Press "Enter" to skip to content

TYT Kimya: Kimya Bilimi TEST – 1

Kimya eğitimi alan birinin yukarıdaki alanlardan hangilerinde kariyer yapma olasılığı yoktur ?

Kategori: 11.Sınıf Kimya Testleri Çöz

11.sınıf kimya 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ,11.sınıf kimya Atom İle İlgili Düşünceler,11.sınıf kimya Atomun Kuantum Modeli,11.sınıf kimya Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri,11.sınıf kimya Periyodik Özellikler,11.sınıf kimya Yükseltgenme Basamakları,11.sınıf kimya Kimyanın Sembolik Dili ve Adlandırma,11.sınıf kimya 2. ÜNİTE: KİMYASAL HESAPLAMALAR,11.sınıf kimya Mol Kavramı,11.sınıf kimya En Basit Formül ve Molekül Formülü,11.sınıf kimya Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler,11.sınıf kimya Kimyasal Hesaplamalar,11.sınıf kimya 3. ÜNİTE: GAZLAR,11.sınıf kimya Gazların Özellikleri,11.sınıf kimya İdeal Gaz Yasaı,11.sınıf kimya Gazlarda Kinetik Teori,11.sınıf kimya Gerçek Gazlar,11.sınıf kimya Gaz Karışımları,11.sınıf kimya 4. ÜNİTE: SIVI ÇÖZELTİLER,11.sınıf kimya Çözücü Çözünen Etkileşimleri,11.sınıf kimya Derişim Birimleri,11.sınıf kimya Koligatif Özellikler,11.sınıf kimya Çözünürlük,11.sınıf kimya Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler,11.sınıf kimya Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri,11.sınıf kimya 5. ÜNİTE: KİMYA VE ENERJİ,11.sınıf kimya Sistem ve Çevre,11.sınıf kimya Isı, Mekanik İş ve İç Enerji,11.sınıf kimya Termodinamiğin Birinci Yasası,11.sınıf kimya Entropi,11.sınıf kimya Termodinamiğin Üçüncü Yasası,11.sınıf kimya 6. ÜNİTE: TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE,11.sınıf kimya Maddeler Nasıl Tepkimeye Girer?,11.sınıf kimya Tepkime Hızları,11.sınıf kimya Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler,11.sınıf kimya Kimyasal Denge,11.sınıf kimya Dengeyi Etkileyen Faktörler,11.sınıf kimya Sulu Çözelti Dengeleri
,11.sınıf kimya konu testleri çöz,11.sınıf kimya meb kazanım testleri çöz,11.sınıf kimya kazanım testleri çöz,11.sınıf kimya alıştırmaları,11.sınıf kimya sınav soruları,11.sınıf kimya test çöz,11.sınıf kimya online test çöz,11.sınıf kimya kitabı ders konuları,11.sınıf kimya meb testleri çöz,11.sınıf kimya performans testlei ,11.sınıf kimya 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları,11.sınıf kimya 1.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları,11.sınıf kimya 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları,11.sınıf kimya 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları

11. Sınıf Kimya Testi Çöz – Kimyasal Denge Konu Testi – 5

11. Sınıf Kimya Testi Çöz – Kimyasal Denge Konu Testi – 4

11. Sınıf Kimya Testi Çöz – Kimyasal Denge Konu Testi – 3

11. Sınıf Kimya Testi Çöz – Kimyasal Denge Konu Testi – 2

11. Sınıf Kimya Testi Çöz – Kimyasal Denge Konu Testi – 1

11. Sınıf Kimya Testi Çöz – Kimyasal Tepkimelerde Hız Konu Testi – 2

11. Sınıf Kimya Testi Çöz – Kimyasal Tepkimelerde Hız Konu Testi – 1

11. Sınıf Kimya Testi Çöz – Kimyasal Tepkimelerde Enerji Konu Testi – 2

11. Sınıf Kimya Testi Çöz – Kimyasal Tepkimelerde Enerji Konu Testi – 1

11. Sınıf Kimya Testi Çöz – Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük Konu Testi – 3

11. Sınıf Kimya Soruları – Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük Konusu – 2

11. Sınıf Kimya Soruları – Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük Konusu – 1

11. Sınıf Kimya Soruları – Gazlar Konu Testi – 4

11. Sınıf Kimya Soruları – Gazlar Konu Testi – 3

11. Sınıf Kimya Soruları – Gazlar Konu Testi – 2

11. Sınıf – Kimya – Kazanım Testleri Çöz – Gazlar Konusu – 1

11. Sınıf – Kimya – Kazanım Testleri Çöz – Modern Atom Teorisi – 4

11. Sınıf – Kimya – Kazanım Testleri Çöz – Modern Atom Teorisi – 3

11. Sınıf – Kimya – Kazanım Testleri Çöz – Modern Atom Teorisi – 2

11. Sınıf – Kimya – Kazanım Testleri Çöz – Modern Atom Teorisi – 1

TYT Kimya: Kimya Bilimi TEST – 1

Kimya Bilimi konusu TYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Kimya Bilimi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Kimya Bilimi konusu TYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan “cevapları kontrol et” butonuna tıklayarak Kimya Bilimi Konusunda yaptığın doğru – yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.

TYT Kimya: Kimya Bilimi TEST – 1

Etanol, aseton, aminoasit, glikoz gibi karbon bile­şiklerinin yapısı ile bu bileşiklerin etkileşimlerini ve sanayideki kullanım alanlarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir ?

A. inorganik kimya
B. Analitik kimya
C. Biyokimya
D. Adli kimya
E. Organik kimya
Doğru Cevap: “E” Organik kimya
Doğru Cevap: “E” Organik kimya
Soru Açıklaması

Sporcular, yarışmalar esnasında performanslarını artırmak için, yasak olmasına rağmen doping kulla­nabilmektedirler. Bu nedenle müsabakalardan önce sporcular arasında adaleti sağlamak için doping test­leri yapılmaktadır.

Kan ve idrara uygulanan bu testleri yapan kimyager kimyanın hangi alt disiplininde uzmanlaşmıştır ?

A. Adli kimya
B. Elektrokimya
C. Fizikokimya
D. Organik kimya
E. İnorganik kimya
Doğru Cevap: “A” Adli kimya
Doğru Cevap: “A” Adli kimya
Soru Açıklaması

Vücudumuzdaki bir hastalığın teşhisi veya görül­mekte olan bir tedavinin takibi için yapılan kan tahlilleri aşağıda verilen bilim dallarından hangi­sinin uğraş alanları arasında gösterilebilir ?

A. Organik kimya
B. Biyokimya
C. Fizikokimya
D. inorganik kimya
E. Analitik kimya
Doğru Cevap: “B” Biyokimya
Doğru Cevap: “B” Biyokimya
Soru Açıklaması

1- Maddenin yapısı

2- Maddenin birbirleriyle olan etkileşimi

3- Fiziksel ya da kimyasal dönüşümler sırasında transfer edilen enerji

Kimya bilimi, yukarıdakilerden hangileriyle ilgile­nir ?

A. yalnız 1
B. yalnız 2
C. yalnız 3
D. 2 ve 3
E. 1, 2 ve 3
Doğru Cevap: “E” 1, 2 ve 3
Doğru Cevap: “E” 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması

Kimya bilimi ile ilgili,

1- Deneysel çalışmalar doğrultusunda incelemeler yapan bir bilim dalıdır.

2- Hava, su ve toprak kirliliğini oluşturan etkenleri ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmaktadır.

3- Zirai alanda uygulanacak ilaç ve gübre gibi mad­delerin üretim ve geliştirme aşamalarıyla ilgilenir.

ifadelerinden hangileri doğrudur ?

A. yalnız 1
B. yalnız 2
C. yalnız 3
D. 2 ve 3
E. 1, 2 ve 3
Doğru Cevap: “E” 1, 2 ve 3
Doğru Cevap: “E” 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması

– Kimyasal maddelerin, hastalıkların teşhis ve te­davisinde kullanılmasını konu alan alt bilim dalı­dır.

– Kimyasal maddelerin yol açtığı çevre kirliliğini ve oluşan kirliliğin ortadan kaldırılmasını ya da ön­lenmesini konu alan alt bilimdir.

– Hidrojen, oksijen, azot, fosfor gibi elementlerin karbon ile yaptığı bileşiklerin yapısını ve etkile­şimlerini inceleyen bilimdir.

– Canlı organizmalarda bulunan kimyasal madde­leri ve bu maddelerin kimyasal etkileşimlerini in­celeyen bilim dalıdır.

Aşağıdaki kimya disiplinlerinden hangisi yukarı­da tanımlanmamıştır ?

A. Organik kimya
B. Polimer kimyası
C. Biyokimya
D. Çevre kimyası
E. Medikal kimya
Doğru Cevap: “B” Polimer kimyası
Doğru Cevap: “B” Polimer kimyası
Soru Açıklaması

Laboratuvarda yapılan bir çalışmada öğretmen ha­zırladığı bir karışımda bulunan maddelerin türlerinin belirlenmesini istemiştir.

Bu çalışma sırasında, verilen toz halindeki karışıma önce su eklenerek bir çözelti oluşturulmuş daha son­ra bu çözeltiden alınan küçük örneklere bazı kimya­sal maddeler eklenerek gözlemlenecek sonuçlara göre, karışımda bulunan maddeler analiz edilmiştir.

Buna göre, yukarıdaki çalışma hangi alt disiplinin uygulama alanına girer ?

A. Fizikokimya
B. Analitik kimya
C. Elektrokimya
D. Gıda kimyası
E. Nükleer kimya
Doğru Cevap: “B” Analitik kimya
Doğru Cevap: “B” Analitik kimya
Soru Açıklaması

Kimya biliminin alt disiplinlerinden olan fiziko­kimya ile ilgili,

1- Çalışmalarında fizik ve kimyanın temel ilkelerinden faydalanır.

2- Kimyasal kinetik, elektrokimya ve kimyasal termodinamik gibi alanlarla ilgilenir.

3- Atom altı parçacıkların oluşumunu inceleyen alt bilimdir.

yargılarından hangileri doğrudur ?

A. yalnız 1
B. 1 ve 2
C. 1 ve 3
D. 2 ve 3
E. 1, 2 ve 3
Doğru Cevap: “B” 1 ve 2
Doğru Cevap: “B” 1 ve 2
Soru Açıklaması

Yukarıdaki uygulama alanlarından kaç tanesinde kimya biliminden faydalanılır ?

A. yalnız 1
B. yalnız 2
C. yalnız 3
D. 2 ve 3
E. 1, 2 ve 3
Doğru Cevap: “E” 1, 2 ve 3
Doğru Cevap: “E” 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması

1- Yazılım mühendisliği

2- Petrol mühendisliği

3- Nükleer tıp uzmanlığı

Kimya eğitimi alan birinin yukarıdaki alanlardan hangilerinde kariyer yapma olasılığı yoktur ?

9. Sınıf Kimya Testleri

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Test Çöz 9. Sınıf

Kimyanın Sembolik Dili Test Çöz 9. Sınıf

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları Test Çöz 9. Sınıf

Simyadan Kimyaya Test Çöz 9. Sınıf

Kimya Bilimi Test Çöz 9. Sınıf

Soru:
* Yemek sodası
* Kireç taşı
* Sud kostik
Yukarıda veriler üç bileşiğin formüllerindeki ortak elementler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Yalnız Na B) Yalnız C C) Yalnız O
D) H ve Na E) H ve O

Soru:
* Potas kostik
* Sönmüş kireç
* Amonyak
* Sirke asidi
* Zaç yağı
Yukarıdaki bileşikler, formüllerindeki atom sayısı artacak şekilde sıralandığında baştan 4. bileşik aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Potas kostik B) Sönmüş kireç C) Amonyak
D) Sirke asidi E) Zaç yağı

Soru: Sağlıklı bir vücut yapısına sahip olmak için aşağıdaki kimyasallardan hangisinden yeterince vücudumuza almamız gerekir?
A) Cıva B) Kurşun C) Sodyum
D) Azotdioksit E) Karbonmonoksit

Soru: Selçuk, akşam evde öksürmeye ve ateşi çıkmaya başlayınca coranavirüs bulaştığından şüphelenip maske takarak hastanenin acil servisine müracaat etmişir. Doktor coranavirüsün bulaşıp bulaşmadığını anlamak için akciğer tomografisi çektirmesini ve kan tahlilleri yaptırmasını istemiştir. Selçuk akciğer tomografisi çektirmek için önce hastanenin radyoloji servisine daha sonra kan tahlili için kan verme ünitesine gitmiştir. Burada kolundan kan alınmadan önce kolu yanıcı özelliğe sahip alkolle sterilize edilmiştir. Yukarıdaki parçada Selçuk’un radyoloji servisinde ve kan aldırırken koluna sürülen alkolün şişesinde gördüğü güvenlik uyarı işaretleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru: Mehmet, laboratuvarda titrasyon deneyinde kullanmak üzere sulu NaOH çözettisini, sırasıyla aşağıdaki işlemleri uygulayarak elde etmiştir.
I. Spatül yardımı ile bir miktar katı NaOH alır.
II. 500 mL hacimli erlenmayer içerisine bir miktar su koyar ve aldığı katı NaOH bileşiğini erlenmayere ekler.
III. Bir baget yardımıyla karışımı karıştırarak NaOH katısının tamamını çözer ve karışımın hacmini saf su ekleyerek 500 mililitreye tamamlar.
IV. Hazırladığı bu çözeltiyi titrasyon işleminde kullanacağı büret içerisine koyar.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Mehmet’in çözeltiyi hazırlarken kullandığı malzemelerden biri değildir?

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.