Press "Enter" to skip to content

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 1-ci cild

İş vaxtı:
Bazar ertəsi – Cumə: 9:00-18:00
Fasilə: 13:00-14:00
İstirahət günləri: Şənbə, Bazar

Klassik azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

(+994 12) 493 30 77

 • Fəlsəfə
 • Tarix
 • Azərbaycan tarixi
 • Sosiologiya
 • Etnoqrafiya
 • İqtisadiyyat
 • Dövlət və hüquq
 • Siyasət. Siyasi elmlər
 • Elm və təhsil
 • Mədəniyyət
 • Kitabxana işi
 • Psixologiya
 • Dilçilik
 • Ədəbiyyatşünaslıq
 • Folklor
 • Bədii ədəbiyyat
 • İncəsənət
 • Kütləvi informasiya vasitələri

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti: I cild

Abunə

Lokal şəbəkədə oxucuların istifadəsinə “Rusiya Federasiyasının Qanunvericilik Bazası” təqdim olunur.

Lokal şəbəkədə oxucuların istifadəsinə bütün elm sahələri üzrə 5 000 e-kitabdan ibarət elektron kitabxana – Elektron Kitabxana Sistemi İPR Books təqdim olunur.

Polpred.com Medianin İcmalı. Hər gün minlərlə xəbərlər, Rus dilində tam mətn, son 15 ilin informasiya agentliklərinin və işgüzar nəşrlərin ən yaxşı milyon mövzusu.

Bannerlər

Əlaqə

Ünvan: AZ1005, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri,
Nizami küçəsi 58

Tel.: (+99412) 596-26-13

İş vaxtı:
Bazar ertəsi – Cumə: 9:00-18:00
Fasilə: 13:00-14:00
İstirahət günləri: Şənbə, Bazar

Copyright © 2013 Prezident Kitabxanası. Bütün hüquqlar qorunur.
Məlumatlardan istifadə zamanı istinad vacibdir.

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 1-ci cild

Lüğət klassik Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin orijinal yazıda oxunuşunu, nəşr edilmiş klassik mətnlərdə tez-tez rast gəlinən ərəb və fars mənşəli alınma söz və ifadələrin başa düşülməsini asanlaşdırmaq və ümumiyyətlə, Azərbaycan dilində işlənən ərəb və fars alınmalarının ümumi mənzərəsini sistemli şəkildə əks etdirmək məqsədi daşıyır. Lüğətin əsas məqsədi Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin əsərləri ilə yaxından tanış olmaq, onu daha dərindən öyrənmək istəyən oxuculara, xüsusən yeni nəslə kömək etməkdən ibarətdir. Buna uyğun olaraq, lüğətə yalnız anlaşılması çətin olan, bu gün ədəbi dilimizdə işlədilməyən və ancaq klassiklərin əsərlərində təsadüf olunan ərəb və fars sözləri daxil edilmişdir.

Oxuculara təqdim olunan bu lüğətin ilk variantı hələ ikinci dünya müharibəsindən əvvəl keçmiş Lüğətlər İnstitutunun elmi əməkdaşı Mirzə Əsgərli tərəfindən hazırlanmış, sonrakı dövrdə onun üzərində Akademiyanın Dilçilik İnstitutunun əməkdaşlarından Bəhruz Abdullayev və Həsən Zərinəzadə də işləmiş və lüğəti təkmilləşdirmişlər. 1966-cı ildə Akademiyanın nəşriyyatında çapdan çıxmış həmin varianta o zaman qəbul edilmiş təlimata əsasən Mirzə Fətəli Axundovdan sonrakı dövrdə yaşayıb-yaratmış ədiblərin əsərlərindən seçilmiş ərəb və fars mənşəli alınma sözlər daxil edilmişdi. Sonralar tarixin daha erkən çağlarında yazılmış mətnlərdə işlədilən alınmaların da lüğətə salınmasına ehtiyac yaranmış, H.Zərinəzadə və B.Abdullayev onun üzərində yenidən təkmilləşdirmə işi aparmışlar. Lüğət ikinci dəfə 1985-ci ildə «Yazıçı» nəşriyyatında çapdan çıxmışdır.

Aşağıdakı düyməyə vuraraq resursu yükləyə bilərsiniz.

xadim

2. деятель (лицо, проявившее себя в какой-л. области общественной деятельности). Siyasi xadim политический деятель, ictimai xadim общественный деятель, incəsənət xadimi деятель искусства, mədəniyyat xadimləri деятели культуры, teatr xadimi театральный деятель; Əməkdar elm xadimi Заслуженный деятель науки (почетное звание)

1) деятель, труженик; 2) служитель.

сущ. должность, работа уборщицы. Xadiməlik eləmək находиться, быть в должности уборщицы, работать уборщицей

прил. видный:
1. доступный зрению, видимый. Gülləri görkəmli yerə qoymaq поставить цветы на видное место

2. выдающийся, известный; заметный, примечательный, замечательный. Görkəmli alim видный учёный, görkəmli xadim видный деятель, görkəmli yazıçı видный писатель, görkəmli şair видный поэт, görkəmli bəstəkar видный композитор; görkəmli şəxsiyyət замечательная (выдающаяся) личность

3. рослый, представительный, статный. Görkəmli gənc видный юноша
прил. известный, знаменитый:

1. пользующийся широкой популярностью, прославленный. Məşhur alim известный учёный, məşhur yazıcı известный писатель, məşhur siyasi xadim известный политический деятель, məşhur mütəhəssis известный специалист, məşhur əsər известное произведение, bütün dünyada məşhur известный во всём мире

2. знакомый всем каким-л. качеством, свойством. Əsərləri ilə məşhur известный своими произведениями, lovğalığı ilə məşhur известный своим хвастовством; məşhur etmək kimi, nəyi прославлять, прославить, делать, сделать известным кого, что; məşhur olmaq славиться, прославиться, становиться, стать известным, знаменитым

прил. дальновидный, предусмотрительный:

1. предвидящий возможные последствия. Qabaqgörən siyasi xadim дальновидный политический деятель, qabaqgörən adam предусмотрительный человек

2. выражающий дальновидность. Qabaqgörən siyasət дальновидная политика, qabaqgörən planlar дальновидные планы

1

сущ. мат. радикал (знак, которым обозначают действие извлечения корня, а также результат извлечения корня)

прил. радикальный. Radikal oxu радикальная ось
2

сущ. хим. радикал (устойчивая группа атомов в молекуле, переходящая без изменения из одного химического соединения в другое)

прил. радикальный. Radikal qrup радикальная группа
3
сущ. радикал:
1. член или сторонник партии радикалов, требующих реформ в рамках существующего строя
2. сторонник коренного решения каких-либо вопросов
прил. радикальный:

1. свойственный радикалу как члену политической партии. Radikal siyasi istiqamət радикальное политическое направление

2. придерживающийся радикальных, крайних взглядов. Radikal siyasi xadim радикальный политический деятель

3. глубокий, решительный, коренной. Radikal dəyişikliklər радикальные изменения, radikal tədbirlər радикальные меры, radikal baxışlar радикальные взгляды

прил. политический:

1. основывающийся на политике, обращённый к политике. Siyasi dünyagörüşü политическое мировоззрение, siyasi mövzu политическая тема, siyasi tərbiyə политическое воспитание, siyasi fəallıq политическая активность, siyasi durum (vəziyyət) политическая обстановка, siyasi şərh политический комментарий

2. осуществляющий политику. Siyasi partiya политическая партия, siyasi orqanlar политические органы, siyasi xadim политический деятель

3. занимающийся разъяснением политики, осведомляющий кого-л. о политике. Siyasi məlumatçı политический информатор, siyasi şərhçi политический комментатор, siyasi icmalçı политический обозреватель

4. государственноправовой. Siyasi quruluş политический строй, siyasi rejim политический режим

5. связанный с подрывом политики государства, эмигрировавший или арестованный по политическим мотивам. Siyasi mühacir политический эмигрант; siyasi dustaq политический заключенный (политзаключенный)

6. связанный с политикой, преследующий, ставящий перед собой политические цели. Siyasi fəaliyyət политическая деятельность, siyasi mübarizə политическая борьба, siyasi tətil политическая забастовка, siyasi hərəkat политическое движение, siyasi ədəbiyyat политическая литература

См. также в других словарях:

 • xadim — is. <ər.> 1. köhn. Xidmət edən, xidmətçi. 2. Hər hansı ictimai fəaliyyət sahəsində özünü göstərmiş, xidmətləri olan şəxs. Elm xadimi. İctimai xadim. Siyasi xadim. – Ziyafətdə ölmüş xəlifə Müstərşidbillahın qızları, cariyələri, Bağdadın… … Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • xadimə — is. Xidmətçi qadın, qulluqçu. Müdir qadınla bir neçə xadimədən başqa <monastırda> kimsə qalmamış. Ç.. Övrət nə demək? Xadiməmiz, cariyəmizdir! M. Ə. S … Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • xadim — ə. ictimai fəaliyyətdə mühüm xidmətləri olan şəxs … Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti
 • xadim(ə) — ə. xidmətçi, xidmət edən, qulluqçu … Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti
 • xüddam — ə. «xadim» c. xadimlər … Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti
 • xədəm — ə. «xadim» c. xadimlər … Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti
 • xədəmə — ə. «xadim» c. xüsusi rəsmi işlər görən xidmətçilər. Xədəmei xassə xüsusi xidmətçilər; xədəmeişahanə şahın xüsusi xidmətində olan əsgərlər; qvardiya … Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti
 • Semitic languages — Family of Afro Asiatic languages spoken in northern Africa and South Asia. No other language family has been attested in writing over a greater time span from the late 3rd millennium BC to the present. Both traditional and some recent… … Universalium
 • bitirici — (Tovuz) kuryer (idarədə kağız paylayan xadim). – İndi bitiricini göndərrəm, çağrar onu … Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti
 • rəcül — ə. 1)kişi, ər; 2) xadim (ictimai, siyasi və s.); 3) m. bacarıq … Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti
 • cəmiyyətçi — is. Cəmiyyət xadimi; cəmiyyəti, xalqı sevən, ona xidmət edən adam, ictimai xadim. Mirzə Fətəli bir ədib və bir şair olmaqdan daha artıq bir cəmiyyətçi, bir əməlpərvərdi. C. C … Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.