyem

Bunu məhkəmə müəyyən edir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Elşad Rəhimli 2023-03-30 12:01:11

Salam menim iki az yaşlı birinin 3 yaşı tamam olub biri ayliqdi ve yoldaşım bosanma ərizəsi yazib ve islemirem bosanan terefde olardi eyer islemiremse ne qeder aliment odeyeceyem??

Alimentin məbləğini məhkəmə müəyyən edir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Çingiz 2023-03-30 16:18:09

Salam men1 usaga gore ne qeder aliment odemeliyem? 530 manat maas aliram

Bunu məhkəmə müəyyən edir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Namiq 2023-04-01 08:56:11

Salam boşanmışam 100m aliment kəsiblər.neçə ildirki ödüyürəm.amma borcumda var.yetkinlik yaşına çatmış borcum qalsa yenidən ala bilər aliment borcumu?

Xəqani 2023-04-02 22:55:03

Salam. Əməkhaqqım yüksək olduğu üçün. Mən bir uşağa ən azı 400-450 manat ayda aliment ödəyirəm. Bəzən aylıq aliment 700 manata qədər yüksəlir. Səbəb isə mayışın dəyişgən olmasıdır. 3 ildən çox müddətdirki ayrılmışıq və kifayət qədər pullar ödəmişəm. Bu məbləği azalda bilərəm. Çox sağolun

Əgər əmək haqqınızın bir hissəsi formasında nəzərdə tutulubsa onda azaldıla bilinməz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Allahverdiyev Hüseyn 2023-04-06 18:18:09

Salam. ev orderdir. orderde atamin anamin menim qardas ve bacimin adlari vardir. ancaq qeydiyyatda men ve yoldasimdir. nikahdankenar ovladima ataliq vermisem. hal hazirda 13 yasi var. ataliqi indi vermisem. indi men evi oz adima ozellesdirsem hemin nikahdankenar ovladimin mecburi payi olacaq bu evde? bu evde onun pai olmamasi ucun ne etmeliyem? onceden tesekkurler

Məcburi payı olacaq vərəsə kimi siz öləndən sonra, hazırda isə pay düşmür. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Hüseynova 2023-04-07 10:16:06

Salam 2qan xesdesi övladım var. Sağlamlığı məhdud sayılırlar.dovlət himayəsindədirler. Bir uşağa 193azn aliment kəsilib. Boşanma zamanı xesdelikleri qeyd elemedim. Mən əlavə aliment ala bilerdimmi? Sağlamlığı məhdud uşaqlar ne qədər alır?

Bəli tələb edə bilərdiniz müalicə xərcini, məbləöini isə məhkəmə müəyyən edir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Elmir 2023-04-10 16:33:29

Salam. Mənim qohumum boşanıb, heç bir yerdə işləmirdi. 2 uşağı var. Məhkəmə hər uşağa 75 manat aliment kəsib. Boşandıqdan bir neçə gün sonra oğlan məhkum olub. O məhkum olduğu dövrdə aliment ödəməkdən azad edilə bilərmi? Və ya azadlığa çıxdıqdan sonra məhkum olduğu dövr üçün qarşı tərəfin ondan aliment tələb etmə hüququ varmı? Məlum məsələdir ki, məhkumun həmin dövr üçün heç bir gəliri olmur. Cavablandırmanızı xahiş edirəm.

Samira farhadova 2023-04-14 21:38:14

Salam man 2021ci ilda 3uwaqla bowanmiwam sabit pul mebleginda her uwaga 140m yani cami 420m aliment aliram bu ilin may ayinda qizimin 18yawi tamam olur universitet telebesidir odeniwli tahsil alir mediasiya wobesinda aprel ayin 17de teyin edilib cavabdehnan goruw biza borcuda var sizca 220 o biri uwaglara verila bilar Bir sualim var 18yawinda mutleq kesilir aliment niya ananin ustuna atadan cox yuk duwur

Sizin halda alimentin məbləği artırıla bilinər. 18 yaşdan sonra şəxs artıq yetkinlik yaşına çatır, o müstəqil sürətdə əmək müqaviləsi bağlayaraq özü-özünü təmin edə bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Rasim 2023-04-15 13:53:42

Salam Mən boşanmişam Oğlumun 18 yaşi var Gizimin 14 Oğlum universitetda oxuyur Oğluma görə aliment nəvaxtakimi verməliyəm?

18 yaşa kimi. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Lale 2023-04-17 21:21:46

Salam.Biz yoldashimla boshaniriq ve onun resmi maashi 400 manatdir.2 ovlad var.Men bilmek isterdim aliment 400manatdan 1/3hesab olunacaq ya en minimum her ushaga 220manat?Qeyd edim ki,resmi 400 olsada faktiki 3000ne taxin qazanci var.

Bunu məhkəmə müəyyən edir işin hallarında uyğun olaraq. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Reşad Ağayev 2023-04-18 23:44:00

Salam menim bir uşaqim var ayda 450 mnt maaş alram onun necde bir hisesi duşur

Bunu məhkəmə işin halların uyğun olaraq müəyyən edir. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Ruslan 2023-04-24 13:21:50

Salam. Aliment 1/4, 1/3, 1/2 verqisiz maashindan tutulur, yoxsa vergileri cixdiqdan sonra

Vergilər çıxdıqdan sonra. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Vasif mensumzade 2023-04-26 16:59:26

Salam,aliment haqqinda serhleri oxuyub yeterince melumat aldim tewekur edirem, sadece bir sualim olacag size , menim heyat yoldawim resmi wekilde isleyir, bunun alimente adiyyati olacagmi? Yani teyin edilmiw alimentin azalmag ehtimali varmi ?

Alimentin miqdarı, nəyin nəzərə alınıb-alınmaması məsələsinə məhkəmə baxır, ona görə də nəzərə ala da bilər almaya da. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Səma 2023-04-26 18:32:50

Salam. Mən gəlin gətirdim. O heç bir cehiz gətirmədi. 12 gün mənim otağımda yoldaşı ilə birgə yaşadı. Sonra kirədə yaşadılar, 2 aydan sonra boşandılar. İndi o məndən mebel iddiası edirki mebelimi ver. Mebeli kəbindən 1ay əvvəl otağım üçün almışdım. Bu nə dərəcədə haqlıdır. Cavab üçün təşəkkür edirəm.

Əgər siz dediyiniz kimidirsə hər şey onda gəlininiz haqsızdır. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Vasif mensumzade 2023-04-27 01:29:05

Salam,aliment haqqinda serhleri oxuyub yeterince melumat aldim tewekur edirem, sadece bir sualim olacag size , menim heyat yoldawim resmi wekilde isleyir, bunun alimente adiyyati olacagmi? Yani teyin edilmiw alimentin azalmag ehtimali varmi ?

Vusale 2023-04-27 23:40:24

Salam menim qardasmin Iki usagin var yoldasi alimente teleb edib ve menim qardasim hec yerde islemir ona her usaga gore 175 mana teyin edibler biz nece ede bileriki onun mebleg asagi Salag

Heçnə edə bilmərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Humay 2023-04-30 22:48:23

Bizim nigahımız pozulmamışdan öncə yoldaşım mənim adıma pul krediti götürüb maşın alıb. Nigah pozulduqdan sonra krediti ödəmir. Krediti ödəməsi üçün hara müraciət etməliyəm ?

Yalnız özünə, bu halda kredit götürən siz sayılırsınız, o yox. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Humay 2023-05-01 15:24:07

Maşını qanuni yolnan satıb pulunu yarı bölmək olmaz ?

Maşın sizin adınızadırsa siz onu satıb pulu ilə kreditinizi bağlaya bilərsiniz. Əgər əriniz maşını sizə vermirsə onda məhkəmə qaydasında maşını ondan tələb edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Elvin Daşdəmirov 2023-05-01 16:28:50

Salam . Men 2018 ci ilden ayilmiwam. Ve 2018 ci ilde mehkemenin qerariyla iki ovladima 280 manat aliment odeyirem. Resmi is yerinden gelirim 690 manatdi. Bir ile yaxindir ki , 400 manat ve 450 manat odeyirem. Yoldawim alimentin artirilmasi uchun mediasiyaya muraciet edib. Men bu bir ilde demek olar ki , alimentden artiq texmini 1500- 1700 manat pul odemisem. Odediyim cekler durur mende. Novbeti aylarda alimentimi odemesem olar ? Yani bu bir ilde odediyim artiq pullari novbeti aylarin odenisi uchun cixa bilerem ? Zehmet olmasa cavablandirardiz . Cox sagolun.

Bəli, çıxıla bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Əsədov Elbrus 2023-05-03 10:44:25

Salam. 2005 ildə ailə qurmuşuk , 2010 ildə yoldaşim propiska olub bu mənzilə. Mənzil 1981 ildə valideylərimə iş yerindən verilib anamin adinadı ,yoldaşima bu mənzildən pay ya kompensayisa duşurmu?

Xeyr, düşmür. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Rafiq Xəlilov 2023-05-04 15:41:15

salam.1 ushaga gore aliment qazancin 50 faizi hecminde teyin oluna biler?

Nazilə 2023-05-09 12:03:07

Salam. Yoldaşım pensiya alırdı. İndi o rəhmətə gedib. Bilmək istəyirəm onun pensiyası ailədə kimə verilməlidir. Cavab üçün çox sağ olun.

Əgər siz pensiya yaşındasınızsa və ya əlilliyiniz varsa sizə verilə bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Gülnar 2023-05-09 17:04:44

Hər vaxtınız xeyir olsun Apellyasiya məhkəməsi ilə hər iki uşağı mənə veriblər. Amma icraçılar 6yasli qızımı atasından alıb hələ də mənə verməyiblər. Deyirlərki uşağı məcbur şəkildə ala bilmərik. Axı balaca qız atasının qorxusundan mənim yanıma gələ bilmir uşağ qorxur Bu nə dərəcədə doğrudur? Yəni icraçı bu işi görməli deyil? Zəhmət olmasa baxın bu işə

Əslində alıb verməlidilər, sadəcə uşağın da mənafei nəzərə alınır ki, körpə psixoloji travma almasın. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Heyran əkbərov 2023-05-14 10:07:36

Salam hörmətli Qulam müəllim.Mən 2-ildir yoldaşımdan ayrılmışam.İndi alemet kəsdirmək üçün mediasiya təşkilatına müraciət etdim.Mən ayrıldıqımız 2 ilin alementini tələb edə bilərəm? mediasiya təşkilatından bildirdilər ki,yalnız müraciət etdiyiniz vaxtan ala bilərsiz.Birdə 2023-cü il üçün 220 azn olan halda,bu aşağı məbləğdə hesablana bilər ?

Bəli müraciət etdiyiniz vaxtdan tələb edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Xanməmmədova Məhəbbət 2023-05-18 21:25:44

Salam. 3il 10aydı rəsmi boşanmışam. Aliment 160man qeyd edilib. İndiyəcən almamışam. Yəni kirayədə yaşadıgım evdə 1otagında 1ilə yaxın ev puluna köməklik etməyinə görə razılaşmıram yaşayıb. Uşagın 18 yaşı avqustda olacaq 1ci kurs tələbəsidir. Mən indiyəcən olan alimenti tələb edə bilərəmmi və oxuduğu müddətdə də verilirmi aliment? Aramızda hec bir yazılı razılaşma olmayıb alimentin alınmaması barədə. Xahiş edirəm cavablandırardız. Əvvəlcədən təşəkkürlər.

Bəli rəsmi qaydada verməyibsə sizə tələb edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Ülvi Bağırov 2023-05-20 13:59:30

Mənə həmişə bu alimentlə bağlı məsələ, eyni zamanda kredit alarkən ailə fərdlərinin saxlanması üçün çıxılan məbləğ maraqlı olub. Ona görə də sual formasında burada qeyd edirəm. Əgər dövlət uşaqların saxlanması üçün alimenti 220 manat təyin edirsə, bəs hansı əsasa görə vətəndaşına minimum əmək haqqını 300 və ya 350 manat təyin edir? Burada ciddi mənada məntiq xətası var. Sən öz vətəndaşına 350 manat minimum əmək haqqı təyin edirsən, amma yenə vətəndaşın övladının saxlanması üçün 220 manat təyin edirsən? Burada nə məntiq var? Mənə həmişə maraqlı gəlib.

Kam. Zamanova 2023-05-21 00:56:51

Salam. Bele bir sual. Nece illerdirki aliment odemirdi. Hemin illerin indeksasiyasina vermishem. Lakin aliment muddeti bitib. Yani , hele bir il yigilan borcu almishamUshaqin artig 19 yashi var. Onu elinde kozir ederek, mehkemeden teleb ede bilerki, iddia red olsun?

Nuray eliyeva 2023-05-22 19:51:30

Salam mene bir usaga 100 manat aliment kesildi.iki il evvel.hal hazırda qizimin beş yasi var.100 manat ohdeliklerini ödenir.alimentin artırılması uçun mehkemeye muraciyet etsem uğurlu olar?kecmis heyat yoldaşım üçüncü qurup elildi işleyir ama resmi yox.buna arxayin olub deyirki mehkemeye versen bele hecne elde ede bilmersen.xais edirem cavab yazın

Çox güman ki artırıla biləe aliment, çünki indi minimum uşaq saxlanma xərci 200 manatdır. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Samir Rəhimov 2023-05-23 09:56:16

Salam, Hal hazirda evliiyəm rəsmi, 3 uşaqım var. Qeyri rəsmi 1 uşaqım var, uşaq mənim soyadımı daşıyir. Amma anası ilə rəsmi nigahımız yoxdur. Anası mərkəməyə müraciyyət etsə, qeyri rəsmi nigahdan olan 1 uşaqa görə alimet nə qədər kəsiləcək? Rəsmi maaşım 1500 mantdır. Öncədən təşəkkür edirəm.

Almaq niyyətimi necə sübut edə bilərəm?

Kateqoriyalar

Özəl

Layihələr

 • Seçki 2020
 • Ramazan
 • Video Xəbərlər
 • Qurban Bayramı
 • Beynəlxalq Media Forumu
 • DÇ-2018
 • Türkiyə Prezident Seçkiləri 2018
 • Seçkilər 2018
 • #Cümhuriyyətüçünyaz
 • Formula 1 / Bakı 2017
 • Simpozium 2017
 • İslam Həmrəyliyi Oyunları
 • Referendum
 • 15 Temmuz Milletin İradesi

Struktur

 • Haqqında
 • Şərifzadə küç., 168A, II Bina, m.1, Bakı, Azərbaycan
 • +99412 432 12 22
 • +99455 681 11 82
 • [email protected]

!Reklam – Sol

Koronavirus

!Reklam – Sag

Ana Səhifə Sağlamlıq Qan laxtalanmasının qarşısını necə almaq olar?

!Reklam – Arxiv

Yeni Çağ Media Qrupu – Yanvar 25, 2020 – 23:57

!Reklam – Yazi

Ayaq damarlarında yerləşən tromblaşma bəzən ölümcül ola bilir. Qan laxtalanması ürəyə və ağ ciyərlərə kimi gedib çatarsa ölüm riski daha yüksəkdir.

Yenicag.az xəbər verir ki, qan laxtalanması çox zaman yediyimiz zərərli qidalardan əmələ gəlir. Ölümcül tromblaşmanın qarşısını almaq üçün həkimlər əsas 6 qida məsləhət görürlər. Su – Su az içilən zaman qan qatılaşır və tromblaşma riski daha da artır. Kivi – Ümumilikdə meyvə və tərəvəz qəbulu insan sağlamlığı üçün hər zaman tövsiyyə olunan qidalar sırasındadır. Norveçdəki Oslo universitetinin alimləri kivinin qan laxtalanmasının qarşısını almasını sübut ediblər. Gün ərzində 2-3 kivi yemək insanda demək olar ki, troblaşmanın qarşısını tamamilə alır. Ədviyyatlar – Qan laxtalanmasının qarşısını alan digər qida isə sarımsaqdır. Hətta qədim zamanda misirlilər sarımsaqdan dərman kimi istifadə ediblər. Sarımsağın kəskin dadı qanı durultma qabiliyyətinə sahibdir. Eyni zamanda kəklik otu, zəncəfil, acı qırmızı bibər, nanə də laxtalanmanın qarşısını alan ədviyyatlardandır. Zeytun yağı – Zeytun yağı həm laxtalanmanın qarşısını almaq üçün, həm də ürək-damar xəstəliklərinə qarşı digər bitki yağlarından daha faydalıdır. Balıq – Omeqa 3 yağ asitlərinin zəngin olduğu qidalar tromblaşmanın qarşısını ala bilir. Üstəlik Omega 3-lə zəngin qidalar qalınlaşan arterial damarları da incəldir. Qırmızı şərab və üzüm – Şam yeməyində içilən bir qədəh şərab qan laxtalanmasının qarşısını alır. Spirtli içki içməyənlər isə qırmızı üzüm suyu qəbul edə bilərlər. Son olaraq isə trans yağları bacardığımız qədər az qəbul etməliyik. Çünki doymuş yağlar qanda iltihabı artırır, qanın sərbəst axmasını əngəlləyərək laxtalanmaya səbəb olur.

www.yenicag.az

 • ANDROID əməliyyat sistemli smartfonlar üçün tətbiqi YÜKLƏ !
 • iOS əməliyyat sistemli smartfonlar üçün tətbiqi YÜKLƏ !
 • Şahidi olduğunuz hadisələri çəkib bizə göndərin!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.