Press "Enter" to skip to content

Maddənin aqreqat halları

Ət məhsullarının
dondurulmasında,
çayın qaynadılmasında,
dondurma hazırlamaqda,
və s.
Müxtəlif maşın hissələrinin
Məişətdə
yaradılmasında, Neft
borularının
hazırlanmasında, tikinti
sənayesində,zərgərlikdə,şü
şə qabların
hazırlanmasında
Maddənin aqreqat hallarıının dəyişməsinin
rolu
Təbiətdə
Suyun
donması,buzun
əriməsi,bitkilərin
inkişafı
Texnikada və
sənayedə

Maddələrin aqreqat halı

Maddənin aqreqat halları (lat. aggrego ‘toplaşma’) — Maddələr əsasən dörd aqreqat halında olur: bərk, maye, qaz və plazma. Maye və bərk hallar həmçinin kondensləşmiş hal adlanır. Bu və ya digər aqreqat halının mövcudluğu maddəni təşkil edən hisəciklərin təbiətindən və onların qarşılıqlı təsir xarakterindən asılıdır.maye öz formasını asanlıqla dəyişir,həcmini isə sabit saxlayır.Qazların xüsusi hecmi yoxdur,verilen bütün həcmi tutur.

Maddənin aqreqat hallarının dəyişməsi

Bütün maddələr kifayət dərəcədə alçaq temperaturda bərk halda olur. Bərk maddəni təşkil edən hissəciklərin hərəkəti olduqca məhduddur. Buna əsasən hissəciklərin həmin yerlərdə olma ehtimalı maksimuma çatır. Bütün bunların sayəsində bərk maddələr müəyyən forma və həcmə malik olur.

Mayedə hissəciklər arasındakı məsafə əksər hallarda bərk maddələrə nisbətən böyük, cazibə qüvvələri isə nisbətən zəif olur. Maye aqreqat halı öz təbiətinə görə müəyyən quruluşa malik olan bərk və heç bir quruluşu olmayıb, nizamsız hərəkətdə olan hissəciklərdən ibarət qaz aqreqat halları arasınd aralıq yer tutur. Mayelər üçün müəyyən həcmin olması və formanın olmaması xarakterikdir.

Maye maddə buxarlanma, qaynama nəticəsində qaz halına keçir. Bu halda hissəciklər arasındakı məsafə mayedə olduğundan daha çox artaraq, onların öz ölçülərinə nisbətən bir neçə dəfə böyük olur. Buna əsasən hissəciklər arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvələri daha artıq zəifləyir. Bu halda isə hissəciklər öz yerlərini sərbəst surətdə dəyişə bilir.

Maddənin dördüncü halı da mövcuddur. Çox yüksək temperaturlarda maddələr ionlaşmış qaza – plazmaya çevrilir. Maddənin “plazma” adlanan bu halını yerlərini fasiləsiz dəyişən elektron, ion, atom və hətta nüvələrin qarışığı təşkil edir. Temperaturu 10000-100000 0 C-yə bərabər olan plazma “soyuq”, 1000000 0 C-yə qədər olan plazma isə “qaynar” plazma adlanır. Axırıncı halda plazmada neytral atomlar olmur. O yalnız elektron, ion və atom nüvələrinin qarışığından ibarət olur. Buna görə də, plazma elektroneytral olsa da, o, elektron və ion keçiriciliyinə malik olur.

Maddələrin aqreqat halının xassələri

Ərimə – maddənin bərk kristal haldan maye hala keçməsidir.

Ərimə temperaturu – kristal maddənin maye hala keçdiyi temperaturdur. Oksigen qazı üçün ərimə temperaturu -219°C, buz üçün 0°C, dəmir üçün 1535°C-dir. Həcm və formasını saxlamaq bərk cisimlərin əsas xassəsidir.

Xüsusi ərimə istiliyi – ərimə temperaturunda bir kiloqrqm bərk kristal maddəni mayeyə çevirmək üşün lazım olan eneryidir, λ (lambda) hərfi ilə işarə olunur və BS-də ölçü vahidi 1C/kq-dır. Yəni ərimə temperatundakı 1 kq bərk kristal maddənin daxili enerjisi həmin temperaturdakı mayenin daxili enerjisindən azdır. Ona görə də maye kristallaşan zaman bərkimə temperaturunda bu qədər enerji ayrılır.
Xüsusi kristallaşma istiliyi – bərkimə temperaturunda 1 kq mayenin kristallaşması zamanı ayırdığı enerjidir. Xüsusi kristallaşma istiliyi xüsusi ərimə istiliyinə ədədi qiymətcə bərabərdir.

Amorf maddələr – zərrəcikləri nizamsız yerləşmiş bərk cisimlərdir və onların birqiymətli ərimə temperaturu yoxdur, temperatur yüksəldikcə maddə tədricən maye hala keçir.

Mayelərin əsas xassəsi – həcmini saxlayıb formasını asanlıqla dəyişməkdir.
Qazların əsas xassəsi – həcm və formasını saxlamamasıdır,onlar verilən həcmi tamamilə tutur.Temperatur yüksəldikcə maye zərrəciklərinin istilik hərəkəti enerjisi və həm də buxarlanma sürəti yüksəlir.
Qaynama – maye daxilində baş verən intensiv buxarlanma hadisəsidir.
Xüsusi buxarlanma istiliyi – verilmiş temperaturda vahid kütləli mayeni buxara çevirmək üçün lazım olan istilik miqdarıdır,L ilə işarə olunur,BS- də ölçü vahidi 1C/kq-dır.
Kondensasiya – maddənin qaz haldan maye hala keçməsidir.
Xüsusi kondensasiya istiliyi – verilmiş temperaturda 1 kq buxarın mayeyə çevrilməsi zamanı ayrılan enerjidir və ədədi qiymətcə xüsusi buxarlanma istiliyinə bərabərdir. Qaynama başladıqdan sonra xaricdən verilən istilik miqdarı mayenin temperaturunu yüksəltməyə deyil mayenin buxarlanmasına sərf olunur.
Qaynama temperaturu – mayenin qaynadığı temperatura deyilir. Məsələn oksigen qazının qaynama temperaturu -193°C-dir, su isə 100°c-də (normal atmosfer təzyiqində) qaynayır.
Sublimasiya – bərk cismin maye hala keçmədən qaz halına keçmə prosesidir.

Desublimasiya – maddənin qaz halından maye hala keçmədən bərk hala keçmə prosesidir. Maye tamamilə buxara çevrildikdən sonra möhkəm qapalı qabda istilik verməni davam etdirsək istilik hərəkət enerjisi böyük olan molekullar bir-biri ilə toqquşmada bir və ya bir neçə elektronunu itirir. Nəticədə mənfi yükə malik elektron və müsbət ion yaranır.

Plazma – qismən və tamamilə ionlaşmış elə qazdir ki, orada müsbət və mənfi yüklərin miqdarı eynidir. Aşağı temperaturlu plazmalar da mümkündür. Plazmanın temperaturu təxminən 0 Kelvindən (bu zaman plasma kristal halda olur) 10 8 Kelvindədək dəyişir. Qalaktikamızı təşkil edən maddənin 99%-i plazma halındadır.

Aşağı istilikli hallar

Fotonik maddə

Fotonik maddədə, fotonlar kütlələri varmış kimi davranır və bir-birləri ilə əlaqəyə girirlər fotonik maddə molekulları belə oluşdura bilir. Bu vəziyyət kütlələri olmaması və əlaqəyə girməməsi kimi ümumi xüsusiyyətlərinə qarşıdır.

Qəribə maddə

Qəribə maddə, Tolman-Oppenheimer-Volkoff sərhəddinə yaxın (təqribi 2-3 günəş kütləsi) bəzi neytron ulduzları içində olabilən kuark maddənin bir növüdür. Aşağı enerji vəziyyətində davamlı ola bilər.

Yüksək enerjili hallar

Quark-gluon plazma

Quark-gluon plazma, nəzəri zərrəciklərin gluonlar dənizində sərbəstcə hərəkət edə bildiyi vəziyyətə deyilir.

Quark-gluon plazma 2000-ci ildə CERN də kəşf edildi.

Avqust 12, 2021
Ən son məqalələr

Kampyuak

Kamran

Kamran Musayev

Kamran Mahmudov

Kamran Nəbizadə

Kamran Nəzirli

Kamran Ağayev

Kamran Ağabalayev

Kamran Bayramov

Kamran Bağırov

Ən çox oxunan

Dastin Tunes

Dasyphyllum

Daçiya Kişinyov FK

Dağ ölkəsi

Dağ Şövkət

maddələrin, aqreqat, halı, maddənin, aqreqat, halları, aggrego, toplaşma, maddələr, əsasən, dörd, aqreqat, halında, olur, bərk, maye, plazma, maye, bərk, hallar, həmçinin, kondensləşmiş, adlanır, digər, aqreqat, halının, mövcudluğu, maddəni, təşkil, edən, hisə. Maddenin aqreqat hallari lat aggrego toplasma Maddeler esasen dord aqreqat halinda olur berk maye qaz ve plazma Maye ve berk hallar hemcinin kondenslesmis hal adlanir Bu ve ya diger aqreqat halinin movcudlugu maddeni teskil eden hiseciklerin tebietinden ve onlarin qarsiliqli tesir xarakterinden asilidir maye oz formasini asanliqla deyisir hecmini ise sabit saxlayir Qazlarin xususi hecmi yoxdur verilen butun hecmi tutur Maddenin aqreqat hallarinin deyismesi Butun maddeler kifayet derecede alcaq temperaturda berk halda olur Berk maddeni teskil eden hisseciklerin hereketi olduqca mehduddur Buna esasen hisseciklerin hemin yerlerde olma ehtimali maksimuma catir Butun bunlarin sayesinde berk maddeler mueyyen forma ve hecme malik olur Mayede hissecikler arasindaki mesafe ekser hallarda berk maddelere nisbeten boyuk cazibe quvveleri ise nisbeten zeif olur Maye aqreqat hali oz tebietine gore mueyyen qurulusa malik olan berk ve hec bir qurulusu olmayib nizamsiz hereketde olan hisseciklerden ibaret qaz aqreqat hallari arasind araliq yer tutur Mayeler ucun mueyyen hecmin olmasi ve formanin olmamasi xarakterikdir Maye madde buxarlanma qaynama neticesinde qaz halina kecir Bu halda hissecikler arasindaki mesafe mayede oldugundan daha cox artaraq onlarin oz olculerine nisbeten bir nece defe boyuk olur Buna esasen hissecikler arasindaki qarsiliqli tesir quvveleri daha artiq zeifleyir Bu halda ise hissecikler oz yerlerini serbest suretde deyise bilir Maddenin dorduncu hali da movcuddur Cox yuksek temperaturlarda maddeler ionlasmis qaza plazmaya cevrilir Maddenin plazma adlanan bu halini yerlerini fasilesiz deyisen elektron ion atom ve hetta nuvelerin qarisigi teskil edir Temperaturu 10000 100000 0C ye beraber olan plazma soyuq 1000000 0C ye qeder olan plazma ise qaynar plazma adlanir Axirinci halda plazmada neytral atomlar olmur O yalniz elektron ion ve atom nuvelerinin qarisigindan ibaret olur Buna gore de plazma elektroneytral olsa da o elektron ve ion keciriciliyine malik olur Maddelerin aqreqat halinin xasseleri RedakteErime maddenin berk kristal haldan maye hala kecmesidir Erime temperaturu kristal maddenin maye hala kecdiyi temperaturdur Oksigen qazi ucun erime temperaturu 219 C buz ucun 0 C demir ucun 1535 C dir Hecm ve formasini saxlamaq berk cisimlerin esas xassesidir Xususi erime istiliyi erime temperaturunda bir kiloqrqm berk kristal maddeni mayeye cevirmek usun lazim olan eneryidir l lambda herfi ile isare olunur ve BS de olcu vahidi 1C kq dir Yeni erime temperatundaki 1 kq berk kristal maddenin daxili enerjisi hemin temperaturdaki mayenin daxili enerjisinden azdir Ona gore de maye kristallasan zaman berkime temperaturunda bu qeder enerji ayrilir Xususi kristallasma istiliyi berkime temperaturunda 1 kq mayenin kristallasmasi zamani ayirdigi enerjidir Xususi kristallasma istiliyi xususi erime istiliyine ededi qiymetce beraberdir Amorf maddeler zerrecikleri nizamsiz yerlesmis berk cisimlerdir ve onlarin birqiymetli erime temperaturu yoxdur temperatur yukseldikce madde tedricen maye hala kecir Mayelerin esas xassesi hecmini saxlayib formasini asanliqla deyismekdir Qazlarin esas xassesi hecm ve formasini saxlamamasidir onlar verilen hecmi tamamile tutur Temperatur yukseldikce maye zerreciklerinin istilik hereketi enerjisi ve hem de buxarlanma sureti yukselir Qaynama maye daxilinde bas veren intensiv buxarlanma hadisesidir Xususi buxarlanma istiliyi verilmis temperaturda vahid kutleli mayeni buxara cevirmek ucun lazim olan istilik miqdaridir L ile isare olunur BS de olcu vahidi 1C kq dir Kondensasiya maddenin qaz haldan maye hala kecmesidir Xususi kondensasiya istiliyi verilmis temperaturda 1 kq buxarin mayeye cevrilmesi zamani ayrilan enerjidir ve ededi qiymetce xususi buxarlanma istiliyine beraberdir Qaynama basladiqdan sonra xaricden verilen istilik miqdari mayenin temperaturunu yukseltmeye deyil mayenin buxarlanmasina serf olunur Qaynama temperaturu mayenin qaynadigi temperatura deyilir Meselen oksigen qazinin qaynama temperaturu 193 C dir su ise 100 c de normal atmosfer tezyiqinde qaynayir Sublimasiya berk cismin maye hala kecmeden qaz halina kecme prosesidir Desublimasiya maddenin qaz halindan maye hala kecmeden berk hala kecme prosesidir Maye tamamile buxara cevrildikden sonra mohkem qapali qabda istilik vermeni davam etdirsek istilik hereket enerjisi boyuk olan molekullar bir biri ile toqqusmada bir ve ya bir nece elektronunu itirir Neticede menfi yuke malik elektron ve musbet ion yaranir Plazma qismen ve tamamile ionlasmis ele qazdir ki orada musbet ve menfi yuklerin miqdari eynidir Asagi temperaturlu plazmalar da mumkundur Plazmanin temperaturu texminen 0 Kelvinden bu zaman plasma kristal halda olur 108 Kelvindedek deyisir Qalaktikamizi teskil eden maddenin 99 i plazma halindadir Asagi istilikli hallar RedakteFotonik maddeFotonik maddede fotonlar kutleleri varmis kimi davranir ve bir birleri ile elaqeye girirler fotonik madde molekullari bele olusdura bilir Bu veziyyet kutleleri olmamasi ve elaqeye girmemesi kimi umumi xususiyyetlerine qarsidir Qeribe maddeQeribe madde Tolman Oppenheimer Volkoff serheddine yaxin teqribi 2 3 gunes kutlesi bezi neytron ulduzlari icinde olabilen kuark maddenin bir novudur Asagi enerji veziyyetinde davamli ola biler Yuksek enerjili hallar RedakteQuark gluon plazmaQuark gluon plazma nezeri zerreciklerin gluonlar denizinde serbestce hereket ede bildiyi veziyyete deyilir Quark gluon plazma 2000 ci ilde CERN de kesf edildi Menbe https az wikipedia org w index php title Maddelerin aqreqat hali amp oldid 5827454, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.

Maddənin aqreqat halları

1. Lənkəran rayon Boladi kənd 1 saylı orta məktəb

Maddənin aqreqat halları
Cavadzadə Nübar

2. Novruz bayramında hansı çərşənbələr qeyd olunur ?

• Yel çərşənbə
• Su çərşənbə
• Torpaq çərşənbə
• Od çərşənbə

3. Maddənin dörd aqreqat halı var

Bərk
Maye
Qaz
Plazma

4. Maddənin bərk halı

Bərk halın hansı xassələri var ?
• Maddənin bərk halı formasını və həcmini
saxlayır, dəyişmir.
Səbəbi?
Bərk cisimlər müəyyən
kristallik quruluşa malikdir

5. Maddənin maye halı

• Maddənin maye halı həcmini saxlayır,
formasını asanlıqla dəyişir.
• Deməli mayenin konkret forması yoxdur,
olduğu qabın formasını alır.
• Səbəbi?
• Maye molekulları arasındakı
rabitənin zəif olması

6. Maye molekulları bir-birinə yaxın yerləşirlər, lakin bir oturaq vəziyyətdən digərinə keçə bilirlər.Temperatur aşağı düşdükcə

molekulların
hərəkət sürəti azalır

7. Maddənin qaz halı

• Maddənin qaz halının forması və həcmi
yoxdur.
• Qaz ona verilən bütün həcmi tutur
• Qazı istənilən qədər sıxmaq olur
Səbəb?
Qaz molekulları arasinda cazibə çox kiçikdir
Qaz molekulları arasinda məsafə çox
böyükdür

8. Maddənin plazma halı

• Plazma qismən və ya tamami ilə ionlaşmış
qazdır.

9. Eyni bir maddə müxtəlif aqreqat halda ola bilərmi?

• Buz əriyərək bərk
haldan maye halına
keçır
• Su buxarlanaraq
maye halından qaz
halına keçir

10. Maddənin aqreqat halının dəyişməsi

Qaz
Bərk
Maye

11. Aqreqat halların fərqi nədir ?

• Bir çox maddə eyni atomlardan təşkil olunmasına
baxmayaraq fərqli görünür və fərqli
xüsusiyyətləri daşıyır. Sizin fikrinizcə, ətrafınızda
gördüyünüz cisimləri bir-birindən fərqli edən şey
nədir? Rənglərini, formalarını, qoxularını,
dadlarını bir-birindən fərqləndirən, yumşaq və ya
bərk edən nədir? Bütün bunların səbəbi məhz
atomların molekulları əmələ gətirmək üçün öz
aralarında qurduqları fərqli kimyəvi əlaqələrdir.

12. Belə ki, su, su buxarı və buzun molekullarının eyni olmasına baxmayaraq onlar maddənin müxtəlif aqreqat hallarındadır.

Aqreqat hallarının müxtəlifliyi
molekulların düzülüşü,hərəkətləri
və qarşılıqlı təsirin xarakterləri ilə
əlaqədardır.
Belə ki, su, su buxarı və
buzun molekullarının eyni
olmasına baxmayaraq
onlar maddənin müxtəlif
aqreqat hallarındadır.

13.

Kristallik quruluşa malik maddənin maye
halına keçməsi üçün molekulların
nizamlı düzülüşü pozulur, molekullar
daha sərbəst hərəkət edə bilirlər.

14.

Soyuducudan bir qədər buz
götürüb
metal qabda qızdırıcının
üzərinə qoydum.
Öyrəndiklərimizi təcrübədə yoxlayaq
.
Termometrlə temperaturun
dəyişməsini müşahidə
etdik.Gördük ki,temperatur 0
0C –yə qədər yüksəldi və bu
zaman buz əriməyə başladı
Deməli hər bir maddənin dəqiq ərimə temperaturu
var.Belə ki, buz 0C-yə çatmamış ərimə baş
vermədi.Qızdırmanı davam etdirməyimə
baxmayaraq buz tam əriyənə qədər temperatur
yüksəlmədi.Deməli, verilən istilik miqdarı buzun
əriməsinə sərf olundu.
Buz əriyib qurtardıqdan sonra temperatur yenidən
yüksəlməyə başladı.
t, C
Buxar
100
Suyu qızdırmaqda davam
etdik.Termometrin göstərişi
1000C göstərdiyi anda su
qaynamağa başladı.Qızdırıcının
işləməsinə baxmayaraq
termometrin göstərişi daha
yüksəlmədi.Bu da verilən istilik
miqdarının buxarlanmaya sərf
olunduğunu göstərir.
Buz və su
0
-10
Q,C
QQ

15.

Ət məhsullarının
dondurulmasında,
çayın qaynadılmasında,
dondurma hazırlamaqda,
və s.
Müxtəlif maşın hissələrinin
Məişətdə
yaradılmasında, Neft
borularının
hazırlanmasında, tikinti
sənayesində,zərgərlikdə,şü
şə qabların
hazırlanmasında
Maddənin aqreqat hallarıının dəyişməsinin
rolu
Təbiətdə
Suyun
donması,buzun
əriməsi,bitkilərin
inkişafı
Texnikada və
sənayedə

16. Evimizi tikmək üçün bizə bərk maddələr lazımdır. Kimyəvi formulu bərk maddələrə uyğun kərpicləri tapın

CH4
Al
Fe
H2
Evimizi tikmək üçün bizə bərk
maddələr lazımdır. Kimyəvi
formulu bərk maddələrə uyğun
kərpicləri tapın
Au
He
Cu

17. Maddənin aqreqat hallarını dəyişmək nə üçün lazımdır?

Aşağıdakı suallara cavab tapmaq üçün sərbəst
araşdırma aparmağı şagirdlərə tapşırdım.
Maddənin aqreqat hallarını dəyişmək nə üçün
lazımdır?
Aqreqat hallarının müxtəlifliyi nə ilə
əlaqədardır?

18.

Maddənin bərk
haldan maye
halına keçməsi
necə adlanır ?
Ərimə
Bərkimə
Buxarlanma
Subulmasiya

19.

Maddənin maye
haldan qaz
halına keçməsi
necə adlanır ?
Subulmasiya
Kristallaşma
Buxarlanma
Kondensasiya

Maddənin aqreqat halları

Maddələrin müxtəlif hallarda olması onların daxili quruluşundan asılıdır. Maddələrin quruluşu izah olunarkən üç müddəa əsas götürülür:
1. Bütün maddələr molekullardan təşkil olunmuşdur.
2. Molekullar arasında cəzbetmə və itələmə qarşılıqlı təsirləri mövcuddur.
3. Molekullar daim hərəkətdədir. Maddələr 4 halda mövcud olur. Bunlar maddənin aqreqat hallarıdır: bərk, maye, qaz və plazma. Kainatdakı bütün cisimlər bu hallardan hər hansı biri şəklindədir. Məsələn, dağlar, ağaclar, tikililər, avtomobillər və s. — bərk; Yer atmosferi, buxar və s. — qaz halında; çay, dəniz və okeanlardakı su — maye halındadır. Günəş, ulduzlar və alov maddənin plazma halıdır.
Bərk. Bərk maddəni təşkil edən molekullar müəyyən nizamlı düzülüşə malikdir. Onlar arasındakı cəzbetmə qüvvələri çox böyük olduğundan bu molekullar bir-birindən uzaqlaşa bilmir. Ona görə də bərk cisimlər həcm və formalarını saxlayır.
Maye. Mayeni təşkil edən molekulların nizamlı düzülüşü yoxdur, onlar yerlərini sərbəst dəyişir. Mayeləri sıxdıqda molekullar arasında itələmə qarşılıqlı təsirlər artır. Molekullar uzaqlaşdıqda isə bir-birini qarşılıqlı cəzb edir. Bu təsirlər mayelərin həcmini dəyişməyə qoymur. Mayelər formalarını dəyişə bilir, lakin həcmlərini dəyişmir.
Qaz. Qazları təşkil edən molekullar arasındakı məsafələr onların öz ölçülərindən çox-çox böyükdür. Qaz molekulları yerləşdikləri mühitdə – qabda, otaqda, havada fasiləsiz sərbəst hərəkət edir və hər yerə yayılır. Ona görə də qazlar forma və həcmlərini saxlamır. Qaz molekulları hərəkət edərkən bir-biri ilə toqquşur. Bu zaman onların hərəkət istiqamətləri dəyişir və xaotik (qarma-qarışıq) olur.

Plazma. Plazma ionlaşmış maddədir. Günəş və parıldayan ulduzlar belə maddələrdən ibarətdir .

Müəllif: Mirzəli Murzuqov, Rasim Abdurazaqov, Rövşən Əliyev

Mənbə: Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün Fizika fənni üzrə Dərslik

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.