Press "Enter" to skip to content

Kolleclr keçid balları

▶ Kargüzarlıq və arxiv işi 154.0
▶ Bank işi 176.0
▶ Maliyyə işi 182.0
▶ Mühasibat uçotu 176.7
▶ Vergi işi 166.7
▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı 165.4
▶ Sosial iş 168.0
$ ▶ Kargüzarlıq və arxiv işi 111.3
$ ▶ Bank işi 130.0
$ ▶ Maliyyə işi 131.3
$ ▶ Mühasibat uçotu 134.6
$ ▶ Vergi işi 128.0
$ ▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı 130.7
$ ▶ Sosial iş 120.0

11 illik Kollec İxtisaslar və Balları – 2023 – ƏN YENİ!

Təhsili ödənişli əsaslarla olan ixtisasların qarşısında $ işarəsi göstərilmişdir.

Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar * göstərilmişdir.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində Azərbaycan Maliyyə-İqtisad Kolleci

▶ Bank işi Ə 134.9
▶ Maliyyə işi Ə 143.3
▶ Mühasibat uçotu Ə 125.6
▶ Vergi işi Ə 113.0
▶ Sosial iş Ə 126.2
$▶ Bank işi Ə 109.3
$▶ Bank işi Q 102.8
$▶ Maliyyə işi Ə 111.6
$▶ Maliyyə işi Q 120.2
$▶ Mühasibat uçotu Ə 96.8
$▶ Mühasibat uçotu Q 97.5
$▶ Vergi işi Ə 93.2
$▶ Vergi işi Q 89.7
$▶ Sosial iş Ə 102.2
$▶ Sosial iş Q 97.7

Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində İqtisadiyyat və Humanitar Kolleci

▶ Ailə və ev təhsili Ə 113.8
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 136.3
▶ Kitabxana işi Ə 117.4
▶ Bank işi Ə 126.9
▶ Maliyyə işi Ə 130.9
▶ Mühasibat uçotu Ə 118.9
▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası Ə 86.1
$▶ Ailə və ev təhsili Ə 91.4
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 104.9
$▶ Kitabxana işi Ə 92.4
$▶ Bank işi Ə 102.4
$▶ Maliyyə işi Ə 100.5
$▶ Mühasibat uçotu Ə 89.3
$▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası Ə 69.2

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində Qida Sənayesi Kolleci

▶ Marketinq (sahələr üzrə) Ə 126.5
▶ İstehlak mallarının ekspertizası Ə 108.7
▶ Kimyəvi birləşmələrin keyfiyyətinə Ə 107.6
analitik nəzarət
▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi Ə 119.4
▶ Mehmanxana təsərrüfatının təşkili və Ə 97.2
idarə edilməsi
▶ Turizm işinin təşkili Ə 127.0
$▶ Marketinq (sahələr üzrə) Ə 102.2
$▶ Marketinq (sahələr üzrə) Q 91.0
$▶ İstehlak mallarının ekspertizası Ə 89.1
$▶ İstehlak mallarının ekspertizası Q 79.0
$▶ Kimyəvi birləşmələrin keyfiyyətinə Ə 87.2
analitik nəzarət
$▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi Ə 93.4
$▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi Q 79.1
$▶ Mehmanxana təsərrüfatının təşkili və Ə 77.9
idarə edilməsi
$▶ Mehmanxana təsərrüfatının təşkili və Q 76.6
idarə edilməsi
$▶ Turizm işinin təşkili Ə 95.8
$▶ Turizm işinin təşkili Q 92.0

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində Sosial-İqtisadi Kollec

▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Ə 115.7
▶ Bank işi Ə 115.9
▶ Maliyyə işi Ə 130.2
▶ Mühasibat uçotu Ə 114.5
▶ Vergi işi Ə 111.1
▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Ə 144.5
▶ Sosial iş Ə 113.5
$▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Ə 76.2
$▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Q 89.2
$▶ Bank işi Ə 100.9
$▶ Bank işi Q 92.2
$▶ Maliyyə işi Ə 100.3
$▶ Maliyyə işi Q 96.4
$▶ Mühasibat uçotu Ə 88.9
$▶ Mühasibat uçotu Q 88.2
$▶ Vergi işi Ə 98.5
$▶ Vergi işi Q 78.6
$▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Ə 105.8
$▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Q 93.5
$▶ Sosial iş Ə 95.9
$▶ Sosial iş Q 90.3

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin nəzdində Sənaye və Texnologiya Kolleci

▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Ə 113.6
▶ Bələdiyyə işi Ə 113.0
▶ Mühasibat uçotu Ə 119.9
▶ Avtomatlaşdırılmış idarəetmə Ə 109.4
sistemlərinin istismarı
▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası Ə 89.9
▶ İstehlak mallarının ekspertizası Ə 118.0
▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 126.8
▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Ə 139.5
▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Ə 120.1
▶ Kompüter şəbəkələri və şəbəkə Ə 116.6
inzibatçılığı
▶ Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının Ə 111.3 təmiri və servisi
▶ Poliqrafiya istehsalatının texnologiyası Ə 99.1
▶ Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması və Ə 78.9
texniki istismarı
▶ Telekommunikasiya və kompüter Ə 154.2
sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi
▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı Ə 100.5
texnologiyası
▶ Turizm bələdçiliyi Ə 102.7
▶ Turizm işinin təşkili Ə 116.8
*▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (zərgərlik) Ə 92.9
*▶ Dizayn (qrafik dizayn) Ə 107.0
$▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Ə 78.7
$▶ Bələdiyyə işi Ə 92.2
$▶ Mühasibat uçotu Ə 87.8
$▶ Avtomatlaşdırılmış idarəetmə Ə 82.7
sistemlərinin istismarı
$▶ Avtomatlaşdırılmış idarəetmə Q 80.5
sistemlərinin istismarı
$ ▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası Ə 63.5
$ ▶ İstehlak mallarının ekspertizası Ə 85.3
$ ▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 98.7
$ ▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Ə 106.6
$ ▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Q 91.0
$ ▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Ə 93.5
$ ▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Q 83.1
$ ▶ Kompüter şəbəkələri və şəbəkə Ə 95.1
inzibatçılığı
$ ▶ Kompüter şəbəkələri və şəbəkə Q 77.8
inzibatçılığı
$ ▶ Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının Ə 86.3
təmiri və servisi
$ ▶ Poliqrafiya istehsalatının texnologiyası Ə 81.0
$ ▶ Poliqrafiya istehsalatının texnologiyası Q 75.8
$ ▶ Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması və Ə 70.3
texniki istismarı
$ ▶ Telekommunikasiya və kompüter Ə 98.8
sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi
$ ▶ Telekommunikasiya və kompüter Q 86.8
sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi
$ ▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı Ə 80.9
texnologiyası
$ ▶ Turizm bələdçiliyi Ə 74.9
$ ▶ Turizm işinin təşkili Ə 89.5
$ ▶ Turizm işinin təşkili Q 82.2
$▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (zərgərlik) Ə 62.2 $▶ Dizayn (qrafik dizayn) Ə 84.1

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci

▶ Ailə və ev təhsili Ə 101.6
▶ İnklüziv təhsil Ə 93.5
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 130.3
▶ Sosial iş Ə 109.8
▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 85.8 $▶ Ailə və ev təhsili Ə 85.1 $ ▶ İnklüziv təhsil Ə 90.2 $ ▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 106.8 $ ▶ Sosial iş Ə 91.0 $ ▶ Sosial iş Q 89.9 $▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 81.0

Azərbaycan Texniki Universitetinin nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kolleci

▶ Mühasibat uçotu Ə 107.4
▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 108.0
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 102.0
▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 102.9
▶ Poçt rabitəsi Ə 110.3
▶ Radio, televiziya vasitə və qurğuları Ə 96.8
$ ▶ Mühasibat uçotu Ə 88.4
$ ▶ Mühasibat uçotu Q 84.7
$ ▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 93.4
$ ▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Q 84.3
$ ▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 86.4
$ ▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Q 79.4
$ ▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 88.3
$ ▶ Nəqliyyatın logistikası Q 83.0
$ ▶ Poçt rabitəsi Ə 90.1
$ ▶ Poçt rabitəsi Q 75.4
$ ▶ Radio, televiziya vasitə və qurğuları Ə 82.6
$ ▶ Radio, televiziya vasitə və qurğuları Q 75.1
$ ▶ Vaqon və refrijerator təsərrüfatı Q 64.3

1 nömrəli Bakı Tibb Kolleci

▶ Müalicə masajı (gözdən əlillər üçün) Ə 54.6
▶ Əczaçılıq Ə 134.4
▶ Mamalıq işi Ə 164.7
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 147.0
$▶ Əczaçılıq Ə 107.2
$▶ Mamalıq işi Ə 121.7
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 116.7

2 nömrəli Bakı Baza Tibb Kolleci

▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 136.3
▶ Ortopedik stomatologiya Ə 139.7
▶ Tibbi profilaktika Ə 135.1
$▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 106.0
$▶ Ortopedik stomatologiya Ə 102.8
$▶ Tibbi profilaktika Ə 106.1
▶ Əczaçılıq Ə 134.2
▶ Mamalıq işi Ə 157.4
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 142.8
$▶ Əczaçılıq Ə 104.3
$▶ Mamalıq işi Ə 120.3
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 113.7

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının orta ixtisas təhsili pilləsi

*▶ Rəqs müəllimliyi Ə 30.0
*▶ Xoreoqrafiya sənəti (sahələr üzrə) Ə 30.0
*▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, tar, Ə 52.2
nağara, qoşa nağara, qarmon, klarnet)
*▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, tar, Q 53.8
nağara, qoşa nağara, qarmon, klarnet)
$▶ Xoreoqrafiya sənəti (sahələr üzrə) Ə 30.0 $▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, tar, Ə 40.0
nağara, qoşa nağara, qarmon, klarnet)
$*▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, tar, Q 139.7 nağara, qoşa nağara, qarmon, klarnet)

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin nəzdində Humanitar Kollec

▶ İnklüziv təhsil Ə 93.3
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 123.0
▶ Kitabxana işi Ə 109.3
▶ Kinooperator sənəti Ə 105.0
▶ Muzey işi və abidələrin qorunması Ə 103.5
▶ Sosial iş Ə 112.0
▶ Turizm bələdçiliyi Ə 87.6
*▶ Aşıq sənəti Ə 40.0
*▶ Bədii yaradıcılıq işi Ə 84.5
*▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (bədii xalça) Ə 95.9
*▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Ə 60.3
gitara, tar, kamança)
▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) Ə 52.5 $▶ İnklüziv təhsil Ə 89.7 $▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 103.7 $▶ Kitabxana işi Ə 92.6 $▶ Kinooperator sənəti Ə 88.7 $▶ Muzey işi və abidələrin qorunması Ə 83.7 $▶ Sosial iş Ə 99.7 $▶ Turizm bələdçiliyi Ə 81.4 $▶ Aşıq sənəti Ə 40.0
$▶ Bədii yaradıcılıq işi Ə 50.6 $▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (bədii xalça) Ə 79.9
$▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Ə 40.0 gitara, tar, kamança) $4796,67 Vokal sənəti (xanəndəlik) Ə 40.0

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası nəzdində İncəsənət Kolleci

*▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (xalça) Ə 82.3
*▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (keramika) Ə 88.0

 • ▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (bədii toxuculuq) Ə 78.3
 • ▶ Dizayn (qrafik dizayn) Ə 98.9
 • ▶ Dizayn (interyer üzrə dizayn) Ə 104.5
 • ▶ Dizayn (geyim dizaynı) Ə 99.5
 • ▶ Heykəltəraşlıq Ə 62.7
 • ▶ Qrafika üzrə texnik Ə 82.6
 • ▶ Rəngkarlıq Ə 91.1
  ▶ Teatr dekor sənəti Ə 90.9 $▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (xalça) Ə 40.0
  $▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (keramika) Ə 53.9 $▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (bədii toxuculuq) Ə 62.0
  $▶ Dizayn (qrafik dizayn) Ə 59.2 $▶ Dizayn (interyer üzrə dizayn) Ə 65.3
  $▶ Dizayn (geyim dizaynı) Ə 57.5 $▶ Heykəltəraşlıq Ə 40.0
  $▶ Qrafika üzrə texnik Ə 40.0 $▶ Rəngkarlıq Ə 43.1
  $*▶ Teatr dekor sənəti Ə 40.0

Azərbaycan Milli Konservatoriyası nəzdində Musiqi Kolleci

▶ Vokal sənəti (klassik vokal, xanəndəlik) Ə 40.0 $▶ Vokal sənəti (klassik vokal, xanəndəlik) Ə 40.0

Azərbaycan Texniki Universitetinin nəzdində Bakı Texniki Kolleci

▶ Mühasibat uçotu Ə 111.3
▶ Qaldırıcı-nəqliyyat, tikinti maşın və Ə 97.6
avadanlıqlarının texniki istismarı
▶ Qaynaq istehsalının metallurgiyası, Ə 97.0
texnologiyası və avadanlığı
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 97.9
▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 101.2
▶ Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması və Ə 96.7
texniki istismarı
$▶ Mühasibat uçotu Ə 86.2
$▶ Mühasibat uçotu Q 82.0
$▶ Qaldırıcı-nəqliyyat, tikinti maşın və Ə 81.5
avadanlıqlarının texniki istismarı
$▶ Qaldırıcı-nəqliyyat, tikinti maşın və Q 73.7
avadanlıqlarının texniki istismarı
$▶ Qaynaq istehsalının metallurgiyası, Ə 81.4
texnologiyası və avadanlığı
$▶ Qaynaq istehsalının metallurgiyası, Q 74.7
texnologiyası və avadanlığı
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 82.7
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Q 73.6
$▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 82.0
$▶ Nəqliyyatın logistikası Q 79.1
$▶ Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması və Ə 78.5 texniki istismarı
$▶ Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması və Q 72.2 texniki istismarı

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin nəzdində Bakı Neft-Energetika Kolleci

▶ Mühasibat uçotu Ə 113.7
▶ Elektrik stansiyası və yarımstansiyası Ə 96.8
avadanlıqlarının quraşdırılması
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 108.7
▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası Ə 96.1
▶ İstilik təchizatı və istilik texnikası Ə 94.1
avadanlıqları
▶ Neft emalı və neft kimyası Ə 121.6
▶ Neft və qaz yataqlarında geoloji və Ə 85.6
geofiziki işlər
▶ Neft və qaz yataqlarının istismarı Ə 109.5
▶ Neft-qaz işi Ə 103.5
▶ Sənaye və mülki binalarda elektrik Ə 91.2
avadanlıqlarının quraşdırılması və istismarı
$▶ Mühasibat uçotu Ə 89.7
$▶ Elektrik stansiyası və yarımstansiyası Ə 76.2
avadanlıqlarının quraşdırılması
$▶ Elektrik stansiyası və yarımstansiyası Q 73.1
avadanlıqlarının quraşdırılması
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 79.1
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Q 74.9
$▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası Ə 64.9
$▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası Q 68.5
$▶ İstilik təchizatı və istilik texnikası Ə 76.6
avadanlıqları
$▶ İstilik təchizatı və istilik texnikası Q 72.0
avadanlıqları
$▶ Neft emalı və neft kimyası Ə 85.2
$▶ Neft emalı və neft kimyası Q 86.4
$▶ Neft və qaz yataqlarında geoloji və Ə 66.6
geofiziki işlər
$▶ Neft və qaz yataqlarında geoloji və Q 79.5
geofiziki işlər
$▶ Neft və qaz yataqlarının istismarı Ə 66.6
$▶ Neft və qaz yataqlarının istismarı Q 84.4
$▶ Neft-qaz işi Ə 84.7
$▶ Neft-qaz işi Q 88.3
$▶ Sənaye və mülki binalarda elektrik Ə 81.6
avadanlıqlarının quraşdırılması və istismarı
$▶ Sənaye və mülki binalarda elektrik Q 76.4
avadanlıqlarının quraşdırılması və istismarı

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin nəzdində İnşaat Kolleci

▶ Avtomobil yollarının və aerodromların Ə 84.4 tikintisi və istismarı
▶ Bina və qurğuların tikintisi və istismarı Ə 91.6
▶ Geodeziya və kartoqrafıya Ə 84.2
▶ İnşaat məmulatlarının və Ə 101.4
konstruksiyalarının istehsalı
▶ İstilik təchizatı və istilik texnikası Ə 86.6
avadanlıqları
▶ Qaz təsərrüfatı qurğularının istismarı Ə 96.6
▶ Su təsərrüfatı qurğularının istismarı Ə 81.4
▶ Dizayn (interyer) Ə 112.0 $▶ Avtomobil yollarının və aerodromların Ə 72.8 tikintisi və istismarı $▶ Avtomobil yollarının və aerodromların Q 70.0 tikintisi və istismarı $▶ Bina və qurğuların tikintisi və istismarı Ə 67.3 $▶ Bina və qurğuların tikintisi və istismarı Q 66.0 $▶ Geodeziya və kartoqrafıya Ə 65.8 $▶ İnşaat məmulatlarının və Ə 81.4 konstruksiyalarının istehsalı $▶ İstilik təchizatı və istilik texnikası Ə 78.3 avadanlıqları $▶ İstilik təchizatı və istilik texnikası Q 69.1 avadanlıqları $▶ Qaz təsərrüfatı qurğularının istismarı Ə 77.5 $▶ Qaz təsərrüfatı qurğularının istismarı Q 73.1 $▶ Su təsərrüfatı qurğularının istismarı Ə 75.1 $▶ Dizayn (interyer) Ə 91.1

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının nəzdində Azərbaycan Dənizçilik Kolleci

▶ Elektrik təchizatı (su nəqliyyatında) Ə 108.2
▶ Gəmi energetik qurğularının istismarı Ə 121.5
▶ Gəmi sürücülüyü Ə 129.0
$▶ Elektrik təchizatı (su nəqliyyatında) Ə 104.1
$▶ Gəmi energetik qurğularının istismarı Ə 107.5
$▶ Gəmi sürücülüyü Ə 112.0

Naxçıvan Tibb Kolleci

▶ Əczaçılıq Ə 111.2
▶ Hərbi feldşer işi Ə 80.6
▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 118.9
▶ Mamalıq işi Ə 117.4
▶ Müalicə masajı Ə 109.9
▶ Ortopedik stomatologiya Ə 111.7
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 123.2
$▶ Əczaçılıq Ə 98.8
$▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 96.3
$▶ Mamalıq işi Ə 95.5
$▶ Müalicə masajı Ə 92.9
$▶ Ortopedik stomatologiya Ə 100.1
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 101.5

Naxçıvan Musiqi Kolleci

$▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano) Q 40.0 $▶ İnstrumental ifaçılıq (tar) Q 40.0
$▶ İnstrumental ifaçılıq (kamança) Q 41.2 $▶ İnstrumental ifaçılıq (qarmon) Q 48.3

Gəncə Tibb Kolleci

▶ Əczaçılıq Ə 136.1
▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 132.1
▶ Mamalıq işi Ə 145.3
▶ Ortopedik stomatologiya Ə 123.4
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 139.5
▶ Tibbi profilaktika Ə 124.9
$▶ Əczaçılıq Ə 116.5
$▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 107.4
$▶ Mamalıq işi Ə 110.8
$▶ Ortopedik stomatologiya Ə 105.1
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 109.8
$▶ Tibbi profilaktika Ə 105.1

Gəncə Dövlət Universitetinin nəzdində Regional Kollec

▶ Ailə və ev təhsili Ə 98.6
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 131.5
▶ Mühasibat uçotu Ə 126.4
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 95.5
▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Ə 109.9
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 90.6
▶ Nəqliyyatda avtomatika, telemexanika Ə 91.1
(nəqliyyat növləri üzrə)
▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 94.6
▶ Telekommunikasiya vasitələri və Ə 95.8
qurğuları
▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı Ə 89.3 texnologiyası
▶ Vaqon və refrijerator təsərrüfatı Ə 82.7
▶ Baytarlıq Ə 103.8
*▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 95.4
*▶ Dizayn (interyer, qrafik) Ə 74.2
*▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Ə 73.1
truba, klarnet, tar, kamança, qarmon, nağara, saz)
*▶ Vokal sənəti (klassik vokal, xanəndəlik) Ə 40.0
$▶ Ailə və ev təhsili Ə 87.8
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 98.3
$▶ Mühasibat uçotu Ə 96.8
$▶ Mühasibat uçotu Q 93.8
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 76.2
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Q 63.9
$▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Ə 84.7
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 78.7
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Q 67.7
$▶ Nəqliyyatda avtomatika, telemexanika Ə 74.5
(nəqliyyat növləri üzrə)
$▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 77.6
$▶ Nəqliyyatın logistikası Q 64.8
$▶ Telekommunikasiya vasitələri və Ə 83.1
qurğuları
$▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı Ə 80.5 texnologiyası
$▶ Vaqon və refrijerator təsərrüfatı Ə 69.6
$▶ Vaqon və refrijerator təsərrüfatı Q 63.0
$▶ Baytarlıq Ə 85.5
$▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 79.5 $▶ Dizayn (interyer, qrafik) Ə 40.0
$▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Ə 40.0 truba, klarnet, tar, kamança, qarmon, nağara, saz) $▶ Vokal sənəti (klassik vokal, xanəndəlik) Ə 40.0

Qazax Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci

▶ Bank işi Ə 100.7
▶ Maliyyə işi Ə 98.0
▶ Mühasibat uçotu Ə 115.5
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 82.8
▶ Poçt rabitəsi Ə 83.9
▶ Su təsərrüfatı qurğularının istismarı Ə 74.5
▶ Sosial iş Ə 77.2
$▶ Bank işi Ə 73.1
$▶ Maliyyə işi Ə 69.7
$▶ Mühasibat uçotu Ə 67.1
$▶ Mühasibat uçotu Q 80.8
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 59.3
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Q 67.6
$▶ Poçt rabitəsi Ə 71.0
$▶ Su təsərrüfatı qurğularının istismarı Ə 67.7
$▶ Baytarlıq Ə 63.5
$▶ Sosial iş Ə 79.7

Tovuz Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci

▶ Mühasibat uçotu Ə 95.9
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 79.4
▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi Ə 66.4
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 58.9
▶ Baytarlıq Ə 82.2
▶ Meşə və park Ə 58.3
▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın Ə 63.3
kadastrı
▶ Sosial iş Ə 78.5
▶ Turizm işinin təşkili Ə 80.0
$▶ Mühasibat uçotu Ə 88.5
$▶ Mühasibat uçotu Q 83.2
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 64.7
$▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi Ə 72.1
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 60.3
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Q 57.9
$▶ Baytarlıq Ə 73.5
$▶ Baytarlıq Q 70.7
$▶ Meşə və park Ə 68.3
$▶ Yerquruhışu və daşınmaz əmlakın Ə 64.8
kadastrı
$▶ Sosial iş Ə 81.6
$▶ Turizm işinin təşkili Ə 73.3

Ə.Əliyev adına Sumqayıt Tibb Kolleci

▶ Əczaçılıq Ə 110.9
▶ Mamalıq işi Ə 122.8
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 127.6
$▶ Əczaçılıq Ə 99.1
$▶ Mamalıq işi Ə 101.8
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 105.3

Sumqayıt Dövlət Universitetinin nəzdində Sumqayıt Dövlət Texniki Kolleci

▶ Maliyyə işi Ə 108.4
▶ Mühasibat uçotu Ə 101.3
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 83.9
▶ Kimyəvi birləşmələrin keyfiyyətinə Ə 90.8
analitik nəzarət
▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 83.9
$▶ Maliyyə işi Ə 88.3
$▶ Maliyyə işi Q 85.1
$▶ Mühasibat uçotu Ə 88.3
$▶ Mühasibat uçotu Q 69.2
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 76.6
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Q 74.1
$▶ Kimyəvi birləşmələrin keyfiyyətinə Ə 72.6
analitik nəzarət
$▶ Kimyəvi birləşmələrin keyfiyyətinə Q 81.4 analitik nəzarət
$▶ Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının Q 58.1
təmiri və servisi
$▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 83.7
$▶ Nəqliyyatın logistikası Q 76.0

Azərbaycan Milli Konservatoriyası nəzdində Sumqayıt Musiqi Kolleci

*▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Ə 59.7 violonçel, ksilofon, fleyta, qoboy, klarnet, valtoma, truba, trombon, tuba, tar, kamança, qanun, saz, balaban, qarmon, nağara)
*▶ Vokal sənəti (klassik vokal, xanəndəlik) Ə 40.0
$*▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Ə 40.0
violonçel, ksilofon, fleyta, qoboy, klarnet, valtoma, truba, trombon, tuba, tar, kamança, qanun, saz, balaban, qarmon, nağara)

Quba Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci

▶ Aqronomluq Ə 100.7
▶ Yerquruhışu və daşınmaz əmlakın Ə 108.9
kadastrı
$▶ Aqronomluq Ə 81.6
$▶ Yerquruhışu və daşınmaz əmlakın Ə 99.7
kadastrı
$▶ Yerquruhışu və daşınmaz əmlakın Q 89.8
kadastrı

Quba Tibb Kolleci

▶ Mamalıq işi Ə 157.9
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 141.4
$▶ Mamalıq işi Ə 130.3
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 119.7

Şamaxı Dövlət Regional Kolleci

▶ Ailə və ev təhsili Ə 84.9
▶ İnklüziv təhsil Ə 74.5
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 100.4
▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Ə 70.6
▶ Kitabxana işi Ə 79.3
▶ Bank işi Ə 93.3
▶ Maliyyə işi Ə 108.1
▶ Mühasibat uçotu Ə 90.8
▶ Vergi işi Ə 84.7
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 83.3
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 75.6
▶ Poçt rabitəsi Ə 52.5
▶ Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalatının Ə 50.0
texnologiyası
▶ Baytarlıq Ə 50.0
▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 78.1 $▶ Ailə və ev təhsili Ə 59.7 $▶ İnklüziv təhsil Ə 50.0 $▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 80.6 $▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Ə 50.0 $▶ Kitabxana işi Ə 50.0 $▶ Kitabxana işi Q 84.9 $▶ Bank işi Ə 69.5 $▶ Maliyyə işi Ə 61.3 $▶ Mühasibat uçotu Ə 50.0 $▶ Mühasibat uçotu Q 78.5 $▶ Vergi işi Ə 53.5 $▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 69.2 $▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Q 56.6 $▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 63.1 $▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Q 50.0 $▶ Poçt rabitəsi Ə 50.0 $▶ Poçt rabitəsi Q 68.1 $▶ Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalatının Ə 58.5 texnologiyası $▶ Baytarlıq Ə 62.1 $▶ Baytarlıq Q 58.5 $▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 63.8

Mingəçevir Tibb Kolleci

▶ Əczaçılıq Ə 129.7
▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 117.6
▶ Mamalıq işi Ə 117.2
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 123.6
$▶ Əczaçılıq Ə 100.3
$▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 97.0
$▶ Mamalıq işi Ə 99.1
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 102.4

Mingəçevir Turizm Kolleci

▶ Muzey işi və abidələrin qorunması Ə 50.0
▶ Maliyyə işi Ə 105.8
▶ Mühasibat uçotu Ə 94.5
▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 89.5
▶ Aqroturizm Ə 50.0
▶ İaşə müəssisələrinin servisi Ə 64.4
▶ Mehmanxana təsərrüfatının təşkili və Ə 50.0
idarə edilməsi
▶ Rekreasiya, idman və sağlamlıq turizmi Ə 50.0
▶ Turizm bələdçiliyi Ə 50.0
▶ Turizm işinin təşkili Ə 50.0
$▶ Muzey işi və abidələrin qorunması Ə 55.2
$▶ Maliyyə işi Ə 79.1
$▶ Mühasibat uçotu Ə 68.7
$▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 50.0
$▶ Aqroturizm Ə 58.3
$▶ İaşə müəssisələrinin servisi Ə 65.1
$▶ Mehmanxana təsərrüfatının təşkili və Ə 52.0
idarə edilməsi
$▶ Rekreasiya, idman və sağlamlıq turizmi Ə 59.1
$▶ Turizm bələdçiliyi Ə 50.0
$▶ Turizm işinin təşkili Ə 57.7

Şəki Tibb Kolleci

▶ Mamalıq işi Ə 135.7
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 125.9
$▶ Mamalıq işi Ə 102.0
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 94.9

Şəki Dövlət Regional Kolleci

▶ Ailə və ev təhsili Ə 88.6
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 100.9
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 91.6
▶ Turizm işinin təşkili Ə 96.0
*▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, klarnet, Ə 40.0
violin, qarmon, tar, kamança)
*▶ Vokal sənəti (klassik vokal, xanəndəlik) Ə 40.0
$▶ Ailə və ev təhsili Ə 77.1
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 78.9
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 56.5
$▶ Turizm işinin təşkili Ə 76.8
$*▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, klarnet, Ə 40.0
violin, qarmon, tar, kamança)

Şuşa Humanitar Kolleci

▶ Ailə və ev təhsili Ə 50.0
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 95.1
▶ Kitabxana işi Ə 82.4
*▶ Aşıq sənəti Ə 40.0
*▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Ə 73.7
klarnet, tar, kamança, qanun, saz, qarmon, nağara)
▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) Ə 40.0 $▶ Ailə və ev təhsili Ə 81.8 $▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 95.3 $▶ Kitabxana işi Ə 76.6 $▶ Kitabxana işi Q 81.9 $▶ Aşıq sənəti Ə 40.0
$▶ Aşıq sənəti Q 40.0 $▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Ə 40.0
klarnet, tar, kamança, qanun, saz, qarmon, nağara)
$▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Q 40.0 klarnet, tar, kamança, qanun, saz, qarmon, nağara) $▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) Ə 40.0

Ağdam Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci

▶ Ailə və ev təhsili Ə 50.0
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 107.8
▶ Maliyyə işi Ə 98.0
▶ Mühasibat uçotu Ə 91.4
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 50.0
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 50.0
▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 70.8 $▶ Ailə və ev təhsili Ə 57.3 $▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 62.9 $▶ Maliyyə işi Ə 50.0 $▶ Maliyyə işi Q 72.9 $▶ Mühasibat uçotu Ə 50.0 $▶ Mühasibat uçotu Q 58.4 $▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 57.2 $▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Q 51.4 $▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 50.0 $▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Q 50.0 $▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 55.4

Ağdam Musiqi Kolleci

*▶ Aşıq sənəti Ə 40.0
*▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Ə 40.0
tar, kamança, qarmon, nağara)
▶ Vokal sənəti (klassik vokal, xanəndəlik) Ə 40.0 $▶ Aşıq sənəti Ə 40.0
$▶ Aşıq sənəti Q 40.0 $▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Ə 40.0
tar, kamança, qarmon, nağara)
$▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Q 40.0 tar, kamança, qarmon, nağara) $▶ Vokal sənəti (klassik vokal, xanəndəlik) Ə 40.0

Ağdaş Dövlət Humanitar Kolleci

▶ Ailə və ev təhsili Ə 67.0
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 100.1
▶ Maliyyə işi Ə 90.1
▶ Mühasibat uçotu Ə 77.6
▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 76.3 $▶ Ailə və ev təhsili Ə 50.0 $▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 91.6 $▶ Maliyyə işi Ə 56.4 $▶ Mühasibat uçotu Ə 50.0 $▶ Mühasibat uçotu Q 62.5 $▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 68.3

Ağcabədi Pedaqoji Kolleci

▶ Ailə və ev təhsili Ə 75.1
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 103.0
▶ Kitabxana işi Ə 73.1
▶ Mühasibat uçotu Ə 50.0
▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 76.6
▶ Telekommunikasiya və kompüter Ə 62.1
sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi
▶ Aqronomluq Ə 50.0
▶ Baytarlıq Ə 50.0
▶ Meşə və park Ə 50.0
▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 79.0 $▶ Ailə və ev təhsili Ə 65.4 $▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 82.2 $▶ Kitabxana işi Ə 54.2 $▶ Mühasibat uçotu Ə 50.0 $▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 57.0 $▶ Telekommunikasiya və kompüter Ə 50.0 sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi $▶ Aqronomluq Ə 50.0 $▶ Aqronomluq Q 50.0 $▶ Baytarlıq Ə 50.0 $▶ Meşə və park Ə 50.0 $▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 62.2

Şirvan Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kolleci

▶ Ailə və ev təhsili Ə 67.3
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 93.9
▶ Kitabxana işi Ə 83.8
▶ Bank işi Ə 94.0
▶ Maliyyə işi Ə 92.2
▶ Mühasibat uçotu Ə 84.5
▶ Vergi işi Ə 85.8
▶ Energetika və elektroenergetika Ə 85.4
▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Ə 93.5
▶ Neft-qaz işi Ə 87.3
▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı Ə 69.6
texnologiyası
▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 75.8 $▶ Ailə və ev təhsili Ə 50.0 $▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 74.0 $▶ Kitabxana işi Ə 64.5 $▶ Bank işi Ə 71.0 $▶ Bank işi Q 50.0 $▶ Maliyyə işi Ə 52.4 $▶ Maliyyə işi Q 50.0 $▶ Mühasibat uçotu Ə 50.0 $▶ Mühasibat uçotu Q 50.0 $▶ Vergi işi Ə 75.5 $▶ Vergi işi Q 50.0 $▶ Energetika və elektroenergetika Ə 71.8 $▶ Energetika və elektroenergetika Q 64.3 $▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Ə 66.2 $▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Q 77.1 $▶ Neft-qaz işi Ə 75.3 $▶ Neft-qaz işi Q 73.6 $▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı Ə 67.2 texnologiyası $▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 67.1

Bərdə Dövlət İdarəetmə və Texnologiya Kolleci

▶ Mühasibat uçotu Ə 103.3
▶ Elektrik təchizatı Ə 50.0
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 56.8
▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 50.0
▶ Poçt rabitəsi Ə 50.0
▶ Aqronomluq Ə 50.0
▶ Baytarlıq Ə 63.5
$▶ Mühasibat uçotu Ə 51.4
$▶ Mühasibat uçotu Q 54.4
$▶ Elektrik təchizatı Ə 53.9
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 50.0
$▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 50.0
$▶ Nəqliyyatın logistikası Q 50.0
$▶ Poçt rabitəsi Ə 50.0
$▶ Poçt rabitəsi Q 50.0
$▶ Aqronomluq Ə 50.0
$▶ Baytarlıq Ə 50.0

Sabirabad Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci

▶ Mühasibat uçotu Ə 81.0
▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 89.1
▶ Su təsərrüfatı qurğularının istismarı Ə 72.9
$▶ Mühasibat uçotu Ə 61.6
$▶ Mühasibat uçotu Q 62.2
$▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 69.5
$▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Q 62.0
$▶ Su təsərrüfatı qurğularının istismarı Ə 66.6
$▶ Su təsərrüfatı qurğularının istismarı Q 64.2

Göyçay Dövlət İdarəetmə və Texnologiya Kolleci

▶ Maliyyə işi Ə 97.8
▶ Mühasibat uçotu Ə 72.1
▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 80.8
▶ Konservləşdirmə və qida konsentratları Ə 50.0
texnologiyası
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 79.6
▶ Aqronomluq Ə 50.0
▶ Bağçılıq və tərəvəzçilik Ə 50.0
▶ Baytarlıq Ə 50.0
▶ İstixana təsərrüfatı Ə 66.6
$▶ Maliyyə işi Ə 58.7
$▶ Mühasibat uçotu Ə 50.0
$▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 62.2
$▶ Konservləşdirmə və qida konsentratları Ə 50.0
texnologiyası
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 56.2
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Q 63.1
$▶ Aqronomluq Ə 50.0
$▶ Aqronomluq Q 60.3
$▶ Bağçılıq və tərəvəzçilik Ə 50.0
$▶ Bağçılıq və tərəvəzçilik Q 51.0
$▶ Baytarlıq Ə 50.0
$▶ İstixana təsərrüfatı Ə 57.9
$▶ İstixana təsərrüfatı Q 51.0

Lənkəran Tibb Kolleci

▶ Əczaçılıq Ə 112.2
▶ Mamalıq işi Ə 136.9
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 119.5
$▶ Əczaçılıq Ə 92.4
$▶ Mamalıq işi Ə 91.1
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 93.0

Lənkəran Dövlət Universitetinin nəzdində Sosial və Aqrar-Texnoloji Kollec

▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 101.6
▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Ə 78.3
▶ Muzey işi və abidələrin qorunması Ə 79.1
▶ Marketinq (sahələr üzrə) Ə 87.0
▶ Mühasibat uçotu Ə 100.7
▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası Ə 74.6
▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Ə 87.6
▶ Aqronomluq Ə 72.9
▶ Meşə və park Ə 66.0
*▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Ə 40.0
klarnet, tar, kamança, balaban, qarmon, nağara)
*▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) Ə 41.2
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 84.3
$▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Ə 69.7
$▶ Muzey işi və abidələrin qorunması Ə 64.3
$▶ Marketinq (sahələr üzrə) Ə 61.8
$▶ Mühasibat uçotu Ə 80.0
$▶ Mühasibat uçotu Q 73.3
$▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası Ə 60.9
$▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Ə 74.8
$▶ Aqronomluq Ə 58.9
$▶ Meşə və park Ə 50.0
$▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Ə 40.0 klarnet, tar, kamança, balaban, qarmon, nağara) $▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) Ə 40.0

Astara Pedaqoji Kolleci

▶ Vergi işi Ə 85.7
▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 78.2
▶ Aqronomluq Ə 68.7
▶ Baytarlıq Ə 56.6
$▶ Vergi işi Ə 61.8
$▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 50.0
$▶ Aqronomluq Ə 50.0
$▶ Baytarlıq Ə 50.0

İsmayıllı Dövlət Humanitar və Texnologiya Kolleci

▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 100.4
▶ Mühasibat uçotu Ə 97.7
▶ Çörək və unlu qənnadı məmulatlarının Ə 50.0
texnologiyası
▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Ə 103.5
▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi Ə 92.4
▶ Süd və süd məhsullarının texnologiyası Ə 50.0
▶ Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalatının Ə 50.0
texnologiyası
▶ Aqronomluq Ə 50.0
▶ Baytarlıq Ə 50.0
▶ Meşə və park Ə 50.0
▶ Zootexniklik Ə 50.0
▶ Mehmanxana təsərrüfatının təşkili və Ə 50.0
idarə edilməsi
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 121.8
▶ Turizm işinin təşkili Ə 77.2
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 77.7
$▶ Mühasibat uçotu Ə 60.2
$▶ Çörək və unlu qənnadı məmulatlarının Ə 50.0
texnologiyası
$▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Ə 61.8
$▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi Ə 52.9
$▶ Süd və süd məhsullarının texnologiyası Ə 50.0
$▶ Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalatının Ə 50.0
texnologiyası
$▶ Aqronomluq Ə 50.0
$▶ Baytarlıq Ə 59.7
$▶ Meşə və park Ə 50.0
$▶ Zootexniklik Ə 50.0
$▶ Mehmanxana təsərrüfatının təşkili və Ə 50.0
idarə edilməsi
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 95.2
$▶ Turizm işinin təşkili Ə 50.0
$▶ Turizm işinin təşkili Q 51.2

Saatlı Tibb Kolleci

▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 113.0
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 99.7

Cəlilabad Tibb Kolleci

▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 117.2
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 96.8

Masallı Dövlət Regional Kolleci

▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 89.0
▶ Mühasibat uçotu Ə 86.0
▶ Baytarlıq Ə 50.0
▶ Meşə və park Ə 50.0
▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın Ə 62.7
kadastrı
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 77.0
$▶ Mühasibat uçotu Ə 68.5
$▶ Baytarlıq Ə 50.0
$▶ Meşə və park Ə 50.0
$▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın Ə 51.0
kadastrı

Bakı Biznes və Kooperasiya Kolleci

$▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Ə 60.8
$▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Q 65.8
$▶ Bank işi Ə 84.5
$▶ Bank işi Q 83.1
$▶ Bələdiyyə işi Ə 68.9
$▶ Bələdiyyə işi Q 75.2
$▶ Kommersiya işi Ə 53.7
$▶ Kommersiya işi Q 58.1
$▶ Maliyyə işi Ə 72.2
$▶ Maliyyə işi Q 80.2
$▶ Marketinq (sahələr üzrə) Ə 55.8
$▶ Marketinq (sahələr üzrə) Q 56.2
$▶ Mühasibat uçotu Ə 50.6
$▶ Mühasibat uçotu Q 79.5
$▶ Sığorta işi Ə 57.5
$▶ Sığorta işi Q 61.3
$▶ Vergi işi Ə 50.8
$▶ Vergi işi Q 60.0
$▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Ə 63.9
$▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Q 59.5
$▶ Kompüter şəbəkələri və şəbəkə Ə 57.0
inzibatçılığı
$▶ Kompüter şəbəkələri və şəbəkə Q 58.7
inzibatçılığı
$▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi Ə 64.4
$▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi Q 53.7
$▶ Sosial iş Ə 78.9
$▶ Sosial iş Q 79.9
$▶ Turizm işinin təşkili Ə 66.8
$▶ Turizm işinin təşkili Q 60.3

Odlar Yurdu Kolleci

$▶ Ailə və ev təhsili Ə 83.9
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 93.4
$▶ Bank işi Ə 83.3
$▶ Bank işi Q 78.7
$▶ Bələdiyyə işi Ə 68.6
$▶ Bələdiyyə işi Q 65.8
$▶ Maliyyə işi Ə 84.7
$▶ Maliyyə işi Q 81.1
$▶ Marketinq (sahələr üzrə) Ə 60.4
$▶ Marketinq (sahələr üzrə) Q 67.3
$▶ Mühasibat uçotu Ə 59.9
$▶ Mühasibat uçotu Q 71.8
$▶ Vergi işi Ə 66.7
$▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Ə 72.2
$▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Q 57.4
$▶ Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının Ə 61.4
təmiri və servisi
$▶ Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının Q 57.3 təmiri və servisi
$▶ Sosial iş Ə 82.3
$▶ Sosial iş Q 74.5
$▶ Turizm işinin təşkili Ə 71.0
$▶ Turizm işinin təşkili Q 58.3
$*▶ Dizayn (interyer, qrafik, modelyer) Ə 56.7

Bakı Avrasiya Kolleci

$▶ Bank işi Ə 86.0
$▶ Bank işi Q 88.1
$▶ Maliyyə işi Ə 87.8
$▶ Maliyyə işi Q 86.7
$▶ Mühasibat uçotu Ə 72.6
$▶ Mühasibat uçotu Q 77.4
$▶ Sığorta işi Ə 64.5
$▶ Sığorta işi Q 74.6
$▶ Vergi işi Ə 63.1
$▶ Vergi işi Q 74.7

Qərbi Kaspi Universiteti (orta ixtisas təhsili pilləsi)

$▶ Bank işi Ə 86.0
$▶ Bələdiyyə işi Ə 73.4
$▶ Maliyyə işi Ə 84.7
$▶ Marketinq (sahələr üzrə) Ə 71.7
$▶ Mühasibat uçotu Ə 78.7
$▶ Sığorta işı Ə 66.4
$▶ Vergi işi Ə 59.4
$▶ Avtomatlaşdırılmış idarəetmə Ə 65.6
sistemlərinin istismarı
$▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası Ə 56.6
$▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Ə 87.4
$▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Ə 73.5
$▶ Metrologiya xidməti Ə 50.0
$▶ Poçt rabitəsi Ə 50.6
$▶ Poliqrafiya istehsalatının texnologiyası Ə 50.0
$▶ Smaq-diaqnostika üsulu və cihazları Ə 58.7
$▶ Aqrar (fermer) təsərrüfatının təşkili Ə 50.0
$▶ Meşə və park Ə 50.0
$▶ Sosial iş Ə 79.3
$▶ Turizm işinin təşkili Ə 62.5
$*▶ Dizayn (sahələr üzrə) Ə 40.0

Kolleclr keçid balları

2020-09-16 11:04:00

Kolleclərə keçid balları elan edildi

Dövlət İmtahan Mərkəzi “Abituriyent” jurnalının 5-ci nömrəsini nəşr edib AzEdu.az-ın məlumatına görə, jurnalının bu nömrəsində ümumi orta (9 illik) təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olan abituriyentlərin siyahısı, qəbul olduqları ixtisasların kodları, ixtisaslar üzrə formalaşmış keçid balları və digər zəruri məlumatlar Azərbaycan və rus dillərində təqdim olunub Nəzərinizə çatdırırıq ki, 2020/2021-ci tədris ili üçün orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tam (11 illik) orta təhsil bazasında tələbə qəbulu müsabiqəsində iştirak etmək üçün ixtisas seçimi elanı, ”Abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsi”nin doldurulması qaydası, qəbul aparılan ixtisaslar və s. zəruri məlumatlar “Abituriyent” jurnalının növbəti 6-cı nömrəsində çap ediləcəkdir. Jurnalı aşağıdakı ünvanlarda yerləşən “Abituriyent” satış köşklərindən, həmçinin kitab mağazalarından almaq və ya www.abiturient.az saytından sifariş etmək olar: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, A.Salamzadə küçəsi, 28; Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Mikayıl Müşfiq küçəsi, 1M. Jurnalın elektron versiyasını (pdf formatında) DİM saytının “Elektron xidmətlər” bölməsində “DİM nəşrlərinin elektron versiyalarının onlayn satışı” xidməti vasitəsilə ödəniş etməklə əldə edə bilərsiniz (Xidmətə keçid: http://eservices.dim.gov.az/ejurnal/).

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Kolleclərə keçid balları elan edildi

2020-09-16 11:04:00

ÇOX OXUNANLAR

13 Mart 2023, 10:24

DİM 11-cilər üçün təkrar buraxılış imtahanı KEÇİRƏCƏK

14 Mart 2023, 14:40

Bu universitetdə III kurs tələbəsi dekan müavini TƏYİN OLUNDU

9 Mart 2023, 11:40

Təhsil işçilərinin aylıq vəzifə maaşları artdı – CƏDVƏL

9 Mart 2023, 11:47

Müəllimlərin maaşı artırıldı – QƏRAR

12 Mart 2023, 10:15

Nazirlikdən maaşları artan müəllimlərə çağırış: bunu nəzərə alın!

15 Mart 2023, 12:38

Sertifikasiya ilə bağlı nə dəyişib? – Müəllimləri narahat edən suallara CAVAB – RƏSMİ

13 Mart 2023, 12:00

Dünənki imtahanın sualları çətin olub – Təhsil EKSPERTLƏRİ

9 Mart 2023, 12:38

12 mart imtahanının çətinlik səviyyəsi necə olacaq? – Rəsmi CAVAB

“AzEdu.az” Təhsil Portalı təhsil sahəsində ölkədə və dünyada baş verən ən vacib hadisələri jurnalistikanın etik və şəffaflıq prinsiplərinə əsaslanaraq Azərbaycan dilində operativ çatdırır. Elm-təhsil sahəsindəki problem və perspektivləri özündə əks etdirən gündəlik materiallarla yanaşı, rubrika yazıları, müsahibə, reportaj, araşdırmaları da oxuculara təqdim edir.

Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Maqomayev 3 döngəsi, 1-ci Qəsr döngəsi 78, AZ 1001

+(994 12) 497 87 42 –> +994 55 329-48-78

9 illik Kollec İxtisaslar və Balları – 2022

Təhsili ödənişli əsaslarla olan ixtisasların qarşısında $ işarəsi göstərilmişdir.

Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar ⊛ göstərilmişdir.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində Azərbaycan Maliyyə-İqtisad Kolleci

▶ Bank işi 201.3
▶ Maliyyə işi 206.7
▶ Mühasibat uçotu 222.6
▶ Vergi işi 184.0
▶ Sosial iş 164.6
$ ▶ Bank işi 144.0
$ ▶ Maliyyə işi 149.3
$ ▶ Mühasibat uçotu 148.0
$ ▶ Vergi işi 127.3
$ ▶ Sosial iş 120.0

Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində İqtisadiyyat və Humanitar Kolleci

▶ Ailə və ev təhsili 150.0
▶ Məktəbəqədər təhsil 181.3
▶ Kargüzarlıq və arxiv işi 156.7
▶ Kitabxana işi 155.4
▶ Bank işi 176.0
▶ Maliyyə işi 180.1
▶ Mühasibat uçotu 180.7
▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası 134.7
$ ▶ Ailə və ev təhsili 118.0
$ ▶ Məktəbəqədər təhsil 148.0
$ ▶ Kargüzarlıq və arxiv işi 121.3
$ ▶ Kitabxana işi 124.0
$ ▶ Bank işi 136.0
$ ▶ Maliyyə işi 140.7
$ ▶ Mühasibat uçotu 141.3
$ ▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası 110.0

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində Qida Sənayesi Kolleci

▶ Çörək və unlu qənnadı məmulatlarının 130.7
texnologiyası
▶ Ət və ət məhsullarının texnologiyası 136.7
▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası 130.0
▶ İstehlak mallarının ekspertizası 142.6
▶ Konservləşdirmə və qida konsentratları 124.0
texnologiyası
▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi 142.6
▶ Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalatının 115.3
texnologiyası
▶ İaşə müəssisələrinin servisi 126.0
▶ Mehmanxana təsərrüfatının təşkili və idarə 130.7 edilməsi
$ ▶ Çörək və unlu qənnadı məmulatlarının 110.6
texnologiyası
$ ▶ Ət və ət məhsullarının texnologiyası 93.4
$ ▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası 100.6
$ ▶ İstehlak mallarının ekspertizası 104.0
$ ▶ Konservləşdirmə və qida konsentratları 89.3
texnologiyası
$ ▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi 105.4
$ ▶ Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalatının 91.4
texnologiyası
$ ▶ İaşə müəssisələrinin servisi 86.6
$ ▶ Mehmanxana təsərrüfatının təşkili və idarə 103.3
edilməsi

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində Sosial-İqtisadi Kollec

▶ Kargüzarlıq və arxiv işi 154.0
▶ Bank işi 176.0
▶ Maliyyə işi 182.0
▶ Mühasibat uçotu 176.7
▶ Vergi işi 166.7
▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı 165.4
▶ Sosial iş 168.0
$ ▶ Kargüzarlıq və arxiv işi 111.3
$ ▶ Bank işi 130.0
$ ▶ Maliyyə işi 131.3
$ ▶ Mühasibat uçotu 134.6
$ ▶ Vergi işi 128.0
$ ▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı 130.7
$ ▶ Sosial iş 120.0

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin nəzdində Sənaye və Texnologiya Kolleci

▶ Kargüzarlıq və arxiv işi 148.7
▶ Bələdiyyə işi 152.6
▶ Mühasibat uçotu 177.3
▶ Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin 160.7
istismarı
▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası 131.3
▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri 169.3
▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı 196.0
▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi 166.7
▶ Kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı 170.6
▶ Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının təmiri 160.0 və servisi
▶ Poliqrafiya istehsalatının texnologiyası 135.3
▶ Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması və 121.3
texniki istismarı
▶ Telekommunikasiya və kompüter 168.7
sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi
▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı 128.7
texnologiyası
▶ Turizm bələdçiliyi 146.0
▶ Turizm işinin təşkili 162.0
⊛ ▶ Dizayn (sahələr üzrə) 138.6
$ ▶ Kargüzarlıq və arxiv işi 106.0
$ ▶ Bələdiyyə işi 107.3
$ ▶ Mühasibat uçotu 128.7
$ ▶ Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin 106.7 istismarı
$ ▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası 93.3
$ ▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri 120.0
$ ▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı 124.7
$ ▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi 103.4
$ ▶ Kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı 114.7
$ ▶ Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının təmiri 99.3
və servisi
$ ▶ Poliqrafiya istehsalatının texnologiyası 93.3
$ ▶ Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması və 83.3
texniki istismarı
$ ▶ Telekommunikasiya və kompüter 110.0
sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi
$ ▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı 87.4
texnologiyası
$ ▶ Turizm bələdçiliyi 109.4
$ ▶ Turizm işinin təşkili 120.7
$ ⊛ ▶ Dizayn (sahələr üzrə) 107.3

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci

▶ Ailə və ev təhsili 156.0
▶ İnklüziv təhsil 158.7
▶ Məktəbəqədər təhsil 182.7
▶ Sosial iş 163.3
⊛ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi 121.4
$ ▶ Ailə və ev təhsili 114.7
$ ▶ İnklüziv təhsil 114.7
$ ▶ Məktəbəqədər təhsil 138.0
$ ▶ Sosial iş 125.3
$⊛ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi 91.3

Azərbaycan Texniki Universitetinin nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kolleci

▶ Mühasibat uçotu 174.7
▶ Çoxkanalh telekommunikasiya sistemlərinin 140.0
istismarı
▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri 166.0
▶ Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının təmiri 152.0
və servisi
▶ Mobil şəbəkə sistemləri və operatorluğu 150.6
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı 142.0
▶ Nəqliyyatın logistikası 146.6
▶ Poçt rabitəsi 150.0
▶ Radio, televiziya vasitə və qurğuları 135.3
▶ Telekommunikasiya şəbəkələri və xətləri 135.4
▶ Vaqon və refrijerator təsərrüfatı 121.3
$ ▶ Mühasibat uçotu 129.3
$ ▶ Çoxkanalh telekommunikasiya sistemlərinin 105.4
istismarı
$ ▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri 122.0
$ ▶ Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının təmiri 105.3
və servisi
$ ▶ Mobil şəbəkə sistemləri və operatorluğu 108.0
$ ▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı 109.3
$ ▶ Nəqliyyatın logistikası 103.3
$ ▶ Poçt rabitəsi 114.7
$ ▶ Radio, televiziya vasitə və qurğuları 100.7
$ ▶ Telekommunikasiya şəbəkələri və xətləri 94.6
$ ▶ Vaqon və refrijerator təsərrüfatı 92.7

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının orta ixtisas təhsili pilləsi

⊛ ▶ Rəqs müəllimliyi 30
⊛ ▶ Xoreoqrafiya sənəti (sahələr üzrə) 30
⊛ ▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, tar, qarmon, 64.0
nağara)
$⊛ ▶ Rəqs müəllimliyi 30
$⊛ ▶ Xoreoqrafiya sənəti (sahələr üzrə) 30

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin nəzdində Humanitar Kollec

▶ İnklüziv təhsil 151.3
▶ Məktəbəqədər təhsil 179.9
▶ Kitabxana işi 159.3
▶ Muzey işi və abidələrin qorunması 142.7
▶ Sosial iş 164.0
▶ Turizm bələdçiliyi 156.0
⊛ ▶ Aşıq sənəti 63.3
⊛ ▶ Bədii yaradıcılıq işi 90.0
⊛ ▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (xalça, qobelen, 118.6
zərgərlik)
⊛ ▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, 62.0
gitara, tar, kamança)
▶ Kinooperator sənəti 119.3
⊛ ▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) 98.0
$ ▶ İnklüziv təhsil 117.4
$ ▶ Məktəbəqədər təhsil 143.3
$ ▶ Kitabxana işi 128.0
$ ▶ Muzey işi və abidələrin qorunması 113.3
$ ▶ Sosial iş 130.7
$ ▶ Turizm bələdçiliyi 120.6
$ ⊛ ▶ Aşıq sənəti 50
$ ⊛ ▶ Bədii yaradıcılıq işi 50
$ ⊛ ▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (xalça, qobelen, 104.0
zərgərlik)
$ ⊛ ▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, 50
gitara, tar, kamança)
$ ▶ Kinooperator sənəti 96.6
$ ⊛ ▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) 72.7

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası nəzdində İncəsənət Kolleci

⊛ ▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (sahələr üzrə) 176.7
⊛ ▶ Dizayn (sahələr üzrə) 222.6
⊛ ▶ Heykəltəraşlıq 115.3
⊛ ▶ Qrafika üzrə texnik 199.3
⊛ ▶ Rəngkarlıq (sahələr üzrə) 216.0
⊛ ▶ Teatr dekor sənəti 176.7
$ ⊛ ▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (sahələr üzrə) 126.0
$ ⊛ ▶ Dizayn (sahələr üzrə) 152.0
$ ⊛ ▶ Heykəltəraşlıq 115.4
$ ⊛ ▶ Qrafika üzrə texnik 138.7
$ ⊛ ▶ Rəngkarlıq (sahələr üzrə) 144.6
$ ⊛ ▶ Teatr dekor sənəti 120.6

Azərbaycan Milli Konservatoriyası nəzdində Musiqi Kolleci

⊛ ▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, viola, violonçel, fleyta, qoboy, klarnet, faqot, valtoma, truba, trombon, tuba, tenor, zərb alətləri, tar, kamança, qanun, balaban, qarmon, nağara) 103.3
$⊛ ▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, viola, violonçel, fleyta, qoboy, klarnet, faqot, valtoma, truba, trombon, tuba, tenor, zərb alətləri, tar, kamança, qanun, balaban, qarmon, nağara) 68.0

Azərbaycan Texniki Universitetinin nəzdin də Bakı Texniki Kolleci

▶ Mühasibat uçotu 170.7
▶ Energetika və elektroenergetika 146.0
▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası 126.0
▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı 193.4
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı 145.3
▶ Nəqliyyatda avtomatika, telemexanika 141.3
(nəqliyyat növləri üzrə)
▶ Nəqliyyatın logistikası 156.0
▶ Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması və 124.0
texniki istismarı
▶ Tibbi avadanlıqların quraşdırılması və 132.0
istismarı
$ ▶ Mühasibat uçotu 123.4
$ ▶ Energetika və elektroenergetika 98.7
$ ▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası 91.3
$ ▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı 118.0
$ ▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı 104.0
$ ▶ Nəqliyyatda avtomatika, telemexanika 100.6
(nəqliyyat növləri üzrə)
$ ▶ Nəqliyyatın logistikası 106.7
$ ▶ Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması və 86.0
texniki istismarı
$ ▶ Tibbi avadanlıqların quraşdırılması və 99.3
istismarı

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin nəzdində Bakı Neft-Energetika Kolleci

▶ Mühasibat uçotu 173.3
▶ Elektrik stansiyası və yarımstansiyası 134.0
avadanlıqlarının quraşdırılması
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) 136.0
▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası 128.0
▶ İstilik təchizatı və istilik texnikası 127.3
avadanlıqları
▶ Neft emalı və neft kimyası 150.0
▶ Neft və qaz yataqlarında geoloji və geofiziki 150.7 işlər
▶ Neft və qaz yataqlarının istismarı 156.7
▶ Neft-qaz işi 150.6
▶ Sənaye və mülki binalarda elektrik 120.0
avadanlıqlarının quraşdırılması və istismarı
$ ▶ Mühasibat uçotu 127.4
$ ▶ Elektrik stansiyası və yarımstansiyası 104.0
avadanlıqlarının quraşdırılması
$ ▶ Elektriktəchizatı (sahələrüzrə) 108.0
$ ▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası 97.3
$ ▶ İstilik təchizatı və istilik texnikası 96.7
avadanlıqları
$ ▶ Neft emalı və neft kimyası 115.3
$ ▶ Neft və qaz yataqlarında geoloji və geofiziki 112.7
işlər
$ ▶ Neft və qaz yataqlarının istismarı 116.6
$ ▶ Neft-qaz işi 115.4
$ ▶ Sənaye və mülki binalarda elektrik 93.3
avadanlıqlarının quraşdırılması və istismarı

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin nəzdində İnşaat Kolleci

▶ Alternativ enerji qurğu və avadanlıqlarının 120.7 istismarı
▶ Avtomobil yollarının və aerodromların 123.4
tikintisi və istismarı
▶ Bina və qurğuların tikintisi və istismarı 137.3
▶ Geodeziya və kartoqrafiya 130.6
▶ İnşaat məmulatlarının və konstruksiyalarının 122.0
istehsalı
▶ İstilik təchizatı və istilik texnikası 122.0
avadanlıqları
▶ Kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı 156.0
▶ Qaz təsərrüfatı qurğularının istismarı 130.0
▶ Sanitar texniki qurğularının quraşdırılması və 114.7
istismarı
▶ Sənaye və mülki binalarda elektrik 122.0
avadanlıqlarının quraşdırılması və istismarı
▶ Su təsərrüfatı qurğularının istismarı 116.6
▶ Hidromeliorasiya və torpaq mühafizəsi 98.0
▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı 128.0
⊛ ▶ Dizayn (sahələrüzrə) 152.7
$ ▶ Alternativ enerji qurğu və avadanlıqlarının 84.0 istismarı
$ ▶ Avtomobil yollarının və aerodromların 100.7
tikintisi və istismarı
$ ▶ Bina və qurğuların tikintisi və istismarı 97.3
$ ▶ Geodeziya və kartoqrafiya 102.0
$ ▶ İnşaat məmulatlarının və konstruksiyalarının 82.7 istehsalı
$ ▶ İstilik təchizatı və istilik texnikası 92.0
avadanlıqları
$ ▶ Kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı 110.6
$ ▶ Qaz təsərrüfatı qurğularının istismarı 103.3
$ ▶ Sanitar texniki qurğularının quraşdırılması və 84.0
istismarı
$ ▶ Sənaye və mülki binalarda elektrik 90.7
avadanlıqlarının quraşdırılması və istismarı
$ ▶ Su təsərrüfatı qurğularının istismarı 92.7
$ ▶ Hidromeliorasiya və torpaq mühafizəsi 81.3
$ ▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı 94.6
$ ⊛ ▶ Dizayn (sahələrüzrə) 116.7

Naxçıvan Dövlət Texniki Kolleci

▶ Bank işi 189.4
▶ Bələdiyyə işi 166.7
▶ Mühasibat uçotu 190.6
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) 146.6
▶ İstilik təchizatı və istilik texnikası 132.7
avadanlıqları
▶ Eokomotiv və elektrik qatarı təsərrüfatı 150.7
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı 158.0
▶ Telekommunikasiya və kompüter 176.6
sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi
▶ Aqrar (fermer) təsərrüfatının təşkili 143.3
▶ Baytarlıq 148.0
$ ▶ Bank işi 148.0
$ ▶ Bələdiyyə işi 130.6
$ ▶ Mühasibat uçotu 140.7
$ ▶ Elektriktəchizatı (sahələrüzrə) 116.0
$ ▶ İstilik təchizatı və istilik texnikası 112.7
avadanlıqları
$ ▶ Lokomotiv və elektrik qatarı təsərrüfatı 120.0
$ ▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı 124.7
$ ▶ Telekommunikasiya və kompüter 130.7
sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi
$ ▶ Aqrar (fermer) təsərrüfatının təşkili 117.3
$ ▶ Baytarlıq 126.7

Naxçıvan Musiqi Kolleci

▶ İşıq və səs texniki 130.7
⊛ ▶ Aşıq sənəti 96.0
⊛ ▶ Bədii yaradıcılıq işi 50
⊛ ▶ Xoreoqrafıya sənəti (sahələr üzrə) 30
⊛ ▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, viola, 114.0
violonçel, kontrabas, fleyta, qoboy, klarnet, faqot, valtoma, truba, trombon, tuba, tenor, bariton, alt (nəfəsli), tar, kamança, qanun, saz, balaban, qarmon, nağara)
⊛ ▶ Rəngkarlıq (sahələr üzrə) 87.4
⊛ ▶ Vokal sənəti (sahələr üzrə) 96.0
$ ▶ İşıq və səs texniki 122.0
$ ⊛ ▶ Aşıq sənəti 58.0
$ ⊛ ▶ Bədii yaradıcılıq işi 50
$ ⊛ ▶ Xoreoqrafıya sənəti (sahələr üzrə) 30
$ ⊛ ▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, viola, 79.4
violonçel, kontrabas, fleyta, qoboy, klarnet, faqot, valtoma, truba, trombon, tuba, tenor, bariton, alt (nəfəsli), tar, kamança, qanun, saz, balaban, qannon, nağara)
$ ⊛ ▶ Rəngkarlıq (sahələr üzrə) 79.3
$⊛ ▶ Vokal sənəti (sahələr üzrə) 54.0

Gəncə Dövlət Universitetinin nəzdində Regional Kollec

▶ Ailə və ev təhsili 155.3
▶ Məktəbəqədər təhsil 180.6
▶ Mühasibat uçotu 184.7
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) 132.0
▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi 146.6
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı 158.7
▶ Nəqliyyatın logistikası 136.7
▶ Telekommunikasiya vasitələri və qurğuları 141.4
▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı 130.6
texnologiyası
▶ Baytarlıq 143.4
⊛ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi 126.7
⊛ ▶ Dizayn (sahələr üzrə) 121.3
⊛ ▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, 125.3
truba, klarnet, trombon, tar, kamança, qarmon, balaban, nağara, qanun)
⊛ ▶ Vokal sənəti (klassik vokal, xanəndə) 118.0
$ ▶ Ailə və ev təhsili 113.4
$ ▶ Məktəbəqədər təhsil 140.7
$ ▶ Mühasibat uçotu 135.3
$ ▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) 102.0
$ ▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi 122.0
$ ▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı 114.0
$ ▶ Nəqliyyatın logistikası 111.4
$ ▶ Telekommunikasiya vasitələri və qurğuları 113.3
$ ▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı 104.7
texnologiyası
$ ▶ Baytarlıq 104.7
$ ⊛ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi 98.0
$ ⊛ ▶ Dizayn (sahələr üzrə) 92.6
$ ⊛ ▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, 101.3
truba, klarnet, trombon, tar, kamança, qarmon, balaban, nağara, qanun)
$⊛ ▶ Vokal sənəti (klassik vokal, xanəndə) 68.0

Qazax Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci

▶ Bank işi 136.6
▶ Maliyyə işi 150.1
▶ Mühasibat uçotu 160.0
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) 116.0
▶ Poçt rabitəsi 134.7
▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı 87.3
texnologiyası
▶ Aqrar (fermer) təsərrüfatının təşkili 99.3
▶ Aqronomluq 92.0
▶ Baytarlıq 100.0
▶ Meşə və park 94.0
▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı 114.7
▶ Zootexniklik 86.6
▶ Sosial iş 130.0
$ ▶ Bank işi 101.3
$ ▶ Maliyyə işi 106.0
$ ▶ Mühasibat uçotu 100.7
$ ▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) 92.0
$ ▶ Poçt rabitəsi 98.0
$ ▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı 67.3
texnologiyası
$ ▶ Aqrar (fermer) təsərrüfatının təşkili 76.7
$ ▶ Aqronomluq 78.0
$ ▶ Baytarlıq 81.3
$ ▶ Meşə və park 73.3
$ ▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı 86.6
$ ▶ Zootexniklik 72.6
$ ▶ Sosial iş 96.7

Tovuz Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci

▶ Bank işi 130.0
▶ Mühasibat uçotu 140.0
▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası 104.6
▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi 112.6
▶ Poçt rabitəsi 124.6
▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı 96.6
texnologiyası
▶ Aqrar (fermer) təsərrüfatının təşkili 92.0
▶ Aqronomluq 100.0
▶ Baytarlıq 102.7
▶ İpəkçilik 77.3
▶ Meşə və park 83.3
▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı 116.6
▶ Sosial iş 131.4
▶ Turizm işinin təşkili 114.7
$ ▶ Bank işi 103.3
$ ▶ Mühasibat uçotu 110.0
$ ▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası 80.0
$ ▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi 89.9
$ ▶ Poçt rabitəsi 95.4
$ ▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı 74.7
texnologiyası
$ ▶ Aqrar (fermer) təsərrüfatının təşkili 77.3
$ ▶ Aqronomluq 82.6
$ ▶ Baytarlıq 82.7
$ ▶ İpəkçilik 66.0
$ ▶ Meşə və park 72.0
$ ▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı 89.3
$ ▶ Sosial iş 98.7
$ ▶ Turizm işinin təşkili 90.7

Sumqayıt Dövlət Universitetinin nəzdində Sumqayıt Dövlət Texniki Kolleci

▶ Məktəbəqədər təhsil 166.6
▶ Maliyyə işi 164.6
▶ Mühasibat uçotu 160.7
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) 126.0
▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası 121.4
▶ Kimyəvi birləşmələrin keyfiyyətinə analitik 130.7 nəzarət
▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı 148.0
▶ Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının təmiri 138.0
və servisi
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı 124.6
▶ Nəqliyyatın logistikası 122.0
▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı 120.0
texnologiyası
$ ▶ Məktəbəqədər təhsil 140.1
$ ▶ Maliyyə işi 136.0
$ ▶ Mühasibat uçotu 127.4
$ ▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) 102.7
$ ▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası 104.6
$ ▶ Kimyəvi birləşmələrin keyfiyyətinə analitik 106.0
nəzarət
$ ▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı 118.0
$ ▶ Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının təmiri 110.7
və servisi
$ ▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı 110.0
$ ▶ Nəqliyyatın logistikası 100.0
$ ▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı 99.4
texnologiyası

Azərbaycan Milli Konservatoriyası nəzdində Sumqayıt Musiqi Kolleci

⊛ ▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, violonçel, ksilofon, fleyta, qoboy, klarnet, valtoma, truba, trombon, tuba, tar, kamança, qanun, saz, balaban, qarmon, nağara) 55.3
⊛ ▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) 81.4
$ ⊛ ▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, violonçel, ksilofon, fleyta, qoboy, klarnet, valtoma, truba, trombon, tuba, tar, kamança, qanun, saz, balaban, qarmon, nağara) 50
$ ⊛ ▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) 75.3

Quba Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci

▶ Kargüzarlıq və arxiv işi 127.4
▶ Kitabxana işi 138.7
▶ Bank işi 152.7
▶ Maliyyə işi 166.6
▶ Mühasibat uçotu 158.0
▶ Vergi işi 145.3
▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri 148.0
▶ Aqrar (fermer) təsərrüfatının təşkili 112.6
▶ Aqronomluq 116.6
▶ Baytarlıq 110.0
▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı 125.4
▶ Turizm işinin təşkili 140.7
$ ▶ Kargüzarlıq və arxiv işi 98.6
$ ▶ Kitabxana işi 106.7
$ ▶ Bank işi 110.0
$ ▶ Maliyyə işi 114.7
$ ▶ Mühasibat uçotu 108.7
$ ▶ Vergi işi 104.0
$ ▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri 104.0
$ ▶ Aqrar (fermer) təsərrüfatının təşkili 93.3
$ ▶ Aqronomluq 97.4
$ ▶ Baytarlıq 92.0
$ ▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı 102.0
$ ▶ Turizm işinin təşkili 102.7

Şamaxı Dövlət Regional Kolleci

▶ Ailə və ev təhsili 123.3
▶ Məktəbəqədər təhsil 146.7
▶ Kitabxana işi 121.4
▶ Bank işi 134.0
▶ Bələdiyyə işi 108.0
▶ Maliyyə işi 132.0
▶ Marketinq (sahələr üzrə) 111.3
▶ Mühasibat uçotu 130.7
▶ Vergi işi 120.6
▶ Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin 108.6
istismarı
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) 105.4
▶ Poçt rabitəsi 115.3
▶ Telekommunikasiya şəbəkələri və xətləri 105.3
▶ Aqrar (fermer) təsərrüfatının təşkili 96.6
▶ Aqronomluq 96.0
▶ Baytarlıq 96.7
▶ Meşə və park 91.3
▶ Sosial iş 115.3
▶ Turizm işinin təşkili 108.6
⊛ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi 88.7
⊛ ▶ Dizayn (sahələr üzrə) 50
⊛ ▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, klarnet, tar, kamança, saz, qarmon, nağara) 50
$ ▶ Ailə və ev təhsili 96.7
$ ▶ Məktəbəqədər təhsil 110.0
$ ▶ Kitabxana işi 95.3
$ ▶ Bank işi 101.3
$ ▶ Bələdiyyə işi 83.4
$ ▶ Maliyyə işi 94.6
$ ▶ Marketinq (sahələr üzrə) 86.6
$ ▶ Mühasibat uçotu 96.0
$ ▶ Vergi işi 88.0
$ ▶ Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin 80.0
istismarı
$ ▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) 83.3
$ ▶ Poçt rabitəsi 89.4
$ ▶ Telekommunikasiya şəbəkələri və xətləri 80.0
$ ▶ Aqrar (fermer) təsərrüfatının təşkili 76.7
$ ▶ Aqronomluq 79.3
$ ▶ Baytarlıq 86.6
$ ▶ Meşə və park 73.3
$ ▶ Sosial iş 86.7
$ ▶ Turizm işinin təşkili 83.3
$ ⊛ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi 82.0
$ ⊛ ▶ Dizayn (sahələr üzrə) 50
$ ⊛ ▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, klarnet, tar, kamança, saz, qarmon, nağara) 50

Mingəçevir Turizm Kolleci

▶ Muzey işi və abidələrin qorunması 116.0
▶ Mühasibat uçotu 136.6
▶ Nəqliyyatın logistikası 102.7
▶ İaşə müəssisələrinin servisi 80.7
▶ Mehmanxana təsərrüfatının təşkili və idarə 96.7
edilməsi
▶ Rekreasiya, idman və sağlamlıq turizmi 82.0
▶ Turizm bələdçiliyi 100.1
▶ Turizm işinin təşkili 111.3
$ ▶ Muzey işi və abidələrin qorunması 92.0
$ ▶ Mühasibat uçotu 119.4
$ ▶ Nəqliyyatın logistikası 95.3
$ ▶ İaşə müəssisələrinin servisi 73.3
$ ▶ Mehmanxana təsərrüfatının təşkili və idarə 80.0
edilməsi
$ ▶ Rekreasiya, idman və sağlamlıq turizmi 74.0
$ ▶ Turizm bələdçiliyi 87.3
$ ▶ Turizm işinin təşkili 90.7

Şəki Dövlət Regional Kolleci

▶ Ailə və ev təhsili 122.7
▶ Məktəbəqədər təhsil 149.3
▶ Kargüzarlıq və arxiv işi 124.0
▶ Kitabxana işi 134.7
▶ Mühasibat uçotu 136.0
▶ Kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı 136.7
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı 113.3
▶ Nəqliyyatın logistikası 105.3
▶ İpəkçilik 76.0
▶ Meşə və park 83.3
▶ Mühafizə xidməti 97.4
▶ Turizm işinin təşkili 113.3
⊛ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi 94.0
⊛ ▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, klarnet, 121.3
violin, qarmon, tar, kamança)
⊛ ▶ Rəngkarlıq (rəssam) 98.0
$ ▶ Ailə və ev təhsili 96.0
$ ▶ Məktəbəqədər təhsil 115.3
$ ▶ Kargüzarlıq və arxiv işi 94.0
$ ▶ Kitabxana işi 106.7
$ ▶ Mühasibat uçotu 102.0
$ ▶ Kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı 100.7
$ ▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı 100.0
$ ▶ Nəqliyyatın logistikası 93.3
$ ▶ İpəkçilik 63.3
$ ▶ Meşə və park 74.7
$ ▶ Mühafizə xidməti 83.4
$ ▶ Turizm işinin təşkili 94.0
$ ⊛ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi 80.7
$ ⊛ ▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, klarnet, 51.4
violin, qarmon, tar, kamança)

Zaqatala Dövlət İdarəetmə və Texnologiya Kolleci

▶ Mühasibat uçotu 158.7
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı 118.7
▶ Telekommunikasiya şəbəkələri və xətləri 133.4
▶ Aqronomluq 113.3
▶ Baytarlıq 106.0
$ ▶ Mühasibat uçotu 120.6
$ ▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı 96.6
$ ▶ Telekommunikasiya şəbəkələri və xətləri 104.7
$ ▶ Aqronomluq 90.7
$ ▶ Baytarlıq 88.7

Şuşa Humanitar Kolleci

▶ Ailə və ev təhsili 128.7
▶ Məktəbəqədər təhsil 166.0
▶ Kitabxana işi 128.7
▶ Sosial iş 138.7
⊛ ▶ Aşıq sənəti 50
⊛ ▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, 60.0
klarnet, tar, kamança, qanun, saz, qarmon, nağara)
⊛ ▶ Vokal sənəti (xanəndə) 88.6
$ ▶ Ailə və ev təhsili 110.0
$ ▶ Məktəbəqədər təhsil 132.0
$ ▶ Kitabxana işi 114.7
$ ▶ Sosial iş 114.0
$ ⊛ ▶ Aşıq sənəti 50
$ ⊛ ▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, klarnet, tar, kamança, qanun, saz, qarmon, nağara) 50
$ ⊛ ▶ Vokal sənəti (xanəndə) 66.7

Ağdam Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci

▶ Ailə və ev təhsili 115.4
▶ Məktəbəqədər təhsil 148.6
▶ Maliyyə işi 143.3
▶ Mühasibat uçotu 126.7
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı 119.3
▶ Poçt rabitəsi 116.6
▶ Aqronomluq 99.3
▶ Baytarlıq 98.0
▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı 109.3
⊛ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi 90.7
$ ▶ Ailə və ev təhsili 100.6
$ ▶ Məktəbəqədər təhsil 121.3
$ ▶ Maliyyə işi 115.3
$ ▶ Mühasibat uçotu 112.0
$ ▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı 103.3
$ ▶ Poçt rabitəsi 102.6
$ ▶ Aqronomluq 91.3
$ ▶ Baytarlıq 86.6
$ ▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı 97.3
$ ⊛ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi 76.7

Ağdam Musiqi Kolleci

⊛ ▶ Aşıq sənəti 52.7
⊛ ▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, tar, 87.3 kamança, qarmon, nağara)
⊛ ▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) 86.6
$ ⊛ ▶ Aşıq sənəti 50
$ ⊛ ▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, tar, 53.3 kamança, qarmon, nağara)
$ ⊛ ▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) 66.7

Ağdaş Dövlət Humanitar Kolleci

▶ Ailə və ev təhsili 116.0
▶ Məktəbəqədər təhsil 156.7
▶ Kitabxana işi 134.0
▶ Bələdiyyə işi 114.7
▶ Maliyyə işi 137.4
▶ Mühasibat uçotu 134.7
▶ Kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı 136.0
▶ Aqrar (fermer) təsərrüfatının təşkili 105.3
▶ Baytarlıq 98.0
⊛ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi 94.0
$ ▶ Ailə və ev təhsili 88.7
$ ▶ Məktəbəqədər təhsil 118.0
$ ▶ Kitabxana işi 103.4
$ ▶ Bələdiyyə işi 82.7
$ ▶ Maliyyə işi 100.7
$ ▶ Mühasibat uçotu 100.7
$ ▶ Kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı 100.0
$ ▶ Aqrar (fermer) təsərrüfatının təşkili 75.3
$ ▶ Baytarlıq 82.7
$ ⊛ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi 86.7

Ağcabədi Pedaqoji Kolleci

▶ Ailə və ev təhsili 117.3
▶ Məktəbəqədər təhsil 156.7
▶ Kitabxana işi 128.7
▶ Mühasibat uçotu 143.4
▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri 134.6
▶ Süd və süd məhsullarının texnologiyası 91.4
▶ Telekommunikasiya və kompüter 125.3
sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi
▶ Aqronomluq 98.0
▶ Baytarlıq 94.7
▶ Meşə və park 90.0
⊛ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi 106.0
$ ▶ Ailə və ev təhsili 104.7
$ ▶ Məktəbəqədər təhsil 121.4
$ ▶ Kitabxana işi 112.7
$ ▶ Mühasibat uçotu 116.7
$ ▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri 115.3
$ ▶ Süd və süd məhsullarının texnologiyası 87.3
$ ▶ Telekommunikasiya və kompüter 106.6
sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi
$ ▶ Aqronomluq 83.3
$ ▶ Baytarlıq 82.7
$ ▶ Meşə və park 80.7
$ ⊛ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi 82.0

Şirvan Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kolleci

▶ Ailə və ev təhsili 132.7
▶ Məktəbəqədər təhsil 158.7
▶ Kitabxana işi 135.3
▶ Bank işi 146.6
▶ Maliyyə işi 146.0
▶ Mühasibat uçotu 154.0
▶ Vergi işi 136.0
▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı 138.0
▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı 110.0
texnologiyası
⊛ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi 120.7
$ ▶ Ailə və ev təhsili 108.7
$ ▶ Məktəbəqədər təhsil 131.3
$ ▶ Kitabxana işi 115.4
$ ▶ Bankişi 116.0
$ ▶ Maliyyə işi I 118.0
$ ▶ Mühasibat uçotu 118.0
$ ▶ Vergi işi 111.3
$ ▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı 115.4
$ ▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı 93.4
texnologiyası
$ ⊛ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi 106.0

Bərdə Dövlət İdarəetmə və Texnologiya Kolleci

▶ Mühasibat uçotu 140.7
▶ Poçt rabitəsi 124.0
▶ Su təsərrüfatı qurğularının istismarı 100.0
▶ Aqrar (fermer) təsərrüfatının təşkili 112.0
▶ Baytarlıq 102.7
$ ▶ Mühasibat uçotu 119.4
$ ▶ Poçt rabitəsi 102.0
$ ▶ Su təsərrüfatı qurğularının istismarı 90.0
$ ▶ Aqrar (fermer) təsərrüfatının təşkili 93.3
$ ▶ Baytarlıq 88.0

Sabirabad Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci

▶ Kargüzarlıq və arxiv işi 119.3
▶ Kitabxana işi 124.0
▶ Bələdiyyə işi 115.4
▶ Mühasibat uçotu 141.3
▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri 140.0
▶ Aqrar (fermer) təsərrüfatının təşkili 102.7
▶ Aqronomluq 108.7
▶ Baytarlıq 117.4
$ ▶ Kargüzarlıq və arxiv işi 96.6
$ ▶ Kitabxana işi 101.4
$ ▶ Bələdiyyə işi 94.6
$ ▶ Mühasibat uçotu 100.7
$ ▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri 102.6
$ ▶ Aqrar (fermer) təsərrüfatının təşkili 84.7
$ ▶ Aqronomluq 86.6
$ ▶ Baytarlıq 89.3

Göyçay Dövlət İdarəetmə və Texnologiya Kolleci

▶ Kargüzarlıq və arxiv işi 108.0
▶ Bankişi 125.3
▶ Maliyyə işi 139.3
▶ Mühasibat uçotu 126.7
▶ Elektrik təchizatı 106.6
▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri 124.0
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı 124.0
▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı 94.6
texnologiyası
▶ Aqrar (fermer) təsərrüfatının təşkili 96.6
▶ Baytarlıq 96.7
$ ▶ Kargüzarlıq və arxiv işi 88.0
$ ▶ Bankişi 94.0
$ ▶ Maliyyə işi 96.7
$ ▶ Mühasibat uçotu 95.3
$ ▶ Elektrik təchizatı 86.7
$ ▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri 93.4
$ ▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı 96.7
$ ▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı 76.0
texnologiyası
$ ▶ Aqrar (fermer) təsərrüfatının təşkili 80.0
$ ▶ Baytarlıq 80.0

Lənkəran Dövlət Universitetinin nəzdində Sosial və Aqrar-Texnoloji Kollec

▶ Məktəbəqədər təhsil 156.7
▶ Kitabxana işi 137.4
▶ Maliyyə işi 166.6
▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri 153.3
▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi 131.4
▶ Hidromeliorasiya və torpaq mühafizəsi 118.7
▶ Turizm işinin təşkili 136.6
⊛ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi 102.0
⊛ ▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, 70.6
klarnet, tar, kamança, balaban, qarmon, nağara)
⊛ ▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) 56.7
$ ▶ Məktəbəqədər təhsil 125.4
$ ▶ Kitabxana işi 116.0
$ ▶ Maliyyə işi 118.0
$ ▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri 111.3
$ ▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi 102.0
$ ▶ Hidromeliorasiya və torpaq mühafizəsi 90.0
$ ▶ Turizm işinin təşkili 106.0
$ ⊛ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi 81.3
$ ⊛ ▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, 50
klarnet, tar, kamança, balaban, qarmon, nağara)
$ ⊛ ▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) 50

Astara Pedaqoji Kolleci

▶ Ailə və ev təhsili 113.3
▶ Məktəbəqədər təhsil 148.0
▶ Bələdiyyə işi 112.6
▶ Maliyyə işi 138.0
▶ Mühasibat uçotu 136.7
▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı 126.7
▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi 117.3
▶ Mühafizə xidməti 112.0
▶ Turizm bələdçiliyi 111.3
▶ Turizm işinin təşkili 117.4
⊛ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi 85.3
$ ▶ Ailə və ev təhsili 103.3
$ ▶ Məktəbəqədər təhsil 122.0
$ ▶ Bələdiyyə işi 94.0
$ ▶ Maliyyə işi 104.6
$ ▶ Mühasibat uçotu 104.6
$ ▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı 101.3
$ ▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi 98.0
$ ▶ Mühafizə xidməti 88.0
$ ▶ Turizm bələdçiliyi 87.3
$ ▶ Turizm işinin təşkili 96.0
$⊛ ▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi 74.6

İsmayıllı Dövlət Humanitar və Texnologiya Kolleci

▶ Məktəbəqədər təhsil 134.7
▶ Mühasibat uçotu 126.7
▶ Çörək və unlu qənnadı məmulatlarının 95.3
texnologiyası
▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı 123.4
▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi 120.0
▶ Süd və süd məhsullarının texnologiyası 88.6
▶ Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalatının 86.7
texnologiyası
▶ Aqronomluq 102.7
▶ Baytarlıq 110.0
▶ Meşə və park 100.7
▶ Zootexniklik 86.6
▶ Mehmanxana təsərrüfatının təşkili və idarə 102.0
edilməsi
▶ Turizm işinin təşkili 118.0
$ ▶ Məktəbəqədər təhsil 110.0
$ ▶ Mühasibat uçotu 95.4
$ ▶ Çörək və unlu qənnadı məmulatlarının 66.7
texnologiyası
$ ▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı 90.0
$ ▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi 86.6
$ ▶ Süd və süd məhsullarının texnologiyası 66.6
$ ▶ Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalatının 68.7
texnologiyası
$ ▶ Aqronomluq 78.6
$ ▶ Baytarlıq 81.4
$ ▶ Meşə və park 72.0
$ ▶ Zootexniklik 68.0
$ ▶ Mehmanxana təsərrüfatının təşkili və idarə 74.0
edilməsi
$ ▶ Turizm işinin təşkili 79.3

Masallı Dövlət Regional Kolleci

▶ Məktəbəqədər təhsil 146.7
▶ Mühasibat uçotu 144.7
▶ Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının təmiri 120.7
və servisi
▶ Aqronomluq 100.0
▶ Meşə və park 88.7
▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı 109.4
▶ Turizm işinin təşkili 110.0
$ ▶ Məktəbəqədər təhsil 128.0
$ ▶ Mühasibat uçotu 117.3
$ ▶ Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının təmiri 95.3
və servisi
$ ▶ Aqronomluq 84.0
$ ▶ Meşə və park 80.0
$ ▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı 91.3
$ ▶ Turizm işinin təşkili 90.6

Bakı Biznes və Kooperasiya Kolleci

$ ▶ Kargüzarlıq və arxiv işi 90.0
$ ▶ Bank işi 106.0
$ ▶ Bələdiyyə işi 86.6
$ ▶ Kommersiya işi 92.7
$ ▶ Maliyyə işi 108.0
$ ▶ Marketinq (sahələr üzrə) 98.0
$ ▶ Mühasibat uçotu 102.7
$ ▶ Sığorta işi 96.6
$ ▶ Vergi işi 97.4
$ ▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi 87.4
$ ▶ Kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı 92.7
$ ▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi 84.0
$ ▶ Sosial iş 91.3
$ ▶ Turizm işinin təşkili 91.3

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.