Press "Enter" to skip to content

Dərslik və müəllim üçün metodik vəsaitlərin layihələrinə dair ictimai rəyin öyrənilməsi

2017-2018-ci tədris ilində istifadəyə veriləcək 6-cı sinif şagirdləri üçün dərslik və həmin dərsliklər üzrə müəllim üçün metodik vəsaitlərin yeniləşdirilmiş layihələrinə dair ictimai rəyin öyrənilməsinə başlanılıb.
Bu məqsədlə həmin dərslik və metodik vəsaitlər http://trims.edu.az/site/search.php?search=ok&book_form_id=2keçidində yerləşdirilib. Təqdim olunan keçiddən yerləşdirilmiş istənilən dərslik və metodik vəsaiti onlayn oxumaq, PDF variantda kompüterə yükləmək, eyni zamanda xüsusi ayrılmış sahədə təklif və iradları yazmaq mümkündür.
Təklif və iradlar [email protected] elektron poçtuna göndərilməklə də bildirilə bilər.
Təhsil Nazirliyi geniş ictimaiyyəti – sahə mütəxəssislərini, müəllimləri, valideynləri, bir sözlə, bütün vətəndaşları dərslik layihələrinin təkmilləşdirilməsində, rəy, təklif və iradların göndərilməsində fəal olmağa dəvət edir

Coğrafiyanın tədrisi metodikasının predmeti və vəzifələri.

Pedoqoji elmlərdən biri olan coğrafiyanın tədrisi metodikasının predmeti coğrafiyanın əsaslarının şagirdlərə öyrədilməsi prosesidir.Bu elm məktəbin qarşısında qoyulmuş təlim ,tərbiyə vəzifələrinə uyğun olaraq məktəb coğrafiyası kursunun məqsədinin məzmununun sistemini işləyib hazırlayır.Başqa sözlə coğrafiya elmlərinin hansı məsələlərini şagirdlərə öyrətməli sualına cavab verir.Coğrafiyanın öyrədilməsi ilə əlaqədar olaraq şagirdlərin təlim,tərbiyə prosesinin qanunauyğunluqlarının tədqiqi də coğrafiya metodlarının predmetinə aiddir. Coğrafiyanın tədrisi metodikasının tədqiq etdiyi problemlərə aşağıdakilər aiddir.

1-Məktəb coğrafiyasının təhsil və tərbiyə vəzifələri.
2- Məktəb coğrafiyasının məzmunu.
3-Müəllimin öyrədici fəaliyyəti.
4-Şagirdin öyrədilməsi.
5-Coğrafiyanın təlimi prosesində şagirdin təlimi və inkişafı.
Təlimin məzmununun,metodlarının və təşkilat formalarının daim təkmillaşdirilməsi coğrafiya metodikasının əsas vəzifələrindən biridir.Digər elmlər kimi coğrafiyanın tədrisi metodikası təcrübəyə xidmət edir.Metodika uzun illərdən bəri coğrafiyanın öyrədilməsi sahəsində toplanmış təcrübələri ümumiləşdirərək müəllimlərə çatdırır.Bunun da sahəsində müəllim öz işini tənqidi sürətdə nəzərdən keçirir.Artıq məlum olan və təcrübədə sıaqdan çıxmış təlimin təşkilat formalarını və metodlarını kəşf etməklə məşğul olunur.Metodika coğrafiyanın tədrisi təcrübəsini zənginləşdirərək təlim tərbiyə işinin keyfiyyətini yüksəltməkdə müəllimə aşağıdakı məsələlərdə yaxından kömək edir.
1-Ümumi politexniki təhsil,əmək əxlaqi,estetik tərbiyyə sistemində şagirddə elmi dünyagörüşünün formalaşmasında,coğrafiyanın məqsəd və vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsində.
2-Məktəb coğrafiya kurslarının məzmununun təkmilləşdirilməsində və elmi təhlilində.
3-Müəllim ayrı-ayrı coğrafiya kurslarının məzmununa şagirdlərin yaş xüsusiyyatinə müvafiq olan elmi sürətdə əsaslandırılmış təlim,tərbiyə metodları və pedoqoji prosesin müasir avadanlıq sistemi haqqındakı biliklərlə silahlandırılmasında.
4-Təlimin təşkilat formalarının müəyyənləşdirilməsində.
5-Şagirdin örədilməsi və onun inkişafının daha səmərəli yolların tapılmasında.
6-Coğrafiya dərslərinə qoyulan tələbin müəyynləşdirilməsində.
7-Coğrafiya üçün tədris avadanlığının və ondan istifadə metodikasının hazırlanması.
8-Ölkəşünaslığın və sinifdənkənar işin formaları,məzmunu və metodları ilə müəllimin tanış olmasında.
Konkret məsələnin şərhinə,həllinə gəldiktə siniflərin mənafeyini müdafiə edirlər.Müasirlik,idealılıq,siyasi tərbiyə coğrafiyanın tədrisinin ən xarakterik xüsusiyyətidir.Coğrafiya metodikası birinci növbədə coğrafiya elmləri ilə sıx əlaqədədir.Metodika məktəb coğrafiya kursunun məzmununa müvafiq olaraq yüksək pedoqoji effekt verən təlimin təşkilat formalarını və metodlarını müəyyən edir.məktəb coğrafiyasının məzmununu,quruluşunu,ardıcıllığını,dərinlik dərəcəsini,habelə təlimin təşkilat formalarını və metodlarını müəyyənləşdirən coğrafiya metodikası şagirdləri yaş xüsusiyətini,hazırlıq səviyyəsini nəzərə alır.Coğrafiyanını tədrisi metodikası məktəb coğrafiyasının məzmununu,təlimintəşkilat formalarını və metodlarını tədqiq edərkən pedaqogikanın xüsusi bir sahəsi kimi onun başqa sahələrinə birinci növbədə didaktikaya,tərbiyə nəzəriyyəsinə,habelə psixologiyaya əsaslasnır.
Coğrafiyanın tədrisi metodikası bir elm sahəsi kimi ümumi və xüsusi hissələrə bölünür.
Metodika tarixi sahəsində aparılan tədqiqatların nailiyyətləri coğrafiya tədrisi metodikasının tarixi kimi səciyyələnir.Ümumidirsə coğrafiya metodikasının fənnini elmi tədqiqat metodlarını öyrənir.Coğrafi biliklərin mənimsənilməsinin qanunauyğunluqlarını,təlimin təşkili formaları və metdolarını müəyyənləşdirir.
Metodikanın ümumi yəni birinci hissəsinin qayda və qanunlara müvafiq olaraq onun ikinci hissəsi məktəb coğrafiyasının ayrı-ayrı kurslarinin məqsəd və vəzifəsini,məzmununu müəyyənləşdirir. Onların təlimini,metodik əsaslarını işləyib hazırlayır.Problemləri də həll etmək üçün aşağıdakıları qeyd etmək olar.
1- Məktəb coğrafiyasının məzmununu coğrafiya elmini müasir inkişaf səviyyəsinə uyğunlaşdlrmaq.
2- Təlim və tərbiyə arasında olan müəyyən əlaqəsizliyi aradan qaldırmaq yolları və vasitələri.
3- Elmi dünyagörüşünün formalaşmasında coğrafiyanın rolunun artırılması.
4- Təlimin forma və metodlarını kökündən yaxşılaşdırılması.
5- Ən yeni texniki vasitələrin tətbiqi.
6- Şagirdlər tərəfindən seçilən məşğələlərin sinifdənxaric iş və problemlərin seçilməsi və işlənməsi.

Dərslik və müəllim üçün metodik vəsaitlərin layihələrinə dair ictimai rəyin öyrənilməsi

2017-2018-ci tədris ilində istifadəyə veriləcək 6-cı sinif şagirdləri üçün dərslik və həmin dərsliklər üzrə müəllim üçün metodik vəsaitlərin yeniləşdirilmiş layihələrinə dair ictimai rəyin öyrənilməsinə başlanılıb.
Bu məqsədlə həmin dərslik və metodik vəsaitlər http://trims.edu.az/site/search.php?search=ok&book_form_id=2keçidində yerləşdirilib. Təqdim olunan keçiddən yerləşdirilmiş istənilən dərslik və metodik vəsaiti onlayn oxumaq, PDF variantda kompüterə yükləmək, eyni zamanda xüsusi ayrılmış sahədə təklif və iradları yazmaq mümkündür.
Təklif və iradlar [email protected] elektron poçtuna göndərilməklə də bildirilə bilər.
Təhsil Nazirliyi geniş ictimaiyyəti – sahə mütəxəssislərini, müəllimləri, valideynləri, bir sözlə, bütün vətəndaşları dərslik layihələrinin təkmilləşdirilməsində, rəy, təklif və iradların göndərilməsində fəal olmağa dəvət edir

Like this:

Like Loading.

Related

 • ← Məktəblilərimiz Jautıkov olimpiadasında 4 medal qazanıb
 • Müəllim və valideynlərin nəzərinə! →

Ən çox oxunanlar

 • Emin Əmrullayev: “Ali təh. “Bu gün orta ixtisas təhsili müəssisələri (kolleclə.
 • Ali məktəblərdə dövlət im. “Ali təhsil müəssisələrində dövlət imtahanı ləğv ol.
 • 500-dək idmançı universit. İl ərzində təxminən 400-500 istedadlı idmançının.
 • Dövlət bayrağımız: Üç rən. Yüz ilə yaxın bir müddətdir ki, Üçrəngli dövlət bay.
 • 2023/2024-cü tədris ilind. “Yaxın iki il ərzində informatika fənni bur.
 • Azərbaycanın işğaldan aza. Yenilənib – 01.12.2020 Mektebgushesi.az-ın Müd.
 • Təhsil haqqında Qanuna. 2020-ci ildən etibarən müəllimlərin mərhələli şəkildə.
 • Azərbaycanın ən bahalı mə. Müasir dövrdə valideynlər uşaqları üçün təhsilin nə qə.
 • Tibb kolleclərinə qəbul n. Gələn il keçiriləcək buraxılış imtahanlarında bəzi məq.
 • MƏTNİN TİPLƏRİ Mətnin mövzusuna müəllif mövqeyini ifadə edən.
 • V qrup üzrə imtahanların. 2019-cu ildən qəbul imtahanları kurikulum.
 • Təsərrüfat işləri üzrə di. Təsərrüfat işləri üzrə direktor müav.
 • Planetlər haqqında məluma. 1) Merkuri: Ən kiçik ikinci planet.Şumerlər dövründən.
 • Test üsulunun ləğvi müzak. “Test üsulu geniş dünyagörüşünə sahib insan yet.
 • BŞTİ müdiri paytaxtdakı b. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdiri Meh.
 • Ceyhun Məmmədov: Çoxlu sa. “Ali təhsil haqqında” qanun layihəsində müd.
 • Azərbaycan Dövlət Pedaqoj. Maliyyə və vaxt imkanlarına uyğun, minimum zaman çərçi.
 • 150 balla hansı ixtisasla. I-IV ixtisas qrupları üzrə müsabiqəyə ümumi balı 200-d.
 • “Sehirli Novruz” vi. 1 fevral-16 mart 2021-ci il tarixlərini əhatə edən “Seh.
 • BDU əlavə təhsil almaq üç. Bakı Dövlət Universiteti 2022-2023-cü tədris.
 • Ən yaxşı məktəblərin adla. Liseylərin attestat qiymətləri əla olan abituriyentlər.
 • Bağça müəlliminin təhsili. Amerikanın Kolumbiya Bölgəsi bağçalarda 0-5 yaşlı uşaql.
 • Bəzi ixtisaslara qabiliyy. Bu il ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin bəzi.
 • Dünyanın ən yaxşı univers. Ali məktəblər mövcud dövrün tələblərinə necə cavab ver.
 • Sertifikasiya imtahanında. “Müəllimlərin işə qəbulu imtahanında oldu.

Arxiv

VOEN 1303384232
12.08.2013 – cu ildə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qeydə alınmışdır. Mətbu nəşrləri reystrinə daxil edilmə nömrəsi: N3782

Məktəb guşəsi saytı 2016 – cı ildən fəaliyyət göstərir.
Bütün hüquqlar qorunur ©

Əlaqə

 • Bakı şəhəri, H. Əliyev küç ev 92a mən 31
 • [email protected]
 • +994 070 320 38 51
 • +994 55 774 84 44
 • Facebook
 • Twitter

Metodik Vəsaitlər

Teleqram Və İnstaqram Kanallarına abone olmaqla sizə lazim olan pdf-ləri əldə edə bilərsiz . İzahının istədiyiniz mövzuları qeyd .

5 лет назад

Summativler~Sinif dərslikləri və müəllim üçün metodik vəsaitlər (pdf yüklə)~KSQ~bütün fənlər üzrə.

Salamlar Biz AZERBAYCANLI youtuber olmaq istəyirik. Kanalimizda vlog, alış-veriş, rəsm, egitim, moda, hack – qisasi həyatınızı .

1 год назад

“Azərbaycan rəqsi oğlan və qızlar üçün” adlı metodiki vəsait

Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzinin təşkilatçılığı, Bakı Xoreoqrafiya .

3 месяца назад

7 -ci Sinif müəllimlər üçün yeni Ingilis dili metodik vəsait #ingilisdili #cavablar#müəllim

Teleqram Və İnstaqram Kanallarına abone olmaqla sizə lazim olan pdf-ləri əldə edə bilərsiz . İzahının istədiyiniz mövzuları qeyd .

4 года назад

Məktəbəhazırlıq qruplarında işləyən müəllimlərə metodik tövsiyələr

Məktəbəhazırlıq qruplarında işləyən müəllimlərə metodik tövsiyələr.

1 месяц назад

metodik vəsait yükləmə

3 месяца назад

10cu sinif İngilis dili metodik vəsait Müəllimlər üçün yeni dərslik.#ingilisdili #dərslik #metodika

Teleqram Və İnstaqram Kanallarına abone olmaqla sizə lazim olan pdf-ləri əldə edə bilərsiz . İzahının istədiyiniz mövzuları qeyd .

4 года назад

Metodik tövsiyələr. Qaydalı oyun nümunələri

Metodik tövsiyələr. Qaydalı oyun nümunələri.

1 год назад

Guya Dilavərə iş tapşırdım������ bəs sizə evdə ən çox kim kömək edir?

Guya Dilavərə iş tapşırdım bəs sizə evdə ən çox kim kömək edir? instagram: .

3 месяца назад

10-cu sinif İngilis dili müəllimlər üçün yeni metodik vəsait.#ingilisdili #metodik #dərslik

ingilis dili metodik vəsait 6 cı sinif ingilis dili metodik vəsait 2 ci sinif ingilis dili metodik vəsait 3cu sinif ingilis dili metodik vəsait 9 .

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.