Press "Enter" to skip to content

Sənaye avtomatlaşdırılması: tarixi, xüsusiyyətləri və növləri

Hər bir stansiya müəyyən bir emal əməliyyatını yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur ki, hissə və ya məhsul xətt boyunca hərəkət edərkən addım -addım istehsal olunsun.

Mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırma

Hər bir şirkət biznesin təşkili, istehsalı və şirkətin gəlirini artırmaq, bununla belə xərcləri azaltmaq üçün mütəmadi olaraq həllər axtarır. Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisi məhz bununla məşğul olur. Tələbələr məhsulun keyfiyyətini qiymətləndirməyi, konstruktor sənədlərini (çertyoj) hazırlamağı, avtomatlaşdırılmış sistemlərin proqram kompleksini layihələşdirməyi, vəsait və məhsulun sertifikatlaşdırılmasını aparmağı və s. öyrənirlər. Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyini kafedrası, istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması üçün istifadə olunan metod və vasitələrin layihələndirilməsi, yaradılması və istismarı ilə məşğul olan mütəxəssislər hazırlayır. İstehsal sahələrinin avtomatlaşdırılması, kompüter və informasiya texnologiyaları, idarəetmə nəzəriyyəsi, mikroprosessor texnikası, proqramlaşdırılabilən məntiqi kontroller, SCADA, elektronika, ölçmə texnikası, instrumental cihazların layihələndirilməsi müxtəlif sahələrdə əldə edilmiş nailiyyətlərdə istifadə edilir. Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi mühəndislik və informasiyanın idarə olunmasının birləşməsindən ibarət elm sahəsidir. Belə ki, müxtəlif sistemlər hər istiqamətdə: istehsal xərci, məhsulların keyfiyyəti, iş təhkükəsizliyi, ətraf mühit və bazar tələblərinə cavab eləcə də sənaye inzibatçılığı və idarəçiliyi kimi effektiv işləyə bilər. Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi ixtisası üzrə təhsilini başa vurmuş tələbələr avtomatlaşdırılmış sistemlərin idarəsi mühəndisliyi, avtomatlaşdırılmış sistemlərin konstruktoru, istehsal proseslərinin mexanikləşdirməsi və optimallaşdırılması mühəndisliyi, proqramçı, avtomatlaşdırılmış idarə sistemlərini işləyib-hazırlayan və s. kimi vəzifələrdə çalışa bilər.

İxtisasın tarixi

Avtomatlaşdırma termini ilk dəfə 1946-cı ildə avtomobil sənayesində mexanikləşdirilmiş istehsal xətlərinin və avtomat qurğuların idarəsində işlənmişdir. Bu termin Ford Avtomobil şirkətinin mühəndisi olan D.S. Harder ilə bağlıdır.

Bu ixtisas sahibi nə işlə məşğul olur? (iş öhdəlikləri)

➝ Dizayn;
➝ Proqramlaşdırma;
➝ Simulyasiya;
➝ Texniki cihazların modelləşdirilməsi və hesablanması üçün tətbiqetmə proqramlarında işləmək;
➝ Avtomatlaşdırmış maşın və prosesləri test edərək işlərini yekunlaşdırmalı;
➝ Mürəkkəb elektron və elektromexaniki sistemlərin təhlili və sintezi üçün hesablama sxemlərinin tərtib edilməsi;
➝ Konstruktor sənədlərini (çertyoj) hazırlamalı;
➝ Avtomatlaşdırılmış sistemlərin proqram kompleksini layihələşdirməli;
➝ Vəsait və məhsulun sertifikatlaşdırılmasını aparmalı;
➝ Texniki obyektlərin tədqiqatı, dizaynı, istehsalı və istismarı mərhələlərində ekoloji təhlükə dərəcəsinin və insan istehsal fəaliyyətinin təhlükəsinin təhlili və qiymətləndirilməsi;
➝ İlkin dizayn və texniki layihələrin, işçi rəsmlərin nəzərdən keçirilməsində, həmçinin quraşdırma, sınaq, avtomatlaşdırma və mexanizasiyanın tənzimlənməsi, monitorinqdə iştirak;
➝ İstehsalın avtomatlaşdırılması və mexanizasiyası, avtomatlaşdırma və mexanizasiyanın (alətlər, qurğular, avadanlıqlar və s.) alınması üçün ərizələrin hazırlanması tədbirlərinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi;
➝ Tətbiq olunan avtomatlaşdırma və mexanizasiya vasitələrinin səmərəliliyinin təhlili, aşkar edilmiş çatışmazlıqların, nasazlıqların aradan qaldırılması üçün təkliflərin hazırlanması, satış sonrası xidmət, zəmanət və zəmanət sonrası təmir, istehlak materiallarının dəyişdirilməsi və s.

Harada bu ixtisasa sahiblənmək olar?

 • ➝ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
 • ➝ Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri)
 • ➝ Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
 • ➝ Azərbaycan Texniki Universiteti
 • ➝ Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri)
 • ➝ Bakı Ali Neft Məktəbi
 • ➝ Bakı Mühəndislik Universiteti
 • ➝ Sumqayıt Dövlət Universiteti
 • → Milli Aviasiya Akademiyası

Bu ixtisas üzrə harada çalışmaq olar?

Məzunlar həm dövlət, həm də özəl sektorda çalışa bilərlər.

➝ Sənaye məhsulları, avtomatlaşdırma sistemləri yaradan şirkətlər (ABB, Emerson, Avandsis Group, Schneider Electric, Rockwell Automation, NOC&A və s.);
➝ Sənaye məhsulları istifadə edən şirkətlər (SOCAR, BP və kağız sənayesi, avtomobil sənayesi, qida və kənd təsərrüfatı sənayesi);
➝ Bina və fərdi evlərin avtomatlaşdırılması kimi qeyri-sənaye sektoru.

Bu ixtisas üzrə lazım olan bilik və bacarıqlar (kompetensiyalar)

➝ Kompüterdə proqramlaşdırma və proqram təminatının yaradılması bacarığı;
➝ Yaradıcı düşüncə və detallara yönəlməli;
➝ Problemi ətraflı analiz etmə qabiliyyəti formalaşdırmalı;
➝ Peşəkarlıq;
➝ Komandanın digər üzvləri ilə yaxşı ünsiyyət və liderlik bacarığı;
➝ Layihənin idarə olunması;
➝ Tənqidi düşünmə bacarığı;
➝ Detallara diqqət yetirməyi bacarmaq;
➝ Texnoloji dəyişiklikləri və texniki yenilikləri mənimsəməyi bacarmaq;
➝ Riyazi və arifmetik bacarıqlar;
➝ Texniki bacarıqlar;
➝ Analitik düşüncə;
➝ Süni intellekt;
➝ Əl çevikliyi.

İxtisasın gələcəyi

Təlim prosesində universitetlər, fəaliyyəti dizayn və tədqiqat üçün innovativ proqram vasitələrinin inkişafı ilə əlaqəli olan mütəxəssislər hazırlayır. Gələcək məzunların vəzifələri istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması üçün yeni idarəetmə sistemlərinin və proqramlarının işlənib hazırlanmasını da əhatə edəcəkdir.

Əmək haqqı

Bu ixtisas üzrə başlanğıc əmək haqqı 700 AZN və şirkətlərə əsasən dəyişir.

Sənaye avtomatlaşdırılması: tarixi, xüsusiyyətləri və növləri

The sənaye avtomatlaşdırılması Bu, kompüterlər, robotlar və informasiya texnologiyaları kimi idarəetmə sistemləri vasitəsilə sənayedə insan operatorlarına ehtiyac olmadan müxtəlif maşın və proseslərin avtomatik işləməsinə imkan verən texnologiyadır.

İnsan qərar vermə və əl əmrinə cavab vermə fəaliyyətlərini mexanikləşdirilmiş avadanlıq və məntiqi proqramlaşdırma əmrləri ilə əvəz etmək istəyir.

Əvvəllər avtomatlaşdırmanın məqsədi məhsuldarlığı artırmaq idi, çünki avtomatlaşdırılmış sistemlər sutkada 24 saat işləyə bilər və əmək haqqı və müavinətlər kimi insan operatorları ilə bağlı xərcləri azaltmaq idi.

Bu avtomatlaşdırma, ümumiyyətlə bir -biri ilə birləşdirilmiş mexaniki, hidravlik, pnevmatik, elektrik, elektron və kompüter cihazları kimi müxtəlif vasitələrlə əldə edilmişdir.

Sənaye prosesləri üçün ümumi təyinatlı nəzarətçilərə aşağıdakılar daxildir: proqramlaşdırıla bilən məntiq nəzarətçiləri, müstəqil I / O modulları və kompüterlər.

 • 1 Mövcud vəziyyət
 • 2 Tarix
  • 2.1 Sənaye İnqilabı
  • 2.2 Ford Motoru
  • 2.3 20-ci əsrdə irəliləyişlər
  • 3.1 Daha aşağı əməliyyat xərcləri
  • 3.2 Yüksək məhsuldarlıq
  • 3.3 Yüksək keyfiyyət
  • 3.4 Yüksək elastiklik
  • 3.5 Yüksək məlumat dəqiqliyi
  • 3.6 Yüksək təhlükəsizlik
  • 3.7 Yüksək ilkin dəyər
  • 4.1 Sabit avtomatlaşdırma
  • 4.2 Proqramlaşdırıla bilən avtomatlaşdırma
  • 4.3 Çevik avtomatlaşdırma
  • 5.1 Sənaye 4.0
  • 5.2 Sənaye robototexnika
  • 5.3 Proqramlaşdırıla bilən məntiq nəzarətçiləri
  • 6.1 Audi-də avtomatlaşdırma
  • 6.2 Avtomatlaşdırılmış istehsal xətti

  Mövcud vəziyyət

  Son vaxtlar, sənaye avtomatlaşdırması, istehsal prosesində yüksək məhsuldarlıq, keyfiyyət, rahatlıq və aşağı qiymətlərlə təhlükəsizlik kimi böyük faydaları səbəbindən müxtəlif sənaye növləri tərəfindən artan bir qəbul tapdı.

  Həm də əmək, elektrik xərcləri və material xərclərinə qənaət etməklə yanaşı, daha böyük ölçmə dəqiqliyi də var.

  Mühüm bir tendensiya, avtomatik yoxlama funksiyalarını təmin etmək üçün kompüter görmə qabiliyyətinin artmasıdır. Digər bir tendensiya robotlardan istifadənin davamlı artmasıdır.

  Sənaye proseslərində enerji səmərəliliyi bu gün ən yüksək prioritetlərdən birinə çevrilmişdir.

  Məsələn, yarımkeçirici şirkətlər enerji istehlakını azaltmaq və beləliklə, səmərəliliyi artırmaq üçün ümumi təyinatlı nasos və motor idarəetmə sistemlərində olan 8 bitlik mikro nəzarətçi tətbiqləri təklif edirlər.

  Dünya Bankının Dünya İnkişaf Hesabatı 2018, sənayenin avtomatlaşdırılması işçilərin yerini dəyişdiyinə baxmayaraq, yeniliklərin yeni sənaye və iş yerləri yaratdığını göstərir.

  Tarix

  Yarandığı gündən bəri sənaye avtomatlaşdırılması əvvəllər əllə həyata keçirilən işlər arasında böyük uğurlar qazandı.

  Sənaye inqilabı

  İlk mühərriklərin və buxar mühərrikinin tətbiqi, temperatur tənzimləyiciləri və təzyiq tənzimləyiciləri kimi avtomatik idarəetmə sistemləri üçün yeni bir tələb yaratdı.

  1771 -ci ildə hidravlik güclə işləyən ilk tam avtomatik iplik fabriki icad edildi. 1785 -ci ildə ilk tam avtomatlaşdırılmış sənaye prosesi olan avtomatik un dəyirmanı hazırlanmışdır.

  Ford Motor

  1913-cü ildə Ford Motor şirkəti istehsalda avtomatlaşdırmanın qabaqcıl növlərindən biri hesab edilən avtomobil istehsalının yığılması xəttini təqdim etdi.

  Ondan əvvəl maşın bacarıqlı və qeyri-ixtisaslı işçilər komandası tərəfindən tikilirdi. İstehsalın avtomatlaşdırılması Fordun istehsal templərini yaxşılaşdırdı və mənfəətini artırdı.

  Konveyer və avtomobillərin kütləvi istehsalı dünyada ilk belə idi. Avtomobilin yığılma müddətini hər maşın üçün 12 saatdan təxminən bir buçuk saata qədər azaldıb.

  20-ci əsrdə irəliləyişlər

  Nəzarət otaqları 1920-ci illərdə adi hala çevrildi.1930-cu illərin əvvəllərinə qədər prosesə nəzarət sadəcə açıq/söndü.

  Nəzarət rəqəmindən sapmalara cavab olaraq hesablanmış dəyişikliklər etmək imkanı olan nəzarətçilər 1930-cu illərdə tətbiq olunmağa başladı.

  Nəzarət otaqları zavod işçilərinə müəyyən dəyişiklikləri əl ilə etmək üçün siqnal vermək üçün rəng kodlu işıqlardan istifadə edirdi.

  1930 -cu illərdə Yaponiya komponent inkişafında lider idi. İlk mikro keçid, qoruyucu rölelər və yüksək dəqiqlikli elektrik taymeri hazırlanmışdır.

  1945-ci ildə Yaponiya sənayenin yenidən qurulması proqramına başladı. Proqram dünyanın qalan hissəsinin istifadə etdiyi köhnə metodlardan fərqli olaraq yeni texnologiyalara əsaslanırdı.

  Yaponiya sənaye avtomatlaşdırmasında dünya lideri oldu. Honda, Toyota və Nissan kimi avtomobil şirkətləri çoxsaylı keyfiyyətli və etibarlı avtomobillər istehsal edə bildilər.

  Xüsusiyyətlər

  Mexanikləşdirmə, motorlu maşınlardan istifadə edərək, ancaq insan qərar verməsindən asılı olaraq bir işin əllə işləməsidir.

  Avtomatlaşdırma, mexanikləşdirmə üçün əlavə bir addımdır, çünki insan iştirakını məntiq proqramlaşdırma əmrləri və güclü texnikanın istifadəsi ilə əvəz edir.

  Daha aşağı əməliyyat xərcləri

  Sənaye avtomatlaşdırılması ilə insan işçisi ilə əlaqəli tətil, sağlamlıq və bonus xərcləri aradan qaldırılır. Eynilə, işçilərin pensiya təminatı, bonuslar və s. kimi digər üstünlükləri tələb etmir.

  Yüksək ilkin xərclə əlaqəli olsa da, işçilərin aylıq əmək haqqına qənaət edir və bu da şirkət üçün əhəmiyyətli qənaətlərə səbəb olur.

  Sənaye avtomatlaşdırılması üçün istifadə olunan avadanlıqlarla əlaqəli texniki xidmət xərcləri daha azdır, çünki onlar xarab olmaya meylli deyillər. Əgər uğursuz olarsa, onu yalnız İT və texniki mühəndislər təmir etməlidir.

  Yüksək məhsuldarlıq

  Bir çox şirkət, zavodu üç növbədə maksimum 24 saat çalışdırmaq üçün yüzlərlə istehsalçı işə götürsə də, hələ də bayram və təmir üçün bağlanmalıdır.

  Sənaye avtomatlaşdırılması şirkətin məqsədinə cavab verir, istehsal zavoduna gündə 24 saat, həftədə 7 gün və ildə 365 gün işləməyə imkan verir. Bu, təşkilatın məhsuldarlığının əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmasına səbəb olur.

  Yüksək keyfiyyət

  Avtomatlaşdırma insanla əlaqəli səhvləri aradan qaldırır. Bundan əlavə, robotların hər hansı bir tükənmə növü yoxdur, nəticədə vahid keyfiyyətli məhsullar, hətta müxtəlif vaxtlarda istehsal olunur.

  Yüksək elastiklik

  Konveyer xəttinə yeni tapşırıq əlavə edilərsə, insan operatoru üçün təlim tələb olunacaq.

  Digər tərəfdən, robotlar istənilən işi görmək üçün proqramlaşdırıla bilər. Bu, istehsal prosesini daha elastik edir.

  Yüksək məlumat dəqiqliyi

  Toplanmış avtomatlaşdırılmış məlumatlar bu məlumatların böyük dəqiqliyi ilə əsas istehsal məlumatlarını təhlil etməyə imkan verir və kompilyasiya xərclərini azaldır.

  Bu, prosesləri yaxşılaşdırmağa və tullantıları azaltmağa çalışarkən düzgün qərarlar qəbul etməyə imkan verir.

  Yüksək təhlükəsizlik

  Sənaye avtomatlaşdırılması, təhlükəli vəziyyətləri manevr etmək üçün robotlar tətbiq edərək istehsal xəttini işçilər üçün təhlükəsiz edə bilər.

  Yüksək ilkin xərc

  İnsan istehsal xəttindən avtomatikə keçidlə bağlı ilkin investisiya çox yüksəkdir.

  Əlavə olaraq, işçilərin bu yeni avadanlıqların istismarına öyrədilməsi ciddi xərclər tələb edir.

  Növləri

  Sabit avtomatlaşdırma

  Yüksək istehsal dərəcələrinə nail olmaq üçün təkrarlanan və sabit əməliyyatları yerinə yetirmək üçün istifadə olunur.

  Sabit ardıcıllıq proseslərini və ya montaj əməliyyatlarını avtomatlaşdırmaq üçün xüsusi təyinatlı avadanlıqlardan istifadə edin. Əməliyyatların ardıcıllığı avadanlığın konfiqurasiyası ilə müəyyən edilir.

  Proqramlaşdırılmış əmrlər maşınlarda dişli, məftil və bir məhsuldan digərinə asanlıqla dəyişdirilə bilməyən digər avadanlıqlar şəklindədir.

  Bu avtomatlaşdırma forması yüksək ilkin investisiya və yüksək istehsal dərəcələri ilə xarakterizə olunur. Buna görə də böyük həcmdə hazırlanan məhsullar üçün uyğundur.

  Proqramlaşdırıla bilən avtomatlaşdırma

  Partiyalarda məhsulların istehsalı üçün avtomatlaşdırma formasıdır. Məhsullar bir anda bir neçə onlarla və bir neçə min ədəd arasında dəyişən partiyalarda istehsal olunur.

  Hər bir yeni partiya üçün istehsal avadanlığı onu yeni məhsul növünə uyğunlaşdırmaq üçün yenidən proqramlaşdırılmalıdır. Bu yenidən proqramlaşdırma vaxt tələb edir, qeyri-məhsuldar bir müddətdən sonra hər bir partiya üçün istehsal işləri aparılır.

  İstehsal dərəcələri ümumiyyətlə sabit avtomatlaşdırmaya nisbətən daha aşağıdır, çünki avadanlıq məhsulun ixtisaslaşmasına malik deyil, məhsulun dəyişdirilməsini asanlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulub.

  Bu avtomatlaşdırma sisteminə misal olaraq rəqəmlə idarə olunan maşınlar, sənaye robotları, polad dəyirmanları və s.

  Çevik avtomatlaşdırma

  Bu sistemlə hər bir məhsul üçün dəyişiklik etmək üçün böyük bir elastiklik təmin edən avtomatik idarəetmə qurğusu verilir. Proqramlaşdırıla bilən avtomatlaşdırmanın bir uzantısıdır.

  Proqramlaşdırıla bilən avtomatlaşdırmanın mənfi tərəfi, hər yeni məhsul partiyası üçün istehsal avadanlıqlarını yenidən proqramlaşdırmaq üçün lazım olan vaxtdır. Bu, baha başa gələn istehsal vaxtı itkisidir.

  Çevik avtomatlaşdırmada yenidən proqramlaşdırma istehsal avadanlıqlarından istifadə etmədən kompüter terminalında tez və avtomatik həyata keçirilir.

  Bu dəyişikliklər insan operatorları tərəfindən kod şəklində verilən təlimatlarla edilir.

  Buna görə məhsulları qruplara bölmək lazım deyil. Fərqli məhsulların qarışığı bir -birinin ardınca istehsal edilə bilər.

  Tətbiqlər

  Sənaye 4.0

  Sənaye avtomatlaşdırmasının yüksəlişi, daha çox Sənaye 4.0 kimi tanınan “dördüncü sənaye inqilabı” ilə birbaşa əlaqəlidir. Əslən Almaniyadan olan Industry 4.0 çoxsaylı cihazları, konsepsiyaları və maşınları əhatə edir.

  Sənaye 4.0, İnternetdəki müxtəlif fiziki obyektlərin mükəmməl bir inteqrasiyası olan sənaye əşyalı İnternet ilə işləyir və istehsal proseslərinə təkmilləşdirmələr əlavə etmək üçün proqram / aparat ilə əlaqə qurur.

  Bu yeni texnologiyalarla daha ağıllı, daha təhlükəsiz və daha təkmil istehsal yarada bilmək mümkündür. Bu, əvvəlkindən daha etibarlı, ardıcıl və səmərəli istehsal platforması açır.

  Sənaye 4.0 istehsalın bir çox sahələrini əhatə edir və zaman keçdikcə bunu davam etdirəcək.

  Sənaye robototexnika

  Sənaye robototexnikası emal, qaynaq, rəngləmə, montaj və materialların işlənməsi kimi müxtəlif istehsal proseslərində kömək edən sənaye avtomatlaşdırmasının bir qoludur.

  Sənaye robotları yüksək dəqiqlik və sürəti təmin etmək üçün müxtəlif mexaniki, elektrik və proqram sistemlərindən istifadə edir ki, bu da istənilən insan performansını üstələyir.

  Bu sistemlər yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmişdir ki, bir robot gündə 24 saat az və ya heç bir texniki xidmət göstərmədən işləyə bilər. 1997 -ci ildə 700.000 sənaye robotu istifadə olunurdusa, bu rəqəm 2017 -ci ildə 1.8 milyona yüksəldi.

  Proqramlaşdırıla bilən məntiq nəzarətçiləri

  Sənaye avtomatlaşdırılması, istehsal prosesinə proqramlaşdırıla bilən məntiq nəzarətçiləri (PLC) daxildir. Bunlar sadə proqramlaşdırma vasitəsilə giriş və çıxış nəzarətlərini dəyişməyə imkan verən emal sistemindən istifadə edirlər.

  Bir PLC müxtəlif girişləri qəbul edə və müxtəlif məntiqi çıxışları qaytara bilər. Giriş cihazları sensorlar, çıxış cihazları isə mühərriklər, klapanlar və s.

  PLC-lər kompüterlərə bənzəyir. Bununla belə, kompüterlər hesablamalar üçün optimallaşdırıldığı halda, PLC-lər idarəetmə tapşırıqları və sənaye mühitlərində istifadə üçün optimallaşdırılmışdır.

  Titrəmələri, yüksək temperaturları, rütubəti və səs-küyü idarə etmək üçün yalnız məntiqə əsaslanan proqramlaşdırma biliklərinə ehtiyac duyulacaq şəkildə qurulmuşdur.

  PLC -lərin ən böyük üstünlüyü elastikliyidir. Müxtəlif idarəetmə sistemlərini idarə edə bilərlər. İdarəetmə sistemini dəyişdirmək üçün bir sistemin yenidən qurulmasını lazımsız hala gətirirlər. Bu çeviklik onları mürəkkəb və müxtəlif sistemlər üçün sərfəli edir.

  Nümunələr

  Avtomobil sənayesində, mühərrikdə pistonların quraşdırılması 1-1,6% səhv nisbəti ilə əl ilə həyata keçirildi. Hal -hazırda, eyni vəzifə 0.0001%səhv dərəcəsi olan avtomatlaşdırılmış bir maşınla aparılır.

  Süni intellekt (AI) avtomatik etiketləmə etmək üçün robototexnika ilə, avtomatik etiket tətbiq edənlər kimi robot qolları və etiketlənəcək məhsulları aşkar etmək üçün AI istifadə edir.

  Audi -də avtomatlaşdırma

  Almaniyadakı Audi zavodunda robotların sayı demək olar ki, 800 işçiyə bərabərdir. Ağır yük qaldırmanın, potensial təhlükəli qaynaqların və yorucu bir şəkildə təkrarlanan sınaqların çoxunu edirlər.

  Audi avtomatlaşdırmasının üstünlükləri arasında daha yüksək məhsuldarlıq və ixtisasız işçilər üçün daha aşağı tələbat var.

  Audi-də istifadə olunan robotlar nəinki əvvəllər təlim keçməmiş işçilər tərəfindən yerinə yetirilən təhlükəli işlərin qayğısına qalır, həm də fabrikin işini yaxşılaşdırmaq üçün təhlil oluna və istifadə oluna bilən çoxlu məlumat toplayır.

  Bununla birlikdə, robotların yerinə yetirə bilməyəcəyi və insanların öhdəsindən gəlmək üçün daha yaxşı təchiz edilmiş vəzifələri var.

  Ən təhlükəli vəzifələri öz üzərinə götürərək və bu işlərin səmərəliliyini və məhsuldarlığını artıraraq Audi, insanlara yönəlmiş vəzifələri yerinə yetirmək üçün daha yüksək ixtisaslı və ixtisaslaşmış işçiləri cəlb edə bilər.

  Avtomatlaşdırılmış istehsal xətti

  O, hissələri stansiyalar arasında hərəkət etdirmək üçün ötürmə sistemi ilə birləşdirilən bir sıra iş stansiyalarından ibarətdir.

  Sabit avtomatlaşdırmanın bir nümunəsidir, çünki bu xətlər ümumiyyətlə uzun istehsal işləri üçün qurulmuşdur.

  Hər bir stansiya müəyyən bir emal əməliyyatını yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur ki, hissə və ya məhsul xətt boyunca hərəkət edərkən addım -addım istehsal olunsun.

  Normal xətt işində, hər bir stansiyada bir hissə işlənir, bu qədər çox hissə eyni vaxtda işlənir və xəttin hər dövrü ilə bitmiş bir hissə çıxarılır.

  Baş verən müxtəlif əməliyyatlar xəttin səmərəli işləməsi üçün düzgün sıralanmalı və əlaqələndirilməlidir.

  Müasir avtomatlaşdırılmış xətlər proqramlaşdırıla bilən məntiq nəzarətçiləri tərəfindən idarə olunur. Bunlar, əməliyyatınız üçün lazım olan zamanlama və sıralama funksiyalarını yerinə yetirə bilər.

  İstinadlar

  1. Terri M. Brei (2018). Sənaye avtomatlaşdırması nədir? Sure Controls Inc alındı: surecontrols.com.
  2. Vikipediya, pulsuz ensiklopediya (2018). Avtomatlaşdırma. Alındı: en.wikipedia.org.
  3. Elektrik Texnologiyası (2018). Sənaye avtomatlaşdırılması nədir | Sənaye avtomatlaşdırma növləri. Alınmışdır: electrictechnology.org.
  4. Unitronics (2018). Sənaye avtomatlaşdırması nədir? Alınmışdır: unitronicsplc.com.
  5. Britannica Ensiklopediyası (2018). Avtomatlaşdırma və Robototexnika Tətbiqləri. Britannica.com saytından götürülmüşdür.
  6. Adam Robinson (2014). Sənaye Avtomatlaşdırılması: İstehsal Tətbiqinin Qısa Tarixi və Mövcud Vəziyyət və Gələcək Baxış. Cerasis. cerasis.com saytından götürülmüşdür.
  7. Kartal Texnologiyaları (2013). Fabrika Otomasyonu, Alman nümunəsi. Eagletechnologies.com saytından götürülmüşdür.

  Qanunlar:

  1. Texniki təhlükəsizlik haqqında AR Qanunu 2. Əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi haqqında AR Qanunu 3. Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında AR Qanunu 4. Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında AR Qanunu 5. Hidrotexniki qurğuların təhlükəsizliyi haqqında AR Qanunu 6. Əmək Məcəlləsi Qaydalar: 7. Yükqaldırma kranlarının quruluşu və təhlükəsiz istismar qaydaları. 2004 8. Quruda neft və qazçıxarma obyektlərində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. 2002 9. Pravila ustroystva i bezopasnoy gkspluataüii sosudov, rabotaöhix rod davleniem. 1987 10.Pravila ustroystva i bezopasnoy gkspluataüii staüionarnıx kompressornıx ustanovok, vozduxoprovodov i qazoprovodov. 1971 11. Pravila ustroystva i bezopasnoy gkspluataüii porşnevıx kompressorov, rabotaöhix na vzrıvoopasnıx i toksiçnıx qazax. 1970 12. Pravila ustroystva i bezopasnoy gkspluataüii parovıx i vodoqreynıx kotlov. 1988 13. Pravila ustroystva i bezopasnoy gkspluataüii truboprovodov para i qorəçey vodı. 1970 14. Pravila texniki bezopasnosti pri gkspluataüii teploispolğzuöhix ustanovok i teplovıx setey. 1972 15. Pravila ustroystva glektroustanovok (6-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe). 1986

  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 16. Pravila texniçeskoy gkspluataüii glektroustanovok potrebiteley (4-e izdanie pererabotannoe i dopolnennoe). 1984 17. Pravila texniki bezopasnosti pri gkspluataüii glektroustanovok potrebiteley (4-e izdanie pererabotannoe i dopolnennoe). 1984 18. Pravila ustroystva i bezopasnoy gkspluataüii fakelğnıx sistem. 1984 19. Edinıe pravila bezopasnosti pri vzrıvnıx rabotax. 1987 20. Pravila bezopasnosti pri qeoloqorazvedoçnıx rabotax. 1979 21. Pravila ustroystva, montaja i bezopasnoy gkspluataüii vzrıvozahihennıx ventilətorov. 1985 22. Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları. 2003 23. Pravila texniki bezopasnosti pri glektromontajnıx i naladoçnıx rabotax. 1972 24. Pravila texniki bezopasnosti pri rabotax na vozduşnıx liniəx svəzi i radiofikaüii (2-e izdanie). 1972 25. Pravila texniki bezopasnosti pri rabotax na kabelğnıx liniəx svəzi i provodnoqo vehaniə. 1979 26. Pravila texniki bezopasnosti pri rabotax na telefonnıx i teleqrafnıx stanüiəx. 1984 27. Pravila texniki bezopasnosti pri soorujenii i gkspluataüii radiopredpriətiy. 1986 28. Pravila primeneniə i ispıtaniy sredstv zahitı, ispolğzuemıx v glektroustanovkax. 29. Pravila ustroystva i bezopasnoy gkspluataüii texnoloqiçeskix truboprovodov. 1995 30. Pravila texniçeskoy gkspluataüii apparaturı svəzi. 31. Pravila zahitı podzemnıx metalliçeskix soorujeniy ot korrozii. 32. Pravila oxranı glektriçeskix setey vısokoqo naprəjeniə. 1984 33. Pravila oxranı glektriçeskix setey naprəjeniem do 1000 V. 1973 34. Pravila attestaüii svarhikov. 1993 35. Pravila po gkspluataüii, revizii, remontu i otbrakovke neftepromıslovıx truboprovodov. 1993 36. Azərbaycan neft sənayesində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. 2004-12-07 37. Pravila gkspluataüii i bezopasnosti obslujavaniə sredstv avtomatizaüii, telemexanizaüii i vıçislitelğnoy texniki v qazovoy promışlennosti. 1987 38. Pravila po perevozke i xraneniö metanola.

  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

  Inşaat norma və qaydaları

  39. SNiP 2.09.03-85. Soorujeniə promışlennıx predpriətiy. Normı proektirovaniə. 40. SNiP 2.09.02-85. Proizvodstvennıe zdaniə. Normı proektirovaniə 41. SNiP 11-89-80. Qeneralğnıe planı promışlennıx predpriətiy. 1980 42. SNiP 2.01.02-85. Protivopojarnıe normı 43. SNiP 2.04.09-84. Pojarnaə avtomatika zdaniy i soorujeniy. Normı proektirovaniə. 44. SNiP 11-27-77. Zahita ot şuma. Normı proektirovaniə. 45. SNiP 2.11.01-85. Skladskie zdaniə. Normı proektirovaniə. 46. SNiP 2.11.03-93. Skladı nefti i nefteproduktov. Protivopojarnıe normı. 47. SNiP 11-4-79. Estestvennoe i iskusstvennoe osvehenie. Normı proektirovaniə. S izmeneniəmi . Jurnal «Svetotexnika». 1991, № 6. 48. SNiP 2.04.05-91. Otoplenie, ventiləüiə i kondiüionirovanie. Normı proektirovaniə. 49. SNiP 11-92-76. Vspomoqatelğnıe zdaniə i pomeheniə promışlennıx predpriətiy. Normı proektirovaniə 50. SNiP 11-93-74. Predpriətiə po obslujivaniö avtomobiley. Normı proektirovaniə 51. SNiP 2.05.02.85. Avtomobilğnıe doroqi. Normı proektirovaniə 52. SNiP 3.01.01-85. Orqanizaüiə stroitelğnoqo proizvodstva 53. SNiP III-3-81. Priemka v gkspluataüiö zakonçennıx stroitelğstvom obcektov. Osnovnıe polojeniə. 54. SNiP III-42-80. Maqistralğnıe truboprovodı. Pravila orqanizaüii stroitelğstva, proizvodstva i priemki rabot. 55. SNiP 3.05.05-84. Texnoloqiçeskoe oborudovanie i texnoloqiçeskie truboprovodı 56. SNiP 3.05.06-85. Glektrotexniçeskie ustroystva 57. SNiP III-4-80. Texnika bezopasnosti v stroitelğstve 58. SNiP III-23-76. Zahita stroitelğnıx konstruküiy i soorujeniy ot korrozii 59. Normı texnoloqiçeskoqo proektirovaniə obcektov sbora, transporta i podqotovki nefti i qaza i vodı neftənıx mestorojdeniy VNTP 3-85 60. Pravila priemki v gkspluataüiö zakonçennıx stroitelğstvom obcektov proizvodstvennoqo naznaçeniə neftənoy promışlennosti VSN 1-75 61. Instruküiə po ustroystvu setey zazemleniə i zanuleniə v glektroustanovkax. SN.102-76. 1976

  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 62. Instruküiə po proektirovaniö i ustroystvu molniezahitı zdaniy i soorujeniy. SN 305-77 63. Instruküiə po proektirovaniö silovoqo i osvetitelğnoqo oborudovaniə promışlennıx predpriətiy. SN 357-77 64. Instruküiə po stroitelğnomu proektirovaniö predpriətiy, zdaniy i soorujeniy neftənoy i qazovoy promışlennosti. SN 433-79. 1980 65. Instruküiə po proektirovaniö bıtovıx zdaniy i pomeheniy stroitelğnomontajnıx orqanizaüiy. SN 276-74 66. SNiP 2.01-07-84 67. SNiP 2.06-04-82 68. SNiP II-7-81 69. VSN 51.3.-85 70. SNiP 11-33-75

  Sanitar norma və qaydaları

  71. AR neft sənayesi üçün sanitariya qaydaları. AzDƏMTTETI, 1999. 72. Sanitarnıe normı vibraüii raboçix mest. 1984 73. Sanitarnıe normı dopustimıx urovney şuma na raboçix mestax. 1985 74. Osnovnıe sanitarnıe pravila rabotı s radioaktivnımi vehestvami i druqimi istoçnikami ioniziruöhix izluçeniy (OSP-72/80) 75. Sanitarnıe normı proektirovaniə promışlennıx predpriətiy. SN 245-71 76. Normı radiaüionnoy bezopasnosti (NRB-99) 77. Sanitarnıe pravila s zakrıtımi radioizotopnımi istoçnikami ioniziruöhix izluçeniy pri radiometriçeskix issledovaniəx razrezov burovıx skvajin. 1983 78. Sanitarnıe pravila ustroystva i gkspluataüii radioizotopnıx priborov. 1978 79. Sanitarnıe pravila po radioizotopnoy defektoskopii. 1974 80. Sanitarnıe pravila pri provedenii rentqenovskoy defektoskopii 1980 81. Sanitarnıe pravila obraşeniə s radioaktivnımi otxodami (SPORO-85) 82. Sanitarnıe pravila orqanizaüii texnoloqiçeskix proüessov i qiqieniçeskie trebovaniə k proizvodstvennomu oborudovaniö. 1973 83. Obhie sanitarnıe pravila pri rabote s metanolom. 1986 84. Sanitarnıe pravila pri svarke, naplavke i rezke metallov. 1973 85. Sanitarnıe normı i pravila pri rabote s maşinami i oborudovaniem, sozdaöhimi lokalğnuö vibraüiö, peredaöhuösə na ruki rabotuöhix. 1984 86. Sanitarnıe normı mikroklimata proizvodstvennıx pomeheniy. 1986

  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 87. Sənaye sanitariyası laboratoriyasının nəzdində radiasiya nəzarəti qrupunun Əsasnaməsi. AzDƏMTTETI, 1999. 88. Sanitarnıe normı i pravila pri rabote s istoçnikami glektromaqnitnıx poley vısokix, ulğravısokix i sverxvısokix çastot. 1970. 89. Sanitarnıe pravila i normı po zahite poverxnostnıx vod ot zaqrəzneniə. SanPiN 4630 90. Sanitarnıe pravila i normı vıbrasov vrednıx vehestv v atmosferu SanPiN 4946 91. Sanitarnıe pravila i normı zahitı poçvı ot bıtovıx i promışlennıx zaqrəzneniy. SanPiN42-128-4690 92. Sanitarnıe pravila dlə plavuçix burovıx ustanovok. 1986 STANDARTLAR: 93. QOST 12.0.001-82. SSBT. Osnovnıe polojeniə 94. QOST 12.0.002-80. SSBT. Terminı i opredeleniə 95. QOST 12.0.003-74. SSBT. Opasnıe i vrednıe proizvodstvennıe faktorı. Klassifikaüiə. 96. QOST 12.0.004-90 Orqanizaüiə obuçeniə rabotuöhix bezopasnosti truda. Osnovnıe polojeniə. 97. QOST 12.1.001-89 SSBT Ulğtrazvuk. Obhie trebovaniə bezopasnosti. 98. QOST 12.1.003-83. SSBT. Şum. Obhie trebovaniə bezopasnosti 99. QOST 12.1.005-88. SSBT. Vozdux raboçey zonı. Obhie sanitarnoqiqieniçeskie trebovaniə 100. QOST 12.1.007-76. SSBT. Vrednıe vehestva. Klassifikaüiə i obhie trebovaniə bezopasnosti 101. QOST 12.1.008-76 SSBT. Bioloqiçeskaə bezopasnostğ. Obhie trebovaniə. 102. QOST 12.1.009-76. SSBT. Glektrobezopasnostğ. Terminı i opredeleniə. 103. QOST 12.1.010-76. SSBT. Vzrıvobezopasnostğ. Obhie trebovaniə 104. QOST 12.1.012-90. SSBT. Vibraüiə. Obhie trebovaniə bezopasnosti 105. QOST 12.1.016-79 SSBT. Vozdux raboçey zonı. Trebovaniə k metodikam izmereniə konüentraüiy vrednıx vehestv. 106. QOST 12.1.018-93. SSBT. Pojarnaə bezopasnostğ. Glektrostatiçeskaə iskrobezopasnostğ. Obhie trebovaniə 107. QOST 12.1.029-80. SSBT. Sredstva i metodı zahitı ot şuma. Klassifikaüiə

  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 108. QOST 12.1.030-81. SSBT. Glektrobezopasnostğ. Zahitnoe zazemlenie, zanulenie 109. QOST 12.1.033-81. SSBT. Pojarnaə bezopasnostğ. Terminı i opredeleniə 110. QOST 12.1.038-82. SSBT. Glektrobezopasnostğ. Predelğno dopustimıe urovni naprəjeniy prikosnoveniə i tokov 111. QOST 12.1.046-85. SSBT. Normı osveheniə stroitelğnıx plohadok 112. QOST 12.2.003-91. SSBT. Oborudovanie proizvodstvennoe. Obhie trebovaniə bezopasnosti 113. QOST 12.2.007.0-75. SSBT. Izdeliə glektrotexniçeskie. Obhie trebovaniə bezopasnosti 114. QOST 12.2.007.14-75 SSBT. Kabeli i kabelğnaə armatura. Trebovaniə bezopasnosti. 115. QOST 12.2.008-75. SSBT. Oborudovanie i apparatura dlə qazoplamennoy obrabotki metallov i texniçeskoqo napıleniə pokrıtiy. Trebovaniə bezopasnosti 116. QOST 12.2.009-99. SSBT. Stanki metalloobrabatıvaöhie. Obhie trebovaniə bezopasnosti 117. QOST 12.2.010-75. SSBT. Maşinı ruçnıe pnevmatiçeskie. Obhie trebovaniə bezopasnosti 118. QOST 12.2.011-75. SSBT. Maşinı stroitelğnıe i dorojnıe. Obhie trebovaniə bezopasnosti 119. QOST 12.2.013-91. SSBT. Maşinı ruçnıe glektriçeskie. Obhie trebovaniə bezopasnosti 120. QOST 12.2.016-81. SSBT. Oborudovanie kompressornoe. Obhie trebovaniə bezopasnosti 121. QOST 12.2.017-93. SSBT. Oborudovanie kuzneçno-pressovoe. Obhie trebovaniə bezopasnosti 122. QOST 12.2.026-0-93. SSBT. Oborudovanie derevoobrabatıvaöhee. Obhie trebovaniə bezopasnosti k konstruküii 123. QOST 12.2.029-88. SSBT. Prisposobleniə stanoçnıe. Obhie trebovaniə bezopasnosti 124. QOST 12.2.034-78. SSBT. Apparatura skvajinnaə qeofiziçeskaə s istoçnikami ioniziruöhix izluçeniy. Obhie trebovaniə radiaüionnoy bezopasnosti 125. QOST 12.2.037-78. SSBT. Texnika pojarnaə. Trebovaniə bezopasnosti 126. QOST 12.2.044-80. SSBT. Maşinı i oborudovanie dlə transportirovaniə nefti. Trebovaniə bezopasnosti

  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 127. QOST 12.2.047-86. SSBT. Pojarnaə texnika. Terminı i opredeleniə 128. QOST 12.2.049-80. SSBT. Oborudovanie proizvodstvennoe. Obhie grqonomiçeskie trebovaniə. 129. QOST 12.2.053-91 SSBT. Kranı ştabelernıe. Texnika bezopasnosti. 130. QOST 12.2.054-81. SSBT. Ustanovki aüetilenovıe. Trebovaniə bezopasnosti 131. QOST 12.2.058-81. SSBT. Kranı qruzopodcemnıe. Trebovaniə k üvetnomu oboznaçeniö çastey krana, opasnıx pri gkspluataüii 132. QOST 12.2.061-81. SSBT. Oborudovanie proizvodstvennoe. Obhie trebovaniə bezopasnosti k raboçim mestam 133. QOST 12.2.062-81. SSBT. Oborudovanie proizvodstvennoe. Oqrajdeniə zahitnıe 134. QOST 12.2.063-81. SSBT. Apparatura promışlennaə truboprovodnaə. Obhie trebovaniə bezopasnosti 135. QOST 12.2.064-81. SSBT. Orqanı upravleniə proizvodstvennım oborudovaniem. Obhie trebovaniə bezopasnosti 136. QOST 12.2.071-90 SSBT. Kranı qruzopodcemnıe. Kranı konteynernıe. Texnika bezopasnosti. 137. QOST 12.2.085-2002. SSBT. Sosudı, rabotaöhie pod davleniem. Klapanı predoxranitelğnıe. Trebovaniə bezopasnosti 138. QOST 12.2.088-83. SSBT. Oborudovanie nazemnoe dlə osvoeniə i remonta skvajin. Obhie trebovaniə bezopasnosti 139. QOST 12.2.096-83. SSBT. Kotlı parovıe s raboçim davleniem para do 0,07 MPa. Trebovaniə bezopasnosti 140. QOST 12.2.101-84. SSBT. Pnevmoprivodı. Obhie trebovaniə bezopasnosti k konstruküii 141. QOST 12.2.108-85. SSBT. Ustanovki dlə bureniə qeoloqorazvedoçnıx i qidroqeoloqiçeskix skvajin. Trebovaniə bezopasnosti 142. QOST 12.2.115-86. SSBT. Oborudovanie protivovıbrosovoe. Trebovaniə bezopasnosti. 143. QOST 12.2.125-91 SSBT. Oborudovanie trasovoe nazemnoe. Trebovaniə bezopasnosti. 144. QOST 12.3.001-85. SSBT. Pnevmoprivodı. Obhie trebovaniə bezopasnosti k montaju, ispıtaniəm i gkspluataüii 145. QOST 12.3.002-75. Proüessı proizvodstvennıe. Obhie trebovaniə bezopasnosti 146. QOST 12.3.003-86. SSBT. Rabotı glektrosvaroçnıe. Obhie trebovaniə bezopasnosti

  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 147. QOST 12.3.004-75. SSBT. Termiçeskaə obrabotka metallov. Obhie trebovaniə bezopasnosti 148. QOST 12.3.005-75. SSBT. Rabotı okrasoçnıe. Obhie trebovaniə bezopasnosti 149. QOST 12.3.009-76. SSBT. Rabotı poqruzoçno-razqruzoçnıe. Obhie trebovaniə bezopasnosti 150. QOST 12.3.016-87. SSBT. Antikorrozionnıe rabotı pri stroitelğstve. Trebovaniə bezopasnosti. 151. QOST 12.3.020-80. SSBT. Proüessı peremeheniə qruzov na predpriətiəx. Obhie trebovaniə bezopasnosti 152. QOST 12.3.025-80. SSBT. Obrabotka metallov rezaniem. Trebovaniə bezopasnosti 153. QOST 12.3.026-81. SSBT. Rabotı kuzneçno-pressovıe. Trebovaniə bezopasnosti 154. QOST 12.3.032-84. SSBT. Rabotı glektromontajnıe. Obhie trebovaniə bezopasnosti 155. QOST 12.3.033-84. SSBT. Stroitelğnıe maşinı. Obhie trebovaniə bezopasnosti pri gkspluataüii 156. QOST 12.3.035-84. SSBT. Stroitelğstvo. Rabotı okrasoçnıe. Trebovaniə bezopasnosti 157. QOST 12.3.036-84. SSBT. Qazoplamennaə obrabotka metallov. Trebovaniə bezopasnosti 158. QOST 12.3.038-85. SSBT. Stroitelğstvo. Rabotı po teplovoy izoləüii oborudovaniə i truboprovodov. Trebovaniə bezopasnosti 159. QOST 12.3.040-86. SSBT. Rabotı krovelğnıe i qidroizoləüionnıe. Trebovaniə bezopasnosti 160. QOST 12.4.001-80. SSBT. Oçki zahitnıe. Terminı i opredeleniə. 161. QOST 12.4.002-97. SSBT. Sredstva individualğnoy zahitı ruk ot vibraüii. Obhie texniçeskie trebovaniə 162. QOST 12.4.004-74. SSBT. Respiratorı. Filğtruöhie protivoqaznıe 163. QOST 12.4.009-83. SSBT. Pojarnaə texnika dlə zahitı obcektov. Osnovnıe vidı. Razmehenie i obslujivanie 164. QOST 12.4.011-89. SSBT. Sredstva zahitı rabotaöhix. Obhie trebovaniə i klassifikaüiə 165. QOST 12.4.012-83 SSBT. Vibraüiə. Sredstva izmereniə i kontrolə vibraüii na raboçix mestax. Texniçeskie trebovaniə. 166. QOST 12.4.021-75. SSBT. Sistemı ventiləüionnıe. Obhie trbovaniə 167. QOST 12.4.024-76. SSBT. Obuvğ speüialğnaə vibrozahitnaə. Obhie texniçeskie trebovaniə

  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 168. QOST 12.4.026-2001 SSBT. Üveta siqnalğnıe, znaki bezopasnosti i razmetka siqnalğnaə. Naznaçenie i pravila primeneniə. Obhie texniçeskie trebovaniə i xarakteristiki. Metodı ispıtaniy. 169. QOST 12.4.028-76. SSBT. Respiratorı ŞB-1 «Lepestok». Texniçeskie usloviə 170. QOST 12.4.034-2001. SSBT. Sredstva individualğnoy zahitı orqanov dıxaniə. Klassifikaüiə i markirovka 171. QOST 12.4.035-78. SSBT. Sredstva individualğnoy zahitı. Hitki zahitnıe dlə glektrosvarhikov. Texniçeskie usloviə 172. QOST 12.4.041-2001. SSBT. Respiratorı filğtruöhie. Obhie texniçeskie trebovaniə 173. QOST 12.4.059-89. SSBT. Stroitelğstvo. Oqrajdeniə zahitnıe inventarnıe. Texniçeskie usloviə 174. QOST 12.4.066-79. SSBT. Sredstva zahitı ot radioaktivnıx vehestv. Obhie trebovaniə i pravila primeneniə 175. QOST 12.4.068-79. SSBT. Sredstva dermatoloqiçeskie zahitnıe. Klassifikaüiə 176. QOST 12.4.087-84. SSBT. Stroitelğstvo. Kaski stroitelğnıe. Texniçeskie usloviə 177. QOST 12.4.103-83. SSBT. Odejda speüialğnaə, stredstva individualğnoy zahitı ruk i noq. Klassifikaüiə 178. QOST 12.4.124-83. SSBT. Sredstva zahitı ot statiçeskoqo glektriçest- va. Obhie texniçeskie trebovaniə 179. QOST 12.4.125-83. SSBT. Sredstva kollektivnoy zahitı rabotaöhix ot vozdeystviə mexaniçeskix faktorov. Klassifikaüiə 180. QOST 2.601-95. Gkspluataüionnaə dokumentaüiə. 181. QOST 2.602-95. Remontnaə dokumentaüiə 182. QOST 3.1120-83. ESKD. Obhie pravila otrajeniə i oformleniə trebovaniy bezopasnosti truda v texnoloqiçeskoy dokumentaüii. 183. QOST 13862-90. Oborudovanie protivovıbrosovoe. Tipovıe sxemı, osnovnıe parametrı i texniçeskie trebovaniə k konstruküii 184. QOST 19433-88. Qruzı opasnıe. Klassifikaüiə. Znaki opasnosti 185. QOST 23407-78. Oqrajdeniə inventarnıe stroitelğnıx plohadok i uçastokov proizvodstva stroitelğno-montajnıx rabot. Texniçeskie usloviə 186. QOST 24346-80. Vibraüiə. 187. QOST 28 296. Kranı maçtovıe. Texnika bezopasnosti. 188. QOST 30321-91. Kranı qruzopodcemnıe. Texnika bezopasnosti k qidravliçeskomu oborudovaniö.

  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 189. ST SGV 290-76. Texnika bezopasnosti. Kranı qruzopodcemnıe. Pasport. 190. ST SGV 631-77. Texnika bezopasnosti. Kranı qruzopdcemnıe. Qrafiçeskie simvolı. 191. ST SGV 1067-84. Texnika bezopasnosti. Kranı qruzopodcmnıe. Trebo- vaniə k tormozam. 192. QOST 2761-84. Içtoçniki üentralizovannoqo xozəystvenno-pitğevoqo vodosnabjeniə. Qiqieniçeskie, texniçeskie trebovaniə i pravila vıbora. 193. QOST 29183-91. Voda dlə xozəystvenno-pitğevoqo obespeçeniə sudov. Trebovaniə k kaçestvu. 194. QOST 22336-77. Jiletı spasatelğnıe. Obhie texniçeskie usloviə. 195. QOST 19815-74. Kruqi spasatelğnıe. Obhie texniçeskie usloviə. 196. QOST 17.2.3.02-78. Oxrana prirodı. Atmosfera. Pravila ustanovleniə dopustimıx vıbrasov vrednıx vehestv promışlennımi predpriətiəmi. 197. QOST 17.4.3.02-85. Rekulğtivaüiə zemli SAHƏ STANDARTLARI 198. SSAZ 003-2004. Dalğıc işləri. Ümumi təhlükəsizlik tələbləri. 199. SSAZ 004-2004. Dalğıc ləvazimatı, dalğıc enmələri və işlərini təmin edən vasitələr. DIGƏR SƏNƏDLƏR VƏ TƏLIMATLAR 200. Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə təlimatların işlənilməsi üçün rəhbər sənəd (sahə üzrə). 2001, AzDƏMTTETI. 201. Polojenie o porədke rassledovaniə priçin avariy zdaniy, soorujeniy ix çastey i konstruktivnıx glementov. 1986. 202. Instruküiə po texniçeskomu rassledovaniö i uçetu avariy, ne povlekşix za soboy nesçastnıx sluçaev na podkontrolğnıx Qosqortexnadzoru predpriətiəx i obcektax. 1985. 203. Instruküiə po klassifikaüii, rassledovaniö i uçetu avariy pri burenii skvajin na neftğ i qaz. 1979. 204. Neft sənayesi müəssisələrində ətraf mühitin mühafizəsi və əməyin gigiyenası sahəsində sənədlərin məcmuəsi. 1999, AzDƏMTTETI. 205. Rukovodstvo MAQATG po bezopasnosti. Pereçni trebovaniy po perevozke opredelennıx tipov qruzov radiaktivnıx vehestv. 1991.

  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 206. Normativı osnoheniə obcektov neftənoy i qazovoy promışlennosti mexanizmami, prisposobleniəmi i priborami povışaöhimi bezopasnostğ i texniçeskiy urovenğ ix gkspluataüii. 1975. 207. Rukovodstvo po proektirovaniö sanitarno-zahitnıx zon promışlennıx predpriətiy. 208. Neft sənayesində çalışan işçilər üçün bədbəxt hadisələr və xəstəliklər zamanı ilk tibbi yardım göstərilməsi üzrə təlimat. 1997, AzDƏMTTETI. 209. Neftqazçıxarma sənayesində işçilərə xüsusi geyim, xüsusi ayaqqabı və digər fərdi mühafizə vasitələrinin pulsuz verilməsi normaları. 2003, AzDƏMTTETI. 210. Zahita stroitelğnıx konstruküiy i soorujeniy ot korrozii. 211. Respublika neft və qaz sənayesi müəssisələrində sahə süni işıqlandırma normaları. 1994. (yeni normalar işlənilir və onlar 2005 ildə qüvvəyə minəcəkdir), AzDƏMTTETI. 212. Qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan, əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habelə yeraltı işlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında AR Nazirlər Kabinetinin 20.11.1999-cu il tarixli 170 №li Qərarı. 213. Elektrik qurğularının istismarında elektrik təhlükəsizliyi üzrə I qrup üçün nümunəvi təlimat. 1999, AzDƏMTTETI. 214. Elektrik qurğularının istismarında elektrik təhlükəsizliyi üzrə II qrup üçün nümunəvi təlimat. 1999, AzDƏMTTETI. 215. Avtomobil nəqliyyatında əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar toplusu. 2000, AzDƏMTTETI. 216. Qaldırıcı kranlardan istifadə etmədən borudaşıyan maşınların yüklərinin boşaldılması və onların yüklənməsində əməyin təhlükəsiz üsullarına dair təlimat. 1997, AzDƏMTTETI. 217. Zəhərli və partlayış-yanğın təhlükəli yüklərin daşınmasında təhlükəsizliyin təmini üzrə təlimatlar toplusu. 1999, AzDƏMTTETI. 218. Instruküiə po remontu vzrıvozahihennoqo glektrooborudovaniə. 219. Otraslevaə instruküiə po bezopasnosti truda dlə slesarə po obslujivaniö kontrolğno-izmeritelğnıe priborı i avtomatiku. 1980. 220. Instruküiə po ustroystvu i sanitarnomu soderjaniö pomeheniy, a takje merı liçnoy profilaktiki pri rabote s metalliçeskoy rtutğö v laboratoriəx. 221. Qazma zamanı tikinti-quraşdırma işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə sahə təlimatları toplusu. 1995, AzDƏMTTETI. 222. Vışkaquraşdırıcılar üçün əməyin təhlükəsizliyi üzrə sahə təlimatları toplusu (peşələr üzrə). 2000, AzDƏMTTETI.

  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 223. Vışka və dorların (eklipslərin) nəql edilməsi, sökülüb quraşdırılması və istismarında təhlükəsizliyin təmini üzrə təlimat.1999, AzDƏMTTETI. 224. «Şaquli vəziyyətdə vışkaların dartılıb gətirilməsi üçün tərtibat» AzDƏMTTETI-nin 94-13 nömrəli elmi-tədqiqat mövzusu. 1998. 225. Neft sənayesi obyektlərində partlayış-yanğın təhlükəsizliyi təlimatları. 1998, AzDƏMTTETI. 226. Ştanqlı nasosların təmiri işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimat. 1999, AzDƏMTTETI. 227. Neftqazçıxarma və qazma işlərində iş növləri üzrə əməyin mühafizəsinə dair tipik (nümunəvi) təlimatlar toplusu. 1996, AzDƏMTTETI. 228. Elektrik dalma nasosları ilə təchiz olunmuş quyuların istismarı və təmirində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimat. 1996, AzDƏMTTETI. 229. Kompressorsuz qazlift quyularının istismarında təhlükəsizlik texnikası üzrə təlimat. 2000, AzDƏMTTETI. 230. Üzvi həlledicilərlə asfalt-qətran-parafin (AQP) çökmələrinin qarşısını almaq üçün tətbiq olunan texnoloji prosesin təhlükəsizliyi üzrə təlimat. 2000, AzDƏMTTETI. 231. Quyuların dərinlik nasosu ilə istismarının avtomatik idarə olunması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimat. 2000, AzDƏMTTETI. 232. Quyudibi zonasının karbohidrogen həlledicilərlə işlənməsində və onların laya vurulmasında əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimat. 2000, AzDƏMTTETI. 233. Ləğv olunmuş quyulardan istismar və qoruyucu kəmərlərin təhlükəsiz çıxarılması üzrə təlimat. 2000, AzDƏMTTETI. 234. Quyuların yeraltı (cari) təmirində iş növləri üzrə əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikasına dair təlimatlar toplusu. 2001, AzDƏMTTETI. 235. Hidrat əmələ gəlməsinə qarşı qaz xətlərində tətbiq edilən tiristorlu elektrik qızdırıcısının təhlükəsiz istismarı üzrə təlimat. 2002, AzDƏMTTETI. 236. Quruda Neft və Qazçıxarma Istehsalat Birliyinin müəssisələrində radiasiya təhlükəsizliyi və dozimetrik radiasiya nəzarəti qaydaları haqqında Əsasnamə. 2001, AzDƏMTTETI. 237. Neftqazçıxarma obyektlərində radiasiya qəzalarının araşdırılması qaydaları və onların aradan qaldırılması üçün təlimat. 2000, AzDƏMTTETI. 238. Müxtəlif tipli qazma vışkalarının təhlükəsiz (dağıdıcı olmayan) sınaq üsulu ilə sınanması üzrə təlimat. 1998, AzDƏMTTETI. 239. Quruda Neft və Qazçıxarma Istehsalat Birliyinin avtonəqliyyat müəssisələrinin avtomobillərə texniki qulluq və təmir işlərində peşə və

  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 əsas iş növləri üzrə əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası təlimatları. 1998, AzDƏMTTETI. 240. Qazma məhlununun hazırlanması, ağırlaşdırılması və kimyəvi işlənməsində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimat. 1999, AzDƏMTTETI. 241. Qazma vışkalarına mədən şəraitində baxış və onların təmiri işlərinin təhlükəsiz aparılması üzrə metodik göstərişlər. 2002, AzDƏMTTETI. 242. Müxtəlif tipli istismar vışkalarının, dorların (eklipslərin) təhlükəsiz (dağıdıcı olmayan) sınaq üsulu ilə sınanması üzrə təlimat. 2000, AzDƏMTTETI. 243. Dor tipli qazma vışkalarının istifadə olunma müddətinin təyin edilməsi metodikası. 2001, AzDƏMTTETI. 244. Qazma vışkalarının (12 ildən çox işləyən) istifadə olunma müddətinin təyin edilməsi metodikası. 1998, AzDƏMTTETI. 245. Polojenie o sisteme texniçeskoqo diaqnostirovaniə svarnıx vertikalğnıx üilindriçeskix rezervuarov dlə nefti i nefteproduktov (RD-08-95-95). 246. Instruküiə po rasçetu obsadnıx kolonn dlə neftənıx i qazovıx skvajin. 1997. 247. Instruküiə po rasçetu burilğnıx kolonn. 1997. 248. Tipovaə instruküiə po preduprejdeniö i perviçnım deystviəm vaxtı pri likvidaüii qazoneftevodoproəvleniy. 1988. 249. Neft və qaz quyularının qazılmasında baş verən təzahürlərlə mübarizə üçün təlimat. 1998. 250. Instruküiə po oborudovaniö ustev i stovolov opornıx, parametriçeskix, poiskovıx, razvedoçnıx, gkspluataüionnıx, nablödatelğnıx, naqnetatatelğnıx i strukturnıx skvajin pri ix likvidaüii ili konservaüii. 1985. 251. Neft və qazçıxarma obyektlərinin sanitar-texniki pasportlaşdırılmasının aparılmasında işıqlandırıcı qurğuların yoxlanılmasına dair metodik göstərişlər. 1998, AzDƏMTTETI. 252. «Istehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təhqiqi və uçota alınması Qaydaları» haqqında AR Nazirlər Kabinetinin 28.02.2000-ci il tarixli 27 №-li qərarı. 253. Otraslevaə instruküiə po bezopasnosti truda pri vedenii oqnevıx rabot na neftənıx i qazovıx skvajinax. Baku. 1980. 254. Instruküiə o parədke poluçeniə ot postavşikov, perevozki, xraneniə i primeneniə metanola na qazovıx promıslax, maqistralğnıx qazoprovodax i stanüiəx podzemnoqo xraneniə qaza. 255. Qazma və neft-mədən avadanlıq, boru və alətlərinin ultrasəs nəzarət üsulu ilə qüsurluğunun təyin edilməsi üzrə təlimat. Bakı. 2000.

  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 256. Metodika defektoskopii tormoznıx lent, burovıx lebedok, aqreqatov dlə podzemnoqo i kapitalğnoqo remonta skvajin. 257. Qaz-neft-su təzahürü zamanı quyuların ram edilməsi metodikası. Bakı. 2000. 258. «Azneft» Istehsalat Birliyinin qazma və istismar obyektlərində qaz, neft təzahürlərinin, açıq neft və qaz fontanlarının qarşısının alınması üzrə profilaktik işlərin təşkili və aparılması haqqında təlimat. Bakı. 2004. 259. Instruktivnıe materialı qlavqosgnerqonadzora. 1983 260. Instruktivnıe materialı qlavqosgnerqonadzora (pererabotonnoe i dopolğnennoe). 1986. DƏNIZ OBYEKTLƏRI ÜÇÜN NORMATIV SƏNƏDLƏR 261. Pravila klassifikaüii i postroyki plavuçix burovıx ustanovok reqistra SSSR. 1983. 262. Pravila po konvenüionnomu oborudovaniö plavuçix burovıx ustanovok Reqistra SSSR. 1983. 263. Pravila bezopasnosti pri stroitelğstve morskix nefteqazopromıslovıx qidrotexniçeskix soorujeniy na Kaspiyskom more. 1994. 264. RD 51.30-80. Izmerenie vibraüii i şuma na raboçix mestax v pomoheniəx plavuçix ustanovok. Metodiçeskie ukazaniə. 1980. 265. RD 51-40-82 SSBT. Plavuçaə burovaə ustanovka. Sistemı, mexanizmı, ustroystva, prisposobleniə i priborı, povışaöhie bezopasnostğ proizvodstva rabot. Pereçenğ osnaheniə. 1982. 266. RD 51-01-01-84. Bezopasnoe provedenie rabot pri soorujenii i gkspluataüii liniy glektroperedaçi. 1982. 267. RD 39-4700803-5-89. Rukovodstvo po borğbe za jivuçestğ morskix staüionarnıx platform i plavuçix burovıx ustanovok. 1989. 268. RD 39-4700803-6-90. Orqanizaüiə i bezopasnoe vedenie rabot pri likvidaüii otkrıtıx neftənıx i qazovıx fontanov na kontinentalğnom şelğfe. Instruküiə. 1989. 269. RD-39-820136002-02-90. Normı osnaheniə morskix staüionarnıx platform na Kaspiyskom more spasatelğnımi siqnalğnımi sredstvami i sredstvami svəzi. 1990. 270. RD 39-820136002-01-90. Normı osnaheniə morskix nefteqazopromıslovıx soorujeniy na Kaspiyskom more pojarnoy texnikoy dlə zahitı obcektov. 1990.

  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 271. RD 39-820136002-03-90. Trebovaniə bezopasnosti pri gkspluataüii glektroustanovok na qlubokovodnıx morskix staüionarnıx platformax PO «Kaspmornefteqaz» Instruküiə. 1990. 272. OST 39-820136002-07-91. Trebovaniə k pojarovzrıvobezopasnım gnerqetiçeskim pomeheniəm MSP s qazoispolğzuöhim oborudovaniem na Kaspiyskom more. 1991. 273. OST 39-820136002-01-91. Gkspluataüiə nefteqazopromıslovıx soorujeniy na Kaspiyskom more. 1991. 274. OST 39-820136002-02-91. Polojenie ob inspeküii po nadzoru za morskimi nefteqazopromıslovımi qidrotexniçeskimi soorujeniəmi PO «Kaspmornefteqaz».1991. 275. OST 39-820136002-06-91. Sbornik instruküiy po bezopasnosti gks- pluataüii glektroustanovok pri proizvodstve otdelğnıx vidov rabot na morskix nefteqazopromıslovıx soorujeniəx PO «Kaspmornefteqaz». 1991. 276. QOST12.3.029-82. SSBT. Rabotı poqruzoçno-razqruzoçnıe v more. Trebovaniə bezopasnosti. 1982. 277. QOST 19815-74. Kruqi spasatelğnıe. Obhie texniçeskie usloviə. 278. QOST 22336-77. Jiletı spasatelğnıe. Texniçeskie usloviə. 279. Obhie aviaüionnıe trebovaniə k sredstvam obespeçeniə vertoletov na sudax i pripodnətıx pod vodoy, platformax (OAT QA90). 280. VSN 51.2.84. Injenernıe izıskaniə na kontinentalğnom şelğfe. 281. VSN 51.3-85. Proektirovanie morskix staüionarnıx platform 282. Instruküiə po bezopasnosti truda dlə montajnikov po montaju stalğ- nıx i jelezobetonnıx konstruküiy v usloviəx morə. 283. Sbornik instruküiy po bezopasnosti truda pri stroitelğstve gstakad, prigstakadnıx i staüionarnıx morskix platform. 284. Instruküiə po avariynomu uxodu SPBU s toçki i dopolneniə k tipovım planam po borğbe za jivuçestğ. 285. 0136002-27-94. Bezopasnoe proizvodstvo rabot s SPBU na Kaspiyskom more. 286. 0136002-28-94. Bezopasnoe proizvodstvo rabot s PPBU na Kaspiyskom more. 287. Instruküiə po bezopasnosti truda pri proizvodstve antikorrozionnoy zahitı metallokonstruküiy morskix nefteqazopromıslovıx soorujeniy i truboprovodov.

  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 288. Dəniz şəraitində quyuların bir meydançadan eyni zamanda qazılması, mənimsənilməsi, istismarı və təmirində təhlükəsizlik üzrə təlimat. 1993, AzDƏMTTETI. 289. Dəniz neft-qaz obyektlərində yükvurma, yükboşaltma və yükdaşıma işlərinin aparılması üçün təlimat. 290. Stasionar dəniz özüllərindən və üzən qazma qurğularından qazılmış quyuların sementlənməsi işlərinin təhlükəsiz aparılması təlimatı. AzDƏMTTETI. 291. Dəniz neft və qazçıxarma obyektlərində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. 2002, AzDƏMTTETI. 292. Dalğıc işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə vahid qaydalar. 2004, AzDƏMTTETI. 293. Pravila bezopasnosti pri perevozke lödey na avtotransporte, po gstakade i vertolete. 1992. 294. Dəniz şəraitində elektrik ötürücü xətlərin quraşdırılması, elektrik ka- beli və elastik şlanqın çəkilməsində təhlükəsizlik üzrə nümunəvi təlimatlar toplusu.1999, AzDƏMTTETI. 295. Dəniz özül dirəklərinin vurulması və möhkəmləndirilməsi işlərində təhlükəsizlik texnikası üzrə təlimat. 1999, AzDƏMTTETI. 296. Sualtı boru kəmərlərinin quraşdırılması, sökülməsi və təmir olunmasında təhlükəsizlik texnikası təlimatı.1999, AzDƏMTTETI. 297. Hidrotexniki qurğuların və başqa istehsalat obyektlərinin tikintisində təhlükəsizlik texnikası təlimatları. 1997, AzDƏMTTETI. 298. Estakadayanı meydançada, özüqalxan qazma qurğularında tullanışa qarşı avadanlığın (TQA, preventor) yığılması, sökülməsi və istismarında təhlükəsizlik texnikası üzrə təlimat. 2001, AzDƏMTTETI. 299. Qazma vışkası və vışkaaltı postamentlərin avadanlıqlarının bir quyu ağzından diğər quyu üzərinə çəkilməsi və quraşdırılması işlərində təhlükəsizlik texnikası üzrə rəhbər sənəd. 2001, AzDƏMTTETI. 300. Dəniz şəraitində buruqların tikilməsi zamanı təhlükəsizlik texnikası üzrə nümunəvi təlimat. 1995, AzDƏMTTETI. 301. Dərinlik dalğıc komplekslərindən istifadə etməklə 200 m-ə qədər dərinliklərə qısa müddətli dalma üsulu ilə dalğıc enmələrinin təhlükəsiz aparılması üzrə təlimat. 2004., AzDƏMTTETI. 302. Rukovodstvo po provedeniö vodolaznıx rabot s ispolğzovaniem qlubokovodnıx vodolaznıx kompleksov. 303. Polojeniə po orqanizaüii vnutrivedomstvennoqo nadzora i kontrolə za bezopasnostğö provedeniə podvodnıx rabot.1984.

  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 304. Mədən şəraitində qazma vışkalarına baxış və onların təmiri işlərinin təhlükəsiz aparılması üzrə metodik göstərişlər. 1998. 305. Müxtəlif tipli qazma vışkalarının təhlükəsiz (dağıdıcı olmayan) sınaq üsulu ilə sınanması üzrə təlimat. 1999, AzDƏMTTETI. 306. Dənizdə açıq neft və qaz fontanlarının ləğvi zamanı işlərin təşkili və təhlükəsiz aparılması. 2000, AzNSETLI. 307. Neftqazçıxarma və qazma işlərində iş növləri üçün əmək mühafizəsi üzrə tipik (nümunəvi) təlimatlar toplusu. Dəniz şəraitində buruqların tikilməsi zamanı təhlükəsizlik texnikası üzrə nümunəvi təlimat. 1996, AzDƏMTTETI. 308. Dənizdə insan həyatının qorunub saxlanması üzrə rəhbərlik, 2003.

  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

  Əlavə 3
  _________________________ Təsdiq edirəm:

  (təşkilatın və ya _________________________ ___________________ müəssisənin adı) (təşkilatın və ya __________________ müəssisənin rəhbəri) QAZMA QURĞUSUNUN ISTISMARA BURAXILMASI HAQQINDA AKT № Quyunun № _____________ sahə _________________ «_____»______________200____ il. Biz aşağıda imza edənlər, bu tərkibdə komissiya _______ __________________________________________________ __________________________________________________ ____________________________________________ qazma qurğusunun işə tipli buraxılmasının hazırlığını yoxladıq. ______________ vışkası olan ___________________ özülü

  tipli tipli

  ______________ intiqallı _____________________ bucurqadı tipli tipli ______________ intiqallı ____________________ qazma nasosu
  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

  tipli tipli

  ______________ intiqallı ___________________ rotor

  tipli tipli

  ______________ tal bloku ___________ qaldırıcı qarmaq ________________________ fırlanğıc ____________ intiqallı ___________________________gilqarışdırıcı və aşağıdakı köməkçi avadanlıqlar ___________________________________ Əlavə 3-ün davamı Yoxlama vaxtı aşkar edilmişdir: 1. Qazma qurğusunun komplektliyi _________________ 2. Avadanlığın texniki vəziyyəti _____________________

  3. Tal kanatının vəziyyəti
  ___________________________
  4. Mexanizmlərin hərəkət edən və fırlanan hissələrinin,

  cərəyan daşıyan hissələrin və dövran sisteminin çəpərlərinin mövcudluğu və vəziyyəti_________________________________ __________________________________________________ ____ 5. Qazma qurğusunun nəzarət-ölçü cihazları ilə komplektləşdirilməsi ____________________________________ __________________________________________________ ____ 6. Kiçik mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırma tərtibat və quruluşlarının, habelə təhlükəsizlik texnikası tərtibatlarının mövcudluğu ____________________________________________ (təsdiq olunmuş siyahıya uyğunluğu göstərilməli __________________________________________________ _____ və ya uyğunsuzluğunun səbəbi) 7. Buruğun işıqlandırılması ______________________________
  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

  8. Qəza işıqlandırılmasının mövcudluğu
  ____________________
  9. Mədəni budkanın vəziyyəti
  _____________________________
  10. Kəndir kanatların vəziyyəti
  ____________________________

  11. Təhlükəsizlik texnikası üzrə plakatların və təlimatların mövcudluğu ____________________________________________ __________________________________________________ _____ 12. Ustaların və qazmaçıların qazma işləri aparmaları üçün hüquqlarının olması _____________________________________ __________________________________________________ _____ 13. Briqada üzvlərinin təhlükəsizlik qaydalarını bilmələri ______ __________________________________________________ _____ 14. Akta əlavə olunur: qazma nasoslarının vurucu xətlərinin sınağı haqqında akt; tal blokunun qalxmasının məhdudlaşdırıcısının sınağı haqqında akt; qazma qurğusunun pnevmosisteminin sınağı haqqında akt. Komissiyanın rəyi ______________________________________ Imzalar _______________________________________________ Azdövdağtexnəzarət Komitəsinin nümayəndəsinin rəyi ________ __________________________________________________ _____
  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

  Əlavə 4
  _________________________ Təsdiq edirəm:
  (təşkilatın və ya
  _________________________
  ___________________ müəssisənin adı)
  (təşkilatın və ya

  __________________ müəssisənin rəhbəri) QAZMA VIŞKASININ YOXLANILMASI HAQQINDA A K T№ “____”____________ 200 il Biz aşağıda imza edənlər: mexanik_____________ , qazma ustası________, vışkanın yoxlanması (baxılması) və təmiri briqadasının briqadiri _______________ bu aktı ona görə tərtib etdik ki, __________ tipli qazma vışkası, zavod nömrəsi _______, inventar nömrəsi_________, _____№-li buruqda quraşdırılmışdır. Vışkanın və orada yerləşmiş avadanlıqların və quruluşların yoxlanılması prosesində aşağıdakı işlər yerinə yetirilmişdir:____________________________________________ ____ __________________________________________________ _____ aşağıdakı işləri ğörmək lazımdır (dəyişdirməli, düzəltməli və s.) Yoxlama və yuxarıda göstərilən işlərin nəticəsində komissiya hesab edir ki, vışka_____________ zavod nömrəsi ____________ , inventar nömrəsi_________, orada yerləşdirilmiş avadanlıqlar və quruluşlar___________________________ istismara (yararlıdır, yararsızdır ).
  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 Mexanik __________________ Qazma ustası _________________ Vışkalara baxış briqadasının briqadiri_________________

  Əlavə 5
  _________________________ Təsdiq edirəm:
  (təşkilatın və ya
  _________________________
  ___________________ müəssisənin adı)
  (təşkilatın və ya

  __________________ müəssisənin rəhbəri) ISTISMAR VIŞKASININ, DORUN (EKLIPSIN) YOXLANILMASI HAQQINDA A K T № “____”____________ 200 il Biz aşağıda imza edənlər: mexanik___________ , sahə ustası__________ , vışkanın, dorun (eklipsin) yoxlanması (baxılması) və tə`miri briqadasının briqadiri _______________ bu aktı ona görə tərtib etdik ki, __________ tipli istismar vışkası, dor (eklips) zavod nömrəsi _______, inventar nömrəsi_________, _____№-li quyuda quraşdırılmışdır. Vışkanın, dorun (eklipsin) və orada yerləşmiş avadanlıqların və quruluşların yoxlanılması prosesində aşağıdakı işlər yerinə yetirilmişdir:_____________________________________ __________________________________________________ _____ aşağıdakı işləri ğörmək lazımdır (dəyişdirməli, düzəltməli və s.)
  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 Yoxlama və yuxarıda göstərilən işlərin nəticəsində komissiya hesab edir ki, vışka, dor (eklips )_____________ zavod nömrəsi____________, inventar nömrəsi_____________, orada yerləşdirilmiş avadanlıqlar və quruluşlar__________ _________________________ istismara (yararlıdır, yararsızdır). Mexanik __________________ (imza) Sahə ustası _________________ (imza) Vışkalara, dorlara (eklipslərə) baxış briqadasının briqadiri_______________________________________________ _____ Əlavə 6

  _________________________ Təsdiq edirəm:

  (təşkilatın və ya _________________________ ___________________ müəssisənin adı) (təşkilatın və ya __________________ müəssisənin rəhbəri) MÜXTƏLIF TIPLI QAZMA VIŞKALARININ DAĞIDICI OLMAYAN ÜSULLA SINAQDAN KEÇIRILMƏSI HAQQINDA AKT № №-li _______________ _________________ 200___ il №-li «___»_________200__ il tarixli əmrlə təyin edilmiş komissiya: Komissiya sədri __________________________________ (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 Komissiyanın üzvləri: ___________________________________ (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı) __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ _____ iştirakı ilə (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı) Bu aktı ondan ötrü tərtib etmişlər ki, ________________ (tipli) zavod № _____________buraxılma tarixi __________________, inventar №-si _______________ ______________________№-li buruqda quraşdırılmış ___________________ sahədə yerləşmiş və yükqaldırma qabiliyyəti __________________t. tal sistemi ilə təchiz edilmiş, zavod № _________________________________ istehsal edilmiş _____________________________________ ölçü (tarix) cihazlarından istifadə etməklə dağıdıcı olmayan üsulla sınaqdan keçirilmişdir. __________________________________________________ __________________________________________________ _________. Əlavə 6-nın davamı Attestasiyadan keçmiş ____________________________ (tarix) Sınaq zamanı alınmış məlumatların işlənməsinin nəticələrinə görə ____________ markalı qazma vışkası, zavod № _____________ bundan sonra verilən yük

  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 ______________t-dan artıq olmamaq şərti ilə istismara buraxılır (buraxılmır). Əlavələr _______________________________________ __________________________________________________ _____

  Komissiyanın sədri _______________
  ________________
  (soyadı, adı, atasının adı) (imza)

  Komissiyanın üzvləri _____________ ________________ _____________ ________________ _____________ ________________
  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

  Əlavə 7
  _________________________ Təsdiq edirəm:

  (təşkilatın və ya _________________________ ___________________ müəssisənin adı) (təşkilatın və ya __________________ müəssisənin rəhbəri) ISTISMARDA ISTIFADƏ OLUNAN BÜTÜN NÖV VIŞKALARIN, DORLARIN (EKLIPSLƏRIN) DAĞIDICI OLMAYAN ÜSULLA SINAQDAN KEÇIRILMƏSI HAQQINDA AKT № №-li _______________ _________________ 200___ il №-li «____»___________200__ il tarixli əmrlə təyin edilmiş komissiya: Komissiya sədri __________________________________ (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı) Komissiyanın üzvləri: ___________________________________ (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı) __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ ____ iştirakı ilə (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı) Bu aktı ondan ötrü tərtib etmişlər ki, _______ zavod №________ (tipli) buraxılma tarixi ____________, inventar №-si _______________ _________________№-li quyuda quraşdırılmış ______________ sahədə yerləşmiş və
  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 yükqaldırma qabiliyyəti ________________t. tal sistemi ilə təchiz edilmiş, zavod № _____________________ istehsal edilmiş _________________________ ölçü cihazlarından (tarix) istifadə etməklə dağıdıcı olmayan üsulla sınaqdan keçirilmişdir. __________________________________________________ __________________________________________________ _________. Attestasiyadan keçmiş _____________________________ (tarix) Əlavə 7-nin davamı Sınaq zamanı alınmış məlumatların işlənməsinin nəticələrinə görə _____________ markalı istismar vışkası, dor (eklips) zavod № _______ bundan sonra verilən yük _______________t-dan artıq olmamaq şərti ilə istismara buraxılır (buraxılmır). Əlavələr _______________________________________ __________________________________________________ _____

  Komissiyanın sədri _______________
  ________________
  (soyadı, adı, atasının adı) (imza)

  Komissiyanın üzvləri _____________ ________________ _____________ ________________ _____________ ________________
  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

  Əlavə 8
  _________________________ Təsdiq edirəm:
  (təşkilatın və ya

  _________________________ ___________________ müəssisənin adı) (təşkilatın və ya __________________ müəssisənin rəhbəri) QAZMA NASOSUNUN VURUCU XƏTTININ SINAĞI HAQQINDA A K T № «____»___________200___ il. Buruq № _________________ Sahə __________________ Biz, aşağıda imza edənlər: vışkaquraşdırıcı təşkilatın məsul nümayəndəsi _____________________________________ (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı) mexanik ____________ və qazma ustası (qazma üzrə mühəndis). ______________________ sementləmə aqreqatının maşinisti ___________ bu aktı ondan ötrü tərtib etdik ki, bizim tərəfimizdən su ilə ________________ ədəd tipli _______ ______________ nasosu, vurucu xəttinin diametri ______ mm, diametri ________ mm olan dayaq tipli və ______________ tipli kompensatorlar ___________________MPa (kqq/sm 2 ) təzyiqlə _____________ dəqiqə müddətinə sınaqdan keçirilmişdir. Sınaq vaxtı təzyiqin düşməsi ____________ MPa (kqq/sm 2 ) və ya ___________% təşkil etmişdir.

  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 Təzyiqin ölçülməsi ___________№-li manometrlə yerinə yetirilmişdir, dəqiqlik sinfi ____________ təşkil edir. Qoruyucu quruluş _____ __________ MPa (kqq/sm 2 ) təzyiqə tənzimlənmişdir. Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən komissiya hesab edir _____ __________________________________________________ _____ Imzalar: ____________________________________________

  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 Əlavə 9

  _________________________ Təsdiq edirəm:

  (təşkilatın və ya _________________________ ___________________ müəssisənin adı) (təşkilatın və ya __________________ müəssisənin rəhbəri) TAL BLOKUNUN QALXMASININ MƏHDUDLAŞDIRICISININ SINAĞI HAQQINDA A K T № «____»___________200___ il. Buruq № _______________ Sahə ___________________ Biz, aşağıda imza edənlər: mexanik (energetik) ____________qazma ustası_____________ və təhlükəsizlik texnikası mühəndisi _________________________________________ __________________________________________________ __ tal blokunun qalxmasının məhdudlaşdırıcısının sınağını keçirdik. ____________________________________________ __________________________________________________ __________

  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 Yüklənmiş tal blokunu maksimal sürətlə qaldırarkən məhdudlaşdırıcı avtomatik işə düşdü və tormozlama yolu __________________ metr təşkil etdi. Komissiyanın rəyi: məhdudlaşdırıcının trosunu kəlləçarxdan ________________ m-dən az olmayan məsafədə yerləşdirməli. Imzalar: _________________________________________

  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

  Əlavə 10
  _________________________ Təsdiq edirəm:
  (təşkilatın və ya
  _________________________
  ___________________ müəssisənin adı)
  (təşkilatın və ya

  __________________ müəssisənin rəhbəri) QAZMA QURĞUSUNUN PNEVMOSISTEMININ SINAĞI HAQQINDA A K T № «____»___________200___ il. Buruq № ______________________ Biz, aşağıda imza edənlər: Baş mexanik ____________________________________

  təhlükəsizlik texnikası üzrə böyük mühəndis
  ________________ sahənin böyük mexaniki
  _______________________________ qazma ustası
  __________________________________________ bu aktı

  ondan ötrü tərtib etdik ki, həqiqətən bizim tərəfimizdən hava ilə qazma qurğusunun pnevmosistemi, havayığıcısı _________________ və kompressorlar ______________________ sınanmışdır. Sınanma ___________MPa (kqq/sm 2 ) təzyiqlə ________ dəqiqə ərzində aparılmışdır. Sınaq dövründə təzyiqin düşməsi __________. Təzyiqin ölçülməsi dəqiqlik sinfi ________________ olan ________________ nömrəli manometrlə aparılmışdır. Qoruyucu quruluşlar _______________MPa (kqq/sm 2 ) təzyiqə tənzimlənmişdir. Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən komissiya hesab edir: ____

  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 __________________________________________________ __________________________________________________ __________ Imzalar: _____________________________ _____________________________ _____________________________

  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 Əlavə 11

  _________________________ Təsdiq edirəm:

  (təşkilatın və ya _________________________ ___________________ müəssisənin adı) (təşkilatın və ya __________________ müəssisənin rəhbəri) QUYUNUN ISTISMARA BURAXILMASI HAQQINDA AKT № Quyu№_____________ Sahə___________________ Sahənin və ya DDÖ-nün adı (sıra sayı)____________________

  «___»______________200 il
  Biz aşağıda imza edən
  __________________________________
  (komissiya üzvlərinin vəzifəsi, adı, soyadı,

  və atasının adı) __________________________________________________ _____ tərkibdə komissiyanın üzvləri, ____________________________ ___________________________sədrliyi ilə, quyuların (quyunun) (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)
  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 istismara hazırlığını yoxladıq. Iş planına uyğun aşağıdakı işlər yerinə yetirilmişdir: ______________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________ O cümlədən fontan əleyhinə təhlükəsizliyin və qaz təhlükəsizliyinin təmini üzrə________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________ Komissiyanın qərarı_____________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ________________________ Əlavə 11-in davamı Komissiyanın sədri _____ ___________ _______________

  (soyadı, adı, atasının adı) (imza)

  Komissiyanın üzvləri _____________ ________________ _____________ ________________ _____________ ________________ Azdövdağtexnəzarət
  vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 Komitəsinin nümayəndəsi _____________ __________________

  Fontana qarşı dağmədən-
  xilasetmə hərbiləşdirilmiş
  hissənin nümayəndəsi ____________

  __________________

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.