Press "Enter" to skip to content

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent Üzrə Dövlət Komitəsi

e. qbul haqda elanlarn verilmsini tmin etmk lazm deyil

Web viewFənn:Xidmətlərin standartlaşdırılması və sertifikatlaşdırılması. İxtisas:Metrologiya standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi 4-cü

1. Hans beynlxalq standart Keyfiyyt mumi rhbrlik v keyfiyyt sistemlrinin elementlri. Xidmtlr zr rhbredici gstrilr- aiddir?

2. Azrbaycan Respublikasnn dvlt standart hans idar trfindn tsdiq edilir?

b. Azrbaycan Respublikasnn Knd Tsrrfat Nazirliyi trfindn tsdiq edilmi milli standartdr

c. Azrbaycan Respublikasnn Standartladrma, Metrologiya v Patent zr Dvlt Komitsi trfindn tsdiq edilmi milli standartdr Azrbaycan Thsil Tsrrfat Nazirliyi trfindn tsdiq edilmi milli standartdr

d. Azrbaycan Respublikasnn qtisadi nkiaf Nazirliyi trfindn tsdiq edilmi milli standartdr

e. Azrbaycan Respublikasnn Fvqlad Hallar Nazirliyi trfindn tsdiq edilmi milli standartdr

3. Xidmtlr sferasnn milli sertifikasiya sistemi ndir?

a. Keyfiyyt mumi rhbrliyin hyata keirilmsini tmin etmyn tkilati strukturun, proseslrin v ehtiyatlarn mcmusudur

b. Beynlxalq norma v qaydalara uyun olaraq qurulur v digr lklrin milli sertifikasiya sistemi il ilyir

c. Beynlxalq norma v qaydalara uyun olaraq qurulur v digr lklrin milli sertifikasiya sistemi il qarlql laqd ilyir

a. Sertifikasiya sahsind bir v yaxud bir ne nv i aparmaq n attestasiyadan kemi v hquq alm xsdir

d. Beynlxalq norma v qaydalara uyun olmayaraq qurulur v qonu lklrin milli sertifikasiya sistemi il ilyir

e. Uyunluq sertifikasiya keiriln zaman nc trfin faliyytinin nticsinin alnmamasdr

4. Standartladrma zr normativ snd ndir?

a. Faliyytin, xarakteristikalarn ks etdirn normativ qaydada hquqi mrdir

b. Myyn nv faliyytin, xarakteristikalarn ks etdirn normativ i saatdr

c. Myyn nv faliyytin, xarakteristikalarn ks etdirn normativ hquqi aktdr

d. Xidmtin v faliyytin, xarakteristikalarn ks etdirn normativ qrardr

e. Xidmt nvnn faliyytin, xarakteristikalarn ks etdirn snddir

5. Servis kompaniyalarnn strateji plnldrms ndn ibartdir?

a. Kmpniylr mtrilrin tlbatlarn nzr almadan z xsusi strtgiylrn yrdrlr

b. Kmpniylr z mtrilrin tlbatlarn tmin lunmsnn xsusi strtgiylrn yrdrlr

c. Mtrilrin tlbatlarn nzr alaraq xsusi strtgiylrn mtrilr zlri yaradrlar

d. Kmpniylr z istehsallarn tlbatlarn nzr alaraq xsusi strtgiylrn yrdrlr

e. Kmpniylr z istehsallarn tlbatlarn nzr alaraq sasnamy uyun sazi balaytlar

6. stehlaklar v xidmt gstrn kompaniya rsndk mnsibtlr kimdn asldr?

a. stehsalnn hvlndn sldr

b. Xidmt gstrn ii hytin hvlndn sldr

c. Kompaniyann mdirinin hvlndn sldr

d. stehsalnn v mdirinin hvlndn sldr

e. Reklam xidmtlri gstrnin sritsindn asldr

7. Bu xidmtlrdn hans mcburi sertifikatladrmal xidmt deyil?

a. Dniz nqliyyatn xidmtlri

b. Muzeylr gzinti xidmti

c. Hava nqliyyatn xidmtlri

d. Avtomobil nqliyyatnn xidmtlri

e. hr nqliyyatnn xidmtlri

8. Bu xidmtlrdn hans mcburi sertifikatladrmal olan xidmtdir?

a. Muzey xidmtlri

b. Ticart xidmtlri

c. Tibbi xidmtlr

d. stehlakclarn xidmtlri

e. cralarn xidmtlri

9. nternet reklam xidmtinin digr reklam xidmtlrindn stnlklri nddir?

a. Xrclrin yuxardr, mhsuldarl is yksk olmasdr

b. Xrclrin aadr v mhsuldarlnn olmamasdr

c. Xrclrin aa, mhsuldarl is yksk olmasdr

d. Mhsuldarln yksk olmasdr

e. nternet istifadilrin az olmasdr

10. stehsal-texniki xidmt mssislrinin hans mxtlif formalar mvcuddur?

a. stehsal-texniki zavodlar, shmdar cmiyyti kimi faliyyt gstrn istehsal-texniki xidmt mssislri

b. stehsal-texniki kooperativlr, shmdar cmiyyti kimi faliyyt gstrn istehsal-texniki xidmt mssislri

c. stehsal-texniki fabriklr, shmdar cmiyyti kimi faliyyt gstrn istehsal-texniki xidmt kontorlar

d. stehsal-texniki zavodlar, shmdar cmiyyti kimi faliyyt gstrn istehsal-texniki xidmt fabriklri

e. Texniki kooperativlr, shmdar cmiyyti kimi faliyyt gstrn istehsal-texniki xidmt agentliklri

11. car formasnda gstriln xidmtlr hansdr?

a. Yarmq qalan ilrin formalamasdr

b. Mqavil sasnda xidmrlrin formalamasdr

c. Mqavil sasnda iilrin i gtrlmsidir

d. Mqavil sasnda xidmrlrin formalamasdr

e. stehsalnn istehsal etdiyi mmulatlar

12. Xidmtlrin, texniki vasitlrin elc d onlardan istifadnin smrliliyin tsir edn texniki-texnoloji amillr hansdr?

a. Xidmtlr-istehsaln keyfiyytinin artlmas

b. Xidmtlr-istehsaln fiziki xasslrinin yrnilmsi

c. Mexanikldirilmi sahnin yrnilmsi v ttbiqi

d. Xidmtlr-istehsaln mexanikldirilmsi

e. stehsaln keyfiyytinin artlmas v smrsi

13. Texnologiyann mbadilsi il laqdar olan xidmtlr hansdr?

a. mkdalq v iqtisadi smr ld olunmas

b. Texniki rtlrin yerin yetirilmsi xidmtlri

c. Texniki mkdalq, idaretm xidmtlri

d. Nqliyyat xidmtlrinin yerin yetirilmsi

e. Mnzillrin tchizat v sosial xidmtlr

14. Beynlxalq standartladrlm ictimai xidmtlr ndir?

a. darlr v sosial mssislr

b. Thsil, shiyy v ictimai ilr

c. Saxlama, v rabit, maliy vasitiliyi

d. Topdan v praknd ticart

e. Kommunal v nqliyyat xidmtlri

15. Respublikamzda reklam xidmtlrinin televiziya dn pay n qdrdir?

16. Man v avadanlqlara gstriln texniki xidmt v tmir hans nvlrdn ibartdir?

a. Man v avadanlqlar sahibin xidmt

b. Avadanlqlar zr mtxssis rylri

c. Texniki xidmt, cari v sasl tmir

d. Manlarn rnglnmsi xidmti

e. Manlarn tkrlrinin dyidrlmsi

17. Texniki xidmt dayanacaqlar n n nzrd tutulub?

a. Texnikann sasl tmiri v su tmin olunas n

b. Texnikann rblk tmiri v yanacaqla tmin olunas n

c. Texnikann cari tmiri v yanacaqla tmin olunas n

d. Texnikann illik tmiri v yanacaqla tmin olunas n

e. Texnikann aylq tmiri v yanacaqla tmin olunas n

a. stehlaknn statusu xidmtin istehlak xarakterind zn ks etdirir

b. crann v istehlaknn bilavasit qarlql tsir nticsidir, hminin istehlaknn tlbatlarnn dnilmsi zr icrann z faliyytidir

c. cra z iini tam yerin yetir v myyn nticnin alnmas

d. stehsalnn tlblr uyun

e. nsanlarn hyatn, salamln v traf mhitin thlksizliyi aspektlrind istehlaklarn maraqlarnn mdafisinin tmin edilmsidir.

19. Qeyri-maddi xidmtlrin istehlaks kimdir?

20. Qeyri-maddi xidmtlr hanslardr?

a. Xidmtlr paketi, serviz xidmti

b. Satdan sonrak xidmt

c. Thsil, informasiya, mdniyyt

d. Satcnn gstrdiyi xidmt

e. Yaay-kommunal xidmtlri

21. Satdan sonrak xidmt ndir?

a. Maln qabladrlmas

b. Tkliflr paketi

c. Texniki servis

d. Mtrinin clb edilmsi

e. Mfttiin yoxlamas

22. Xidmtlr marketinqinin miqdar nzarti ndir?

a. ilrin say, i glmlrin nzart

b. Rhbrliyin mrlrin nzart

c. Mmulatn say, qdri v kisin nzart

d. Xidmtlrin icrasna nzart

e. Bazar, qiymtlr, tlbatlara nzart

23. Keyfiyyt ln tlblrl xidmtin tqdim olunmas rsndk narazlq ndn ibartdir?

a. Stndrtlr cavab vern ii hytinin xidmti

b. Stndrtlr cavab vermyn istehsalnn xidmti

c. Stndrtlr cavab vermyn ii hytinin xidmti

d. Stndrtlr cavab vern istehsalnn xidmti

e. Stndrtlr cavab vermyn istehsalnn v icra xidmtlri

24. . Prsurmn, V. ytmbl v L. Brrinin tklif etdiklri xidmt keyfiyyti mdli ne sas tlblr myynldirmilr?

25. Turizmimd inklyuziv-tur xidmtlr formas n demkdir?

a. Turistl gstriln nqliyyat xidmtlrin dyrini d znd cmldirir

b. Turistl gstriln btn xidmtlrin dyrini d znd cmldirir

c. Turistl gstriln mehmanxana xidmtlrin dyrini d znd cmldirir

d. Turistl gstriln lav xidmtlrin dyrini d znd cmldirir

e. Turistl gstriln ekuskursiya xidmtlrin dyrini d znd cmldirir

26. Standartlara uyun iilrin i qbul olunmas n demkdir?

a. qbul haqda elanlarn verilmsini tmin etmk lazmdr

b. qbul etmk n iinin stajna fikir vermli

c. qbul kritriylr v yrtm proqramlar semk lazmdr

d. qbul etmk n iinin stajna fikir vermmli

e. qbul haqda elanlarn verilmsini tmin etmk lazm deyil

27. Kmpniylrd daxili marketinq proqramlarnn hyata keirilmsinin mqsdi ndir?

a. Yksk keyfiyytli xidmt gr mstrilrin hvslndirilmsi v mkftlndrlms

b. Yksk keyfiyytli xidmt gr istehsallarn hvslndirilmsi v mkftlndrlms

c. Yksk keyfiyytli xidmt gr iilrin hvslndirilmsi v mkftlndrlms

d. Yksk keyfiyytli xidmt gr mfttilrin hvslndirilmsi v mkftlndrlms

e. Yksk keyfiyytli xidmt gr mdirin hvslndirilmsi v mkftlndrlms

28. Material nvl xidmtlrin sertifikatladrlmas ndir?

b. stehsalnn pekarlnn attestasiyas v inspeksion nzart

c. Kiik mssislrin attestasiyas v inspeksion nzart

d. Xidmtin icrann pekarlnn attestasiyas v inspeksion nzart stehlaklarn pekarlnn attestasiyas v inspeksion nzart

e. Thsil mssislrinin pekarlnn attestasiyas v inspeksion nzart

29. Respublikamzda reklam xidmtlrinin k reklamna dn pay n qdrdir?

30. Turistlr gstriln xidmt formalar ndn ibartdir?

a. Sosial v mdni xidmtlri

b. Kompleks v ayr-ayr turizm xidmtlri

c. Thsil v sosial xidmtlri

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent Üzrə Dövlət Komitəsi

1906-cı ildə şəhər Upravasının qərarı əsasında 25№-li yoxlama köşkü fəaliyyətə başlayıb. Həmin tarix Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin yaranma tarixi hesab olunur.
1931-ci ildə standartlaşdırma üzrə büro təşkil olunub, yeni laboratoriyalar yaranmışdır.
1966-cı ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti tərkibində Standartlaşdırma üzrə Komitə yaradılıb.
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra respublikada standartlaşdırma və metrologiya üzrə dövlət siyasəti Nazirlər Kabineti tərkibində fəaliyyət göstərən Standartlaşdırma və Metrologiya Mərkəzi tərəfindən aparılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının prezidentinin 2001-ci il 27 dekabr tarixli, 623 nömrəli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi yaradılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 noyabr 2008-ci il tarixli sərəncamı ilə isə Dövlət Agentliyinin bazasında Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi yaradılıb.
Komitə standartlaşdırma, metrologiya, sertifikatlaşdırma və sənaye mülkiyyəti obyektlərinin mühafizəsi sahələrində dövlət siyasətini həyata keçirir, bu sahələrdə dövlət proqramları hazırlayır və onların həyata keçirilməsini təmin edir, digər dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının, təsərrüfat subyektlərinin bu sahələrdəki fəaliyyətini əlaqələndirir.

Bakı şəhəri, Nəsimi ray.,
Mərdanov qardaşları küç., 124
Tel: (+994 12) 449-99-59
Faks: (+994 12) 440 52 24
Qaynar xətt: (+994 12) 449 84 93
e-mail: [email protected]

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi uyğunluq sertifikatı verməkdə davam edəcək

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi uyğunluq sertifikatı verməkdə davam edəcək Ramiz Həsənov: “Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi təhlükəsizlik sertifikatı verəcək, bu isə uyğunluq sertifikatı deyil”

7 Mart , 2018 15:37

https://static.report.az/photo/d0df801e-bf9a-46b0-b83d-d84ddd145026.jpg

Bakı. 7 mart. REPORT.AZ/ Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin tərkibindəki sertifikatlaşdırma qurumları fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. “Report” xəbər verir ki, bunu “Caspian European Club”un tədbirində Komitənin sədri Ramiz Həsənov jurnalistlərə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin də sertifikatlaşdırma işləri ilə məşğul olmasına münasibət bildirərkən deyib. “Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi təhlükəsizlik sertifikatı verəcək, yəni məhsulların təhlükəsizliyinə nəzarət edəcək. Bu isə uyğunluq sertifikatı deyil. İstehsalçı məhsulunu yüksək standart əsasında istehsal edirsə, bu zaman o, uyğunluq sertifikatı almalıdır. Sertifikatlaşdırma qurumları qalır və fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. O cümlədən halal məhsullara sertifikat verilməsi üzrə”, – deyə o, qeyd edib.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.