Press "Enter" to skip to content

Xərclərin növləri və xüsusiyyətləri (nümunələrlə)

– siz avtomobildə olarkən təhlükəli hadisə baş vermişdirsə, onda təcili olaraq avtomobildən düşün, bütün pəncərələri bağlayın və ondan uzaqlaşaraq yolun kənarına – yamacına enin. Belə ki, külək avtomobili yoldan çıxara və ya çevirə bilər.

Lazer Epilyasiyasi Haqqinda

– Lazer epilyasiyası anadan gəlmə, həm də sonradan qazanılmış tüklərin, yaxud hər hansı hormonal pozğunluğun nəticəsində meydana çıxan tüklənmənin qarşısını almaqdır.

Lazer epilyasiyasının hansı növləri var?

– Hazırda epilyasiyanın aleksandrit, diodlu lazer növləri mövcuddur. Diodlu lazer həm sarı, həm də qara tükləri aradan qaldırır. Lakin aleksandrit lazer əsasən cod tükləri yox edir. Lazer epilyayasiyası zamanı köməkçi metodlar kimi ultrasəs və enzim prosedurlardan da istifadə edilir. Lazer epilyasiyası sağ soğanağının işıq şüaları vasitəsilə məhv edilməsidir. İstifadə olunan dalğa uzunluğu ultrabənövşəyi şüalara malik deyil. Həmin dalğa uzunluğu işıq spektrinə aiddir və buna görə də tamamilə zərərsizdir. Əgər lazer epilyasiyası qeyri-professional şəkildə aparılıbsa, o zaman dəridə müəyyən yanıqlar əmələ gələ bilər. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, lazer epilyasiyasının effektivliyi tükün qalınlığından da asılıdır.

Əməliyyatlar nə qədər çəkir?

– Lazer epilyasiya əməliyyatı tətbiq edilən bölgənin genişliyinə görə dəyişir.

Neçə seansdan sonra tüklərin çıxması dayanır?

– Prosedurun sayı fərqlidir, yəni o, bədənin hissəsindən, yaşdan və hormonal fondan asılıdır. 1 və ya 2 il ərzində tüklərin tamamilə aradan götürülməsi mümkündür. Amma elə adamlar da var ki, istədiyi nəticəni 6-7 seansdan sonra əldə edir.

Əsasən hansı mövsümdə lazer epilyasiyası etdirmək daha məqsədəuyğundur?

– Lazer epilyasiyası əməliyyatını havaların hələ çox istilənmədiyi və günəşin özünü tez-tez göstərmədiyi aylarda etdirmək daha məqsədəuyğundur. Kəskin günəş şüaları dəriyə əks təsir göstərib onu yandıra bilər.

Lazer müalicələrindən sonra günəşə çıxmaq təhlükəlidirmi?

– Yay mövsümündə lazer epilyasiyasına gələnlər 1 həftə ərzində kəskin günəş şüalarından uzaq durmağa çalışmalıdır. Hara getdiklərindən asılı olmayaraq, çantalarında günəşin ultrabənövşəyi şüalarından qoruyan SPF tərkibli krem gəzdirməyi məsləhət görürəm.

Hamilə qadınların lazer epilyasiyası əməliyyatına müraciət etməsi nə dərəcədə düzgündür?

– Hamilə qadınların epilyasiya prosedurundan istifadə etmələri məsləhət deyil. Mən həkim dermatoloq və kosmetoloq kimi heç bir hamilə qadını qəbul etmirəm. Əslində 9 ay ərzində və süd verən müddətdə olmaz. Uşağın inkişafına mənfi təsir göstərə bilər, həm də epilyasiya prosesi tam ağrısız olmadığından hamilə qadınlar bu kimi stressdən uzaq dayanmalıdırlar.

Menstruasiya dövründə lazer epilyasiya etdirməyə icazə varmı?

– Ciddi bir ziyanı yoxdur, lakin ağrı olduğuna görə, olmaz. Ya 3 gün əvvəl, ya da menstruasiyadan 3 gün sonra gəlmək olar.

Əməliyyat keçirmiş bir xəstə lazer epilyasiyasına gələ bilər?

– Təəssüf ki, salonların çoxunda əməliyyatdan yeni çıxmış xəstələri də qəbul edirlər. Lakin 3 ay tamam olmamış lazer epilyasiyası etdirmək olmaz.

Lazer epilyasiyası zamanı ağrı hiss olunur?

– Ağrı çox yüngül olur. Həm də artıq soyutma sistemi var və o ağrını hiss etməyə qoymur.

Nə qədər vaxtdan sonra duş qəbul etmək olar?

– Yaxşı olardı ki, bir gün ərzində duş qəbul etməsinlər.

Əməliyyat sonrası losyon-krem, ya da dərman istifadəsi lazımlıdırmı?

– Qızartı meydana gəldiyi təqdirdə qoruyucu və bərpaedici kremlərdən istifadə edilə bilər. Ümumiyyətlə, üzə, bədənə krem və lasyon çəkmək məsləhət görülmür. Çünki qızartının və səpkilərin . Meydana gəlməsinə səbəb olar.

Lazer epilyasiyasının zərərləri və əks göstəriciləri varmı?

– Lazer tətbiqləri çox vaxt radiasiya kimi qəbul edilir və zərərli təsir edər meydana gətirə biləcəyi düşünülür. Halbuki lazer ilə radiasiya arasında bir əlaqə yoxdur. Lazer tətbiqi əsnasında dəri altındakı təbəqə və orqanlara hər hansı bir təzyiq göstərdiyinə dair bir təsir müşahidə olunmayıb. Lazerlə bədəndə ancaq ət kökü səviyyəsinə qədər çatıla bilər. Lakin hər hansı bir xəstəlik varsa və bilmədən lazer epilyasiyasına müraciət edərlərsə, zərərləri yarana bilər. Bunlara şiş xəstəlikləri aid edilir. Lazer epilyasiyası onların daha da böyüməsinə səbəb ola bilər. Buna görə də, gəlməzdən əvvəl konsultasiya aparıb hansı xəstəliklərin olduğunu öyrənmək lazımdır. Əgər antibiotik qəbul edirsə, lazer epilyasiyası qətiyyən olmaz. Müalicədən 2 həftə sonra gəlmək olar.

Lazer epilyasiyasını bədənin hər yerində tətbiq etmək olar?

– Bədənin hər yerində olar, amma dərini yandırmamaq şərti ilə ayrı-ayrı dozalarda. Konsultasiya zamanı fibroma, mioma kimi xəstəliklər aşkarlanmayıbsa, genital bölgələrdə də etmək olar və çox gözəl nəticələr əldə edilir.

Xərclərin növləri və xüsusiyyətləri (nümunələrlə)

The xərc növləri bir şirkətin, şirkətin fəaliyyətini həyata keçirməsi üçün lazım olan və sahib olmadığı bütün faktorlara sahib olan fərqli pul dəyərlərinə istinad edir. Bunlar ümumiyyətlə saysız-hesabsız səbəblərdən qaynaqlanır: gəlir, əmək haqqı, infrastruktur, nəqliyyat, material alqı-satqısı və s.

Təşkilatın zamanla yaşaması üçün bu ümumi xərclər şirkətin gəlirlərinə bərabər və ya az olmalıdır. Tədqiqatını asanlaşdırmaq üçün məntiqi olan xərcləri fərqli qruplara bölməkdir. Bu şəkildə, dəyişənlərin nəzərə alındığına görə müxtəlif maliyyət təsnifatları mövcuddur.

Təbiətinə baxsaq, xammal, əmək, maliyyə, bölgü və ya vergi xərclərinə bölünürlər. Digər tərəfdən, davranışlarına görə bölsək, yalnız sabit və dəyişkən xərclərə bölünürlər.

Onları müddətə görə təsnif etsək, uzun və qısamüddətli xərclərdir. Nəhayət, onları məhsullara və ya xidmətlərə olan təsirlərinə görə bölsək, birbaşa və dolayı olaraq təsnif edilirlər. Təsniflərin bir-birindən asılı olmadığını unutmayın.

Bu, fərqli xərclərin hər qrupda ən azı bir kateqoriyaya bölünməsini nəzərdə tutur.Yəni bir maliyyət sabit, uzunmüddətli və birbaşa əmək ola bilər.

Maliyyət növləri

Təbiətinə görə

Bu xərclərin səbəbini və ya səbəbini (yəni təbiətini) nəzərə alsaq, xərcləri bir çox növə bölə bilərik. Ən geniş yayılmışlar bunlardır:

Xammal

Bu məsrəflər şirkət tərəfindən istehsal olunan mal və ya xidmət üçün lazımlı material təchizatı ilə əlaqəli xərclərə aiddir.

Əmək

Buraya şirkətin işçilərindən alınan bütün xərcləri, əmək haqqı vasitəsilə daxil edin.

Maliyyə

Bunlar şirkətə məxsus olmayan mümkün kapital mənbələrinin istifadəsindən əldə edilən xərclərdir.

Paylanması

Bunların hamısı məhsulu və ya xidməti istehlakçıya çatdırmaqdan əldə edilən xərclərdir.

Xəraclardan

Bu qrupa Xəzinəyə vergi ödəmələri daxildir.

Davranışlarına görə

Bir maliyyənin davranışı bu maliyyətin zamanla öz-özlüyündə qorunub saxlanılmasını və ya mövcud olmasının digər amillərindən asılı olduğunu ifadə edir. Bu qrupda iki növə rast gəlirik:

Sabit oldu

Bunlar, sözdə deyildiyi kimi, müəyyən bir müddət ərzində sabit olan maliyyətlərdir, buna görə istehsaldakı dəyişikliklərə və ya istifadə olunan amillərə baxmayaraq onların miqdarı dəyişmir.

Dəyişənlər

Bu xərclər məhsuldar səviyyəyə görə dəyişən xərclərdir. Ümumiyyətlə, istehsal nə qədər çox olarsa, dəyişən xərclər də bir o qədər çox olur.

Zaman müddətinə görə

Əgər xərcləri saxladıqları vaxt nəzərə alınmaqla təsnif etsək, iki böyük qrupa bölünürlər:

Uzun müddətli

Bunlar bir ildən çox müddətə saxlanılan xərclərdir.

Qısa müddət

Buraya bir ildən az müddətə saxlanılan xərcləri daxil edin.

Məhsullara və ya xidmətlərə dair iddiaya görə

Maliyyələr şirkətin istehsal etdiyi məhsul və ya xidmətlə əlaqəsinə görə də fərqləndirilə bilər.

Bəziləri birbaşa əlaqəli olsa da, digərləri daha az əlaqəlidir; Bununla birlikdə, onlar prosesin vacib bir hissəsi olaraq qalırlar. Bu mənada iki variant tapırıq:

Birbaşa

Məhsul və ya xidmətlə birbaşa əlaqəli olanlar; yəni eyni maldan və ya xidmətdən yaranır.

Dolayı

Bir mal və ya xidmət istehsal edərkən, istehsal prosesi boyunca bir sıra maliyyətlər yaranır, bunlar olmadan mal istehsal oluna bilməzdi. Bunlar dolayı xərclərdir.

Gördüyümüz kimi bir çox xərc bölgüsü var. Ancaq bunların hər birinin nümunəsinə baxaraq konsepsiya daha yaxşı başa düşüləcəkdir.

Nümunələr

Gəlin bir mebel istehsal və paylama şirkəti təsəvvür edək. Bu şirkət, qazandığı gəlirlə ödəyəcəyi bir sıra xərclərə məruz qalacaq. Aşağıdakı nümunələr bu şirkətin çəkməli olduğu xərclərdir:

Təbiətinə görə

Xammal

Bu vəziyyətdə şirkətin mebel hazırlaması üçün lazım olan bütün materiallar bu qrupa düşür. Bəzi nümunələr taxta, şüşə və ya mərmər ola bilər.

Əmək

Burada operatorlar, menecerlər və ya direktorlar kimi şirkətdəki bütün işçilərin əmək haqqının ödənilməsi xərcləri nəzərə alınır.

Maliyyə

Şirkət sahib olmadığı bir maşına sahibdirsə, onun yaratdığı faiz maliyyə xərcləridir.

Paylanması

Bunlar mebellərin müştərilərə daşınması ilə əlaqəli xərclərdir; məsələn, yük maşınından benzin.

Xəraclardan

Şirkət, Korporasiya Vergisi (IS) və ya Şəxsi Gəlir Vergisi (IRPF) kimi vergiləri ödəməli olacaq.

Davranışlarına görə

Sabit oldu

Bu vəziyyətdə sabit xərclər binaların kirayəsi və ya sizin sahib olmadığınız maşının aylıq ödənişi ola bilər. Həm də əmək haqqı və ya maliyyə xərcləri ümumiyyətlə müəyyən edilir.

Dəyişənlər

Xammal, paylama və ya bir az əmək kimi xərclər şirkətin istehsalı dəyişdikcə dəyişir. Bu səbəbdən dəyişkən maliyyətlər kateqoriyasına aiddirlər.

Zaman müddətinə görə

Uzun müddətli

Başqasının maşını üçün göstərilən xərclər, bir ildən çox müddətə ödəməyə səbəb ola bilər. Bu vəziyyətdə uzunmüddətli bir maliyyətdir.

Qısa müddət

Şirkət bir tədarükçidən bir ay ağac alırsa, çox güman ki, pulunu yerindəcə ödəməsə, bir ildən az müddətdə bunu etməli olacaq. Bu vəziyyətdə qısa müddətli bir maliyyət olardı.

Məhsullara və ya xidmətlərə dair iddiaya görə

Birbaşa

Mebel istehsalı ilə əlaqəli xərclər birbaşa xərclərdir; məsələn, onları istehsal etmək üçün lazım olan ağacın alınması və ya mebel istehsal edən işçilərin əmək xərcləri.

Dolayı

Enerji və ya infrastruktur kimi mebellə birbaşa əlaqəsi olmasa da, mebel istehsal edə bilmək üçün vacib olan digər xərclər var. Bu hallar dolayı xərclərə düşür.

İstinadlar

  1. O’Sullivan, Arthur; Sheffrin, Steven M. (2003). “İqtisadiyyat: Fəaliyyətdəki prinsiplər ”. Yuxarı Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall.
  2. Stephen Ison və Stuart Wall (2007). “İqtisadiyyat”, 4th Edition, Harlow, İngiltərə; New York: FT Prentice Hall.
  3. İsrail Kirzner (1979). “İdrak, Fürsət və Mənfəət “, Chicago: Chicago Universiteti Press.
  4. Gónzalez Gómez, José Ignacio (2005). “Maliyyələr: konsepsiya və təsnifat “, Maliyyet uçotu ve menecmenti. Oviedo.
  5. Chen, Jing (2016). “Elm və İqtisadiyyatın Birliyi: İqtisadi Nəzəriyyənin Yeni Bir Vəqfi “

Azərbaycanda əsən küləklər, növləri – Onlardan qorunma qaydaları

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Teleqraf.com -a verilən məlumata görə, planetar küləklər böyük sahələri əhatə edir.

Bunlara daimi olaraq müəyyən istiqamətə yönəlmiş passat küləklər, fəsillik dəyişmələrə məruz qalan mussonlar və brizlər daxıldir.

Yerli xarakter daşıyan küləklərin təsir dairələri kiçik olur və onlar gündəlik və ya qısamüddətli istilik dəyişmələrinin hesabına əmələ gəlir. Bunlara Orta Asiyada əsən afqanlı, Abşeron yarımadasında xəzri, gilavar, Şimali Qafqazda bora və s. küləklər misal ola bilər.

Azərbaycanda yaranan küləklər 2 qrupa bölünür:

1. Müxtəlif hava kütlələrinin Azərbaycana daxil olması nəticəsində yaranan küləklər.

2. Yerli şəraitdə yaranan küləklər. Bu küləklər səth örtüyü və relyefin müxtəlifliyi nəticəsində yaranır.
Ölkə ərazisində mövcud olan əsas küləklər aşağıdakılardır:

1. Xəzri – sürəti 35-40 m/san-yə çatan şimal və şimal-şərq istiqamətli güclü küləklərdir, yayda temperaturu aşağı salır, sərinlik gətirir, qışda isə havanı soyudur. Havanı təmizləsə də təsərrüfatlara ziyan vurur.

2. Gilavar – Azərbaycana cənub və cənub-şərqdən daxil olur, yayda hava qızır, qışda isə mulayimləşir, eyni zamanda bu tip küləklər havanı təmizləyir.

3. Dağ-dərə küləkləri – dağlıq ərazilərdə gün ərzində yer səthinin qeyri-bərabər qızması nəticəsində yaranır.

4. Briz – Xəzərin sahilində gün ərzində istiqamətini 2 dəfə dəyişir.

5. Fyon – ilin soyuq dövründə dağlarda əsən isti və quru küləkdir.

Tropik hava küləkləri Azərbaycan ərazisində isti və quru küləklərin yaranmasına səbəb olur.
Respublika ərazisində küləklərin sürətinin paylanmasında qeyri-bərabərlik müşahidə edilir. Belə ki, ən güclü küləklər Abşeron yarımadası və Qobustan üçün xarakterikdir. Burada şimal (xəzri) və cənub (ağ külək – gilavar) küləkləri geniş inkişaf tapmışdır.

Çoxillik məlumatlara görə, ölkə ərazisinin şərq hissəsində küləyin orta sürəti 6-7, qərb hissəsində isə 7-8 m/san təşkil edir. Abşeron üzərində küləyin maksimal sürəti böyükdür və tez-tez 25-30 m/saniyə çatır, bəzi hallarda isə hətta 40 m/san-ni keçir, belə ki, qasırğa xarakterli olur.

Naxçıvan MR-nın ərazisində və Gəncə-Daşkəsən bölgəsində küləklərin orta sürəti 3-5 m/san-yə, maksimal sürəti isə 15 m/san-yə çatır, digər bölgələrdə isə orta sürət 3 m/san-dən azdır.

Küləyin sürətinin 25 m/san-yə qədər və daha çox güclənməsi təhlükəli hesab edilir. Belə küləklər əhəmiyyətli dərəcədə dağıntılara – ağacların iri budaqlarının sınmasına, qoca ağacların kökündən çıxmasına, yüngül tikililərin dam örtüyünün qoparılmasına, pəncərələrinin isə sınmasına səbəb ola bilər. Sürəti 33 m/san və daha böyük olan küləklər qasırğa hesab olunur.

Güclü küləklər zamanı təhlükəli hadisələrdən qorunmaq üçün aşağıda qeyd edilən ehtiyat tədbirlərinə riayət etmək lazımdır:

– hadisə barədə məlumatınızin olması üçün radio və televiziyanı izləyin. Bəzən mülki müdafiə və fövqəladə halların yerli xidmət idarələri tərəfindən radio və televiziya vasitəsilə təhlükəli hadisələr zamanı davranış qaydaları barədə operativ məlumatlar verilir;

– bütün nəfəslikləri və pəncərələri bağlayın. Yapışqanlı lent ilə pəncərənin şüşələrini diaqonalları üzrə bərkidin. Əgər güclü külək zamanı pəncərənin şüşələri sınarsa, onda qırıqları az olacaqdır və onlar sizin mənzilinizdə – evinizdə xaotik (qarma-qarışıq) şəkildə uçmayacaqdır. Bu halda şüşə qırıntıları ilə yaralanma – kəsilmə riski – təhlükəsi minimal olacaqdır;

– imkan daxilində elektrik cərəyanını və qazı kəsin və su kəmərinin üstünü örtün. Qabaqcadan 5-7 saatlıq su və ərzaq, həmçinin şam və başqa işıq və istilik mənbələri ehtiyatını tutun. Əgər imkan vardırsa ayrıca quraşdırılmış elektrik qidalanma mənbəyindən – onu qabaqcadan uzun müddətə (24 saatdan çox) hazırlamaqla istifadə etmək olar. Şiddətli külək əsdikdə onu işə salmaq məsləhət deyildir, belə ki, bu çoxlu narahatçılıqlar törədə bilər və həyat üçün əlverişsiz şərait yaradar. Yadda saxlayın ki, təhlükəli küləklər əsdikdə istənilən elektrik enerjisi mənbələri söndürülməlidir;

– əgər bağ eviniz və ya mənzilinizdən yuxarıdan gələn antenna və istənilən başqa xətt keçirsə, daha yaxşı olar ki, onu batareyaya və ya istənilən boruya yaxın qoyun, bu halda onlar elektrik dövrəsini yerlə birləşdirəcəkdir. Təhlükəli küləklər zamanı bütün tip rozetkalara (telefon rozetkası istisna olmaqla), metal boru və naqillərə – məftillərə yaxınlaşmaq olduqca arzuolunmazdır;

– güclü küləklər zamanı birmərtəbəli evlərdə dam örtüyünün qoparılması təhlükəsi mövcuddur. Bu ona görə baş verir ki, küçədə əsən külək daxildə olan havaya nisbətən dam örtüyünə daha az təzyiq göstərir. Ona görə də daxildəki hava tavanı xaricə sıxaraq təsir edir. Buna baxmayaraq, güclü küləklər zamanı binanın daxilində və xaricində təzyiqi bərabərləşdirmək üçün pəncərəni açmağa dəyməz. Əgər evin dam örtüyü dağılmışdırsa – qopmuşdursa, onda evin başqa sığınacaqlarında (stol altında, şkafda) gizlənmək lazımdır. Təhlükəli küləklərdən qorunmaq üçün ən təhlükəsiz yer pəncərədən aralıda olan yerlərdir – ayaqyolu, koridor və evdə qurulmuş şkaflardır;

– əgər təhlükəli hadisə artıq sovuşmuşdursa və eviniz salamat qalmışdirsa, xilas olmağa ehtiyacı olan adamlara kömək etmək üçün tədbirlər görün. Evinizdə generator vardırsa, artıq onu işə salmaq olar. Bu zaman yadda saxlamaq lazımdır ki, əgər evinizdə qaz kəməri vardırsa, onda generatoru işə salmazdan əvvəl onun saz vəziyyətdə olmasına əmin olmalısınız;

– adətən, təhlükəli küləklər dayandıqdan sonra, küçəyə çıxan zaman yenə də diqqətli olmaq lazımdır;

– qırılmış naqilə (məftilə), yellənən lövhəyə və s. yaxınlaşmamalısınız, sizə şübhəli görünən çəp dayanan dirəklərə və başqa qurğulara, tikililərə yaxın getməkdən çəkinməlisiniz;

– əgər güclü külək haqqında xəbərdarlığı küçədə ikən almısınızsa, yubanmadan küçə qapısında və ya möhkəm binada daldalanın. Şəhərlərdə bu, xüsusi olaraq təchiz edilmiş mülki müdafiə və fövqəladə hallar üçün sığınacaqlar ola bilər;

– güclü küləklər barədə xəbərdar edilməmisinizsə və ya belə xəbərdarlığı eşitməmisinizsə, onda təhlükəli külək yaxınlaşan zaman pəncərədən və başqa təhlükəli yerlərdən aralanın, həmçinin təcili olaraq suyu, qazı və elektrik cərəyanını kəsin. Qasırğa və s. təhlükəli küləklərin qurtarmasını mənzilinizdə gözləyərək özünüzün və sizinlə hal-hazırda bir yerdə olanların həyatı üçün mühüm olan bir şeyi yaddan çıxarmayın: təhlükəsiz yerə keçin və təhlükəli küləyin kəsməsini orada gözləyin. Təhlükə sovuşduqdan sonra yemək (əgər o xarab olmamışdırsa), içməli su və bu halda digər lazım ola biləcək şeyləri (fənər, şam və s.) axtarmaq lazımdır;

– yadda saxlamaq lazımdır ki, əgər mənziliniz və ya eviniz güclü zədələnmişdirsə, güclü küləkdən sonra təcili olaraq oranı, təhlükəli yer olduğuna görə, tərk etməlisiniz. Bu zaman özünüzlə sənədlərinizi və ehtiyat yemək götürməlisiniz;

– əgər güclü külək sizi kənd yerində, tarlada və ya meşədə yaxalamışdırsa, onda ildırım – şimşək zərbəsindən müdafiə tədbirlərinə əməl edin. Çürümüş və yaşlı, xüsusən də tək olan ağaclardan uzaqda dayanın. Əgər şiddətli külək sizi yolda yaxalamışdırsa, yolun kənarına enin və yamacda uzanın. Bu ən təhlükəsiz yerdir;

– siz avtomobildə olarkən təhlükəli hadisə baş vermişdirsə, onda təcili olaraq avtomobildən düşün, bütün pəncərələri bağlayın və ondan uzaqlaşaraq yolun kənarına – yamacına enin. Belə ki, külək avtomobili yoldan çıxara və ya çevirə bilər.

Məlumat üçün bildirək ki, küləyin sürəti 1806-cı ildə ingilis admiralı F.Bofort tərəfindən təklif edilən və hal-hazırki dövrdə azacıq dəyişdirilməklə qəbul edilmiş 12 ballıq şkala ilə ölçülür.

Xüsusilə, qasırğa və tufan (F. Boforta görə 12 ballıq külək) üçün 1946-cı ildə 6 bölgü qəbul edilib və şkala 17 ballıq olub. 9, 10 və 11 ballıq küləklər fırtına, 12, 13, 14, 15, 16 və 17 ballıq küləklər isə qasırğa və tufan adlandırılıb.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.