Press "Enter" to skip to content

Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası/Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinə təhdidlər

bu terminologiya baxımından, “təhlükəsizlik” anlayışı əhəmiyyətli zərər vura bilər təhdid və təhlükələri yaratmır həyat keyfiyyəti müəyyən bir səviyyəsi, azaldılır.

Məhsul və istehsal konsepsiyası arasındakı fərq

Bir müəssisənin marketinq səyləri istiqamətləndirilir marketinq menecment fəlsəfələriİstədiyiniz mübadilə nəticələrini əldə etmək üçün marketinq anlayışları olaraq da adlandırılır. Bu istehsalçıların dünyagörüşünü müəyyənləşdirir. Bu kontekstdə məhsul və istehsal konsepsiyaları tez-tez müqayisə edilir və təzadlanır. Ancaq ikisi də o mənada fərqlənir məhsul konsepsiyası istehlakçıların keyfiyyət baxımından ən yaxşı məhsullara üstünlük verdiklərini bildirir.

Əksinə, danışsaq istehsal konsepsiyası istehlakçının geniş satışa çıxarılan və eyni zamanda uyğun bir məhsula sahib olmaq istədiyini təklif edir. Beləliklə, bu məqalədən alıntıda məhsul konsepsiyası ilə istehsal konsepsiyası arasındakı fərqləri tapa bilərsiniz.

Müqayisə qrafiki

Müqayisə üçün əsas Məhsul konsepsiyası İstehsal Konsepsiyası
Məna Product Concept, müştərilərin keyfiyyət baxımından zəngin məhsullara, inkişaf etmiş xüsusiyyətlərə heyran qaldıqlarını düşünən bir marketinq fəlsəfəsidir. İstehsal Konsepsiyası, müştərilərin asanlıqla ucuz qiymətə əldə edə biləcəyi məhsulları satın almağa hazır olduqlarını düşünən bir yanaşmadır.
Vasitə Zamanla məhsulun yaxşılaşması İstehsal səmərəliliyi və paylama əhatə dairəsinin yaxşılaşdırılması.
Məqsəd Müştərilərə daha keyfiyyətli məhsullar təqdim etmək. Miqyaslı iqtisadiyyatlara nail olmaq.
Vurgu Məhsul İstehsal

Məhsul Konsepsiyasının tərifi

Məhsul konsepsiyası, adından da göründüyü kimi məhsulun xüsusiyyətlərinə, keyfiyyətinə və performansına diqqət yetirir. Başqa sözlə, məhsul konsepsiyasında istehlakçıların spesifikasiyaları və keyfiyyəti baxımından bazardakı digər məhsullardan üstün olan məhsullara üstünlük verdikləri bildirilir, yəni marketoloq təklif olunan məhsulun tələbi təmin edib etməyəcəyini və ya etmədiyini bilir. məhsul dizaynı satışları artıracaq ya yox.

Beləliklə, firma hədəf auditoriyanın məhsuldan tələb və gözləntilərini araşdırmaq üçün pul, vaxt və insan gücü kimi bir çox mənbəyə investisiya qoyur. Buna görə məhsulu daha da yaxşılaşdırmaq üçün onu davamlı inkişaf etdirmək lazımdır.

Menecerlər çox vaxt üstün keyfiyyət və xüsusiyyətlərə malik məhsulun öz bazarını yaradacağına inanırlar. Bununla birlikdə, bir məhsulun qiyməti, reklamı, paylanması və düzgün qaydada satılmaması halında bir məhsulun bazarda uğurlu ola bilməyəcəyinin fərqində deyillər.

Buna baxmayaraq, məhsul konsepsiyası müştərinin ehtiyaclarını ödəməkdən daha çox məhsula yönəlmişdir və bu da ‘marketinq miyopiyası’ ilə nəticələnir.

İstehsal Konsepsiyasının tərifi

İstehsal konsepsiyası istehlakçıların geniş mövcudluğu və sərfəli məhsulu bəyənəcəyi fərziyyəsinə əsaslanır. Bu səbəbdən şirkət rəhbərliyi istehsal və paylama səmərəliliyinin daima yüksəldilməsinə, maliyyənin və kütləvi istehsalın azaldılmasına diqqət yetirməlidir. Konsepsiya aşağıdakı hallarda uyğun gəlir:

 • Məhsula tələb onun təklifindən çoxdur.
 • Məhsulun maya dəyəri çox yüksəkdir ki, bu da onu azaltmaq üçün yaxşı məhsuldarlıq tələb edir.

İstehsal Konsepsiyası firma üçün yüksək böyümə perspektivlərinə sahib olduğu və gözlənilən miqyaslı iqtisadiyyatı diqqət çəkən bir bazarda işlədiyi zaman uyğun gəlir.

1950-ci illərdə bu konsepsiya işləyirdi, çünki istehsalçılar çox az idi və istehlakçılar çoxdur. Lakin, hazırda, konsepsiya yalnız marketoloqların bazarın genişləndirilməsinə etiraz etdikdə işləyə bilər. Bu səbəbdən fəlsəfə mövcud deyil, çünki onu izləyən bir neçə marketoloq var.

Məhsul konsepsiyası ilə istehsal konsepsiyası arasındakı əsas fərqlər

Məhsul konsepsiyası ilə istehsal konsepsiyası arasındakı fərq aşağıda göstərilən məqamlarda təsvir edilmişdir:

 1. Məhsul konsepsiyası müştərilərin keyfiyyəti, xüsusiyyətləri və performansı baxımından yaxşı olan məhsullara üstünlük verəcəyi fərziyyəsinə əsaslanan bir fəlsəfəyə aiddir. Əksinə, İstehsal Konsepsiyası müştərilərin ucuz qiymətə və asanlıqla əldə edilə bilən məhsulu almağa hazır olduqlarını iddia edən bir marketinq fenomenidir.
 2. Məhsul konsepsiyasını məhsulda yaxşılaşma izləyə bilər. Əksinə, istehsal konsepsiyası istehsalın səmərəliliyi və paylama əhatə dairəsini yüksəltməklə tətbiq oluna bilər.
 3. Məhsul konsepsiyası, müştərilərə yenilikçi xüsusiyyətlərə və üstün performansa sahib keyfiyyətli zəngin məhsullar təqdim etməyi hədəfləyir. Əksinə, kütləvi istehsal və tədarük zəncirinin yaxşılaşdırılması yolu ilə miqyaslı iqtisadiyyatlara nail olmağı hədəfləyir.
 4. Bir məhsul konsepsiyasında məhsula maksimum üstünlük verildiyi halda, istehsal konsepsiyasında məhsul istehsalına üstünlük verilir.

Nəticə

İstehsal Konsepsiyası köhnə bir anlayışdır və o dövrdə malların istehsalındakı artım firmaların əsas narahatlığı idi, çünki firmaların istehsal etdikləri hər şey müştərilər üçün dəyərlidir. Son vaxtlar müştərilər keyfiyyətə həssas olduğundan bu konsepsiya artıq istifadə olunmur. Və tələb olunan keyfiyyətə sahibdirsə və müştərilərin gözləntilərini hərtərəfli yerinə yetirirsə, məhsulun tələbi avtomatik olaraq artır.

Həqiqətən, şirkətin uzunmüddətli dövrdə yaşaması lazımdırsa, şirkətin təklif etdiyi keyfiyyətli məhsullarla müştəriləri vərdiş halına gətirərək məhsul konsepsiyasına riayət etməlidir.

Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası/Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinə təhdidlər

Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əsas vəzifələrdən biri onun milli təhlükəsizliyinə təhdidlərin aradan qaldırılması və ya nəzarətdə saxlanılmasıdır. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinə təhdidlər aşağıdakılardır:

Mündəricat

 • 1 3.1. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü və konstitusiya quruluşu əleyhinə qəsdlər
 • 2 3.2. Qanunun aliliyinə nail olunması, ictimai asayişin qorunması və insan hüquq və əsas azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində dövlət funksiyalarını yerinə yetirməyə qarşı fəaliyyət
 • 3 3.3. Separatçılıq, etnik, siyasi və dini ekstremizm
 • 4 3.4. Terrorçuluq və kütləvi qırğın silahlarının yayılması
 • 5 3.5. Regional münaqişələr və transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq
 • 6 3.6. Azərbaycan Respublikasının enerji infrastrukturuna qarşı fəaliyyət
 • 7 3.7. Xarici siyasi, hərbi və ya iqtisadi asılılıq
 • 8 3.8. İqtisadi qeyri-sabitlik
 • 9 3.9. Peşəkar insan ehtiyatlarının çatışmazlığı
 • 10 3.10. Regional hərbiləşdirmə
 • 11 3.11. Ekoloji problemlər

3.1. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü və konstitusiya quruluşu əleyhinə qəsdlər [ redaktə ]

Beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq hər bir dövlətin onun müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü və konstitusiya quruluşu əleyhinə yönəlmiş açıq və gizli fəaliyyətdən özünü qorumaq hüququ vardır. Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı Ermənistanın təcavüzkar siyasəti bu cür fəaliyyətin bariz nümunəsidir. Ölkənin sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatında aparılan islahatlara və əldə edilən mühüm nailiyyətlərə baxmayaraq, Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü ciddi siyasi və sosial çətinliklər yaradır. Bu problem Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarına qarşı ən ciddi təhdiddir və regiondan kənara da öz təsirini göstərməkdədir. Münaqişənin tənzimlənməsinin nəticələrindən asılı olmayaraq, monoetnik dövlətçilik, etnik təmizləmə və ərazi ekspansionizminin Ermənistanın dövlət siyasətinin tərkib hissəsi kimi qalmasının iki ölkə arasında münasibətlərə gələcəkdə də mənfi təsir göstərəcəyi qaçılmazdır. Bundan əlavə, bir sıra ekstremist ünsürlərin Azərbaycan Respublikasında etnik və dini zəmində əlavə çətinliklər yaratmaq cəhdləri də diqqət yetirilməli amillərdəndir.

3.2. Qanunun aliliyinə nail olunması, ictimai asayişin qorunması və insan hüquq və əsas azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində dövlət funksiyalarını yerinə yetirməyə qarşı fəaliyyət [ redaktə ]

1990-cı illərin əvvəllərində bu problemin bir sıra aspektləri ilə üzləşmiş Azərbaycan Respublikasının demokratik dövlət quruluşu əleyhinə çalışan müəyyən daxili və xarici qüvvələrin dövlət funksiyalarının yerinə yetirilməsinə qarşı cəhdləri milli təhlükəsizliyə təhdid törədən mümkün fəaliyyətlər sırasındadır.

3.3. Separatçılıq, etnik, siyasi və dini ekstremizm [ redaktə ]

Separatçılıq, etnik, siyasi və dini ekstremizm özünün istənilən formasında dövlətin və cəmiyyətin fundamental əsaslarını sarsıtmaqla, ölkənin milli təhlükəsizliyinə ciddi təhlükə mənbəyi ola bilər.

3.4. Terrorçuluq və kütləvi qırğın silahlarının yayılması [ redaktə ]

Əsas terrorçu qrupların yerləşdiyi və kütləvi qırğın silahlarının yayılması problemlərinin olduğu bölgələrə yaxınlıq ölkə üçün potensial təhdid yaradır. Kütləvi qırğın silahları və ya onların istehsalat texnologiyalarının terrorçuluq məqsədi ilə əldə olunması ehtimalı bu təhdidləri daha da kəskinləşdirə bilər.

3.5. Regional münaqişələr və transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq [ redaktə ]

Azərbaycan Respublikası ərazisinin bir hissəsinin Ermənistan tərəfindən işğalının davam etməsi və qonşu dövlətlərdə həll edilməmiş münaqişələr nəticəsində əmələ gəlmiş “nəzarətsiz” ərazilərin mövcudluğu transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığı və digər qeyri-qanuni fəaliyyətləri ölkənin və bütövlükdə regionun təhlükəsizliyinə əsas təhdidlərdən birinə çevirmişdir. Region ölkələrində münaqişələrin alovlanması Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyi üçün təhdid yaradır. Regiondakı münaqişələr Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi münasibətlərinə ciddi ziyan vura, ölkəyə kütləvi qaçqın axını ilə nəticələnə və qeyri-qanuni silah alveri, insan alveri, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və digər qeyri-qanuni fəaliyyətlər daxil olmaqla, transmilli cinayətkarlığı artıra bilər.

3.6. Azərbaycan Respublikasının enerji infrastrukturuna qarşı fəaliyyət [ redaktə ]

Enerji ehtiyatlarının işlənməsindən və tranzitindən əldə olunmuş gəlirlər Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının əsasını təşkil edir. Bunu nəzərə alaraq, siyasi vasitələrə və ya infrastruktura fiziki zərər vurmaq yolu ilə sənayenin bu sahəsinin sıradan çıxarılmasına cəhdlər mümkün təhdidlər sırasındadır.

3.7. Xarici siyasi, hərbi və ya iqtisadi asılılıq [ redaktə ]

Azərbaycan Respublikası beynəlxalq aləmdə gedən inteqrasiya və əməkdaşlıq prosesləri çərçivəsində digər dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı münasibətlərin qurulmasında maraqlıdır. Bununla belə, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq münasibətlərdə xarici siyasi, hərbi və ya iqtisadi asılılığa düşməsi onun milli maraqlarının təmin olunmasına təhdid yarada bilən amillərdəndir.

3.8. İqtisadi qeyri-sabitlik [ redaktə ]

Müstəqilliyin ilk illərində hərbi təcavüzə məruz qalma, bazar iqtisadiyyatına keçid və beynəlxalq iqtisadi sistemə inteqrasiya ilə bağlı çətinliklər nəticəsində Azərbaycan Respublikası ötən əsrin 90-cı illərinin birinci yarısında ciddi iqtisadi böhran keçirmişdir. Buna baxmayaraq, Azərbaycan Respublikası bazar iqtisadiyyatına keçməkdə israrlı olmuş, qapılarını xarici sərmayələrə açmış və xüsusilə energetika sektorunda böyük uğurlar əldə etmişdir. Bununla belə, sürətlə artan neft və qaz gəlirlərindən həddən artıq asılılıq makroiqtisadi tarazlığı poza və beləliklə, ölkəni potensial qlobal və regional iqtisadi böhranların təsirinə qarşı müdafiəsiz vəziyyətə sala bilər.

3.9. Peşəkar insan ehtiyatlarının çatışmazlığı [ redaktə ]

Təhsil sahəsi müstəqilliyin ilk illərindəki mürəkkəb sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlı – maliyyə çatışmazlığı və struktur problemləri daxil olmaqla – mənfi nəticələri bu gün də hiss edilən ciddi çətinliklərlə üzləşmişdir. Peşəkar milli işçi qüvvəsinin və idarəetmə sektorunun inkişafı üçün zəruri olan bütün səviyyələrdə təlim və tədrisin təmin edilməsinə qadir olan mütərəqqi təhsil sisteminin inkişafındakı və idarə edilməsindəki uğursuzluq Azərbaycan Respublikasının inkişafına uzaq perspektivdə mənfi təsir göstərə bilər.

3.10. Regional hərbiləşdirmə [ redaktə ]

Regionda silahların və silah sistemlərinin həddən artıq cəmləşməsi regional sabitliyə xələl gətirir. Bu, region ölkələri arasında hərbi tarazlığı poza bilər. Rasional milli təhlükəsizlik maraqlarından artıq hərbiləşmə, o cümlədən qeyri-effektiv nəzarət edilən xarici hərbi bazalar səhv qiymətləndirməyə və regional silahlanma yarışına səbəb ola bilər. Belə artan hərbiləşmənin digər aspekti ondan ibarətdir ki, bu, məhdud iqtisadi resursların sosial-iqtisadi inkişafdan yayınmasına və qarşılıqlı inamın pozulmasına gətirib çıxara bilər.

3.11. Ekoloji problemlər [ redaktə ]

Azərbaycan Respublikasındakı ekoloji problemlər Sovet İttifaqının enerji ehtiyatına olan tələbatının ödənilməsi məqsədi ilə əsasən Abşeron yarımadasında və Xəzər dənizində ekoloji nəticələr nəzərə alınmadan qeyri-təkmil üsullarla onilliklər ərzində aparılmış neft hasilatı ilə bağlıdır. Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikasının Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərində flora və faunanın kütləvi şəkildə məhv edilməsi, o cümlədən bu ərazilərdə törədilən genişmiqyaslı yanğınlar ölkə üçün ən böyük ekoloji problemlərdən birinə çevrilmişdir. Azərbaycan Respublikasının şirin su ehtiyatlarının böyük həcminin qonşu ölkələrdə formalaşması və bu ölkələrin ərazilərində kimyəvi, radioaktiv və digər zərərli maddələrlə intensiv çirklənməyə məruz qalması əhalinin içməli su ilə təmin olunmasında problemlər yaradır. Bundan əlavə, Ermənistan ərazisində seysmik zonada yerləşən və texnoloji baxımdan köhnəlmiş Metsamor Atom Elektrik Stansiyası bütövlükdə region üçün təhlükə mənbəyidir. Ətraf mühitin çirklənməsi, münbit torpaqların deqradasiyası, təbii resurslardan qeyri-rasional istifadə, sənaye və məişət tullantılarının tələb olunan səviyyədə emal olunmaması ciddi problem mənbəyidir. Ekoloji problemlər iqtisadi və sosial həyata mənfi təsir göstərir, ictimai sağlamlığa, cəmiyyətin maddi sərvətinə və dövlətin müvafiq qurumlarının fəaliyyətinə ciddi maneələr yaradır.

Təhlükəsizlik: anlayışı və növləri

Bu gün dünyada bir çox təhlükələr var, çünki, onun müxtəlif təzahürləri mahiyyəti təhlükəsizliyi hesab əhəmiyyət kəsb edir.

“Təhlükəsizlik” anlayışları Xüsusiyyətlər

qanunvericilik – bu anlayış anlamaq üçün, əvvəlcə ən etibarlı mənbələrdən bir əlaqə lazımdır. Rusiya qanuna uyğun olaraq, bir təhlükəsizlik kimi, cəmiyyət, dövlət və xarici və daxili təhlükələrdən fərdi fundamental maraqlarının müdafiəsi dövlət müəyyən edə bilər. əhəmiyyətli maraqları çərçivəsində dövlət və cəmiyyət olaraq etibarlı mütərəqqi varlıq və mövcudluğunu təmin etmək üçün zəruri olan tələblərin məcmusunun anlamaq lazımdır.

Biz təhlükəsizliyini təhlükəyə amillərə diqqət yetirməlidir. cəmiyyət, dövlət və fərdi həyati maraqlarına təhlükə ola bilər müxtəlif amillər və şərait bir sıra aşağıdakı kimi təhlükə konsepsiyası qorunmalıdır. ictimai və şəxsi, həm də maraqlarını qorumaq üçün xüsusi alətlər yaradılmışdır. Bu dövlətin maraqları və fərdi, hüquq və qarşılıqlı hesabatlılıq aktyor və cəmiyyətin balans saxlanılması daxildir.

təhlükəsizlik obyektləri

tam təhlükəsizlik anlayışı araşdırmaq üçün, onun obyektləri diqqət etmək lazımdır. Bu tərif vətəndaşları (onların hüquq və azadlıqlarının) dövlət (suverenliyi, ərazi bütövlüyü, konstitusiya nizama) və cəmiyyət (maddi və mənəvi dəyərlər) aiddir.

Öz növbəsində, təhlükəsizlik fəaliyyətinin məzmunu daxili təhlükələri və xarici, həm də ola bilər yuxarıda təsvir obyektlərin potensial və real təhlükə ilə müəyyən edilir.

təhlükəsizlik konsepsiyası tam həyata edilmişdir, Rusiya Federasiyası qanunvericiliyində onun vahid göz ilə müəyyən edilir. Milli təhlükəsizlik məsələsidir. Onun əsas komponentləri informasiya və qorunması iqtisadi maraqları. Bu iki seqmentləri ərzində proseslər vasitəçilik və dar və geniş mənada həm bütün sənaye və ictimai rəhbərliyi müşayiət səbəbdən vacibdir.

yalnız, çünki Rusiya qanunvericiliyinə uyğun olaraq təhlükəsizlik əsas anlayışlar, dövlət çoxmillətli xalqının müdafiəsi diqqət güc mənbəyi və Rusiya Federasiyasının suverenliyi qəyyum.

sağlamlıq və təhlükəsizlik mahiyyəti nədir

biz vətəndaşların təhlükəsizliyi konsepsiyası qədər geniş hesab varsa, bu həyati funksiyaları və onun potensial təhlükə olan amillər diqqət çəkir.

qorunması məsələsinin daha obyektiv qiymətləndirilməsi üçün adı “Safety” var ayrı-ayrı təhsil sahəsi, inkişaf etmişdir.

mühit və özlüyündə insan informasiya, enerji və ya maddələrin çevrilməsi prosesi başa düşmək lazımdır ən mühüm funksiyaları altında.

bu terminologiya baxımından, “təhlükəsizlik” anlayışı əhəmiyyətli zərər vura bilər təhdid və təhlükələri yaratmır həyat keyfiyyəti müəyyən bir səviyyəsi, azaldılır.

icma təhlükəsizlik

sosial şəbəkələr və insanların birliklərin mövcudluğu hər bir fərdin müdafiəsinin səmərəliliyini artırır. Bu ictimai təhlükəsizliyin iki qol və bir xüsusi fərdi arasında mümkün münaqişənin mövcudluğunu qeyd dəyər. fakt müəyyən şərtlər altında eyni zamanda bu iki şərait yerinə yetirmək mümkün olur ki. Müəyyən bir şəxs cəmiyyətin maraqlarına təhlükə yaradır başlayır Məsələn, öz təhlükəsizlik təhdid edir.

Ümumiyyətlə, biz üzvləri kritik vəziyyətlərdə ən təhlükəsizliyinin şəxsi rifahının qoymaq olar ki, ruhən yetkin icma kəsb edə bilər. Mühüm əxlaq və imtiyaz vermək və əksəriyyəti naminə, eləcə də onların nəsli üçün öz maraqlarını qurban edənlərin şərəf qanunların olmasıdır. Bunu deyilsə, “icma təhlükəsizlik” anlayışının sonra mahiyyəti Onun dəyərini itirəcək.

Necə təhlükəsiz qalmaq üçün

vətəndaşların və bütövlükdə dövlət üçün təhlükəli ola bilər halları və hərəkətləri qarşısını almaq üçün müəyyən tədbirlər istifadə olunur:

– təhlükəsizlik sahəsində hüquqi tənzimlənməsi;

– strateji planlaşdırma və bu sahədə dövlət siyasətinin müəyyən edilməsi;

– təhdidlərin qarşısını almaq üçün texnikanın inkişafına yönəlmiş elmi tədbirlərin təşkili;

– proqnozlaşdırılması, aşkarlanması, qiymətləndirilməsi və təhlükəsizlik təhdidlər təhlili;

– inkişaf, istehsal və xüsusi və hərbi texnika və silah müasir növ sonrakı tətbiqi;

– yaradılması və uzunmüddətli və aşkarlanması, qarşısının alınması və təhlükəsizlik təhdidlərin aradan qaldırılması üçün əməliyyat tədbirləri bir sıra həyata keçirilməsi;

– localisation və təhlükəli kimi müəyyən amillərin təsiri sonrakı zərərsizləşdirilməsi;

– dövlət və federal orqanlarının, eləcə də təhlükəsizlik sahəsində bələdiyyə orqanlarının fəaliyyətinin səlahiyyətli əlaqələndirilməsi;

– potensial təhlükələrdən təsirli qoruma təşkil yönəlmiş maliyyə xərcləri.

Methods potensial təhdidlərə qarşı qorumaq üçün

müddətli təhlükəsizlik konsepsiyası da təhlükə olmaması zəmanət müəyyən üsulları, istifadə daxildir:

– hücumların qarşısının alınması;

– dağıdıcı tədbirlər nəticələrini aradan qaldıracaq sisteminin formalaşdırılması;

– təhdidlərin mənbələrindən məhv;

– dağıdıcı amillərə müqavimət artıb.

iqtisadi təhlükəsizlik

Bu konsepsiyanın mahiyyəti hakimiyyəti dövlət müəssisə və milli maraqlarının müdafiəsini təmin etmək üçün mümkün olan iqtisadiyyata azaldılır. Biz hətta daxili və xarici prosesləri son dərəcə əlverişsiz şərait yaradır halda, ölkənin kifayət qədər müdafiə imkanları və inkişaf sosial istiqamətdə gedir.

konsepsiyası və öyrənilməsi təhlükəsizlik növ iqtisadi qorunması anlamaq lazımdır – bu nəzəri anlayış, lakin millətin praktiki təhlükəsizlik maraqları deyil. mümkün cəmiyyətin sosial və iqtisadi sabitliyin mexanizmlərini formalaşdırmaq və qorumaq və ölkə iqtisadiyyatının inkişafı maraqlarını təşviq etmək imkanı və hökumət qurumlarının hazır təqdim əmin olun.

iqtisadi təhlükəsizlik formaları

milli maraqların qorunması üçün tədbirlər Bu set bir neçə əsas sahələrdə bölünə bilər:

– Enerji təhlükəsizliyi. yanacaq və enerji sahələrində Bu dövlət

– Müdafiə. Biz ordu strukturu və xarici təhdidlərin dəf hazır gedir.

– Food. Bu halda əhali bütün lazımi resursları, zəmanətlər və potensialı ilə təmin ediləcək Rusiya Federasiyası, o cümlədən iqtisadiyyatın kənd təsərrüfatı sektorunun, belə bir vəziyyəti dərk etmək lazımdır. Bu halda, dövlət ərzaq ehtiyat daxili və xarici şərtlər təsiri altında azaldıla bilməz.

– Müdafiə Sənayesi. Bu, hətta ən mənfi ssenarilər altında beynəlxalq vəziyyətin inkişafını müdafiə təhlükəsizliyini qorumaq üçün imkan verir ki, hərbi-sənaye kompleksinin dövlət deməkdir. Bu geosiyasi vəziyyəti əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına halında qorunması daxildir.

– Maliyyə. Bu müddət bazar institutlarının və dövlət orqanları fəaliyyət ümumi iqtisadi şərait təmin etmək mümkün olur vasitəsi maliyyə və bank sisteminin vəziyyətini anlamaq lazımdır.

informasiya təhlükəsizliyi

mühəndislik və texniki, təşkilati və hüquqi: Ümumiyyətlə, bu cür müdafiə üç əsas növü var.

dövlət və informasiya cəmiyyəti üçün əhəmiyyətli təhlükəsizlik konsepsiyası, öyrənmək üçün, onun hüquqi bütövlüyünü təmin etmək daha yaxşıdır. Bu tədbirlər bu dəsti qorunması digər iki növ üçün əsas kimi qəbul edilə bilər.

texnoloji inkişaf baxımından çünki kompüter cinayətləri imkanları, hüquqi sahəsində informasiya təhlükəsizliyi (İP) təmin etmək üçün ehtiyac var idi. məlumat və onların pozulmasına görə məsuliyyət müalicə ilə tənzimlənir ölkədə qüvvədə olan qaydalara və sərəncamlar əsasında IP hüquqi dəstək. IP hüquqi xidmət həyata keçirilməsi vəziyyəti ilə məşğul olur.

məlumat qorumaq üçün təşkilati tədbirləri funksional data emal sistemi, onların ehtiyatlarının istismar, müəyyən bir təşkilat heyətinin fəaliyyəti və istifadəçi ilə qarşılıqlı tənzimlənməsi imkan tədbirlər daxildir. tədbirlər bu paketi nəticə IP potensial təhlükələrin reallaşması hansı imkanları aradan qaldırılması üçün edir.

Engineering və texniki dəstək reallaşması iki istiqamətləri var:

– proqram və hardware və software məlumatların qorunması;

– informasiya sistemlərinin elementləri fiziki qorunması.

virus skanerlər, sistem audit, sistem və şəbəkə monitorlar, və digər müdafiə tədbirlər istifadə edərək ilk istiqamətdə çərçivəsində.

Bu halda ikinci istiqamətdə gəldikdə, kabel sistemləri, təkrarlanması üçün istifadə olunur enerji təchizatı və məlumat, qorunması fiziki deməkdir.

Əgər cəmiyyət anlayışı və müasir həyat dəstək sistemi inteqrasiya edilə bilər təhlükəsizlik növ təsiri kimi bir ümumi nəticəyə gəlmək varsa, bu müdafiə cəmiyyətin ahəngdar olması üçün əsas şərtlərdən biri olduğunu bağlamaq mümkündür.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.