Press "Enter" to skip to content

Liderliyin mənası

Mümkün qədər çox məlumat əldə etməklə öz bacarıqlarınızı inkişaf etdirin. Hər zaman diqqətlə dinləyin. Özünüzdə mütləq qeydlər aparın. Qarşı tərəfi başa düşmədikdə mütləq suallar verin. Siz hər hansısa məlumat çatdırdıqda, danışığa başlamadan öncə hər kəsin sizi dinləməyə hazır olduğuna əmin olun. Aramla və aydın şəkildə danışın. Diqoramlardan istifadə edin, dinləyicilərdən özlərində qeyd götürmələrini istəyin. Onalrın sizi tam başa düdüklərindən əmin olun. Onları sual verməyə həvəsləndirin.

Liderlik nədir

Hər hansısa bir məqsədə çatmaq üçün komanda üzvləri öz biliklərini, səylərini, işlərini səfərbər etməlidirlər. Səfərbər olunmuş gücləri isə komanda daxilində bir nəfər tənzimləməlidir. Həmin şəxs “Lider” adlanır. Amma hər liderdə liderlik bacarıqları , əfsuslar olsun ki, olmur.

Liderlik- komanda üzvlərinə göstəriş verməklə bərabər lazım olduqda praktiki olaraq işi izah etmək, iş bölgüsündə ədalətli olmaq və öz öhtəliyinə də müəyyən işləri götürməkdir.

Yaxşı lider hər zaman komandanın zəif tərəflərini öyrənməli və onları aradan qaldırmaqda 1 nömrəli yardımçı olmalıdır. İşçilərin səhvlərini deməli və öz səhvlərini işçilərin dilindən eşitməlidir. İşçilər liderdən qorxmamalı, əksinə ona güvənib hörmət etməlidirlər.

Bunlardan savayı, lider ünsiyyətcil, öyrənməyəmeylli olmalıdır ki, onun rəhbərlik etdiyi insanlar da onun kimi olsun. Çünki, pis liderin başçılığı altında fəaliyyət göstərənlər ya gələcəkdə onun kimi lider olurlar, ya da işlərində məhsuldarlığları aşağı düşür.

Bəzən insanlar müdirlə liderin eyni məna kəsb etdiyini zənn edir. Əksinə olaraq şəkildə göründüyü kimi liderlə müdir arasında kifayət qədər fərq var. Əsl lider komandasının bələdçisi olmalı və bu yolda işçiləri qədər əziyyət çəkməlidir.

Müdiri yalnız nəticənin maraqlandırmasına baxmayaraq lider üçün təkcə nəticə deyil, ona gedən yol da önəm kəsb edir.

Əgər siz lider olmaq istəyirsizsə, çalışın yaxşı lider olasız. Bunun üçün kifayət qədər çalışmaq və özünü-inkişaf etdirmək lazımdır. Müxtəlif kurslar və kitablar oxumalı, praktiki bacarıqları təcrübədən keçirmək lazımdır. Ölkəmizdə keçirilən müxtəlik beynəlxalq və yerli yarışlarda könüllü kimi fəaliyyət göstərib liderlik bacarıqlarınızı praktik cəhətdən yoxlaya və inkişaf etdirə bilərsiniz.

Sadəcə nəticələrin əldə edilməsilə yaxşı lider olunmur. Yaxşı liderlər zəhmət tələb edən nəticələrə qəsdən başqalarının köməyindən faydalanaraq nail olurlar. Onlar tək başına uğursuz şirkətləri şanslı təşkilata çevirə bilirlər. Onlar kampaniyanın inkişafını dəyişə bilərlər. Yaxşı liderlik ümumi nailiyyət üçün ən əsas vasitədir.

Yaxşı liderin səciyyəvi xüsusiyyətləri:

Yaxşı lider necə olur?

Aşağıda onların bəzi çox vacib səciyyəvi xüsusiyyətləri göstərilmişdir:

Özünü tanıma.

Siz daxili emosional vəziyyətiniz barədə gizli biliyə maliksiniz. Siz güclü və zəif tərəflərinizi bilirsiniz. Siz nə zaman axarında işlədiyinizi və nə zaman işlə həddən artıq yükləndiyinizi bilirsiniz. Maksimum potensiala çatmağınıza təkan verəcək imkanlarınız və çatışmazlıqlarınız da daxil olaraq özünüzü tanıyırsınız.

Özünü idarəetmə.

Siz güclü və effektiv yolla özünüzü idarə edə bilərsiniz. Siz məqsədə necə nail olmaq, tapşırıqları necə formalaşdırmaq və ləngimələri necə aradan götürmək lazım olduğunu bilirsiniz. Siz layihələr üçün necə enerji yaratmaq və qəzəbləndiyiniz zaman özünüzü necə sakitləşdirməyi bilirsiniz. Siz lazım olduğunda tez qərar verə , lakin masa arxasında bütün seçimləri tələsmədən müzakirə edə bilirsiniz.

Görmə.

Siz özünüzdən daha böyük olan hədəfə doğru çalışırsınız. Bu komandanın uğuru kimi kiçik, lakin dünya sülhünə nail olmaq kimi böyük görmə ola bilər. Gələcəyə istiqamətlənərək çalışmaq şəxsi maraqlar uğrunda çalışmaqdan daha ruhlandırıcıdır.

Motivasiya etmək bacarığı.

Liderlər insanlara nəyi etməli olduqlarını deyərək rəhbərlik etməməlidirlər. Əvəzində liderlər insanların onlara kömək etməyi istəmələrinə səbəb olmalıdırlar. Bunun əsas hissəsi başqalarına yardım etmək üçün şəxsi istəklərinizi təkmilləşdirməkdir. Başqaları sizin onlara kömək etmək istədiyinizi düşündükdə onlar da öz növbəsində sizə yardım edəcəklər.

Sosial şəbəkələri və buradakı əsas təsirediciləri başa düşmək liderliyin digər əsas hissəsidir. Kim təşkilatda rəsmi və qeyri-rəsmi olaraq ən böyük gücə malikdir? Kim qrupun ürəyi funksiyasını daşıyır?

Bunlar Yaxşı liderin ən vacib səciyyəvi xüsusiyyətləridir.

Emosional zəka və liderlik.

Bu səciyyəvi cəhətlərin çoxu emosional zəka ilə birbaşa bağlıdır. Yüksək emosional zəkaya malik liderlər təbii olaraq, daha çox özlərindən agah olurlar. Onlar zehni proseslərini dərk edir və özlərini necə idarə etməli olduqlarını bilirlər. Onlar həvəsində olduqları ilə daha çox təmasda olurlar. Onlar, şübhəsiz, başqalarının qayğısına daha çox qalırlar və əvəzində daha çox şəfqət alırlar. Onlar daha sosialdırlar.

Liderlik bacarıqları

Araşdırmalar göstərir ki, aşağıda qeyd edəcəyim 11 bacarıq mükəmməl liderlik üçün önəmli şərtlərdəndir.

1. İstəkləri və xarakterləri bilmək

Lider öz xarakterini və istəkllərinə əmin olmalıdır. Eyni zamanda onunla fəaliyyət göstərən şəxslər haqqında ətraflı məlumatlı olmalısınız. Onun istəklərini, məqsədini və xarakterini dəqiq anladıqda bu sizin işçilərlə münasibətin düzgün qurulmasına, hər bir şəxsə indivudal yanaşaraq onu inkişaf etdirmənizə və fəaliyyətinizi planlayarkən işçiləri düzgün fəaliyyətə istiqamətləndirmənizə kömək olacaq.

2. Resursları tanıımaq və istifadə etmək

Resurslara fəaliyyəti uğurla davam etdirmək üçün lazım olan hər şeyi daxil etmək olar. Ən başlıcası isə insanlardır. Cünki insanlar müəyyən bacarıq və bilik sahibləridir və onları bacarıqlarına uyğun sahəyə yönəltmək lazımdır. İşciləri öz bacarıqlarına uyğun sahəyə yönəltməklə həm onların həmin işə olan maraqlarınını artırmış oluruq və eyni zamanda onların bu sahədə təcrübələri artır və bacarıqları daha da çox inkişaf edir.

3. Komunikasiya

Mümkün qədər çox məlumat əldə etməklə öz bacarıqlarınızı inkişaf etdirin. Hər zaman diqqətlə dinləyin. Özünüzdə mütləq qeydlər aparın. Qarşı tərəfi başa düşmədikdə mütləq suallar verin. Siz hər hansısa məlumat çatdırdıqda, danışığa başlamadan öncə hər kəsin sizi dinləməyə hazır olduğuna əmin olun. Aramla və aydın şəkildə danışın. Diqoramlardan istifadə edin, dinləyicilərdən özlərində qeyd götürmələrini istəyin. Onalrın sizi tam başa düdüklərindən əmin olun. Onları sual verməyə həvəsləndirin.

4. Planlaşdırına

Planlaşdırma tapşırıqların yerinə yetirilməsində ən vacib məsələdir. Tapşırıqları, məqsədləri, alternativləri, resursları hesaba alın. Qərarlar qəbul edin, bütün seçimləri düzgün qiymətləndirin. Planı ümüumilikdə icra edin və qiymətləndirin.

5. Heyətin fəaliyyətini nəzarətdə saxlamaq

Lider heyyət üzvülərinin bütün fəaliyyətini nəzarətdə saxlamalı və onlara təsir etməlidir. Komandanın öz məqsədinə çatması üçün onların birgə fəaliyyəti şərtidir və komanda daxilində fikir ayrıseçkiliyinin, qruplaşmanın olmaması üçün onların bütün fəaliyyətini yaxından izləməli və məqsədə catmaq üçün onlara müsbət təsir etməlidir. Davamlı olaraq onların fəaliyyətini müşahidə edin, nə baş verdiyindən xəbərdar olun və bütün məsələlərə öz münasibətinizi bildirin.

6. Dəyərləndirmə

Dəyərləndirmə komandanın birgə performansının ölçüsünün artmasına kömək edir, dəyərləndirmə zamanı onların peformanslarının inkişaf etdirilməsinə müxtəlif yollar təklif edilir. Hər hansı fəaliyyətin sonunda bu suallar cavablandırılmalıdır:

 • Tapşırıq yerinə yetirildimi?
 • Tapşırıq yerinə düzgün yetirildimi?
 • Tapşırıq yerinə vaxtında yetirildimi?
 • Komandanın birgə fəaliyyətinin üstün və ya catışmayan cəhədləri oldumu?
 • Komanda üzvüləri birgə fəaliyyətdən məmundurlarmı?
 • Komanda konfliktləri həll edə bilirmi?

7. Nümunəvilik

Nümunəvilik hardasa ən vacib liderlik bacarığıdır. Heyyətə necə davranmalarını göstərən ən effektli üsuldur. Bu bacarıq olmadan diger bacarıqlar demek olar ki faydasızdır. Nümunə olmaq üçün bir əsas yol odur ki ozünüzü komanda üzvü kimi hiss edin və sizin liderin nece olmasını istədiyni müəyyənləşdirin.

8. Liderliyi paylaşma

Digər qrup rəhbərlərinə də öz bacarıqlarına uyğun səlahiyyətlər verin. Bütün təkliflərə daim açıq olun. Uyğun təklifləri dəyərləndirin. Bütün hakimiyyəti yalnız öz əlinizdə saxlamayın. Qrup rəhbərlərinə qərar qəbul etmələi üçün imkan yaradın.

9. Tövsiyə

İnsanlara problemlərini həll etməsi üçün kömək göstərin, lazımı zamanda onları həvəsləndirin,ruhlandırın və ya sakitləşdirin. İnsanlar qərar verməkdə çətinlik çəkdikləri zaman, seçim alternativləri olmaqdıqları zaman və s hallarda sizin tövsiyələriniz çox effektli ola bilər.

Necə tövsiyə etməli?-Öncəliklə situasiyanı dəqiqliklə başa düşün, diqqətlə dinləyin, ümumiləşdirin və faktları yoxlayın. Faydalı və faydasız seçimləri ayırd edin. Daha sonra imkan yaradın həlli şəxs özü qərarlaşdırsın. Tövsiyə həvəsləndirmək və məlumat ötürməkdir məsləhət vermək deyil.

10. Qrup təmsili

Qrupunuzu müxtəlif konfranslarda yığıncaqlarda təmsil edin. Qurupunuza üzv olmayanların fikirləri düşüncələri ilə tanış olun.Uyğun zamanlarda qurupunuzun və ya öz qərarlarınızı çatdırın.

11. Effektli təlim.

İşcilərin bilik və bacarıqlarını artırması, təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə təlimlər, treyniqlər keçirdin. Hər kəsə öyrəndiklərini praktikada tədbiq etməsi üçün şərait yaradın. Bütün prosesləri qiymətləndirin.

 • Sahibkar necə olmaq olar ?
 • MBA nədir?

Liderliyin mənası

The liderlik sənətidir həvəsləndirin, əmr verin və rəhbərlik edin insanlara. İngilis kökündən gəlir lider ‘lider’ mənasını verən və vəziyyəti və ya vəziyyəti göstərən “-azgo” şəkilçisi ilə düzəldilmiş, yəni liderlik liderlik vəziyyətində bir insanın keyfiyyəti.

Lider tətbiq olunmur, ancaq məcbur edilir seçildi. Lider olmaq üçün izləyicilərinizin dəstəyinə ehtiyacınız var və məhz onlar bir liderin meyl və rəftarlarına diqqət yetirərək onu yönləndirmək üçün onu seçirlər. Lider olmaq mütləq rəsmi tanınma demək deyil, buna görə də ‘lider mövqeyində olmaq’ bir qrup insanı hədəfə çatmaq üçün motivasiya etmək qabiliyyəti.

Bir münasibət liderlik İnsanlar qrupu ilə işləyərkən, ardıcılları cəlb edərkən, münasibətlərinə və davranışlarına müsbət təsir göstərdikdə və onları ümumi bir məqsəd üçün işləməyə təşviq edərkən yarana bilər.

The liderlik Lideri xarakterizə edən budur. Lider isə bir qrupu idarə edən və ya quran, yaradan və ya birləşdirən, idarə edən, təşəbbüsü öz üzərinə götürən, təşviq edən, motivasiya edən, çağıran, təşviq edən və qiymətləndirən bir şəxsdir. iş, hərbi, sənaye, siyasi, təhsilvə s. Əsasən hər hansı bir sosial qarşılıqlı münasibətdə görünə bilər.

The liderlik şəklində yarana bilər təbii, bir şəxs lider rolu ilə seçildiyi zaman, ona bir vəzifə və ya onu belə gücləndirən bir mövqeyə sahib olma ehtiyacı olmadan. Bu bir növ qeyri-rəsmi rəhbərlik. Bir lider bir təşkilat tərəfindən seçilərək səlahiyyət mövqeyini almağa başladıqda, a rəsmi rəhbərlik.

Bununla birlikdə, qrupun xüsusiyyətlərinə (döyüş vahidi, işçi qrupu, yeniyetmələr qrupu) görə yalnız bir lider növü deyil, bir neçə var. Əslində var situasiya liderləri, müəyyən bir böhran və ya qərar anlarını aparmaq üçün ortaya çıxan. Lider qrupun hədəflərinə çatmaq üçün lazımi birliyi təmin edir. Effektiv və təsirli bir lider qrupunun və ya komandasının elementlərini necə motivasiya edəcəyini bilir.

Bu gün hesab olunur liderlik həyata keçirilə bilən və təkmilləşdirilə bilən bir davranışdır. Liderin bacarıqları xarizma, səbir, hörmət, dürüstlük, bilik, zəka, nizam-intizam və hər şeydən əvvəl tabeçilərə təsir etmək bacarığını əhatə edir. Lider həm də komandanı istiqamətləndirə bilmək üçün görmə qabiliyyətli və yaxşı ünsiyyət bacarıqlarına sahib olmalıdır.

Eynilə, liderlik başa düşmək olar qurumlar, qurumlar və ya təşkilatlar səviyyəsində rəqiblərinə nisbətən üstün mövqedə olduqlarını.

Liderlik növləri

Liderlə tərəfdarları arasındakı əlaqəni müəyyənləşdirən üç klassik rəhbərlik növü və ya üslubu avtokrat, demokratik və liberaldır (və ya laissez-faire).

 • Otokratik rəhbərlik: liderin fikirlərini və qərarlarını məsləhətləşmədən və ya heç bir rəy tələb etmədən qrupa tətbiq etdiyi yerdir.
 • Demokratik rəhbərlik: Demokratik liderlikdə lider qrup iştirakını təşviq edir və təşviq edir və vəzifələri istiqamətləndirir. Qərarların müzakirə və ya mübahisədən sonra birlikdə verildiyi iştirakçı rəhbərliyin bir növüdür.
 • Liberal rəhbərlik: liberal rəhbərlikdə və ya laissez-faire, qrupda azadlıq və tam etibar var. Qərarlar həvalə olunur və liderin iştirakı məhduddur.

Transformasiya Liderliyi

1978-ci ildə müddət transformasiya liderliyi James MacGregor Burns tərəfindən siyasi liderlər haqqında təsviri bir araşdırmada. Burns transformasiya liderliyini “a proses içində liderlər və ardıcıllar a-ya yüksəlmək üçün bir-birinizə kömək edin daha yüksək mənəvi və motivasiya səviyyəsi.’

Ticarət sektorunda istifadə olunmasına baxmayaraq və məşqçilik, 1985-ci ildə Bernard M. Bass transformasiya liderliyinin psixoloji mexanizmlərini tamamladıqda bu termin psixologiyada da istifadə olunur.

Təşkilatda liderlik

At təşkilati kontekst, liderlik Bu, həyati əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdir, çünki müəyyən edilmiş və ya müəyyən edilmiş hədəflərin uğurlu və ya uğursuz olduğunu, nə dərəcədə uğurlu olduğunu müəyyənləşdirir. Xüsusilə a şirkət və ya təşkilat, liderlə patron arasında fərq qoymaq vacibdir. Bir patron, qrup elementlərindən itaət etməyi əmr etmək və tələb etmək səlahiyyətinə malikdir, çünki çox vaxt onlardan üstün sayılır. Yaxşı bir lider intizam, səbir, bağlılıq, hörmət və təvazökarlıq tətbiq edərək müvəffəqiyyət üçün rəhbərlik edir.

Liderlik nəzəriyyələri

İnsanlar XX əsrin əvvəllərində liderlik doktrinası ilə bağlı hər şeyə maraq göstərməyə başladılar. Alimlər bir çox insana təsir göstərə biləcək xüsusiyyətləri və bunun üçün zəruri bacarıqları əldə etmək mümkün olub-olmadığını öyrənməyə çalışmışlar. Buna görə liderlik nəzəriyyələri yaradılmışdır. Ən məşhur yerlərə baxaq.

Psixologiya liderlik nəzəriyyələri

 1. Böyük adamın nəzəriyyəsi . Lideri yalnız anadan ola bilər deyir. Lazım xüsusiyyətləri inkişaf etdirmək istəyirsinizsə belə belə bir insan olmaq mümkün deyil. Bu nəzəriyyədə böyük lider lideri olmağı hədəfləyən, kütlələri gətirib çıxaran mifik bir xarakter kimi real bir qəhrəman kimi təsvir olunur.
 2. Xarakterik xüsusiyyətlər nəzəriyyəsi . Bir əvvəlki kimi çox bənzər. Liderlik və xüsusiyyətlərin müəyyən xüsusiyyətləri miras alınır. Doğrudur, nəzəriyyənin əhəmiyyətli bir çatışmazlığı var – hallarda, fərdi xüsusiyyətlərə görə, bu cür genlərə sahib olan hər bir şəxs lider olmayacaqdır.
 3. İdarəetmənin situasiya nəzəriyyəsi . Bir dominant fərd üçün davranışın müəyyən bir strategiyası yoxdur. Müxtəlif hallarda, özünü müxtəlif yollarla göstərə bilər. Bu rəhbərlik tərzi, ardıcılların xüsusiyyətləri və digər hallardan asılıdır. Axı, ikincisi üçün müəyyən bir rəhbərlik stilindən istifadə etməlidir.
 4. Davranış nəzəriyyəsi . Liderliyin yalnız öyrəndiyi inancına əsaslanır. Bu nəzəriyyə onların təbiət meyllərinə deyil, insanların hərəkətlərinə əsaslanır, buna görə hər kəs təcrübə və təlim vasitəsilə liderlik inkişaf edə bilər.
 5. Nəzarət nəzəriyyəsi . Bu liderlər və onların ardıcılları arasındakı əlaqəyə əsaslanır. Tərəflər qarşılıqlı fayda, yəni lideri gücünün tanınması əvəzinə dəyərli bir mükafat təklif edir.
 6. Dönüşüm nəzəriyyəsi . Bu, daxili motivasiyaya və liderin ideyalarına sadiqliyə əsaslanır. Bu nəzəriyyə lideri geniş düşünmək və düzgün istiqamətdə hərəkət edə bilən bir insandır.
 7. Xarizmatik liderlik nəzəriyyəsi . Onun əsası liderin şəxsi cazibə yolu ilə digər insanlara təsir göstərə biləcəyinə inandırıcıdır, bu da öz qərarlarının, məsuliyyətlərinin və s.

Liderlərin növləri

 1. Kral . Bütün mənfi duyğuları yerindən çıxararkən, insanların özünə inamla necə ilham verdiyini bilən ciddi, lakin hörmətli atanın təsviri. Belə bir lider lütfkarlıq və namizədliyini irəli sürərək sevgi və sədaqət əsasında irəli sürülür.
 2. Lideri . Qrupda təqlid etməyə çalışan şəxs. Müəyyən bir standartı, ideal olanı görür, birinə cəlb etməlidir.
 3. Tüfəng . Bu gün nadirdir. Belə bir şəxs lider olur, çünki başqalarını qorxu və itaət hissi ilə ruhlandırır. Bu dominant şəxsiyyətdir, qorxur və itaətkarlıqla itaət edirlər.
 4. Təşkilatçı . O, insanları birləşdirə və onları ümumi məqsədə aparmağa qadirdir. Qrupun qalan hissəsi üçün dəstək rolunu oynayır.
 5. The Seducer . Təcrübəli manipulator. Başqalarının zəifliklərini necə oynayacağını bilən bir adam, depresiyalı duyğulara bir çıxış verir, gərginliyi azaldır və münaqişələrin qarşısını alır. Heç bir çatışmazlıq hiss etmədən tez-tez sevilir.
 6. Qəhrəman . Digər insanlar üçün özünü qurban verir. Bir qayda olaraq, onun davranışı kütləvi etiraz aksiyalarında ortaya çıxır. Ətrafında olan cəsarətini görür və nəticədə onu təqib edir.

Qeyd etmək lazımdır ki, rəhbərlik nəzəriyyələri və tipləri araşdırılmağa davam edir. Etibarlılığın psixoloji nəzəriyyəsi bir liderin xüsusiyyətlərini inkişaf etdirmək üçün ən təsirli modelləri müəyyən etməyə imkan verir. Effektiv rəhbərliyə müasir yanaşmalar, karizma, transformasiya liderliyi və özünü öyrənmənin inkişafıdır.

Related Articles

Menecerin xüsusiyyətləri

Psixologiya və münasibətlər

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.