Press "Enter" to skip to content

Mirzə ələkbər sabir hop hop namə

Gedin,dersinizin oxuyun bala. Behane de axtarmayin. Cahil beyin olub cahil beyinler de yetisdirmeyin. Özunuz ucun yasayib ozunuz ucun olmeyin.Yuxaridaki seir bizim bezi kendcilerin zehniyyetidir ele bil nece de dar!(Yeniliye hazir olmayan ,qapali)

Oxutmuram, əl çəkin!

Oğul mənimdir əgər, oxutmuram, əl çəkin!
Eyləməyin dəngəsər, oxutmuram, əl çəkin!

Gərçi bu bədbəxt özü elmə həvəskardır,
Kəsbi-kamal etməyə səyi dəxi vardır,
Məncə bu işlər bütün şiveyi-küffardır,
Dinə zərərdir, zərər, oxutmuram, əl çəkin!
Eyləməyin dəngəsər, oxutmuram, əl çəkin!

Bəs ki, uşaqdır hələ, yaxşı-yaman sanmayır,
Elmin əbəs olduğun anlamayır, qanmayır,
Sair uşaqlar kimi hər sözə aldanmayır,
Eyləyir ömrün hədər, oxutmuram əl çəkin!
Eyləməyin dəngəsər, oxutmuram, əl çəkin!

Eyləmərəm rəhm onun gözdən axan yaşına,
Baxsın özündən böyük öz qoçu qardaşına,
Ölsə də verməm rıza şapqa qoya başına,
Kafir ola bir nəfər, oxutmuram əl çəkin!
Eyləməyin dəngəsər, oxutmuram, əl çəkin!

Uşaq mənimdir, baba, dəxli nədir sizlərə?
Kim sizi qəyyum edib hökm edəsiz bizlərə?
Yatmaram əsla belə dinə dəyər sözlərə!
Bir kərə qan, müxtəsər, oxutmuram, əl çəkin!
Eyləməyin dəngəsər, oxutmuram, əl çəkin!

Qoysanız öz oğlumu mən salım öz halimə,
Sənətimi öyrədib, uydurum əhvalimə,
Dün bu oxutmaq sözün ərz elədim alimə,
Söylədi : ”haza kəfər…”, oxutmuram əl çəkin!
Eyləməyin dəngəsər, oxutmuram, əl çəkin!

Bəsdi, cəhənnəm olun, bunca ki, aldatmısız,
İndi beş ildir tamam dinimə əl qatmısız,
Sevgili övladımı kafirə oxşatmısız,
Duydum işin sərbəsər, oxutmuram əl çəkin!
Eyləməyin dəngəsər, oxutmuram, əl çəkin!

Satmaram öz əqlimi siz kimi laməzhəbə,
Razıyam oğlum gedə qəbrə, – nə ki məktəbə!
Məktəb adın çəkməyin, – mələbədir, mələbə.
Əlhəzər, ondan həzər, oxutmuram əl çəkin!
Eyləməyin dəngəsər, oxutmuram, əl çəkin!

Bəsdir o bildikləri, kaş onu da bilməsə!
Canıma olsun fəda bir də üzü gülməsə!
Ta ki, o zehnindəki fikrləri silməsə,
Sanma ola bəxtəvər, oxutmuram, əl çəkin!
Eyləməyin dəngəsər, oxutmuram, əl çəkin!

Fikrimi verməm əbəs siz kimi nadanlara,
Sövq edəsiz oğlumu bir para hədyanlara,
Çünki xəyanətçisiz cümlə müsəlmanlara,
Mənzilinizdir səqər, oxutmuram, əl çəkin!
Eyləməyin dəngəsər, oxutmuram, əl çəkin!
Dinə zərərdir, zərər, oxutmuram, əl çəkin!

Gedin,dersinizin oxuyun bala. Behane de axtarmayin. Cahil beyin olub cahil beyinler de yetisdirmeyin. Özunuz ucun yasayib ozunuz ucun olmeyin.Yuxaridaki seir bizim bezi kendcilerin zehniyyetidir ele bil nece de dar!(Yeniliye hazir olmayan ,qapali)

 • Mirzə Ələkbər Sabir, Hop-hopnamə. Bakı, “Turan” nəşrlər evi, 2002. səh. 193-194

Hophopnamə

Kitabda Sabirin satirik şeirləri, qəzəlləri, uşaqlar üçün hekayələri və tərcümələri yer alıb.

Полная версия

Читать онлайн

Отзывы о книге Hophopnamə

Нет отзывов

Добавить отзыв

Чтобы добавить отзыв Вам нужно зарегистрироваться или авторизироваться

 • Последние новинки библиотеки
 • Совет недели

Библиотека

 • Зарубежная фантастика
 • Русская фантастика
 • Cаморазвитие, личностный рост
 • Зарубежная психология
 • Попаданцы
 • Боевая фантастика
 • Героическое фэнтези
 • Еще жанры
  • Cовременные детективы
  • Любовное фэнтези
  • Личная эффективность
  • Зарубежные детективы
  • Cовременные любовные романы
  • Боевое фэнтези
  • Триллеры
  • Cовременная русская литература
  • Практическая психология
  • Зарубежная деловая литература
  • Космическая фантастика
  • Современная зарубежная литература
  • Л. Савенко «Путешествие в неизвестность»
  • Л. А. Савров «Оставаться собой»
  • Т. В. Иванько «В стране слепых я слишком зрячий, или Королевство кривых»
  • С. Кутузов «На рубежах тысячелетий»
  • О. Е. Пауллер «Псы войны. Противостояние»
  • Н. А. Соколов «Хмарь II. На распутье семи дорог»
  • В. Тутенко «Бабочки улетают в рай»

  Обратная связь

  • F.A.Q.
  • Обратная связь
  • Политика приватности данных
  • Наша почта: [email protected]

  Mirzə Ələkbər Sabir “Hophopnamə” PDF

  Sabir bədii yaradıcılığa kiçik yaşlarında, Seyid Əzim Şirvaninin məktəbində oxuduğu zaman başlamış, ilk şeir­lərini Şərqin Firdovsi, Sədi, Füzuli kimi böyük klassik­lə­rinin təsiri ilə yazmışdır. Bu əsərlər lirik üslubda və əsa­sən qəzəl janrındadır. Başqa Azərbaycan sənətkarları ki­mi, Sabirin də qəzəllərinin ana xətti, leytmotivi məhəbbət duyğularının təsvir və tərənnümüdür.

  Əsərlərinin bir qismində Sabir zəhmətkeşlərin qüd­rətli müdafiəçilərindən biri olaraq bilavasitə xalqı öz haq­qını başa düşməyə, birləşməyə çağırır. O, əməkçi in­sana məhəbbətini açıq bildirərək, “böyüklərin”, “zorbaların” zül­mündən nifrətlə danışır. Belə əsərlərində o, fikirləri öz dilindən söyləyir. Əsərlərinin çoxunda isə şair istismarçı siniflərin nümayəndələrini danışdırmaq üsülundan isti­fa­də edir. Belə əsərlərdə mənfi surətin özü eyiblərini etiraf edib, daxili aləmini açır. O öz sözləri ilə oxucunu özünə gül­dürür. Başdan-ayağa kinayə və istehza ifadə edən belə şeirlərə “satirik monoloq” adı vermək olar.

  Mir.az-a Dəstək üçün ianə edin!

  Saytımızın aktiv qala bilməsi üçün Patreon hesabı açdıq və dəstəyinizi gözləyirik. Bir neçə dollar olsa belə, töhfəniz bizim üçün çox şey deməkdir. Niyə dəstəyə ehtiyacımız var?

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.